Parenteel van Hermen Wijchers Tippe

1 Hermen Wijchers Tippe is geboren omstreeks 1640 in Ijsveen, Steenwijkerwold.
Notitie bij Hermen: Vermeld Harmen Wijchers tot IJsveen tot Overijssel die ostreeks mei 1683 zelf goederen kocht waarvoor hij op 24 juli 1684 wordt aangeslagen voor de 30/40e penning. Drents Archief deel 1785.3
In 1691 wordt een Hermen Wijchers aangeslagen vanwege het bezit van een praam in het haardstedenregister van het kerspel Hoogeveen.
Hermen Wijchers opgevoerd als vertrekpunt van personen van wie nazaten de familienaam Tip voeren. De onderlinge band tussen de eerste 4 vermelde personen is het doopjaar en de zoon van een Harm, Harmen of Hermen.
Hermen trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 05-03-1665 in Steenwijk met Jannetje Hendriks.
Kinderen van Hermen en Jannetje:
1 [misschien] Geert Harmens Tip, gedoopt in 1687 in Weststellingwerf. Volgt 1.1.
2 [misschien] Jan Harms (Tip), geboren omstreeks 1695. Volgt 1.2.
3 [misschien] Hendrik Hermens Tip, geboren omstreeks 1700. Volgt 1.3.
4 [misschien] Warner Harms, geboren omstreeks 1702. Volgt 1.4.
1.1 Geert Harmens Tip, zoon van [misschien] Hermen Wijchers Tippe (zie 1) en [misschien] Jannetje Hendriks. Hij is gedoopt in 1687 in Weststellingwerf. Geert is overleden in 1728, 40 of 41 jaar oud. Geert trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1707 met Aaltjen Martens, ongeveer 22 jaar oud. Aaltjen is geboren omstreeks 1685.
Kinderen van Geert en Aaltjen:
1 Grietje Geerts Tip [1.1.1], geboren in Wolvega. Zij is gedoopt op 02-04-1708 in Wolvega.
2 Harm(en) Geerts Tip, geboren in 1710 in Nijeholtwolde. Volgt 1.1.2.
3 Marten Geerts Tip, geboren in Nijeholtwolde. Volgt 1.1.3.
4 Jantje Geerts Tip [1.1.4], geboren in Nijeholtwolde. Zij is gedoopt op 20-02-1718 in Wolvega.
5 Aaltje Geerts Tip [1.1.5], geboren in Nijeholtwolde. Zij is gedoopt op 14-04-1721 in Wolvega.
6 Egbert Geerts Tip, geboren in 1724 in Nijeholtwolde. Volgt 1.1.6.
1.2 Jan Harms (Tip) is geboren omstreeks 1695, zoon van [misschien] Hermen Wijchers Tippe (zie 1) en [misschien] Jannetje Hendriks.
Kind van Jan uit onbekende relatie:
1 Harm Jans (Tip), geboren omstreeks 1725 in Zuidveen. Volgt 1.2.1.
1.3 Hendrik Hermens Tip is geboren omstreeks 1700, zoon van [misschien] Hermen Wijchers Tippe (zie 1) en [misschien] Jannetje Hendriks.
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Harmen Hendriks Tip, geboren omstreeks 1730. Volgt 1.3.1.
1.4 Warner Harms is geboren omstreeks 1702, zoon van [misschien] Hermen Wijchers Tippe (zie 1) en [misschien] Jannetje Hendriks. Warner is overleden vóór 1750, ten hoogste 48 jaar oud. Warner trouwde met Geesje Jacobs. Geesje is geboren omstreeks 1705. Geesje is overleden na 1749, minstens 44 jaar oud.
Kind van Warner en Geesje:
1 Harm Warners Tip, geboren omstreeks 1740. Volgt 1.4.1.
1.1.2 Harm(en) Geerts Tip is geboren in 1710 in Nijeholtwolde, zoon van Geert Harmens Tip (zie 1.1) en Aaltjen Martens. Hij is gedoopt op 04-01-1711 in Wolvega. Harm(en) is overleden in 1772 in Nijeholtwolde, 61 of 62 jaar oud.
Beroep:
boer
Harm(en) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 12-05-1737 in Wolvega met Grietje Jans. Grietje is overleden in 1784 in Nijeholtwolde.
Notitie bij Grietje: woonde in 1749 met vrouw en 5 kinderen in Nijeholtwolde.
Kinderen van Harm(en) en Grietje:
1 Dirkje Harmens Tip, geboren op 01-03-1738 in Nijeholtwolde. Volgt 1.1.2.1.
2 Geert Harmens Tip, geboren op 16-10-1739 in Nijeholtwolde. Volgt 1.1.2.2.
3 Jan Harmens Tip [1.1.2.3], geboren in 05-1742 in Nijeholtwolde. Hij is gedoopt op 27-05-1742 in Nijeholtwolde. Jan is overleden op 15-09-1815 in Wolvega, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: ongehuwd overleden
Vermeld in het register van naamsaaneming Wolvega 1811
Jan bleef ongehuwd.
4 Antje Harmens Tip, geboren in 07-1745 in Nijeholtwolde. Volgt 1.1.2.4.
5 Aaltje Harmens Tip [1.1.2.5], geboren in 1750 in Nijeholtwolde. Zij is gedoopt op 07-05-1750 in Nijeholtwolde. Aaltje is overleden op 20-02-1832 in Nijeholtwolde, Weststellingwerf, 81 of 82 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: ongehuwd overleden.
Belijdenis 14 mei 1775, lidmatenregister Hervormde Gemeente Wolvega, Sonnega, Nijelamer en Nijeholtwolde.
Aaltje bleef ongehuwd.
6 Jelle Harmens Tip [1.1.2.6], geboren in 1753 in Weststellingwerf. Hij is gedoopt op 19-08-1753 in Nijeholtwolde. Jelle is overleden op 10-06-1818 in Nijeholtwolde, Weststellingwerf, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Jelle: ongehuwd overleden
Vermeld in het register van naamsaaneming Wolvega 1811.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap broer van Geert, huisman Oldeholtpa, Antje, te Nijlamer, Aaltje en wijlen NN Harmens Tip (moeder van Pieter, huisman, Antje, te Lemmer en waarschijnlijk minderjarige Harmen, arbeider Blesdijke, Koene, idem Steggerda, Jan, idem Mildam, Geert, idem Huizum en Grietje Klazen Tip: broer Roel doet aangifte wegens hen). Saldo fl. 100,80. (nr.026)
Jelle bleef ongehuwd.
