Parenteel van Otto van Sachsen

1 Otto van Sachsen is geboren omstreeks 835, zoon van Liudolf hertog van Sachsen en Oda von Billung. Otto is overleden op 30-11-912, ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven in Gandersheim, Stiftskerk.
Notitie bij Otto: Graaf in Süd Thüringergau. Hertog van Sachsen vanaf ca 903.
Otto trouwde met Hadewich van Babenberg. Hadewich is een dochter van Heinrich von Babenberg en Judith van Friaul.
Kinderen van Otto en Hadewich:
1 Thankmar van Sachsen [1.1], geboren vóór 876. Thankmar is overleden vóór 912.
2 Liudolf van Sachsen [1.2], geboren vóór 876. Liudolf is overleden vóór 909.
Notitie bij Liudolf: Toen zijn broer Hendrik trouwde met Mathilde, was Hendrik de enige zoon van Otto van Sachsen die nog in leven was.
3 Hendrik I de Vogelaar van Duitsland, geboren in 876. Volgt 1.3.
4 Oda van de Hessengau (Saksen), geboren omstreeks 878. Volgt 1.4.
5 Liutgard van Sachsen [1.5], geboren omstreeks 880. Liutgard is overleden op 21-01-923, ongeveer 43 jaar oud.
1.3 Hendrik I de Vogelaar van Duitsland is geboren in 876, zoon van Otto van Sachsen (zie 1) en Hadewich van Babenberg. Hendrik is overleden op 02-07-936 in Memleben, 59 of 60 jaar oud. Hij is begraven in Quedlinburg.
Notitie bij Hendrik: Koning van 919 tot 936. Hertog van Saksen van 912 tot 936.
Hendrik:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 906 met Hatheburg, ongeveer 28 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in 909. Hatheburg is geboren omstreeks 878.
Notitie bij Hatheburg: Was een dochter van Erwin, een gegoede man uit Merseburg. Zij werd al vroeg weduwe en had de sluier al aangenomen, was dus voornemens het klooster in te gaan. Hendrik vroeg haar echter een nieuw huwelijk aan te gaan. Dat huwelijk vond plaats in 906. De vermoedelijke reden van Hendrik was dat hij als derde zoon weinig uit een toekomstige erfenis van zijn vader had te verwachten. Hatheburg en haar zuster waren de enige erfgenamen van een rijk bezit. Maar Hendriks broers overleden al vroeg, in ieder geval voor 909. Dat opende nieuwe perspectieven voor Hendrik. De bisschop van Halberstadt schijnt de rechtmatigheid van het huwelijk van Hendrik en Mathilde te hebben bestreden, maar zonder resultaat. De scheiding van Hendrik en Hatheburg schijnt te zijn uitgesproken.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 909 met Mathilde van Ringelheim, ongeveer 13 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 896, dochter van Dietrich (Theoderich) van Ringelheim en Reginhild (Reinhilde) van Denemarken. Mathilde is overleden op 14-03-968 in Quedlinburg, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven in Stiftskerk Quedlinburg.
Notitie bij Mathilde: Opgevoed in het klooster Herford, dat werd geleid door haar grootmoeder Mathilde, de abdis van dat klooster.
Mathilde stond bekend om haar deugd en schoonheid en daar zij tevens van hoogadellijke afkomst was, was zij een uitstekende kandidaat om koningin van Duitsland te worden. Hendrik reisde incognito naar Herford en werd spontaan verliefd en vroeg direct bij grootmoeder Mathilde om de hand van haar kleindochter. Die verkreeg hij en al de volgende dag schijnt het paar afgereisd te zijn naar Wallhausen om het huwelijk te laten voltrekken, zonder de toestemming van de ouders af te wachten. Hendrik gaf Wallhausen met alles wat er bij behoorde aan zijn nieuwe echtgenote Mathilde.
Thietmars von Merseburg schrijft in zijn kronieken dat Hendrik allerminst een onbedorven jongeling was toen hij trouwde met Mathilde. Hij was al 33 jaar en in 906 gehuwd met Hatheburg, dochter van Erwin. Bij Hatheburg had hij een zoon verwekt die de naam Thankmar kreeg.
Zie Daniëlla Müller-Wiegand: Vermitteln-Beraten-Erinnern; Funktionen und Aufgabenfelder von Frauen in der Ottonischen Herrscherfamilie (919-1024). Universiteit van Kassel. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie.3 dezember 2003.
Kind van Hendrik en Hatheburg:
1 Thankmar van Sachsen [1.3.6], geboren in 906.
Kinderen van Hendrik en Mathilde:
2 Otto I keizer van Duitsland, geboren op 23-11-912. Volgt 1.3.1.
3 Gerberga van Duitsland, geboren omstreeks 913. Volgt 1.3.2.
4 Hadewich van Duitsland, geboren omstreeks 922. Volgt 1.3.3.
5 Hendrik I de jongere hertog van Beieren, geboren omstreeks 920. Volgt 1.3.4.
6 Bruno van Duitsland, geboren in 05-925. Volgt 1.3.5.
1.3.1 Otto I keizer van Duitsland is geboren op 23-11-912, zoon van Hendrik I de Vogelaar van Duitsland (zie 1.3) en Mathilde van Ringelheim. Otto is overleden op 07-05-973 in Memleben, 60 jaar oud. Hij is begraven in Maagdenburg in de Dom..
Notitie bij Otto: Otto de Grote, koning van Duitsland in 936, Rooms Keizer vanaf 02-02-962 en koning van de Longobarden.
In 939 brak een opstand uit tegen Otto. Die werd door hem met harde hand neergeslagen. In 95 brak een nieuwe opstand uit, waarbij ook de nog jonge zoons van Wichman de Oude, Wichman de Jonge en Egbert Eénoog waren betrokken. Die opstand was echter voornamelijk gericht tegen hun oom Herman die na het overlijden van Wichman de erfelijke rechten tot zich trok.
Vermeld in een oorkonde van 12 februari 940, waarin hij een schenking doet aan de kerk van Spiers. Getuigen bisschop Amalrich van Spiers en graaf Koenraad.
In juli 955 trok hij op tegen de Magyaren, waarbij de Slag op het Lechveld plaatsvond. Zie hiervoor de annalen van Widukind en een scriptie van Niels Janssens: Otto I, de zoektocht naar het Karolingische verelden in de Ottoonse historiografie.
Op 17 januari 966 bevestigt hij de ruil van de curtis Gelmen in de Haspengouw door het OLV stift te Aken tegen goederen van graaf Immo, waaronder in de Molengouw Erkelenz, Hostrich, Berge, Richolferod en Wazzalar. Sloet nr 99.
Als graaf van Haspengouw wordt Werenhari vermeld, van de Molengouw Eremfredi, van de Luikgouw Richari en van de Avelgouw wordt Eberhardi vermeld.
Schenkt in 972, op voorspraak van hertog Otto van Worms (zijn kleinzoon), het marktrecht in Urbach aan het klooster Hornbach.
Otto:
(1) begon een relatie met Slavin uit voorname familie.
(2) trouwde, 16 of 17 jaar oud, in 929 met Edgith (Eadgifu) van Engeland. Edgith is een dochter van Eduard van Engeland. Edgith is overleden in 946.
(3) trouwde met Adelheid van Bourgondie. Adelheid is een dochter van Rudolf II koning van Bourgondie en Berta von Schwaben.
Kind van Otto en Slavin:
1 Wilhelm van Duitsland [1.3.1.1], geboren omstreeks 928. Wilhelm is overleden in 968, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Wilhelm: Aartsbisschop van Mainz
Kinderen van Otto en Edgith:
2 Liudolf hertog van Schwaben, geboren in 930. Volgt 1.3.1.2.
3 Liutgard van Duitsland, geboren omstreeks 930. Volgt 1.3.1.3.
Kinderen van Otto en Adelheid:
4 Hendrik van Duitsland [1.3.1.4], geboren in 951. Hendrik is overleden in 954, 2 of 3 jaar oud.
5 Mathilde van Duitsland [1.3.1.5], geboren omstreeks 953. Mathilde is overleden in 999, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Abdis van Quedlinburg
6 Otto II de Rode, keizer van Duitsland, geboren in 955. Volgt 1.3.1.6.
1.3.1.2 Liudolf hertog van Schwaben is geboren in 930, zoon van Otto I keizer van Duitsland (zie 1.3.1) en Edgith (Eadgifu) van Engeland. Liudolf is overleden in 957, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij Liudolf: Erfde in 949 de hertogstitel van zijn overleden schoonvader.
Liudolf trouwde, 16 of 17 jaar oud, in 12-947 met Ida von Schwaben, ongeveer 14 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 933, dochter van Hermann von Schwaben.
1.3.1.3 Liutgard van Duitsland is geboren omstreeks 930, dochter van Otto I keizer van Duitsland (zie 1.3.1) en Edgith (Eadgifu) van Engeland. Liutgard is overleden in 953, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij Liutgard: In een brief van abt Siegfried van Gorze aan abt Poppo van Stavelot wordt de moeder van Otto
“van Worms” Dudica genoemd, "Otto autem dux, Dudichae filius avi equivocus, genuit Heinricum, patrem Cuonradi caesaris". (Henk Verdonk Alzey-Zutphen)
Liutgard trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 947 met Koenraad de Rode van Lotharingen, ongeveer 17 jaar oud. Koenraad is geboren omstreeks 930. Koenraad is overleden op 10-08-955 in Lechveld bij Augsburg, ongeveer 25 jaar oud (oorzaak: gesneuveld.).
Notitie bij Koenraad: Schenkt vòòr 952 zijn bezittingen in Deidesheim, afkomstig van zijn vrouw Liutgard, aan de kerk van Worms. Koenraad krijgt de voogdij over Remigiusland van de kerk van Reims, waarover voorheen zijn vader voogd was. Vermeld als getuige in een oorkonde van 9 september 952 van koning Otto I, betreffende het klooster St Remigius te Reims.
Kind van Liutgard en Koenraad:
1 Otto van Worms hertog von Kärnten, geboren omstreeks 949. Volgt 1.3.1.3.1.
1.3.1.3.1 Otto van Worms hertog von Kärnten is geboren omstreeks 949, zoon van Koenraad de Rode van Lotharingen en Liutgard van Duitsland (zie 1.3.1.3). Otto is overleden op 04-11-1004, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Otto: Vermeld in een oorkonde van 8 maart 956, waarin zijn grootvader een woud bij Neunkirchen schenkt aan de St Petruskerk te Worms en waarin Otto genoemd wordt als graaf in de Nahegau, daar zijn vader in 955 was overleden en zijn moeder in 953.
Zijn grootvader keizer Otto zal dan voogd zijn geweest over Otto van Worms.
Hertog van Karinthie van 978 tot 985. Was tevens markgraaf van Verona.
Geeft in 975 opdracht aan abt Adalbert van Hornbach om de kluis van St Philippus te Zell, een neven vestiging van Hornbach, te vernieuwen, in zijn hoedanigheid van voogd over het klooster Hornbach.
Vermeld in een oorkonde van 9 oktober 979.
In 982 bevestigt keizer Otto II dat graaf Koenraad de Rode tussen 932 en 944 aan de bisschoppelijke kerk te Spiers goederen in de Spiersgouw heeft geschonken, waaronder de kerk te Steinweiler. de novale tienden te Minfeld en Frenckenfeld en de novale tienden in zijn woud in de Wasgau, die zijn gelegen in het graafschap van Otto van Worms.
Wordt in een oorkonde van 1 mei 988 door koning Otto III als zijn neef vermeld.
In een oorkonde van 28 maart 985 schenkt koning Otto III zijn bezittingen in Eppingen aan de bisschoppelijke kerk van Worms en dat deze goederen zijn gelegen in "comitatu ducis ac comitis Ottonis et in Elesenzgouue et Creihgouue". (Henk Verdonk Alzey-Zutphen)
Otto van Worms doet in 1002 als kleinzoon van keizer Otto I afstand van zijn rechten op de troon ten gunste van de toekomstige koning Hendrik II.
Koning Hendrik II schenkt op 3 oktober 1002 aan de bisschoppelijke kerk van Worms het door hertog Otto overgedragen eigen bezit in de stad Worms. Tot het overge dragen bezit mag
ook de grafelijke burcht Worms worden gerekend. Als schadeloosstelling ontving hertog Otto de koningshof Bruchsal met alle toebehoren, "villa que dicitur Bruchsella cum om nibus utilitatibus."
In 977 sticht hij het Grevenhausener St Lambertus klooster en in de oorkonde worden zijn zonen Hendrik, Bruno en Koenraad genoemd.
Otto trouwde met Judith.
Kinderen van Otto en Judith:
1 Heinrich von Speyer, geboren omstreeks 970. Volgt 1.3.1.3.1.1.
2 Bruno von Würzburg [1.3.1.3.1.2], geboren omstreeks 972. Bruno is overleden in 1045, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Bruno: Bisschop van Würzburg van 1034 tot 1045.
Werd voogd van het klooster Hornbach na het overlijden in 1039 van zijn neef Koenraad II von Kärnten. Na 1045 komt het klooster weer in bezit van koning Hendrik III.
3 Koenraad von Kärnten, geboren omstreeks 975. Volgt 1.3.1.3.1.3.
1.3.1.3.1.1 Heinrich von Speyer is geboren omstreeks 970, zoon van Otto van Worms hertog von Kärnten (zie 1.3.1.3.1) en Judith. Heinrich is overleden vóór 1000, ten hoogste 30 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Voor het laatst vermeld in een oorkonde van 28 september 989 als getuige voorhet klooster Lorch.
Zijn overlijdensdag is in het necrologium van het klooster Weissenburg op 28 maart ingeschreven:
"Heinricus pater imperatoris Cuonradi".Het jaar is niet bekend, maar voor het jaar 1000.
(Henk Verdonk Alzey-Zutphen)
Heinrich trouwde met Adelheid von Metz. Adelheid is geboren in 970, dochter van Richard von Metz. Adelheid is overleden vóór 1046, ten hoogste 76 jaar oud.
Kinderen van Heinrich en Adelheid:
1 Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland, geboren omstreeks 990. Volgt 1.3.1.3.1.1.1.
2 Judith von Speyer [1.3.1.3.1.1.2], geboren omstreeks 992. Judith is overleden in 998, ongeveer 6 jaar oud.
1.3.1.3.1.1.1 Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland is geboren omstreeks 990, zoon van Heinrich von Speyer (zie 1.3.1.3.1.1) en Adelheid von Metz. Koenrad is overleden op 04-06-1039 in Utrecht, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven in Speyer in de Domkerk.
Notitie bij Koenrad: Koenraad II, Koning van Duitland vanaf 1024, koning van Italie vanaf 1026 en Rooms keizer vanaf 26-03-1027, koning van Bourgondie vanaf 1033.
Uit: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/_1_a_koenige/konrad_2_kaiser_1039/konrad_2_1039.html
Einziger Sohn des fränkischen Grafen Heinrich von Speyer († nach 28.9.989/vor 1000) aus dem Hause der SALIER und der Adelheid von Metz, Tochter von Graf Richard († 986) und der N.N.
Bruder von Judith († 998), Gräfin N.N. im Zülpichgau
Stief-Bruder von Bischof Gebhard III. von Regensburg († 2.12.1060)
Neffe von Papst Gregor V. († 12.3.999), Herzog Konrad I. von Kärnten († 12./15.12.1011), Bischof Wilhelm von Straßburg († 7.11. 1047), Graf Gerhard von Metz († 28.12.1024/25), Graf Adalbert II. vom Saargau († 25.12.1033)
Cousin von Herzog Konrad II. dem Jüngeren von Kärnten († 20.7.1039), Siegfried von Metz († 1017), Äbtissin Berscinda von Remiremont († 14.5. vor 1052), Graf Gerhard II. von Metz († 1044/45), Gräfin Ita von Habsburg, Äbtissin Oda I. von Remiremont, Gräfin Hildegard von Anjou
Enkel von Herzog Otto von Kärnten († 4.11.1004) und der Judith (von Bayern)
Ur-Enkel von Liutgard von Sachsen († 18.11.953)
Ur-Ur-Enkel vom Römischen Kaiser OTTO I. DEM GROSSEN († 7.5.973)
Koenrad trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1016 met Gisela van Schwaben, ongeveer 23 jaar oud. Gisela is geboren omstreeks 993, dochter van Herman II von Schwaben en Gerberga van Bourgondië.
Notitie bij de geboorte van Gisela: geboortedatum ook 13-11-989 Zie: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/billunger/bruno_graf_von_braunschweig_1016/bruno_graf_von_braunschweig_1016.html
Gisela is overleden in 1043, ongeveer 50 jaar oud. Gisela is weduwe van Ernst von Schwaben (ovl. ±1012), met wie zij trouwde omstreeks 1010. Gisela is weduwe van Bruno von Brunswijck (±990-±1015), met wie zij trouwde omstreeks 1012, zie 1.3.5.1.
Notitie bij Gisela: Annalista Saxo: "Reichschronik" Das Jahr 1026.
Der König feierte Weihnachten in Lüttich und machte Heinrich, seinen Sohn von der Gisla, zum Könige. Diese Gisla und ihre Schwester Machtild und ihre Brüder Rodulf und Bernhard waren in Westfalen geboren, aus einem Orte, der Werla heißt. Gisla heirathete zuerst den Sohn des Markgrafen Liuppald, Ernest, und gebar ihm den Schwabenherzog Herimann. Als Herzog Ernest todt war, nahm sie Graf Bruno von Bruneswik zur Gemahlin und sie gebar ihm den Grafen Liudolf. Als auch Bruno gestorben war, führte sein Anverwandter Konrad sie gewaltsam heim und zeugte mit ihr den Heinrich, von dem wir reden. Die Machtild heirathete Graf Esic von Ballenstide und zeugte mit ihr den Grafen Adalbert den Aelteren, des Grafen Otto Vater. Ihr Bruder Rodolf zeugte den Grafen Herimann, den Vater der Frau Oda, welche Graf Udo von Stathen heirathete, der die Nordmark als der Erste aus diesem Geschlechte erwarb. Graf Bernhard, der zweite Bruder derselben Königin, hatte Töchter, von denen die eine, Namens Ida, Heinrich von dem Schlosse, welches Loufe heißt, heimführte, der Bruder des Trierer Bischofs Bruno und des Grafen Popo. Als diesen die Mäuse so angefressen hatten, daß er starb, nahm seine Witwe Ida ein Edler aus Sachsen zur Gemahlin und bekam von ihr den Grafen Sifrid von Ertiniburch. Eine Tochter derselben Ida von jenem Grafen Heinrich, Namens Adelheid, nahm Adulf von Huvili und zeugte den jungem Adulf und dessen Brüder. Nach seinem Tode verband sich mit ihr der Pfalzgraf Friderich von Sumersenburg und zeugte den Pfalzgrafen Friderich den Jüngeren. König Konrad also machte, wie gesagt worden ist, seinen Sohn zum Könige. - - Der Abt Wal von Corbeja starb am 13. Februar. Er hat vier Jahre regiert und ihm folgte Druhtmar.
Zie voor de volgorde van de huwelijken ook het boek van Henk Verdonk Alzey-Zutphen.
Sloet geeft in zijn oorkondenboek Zutphen op pagina 302 een iets andere volgorde van de huwelijken en enkele afwijkende namen van kinderen.
Kinderen van Koenrad en Gisela:
1 Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland, geboren op 28-10-1017 in Osterbeck, Westfalen. Volgt 1.3.1.3.1.1.1.1.
2 Beatrix von Speyer [1.3.1.3.1.1.1.2].
3 Mathilde von Speyer. Volgt 1.3.1.3.1.1.1.3.
1.3.1.3.1.1.1.1 Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland is geboren op 28-10-1017 in Osterbeck, Westfalen, zoon van Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland (zie 1.3.1.3.1.1.1) en Gisela van Schwaben. Hendrik is overleden op 05-10-1056 in Bodfeld (Harz), 38 jaar oud. Hij is begraven in Speyer.
Notitie bij Hendrik: Op 14 mei 1028 in Aken gekroond tot Duits koning op 11-jarige leeftijd.
Van 1027 tot 1042 hertog van Beieren.
Van 1038 tot 1045 hertog van Schwaben.
Vanaf 1038 koning van Bourgondie en van 1039 tot 1047 waarnemer/beheerder van het hertogdom Kärnten.
Op 25 december 1046 gekroond tot keizer van het Roomse Rijk in Rome.
Uit: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/_1_a_koenige/heinrich_3_kaiser_1056/heinrich_3_1056.html
Einziger Sohn des Römischen Kaisers KONRAD II. († 4.6.1039) aus dem Hause der SALIER und der Gisela von Schwaben, Tochter von Herzog Hermann II. († 4.5.1003) und der Gerberga (Guepa) von Burgund
Bruder von Königin Mathilde von Frankreich († 1.1034) und Prinzessin Beatrix († 30.1.1034/25.10.1036); Stief-Bruder von Graf Liudolf von Braunschweig († 23.4.1038), Herzog Ernst II. von Schwaben (? 17.8.1030), Herzog Hermann IV. von Schwaben († 28.7. 1038) und Gräfin Gisela von Sangerhausen
Neffe von Herzog Hermann III. von Schwaben († 1.4.1012), Berthold von Schwaben († Anfang 993), Herzogin Beatrix von Kärnten († 12.5. nach 1025) und Herzogin Mathilde von Kärnten († 29.7.1031/32)
Groß-Nefffe von Papst Gregor V. († 12.3.999), Herzog Konrad I. von Kärnten († 12./15.12.1011), Bischof Wilhelm von Straßburg († 7.11.1047), König Rudolf III. von Burgund († 5./6.9.1032), Kron-Prinz Konrad von Burgund († nach 10.8.966), Herzogin Gisela von Bayern († 21.7.1007), Königin Bertha von Frankreich († nach 1010), Mathilde von Burgund, Bischof Burchard II. von Lyon († 10.6. 1031), Graf Liutold von Mömpelgard, Graf Konrad in Schwaben († 24.11.994 ermordet), Gräfin Ita von Altdorf
Cousin von Herzog Markward III. von Kärnten († 16.6.1076), Bischof Adalbero von Bamberg († 14.2.1057), Markgräfin Willibirg der Kärntner Mark († 21./25.1.), Gräfin N.N. von Dießen, Herzog Konrad II. dem Jüngeren von Kärnten († 20.7.1039), Bischof Bruno von Würzburg († 27.5.1045), Gräfin N.N. im Bonngau, Herzog Friedrich III. von Ober-Lothringen († 18./20.5.1033), Gräfin Sophia von Mömpelgard († 1092), Markgräfin Beatrix von Tuszien-Canossa († 18.4.1076), Graf Adalbert von Ballenstedt († um 1080), Edlen Adelheid von Schraplau
Enkel vom fränkischen Grafen Heinrich von Speyer († nach 28.9.989/vor 1000) und der Adelheid von Metz
Ur-Enkel von Herzog Otto von Kärnten († 4.11.1004) und der Judith
Ur-Ur-Ur-Enkel vom Römischen Kaiser OTTO I. DEM GROSSEN († 7.5.973)
In deze opsomming ontbreekt in ieder geval zijn nicht Irmingarde zoals blijkt uit een oorkonde van 15 februari 1041 (Sloet nr 160); Koning Hendrik III geeft aan zijn nicht Irmingarde goederen te Harive, Vaals, Apine en Valkenburg in de Liugau (Luik) in het graafschap van Dietbald. Zie verder bij Irmintrud van Zutphen.
Ook vermeld bij Lacomblet nr. 109. Kónig Heinrich III schenkt seiner nichte Irmingard, auf bitte des Herzogs Gozelo und dessen Sohnes Gotfried, das confiscirte Gut in den Villen Hervé, Vaels, Epen, Falkenberg, im Lütticher Gaue, in der Grafschaft Dietbald’s.
1042 Koning Hendrik III geeft voor het zieleheil van zijn vader Koenraad en zijn echtgenote Chonihildis (Gunhilde), het graafschap Agridiogen of Umbalahe (ongeveer het huidige NOP), waar vroeger Eckehard de grafelijke rechten uitoefende, aan bisschop Bernold van Utrecht. (zie oorkondenboek Overijssel)
1049 Keizer Hendrik III, vergunt, op verzoek van keizerin Agnes, aan Bernold, bisschop van Utrecht, dat te Oldenzaal in pago Twenthe elke woensdag weekmarkt mag worden gehouden en een jaarmarkt op de 11e november.
Hendrik:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1036 met Gunhilde van Denemarken. Gunhilde is een dochter van Knut II van Denemarken. Gunhilde is overleden op 18-07-1038. Zij is begraven in Klooster Limburg.
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1043 met Agnes van Poitou. Agnes is een dochter van Willem V hertog van Aquitanie en Poitou en Agnes van Macon. Agnes is overleden op 14-12-1077 in Rome. Zij is begraven in St Peter.
Notitie bij Agnes: Vanaf 1056 hertogin van Beieren en tot 1062 regentin over haar zoon Hendrik IV.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Beatrix van Duitsland [1.3.1.3.1.1.1.1.1], geboren in 1020. Beatrix is overleden op 24-09-1036, 15 of 16 jaar oud.
2 Mathilde von Speyer, geboren omstreeks 1045. Volgt 1.3.1.3.1.1.1.1.2.
3 Adelheid van Duitsland [1.3.1.3.1.1.1.1.3].
4 [waarschijnlijk] Gisela van Duitsland [1.3.1.3.1.1.1.1.4].
5 Hendrik IV koning/keizer van Duitsland, geboren op 11-11-1050 in Goslar. Volgt 1.3.1.3.1.1.1.1.5.
6 Koenraad II hertog van Beieren [1.3.1.3.1.1.1.1.6].
7 Judith van Duitsland. Volgt 1.3.1.3.1.1.1.1.7.
1.3.1.3.1.1.1.1.2 Mathilde von Speyer is geboren omstreeks 1045, dochter van Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland (zie 1.3.1.3.1.1.1.1) en Agnes van Poitou. Mathilde is overleden omstreeks 1060, ongeveer 15 jaar oud. Mathilde trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 1059 met Rudolf van Rheinfelden, ongeveer 34 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1025. Rudolf is overleden omstreeks 1080, ongeveer 55 jaar oud.
1.3.1.3.1.1.1.1.5 Hendrik IV koning/keizer van Duitsland is geboren op 11-11-1050 in Goslar, zoon van Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland (zie 1.3.1.3.1.1.1.1) en Agnes van Poitou. Hendrik is overleden op 07-08-1106 in Luik, 55 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schenkt in 1087 als keizer het klooster Hornbach aan het bisdom Spiers.
Komt voor in een oorkonde van 5 juni 1104 in het Hansisches Urkundenbuch.
Hendrik trouwde, 15 jaar oud, op 13-07-1066 in Trebur met Bertha van Turijn.
Kinderen van Hendrik en Bertha:
1 Adelheid van Duitsland [1.3.1.3.1.1.1.1.5.1], geboren in 1070. Adelheid is overleden vóór 1079, ten hoogste 9 jaar oud. Zij is begraven in Dom van Speyer.
2 Hendrik van Duitsland [1.3.1.3.1.1.1.1.5.2], geboren op 02-08-1071. Hendrik is overleden op 02-08-1071, geen dag oud.
3 Agnes von Weiblingen van Duitsland [1.3.1.3.1.1.1.1.5.3], geboren in 1072. Agnes is overleden in 1143, 70 of 71 jaar oud.
4 Koenraad hertog van Neder Lotharingen van Duitsland [1.3.1.3.1.1.1.1.5.4], geboren in 1074. Koenraad is overleden in 1101, 26 of 27 jaar oud.
5 Hendrik V keizer van Duitsland [1.3.1.3.1.1.1.1.5.5], geboren in 1076. Hendrik is overleden in 1125, 48 of 49 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Was de laatste keizer uit het geslacht van de Saliers.
Belangrijkste erfgenaam was hertog Frederik II von Schwaben.
Is opgevoed aan het hof van de bisschop Koenraad van Utrecht vanaf 1084.
1.3.1.3.1.1.1.1.7 Judith van Duitsland, dochter van Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland (zie 1.3.1.3.1.1.1.1) en Agnes van Poitou. Judith:
(1) trouwde met Salomon koning van Hongarije.
(2) trouwde met Wladyslaw koning van Polen.
1.3.1.3.1.1.1.3 Mathilde von Speyer, dochter van Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland (zie 1.3.1.3.1.1.1) en Gisela van Schwaben. Mathilde is overleden in 1034. Mathilde trouwde in 1033 met Hendrik I van Frankrijk, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-05-1008, zoon van Robert II van Frankrijk. Hendrik is overleden op 04-08-1060 in Vitry aux Loges, 52 jaar oud. Hij is begraven in Parijs, St Denis. Hendrik trouwde later in 1034 met Mathilde von Brunswijck (ovl. 1044), zie 1.3.5.1.1.1. Hendrik trouwde later op 19-05-1051 met Anna van Kiev.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Bougondie 1016-1032
koning van Frankrijk 1031-1060
Wikipedia:
Na het overlijden van zijn vader werd Hendrik koning van Frankrijk. Hij kreeg direct te maken met een opstand van zijn broer Robert en zijn moeder. Met de steun van keizer Koenraad II de Saliër en hertog Robert de Duivel van Normandië wist hij echter zijn positie te behouden. In 1032 gaf Robert zijn aanspraken op de troon op, in ruil voor het hertogdom Bourgondië. Hendrik had in 1033 een bespreking met Koenraad te Deville. Daarbij gaf Hendrik zijn aanspraken op het koninkrijk Bourgondië op ten gunste van die van Koenraad. Ook verloofde Hendrik zich met Koenraads dochter Mathilde. Later in dat jaar steunde Hendrik Koenraad daadwerkelijk tegen Odo II van Blois die probeerde om koning van Bourgondië te worden. In 1034 overleed Mathilde onverwacht op jonge leeftijd. Datzelfde jaar trouwde Hendrik met een andere Mathilde, Mathilde van Friesland, dochter van Koenraads stiefzoon Liudolf van Brunswijk. Mathilde werd in 1040 moeder van een dochter, maar beiden sterven in 1044.
Hendriks verdere regering werd bepaald door de opkomende macht van Normandië en diplomatie met Duitsland. In 1043 was een eerste bespreking met keizer Hendrik III te Carignan (Ardennes), over diens huwelijk met Agnes van Poitou. In 1048 was er een tweede bespreking met Hendrik te Carignan. Een jaar later kwam Hendrik in conflict met de paus. Hendrik verbood zijn bisschoppen om een concilie te Reims bij te wonen maar de bisschoppen die hem gehoorzaamden werden afgezet of geëxcommuniceerd. In 1056 had Hendrik een derde bespreking met keizer Hendrik te Carignan. Hierbij maakte Hendrik aanspraken op hertogdom Lotharingen en daagde de keizer zelfs uit tot een tweegevecht om de kwestie te beslissen. Keizer Hendrik vertrok echter bij nacht in het geheim uit Carignan, en bleef gewoon leenheer van Lotharingen.
Hendrik steunde in 1047 nog de jonge Willem de Veroveraar, zoon van zijn oude bondgenoot Robert, tegen zijn opstandige vazallen in de slag bij Val-ès-Dunes bij Caen. Hierdoor wist Willem definitief het gezag over zijn hertogdom te vestigen. Na zijn huwelijk met Mathilde van Vlaanderen, werd Willems positie echter zo sterk, dat hij een bedreiging werd voor Hendrik. In 1054 trok Hendrik op tegen Normandië, maar werd verslagen toen de Normandiërs bij nacht het Franse kamp bij Mortemer (Seine-Maritime) overvielen. In 1057 deed Hendrik een tweede poging om Willem te onderwerpen, maar bij Varaville werd Hendrik door Willem verslagen, doordat die handig gebruik wist te maken van de rivier en het moeras in het landschap.

In 1059 liet Hendrik zijn zoon Filips tot medekoning kronen. In 1060 stichtte hij een kapittel van Sint Maarten in Parijs. Hendrik stierf op 4 augustus 1060 in Vitry-en-Brie. Hij werd begraven in de kathedraal van Saint-Denis. Hendrik werd opgevolgd door zijn zoon Filips, die toen 8 jaar oud was. Hendriks weduwe, Anna van Kiev, was zes jaar lang regent.
1.3.1.3.1.3 Koenraad von Kärnten is geboren omstreeks 975, zoon van Otto van Worms hertog von Kärnten (zie 1.3.1.3.1) en Judith.
Notitie bij Koenraad: Door zijn vader aangewezen als erfgenaam. Verkreeg van koning Hendrik II het hertogdom Karinthie.
Verbleef in 1008 op zijn burcht Stoufenburg in Eistal onder Alzey, wanneer daar zijn zoontje (Rudolf?) overlijdt.
Koenraad trouwde met Mathilde von Schwaben. Mathilde trouwde later met Frederik II van Opper-Lotharingen.
Kinderen van Koenraad en Mathilde:
1 Rudolf? von Kärnten [1.3.1.3.1.3.1], geboren omstreeks 1000. Rudolf is overleden in 1008, ongeveer 8 jaar oud.
2 Koenraad II von Kärnten [1.3.1.3.1.3.2], geboren omstreeks 1002. Koenraad is overleden in 1039, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Koenraad: Was voogd van het klooster Hornbach.
1.3.1.6 Otto II de Rode, keizer van Duitsland is geboren in 955, zoon van Otto I keizer van Duitsland (zie 1.3.1) en Adelheid van Bourgondie. Otto is overleden op 07-12-983, 27 of 28 jaar oud. Otto trouwde met Theofano van Byzanthia.
Kinderen van Otto en Theofano:
1 Adelheid van Saksen [1.3.1.6.1].
2 Sophie van Saksen [1.3.1.6.2].
3 Mathilde van Saksen, geboren omstreeks 978. Volgt 1.3.1.6.3.
4 Otto III van Duitsland [1.3.1.6.4], geboren omstreeks 980. Otto is overleden in 1002, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij Otto: Na zijn dood kozen de rijksgroten Ekkehard, markgraaf van Meissen, als de opvolger voor Otto III als koning van Duitsland. De steun kwam ook van Bernard I Billung, hertog van Saksen als opvolger van zijn vader Herman.
Ekkehard werd echter vermoord. Hendrik II, hertog van Beieren, werd toen gekozen tot nieuwe koning van Duitsland.
Otto bleef kinderloos.
1.3.1.6.3 Mathilde van Saksen is geboren omstreeks 978, dochter van Otto II de Rode, keizer van Duitsland (zie 1.3.1.6) en Theofano van Byzanthia. Mathilde is overleden op 04-11-1025 in Esch, ongeveer 47 jaar oud. Zij is begraven in Brauweiler, abdij..
Notitie bij Mathilde: Zou in totaal 10 kinderen hebben gebaard.
Was een zuster van keizer Otto III.
Overlijdensdatum ook 21-05-1025 in Saalveld.
Mathilde werd in het nonnenklooster Essen opgevoed en onderwezen door haar zelfbewuste en goed opgeleide nicht Mathilde van Schwaben, de dochter van hertog Liudolf.
Was na de dood van haar broer keizer Otto III, de enige overgebleven erfgenaam van de Liudolfinger. Maar de opvolger van Otto III, keizer Hendrik II, meende dat veel goederen rijksbezit waren en hierdoor ontstond een zware strijd om goederen uit de erfenis van Otto III. Toen later ook Hendrik II kinderloos stierf konden de kinderen van Mathilde opnieuw aanspraak maken op vele goederen.
Mathilde trouwde, ongeveer 14 jaar oud, omstreeks 992 met Erenfried (Ezzo) III paltsgraaf (Ezzo) van Lotharingen, ongeveer 37 jaar oud. Ezzo is geboren omstreeks 955. Ezzo is overleden op 21-05-1034 in Saalveld, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Brauweiler.
Notitie bij Ezzo: Zie www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/zutphen graven von/
Kinderen van Mathilde en Ezzo:
1 Liudolf van Lotharingen, geboren omstreeks 993. Volgt 1.3.1.6.3.1.
2 Herman II van Lotharingen [1.3.1.6.3.2], geboren omstreeks 994. Herman is overleden op 11-02-1056, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Herman: Aartsbisschop van Keulen.1036-1056. Kanselier van de keizer van Duitsland, aartskanselier van paus Leo IX.
3 Otto II van Schwaben, geboren omstreeks 995. Volgt 1.3.1.6.3.3.
4 Richenza van Lotharingen, geboren omstreeks 996. Volgt 1.3.1.6.3.4.
5 Wazela van Lotharingen, geboren omstreeks 997. Volgt 1.3.1.6.3.5.
6 Adelheid van Lotharingen [1.3.1.6.3.6], geboren omstreeks 997. Adelheid is overleden vóór 1011, ten hoogste 14 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Abdis van St Gertrudis in Nivellis
7 Ida van Lotharingen, geboren omstreeks 998. Volgt 1.3.1.6.3.7.
8 Mathilde van Lotharingen [1.3.1.6.3.8], geboren omstreeks 1000.
Notitie bij Mathilde: Abdis van het klooster te Villich.
9 Theofanu van Lotharingen [1.3.1.6.3.9], geboren omstreeks 1002. Theofanu is overleden op 05-03-1056, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Theofanu: Abdis van St Cosmos te Essen.
10 Heilwich van Lotharingen [1.3.1.6.3.10], geboren omstreeks 1005. Heilwich is overleden op 21-09-1076, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Heilwich: Abdis van het stift St Maria te Neuss.
11 Sophia van Lotharingen [1.3.1.6.3.11], geboren omstreeks 1005. Sophia is overleden omstreeks 1035, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Abdis van St Maria te Gandersheim.
1.3.1.6.3.1 Liudolf van Lotharingen is geboren omstreeks 993, zoon van Erenfried (Ezzo) III paltsgraaf (Ezzo) van Lotharingen en Mathilde van Saksen (zie 1.3.1.6.3). Liudolf is overleden op 11-04-1031, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Brauweiler.
Notitie bij Liudolf: Graaf van Bonngau, graaf van Zutphen van 1025-1031, heer van Waldenberg, voogd van Münster, voogd van Brauweiler, bannerheer van Keulen. Heer van Alzey en Walberg.
Op een grafschrift in de abdij van Brauweiler staat dat Ludolf, de zoon van paltsgraaf Ezzo en Mathilde, de dochter van keizer Otto II, gehuwd is met Mathildis Ottonis Zutphaniae comitis filia. In de Fundatio monasterii Brunwilarensis staat dat zij twee zonen kregen, Hendrik en Cuno, die beide kinderloos zijn gestorven.
De abdij is gesticht door Ezzo en Mathilde. Ludolf was voogd van de abdij.
Henk Verdonk neemt in zijn boek "Alzey-Zutphen; Een onderzoek naar het rijksleen Alzey van de graven van Zutphen", pagina 331, de stelling in dat hier de familieverhoudingen duidelijk zijn aangegeven en dat uit niets blijkt dat Liudolf en Mathilde één of meerdere dochters zouden hebben gehad.
Dat is mijns inziens te kort door de bocht. Vrouwelijke nakomelingen kunnen vaak alleen worden afgeleid uit vermeldingen in oorkonden of andere stukken die betrekking hebben op de echtgenoot. Het is wel zaak daarbij te letten op de tijdbalk en dat geen generatie wordt overgeslagen.
Ook vermeld als Ludolph de Lorraine en Liudolf van Brauweiler.
Liudolf trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1020 met Mathilde van Zutphen, ongeveer 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Liudolf en Mathilde: Ook vermeld als Luidolf van Lotharingen.
Zie 1.4.1.1.6.3 voor persoonsgegevens van Mathilde.
Kinderen van Liudolf en Mathilde:
1 Adelheid van Zutphen, geboren omstreeks 1015. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.
2 [waarschijnlijk] NN van Zutphen, geboren omstreeks 1018. Volgt 1.3.1.6.3.1.2.
3 Hendrik I van Zutphen [1.3.1.6.3.1.3], geboren omstreeks 1020. Hendrik is overleden omstreeks 1031, ongeveer 11 jaar oud. Hendrik bleef ongehuwd. Hendrik bleef kinderloos.
4 [waarschijnlijk] Irmintrud van Zutphen, geboren omstreeks 1021. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.
5 Koenraad van Zutphen van Beieren, geboren omstreeks 1022. Volgt 1.3.1.6.3.1.5.
6 Mathilde van Zutphen, geboren omstreeks 1025. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.
1.3.1.6.3.1.1 Adelheid van Zutphen is geboren omstreeks 1015, dochter van Liudolf van Lotharingen (zie 1.3.1.6.3.1) en Mathilde van Zutphen (zie 1.4.1.1.6.3). Adelheid is overleden omstreeks 1041, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Vermeld als gravin van Zutphen, erfgenaam van Waldenburg, erfgenaam van Zutphen, erfgenaam voogdij van Borghorst, erfgenaam voogdij van Münster.
Ook vermeld als Adelheid van Lotharingen.
Adelheid:
(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1030 met [misschien] Rutger van Kleef, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.5.1 voor persoonsgegevens van Rutger.
(2) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1035 met Godschalk van Twenthe van Verdun, ongeveer 25 jaar oud. Zie 1.4.1.1.4.2 voor persoonsgegevens van Godschalk.
Kinderen van Adelheid en Godschalk:
1 Gerard I van Zutphen van Lohn, geboren omstreeks 1035. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.
2 Otto II de rijke van Zutphen, geboren omstreeks 1040. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.
3 [waarschijnlijk] Umbert van Zutphen [1.3.1.6.3.1.1.3].
Notitie bij Umbert: Monnik in Corvey, later abt van het klooster Abdinghof in Paderborn.
1.3.1.6.3.1.1.1 Gerard I van Zutphen van Lohn is geboren omstreeks 1035, zoon van Godschalk van Twenthe van Verdun (zie 1.4.1.1.4.2) en Adelheid van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1). Gerard is overleden omstreeks 1092, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld in een oorkonde van 1059 van bisschop Wilhelm van Utrecht, waarin de geschillen tussen de voorgangers van de bisschop van Utrecht met de Heren van Zutphen worden bijgelegd. Vermeld staan graaf Godschalk met zijn vrouw Adelheid en hun zonen Gebhart en Otto.
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/lohn/gerhard-i-lohn.html
Grote kans dat Gerhard I al tijdens zijn vaders leven in diens voetsporen in pagus Westfalen en, misschien, de Hetter treedt.
In ieder geval komt hij in 1086 samen met zijn zoon Godschalk I voor met de toenaam Lohn, maar dan zonder grafelijke titel: "Gerhardus de Laon. Godascalcus filius eius".
Het geslacht Lohn heeft vele zijtakken waaronder de families Van Der Heiden, Wesenthorst, Varsseveld en Silvolde.
Zie ook: http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
"Gerhard von Loen, Gf. v. Nordzutphen, geboren um 1043 (urk. 1059-1086, 1092 + 1059) um 1064 als Erbe seines Onkels Rupert, 1086 Gf. zu Loen, oo Irmgard N. Kinder:
Edelherr Godschalk I. von Lohn, Herr z. Rees (1085 –1092)
Ruprecht (Rupert) war sein Vorgänger als Graf von (Nordwest-) Zutphen, Herr in der Hetter / Elten, Lochem a.d.Berkel (1045/1064) und war verheiratet mit Irmtrud v. Aspel, welche sich nun Gräfin von Zutphen nannte und eine Nichte Kaiser Konrad II. und eine Schwester Irmgards v. Aspel war.
Zu dessen Zeit, im Jahre 1046 lag die Grenze der Grafschaft des Rupertus zu Zutphen, „in Hamalanda sito“, auch bei „de Hunne ad Weicstapolon“ oder Weggestapelen, zwischen Bathmen und Holten, bei "Loo" an der Schipbeek, „inde ad Westerfle“ oder Westerflier bei Diepenheim. Hier könnte der Sitz der späteren Familie von "Loen" zunächst vermutet werden.
Lochem an der Berkel lag 1059 in der Utrechter Grafschaft des Ruprecht. Hier war ein Streit um den Zehnten zu Lochem zwischen Godschalk, Präfekt von Gennep, Besitzer der Herrlichkeit (Süd-)Zutphen (Graafschap mit Arnheim) und Ruprecht, Graf zu (Nord-) Zutphen entstanden, welcher vom Utrechter Bischof Wilhelm I. von Poitou (1054-1076) beigelegt wurde."
Zie ook MD Teenstra: Jaar 1085. Gerhard I wordt erfgraaf van geheel Gelderland en regeert tot 1117.
Gerard trouwde met Irmgard van Aspel.
Kind van Gerard en Irmgard:
1 Godschalk I van Lohn, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.1.1 Godschalk I van Lohn is geboren omstreeks 1070, zoon van Gerard I van Zutphen van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1) en Irmgard van Aspel. Godschalk is overleden omstreeks 1110, ongeveer 40 jaar oud. Godschalk trouwde met NN van NN.
Kinderen van Godschalk en NN:
1 Alardus van Wesenhorst van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1090. Alardus is overleden na 1155, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Alardus: Heer van Wesenthorst, van Varsseveld en van Heiden.
1145; "Allardus de Wissenhurst et frater Winemarus" zijn getuigen in een oorkonde waarin keizer Koenraad III de schenking bekrachtigd van de gouwen Westergo en Oostergo aan de kerk van Utrecht. Getuigen Hendrik graaf van Gelre, Godfried van Arnsberg en zijn broer graaf Herman, Dirk van Altena, Adelbert graaf van Novenich, Godfried prefect van Neurenberg, Rotbert graaf van Lurenburg, Godfried van Rijn en zijn broer Hugo, Gijsbert de zoon van advocaat Hugo, Gerard van Marten (Malsen?), Alard van Megen, Jordanus van Windesheim, Godfried van Wekene, Peregrinus van Campfeld, Litardus van Diepenheim, Alardus van Wisenhurst en zijn broer Werneboldus, Willem graaf van Goor, Rudolf de Wia, Otto van Malberg, Everhard Crichelman, Hendrik van Papenheim onze maarschalk, Hendrik Freso en zijn broer Wicher, Hendrik van Boningen, Arnold van Rodenburg, etc.
1155; Alardo de Wisenthurst; Winemar van Tideham; Dirk van Altena, Hugo Buter als vrije mannen getuigen met de dienstmannen Alberone, Diederik, Gerard, kastelein Otto, schulte Werner, maarschalk Gijsbert, cappellario Lubbert, Ulrik en Meinzone (Menso) in een oorkonde van bisschop Herman van Horne die de parochianen van Lopik bevestigd in het bezit van land voor de aanleg van een kanaal naar de Ijssel met sluis.

Mogelijk is deze Alardus dezelfde persoon als Adelhardus, voogd van de hof te Urk van St Pantaleon.
In of omstreeks 1107/1108, als voogd van Pantaleon beleend met de hof te Urck, bezit van de abdij S Pantaleon te Keulen, vermeld in een oorkonde opgemaakt tussen 1082 en 1118. Daarin geeft abt Herman van Zutphen van het klooster S Pantaleon de hof te Urch in pacht aan de voogd van dat hof en bij goed gedrag zal hij als erfpachter worden aangesteld.
In de oorkonde is vermeld dat hij bij goed gedrag het hofgoed in erfpacht zal krijgen. Dat zegt iets over zijn karakter. Hij was samen met zijn broer Winemar Heer van Wesenhorst en mogelijk gaf dat wat problemen en heeft men gezocht naar een functie op enige afstand waar hij zich zelfstandig kon ontplooien. De oplossing kwam in 1107 toen Hendrik van Zutphen, de zoon van Otto de Rijke van Zutphen die een broer was van Adelhardus mogelijke grootvader Gerard, het graafschap Urk en Emelweerd verkreeg. Het leengoed bij Urk van St Pantaleon verkeerde in neergaande lijn van exploitatie en Adelhardus kon hier zijn energie wel in kwijt. Ruim 50 jaar later krijgt een Hendrik de burcht Kuinre in leen.
[In februari 966: Keizer Otto I schenkt aan het klooster van St Pantaleon te Keulen: “het halve eiland Urk en al hetgeen zich bevindt tussen de overzijde van de rivier de Nakala tot aan Vunninga, met al zijn graslanden, weidegronden, visgronden, wateren en waterlopen, begaanbare en onbegaanbare wegen, roerende en onroerende zaken, nog te onderzoeken of reeds onderzocht en met alle wettige rechten die daartoe behoren, gelegen in het graafschap van graaf Egbert, waar weleer graaf Gardolf toezicht had.”

29 juni 968: Keizer Otto I geeft aan het nonnenklooster te Elten, gesticht door graaf Wichman, wat deze in beneficium bezat in territorium Urk, in de gouw Salon en in de graafschappen Naardinkland en Hamaland.

OSU 3033 (244bis) tussen 1082 en 1121) De abt van St. Pantaleon te Keulen (Herman van Zutfen) geeft de hof te Urk onder zekere voorwaarden (een vergoeding van vier en een halve mark zilver Keuls en de verplichting om de kameraar en twee dienaren onderdak te verlenen en de verplichting om hen te vervoeren naar Stavoren voor afdracht van de pachtsom en hen terug te brengen naar Nagelum) aan de voogd Adelhardus van dat hof in erfpacht uit. Zie ook: Fon Jelde; opstellen van D J Henstra over middeleeuws Frisia.

1118: Graaf Gerard van Gelre en zijn zoon Gerard zijn getuigen in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V de kerk te Utrecht bevestigt in het bezit van een graafschap in Friesland.
(1118 is het sterfjaar van Hendrik van Zutphen (kinderloos) die de grafelijke rechten bezat van Urk en Emelweerd, welke rechten bij kinderloos overlijden zouden terugvallen op zijn vader; deze was echter al in 1113 overleden, zodat de grafelijke rechten vervielen aan de landsheer, de bisschop van Utrecht)
In 1118 verkrijgt bisschop Godebald van Utrecht het "SWECHUS" ( Oud hoogduits: swega = kudde en hûs = verblijfplaats, huis; in Schoonebeek Boo genoemd, waar zomers de herder met vee verbleef) te Kuinre met enkele hoeven en enig grasland. Vermoedelijk zijn die hoeven met land een oorspronkelijk landgoed, aangelegd volgens de richtlijnen van Karel de Grote, vermeld in zijn Capitulare de villis enz. Uit de goederenlijst van St Odulphus van 1132 blijkt dat Cunre al over een kapel beschikte en dat komt dan overeen met de bepalingen van het landgoederenbesluit dat elk landgoed over een kapel dient te beschikken. Swechhus wordt ook uitgelegd als Zwichthuis, een wijkplaats, in dit geval dan een uitwijkplaats voor het vee in de nacht, maar het kan dan ook een versterking zijn geweest waar men in geval van nood bescherming kan vinden.]

