Achtergrondinfo
en levensverhalen van
Jacob Koerts Timmerman
Derk de Vries
Klaas Folkerts Post
Nieuw Amsterdam
Veenoord
en het
Amsterdamse Veld
Huis ter Heide en
Norgervaart
(Bovensmilde)
Veenhuizen, Eyen
en de Oldehof
Ridders van Norch
Schoolfoto's regio Nieuw-Amsterdam
Vorstenfamilies en hun nazaten in de middel-eeuwen.
Klik op wapen-schild Henric van Norch
Een iets andere kijk op de historie van Drenthe en Noord - Nederland.
Ga met de cursor op een button staan om een korte samenvatting te zien van het .pdf document.
Alle oude Drentse dorpen in beeld vanaf het jaar 950 tot ongeveer 1850

Drenthe 1: De oudste nederzettingen.
Drenthe 2: De Frankische bezetters en
de ligging van hun bolwerken.
Drenthe 3: De ligging van landgoederen/leengoederen.
Drenthe 4 t/m 7: De overige middeleeuwse Drentse dorpen met de plattegrond van 1832.
ZO en ZW Drenthe wat ruimer in beeld.
Het van Galenschansje kadastraal gezien.
Familiewapen van Jan Hendricks van der Ley (1567), gehuwd met
Judith de Gardyn.
Brandschildering in de Grote Kerk te Leeuwarden
Een territorium of graafschap in Frisia.
Urk, Nagele, Emelweerd, Kuinre, wat was de samenhang en hoe is die ontstaan.
Leenheren, leenmannen en hun roots.
Met bronnen en verwijzingen.
De vormveranderingen van het eiland Urk afgebeeld op een achtergrond van het huidige bewoningspatroon.
Op de pagina Schokland een overzicht van de eigenaren en de ligging van hun woningen in
1832 tot 1856.
Oude annalen
Familiegenealogie
Verwijzingen naar andere bronnen met historische of genealogische informatie
Historie & Genealogie
mail to: info@dorpshistorie.nl         update 08-12--2021
Statistieken:
01 jan t/m 30 november 2021
Bezoekers:                    41726
Bekeken pagina's          62623
Hits                              548058
Dorpshistorie
Drenthe
Belangrijkste aanpassingen in 2021
01-01-2021 genealogie de Bruin aangevuld
11-01-2021 layout aangepast. Button Urker Kroniek 2020-1 toegevoegd. Drenthe 1 pagina Angelslo toegevoegd.
26-02-2021 schoolfoto's 1896-1940 aangevuld met foto 1937 School met den Bijbel Nieuw Amsterdam
14-03-2021 Drenthe delen 3 en 5 aangevuld en verbeterd. Dorpen Langelo, Norg en Westervelde
14-03-2021 Parentelen Otto van Ruinen, Urck-Kuinre-Norch, Engelbertus van Voorst, Bernhardus van Buckhorst en Rudolf van Fivelgo
                    aangevuld/bijgewerkt/verbeterd.
06-04-2021 Zuid-West Drenthe aangevuld met een pagina Kop van Overijssel
15-04-2021 toegevoegd bij Nieuw Amsterdam een artikel over het halen per boot van turf voor particulier gebruik uit het Amsterdamse Veld.
22-04-2021 Parenteel van Willem Brinks verbetert en aangevuld.
14-05-2021 Urk kaarten aangevuld en gewijzigd.
03-07-2021 Idem
10-08-2021Button Dorpenlijst toegevoegd met verwijzing in welk Drenthe deel en pagina elk dorp is te vinden.
13-09-2021 Drenthe deel 3 bijgewerkt; nazaten Otto van Ruinen bijgewerkt
01-10-2021 Zuid-Oost Drenthe; kaarten tegevoegd.
01-12-2021 Schoolfoto's 1896-1940 Nieuw Amsterdam namen aangevuld
05-12-2021 Drenthe deel 2 aangevuld met de pag 7 en 8; leen/landgoed/havezate de Klenke.
08-12-2021 Historie herschreven aangevuld met deel 3
Barger Erfscheidenveen
Veel informatie over de ontwikkeling en bewoning van de dorpen Nieuw Amsterdam, Veenoord, het Amsterdamse Veld, Barger Erfscheidenveen,
Huis ter Heide en de Norgervaart.

De bewoners van Nieuw Amsterdam 1932- 1958.
Oud Emmen
van 950 tot 1832
VOORVADEREN
Hieronder verwijzingen naar machthebbers en dienstmannen met genealogische gegevens bij elke vermelde persoon, verkregen uit  oorkonden of andere bronnen.
Genealogie
Het ontstaan van het dorp Een als landgoed van de Duitse keizer. Veenhuizen, Zuidvelde en Westervelde ontstaan als  leengoed van de bisschop van Utrecht..
De ridders van Norch als dienstmannen en leenmannen van de bisschop van Utrecht en het verloop van hun bezit.
De vroegste historie van de bewoners van de dorpen binnen de grenzen van de oude gemeente Norg.