7 Freerk Harmens Tip, geboren in 1756 in Oldetrijne. Volgt 1.1.2.7.
1.1.3 Marten Geerts Tip is geboren in Nijeholtwolde, zoon van Geert Harmens Tip (zie 1.1) en Aaltjen Martens. Hij is gedoopt op 22-09-1715 in Wolvega en Sonnega. Marten trouwde, 26 jaar oud, op 26-12-1741 in Wolvega met Aaltje Reinders. Aaltje is geboren in Oldeholtwolde, WSW, Friesland, Nld.
Kinderen van Marten en Aaltje:
1 Geert Martens Tip [1.1.3.1]. Hij is gedoopt op 03-07-1742 in Wolvega.
2 Berber Martens Tip [1.1.3.2], geboren in Nijeholtwolde. Zij is gedoopt op 13-09-1744 in Wolvega.
3 Reinder Martens Tip [1.1.3.3], geboren in Nijelamer. Hij is gedoopt op 11-06-1747 in Wolvega.
4 Aaltje Martens Tip [1.1.3.4], geboren in Nijelamer. Zij is gedoopt op 01-02-1750 in Wolvega.
5 Jan Martens Tip [1.1.3.5], geboren in Nijeholtwolde. Hij is gedoopt op 29-04-1753 in Wolvega.
6 Harmen Martens Tip [1.1.3.6], geboren in Nijeholtwolde. Hij is gedoopt op 15-08-1756 in Wolvega.
7 Hendrik Martens Tip [1.1.3.7], geboren in Nijeholtwolde. Hij is gedoopt op 17-01-1762 in Wolvega.
1.1.6 Egbert Geerts Tip is geboren in 1724 in Nijeholtwolde, zoon van Geert Harmens Tip (zie 1.1) en Aaltjen Martens. Hij is gedoopt op 08-10-1724 in Wolvega. Egbert is overleden in 1811, 86 of 87 jaar oud. Egbert trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 09-05-1751 in Wolvega met Femmigjen Jans, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij in 04-1751 in Wolvega in ondertrouw zijn gegaan. Femmigjen is geboren omstreeks 1726 in Nijelamer.
Kinderen van Egbert en Femmigjen:
1 Aaltje Tip [1.1.6.1], geboren in Oldelamer, Friesland, Netherlands. Zij is gedoopt in 1752.
2 Aaltje Egberts Tip, geboren op 01-05-1754 in Oldelamer, Friesland, Netherlands. Volgt 1.1.6.2.
3 Geert Egberts Tip [1.1.6.3]. Hij is gedoopt op 17-10-1756 in Scherpenzeel.
4 Trientien Tip [1.1.6.4]. Zij is gedoopt op 24-09-1758 in Scherpenzeel.
5 Hiltje Tip [1.1.6.5]. Zij is gedoopt omstreeks 1760.
6 Jantje Tip [1.1.6.6]. Zij is gedoopt omstreeks 1764.
7 Grietje Tip [1.1.6.7], geboren in Oldetrijne, WSW, Friesland, Nld. Zij is gedoopt in 1767.
1.2.1 Harm Jans (Tip) is geboren omstreeks 1725 in Zuidveen, zoon van Jan Harms (Tip) (zie 1.2). Harm ging in ondertrouw, ongeveer 19 jaar oud, op 08-03-1744 in Steenwijk met Aaltje Lamberts, ongeveer 19 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1725 in Wapserveen.
Kinderen van Harm en Aaltje:
1 Jan Harms [1.2.1.1], geboren op 23-07-1747 in Zuidveen.
2 Geesje Harms [1.2.1.2]. Zij is gedoopt op 27-04-1749.
3 Jan Harms Tip, geboren in 1751. Volgt 1.2.1.3.
4 Annigje Harms [1.2.1.4]. Zij is gedoopt op 04-11-1753.
5 Lambert Harms [1.2.1.5]. Hij is gedoopt op 20-02-1757.
6 Annegien Harms [1.2.1.6]. Zij is gedoopt op 03-05-1761.
7 Annegien Harms [1.2.1.7]. Zij is gedoopt op 19-05-1765.
1.3.1 Harmen Hendriks Tip is geboren omstreeks 1730, zoon van Hendrik Hermens Tip (zie 1.3). Harmen is overleden omstreeks 1785 in Oldemarkt, ongeveer 55 jaar oud. Harmen trouwde met Petertje Freriks (Freeks).
Kind van Harmen en Petertje:
1 Hendrik Harmens Tip, geboren omstreeks 1765. Volgt 1.3.1.1.
1.4.1 Harm Warners Tip is geboren omstreeks 1740, zoon van Warner Harms (zie 1.4) en Geesje Jacobs. Harm trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 04-05-1766 in Steenwijk met Hilligje Harms. Hilligje is overleden in 1798.
Kinderen van Harm en Hilligje:
1 Geesje Tip [1.4.1.1], geboren op 29-08-1766 in Steenwijk.
2 Harm Harms Tip, geboren op 02-05-1773 in Steenwijk. Volgt 1.4.1.2.
1.1.2.1 Dirkje Harmens Tip is geboren op 01-03-1738 in Nijeholtwolde, dochter van Harm(en) Geerts Tip (zie 1.1.2) en Grietje Jans. Zij is gedoopt op 05-03-1738 in Nijeholtwolde. Dirkje is overleden vóór 1811 in onbekend, ten hoogste 73 jaar oud. Dirkje trouwde, 25 jaar oud, op 05-02-1764 in Wolvega [bron: aktenummer 1158] met Klaas Koenen Tip, 30 of 31 jaar oud. Klaas is geboren in 1733, zoon van Koenraad Klases en Antje Folkerts. Hij is gedoopt op 06-09-1733 in Oldeberkoop.
Notitie bij Klaas: Ook bekend als Klaas Koenderts en Klaas Koenes.
In huwelijksakte van zoon Pieter met Antje Wyben vermeld als Klaas Koenen Tip gehuwd met Dirkje Harmens.
Kinderen van Dirkje en Klaas:
1 Koenraad Klazes (Koene) Tip [1.1.2.1.1], geboren op 17-01-1765 in Nijeholtwolde. Hij is gedoopt op 20-01-1765 in Wolvega en Sonnega [bron: DTB 777].
Notitie bij Koene: Ook Kunske genoemd
2 Harmen Klazes Tip [1.1.2.1.2], geboren op 02-10-1766 in Nijeholtwolde. Hij is gedoopt op 05-10-1766 in Wolvega en Sonnega. Harmen is overleden vóór 1770, ten hoogste 4 jaar oud.
3 Antje Klazes Tip [1.1.2.1.3], geboren op 04-09-1768 in Nijeholtwolde. Zij is gedoopt op 18-09-1768 in Wolvega en Sonnega.
Notitie bij de geboorte van Antje: Ook Anske genoemd
4 Jan Klazes Tip [1.1.2.1.4], geboren in 1769 in Nijeholtwolde. Hij is gedoopt op 26-12-1769 in Wolvega en Sonnega. Jan is overleden op 03-05-1835 in Schoterland, 65 of 66 jaar oud.