Kuinre is een strategisch gelegen plek waar door het leger van Karel Martel of zijn opvolgers zeker een versterking is aangelegd tijdens de pogingen om de Friezen en Saksen te onderwerpen. Het landgoed diende dan voor de voedselvoorziening van het leger en de decentrale hoven.
Aan wie het leengoed Kuinre in 1118 in leen is gegeven door de bisschop is niet vermeld, maar zeer zeker aan een lid van de familie Gelre/Zutphen, waarschijnlijk aan Hendrik van Wesenhorst, die zich daarna Hendrik van Cunre noemde. Deze Hendrik is een neef van Adelhardus, de pachter van het hof te Urk.
2 Winemar van Wesenhorst van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.2], geboren omstreeks 1095. Winemar is overleden na 1153, minstens 58 jaar oud.
3 Gerhard II van Rees van Lohn, geboren omstreeks 1100. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.
4 Gotschalk van Varsseveld van Lohn, geboren omstreeks 1100. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.4.
1.3.1.6.3.1.1.1.1.3 Gerhard II van Rees van Lohn is geboren omstreeks 1100, zoon van Godschalk I van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1) en NN van NN. Gerhard is overleden na 1152, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: Heer van Rees en advocatus/voogd in Munster.
Vermeld in oorkonden tussen 1110 en 1152.
Graaf van Lohn.
Kinderen van Gerhard uit onbekende relatie:
1 Godschalk II van Lohn, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.
2 [misschien] Gerhard van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.2], geboren vóór 1173. Gerhard is overleden na 1221, minstens 48 jaar oud.
1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1 Godschalk II van Lohn is geboren omstreeks 1125, zoon van Gerhard II van Rees van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3). Godschalk is overleden na 1185, minstens 60 jaar oud.
Kind van Godschalk uit onbekende relatie:
1 Gerhard III van Lohn, geboren vóór 1190. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1 Gerhard III van Lohn is geboren vóór 1190, zoon van Godschalk II van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1). Gerhard is overleden in 1225, minstens 35 jaar oud. Gerhard trouwde met NN van Bredevoort.
Kinderen van Gerhard en NN:
1 NN van Lohn. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.1.
2 Beatrix van Lohn. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.2.
3 Godschalk van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.3].
4 Hendrik van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.4].
5 Otto van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.5].
6 Gerhard IV van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.6].
7 Mechteld van Lohn, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.7.
8 Hermannus I van Lohn, geboren in 1203. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8.
1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.1 NN van Lohn, dochter van Gerhard III van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1) en NN van Bredevoort. NN trouwde met Werner van Herden.
1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.2 Beatrix van Lohn, dochter van Gerhard III van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1) en NN van Bredevoort. Beatrix trouwde met Sweder van Ringelenberg.
1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.7 Mechteld van Lohn is geboren omstreeks 1195, dochter van Gerhard III van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1) en NN van Bredevoort. Mechteld trouwde met Herman van Münster.
Kinderen van Mechteld en Herman:
1 Ludolph van Münster [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.7.1], geboren omstreeks 1212.
2 Gerhard van Münster [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.7.2], geboren omstreeks 1215.
Notitie bij Gerhard: Vermeld als kanunnik.
3 Herman van Münster [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.7.3], geboren omstreeks 1220.
1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8 Hermannus I van Lohn is geboren in 1203, zoon van Gerhard III van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1) en NN van Bredevoort. Hermannus is overleden in 1252, 48 of 49 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: oorkondenboek Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Hermannus:
(1) trouwde met Sophia.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1237 met Eufemia van Coevorden van Werl, ongeveer 22 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Eufemia.
Kinderen van Hermannus en Sophia:
1 Hendrik van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8.1].
2 Herman II van Lohn. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8.2.
3 Beatrix van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8.3].
4 Sophia van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8.4].
5 Agnes van Lohn [1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8.5].
1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8.2 Herman II van Lohn, zoon van Hermannus I van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8) en Sophia. Herman is overleden in 1316. Herman trouwde met Gertrud van Holte.
1.3.1.6.3.1.1.1.1.4 Gotschalk van Varsseveld van Lohn is geboren omstreeks 1100, zoon van Godschalk I van Lohn (zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1) en NN van NN. Gotschalk is overleden na 1152, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Gotschalk: Vermeld in oorkonden tussen 1138 en 1152.
Was gorechter in Südlohn, met Winterswijk, Aalten, Varseveld, Zelhem en Hengelo. Heer in de kerspelen Eibergen, Neede, Groenlo en Geesteren.
Lacomblet 355; (1138-1146) Aartsbisschop Arnold I van Keulen bevestigd de ruiling , waardoor Godschalk, broer van graaf Gerard van Loo, de Stiftskerk van Rees een goed te Menzeln tegen een ander inwisselt. Onder de getuigen graaf Otto, graaf Adolf, Christaan van Wieslinchonin, Engelbertus de Hornin, Heinricus de Aldenthorrin, Herimannus de Heppenthorpo.
1152; Frederik, bisschop van Münster, sluit een overeenkomst met de ridder Godschalk betreffende het slot Lohn etc. . (zie Sloet nr 300)
Godschalk verkrijgt in leen de kerspelen Loon, Winterswijk, Aalten, Varseveld, Zelhem en Hengelo, dat hij beweerde uit zijn gravenambt te bezitten.
Als getuigen worden vermeld:
Baljuw/ provoost Engelbertus; baljuw/provoost Engelbertus in Frisie; vrije mannen: Godschalk van Varseveld; Winemarus en Adalhardus zijn broers; dienstmannen: Bernhard van Dulmen en Steven van Frethene;
Gotschalk trouwde met Lutgard van Were.
1.3.1.6.3.1.1.2 Otto II de rijke van Zutphen is geboren omstreeks 1040, zoon van Godschalk van Twenthe van Verdun (zie 1.4.1.1.4.2) en Adelheid van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1). Otto is overleden op 16-04-1113, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven in Walburgiskerk Zutfen.
Notitie bij Otto: Vermeld als Heer van Zutphen, graaf in Friesland, ondervoogd van Corvey, graaf van Zutphen, Graaf van Corvey en graaf in Noordwestfalen.
1064 Vermeld als graaf Otto. Willem, bisschop van Utrecht, verklaart, volgens opdracht van keizer Hendrik IV, dat graaf Otto op een hofdag, door die keizer te Aken gehouden, waar tegenwoordig was Gerard graaf van Gelre, overgedragen heeft aan Constantijn van Melegarde de advocatie over de horige goederen en personen der kerk te Zutfen, doch voor zich en de wettige erfgenaam van oppidum Zutfen behouden heeft die over de curtis der kerk en over de wastinsigen; de proost ontvangt voor het ruilen van horigen twee solidi of een geitenvel; de keizer staat toe, dat ieder vrije zich en zijne goederen aan de kerk te Zutphen mag opdragen.
(Enkele vermeldingen kunnen niet juist zijn. Hendrik IV werd keizer in 1084; de aanwezige Herman was aartsbisschop van Keulen tussen 1089 en 1099; ook de overige vermelde hoogwaardigheidsbekleders kunnen niet aanwezig zijn geweest. Gerard graaf van Gelder moet dan Gerard I Flamens zijn geweest. Ook aanwezig zou zijn geweest Coenradus hertog van Luxemburg. Dat moet dan de grootvader zijn geweest van Koenraad van Luxemburg die in 1134 trouwt met Ermgard, de dochter van graaf Otto II van Zutfen. De inhoud van het stuk blijkt echter uit latere oorkonden wel juist te zijn)
Wordt vermeld omstreeks 1169 als getuige in een oorkonde van de kerk van Osnabrück als zoon van prefect Godschalk.
27 september 1074. Otto, graaf van Zutfen en Gelre, getuige in de oorkonde, waarbij Anno II, aartsbisschop van Keulen, goederen door Everhard, graaf van Kleef, en zijn vrouw Berta gegeven voor het stichten van een kerk te Neuss, tussen deze en de Dom te Keulen verdeelt. (Ook in dit stuk vermeldingen van getuigen die niet mogelijk zijn. Dat Otto ook graaf van Gelder was op dat moment kan ook niet waar zijn)
Sloet 202; 3 augustus 1101; Otto van Zutfen en Gerard graaf van Wassenberg, zijn aanwezig bij de teruggave door Hendrik graaf van Limburg van het predium Pronsfeld aan de abdij te Prum, ten overstaan van Hendrik IV. Andere aanwezigen: hertog Frederik, markies Burchart, Gerard van Gulik, Wernerus van Groningen, graaf Adolf van Berg en Diederik van Thoneburch.
Sloet 203; 1103; Otto graaf van Zutfen is aanwezig bij het ruilen van goederen tussen de proosten van St Steven te Mainz en van Ravengirsburg, waarbij de eerste de kerk van Alzey verkrijgt.
Sloet 208;1105 graaf Otto vermeld als de herbouwer van de kerk van St Petrus en St Walburgis te Zutfen, ingewijd door bisschop Burchart, die tevens de privileges van de kerk bevestigd.
Uit Henk Verdonk: In 1105 verklaart bisschop Burchard van Utrecht, dat hij, op verzoek van graaf Otto, illustris comitis domini Ottonis, naar Zutphen is gekomen om daar de door deze graaf na een brand her bouwde kerk in te wijden, en nadat hij met de graaf de door mot en vuur beschadigde privileges van de kerk heeft ingezien – op verzoek van de graaf en zijn wettige zonen, ipso cum filiis suis legitimis, die daarover met zijn kanunniken overleg had gepleegd – met de vredesban de goederen van deze kerk bevestigt, en wel over vier met naam genoemde hoven (curtes principales), te weten: te Zutphen, Broekhof, Horstlaar en Rijssel, en over de tien hoeven die graaf Godschalk had geschonken voor de nagedachtenis van zijn zoon Gebehard en al zijn verwanten, en wier voogdij aan de erfgenamen van de Zutphense nederzetting, sola advocatia in manu sua propria et heredum suorum legitimorum huis oppidi retenta, bleef voorbehouden.
Betreffende oorkonde, naar een afschrift uit de zgn. Zutphense rotulus, wordt voor een vervalsing gehouden. Toch mag worden aangenomen dat de inhoud elementen bevat uit een echt stuk. Uit deze oorkonde blijkt dat graaf Otto van Zutphen meerdere zonen heeft gehad.
1107 Hendrik V, Rooms koning, oorkondt dat hij op verzoek van graaf Otto van Zutphen en diens zoon Henricus aan de kerk van Zutphen het recht heeft gegeven dat vrijen zich en hun goed aan haar mogen schenken; aan de proost heeft hij rechtsmacht gegeven en regelt diens bevoegdheden en die van zijn schout; voorts bevestigd hij de graaf in de volledige rechtsmacht in Menardinghamme en in de wildban aan beide zijden van de Isla, welk bezit de graaf en diens voorgangers op grond van eigendomsrecht en niet ingevolge een koninklijke schenking bezaten. Andere getuigen: graaf Cruin, graaf Cono, graaf Hendrik van Kassel, Diederik van Los, Steven en Herman van Oye en graaf Berengarius van Sultebach.
Sloet 210; Oorkonde opgemaakt tussen 1106 en 1128, een lijst van goederen van het stift Corvei, waarin ook het beneficium voorkomt van graaf Otto van Zutfen, voor zijn advocale servitutem, en hoe hij en zijn zoon Hendrik zich goederen hadden aangematigd.
Oorkonde van het stift Corvey tussen 1106 en 1113 opgenomen in het UB van Osnabrück. Overzicht van de inkomsten van abt Erkenbert waarin ook de lenen van graaf Otto en zijn zoon Hendrik worden vermeld.
Uit Henk Verdonk: In een tussen 1106 en 1113 vervaardigde lijst van goederen van abt Erkenbert van Corvey (1106-1128) wordt graaf Otto van Zutphen met zijn zoon Hendrik
genoemd. Volgens deze lijst hield Otto comes Sutfenensis voor zijn diensten als voogd, pro advocati servicio, de hoven Haselünne, Huntlosen en Lastrup in leen van de abdij, alsmede het goed Aldrup, dat door graaf Hendrik, de zoon van Otto, werd geclaimd, comes Heinricus filius Ottonis, en negen boerderijen in Hollwege. Volgens deze goederenlijst had graaf Otto deze voogdij ontvangen uit handen van de hertog, habuit nec advocatiam illam sed advocatiam ducis.
Aangezien de graven van Northeim hoofdvoogd van de abdij van Corvey waren, kan met deze hertog alleen Otto van Northeim zijn bedoeld, die van 1061 tot zijn afzetting door koning Hendrik IV in 1070 hertog van Beieren was. Ook na zijn afzetting bleef hij zich hertog noemen. Omdat Otto van Northeim op 11 januari 1083 overleed, moet graaf Otto van Zutphen in ieder geval vóór deze datum de voogdij over deze goederen in handen hebben gekregen. Zoon Hendrik was gehuwd met Mathilde van Beichlingen, haar vader was voormelde Otto van Northeim. Hendrik ruilt het leen Alzey voor een graafschap in Friesland (Urk en Emelweerd en Kuinre).
Coenradus van Urck verkrijgt later van de abdij Corvey het leengoed Mereta (Mirdum in Gaasterland). Zeer waarschijnlijk zijn er familierelaties tussen Coenraad van Urk en Koenraad van Beichlingen mogelijk, al of niet via Adelhardus de eerste voogd van het leengoed van St Pantaleon in Urk.
Otto:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1060 met NN (Irmgard?) van Northeim.
Notitie bij NN: De graven van Nordheim waren erfelijk oppervoogden van de abdij Corvey.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1085 met Judith (Jutta) van Arnstein, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.4.6.2 voor persoonsgegevens van Judith.
Kinderen van Otto en NN:
1 Hendrik I (de oude) van Zutphen, geboren omstreeks 1065. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.1.
2 Dirk (Diederik II) van Winzenburg van Zutphen [1.3.1.6.3.1.1.2.2], geboren omstreeks 1070. Dirk is overleden op 28-02-1127, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Bisschop van Münster.
Hij heeft in 1126 voor zijn nagedachtenis en die van zijn ouders zijn erfgoed te Niedermeiser aan het klooster Abdinghof te Paderborn ge schonken en het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn overlijden op 28 februari in het necrologium van dit klooster wordt vermeld.
Het overlijden van de Münsterse bisschop op 28 februari 1127 wordt niet alleen in het necrologium van het klooster Abdinghof genoemd, maar ook in de dodenboeken van het klooster Möllenbeck en de bisschopskerk van Hildesheim.
De inschrijving van bisschop Dirk in het necrologium van Elten, is lang onopgemerkt gebleven. Op 27 februari wordt in dit necrologium het overlijden herdacht van Theodericus Episcopus, met wie ongetwijfeld bisschop Dirk wordt bedoeld.
Hij wordt in de oorkonde van 1127 vermeld als erfgenaam van Zutphen.
Dirk bleef kinderloos.
3 Adelheid van Tecklenburg van Zutphen, geboren omstreeks 1080. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.
4 Gerard van Zutphen [1.3.1.6.3.1.1.2.4], geboren omstreeks 1085. Gerard is overleden omstreeks 1100, ongeveer 15 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld in een oorkonde welke is opgemaakt tussen 1129 en 1133.
Vermeld in de oorkonde van 1134. Zie bij Ermgard.
Moet jong gestorven zijn.
Kinderen van Otto en Judith:
5 Ermgard (Ermengardis) van Zutphen, geboren omstreeks 1090. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.
6 Judith van Zutphen, geboren omstreeks 1092. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.6.
1.3.1.6.3.1.1.2.1 Hendrik I (de oude) van Zutphen is geboren omstreeks 1065, zoon van Otto II de rijke van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2) en NN (Irmgard?) van Northeim. Hendrik is overleden in 1127, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Volgens de Algemene Geschiedschrijving van Nederland door J P Arens zou Hendrik in 1123 zijn overleden en opgevolgd zijn door zijn broer Dirk, de bisschop van Münster. Na diens dood werd Ermgard gravin.
Volgens Anton Fahne von Roland in zijn boek Die Dynasten, Freiherren und Grafen von Bochholz zou Hendrik de laatste graaf van Hamaland zijn geweest, overleden in 1127, met als erfgenaam zijn zuster Ermgarde. Aus Bondam, Charterboek der Hertogen van Gelderland, pag 176.
Notitie bij Hendrik: Sloet 206; In een oorkonde opgemaakt tussen 1105 en 1118 (vermoedelijk in 1107) staat vermeld dat Hendrik trouwt met een dochter van Kuno van Nordheim, wiens vader Otto van Nordheim is.
Dit kan, gelet op de tijdbalk, niet juist zijn. De vader van Mathilde moet Otto zijn en Kuno is haar broer.
Sloet 207; In een oorkonde uit het jaar 1105 schrijven de geestelijkheid en de burgerij van Mainz aan keizer Hendrik IV, dat zijn vijanden, bijgestaan door o.a. graaf H, zoon van graaf O, de stad zullen aanvallen. Zeer waarschijnlijk wordt hier graaf Hendrik van Zutfen bedoeld.
Sloet 215; In een oorkonde van 28 december 1107 geeft koning Hendrik V aan graaf Hendrik van Zutfen een graafschap in Friesland (Orch en Emelweert en Kuinre en mogelijk nog een deel langs de zuidkust van Friesland tussen Vlie en Lauwers) en bepaald, dat wanneer Hendrik zonder wettige erfgenaam zal overlijden, zijn vader Otto hem zal opvolgen. Getuigen: graaf Gerard (van Gelre?), graaf Ervinus, graaf Ernest van Homburg, graaf Cono, graaf Hendrik van Kassel, zijn broer Bruno, Fultinus, Witichinus, Diederik van Los, Hendrik van Lateste, Steven en Herman van Oye, Herman graaf van Redellenberg, graaf Berengarius van Sulzbach, graaf Frederik Palatinus, Godfried van Calve, Gerard van Iuwei en broer Gerlach.
In dezelfde oorkonde staat Hendrik af aan de koning het leen Alzey, dus feitelijk heeft er een ruil plaatsgevonden. Zie over Alzey het boek van Henk Verdonk; ISBN 9789012390729.
In het jaar 1114 neemt Hendrik deel aan de oorlog tussen keizer Hendrik V en de Keulenaren.
Is graaf van Zutfen in de jaren 1113 tot 1118.
In een lijst van goederen van het stift Corvey, opgemaakt tussen de jaren 1106 en 1128, komt voor het beneficium van Otto, graaf van Zutfen, voor zijn advocale servitutum en hoe hij en zijn zoon Hendrik zich goederen hebben aangematigd. (Zie Sloet nr.210)
Sloet 224; 1114; Hendrik graaf van Zutfen neemt deel aan de oorlog tussen keizer Hendrik V en de Keulenaren en steunt de Keulenaren.
Sloet 227; 1117; Hendrik graaf van Zutfen is getuige in een oorkonde waarbij Frederik I aartsbisschop van Keulen, de gift van een curia vernieuwde, door zijn voorganger Anno aan de kerk te Zyflich gedaan.
Hendrik trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1107 met Mathilde van Beichlingen van Northeim, ongeveer 52 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.6 voor persoonsgegevens van Mathilde. Hendrik en Mathilde bleven kinderloos.
1.3.1.6.3.1.1.2.3 Adelheid van Tecklenburg van Zutphen is geboren omstreeks 1080, dochter van Otto II de rijke van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2) en NN (Irmgard?) van Northeim. Adelheid is overleden vóór 1118, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Volgens http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php/adel/graafschap-zutphen/240-otto-ii-de-rijke.html erft zij de rechten in Agradingouw en Emsgouw en de voogdij van Münster, of krijgt deze als huwelijksgeschenk mee. Zij is waarschijnlijk twee keer getrouwd geweest. De tweede keer met Ecbert van Saarbrücken. Zij stichten het grafelijke huis Tecklenburg.
Vermeld staat dat Adelheid een zoon Otto had. Van deze zoon is verder niets bekend.
Mogelijk dat deze Otto dezelfde is als Otto van Ruinen die omstreeks 1093 moet zijn geboren. Gezien de namen van de nakomelingen van Otto van Ruinen is deze mogelijkheid zeer reeel.
Adelheid:
(1) trouwde met [waarschijnlijk] NN van NN. NN is geboren omstreeks 1075.
(2) trouwde met Egbert van Saarbrücken. Egbert is geboren omstreeks 1080. Egbert is overleden op 04-02-1150, ongeveer 70 jaar oud.
Kind van Adelheid en NN:
1 [waarschijnlijk] Otto van Ruinen, geboren omstreeks 1095. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.
Kinderen van Adelheid en Egbert:
2 Hendrik I van Tecklenburg, geboren omstreeks 1100. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.
3 Diederik van Tecklenburg [1.3.1.6.3.1.1.2.3.3].
4 Gerard van Tecklenburg [1.3.1.6.3.1.1.2.3.4], geboren omstreeks 1100.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1 Otto van Ruinen is geboren omstreeks 1095, zoon van NN van NN en [waarschijnlijk] Adelheid van Tecklenburg van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3). Otto is overleden na 1141, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Otto: Als moeder van Otto van Ruinen is Adelheid van Zutfen aangenomen. Deze had een zoon Otto waarvan verder geen gegevens bekend zijn. Het wapen van Ruinen bevat drie gele rozen, dezelfde als die voorkomen in het wapen van Gelre/Zutfen. De geboortedatum van Otto van Ruinen is praktisch gelijk aan die van Otto, zoon van Adelheid. Deze Adelheid bezat erfelijke rechten op o.a. de Emsgau, via haar vader verkregen van haar grootvader Godschalk van Twenthe.
zie ndva 1897 blz 219.
De Heren van Ruinen woonden op de havezate Oldenhof bij Ruinen.
De oudst bekende stamvader was een Otto van Ruinen, geboren omstreeks 1093, die in 1139 voor het eerst wordt vermeld als getuige en dienstman van bisschop Andries of Andreas. Deze begiftigde de kerk te Oldenzaal met pachten uit de kerken te Anlo, Beilen, Vries, Eelde, Norch, Roden en Roderwolde. De getuigen hiervan zijn: Hartbertus, Hoofd provoost (de latere bisschop van Utrecht), Albero, provoost van St Pieter, Adelardus provoost (van ?), Hugo, provoost van St Marie, Lutbertus, dekaan van St Martini, Arnoldus, dekaan, allen kanunniken; de vrijen Simon, Leodricus en Henricus; graaf Godfried (van Cuijck g/m Jutta van Werl) en zijn broer Herman ( II van Malsen), Franco van Diepenheim, Wernerus zijn broer, allen dienstmannen; Hugo van Hoonhorst, schulte Frederik (van Coevorden) Otto van Ruinen, Bartold en zijn zoon Gosewijn, Lidulphus van Oldenzaal en vele anderen.
Otto was toen al niet zo jong meer, want bij een belangrijke schenking in 1141 was medeondertekenaar zijn zoon, die toen dus volwassen was.
In die akte van 1141 wordt hij Otto dienstman van St Maarten genoemd. Op zijn verzoek schenkt bisschop Herbert de kerk van Steenwijk aan de kerk St Maria te Ruinen. Otto had die kerk van de bisschop in leen. Otto zelf schonk aan de kerk van Ruinen zijn veen tussen Ruinen en Meppel met alle tienden, twee huizen te Ruinen, het land Gislo, de tienden te Anreep, een huis te Petthe (Pesse) en een huis te Buun. Hij deed dit om de monniken die daar onder de regel van St Benedictus wilden leven, een beter bestaan te geven. In feite dus een schenking aan het gestichte klooster te Ruinen. Getuigen waren o.a. de vrije mannen Hugo, Walter, Rudolf, Godfried en Diederik. De leken Albero, Gerard, Egbert, Werenbold, Everard, Steven, Sieger, Walter en de voornoemde Otto van Ruinen. Verder Wiecher, Herman, Benso, Rodolf, Tidico, Rudericus, Benneco, Alferdus en zijn broer Leferdus, Wazo, Godschalk, Frederik van Coevorden, Arnoldus, de zoon van de bovenvermelde Otto, Anneco. Heppo en vele anderen.

De voorouders van Otto van Ruinen zijn tot op heden niet rechtstreeks te traceren. Ruinen, de Oldehof, was omstreeks 1100 een leengoed van de bisschop van Utrecht, die behalve de kerkelijke macht ook de wereldlijke macht bezat, verkregen op 21 mei 1040 en vermeld in een oorkonde van koning Hendrik III. Koning Hendrik III was eigenaar van alle gronden in Drenthe behalve die van de boermarken in Drenthe, de grond die de Drentse eigenerfde boeren in gebruik hadden ten tijde van Karel de Grote. Deze Karel had namelijk bepaald, na de onderwerping van de Drenten omstreeks 805, dat alle niet bebouwde en bij de boeren niet in bewerking zijnde grond van de koning was. De Drenten waren het hier uiteraard niet mee eens, maar moesten dit onder dwang aanvaarden. Karel gaf delen van zijn grond uit aan getrouwen uit zijn omgeving om dit namens hem te beheren en hij vaardigde een landgoederenbesluit uit, waarbij ridders uit zijn leger een stuk grond kregen waarop zij een landgoed moesten aanleggen, waarop vee moest worden gehouden en produkten moesten worden verbouwd ter voorziening van voedsel voor zijn hoven en zijn leger. Deze landgoederen werden voornamelijk aangelegd op strategische punten en langs hoofdroutes in zijn rijk. In oorkonden van mei 1040 worden enkele in Drenthe met name genoemd, zoals Uffelte, Wittelte, Pithlo, Eyen (Een) en Lintherunge (Lenverding of Lemferding bij Eelde). In latere oorkonden komen de namen van meer leengoederen voor waarop zich ook een versterkt huis bevindt en een kapel, zodat mag worden aangenomen dat ook die hebben behoord tot de vroegste landgoederen. Ruinen behoort daar ook toe. De ridders/leenmannen waren telgen uit adellijke geslachten uit zuidelijker streken.
Ook de voorouders van Otto van Ruinen stammen af van Westfaalse graven die destijds ten tijde van Karel de Grote de macht uitoefenden. Van de oudst bekende heren van Norch (Eyen), Eelde, Peize, Groningen, Coevorden, Steenwijk en Kuinre zijn de voorouders getraceerd. Nazaten van Otto van Ruinen zijn hiermee verwant, maar ook de voorouders van Otto zullen die verwantschap hebben, gezien de roepnamen in de familie. Vermoedelijk loopt ook deze lijn via Zutphen/Gelre naar de streken langs de Rijn.
Het wapenschild van de heer van Ruinen heeft 3 rozen, dezelfde als het wapen van Gelre.
Zie ook: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Ruinen, geboren omstreeks 1115 in Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.
2 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1120. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1 Arnoldus van Ruinen is geboren omstreeks 1115 in Ruinen, zoon van Otto van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1). Arnoldus is overleden na 1141, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: Vermeld als zoon en erfgenaam van Otto in een oorkonde van 1141. Zie bij Otto.
Kind van Arnoldus uit onbekende relatie:
1 Otto II van Ruinen, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1 Otto II van Ruinen is geboren omstreeks 1140, zoon van Arnoldus van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1). Otto is overleden na 1206, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Otto: Op 1 april 1169 bekrachtigd bisschop Godfried de verkoop van Selwerd door Lutgerus, dienstman van St Maarten aan het klooster te Ruinen. Als getuigen worden vermeld Otto van Ruinen, Hendrik van Cunre, Leffert van Groningen, Everhard van Almelo en Ingelbert van Ramlo.
In 1181 komt Otto voor in een brief van abt Hendrik, samen met Lambert van Peize, en Roelof van Groningen, als getuigen en dienstmannen.
De vermelde kinderen Otto en Johan worden vermeld op:
http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm#g3
zonder nadere bronnen.
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
1 Arnold II van Ruinen, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Otto van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.2], geboren in 1168.
Notitie bij Otto: Vermeld 1206-1211, ministeriaal en getuige van de Bisschop van Utrecht.
3 [waarschijnlijk] Johan van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.3], geboren omstreeks 1170.
Notitie bij Johan: Vermeld 1212 als getuige van Volker van Coevorden.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1 Arnold II van Ruinen is geboren omstreeks 1165, zoon van Otto II van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1). Arnold is overleden na 1217, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Komt voor in een oorkonde van 1204 samen met Hendrik van Kuinre, Herman van Voorst, Bernard Benzinck, Arnold Wilde, Hugo en Wiecher Storm, Engelbert Merekinck.
In 1206 ruilt bisschop Derk met de abt Frederik van Ruinen de kerk van Beilen tegen de kerk van Steenwijk. Als getuigen in de akte worden genoemd Arnoldus en Otto van Ruinen. Arnoldus komt tevens voor in acten van de bisschop als getuige in de jaren 1207, 1209, 1210 en 1211. Als getuigen van bisschop Otto in de jaren 1215 en 1217.
Kinderen van Arnold uit onbekende relatie:
1 Johan I van Ruinen, geboren omstreeks 1188 in Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.
2 [misschien] Sophia van Ruinen, geboren in 1205 in Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.
3 Gerard(us) van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1191. Gerard(us) is overleden na 1230, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gerard(us): Komt voor in een oorkonde van 25 maart 1230, waarin Theodericus, kanunnik te Deventer, goederen schenkt aan de kerk van St Marie te Deventer.
4 Laurens van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Laurens: Uit MD Teenstra; 1e deel breedvoerig tijdrekenkundige tafel;
Jaar 1036; Ruinen, een geheel op zichzelf staande heerlijkheid in Drenthe, toebehorend aan twee broeders, de ridders Johan en Laurens van Ruinen, behoort volgens de mening van de twee broeders niet tot Drenthe en zij willen zich evenmin onder de Drenthenaren gerangschikt zien, evenmin als de tegenwoordige bewoners van Zuidlaren. Ook Coevorden schijnt in ridder Frederik een eigen heer te hebben.
Opmerking: Het vermelde jaartal is waarschijnlijk niet juist. Dit zal 1236 moeten zijn.
Zie verder hetgeen vermeld is bij zijn broer Johan.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1 Johan I van Ruinen is geboren omstreeks 1188 in Ruinen, zoon van Arnold II van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1). Johan is overleden na 1241, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan I van RUINEN, ridder, (Heer van Ruinen 1223-1241) genoemd als getuige van de bisschoppen Otto van Lippe (1205-1225), Wibrand van Oldenburg (1225-1233) en Otto van Holland (1233-1249).
In 1212 wordt Johan van Ruinen genoemd als getuige van Volker van Coevorden.
1236 beslechten Johannes en Laurencius, ridders, hun geschil met de abdij van Ruinen (oork. boek Gr. en Dr. I, nrs 67, 83 en 100).

Uit MD Teenstra; 1e deel breedvoerig tijdrekenkundige tafel;
Jaar 1036; Ruinen, een geheel op zichzelf staande heerlijkheid in Drenthe, toebehorend aan twee broeders, de ridders Johan en Laurens van Ruinen, behoort volgens de mening van de twee broeders niet tot Drenthe en zij willen zich evenmin onder de Drenthenaren gerangschikt zien, evenmin als de tegenwoordige bewoners van Zuidlaren.

Oorkonde 1036 tekst uit J S Magnin 1846; De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd.
"Ego Johannes, verbi Crucis Minister, Canonicus Osnabrugensis, scire volo universos ad quos presens scriptum pervenerit, quad cum contraversia fuisset inter Conventum de Runen ex una parte, et Johannem et Laurentium, fratres, milites, exaltera parte, super palude que vocatur Buddigwolt, que iacet inter Mickelhorst et Arneslot, causam predicte contraversie abbas et fratres sui, sub optentu officii, et Jo. et Lau. layci, sub pene excommunicacionis, michi et Domino Fretherico de Covordia et Johani de Pethe dederunt terminandam. Nos vero habito consilio ordinavimus, ut predictus Conventus Jus, quod habuerat in predicta pralude, predictis fratribus Jo. et Lau. libere conferret et absolute, et iam dicti fratres, in recompensacionem palludis, darent annuatim conventui septem modios siliginis et septem modios avene, groniensis mensure, de domo in Twinglo (Dwingelo). Ordinavimus preterea, ut omnis contraversia qui fuit inter partes de palludibus hinc inde excultis, per dictam composicionem finaliter esset sopita et amicabiliter ordinata, et neutra pars de cetero aliquatenus moverit de predictis questionem. Palus vero de Arneslot usque Runen eritam conventui quam aliis marchionibus communis. Et ne factum istud aliquatenus posset irritari, presenti scripto sigillorum B., Abbatis de Runen, Jo., verbi Crucis ex Legato, et F., Militis de Covordia, testimonio roborato fecimus innotari.
Acta sunt hec in Runen Ao MXXX sexto, in die sancti Galli".

Vermeld in Cartago dik019, Archief abdij Dickininge, met datum 16 oktober 1236.
"Johannes, verbi crucis minister, kanunnik te Osnaburge, bepaalt met Frethericus de Couordia en Johannes de Pethe, - in het geschil tusschen de abdij van Runen en de gebroeders Johannes en Laurencius, ridders, over het drassig land Buddigwolt tusschen Mickelhorst en Arneslot: 1- dat de abdij haar recht zal opdragen aan de gebroeders tegen eene jaarlijksche vergoeding van 7 mudden rogge en 7 mudden haver Groninger maat, uit het huis in Twinglo; 2- dat hiermede alle geschil opgelost zal zijn; 3- dat het drassig land tusschen Arneslot en Runen gemeen zal zijn aan de abdij en de overige markegenooten. Met bezegeling door B. abt van Runen, Johannes verbi crucis Ohristi legatus en Frethericus ridder De Couordia."

In een copie van de originele oorkonde in het Latijn staat als datum "A` XXX` sexto", geen duizend of honderdtal ervoor. De opstellers van het Oorkondenboek Groningen-Drenthe menen dat hier alleen maar het jaartal 1236 in aanmerking komt, gelet op de overige inhoud van de oorkonden en de vermelde personen.
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Wicherus van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.1]. Wicherus is overleden na 1261.
Notitie bij Wicherus: 27 februari 1261 Mewekinus van Ruinen en Wicherus staan borg voor Rodolphus van Ansen voor de overdracht van de halve tiend uit het hof van Dikninge waarvoor goederen van gelijke waarde voor zijn hof in de plaats moeten komen.
2 Arnold (III) van Ruinen, geboren na 1210. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.2.
3 Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.2 Arnold (III) van Ruinen is geboren na 1210, zoon van Johan I van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1) en NN van NN. Arnold is overleden na 1247.
Notitie bij Arnold: ogd0110; 4 april 1247: De bisschop van Utrecht verheft de Akerk te Groningen tot een parochiale kerk. getuigen zijn Arnold van Ruinen, Albert en Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Walter Radincg en Bartold Radincg.
Arnold trouwde met NN van NN.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3 Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen is geboren omstreeks 1220, zoon van Johan I van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1) en NN van NN. Mewekinus is overleden na 1277, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Mewekinus: ogd0129 27 februari 1261 of 1262; Hendrik van Borculo (drost van Coevorden) keurt goed de verkoop aan het klooster te Ruinen van tienden uit de hof te dickninge door Rudolf van Ansen, die daarvoor andere goederen in de plaats zal stellen. Heer Mewekinus (Bartolemeus) van Ruinen en Wicher staan borg voor Rudolf van Ansen

ogd0130: 1262 Henricus Papinc verklaart met vrouw en onder toestemming van zijn leenheer Otto van Bentheim aan het klooster te Ruinen een hof te Eemster verkocht te hebben. Getuigen: de priesters Wilhelm van Deventer, Thithart van Dwingelo, Johannes van Beilen. Verder de ridders Bartholomeus van Ruinen, Rudolf van Ansen, Folkert van Echten en Helprich van Vollenhove.

Bartolomeus / Mewekien (Fries) van Ruinen, ridder, 27-02-1261 borg voor Rudolf van Ansen (Oork. boerk Gr. en Dr. I, 133, 134 en 143); In1263 (11 september), 1265 en 1273 vermeld als dominus, ridder en bisschoppelijk ministeriaal van bisschop Henrich van Vyanden (Hendrik van Vianden) (1250-1267) (Oork. boek Utr. III nrs. 1591, 1594, 1657 en IV nr. 1847).
Hij zegelt met het oudste wapen van het geslacht van Ruinen: drie rozen, 2 en 1 (Oork. boek Gr. en Dr. I nr. 143 en Oork. boek Utr. IV nr. 1847).
Komt in 1263 ook voor onder de borgen en magen van de burggraven van Coevorden, Gerrit en Roelof Clencke, Hacko Stevenszn van de Hardenberg en Nicolaas Boudekijnszn.
In 1277 komt hij voor als getuige van Sophia weduwe van Roelof van Ansen.
Gehuwd met NN dochter van Godfried van WELVELDE.
Uit dit huwelijk:
1. Johan II
2. Otto van WELVELDE. Erft Welvelde en noemt zich hiernaar.
3. Laurens GEUZINGE. Erft Geuzinge en noemt zich hiernaar.
4. Mewekien LANSINGE. Erft Lansinge en noemt zich hiernaar.
Mewekinus trouwde met NN van Welvelde. NN is een dochter van Godefriedus van Welvelde.
Notitie bij NN: Geboren op het huis Weleveld bij Zenderen in Twenthe. Weleveld wordt al genoemd in 1206.
Kinderen van Mewekinus en NN:
1 Johan (II) van Ruinen, geboren omstreeks 1260 in Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.
2 Otto van Welvelde van Ruinen, geboren omstreeks 1261. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.2.
3 Bernardus van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.3], geboren omstreeks 1263.
Notitie bij Bernardus: Bouwde in 1300 met zijn broers Johannus en Otto het huis Welvelde. Vermeld in een gevelsteen, gevonden na de sloop in 1565.
http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/weleveld.htm:
In 1244 wordt een Godfried van Weleveld genoemd en mogelijkerwijs huwde zijn erfdochter met de Heer van Ruinen. Deze was leenman van de Bisschop van Utrecht, die op zijn beurt weer leenman was van de Keizer van het Heilige Roomse Rijk. Het bezit van Van Ruinen werd verdeeld onder zijn zonen waarbij de tweede zoon, Otto, het Twentse grondbezit verwierf, beter gezegd daarmede werd beleend door de Heer van Ruinen Deze belening zal nog vele eeuwen voortduren. Otto noemde zich voortaan Otto van Welvelde. Hij en zijn broer Bernardis bouwden het eerste huis in 1300 zoals moge blijken uit de volgende aantekening van een van de Van Hambroecks, eigenaars van Weleveld van 1715 tot 1819.
"Anno 1750 is de oude toorn zinde geboud Anno 1565 afgebrooken en terwijl deselve zeer vervallen en in gevaar stond van in te storten en dien hoek Weder nieus is opgemetselt. Waer wij booven de Deur hebben laeten setten het hier gevonden Waepen van de Besitteren Des huijses Welvelde, Waer in te sien is Dat eenen Bernardis, Johannis en Otto van Ruijnen de eerste stigters van dit Huijs geweest zijn, Dewelke hetselve hebben beginnen te Bouwen Anno 1300 welke Heeren van Ruijnen in Drente de Naem van Welvelde hebben aangenomen."
4 Laurens Geuzinge van Ruinen, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4.
5 Mewekinus Lansinghe van Ruinen, geboren omstreeks 1270 in Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1 Johan (II) van Ruinen is geboren omstreeks 1260 in Ruinen, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Johan is overleden vóór 1304, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
Johan II van RUINEN, overleden vóór 1304,
04-07-1291 verkopen Johannes "domicellus" (jonkheer, nog geen ridder en bezitter van de heerlijkheid Ruinen) de Rune, met zijn vrouw Ermengarde en hun zoon Bartolomeus, 5 hoeven van Koekange aan de buren van Weerwille (Oork.boek Gr.en Dr.II suppl. nr. 1227); In de acte wordt ook als verkoper genoemd zijn broer Laurens en vrouw Elisabeth. Laurentius Godringa staat er geschreven, maar dit is dezelfde persoon als Laurens van Ruinen. die later het goed Godesinge of Geuzinge krijgt en dan wordt genoemd Laurens van Geuzinge.
21-03-1294, 04-06-1297 en 1299 wordt hij in oorkonden famulus (=knaap) genoemd (Oork.boek Utr. V nrs. 2622, 2820);
04-06-1297 doet bisschop Willem van Mechelen (1296-1301) uitspraak in de geschillen tussen Egbert van Almelo, Haco van den Rutenberg, Wolter en Arend van Isselmuden, Adolf van Groningen, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Johan en Laurens van Ruinen (knapen) tegen Sweder van Voorst.
01-02-1299 drost van Salland (P.A.A.M. Wubbe ’Het archief van de abdij Ter Hunnepe’ inv. nr. 252).

Johan en Laurens van Ruinen worden tot 1300 knapen genoemd. (dus zijn dan nog geen 30 jaar oud. Moeten dan geboren zijn ca. 1270?)
Johan trouwde met Ermengarde van NN. Ermengarde is geboren omstreeks 1266.
Kinderen van Johan en Ermengarde:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.1.
2 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.
3 Bartholomeus van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.3], geboren vóór 1290. Bartholomeus is overleden vóór 1325.
Notitie bij overlijden van Bartholomeus: jong overleden
4 Ida van Ruinen, geboren omstreeks 1290 in Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.
5 Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen, geboren omstreeks 1292. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1280, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1) en [waarschijnlijk] Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 45 jaar oud. NN trouwde met Hendrikus van Eelde. Hendrikus is geboren omstreeks 1280.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1) en Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 40 jaar oud. NN trouwde met Johannes Clencke. Johannes is geboren vóór 1290, zoon van Gerard(us) Clencke. Johannes is overleden na 1327, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij Johannes: ogd0304 en 0305 en 306; februari/maart 1327: Schuldverklaring tijdens verblijf in Kampen. Vermeld zijn Gerhardus Clencke, Johannes Clencke, Otto van Norch, Coenraad van de Ghore, Boldewijn van Selwerd, Johannes Scerpinc, Alfred van de Schure, Walter van Genemuiden, Arnold te Westen, Herman van der Helle, Thise Gosinc, Gerard van Wenlo, Johannes zoon Helsede, Thidericus zoon Pelgrim (van Putten), Bertold van Ansen, Rudolf Clencke, broer van Johannes;
Request van 22 september 1327. Archief Dickninghe.
Johannes Klencko en zijn zoon Gherardus verkopen aan de abdij van Dickninghe een rente van 11 mudden winterrogge en 3 mudden haver uit het huis Lodinghe te Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor buren in de villa wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van leisting te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenraad van de Ghore. Met medebezegeling door de borgen. (Genoemde heren waren uit Drenthe verbannen vanwege hun hulp aan de bisschop en verbleven in Kampen)
Kind van NN en Johannes:
1 Gherhardus Clencke, geboren vóór 1310. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1 Gherhardus Clencke is geboren vóór 1310, zoon van Johannes Clencke en NN van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2). Gherhardus is overleden na 1327, minstens 17 jaar oud.
Notitie bij Gherhardus: ogd0304 en 0305 en 306; februari/maart 1327: Schuldverklaring tijdens verblijf in Kampen. Vermeld zijn Gerhardus Clencke, Johannes Clencke, Otto van Norch, Coenraad van de Ghore, Boldewijn van Selwerd, Johannes Scerpinc, Alfred van de Schure, Walter van Genemuiden, Arnold te Westen, Herman van der Helle, Thise Gosinc, Gerard van Wenlo, Johannes zoon Helsede, Thidericus zoon Pelfrim (van Putten), Bertold van Ansen, Rudolf Clencke, broer van Johannes;
Request van 22 september 1327. Archief Dickninghe.
Johannes Klencke en zijn zoon Gherhardus verkopen aan de abdij van Dickninghe een rente van 11 mudden winterrogge en 3 mudden haver uit het huis Lodinghe te Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor buren in de villa wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van leisting te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenraad van de Goer. Met medebezegeling door de borgen. (Genoemde heren waren uit Drenthe verbannen vanwege hun hulp aan de bisschop en verbleven in Kampen)
Notitie bij publiceren van Gherhardus: 22 september 1327.
Johannes Klencke en zijn zoon Gerardus verkopen aan de abdij van Dikninge een rente van elf mudden winterrogge en drie mudden haver uit het huis Lodinghe in Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor de buren in de villa Wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van "Leisting"te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenradus van Goer. Met medezegeling door de borgen.
Johan Clencke was de aanvoerder van de bisschopsgezinde Drenten in hun strijd tegen de burggraaf van Coevorden.
Kind van Gherhardus uit onbekende relatie:
1 Johan Clencke, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1 Johan Clencke is geboren omstreeks 1320, zoon van Gherhardus Clencke (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1).
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Gerard Clencke, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.1 Gerard Clencke is geboren omstreeks 1350, zoon van Johan Clencke (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1). Gerard is overleden vóór 1380, ten hoogste 30 jaar oud. Gerard trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1370 met Agnes de Vos van Steenwijck, ongeveer 20 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1350 in Coevorden, dochter van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Agnes is overleden na 1421 in Ruinen, minstens 71 jaar oud. Agnes trouwde later in 1380 in Coevorden met Arend Huys (van Norch) van Ruinen (±1335-1396), zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.
Notitie bij Agnes: Ook vermeld als Agnes van den Clooster??
Arent Huys hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige.
Kind van Gerard en Agnes:
1 Johan Clencke [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.1.1]. Johan is overleden na 1421.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4 Ida van Ruinen is geboren omstreeks 1290 in Ruinen, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1) en Ermengarde van NN. Ida is overleden na 1325, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Ida: Na 7 generaties Heren van Ruinen trouwt de dochter van Johan II van Ruinen (1260-1304), genaamd Ida van Ruinen, met Johan van Norch en drie generaties later komt de koppeling met het geslacht van de Vos van Steenwijk, door Elisabeth de Vos van Steenwijk (1387-1418) en daarmee met het geslacht Sloet.
(Uit: http://vandenberg.se/vandenberg/voorouders.htm)
(Johan is waarschijnlijk een tikfout, moet zijn Otto)
Ida trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1306 [bron: internet familyhistories.org] met Otto van Norch, ongeveer 26 jaar oud. Otto is geboren omstreeks 1280 in Norg, zoon van Hendrik van Norch.
Notitie bij de geboorte van Otto: geboortedatum onbekend; meerdere vermoedens waaronder ook 1284
Otto is overleden na 1335, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Otto: 28-12-1324: Otto van Norgh en zijn borgen betalen een gedeelte van de bruidschat voor de dochter van Otto aan Rudolf van Echten. Getekend te Kampen waar de van Norchs als verbannenen uit Drenthe, verbleven.
18 januari 1325: Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen. Vermeld zijn Wicher, kanunnik te Steenwijk, broer van Otto, Hendrik van der Ese, Gerard Klecke en zijn broer Johannes, Coenraad Utengore (van Steenwijk), Volker, zoon van vrouwe Ermengardis.
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, en het recht van herberg, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
"dragen over voor buren en kerspellieden van Beilen aan de abdij van Dickninghe de tienden te Halen, grof en smal, met het recht van herberg en van "vore des sades" in Drenthe, door hen geerfd van hunne ouders; met belofte van vrijwaring, behalve voor de smalle tienden over de hof te Halen, de aan het convent te geven vlastienden en de grove en smalle tienden over het kothuis Nysinghe. Met medebezegeling door Herman Polleman, Coenraed van den Ghore en en het land van Drenthe.
Request van 15 januari 1335. Otto van Norch verkoopt aan het convent van Dickninghe de tienden te Halen, na ze eerst, volgens zijn verplichting, te hebben aangeboden aan Roelof van Peize, Bole van Eelde en het convent van Assen.
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
Oorkondenboek Groningen-Drenthe 340; omstreeks 1335.
Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht.
Goederen van Henrici de Norch, waarvan de betalingen als volgt zijn verdeeld:
ten eerste Arnoldus 5 en een halve sc. van het goed Buninc in Snole, het gerecht in Norch en sommige goederen in Ede (Een) (Arnold was dus de opvolger van zijn vader in het gerecht en was dus de oudste zoon.)
Rodolphus, zijn broer, 4 en een halve sc. van het goed Haddinghe in Ede (Een)
Hilla Gerardi de Norch (Hille, de dochter van Gerard van Norch) 3 en een halve sc. van hetzelfde goed (van Hendrik die dus kennelijk overleden was)
Rudolf Butruant 6 b. en 1 cop. van het goed Bonekinc in Anlo; (Opmerking: Rudolf Butruant = Rudolf van Peize van Almelo, getrouwd met een zuster van Henric van Norch)
De tienden in Borc, die heer Folkert en broer aan de parochie hebben verkocht, 2 sol. en een halve cop. Folkert van Dwingelo van het goed Rensinc in Anlo 15,5 sc. (Opmerking: Folkert van Dwingelo moet getrouwd zijn met een niet met name bekende zuster van Henric)
Johan Pipe 2 sol. en een halve cop. van het goed genaamd Battinc. (Opmerking: Johan Pipe is Johan van Steenwijck, getrouwd met Johanna van Norch)
Idem van dezelfde voorschreven goederen betaald jaarlijks Otto van Norch 13,5 sc. Ten eerste de tienden in Halen, met inbegrip van het klooster Dickninge, idem tienden in Ees in de parochie Borger, door burgers gekocht, Idem het goed genaamd Grudelinge dat nu in bezit is van Hille van Norch als opvolger van Gerard van Norch. idem het goed Gorthorst in de parochie Beilen die Reiynerus Heymighe koopt.

Vermelding omstreeks 1325. ndva 1980 artikel Keverlingh Buisman. Zie ook bij Hendrik van Norch. Henric van Eelde, schout, Herman Polman c.s. beklagen zich bij de bisschop over Ot en Conraerd van Norch.
(Met Coenraed van Norch wordt misschien bedoeld Coenraed van Steenwijck, zoon van Johanna van Norch en Johan van Steenwijck ??)

Otto van Norch en verwante edelen streden aan de zijde van de bisschop van Utrecht tegen de Drenten en zijn een tijdlang uit Drente verbannen. Zij verbleven in één van de overgebleven bolwerken van de bisschop, de stad Kampen. Daar verhandelden ze graan uit Drenthe om in hun levensonderhoud te voorzien.

Uit de Schepenboeken van Kampen: (Kamper Schepenacten nr. 71).
29 augustus 1318, garantieverklaring voor een bedrag van 10 mark (Samen met andere Drentse lage adel) verder ook nog:
4 oktober 1319, Otto van Norch en anderen stellen zich garant voor454,5 schepel goed winterkoren.
28 december 1324, 90 mark als aandeel in de bruidschat voor de zoon van Rolof van Echten,
16 januari 1325, schuldbekentenis ten gunste van Pelgrim van Putten, bedrag 90 mark,
16 april 1325, zekerheidsstelling voor een betaling,
4 juli 1325, verklaring van vrijwaring bij een korenleverantie,
11 november 1325, borgstelling bij een korenleverantie van bijna 21 mark, (zie ook ogd0291)
17 november 1325, schuldbekentenissen van 4 pond en 71/2e stuiver, 9 pond en 5 pond, ogd0292.
21 februari 1326, schuldbekendtenis van 24 brabantse marken,
9 maart 1326, schuldbekentenis van 100 pond klein,
20 april 1326, zekerheidsstelling voor de levering van 100 schepel graan,
22 december 1326, schuldbekentenis van 30 mark,
5 februari 1327, borgstelling voor Geert Clencke,
28 februari 1327, een schuldbekentenis.
In bovengenoemde 16 vermeldingen komt hij negen keer voor samen met Coenraad van de Gore, een familielid, acht keer met Geert Clencke, drie keer met diens broer Johan Clencke, twee keer met Arnold Lansinge, en één keer met Gyse Geuzinge, Bertold van Ansen, Volker van Echten, Rolof van Norch Hendrikzoon, Wicher van Norch zijn broer(kanunnik te Steenwijk).

Uit diverse andere publicaties;
Gehuwd met Ida van RUINEN. Zuster van Steven, de vader van Johan III, heer van Ruinen (+1378), gehuwd met Zweder van Rechteren (+21-02-1407), die kinderloos overlijden en waarmee de hoofdtak van het huis Ruinen in mannelijke lijn uitsterft. Dochter van Johan II van RUINEN en Ermengarde

http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
275088 Otto van NORG,
28-12-1324 betaalt Otto een deel van de bruidschat voor zijn dochter (drs.O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973). Zoon van Otto van NORG (zie 550176).
Gehuwd met 275089 Ida van RUINEN.
Zuster van Steven, de vader van Johan III, heer van Ruinen (+1378), gehuwd met Zweder van Rechteren (+21-02-1407), die kinderloos overlijden en waarmee de hoofdtak van het huis Ruinen in mannelijke lijn uitsterft. Dochter van Johan II van RUINEN (zie 550178) en Emegarde (zie 550179).
Uit dit huwelijk:
1. Johan (zie 137544).
2. Wycher.
3. Herman.
4. dochter. Gehuwd met Roelof van Echten (J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Beroep:
landbouwer en handelaar. (Otto van Norch verkocht en leverde in Kampen agrarische produkten van hemzelf en van andere lagere adelen en ook als commisinair voor de hogere adel. Hij reisde dus veel van Norg naar Kampen, waarschijnlijk via Ruinen en heeft daar zijn vrouw gevonden.)
Kinderen van Ida en Otto:
1 Wycher van Norch [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.1], geboren omstreeks 1308 in Norg.
Notitie bij de geboorte van Wycher: Ook 1304 vermeld als geboortedatum.
Notitie bij Wycher: Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334.
2 Johan van Ruinen van Norch, geboren omstreeks 1310 in Norg. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.
3 NN van Norch, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.
4 Roelof van Norch [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.4], geboren in 04-1315.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1323 als broer van Johan.
5 Herman van Norch [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.5], geboren omstreeks 1318 in Norg.
Notitie bij de geboorte van Herman: Ook 1310 vermeld als geboortedatum.(WWW.zwiebelfam.nl/gendata/roland/11290758.htm)
Notitie bij Herman: Vermeld in het jaar 1334 samen met zijn broer Johan.
6 NN van Norch, geboren omstreeks 1321 in Eelde. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2 Johan van Ruinen van Norch is geboren omstreeks 1310 in Norg, zoon van Otto van Norch en Ida van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4). Johan is overleden vóór 1380, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334 samen met zijn broer Herman.
Johan van Norch werd ook wel Johan van Ruinen genoemd.

Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
137544 Johan van NORG, zoon van Otto van NORG (zie 275088) en Ida van RUINEN (zie 275089).
Kinderen:
1. Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772).

