1=  Een foto van een voetbalelftal uit Nieuw Amsterdam uit de jaren 20 van de vorige eeuw. De originele foto bevindt zich in het familiearchief Bergmeester.
2=  Een foto van een grote groep personen op een onbekende locatie. De foto komt uit een verzameling van de familie van der Leij welke gewoond hebben in het Barger Erfscheidenveen. Veel leden van die familie zijn verhuisd naar Twenthe en Brabant.
3=  Een foto die ook uit deverzameling van der Leij stamt. Vermoedelijk komt op deze foto een zoon van Wytze Jitses van der Leij voor. Deze is geboren in Haulerwijk in 1854 en zoon Meindert, die in Nieuw Amsterdam is geboren in 1891, zou op deze foto kunnen staan.
4=  Een groep arbeiders. De originele foto zit uit het familiearchief Bergmeester, die aan het Dommerskanaal en de Zijtak in Nieuw Amsterdam hebben gewoond.
5=  Het afscheid van dokter Lodewijks in zaal Kruimink te Veenoord op 21 oktober 1933. Hij was een zeer geliefde huisarts en moest vanwege een ernstige ziekte zijn praktijk neerleggen.
6=  Het bestuur van de Christelijke school in Zandpol.
7=  Een foto van omstreeks 1934 met jongelingen van de Vrijzinnig Hervormde kerk te Nieuw Amsterdam.
8=  De toneelvereniging van Nieuw Amsterdam in de 30-er jaren van de vorige eeuw. De originele foto is in bezit van nazaten Bergmeester.
9=  Het personeel van de constructiewerkplaats van Vossebeld aan de Zijtak WZ te Nieuw Amsterdam.
10= Een foto uit Borne net na de 2e wereldoorlog. Op de foto Corrie Tip die later huwde met Ab de Vries, geboren in Nieuw Amsterdam. De familie de Vries heeft bij de Vaartweg gewoond, op de kop van de Stadnitzkywijk.
11= Een groep veenarbeiders uit Nieuw Amsterdam in de eerste jaren na de 2e wereldoorlog, die een vervening in Vriezenveen uitvoerden. Zij verbleven door de wek in een schip. De personen zijn bijna allemaal familie van elkaar.
12= De groep aan het schaften. Zittend van links naar rechts: Marinus Post, Wytze Mink en Albert Kortwijk, zwagers van elkaar. Op foto 11 linksboven Asing Koopman.
13= NAB 3 kampioen in 1953. Leider was Janssen, die aan de Zijtak woonde en o.a. agent was voor een verzekeringsmaatschappij. Trainer was Jurrie Weerman, die ook athletiektrainer was en o.a. Dinie Hobers begeleidde richting Olympische spelen in 1956 in Melbourne. Keeper van dit team was de aannemer Henny van der Horst. Deze nam altijd een pak spijkers mee als we in Weiteveen moesten voetballen. Daar was de kleedkamer namelijk een schuurtje zonder mogelijkheid de kleren op te hangen. Henny sloeg dan een paar spijkers in de balken.
14= De bedrijfsbrandweer van Spanjaard Borne. De fabriek waar vele ex Drenten werkten.
15= Graan maaien op het bedrijf van Lammert Schrage aan de Vaart NZ bij de Kloksbrug in Nieuw Amsterdam. De boerderij is thans galerie van Strien.
Zoon Geert is later vertrokken naar Bruinehaar en was daar landbouwer.
16= Idem.
17= Ter afsluiting van de MULO Allee Emmen werd in 1952 door de examenklas een trip langs jeugdherbergen gemaakt, onder leiding van de leraar van Heerde. Hier de groep in Amsterdam. Voor namen zie bij schoolfoto's.
18= Personeel van slager Veldkamp uit Nieuw Amsterdam aan de Zijtak.
19= De tekenzaal van het CTO in den Haag, cursus 13 met o.a. Jans Jacobs uit Nieuw Amsterdam.
20= Cursus 14 van het CTO den Haag in Belgie voor een excursie bouwkunst, met Anne Post van Nieuw Amsterdam, 5e van links boven.
21= IJsbaan Veenoord in 1954
22= idem.
23= Personeel van het bureau ruilverkaveling in Almelo in de tuin van het kantoor aan de Wierdensestraat, naast het toenmalige gemeentehuis. De foto is gemaakt bij het afscheid van het Hoofd, ir. G F Wit, vanwege zijn benoeming tot professor aan de TH te Delft.
24= Het voetbalelftal van de Belastingdienst Almelo, waaronder ook het Kadaster resorteerde. 2e van linksonder Anne Post afkomstig uit Nieuw Amsterdam.
25= Inwijding van de aan collega Henk Hofsink in Almelo toegewezen woning.
Van links naar rechts: Henk Schorn, Anne Post, Dick Kolstee, Wim ter Avest, Joop Schuite en Henk Hofsink. 1958.
26= Athletiekwedstrijden in Veenoord in 1955 op de Drentse Olympische Dag, met links Dinie Hobers.
27= Huldiging van Dinie hobers met haar trainer Jurrie Weerman.
28= 1956 Kazerne Ossendrecht, dienstplichtigen van klas 1 voor een kadertest.
29= De radargroep van Anne Post (links) op de Veluwe op oefening.
30= De radargroep van Anne Post (middenonder) op de thuisbasis, de Alexanderkazerne in den Haag.
31= Leerling vliegers, met linksonder Egbert Hilbrands uit Diphoorn, klasgenoot van de MULO Allee Emmen. Hij staat ook op foto 17. Verder ook Wim ter Avest, mijn latere collega.
32= 1960 Prominente gasten in Veenoord bij de opening van 100 jaar Nieuw Amsterdam en Veenoord, o.a. burgemeester van Hal van Amsterdam en Gaarlandt van Emmen.
33= idem
34= 1963 Presentatiefoto van het team van de profclub Drenthe in Klazinaveen
35= Finish wielerwedstrijd op het sportpark in Veenoord.
36= Werknemers van Jan Berends, o.a. gewassen aardappels, in de Veilingstraat, met linksboven Wietse Mink.