5 Harmen Klazes Tip, geboren in 1770 in Nijeholtwolde, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.
6 Pieter Klazes Tip, geboren op 26-08-1772 in Nijeholtwolde. Volgt 1.1.2.1.6.
7 Geert Klazes Tip [1.1.2.1.7], geboren op 20-12-1775 in Nijeholtwolde. Hij is gedoopt op 26-12-1775 in Wolvega en Sonnega.
8 Grietje Klazes Tip, geboren op 22-01-1779 in Nijeholtwolde. Volgt 1.1.2.1.8.
1.1.2.2 Geert Harmens Tip is geboren op 16-10-1739 in Nijeholtwolde, zoon van Harm(en) Geerts Tip (zie 1.1.2) en Grietje Jans. Hij is gedoopt op 18-10-1739 in Nijeholtwolde. Geert is overleden op 22-12-1819 in Weststellingwerf, 80 jaar oud.
Adres:
(woonde in 1812 in Oldeholtpade)
Geert trouwde, 36 jaar oud, op 12-05-1776 in Wolvega met Martje Nutterts Gouma, 31 of 32 jaar oud. Martje is geboren in 1744 in Katlijk. Martje is overleden op 18-12-1819 in Weststellingwerf, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Geert en Martje:
1 Harm Geerts Tip [1.1.2.2.1], geboren op 20-03-1777 in Nijelamer. Hij is gedoopt op 06-04-1777.
2 Nuttert Tip [1.1.2.2.2], geboren op 07-12-1778 in Nijelamer. Hij is gedoopt op 13-12-1778 in Wolvega.
3 Jetske (Grietje) Geerts Tip, geboren op 28-12-1779 in Nijelamer. Volgt 1.1.2.2.3.
4 Harmen Geerts Tip, geboren op 27-11-1781 in Nijelamer. Volgt 1.1.2.2.4.
5 Geertje Tip [1.1.2.2.5], geboren op 06-07-1783 in Nijelamer. Zij is gedoopt op 20-07-1783 in Wolvega.
6 Nuttert Tip [1.1.2.2.6], geboren op 13-02-1785 in Oldeholtpade. Hij is gedoopt op 20-02-1785 in Oldeholtpade.
7 Geertje Geerts Tip, geboren op 01-06-1786 in Oldeholtpade. Volgt 1.1.2.2.7.
8 Nuttert Tip [1.1.2.2.8], geboren op 19-04-1788 in Oldeholtpade. Hij is gedoopt op 27-04-1788 in Oldeholtpade.
9 Grietje Geerts Tip, geboren op 23-05-1790 in Oldeholtpade. Volgt 1.1.2.2.9.
1.1.2.4 Antje Harmens Tip is geboren in 07-1745 in Nijeholtwolde, dochter van Harm(en) Geerts Tip (zie 1.1.2) en Grietje Jans. Zij is gedoopt op 30-07-1745 in Nijeholtwolde. Antje is overleden op 24-11-1825 in Weststellingwerf, 80 jaar oud.
Notitie bij Antje: Was gehuwd met onbekend
Antje trouwde, 34 jaar oud, op 21-05-1780 in Wolvega met Jan Foppes Spykholt.
1.1.2.7 Freerk Harmens Tip is geboren in 1756 in Oldetrijne, zoon van Harm(en) Geerts Tip (zie 1.1.2) en Grietje Jans. Freerk is overleden op 20-11-1836 in Oldetrijne, Weststellingwerf, 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Freerk: Op 19 mei 1833 ingekomen van Oldemarkt en ingeschreven in het lidmatenboek van Oldelamer en Oldetrijne.
Beroep:
warmoesier (Registratie 1829 Oldemarkt)
Freerk trouwde met Maatje Cornelis.
1.1.6.2 Aaltje Egberts Tip is geboren op 01-05-1754 in Oldelamer, Friesland, Netherlands, dochter van Egbert Geerts Tip (zie 1.1.6) en Femmigjen Jans. Aaltje is overleden op 10-06-1820 in Weststellingwerf, 66 jaar oud. Aaltje trouwde met Dirk Hendriks Dijkstra. Dirk is geboren in 1750. Dirk is overleden in 1811, 60 of 61 jaar oud.
Kind van Aaltje en Dirk:
1 Hendrik Durks Dijkstra [1.1.6.2.1], geboren in 1791. Hendrik is overleden in 1847, 55 of 56 jaar oud.
1.2.1.3 Jan Harms Tip is geboren in 1751, zoon van Harm Jans (Tip) (zie 1.2.1) en Aaltje Lamberts. Hij is gedoopt op 18-04-1751 in Zuidveen.
Notitie bij Jan: Uit:https://www.windgenealogie.org/re/re-000068.htm
86457 Jan Harms BROEKHUIS ???? van OOTMARSUM ??? Geboren ca 1745 te Giethoorn.
Ondertrouwd op 06-05-1770 te Steenwijk, gehuwd voor de kerk op 27-05-1770 te Steenwijk met Hendrikjen THEMS (zie 86458).
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jan BROEKHUIS (zie 86459).
Jan Harms moet de naam Tip hebben aangenomen, gelet op de familienaam van zijn kinderen. Van Ootmarsum wordt in de huwelijksakte genoemd, maar moet betrekking hebben op zijn laatste woonplaats voor zijn huwelijk.
Jan trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 27-05-1770 in Steenwijk met Hendrikje Thems (Tems), 20 jaar oud, nadat zij op 06-06-1770 in Steenwijk in ondertrouw zijn gegaan. Hendrikje is geboren in Steenwijk, dochter van Jannes Tems en Annigje de Weelde. Zij is gedoopt op 12-04-1750 in Steenwijk.
Kinderen van Jan en Hendrikje:
1 Jannes Tip [1.2.1.3.1]. Hij is gedoopt op 24-03-1771.
2 Hendrik Tip [1.2.1.3.2]. Hij is gedoopt op 28-09-1777 in Steenwijk. Hendrik is overleden omstreeks 1778, ongeveer 1 jaar oud.