2. Otto, Clericus Trajectensis, overleden op 15-01-1370,
19-11-1362 geeft paus Urbanus V (1362-1370) opdracht een benificium van het kapittel St. Marie te Utrecht beschikbaar te houden (J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Johan trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1335 in Norg of Ruinen met Elisabeth van Steenwijck, ten hoogste 24 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1311, dochter van Herdradus van den Ghore van Steenwijck.
Notitie bij Elisabeth: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Kinderen van Johan en Elisabeth:
1 Arend Huys (van Norch) van Ruinen, geboren omstreeks 1335 in Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.
2 Otto van Norch [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.2], geboren omstreeks 1333 in Norg. Otto is overleden op 15-01-1370, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Otto: 19-11-1362 geeft paus Urbanus V (1362-1370) opdracht een benificium van het kapittel St. Marie te Utrecht beschikbaar te houden; uit: J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid,(Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 304, 15-3-1360, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH ’s-Gravenhage.
Notitie bij publiceren van Otto: In 1362 vermeld als clericus dioc. traj.
Otto bleef kinderloos.
3 NN van Norch. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.3.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1 Arend Huys (van Norch) van Ruinen is geboren omstreeks 1335 in Ruinen, zoon van Johan van Ruinen van Norch (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2) en Elisabeth van Steenwijck. Arend is overleden in 1396 in Gasselte, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Arend: Ook vermeld als Huys/Huzeken van Ruinen en Arnold Huus.
In 1380 beleend met Ruinen en vermeld als Heer van Ruinen.
Oorkonde van 1365 waarin Arnold Hus van Gasselte als getuige wordt vermeld.
Arend NORG (Huys/Huzeken),
1360 en 1376 verkocht Arend de tienden te Lhee resp. kocht een aantal roggepachten (oork.boek Gr. en Dr. I, nr. 478 en II nr. 641).
(ogd0478 en ogd0641)
05-05-1362 Arend en Lamme, zijn vrouw, stichten met Wibbe, wed. van Wernbold van Gasselte een altaar in de kerk van Gasselte, zoals Wernbold had beschikt (Oork.boek Gr. en Dr. I nr. 513);
21-02-1365 is hij getuige en wordt genoemd Arnolt Hus van Gasselte, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zich in Gasselte hebben gevestigd; (ogd0534)
03-09-1380 verzoekt hij bisschop Floris van Wevelinkhoven (1379-1393) om belening van het goed hem aangeërfd van Johan III van Ruinen (Stevenszoon) te weten: die gerechte to Ruenen, to Buddingwolde, to Haexwolde ende to Bulinge met alle oeren toebehoren;
(Oork.boek Gr. en Dr. II nr. 684);
akte van 11 juli1380.
Arend Huus en Roelof Polman verklaren gedeeld te hebben de nalatenschap van heer Johan van Ruinen.
Naar het origineel in het archief van het geslacht van Munster en de heerlijkheid Ruinen. inv. no. 14, reg. 1 (R.A. Drenthe).
Wij Aernd Huus ende Rolof Polmans maken kenlic allen luden rnit desen openen brieve, dat wy enes alinghes scheydes ghebleven zyn alse van erfnysse de ons angheervet is vermyds doede heren Johannes, heer van Runen, den God ghenedich zy, an heren Herman, cureyt van Peijse, in der tijt deken in Drenthe, Rolove van Steenwijc, Johan den Vos van Steenwijc, Henric Polman ende an Johan van Haren Mensing in allen manyeren ende vorwarden alse hierna bescreven staet. Inteerste also dat Arend Huus voers. zal hebben den Oldenhof mitter wonynghe mit holte, mit torve, mit twyghe, rnit fene, rnit maeden, to water ende to weyde, alse de gheleghen is ende dat gherychte hoech ende leech alset heren Johanne van Rune voers. to behoerde, doe he levede. ende de gruet ende de pacht ende tyns ende de hofsteden, daer de pacht ende tyns uutghaet, ho ze gheleghen zyn in den daerpe to Rune, den teenden grof ende smal in den darpe to Rune voers. ende de moelne. Voertmer zo zal Arnd Huus voers. beholden den camp, de gheheten is de Veryert, de gheleghen is voer den Oldenhove voers. ende daer zal Rolof Polman voers. weder entieghen hebben uut horen zameliken goede also vele goede rnit husen, rnit hofsteden, rnit waere, rnit schare, mit torve, mit twyghe, mit fene, mit maeden, to water ende to weyde ende rnit horen tobehoren, de also vele mudden jaerlix doen moghen alsulkes zaedes als de Veryert voers. jaerlix doen mach, in der tijt der scheydinghe. Voertmer alle goet ende gulde, dat hem van deser erfnysse angheervet is, zo waer dat gheleghen is, dat zolen ze ende hoer erfghenamen ghelike entwe scheyden. beholdelic elken man des scheydes, dat dese brief tevoren begrepen hevet. Voertmer zo zal Arnd Huus voers. of zijn erfghenamen van onsen heren van Utrecht ende van den Stychte holdne alsodanyghe goede ende gulde alse heer Johan van Rune voers. to holden plach in zijn tijt van onsen heren van Utrecht ende den Stichte voers. Voertmer zo zal Rolof Polman voers. of zijn erfghenamen dit voers. goet, dat hem angheervet is van heren Johanne van Rune voers., den God ghenedich zy, holden van Aernde Huus of van zijn erfghenamen to Stichtes rechte rnit dren punden to verhenverden. Voertmer zo heb ic Arnd Huus voers. ende mijn erfghenamen Rolove Polman ende zijn erfghenamen ghegheven ende gheve alsodaen goet rnit husinghe ende mit hofsteden als ic nu in der tijt to Peyse hebbe rnit alle zynen tobehoren also alse dat Johan Mensinghe van Haren gehecoft hadde tieghens heren Johanne van Rune voers., daer Johanne Mensinghe voers. de stoc af gheleghet is ende des dezelve Johan Mensinghe enen open breef hevet, alse van heren Johan van Runen voers. ende des zal Arnd Huus voers. of zijn erghenamen voer dat voers. goet to Peyse also vele gulde anders van Rolofs andeel Polman voers. uut horen zamelike goede, waer ze dat hebben alse dat goet to Peyse voers. jaerlix doen mach by zegghen twier oP vierer buren van Peyse, de ze beyde eendrachtlike daer to zetten ende wanneer God zynen willen doet mitter vrouwen van Rune, zo zal Rolof Polman voers. ende zijn erfghenamen des goedes to Peyse bruken erflike zunder enigherhande wederborynghe Arndes Huses of zijn erfghenamen voers. van Rolofs goede Polman voers. of zijn erfghenamen ende weert zake dat ienich man Arnde Huus ende Rolove Polman voers. of horen erfghenamen des voers. erfnysse mit rechte af wonne. zo were Arnd voers. of zijn erfghenamen onverteghen zijns erves ende zijn gulde to Peyse voers. Alle arghelyst in desen voers. puncten uutghesproken. In oercunde der waerheyt zo hebbe wy Arnd Huus ende Rolof Polman voers. want ons des scheydes wal ghenoghet, onze zeghele an desen breef ghehanghen ende wij, Herman, cureyt to Peyse, Rolof van Steenwijc, Johan de Vos van Steenwijc, Henric Polman ende Johan van Haren Mensing alse scheydeslude omme merre vestenysse onse zeghele mede an desen breef ghehanghen.
Ghegheven int jaer ons Heren dusent drehundert ende tachtentich des wonysdaghes na zynte Mertensdach translatio.
Aan het stuk de zegels van Arend Huus, Roelof Polman en Johan van Haren Mensing en het beschadigd zegel van Roelof van Steenwijc; de overige zegels zijn afgevallen.

1382 bij de belening van het bezit van Ruinen blijkt dit te bestaan uit het stamslot de Oldenhof, een groot aantal hoeven in en rond Ruinen, alsmede het dagelijks gericht en vele tienden aldaar;

1395 waren Arend en zoon Johan onder de Drenten, die bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1425) als hun landheer erkenden.
(ogd0902)
Elders vermeld:
Hij hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige. Arnolt of Arent is een zoon van Johan van Norch.

Gehuwd met Lamme van GASSELTE, dochter van Wernbold van GASSELTE en Wibbe van STEENWIJK (van Ghore)
Uit dit huwelijk:
1. Johan IV van RUINEN
2. Steven DROST van RUINEN.
3. Roelof, overleden op 05-01-1442,
(J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).

Gehuwd met Agnes.
13 en 31-10-1412, na de dood van Johan IV, zijn broer, gheboren mombaer (Arch. Dikninge nr. 1.156).

EGBERT PiGGEN en Ghertrud. dragen voor buren te Runen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dyckenyngen
2 akkers land geheeten de Wekewercke op Noertessche te Runen, vermeld in de doorstoken brieven (zie regesten Nr*. 180 en 186).
Met medebezegeling door jonker Stephan van Bunen „gheboren „mombaer" der heerlijkheid Runen. Ghegheven int jaer ons Heren dusent vijerhondert ende tuaelf up Al Godes Heilyghen avent.
Oorspr. (Inv. N°. 156). De zegels van E. P. en S. v. E. zijn
verloren. ) Elektronische vertaling!!!)

andere bronnen; http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
68772 Arend NORG (Huys/Huzeken),
1360 en 1376 kocht Arend de tienden te Lhee resp. een aantal roggepachten (oork.boek Gr. en Dr. I, nr. 478 en II nr. 641).
05-05-1362 Arend en Lamme, zijn vrouw, stichten met Wibbe, wed. van Wernbold van Gasselte een altaar in de kerk van Gasselte, zoals Wernbold had beschikt (Oork.boek Gr. en Dr. I nr. 513);
21-02-1365 is hij getuige en wordt genoemd Arnolt Hus van Gasselte, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zich in Gasselte hebben gevestigd;
03-09-1380 verzoekt hij bisschop Floris van Wevelinkhoven (1379-1393) om belening van het goed hem aangeërfd van Johan III van Ruinen (Stevenszoon) te weten: die gerechte to Ruenen, to Buddingwolde, to Haexwolde ende to Bulinge met alle oeren toebehoren;
11-11-1380 passeert de scheidingsakte m.b.t. de erfenis van Johan III van Ruinen tussen Arend Huijs en Roelof Polman (Oork.boek Gr. en Dr. II nr. 684);
1382 bij de belening van het bezit van Ruinen blijkt dit te bestaan uit het stamslot de Oldenhof, een groot aantal hoeven in en rond Ruinen, alsmede het dagelijks gericht en vele tienden aldaar;
1395 waren Arend en zoon Johan onder de Drenten, die bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1425) als hun landheer erkenden. Daarna volgt Roelof Huisinge to Bargum (Emmen). (Leenregister F. van Blankenheim folio 28).
Hij hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige. Zoon van Johan van NORG (zie 137544).
Gehuwd met
68773 Lamme van GASSELTE, dochter van Wernbold van GASSELTE (zie 137546) en Wibbe van STEENWIJK (van Ghore) (zie 137547).
Uit dit huwelijk:
1. Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386).
2. Steven DROST van RUINEN.

Gehuwd met Agnes.
13 en 31-10-1412, na de dood van Johan IV, zijn broer, gheboren mombaer (Arch. Dikninge nr. 1.156).
3. Roelof, overleden op 05-01-1442,
(J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Arend:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1359 in Gasselte met Lamme van Gasselte, ongeveer 21 jaar oud. Lamme is geboren omstreeks 1338 in Gasselte, dochter van Wernbold van Gasselte en Wibbe van de Ghore van Steenwijck. Lamme is overleden vóór 1380, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1380 in Coevorden met Agnes de Vos van Steenwijck, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Agnes: Ook genaamd Agnes de Vos van Steenwijk
Agnes is geboren omstreeks 1350 in Coevorden, dochter van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Agnes is overleden na 1421 in Ruinen, minstens 71 jaar oud. Agnes is weduwe van Gerard Clencke (±1350-vóór 1380), met wie zij trouwde omstreeks 1370, zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1.1.
Notitie bij Agnes: Ook vermeld als Agnes van den Clooster??
Arent Huys hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige.
Kinderen van Arend en Lamme:
1 Johan IV van Ruinen, geboren omstreeks 1362 in Gasselte. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.
2 Steven van Ruinen, geboren omstreeks 1365. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.2.
3 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1367. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.
4 Roelof van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.4], geboren omstreeks 1369. Roelof is overleden op 05-01-1442, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Request van 12 januari 1428 archief Dickninghe.
Roelof van Ruinen geeft aan de priesters, indertijd te Ruinen, 1 akker land op de Zuides in de marke en de buurtschap Ruinen, "tot enen rechten testamente voor mij ende voor mijne vrunde en sonderlinghe (in het bijzonder) voor Johan Klencken mijnen broeder" opdat zij delen mogen in de missen, vigilien, memorien en alle andere goede werken, "die ghescheen solen" (zullen geschieden) in de kerk van Ruinen, en bepaaldelijk opdat de priester ene bijzondere memorie viere n.l. des zondags voor sint Thomas, des avonds ene vigilie (nachtwake) van 9 lessen en den volgende dag ene mis.
5 Boldewijn van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.5], geboren omstreeks 1371. Boldewijn is overleden vóór 1426, ten hoogste 55 jaar oud.
6 Johan (de jonge) van Ruinen Clencke [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.6], geboren omstreeks 1373. Johan is overleden vóór 1426, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1427 door zijn broer Roelof aangeduid als Johan Klencken en in 1438 door zijn broer Steven eveneens als Johan Klencken. Johan de jonge is overleden voor 1427.
hij zal bezitter van de Clencke zijn geweest en jong overleden. De Clencke komt daarna in bezit van nazaten van Otto van Welvelde, welke een broer is van Johan II van Ruinen en Ida van Ruinen die gehuwd was met Otto van Norch.
Uit een oorkonde van 26 februari 1426 blijkt dat alleen zijn broers Steven en Roelof van Ruinen nog in leven zijn.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1 Johan IV van Ruinen is geboren omstreeks 1362 in Gasselte, zoon van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1) en Lamme van Gasselte. Johan is overleden in 1410 in Ruinen, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Johan: 02-05-1397 beleend met de Heerlijkheid Ruinen
Noemt zich daarna Johan van Ruinen
Request van 27 oktober 1403 archief Dickninghe.
Johan, heer van Ruinen, knape, en zijn gebroeders Steven, Johan, Boldewijn en Roelof dragen voor buren te Lede over aan de abdij te Dickninghe hunne grove tienden over Nyen Boeldinghegoed en over Wermbold des Pelsers goed in de marke te Lede "ghedynghet" resp. op 2 stede Groninger mudden en op een half schat rogge.
Request van 31 oktober 1407 archief Dickninghe.
Johan heer van Ruinen, knape, draagt voor buren te Orvelte over aan de abdij te Dickninghe een rente van 7 stede Groninger mudden rogge, waarvan 5 mudde en 1 schat uit Renwerdighegoed, anderhalf mud uit Bennynghegoed en 1 schat uit Poppinghegoed, alle in de buurschap en de marke te Orvelte in het kerspel Bork.
1 juli 1408. Johan van Ruinen, knape, draagt voor buren te Ruinen over aan de abdij te Dickninghen zijn grove en smalle tienden over Nyssinghegoed c.a. en al de goederen der abdij in de marke te Ruinen (behalve de smalle tiend over Rensinghe-hofstede, de halve grove tiend over de akker ten oosten daarvan, over die Batue, over Swanikenakker op zuides en over de Hortenberg op Wildenkamp.
3 juli 1408. Johan, heer van Ruinen geeft aan de abdij te Dickninghe de akker, vroeger behorend tot het Hadeblinghegoed, door hem gekocht van Herman Polman en gelegen te Ruinen op de Zuides, in ruil voor een akker van Nyssinghegoed te Ruinen op de Zuides. Met verklaring van beiden, dat beide akkers tiendvrij zullen zijn en dat zij de akkers hebben overgedragen voor buren te Ruinen; en verklaring van de heer van Ruinen dat hij geen tienden trekt van goederen der abdij in de marke en het dorp Ruinen, behalve op de smalle tienden over Renssinghe-hofstede en de halve grove tienden over de 4 akkers Renssinghewoert, die Batue Swanickenakker op de Zuides en de Hortenberg op Wildkamp.
2 augustus 1408. Johan heer van Ruinen draagt voor gerecht en buren te Buddingwolde over aan de abdij te Dickninghe een rente van zes vierendeel boter, waarvan 3 over de hof en weere van Coep Mewes in het Westeind van de grote Oosterbuurschap en de andere 3 over over de hof en weere van Johan Bauwekens in de Nederbuurschap bij de Koekangerdijk in het kerspel Blijdenstein.
19 oktober 1408. Johan, heer van Ruinen, draagt voor gerecht en buren te Buddingwolde over aan de abdij te Dickninghen een rente van 6 vierendeel boter, waarvan 2 vierendeel en 1 kop uit Frederik Mathias weer (nu bewoond door Roelof Stelling) 2 vierendeel en 1 kop uit Zywert Nesens weer, beide in de Kaelre buurschap, een hal vierendeel over Heyne Lubbikens weer en 1 vierendeel uit Johan Volkers weer, beide in de Grote Oosterbuurschap in het kerspel Blijdenstein.
24 juni 1409.Johan heer van Ruinen draagt voor buren van Ruinen over aan de abdij van dickninghen 1 maat in de Ghoermaden opgaande tegen die Rethe en Zuides in de marke van Ruinen.
21 september 1409 Johan heer van Ruinen, knape, en Mechteld, echteleiden, verkopen voor een vrij en eigen aan Gosen Johanszoon en Alle, echtelieden, een rente van 2 vierendeel boter uit een halve hoeve land te Buddingwolde in de Ruwe boerschap.

Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
34386 Johan IV van RUINEN (NORG), overleden 1410,
28-08-1392 koopt hij van de abdij te Dikninge de molen te Blijdenstede.
02-05-1397 wordt hij beleend met de heerlijkheid Ruinen (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, NL 1981, 288);
27-10-1403 verkopen de gebroeders Jan van Ruinen IV, knape, Steven, Boldewijn, Johan (de jonge) en Rolef de grove tienden te Lhee aan de abdij te Dikninge (Oork.boek Gr. en Dr. II, nr. 1162);
31-10-1407 t/m 24-06-1409 verkoopt hij aan Dikninge een boterrente onder Blijdenstede, een roggerente onder Orvelte, land en tienden onder Ruinen. Zoon van Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772) en Lamme van GASSELTE (zie 68773).
Gehuwd op 27-12-1404 met
34387 Mechteld MULERT.
Zij hertrouwt Jan Oving.
30-10-1416 bekrachtigen Johan Oving van Pesse en Machteld Mulert een landverkoop aan Dikninge door Jan Oving. Uit de tekst blijkt, dat Mechteld, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, wed. van Jan IV en echtgenote van Jan Oving is (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen’, NL 1981).
20-02-1426 genoemd met haar dochter Johanna, gehuwd met Berent van Munster (Karel de Grote, beginreeks 22/217).
Dochter van Egbert MULERT (zie 68774) en Hadewich van ISSELMUDEN (zie 68775).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (zie 17193).
2. dochter,
gehuwd met Johan van den Clooster, Johanszn.
Notitie bij publiceren van Johan: Johan IV van RUINEN (NORG), overleden 1410,
28-08-1392 koopt hij van de abdij te Dikninge de molen te Blijdenstede.
02-05-1397 wordt hij beleend met de heerlijkheid Ruinen (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, NL 1981, 288);
27-10-1403 verkopen de gebroeders Jan van Ruinen IV, knape, Steven, Boldewijn, Johan (de jonge) en Rolef de grove tienden te Lhee aan de abdij te Dikninge (Oork.boek Gr. en Dr. II, nr. 1162);
31-10-1407 t/m 24-06-1409 verkoopt hij aan Dikninge een boterrente onder Blijdenstede, een roggerente onder Orvelte, land en tienden onder Ruinen. Zoon van Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772) en Lamme van GASSELTE (zie 68773).
Gehuwd op 27-12-1404 met
34387 Mechteld MULERT.
Zij hertrouwt Jan Oving.
30-10-1416 bekrachtigen Johan Oving van Pesse en Machteld Mulert een landverkoop aan Dikninge door Jan Oving. Uit de tekst blijkt, dat Mechteld, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, wed. van Jan IV en echtgenote van Jan Oving is (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen’, NL 1981).
20-02-1426 genoemd met haar dochter Johanna, gehuwd met Berent van Munster (Karel de Grote, beginreeks 22/217).
Dochter van Egbert MULERT (zie 68774) en Hadewich van ISSELMUDEN (zie 68775).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (zie 17193).

2. dochter,
gehuwd met Johan van den Clooster, Johanszn.
Johan trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 07-12-1404 met Mechteld Mulert, ongeveer 34 jaar oud. Mechteld is geboren omstreeks 1370 in Hasselt, dochter van Egbert Mulert en Hadewich van NN. Mechteld is overleden na 1416, minstens 46 jaar oud. Mechteld trouwde later met Johan Oving (geb. ±1366).
Kinderen van Johan en Mechteld:
1 Johanna van Ruinen, geboren omstreeks 1405 in Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1 Johanna van Ruinen is geboren omstreeks 1405 in Ruinen, dochter van Johan IV van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1) en Mechteld Mulert. Johanna is overleden omstreeks 1478, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Request van 26 februari 1426 archief Dickninghe.
Jonkvrouwe Johanna van Ruinen en haar man Berend van Munster dragen voor een vrij edel eigen over aan Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, een rente van 16 blauwe goudguldens uit hun goed Schonegangesgoed c.a. te den Twele in het karspel Blijdenstein, gelijk Schoneganc placht te gebruiken en bracht aan den Oldenhof, en uit hun huis c.a. op Buddingwolde tussen de Boeksteeg en hun windmolen in genoemd karspel; met verklaring dat zij de koopprijs gaven aan hunne moeder Mechteld Mulert tot teruggave van haar bruidschat, die zij aan de heerlijkheid Ruinen aanbracht. Met medebezegeling ten teken van goedkeuring door hunne ooms Steven van Ruinen en Roelof van Ruinen en van hun neef en zwager Johan van den Clooster.
Van dezelfde datum: Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, geven aan Berend van Munster en juffer Johanna van Ruinen, echtelieden, het recht van aflossing binnen 50 jaar naar de penning 25 van de rente van 16 blauwe guldens, door Berend en johanna aan hen verkocht uit hun goed te den Twele in het karspel Blijdenstede, gelijk Schoneganc placht te gebruiken en bracht aan de Oldehof, en uit hun huis c.a. op Buddingewolde, in genoemd kerspel, tussen de Boeksteeg en de windmolen, vermeld in de daarvoor gegeven brief.
Request van 18 oktober 1473 archief Dickninge.
Berent ter Maat, kerkheer te Diever en deken van het land van Drenthe, mr. Johan Gheye kerkheer te Hasselt en Johan Boelmans bepalen - als scheidsrechters tussen de abdij te Dickninge en Johan Oving: dat over de achterstallige stede mudden niet verder gesproken zal worden; dat de abdij zal blijven gebruiken en Johan zal vrijwaren al het goed dat gescheiden is van zijn bezittingen; dat de abdij niet zal genieten ene rente van 14 maar ene rente van 5 Groninger mudden rogge uit Johans erf Broextinghegoed, bij hemzelf in gebruik, welke Johan zal vrijwaren; waarna Johan Oving aan de abdij het bewuste goed en de rente overdraagt voor buren van Ruinen. Met goedkeuring dezer overdracht en medebezegeling door de leenvrouwe joffer Johanna vrouw te Ruinen, haren voogd en man Roelof van der Laer heer te Ruinen knape, Hendrik van Munster en Johan Oving.

andere bronnen:
17192 Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, overleden 1442-1444,
26-02-1426 verkopen Johanna en haar man Berend van Munster een goed. Als getuigen zijn aanwezig haar ooms Roelof en Steven van Ruinen, drost van Ruinen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
(Karel de Grote, beginreeks 22/217). Zoon van Heinrich von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, SELM (zie 34384) en Elisabeth (Elsebe) von BODELSCHWINGH (zie 34385).
Gehuwd op 11-02-1425 met
17193 Johanna van RUINEN (NORG), overleden 1478.
Zij hertrouwt 1444 met Roelof van Laer, schildknaap graafschap Bentheim.
21-04-1457 wordt zij als echtgenoot van Roelof van Laer beleend met de heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruynen dat bezeten had (J.D. Wagner, ’Munster’, De Navorscher 1912).
27-05-1465 herbeleent bisschop David van Bourgondië (1457-1496) Johanna van Ruinen, vrouw van Roelof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, omdat haar neef, graaf Hoya, door Johan van Munster, haar zoon, gevangen is genomen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981)
Dochter van Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386) en Mechteld MULERT (zie 34387).
Uit dit huwelijk:
1. Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 8596).

2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).

3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
Johanna:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-02-1425 met Berend van Munster, ongeveer 27 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1398 in Ruinen, zoon van Heinrich van Munster en Elizabeth von Bodil-Schoring/Bodelschwing. Berend is overleden vóór 1473, ten hoogste 75 jaar oud.
Notitie bij Berend: Request van 4 februari 1442 archief Dickninge.
Berendt van Munster heer te Ruinen, knape, verpacht aan Hendrik ten Coerne en Heyle, echtelieden, en Hendriks zusterkinderen Heymen en Hendrik voor hun leven zijne hofstede c.a. ten Tweele, bewoond door Hendrik, Andries en Bette, tegen 16 blauwe guldens des jaars. Met bepalingen dat herstellingen aan het huis zullen zijn ten laste van de pachter doch de verpachter zal hout daarvoor leveren.

http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
17192 Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, overleden 1442-1444,
26-02-1426 verkopen Johanna en haar man Berend van Munster een goed. Als getuigen zijn aanwezig haar ooms Roelof en Steven van Ruinen, dorst van Ruinen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
(Karel de Grote, beginreeks 22/217). Zoon van Heinrich von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, SELM (zie 34384) en Elisabeth (Elsebe) von BODELSCHWINGH (zie 34385).
Gehuwd op 11-02-1425 met
17193 Johanna van RUINEN (NORG), overleden 1478.
Zij hertrouwt 1444 met Roelof van Laer, schildknaap graafschap Bentheim.
21-04-1457 wordt zij als echtgenoot van Roelof van Laer beleend met de heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruynen dat bezeten had (J.D. Wagner, ’Munster’, De Navorscher 1912).
27-05-1465 herbeleent bisschop David van Bourgondië (1457-1496) Johanna van Ruinen, vrouw van Roelof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, omdat haar neef, graaf Hoya, door Johan van Munster, haar zoon, gevangen is genomen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981)
Dochter van Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386) en Mechteld MULERT (zie 34387).
Uit dit huwelijk:
1. Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 8596).
2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).
3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1444 met Roelof van Laer.
Kinderen van Johanna en Berend:
1 Hendrik van Munster, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.
2 Johan van Munster [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2], geboren omstreeks 1435. Johan is overleden na 1473, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd Johan Oving.
Request van 18 oktober 1473 archief Dickninge.
Berent ter Maat, kerkheer te Diever en deken van het land van Drenthe, mr. Johan Gheye kerkheer te Hasselt en Johan Boelmans bepalen - als scheidsrechters tussen de abdij te Dickninge en Johan Oving: dat over de achterstallige stede mudden niet verder gesproken zal worden; dat de abdij zal blijven gebruiken en Johan zal vrijwaren al het goed dat gescheiden is van zijn bezittingen; dat de abdij niet zal genieten ene rente van 14 maar ene rente van 5 Groninger mudden rogge uit Johans erf Broextinghegoed, bij hemzelf in gebruik, welke Johan zal vrijwaren; waarna Johan Oving aan de abdij het bewuste goed en de rente overdraagt voor buren van Ruinen. Met goedkeuring dezer overdracht en medebezegeling door de leenvrouwe joffer Johanna vrouw te Ruinen, haren voogd en man Roelof van der Laer heer te Ruinen knape, Hendrik van Munster en Johan Oving.

andere bronnen:
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
8596 Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Weduwnaar van Catharina van Dorneburg, genoemd von Aschebroeck.
1465 neemt hij de neef van zijn moeder Johan, graaf van Hoya gevangen.
(J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981). Zoon van Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 17192) en Johanna van RUINEN (NORG) (zie 17193).
Gehuwd op 02-11-1496 met
8597 Bertha Hille van DIEPENBROICK,
(Mr. H.L. Hommes, "Het geslacht van Münster", Navorscher 1958, 34).
Uit dit huwelijk:
1. Berend van MUNSTER (zie 4298).
Notitie bij publiceren van Johan: Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Weduwnaar van Catharina van Dorneburg, genoemd von Aschebroeck.
1465 neemt hij de neef van zijn moeder Johan, graaf van Hoya gevangen.
(J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981). Zoon van Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 17192) en Johanna van RUINEN (NORG) (zie 17193).
Gehuwd op 02-11-1496 met
8597 Bertha Hille van DIEPENBROICK,
(Mr. H.L. Hommes, "Het geslacht van Münster", Navorscher 1958, 34).
Uit dit huwelijk:
1. Berend van MUNSTER (zie 4298).
3 Mechteld Elizabeth (Elsabe) van Munster, geboren omstreeks 1438 in Meinhövel, Hannover. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1 Hendrik van Munster is geboren omstreeks 1430, zoon van Berend van Munster en Johanna van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1). Hendrik is overleden na 1500, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Request van 27 april 1495 archief Dickninge.
Harmen van den Cloester vermaakt aan Hadewych Rovers de lijftocht ener losrente van 5 gouden Rijnsguldens uit zijne goederen ten Tweele in het karspel Blijdenstede. Met medebezegeling door Harmens neef en zwager Hendrik van Munster, als heer van Ruinen.
4 mei 1500 archief Dickninge.
Hendrik van Munster heer te Ruinen knape, Hendrik de Vos van Steenwijck Johanszoon, Johan van Voorst pastoor te Ruinen, Bernardus Assonis pastoor te Beylen, Rodolphus ten Haeve pastoor te Rolde, en Johan Aerntszoon priester-vicaris in Ruinen verdelen - als gekozen dadingslieden tussen Reynalt de Vos van Steenwijck, de abdij van Dickninge en de abdij van Assen - het genot van het Halerholt, waarbij aan de abdij van Dickninge wordt toegewezen het hout op een gedeelte tussen de Stegeakker en de Santakker, behorende aan het erf Haevinge, op een ander gedeelte aan het eind van het holt en op een gedeelte ten zuiden van de Groninger weg. Met bepaling dat, ook wanneer eiken groeien in het holt, steeds het genot van partijen op de omschreven wijze zal zijn verdeeld.
Notitie bij publiceren van Hendrik: 3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
Hendrik trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 1456 met Alexandrine van den Dorneburg.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Alexandrine: ook genoemd von Aschebroik
Alexandrine is overleden vóór 1471.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3 Mechteld Elizabeth (Elsabe) van Munster is geboren omstreeks 1438 in Meinhövel, Hannover, dochter van Berend van Munster en Johanna van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1). Elsabe is overleden omstreeks 1484, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Elsabe: 2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).
Elsabe trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1458 met Wolf van Ittersum, ongeveer 28 jaar oud. Wolf is geboren omstreeks 1430 in Zwolle, zoon van Johan (Jan) van Ittersum en Agnes van Kampherbeek. Wolf is overleden op 22-11-1488, ongeveer 58 jaar oud.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2 NN van Ruinen, dochter van Johan IV van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1) en Mechteld Mulert. NN trouwde met Johan van den Clooster. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kind van NN en Johan:
1 Cyse van den Clooster, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1 Cyse van den Clooster is geboren omstreeks 1400, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1) en NN van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2). Cyse is overleden omstreeks 1465, ongeveer 65 jaar oud. Cyse trouwde met Liutgarde van Cameerbeke.
Kinderen van Cyse en Liutgarde:
1 Reinoud van den Clooster, geboren omstreeks 1437. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1.
2 Herman van den Clooster, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1 Reinoud van den Clooster is geboren omstreeks 1437, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1) en Liutgarde van Cameerbeke.
Kind van Reinoud uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Lutgerd van den Clooster, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1.1 Lutgerd van den Clooster is geboren omstreeks 1460, dochter van [waarschijnlijk] Reinoud van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1). Lutgerd trouwde met Johan van Steenwijck. Johan is geboren omstreeks 1457, zoon van Albert van Steenwijck en Johanna van Selwerd. Johan is overleden in 1519, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Wordt beleend met de kerkerechten op 12 augustus 1485, na sde dood van zijn vader.
Krijgt op 20 maart 1501 de leengoederen in Norch.
9 november 1487 tuchtigt hij zijn echtgenote in Oldenhuis in Zeese.
Tussen zijn erven en Jacob van Uterwijck is in 1527 een proces gevoerd voor de etstoel over de goederen van zalige Heer Arendt van Steenwijck.
Jacob van Uterwijck was getrouwd met Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck en Roelof van Echten.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zip vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Kind van Lutgerd en Johan:
1 Dirk van Steenwijck [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.1.1.1].
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2 Herman van den Clooster is geboren omstreeks 1440, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1) en Liutgarde van Cameerbeke. Herman is overleden omstreeks 1495, ongeveer 55 jaar oud. Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1470 met Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck, ten hoogste 20 jaar oud. Lijsje is geboren na 1450, dochter van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck en Beerte van Echten.
Notitie bij Lijsje: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Kind van Herman en Lijsje:
1 Reinoud van den Clooster, geboren in 1485. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1 Reinoud van den Clooster is geboren in 1485, zoon van Herman van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2) en Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck. Reinoud is overleden in 1550, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Heer van de Havixhorst
Reinoud trouwde met Anna van Steenwijck. Anna is geboren omstreeks 1490, dochter van Hendrik van Steenwijck en Johanna van Heest. Anna is overleden omstreeks 1560, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Kind van Reinoud en Anna:
1 Agnes van den Clooster, geboren in 1520. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1.1 Agnes van den Clooster is geboren in 1520, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1) en Anna van Steenwijck. Agnes is overleden in 1560, 39 of 40 jaar oud. Agnes trouwde met Johan Bredenhorst en Almelo. Johan is geboren in 1505. Johan is overleden in 1580, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Rechteren
Kinderen van Agnes en Johan:
1 Adolf Bredenhorst en Almelo [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1.1.1], geboren in 1545. Adolf is overleden in 1598, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Heer van Rechteren
2 Seger Bredenhorst en Almelo [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1.1.2], geboren in 1554. Seger is overleden in 1603, 48 of 49 jaar oud.
3 Otto van Rechteren [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1.1.3], geboren in 1558.
4 Hendrik van Rechteren [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.1.2.1.1.4], geboren in 1560. Hendrik is overleden in 1595, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van de Hoonhorst
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.2 Steven van Ruinen is geboren omstreeks 1365, zoon van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1) en Lamme van Gasselte. Steven is overleden in 1437, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Steven: Vermeld in een oorkonde van 1395 van de bisschop van Utrecht als zijn vijand, samen met broer Roelof van Ruinen.
Steven, ook genaamd van Ruinen. Is zijn broer Johan, na diens dood in 1410, opgevolgd als heer van Ruinen.
Drost van Ruinen.
Request van 9 november 1410 archief Dickninghe.
Symon Polman en Steven (later, 17 juli 1412, ook vermeld als Stephen), echtelieden, dragen voor buren over aan Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, 1 akker land op Noordes, geheten dat Weekeweerck. Met medebezegeling door Steven, heer van Ruinen.
13 oktober 1412. Roelof Hake, vicaris te Ruinen, draagt, in overleg met de collator der vicarie, voor buren te Ruinen over aan de abdij te Dickninghe 1 akker land op Zuides te Ruinen. Met medebezegeling en bekrachtiging door jonker Stephan van Ruinen als momber der heerlijkheid Ruinen en collator der vicarie.
31 oktober 1412. Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, dragen voor buren te Ruinen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dickninghe 2 akkers land, geheten de Wekewercke op Noordes te Ruinen, vermeld in de doorstoken brieven (zie requesten 180 en 185 archief Dickninghe). Met medebezegeling door jonker Stephan van Ruinen "gheboren mombaer" der heerlijkheid Ruinen.
23 april 1437 archief Dickninge. Steven van Ruinen draagt over aan de "priesteren indertijd tot Ruinen" een rente van 2 Groninger mudden rogge uit zijn goed Olde Lantsinghe in de marke en buurtschap Ruinen "tot enen rechten testament voor mij ende voor Agnese mijnen huisvrouw ende voor Arent mijn zoon ende voor Johan Klencken mijnen broeder opdat zij delen mogen in de missen, vigilien, memorien en alle andere goede werken die geschieden zullen in de kerk van Ruinen, en bepaaldelijk opdat priesters een bijzondere memorie houden, des avonds ene vigilie van 9 lessen en den volgende dag een mis.
(Hieruit zou men kunnen afleiden dat Johan Klencke een bijzondere plaats innam onder de broers, daar ook broer Roelof een gelijksoortig testament had opgemaakt. Zie bij Roelof)
Steven trouwde met Agnes van NN.
Kind van Steven en Agnes:
1 Arent van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.2.1].
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1367, dochter van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1) en Lamme van Gasselte. NN is overleden vóór 1426, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij NN: Dochter van Arend Huys of Huzeken.
NN trouwde met Bertold de Vos van Steenwijck. Bertold is geboren omstreeks 1360, zoon van Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck en Hadewich van Ansen. Bertold is overleden vóór 1404, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Kinderen van NN en Bertold:
1 Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.
2 Mechteld de Vos van Steenwijck. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.2.
3 Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck, geboren omstreeks 1387. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1 Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen, zoon van Bertold de Vos van Steenwijck en NN van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3). Arent is overleden na 1432.
Notitie bij Arent: Request van 21 oktober 1420 archief Dickninghe. Arent de Vos van Steenwic draagt over aan de abdij te Dickninghen de helft van de halve grove en smalle tienden over tybertus huus c.a. over het huis c.a. ten Velde ten westen daarvan en over Henric Bolikens huus c.a. genaamd de Ghere in het karspel van Blijdenstein in de marke van de Broekhuizen nu bewoond door Grote Lubbert, Henric Neygemygers en Henric Bolikens voornoemd. Zie ook request van 7 november 1421, 4 juni 1423,
Request van 14 april of 11 augustus 1432 archief Dickninghe.
Arend de Vos van Steenwijck en zijn echtgenote Beerte Mulaers dragen over aan de abdij te Dickninge een rente van 4 Groninger mudden rogge uit de grove tienden en "mudden van garven" gelegen in de marke van Ansen, die zij heffen uit "onsen lijfdynge erf en goed" geheten Nye Astebrynge, waarop nu Roelof Arendszoon des meyers woont. en een akker land geheten de Drieling in dezelfde marke aan de Gronenweg (Groningerweg?); welke 4 mudden de eerste pacht zullen zijn, naast 4 stede mudden rogge voor de abdij.
10 november 1432. Arent de Vos van Steenwijck en Beerte, echtelieden dragen in de marke van Ansen over aan de abdij van Dickninge een rente van 4 stede Groninger mudden rogge uit grove tienden, "garfdeel"en stede mudden die zij heffen uit önsen lijfdynge ende pachtgoede ende erf"geheten Nye Astebrynge in de marke te Ansen (waarvan de beterscap behoort aan Roelf Arent des meyers zone) als eerste pacht naast 8 stede mudden rogge, door Arent en Beerte reeds vroeger aan de abdij verkocht.
Arent trouwde met Beerte Mulert.
Kinderen van Arent en Beerte:
1 Bertold de Vos van Steenwijck. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1.
2 Johan de Vos van Steenwijck. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1 Bertold de Vos van Steenwijck, zoon van Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1) en Beerte Mulert. Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Coenraad de Vos van Steenwijck [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1.1]. Coenraad is overleden vóór 1494.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.2 Johan de Vos van Steenwijck, zoon van Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1) en Beerte Mulert. Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Arent de Vos van Steenwijck [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.2.1].
2 Reynolt de Vos van Steenwijck [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.2.2].
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.2 Mechteld de Vos van Steenwijck, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck en NN van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3). Mechteld trouwde met Bertold Hagen. Bertold is overleden in 1437.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3 Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck is geboren omstreeks 1387, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck en NN van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3). Lyse is overleden in 1418, ongeveer 31 jaar oud. Lyse trouwde met Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Hendrick is een zoon van Coenraad de Vos van Steenwijck en Agnes van Buckhorst. Hendrick is overleden in 1457. Hendrick trouwde later met Mechteld (Mette) van Gheesteren.
Kinderen van Lyse en Hendrick:
1 Johanna de Vos van Steenwijck [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1].
2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.2]. Johan is overleden in 1480.
3 Roelof de Vos van Steenwijck tot Entinge [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3], geboren vóór 1418.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.3 NN van Norch, dochter van Johan van Ruinen van Norch (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2) en Elisabeth van Steenwijck. NN trouwde met Roelof Polman.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3 NN van Norch is geboren omstreeks 1310, dochter van Otto van Norch en Ida van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4).
Notitie bij NN: 28-12-1324 betalen Otto van Norgh en zijn borgen een deel van de bruidschat voor zijn dochter aan Rodolfus van Echten. (zie ook: drs.O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
NN trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 1324 met Rudolf (Roelof) van Echten, ongeveer 16 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1308, zoon van volker van Echten en NN van NN. Rudolf is overleden op 27-09-1389, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Uit archief Drenthe.
Toen Volker van Echten in 1350 de roggepacht schonk aan de abdij te Dikninge, geschiedde dat met goedvinden van zijn zoon Roelof. In 1363 wordt overgegaan tot de scheiding van de door Volker van Echten nagelaten goederen en krijgt Roelof van Echten zo goed als alle goederen in de marke Echten en in het kerspel Zuidwolde. Een jaar later gaat hij een ruiling aan met Jonge Johan Sloet en diens vrouw en als de laatsten in 1365 een rente aan de abdij te Dikninge verkopen, treedt Roelof als medezegelaar op.
Op 21 juni 1367 lost Roelof van Echten een gedeelte van de schuld af die hij heeft bij Hessel Mulert. Wanneer zijn broer Hendric van Echten in 1370 tienden verkoopt aan Godeken ten Sconenvelde, is Roelof daarbij aanwezig. In 1381 vinden wij Roelof van Echten voor het laatst vermeld en wel als koper van een stuk land in de marke van Pesse.(Moet zijn Peize)
Komt voor in een oorkonde van 1381 waarin hij grond koopt, geheten de Blicmaat, hetwelk aan de westzijde grenst aan Roden, en gelegen is in de marke van Peize.
Kind van NN en Rudolf:
1 Otto van Echten, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1 Otto van Echten is geboren omstreeks 1325, zoon van Rudolf (Roelof) van Echten en NN van Norch (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3). Otto trouwde met NN van NN.
Kind van Otto en NN:
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1.1 Ghysele van Echten, dochter van Otto van Echten (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1) en NN van NN. Ghysele is overleden in 1368.
Notitie bij Ghysele: Vermeld in een oorkonde van 17 december 1374 waarin verklaard wordt dat Ghyssele in een testament een roggepacht heeft vermaakt aan het klooster Dickninge.(regestenlijst nr 95)
Ghysele trouwde met Boldewijn van den Clooster. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.3 voor persoonsgegevens van Boldewijn.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6 NN van Norch is geboren omstreeks 1321 in Eelde, dochter van Otto van Norch en Ida van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4). NN trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1339 met Hendrik van Selwerd, ongeveer 19 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1320, zoon van Ludolf van Groningen van Sepperothe. Hendrik is overleden na 1352, minstens 32 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in een oorkonde van 1352 waarin hij éénderde van de heerlijkheid Groningen en Selwerd behoudt.
Kind van NN en Hendrik:
1 Ida van Selwerd, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1 Ida van Selwerd is geboren omstreeks 1340, dochter van Hendrik van Selwerd en NN van Norch (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6). Ida is overleden omstreeks 1397, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Ida: Uit: http://home.kpn.nl/aswa154/kwartierstaatgenXXI-XL.htm#p1100
Op 28 augustus 1395 wordt zij samen met haar zoon nog vermeld in een proces: “Jonfer Yde van Zeelweerde ende Henric van Zeelweerde horen soen”.
Ida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1360 met Herman van Coevorden. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1360. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.2 voor persoonsgegevens van Herman.
Kind van Ida en Herman:
1 Hendrik van Coevorden [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1.1], geboren omstreeks 1360.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5 Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen is geboren omstreeks 1292, zoon van Johan (II) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1) en Ermengarde van NN. Steven is overleden na 1328, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Steven: In een oorkonde van 24 november1325, waarin de bisschop van Utrecht het over de Drenten gevelde vonnis laat voorlezen, komen in de tekst veel namen voor waaronder een Stephanus van Zuidvelde vermeld. Deze moet dezelfde persoon zijn als Stephanus van Ruinen. De in de tekst voorkomende namen zijn: Arend, zoon van Heer Heyne van Norch, Menso van Echten, Arend Volcker Egbertszn, Arend Lansinck van Ruinen, Jan Calf, Jan van Echten, Volker zijn broer, Roelof Polmans zoon. Dan nog: Gerardus Clencke, Otto van (N)Orch, H van Eelde, Bertold Knas (van Eelde), Egbert van Peize, Coenraad in de Gore (van Steenwijk), Gerard Mensinc, Juvenis Tiedse, Herman Polman, Egbert van Echten, Roelof van Angelslo, H van (N)Orch, Hendrik van Ansen, Ose zijn zoon, Ludekin Boelenszn zijn broer, Herman Dous (Deurse?), Frederik van Rolde, Stephanus van Zuidvelde, Bertold Hiddinck, Hugo van Deurse, Roelof Meijerinck, Otto Stroems (aan de stroom), Alf Drens, Coep Helmersinc.
Stephanus moet dan leenman zijn van Zuidvelde.
Bij brief van 8 december 1325 doet Steven afstand van een boterpacht, die door Arnold Lansinge wordt geschonken aan het convent van Dikninge. Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zwagers, gaan hiermee accoord, namens zijn zusters.
In 1328 was hij knape en getuige bij de beslechting van een twist tussen bisschop Johan en de Drenten over de precarien.

8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.

ogd0314 van 26 mei 1328; De overheden van Drenthe doen mededeling dat zij de uitspraak van scheidslieden in de geschillen tussen hen en de bisschop van Utrecht hebben bekrachtigd. Vermeld worden Steven van Ruinen, Godfried van Borculo, Reynald prefect in Coevorden, Bertold prefect in Groningen, Johannes van Bronchorst, Thomas van Diest, Johannes Redinck, Hendrik van Vianen, Johannes Geusinge, Alfred van de Schure;
Steven trouwde in Peize met NN van Peize. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.3 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Steven en NN:
1 Johan (III) van Ruinen, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.1 Johan (III) van Ruinen is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5) en NN van Peize (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.3). Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Notitie bij publiceren van Johan: J
Johan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1360 met Zwederis (Swedera) van Rechteren, ongeveer 15 jaar oud. Swedera is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst. Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Kind van Johan en Swedera:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.1.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.2 NN van Ruinen, dochter van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5) en NN van Peize (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.3). NN trouwde met Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.2 voor persoonsgegevens van Rodolphus.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.2 Otto van Welvelde van Ruinen is geboren omstreeks 1261, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde.
Notitie bij Otto: Ridder, vermeld 1308-1320. Trouwde N. van Sebelingen. Erfde het huis Welvelde en noemde zich daarna Otto van Welvelde.
Otto trouwde met NN van Sebelingen.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4 Laurens Geuzinge van Ruinen is geboren omstreeks 1265, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Laurens is overleden na 1304, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Laurens: Ook genoemd Laurens van Ruinen; ook vermeld als Laurens Gosinc.
In een acte van 04-07-1291 wordt ook als verkoper genoemd Johan’s broer Laurens en vrouw Elisabeth. Laurentius Godringa staat er geschreven, maar dit is dezelfde persoon als Laurens van Ruinen. die later het goed Godesinge of Geuzinge krijgt en dan wordt genoemd Laurens van Geuzinge.
Laurens trouwde met Elisabeth van NN.
Kind van Laurens en Elisabeth:
1 Johan Geuzinge van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4.1].
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5 Mewekinus Lansinghe van Ruinen is geboren omstreeks 1270 in Ruinen, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Mewekinus is overleden vóór 1325, ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Mewekinus: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
Mewekinus trouwde met NN van NN. NN is overleden na 1325.
Kinderen van Mewekinus en NN:
1 Arnold Lansinghe van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5.1], geboren vóór 1304. Arnold is overleden na 1325, minstens 21 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Ook genaamd Lansinghe ( van Ruinen)
ogd0294. 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
Notitie bij publiceren van Arnold: Bij brief van 8 december 1325 begiftigde Arnoldus Lansinge, zoon van Wemekinus, broer van wijlen Johan van Runen, de abt, prior en priorin en het convent van Dikninge met een boterpacht. Bekrachtigd door Hendrik, schulte van Eelde. Met Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zusters mannen (sororii), ofwel zijn zwagers.
2 Agnesa Lansinghe van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5.2], geboren vóór 1325.
Notitie bij Agnesa: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
3 Lysa Lansinghe van Ruinen [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5.3], geboren vóór 1325.
Notitie bij Lysa: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2 Sophia van Ruinen is geboren in 1205 in Ruinen, dochter van [misschien] Arnold II van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1). Sophia trouwde met Rudolf II van Coevorden. Rudolf is geboren omstreeks 1192, zoon van Folker van Coevorden en Ida Lewe. Rudolf is overleden op 25-07-1231 in Nijenstede, Hardenberg, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Was burggraaf van Coevorden van 1196-1228.
Komt voor als getuige van de bisschop van Utrecht in brieven van 1 januari 1218 en 10 januari 1223. In de laatste brief samen met zijn broeder Frederik.
In 1212 verpand hij met toestemming van zijn vader Volkerus, de grove en smalle tienden in Spehoorne en de tiend van 8 huizen te Echten aan de abdij van Ruinen, met vaststelling van de termijn van terugbetaling. (archief Dickninge) Later genoemd als van Ansen. Ridder van Ansen
1222 Rudolf belegert met de Gelkingen het slot van Egbert van Groningen.
1226 Rudolf, door de Sepperothes te Groningen te hulp geroepen, bemachtigd Groningen en neemt de stadsvoogd Egbert de jonge met zijn gezin gevangen en verwoest het slot. Grootvader Egbert van Groningen vlucht naar Friesland en komt terug en herovert Groningen en doodt vele Gelkingers.

Slag bij Ane op 28 juli 1227. Rudolf of Roelof verslaat het bisschoppelijke leger samen met Drenten en Friezen en met behulp van bendes uit Steinfort, Dalen, Loenen en Goor. Bisschop Otto van der Lippe sneuvelt en ook 200 ridders en ridderzonen waaronder de beroemde Duitse held Berend van Horstmar. De graaf van Gelre Gijsbert van Amstel en andere edelen werden gevangen genomen. Deze worden later onder beloften en borgtocht vrijgelaten. Keizer Hendrik ontslaat hen van de beloften en deze edelen werken mee aan de verkiezing van Wilbrand van Oldenburg tot bisschop van Utrecht.
Een nieuwe aanval van de bisschop op Coevorden volgt met wisselend succes, maar uiteindelijk komt er een wapenstilstand en doet de bisschop nieuwe voorstellen aan Rudolf/Roelof. Rudolf wordt uitgenodigd in het nieuw door de bisschop gebouwde kasteel bij Hardenberg voor overleg. Daar worden hij en Hendrik van Gravestorp gevangen genomen en vermoord. (Geradbraakt.)
In 1231 volgt opnieuw strijd en komt er een verdrag waarbij Frederik van Coevorden wordt beleend met alle rechten zoals zijn voorganger die ook bezat.

Rudolf/Roelof van Coevorden had een dochter die met Hendrik van Borculo getrouwd was. komt voor in een akte van 1261.
Kind van Sophia en Rudolf:
1 Eufemia van Coevorden van Werl, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1 Eufemia van Coevorden van Werl is geboren omstreeks 1215, dochter van Rudolf II van Coevorden en Sophia van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2). Eufemia is overleden na 1250, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Eufemia: Erfdochter. Staat na de dood van haar vader in 1230 onder voogdij van diens broer Frederik van Coevorden.
Zij hertrouwde ca. 1237 Herman I graaf van Lohn, wednr. van Sophia.
Dochter van Rudolf II van COEVORDEN (zie 2196946).
Uit dit huwelijk:
1. Henricus III (zie 549236).

In een request van 29 maart 1250 dragen Hermannus de Lon, zijn vrouw Eufemia en hun zoon Henricus de Borculo de goederen, eigendom en patronaatsrecht, over aan de ecclesia van Ruinen die Nicolaus van hen in gebruik had. En het huis Ludinghe te Lee.
Eufemia:
(1) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1232 met Hendrik II van Borculo, ongeveer 42 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1190, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik I van Borculo. Hendrik is overleden in 1236, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Was burggraaf van Coevorden van 1232-1236
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
Henricus II van BORCULO, overleden 1236/1237.
MD Teenstra vermeld als sterfdatum het jaar 1263. Waarschijnlijk verschrijving.
Ministeriaal en ridder 1232-1236. Burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe.
Had in 1232 een belangrijk aandeel in de overwinning van de Drenthenaren bij Nutzpete in Groningen op de bisschoppelijke troepen. ( Opmerking Anne Post: Nutspete moet zijn Mitspete en is een natuurlijke verdedigingslinie, gevormd door de bedding van een oude slenk die de Hondsrug doorsnijdt even ten noorden van Noordlaren. De weg Coevorden-Groningen over de Hondsrug loopt door de bedding op een lichte verhoging. Op de zuidwal stond een mottekasteel of Bolwerk)
1236 verkoopt hij de vlek Grunloe (Grol) aan graaf Otto van Gelre. Zoon van Henricus I van BORCULO
Gehuwd 1232 met Eufemia van COEVORDEN.
Erfdochter. Staat na de dood van haar vader onder voogdij van diens broer Frederik van Coevorden. Zij hertrouwde ca. 1237 Herman I graaf van Lohn, wednr. van Sophia.
Dochter van Rudolf II van COEVORDEN.
Uit dit huwelijk: Henricus III
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1237 met Hermannus I van Lohn, ongeveer 34 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.1.1.3.1.1.8 voor persoonsgegevens van Hermannus.
Kind van Eufemia en Hendrik:
1 Hendrik (III) van Borculo, geboren in 1237. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1 Hendrik (III) van Borculo is geboren in 1237, zoon van Hendrik II van Borculo en Eufemia van Coevorden van Werl (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1). Hendrik is overleden in 1288 in Woeringen, 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Request van 27 februari 1261 of 1262. Archief Dickninge.
Henricus van Borculo verleent zijn goedkeuring op de verkoop van Rudolf van Ansen aan het klooster in Ruinen van de halve tiend uit de hof te Dickninge, mits Rudolf andere goederen van gelijke waarde ten zijnen behoeve verbind, waarvoor Mewekinus (Bartholemeus) van Ruinen en Wicher borg blijven. (Zoons van Johan I van Ruinen)

Andere bronnen:
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
549236 Henricus III van BORCULO, overleden op 05-06-1288 te Woeringen,
(1248-1288) Burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe. Sneuvelde 05-06-1288 bij de slag van Woeringen. Betrokken en/of getuige bij schenkingen of verkopen door Herman, graaf van Lohn;
1248 goederen verkocht aan klooster Bethlehem; 1250 schenking kerk te Ruinen; 1250 verkoop Brunsveld te Zelhem aan klooster Bethlehem. Verkoopt 1251 Hertinc in het kerspel Versevelde aan klooster Bethlehem.
1262 blijkt uit een oorkonde dat hij gehuwd is met Agnes en dat zij toen 5 zonen en 2 dochters hadden.
1272 getuige bij het verlenen van vrijstelling van de tol van Lobeek (Lobith) voor die van Arnhem; 1275 beleent hij als miles zijn verwant Rudolphus, zoon van Folkerus de Echten met de grove en smalle tienden in Echterveen en Zuidwolde. Zoon van Henricus II van BORCULO (zie 1098472) en Eufemia van COEVORDEN (zie 1098473).
Gehuwd met 549237 Agnes, (1259-1288) Vrouwe van Borculo en Coevorden.
Ogd0176: Agnes doet in 1288 een schenking aan het klooster Bethlehem voor jaargetijden voor haar man.
Uit dit huwelijk: 1. Arnold (zie 274618).

