Achtergrondinfo en
levensverhalen van
Jacob Koerts Timmerman
Derk de Vries
Klaas Folkerts Post
Nieuw Amsterdam
Veenoord en het
Amsterdamse Veld
Huis ter Heide en
Norgervaart
(Bovensmilde)
Veenhuizen, Eyen
en de Oldehof
Ridders van Norch
(School)foto's regio Nieuw-Amsterdam
Een overzicht van brongegevens voor het zoeken naar genealogische gegevens van adellijke geslachten in de middeleeuwen in Duitsland
Bronnen voor genealogie
in de middeleeuwen. Klik op schild Henric van Norch
Een iets andere kijk op de historie van Drenthe en Noord - Nederland.
Een verhaal over bewoning en bestuur.
De slag bij Ane in kaart gebracht.
Drenthe's strijd voor herstel oude rechten.
De invloed van de Franken op Drenthe.
Historie van Noord Nederland op 35 kaarten
Een beeld van hunebedden, grafheuvels en raatakkers (Celtic Fields) in Noordwest Drenthe en van nog herkenbare raatakkergebieden in overig Drenthe.
Middeleeuws Drenthe afgebeeld op kaarten
Deel 1: De oudste nederzettingen.
Deel 2: De Frankische bezetters en
de ligging van hun bolwerken.
Deel 3: De ligging van landgoederen/leengoederen.
Deel 4/7: De overige middeleeuwse Drentse dorpen met de plattegrond van 1832.
Het van Galenschansje kadastraal gezien.
De Frankische invloed op Norg en omgeving.
Zuid-Oost Drenthe afgebeeld op verschillende kaarten, met aanvullende tekst.
Familiewapen van Jan Hendricks van der Ley (1567), gehuwd met Judith de Gardyn.
Als brandschildering in de
Grote Kerk te Leeuwarden.
Een territorium of graafschap in Frisia.
Urk, Nagele, Emelweerd, Kuinre, wat was de samenhang en hoe is die ontstaan.
Leenheren, leenmannen en hun roots.
Met bronnen en verwijzingen.
De vormveranderingen van het eiland Urk afgebeeld op een achtergrond van het huidige bewoningspatroon.
Op de pagina Schokland een overzicht van de eigenaren en de ligging van hun woningen in 1832 tot 1856.
Drenthes historie
anders bekeken
Oude annalen vertaald in het Nederlands
Een graafschap
in Frisia
Familiegenealogie
Genealogie nazaten van
adellijke geslachten
Verwijzingen naar andere bronnen met historische of genealogische informatie
Historie & Genealogie
mail to: info@dorpshistorie.nl         update 04-02-2019
Statistieken november 2018: (gemiddeld)
Bezoekers per dag 245
Bekeken pagina's per dag 325
files per dag 994
Hits per dag 1480
Dorps
Historie
Drenthe
Fotograaf J H Jäger, Harsewinkel, Westfalen.
Grootvader Anne Post
(1873-1961) in 1900
Belangrijkste aanpassingen na updates:
23-09-2018 genealogie adellijke geslachten vernieuwd
30-09-2018 Drenthe 7 aangepast, kaart toegevoegd.
19-10-2018 Franken en Norch. (De Frankische invloed op Drenthe): Tekst en kaarten verbeterd en aangevuld.
13-11-2018 Veurstreek 1 en 2 toegevoegd. Vergelijking panden vroeger en nu na renovatie van de Vaart ZZ.Nieuw Amsterdam.
17-11-2018 Nazaten adellijke geslachten vernieuwd
03-12-2018 Drenthe 3 kleine aanpassingen en verbeteringen.
28-12-2018 Layout iets gewijzigd en pagina raatakkers toegevoegd.
21-01-2019 Toegevoegd Bewoners Nieuw Amsterdam (35 situatie kaarten met namen bewoners)
04-02-2019 Toegevoegd Emmen 905-1807; tevens de tekst van Drenthe 3 pagina 5 iets aangepast.