3 Hendrik Jans Tip [1.2.1.3.3]. Hij is gedoopt op 16-01-1780 in Steenwijk.
4 Annigjen Tip [1.2.1.3.4]. Zij is gedoopt op 17-01-1782. Annigjen is overleden in 1782.
5 Annigjen Tip [1.2.1.3.5]. Zij is gedoopt op 19-02-1783.
6 Jantien Tip [1.2.1.3.6]. Zij is gedoopt op 11-12-1785.
7 Aaltjen Tip [1.2.1.3.7]. Zij is gedoopt op 29-04-1789.
1.3.1.1 Hendrik Harmens Tip is geboren omstreeks 1765, zoon van Harmen Hendriks Tip (zie 1.3.1) en Petertje Freriks (Freeks). Hendrik is overleden omstreeks 1810, ongeveer 45 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op 10-03-1793 in Oldemarkt met Grietje Hidden, 25 of 26 jaar oud. Grietje is geboren in 1767. Grietje is overleden omstreeks 1804, ongeveer 37 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Grietje:
1 Petertje Tip, geboren op 22-12-1798 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.1.
2 Peter Tip, geboren in 1802 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.
1.4.1.2 Harm Harms Tip is geboren op 02-05-1773 in Steenwijk, zoon van Harm Warners Tip (zie 1.4.1) en Hilligje Harms. Hij is gedoopt in Steenwijk. Harm is overleden op 23-06-1843 in Zuidveen, 70 jaar oud.
Notitie bij Harm: Op 8 juni 1772 is geboren Harm, zoon van Wessel Wijben en Trijntje Harms, getrouwd 18 maart 1770 te Steenwijk.
Op 25 oktober 1772 is geboren Harm, zoon van Rijkent Harmens en Swaantje Beerendts.
Op 4 april 1773 is een kind gedoopt met de naam Harm van Jan Harms en Hendrikje Thems in de kerk van Steenwijk.
In overlijdensakte van Hilligje wordt als vader Harm Harms vermeld
Op 2 mei 1773 is gedoopt Harm, zoon van Harm Warners en Hilligje Harms.
Op 29 augustus 1766 is gedoopt Geesje, dochter van Harmen Warners en Hilligje. Geesje wordt later vermeld als Geesje Harms Tip.
Bij de geboorte van Geessien op 28 augustus 1812 was vader Harm 38 jaar oud. Moeder vermeld als Jantje Bijker.
Bij de geboorte van Luitjen op 2 oktober 1814 was vader 42 jaar oud en de moeder was Jantien Hendriks. Bij de geboorte van Roelof op 5 juli 1816 was vader Harm 43 jaar oud en de moeder was Jantjen Hendriks.
Bij de geboorte van Aaltje op 24 april 1819 was vader Harm 45 jaar oud.
Bij de geboorte van Roelofje op 17 augustus 1822 was vader Harm 49 jaar oud en de moeder was Jantje Hendriks Veen.
Harm Tip was bij overlijden op 23-06-1843 71 jaar oud.
Beroep:
(1836-landbouwer
1840-veehouder
1843-arbeider)
Harm trouwde, 29 jaar oud, op 30-01-1803 in Steenwijk / Wapserveen met Jantje Hendriks Veen, 15 jaar oud, nadat zij op 09-01-1803 in Steenwijk in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren op 30-01-1788 in Zuidveen, dochter van Hendrik Luitjes Veen en Hillegien Jans. Jantje is overleden op 12-09-1849 in Dwarsgracht, Giethoorn, 61 jaar oud.
Notitie bij Jantje: Ook vermeld als Jantje Bijker bij geboorte van Geesje en huwelijk van Geesje.
Woonde voor het overlijden in Zuidveen.
Kinderen van Harm en Jantje:
1 Hilligje Harms Tip, geboren op 25-05-1803 in Zuidveen. Volgt 1.4.1.2.1.
2 Hendrik Harms Tip, geboren in 1804 in Zuidveen, Steenwijkerwold. Volgt 1.4.1.2.2.
3 Harm Harms Tip, geboren op 13-04-1807 in Steenwijkerwold. Volgt 1.4.1.2.3.
4 Reijn Harms Tip, geboren op 14-12-1808 in Zuidveen. Volgt 1.4.1.2.4.
5 Grietje Tip, geboren in 1811 in Zuidveen. Volgt 1.4.1.2.5.
6 Geesjen Tip, geboren op 29-08-1812 in Zuidveen, Steenwijkerwold. Volgt 1.4.1.2.6.
7 Luitjen (Lute) Tip, geboren op 02-10-1814 in Zuidveen. Volgt 1.4.1.2.7.
8 Roelof Tip [1.4.1.2.8], geboren op 05-07-1816 in Zuidveen, Steenwijkerwold. Roelof is overleden op 17-12-1817 in Zuidveen, 1 jaar oud.
9 Aaltje Tip, geboren op 24-04-1819 in Steenwijkerwold. Volgt 1.4.1.2.9.
10 Roelofje Tip [1.4.1.2.10], geboren op 17-08-1822 in Zuidveen, Steenwijkerwold. Roelofje is overleden op 18-11-1829 in Zuidveen, 7 jaar oud.
1.1.2.1.5 Harmen Klazes Tip is geboren in 1770 in Nijeholtwolde, Friesland, Nld, zoon van Klaas Koenen Tip en Dirkje Harmens Tip (zie 1.1.2.1). Harmen is overleden vóór 18-11-1854, ten hoogste 84 jaar oud.
Notitie bij Harmen: Vermeld in het register van naamsaaneming Wolvega 1811, met al zijn kinderen geboren t/m 1811.
Beroep:
turfmaker
Harmen trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 17-06-1798 in Wolvega, WSW, Friesland, Nld met Ebeltje Sikkes Sikkama, 27 of 28 jaar oud. Ebeltje is geboren in 1770 in Nijeholtwolde, WSW, Friesland, Nld, dochter van Sikke Tjebbes en Bontje Minnes. Ebeltje is overleden op 18-11-1854 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 83 of 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ebeltje: RAO Internet deceasedakte nr 94
Kinderen van Harmen en Ebeltje:
1 Sikke Harmens Tip, geboren op 25-01-1799 in Weststellingwerf, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.1.
2 Dirkjen Harms Tip, geboren in 1800 in Peperga, WSW, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.2.
3 Bontje Harms Tip, geboren op 11-10-1802 in Steggerda, WSW, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.3.
4 Klaasje Harms Tip, geboren op 25-11-1804 in Steggerda, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.
5 Tietje Harms Tip [1.1.2.1.5.5], geboren in 1806 in Wolvega.
Notitie bij de geboorte van Tietje: RAF Internet Aangenomen familienaam 1811
6 Antje Harms Tip, geboren op 13-08-1811 in Wolvega, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.6.
7 Wietske Harms Tip, geboren op 01-12-1813 in Wolvega. Volgt 1.1.2.1.5.7.
8 Tjibbe Harms Tip, geboren op 23-09-1816 in Noordwolde, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.8.
1.1.2.1.6 Pieter Klazes Tip is geboren op 26-08-1772 in Nijeholtwolde, zoon van Klaas Koenen Tip en Dirkje Harmens Tip (zie 1.1.2.1). Hij is gedoopt op 30-08-1772 in Wolvega en Sonnega. Pieter is overleden op 04-04-1845 in Weststellingwerf, 72 jaar oud.