MD Teenstra: 1284; Hendrik van Borculo, burggraaf van Coevorden sterft en wordt opgevolgd door zijn zoon Reinold (1284-1311) Opmerking Anne Post: 1284 moet zijn 1288.
Hendrik trouwde met Agnes van NN.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Arnold van Borculo [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.1]. Arnold is overleden vóór 1275.
2 Hendrik van Borculo [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.2].
3 Reinold van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3 Reinold van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1260, zoon van Hendrik (III) van Borculo (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1) en Agnes van NN.
Notitie bij Reinold: Slotvoogd van Coevorden van 1288 tot 1311.
In 1288 kreeg Reinoud het kasteleinschap van Coevorden. dit kasteleinschap bleef in de familie tot 1402.
ogd0196 de dato 21 maart 1296 Johannes, bisschop van Utrecht, bevestigt de door zijn voorganger Otto aan de inwoners van Oldenzaal verleende voorrechten. Medezegelaar was Reinold van Borculo, burggraaf van Coevorden.
Reinold trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met NN van NN.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Herman van Coevorden van Borculo [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.1]. Herman is overleden na 1377.
Notitie bij Herman: In 1377 doet Harman van Coevorden, jonkheer van Selwerd, toezeggingen aan Egbert Verhouwens, borgheer van Groningen.
2 Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.
3 Godefridus van Coevorden van Borculo [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.3].
4 Henricus van Coevorden van Borculo [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.4].
5 Reinold II van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.
6 Steven van Borculo [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.6], geboren omstreeks 1300. Steven is overleden na 1323, minstens 23 jaar oud.
Notitie bij Steven: Vermeld in een oorkonde van 1323 waarbij hij aanwezig was op het landgoed Eyen en betrokken was bij een vechtpartij tussen de van Norchs, getrouwen van de bisschop van Utrecht, en de Hopsingers, aanhangers van de schout Hoptas uit de stad Groningen, die werden gesteund door de drost van Coevorden.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2 Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo, zoon van Reinold van Coevorden van Borculo (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3) en NN van NN. Roelof trouwde omstreeks 1330 met NN van NN.
Kind van Roelof en NN:
1 Reynolt van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1 Reynolt van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1330, zoon van Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2) en NN van NN. Reynolt is overleden in 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Reynolt: Zie verder: http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I60274&tree=tree01

Ridder, vermeld 1348-1395; ambtman van Lage, dat hij in 1377 van de bisschop in pandschap krijgt; borgman van Goor.
Inzake "dat huys ende hoff van Ghoer" valt nog wat op te merken. Zijn de broers Reinolt en Wouter hun vader als borgman opgevolgd?
Volgens Haga (kolom 4) is het laatste levensteken van hun vader een oorkonde van 29 juli 1390. Volgens (kolom 3) de stamreeks in het Nederlands Adelsboek 1941 zou de laatste vermelding er een zijn in 1395 met een sterfjaar van 1409 (ook bij Haga, maar dan omstreeks).
Nu dienen sterfjaren in genealogische publicaties meestal opgevat te worden als overleden voor ... het jaar in kwestie. Haga spreekt van "omstreeks" zodat hij ongetwijfeld het sterfjaar uit het Ned. Adelsboek overneemt met een nuancering omdat hij in zijn artikel geen aanwijzingen geeft voor het feitelijke jaar. Kritisch beschouwd kunnen we dus stellen dat vader Reinolt van Coevorden is overleden tussen 1395 en 1409.
Waarom worden in 1400 dan Reinolt van Coeverden heer Reinoltszoon en Wolter zijn broeder beleend met het huis Goor en niet hun vader? Als vader Reinolt van Coevorden volgens de gangbare opvatting (Haga) een zwager was van Godert van Hekeren, + 1395 (Van Spaen) dan had deze toch een betere claim op Goor dan zijn kinderen. Als het sterfjaar 1395 van Van Spaen klopt waarom worden de "neefjes" dan pas in 1400 beleend? Wie was dan de borgman tussen 1395-1400? Vader Reinolt van Coevorden? Het lijkt er wel op.
Als een leenman komt te overlijden zien we meestal dat hij opgevolgd wordt door een zoon. Soms zien we dat niet één maar meerdere zonen/erfgenamen gezamenderhand worden beleend. Op 4 september 1400 werden Reinolt en Wolter van Coevorden tezamen beleend. Ze worden zonen van heer Reinolt genoemd. Het lijkt er dus sterk op dat we mogen aannemen dat beide broers als erfgenaam van hun vader zijn beleend met het huis Goor. Op basis van deze overwegingen mogen we dan stellen dat vader Reinolt van Coevorden is overleden vóór september 1400.
Reinolt van Coevorden blijkt op 25 juni 1406 nog in leven te zijn als hij de halve tienden te Daerlo (borgleen van Goor) overgeeft aan zijn zoon Reinolt. Zie: <http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/493.htm.
Wie hebben Reinolt en Wolter dan in 1400 als leenman opgevolgd? De oplossing is eenvoudig. Moeder Kunegonda is op 29 juli 1390 volgens de Bisschoppelijke uispraak nog in leven (Haga, NL, kolom 4). We komen haar nadien ook nergens meer tegen. Hierboven is de veronderstelling geuit dat vader Reinolt van Coevorden krachtens zijn huwelijk met Kunegonda de borgman van Goor is geworden.
Dit moet kennelijk genuanceeerd worden. Na het overlijden van de vorige borgman zal Reinolt van Coevorden, zijnde gehuwd met een erfdochter de leenman voor het huis te Goor zijn geworden. Uit het huwelijk van Reinolt en Kunegonda zijn zonen voortgekomen. Na het overlijden van hun moeder zullen deze (mits meerderjarig natuurlijk) dus de rechtmatige erfgenamen van het leengoed zijn geworden. Op 4 september 1400 worden Reinolt en Wolter beleend. Moeder Kunegonda zal dus zijn overleden vóór september 1400.
Reynolt trouwde met Kunegonda van Goor.
Kinderen van Reynolt en Kunegonda:
1 Reynold van Goor van Coevorden [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1.1].
2 Wolter van Goor van Coevorden [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1.2].
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5 Reinold II van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1290, zoon van Reinold van Coevorden van Borculo (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3) en NN van NN. Reinold is overleden in 1344, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Slotvoogd van Coevorden van 1311 tot 1344
ogd0244 de dato 7 augustus 1313. Henricus en Albertus, broers en zonen van Gerardus, horigen van de kerk van Utrecht, verklaren de hof in Emmen in erfpacht te hebben genomen. Mede zegelaar is Reinold van Coevorden en het land van Drenthe.
ogd0247 de dato 20 juni 1314. Bolo en Leffardus, broers, verklaren van de bisschop van Utrecht de hof te Anlo met toebehoren in erfpacht te hebben genomen. Gezegeld door Reynoldus van Coevorden en het land van Drenthe.

Oorkonde 4 mei 1315 Abdij Assen:
RENOLDUS DE COVORDIA en zijne kinderen verklaren, dat hun geschil met de abdij te Asscen over het drassig land tusschen de huizen Venehusen en Pathus-door de scheidsrechters HINRICUS DE NORCH, ridder, GHODFRIDUS DE BORCLO R. ’s broeder, FREDERICUS rector der kerk van Rodlo en WICHERUS (van Norch, ook van Steenwijck, broer van Henricus van Norch) (pastoor) van Vres en deken van Threnthia-is beëindigd in dezer voege:
dat de abdij jaarlijks uit het huis Pathhus 1 vat boter, uit de weide Burchmat 3 hoenders en uit het huis Venehus 3 hoenders zal opbrengen in het kasteel te Covorde; dat de abdij haar vee van ’t huis Venehuse in de weide der marke van Covordia mag blijven weiden, mits het geen schade toebrengt aan het gezaaide en daarvoor ten behoeve der burgers van Covorde voor hunne koeien moet gereed houden 2 stieren;
dat RENOLDUS voor de van de abdij ontvangen 125 Osnabruck’sche marken zal tevreden stellen GHERARDUS KLINKING, diens broeders en de verdere markegenooten van Couordia en bepaaldelijk CESARIUS DE COVORDIA;-de Frisones, die hij geplaatst heeft in het drassig land, zonder schade en hinder der abdij zal doen vertrekken; en ook nimmermeer verlof zal geven om te bouwen of te wonen in ’t drassig land, dat voortaan ten gebruike zal zijn van de beide genoemde huizen; terwijl der abdij het recht wordt toegekend meerdere huizen daarin te bouwen, mits het huis Venehuse niet dichter worde gebracht aan de villa Couorde. Met medebezegeling door RENOLDUS’ "nepos" HINRICUS DE BORCLO en de universitas terre Threnthie.
Datum anno Domini M°CCC° quinto decimo die dominica post Inventionem sancte Crucis.
Oorspr. (Inv. No. 71). Met geschonden zegel van ’t landschap Drente in groene was; de 2 andere zegels zijn verloren.
ogd0253 de dato 24 december 1316.
Moet zijn 16 september 1316:Zie huisarchief Almelo;
Reynoldus, Rodolphus en Henricus genaamd de Covorde, broers, verklaren te hebben opgedragen aan Johannes genaamd Stengere, burger van Aldensale, het erve (domus) Velthus gelegen in Lindelo, en het erve Bernerinc, gelegen in Arneth, c.a.
Getuigen: Arnoldus de Ockenbroke, Hugo de Boclo (van Boekelo), Hermannus Heket en Hermannus de Binchorst, alsmede Henricus Snoync en Gerardus Snoync, schepenen van Aldensale..
Reinold trouwde met [waarschijnlijk] NN van Echten.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Reinold III van Coevorden, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.
2 Hendrik van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1 Reinold III van Coevorden is geboren omstreeks 1320, zoon van Reinold II van Coevorden van Borculo (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5) en NN van Echten. Reinold is overleden na 1394, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Was in 1347 burggraaf van Coevorden en geeft de bisschop van Utrecht een belangrijke som geld als voorschot, waarvoor hij en zijn nakomelingen zich Heren van Coevorden mogen noemen en krijgen tevens het schultambt van Drenthe.
In 1394 probeert Frederik van Blankenheim, bisschop, het voorschot terug te geven met terugeising van het leenheerschap over Coevorden. Maar Reinold weigerde.
In een oorkonde van 2 december 1399, ogd1049, "joncvrouwe Liebet van Ghoer heeft mombaer ghemaect Reyneken heren Reynoltssoen van Coevorden"

In 1350 gaat hij een overeenkomst aan met de stad Groningen.
1351 schuldbekentenis van Reynold aan Volker van Echten.
1352 Reynold beleent Volker van Echten met diverse tienden.
1354 Reynold bevestigd het bestaan van een overeenkomst van 1324, gezegeld door zijn vader Reynold en zijn oom Rudolf.
In 1357 belooft hij de stad Groningen geen vestigingen meer op te werpen tussen de stad en het gesloopte slot Selwerd. (zie Corpus van Reenen-Mulder op website Meertens instituut)
Reinold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Reinold en NN:
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.1 Johan drost van Coevorden, zoon van Reinold III van Coevorden (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1) en NN van NN. Johan trouwde met NN van NN.
Kind van Johan en NN:
1 Reynold van Coevorden [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.1.1], geboren omstreeks 1360.
Notitie bij Reynold: Komt voor in een oorkonde van 1386, vermeld als knape en drost van Coevorden.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.2 Herman van Coevorden, zoon van Reinold III van Coevorden (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1) en NN van NN.
Notitie bij Herman: Uit: http://home.kpn.nl/aswa154/kwartierstaatgenXXI-XL.htm#p1100
Bezat samen met zijn vrouw twee derde deel van de heerlijkheid Groningen en Selwerd met Gho en Wolde.
Op 14 februari 1360 werden de huwelijkse voorwaarden vastgesteld tussen Herman van Coecorden en Ida van Selwerd. Hieruit kunnen enkele conclusies wordenvastgesteld namelijk dat Ida geboren zal zijn ca. 1340 en haar vader Hendrik van Selwerd ca. 1315. Een passage uit dat huwelijks contract is van belang: Herman van Coevorden zal Ida tot zijn vrouw nemen: “mit den huse unde mit den heereschafft van Selwert unde met den gericht van Groningen also als Ludolff unde Hinrick van Selwerf darin storven unde eere was. We concluderen daaruit tot een opgaande stamreeks van Ida van Selwerd via Hendrik van Selwerd (die dus voor 1360 stierf) tot Ludolff van Gronebeke. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Ludolff ca. 1290 geboren moet zijn.
Hij trouwde in 1360 met de ongeveer 20-jarige Ida van Selwerd. Het kerkelijk huwelijk tussen Ida en Herman vond plaats na 14 februari 1360.
Herman trouwde in 1360 met Ida van Selwerd, ongeveer 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1360. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1 voor persoonsgegevens van Ida.
Kind van Herman en Ida: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.2 Hendrik van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1320, zoon van Reinold II van Coevorden van Borculo (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5) en NN van Echten.
Notitie bij Hendrik: Komt voor in een oorkonde van 1350, samen met zijn broer Reynold.
Verkoopt in 1354 vele goederen aan Volker van Echten.
Hendrik trouwde met Sophia van NN.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1120, dochter van Otto van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1). NN trouwde met Egbert II van Groenenberg. Egbert is geboren omstreeks 1110, zoon van Werner? van Groenenberg.
Notitie bij Egbert: Egbert werd in 1143 afgezet door bisschop Herbert van Wierum, die daarna zijn broer Leffart tot prefect van Groningen benoemde.
Kind van NN en Egbert:
1 Barthold van Groenenberg, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1 Barthold van Groenenberg is geboren omstreeks 1140, zoon van [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg en NN van Ruinen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2). Barthold is overleden in 1195, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Barthold: Even na 1178 aangesteld als stadsvoogd van Groningen door bisschop Baldewijn.
Wordt in 1195 doodgeslagen door de Sepperothes.
Barthold trouwde met NN van NN.
Kind van Barthold en NN:
1 NN van Groenenberg, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1 NN van Groenenberg is geboren omstreeks 1165, zoon van Barthold van Groenenberg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Onder NN moeten eventueel meerdere generaties worden verstaan, waarvan Egbert van Selwerd, gehuwd met Ava van Sepperothe dan een nakomeling is.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Egbert van Selwerd, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1 Egbert van Selwerd is geboren omstreeks 1270, zoon van NN van Groenenberg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1). Egbert trouwde met Ava van Groningen van Sepperothe. Ava is geboren omstreeks 1270, dochter van Adolf van Groningen van Sepperothe en NN van NN.
Kind van Egbert en Ava:
1 Berthold van Selwerd, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.1 Berthold van Selwerd is geboren omstreeks 1300, zoon van Egbert van Selwerd (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1) en Ava van Groningen van Sepperothe.
Notitie bij Berthold: Stadsvoogd van Groningen na de dood van zijn kinderloos overleden oom Egbert in 1328.

MD Teenstra: Berthold van Gronebeke wordt in 1328 benoemd tot prefect en rechter in Groningen. Twee jaar later wordt ene Folkert als rechter toegevoegd.

Komt tussen 1328 en 1332 voor als Berthold van Gronebeke samen met Agneza, Rechterse van Groningen.

Opmerking Anne Post: Berthold is de tweede prefect van Groningen van het oorspronkelijke geslacht Gronebeke of Groenenberg of Grueningen, na het afzetten van Egbert in 1143 door bisschop Herbert van Wierum, van het geslacht van Werl. In de tussentijd waren leden uit het geslacht Sepperothe (Seppenrade) prefect, via het huwelijk van de enige dochter van Leffart van Wierum (van Werl) met Godfried van Sepperothe.
In 1178 verving bisschop Baldewijn de Sepperothes door Berthold, zoon van Egbert van Groenenberg, maar deze werd door de Spperothes in 1195 doodgeslagen. Daarna werden weer Sepperothes benoemd.
Berthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Berthold en NN:
1 Adolf van Selwerd. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.1.1.
2 Rudolf van Selwerd [1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.1.2].
1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.1.1 Adolf van Selwerd, zoon van Berthold van Selwerd (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.1) en NN van NN. Adolf trouwde met Aleid van NN.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.2 Hendrik I van Tecklenburg is geboren omstreeks 1100, zoon van Egbert van Saarbrücken en Adelheid van Tecklenburg van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3). Hendrik is overleden op 22-11-1156, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Tecklenburg vanaf 1150.
Hendrik:
(1) trouwde met Gisela van Lotharingen.
(2) trouwde met Eilika (Heiwich) von (zur) Oldenburg.
Kind van Hendrik en Gisela:
1 Egbert van Tecklenburg [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.1].
Kind van Hendrik en Eilika:
2 Simon graaf van Tecklenburg, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2 Simon graaf van Tecklenburg is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik I van Tecklenburg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2) en Eilika (Heiwich) von (zur) Oldenburg.
Notitie bij Simon: Vermeld in een oorkonde van 1186 waarin graaf Simon van Tecklenburg de stichting van het klooster in Essen in 1175 bevestigd met het bezit van goederen in die omgeving.
In 1186 wordt een geschil omtrent de voogdij over de kerk in Osnabrück met bisschop Arnold van Osnabrück bijgelegd.
Simon trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1170 met Oda van Altena, ongeveer 15 jaar oud. Oda is geboren omstreeks 1155, dochter van Eberhart I van Altena en Adelheid van Kleef.
Kind van Simon en Oda:
1 Oda van Tecklenburg, geboren in 1174 in Tecklenburg. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1 Oda van Tecklenburg is geboren in 1174 in Tecklenburg, dochter van Simon graaf van Tecklenburg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2) en Oda van Altena. Oda is overleden in 1243, 68 of 69 jaar oud. Oda trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1193 met Herman von (zur) Lippe, 20 of 21 jaar oud. Herman is geboren in 1172, zoon van Bernard II graaf zur Lippe von Werl en Heilwig von Are en Hostaden. Herman is overleden op 25-12-1229 in Lippe, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Oda en Herman:
1 Bernard de oude von (zur) Lippe, geboren in 1194. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.
2 Simon von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.2], geboren in 1196.
3 Otto von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.3], geboren in 1198.
4 Hedwig von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.4], geboren in 1200. Hedwig is overleden op 18-05-1250, 49 of 50 jaar oud.
5 Ethelinde Sophia von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.5], geboren in 1204.
6 Oda von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.6], geboren in 1210. Oda is overleden op 17-09-1262 in Burgsteinfurt, 51 of 52 jaar oud.
7 Gertrude von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.7], geboren in 1212. Gertrude is overleden in 1307, 94 of 95 jaar oud.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1 Bernard de oude von (zur) Lippe is geboren in 1194, zoon van Herman von (zur) Lippe en Oda van Tecklenburg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1). Bernard is overleden op 23-03-1265 in Lippe, 70 of 71 jaar oud. Bernard:
(1) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 04-05-1240 met Sophia van Arnsberg en Rietberg, 38 of 39 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.1 voor persoonsgegevens van Sophia.
(2) trouwde, 53 of 54 jaar oud, in 1248 met Sophia von Ravensberg, ongeveer 48 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1200.
Kinderen van Bernard en Sophia (1):
1 Herman graaf von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.1], geboren in 1233 in Brake.
2 Bernhard graaf von (zur) Lippe, geboren in 1234 in Brake. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.
3 Hedwig von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.3], geboren in 1238 in Brake. Hedwig is overleden in Hannover.
4 Gerard graaf von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.4], geboren in 1240 in Brake.
5 Egbert graaf von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.5], geboren in 1242 in Brake.
6 Theodora von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.6], geboren in 1244.
Kind van Bernard en Sophia (2):
7 Hedwig von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.7], geboren in 1251.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2 Bernhard graaf von (zur) Lippe is geboren in 1234 in Brake, zoon van Bernard de oude von (zur) Lippe (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1) en Sophia van Arnsberg en Rietberg (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.1). Bernhard is overleden in 06-1275 in Lippe, 40 of 41 jaar oud. Bernhard trouwde met Agnes von Kleef. Agnes is geboren in 1232 in Kleef. Agnes is overleden op 01-08-1285, 52 of 53 jaar oud.
Kinderen van Bernhard en Agnes:
1 Simon von (zur) Lippe, geboren in 1260 in Brake. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.
2 Agnes (Lise) von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.2], geboren in 1265.
3 Elisabeth (Lise) von (zur) Lippe [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.3], geboren in 1273 in Braunfels.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1 Simon von (zur) Lippe is geboren in 1260 in Brake, zoon van Bernhard graaf von (zur) Lippe (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2) en Agnes von Kleef. Simon is overleden op 10-08-1344 in Brake, 83 of 84 jaar oud. Simon trouwde met Adelheid von Waldeck. Zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kind van Simon en Adelheid:
1 Mechthild von (zur) Lippe. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1 Mechthild von (zur) Lippe, dochter van Simon von (zur) Lippe (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1) en Adelheid von Waldeck (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1.1). Mechthild trouwde omstreeks 1280 met Johan II van Bentheim, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Mechthild en Johan:
1 Simon van Bentheim [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.1]. Simon is overleden omstreeks 1350.
2 Otto van Bentheim [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.2]. Otto is overleden omstreeks 1350.
3 Christiaan van Bentheim [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.3]. Christiaan is overleden vóór 1328.
Notitie bij Christiaan: Domheer van Keulen en proost van Münster.
4 Hedwig van Bentheim, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.4.
5 Bernhard van Bentheim [1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.5], geboren omstreeks 1330. Bernhard is overleden in 1421, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij Bernhard: http://www.grafschaft-bentheim.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=336
De paus benoemde hem in 1347 in Keulen, maar toen even daarna zijn oudste broer Simon kinderloos overleed en zijn broer Otto als opvolger eveneens, werd hij graaf van Bentheim.
Hij verleende in 1369 stadsrechten aan Neuenhaus en in 1379 aan Nordhorn. Ook verleende hij medewerking aan het in 1394 in Frenswegen gestichte klooster St Marienwolde.
Bijnaam Pater Bernd.
1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.4 Hedwig van Bentheim is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan II van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1) en Mechthild von (zur) Lippe (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1). Hedwig is overleden in 1371, ongeveer 86 jaar oud. Hedwig trouwde met Everwijn von Götterswick.
1.3.1.6.3.1.1.2.5 Ermgard (Ermengardis) van Zutphen is geboren omstreeks 1090, dochter van Otto II de rijke van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2) en Judith (Jutta) van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.2). Ermgard is overleden omstreeks 1138, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ermgard: Is overleden tussen 1134 en 1138.
Notitie bij Ermgard: Volgt in 1118 haar broer Hendrik op als gravin van Zutphen.
NIET als gravin van het graafschap Urk en Emelweerd in Frisia, dat bij overlijden van Hendrik zonder wettige erfgenamen na te laten, terug zou vallen op vader Otto, welke echter al in 1113 is overleden, zodat dit graafschap terugviel op de keizer.
Uit een oorkonde van 1204, een vredesverdrag tussen de bisschop van Utrecht en Lodewijk van Loon, graaf van Holland, blijkt dat het graafschap Urk en Emelweerd in de praktijk bezit is gebleven van de erfgenamen van Otto II de Rijke van Zutphen.
1134 op 2 februari; Andreas, bisschop van Traiectum, oorkondt dat gravin Ermengardis, erfgename van de stad Zutphen, tezamen met haar echtgenoot Cunradis van Lucelenburg, en haar zoon Henricus, de kerk in Lochem met de tienden en inkomsten heeft geschonken aan het kapittel van de kerk van Zutphen, dit voor het zieleheil van haar (eerdere) echtgenoot Gerhardus, haar vader Otto, haar moeder Judith en haar broers, bisschop Diederik, en de graven Hendrik en Gerard.
Na Ermgards overlijden gaat Zutphen naar haar zoon Hendrik II.
Ermgard:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1117 met Gerard II de Lange van Gelre, ongeveer 27 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 1090, zoon van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre en Sophia van Looz (Loon). Gerard is overleden op 24-08-1131, ongeveer 41 jaar oud [bron: Necrologium van Wassenberg].
Notitie bij overlijden van Gerard: Zie Sloet 261; Gerard, graaf van Gelre, bijgenaamd de Lange, sterft.
Zie in detoelichting van Sloet ook mogelijke andere familierelaties.
Notitie bij Gerard: Hij, of zijn vader, steunt de keizer Hendrik in 1114, wanneer de Keulse bisschop Frederik I, gesteund door een aantal machigen uit zijn bisdom, in opstand komt.
Volgens MD Teenstra zou hij zijn vader in 1117 zijn opgevolgd.
Sloet 238; 1122; Gerard graaf van Gelre, is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V de kerken van St Servaas en van St Marie te Maastricht bevestigt in haar recht van dwangmolen.
Sloet 239; 29 maart 1122; Gerard graaf van Gelre en zijn zoon zijn aanwezig toen keizer Hendrik V aan het klooster Siegberg het recht geeft op de metalen die in de bodem van zijn bezittingen gevonden mochten worden. Andere getuigen waren Godfried hertog van Leuven, hertog Koenraad, graaf Adelbert van Namen, graaf Arnold van Kleef, Gijsbert van Duraz.
Sloet 240; 25 april 1122; Keizer Hendrik V bevestigt een gift die door zijn grootmoeder Agnes aan het klooster te Burscheid is gedaan, na raadpleging van de aanwezigen waaronder hertog Godfried van Leuven, graaf Godfried van Namen, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Los, Graaf Willem van Luxemburg, graaf Lambert van Acuto-Berg, en graaf Gijsbert.
Sloet 242; 2 augustus 1123; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V vrijdom van doop en begrafenisrechten geeft aan Deventer.
Sloet 244; 1126; Godebald, bisschip van Utrecht geeft aan het kapittel van de Dom te Utrecht terug het broek, behorende bij Amerongen, Doorn en Koten, ingevolge uitspraak der vorsten en ten overstaan van koning Lothar. Getuigen zijn Diederik van Zutfen, bisschop van Münster, hertog Hendrik van Saksen (Hendrik de Grootmoedige hertog van Beieren en getrouwd op 20 mei 1127 met Gertrudis dochter van Lothar van Supplinburg die in 1106 tot hertog van Saksen werd benoemd), graaf Paganus, graaf Arnold van Lon, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Hövel, graaf Diederik van Upage, heer Gerard van Ostade, heer Godfried van Malsen, en zijn broer heer Herman, heer Riquinus van Malsbergen, heer Godfried van Rhenen, kastelein Arnold, Wulfgerus van Amstel, Werenbold van Werkendam, Willem en Hugo.
Sloet 245; 31 maart 1125; Keizer Hendrik V bevestigt een gift aan de abdij van St Jacob te Luik gedaan onder getuigenis van markies Tietbaldus, graaf Godfried van Namen, graaf Berengerus van Sozbach, graaf Arnold van Los, graaf Gerard van Wassenberg, graaf Willem, graaf Lambert, Gosewijn broer van Gerardus, en anderen.
Sloet 247; 1127; Gerard van Gelre als getuige genoemd van aartsbisschop Frederik van Keulen.
1127-1131. De bisschop van Traiectum oorkondt dat graaf Gerhardus en zijn zoon Henricus, met toestemming van Gerhardus’vrouw Ermengardis, voor hun zieleheil en dat van hun voorouders in de kapel te Ellenchem zal worden gebeden en daartoe alle tienden hebben geschonken aan de kerk in Zutphen als prebende voor de daar verblijvende broeders. Getuigen, Adam van Brunckhorst, Bernhard van Brunckhorst, Udo van Zutphen en Pelgrim.
Sloet 251; Gerard graaf van Gelre vermeld in een oorkonde van 2 februari 1129 waarin hij zich na beschuldiging, overgeeft aan koning Lothar III, en Gerards volgelingen 1000 mark als losprijs beloven.
Sloet 252; 10 februari 1129; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarin koning Lothar III een wijnberg aan de abdij St Pantaleon teruggeeft.
(Dit moet dan de wijnberg zijn die Irmingarde haar broer Herman, benoemd tot abt in 1082, geschonken heeft)
Sloet 253; 8 maart 1129; Koning Lothar III bevestigt de burgers van Duisburg in het recht van vrije steengroeve in het bos aldaar, onder getuigenis van graaf Gerhardus de Lange van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Herman van Calverlage, graaf Herman van Salm, graaf Otto van Reineck, graaf Floris van Holland, graaf Gerard van Hostad, graaf Berhard van Hillesheim, graaf Godfried en Herman van Cuch, graaf Adolf van Berg, en een aantal dienstmannen.
Sloet 260; 29 maart 1131; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Lothar III het klooster Beuron in Würtemberg aan de Donau in zijn bescherming neemt. Enkele getuigen: graaf Otto van Reineck, graaf Adalbert van Saxen, de graaf van Holland en zijn broer, de graaf van Namen, de graaf van Montenon en zijn broer, graaf Koenraad van Luxemburg, graaf Reinold van München en zijn broer Frederik, graaf Arnold van Loon, graaf Arnold van Kleef, graaf Hugo, graaf Herman van Salm en zijn broer, Wilhelm graaf van Gliezberg.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, in 1134 met Koenraad II hertog van Luxemburg, 27 of 28 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.8.1.4 voor persoonsgegevens van Koenraad.
Kinderen van Ermgard en Gerard:
1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre, geboren omstreeks 1118. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.
2 Godschalk IV van Gelre [1.3.1.6.3.1.1.2.5.2], geboren omstreeks 1120.
Notitie bij Godschalk: Zie: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I6914&tree=DGidME_01
Kanunnik in Rees.
3 Gerard I van Mullenark van Gelre, geboren omstreeks 1122. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.
4 [misschien] Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.4.
5 Salomé van Gelre, geboren omstreeks 1130. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.5.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre is geboren omstreeks 1118, zoon van Gerard II de Lange van Gelre en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5). Hendrik is overleden op 04-12-1182, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1182 in Zutphen, klooster Camp..
Notitie bij Hendrik: Gegevens vermeld op: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html
Vanaf 1133 graaf van Gelre en van Zutphen. Krijgt Zutphen uit de erfenis van zijn moeder Ermgard.
Sloet 272; Komt als getuige voor in een oorkonde van 1138 waarin koning Konrad III de gouwen Oostergo en Westergo teruggeeft aan de bisschop van Utrecht. Andere getuigen waren o.a. graaf Godfried van Namen, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Saphenberg, graaf Adolf van Berg, graaf Coenraad van Bonn, graaf Arnold van Loon, graaf Koenraad van Hagen.
Sloet 276; 14 september 1141; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Koning Konrad III de abdij Brauweiler bevestigd in het recht van haar curtis Pier op het bos Osnink. Onder de overige getuigen waren hertog Albert van Saxen, graaf Hendrik van Limburg, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Berg, graaf Adolf van Saphenberg, de jonge graaf Gerard van Julich, Godfried van Arnsberg, Herman van Cuich,
Sloet 282; herfst 1145; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Conrad aan de kooplieden van Keizersweerd vrijheid van tol geeft te Angern, Nijmegen, Utrecht en Neuss. Andere getuigen Godfried van Cuich en zijn broer graaf Herman, graaf Herman van Hardenberg de plaatselijke advocatus, Marquard van Grumbach, Rutger van Duren en zijn broer Anselmus, Hendrik Freso en Hendrik, kastelein van Kleef.
Sloet 283; oktober 1145. graaf Hendrik van Gelre is getuige in een akte waarbij koning Konrad III de abdij Ghislain in zijn bescherming neemt. Tevens getuige in een oorkonde van dezelfde datum.
Sloet 285; 18 oktober 1145; Koning Konrad III bevestigt het oordeel dat Hendrik graaf van Gelre en anderen gewezen hebben over de graafschappen Oostergo en Westergo.
Andere vermelde namen: Godfried van Arnsberg en zijn broer graaf Herman, Diederik van Altena, graaf Adelbert van Norvenich, prefect Godfried van Neurenburg, graaf Robert van Lurenburg, Godfried van Rijn en zijn broer Hugo, Gijsbert zoon van adcocatus Hugo, Gerard van Marten, Alard van Megen, Jordan van Windesheim, Godfried van Weken, Peregrinus van Campfeld, Lithard van Disenhem, Alard van Wisenhurst en zijn broer Winemarus, Diederik van Bockhorst en zijn broer Werenbold, graaf Willem van Goor, Rudolf van Wia, Otto van Malberg, Everhard Crichelman, Hendrik van Papenheim onze maarschalk, Hendrik Freso en zijn broer Wicher, Hendrik van Boningen, Arnold van Rodenburg onze rentmeester, Egbert van Amstel, Bertold van Oldenzaal, Jacob van Saterslo, prefect Otto van Utrecht, Walter van Lovenhusen, Marquard van Grumbach, Coenraad van Walrestein, Tibertus van Spielberg, Rudolf, Werner, Walter en zijn zoon Hendrik.
Sloet 287; 30 december 1145; Hendrik graaf van Gelre getuige. Anderen: Hendrik van Lemberg en zijn broer graaf Walram van Arlon, graaf Otto van Reineck, graaf Lodewijk van Loon, graaf Adolf van Berg, graaf Herman van Cuich, graaf Robert van Luxemburg.
Sloet 290; 17 oktober 1147; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
Eveneens getuige in 1149 en 1150 en 1151. Neemt in 1150 ook deel aan de keuze van een nieuwe bisschop van Utrecht na het overlijden van bisschop Hartbert.
Sloet 304; pasen 1156; graaf Hendrik van Gelre is advocatus van het kapittel van St Marie te Utrecht toen de grenzen van de goederen van dat kapittel en die van Egbert van Amstel werden vastgesteld. Ook aanwezig Diederik van Holland en Diederik van Kleef.
Sloet 306; 3 juni 1157; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
1159-1160; graaf Hendrik van Gelre in oorlog met bisschop Godfried van Utrecht.
Sloet 312; oktober 1165; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als scheidsman. Andere scheidsmannen: hertog Hendrik van Saxen en Bavaria, landgraaf Lodewijk, graaf Floris van Holland, graaf Diederik van Kleef, graaf Albert van Molbach, graaf Otto van Ravensberg en graaf Willem van Jülich.
Sloet 318; 23 februari 1166; Graaf Hendrik van Gelre getuige samen met graaf Willem van Jülich, graaf Ulrich van Arens, graaf Diederik van Seyna, graaf Engelbert van Berg, graaf Hendrik van Kuich, graaf Gosewijn van Heimesberg, en anderen waaronder Engelbert van Horne.
Sloet 322; tussen 1167 en 1174; graaf Hendrik van Gelre en zijn zoon Gerard als getuigen vermeld. Ook o.a. vermeld Rutger van Horst
Vermeld als getuige in de jaren 1170,1171, 1176, 1180, 1181, 1182,
Hendrik trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1137 [bron: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html] met Agnes van Arnstein. Zie 1.3.1.6.3.1.4.6.3.1 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Margaretha van Gelre. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.
2 Agnes van Gelre, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.
3 Gerard III van Gelre, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.3.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.
5 Otto I van Zutfen van Gelre, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1 Margaretha van Gelre, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.3.1). Margaretha is overleden omstreeks 1195. Margaretha trouwde met Engelbert van Berg. Engelbert is geboren omstreeks 1140, zoon van Adolf IV van Berg-Altena en Irmgard von Wasserburg. Engelbert is overleden in 06-1189, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Was graaf von Berg van 1160 tot 1189.
Tijdens de derde kruistocht bij Brandis aan de Donau omgekomen.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/engelbert_1_graf_von_berg_+_1189.html
Engelbert I. stritt jahrelang mit seinem Bruder Eberhard, teilte 1161 endgültig und behielt Berg, nicht jedoch die wesentlichen Vogteien. Er profilierte sich bald als bedeutender Territorialfürst, erwarb viele Lehen der Erzbischöfe von Köln und der Landgrafen von Thüringen, wie Eberfeld, Windeck und Düsseldorf. Er erwarb Grafenrechte im Keldachgau und in der Schwelm, führte viele typische Fehden mit anderen westfälischen Grafen und den geistlichen Gewalten, besonders mit den Erzbischöfen von Köln, mit Kleve, Saffenberg und Cuyk-Arnsberg. Er war wie die Brüder eine treue STAUFER-Stütze und nahm an etlichen Italienfeldzügen und Reichstagen teil. Er kam schon in der Anfangsphase des 3. Kreuzzuges bei Brandis an der Donau um.
Kinderen van Margaretha en Engelbert:
1 Adolf VI van Berg. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.
2 Engelbert van Berg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.2], geboren in 1185. Engelbert is overleden op 07-11-1225, 39 of 40 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Engelbert: Aartsbisschop van Keulen tussen 1216 en 1225.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1 Adolf VI van Berg, zoon van Engelbert van Berg en Margaretha van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1). Adolf is overleden op 07-08-1218 in Damiette.
Notitie bij Adolf: Graaf von Berg van 1189 tot 1218
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_6_graf_von_berg_+_1218.html
Adolf VI. folgte 1189 dem Vater als Graf von Berg und wurde 1217 Vogt von Gerresheim. Er unterstützte im deutschen Thronkrieg PHILIPP von Schwaben gegen OTTO IV., machte 1206 die Schlacht bei Wasserberg mit und kämpfte 1212 zeitweise mit dem Bruder Engelbert von Köln in Frankreich gegen die Albigenser mit. Er behauptete die Positionen seines Hauses, nahm 1217 am ungarischen Kreuzzug gegen Ägypten teil und fiel bei Damiette.
Adolf trouwde met Bertha von Sayn. Bertha is een dochter van Heinrich II zu Saffenberg.
Kind van Adolf en Bertha:
1 Irmgarde van Berg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1 Irmgarde van Berg is geboren omstreeks 1200, dochter van Adolf VI van Berg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1) en Bertha von Sayn. Irmgarde is overleden op 12-08-1248, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Irmgarde: Gravin van Berg tussen 1244 en 1248.
1247 oktober archief abdij Kloosterrade;
Irmgard, hertogin van Limburg en gravin van Berg, en haar zonen Adolf en Walram IV bevestigen de geïnsereerde oorkonde, hiervóór nr. 50.
( nr 50 Kloosterrade; [1201 december 25 -] 1202 [december 24]
Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen, aan de abdij Kloosterrade.)
Irmgarde trouwde met Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg. Hendrik is geboren omstreeks 1200, zoon van Walram III hertog van Limburg en Konigunde von Monschau. Hendrik is overleden in 1244, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Limburg. Vanaf 25-02-1246 graaf van Monschau.
1226 juli [7] archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, schenkt met instemming van zijn echtgenote en zonen zijn hoeve Nieder-Ritzerfeld aan de abdij Kloosterrade.
1234 [april 21 - 1235 april 7] Keulen; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, oorkondt dat Willem van Kuchenheim, ridder, afstand heeft gedaan van de voogdij over zekere goederen van het klooster Marienthal te Irresheim, met de daarbij behorende rechten, tegen betaling van zes mark Keuls, geeft als leenheer zijn goedkeuring aan deze verkoop en bevrijdt de goederen van de voogdij en van alle lasten die uit de voogdij voortvloeien.
1241 mei 20 ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, draagt met instemming van zijn echtgenote en zijn zonen de novale tienden in de parochies Afden en Kerkrade voor veertig mark Keuls over aan de abdij Kloosterrade.
1241 juni ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief klooster Sinnich;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, verklaart dat de abdij Kloosterrade in zijn aanwezigheid van Godfried van Alsterode en diens zoon Godfried hun goed te Sinnich, gelegen binnen het rechtsgebied van de hertog, voor vijftig mark Keuls heeft gekocht, en Herman van Wijlre als selman heeft gekozen.
Getuigen o.a. de edele heren Reinardus van Sinnich, Coenraad en Jordanus van Sleidin, Gosewijn en Diederik van Meire, Udo rentmeester van Rode, Willem van Aschweiler, Rutger en Reinardus van Berg, Adam van Horne jr.
Kinderen van Irmgarde en Hendrik:
1 Adolf VII graaf van Berg, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.
2 Walram IV hertog van Limburg, geboren omstreeks 1225. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1 Adolf VII graaf van Berg is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg en Irmgarde van Berg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1). Adolf is overleden op 22-04-1259, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Graaf van Berg tussen 1246 en 1259.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_7_von_limburg_graf_von_berg_+_1259.html
Adolf VII. folgte 1246 zu Berg, stand durch den erzbischöflichen Schwager völlig im anti-staufischen Lager, unterstützte König WILHELM von Holland und erhielt dafür bedeutende Reichslehen dazu, unter anderem Kaiserswerth, Remagen, Rath, Mettmann und Duisburger Gebiete des Reichsforstes. Er legte den Grundstein zum gotischen Dom zu Altena, führte viele Fehden im Stil der Zeit und starb an einer Turnierverletzung.

1 november 1250. Burggraaf Hendrik van Keulenverklaart dat hij als dienstman verbonden is aan zijn leenheer graaf Adolf van Berg.
In 1253 vind er een goederenruil plaats tussen graaf Adolf van Berg en het klooster Altenberg.
In 1254 schrijft de aartsbisschop Koenraad van Keulen aan de graaf van Berg dat zijn geschil met de graaf van Gulik alleen door scheidsrechters kan worden opgelost.
In 1255 schenkt graaf Adolf aan het klooster Altenberg zekere goederen.
Op 9 augustus 1259 deelt de aartsbisschop van Keulen aan zijn zuster, de gravin van Berg, mee dat de wapenstilstand tussen de burgers van Keulen en enkele onderdanen van Berg wordt verlengd.
Adolf trouwde met Margarete von Hochstaden. Margarete is overleden op 30-01-1314.
Kinderen van Adolf en Margarete:
1 Koenraad van Berg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.1].
2 Walram van Berg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.2].
3 Willem I van Berg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.3].
4 Adolf VIII van Berg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.4].
5 Irmgard van Berg. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.5.
6 Hendrik van Berg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.6].
7 Engelbert van Berg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.7], geboren omstreeks 1240.
Notitie bij Engelbert: Was proost van Keulen
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.5 Irmgard van Berg, dochter van Adolf VII graaf van Berg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1) en Margarete von Hochstaden. Irmgard trouwde in 1273 met Eberhard I von Mark. Eberhard is overleden op 04-07-1308.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2 Walram IV hertog van Limburg is geboren omstreeks 1225, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg en Irmgarde van Berg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1). Walram is overleden in 1282, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Walram: Had geen mannelijke nakomelingen.
1252 [maart 29 - 1253 april 19]
Walram IV, hertog van Limburg 1247-1279, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop door Arnold Bolte en Otto van Hammerschen aan het klooster van St. Marie te Heinsberg van goederen te Geilenkirchen en Hammerschen, waarop de hertog allodiaal recht bezit, en verleent vrijwaring voor deze goederen.
Was opperbeschermheer van de wegen in het land tusschen Maas en Rijn, en hield de roofridders daar in toom.
Walram trouwde met Jutta van Kleef. Jutta is geboren omstreeks 1225, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken. Jutta is overleden na 1265, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Jutta: 1265 mei 24 archief abdij Kloosterrade;
Diederik VII, graaf van Kleef, schenkt op verzoek van zijn zuster, de hertogin van Limburg, aan de abdij Kloosterrade zijn inkomsten uit een tiende over de abdijgoederen te Lommersum, die hem toebehoren op grond van de wildban van de burcht Tomburg, tot een maximum van drie mark per jaar.
Kind van Walram en Jutta:
1 Irmgard van Limburg. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2.1 Irmgard van Limburg, dochter van Walram IV hertog van Limburg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2) en Jutta van Kleef. Irmgard is overleden in 1283.
Notitie bij Irmgard: In het graafschap Gelre, dat de tegenwoordige Nederlandsche provincie Gelderland en een groot deel der huidige Nederlandsche provincie Limburg besloeg, regeerde in die dagen Reinald l, die de bijnaam van den strijdbare kreeg. Deze bijnaam
zegt genoeg. Niet tevreden met ziin gebied, wilcle hij zijn macht uitbreiden en wist daartoe geen beter middel, dan te huwen met de Limburgsche erfdochter. Deze Ermgarde nu was zwak en ziekelijk en bovendien zoo mismaakt, dat zij de lelijkste vrouw van het Hertogdorn heette te zijn. Maar daar lette Graaf Reinald minder op, eens zou hij nu immers Hertog van Limburg worden. Het kwam echter anders uit.
Toen Errngarde’s vader in 1279 stierf, verkocht haar neef Adolf, Graaf van Berg,
zijn rechten op den Limburgschen Hertogstroon aan Jan I, Hertog van Brabant,
biigenaamd de Overwinnaar; hij was voor Reinald geen gemakkelijke tegenstander.
De strijd eindigde met de slag bij Woeringen.

Irmgard verkrijgt Limburg na haar vaders dood in 1279 van koning Rudolf I van Habsburg.
1280; Irmgard Hertogin van Limburg en Gravin van Gelre, verklaart, dat de langdurige twist tusschen het Convent in Honepe en Henrik van Sijderoves met zijne broeders en mede-erfgenamen over de door den molen van Somersvorst loopende waterleiding, de Oves , is bijgelegd, door betaling van vijftien pond aan zijde van dat Convent en een aantal bepalingen omtrent de leiding van dat water.
Uit: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php /oorlogvoering/oorlogen/196-slag-bij-woeringen-1288.html
Als in 1283 Irmgard overlijdt, erft Reinald I het vruchtgebruik van Limburg via zijn vrouw. Hertog Jan I van Brabant heeft in 1283 voor een half miljoen de aanspraken op Limburg gekocht van graaf Adolf VIII van Berg , een neef van Walram V. Hij wil zijn gebied graag tot Keulen uitbreiden. Bovendien hebben de hertogen van Brabant van oudsher de ambitie om het oude Lotharingen onder één banier te herenigen. Als Reinald I, de machtigste graaf aan de Maas, Limburg verwerft, zal hij de Maas beheersen van Gorkum tot bij Luik. Hertog Jan I van Brabant is dan waarschijnlijk voor eeuwig van de handelsweg naar de Rijn afgesneden zijn en zou Lotharingen nooit zien herrijzen. Kortom, de ambities zijn groot. Diverse allianties worden gevormd. Zo sluiten de aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westenburg, en de graaf van Luxemburg aan bij het Gelderse kamp, want zij zien een versterking van de Brabantse belangen niet zitten.
Zie verder de website over de Slag bij Woeringen.
Irmgard trouwde op 11-03-1274 met Reinald I van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.1.1 voor persoonsgegevens van Reinald.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2 Agnes van Gelre is geboren omstreeks 1135, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.3.1). Agnes is overleden omstreeks 1185, ongeveer 50 jaar oud. Agnes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1166 met Heinrich van Namen en Luxemburg, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Heinrich: Wordt in 1172 om onbekende redenen door haar man Heinrich verstoten.
Heinrich is geboren in 1113. Heinrich is overleden op 14-08-1196, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Hendrik II de Blinde van Namen had geen hoop meer om bij zijn eerste vrouw kinderen te verwekken en beschikte in het jaar 1168 over al zijn bezittingen, met voorbehoud van vruchtgebruik, ten behoeve van zijn neef Boudewijn, zoon van Boudewijn IV graaf van Henegouwen en kleinzoon van Jolanda, dochter van Gerard, graaf van Gelre.
Kind van Agnes en Heinrich:
1 Ermensendis van Namen en Luxemburg, geboren in 1185. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1 Ermensendis van Namen en Luxemburg is geboren in 1185, dochter van Heinrich van Namen en Luxemburg en Agnes van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2). Ermensendis trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1214 met Walram III hertog van Limburg, ongeveer 39 jaar oud. Walram is geboren omstreeks 1175, zoon van Hendrik III graaf van Limburg en Sophia van Saarbrücken. Walram is overleden op 02-07-1226, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven in Abdijkerk Rolduc. Walram is weduwnaar van Konigunde von Monschau (ovl. 1214), met wie hij trouwde omstreeks 1195.
Notitie bij Walram: 1221 [circa 28 juni] Kloosterrade;
Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aarlen, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittingen van het kapittel. Getuigen o.a. Engelbert aartsbisschop van Keulen, F. proost van Wassenberg, Arnold graaf van Looz, Hendrik en Walram jr.
1222 januari archief klooster Heinsberg;
Walram III, hertog van Limburg vanaf 1221, zijn zonen Hendrik IV en Walram alsmede zijn broer Gerard van Wassenberg, geven aan het klooster Heinsberg hun aandeel in het patronaatsrecht over de kerk van Hoengen.
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Kinderen van Ermensendis en Walram:
1 Catharina van Limburg, geboren omstreeks 1214. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.1.
2 Hendrik V van Luxemburg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.2].
3 Margaretha van Limburg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.3].
4 Gerhard van Limburg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.4].
5 NN van Limburg. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.1 Catharina van Limburg is geboren omstreeks 1214, dochter van Walram III hertog van Limburg en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1). Catharina is overleden in 1255, ongeveer 41 jaar oud. Catharina trouwde met Mattheus von Lotharingen.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5 NN van Limburg, dochter van Walram III hertog van Limburg en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1). NN trouwde met Willem van Kessel. Zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2.1 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van NN en Willem:
1 Hendrik V van Kessel [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.1].
2 Katharina van Kessel. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2 Katharina van Kessel, dochter van Willem van Kessel (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2.1) en NN van Limburg (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5). Katharina trouwde met Willem Van Cranendonck van Horne. Zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.2.1 voor persoonsgegevens van Willem.
Kind van Katharina en Willem:
1 Willem II van Cranendonk, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.1 Willem II van Cranendonk is geboren omstreeks 1275, zoon van Willem Van Cranendonck van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.2.1) en Katharina van Kessel (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2). Willem is overleden in 1320, ongeveer 45 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1300 met Elisabeth van Steyn.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Willem van Cranendonk [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.1.1].
2 Dirk van Cranendonk, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.1.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.1.2 Dirk van Cranendonk is geboren omstreeks 1305, zoon van Willem II van Cranendonk (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.1) en Elisabeth van Steyn. Dirk is overleden in 1343, ongeveer 38 jaar oud. Dirk trouwde met Aleydis van Horne. Zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.2 voor persoonsgegevens van Aleydis.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.3 Gerard III van Gelre is geboren omstreeks 1140, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.3.1). Gerard is overleden in 1181, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als getuige in oorkonden samen met zijn vader. Zie aldaar.
Sloet 334; 1172; andere getuigen o.a. Diederik van Altena, IJsbrand van Haarlem, Constantijn van Berg, Otto junior van Malbergen, Floris van Voorne, dienstmannen Egbert van Amstel en zijn zoon Hendrik, Hendrik van de A, Ilias zoon van Godfried, Roderik van Deventer, Bertram van Deventer, Hathemarus van Lintelo, Benneke de Wald en zijn twee zoons Randolf en Rudolf, Gerard van Linschoten en zijn broer Jacobus, IJsbrand van Lente en anderen.
Sloet 344; 1177; Graaf Gerard, zoon van Hendrik graaf van Gelre, belooft, met toestemming en onder zegel van zijn vader, de ingezetenen van Utrecht te zullen bevrijden van de beden te Rijswijk, en maakt bepalingen op het voorbijvaren van de lichterschepen aldaar. Getuigen o.a. Johannes van Salland, Jacobus van Arnhem, Bernard van Ormete, Gosewijn van Berentrothe.
Sloet 347; 1178; Gerard graaf van Gelre neemt deel aan het verbond tussen de bisschoppen van Keulen en Halberstad tegen Hendrik, hertog van Saksen.
Wordt door zijn vader aangesteld als graaf van de Veluwe.
Sloet 351; tussen 1178 en 1188; Oorlog tussen de graaf van Gelre en de bisschop van Utrecht (Boudewijn, broer van de graaf van Holland) over de leenverheffing van de Veluwe.
Hij sterft even voor zijn vader, waarvan hij in 1178 de titel van graaf van Gelre heeft overgenomen.
Gerard trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1181 met Ida van Boeljon. Ida is een dochter van Mattheus van Boeljon.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1145, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.3.1). Adelheid is overleden omstreeks 1200, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Vermeld in 1179. Verkoopt met haar man goederen aan het domkapittel te Würtzburg.
Komt ook voor als Maria.
Adelheid trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Gerard I van Looz (Loon), ongeveer 20 jaar oud. Gerard is geboren in 1140, zoon van Lodewijk I graaf van Looz (Loon) en Agnes van Metz. Gerard is overleden in 1196, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Gerard: 1190 Rijksdag te Schwäbisch Hall; Gerard I, graaf van Loon, noemt zich leenman van de bisschop van Luik.
Kinderen van Adelheid en Gerard:
1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon), geboren omstreeks 1160. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.1.
2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1162. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.
3 Arnold III graaf van Looz (Loon) [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.3], geboren omstreeks 1163.
Notitie bij Arnold: Werd na het kinderloos overlijden van zijn broer Lodewijk graaf van Loon 1218-1221.
Arnold bleef kinderloos.
4 Hendrik graaf van Duraz [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.4], geboren omstreeks 1164.
Notitie bij Hendrik: Werd proost van St Servaas te Maastricht en later graaf van Duraz.
Hendrik bleef kinderloos.
5 Theoderick van Looz en Rieneck [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.5], geboren omstreeks 1165. Theoderick is overleden na 1206, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Theoderick: Onderscheidde zich in de vierde kruistocht.
6 Imaina van Looz en Rieneck, geboren omstreeks 1167. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.6.
7 Mathilde van Looz en Rieneck [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.7], geboren omstreeks 1170. Mathilde is overleden na 1249, minstens 79 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Abdis van Münster-Bilsen.
8 Jolande van Looz en Rieneck. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.8.
9 Willem van Looz en Rieneck [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.9], geboren omstreeks 1170. Willem is overleden in 01-1206, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Willem: Legeraanvoerder bij zijn broer Diederik of Theoderik.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1160, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4). Lodewijk is overleden in 07-1218, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Volgt in 1195 zijn vader op als graaf van Loon.
Verbleef voor zijn huwelijk enige tijd bij heer Dirk van Altena om op afroep te kunnen vertrekken naar Dordrecht, waar zijn a.s. schoonvader stervende was en waar zijn a.s. schoonmoeder het huwelijk heimelijk voorbereide en deze wilde voltrekken, onmiddellijk na de dood van haar man, om hiermee de belangen van haar dochter in de erfopvolging veilig te stellen.
Vermeld in een oorkonde van 1204, opgenomen in het Groot Plakkaat en Charterboek voor Friesland, waarin het verdrag van vrede tussen de bisschop van Utrecht en Lodewyk, graaf van Loon, door bemiddelaars gemaakt, wordt beschreven.
Lodewijk staat af aan de bisschop het leengoed de Nagele, dat onterecht in zijn bezit was en vroeger door de bisschop eens in leen is gegeven aan Johan van Ahaus.
Verder zullen de bisschop en de graaf van Holland gezamenlijk een graaf naar Friesland (Oostergo, Westergo en Staveren) zenden om de burgerlijke rechtspraak te doen en de opbrengsten delen.
1213; Lodewijk II van Loon schaart zich aan de zijde van Hugo van Pierrepont aan de vooravond van de Slag van Steppes, waar de hertog van Brabant werd verslagen.
Vermeld in een oorkonde van 29 juli 1215 opgemaakt te Aken als getuige in een akte waarin: "Friedrich bestätigt auf Bitte seiner getreuen Bürger von Aachen, welche Stadt als diejenige, wo die römischen Könige zuerst geweiht werden, nach Rom alle Lande und Städte an Würdigkeit übetrifft, denselben alles Recht und jede Freiheit, welche sein glorreicher Vorfahr Karl der Große ihnen vor anderen gegeben hat, sowie dasjenige, was seine Vorfahren Friedrich I. und Heinrich VI. denselben hinzugefügt haben, nämlich, daß nicht nur die dort Geborenen, sondern alle Einwohner und Ankömmlinge frei von irgendeiner Dienstbarkeit leben sollen, auch wenn sie sich anderswo aufhalten, daß sie frei von Zoll oder anderen Abgaben im ganzen römischen Reich Handel treiben dürfen, daß kein vom Reich eingesetzter Richter oder sonst wer sie zu irgendeiner Abgabe nötigen solle, es sei denn, was sie dem König oder Kaiser aus gutem Willen geben wollen, daß der ungerechte Brauch einer von den Verkäufern von Brot und Bier zu zahlenden Abgabe beseitigt sein solle, daß sie zu keinem Dienst außerhalb der Stadt verpflichtet sein sollen, von dem sie nicht bis Sonnenuntergang zurückgekehrt sein können, daß der von ihm eingesetzte Richter nur nach Urteil der Schöffen vorgehe".
Onder de getuigen hertog Hendrik van Limburg, graaf Walram van Luxemburg, graaf Lodewijk van Los, graaf Gerard van Gelre,
Lodewijk trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Ada van Holland, 14 of 15 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.2.1 voor persoonsgegevens van Ada. Lodewijk en Ada bleven kinderloos.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1162, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4). Gerard is overleden in 1216, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Was de jongste zoon van Gerard I. Verkreeg het graafschap Rieneck.
Het wapenschild van Rieneck is afgeleid van het wapenschild van Looz (Loon).
Het castrum Rienecke wordt voor het eerst vermeld in 1179.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Wie die broers van Bremeth, Hornen en Loen zijn is tot nu toe niet te achterhalen.