Notitie bij Pieter: In geboorteakte als Peeter vermeld.
Vermeld in het register van naamsaaneming Wolvega 1811
Pieter:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1802 in Nijeholtwolde met Ebeltje Douwes.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 06-04-1815 in Wolvega met Reintje Wijerts van der Molen, 27 of 28 jaar oud. Reintje is geboren in 1787. Reintje is overleden op 18-10-1815 in Wolvega, 27 of 28 jaar oud.
(3) trouwde, 44 jaar oud, op 22-01-1817 in Weststellingwerf met Antje Wyben.
Kind van Pieter en Ebeltje:
1 Dirkje Pieters Tip, geboren in 1802. Volgt 1.1.2.1.6.1.
1.1.2.1.8 Grietje Klazes Tip is geboren op 22-01-1779 in Nijeholtwolde, dochter van Klaas Koenen Tip en Dirkje Harmens Tip (zie 1.1.2.1). Zij is gedoopt op 07-02-1779 in Wolvega en Sonnega. Grietje is overleden op 28-01-1862 in Weststellingwerf, 83 jaar oud. Grietje trouwde in onbekend met onbekend.
1.1.2.2.3 Jetske (Grietje) Geerts Tip is geboren op 28-12-1779 in Nijelamer, dochter van Geert Harmens Tip (zie 1.1.2.2) en Martje Nutterts Gouma. Zij is gedoopt op 09-01-1780 in Wolvega. Jetske trouwde in onbekend met Jan Klazes Steenbeek.
1.1.2.2.4 Harmen Geerts Tip is geboren op 27-11-1781 in Nijelamer, zoon van Geert Harmens Tip (zie 1.1.2.2) en Martje Nutterts Gouma. Hij is gedoopt op 16-12-1781 in Wolvega. Harmen is overleden op 21-01-1821 in Weststellingwerf, 39 jaar oud.
Notitie bij Harmen: Vermeld in het register van naamsaaneming Wolvega 1811, ook voor zijn zoon Geert, 2 jaar oud.
Harmen trouwde, 25 jaar oud, op 13-05-1807 in Oldeholtpade met Trijntje Lammerts Bonte, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 27-06-1783 in Wolvega, dochter van Lammert Roelofs en Geertje Jans. Zij is gedoopt op 29-06-1783 in Wolvega. Trijntje is overleden op 15-06-1821 in Weststellingwerf, 37 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: In trouwakte vermeld als Theitje Jans.
Kinderen van Harmen en Trijntje:
1 Geert Harmens Tip, geboren op 23-04-1809 in Oldeholtpade. Volgt 1.1.2.2.4.1.
2 Lammert Harmens Tip [1.1.2.2.4.2], geboren op 20-07-1812 in Wolvega. Lammert is overleden op 23-11-1889 in Weststellingwerf, 77 jaar oud.
3 Nuttert Harmens Tip, geboren op 19-09-1814 in Wolvega. Volgt 1.1.2.2.4.3.
4 Johannes Harmens Tip, geboren op 03-04-1816 in Wolvega. Volgt 1.1.2.2.4.4.
5 Trijntje Harmens Tip [1.1.2.2.4.5], geboren op 14-06-1821 in Wolvega. Trijntje is overleden op 19-12-1845 in Weststellingwerf, 24 jaar oud.
1.1.2.2.7 Geertje Geerts Tip is geboren op 01-06-1786 in Oldeholtpade, dochter van Geert Harmens Tip (zie 1.1.2.2) en Martje Nutterts Gouma. Zij is gedoopt op 25-06-1786 in Oldeholtpade. Geertje is overleden op 05-02-1872 in Zuidveen, 85 jaar oud. Geertje trouwde, minstens 21 jaar oud, na 1807 met Jan Sippen (Sibben) Bult(sma), minstens 22 jaar oud. Jan is geboren op 15-05-1785 in Oldeholtpade. Jan is overleden op 30-12-1848 in Steenwijkerwold, 63 jaar oud.
Beroep:
veehouder
Kinderen van Geertje en Jan:
1 Antje Jans Bult [1.1.2.2.7.1], geboren in 1807. Antje is overleden in 1823 in Steenwijkerwold, 15 of 16 jaar oud.
2 Geert Jans Bult, geboren op 07-05-1809 in Nijeholtpade, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.2.7.2.
3 Sippe Jans Bult [1.1.2.2.7.3], geboren op 07-10-1811 in Nijeholtpade, Friesland, Nld. Sippe is overleden op 06-12-1814 in Weststellingwerf, 3 jaar oud.
4 Marchje Jans Bult, geboren op 28-02-1813 in Weststellingwerf. Volgt 1.1.2.2.7.4.
5 Grietje Jans Bultsma, geboren op 22-04-1814 in Weststellingwerf. Volgt 1.1.2.2.7.5.
6 Hiltje Jans Bult (ook Bultsma), geboren op 24-10-1815 in Nijeholtpade, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.2.7.6.
7 Minke Jans Bult [1.1.2.2.7.7], geboren op 09-04-1817 in Weststellingwerf. Minke is overleden op 24-04-1817 in Weststellingwerf, 15 dagen oud.
8 Geertje Bultsma, geboren op 05-08-1820 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.2.7.8.
9 Sibbe Bult, geboren op 01-05-1822 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.2.7.9.
10 Antje Bult, geboren in 1824 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.2.7.10.
11 Anke Bult, geboren in 1825 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.2.7.11.
12 Johannes Bultsma, geboren in 1830 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.2.7.12.
1.1.2.2.9 Grietje Geerts Tip is geboren op 23-05-1790 in Oldeholtpade, dochter van Geert Harmens Tip (zie 1.1.2.2) en Martje Nutterts Gouma. Zij is gedoopt op 30-05-1790 in Oldeholtpade. Grietje is overleden op 31-03-1867 in Weststellingwerf, 76 jaar oud. Grietje trouwde, 29 jaar oud, op 31-12-1819 in Weststellingwerf [bron: akte nr 42] met Jacob Jans Idsenga, 34 jaar oud. Jacob is geboren op 09-06-1785 in Ter Idzard, Friesland, Nld, zoon van Jan Remmelts en Rixt Klaassen. Hij is gedoopt op 12-06-1785 in Oldeboorn. Jacob is overleden op 09-08-1865 in Weststellingwerf, 80 jaar oud.
1.3.1.1.1 Petertje Tip is geboren op 22-12-1798 in Oldemarkt, dochter van Hendrik Harmens Tip (zie 1.3.1.1) en Grietje Hidden. Petertje is overleden op 18-12-1879 in Achterbuurt, Steenwijkerwold, 80 jaar oud. Petertje trouwde, 21 jaar oud, op 27-07-1820 in Steenwijkerwold met Jan Jacobs van Buiten.