Vermeld in een oorkonde opgemaakt in Jülich september 1214 waarin de bisschop van Würzburg "Friedrich gestattet dem Deutschorden, den er um so mehr zu begünstigen wünscht, je mehr durch ihn neben der Verpflegung von Armen und Kranken die Wiederbefreiung des Heiligen Landes angestrebt wird, daß, wer reichslehnbare Güter besitzt, davon so viel er will dem Orden zu eigen übertragen dürfe." Onder de getuigen Hertog Hendrik van Brabant en Lotharingen, Lodewijk graaf van Los, graaf Gerard van Rieneck, graaf Hendrik van Vianden.
Gerard trouwde met Kunigunde van Zimmern.
Kinderen van Gerard en Kunigunde:
1 Lodewijk III van Rieneck van Looz (Loon) [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.1], geboren omstreeks 1200. Lodewijk is overleden op 15-05-1243, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_III_van_Loon
Lodewijk was een zoon van Gerard II van Rieneck, de tweede zoon van Gerard van Loon, en van Kunegonda van Zimmern. Bij de dood van zijn vader in 1216 was Lodewijk nog te jong om de leiding van het graafschap Rieneck op zich te nemen. Het was zijn oom Arnold III die Lodewijks vader opvolgde. Twee jaar later volgde Arnold zijn broers Lodewijk II en Hendrik op als graaf van Loon en bestuurde vanaf dan de twee graafschappen.

In 1221 stierf Arnold III kinderloos en Lodewijk volgde zijn oom op als graaf van Loon en van Rieneck. In 1227 liet hij het graafschap Loon over aan zijn broer Arnold IV en bleef enkel nog het graafschap Rieneck besturen tot aan zijn dood. Lodewijk was de laatste graaf die het bestuur van de twee graafschappen cumuleerde.
2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1205. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1205, zoon van Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2) en Kunigunde van Zimmern. Arnold is overleden in 1273, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Uit: De graven van Loon; Souvereijns en Bijsterveld.
Twee belangrijke bondgenoten van de Loonse graaf in de Maasregio waren de
heren van Pietersheim en van Horn. Zo vertrouwde Arnold IV in 1229 zijn bezittingen in
Neerharen en Pietersheim toe aan de heren van Pietersheim. De indrukwekkende burcht van deze heren, die tot de vaste entourage van de Loonse graven behoorden, vormde een
defensieve voorpost tegen Maastricht. Met Willem II, heer van Altena en Horn, sloot ArnoldIV in 1243 een leencontract af. De Loonse graaf stond alle rechten en bezittingen die hij ten noorden van Aldeneik had, in leen af aan de heer van Horn, inclusief zijn rechtsmacht
(greflike gerighte) in de zeven dorpen die de heerlijkheid Horn zouden vormen. In ruil droeg
Willem II al zijn allodia tussen Geistingen en Montenaken op aan Arnold IV en ontving hij ze
weer terug in leen. Alle horigen van de heer van Horn die binnen het graafschap Loon
woonden, werden onderdanen van de graaf, evenals alle inwijkelingen uit Horn die zich in
één van de Loonse steden vestigden. Voorts beloofde Willem II de graaf bij te staan in het
opkopen van allodia, om die vervolgens om te vormen tot Loonse lenen. Het Hornse
leencontract toont meesterlijk aan hoe het leenstelsel niet alleen een desintegrerende kracht
was, zoals traditioneel wordt aangenomen, maar ook een opbouwende factor kon zijn voor de vorming van een territoriale landsheerlijkheid.
Arnold trouwde met Johanna van Chiny.
Kinderen van Arnold en Johanna:
1 Jan van Looz (Loon). Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.1.
2 Elisabeth van Looz (Loon) [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.2].
3 Adelheid van Looz (Loon) [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.3].
4 Juliana van Looz (Loon) [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.4].
5 Lodewijk V van Looz (Loon) [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.5].
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.1 Jan van Looz (Loon), zoon van Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2) en Johanna van Chiny. Jan is overleden in 1279.
Notitie bij Jan: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Loon_(-1279)
an I van Loon (gest. 1279) was de oudste zoon van graaf Arnold IV van Loon. In 1273 volgde hij zijn vader op als twaalfde graaf van Loon.

Jan huwde zijn eerste vrouw Mathilde van Gulik, dochter van graaf Willem IV van Gulik. Daardoor kwam hij ook in het bezit van Heinsberg, en Leeuwenberg. Daarbij kreeg hij ook de titel ’van Gulik’. Na zijn dood in 1279 volgde zijn zoon Arnold hem op als heer van Loon.

Hij trouwde later in 1266 met Isabella van Condé (ca. 1245-) de dochter van Jan II de Montmirail 1e heer van Condé. Uit zijn tweede huwelijk werd geboren:

Jan III van Loon heer van Agimont (1268-1310), deze trouwde in 1285 met Marie van Nesle (1270-1328). Zij was de dochter van Jan van Nesle graaf van Soison (1240-1300) en Marie van Oudenaarde vrouwe van Chimay (1246-1290).
Jan:
(1) trouwde met Mathilde van Gulik.
(2) trouwde met Isabella van Condé.
Kind van Jan en Mathilde:
1 Arnold van Looz (Loon) [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.1.1].
Kind van Jan en Isabella:
2 Jan III van Looz (Loon) [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.1.2].
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.6 Imaina van Looz en Rieneck is geboren omstreeks 1167, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4). Imaina is overleden na 1243, minstens 76 jaar oud. Imaina trouwde met Willem van St Omer.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.8 Jolande van Looz en Rieneck, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4). Jolande trouwde met Diederik van Heinsbergen. Diederik is overleden in 1361.
Notitie bij Diederik: Graaf van Loon vanaf 1336.
In 1335 verkreeg hij alle inkomsten uit het land van Stokkem, Maaseik en Bree van zijn neef Lodewijk IV, aan wie hij 8400 pond had geleend.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5 Otto I van Zutfen van Gelre is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.3.1). Otto is overleden op 22-10-1207, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in In het klooster Camp.
Notitie bij Otto: Sloet 326; mei 1169; Otto graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Philips I, aartsbisschop van Keulen, bepalingen vernieuwt omtrent de rechten van burggraven, voogden en ingezetenen van Keulen. (Toelichting: dat Otto in dat jaar al vermeld wordt als graaf wil niet zeggen dat zijn vader of oudere broer dan al zijn overleden. Er zijn voorbeelden van soortgelijke vermeldingen in andere oorkonden. Kennelijk moet hier gelezen worden fungerend graaf of plaatsvervangend graaf voor dat moment. Maar het komt ook voor dat we dan te maken hebben met een vals document, waarvan hier sprake is. Zie Sloet 361.)
Werd benoemd tot proost en diaken van het Sticht Xanten.
Vermeld in een oorkonde van 10 september 1182 als graaf van Gelre.(Sloet 361)
Vermeld als getuige in 1184, 1185,
1187-1188 Oorlog tussen graaf Otto en Boudewijn, bisschop van Utrecht, over de Veluwe.
Ging in 1188 ter kruisvaart met keizer Frederik I.
Vermeld in een oorkonde van 1190 waarin hij de rechten regelt van de Stad Zutfen. Tevens een opsomming van de personen die hem de eed hebben gezworen. Hierbij Hendrik graaf van Kuyc, Hendrik graaf van Dalen, graaf van Kessel, Johannes van Ahaus, Ludolf van Steenvoorde, Hendrik van Borculo, Gerard graaf van Loon, Gijsbert van Bronkhorst en zijn broer, Willem graaf van Goie en zijn broer, Wolter Speirink, Otto van Buren, Richolt van Uthen, Werner van Herchen, Pelgrim van Kamphelde, van Batenborg Dirk en zijn broer. Verder dienstmannen o.a. Nicolaas van Voorst, Jacobus van Arnhem, Pelgrim van Horst, Ludolf en Gerard van Stralen,Steven van Smithuis,
Otto trouwde met Richardis van Scheyern Wittelsbach. Richardis is geboren omstreeks 1156. Richardis is overleden op 02-09-1191, ongeveer 35 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1191 in Roermond, Munsterkerk.
Kinderen van Otto en Richardis:
1 Lodewicus van Gelre [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.1].
2 Mechteld van Gelre. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2.
3 Otto van Gelre [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.3], geboren omstreeks 1175.
Notitie bij Otto: 1207 (Zutphanie)
Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt - in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers Otto, proost in Xancten, en Lodewicus op - aan de kerk van St. Walburg in Zutphania een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphania, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de "fratres" daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1178. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.
5 Gerhardus V (IV) van Gelre, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2 Mechteld van Gelre, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Mechteld is overleden na 1247. Mechteld trouwde vóór 1221 met Hendrik II van Nassau, ten hoogste 41 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.4.6.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Mechteld en Hendrik:
1 Walram van Nassau [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2.1].
2 Otto I van Nassau [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2.2].
3 Jutta van Nassau [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2.3].
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1178, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Adelheid is overleden op 12-02-1218, ongeveer 40 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsburg. Adelheid trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1197 in Staveren met Willem I van Holland, ongeveer 31 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.3 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Adelheid en Willem:
1 Floris IV van Holland, geboren op 24-06-1210. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1.
2 Ada van Holland [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.2], geboren in 1202. Ada is overleden in 1258, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Ada: Abdis van Rijnsburg
3 Otto III van Holland [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.3]. Otto is overleden op 27-03-1249.
Notitie bij Otto: 2e zoon van graaf Willem I van Holland en Aleid van Gelre.
Bisschop van Utrecht van 1233 tot 1249. Kon in 1245 pas tot bisschop worden geweid wegens verzet van de Utrechtse kapittels.
Was voogd vanaf 1234 over de zoon van zijn broer Floris IV die in dat jaar overleed.
4 Ricardis van Holland [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.4]. Ricardis is overleden op 03-01-1262.
5 Willem van Holland [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.5]. Willem is overleden in 1238.
Notitie bij Willem: Overleden tijdens een toernooi.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1 Floris IV van Holland is geboren op 24-06-1210, zoon van Willem I van Holland (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.3) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4). Floris is overleden op 19-07-1234 in Corbie Frankrijk, 24 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Floris: Tot zijn 12e verjaardag stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Hij overleefde de Slag bij Ane in 1227, waarbij de bisschop Otto van Utrecht en zeer veel edelen omkwamen in het moeras en werden afgeslacht door de Drentse boeren onder leiding van Rudolf van Coevorden.
Floris trouwde, 14 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Machteld van Brabant, 18 of 19 jaar oud. Machteld is geboren in 1205, dochter van Hendrik I van Brabant en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Machteld is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud. Machteld trouwde voorheen met Hendrik VI van Brunswijk.
Kinderen van Floris en Machteld:
1 Willem II van Holland, geboren omstreeks 1228. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1.1.
2 Hendrik van Holland [1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1.2].
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1.1 Willem II van Holland is geboren omstreeks 1228, zoon van Floris IV van Holland (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1) en Machteld van Brabant. Willem is overleden op 28-01-1256 in Hoogwoud, ongeveer 28 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Middelburg (herbegraven).
Notitie bij Willem: Van 1248 tot 1256 ook koning van het Heilige Roomse Rijk en daarmee kandidaat om tot keizer te kunnen worden gekroond.
Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1252 met Elisabeth van Brunswijk.
Kind van Willem en Elisabeth:
1 Floris V van Holland, geboren op 24-06-1254 in Leiden. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1.1.1 Floris V van Holland is geboren op 24-06-1254 in Leiden, zoon van Willem II van Holland (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.1.1) en Elisabeth van Brunswijk. Floris is overleden op 27-06-1296, 42 jaar oud. Floris trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1268 met Beatrix van Dampierre van Vlaanderen.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5 Gerhardus V (IV) van Gelre is geboren omstreeks 1190, zoon van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach.
Notitie bij Gerhardus: 1207 Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers, Otto proost in Xanten, en Lodewicus, op aan de kerk van St Walburg in Zutphen een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphen, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de fratres daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
Vermeld in een oorkonde van 16 maart 1228 waarin hij, (Gerard van Gelre), 40 Carratas wijn geeft aan Arnulfus van Oudenaerde, die daarvoor zijn leenman wordt. De oorkonde is opgemaakt in Roermond. Het omschrift luidt: Gerardus graaf van Gelre en Zutphen.
Mogelijk ook vermeld in het oorkondenboek van Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Gerhardus trouwde met Margareta van Lotharingen.
Kind van Gerhardus en Margareta:
1 Otto II van Gelre, geboren in 1214. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.1 Otto II van Gelre is geboren in 1214, zoon van Gerhardus V (IV) van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5) en Margareta van Lotharingen. Otto is overleden in 1271, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Otto: Volgt in 1229 zijn vader op als graaf van Gelre en graaf van Zutphen. Hij is dan pas 15 jaar oud. hij was gehandicapt en wordt wel de Lamme of de hinkende of Otto met de Paardevoet genoemd.
Vermeld in een oorkonde van 11 juni 1231; Otto, graaf van Gelre en Zutphen geeft Harderwijk dezelfde rechten en vrijheden als de stad Zutphen en daarnaast het recht van een jaar- en weekmarkt.
1242 … Bondam charterboek.
Theodericus, oudste zoon van de graaf van Clivae, geeft aan Otto, graaf van Gelria, tolvrijheid te Orsoy.
Otto trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1240 met Margareta van Kleef, ongeveer 20 jaar oud. Margareta is geboren omstreeks 1220, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken.
Notitie bij Margareta: 26-12-1249. Keizer Wilhelm kent aan gravin Margaretha van Gelre een lijfrente toe van 1000 Mark uit de tol te Lobith aan de Rijn.
Kind van Otto en Margareta:
1 Reinald I van Gelre, geboren omstreeks 1255. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.1.1.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.1.1 Reinald I van Gelre is geboren omstreeks 1255, zoon van Otto II van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.1) en Margareta van Kleef. Reinald is overleden in 1326, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Reinald: Graaf van Gelre en Zutphen in de periode 1271-1326.
1271, 4 maart.
Reijnaldus, graaf van Gelria, staat de burgers van Sutphania opnieuw tolvrijheid in Lobede toe en bevestigt hun oude privileges, die hun ten onrechte door zijn vader Otto ontnomen waren, wat deze ook op zijn sterfbed erkend had.
Datum et actum apud Arnheym anno domini millesimo ducentesimoseptuagesimo primo feria quarta prima post dominicam qua cantatur Reminiscere.
1271, 29 april
Reynaldus, graaf van Gelria, bevestigt de tolvrijheid te Tolbede, door wijlen zijn vader Otto, graaf van Gelria, aan de burgers van Arnhem verleend, alsmede andere vroeger verleende voorrechten.
Datum et actum apud Aernhem anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo prima
feria quarta proxima post dominicam quando cantatur Jubilate.
Werd in de slag bij Woeringen op 5 juni 1288 gevangen genomen.
Vermeld in een oorkonde van 23 februari 1281; Rechters, schepenen, raad en burgers van Keulen garanderen aan de onderdanen van graaf Reinald van Gelre vrij verkeer en vrije handel in hun gebied.
16 december 1284 Hansisches Urkundenbuch nr 960; König Eduard I von England nimmt auf Gesuch Herzog Rainald I von Geldern dessen Bürger von Harderwijk (Herderwick) für den Handel in seinem Reich in Schutz gegen Arrestirungen und Beschwerungen um fremder Schulden und Vergehen willen, indem er ihre eigenen dem Recht seines Landes unterwirft.
27 april 1291 OHA 190; Schout, Schepenen, Raad en gemeente van Deventer, approberen het hierin opgenomen, door bemiddeling van Reinald, graaf van Gelre, overeengekomen tarief van het tolgeld, dat de schippers van Herderwich (Harderwijk) te Coten zijn verschuldigd.
1299;Reinold, Graaf van Gelre, geeft aan de Abdis en het Convent ter Honnepe het door Godfried en Johan voormeld als leenroerig aan hem opgedragen erf Bernecoote overals vrij eigen (proprietatem libere conferimus). Gegeven te Lobede.
Reinald trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 11-03-1274 met Irmgard van Limburg. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Irmgard.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.3 Gerard I van Mullenark van Gelre is geboren omstreeks 1122, zoon van Gerard II de Lange van Gelre en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5). Gerard trouwde met NN van Mullenark.
Kinderen van Gerard en NN:
1 Sophie van Mullenark. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.1.
2 Jutta van Mullenark [1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.2].
1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.1 Sophie van Mullenark, dochter van Gerard I van Mullenark van Gelre (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.3) en NN van Mullenark. Sophie trouwde met Herman V van Saffenberg. Herman is overleden in 1172.
Notitie bij Herman: Vermeld tussen 1140 en 1172.
Kinderen van Sophie en Herman:
1 Agatha van Saffenberg. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.1.1.
2 NN van Saffenberg. Volgt 1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.1.2.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.1.1 Agatha van Saffenberg, dochter van Herman V van Saffenberg en Sophie van Mullenark (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.1). Agatha trouwde in 1155 met Eberhard II van Sayn.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.1.2 NN van Saffenberg, dochter van Herman V van Saffenberg en Sophie van Mullenark (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.3.1).
Notitie bij NN: Erfgename van Müllenark.
NN trouwde in 1140 met Koenraad van Diest.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1125, dochter van [misschien] Gerard II de Lange van Gelre en [misschien] Ermgard (Ermengardis) van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5).
Notitie bij Adelheid: Vermeld in: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/geldern_herzoege_von/gerhard_2_der_lange_graf_vor_1141/gerhard_2_der_lange_graf_von_geldern_+_vor_1141.html
Adelheid trouwde met Ekbert I van Tecklenburg. Ekbert is geboren omstreeks 1115. Ekbert is overleden omstreeks 1150, ongeveer 35 jaar oud. Ekbert trouwde later met Adelheid van Limburg.
1.3.1.6.3.1.1.2.5.5 Salomé van Gelre is geboren omstreeks 1130, dochter van Gerard II de Lange van Gelre en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5).
Notitie bij Salomé: Alleen op basis van de vermelde voornamen van haar kinderen wordt vermoed dat zij afstamt van een graaf van Gelre.
Salomé trouwde met Hendrik I van Oldenburg - Wildeshausen. Hendrik is geboren omstreeks 1129, zoon van Egilmar van Oldenburg en Eilika van Rietberg. Hendrik is overleden omstreeks 1167, ongeveer 38 jaar oud.
Kinderen van Salomé en Hendrik:
1 Hendrik II van Oldenburg - Wildeshausen [1.3.1.6.3.1.1.2.5.5.1], geboren omstreeks 1147.
Notitie bij Hendrik: Vanaf 1167 graaf van Oldenburg
2 Gerhard van Oldenburg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.5.2], geboren omstreeks 1148.
Notitie bij Gerhard: Bisschop van Osnabrück (1192 - 1216) en aartsbisschop van Bremen (1216-1219)
Gerhard bleef kinderloos.
3 Otto van Oldenburg [1.3.1.6.3.1.1.2.5.5.3], geboren omstreeks 1150.
Notitie bij Otto: Vanaf 1203 bisschop van Münster
Otto bleef kinderloos.
1.3.1.6.3.1.1.2.6 Judith van Zutphen is geboren omstreeks 1092, dochter van Otto II de rijke van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.1.2) en Judith (Jutta) van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.2).
Notitie bij Judith: V ermeld in de Westfälische Geschichte; zie het artikel van Leo Lensen: Drie Zutphense zusters rond 1100.
Judith trouwde met Herman van Ravensberg. Herman is overleden in 1137.
Kind van Judith en Herman:
1 Otto van Ravensberg [1.3.1.6.3.1.1.2.6.1].
1.3.1.6.3.1.2 NN van Zutphen is geboren omstreeks 1018, dochter van [waarschijnlijk] Liudolf van Lotharingen (zie 1.3.1.6.3.1) en [waarschijnlijk] Mathilde van Zutphen (zie 1.4.1.1.6.3). NN is overleden vóór 1064, ten hoogste 46 jaar oud. NN trouwde met Elli II van Leinegau.
Kinderen van NN en Elli:
1 Koenraad van Leinegau [1.3.1.6.3.1.2.1]. Koenraad is overleden op 28-08-1086.
Notitie bij overlijden van Koenraad: Gesneuveld.
2 Hendrik I van Leinegau [1.3.1.6.3.1.2.2].
3 Mathilde van Leinegau [1.3.1.6.3.1.2.3].
4 Udo van Leinegau [1.3.1.6.3.1.2.4].
5 Herman van Leinegau [1.3.1.6.3.1.2.5].
6 Richenza van Leinegau [1.3.1.6.3.1.2.6].
7 Beatrix van Leinegau [1.3.1.6.3.1.2.7].
1.3.1.6.3.1.4 Irmintrud van Zutphen is geboren omstreeks 1021, dochter van [waarschijnlijk] Liudolf van Lotharingen (zie 1.3.1.6.3.1) en [waarschijnlijk] Mathilde van Zutphen (zie 1.4.1.1.6.3). Irmintrud is overleden omstreeks 1083, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Irmintrud: Ook vermeld als Irmintrud von Waldenburg.
Zie over de persoon Irmgard: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/IrmgardisvanZutphen
Is mogelijk dezelfde persoon als Irmingarde, vermeld in een oorkonde van 15 februari 1041 waarin Koning Hendrik III aan zijn nicht Irmingarde goederen schenkt gelegen te Harive, Vaals, Apine en Valkenburg in de Luikgouw in het graafschap van Diebald. Zie Oorkondenboek Gelre-Zutfen van Sloet nr 160.
Lacomblet 109; König Heinrich III schenkt seiner nichte Irmingard, auf Bitte des Herzogs Gozelo und dessen Sohnes Godefred, das confiscirte Gut in den Villen Hervé, Vaels, Epen, Falkenberg, im Lütticher Gaue, in der Grafschaft’s Dietbald’s.
In een oud Liber memoriam van het Stift Rees genoemd: cometissa Sutphaniensis et fundatrix ecclesie Ressensis.
In een oorkonde opgemaakt tussen de jaren 1056 en 1075 is vermeld dat gravin Irmintrude de proosdij te Rees schenkt aan de kerk van St Peter te Keulen. (Lacomblet Urkundenbuch nr 222; Sloet nr 169)
Irmintrude is waarschijnlijk in 1041 haar zuster Adelheid opgevolgd als gravin van Zutphen.
1064;
Bruno, graaf, schenkt Anno II, aartsbisschop van Keulen, t.b.v. de abdij Siegburg de helft van Straelen (Strala). Irmintrude, gravin, schenkt haar andere helft onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik. (Bruno was de man van Mathilde, de zuster van Irmintrude)
Zie ook: 1064. Sloet nr. 177; Niederrheinischer Geschichtsfreund, 1883 p. 100
Op 29 juli 1075 (volgens Sloet) zegt Anno, aartsbisschop van Keulen, dat hij de goederen die zijn voorganger heeft ontvangen van Irmintrude, heeft gegeven aan de door hem gestichte kerk van Maria ad gradus te Keulen.
Van Spaen stelt de oorkonde op 1065.
Hildolf, aartsbisschop van Keulen, bevestigd de gift van Stralen, door zijn voorganger Anno II aan de abdij Siegburg gedaan, de helft dadelijk, het overige na het overlijden van Ermentrude. De oorkonde heeft geen datum maar is gesteld op 1076.
In een oorkonde gedateerd tussen de jaren 1079 en 1089 verklaart Sigewin, aartsbisschop van Keulen, dat gravin Irmengarde aan de proost van Rees gegeven heeft de strafrechtspraak over de horigen der kerk, de varkenstienden te Rees, Emmerik en Stralen, ene curtis te Wezevelde en haar bezittingen te Königswinter.
Sloet 307; 3 juli 1159; Paus Adriaan IV bevestigt de giften die door gravin Irmintrude of Irmingarde aan de kerk te Rees zijn gedaan.
Irmintrud trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1040 met Rupert I van Opper Lahngau, ongeveer 20 jaar oud. Rupert is geboren omstreeks 1020. Rupert is overleden na 1057, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij Rupert: Urkundenbuch Niederrhein Lacomblet nr 295; 27-05-1122; Keizer Hendrik V geeft aan de abdij van Werden het goed Elten terug, door zijn grootvader aan de abdij geschonken, maar die de graaf Rutbert en zijn gemalin Ermentrud aan zich getrokken hebben.
Ook vermeld als Rupert I van Zutphen, met kinderen Herman, abt van St Pantaleon en Guda van Zutphen.
Kinderen van Irmintrud en Rupert:
1 Rupert II van Opper Lahngau, geboren omstreeks 1040. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.1.
2 Dudo van Lahngau [1.3.1.6.3.1.4.2], geboren omstreeks 1042.
3 Herman van Zutphen [1.3.1.6.3.1.4.3], geboren omstreeks 1044. Herman is overleden op 29-12-1121, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Herman: Sloet nr. 187. In 1082 volgt Herman, graaf van Zutfen, Humbertus op als abt van het klooster St Pantaleon in Keulen. In 1121 overlijdt hij.
In een oorkonde, opgenomen in het oorkondenboek van Sloet onder nr. 188, opgemaakt na het jaar 1082, geeft Irmgarde, zuster van Herman, abt van het St Panthaleon in Keulen, aan dat klooster een wijnberg. Herman was in 1082 benoemd tot abt en de gift zal een geschenk zijn als waardering voor het verkrijgen van deze voorname functie.
Abt Herman gaf na zijn benoeming de hof in Urk, bezit van het klooster St Panthaleon, in 1107 in erfpacht uit aan de voogd van het hof, Adelhardus, zeer waarschijnlijk een lid van de familie van Zutfen. De pacht bedroeg vier en een half Mk zilver, Keulse maat te voldoen op St Odulphusdag, 12 juni, aan de kameraar van het klooster. Tevens had Adelhardus de verplichting om de kameraar van het klooster en twee dienaren onderdak te verlenen op St Odulphusdag en de verplichting hem te vervoeren, eerst naar Stavoren, voor afdracht van de pachtsom en daarna terug naar Nagelum (Nagele).
Het gebied Urk was toen groter dan het huidige eiland, en verbonden met Salland en de Stellingwerven, waar doorheen de mondingen van de Overijsselse Vecht en de IJssel liepen, richting Noordzee.
Dit gebied komt later in oorkonden voor als een graafschap in Frisia en als het graafschap Orc (Oric) en Emelweerd.
Lacomblet Rheinische Urkunden nr 248; 02-07-1094; Aartsbisschop Herman III van Köln maakt bekend dat abt Herman van St Pantaleon bij zijn klooster een kapel heeft ingericht en voorzien heeft van een rente van enige goederen en een huis in Köln.
Lacomblet Rheinische Urkunden nr 281; jaar 1116; Aartsbisschop Friedrich I van Köln bevestigd de door abt Herman te Pantaleon gestichte en door hem gewijde kerk bij het daar liggende hospitaal het bezit van de villa Brockendorf en een goed te Mühlheim.
In de Rheinische Urbare komt nog een vermelding voor over Urk, door Hilliger gedateerd op 1225. (Zie Fon jelde: opstellen over middeleeuws Frisia)
"98: Op de feestdag van St Medardus,( 8 juni,) zal de thesaurier naar ons domein gaan dat Hurch (Urk) heet; de prebende hiervan (door Urk te leveren) zal hem en zijn dienaren die hem zullen vergezellen voor vier dagen voldoende zijn. Op de feestdag van St Odulphus, (12 juni,) dat wil zeggen op de derde dag na het feest van de gelukzalige Maurinus (10 juni) worden daar twee en een half pond van de Deventer munt betaald. Van bepaalde weiden echter en van drie boerenerven worden acht schellingen betaald en het graan dat hier groeit zal dienen tot het gebruik van de thesaurier. Eveneens zullen tezelfdertijd aan hem vier kannen boter, soms meer, soms minder, worden toegedeeld, niet alleen rechtens, maar ook uit liefde. Bij zijn terugkeer, wanneer hij te Deventer of Zutfen zal zijn gekomen, zal hij aan de beheerder van Hengelo opdragen om hem in zijn wagen te begeleiden. Wanneer hij evenwel daar zal zijn, zal hij de beheerder hem een avond en een ochtend te eten geven en vervolgens hem brengen naar Werbede.
132; Wat betreft het domein Urk: Wanneer de thesaurier bij het domein Urk komt , zal hij zeven paar schoenen bij zich hebben, die hij aan de beneficienten zal geven, niet van rechtswege, maar op grond van een beslissing van zijn eigen hart en op grond van de gewoonte van zijn voorgangers"
4 Irmingard van Zutphen [1.3.1.6.3.1.4.4], geboren omstreeks 1046. Irmingard is overleden na 1082, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Irmingard: In een oorkonde, opgenomen in het oorkondenboek van Sloet, opgemaakt na het jaar 1082, geeft Irmgarde, zuster van Herman, abt van het St Panthaleon in Keulen, aan dat klooster een wijnberg. Door tussenkomst van Rupert, haar neefje, de kleinzoon van haar vader en de zoon van haar broer Rupert en door graaf Hendrik van Kessel.
Herman was in 1082 benoemd tot abt en de gift zal een geschenk zijn als waardering voor het verkrijgen van deze voorname functie.
Irmingard is vermoedelijk niet getrouwd geweest.
http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/IrmgardisvanZutphen
Zij wordt ook vermeld als Irmgard von Süchteln. Suchtelen, van Keulen, van Aspel en van Rees. Stichter van een kerk, kluizenaar en heilige. Ze begunstigde de Keulse abdij Sint Pantaleon en de kerk van Rees, stichtte te Keulen het gasthuis Tom Haggenhuys en leefde daar als arme onder de armen. Driemaal maakte ze een pelgrimstocht naar Rome.
5 Judith van Lahngau [1.3.1.6.3.1.4.5], geboren omstreeks 1048.
6 Guda (Jutta) van Lahngau, geboren omstreeks 1050. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.
1.3.1.6.3.1.4.1 Rupert II van Opper Lahngau is geboren omstreeks 1040, zoon van Rupert I van Opper Lahngau en Irmintrud van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.4).
Notitie bij Rupert: Graaf van Laurenburg
Rupert trouwde met Anastasia van Arnstein.
Kind van Rupert en Anastasia:
1 Rupert III van Opper Lahngau [1.3.1.6.3.1.4.1.1], geboren omstreeks 1060.
1.3.1.6.3.1.4.6 Guda (Jutta) van Lahngau is geboren omstreeks 1050, dochter van Rupert I van Opper Lahngau en Irmintrud van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.4). Guda trouwde met Lodewijk I graaf van Arnstein. Lodewijk is geboren omstreeks 1045, zoon van Arnold II van Arnstein. Lodewijk is overleden na 1095, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Lodewijk had 8 kinderen waarvan 7 dochters volgens de "Gesta comitis Ludewici", de levensbeschrijving van de in 1185 overleden graaf Lodewijk III van Arnstein.
Eén van Lodewijk II zijn zusters trouwde een Zutphense graaf.
In een oorkonde uit 1072 verleent graaf Lodewijk I van Arnstein, de vader van Jutta, als getuige zijn medewerking bij de schenking van de kerk van Alzey aan het Christophorusaltaar van de kapel te Ravengiersburg, die met toestemming van de aartsbisschop van Mainz wordt afgescheiden van de parochie Simmern. Twee jaar later bekrachtigt aartsbisschop Siegfried van Mainz de stichting – door graaf Berthold van
Stromburg en zijn vrouw Hedwig, een verwant van de aartsbisschop – van het klooster Ravengiersburg en bevestigt zijn bezittingen waaronder die te Alzey met haar tienden en overige rechten, urbs et ecclesia in loco Alceia cum dote et decimatione illuc pertinente. De urbs en de (St.Georgs)kerk waren gelegen op de grondvesten van een voormalig Romeins castellum.
Kinderen van Guda en Lodewijk:
1 Irmgardis van Arnstein. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.1.
2 Judith (Jutta) van Arnstein, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.2.
3 Lodewijk II van Arnstein, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.3.
1.3.1.6.3.1.4.6.1 Irmgardis van Arnstein, dochter van Lodewijk I graaf van Arnstein en Guda (Jutta) van Lahngau (zie 1.3.1.6.3.1.4.6). Irmgardis trouwde met Dudo van Laurenburg.
Kind van Irmgardis en Dudo:
1 Rupert I van Laurenburg, geboren omstreeks 1105. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.1.1.
1.3.1.6.3.1.4.6.1.1 Rupert I van Laurenburg is geboren omstreeks 1105, zoon van Dudo van Laurenburg en Irmgardis van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.1).
Notitie bij Rupert: Graaf van Nassau. Bouwt in 1120 het slot Nassau.
Rupert trouwde, ten hoogste 30 jaar oud, vóór 1135 met Beatrix van Limburg, ten hoogste 25 jaar oud. Beatrix is geboren omstreeks 1110, dochter van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre. Beatrix is overleden na 12-07-1164, minstens 54 jaar oud.
Kind van Rupert en Beatrix:
1 Walram I van Laurenburg, geboren in 1146. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.4.6.1.1.1 Walram I van Laurenburg is geboren in 1146, zoon van Rupert I van Laurenburg (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.1.1) en Beatrix van Limburg. Walram is overleden in 1198, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Walram: Graaf van Laurenburg en Nassau
Walram trouwde met Kunigunde van NN.
Kind van Walram en Kunigunde:
1 Hendrik II van Nassau, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.1.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.4.6.1.1.1.1 Hendrik II van Nassau is geboren omstreeks 1180, zoon van Walram I van Laurenburg (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.1.1.1) en Kunigunde van NN. Hendrik is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud. Hendrik trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vóór 1221 met Mechteld van Gelre. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2 voor persoonsgegevens van Mechteld.
Kinderen van Hendrik en Mechteld: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2.
1.3.1.6.3.1.4.6.2 Judith (Jutta) van Arnstein is geboren omstreeks 1070, dochter van Lodewijk I graaf van Arnstein en Guda (Jutta) van Lahngau (zie 1.3.1.6.3.1.4.6). Judith is overleden in 1118, ongeveer 48 jaar oud. Zij is begraven in Walburgiskerk Zutfen.
Notitie bij Judith: http://members.upc.nl/n.prins53/pietzuiker/pietzuikervoorouders/f7700.html
Ook vermeld als Judith van Supplingenburg, www.manfred-hiebl.de/, dochter van graaf Gebhard van Supplinburg en zuster van keizer Lothar III (1125-1137)
Volgens Henk Verdonk kwam het leen Alzey via Judith van Arnstein aan de graven van Zutphen. Het leen stamt dan uit de erfenis van graaf Berthold von Stromburg (Ravensgierburg).
Judith trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1085 met Otto II de rijke van Zutphen, ongeveer 45 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van Judith en Otto: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.
1.3.1.6.3.1.4.6.3 Lodewijk II van Arnstein is geboren omstreeks 1070, zoon van Lodewijk I graaf van Arnstein en Guda (Jutta) van Lahngau (zie 1.3.1.6.3.1.4.6). Lodewijk is overleden op 28-05-1112, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Lodewijk II had 7 zusters volgens de "Gesta comitis Ludovici", de levnsbeschrijving van zijn in 1185 overleden zoon Lodewijk III.
Lodewijk trouwde met Udihildis van Odenkirchen.
Kind van Lodewijk en Udihildis:
1 Agnes van Arnstein. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.3.1.
Kind van Lodewijk uit onbekende relatie:
2 Lodewijk III van Arnstein, geboren omstreeks 1105. Volgt 1.3.1.6.3.1.4.6.3.2.
1.3.1.6.3.1.4.6.3.1 Agnes van Arnstein, dochter van Lodewijk II van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.3) en Udihildis van Odenkirchen. Agnes is overleden in 1179.
Notitie bij Agnes: Staat ook vermeld als Agnes van Arnstein, dochter van Lodewijk van Arnstein en Udihildis. Dit is vermoedelijk niet juist. Hendriks grootvader was gehuwd met een Arnsteinse dochter.
Agnes trouwde in 1137 [bron: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html] met Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Agnes en Hendrik: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.
1.3.1.6.3.1.4.6.3.2 Lodewijk III van Arnstein is geboren omstreeks 1105, zoon van Lodewijk II van Arnstein (zie 1.3.1.6.3.1.4.6.3). Lodewijk is overleden in 1185, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Was graaf van Arnstein in het Nassausche aan de Lahn.
Hij besluit in 1139, samen met zijn vrouw Guda, na vele jaren kinderloos te zijn gebleven, zijn burcht te verbouwen tot een klooster. Dit werd het Premonstratenser klooster van Arnstein. (Zie boek Henk Verdonk met verwijzing naar: B. Krings, Das Prämonstratenserstift Arnstein a.d. Lahn im Mittelalter, Wiesbaden 1990.
Lodewijk bleef kinderloos. Lodewijk trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1125 met Guda (Jutta?).
1.3.1.6.3.1.5 Koenraad van Zutphen van Beieren is geboren omstreeks 1022, zoon van Liudolf van Lotharingen (zie 1.3.1.6.3.1) en Mathilde van Zutphen (zie 1.4.1.1.6.3). Koenraad is overleden op 10-12-1055 in Hongarije, ongeveer 33 jaar oud. Hij is begraven in Maria ad Gradus kerk Keulen..
Notitie bij Koenraad: 1031 voogd van Brauweiler; 1048 - 1053 hertog van Beieren;
Koenraad bleef kinderloos. Koenraad trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 1036 met Judith von Schweinfurt.
1.3.1.6.3.1.6 Mathilde van Zutphen is geboren omstreeks 1025, dochter van Liudolf van Lotharingen (zie 1.3.1.6.3.1) en Mathilde van Zutphen (zie 1.4.1.1.6.3). Mathilde is overleden in 1076, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: 1076. Hidolf, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de abdij Siegburg in het bezit van Straelen, de helft dadelijk, de andere helft na dode van Ermentrude, die de precarie van de kerk heeft. De gegeven helft van Straelen is in 1064 door Bruno van Kessel geschonken aan de aartsbisschop Anno II van Keulen en is afkomstig uit het familiebezit van zijn vrouw Mathilde van Zutphen. In 1076 is Mathilde dus overleden en haar zuster Ermintrude leeft dan nog.
Mathilde trouwde met Bruno von Heimbach graaf van Kessel. Bruno is geboren omstreeks 1025, zoon van Hendrik van Kessel. Bruno is overleden in 1067, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Bruno: Voogd van St Pantaleon, Heer van Straelen en Stokkem.
1064. Bruno (van Kessel), graaf, schenkt Anno II, aartsbisschop van Keulen, t.b.v. de abdij Siegburg de helft van Straelen (Strala). Irmintrude, gravin, schenkt haar andere helft onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik.
Sloet nr. 177; Niederrheinischer Geschichtsfreund, 1883 p. 100.
1076. Hidolf, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de abdij Siegburg in het bezit te Straelen, de helft dadelijk, de andere helft na dode van Ermentrude, die de precarie van de kerk heeft.
Sloet nr. 183. Regesten Roermond.
Zie ook:
https://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-i-m-d-de-vries/I14629.php
Hieruit mogen we afleiden dat naar alle waarschijnlijkheid hun familie ook het voogdijschap van Straelen 1118 weer terug heeft verkregen en dat dit daarna steeds in de familie wordt overgedragen.
Een van hen is later Reinzo van Straelen in 1144 genoemd.
1096 december 13.
Herman III, aartsbisschop van Keulen, geeft aan de abdij Siegburg het praedium van gravin Irmintrudis, waaronder Stokkem en Straelen.
Sloet nr. 197.
Hier lezen we dat Irmintrudis van Zutphen ook Stokkem in bezit had.
Dit Stokkum is waarschijnlijk de plaats gelegen tussen KLeef en de oude IJsel.
Kind van Mathilde en Bruno:
1 Hendrik I van Kriekenbeek van Kessel, geboren omstreeks 1060. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.
1.3.1.6.3.1.6.1 Hendrik I van Kriekenbeek van Kessel is geboren omstreeks 1060, zoon van Bruno von Heimbach graaf van Kessel en Mathilde van Zutphen (zie 1.3.1.6.3.1.6). Hendrik is overleden in 10-1114 in Andernach, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven in Naast de Dom te Keulen..
Notitie bij Hendrik: Uit: http://www.fredbrouwer.nl/geneabrouw/Generatie%2029.html
Hendrik I is de oudst bekende graaf van Kessel. Het geslacht Van Kessel wordt voor het eerst vermeld op 28 juli 1081 wanneer een zeker comes Bruno optreedt als ’altaris sancti Panthaleonis advocatus’. Bruno is vermoedelijk de vader of oudere broer van Hendrik I van Kessel. Korte tijd later bekleedt Hendrik I dezelfde functie. Hendrik I moet in of kort na 1082 de functie van altaarvoogd van het in 957 gestichte Benediktijnerkloost St Pantaleon van zijn vader (broer) hebben overgenomen. Hij komt namelijk als zodanig voor in een oorkonde waarin Irmgard van Süchteln (zie onder!) aan een klooster een wijnberg schenkt. Deze schenking kan in verband worden gebracht met het feit dat Irmgards broer, graaf Herman, in 1082 abt wordt van St Pantaleon.

Hendrik is graaf van Kessel. Zijn stamslot en goederen zullen zich in de omgeving van het Limburgse Kessel bevinden. Over de omvang van zijn graafschap is niets bekend. De voornaamste goederen liggen aan de linkeroever van de Maas. Hij komt twee maal voor in de getuigenlijst van oorkonden van de roomse koning Hendrik V aan de graven van Zutphen. Aan het eind van zijn leven vinden we hem in bondgenootschap met de aartsbisschop en de stad Keulen tegenover dezelfde Hendrik V. In de slag bij Andernach in oktober 1114, sneuvelt Hendrik I als hij door een fout van zijn medestanders onder de paardenhoeven terecht komt. Hij is begraven naast de Dom in Keulen.

Vermeld in een oorkonde van 1082 waarin Irmgarde, zuster van Herman, graaf van Zutphen en abt van St Pantaleon te Keulen, aan het klooster een wijnberg schenkt, door tussenkomst van haar neefje Rupert en via de handen van graaf Hendrik van Kessel.
Opmerking: Deze Hendrik van Kessel was altaarvoogd van St Pantaleon.

Uit: De Graafschap in de Middeleeuwen; geboren in 1060, graaf van Kriekenbeek, voogd van St Pantaleon, graaf van Kessel van 1096-1114, kinderen Hendrik II van Kessel en Gerhard van Kessel, vader Gerard I van Teisterbant, moeder Alveradis van Moezelgouw, geboren 970. Opmerking Anne Post: de hier vermelde ouders kunnen niet juist zijn gezien de tijdbalk. Er moeten nog 1 of twee generaties tussen zitten.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Gerard graaf van Reineck en burggraaf van Kessel [1.3.1.6.3.1.6.1.1].
2 Walter van Kessel [1.3.1.6.3.1.6.1.2].
3 Hendrik II van Kessel [1.3.1.6.3.1.6.1.3], geboren omstreeks 1080.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Gesneuveld
4 Willem van Kessel, geboren omstreeks 1085. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.
1.3.1.6.3.1.6.1.4 Willem van Kessel is geboren omstreeks 1085, zoon van Hendrik I van Kriekenbeek van Kessel (zie 1.3.1.6.3.1.6.1).
Kinderen van Willem uit onbekende relatie:
1 NN Willemsdochter van Kessel, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.
2 Hendrik III van Kessel, geboren omstreeks 1120. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1 NN Willemsdochter van Kessel is geboren omstreeks 1110, dochter van Willem van Kessel (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4). NN trouwde met Engelbert van Horne. Engelbert is geboren omstreeks 1105, zoon van [misschien] Engelbertus van Horne. Engelbert is overleden omstreeks 1160, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Vermeld in 1138.
Het is niet uit te sluiten dat deze Engelbert dezelfde persoon is als Engelbert van Umme(Ommen), vermeld in een oorkonde van 1133 als getuige, waarbij het latere klooster Clarholz gronden verkrijgt bij Vollenhove en omgeving van Rudolph van Steinfurth.
Kinderen van NN en Engelbert:
1 Engelbert van Horne, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.
2 Reginbald van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.2], geboren omstreeks 1130.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1 Engelbert van Horne is geboren omstreeks 1125, zoon van Engelbert van Horne en NN Willemsdochter van Kessel (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1). Engelbert is overleden omstreeks 1180, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Mogelijk vermeld in 1152 als Engelbertus, baljuw in Frisia.
Mogelijk identiek aan Engelbertus van Ramelo.
Kinderen van Engelbert uit onbekende relatie:
1 Engelbert van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.1], geboren omstreeks 1145. Engelbert is overleden na 1203, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Engelbert wordt vermeld in 1102, 1138, 1166,1196 en 1203; in 1191 worden twee broers van Horne genoemd en aangenomen wordt dat dit Willem en Engelbert zijn, maar dat is niet zeker.

Vermoedelijk vermeld in 1166 als getuige in een oorkonde vermeld door Lacomblet onder nr 415, waarin aartsbisschop Reinold van Keulen bekend maakt dat Hildegonde, gravin van Ahr, haar slot Meer met de ministerialen en meerdere erfgoederen van deze heerlijkheid aan de aartsbisschoppelijke kerk heeft geschonken, onder het beding om op het slot een vrouwenklooster in te richten en hetzelve met de goederen uit te rusten. Op 22 februari 1166 opgemaakt, waarbij onder meer als getuigen aanwezig waren Alardus, abt van St Maarten, Herman graaf van Saffenberg, maioris ecclesie advocatus, zijn broer Adolf, ondergraaf Hendrik van Arberg, graaf Hendrik van Gelre, graaf Wilhelm van Jülich, graaf Ulrich van Ahr, graaf Diederik van Honstaden, graaf Everhard van Seina, graaf Engelbert van Berg, graaf Hendrik van Cuijck, graaf Gosewijn van Heimesberg, Gerard van Mülisfürt, Cunrad van Linipo, Herman van Hengebach, Diederik en Florentijn van Kempenich, Herman van Dichem, Engelbertus de Hurnen, Gerard van Amber, Radboud en Constantijn, broers van Berge, Everwijn van Holze, Arnold, ondergraaf van het kasteel Meer, Herman van Werbe, Gijsbert van Berge en Arnold van Heilislo.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.

Sloet 387; 6 maart 1196; Vredesverdrag tussen de graaf van Gelre en Hendrik, hertog van Brabant. Vermelde namen: Lodewijk van Lon, Wilhelm van Jülich, de graaf van Kessel, de graaf van Dalen, Ludolf van Steinvoorde, Hendrik van Borculo, Willem van Bronckhorst, Engelbertus van Horne, Lambertus van Berg, Sweder van Wisch, Gijselbert en Rutger van Bremet, Gerhardus van Lo, Hendrik en Diederik van Batenburg, Walter Spierinck, Iwanus van Gokesfort, Ricolt van Huch (Hoogte), Gerhardus van Lon, Hendrik van Hertenvelde, Gerardus van Stralen en zijn broers Godfried, Gunfart en Renerus, Sibertus Suevus, Alardus van Driel, Diederik Bastaard kastelein van Sulichem, Kristiaan van Arnhem, Gosewijn van Berentrot, Pelegrinus van Zutfen, Helmewicus Selleghe, Renerus van Tigele, Diederik van Wighene, Diederik van Milne en Boudewijn van Altena. Vrijen en dienstmannen Hendrik van Cuijck, Walter van Grinbergen, Godfried van Scoten, Arnold van Diest, Jacob van Calmond, Gijsbert van Tilburg, Boudewijn van Altena, Gerard van Iacia, Hendrik van Asca, Leo van Aa, Daniel en Arnold van Crayenem, Walter van Bierbais, Jacob van Summeresse kastelein van Brussel, Arnold en Willem van Waelhem, Arnold van Wesemaal, Arnold van Roetselaar, Willem Vulpes, Walter Alf, Gerard en Hendrik van Hildeberge en Hendrik van Bauterhem.

Sloet 401; 1203; Verdrag tussen graaf Otto van Gelre en Hendrik van Lotharingen hertog van Brabant, waarbij Otto aan Hendrik afstaat zijn rechten op Meegen, de Enige der Kempen en zijn allodium te Oosterbeek, dat hij in leen ontvangt; enige tolaangelegenheden worden geregeld en waarbij de graaf de hertog met 25 edelen van zijn land en 25 ministerialen als homo ligius trouw zweert.Vermelde namen: graaf Hendrik van Kessel, Rotger van Meerheim, Ingelbertus van Horne, Diederik van Milne, Diederik adcocatus van Hechte, Gijsbert van Bremmet en zijn broer Diederik, Bartholemeus van Bremmet, Willem Molsten, Diederik van Altena, Alardus van Driel, Hendrik van Voorst, Ricold van Hogte, Walter Spiering, Diederik van Wighem, Gerard van Wishem, Lambert van Berg, Hendrik van borculo, Willem van Bronkhorst, Egbert van Malsen, Walter van Capelle, Warmus van Heerde, Arnold van Ortten, Diederik van Alfen, Herman van Oie. Dienstmannen Ingelbert van O, Franco van Houthem, Herman van Kaminata, Diederik van Roermond, Diederik van Elint, Reinerus van Tieghele, Gerard van Stralen, Godfried Gonturat en zijn broer Reynerus, Hendrik van Hertenveld, Diederik Grutere, Hendrik van Boningen, Willem Robbe, Sibertus Suevus, Steven van Plesie, Diederik Bastaard, Diederik Vollinc, Reynerus kastelein van Zuilichem, Nicolaas van Vurna, Christiaan en Rudolf van Arnhem, Diederik broer van graaf Arnold van Arnhem en Helmich Felix.
2 Willem van Horne, geboren omstreeks 1146. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.
3 Aleydis van Horne, geboren omstreeks 1147. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2 Willem van Horne is geboren omstreeks 1146, zoon van Engelbert van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1). Willem is overleden vóór 1191, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Willem: Mogelijk vermeld in een oorkonde van 1162 samen met zijn broer Inghelbertus.
Vermeld in een oorkonde van 1189.
Kinderen van Willem uit onbekende relatie:
1 Engelbert van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.1], geboren omstreeks 1170.
Notitie bij Engelbert: Willem van Horne worden vermeld in een oorkonde van 1189. Engelbert in 1102, 1138, 1166,1196 en 1203; in 1191 worden twee broers van Horne genoemd en aangenomen wordt dat dit Willem en Engelbert zijn, maar dat is niet zeker.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Engelbert bleef kinderloos.
2 Willem van Horne, geboren omstreeks 1172. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2 Willem van Horne is geboren omstreeks 1172, zoon van Willem van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2). Willem is overleden na 1210, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Willem: Een Willem van Horne worden vermeld in een oorkonde van 1189. Een Engelbert in 1102, 1138, 1166,1196 en 1203; in 1191 worden twee broers van Horne genoemd en aangenomen wordt dat dit Willem en Engelbert zijn, maar dat is niet zeker.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Willem trouwde met Margaretha van Altena. Margaretha is geboren in 1175, dochter van Boudewijn van Altena en Margaretha van Gent. Margaretha is overleden vóór 1240, ten hoogste 65 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: De voornaam is afgeleid van de volgorde waarin de kinderen van zoon Willem zijn vermeld.
Kinderen van Willem en Margaretha:
1 Willem I van Horne, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.
2 Engelbert van Horne, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.2.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1 Willem I van Horne is geboren omstreeks 1210, zoon van Willem van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2) en Margaretha van Altena. Willem is overleden in 1264, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem kreeg Hoorn, Haelen, Buggenum, Neer, Roggel, Heythuisen, Geystingen en Ophoven, de laatste twee in het huidige België. hij had de voogdij over de bezittingen van de abdij Thorn.
Verkreeg Altena na het kinderloos overlijden van zijn oom van moeders zijde.
Zie De Heren van Horne van W M van de Boel.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1230 met Heilwig? van Altena?, ongeveer 15 jaar oud. Heilwig is geboren omstreeks 1215.
Notitie bij Heilwig: vermeld in een oorkonde van 1247. Een schenking aan Keizersbosch om daar haar jaardienst te houden. Mogelijk was zij toen al overleden.
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1232 met Heilwides van Wickrath, ongeveer 17 jaar oud. Heilwides is geboren in 1215.
Notitie bij Heilwides: Ook vermeld als Hedwich van Wickerode.
Kinderen van Willem en Heilwides:
1 Willem II van Horne, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.
2 Dirk van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.2], geboren omstreeks 1231. Dirk is overleden in 1272, ongeveer 41 jaar oud.
3 Engelbert van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.3], geboren omstreeks 1232. Engelbert is overleden in 1264, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Was kanunnik in Luik in het kapittel van St Lambert.
4 Margaretha van Horne, geboren omstreeks 1233. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.4.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1 Willem II van Horne is geboren omstreeks 1230, zoon van Willem I van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1) en Heilwides van Wickrath. Willem is overleden in 1304, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Willem: In 1269 beleend met Loon op Zand.
In 1271 stond hij borg voor de hertog voor een lening.
In 1272 schonk de hertog hem 80 pond uit de tol van den Bosch.
In 1277 komt hij voor in een akte samen met zijn zoon die zegelt. Willem zal overleden zijn.
Willem trouwde met Agnes van Perwijs.
Kind van Willem en Agnes:
1 Willem IIa van Horne, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1 Willem IIa van Horne is geboren omstreeks 1250, zoon van Willem II van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1) en Agnes van Perwijs. Willem is overleden in 1301, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Willem: Komt in 1277 samen met zijn vader voor in een akte. Willem zegelt zelf.
Willem trouwde met Maria (of Margaretha) van Loon.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Willem III van Horne. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.1.
2 Diederik van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.2]. Diederik is overleden in 1304 in Duiveland.
Notitie bij Diederik: was kanunnik in Luik en in Utrecht (St Salvador)
3 Engelbert van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.3].
4 Gerard I van Horne. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.1 Willem III van Horne, zoon van Willem IIa van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1) en Maria (of Margaretha) van Loon. Willem is overleden in 1301.
Notitie bij overlijden van Willem: Overleden tussen 28 januari en 27 maart 1301.
Zie drs. J Klaversma; De Hornes 1296-1345.Stichting Historisch Onderzoek Weert.
Willem bleef kinderloos. Willem trouwde met Sophia van Heusden.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4 Gerard I van Horne, zoon van Willem IIa van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1) en Maria (of Margaretha) van Loon. Gerard is overleden op 01-04-1330.
Notitie bij overlijden van Gerard: Overlijdensdatum is een vermoeden.
Notitie bij Gerard: Opvolger van zijn broer Willem als Heer van Horne.
Hij erfde in 1311 de belangrijke Brabantse Heerlijkheid Perwijs.
Uit zijn huwelijk met Ermingardis van Kleef verkreeg hij Kranenburg.
In 1315 kocht hij Herlaer.
Draagt in 1322 zijn Hollandse lenen en Altena over aan zijn zoon Willem IV.
In 1329 kreeg hij door een rechterlijke uitspraak Wessem in eigendom, waarvan hij pachter was.
Gerard:
(1) trouwde in 1302 met Johanna van Leuven-Gaasbeek.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Johanna: Dispensatie vanwege bloedverwantschap in de 4e graad.
Johanna is overleden in 1310.
(2) trouwde in 1313 met Ermingardis van Kleef, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Ermingardis: In de huwelijksovereenkomst werd bepaald dat het pas verkregen Perwijs ten goede zou komen aan de kinderen uit dit huwelijk.
Ermingardis is geboren omstreeks 1293, dochter van Dirk VIII van Kleef en Margaretha van Habsburg-Kiburg.
Notitie bij Ermingardis: In 1328 is in een akte van overdracht door Gerard en Irmgard van het halve dorp Hilvarenbeek en het halve dorp Diessen aan Rutger van Leefdael, vermeld dat Willem van Goor voogd (momber) was over vrouwe Irmgard van Kleef.
Kind van Gerard en Johanna:
1 Willem IV van Horne, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.
Kinderen van Gerard en Ermingardis:
2 Dirk van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.2].
3 Willem van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.3].
4 Jan van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.4].
5 Otto van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.5].
6 Everard van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.6].
7 Godert van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.7].
8 Margaretha van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.8].
9 Gertrude van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.9].
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1 Willem IV van Horne is geboren omstreeks 1305, zoon van Gerard I van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4) en Johanna van Leuven-Gaasbeek. Willem is overleden op 22-07-1343, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij Willem: Werd op zeer jonge leeftijd ten huwelijk beloofd aan Oda van Putten.
Op 17 december 1330 vermeld als Heer van Horne, als opvolger van zijn vader.
Op 6 oktober 1342 regelde willem met instemming van zijn tweede vrouw zijn opvolging.
hij was toen kennelijk ernstig ziek.
Willem:
(1) trouwde met Oda van Putten. Oda is geboren omstreeks 1305, dochter van Nicolaas van Putten. Oda is overleden omstreeks 1335, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Oda: Overleden tussen 1330 en 1336.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1336 met Elisabeth van Kleef-Hulckrath. Elisabeth is een dochter van Dirk Loef III van Kleef. Elisabeth begon eerder een relatie met Godfried van Bergheim. Elisabeth trouwde later met NN van Steinfurt.
Kinderen van Willem en Oda:
1 Johanna van Horne. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.1.
2 Aleydis van Horne. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.2.
3 Oda van Horne. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.3.
4 Elizabeth van Horne. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.4.
5 Beatrijs van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.5].
6 Agnes van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.6]. Agnes is overleden op 08-03-1392.
Notitie bij Agnes: Was abdis van de adellijke abdij Rijnsburg.
Vermeld tussen 1368 en 1391.
7 Gerard II van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.7]. Gerard is overleden op 26-09-1345 in Warns.
Notitie bij Gerard: Vermeld op 6 oktober 1342 in een oorkonde waarin zijn vader Willem IV zijn opvolging regelde.
Gerard wordt vermeld als ridder en verkrijgt de heerlijkheid Heeze en Leende met alle toebehoren, zoals hij (Willem) het al in leen had van de hertog van Brabant. Na de dood van zijn vader moest hij zijn zusters uitkopen, na overleg met vrienden en verwanten.Gerard verkreeg tevens het land van Montcornet en Bassengis (=Bancigny) in Tiérache, zoals hij (Willem) het op dat ogenblik en wijlen zijn nicht Beatrix van Leuven, jonkvrouwe van Herstal, Gaasbeek en Montcornet het vroeger in leen had. Deze Heerlijkheid zou erfelijk bezit van heer Gerard blijven.
Vermeld is dat hij op 24 februari 1345 aan zijn neef Daniël van Goor een jaarrente van 40 pond zwarte toernooisen schonk. Hij trok in 1345 met graaf Willem IV naar Friesland waarin hij bij de slag te Staveren/Warns sneuvelde.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
8 Dirk Loef van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.8].
9 Arnoud van Horne [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.9]. Arnoud is overleden op 08-03-1389.
Notitie bij Arnoud: Werd in 1371 gekozen tot bisschop van Utrecht, in 1378 bisschop van Lui.
10 Elisabeth van Horne. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.10.
11 Willem V van Horne, geboren in 1337. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.1 Johanna van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Oda van Putten. Johanna trouwde met Gijsbrecht van Abcoude.
Kind van Johanna en Gijsbrecht:
1 Zweder van Abcoude [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.1.1].
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.2 Aleydis van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Oda van Putten. Aleydis trouwde met Dirk van Cranendonk. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.1.2 voor persoonsgegevens van Dirk.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.3 Oda van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Oda van Putten. Oda trouwde met Jan II van Polanen.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.4 Elizabeth van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Oda van Putten. Elizabeth trouwde op 20-11-1353 met Jan II van Heukelom.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.10 Elisabeth van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Elisabeth van Kleef-Hulckrath. Elisabeth trouwde in 1361 met Hendrik van Diest.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11 Willem V van Horne is geboren in 1337, zoon van Willem IV van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Elisabeth van Kleef-Hulckrath. Willem is overleden in 1357, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij Willem: Volgde zijn halfbroer Gerard in 1345 op, onder voogdij van zijn oom Dirk van Perwijs.
Hij weigerde herhaalde malen de graaf van Holland te volgen in diens strijd tegen de bisschop van Utrecht. deze bisschop was een oom van zijn vrouw Mechteld. Daarom werd hij op 3 april 1357 vervallen verklaard van zijn leengoederen en werd zijn broer Dirk Loef met Altena beleend.
Willem trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1356 met Mechteld van Arkel, 25 of 26 jaar oud. Mechteld is geboren op 14-03-1330, dochter van Jan IV van Arkel en Irmgard van Kleef. Mechteld is overleden omstreeks 1376, ongeveer 46 jaar oud. Mechteld trouwde later omstreeks 1358 met Boudewijn van Steinfurt (±1320-1394).
Kind van Willem en Mechteld:
1 Willem VI van Horne, geboren in 04-1357. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11.1.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11.1 Willem VI van Horne is geboren in 04-1357, zoon van Willem V van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11) en Mechteld van Arkel. Willem trouwde, 16 of 17 jaar oud, in 1374 met Johanna van Heinsberg.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1.4 Margaretha van Horne is geboren omstreeks 1233, dochter van Willem I van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.1) en Heilwides van Wickrath. Margaretha trouwde met Albert van Voorne.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.2 Engelbert van Horne is geboren omstreeks 1215, zoon van Willem van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2) en Margaretha van Altena. Engelbert is overleden in 1270, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Engelbert kreeg Cranendonck, Soerendonck en Maarheze. hij had ook de voogdij over het bezit van het Maria kapittel van Aken te Budel.
Erfde in 1242 van zijn kinderloos overleden oom Dirk van Altena diens goederen waaronder Maarheze en het gebied Hugten. Vermoedelijk is Engelbert de bouwer van het kasteel "Cranendonck"tussen Maarheze en Soerendonck.
Engelbert trouwde met NN van NN.
Kind van Engelbert en NN:
1 Willem Van Cranendonck van Horne, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.2.1.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.2.1 Willem Van Cranendonck van Horne is geboren omstreeks 1240, zoon van Engelbert van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.2.2.2) en NN van NN. Willem is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem was de eerste die zich Heer van Cranendunc noemde.
Willem trouwde met Katharina van Kessel. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2 voor persoonsgegevens van Katharina.
Kind van Willem en Katharina: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.2.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3 Aleydis van Horne is geboren omstreeks 1147, dochter van Engelbert van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1). Aleydis is overleden in 1189, ongeveer 42 jaar oud. Aleydis trouwde met Rutger van Merheim. Rutger is geboren omstreeks 1140, zoon van Koenraad II van Merheim (Merum) en Luitgardis van Rode. Rutger is overleden in 1212, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Uit: http://www.koeln--merheim.de/geschi.html
Um 1150 brachten die Grafen von Berg den Deutzgau unter ihre Herrschaft. Der Fronhof in Merheim war Sitz der Ritter von Merheim, die enge und freundschaftliche Beziehungen zu den Grafen von Berg unterhielten. Nach einem dieser Ritter - Rutgerus - ist die alte Dorfstraße benannt.
In der ersten schriftlichen Erwähnung Merheims 1217 verkauft Graf Adolf von Berg vor Antritt eines Kreuzzuges vermutlich den Klosterhof für 100 Mark der Zisterzienserabtei Altenberg.
Kinderen van Aleydis en Rutger:
1 Hadewich van Merheim (Merum), geboren omstreeks 1170. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.1.
2 Heilwig van Merum, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.2.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.1 Hadewich van Merheim (Merum) is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merheim en Aleydis van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3). Hadewich is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud. Hadewich trouwde met Albert van Cuijk. Albert is een zoon van Herman II van Malsen van Cuijk en NN van Namen.
Notitie bij Albert: Burggraaf van Utrecht.
Kinderen van Hadewich en Albert:
1 Hendrik III van Cuijk [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.1.1].
2 Willem van Cuijk [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.1.2].
3 Dirk van Cuijk [1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.1.3].
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.2 Heilwig van Merum is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merheim en Aleydis van Horne (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3). Heilwig is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud. Heilwig trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1195 met Albert van Kuijc, ongeveer 32 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1163, zoon van Hendrik III van Kuijc en Sophia van Rhenen. Albert is overleden in 1233, ongeveer 70 jaar oud.
Kind van Heilwig en Albert:
1 Rutger van Kuijc. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.2.1.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.2.1 Rutger van Kuijc, zoon van Albert van Kuijc en Heilwig van Merum (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.1.1.3.2). Rutger is overleden na 1267.
Notitie bij Rutger: Heer van Herpen
Rutger trouwde met Maria van Diest.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.2 Hendrik III van Kessel is geboren omstreeks 1120, zoon van Willem van Kessel (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4). Hendrik is overleden vóór 1189, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: De vermelde vader past niet in de tijdbalk.
Hendrik trouwde met Alverade van Merheim (Merum). Alverade is geboren omstreeks 1130, dochter van Koenraad II van Merheim (Merum) en Heilwich van Rode (Rousch).
Kinderen van Hendrik en Alverade:
1 Aleydis van Kessel [1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.1].
2 Hendrik IV van Kessel, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2 Hendrik IV van Kessel is geboren omstreeks 1145, zoon van Hendrik III van Kessel (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2) en Alverade van Merheim (Merum). Hendrik is overleden in 1219, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Kessel van 1193 tot 1219.
Hendrik trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 10 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.4 voor persoonsgegevens van Alveradis.
Kind van Hendrik en Alveradis:
1 Willem van Kessel. Volgt 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2.1.
1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2.1 Willem van Kessel, zoon van Hendrik IV van Kessel (zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.4). Willem trouwde met NN van Limburg. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Willem en NN: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.
1.3.1.6.3.3 Otto II van Schwaben is geboren omstreeks 995, zoon van Erenfried (Ezzo) III paltsgraaf (Ezzo) van Lotharingen en Mathilde van Saksen (zie 1.3.1.6.3). Otto is overleden op 07-09-1047 in Keulen, op de Tomberg., ongeveer 52 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Brauweiler.
Notitie bij Otto: Paltsgraaf van Lotharingen 1034-1045 aan de Rijn, hertog van Zwaben 1045-1047, graaf van de Deutzgau 1025-1047
Otto trouwde met Mathilde von Egisheim.
Kind van Otto en Mathilde:
1 Richenza van Schwaben, geboren in 1025. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.
1.3.1.6.3.3.1 Richenza van Schwaben is geboren in 1025, dochter van Otto II van Schwaben (zie 1.3.1.6.3.3) en Mathilde von Egisheim. Richenza is overleden vóór 1083, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Richenza: Ook geschreven als Richza en Richeza.
Gravin van Werl, gravin van Northeim, hertogin van Beieren.
Erfgenaam van Hachen, erfgenaam van Ruhrgouw.
Uit: Annalista Saxo:
Das Jahr 1082.
In diesem Jahre wurde das Münster des heiligen Johannes des Täufers in der Vorstadt der Stadt Magedaburg vom Erzbischofe Hartwig und den Bischöfen Godescalc und Gifrod geweiht. Der sächsische Markgraf Udo der Aeltere starb am 4. Mai. Seine Gattin hieß Oda und ihre Herkunft war folgende. Graf Rodolf, gebürtig aus einem Orte Westfalens, der Werla heißt, der Kaiserin Gisla Bruder, zeugte einen Sohn Namens Herimann, welcher eine Frau Namens Richenza heirathete und mit ihr die erwähnte Oda zeugte. Diese gebar dem genannten Udo Heinrich, Udo, Sigifrid, Rodulf und eine Tochter, die Adelheid geheißen wurde und welche der Pfalzgraf Friderich von Putelenthorp heirathete und, als er starb, Graf Lodowich der Aeltere von Thüringen. Die Mutter der eben genannten Oda aber hatte nach dem Tode des Grafen Herimann der vormalige Herzog von Northeim zur Frau genommen und er zeugte mit ihr treffliche Männer, den Grafen Heinrich den Dicken, den Vater der Kaiserin Richinza und der Pfalzgräfin Gertrud, ferner den Grafen Sifrid von Boumeneburg, den Grafen Kono von Bichlinge und drei Töchter, von denen eine Namens Ethilinde der Herzog Welph von Baiern heimführte und als er sie verstieß, heirathete sie Graf Herimann von Kalverla und sie gebar ihm den Grafen Herimann. Die dritte aber führte Graf Konrad von Arnesberg heim und zeugte mit ihr den Grafen Friderich. Als nun der ältere Udo gestorben war, folgte ihm
sein Sohn Markgraf Heinrich. Dieser hatte eine Frau Eupraccia, des Königs von Ruscien Tochter, die in unserer Sprache Adelheid genannt wurde und welche nachher Kaiser Heinrich heirathete.

Das Jahr 1083.
Der Sommer war so heiß, daß eine große Menge von Fischen im Wasser umkam. Unter Kindern und Greisen kamen viele Todesfälle an der Ruhr vor. Der Gottesfriede kam auf. Otto von Northeim, ein kluger und sehr vornehmer Mann, einst Herzog von Baiern, aber ungerechter Weise vom Könige Heinrich abgesetzt, ist am 11. Januar gestorben. Sein Großvater war Graf Sigefrid von Northeim, welcher mit der Gräfin Machthilde Sigefrid, den Mörder jenes großen Markgrafen Ekkehard, zeugte, und den Benno, welcher mit der Gräfin Eilika diesen Otto zeugte, von dem wir sprechen. Er hinterließ ebenfalls Söhne und Töchter, welche ihm die Herzogin Richeza geboren hat, von denen an der passenden Stelle erzählt worden ist.
Richenza:
(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1040 met Hermann III van Werl, ongeveer 27 jaar oud. Zie 1.4.1.1.8.1 voor persoonsgegevens van Hermann.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1050 met Otto I van Northeim hertog van Beieren, ongeveer 30 jaar oud. Otto is geboren omstreeks 1020, zoon van Benno van Northeim en Eilika van Braunschweig. Otto is overleden op 11-01-1081, ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven in Northeim Nicolai Kapelle.
Notitie bij Otto: Vermeldingen in Annalista Saxo.
Vermeld in een oorkonde van 1058 van Hendrik IV.
Hertog van Beieren, in 1061 verkregen van keizerin Agnes, weduwe van keizer Hendrik III. Later door de keizer afgezet als hertog van Beieren.
Zie ook het vermelde bij Otto de Rijke van Zutphen, goederenlijst Corvey.
De graven van Nordheim waren erfelijk voogd van de abdij Corvey.
Kind van Richenza en Hermann:
1 Oda van Werl, geboren omstreeks 1045. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.1.
Kinderen van Richenza en Otto:
2 Hendrik de Vette van Northeim, geboren omstreeks 1052. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.
3 Ethelinde van Northeim, geboren omstreeks 1055. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.3.
4 Siegfried III van Boyneburg van Northeim, geboren omstreeks 1057. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.4.
5 Ida van Northeim. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.5.
6 Mathilde van Beichlingen van Northeim, geboren omstreeks 1055. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.
7 Eilika van Northeim [1.3.1.6.3.3.1.7].
8 Koenraad van Northeim, geboren omstreeks 1060. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.8.
1.3.1.6.3.3.1.1 Oda van Werl is geboren omstreeks 1045, dochter van Hermann III van Werl (zie 1.4.1.1.8.1) en Richenza van Schwaben (zie 1.3.1.6.3.3.1). Oda is overleden op 13-01-1110, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Oda: Gravin van Stade
Oda trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1065 met Lothar Udo van Noordmark. Lothar is een zoon van Lothar Udo I van Noordmark en Adelheid von Ortenau. Lothar is overleden in 1082.
Notitie bij Lothar: Graaf van Stade; markgraaf van Noordmark
Kinderen van Oda en Lothar:
1 Hendrik I van Stade [1.3.1.6.3.3.1.1.1], geboren in 1065. Hendrik is overleden op 27-06-1087, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Genaamd "de lange"
2 Adelheid van Stade, geboren omstreeks 1065. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.1.2.
3 Lothar Udo III van Noordmark [1.3.1.6.3.3.1.1.3], geboren omstreeks 1070.
4 Rudolf I van Stade [1.3.1.6.3.3.1.1.4], geboren omstreeks 1070.
5 Siegfried van Stade [1.3.1.6.3.3.1.1.5], geboren vóór 1083.
1.3.1.6.3.3.1.1.2 Adelheid van Stade is geboren omstreeks 1065, dochter van Lothar Udo van Noordmark en Oda van Werl (zie 1.3.1.6.3.3.1.1). Adelheid:
(1) trouwde met Friedrich von Puthelendorp.
(2) trouwde met Ludwig dem Älteren von Thüringen.
1.3.1.6.3.3.1.2 Hendrik de Vette van Northeim is geboren omstreeks 1052, zoon van Otto I van Northeim hertog van Beieren en Richenza van Schwaben (zie 1.3.1.6.3.3.1). Hendrik is overleden op 10-04-1101, ongeveer 49 jaar oud (oorzaak: vermoord). Hij is begraven in Abdij Bursefelde.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Begraven in het door hem en zijn vrouw in 1093 gestichte Benedictijner klooster Bursfelde, tussen Uslar en Münden.
Notitie bij Hendrik: Vermeld als markgraaf van Brunswijk, graaf van Northeim, graaf van Ruhrgau en graaf in Midden Frisia.
Vermoord. https://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_van_Northeim
Hendrik was zwager van Egbert II van Meißen. Egbert verloor al zijn titels omdat hij volhardde in de opstand tegen keizer Hendrik. Het markgraafschap van Friesland werd door de keizer aan bisschop Koenraad van Zwaben (bisschop) van Utrecht toegewezen. Toen die in 1099 werd vermoord claimde Hendrik de functie, op grond van de aanspraken van zijn vrouw. Dit werd door de keizer gehonoreerd en Hendrik werd benoemd tot markgraaf van Friesland. Toen Hendrik naar Friesland trok, werd hij daar gedood terwijl zijn vrouw ternauwernood ontkwam. Hierover bestaan meerdere lezingen.
Hendrik werd feestelijk ontvangen in Staveren door een gezelschap van Utrechtse ministerialen en voorname inwoners van Friesland en Staveren. Tijdens de ontvangst probeerden ze Hendrik te vermoorden. De aanslag mislukte en Hendrik en zijn vrouw vluchtten per schip naar Deventer maar ze werden door de Friezen ingehaald. Hendrik werd neergestoken en vervolgens door de Friezen overboord geworpen, zodat hij verdronk in de Nagel, de benaming van een rivier bij Nagele, de havenplaats van het territorium Urk.
Hendrik is begraven in de abdij van Bursefelde.
Zie ook; D.J. Henstra, Friese graafschappen tussen Zwin en Wezer
Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1080 met Gertrudis von Meissen von Braunschweig, ongeveer 22 jaar oud. Zie 1.3.5.1.1.3.2 voor persoonsgegevens van Gertrudis.
Kinderen van Hendrik en Gertrudis:
1 Richenza van Northeim, geboren omstreeks 1081. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.1.
2 Gertrudis Palatina van Northeim, geboren omstreeks 1085. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.
3 Otto III van Northeim [1.3.1.6.3.3.1.2.3], geboren omstreeks 1087. Otto is overleden in 1116, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij Otto: Otto III (-1116) Hij is nooit gehuwd geweest en stierf kinderloos. Hij was geestesziek.
Waarschijnlijk was hij wel de opvolger van zijn vader Hendrik in 1101 als graaf in Friesland. Zie: Fon-Jelde; Middeleeuws Frisia (PDF-bestand op internet)
Muntfondsten tonen dit waarschijnlijk aan.
Bij zijn dood vererfden de grafelijke rechten van zijn vaders kant naar zijn neef Siegfried IV van Northeim, maar de rechten van zijn moeders kant gingen naar Otto von Salm von Rheineck, de man van zijn zuster Gertrud; na het overlijden van zijn moeder Gertrudis in 1117. Gertrud en haar zuster Richenza blijken na de dood van hun moeder afspraken te hebben gemaakt over de verdeling van de erfenis. Lotharius, de man van Richenza, wilde bepaalde zaken graag in bezit hebben, zoals het klooster te Brunswijk en het kan zijn dat daarbij Otto, de man van Gertrudis, accoord is gegaan en daarbij Bentheim en Friesland heeft verkregen. Maar dit laatste is niet uit schriftelijke stukken bekend; alleen een aantal daadwerkelijk plaats gehad hebbende gebeurtenissen doen dit vermoeden.
Het geschil omtrent de grafelijke rechten in Friesland met de bisschop van Utrecht bleef.
Koning Koenraad bevestigde in 1145 op basis van een gerechtelijk oordeel van de vorsten, dat de bisschop de grafelijke rechten in Friesland bezat, wat kennelijk voor Otto von Rheineck aanleiding was om in 1146 vanuit zijn kasteel in Bentheim het graafschap Twenthe binnen te vallen.
Uit een oorkonde van 1165 blijkt dat de koning een compromis heeft getroffen tussen de bisschop van Utrecht en graaf Floris III van Holland, die een zoon was van Otto’s dochter Sophia, g/m Dirk VI van Holland. Het beheer over het kasteel Bentheim als de rechten op de Friese graafschappen werd geregeld.
Otto bleef kinderloos.
1.3.1.6.3.3.1.2.1 Richenza van Northeim is geboren omstreeks 1081, dochter van Hendrik de Vette van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2) en Gertrudis von Meissen von Braunschweig (zie 1.3.5.1.1.3.2). Richenza is overleden in 1141, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Richenza: Richenza (-1141), gehuwd met Lotharius van Supplinberg, die later keizer zou worden.
Vermeld in een oorkonde van 15 juli 1135 waarin keizer Lotharius, op verzoek van zijn vrouw Richenza, de Ministerialen van zijn kerk in Wildeshausen, bevestigd in hun privilegien. Getuigen: Maarschalk Adelbertus, paltsgraaf Frederik, Herman, Otto van Rieneck, Otto zoon van maarschalk Koenraad.
Richenza trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1100 met Lotharius van Supplinburg.
Notitie bij Lotharius: Hertog van Saksen in 1106 en later tot keizer gekroond. Veroverde in 1115 met geweld Münster. Bisschop Burchard van Münster vluchtte naar de keizer en stierd in 1118 op weg naar Rome. Lotharius dwong het kapittel van Münster zijn familielid Dirk van Winzenburg tot vorst-bisschop te nemen. In 1 1 17 werd Dirk al elect van Munster
genoemd en getuigde hij als zodanig samen met Hendrik de Oude van Zutphen in een oorkonde van Herman van Zutphen, abt van Pantaleon in Keulen."
1.3.1.6.3.3.1.2.2 Gertrudis Palatina van Northeim is geboren omstreeks 1085, dochter van Hendrik de Vette van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2) en Gertrudis von Meissen von Braunschweig (zie 1.3.5.1.1.3.2). Gertrudis is overleden in 1154, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Gertrudis: Gertrudis, erfgename van Friesland en gravin/vrouwe van Bentheim 1150-1154, gehuwd met Siegfried I van Weimar-Orlamünde, paltsgraaf van de Rijn, en met Otto I van Salm und Rhieneck, paltsgraaf am Rhein, graaf van Bentheim 1134-1140 en 1148-1150.
Gertrudis is de schoonzuster van keizer Lothar von Supplinburg.
Nadat in 1134 de laatste graaf von Bentheim, Johannes, is gestorven, verkijgt Gertrudis Bentheim als erfdeel. Zij bouwt de burcht opnieuw op die in 1116 door hertog lothar von Suplinburg is vernietigd, gelijktijdig met de vernietiging van de burcht Schulenburg bij Veldhausen.
Gertrudis:
(1) trouwde met Siegfried III von Weimar Orlamunde. Siegfried is overleden in 1113.
Notitie bij overlijden van Siegfried: Gesneuveld.
(2) trouwde met Otto I van Salm graaf von Rieneck. Otto is geboren omstreeks 1085, zoon van Herman I von Salm en Sophia van Rieneck. Otto is overleden in 1151, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Otto: Overlijdensdatum ook 1149. Aangehouden 1151 zoals in Fon jelde pag. 205 is vermeld.
Notitie bij Otto: Urkundenbuch Niederrhein nr 301 01-08-1126; graaf Otto von Rheineck is voogd over het Benedicterinenklooster op het Rijneiland Rolandswerth dat door aartsbisschop Friedrich I aan de abdij van Siegburg is geschonken.
Koning Koenraad bevestigde in 1145 op basis van een gerechtelijk oordeel van de vorsten, dat de bisschop de grafelijke rechten in Friesland bezat, wat kennelijk voor Otto von Rheineck aanleiding was om in 1146 vanuit zijn kasteel in Bentheim het graafschap Twenthe binnen te vallen.
Uit een oorkonde van 1165 blijkt dat de koning een compromis heeft getroffen tussen de bisschop van Utrecht en graaf Floris III van Holland, die een zoon was van Otto’s dochter Sophia, g/m Dirk VI van Holland. Het beheer over het kasteel Bentheim als de rechten op de Friese graafschappen werd geregeld.
Zie ook: http://resources.huygens.knaw.nl/retrofiles/obnb/Kloosterrade.pdf
[1148 december 25 -] 1149 [december 24] Bonn
Arnold I, aartsbisschop van Keulen, beoorkondt de stichting en dotatie van een bedehuis in het dorp Hersel door gelovigen ter plaatse alsmede de regeling waarbij een hoeve land grenzend aan het dorp leenroerig aan de aartsbisschop aan het bezit is toegevoegd, en regelt de verhouding van het met het bedehuis te verbinden regulierenconvent met het kapittel van St.-Cassius en St.-Florentius te Bonn. Onder de getuigen: abt Erpo van Kloosterrade. Onder de getuigen Adelbert, graaf van Bonn, Adolf graaf van Saffenberg, Adolf graaf van Berg, Otto graaf van Rheineck, Diederik graaf van Are, Hendrik graaf van Limburg, Gosewijn van Heimesberg, Adelbertus graaf van Norvenich,
Kinderen van Gertrudis en Otto:
1 NN von Rieneck [1.3.1.6.3.3.1.2.2.1]. NN is overleden in 1146 in Ootmarsum.
Notitie bij NN: In 1146 verslagen door de bisschop van Utrecht in een veldslag bij Ootmarsum. Zie Fonjelde pag 205.
2 Otto graaf von Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.2], geboren omstreeks 1110. Otto is overleden in 1148, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij Otto: Graaf van Bentheim van 1140 -1148. Hij is vermoord door Herman von Staleck.
In 1144 voert hij oorlog tegen de bisschop van Utrecht, maar wordt overwonnen en bij Ootmarsum gevangen genomen. Hij wordt verplicht om Bentheim af te staan aan de bisschop van Utrecht, maar krijgt het in leen terug.
Letzter Besitzer des Landes Tubantia. Bruder von Sophia, Erbin vom Twenderlande. Vermeld in Johann Hübners Genealogische Tabellen Leipzig 1727.
3 Sophia von Salm von Rieneck, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3 Sophia von Salm von Rieneck is geboren omstreeks 1115, dochter van Otto I van Salm graaf von Rieneck en Gertrudis Palatina van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2). Sophia is overleden in 1176 in Jeruzalem, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Gravin van Bentheim.
Sophia trouwde, ongeveer 9 jaar oud, omstreeks 1124 met Dirk VI van Holland, ongeveer 16 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1108, zoon van Floris II de vette van Holland en Gertrud (Petronella) van Opper Lotharingen. Dirk is overleden op 05-08-1157, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven in Rijnsburg.
Notitie bij Dirk: Graaf van Holland en Midden Friesland en Urk/Emelweerd. Graaf van Bentheim.
Hij was graaf van Holland van 1121 tot 1129 en van 1131 tot zijn overlijden in 1157.
Stond tot zijn meerderjarigheid onder voogdij van zijn moeder Petronella. Hij huwde met Sophia van Reineck, waardoor het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland kwam. Zijn jongere broer Floris kwam een paar maal tegen hem in opstand en in 1129 werd Floris graaf tot 1131, vanwege de steun van zijn moeder, de bisschop van Utrecht Andries van Cijck en de roomse koning Lotharius III, zijn oom. In 1131 verloor hij die steun en moest vluchten naar het gebied van de West Friezen. Deze waren tegen Dirk VI in opstand gekomen. Zij boden Floris de heerschappij over West Friesland aan en ook de Kennemers sloten zich bij hun aan. In 1132 werd de broedertwist door tussenkomst van Lotharius bijgelegd. In 1133 bezette Floris de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijck trokken met een leger naar Utrecht. In 1139 ondernam hij een bedevaart naar het Heilige Land en verwierf van paus Innocentiüs II de onafhankelijkheid van de Utrechtse kerk voor de abdijen van Egmond en van Rijnsburg. Deze werden het bijzonder eigendom van de Pauselijke Stoel.
Met de bouw van het klooster te Egmond was begonnen in het jaar 1140. Dirks moeder draagt het klooster na gereedkoming op aan paus Innocentiüs II. De voogdij komt bij de graven van Holland en komt erfelijk toe aan het geslacht Egmond. beginnend met kwade Wouter van Egmond, die in 1208 overlijdt. Abt wordt Walter, eerder proost van de abdij te Lens van de abdij van Gent; waarschijnlijk heeft hij annalen van Gent naar Egmond overgebracht. De beide kloosters werden door deze constructie aan de heerschappij van de bisschop van Utrecht onttrokken.
In 1143 trok hij ten strijde tegen Herbert, de bisschop van Utrecht.
Zie: http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/gravenoprij1.pdf
Dirk is begraven in de in 1133 door zijn moeder gestichtte abdij van Rijnsburg.
Kinderen van Sophia en Dirk:
1 Floris III van Holland, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.
2 Dirk van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.2], geboren omstreeks 1138. Dirk is overleden in 1151, ongeveer 13 jaar oud.
3 Otto van Holland van Bentheim, geboren omstreeks 1142. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.
4 Boudewijn van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.4]. Boudewijn is overleden op 30-04-1196 in Mainz.
Notitie bij Boudewijn: Uit Wikipedia:
Bisschop van Utrecht van 04-07-1178 tot 1196.
Boudewijn was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck en een broer van graaf Otto van Bentheim en graaf Floris III van Holland. Vooraleer bisschop van Utrecht te worden, was Boudewijn volgens sommige bronnen aartsbisschop van Bremen en kapelaan van Hendrik de Leeuw. Als bisschop van Utrecht kon het graafschap Holland zijn macht in Utrecht versterken. Tijdens zijn regering was hij in strijd met hertog Otto I van Gelre over de Veluwe en Salland en met de burggraven van Groningen en Coevorden. De oorlogen in het Oversticht, waar plunderingen van bisschoppelijke goederen bovendien schering en inslag waren, legden een zware wissel op de financiën van het bisdom. Boudewijn werd na zijn dood bijgezet in de Dom van Utrecht.
5 Dirk van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.5]. Dirk is overleden op 28-08-1197 in Padua.
Notitie bij Dirk: Werd in 1196 domproost van Utrecht en in 1197 bisschop van Utrecht.
Uit Wikipedia:
Dirk van Holland was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sofia van Bentheim en daarmee een broer van graaf Floris III en bisschop Boudewijn II.
Dirk werd in 1196 domproost in Utrecht. Na de dood van zijn broer werd hij door de Hollandse partij als kandidaat voor de Utrechtse zetel naar voren geschoven, hierin gesteund door keizer Hendrik VI. Gelre kwam met Arnold van Isenburg, gesteund door de paus en de aartsbisschop van Keulen. Hierdoor ontstond een impasse, waarin Dirk als bisschop van het Nedersticht werd erkend, en Arnold van Isenburg als bisschop van het Oversticht.
Beide kandidaten reisden daarop naar Rome, waar Arnold in 1196 door paus Innocentius III tot bisschop van Utrecht werd gewijd. Snel daarna overleed hij en Dirk I werd alsnog geconsacreerd. Hij overleed op de terugweg van Rome naar Utrecht te Pavia.
6 Sophia van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.6].
7 Hadewich van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.7].
8 Geertruid van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.8].
9 Petronilla van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.9].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1 Floris III van Holland is geboren omstreeks 1140, zoon van Dirk VI van Holland en Sophia von Salm von Rieneck (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3). Floris is overleden op 01-08-1190 in Antiochia, ongeveer 50 jaar oud. Hij is begraven in Tyrus in de Petruskerk naast keizer Frederik Barbarossa.
Notitie bij Floris: Graaf van Holland; vermeld tussen de jaren 1157 en 1190.
Vanaf 1165 gezamenlijk met de bisschop van Utrecht uitvoerder van de grafelijke rechten in Westerlauwers Friesland.
Was een trouw bondgenoot van keizer Frederik Barbarossa.
In 1158, 1176 en 1178 streed hij met hem in Italië. Dat leverde hem de status van Rijksvorst op.
Hij was voortdurend in strijd met de West Friezen. De West Friezen verwoestten tot twee keer toe Alkmaar en Floris op zijn beurt verwoeste Schagen, Winkel en Niedorp. Toen Floris in 1184 Texel veroverde, gaven de West Friezen hun strijd op. De West Friezen werden verplicht om 4000 zilveren marken te betalen.
In 1165 kwam Floris al in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammer, de Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraken over de heerschappij over de inkomsten uit West Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste dat de inkomsten tussen graaf en bisschop gelijkelijk moesten worden verdeeld. Floris stelde ook een tol in bij Geervliet, gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn. De graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas, wist Filips van Hollant te bewegen die weer op te heffen, doch in 1166 stelde hij die weer in. Filips van Vlaanderen kwam daarop met een leger naar het noorden en nam Filips van Hollant gevangen. In het daarop volgende verdrag van Brugge moest Filips van Hollant de tol opheffen en erkennen dat de heerschappij over Zeeland aan Vlaanderen toebehoorde.
Floris trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-09-1162 met Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden op 11-01-1208.
Kinderen van Floris en Adelheid:
1 Margaretha van Holland, geboren omstreeks 1161. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.1.
2 Dirk VII van Holland, geboren in 1163. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.2.
3 Willem I van Holland, geboren omstreeks 1166. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.3.
4 Hendrik van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.4], geboren omstreeks 1165.
5 Adelheid van Holland, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.5.
6 Floris van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.6]. Floris is overleden op 30-11-1210 in Utrecht.
Notitie bij Floris: Proost van Utrecht
7 Agnes van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.7]. Agnes is overleden in 1228.
Notitie bij Agnes: Abdis in Rijnsburg
8 Boudewijn van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.8].
9 Sophia van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.9].
10 Elisabeth van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.10].
11 Mechtild van Holland. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.1 Margaretha van Holland is geboren omstreeks 1161, dochter van Floris III van Holland (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Margaretha is overleden in 1203, ongeveer 42 jaar oud. Margaretha trouwde met Dirk IV graaf van Kleef.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.2 Dirk VII van Holland is geboren in 1163, zoon van Floris III van Holland (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Dirk is overleden op 04-11-1203 in Dordrecht, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Omdat hij geen zonen had maakte hij Holland erfelijk voor vrouwen.
Hij kreeg onenigheid met zijn jongere broer Willem, die steun zocht bij de West Friezen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Willem het bestuur kreeg over het graafschap Midden Friesland.
In 1202 kwam Dirk met een leger naar Brabant om Otto van Gelre bij te staan in een conflict met de hertog van Brabant. Op 7 september 1202 verwoeste Dirk het net gestichte ’s Hertogenbosch. Op de terugweg werd hij echter bij Heusden door een sterk leger van de Hertog gevangen genomen, maar werd weer vrijgelaten na een zeer ongunstige overeenkomst te hebben gesloten. Het gebied ten zuiden van het Hollands Diep moest hij aan de Hertog afstaan en hij moest de Hertog als leenheer erkennen voor het gebied Zuid Holland. De bisschop van Utrecht moest hij als leenheer erkennen voor het overige deel van Holland. De graven van Holland waren daardoor hun overwicht in de Noordelijke Nederlanden kwijt.
Hij overleed te Dordrecht en zijn lijk werd per schip naar Egmond vervoerd om in het klooster te worden begraven.
Dirk trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1186 in Loosduinen met Aleida van Kleef, ongeveer 16 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1170, dochter van Dirk van Kleef.
Kinderen van Dirk en Aleida:
1 Ada van Holland, geboren in 1188. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.2.1.
2 Aleidis van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.2.2]. Aleidis is overleden vóór 1203.
3 Petronilla van Holland [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.2.3].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.2.1 Ada van Holland is geboren in 1188, dochter van Dirk VII van Holland (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.2) en Aleida van Kleef. Ada is overleden in 1223, 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven in Herkenrode.
Notitie bij overlijden van Ada: Thomas Bohn (dissertatie 2002) stelt haar sterfdatum tussen 1234 en 1237.
Notitie bij Ada: Ada was als enige van de drie kinderen nog in leven in 1203, toen haar vader stierf. Zij huwde door toedoen van haar moeder en om haar positie te verstevigen, direct na haar vaders dood en nog voor de begrafenis van haar vader, met Lodewijk II van Loon.
Haar oom Willem betwiste haar de opvolging in de grafelijke rechten van haar vader, vanwege de algemene opvatting dat vrouwen geen recht hadden op de troon. Willem riep zichzelf uit tot graaf van Holland, met steun van de edelen van Kennemerland. Hij had te laat gehoord dat zijn broer was overleden en wilde later de herdenkingsdienst bijwonen, maar kreeg geen toestemming van zijn schoonzuster daartoe. Zijn medestanders waren verbolgen en beraamden een overval. Getrouwen van Ada kregen hier lucht van en Ada vluchtte in het geheim ’s nachts van Haarlem, waar zij verbleef voorafgaand aan de maandelijkse herdenkingsdienst voor haar vader, richting Utrecht met haar moeder, waar zij behouden aankwamen.
Maar getrouwen van haar oom Willem brachten haar zo in het nauw dat ze zich na enige tijd verschanste in de door vertrouwelingen van haar bemachtigde burcht van Leiden. Philips van Wassenaar, de burggraaf van Leiden, nam na een kort beleg de burcht in en Ada werd door haar oom Willem geïnterneerd op Texel. Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden. Daarna volgde veel strijd, wat bekend staat als de Loonse oorlog, eindigend in 1206 met het verdrag van Brugge. (Zie bij Willem I)
In 1207 wist Lodewijk van Loon zijn vrouw Ada vrij te krijgen, maar zij moest haar claim op het graafschap Holland opgeven.
Ada trouwde, 14 of 15 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Lodewijk II graaf van Looz (Loon), ongeveer 43 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.4.1 voor persoonsgegevens van Lodewijk. Ada en Lodewijk bleven kinderloos.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.3 Willem I van Holland is geboren omstreeks 1166, zoon van Floris III van Holland (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Willem is overleden op 04-02-1222, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Willem: Vermeld op 2 augustus 1215 als getuige in een zgn "Königsurkunde" opgemaakt in Neuss. Aanwezigen o.a. Lodewijk hertog van Baiern, Hendrik hertog van Brabant, graaf Adolf van Berg, Hendrik hertog van Limburg en zijn zoon Walrav, graaf Willem van Holland, graaf Frederik van Altena en graaf Adolf van Mark.
Graaf van Holland en van midden Friesland vanaf 1206, na strijd met Lodewijk van Loon, die was getrouwd met Ada, de dochter van zijn broer Dirk VII die in 1203 was overleden.
In 1213 door keizer Otto IV erkend als graaf over geheel Holland.
Nam deel aan de derde kruistocht in 1189 waarbij zijn vader overleed in 1190. Zelf werd hij op de terugtocht in Frankrijk gevangen genomen. In 1191 keerde hij in Holland terug maar raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk, die zijn vader was opgevolgd als graaf. Willem zocht steun bij de opstandige Friezen.hij kon zelf niet weg uit Zeeland en daarom stuurde hij zijn vrouw Aleid met een leger naar West Friesland. In 1195 kwam het tot een treffen tussen Aleid en haar zwager Dirk. Aleid won door de leiders van Niedorp en Winkel om te kopen. Het geschil werd bijgelegd en Willem kreeg het bestuur over het graafschap Midden Friesland. (Het huidige Friesland) Willem kreeg al snel weer een conflict met zijn broer. Hendrik de Kraan, heer van Kuinre hield strooptochten in Midden Friesland. Willem vernietigde daarop de burcht van Kuinre. Dirk VII had echter in 1196 het tijdelijk bewind over het bisdom Utrecht van keizer Hendrik VI gekregen en had zijn oom Dirk van Holland aangesteld als bisschop. Hendrik van Kuinre was leenman van de bisschop en Dirk kon dus niet toestaan dat diens goederen vernield werden. Hij liet zijn broer Willem door Hendrik van Kuinre gevangen nemen. Willem ontsnapte en vluchtte naar Otto I van Gelre. Deze lag ook in een conflict met Dirk van Holland, omdat hij pogingen ondernam om het Oversticht (Drenthe en Overijssel) te bemachtigen. In 1197 trouwde Willem met de dochter van zijn gastheer. In 1203 betwiste hij, na de dood van zijn broer, zijn nicht Ada de opvolging in de adellijke leenrechten van haar vader. In 1204 wist Lodewijk van Loon, de man van Ada, met hulp van de graaf van Vlaanderen en de bisschoppen van Luik en Utrecht, Willem te verdrijven naar Zeeland. In 1205 heroverde Willem echter zijn voormalig graafschap. In 1206 werd de vrede in deze "Loonse oorlog" getekend. Willem kreeg Zeeland en de streek rond Geertruidenberg en Lodewijk van Loon de rest. Maar in 1213 kreeg Willem het hele graafschap Holland als rijksleen van keizer Otto IV. In 1214 trok Willem met keizer Otto op en nam deel in de slag bij Bouvines. Hij wordt daar de behaarde graaf van Holland genoemd.
In 1216 nam Willem deel aan een Franse expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. De Engelse koning bracht het verdrag van 1206 weer boven water en erkende alleen Lodewijk van Loon als graaf van Holland. Deze Jan bereikte ook dat Willem in 1216 werd geëxcommuniceerd door de Paus. Om van de ban af te komen heeft Willem in 1217 deel genomen aan de vijfde kruistocht. Op die tocht verwierf hij veel roem. Via een tussenstop in Portugal vanwege storm, hielp hij de Portugeze koning de Moren te verdrijven. In 1220 keerde hij terug na onenigheid met de pauselijke afgezant Pelagius over het afwijzen van de voorstellen van de Egyptische sultan al-Kamil om het ingenomen Damiate te ruilen voor Jeruzalem. Willem I verleende stadsrechten aan Geertruidenberg in 1213, Middelburg in 1217, Dordrecht in 1220 en waarschijnlijk heeft hij ook Leiden stadsrechten verleend. Tijdens zijn bewind zijn de dijken van de Hollandse Waard aangelegd. Ook de Hoogheemraadschappen zijn toen ontstaan.
Op zijn ambtszegel stond het opschrift Wilhelmus Comes Frisiae.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1197 in Staveren met Adelheid van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4 voor persoonsgegevens van Adelheid.
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, omstreeks 1220 met Maria van Brabant.
Notitie bij Maria: weduwe van keizer Otto IV.
Kinderen van Willem en Adelheid: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.5 Adelheid van Holland is geboren omstreeks 1163, dochter van Floris III van Holland (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden na 1205, minstens 42 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 13 jaar oud, in 1176 met Otto I markgraaf van Brandenburg, 49 of 50 jaar oud. Otto is geboren op 21-06-1126. Otto is overleden op 07-03-1184, 57 jaar oud.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11 Mechtild van Holland, dochter van Floris III van Holland (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Mechtild is overleden in 1223. Mechtild trouwde met Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg. Arnold is geboren vóór 1166, zoon van Eberhart I van Altena en Adelheid van Kleef. Arnold is overleden in 1209, minstens 43 jaar oud.
Kinderen van Mechtild en Arnold:
1 Eberhard II van Altena [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.1].
2 Frederik van Altena-Ilsenburg [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.2].
3 Diederik van Münster [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.3].
4 Engelbert van Osnabrück [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.4].
5 Bruno van Osnabrück [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.5].
6 Agnes van Altena [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.6].
7 Philip van Altena [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.7].
8 Godfried van Altena [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.8].
9 Adolf van Altena [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.9], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Adolf: Mogelijk vermeld in een oorkonde van 20 september 1224 Oorkondenboek Osnabrück waarbij Sophia, vrouw van Otto van Ravensberg door koning Hendrik beleend wordt met het graafschap Eemsgau op voorspraak van aartsbisschop Engelbert van Keulen. Andere getuigen waren Godfried van Arnsberg, Gerard van Wassenberg, Herman van Lon en Godschalk van Lon, hertog Walravenus en zijn broer Heinricus.
10 Hendrik van Almelo, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10 Hendrik van Almelo is geboren omstreeks 1200, zoon van Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg en Mechtild van Holland (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11).
Notitie bij Hendrik: Vermeld 1233-1277.
Hendrik:
(1) trouwde met NN van NN.
(2) trouwde met Aleidis van Woudenberg.
Notitie bij Aleidis: Vermeld 1272-1293
Kind van Hendrik en NN:
1 Arnold II van Almelo, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.
Kind van Hendrik en Aleidis:
2 NN van Almelo, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1 NN van Almelo is geboren omstreeks 1220, dochter van Hendrik van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10) en Aleidis van Woudenberg. NN trouwde met Rudolf II van Peize.
Notitie bij het huwelijk van NN en Rudolf: Moet getrouwd zijn tussen 1249 en 1254 en heeft zich toen gevestigd in Almelo. Komt na 1249 niet meer voor als getuige in oorkonden samen met zijn broers Rudolf en Folkert.
Rudolf is geboren vóór 1220, zoon van [waarschijnlijk] Egbert? van Peize en NN van NN. Rudolf is overleden na 1253, minstens 33 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd in oorkonden, zie bij Adolf
Genoemd op pagina 46 van Magnin Geschiedkundig schoolboek van Drenthe.
Kind van NN en Rudolf:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1250, zoon van Rudolf II van Peize en NN van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1). Eg(gel)bertus is overleden in 1313, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Eg(gel)bertus: Engelbertus van Peize staat in enkele geschriften vermeld heer van Almelo, als nazaat van Hendrik I van Almelo. Dit is echter niet juist. Zijn vader Rudolph of Roelof was getrouwd met een dochter van Hendrik van Almelo die was gehuwd met Aleidis van Woudenberg. Rudolph was borgheer op een van de leengoederen van het huis Almelo en zijn nakomelingen zijn dat gebleven.
Wordt genoemd in een oorkonde van 1313 als ridder van Peize, wiens dochter getrouwd is met Johan van der Ese en waarin zijn kleinzoon Herman zal trouwen met de dochter Lise van Herman Vleisch.
Eg(gel)bertus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met NN van NN.
Kinderen van Eg(gel)bertus en NN:
1 Rudolf van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.
2 NN van Peize, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.2.
3 NN van Peize, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.3.
4 Egbert van Peize, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.4.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1 Rudolf van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1275, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1) en NN van NN. Rudolf is overleden na 1335, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld tussen 1308 en 1335.

ogd0245 de dato 23 oktober 1313. Rodolphus van Peize verklaart de helft zijner tienden te Benneveld aan de buren aldaar te hebben verkocht

ogd0279 de dato 4 juli 1323. Johannes van Almelo verklaart met zijn broeder Egbertus de hun toekomende nalatenschap te hebben gescheiden volgens de uitspraak van Johan, graaf van Bentheim, en anderen. Vermeld staat Rodolf van Peize.

ogd0296 de dato 25 januari 1326. Roelof van Peize, Egbert van Groenenberg en enige anderen verklaren borg te blijven voor een schuld van de bisschop van Utrecht aan de heer van Keppel.

Ogd0339 van 3 november 1334. Rudolf van Peize verkoopt met zijn 4 zoons hun goederen te Halen aan het convent van Assen, voor de helft en de andere helft aan zijn familie te Eelde. (Rodulphus, zoon van Eggelbertus, ridder van Peize, en zijn zoons Eggelbertus, Rodolphus, Bernardus en Hermannus. Eggelbertus de oudste broer is meerderjarig en is medezegelaar van de oorkonde. Getuigen Hermannus, genaamd Schulte (te Eelde).)