Notitie bij het huwelijk van Petertje en Jan: Hij kreeg 8 kinderen met Petertje Tip.
1.3.1.1.2 Peter Tip is geboren in 1802 in Oldemarkt, zoon van Hendrik Harmens Tip (zie 1.3.1.1) en Grietje Hidden. Peter is overleden op 25-07-1838 in Oldemarkt, 35 of 36 jaar oud.
Beroep:
kleermaker
Peter trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 17-05-1821 in Oldemarkt met Petertje Pit. Petertje is geboren in 1898 in Paasloo, dochter van Klaas Pit en Femmegien Peters Meujen. Petertje is overleden op 01-05-1852 in Oldemarkt.
Kinderen van Peter en Petertje:
1 Grietje Tip, geboren in 1822 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.1.
2 Klaas Tip, geboren op 27-05-1826 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.2.
3 Hendrikje Tip, geboren op 27-01-1831 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.3.
4 Hidde Tip [1.3.1.1.2.4], geboren in 1836 in Oldemarkt. Hidde is overleden op 14-04-1846 in Oldemarkt, 9 of 10 jaar oud.
1.4.1.2.1 Hilligje Harms Tip is geboren op 25-05-1803 in Zuidveen, dochter van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2) en Jantje Hendriks Veen. Hilligje is overleden op 31-03-1864 in Dwarsgracht, Giethoorn, 60 jaar oud.
Notitie bij Hilligje: In huwelijksakte als ouders vermeld Harm Harms Tip veehouder en Jantje Hendriks Veen.
Hilligje trouwde, 34 jaar oud, op 14-04-1838 in Giethoorn met Gerrit Hendriks Krikke. Gerrit trouwde voorheen vóór 1802 met Geesje Gerrits Kleene.
Beroep:
veehouder
1.4.1.2.2 Hendrik Harms Tip is geboren in 1804 in Zuidveen, Steenwijkerwold, zoon van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2) en Jantje Hendriks Veen.
Beroep:
Landbouwer   [bron: huwelijksakte]
Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 07-05-1830 in Steenwijkerwold met Albertje Roelofs Middelveen, 26 of 27 jaar oud. Albertje is geboren in 1803 in Kolderveen.
Kinderen van Hendrik en Albertje:
1 Jantien Hendriks Tip, geboren op 28-04-1831 in Steenwijkerwold, Zuidveen. Volgt 1.4.1.2.2.1.
2 Hillechien Tip, geboren op 19-12-1832 in Meppel. Volgt 1.4.1.2.2.2.
3 Johannes Tip, geboren op 23-03-1835 in Zuidveen, Steenwijkerwold. Volgt 1.4.1.2.2.3.
4 Grietje Tip [1.4.1.2.2.4], geboren in 1837 in Zuidveen.
5 Harm Tip [1.4.1.2.2.5], geboren in 1840 in Zuidveen. Harm is overleden op 09-06-1841 in Zuidveen, 0 of 1 jaar oud.
6 Harm Tip, geboren op 04-05-1847 in Steenwijkerwold. Volgt 1.4.1.2.2.6.
1.4.1.2.3 Harm Harms Tip is geboren op 13-04-1807 in Steenwijkerwold, zoon van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2) en Jantje Hendriks Veen. Harm is overleden op 01-04-1881 in Zuidveen, 73 jaar oud. Harm trouwde, 31 jaar oud, op 13-09-1838 in Steenwijkerwold met Grietje (van) Veen, 30 jaar oud. Grietje is geboren op 16-04-1808 in Steenwijkerwold, dochter van Pieter Reinders van Veen en Aafje Ruers (Ruurds) van der Werf. Grietje is overleden op 26-04-1883 in Onna, Steenwijkerwold, 75 jaar oud.
Kinderen van Harm en Grietje:
1 Aafje Tip [1.4.1.2.3.1], geboren in 1844. Aafje is overleden in 1846, 1 of 2 jaar oud.
2 Aafje Tip, geboren in 1851 in Steenwijkerwold. Volgt 1.4.1.2.3.2.
1.4.1.2.4 Reijn Harms Tip is geboren op 14-12-1808 in Zuidveen, zoon van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2) en Jantje Hendriks Veen. Reijn:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 24-03-1836 in Steenwijkerwold met Grietje Cornelis Bijkerk.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 02-12-1854 in Steenwijk met Grietien van Dalen, 32 jaar oud. Grietien is geboren op 18-01-1822 in Steenwijk.
Kind van Reijn en Grietje:
1 Harm Tip, geboren in 1836 in Zuidveen. Volgt 1.4.1.2.4.1.
1.4.1.2.5 Grietje Tip is geboren in 1811 in Zuidveen, dochter van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2) en Jantje Hendriks Veen. Grietje trouwde met Klaas Smilde. Klaas is geboren in 1821 in Meppel.
1.4.1.2.6 Geesjen Tip is geboren op 29-08-1812 in Zuidveen, Steenwijkerwold, dochter van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2) en [waarschijnlijk] Jantje Hendriks Veen.
Notitie bij Geesjen: In huwelijksakte vermeld als ouders: Harm Tip en Jantje Bijker
Geesjen trouwde, 28 jaar oud, op 21-11-1840 in Blokzijl met Pieter de Liefde, 32 of 33 jaar oud. Pieter is geboren in 1807 in Blokzijl.
Beroep:
Bakkersknecht
1.4.1.2.7 Luitjen (Lute) Tip is geboren op 02-10-1814 in Zuidveen, zoon van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2) en Jantje Hendriks Veen. Lute is overleden op 11-07-1850 in Zuidveen, 35 jaar oud. Lute trouwde met Teuntje Alten (Jassies). Teuntje is geboren op 19-11-1811 in Steenwijkerwold, dochter van Jannes Alten Jassies en Albertje Aalders Groen. Teuntje is overleden in 1891, 79 of 80 jaar oud.
Notitie bij Teuntje: Ook vermeld als Teuntje Jassies
Kinderen van Lute en Teuntje:
1 Harm Tip, geboren in 1838. Volgt 1.4.1.2.7.1.
2 Cornelis Tip [1.4.1.2.7.2], geboren op 08-08-1839 in Steenwijkerwold.
3 Jannes Tip, geboren op 31-08-1841 in Steenwijkerwold. Volgt 1.4.1.2.7.3.
4 Jantje Tip, geboren in 1844 in Zuidveen. Volgt 1.4.1.2.7.4.
5 Aaltje Tip, geboren in 1847. Volgt 1.4.1.2.7.5.
6 Alberdina Tip, geboren op 26-03-1850. Volgt 1.4.1.2.7.6.
1.4.1.2.9 Aaltje Tip is geboren op 24-04-1819 in Steenwijkerwold, dochter van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2) en Jantje Hendriks Veen. Aaltje is overleden op 21-10-1843 in Steenwijk, 24 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: In de gezinsreconstructies van Steenwijk staat als ouders vermeld Harm Warners Tip en Jantje Hendriks Bijker.
Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 30-07-1842 in Steenwijk met Jannes Nijenhuis, 20 of 21 jaar oud. Jannes is geboren in 1821 in Steenwijk.
1.1.2.1.5.1 Sikke Harmens Tip is geboren op 25-01-1799 in Weststellingwerf, Friesland, Nld, zoon van Harmen Klazes Tip (zie 1.1.2.1.5) en Ebeltje Sikkes Sikkama.
Notitie bij de geboorte van Sikke: RAF Internet
Sikke is overleden op 18-09-1851 in Kallenkote, Overijssel, Nld, 52 jaar oud.
Beroep:
turfmaker
Sikke:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 12-12-1822 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Aaltje Ziegers Veenstra, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sikke en Aaltje: CBG The Hague Marriageakte nr 22
Aaltje is geboren op 20-10-1798 in Peperga, Friesland, Nld, dochter van Sieger Oebeles en Klaasje Jans. Zij is gedoopt op 28-10-1798 in Peperga, WSW, Friesland, Nld.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: RAF Leeuwarden DTB nr 774
RAF Leeuwarden DTB nr 774
Aaltje is overleden op 09-01-1834 in Steenwijk, Overijssel, Nld, 35 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Aaltje: CBG The Hague deceasedakte nr 4
Aaltje begon eerder een relatie met Meindert Tjebbens (1792-1820).
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 19-02-1835 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Luitje Jans Pijpen, 44 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sikke en Luitje: Joop Veenstra, Oldemarkt
Luitje is geboren op 12-04-1790 in Kalenberg, dochter van Jan Dirks Pijpen en Femmichje Jacobs. Luitje is overleden op 02-05-1840 in Steenwijkerwold, 50 jaar oud. Luitje trouwde voorheen vóór 1835 met Hendrik Engberts Muizer.
(3) trouwde, 42 jaar oud, op 16-10-1841 in Steenwijkerwold met Roelofje Bel, 41 jaar oud. Roelofje is geboren op 15-01-1800 in Steenwijkerwold, dochter van Harm Jans Bel en Aaltje Hendriks. Roelofje is overleden op 19-02-1844 in Zuidveen, 44 jaar oud. Roelofje begon eerder een relatie met Harm Sibben Nieuwenhuis.
Kinderen van Sikke en Aaltje:
1 Ibeltje Tip, geboren op 27-09-1823 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.1.
2 Harmen Tip [1.1.2.1.5.1.2], geboren op 07-08-1825 in Wetering, Steenwijkerwold. Harmen is overleden op 05-06-1827 in Wetering, 1 jaar oud.
3 Harmen Tip, geboren op 27-06-1828 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.1.3.
4 Jan Tip, geboren op 23-07-1830 in Wetering. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.
5 Klaasje Tip, geboren op 30-04-1833 in Wetering, Sww, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.
1.1.2.1.5.2 Dirkjen Harms Tip is geboren in 1800 in Peperga, WSW, Friesland, Nld, dochter van Harmen Klazes Tip (zie 1.1.2.1.5) en Ebeltje Sikkes Sikkama.
Notitie bij de geboorte van Dirkjen: RAF Internet Aangmomen familienaam 1811
Dirkjen is overleden op 20-12-1875 in Weststellingwerf, Friesland, Nld, 74 of 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1875. Dirkjen:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 21-09-1822 in Steenwijkerwold met Jacob Popkes Lenstra, 25 of 26 jaar oud. Jacob is geboren in 1796 in Peperga, WSW, Friesland, Nld, zoon van Popke Roelofs Lenstra en Sjoerdje Jacobs.
(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 04-12-1835 in Wolvega, WSW, Friesland, Nld met Wicher Koops Pen. Wicher is een zoon van Koop Jans Pen en Aaltje Wichers Hendriks. Wicher is weduwnaar van Jinke Karstens Bron (ovl. 1831).
Beroep:
turfmaker
Kind van Dirkjen en Jacob:
1 Popke Lenstra, geboren in 1827 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.2.1.
Kind van Dirkjen en Wicher:
2 Koop Pen, geboren in 1837 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.2.2.
1.1.2.1.5.3 Bontje Harms Tip is geboren op 11-10-1802 in Steggerda, WSW, Friesland, Nld, dochter van Harmen Klazes Tip (zie 1.1.2.1.5) en Ebeltje Sikkes Sikkama.
Notitie bij de geboorte van Bontje: RAF Internet Aangmomen familienaam 1811
Bontje is overleden op 27-09-1834, 31 jaar oud. Bontje trouwde, 27 jaar oud, op 04-02-1830 in Steenwijkerwold met Jacob Hendriks Ruiter, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 08-07-1804 in Spanga, zoon van Hendrik Jacobs Ruiter en Trijntje Vonk. Hij is gedoopt op 29-07-1804 in Muggenbeet. Jacob is overleden op 20-01-1882 in Berlikum, 77 jaar oud.
1.1.2.1.5.4 Klaasje Harms Tip is geboren op 25-11-1804 in Steggerda, Friesland, Nld, dochter van Harmen Klazes Tip (zie 1.1.2.1.5) en Ebeltje Sikkes Sikkama. Zij is gedoopt op 16-12-1804 in Steggerda, WSW, Friesland, Nld.
Notitie bij de geboorte van Klaasje: Baptismal Book
Doopboek of the Nederlands Hervormd Church of Steggerda
Klaasje is overleden op 17-12-1854 om 05:00 in Paasloo, Overijssel, Nld, 50 jaar oud [bron: akte nr. 39].
Notitie bij overlijden van Klaasje: Zij is overleden in het huis nummer 5 te Paaslo.
Klaasje trouwde, 24 jaar oud, op 04-12-1828 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Jan Ziegers Veenstra, 23 jaar oud. Jan is geboren op 23-07-1805 in Peperga, Friesland, Nld, zoon van Sieger Oebeles en Klaasje Jans. Hij is gedoopt op 11-08-1805 in Peperga, WSW, Friesland, Nld. Jan is overleden op 24-09-1897 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 92 jaar oud. Jan trouwde later op 24-04-1857 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Geertje Pen (geb. 1826).