Komt voor in een oorkonde van 1335 waarin hij aan de abt van Dikninge vraagt om geen geld te geven aan Otto van Norch vanwege de overdracht van goederen te halen, omdat hij daar rechten op heeft en hij deze verkocht heeft aan het convent van Assen.
Vermoedelijk is in 1334 of iets eerder zijn vrouw, een zuster van Otto van Norch, overleden die (mede)aanspraak had op rechten in Halen.
Rudolf trouwde met NN van Norch. NN is geboren omstreeks 1275, dochter van Hendrik van Norch. NN is overleden in 1334, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij NN: De vrouw van Roelf van Pedze is een zuster zijn van Otto van Norch.
Kinderen van Rudolf en NN:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.1], geboren omstreeks 1295.
2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1322. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.2.
3 Bernardus van Peize van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.3], geboren omstreeks 1324.
Notitie bij Bernardus: Leenman van de heer van Almelo
4 Hermannus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1326. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.4.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1322, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1) en NN van Norch. Rodolphus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.2 voor persoonsgegevens van NN.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.4 Hermannus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1326, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1) en NN van Norch.
Notitie bij Hermannus: Leenman van de heer van Almelo
Hermannus trouwde met NN van NN.
Kind van Hermannus en NN:
1 Roelof van Peize van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.1.4.1]. Roelof is overleden na 1394.
Notitie bij Roelof: In 1394 werd een Roelof van Peize door de bisschop van Utrecht beleend met het goed "Vogelsanc" te Almelo, gelegen een kilometer ten zuidoosten van het voormalige mottekasteel "Schuilenburch" De van Peizes waren nauw verwant aan de van Almelo’s en borgmannen van de Heer van Almelo. Reeds in 1364 zijn zij getuige bij een akte waarin de Heer van Almelo aan de bewoners van Vriezenveen bepaalde rechten verleend. Het landhuis Vogelsanc is altijd door nakomelingen bewoond gebleven tot 1896. Toen woonde er op dit huis nog een familie met de naam Pezie, een naam die heden, 2015, nog in Almelo bestaat. Het erve Pezie is thans een multifunctioneel centrum.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.2 NN van Peize is geboren omstreeks 1280, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1) en NN van NN. NN is overleden vóór 1375, ten hoogste 95 jaar oud.
Notitie bij NN: In oorkonde van 1313 vermeld als dochter van ridder Engelbert van Peize en gehuwd met Johan van der Ese, knape.
NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1300 met Johan van der Ese, ongeveer 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1280.
Notitie bij Johan: Vermeld in oorkonde van 1 mei 1313 Ogd0242. (CRM14) (Corpus van Reenen-Mulder), een overeenkomst van Johan van de Ese met Herman Vleisch. Hij belooft dat zijn zoon Herman zal trouwen met Lise, de dochter van Herman Vleisch. Zijn zwager Roelof van Peize is medezegelaar.
Johan van der Ese is getrouwd met een dochter van Engelbertus van Peize, ridder.
Kinderen van NN en Johan:
1 Hendrik van der Ese [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.2.1], geboren omstreeks 1300.
2 Herman van der Ese, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.2.2.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.2.2 Herman van der Ese is geboren omstreeks 1305, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.2). Herman is overleden na 1370, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Herman: In oorkonde van 1313 vermeld als dochterkint van ridder Engelbert van Peize.
Zijn vader doet dan een huwelijksbelofte dat zijn zoon Herman zal trouwen met de dochter van Herman Vleisch, zodra de tijd daar is.
Komt voor in een oorkonde van 1370; zie bij Johan III van Ruinen.
Herman trouwde met Lise (Elisabeth) van Kuinre. Lise is geboren omstreeks 1305, dochter van Herman Vleisch van Kuinre en NN van NN.
Notitie bij Lise: OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.3 NN van Peize is geboren omstreeks 1300, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Overgenomen van: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
NN trouwde in Peize met Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5 voor persoonsgegevens van Steven.
Kinderen van NN en Steven: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.4 Egbert van Peize is geboren omstreeks 1285, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1) en NN van NN.
Notitie bij Egbert: Vermeld als Heer van Peize.
Vermoedelijk dezelfde als Egbertus van Peize vermeld in de oorkonde van 28 april 1313 waarin het klooster van Aduard een overeenkomst aangaat met de zijlvesten van Liewerderwolde, van Peize, van Roderwolde en Foxwolde over het aanbrengen van een sluis.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kind van Egbert en NN:
1 Egbert van Peize [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.1.1.4.1], geboren vóór 1330. Egbert is overleden omstreeks 1375, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld in een oorkonde van 1361 als Egbertus, ridder van Pedze, waarin hij afstand doet van zijn rechten op Oldebonekingegoed in Witten aan de Comelduer van Bunne.
Vermeld in een oorkonde van 1377, waaruit blijkt dat hij toen al was overleden, daar zijn neef Johan heer van Ruinen, zijn goederen in Eelde, hem aangeerfd van zijn neef Egbert van Peize, Heer Egbertszoon, overdraagt aan Johan Mensing van Haren.
Vermeld in een oorkonde van 30 april 1376 waarin Johan van Ruinen goederen verkoopt welke in zijn bezit zijn gekomen als erfenis van Egbert van Peize, heer Egberts zoon.
Egbert bleef kinderloos.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2 Arnold II van Almelo is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10) en NN van NN. Arnold is overleden op 26-02-1290, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Zie Archieven; 0214 Huis Almelo Inventaris.
Arnold trouwde met Marina van Ochten. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.1.1 voor persoonsgegevens van Marina.
Kinderen van Arnold en Marina:
1 Hendrik van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.1], geboren omstreeks 1245.
2 Egbert I van Almelo, geboren omstreeks 1247. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.
3 NN van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2 Egbert I van Almelo is geboren omstreeks 1247, zoon van Arnold II van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2) en Marina van Ochten (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.1.1).
Notitie bij Egbert: Vermeld 1280-1303.
Heeft een testament opgemaakt in 1297; huisarchief Almelo. Zijn beide oudste zonen, kinderen van hem en Agnes van Zuylen, krijgen het kasteel (castrum) van Almelo.
9 oktober 1299:
Ecbertus, ridder, heer van Almelo, en zijn oudste zonen Arnoldus en Henricus, verklaren de grove en smalle tienden uit de erven Broke in Dulre (Dulder) en Lentvordinc in Harlo (Haarle), die zij in leen hebben van de bisschop van Utrecht, te bestemmen voor de stichting van een vicarie gewijd van St. Katharina in de kapel van het kasteel (castrum) Almelo of in de kerk te Almelo, waarnaast zij nog enige stukken bouw- en weiland in Almelo hiertoe bestemmen. Tevens verklaren zij dat Fredericus, plebaan in Almelo, hiertoe enig geld heeft geschonken en Albertus, die als eerste vicaris is aangewezen, enige tienden heeft overgedragen, gekocht van Hermannus Beyer.
Getuigen: de borgmannen van het huis Almelo Arnoldus Grip, ridder, Rodolfus de Bevervorde, Johannes de Haslo, Henricus de Dike, Nycolaus de Thye, Ecbertus Welege, Goscuinus Scap en Wilhelmus Crane, knapen, terwijl voor medebezegeling zijn verzocht Phylippus de Almelo, proost van Oldenzaal, en Fredericus, plebaan te Almelo..
Egbert:
(1) trouwde met Agnes van Zuylen. Agnes is een dochter van Stephan van Zuylen. Agnes is overleden vóór 1297.
(2) trouwde met Mechteld van Limburg. Mechteld is een dochter van Johan I graaf van Limburg en Agnes van Wildenberg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Arnold III van Almelo. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1.
2 Hendrik van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.2].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1 Arnold III van Almelo, zoon van Egbert I van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2) en Agnes van Zuylen.
Notitie bij Arnold: Vermeld 1297-1307. Heer van Almelo in de periode 1303-1307.
26 november 1307;
Woltherus, Henricus, Theodericus en Arnoldus de Keppele, broers, knapen, bekennen dat zij 222 Munsterse marken en 32 denariën hebben ontvangen van Arnoldus de Almelo, als betaling voor de verkoop door hen en hun vader, wijlen heer Theodericus de Keppele, ridder, aan Arnoldus de Almelo, van enkele goederen gelegen in Almelo.
Arnold trouwde met Odilia van Bentheim. Odilia is een dochter van Egbert I graaf van Bentheim en Hedwig van Oldenburg.
Kinderen van Arnold en Odilia:
1 Egbert van Almelo. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1.1.
2 Johannes van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1.2].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1.1 Egbert van Almelo, zoon van Arnold III van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1) en Odilia van Bentheim. Egbert trouwde met Agnes van Limburg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Arnold van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1.1.1].
2 Hadewig van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1.1.2].
3 Konegunde van Almelo [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.2.1.1.3].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3 NN van Almelo is geboren omstreeks 1250, dochter van Arnold II van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2) en Marina van Ochten (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.1.1). NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met Frederik Radinc, ongeveer 25 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1245, zoon van Wolter Radinc.
Notitie bij Frederik: In een oorkonde van 26 juli 1272 verklaart Arnold ridder van Almelo dat Frederik Radinc de beloofde 130 pond zal ontvangen als bruidsschat voor zijn vrouw. De oorkonde is mede ondertekend door Hendrik van Almelo, zoon van Arnold.
Wordt verder in oorkonden vermeld in 1263 en 1265, is dan nog knape en in 1275, 1285, 1292 en 1297. Zie: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Personen/Rading.htm
Kinderen van NN en Frederik:
1 Arnold Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.1].
2 Johan Radinc, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2 Johan Radinc is geboren omstreeks 1270, zoon van Frederik Radinc en NN van Almelo (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3).
Notitie bij Johan: Vermeld 1294-1329.
Johan trouwde met Jutte van NN.
Kinderen van Johan en Jutte:
1 Arnold Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.1].
2 Hendrik Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.2].
3 Frederik van Eerde Radinc. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.
4 Agnes Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.4].
5 Johan van Eerde Radinc, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.5.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3 Frederik van Eerde Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Frederik: Vermeld 1334-1337.
Frederik trouwde met NN van NN.
Kinderen van Frederik en NN:
1 NN Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.1].
2 volker van der Seden Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.2].
3 Gherd Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.3].
4 Johan Radinc, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4 Johan Radinc is geboren omstreeks 1340, zoon van Frederik van Eerde Radinc (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3) en NN van NN. Johan is overleden vóór 1392, ten hoogste 52 jaar oud. Johan trouwde met Swane Coerle. Swane is overleden in 1403.
Kinderen van Johan en Swane:
1 Frederik Radinc. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.1.
2 Arent Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.2].
3 Johan Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.3], geboren omstreeks 1370. Johan is overleden in 1414, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld 1395-1403
Johan bleef kinderloos.
4 Else of Helst Radinc, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.1 Frederik Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4) en Swane Coerle. Frederik trouwde met Mechteld van NN.
Kinderen van Frederik en Mechteld:
1 Johan Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.1.1].
2 Arent Radinc [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.1.2].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4 Else of Helst Radinc is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan Radinc (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4) en Swane Coerle. Else trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1400 met Johan van Echten, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1375, zoon van Roelof van Echten en Beerte van der Ese. Johan is overleden omstreeks 1460, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1414 namens zijn echtgenote beleend met Scherpenborg en Avereng onder Borculo.
Uit: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-033988-gframeset.htm?huninga-033988-g.htm
Na het overlijden van (zijn vader) Roelof van Echten (IVa), dat vóór 27 september 1389 moet hebben plaatsgevonden, ontstaat een geschil tussen zijn weduwe Beerte en de vrouw van Roelf Guesinge. Beerte wijst als haar vertegenwoordiger in het gerecht aan haar zoon Johan van Echten (34). In 1390 wordt Johan beleend met de groffe en smalle tienden te Echten, Zuidwolde etc, die na het overlijden van zijn vader op hem zijn vererfd; een jaar later vindt opnieuw een belening plaats (35). Deze laatste belening geschiedt door Fredeerck, heer van Bro(n)chorst en Borcloe, welke enige jaren later (1403) ook Nese, de vrouw van Johan van Echten, met het vruchtgebruik van de tienden te Lhee beleent (36). In 1396 dragen Johan van Echten, zijn moeder Beerte en zijn broers Hendrik en Reynolt een rente over aan de abdij te Dikninge (37). In 1403 gaat Johan van Echten een financiële transactie aan met Bernd van Haren c.s, waarbij ook zijn beide broers en zijn zuster Mette zijn betrokken (38), terwijl hij in datzelfde jaar .krachtens medebezegeling, toestemt in de verkoop door zijn broers Hendrik en Reynolt aan de abdij te Dikninge van enig op stam staand hout in het kerspel Zuidwolde (39). Een jaar later draagt Johan van Echten tienden over aan diezelfde abdij (40).
Wanneer de pastoor van Koekange, Johannes Bastert, overlijdt wijst Johan van Echten als zijn opvolger aan Johannes Wolteri, welke keuze in 1404 door de proost en arehidiaken van de kerk van Sint Maria te Utrecht wordt bevestigd (41). Twee jaar later koopt Johan van Echten tienden in de marke van Pesse (42). Wanneer de kerspellieden van Zuidwolde in 1417 een overeenkomst sluiten met Henryck Bruynsteyn, pastoor aldaar, wordt deze overeenkomst door Johan van Echten bezegeld (42a). In 1420 gaan hij en zijn broers Hendrik en Reynolt over tot de scheiding van de door hun vader Roelof van Echten nagelaten goederen (43). Het is in datzelfde jaar dat Johan van Echten in conflict raakt met Rodolphus Ovinge, canonicus van de kerk van Sint Clemens te Steenwijk en officiaal te Utrecht (44) en met Johan Valken (45).
In 1439 legt Henric Ahuus, pastoor te Zuidwolde, een verklaring van gehoorzaamheid af ten overstaan van Johan van Echten (46).
Wanneer in 1447 de huwelijksvoorwaarden worden opgesteld tussen zijn dochter Grete van Echten en Steven ter Borch is hij daarbij aanwezig (47). Johan van Echten verklaart bij akte van 25 maart 1450 een som geld schuldig te zijn aan zijn zoon Frederik en zijn dochter Ludeke (48). Zeven jaar na het huwelijk van zijn dochter Grete ontstaat een geschil tussen Johan van Echten en zijn schoonzoon Steven ter Borch over de bruidsschat. Op 4 januari 1454 wordt daarover tussen de scheidslieden die namens Johan van Echten optreden en Steven ter Borch overeenstemming bereikt (49). Wij vinden Johan van Echten voor het laatst vermeld in 1459 in welk jaar een overeenkomst van afkoop plaatsvindt tussen hem en zijn neven Henric en Volkier, kinderen van Reynold van Echten en Aelbert (50).
Kinderen van Else en Johan:
1 Roelof van Echten, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.1.
2 Grete van Echten, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.2.
3 Johanna van Echten [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.3], geboren omstreeks 1435.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.1 Roelof van Echten is geboren omstreeks 1405, zoon van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4). Roelof is overleden omstreeks 1485, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof van Echten is hulder bij de belening van zijn moeder Helst Redinck, als weduwe, met Scherpenborch en Avereng in Borculo in 1444, waarmee haar man Johan, namens haar, door de Hertog van Gelre in 1414 was beleend.
In 1456 bevindt Roelof zich in Deventer om deze stad te helpen verdedigen tegen Hertog Philips van Bourgondië.
Bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn zuster Johanna van Echten en Frederik van Maerhulse in 1461 wordt Roelof van Echten als een der huwelijkslieden vermeld; in datzelfde jaar wordt hij beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz.
In 1462, hij is dan nog niet gehuwd, betaalt hij zijn zwager Steven ter Borch een geleende som geld terug.
Dan, in 1464, trouwt Roelof van Echten met Bate van Steenwijck, dochter van Johan van Steenwijck en Hedwig Mulert; op 19 juli van dat jaar worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld.
Op 24 juni 1466 koopt Roelof van Echten van zijn tante Albert, weduwe van Reynolt van Echten, en zijn neven Henric en Volkeer een stuk land te Echten; twee jaar later koopt hij van Albert van Steenwijck "het vierendeel van Lubbynghe", waarvan het andere deel al in zijn bezit is.
In 1470 en in de jaren die daarop volgen zien we Roelof van Echten vermeld als koper van renten uit een in Drogt onder Zuidwolde gelegen erf, de "Steenwijckshoeve" genaamd, en van enig onroerend goed, o.a. in de marke van Echten gelegen.
Het huwelijk van Roelof van Echten met Catharina Stellinx moet voor 19 mei 1477 zijn gesloten. Van die datum dateert namelijk een verklaring van Rodolf van Laer, heer te Ruinen, waaruit blijk dat Roelof aan zijn vrouw Catharina vermaakt al hun goederen en renten in de Betuwe "in het land van Ghelre". Wij vinden Roelof voor het laatst vermeld in 1483, wanneer Bertolt Dunnyngen Evertsz. en diens moeder Fije een stuk bouwland en twee stukken hooiland in de marke Echten aan hem verpachten.
Roelof:
(1) trouwde, ongeveer 59 jaar oud, omstreeks 1464 met Bate van Steenwijck, ongeveer 19 jaar oud. Bate is geboren omstreeks 1445, dochter van Johan (de oude) van Steenwijck en Hadewich Mulert. Bate is overleden omstreeks 1470, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij Bate: Ook vermeld als Beatrix.
Was op huwelijkse voorwaarden gehuwd, opgemaakt op donderdag na st. margriet 1464. Ter bijstand aanwezig haar moeder en haar broer Egbert.
Uit: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I31533.php
Egbert van den Rutenberge, Arent Sloet en Tijman Morriaen als huwelijkslieden van Roleff van Echten en Albert van Steenwijck, Geryt van Yselmuden en Johan van den Cloester als huwelijkslieden van Bate Johansdochter van Steenwijck verklaren huwelijksvoorwaarden te hebben opgesteld tussen Roleff en Bate. Aan Roleff zal betaald worden door Wolter Stellinck 300 herenponden, door Gheert Mulert de olde 200 herenponden, en 700 herenponden door Hadewych Mulert, weduwe Johan van Steenwijck. Bate zal enige kleding krijgen. Bezegeld door de huwelijkslieden en door Ceyne Mulert. Origineel, met zes van de zeven zegels. 1464 juli 19, sdonredges nae sant Margarieten daghe der hilliger jonckfrouwen.
(2) trouwde, ten hoogste 72 jaar oud, vóór 19-05-1477 met Catharina Stellinx. Catharina trouwde voorheen omstreeks 1460 met Brienen.
Kinderen van Roelof en Bate:
1 Helst van Echten, geboren omstreeks 1465. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.1.1.
2 Johan van Echten [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.1.2], geboren omstreeks 1465. Johan is overleden omstreeks 1495, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Johan: Op 14 maart 1484 wordt Johan van Echten beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz. waarmee, zo hebben wij hiervoor gezien, zijn vader Roelof van Echten in 1461 werd beleend. Twee jaar later, in 1486, draagt Johan van Echten als opvolger van de overleden pastoor van Zuidwolde Henricus Aehuys voor aan de proost en aartsdiaken van de kerk van St. Marie te Utrecht, Rodolphus Stenberch.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.1.1 Helst van Echten is geboren omstreeks 1465, dochter van Roelof van Echten (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.1) en Bate van Steenwijck. Helst trouwde met Jacob van Uterwijck.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4.2 Grete van Echten is geboren omstreeks 1430, dochter van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.3.4.4). Grete is overleden omstreeks 1462, ongeveer 32 jaar oud. Grete bleef kinderloos. Grete trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1447 met Steven ter Borch.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.5 Johan van Eerde Radinc is geboren omstreeks 1310, zoon van Johan Radinc (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Johan: Vermeld 1334-1337
Johan trouwde met Bertha van NN.
Kind van Johan en Bertha:
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.5.1 Margaretha Radinc, dochter van Johan van Eerde Radinc (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.3.2.5) en Bertha van NN. Margaretha trouwde met Evert van Essen.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3 Otto van Holland van Bentheim is geboren omstreeks 1142, zoon van Dirk VI van Holland en Sophia von Salm von Rieneck (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3). Otto is overleden omstreeks 1209, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Otto: Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3900&tree=GM01
Hij verkrijgt in 1150 als erfgenaam van zijn grootmoeder Bentheim, na de dood van zijn grootvader Otto. Zijn grootmoeder Gertrudis is voogdes tot hij meerderjarig is.
Hij wordt vermeld 1166-1208.
Hij begeleidt zijn moeder op haar (tweede) reis naar het Heilige Land in 1173.
Neemt deel aan de vijfde Italië-tocht van keizer Frederik Barbarossa en treedt op 29-07-1176 in Pavia als getuige op wanneer deze de rechten van de stad Cremona vernieuwd.
Hij is (wederom met zijn broer graaf Floris III van Holland) getuige aan het keizerhof te Mainz op 23 en 27-05-1182. Hij voert oorlogen tegen de burggraven van Coevorden die de lucratieve steenhandel over de Vecht verstoren. In 1187 wordt hij burggraaf van Coevorden. In 1189 neemt hij deel aan de Derde Kruistocht, onder leiding van keizer Friedrich I Barbarossa.
Op 20-10-1195 is hij in Mainz getuige wanneer zijn neef Dirk VII van keizer Hendrik VI de tol van Geervliet ontvangt. In 1196 moet hij Coevorden met Drenthe weer afstaan.
In 1207 ondersteunt hij verklaringen die aan de Engelse koning worden afgegeven dat het huwelijk van Ada van Holland (dochter van Dirk VII) met Lodewijk II van Loon wettig is.

http://www.kasteel-bentheim.nl/index.php/geschiedenis/De+opkomst+van+de+graven+van+Bentheim?MttgSession=277894e5dc90771b04cb15a9b26a4bb9
De opkomst van de graven van Bentheim.
Het vorstenhuis Bentheim bestaat uit twee uit het Münsterland stammende lijnen - de "Fürsten zu Bentheim und Steinfurt", de eigenaren van het kasteel Bentheim, en de "Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg" die hun residentie in Rheda hadden.
ca. 1100 tot 1533
1050 Eerste vermelding van een plaats met de naam "Binithem" in de belastingregisters van de abdei Werden (nu een stadsdeel van Essen).
1116 Keizer Lothar III verovert kasteel Bentheim en geeft het aan zijn zwager Otto von Salm-Rhieneck
1146 Na de vete met de Bisschop van Utrecht komt het kasteel in handen van graaf Diederik VI van Holland.
rond 1160 Bouw van de kasteelmuren, de toren van de Katharinenkerk en de kruittoren.
1394 Bernhard, de laatste graaf van Bentheim uit het geslacht Holland, sticht klooster Frenswegen. Na zijn dood gaan het kasteel en het graafschap over aan het geslacht van de heren van Güterswyk.
1487 Het "eeuwigdurende erfverdrag" leidt tot het samengaan van de graafschappen Bentheim en Steinfurt.

Van een graafschap Bentheim binnen de huidige gebiedsgrenzen kan in deze vroege periode nog niet worden gesproken. Waarschijnlijk reikte de invloed van het kasteel niet veel verder dan de rechtspraak in Schüttorf en de omliggende dorpen langs het stroomdal van de Vecht. Het landschap bestond toen hoofdzakelijk nog uit uitgestrekte heidevelden en ondoordringbare moerassen, en er woonden nauwelijks mensen.
De kerkelijke organisatie van het graafschap Bentheim in de middeleeuwen verdeelde het territorium in twee helften. Het noordwestelijke deel van de zogenaamde ’Niedergrafschaft’ besloeg Neuenhaus, Veldhausen, Emlichheim en Uelsen en stond onder het gezag van het bisdom Utrecht. De zgn. ’Obergrafschaft’ waartoe Bentheim, Schüttorf en Nordhorn behoorden, maakten deel uit van het Bisdom Münster.
Rond de overgang van de 11e naar de 12e eeuw schijnen de kasteelheren van Bentheim samen met de bisschop Burchard von Münster trouwe aanhangers te zijn geweest van de uit Salische dynastiek stammende keizer Hendrik V. De geplande invoering van een algemene keizerlijke rijksbelasting zorgde voor oproer bij de Westfaalse en Saksische adellijken. Er brak een oorlog uit tegen Hendrik V. Tijdens deze oorlog slaagden de opstandelingen onder aanvoering van graaf Friedrich von Arnsberg en de hertog van Saksen en de latere keizer Lothar von Süpplinburg er in 1115 in, met de slag bij Welfesholze in de oostelijke Harz van de keizerlijke troepen te winnen. Daarna vernietigden ze alle met de keizer sympathiserende kastelen vanaf de Harz tot in Noordwest-Duitsland, zelfs de Domburg van Münster.
In het jaar 1116 nam Hertog Lothar von Süpplinburg kasteel Bentheim in en brandschatte het. Waarschijnlijk vond hierbij de laatste van de Northeimse graven, Otto de Jongere, de dood. De verwoeste burcht werd al snel weer opgebouwd en kwam in het bezit van Lothars zwager, Otto von Salm-Rieneck.
In 1146 ontstond er een gewapend conflict tussen Otto von Rieneck en de bisschop van Utrecht over eigendomsrechten in Twente. Gedurende deze onenigheid kwam het tot een veldslag, Otto werd met zijn ridders bij Ootmarsum verslagen en als gevangene naar Utrecht gebracht. Na korte tijd kwam hij weer vrij, maar hij moest accepteren dat zijn kasteel tot aan 1190 in leen aan het bisdom van Utrecht werd gegeven.
Het hoofdgebouw van het kasteel en kapel eiste de bisschop voor zichzelf op. Twee jaar later raakte Otto opnieuw verstrikt in conflicten, ditmaal vanwege zijn bezittingen aan de Middenrijn. Hierbij werd zijn enige zoon en erfgenaam als gevangene door Hermann von Staleck vermoord. Via de erfenis van Otto’s dochter, Sophie von Rhieneck, kwam het kasteel en heerlijkheid Bentheim in het bezit van de graven van Holland. De zijlijn van dit geslacht vernoemde zich voortaan naar het kasteel Bentheim.
Rond 1200 nam het territorium van de heren van Bentheim in omvang toe. Het grondgebied dat voorheen hoofdzakelijk uit het kasteel zelf en een hoeve in Schüttorf bestond, werd nu door de aankoop van het Gogericht Uelsen en het gebied van het tegenwoordige graafschap aanzienlijk uitgebreid. Daarmee was de basis gelegd voor de vorming van een aaneengesloten territorium.
In de 12e en 13e eeuw probeerden de graven van Bentheim herhaaldelijk door het kopen van drost-ambten in Twente en Drenthe en het burggraafschap van Coevorden hun territorium in het aangrenzende Nederlandse gebied te vergroten. De territoriale uitbreidingen in de bisdommen Münster en Osnabrück hadden minder succes. Gedurende een korte tijd zagen de heren Bentheim hun macht duidelijk toenemen toen ze in de tweede helft van de 13e eeuw het graafschap Tecklenburg erfden. Maar deze erfenis werd al snel weer verdeeld, wat de positie van de Bentheims in het noorden van Westfalen weer verzwakte. Ook hun invloed in de Nederlanden werd rond 1300 sterk teruggedrongen.
Het is niet eenvoudig het territorium van de Bentheimers in de 12e en 13e eeuw te definiëren. In deze tijd was men nog maar net begonnen de eigen territoriale grenzen af te bakenen. Weliswaar maakten de heren van Bentheim in deze periode aanspraak op de titel van graaf, maar deze was vermoedelijk uitsluitend afgeleid van hun herkomst uit het geslacht Holland. Pas in de 14e eeuw kon het grondgebied van Bentheim rechtmatig ’graafschap van het Heilige Roomse Rijk’ worden genoemd. Vanaf nu werden ter beveiliging van het gebied verschillende kastelen en steden (Neuenhaus en Nordhorn) gesticht en structureel vergroot. Rond 1400 waren de grenzen van het grondgebied min of meer afgebakend. Deze zijn tot op vandaag vrijwel gelijk gebleven.
Tegen het einde van de 14e eeuw stierven de graven van Bentheim van de Hollandse tak uit. De erfenis ging aan een neef, Everwyn von Güterswyk. De heren von Güterswyk hadden hun stamslot aan de rechteroever van de Nederrijn bij Dinslaken. In 1420 vergrootten zij het bezit van Bentheim nog eens door een huwelijk met het adellijke huis Steinfurt, dat vanaf dat moment met huis Bentheim was verbonden. In 1486 werd graaf Everwin II door keizer Friedrich III met Bentheim beleend. Daarmee was het graafschap voor het eerst als een rijksleen erkend.
Otto trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1165 in ’s Gravenhage met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.4 voor persoonsgegevens van Alveradis.
Kinderen van Otto en Alveradis:
1 Egbert van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.1]. Egbert is overleden omstreeks 1210.
Notitie bij overlijden van Egbert: Vermoord.
2 Otto van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.2]. Otto is overleden in 1217.
Notitie bij Otto: Bisschop van Münster
3 Agniese van Bentheim, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.3.
4 Boudewijn van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.
5 Marina van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.
6 Gertrud van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.6], geboren in 1182. Gertrud is overleden in 1240, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Gertrud: Kanunnikes van Freckenhorst en in 1219 abdis van Metelen.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.3 Agniese van Bentheim is geboren omstreeks 1175, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.4). Agniese is overleden in 1203 in Lotharingen, ongeveer 28 jaar oud. Agniese trouwde met Willem Van Teylingen van Brederode.
Kind van Agniese en Willem:
1 Dirk van Brederode [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.3.1], geboren in 1202. Dirk is overleden in 1236, 33 of 34 jaar oud.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4 Boudewijn van Bentheim is geboren omstreeks 1180, zoon van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.4). Boudewijn is overleden in 1247, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Wietmarschen.
Notitie bij Boudewijn: Boudewijn, graaf van Benthem, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overl. voor 9.5.1248. Trouwt met Jutta (van Limburg), waarschijnlijk dr. v. Walram IV, hertog van Limburg (Tr.1. Kunegonde van Lotharingen en Tr.2. Ermesinde gravin van Luxemburg), overl. na 23.4.1246 en voor 9.5.1248;
1218, graaf Boudewijn van Bentheim ruwaard van Holland bepaalt de voorwaarden waarop de erven van Dodijn van Soeburg de tienden die zij aan de abdij van Middelburg hadden verpand kunnen lossen.
Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Overleden na 28 Mei 1247
Graaf van Bentheim (1209), regent van Holland (1222)
Trouwde Jutte van Rietberg.
Werd in de Slag bij Ane in 1227 gevangen genomen.
Graaf Boudewyn van Bentheim verschijnt voor de laatste maal op 28 Mei 1247, waarna hij reeds spoedig overleden moet zijn, wijl zijn zoon Otto hem op 9 Mei 1248 bereids is opgevolgd. Er zal toen een magescheid omtrent het allodiaal bezit van den erflater zijn tot stand gebracht, waarbij de Bentheim’s zich waarschijnlijk reeds eenigermate uit hun ververwijderde Hollandsche bezittingen zullen hebben teruggetrokken. Een deel dier goederen zal wegens de grootere nabijheid aan den tak van Marina van Ochten zijn toegevallen, wier dochter Bertha, gehuwd met een Jan van Arkel, toen of later de stad Gorinchem verkregen kan hebben.
Oda van Bentheim, eene achterkleindochter van graaf Boudewijn van Bentheim, was omstreeks 1300 gehuwd met Arnold III van Almelo, een kleinzoon van Arnold II van Almelo (1254 -1290 ) en Marina van Ochten. Ook een huwelijk Bentheim-Ochten zou dus mogelijk kunnen zijn geweest, daar toen veel onder elkander werd getrouwd en de Ochten’s ebenbürtige nobiles en dynasten waren.
(Overdruk uit:) De Nederlandsche Leeuw, 1937, k. 435 en verder:
Hoe kwam Gorinchem aan het geslacht van Arkel, door J. DE GROOT. I
Boudewijn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1200 met Judith van Limburg, ongeveer een jaar oud. Judith is geboren omstreeks 1200, dochter van Walram III hertog van Limburg en Konigunde von Monschau. Judith is overleden in 1247, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Boudewijn en Judith:
1 Elisabeth van Bentheim. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.
2 Otto II van Bentheim, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.
3 Catharina van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.3].
4 Bertha van Bentheim, geboren in 1229. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.4.
Kind van Boudewijn uit onbekende relatie:
5 Niklas van Schönfeld, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1 Elisabeth van Bentheim, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4) en Judith van Limburg. Elisabeth trouwde met Ludolf III van Steinfurt. Ludolf is geboren in 1225, zoon van Ludolf II van Steinfurt. Ludolf is overleden omstreeks 1270, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Ludolf:
1 Ludolf IV van Steinfurt. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.1.
2 Otto van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.2].
3 Johan van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.3].
4 Aleidis van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.4].
5 Sophie van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.5].
6 Boudewijn II van Steinfurt, geboren in 1244. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.1 Ludolf IV van Steinfurt, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1). Ludolf is overleden op 23-06-1277. Ludolf trouwde met Jutta van Hoya.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6 Boudewijn II van Steinfurt is geboren in 1244, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1). Boudewijn is overleden in 1317, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Ridder, vermeld tussen 1244 en 1317. Voogd van Borghorst.
Kinderen van Boudewijn uit onbekende relatie:
1 Ludolf VI van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6.1].
2 Boudewijn van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6.2].
3 Elisabeth van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6.3].
4 Hendrik van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6.4].
5 Elisabeth van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6.5].
6 Lutgard van Steinfurt van Borghorst [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6.6].
7 Agnes van Steinfurt [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.1.6.7].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2 Otto II van Bentheim is geboren omstreeks 1220, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4) en Judith van Limburg. Otto is overleden op 05-06-1278, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Otto: Graaf van Benthem vanaf 1248, graaf van Teckelenburg vanaf 1262, burggraaf van Utrecht (tot 1267), voor het eerst vermeld 06-06-1243;
Ook vermeld als Otto V van Bentheim-Tecklenburg.
Otto:
(1) trouwde met Heilwig van Tecklenburg.
(2) trouwde met Judith van NN.
Kinderen van Otto en Heilwig:
1 Gertrud van Metelen van Bentheim. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.2.
2 Walraven van Bentheim-Tecklenburg. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.3.
3 Egbert I van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.
4 Otto III van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.
Kind van Otto en Judith:
5 Judith van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.1].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.2 Gertrud van Metelen van Bentheim, dochter van Otto II van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Gertrud trouwde met Herman van Methele.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.3 Walraven van Bentheim-Tecklenburg, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2) en Heilwig van Tecklenburg.
Notitie bij Walraven: Vermeld tussen 1284 en 1313.
Is nog knaap in 1297.
Walraven trouwde in 1284 met Agnes van Heeswijk.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4 Egbert I van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Egbert is overleden in 1305, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Graaf van Bentheim 1270-1305.
Egbert trouwde met Heilwig (Hadewig) von Oldenburg-Delmenhorst.
Kinderen van Egbert en Heilwig:
1 Egbert Van Münster van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.1].
2 Otto van Münster van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.2].
3 Hendrik van Bakel van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.3].
4 Christiaan van Bremen van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.4].
5 Hedwig van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.5].
6 Lisa van Freckenhorst van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.6].
7 Oda van Metelen van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.7].
8 Boudewijn von Osnabrück van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.8].
9 Odilia van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.4.9].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5 Otto III van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Otto is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Otto: Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest. Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Otto trouwde met Jutta Jansdr. van de Lede. Jutta trouwde later met Gerard II Bertoldszn. vqn Oyen.
Notitie bij Jutta: Zie: de oudste generaties van de heren van Megen; N L van Dinther 2013.
Kind van Otto en Jutta:
1 Johan II van Bentheim, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1 Johan II van Bentheim is geboren omstreeks 1260, zoon van Otto III van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5) en Jutta Jansdr. van de Lede. Johan is overleden in 1332, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Johan: Graaf van Bentheim 1305-1332.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. beleend aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met Mechthild von (zur) Lippe. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Mechthild.
Kinderen van Johan en Mechthild: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
6 [waarschijnlijk] Johan van den Clooster, geboren in 1295. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.
7 Christian (Kersten) van Swendorf, geboren omstreeks 1315. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.6.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5 Johan van den Clooster is geboren in 1295, zoon van [waarschijnlijk] Johan II van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1). Johan is overleden na 1354, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: De naam van het geslacht is ontleend aan het Huis ten Clooster bij Coevorden. Huis ten Clooster was eigendom van de graven van Bentheim. Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) zijn vrouw Mechteld zur Lippe en hun kinderen Simon en Otto het huis genaamd ten Clooster bij Coevorden, dat Hake van den Rutenberge, knaap, in leen had, aan bisschop Jan van Diest van Utrecht.
Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Johan van den Clooster, schoonzoon van Steven van den Rutenberge hield het huis ten Clooster van Steven in onderleen. Zie een oorkonde van 25 januari 1354. Deze Johan voerde het wapen van de Bentheims en vermoedelijk is hij een bastaardzoon van Johan II van Bentheim. Deze Johann had in ieder geval één bastaardzoon.
25 januari 1354; Johan van den Clooster verklaart als leenheer de afstand van een hoeve te Itterbeke aan het klooster Assen door zijn leenman Herman van Goedelichem goed te keuren en andere goederen daarvoor in de plaats te hebben ontvangen. ("daer ick en in bekent heb ende van mi holdet in manstat, dat ich voert holde van Steeven van den Rutenberghen, ")
Johan gebruikt in 1341 als eerste de naam ’ Van den Clooster’ en is de stamvader van het geslacht ’Van den Clooster’. Het stamwapen herinnerd aan het wapen van Bentheim.
Steven van den Clooster (ca. 1330-1368), de tweede zoon van stamvader Johan van den Clooster, kreeg het huis ten Clooster na diens dood in leenbezit.
In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht. In de lijst met bezittingen wordt ’dat goet ten Cloester’ genoemd.
Via vererving kwam huis ten Clooster al snel in bezit van het geslacht Hundeborch en later in bezit van het geslacht Van den Camp. Toen het huis in 1672 werd beschadigd, werd het niet meer hersteld en afgebroken. Huis ten Clooster heeft nooit de status van havezate gehad.
Johan trouwde met Agnes van den Rutenbergh. Agnes is geboren omstreeks 1295, dochter van Steven van den Rutenbergh.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Reynold van den Clooster, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.
2 Boldewijn van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.3.
3 Steven van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.2.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1 Reynold van den Clooster is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh.
Notitie bij Reynold: Heer van de Havixhorst
Reynold trouwde met Margaretha van Ansen.
Kind van Reynold en Margaretha:
1 Johan van den Clooster, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1 Johan van den Clooster is geboren omstreeks 1355, zoon van Reynold van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1) en Margaretha van Ansen.
Notitie bij Johan: Heer van de Havixhorst.
Vermeld in een oorkonde van 26 februari 1426 als zwager en neef van Berend van Munster, g/m Johanna van Ruinen
Johan trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Johan en NN: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.2 Steven van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Steven is overleden omstreeks 1368, ongeveer 38 jaar oud.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
1 Haecke van den Rutenbergh [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.2.1]. Haecke is overleden na 1383.
Notitie bij Haecke: In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht.[1].
Item Haecke van den Rutenberghe hout dat goet te Cloester, alle die tienden, die dat kint ten Cloester heeft ligghen tot an dat goet tot Echteler. To Borsen 10 mudde rogghen, dien tienden over heren Vrederix goet van Rechtere, dien tienden to Spehorne (Spier), dien tienden to Meppele, dien tienden op dier Reesten.....
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5.3 Boldewijn van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Boldewijn trouwde met Ghysele van Echten. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1.1 voor persoonsgegevens van Ghysele.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.6 Christian (Kersten) van Swendorf is geboren omstreeks 1315, zoon van Johan II van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1). Christian is overleden na 1354, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Christian: Buitenechtelijke zoon van graaf Johann (komt ook voor als Otto Johann(es)). Hij staat vermeld als borgman in 1335 en 1354. Graaf Simon van Bentheim noemt hem zijn natuurlijke broer. Zijn borglenen lagen buiten Bentheim. In dienstmanstat kreeg hij een erve te Swendorf met het boer- en holtgericht en de molen. Hij noemde zich daarna Christian von Swendorf om verwisseling met zijn broer Christiaan, wettige zoon van zijn vader Johan, te voorkomen.
Kind van Christian uit onbekende relatie:
1 Kerstien van Bentheim [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.2.5.1.6.1].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.4 Bertha van Bentheim is geboren in 1229, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4) en Judith van Limburg. Bertha is overleden in 1270, 40 of 41 jaar oud. Bertha trouwde met Hendrik II van Dalen.
Kind van Bertha en Hendrik:
1 Otto II van Dalen [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.4.1].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5 Niklas van Schönfeld is geboren omstreeks 1230, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4). Niklas is overleden in 1279, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Niklas: Buitenechtelijke zoon van graaf Baldwin van Bentheim, vermeld tussen 1254 en 1277 als borgman en in 1279 als ridder van de Duitse orde. Hij was beleend met het huis Schönfeld in het kerspel Wilsum en noemde zich later naar dit huis. Zijn erfgenamen verkregen later Grasdorf en noemden zich von Schönfeld genennt von Gravestorp.
Niklas trouwde met [waarschijnlijk] NN von Schönfeld.
Kind van Niklas en NN:
1 Ludolph(us) van Schönfeld, geboren omstreeks 1245. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1 Ludolph(us) van Schönfeld is geboren omstreeks 1245, zoon van Niklas van Schönfeld (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5) en NN von Schönfeld. Ludolph(us) is overleden omstreeks 1305, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Ludolph(us): Was borgman van graaf Egbert I van Bentheim, zijn neef.
Vermeld 4 september 1272 als getuige van Otto V van Bentheim.
Kinderen van Ludolph(us) uit onbekende relatie:
1 Nicolaus van Schönfeld. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1.1.
2 Mattheus van Schönfeld. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1.2.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1.1 Nicolaus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1).
Kind van Nicolaus uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Schönfeld [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1.1.1].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1.2 Mattheus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1).
Kind van Mattheus uit onbekende relatie:
1 Ludolph(us) van Schönfeld [1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.4.5.1.2.1].
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5 Marina van Bentheim is geboren omstreeks 1180, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.4). Marina is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Marina: MARINA VAN BENTHEIM (v) [P2742] = RICOLD I VAN OCHTEN (m) [P2741] > Familie [F807]

Getrouwd ABT 1225
MARINA VAN BENTHEIM:
Alias OCHTEN, RICULF
Geboren ABT 1190
bron: J. de Groot, Ned. Leeuw 1937, ’Hoe kwam Gorinchem (bezit van de graven van Bentheim) aan het geslacht van Arkel’; M.J.Waale, Ned. Leeuw 1995, kolom 162 e.v., speciaal kolom 175; Ned. Leeuw 88 (1971), kolom 130-146 en 170-199; J.C.Maris van Sandelingenambacht, Historie van het Arkel-wapen; GTMWB 18 (1994), blz.12, nr 28].
Dat Marina een dochter van Otto, graaf van Bentheim, was, wordt door M.J.Waale bestreden !
RICOLD I VAN OCHTEN:
Geboren ABT 1190
Genoemd in 1190-1214.
Marina trouwde met Ricold van Ochten. Ricold is geboren omstreeks 1180.
Kinderen van Marina en Ricold:
1 NN (Egbert?) van Ochten. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.1.
2 Bertha van Ochten, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.2.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.1 NN (Egbert?) van Ochten, zoon van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Marina van Ochten. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.1.1.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.1.1 Marina van Ochten, dochter van NN (Egbert?) van Ochten (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.1). Marina trouwde met Arnold II van Almelo. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2 voor persoonsgegevens van Arnold.
Kinderen van Marina en Arnold: zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.1.11.10.2.
1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5.2 Bertha van Ochten is geboren omstreeks 1200, dochter van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.5). Bertha trouwde met Jan van Arkel.
1.3.1.6.3.3.1.3 Ethelinde van Northeim is geboren omstreeks 1055, dochter van Otto I van Northeim hertog van Beieren en Richenza van Schwaben (zie 1.3.1.6.3.3.1).
Notitie bij Ethelinde: In annalista Saxo jaar 1082, een bericht over het huwelijk van Edelinde, de dochter van hertog Otto van Northeim en tevens de verstoten vrouw van hertog Welf van Bayern, met graaf Herman van Calvelage, en over de geboorte van hun zoon Herman.
Ethelinde:
(1) trouwde met Welf hertog von Bayern.
(2) trouwde met Herman van Calvelage van Ravensberg.
Kind van Ethelinde en Herman:
1 Herman van Calvelage van Ravensberg [1.3.1.6.3.3.1.3.1], geboren omstreeks 1080.
Notitie bij Herman: Vermeld in een oorkonde van 11-02-1115 waaruit blijkt dat "Hermann von Calvelage auf Seiten des Herzogs Lothar an der Schlacht am Welfesholz gegen Kaiser Heinrich V" deelgenomen heeft.
Vermeld in een oorkonde van 25-12-1128 waarin Herman van Calvelage op het kerstfeest van de koning in Worms, klaagt over de gedragingen van Gerhard van Gelre.
Vermeld onder de getuigen in een oorkonde van 1134 waarin keizer Lotharius het latere klooster in Clarholz van goederen voorziet.
1.3.1.6.3.3.1.4 Siegfried III van Boyneburg van Northeim is geboren omstreeks 1057, zoon van Otto I van Northeim hertog van Beieren en Richenza van Schwaben (zie 1.3.1.6.3.3.1). Siegfried is overleden omstreeks 1108, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Siegfried: Vermeld als graaf van Boyneburg.
Siegfried trouwde met Adelheid von Schauenburg.
Kind van Siegfried en Adelheid:
1 Richenza von Boyneburg [1.3.1.6.3.3.1.4.1].
1.3.1.6.3.3.1.5 Ida van Northeim, dochter van Otto I van Northeim hertog van Beieren en Richenza van Schwaben (zie 1.3.1.6.3.3.1). Ida trouwde met Thiemo I graaf van Wettin.
1.3.1.6.3.3.1.6 Mathilde van Beichlingen van Northeim is geboren omstreeks 1055, dochter van Otto I van Northeim hertog van Beieren en Richenza van Schwaben (zie 1.3.1.6.3.3.1). Mathilde is overleden omstreeks 1140, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Ook vermeld als Mathilde van Northeim.
Sloet 206; In een oorkonde opgemaakt tussen 1105 en 1118 (vermoedelijk 1107) staat vermeld dat Hendrik (van Zutphen) trouwt met een dochter van Kuno van Nordheim, wiens vader Otto van Nordheim is. Dit kan, gelet op de tijdbalk, niet juist zijn. Otto van Northeim is haar vader en Kuno haar broer.
Mathilde bleef kinderloos. Mathilde:
(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1070 met Koenraad (Konrad) von Arnsberg van Werl, ongeveer 20 jaar oud. Koenraad is geboren omstreeks 1050, zoon van Bernard III (van Arnsberg) van Werl en NN van NN. Koenraad is overleden in 07-1092 in Friesland, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Koenraad: Gesneuveld in Frisia in de Emsgau.
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, omstreeks 1107 met Hendrik I (de oude) van Zutphen, ongeveer 42 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Hendrik. Mathilde en Hendrik bleven kinderloos.
Kinderen van Mathilde en Koenraad:
1 Herman van Werl, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.1.
2 Friederich van Arnsberg van Werl, geboren omstreeks 1075. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.
3 Heinrich van Arnsberg graaf van Rietberg van Werl, geboren omstreeks 1075. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.3.
4 Liupold van Arnsberg van Werl [1.3.1.6.3.3.1.6.4], geboren in 1086. Liupold is overleden omstreeks 1102, ongeveer 16 jaar oud.
1.3.1.6.3.3.1.6.1 Herman van Werl is geboren omstreeks 1070, zoon van Koenraad (Konrad) von Arnsberg van Werl en Mathilde van Beichlingen van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.6). Herman is overleden in 07-1092 in Friesland, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij Herman: Gesneuveld in Friesland, samen met zijn vader.
Herman trouwde met Wiltrud.
1.3.1.6.3.3.1.6.2 Friederich van Arnsberg van Werl is geboren omstreeks 1075, zoon van Koenraad (Konrad) von Arnsberg van Werl en Mathilde van Beichlingen van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.6). Friederich is overleden op 11-02-1124, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Friederich: Friedrich der Streitbare.
Was regent van het graafschap Arnsberg-Werl van 1092 tot 1124.
Friederich trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1097 met Adelheid van Limburg, ongeveer 17 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 1080, dochter van Hendrik I, graaf van Limburg en Adelaide (Adelheit) van Bodenstein. Adelheid is overleden op 06-02-1146, ongeveer 66 jaar oud. Adelheid trouwde voorheen met Kuno graaf van Harburg. Adelheid trouwde voorheen met Konrad von Dachau.
Kinderen van Friederich en Adelheid:
1 Adelheid (van Arnsberg) van Werl. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.1.
2 Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl, geboren omstreeks 1103. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.1 Adelheid (van Arnsberg) van Werl, dochter van Friederich van Arnsberg van Werl (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2) en Adelheid van Limburg. Adelheid trouwde met Eberhard van Altena van Berg. Eberhard is een zoon van Adolf IV van Altena van Berg en Margaretha van Schwartzenberg. Eberhard is overleden op 23-01-1180.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2 Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl is geboren omstreeks 1103, dochter van Friederich van Arnsberg van Werl (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2) en Adelheid van Limburg. Ida is overleden na 1154, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Ida: Ook vermeld als Ida van Arnsberg.
Ida:
(1) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1120 met Godfried II graaf van Kappenberg, ongeveer 23 jaar oud. Godfried is geboren omstreeks 1097. Godfried is overleden in 1127, ongeveer 30 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1128 met Godfried I van Cuijk, ongeveer 26 jaar oud. Godfried is geboren omstreeks 1102, zoon van Hendrik I van Malsen van Cuijk en Alveradis van Hochstaden. Godfried is overleden in 1167, ongeveer 65 jaar oud. Godfried trouwde later met Heilwig van Rhenen (±1118-na 1164).
Notitie bij Godfried: Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3758&tree=GM01
Graaf van Cuijk; Bruggraaf van Utrecht; vanaf 1130 Graaf van Arnsberg;
Hendrik weigert (als oudste mannelijke familielid) zijn toestemming voor het huwelijk van zijn nicht met Floris "de Zwarte", broer van de graaf van Holland. Hij wordt daarin gesteund door Godfried en hun oom Andreas, bisschop van Utrecht. Floris verzamelt een legermacht en valt het bisdom Utrecht binnen en plundert de Cuijckse bezittingen. De Utrechtse ministerialen wilden de bisschop niet verdedigen, of durfden het niet omdat Floris een neef van de keizer was. Nadat Floris het kasteel Lexmond heeft verwoest, ziet Andreas zich genoodzaakt om te vluchten. Floris vestigt zich in de stad Utrecht. Hij vordert de huizen en gronden van het kapittel van de Mariakerk, om daar zijn kamp te maken. Dit tot woede van de bisschop van Mainz, die klaagt dat de Hollanders van het kapittel "een bordeel en een paardenstal" hebben gemaakt. Herman en Godfried verzamelen een leger en trekken in 1133 naar Utrecht. Toevallig komen ze Floris tegen als hij vlak buiten de stad, bij Abstede, aan het jagen is. Na een kort gevecht probeert hij te vluchten maar zijn paard struikelt en hij wordt gedood. Graaf Dirk van Holland verwoest daarna het land van Cuijck, sloopt het kasteel van Herman en verdrijft hem uit zijn gebied. Ook keizer Lotharius kan de dood van zijn neef niet ongewroken laten, hij valt Arnsberg binnen en verdrijft Godfried.
In 1136 stellen twaalf edelen zich borg voor de broers van Cuijck en wordt hun straf verzacht. Hun leengoederen krijgen ze niet terug maar ze mogen wel weer op hun eigen bezittingen wonen. In die tijd bouwt Herman een kasteel aan de Maas. Bij dit kasteel zal later het stadje Grave ontstaan. In 1137 overlijdt Lothar en zijn opvolger Koenraad III herstelt Andreas van Cuijck als bisschop van Utrecht. Door de bemiddeling van Andreas wordt de vrede tussen Dirk en Herman ook weer hersteld. Wel moet Herman Dirk voortaan als zijn heer erkennen. Ook moet Herman rijke schenkingen doen aan de abdij van Mariënweerd bij Beesd, die hij in 1129 samen met zijn moeder Alvaradis heeft gesticht. De kloosterlingen zullen iedere dag voor het zielenheil van Floris de Zwarte bidden. Om de vrede definitief te bezegelen trouwden de kinderen van Dirk en Godfried, Otto van Holland en Alveradis van Cuijck, met elkaar. Godfried maakt carrière aan het hof, eerst onder Koenraad III en daarna onder Frederik Barbarossa. Hij vergezelt deze keizers onder andere op reizen naar Italië’.
Overige vermeldingen:
"stiftet 1129 mit Mutter und Bruder das Kloster Marienweerd, war bischöflicher Feldherr und bekriegte die Grafen von Holland, er erschlug 1133 den Grafen Florenz v. Holland und wurde daher zeitweise gebannt, Erbauer der Burg Altena."

Uit wikipedia:
Floris de Zwarte van Holland kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
Kinderen van Ida en Godfried (2):
1 Ida van Cuijk [1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.1].
2 Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg, geboren omstreeks 1130. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.
3 Friedrich van Cuijk, geboren in 1132. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3.
4 Alveradis van Malsen van Cuijck, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.4.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2 Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg is geboren omstreeks 1130, zoon van Godfried I van Cuijk en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2). Hendrik is overleden in 1195, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Arnsberg van 1167 tot 1185.
Hendrik trouwde met Ermengard von Freusburg.
Kind van Hendrik en Ermengard:
1 Godfried II van Arnsberg van Rietberg, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1 Godfried II van Arnsberg van Rietberg is geboren omstreeks 1180, zoon van Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2) en Ermengard von Freusburg.
Kinderen van Godfried uit onbekende relatie:
1 Sophia van Arnsberg en Rietberg, geboren in 1201 in Arnsberg. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.1.
2 Godfried III van Arnsberg, geboren omstreeks 1205. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.1 Sophia van Arnsberg en Rietberg is geboren in 1201 in Arnsberg, dochter van Godfried II van Arnsberg van Rietberg (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1). Sophia is overleden op 19-01-1245, 43 of 44 jaar oud. Sophia trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 04-05-1240 met Bernard de oude von (zur) Lippe, 45 of 46 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1 voor persoonsgegevens van Bernard.
Kinderen van Sophia en Bernard: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2 Godfried III van Arnsberg is geboren omstreeks 1205, zoon van Godfried II van Arnsberg van Rietberg (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1). Godfried is overleden in 1282, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Graaf van Arnsberg 1238.
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Godfried trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1230 met Adelheid von Blieskassel von Bliesgau. Adelheid is overleden in 1272.
Kind van Godfried en Adelheid:
1 Mechtild von Arnsberg van Cuijck, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1 Mechtild von Arnsberg van Cuijck is geboren omstreeks 1240, dochter van Godfried III van Arnsberg (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2) en Adelheid von Blieskassel von Bliesgau. Mechtild is overleden in 1298, ongeveer 58 jaar oud. Mechtild trouwde met Heinrich von Waldeck. Heinrich is geboren omstreeks 1235, zoon van Adolf von Waldeck en Sophia. Heinrich is overleden in 1267, ongeveer 32 jaar oud.
Kind van Mechtild en Heinrich:
1 Adelheid von Waldeck, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1.1.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1.1 Adelheid von Waldeck is geboren omstreeks 1265, dochter van Heinrich von Waldeck en Mechtild von Arnsberg van Cuijck (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1). Adelheid is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 1345. Adelheid trouwde met Simon von (zur) Lippe. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Simon.
Kind van Adelheid en Simon: zie 1.3.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3 Friedrich van Cuijk is geboren in 1132, zoon van Godfried I van Cuijk en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2). Friedrich is overleden in 1164, 31 of 32 jaar oud.
Kinderen van Friedrich uit onbekende relatie:
1 Heinrich van Cuijk [1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3.1].
2 Judith van Cuijk, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3.2.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3.2 Judith van Cuijk is geboren omstreeks 1160, dochter van Friedrich van Cuijk (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3). Judith is overleden na 1180, minstens 20 jaar oud. Judith trouwde met Herman V van Dortmund.
Kind van Judith en Herman:
1 Judith van Dortmund, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3.2.1.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3.2.1 Judith van Dortmund is geboren omstreeks 1180, dochter van Herman V van Dortmund en Judith van Cuijk (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3.2). Judith is overleden na 1205, minstens 25 jaar oud. Judith trouwde met Konrad I van Lindenhorst.
Kind van Judith en Konrad:
1 Konrad II van Lindenhorst [1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.3.2.1.1], geboren in 1205. Konrad is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud.
1.3.1.6.3.3.1.6.2.2.4 Alveradis van Malsen van Cuijck is geboren omstreeks 1150, dochter van Godfried I van Cuijk en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl (zie 1.3.1.6.3.3.1.6.2.2). Alveradis is overleden in 1230, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Alveradis: Ook vermeld als Alveradis van Arnsberg, erfdochter van Malsen.
Vrouwe van Malsen. Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Getrouwd BEF 1172
OTTO IV VAN BENTHEIM:
Geboren ABT 1135
Overleden ABT 1208
Beroep: Graaf van Bentheim (1150), Burggraaf van Coevorden, ook wel Otto I van Holland geheten.
Graaf/Burggraaf van Coevorden, vermeld vanaf 1166, verkrijgt als erfgenaam van zijn gtootmoeder Gertrud van Northeim het graafschap Bentheim] [zie Gens Nostra 1991, afstammingsreeks Karel de Grote, reeks 227, nr 13, 14 en 15].
Hij vergezelt zijn moeder op haar tweede kruistocht naar Jeruzalem in 1173 en is op 23 en 27 mei 1182 aan het hof van de Duitse Keizer te Mainz.
Hij neemt deel aan de derde kruistocht in 1189.
ALVERADIS VAN ARNSBERG:
Geboren ABT 1150
Overleden AFT 1205
Erfgename van Malsen.
Alveradis:
(1) trouwde, ongeveer 10 jaar oud, omstreeks 1160 met Hendrik IV van Kessel, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2 voor persoonsgegevens van Hendrik.
(2) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, in 1165 in ’s Gravenhage met Otto van Holland van Bentheim, ongeveer 23 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3 voor persoonsgegevens van Otto.
Kind van Alveradis en Hendrik: zie 1.3.1.6.3.1.6.1.4.2.2.
Kinderen van Alveradis en Otto: zie 1.3.1.6.3.3.1.2.2.3.3.
1.3.1.6.3.3.1.6.3 Heinrich van Arnsberg graaf van Rietberg van Werl is geboren omstreeks 1075, zoon van Koenraad (Konrad) von Arnsberg van Werl en Mathilde van Beichlingen van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.6). Heinrich is overleden in 1115, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Bezat de hoogvoogdij over Paderborn.
Heinrich trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1106 met Beatrix van Hildrizhausen.
1.3.1.6.3.3.1.8 Koenraad van Northeim is geboren omstreeks 1060, zoon van Otto I van Northeim hertog van Beieren en Richenza van Schwaben (zie 1.3.1.6.3.3.1). Koenraad is overleden in 1103, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Koenraad: Graaf van Beichlingen.
Vermoord in 1103, een paar jaar na zijn broer Hendrik die in 1100 was ingehaald in Stavoren als graaf van Friesland tussen Vlie en Lauwers.
Hij stichtte het familieklooster Oldisleben. hij is vermoord door zijn leenmannen van Ilfeld en Rothenburg.
Sloet 206; In een oorkonde opgemaakt tussen 1105 en 1118 staat vermeld dat Hendrik (van Zutphen) trouwt met een dochter van Kuno van Nordheim, wiens vader Otto van Nordheim is.
Koenraad trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1087 met Kunigunde van Weimar-Orlamünde von Beichlingen, ongeveer 30 jaar oud. Kunigunde is geboren omstreeks 1057, dochter van Otto I markgraaf von Weimar-Meissen en Adela van Leuven. Kunigunde is overleden vóór 22-05-1124, ten hoogste 67 jaar oud. Kunigunde is weduwe van Wladimir Fürst von Jaropolk und Turow (ovl. 1086), met wie zij trouwde omstreeks 1073. Kunigunde trouwde later omstreeks 1110 met Wiprecht Markgraaf von Groitzsch (ovl. 1124).
Kinderen van Koenraad en Kunigunde:
1 Liutgard van Beichlingen, geboren omstreeks 1089. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.8.1.
2 Adelheid van Beichlingen, geboren omstreeks 1090. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.8.2.
3 Kunegonde van Beichlingen, geboren omstreeks 1091. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.8.3.
1.3.1.6.3.3.1.8.1 Liutgard van Beichlingen is geboren omstreeks 1089, dochter van Koenraad van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.8) en Kunigunde van Weimar-Orlamünde von Beichlingen. Liutgard is overleden vóór 1117, ten hoogste 28 jaar oud.
Notitie bij Liutgard: Ook vermeld als Liutgard van Northeim
Liutgard trouwde met Willem van Luxemburg. Willem is geboren omstreeks 1070, zoon van Koenraad I van Luxemburg en Clementia von Gleiberg. Willem is overleden omstreeks 1130, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem was een zwager van graaf Hendrik van Zutphen, de broer van Ermengard.
Voogd van Echternach en St Maxim te Trier.
Kinderen van Liutgard en Willem:
1 Ermesinde van Luxemburg. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.8.1.1.
2 Liutgart van Luxemburg [1.3.1.6.3.3.1.8.1.2].
3 Adalbero van St Paulin van Luxemburg [1.3.1.6.3.3.1.8.1.3]. Adalbero is overleden in 1097.
Notitie bij Adalbero: Onthoofd in Antiochie.
Aartsdiaken van Metz.
4 Koenraad II hertog van Luxemburg, geboren in 1106. Volgt 1.3.1.6.3.3.1.8.1.4.
1.3.1.6.3.3.1.8.1.1 Ermesinde van Luxemburg, dochter van Willem van Luxemburg en Liutgard van Beichlingen (zie 1.3.1.6.3.3.1.8.1). Ermesinde trouwde met Godfried van Namen.
Kind van Ermesinde en Godfried:
1 Hendrik IV de Blinde van Namen [1.3.1.6.3.3.1.8.1.1.1], geboren omstreeks 1113. Hendrik is overleden omstreeks 1196, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hij erft hierbij de graafschappen Namen en Longwy, vervolgens Durbuy en Laroche.
Hij wordt dan Hendrik IV van Luxemburg in 1136. Zijn bezittingen omvatten gebieden rond de Moesel, in Beneden Saksen, de beneden-Sûre, Bitburg en de Moezel aan Thionville evenals de voogdij over Echternach en St.Maximim. Enkele kleinere gebieden gaan naar de zuster van Konrad, Lutgart, gehuwd met de graaf van Grandpré.
1.3.1.6.3.3.1.8.1.4 Koenraad II hertog van Luxemburg is geboren in 1106, zoon van Willem van Luxemburg en Liutgard van Beichlingen (zie 1.3.1.6.3.3.1.8.1). Koenraad is overleden op 13-05-1136, 29 of 30 jaar oud. Hij is begraven in Trier.
Notitie bij Koenraad: Voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1123 en voor het laatst op 30 mei 1135.
Koenraad trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1134 met Ermgard (Ermengardis) van Zutphen, ongeveer 44 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1.2.5 voor persoonsgegevens van Ermgard.
Kind van Koenraad uit onbekende relatie:
1 [misschien] Otto graaf van Gleiberg van Luxemburg [1.3.1.6.3.3.1.8.1.4.1], geboren in 1134. Otto is overleden in 1162, 27 of 28 jaar oud.
1.3.1.6.3.3.1.8.2 Adelheid van Beichlingen is geboren omstreeks 1090, dochter van Koenraad van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.8) en Kunigunde van Weimar-Orlamünde von Beichlingen. Adelheid is overleden in 1123, ongeveer 33 jaar oud. Adelheid:
(1) trouwde met Dietrich graaf von Katlenburg. Dietrich is overleden op 12-08-1106.
(2) trouwde met Helferich von Plötzgau. Helferich is overleden in 1118.
1.3.1.6.3.3.1.8.3 Kunegonde van Beichlingen is geboren omstreeks 1091, dochter van Koenraad van Northeim (zie 1.3.1.6.3.3.1.8) en Kunigunde van Weimar-Orlamünde von Beichlingen. Kunegonde is overleden op 08-06-1140, ongeveer 49 jaar oud. Kunegonde trouwde met Diepold III von Vohburg. Diepold is overleden op 08-04-1146.
1.3.1.6.3.4 Richenza van Lotharingen is geboren omstreeks 996, dochter van Erenfried (Ezzo) III paltsgraaf (Ezzo) van Lotharingen en Mathilde van Saksen (zie 1.3.1.6.3). Richenza is overleden op 21-03-1063, ongeveer 67 jaar oud. Richenza trouwde met Mieczylav hertog van Polen. Mieczylav is geboren in 990. Mieczylav is overleden op 10-05-1034, 43 of 44 jaar oud.
Notitie bij Mieczylav: Mieczylav II Lambert "De Vadsige" (Mieszko) van Polen.
1.3.1.6.3.5 Wazela van Lotharingen is geboren omstreeks 997, dochter van Erenfried (Ezzo) III paltsgraaf (Ezzo) van Lotharingen en Mathilde van Saksen (zie 1.3.1.6.3). Wazela trouwde met Rutger van Kleef. Rutger is geboren omstreeks 995. Rutger is overleden in 1050, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Graaf van van Kleef 1020-50 en Zutphen, zoon van Diederik I (Durk, Thierry) van de Betuwe en Lutgard van Hamaland.
Rutger I is afstammeling van Karel de Grote. Aanvankelijk noemden zij zich ook de heren van Zutphen. Omdat Boudewijn IV hun gebieden in Ename had veroverd wende Rutger en zijn broer zich waarschijnlijk rond 1033 tot Koenraad II. Daar klaagden ze dat ze slachtoffer waren geworden van de door het heilige Roomse Rijk verloren gegane gebieden in Vlaanderen. Ter compensatie kreeg Gerard het gebied Wassenberg en kreeg zijn broer Rutger het gebied Kleef waar hij stamvader werd van het geslacht van Kleef. Deze gebieden waren vrij gekomen na de moord van Adela van Hamaland op Wichman III van Vreden (wiens goederen aansloten aan Hamaland). Hierdoor kwam het goed van Wichman vrij en werd het gebied van Adela en haar echtgenoot Balderik (Graaf van Drenthe en Salland) door de keizer geconfisqueerd. Het gebied van Rutger omvatte behalve Kleef ook Kalkar (waarschijnlijk inclusief het klooster), Zyfflich, Bedburg en Xanten. Verder werd hij leenman van goederen op de Betuwe, en mocht hij tol heffen bij Kellen en Huissen. Rutger I werd opgevolgd door zijn zoon Rutger II.
1007 juni 4 (Mainz). Hendrik II, Duits koning en Keizer plaatst in Wassenberg Gerardus en in Kleef Rutgerus, gebroeders als keizerlijke voogden (tutores). Sloet nr. 150. Regesten Roermond
Kinderen van Wazela en Rutger:
1 Rutger van Kleef, geboren omstreeks 1010. Volgt 1.3.1.6.3.5.1.
2 Coenraad van Kleef [1.3.1.6.3.5.2], geboren omstreeks 1015.
1.3.1.6.3.5.1 Rutger van Kleef is geboren omstreeks 1010, zoon van Rutger van Kleef en Wazela van Lotharingen (zie 1.3.1.6.3.5).
Notitie bij Rutger: jong overleden
Rutger bleef kinderloos. Rutger trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1030 met [misschien] Adelheid van Zutphen, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1 voor persoonsgegevens van Adelheid.
1.3.1.6.3.7 Ida van Lotharingen is geboren omstreeks 998, dochter van Erenfried (Ezzo) III paltsgraaf (Ezzo) van Lotharingen en Mathilde van Saksen (zie 1.3.1.6.3). Ida is overleden omstreeks 1060, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Ida: Abdis van het klooster St Maria te Keulen
Ida trouwde met Georg I von Hirscher.
Kind van Ida en Georg:
1 Herman I von Hirscher [1.3.1.6.3.7.1].
1.3.2 Gerberga van Duitsland is geboren omstreeks 913, dochter van Hendrik I de Vogelaar van Duitsland (zie 1.3) en Mathilde van Ringelheim. Gerberga is overleden na 968, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Gerberga: Vermeld 928-939; geeft de kerk en de villa Echt aan de kerk van St Servaas te Maastricht.
Gerberga:
(1) trouwde, ongeveer 16 jaar oud, in 929 met Gijsbert van Lotharingen, ongeveer 49 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 880. Gijsbert is overleden op 02-10-939, ongeveer 59 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 939 met Lodewijk IV van Frankrijk.
1.3.3 Hadewich van Duitsland is geboren omstreeks 922, dochter van Hendrik I de Vogelaar van Duitsland (zie 1.3) en Mathilde van Ringelheim. Hadewich is overleden na 958, minstens 36 jaar oud. Hadewich trouwde met Hugo de Grote Hertog van Francie. Hugo is geboren omstreeks 895. Hugo is overleden op 17-06-956, ongeveer 61 jaar oud.
1.3.4 Hendrik I de jongere hertog van Beieren is geboren omstreeks 920, zoon van Hendrik I de Vogelaar van Duitsland (zie 1.3) en Mathilde van Ringelheim. Hendrik is overleden op 01-11-955 in Nordhausen, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Door zijn moeder Mathilde naar voren geschoven om koning te worden omdat Otto niet als koningszoon was geboren. Dat was Hendrik wel. Veel vooraanstaande uit de Saksische adel waren het met Mathilde eens en kozen partij voor Hendrik. In 939 brak een opstand uit tegen Otto. Die werd door hem met harde hand neergeslagen. In 954 brak een nieuwe opstand uit waarbij ook de nog jonge zoons van Wichman de Oude, Wichman de Jonge en Egbert Eénoog waren betrokken. Die opstand was echter voornamelijk gericht tegen hun oom Herman die na het overlijden van Wichman de erfelijke rechten tot zich trok.
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
1 NN van Beieren. Volgt 1.3.4.1.
1.3.4.1 NN van Beieren, zoon van Hendrik I de jongere hertog van Beieren (zie 1.3.4).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Hendrik II hertog van Beieren [1.3.4.1.1], geboren omstreeks 973. Hendrik is overleden in 1024, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: In 1002 gekozen tot koning van Duitsland.
1.3.5 Bruno van Duitsland is geboren in 05-925, zoon van Hendrik I de Vogelaar van Duitsland (zie 1.3) en Mathilde van Ringelheim. Bruno is overleden op 11-10-965, 40 jaar oud.
Notitie bij Bruno: Aartsbisschop van Keulen.
Vermaakt in zijn testament o.a. Hengelo en Wessem aan de abdij St Pantaleon te Keulen.
Kind van Bruno uit onbekende relatie:
1 [misschien] Bruno von Brunswijck, geboren omstreeks 990. Volgt 1.3.5.1.
1.3.5.1 Bruno von Brunswijck is geboren omstreeks 990, zoon van [misschien] Bruno van Duitsland (zie 1.3.5). Bruno is overleden omstreeks 1015, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij Bruno: Graaf van Brunswijk, in Derlingau en Noord Thüringen.
Bruno trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1012 met Gisela van Schwaben, ongeveer 19 jaar oud. Gisela is geboren omstreeks 993, dochter van Herman II von Schwaben en Gerberga van Bourgondië.
Notitie bij de geboorte van Gisela: geboortedatum ook 13-11-989 Zie: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/billunger/bruno_graf_von_braunschweig_1016/bruno_graf_von_braunschweig_1016.html
Gisela is overleden in 1043, ongeveer 50 jaar oud. Gisela is weduwe van Ernst von Schwaben (ovl. ±1012), met wie zij trouwde omstreeks 1010. Gisela trouwde later omstreeks 1016 met Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland (±990-1039), zie 1.3.1.3.1.1.1.
Notitie bij Gisela: Annalista Saxo: "Reichschronik" Das Jahr 1026.
Der König feierte Weihnachten in Lüttich und machte Heinrich, seinen Sohn von der Gisla, zum Könige. Diese Gisla und ihre Schwester Machtild und ihre Brüder Rodulf und Bernhard waren in Westfalen geboren, aus einem Orte, der Werla heißt. Gisla heirathete zuerst den Sohn des Markgrafen Liuppald, Ernest, und gebar ihm den Schwabenherzog Herimann. Als Herzog Ernest todt war, nahm sie Graf Bruno von Bruneswik zur Gemahlin und sie gebar ihm den Grafen Liudolf. Als auch Bruno gestorben war, führte sein Anverwandter Konrad sie gewaltsam heim und zeugte mit ihr den Heinrich, von dem wir reden. Die Machtild heirathete Graf Esic von Ballenstide und zeugte mit ihr den Grafen Adalbert den Aelteren, des Grafen Otto Vater. Ihr Bruder Rodolf zeugte den Grafen Herimann, den Vater der Frau Oda, welche Graf Udo von Stathen heirathete, der die Nordmark als der Erste aus diesem Geschlechte erwarb. Graf Bernhard, der zweite Bruder derselben Königin, hatte Töchter, von denen die eine, Namens Ida, Heinrich von dem Schlosse, welches Loufe heißt, heimführte, der Bruder des Trierer Bischofs Bruno und des Grafen Popo. Als diesen die Mäuse so angefressen hatten, daß er starb, nahm seine Witwe Ida ein Edler aus Sachsen zur Gemahlin und bekam von ihr den Grafen Sifrid von Ertiniburch. Eine Tochter derselben Ida von jenem Grafen Heinrich, Namens Adelheid, nahm Adulf von Huvili und zeugte den jungem Adulf und dessen Brüder. Nach seinem Tode verband sich mit ihr der Pfalzgraf Friderich von Sumersenburg und zeugte den Pfalzgrafen Friderich den Jüngeren. König Konrad also machte, wie gesagt worden ist, seinen Sohn zum Könige. - - Der Abt Wal von Corbeja starb am 13. Februar. Er hat vier Jahre regiert und ihm folgte Druhtmar.
Zie voor de volgorde van de huwelijken ook het boek van Henk Verdonk Alzey-Zutphen.
Sloet geeft in zijn oorkondenboek Zutphen op pagina 302 een iets andere volgorde van de huwelijken en enkele afwijkende namen van kinderen.
Kinderen van Bruno en Gisela:
1 Ludolf III von Brunswijck, geboren in 1003. Volgt 1.3.5.1.1.
2 Gisela von Brunswijck, geboren omstreeks 1012. Volgt 1.3.5.1.2.
3 NN von Brunswijck, geboren omstreeks 1013. Volgt 1.3.5.1.3.
1.3.5.1.1 Ludolf III von Brunswijck is geboren in 1003, zoon van Bruno von Brunswijck (zie 1.3.5.1) en Gisela van Schwaben. Ludolf is overleden op 23-04-1038 in Italie, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ludolf: ook vermeld als te zijn overleden in Haus Neindorf
Notitie bij Ludolf: Liudolf was een Saksische graaf die ook heerste over Midden-Friesland. Hij wordt beschouwd als grondlegger van de Friese Brunonen. Was markgraaf van Friesland vanaf 1021
Behalve de Friese graafschappen Oostergo, Zuidergo en Westergo, was hij ook graaf van Braunschweig (stad) en de Derlingau. Liudolf stierf in 1038, toen het gevolg van Koenraad (zijn stiefvader) in Italië door ziekten werd geteisterd.
Ludolf trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1020 met Gertrude von Egisheim Billung, ongeveer 20 jaar oud. Gertrude is geboren omstreeks 1000, dochter van Egbert III von Derlingau Billung en NN von Egisheim. Gertrude is overleden op 21-07-1077, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Gertrude: Gertrud is een dochter van Egbert Billung, zoon van Egbert Eenoog, uit het geslacht der Billungers.
Ook vermeld als Gertrudis van Billung
Kinderen van Ludolf en Gertrude:
1 Mathilde von Brunswijck. Volgt 1.3.5.1.1.1.
2 Bruno II von Brunswijck, geboren in 1024. Volgt 1.3.5.1.1.2.
3 Egbert I von Meissen von Brunswijck, geboren in 1030. Volgt 1.3.5.1.1.3.
4 Ida von Brunswijck [1.3.5.1.1.4].
5 NN von Brunswijck. Volgt 1.3.5.1.1.5.
1.3.5.1.1.1 Mathilde von Brunswijck, dochter van Ludolf III von Brunswijck (zie 1.3.5.1.1) en Gertrude von Egisheim Billung. Mathilde is overleden in 1044. Mathilde trouwde in 1034 met Hendrik I van Frankrijk, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-05-1008, zoon van Robert II van Frankrijk. Hendrik is overleden op 04-08-1060 in Vitry aux Loges, 52 jaar oud. Hij is begraven in Parijs, St Denis. Hendrik is weduwnaar van Mathilde von Speyer (ovl. 1034), met wie hij trouwde in 1033, zie 1.3.1.3.1.1.1.3. Hendrik trouwde later op 19-05-1051 met Anna van Kiev.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Bougondie 1016-1032
koning van Frankrijk 1031-1060
Wikipedia:
Na het overlijden van zijn vader werd Hendrik koning van Frankrijk. Hij kreeg direct te maken met een opstand van zijn broer Robert en zijn moeder. Met de steun van keizer Koenraad II de Saliër en hertog Robert de Duivel van Normandië wist hij echter zijn positie te behouden. In 1032 gaf Robert zijn aanspraken op de troon op, in ruil voor het hertogdom Bourgondië. Hendrik had in 1033 een bespreking met Koenraad te Deville. Daarbij gaf Hendrik zijn aanspraken op het koninkrijk Bourgondië op ten gunste van die van Koenraad. Ook verloofde Hendrik zich met Koenraads dochter Mathilde. Later in dat jaar steunde Hendrik Koenraad daadwerkelijk tegen Odo II van Blois die probeerde om koning van Bourgondië te worden. In 1034 overleed Mathilde onverwacht op jonge leeftijd. Datzelfde jaar trouwde Hendrik met een andere Mathilde, Mathilde van Friesland, dochter van Koenraads stiefzoon Liudolf van Brunswijk. Mathilde werd in 1040 moeder van een dochter, maar beiden sterven in 1044.
Hendriks verdere regering werd bepaald door de opkomende macht van Normandië en diplomatie met Duitsland. In 1043 was een eerste bespreking met keizer Hendrik III te Carignan (Ardennes), over diens huwelijk met Agnes van Poitou. In 1048 was er een tweede bespreking met Hendrik te Carignan. Een jaar later kwam Hendrik in conflict met de paus. Hendrik verbood zijn bisschoppen om een concilie te Reims bij te wonen maar de bisschoppen die hem gehoorzaamden werden afgezet of geëxcommuniceerd. In 1056 had Hendrik een derde bespreking met keizer Hendrik te Carignan. Hierbij maakte Hendrik aanspraken op hertogdom Lotharingen en daagde de keizer zelfs uit tot een tweegevecht om de kwestie te beslissen. Keizer Hendrik vertrok echter bij nacht in het geheim uit Carignan, en bleef gewoon leenheer van Lotharingen.
Hendrik steunde in 1047 nog de jonge Willem de Veroveraar, zoon van zijn oude bondgenoot Robert, tegen zijn opstandige vazallen in de slag bij Val-ès-Dunes bij Caen. Hierdoor wist Willem definitief het gezag over zijn hertogdom te vestigen. Na zijn huwelijk met Mathilde van Vlaanderen, werd Willems positie echter zo sterk, dat hij een bedreiging werd voor Hendrik. In 1054 trok Hendrik op tegen Normandië, maar werd verslagen toen de Normandiërs bij nacht het Franse kamp bij Mortemer (Seine-Maritime) overvielen. In 1057 deed Hendrik een tweede poging om Willem te onderwerpen, maar bij Varaville werd Hendrik door Willem verslagen, doordat die handig gebruik wist te maken van de rivier en het moeras in het landschap.

In 1059 liet Hendrik zijn zoon Filips tot medekoning kronen. In 1060 stichtte hij een kapittel van Sint Maarten in Parijs. Hendrik stierf op 4 augustus 1060 in Vitry-en-Brie. Hij werd begraven in de kathedraal van Saint-Denis. Hendrik werd opgevolgd door zijn zoon Filips, die toen 8 jaar oud was. Hendriks weduwe, Anna van Kiev, was zes jaar lang regent.
1.3.5.1.1.2 Bruno II von Brunswijck is geboren in 1024, zoon van Ludolf III von Brunswijck (zie 1.3.5.1.1) en Gertrude von Egisheim Billung. Bruno is overleden in 1057, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij Bruno: In 1038 volgde hij zijn vader op, zowel als markgraaf van Brunswijk alsook als graaf van Midden-Friesland.
Graaf van Brunswijk; markgraaf van Friesland.
Claimt in 1044 de grafelijke rechten in Fivelgo. Hij maakte zich in 1047 meester van het gebied tussen Lauwers en Eems (Hunsingo en Fivelingo), waarvan het formele gezag was toegewezen aan aartsbisschop Adalbert van Bremen. Bruno beschikte over meer macht dan de aartsbisschop, want het lukte de bisschop niet om hem te verdrijven.
Sneuvelt in 1057 in een gevecht met Saksische opstandelingen, onder leiding van de buitenechtelijke zoon van Bernard II van Brandenburg, die probeerden in een hinderlaag de zesjarige Hendrik IV, keizer, en zijn moeder te vermoorden.
Bruno en zijn broer Egbert kwamen te hulp. Bruno sneuvelde en Egbert werd zwaar gewond, maar genas. Als beloning kreeg hij de bezittingen van zijn broer erbij, waaronder het graafschap Friesland.
Bruno sneuvelde in 1057 bij een treffen met Willem van Brandenburg en werd opgevolgd door zijn broer Egbert.
Bruno trouwde met Ida.
1.3.5.1.1.3 Egbert I von Meissen von Brunswijck is geboren in 1030, zoon van Ludolf III von Brunswijck (zie 1.3.5.1.1) en Gertrude von Egisheim Billung. Egbert is overleden op 08-01-1068, 37 of 38 jaar oud. Hij is begraven in Burgkapelle St Blasien Dankwarderode.
Notitie bij Egbert: Volgde zijn broer Bruno op als graaf in Westerlauwers Friesland in 1057. Bleef ook Fivelgo en Hunsego, in casu het gehele gebied Frisia tussen Lauwers en Eems, bezetten dat door zijn broer in 1047 was veroverd.
Was graaf van Brunswijk vanaf 1057 en graaf van Meissen en van Midden Friesland.
Komt in 1057 in gevecht met Saksische opstandelingen, onder leiding van de buitenechtelijke zoon van Bernard II van Brandenburg, die probeerden in een hinderlaag de zesjarige Hendrik IV, keizer, en zijn moeder te vermoorden.
Egbert en zijn broer Bruno kwamen te hulp. Bruno sneuvelde en Egbert werd zwaar gewond, maar genas. Als beloning kreeg hij de bezittingen van zijn broer erbij, waaronder het graafschap Friesland.
Egbert trouwde met Irmengard von Susa. Irmengard is geboren in 1020. Irmengard is overleden in 1078, 57 of 58 jaar oud. Irmengard trouwde voorheen met Otto von Schweinfurt.
Notitie bij Irmengard: Ook vermeld als Irmgard van Turijn
Kinderen van Egbert en Irmengard:
1 Amelung von Brunswijck [1.3.5.1.1.3.1].
2 Gertrudis von Meissen von Braunschweig, geboren omstreeks 1058. Volgt 1.3.5.1.1.3.2.
3 Egbert II van Meissen, geboren in 1061. Volgt 1.3.5.1.1.3.3.
1.3.5.1.1.3.2 Gertrudis von Meissen von Braunschweig is geboren omstreeks 1058, dochter van Egbert I von Meissen von Brunswijck (zie 1.3.5.1.1.3) en Irmengard von Susa. Gertrudis is overleden op 09-12-1117, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Gertrudis: Erfgename van de bezittingen van haar vader.
Ook vermeld als Gravin van Brunswijk en regentes van Meissen.
Gertrudis:
(1) trouwde met Dietrich von Katlenburg. Dietrich is een zoon van Dirk I van Katlenburg en Bertrade van Holland. Dietrich is overleden op 21-01-1085.
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1080 met Hendrik de Vette van Northeim, ongeveer 28 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1.2 voor persoonsgegevens van Hendrik.
(3) trouwde met Heinrich von Eilenburg Wettin.
Kinderen van Gertrudis en Hendrik: zie 1.3.1.6.3.3.1.2.
1.3.5.1.1.3.3 Egbert II van Meissen is geboren in 1061, zoon van Egbert I von Meissen von Brunswijck (zie 1.3.5.1.1.3) en Irmengard von Susa. Egbert is overleden op 03-07-1090 in Silketal, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Egbert: Datum ook 3 juli op hget slagveld in het Silketal.
Notitie bij Egbert: Vermeld in 1086 als graaf van Fivelgo. (In 1047 met geweld veroverd door zijn oom Bruno en na diens dood in 1057 opgevolgd door zijn vader Egbert tot 1068. waarna Egbert II onder voogdij van zijn moeder graaf werd)
Ook vermeld als graaf van Brunswijk, IJsselgouw, markgraaf van Meissen en markgraaf van Friesland.
In 1089: Markgraaf Egbert misdraagt zich en doet aanslag op het leven van keizer Hendrik IV. Zijn goederen worden hem ontnomen. Het graafschap Oostergo en Westergo in Friesland wordt gegeven aan de bisschop Koenraad van Utrecht. Egbert kreeg het tijdelijk terug, maar misdroeg zich gezien door de ogen van Siegfried, de zoon van wijlen hertog Otto en van markgraaf Hendrik en de zijnen, waarop de vorsten van het rijk, aanwezig te Quedlinburg besloten om het definitief aan Koenraad, bisschop van Utrecht te geven. Aanwezig de aartsbisschoppen Hartwig van Maagdeburg en Liemar van Hamburg, de bisschoppen Erpho van Munster, Gunther van Neurenberg, Volmar van Lienden, Hemezo van Halberstad, Uto van Hildesheim, Werner van Mersseburg, Robert van Bamberg; de leken Diemon, Diederik en Otto en verdere getrouwen van ons en van verscheidene waardigheden en staten.
Egbert trouwde met Oda von Weimar-Meissen. Oda is geboren omstreeks 1060, dochter van Otto I markgraaf von Weimar-Meissen en Adela van Leuven. Oda is overleden in 1111, ongeveer 51 jaar oud.
1.3.5.1.1.5 NN von Brunswijck, zoon van Ludolf III von Brunswijck (zie 1.3.5.1.1) en Gertrude von Egisheim Billung. NN trouwde met Sophia von Formbach.
1.3.5.1.2 Gisela von Brunswijck is geboren omstreeks 1012, dochter van Bruno von Brunswijck (zie 1.3.5.1) en Gisela van Schwaben. Gisela trouwde met Berthold graaf von Sangerhausen.
1.3.5.1.3 NN von Brunswijck is geboren omstreeks 1013, dochter van Bruno von Brunswijck (zie 1.3.5.1) en Gisela van Schwaben. NN trouwde met Thiemo II graaf von Formbach.
1.4 Oda van de Hessengau (Saksen) is geboren omstreeks 878, dochter van Otto van Sachsen (zie 1) en Hadewich van Babenberg. Oda is overleden na 952, minstens 74 jaar oud. Oda:
(1) trouwde met Zwentibold, koning van Lotharingen. Zwentibold, is geboren omstreeks 870, zoon van Arnulf van Karinthie en Winburg. Zwentibold, is overleden op 13-08-900 in Susteren, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Zwentibold,: Koning in de periode 895-900.
Uit oorkondenboek Lacomblet
volgnr. 78: Koning Zwentibold schenkt zijn aanverwante, de abdis Gisla, "den Frohnhof mit zu Seffent" op 30 juli 896.
nr. 79; Koning Zwentibolt schenkt graaf Folckert uit de bezittingen van de abdij Chevremont de villa Grand-Reng en geeft de abdij daarvoor terug de door de graaf Folckert afgestane Frohnhof Harawa in de Betuwe op 11 juli 897.
(2) trouwde met Gerhard van Metz van de Gulikgouw. Gerhard is geboren omstreeks 870. Gerhard is overleden op 22-06-910, ongeveer 40 jaar oud.
Kind van Oda en Zwentibold,:
1 Lodewijk "het kind" van Lotharingen [1.4.4].
Kinderen van Oda en Gerhard:
2 Oda van Metzgouw. Volgt 1.4.1.
3 Benedicta [1.4.2].
4 Cecilia [1.4.3].
5 Wigfried van Gulikgouw [1.4.5], geboren omstreeks 900. Wigfried is overleden op 09-07-953, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Wigfried: Aartsbisschop van Keulen 924-953.
6 Godfried van Lotharingen, geboren omstreeks 905. Volgt 1.4.6.
1.4.1 Oda van Metzgouw, dochter van Gerhard van Metz van de Gulikgouw en Oda van de Hessengau (Saksen) (zie 1.4). Oda trouwde met Gozelo van Ardennengouw.
Kind van Oda en Gozelo:
1 Godfried van Verdun, geboren omstreeks 937. Volgt 1.4.1.1.
1.4.1.1 Godfried van Verdun is geboren omstreeks 937, zoon van Gozelo van Ardennengouw en Oda van Metzgouw (zie 1.4.1). Godfried is overleden in 1002, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Godfried van Verdun "de gevangene"
Het huis van Verdun, of het huis van Ardennen, of het huis van Wigerik, is één van de oudste geverifieerde adelijke families in Europa. Wigerik was paltsgraaf van Lotharingen en graaf van de Bidgouw. Hij is vòòr 919 overleden.
Graaf van Hettergouw, Bidgouw, Methingouw, Henegouwen, Verdun, markgraaf van Ename en van Frisia, prefect van Utrecht.
Godfried:
(1) trouwde, ongeveer 13 jaar oud, omstreeks 950 met Averarda Everhardsdr. van Salland. Averarda is een dochter van Everhart III van Salland en Drenthe. Averarda is overleden in 961.
Notitie bij Averarda: Erfgenaam van de graafschappen Zutfen, Salland, Drenthe, Fivelgo en Hunsego.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 962 met Mathilde von Saksen Billung, ongeveer 23 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 939, dochter van Herman 1 Hertog van Saksen Billung en Hildegard van Karolingen. Mathilde is overleden op 25-05-1008, ongeveer 69 jaar oud. Mathilde trouwde voorheen omstreeks 955 met Boudewijn III van Vlaanderen (940-962).
Kind van Godfried en Averarda:
1 Ermentrudis van Verdun [1.4.1.1.1], geboren omstreeks 960.
Kinderen van Godfried en Mathilde:
2 Godfried II van Verdun van Neder Lotharingen [1.4.1.1.2], geboren omstreeks 961. Godfried is overleden op 26-09-1023, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Was hertog van Neder-Lotharingen
Godfried bleef kinderloos.
3 Gozelo I van Verdun, geboren omstreeks 970. Volgt 1.4.1.1.3.
4 Herman van Ename van Verdun, geboren omstreeks 967. Volgt 1.4.1.1.4.
5 Adalberd II van Verdun [1.4.1.1.5], geboren omstreeks 964.
6 Irmengard van Verdun, geboren omstreeks 975. Volgt 1.4.1.1.6.
7 Frederik van Verdun [1.4.1.1.7], geboren omstreeks 970. Frederik is overleden op 06-01-1022 in Verdun, ongeveer 52 jaar oud.
8 Adelheid (van Saksen) van Verdun. Volgt 1.4.1.1.8.
9 Gerberga van Verdun. Volgt 1.4.1.1.9.
10 Reinmodis van Verdun [1.4.1.1.10].
1.4.1.1.3 Gozelo I van Verdun is geboren omstreeks 970, zoon van Godfried van Verdun (zie 1.4.1.1) en Mathilde von Saksen Billung. Gozelo is overleden in 1046, ongeveer 76 jaar oud.
Notitie bij Gozelo: Zegt in 1044 grafelijke rechten te hebben op o.a. Fivelgo. Zijn zoon Godfried schijnt daarna met Fivelgo te zijn beleend tot 1047 toen het hem weer is ontnomen vanwege zijn opstand tegen de keizer.
Bruno V van Brunswijk claimt dezelfde rechten.
Vermeld in een oorkonde van 15 februari 1041 als Hertog waarin hij met zijn zoon Godfried de koning Hendrik III verzoekt om de geconfiskeerde goederen in Hervé, Vaals, Epen en Valkenburg te schenken aan Irmingard, een nicht van de koning.(Lacomblet nr.109)
Kinderen van Gozelo uit onbekende relatie:
1 Godfried II van Neder Lotharingen van Verdun. Volgt 1.4.1.1.3.1.
2 Gozelo II van Lotharingen [1.4.1.1.3.2].
1.4.1.1.3.1 Godfried II van Neder Lotharingen van Verdun, zoon van Gozelo I van Verdun (zie 1.4.1.1.3). Godfried is overleden in 1069.
Notitie bij Godfried: Hertog van Neder Lotharingen. Ook vermeld als Godfried met de Baard.
Graaf van de Veluwe, Betuwe,Teisterbant, Hamaland, Drenthe, Duffelgouw en de Hettergouw.
Tijdens een bijeenkomst op 22 mei 1046 in de palts te Aken schenkt koning Hendrik III aan bisschop Bernold van Utrecht een graafschap in Drenthe. Dit is een deel van het toenmalige Drenthe, zonder de Stellingwerven. Gozelo I, de vader van Godfried, was in 1046 overleden. Gozelo I had in 1044 de grafelijke rechten in Fivelgo geclaimd en verkregen, welke rechten koning/keizer Hendrik III aan de bisschop van Münster/Bremen had toegedacht. Doordat Godfried II zich tegen de keizer keerde werden hem zijn rechten ontnomen en kwam Drenthe in 1047 definitief in bezit van de bisschop van Utrecht evenals de overige graafschappen uit zijn bezit, die deel uitmaakten van het Sticht en Oversticht, deels vastgelegd in de oorkonde van 26 augustus 1046 te Spiers.
De bisschop verkrijgt het rechtsgebied met munt en tol te Deventer evenals een graafschap in Hamaland, waarvan de grenzen nader worden omschreven.
Dit gebied blijkt praktisch identiek te zijn aan het later vermelde graafschap Zutphen.
De wereldlijke rechten worden door de bisschop niet zelf uitgevoerd, maar, evenals dat het geval is bij koningen en keizers, als ambtsleen waargenomen door graven. De oude grafelijke families die voorheen deze rechten bezaten, zullen niet zonder slag of stoot afstand hebben gedaan van deze rechten, wanneer men zich kan beroepen op erfrecht.
Godfried:
(1) trouwde met Doda van de Veluwe. Doda is een dochter van Diederik I graaf van Hamaland van de Veluwe en NN van Teisterband.
(2) trouwde met Beatrix.
Kinderen van Godfried en Doda:
1 Ida van Lotharingen [1.4.1.1.3.1.1], geboren in 1032. Ida is overleden in 1113, 80 of 81 jaar oud.
2 Godfried III van Lotharingen, geboren in 1045. Volgt 1.4.1.1.3.1.2.
1.4.1.1.3.1.2 Godfried III van Lotharingen is geboren in 1045, zoon van Godfried II van Neder Lotharingen van Verdun (zie 1.4.1.1.3.1) en Doda van de Veluwe. Godfried is overleden in 1076, 30 of 31 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Godfried: Genaamd Godfried met de bult.
Kind van Godfried uit onbekende relatie:
1 Koenraad van Lotharingen [1.4.1.1.3.1.2.1], geboren in 1074.
1.4.1.1.4 Herman van Ename van Verdun is geboren omstreeks 967, zoon van Godfried van Verdun (zie 1.4.1.1) en Mathilde von Saksen Billung. Herman is overleden op 28-05-1029, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Herman: graaf van Brabant en graaf van Verdun.
Ook vermeld als graaf van Nifterlaka.
Herman trouwde met Imma van Haspengau. Imma is geboren omstreeks 970.
Kinderen van Herman en Imma:
1 [waarschijnlijk] Ermgard van Verdun [1.4.1.1.4.1].
2 Godschalk van Twenthe van Verdun, geboren omstreeks 1010. Volgt 1.4.1.1.4.2.
1.4.1.1.4.2 Godschalk van Twenthe van Verdun is geboren omstreeks 1010, zoon van Herman van Ename van Verdun (zie 1.4.1.1.4) en Imma van Haspengau. Godschalk is overleden op 16-12-1063, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Godschalk: Gesneuveld op het slagveld in Noordwestfalen.
Notitie bij Godschalk: Zie: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/zutphen/godschalk-i-twente.html#ConflictFriesland
Graaf van Agradingouw, Emsgouw, Hetter, Twente en pagus Westfalen en heer van Zutphen.
Vermeld als leengraaf van Noord Hamaland, graaf in Bochum, graaf in Twenthe, leengraaf in Hettergouw, stichtsvoogd van Münster en voogd van Liesborn; voogd van de kapittelkerk in Zutphen en eigenaar van de burcht in Zutphen.
Godschalk sneuvelde in Friesland in het leger van bisschop Adalbert van Bremen.
In een oorkonde van 1059 zegt bisschop Wilhelmus van Utrecht dat een langdurig geschil omtrent tienden met de heren van Zutfen is opgelost. Graaf Godschalk, zijn vrouw Adelheid en hun zonen Gebehard en Otto krijgen de tienden van Lochem toegekend.(Sloet nr 173) Als Gebehard geen schrijffout is van Gerhard moet worden betwijfeld of Godschalk de vader is van de hier vermelde kinderen.
zie ook: http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
Vermeld in oorkonden tussen 1026 en 1059.
Godschalk trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1035 met Adelheid van Zutphen, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.1.1 voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kinderen van Godschalk en Adelheid: zie 1.3.1.6.3.1.1.
1.4.1.1.6 Irmengard van Verdun is geboren omstreeks 975, dochter van Godfried van Verdun (zie 1.4.1.1) en Mathilde von Saksen Billung. Irmengard is overleden op 10-03-1036, ongeveer 61 jaar oud. Irmengard trouwde met Otto I heer van Zutphen graaf in Neder Lahngau. Zie 1.4.6.5.1.1 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van Irmengard en Otto:
1 Udo van Hammerstein [1.4.1.1.6.1]. Udo is overleden in 1034. Udo bleef kinderloos.
2 NN van Hammerstein. Volgt 1.4.1.1.6.2.
3 Mathilde van Zutphen, geboren omstreeks 1003. Volgt 1.4.1.1.6.3.
1.4.1.1.6.2 NN van Hammerstein, dochter van Otto I heer van Zutphen graaf in Neder Lahngau (zie 1.4.6.5.1.1) en Irmengard van Verdun (zie 1.4.1.1.6). NN trouwde met Wigger van NN.
1.4.1.1.6.3 Mathilde van Zutphen is geboren omstreeks 1003, dochter van Otto I heer van Zutphen graaf in Neder Lahngau (zie 1.4.6.5.1.1) en Irmengard van Verdun (zie 1.4.1.1.6). Mathilde is overleden na 1031, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Was erfdochter van het bezit van haar vader Otto.
Verkreeg Alzey als morgengave of weduwengoed in 1031 bij de dood van haar man Liudolf, paltsgraaf en eerste voogd van de abdij Brauweiler. Hun zoontje Hendrik stierf in hetzelfde jaar. Zie W. Bader; Die ehemalige Benediktinerabtei Brauweiler in Pulheim bei Köln; 1976.
Mathilde trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1020 met Liudolf van Lotharingen, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Mathilde en Liudolf: Ook vermeld als Luidolf van Lotharingen.
Zie 1.3.1.6.3.1 voor persoonsgegevens van Liudolf.
Kinderen van Mathilde en Liudolf: zie 1.3.1.6.3.1.
1.4.1.1.8 Adelheid (van Saksen) van Verdun, dochter van Godfried van Verdun (zie 1.4.1.1) en Mathilde von Saksen Billung. Adelheid trouwde met Rudolf I van Werl. Rudolf is geboren omstreeks 985, zoon van Herman (I) van Werl en Gerberga van Bourgondië. Rudolf is overleden op 12-07-1044, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Zie: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/werl_grafen_von/rudolf_graf_von_werl_um_1044/rudolf_graf_von_werl_+_um_1044.html (artikel Paul Leidinger)
Graaf van Fivelgo(uw) volgens de bronnen tussen 1031 en 1038. Zie www.graafschap-middeleeuwen.nl/
Komt ook voor als Ludolf von Werl. Geboren tussen 982 en 986. (de.wikipedia.org)
Vermeld in een oude Tabula van de Keulse kerk: XI Ludolphus Comes dedit Werle et quicquid propietatis habuit in Episcopatu Coloniensi et insuper tantum de sylua Lur quantum remansit fratri suo Conrado.(jaar 1000)
www.graafschap-middeleeuwen.nl/hamaland/ondergang-hamaland.html
vermeld 1031-1038; graaf aan de Groninger kust.
Rodolf (Rudolf) wordt als graaf genoemd in de oorkonde van 21 mei 1040 waarin koning Hendrik III de landgoederen Eyen en Linfherunge schenkt aan de Utrechtse kerk, welke goederen ingevolge rechterlijke uitspraak zijn ontnomen aan Uffo en zijn broers.
Na zijn dood in 1044 wordt Godfried als graaf van Fivelgo genoemd, waarschijnlijk Godfried II met de baard van Lotharingen. Deze kwam in opstand tegen de keizer, Hendrik III, die vervolgens in 1047 aartsbisschop Adalbart van Bremen met Godfried’s graafschap beleende. Deze was vermoedelijk Adalbert, zoon van Rudolfs broer Herman II van Werle.Betwijfeld moet worden of Godfried ooit Fivelgo heeft bezocht, daar hij tot zijn dood in 1069 hoofdzakelijk in zuid europa actie was.

http://de.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Werl
Über ihn ist nur wenig bekannt. Seinen Namen verdankte er seinem Onkel. Über seine Enkelin Oda wurde der Vorname von den Grafen von Stade übernommen. Er war Inhaber einer Reichsgrafschaft im Groningerland (Hunse- und Fivelgo). In dieser Eigenschaft ist er noch um 1040 durch Quellen zu fassen. Möglicherweise hat er im Emsland auch Vogteirechte des Klosters Werden verwaltet. Er scheint 1018/19 die Opposition seines Bruders Hermann gegen Heinrich II. und 1025 bis 1027 die Opposition von Mathilde gegen Konrad II. unterstützt zu haben. Er hatte einen Sohn mit Namen Hermann, der um 1045 Richenza aus dem Haus der Ezzonen geheiratet hatte. Ein Sohn könnte der Bischof von Paderborn Rudolf/Rotho gewesen sein. Das Totenbuch von Essen verzeichnet ihn am 12. Juni als „Rudolphus comes.“

Zie ook: Opstellen van D J Henstra over middeleeuws Friesland. De Winsumer koninklijke oorkonde van 1057.
http://books.google.nl/books?id=whUETwVMSk0C&pg=PA149&lpg=PA149&dq=rudolf+von+werl&source=bl&ots=_E_VxKJ-p0&sig=X53q1c17M85HFa-O-8rQqJ_dDyQ&hl=nl&sa=X&ei=KWTcUd3HPIjHPOLqgMgB&ved=0CE8Q6AEwBTgK#v=onepage&q=rudolf%20von%20werl&f=false
Kinderen van Adelheid en Rudolf:
1 Hermann III van Werl, geboren omstreeks 1013. Volgt 1.4.1.1.8.1.
2 Ruthart van Werl (von Paderborn) [1.4.1.1.8.2]. Ruthart is overleden op 07-11-1051.
1.4.1.1.8.1 Hermann III van Werl is geboren omstreeks 1013, zoon van Rudolf I van Werl en Adelheid (van Saksen) van Verdun (zie 1.4.1.1.8). Hermann is overleden omstreeks 1045, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Hermann: Is alleen via de Annalista Saxo te traceren. Zie Paul Leidinger.
Herman (III), geboren ca 1013, overleden ca 1050.
Hij was een zoon van Rudolf von Werl, een broer van Herman II van Werl en een onbekende moeder. Over zijn leven is slechts weinig bekend. Hij had grafelijke rechten in de Friese Emsgouw. Van hem zijn munten bekend die in Emden zijn geslagen omstreeks 1045. Daar had hij waarschijnlijk een burcht, die over een Sint Walburgiskapel beschikte. De hoogadellijke afkomst van Herman wordt aangetoond door zijn huwelijk met Richenza. Deze dame stamt volgens recent onderzoek waarschijnlijk uit het Rijnlandse huis van de Ezzonen. Zij was de dochter van hertog Otto II van Zwaben. Uit dit huwelijk van Herman en Richenza werd hun dochter Oda von Werl geboren. Deze trouwde rond 1065 met graaf Udo I van Stade. Na het overlijden van Herman hertrouwde Richenza met Otto I van Northeim.

http://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_III._(Werl)
Hermann III. († nach 1055) war ein Graf von Werl, der Grafenrechte in Friesland innehatte.
Er war Sohn von Rudolf von Werl, einem Bruder von Hermann II., und einer unbekannten Mutter. Ein Bruder oder Vetter Hermanns dürfte Bischof Rotho von Paderborn gewesen sein. Über sein Leben ist recht wenig bekannt. Er hatte Grafenrechte im friesischen Emsgau. Von ihm sind Münzen geprägt in Emden bekannt. Dort besaß er wohl eine Burg, die über eine St. Walburgiskapelle verfügte. Die Burg hat möglicherweise bereits unter seinem Vater bestanden. Albert K. Hömberg hatte Hermann noch mit einem Vogt des Klosters Werden in Verbindung gebracht. Mittlerweile scheint klar zu sein, dass der Vogt dem Geschlecht der Grafen von Berg angehörte. Der dennoch bedeutende und hochadelige Rang Hermanns wird durch seine Heirat mit Richenza deutlich. Diese stammt wohl auch nach neueren Forschungen aus dem rheinischen Haus der Ezzonen. Sie war Tochter des Herzogs Otto von Schwaben. Aus der Ehe Hermanns mit Richenza ging die Tochter Oda hervor. Diese heiratete um 1065 den Grafen Udo von Stade. Nach dem Tod Hermanns heiratete Richenza Otto von Northeim.
Hermann trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1040 met Richenza van Schwaben, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.3.1.6.3.3.1 voor persoonsgegevens van Richenza.
Kind van Hermann en Richenza: zie 1.3.1.6.3.3.1.
1.4.1.1.9 Gerberga van Verdun, dochter van Godfried van Verdun (zie 1.4.1.1) en Mathilde von Saksen Billung. Gerberga trouwde met Folmar IV van Bliesgouw.
1.4.6 Godfried van Lotharingen is geboren omstreeks 905, zoon van Gerhard van Metz van de Gulikgouw en Oda van de Hessengau (Saksen) (zie 1.4). Godfried is overleden omstreeks 952, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Paltsgraaf van Lotharingen vanaf 925, wanneer Lotharingen definitief aan het Duitse rijk wordt toegevoegd.
Vermeld in het gedenkboek van Remiremont met de namen van vrouw en kinderen.
"Gotefridus, Ermendrudis, Gotefridus, Gebehardus, Gerhardus, Adelardus,
Gerberga."
Godfried wordt voor het laatst vermeld in een oorkonde van keizer Otto I, getekend op 1 juni 949 in Nijmegen.
Godfried trouwde met Ermentrudis. Ermentrudis is geboren omstreeks 909, dochter van Karel de Eenvoudige, koning en Frederuna.
Kinderen van Godfried en Ermentrudis:
1 Godfried van Lotharingen [1.4.6.1].
2 Gebhard van Lotharingen [1.4.6.2].
3 Gerhard van Lotharingen [1.4.6.3].
4 Adelardus van Lotharingen [1.4.6.4], geboren omstreeks 925.
5 Gerberga van Lotharingen. Volgt 1.4.6.5.
1.4.6.5 Gerberga van Lotharingen, dochter van Godfried van Lotharingen (zie 1.4.6) en Ermentrudis.
Notitie bij Gerberga: Vermeld in de "Vita Adelheidis".
Adel heid was de eerste abdis van het klooster te Vilich bij Bonn. Het klooster werd omstreeks 978 gesticht door haar ouders, Megingoz en zijn vrouw Gerberga, kort na het overlijden van hun enige zoon Godfried. Gerberga, de echtgenote van Megingoz wordt in de Vita een dochter genoemd van “hertog Godfried”, filia exstitit ducis cuiusdam nomine Godefridi.
Gerberga trouwde met Megingoz van NN.
Kinderen van Gerberga en Megingoz:
1 Irmentrud van Lotharingen. Volgt 1.4.6.5.1.
2 Alverada van Lotharingen. Volgt 1.4.6.5.2.
3 Godfried van Lotharingen [1.4.6.5.3]. Godfried is overleden in 977. Godfried bleef kinderloos.
4 Bertrade van Lotharingen [1.4.6.5.4].
5 Adelheid van Lotharingen [1.4.6.5.5].
1.4.6.5.1 Irmentrud van Lotharingen, dochter van Megingoz van NN en Gerberga van Lotharingen (zie 1.4.6.5). Irmentrud trouwde met Heribert van Kinziggouw. Heribert is een zoon van Koenraad I van Elzas.
Kind van Irmentrud en Heribert:
1 Otto I heer van Zutphen graaf in Neder Lahngau, geboren in 975. Volgt 1.4.6.5.1.1.
1.4.6.5.1.1 Otto I heer van Zutphen graaf in Neder Lahngau is geboren in 975, zoon van Heribert van Kinziggouw en Irmentrud van Lotharingen (zie 1.4.6.5.1). Otto is overleden op 05-06-1036, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Otto: Zie: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/zutphen/otto-i-zutphen.html
Hij is graaf in Neder-Lahngouw, Engersgouw, Einrichgouw, Wetterau, Niddagouw en mogelijk ook Deutzgouw. Uit deze opsomming mag blijken dat de verwerving van Zutphen van ondergeschikt belang is, mede gezien de omstandigheid dat aan Zutphen geen grafelijke titel is verbonden.
Het is misplaatst om Otto I ’van Zutphen’ te noemen, want Otto I is elders meervoudig graaf en slechts heer van Zutphen. Otto I komt in de Zutphense bronnen zelden voor, waardoor het ontstaan van graafschap Zutphen onduidelijk is.
De identificatie van Otto van Hammerstein als Otto I van Zutphen is door Jackman recentelijk (1990-2000) in verschillende publicaties nieuw leven ingeblazen.
Otto trouwde met Irmengard van Verdun. Zie 1.4.1.1.6 voor persoonsgegevens van Irmengard.
Kinderen van Otto en Irmengard: zie 1.4.1.1.6.
1.4.6.5.2 Alverada van Lotharingen, dochter van Megingoz van NN en Gerberga van Lotharingen (zie 1.4.6.5).
Kinderen van Alverada uit onbekende relatie:
1 Erkanbold van NN [1.4.6.5.2.1].
2 Gerlach van NN [1.4.6.5.2.2].
Gegenereerd met Aldfaer versie 6.2 op 18-05-2018 19:36:35 door A. Post