Beroep:
turfmaker
Kinderen van Klaasje en Jan:
1 Klaasje Veenstra, geboren op 16-10-1829 in Wetering, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.1.
2 Harm Veenstra, geboren op 25-02-1832 in Wetering, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.
3 Zieger Veenstra, geboren op 17-04-1834 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.3.
4 Sikke Veenstra [1.1.2.1.5.4.4], geboren op 01-01-1837 in Wetering,Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Sikke is overleden in 1837 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
5 Sikke Veenstra, geboren op 21-05-1838 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.
6 Ebeltje Veenstra, geboren op 31-07-1841 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.6.
7 Oebele Veenstra, geboren op 18-12-1844 in Ter Idzard, Friesland, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.
8 Aaltje Veenstra, geboren op 26-08-1848 in Oldemarkt, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.8.
9 Janke Veenstra [1.1.2.1.5.4.9], geboren op 09-?-1854 in Oldemarkt, Overijssel, Nld.
1.1.2.1.5.6 Antje Harms Tip is geboren op 13-08-1811 in Wolvega, Friesland, Nld, dochter van Harmen Klazes Tip (zie 1.1.2.1.5) en Ebeltje Sikkes Sikkama.
Notitie bij de geboorte van Antje: RAF Internet birthakte nr 5
Antje is overleden op 27-02-1893 in de Basse, Steenwijkerwold, 81 jaar oud.
Notitie bij Antje: Vermeld in het register van naamsaaneming Wolvega 1811, bij geboorte, samen met haar tweelingzusje Trijntje.
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 23-03-1833 in Steenwijkerwold met Jan Pieters Winters, 23 jaar oud. Jan is geboren op 27-01-1810 in Muggenbeet, zoon van Pieter Winter en Grietje Cornelis Ruiter.
Kinderen van Antje en Jan:
1 Pieter Winters, geboren in 1839 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.6.1.
2 Klaasje Winters, geboren in 1852 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.6.2.
1.1.2.1.5.7 Wietske Harms Tip is geboren op 01-12-1813 in Wolvega, dochter van Harmen Klazes Tip (zie 1.1.2.1.5) en Ebeltje Sikkes Sikkama. Wietske trouwde, 27 jaar oud, op 22-04-1841 in Steenwijkerwold met Johannes Kuilder, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1817 in Staphorst, Overijssel, Nld, zoon van Reinder Kuilderd en Hilligje Klazen Kuiper.
Notitie bij Johannes: In huwelijksakte van Johannes wordt zijn moeder ook vermeld als Hiltje Bartelds Kuijer. Akte nr. 12 gemeente Steenwijkerwold.
Kind van Wietske en Johannes:
1 Hilligje Kuilder, geboren in 1858 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.7.1.
1.1.2.1.5.8 Tjibbe Harms Tip is geboren op 23-09-1816 in Noordwolde, Friesland, Nld, zoon van Harmen Klazes Tip (zie 1.1.2.1.5) en Ebeltje Sikkes Sikkama.
Notitie bij de geboorte van Tjibbe: RAF Internet birthakte nr 54
Tjibbe is overleden in 1880 in Steenwijkerwold, 63 of 64 jaar oud.
Beroep:
turfmaker
Tjibbe trouwde, 23 jaar oud, op 09-01-1840 in Steenwijkerwold met Lutske Jans Kats, 19 jaar oud. Lutske is geboren op 25-07-1820 in Weststellingwerf, Friesland, Nld, dochter van Jan Willems Kats en Jantjen Pieters Luiten.
Notitie bij de geboorte van Lutske: RAF Internet birthakte nr 103
Kinderen van Tjibbe en Lutske:
1 Jantje Tip, geboren na 1840. Volgt 1.1.2.1.5.8.1.
2 Harm Tip [1.1.2.1.5.8.2], geboren op 24-11-1842 in Wetering. Harm is overleden op 08-12-1842 in Wetering, 14 dagen oud.
3 Ebeltje Tip, geboren op 23-01-1844 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.8.3.
4 Jan Tip, geboren op 24-01-1847 in Scheerwolde. Volgt 1.1.2.1.5.8.4.
5 Harm Tip, geboren in 1849 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.8.5.
6 Willem Tip, geboren op 15-03-1853 in Kalenberg Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.
7 Sikke Tip [1.1.2.1.5.8.7], geboren op 16-05-1858 in Scheerwolde. Sikke is overleden op 24-07-1881 in Wetering, 23 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sikke: Moeder vermeld als Sietske Kots.
8 Pieter Tip, geboren in 1862 in Losser. Volgt 1.1.2.1.5.8.8.
9 Dirk Tip [1.1.2.1.5.8.9], geboren op 11-05-1866 in Scheerwolde, Steenwijkerwold. Dirk is overleden op 20-06-1868 in Gelderingen, Steenwijkerwold, 2 jaar oud.
1.1.2.1.6.1 Dirkje Pieters Tip is geboren in 1802, dochter van Pieter Klazes Tip (zie 1.1.2.1.6) en Ebeltje Douwes. Dirkje is overleden op 03-06-1873 in Weststellingwerf, 70 of 71 jaar oud. Dirkje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 18-03-1826 in Westdongeradeel met Douwe Ynses Hoogstra, 25 of 26 jaar oud. Douwe is geboren in 1800. Douwe is overleden op 04-06-1882 in Weststellingwerf, 81 of 82 jaar oud.
1.1.2.2.4.1 Geert Harmens Tip is geboren op 23-04-1809 in Oldeholtpade, zoon van Harmen Geerts Tip (zie 1.1.2.2.4) en Trijntje Lammerts Bonte. Hij is gedoopt op 30-04-1809 in Oldeholtpade. Geert trouwde, 30 jaar oud, op 10-01-1840 in Weststellingwerf met Albertje Jannes Nijholt, 39 jaar oud. Albertje is geboren op 30-05-1800 in Oldeholtpade, dochter van Jannes Jans Nijholt en Lipkje Sjoerds. Zij is gedoopt op 01-06-1800 in Oldeholtpade. Albertje is overleden op 15-04-1883 in Weststellingwerf, 82 jaar oud.
Kinderen van Geert en Albertje:
1 Trijntje Geerts Tip, geboren op 01-04-1840 in Oldeholtpade. Volgt 1.1.2.2.4.1.1.
2 Jannes Geerts Tip [1.1.2.2.4.1.2], geboren op 05-05-1841 in Oldeholtpade. Jannes is overleden op 03-12-1843 in Vinkenga, 2 jaar oud.
3 Lipkje Geerts Tip, geboren op 18-03-1844 in Oldeholtpade. Volgt 1.1.2.2.4.1.3.
1.1.2.2.4.3 Nuttert Harmens Tip is geboren op 19-09-1814 in Wolvega, zoon van Harmen Geerts Tip (zie 1.1.2.2.4) en Trijntje Lammerts Bonte. Nuttert is overleden op 16-02-1889 in Weststellingwerf, 74 jaar oud. Nuttert trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1842 in Weststellingwerf met Klaaske Willems Dekker, 20 jaar oud. Klaaske is geboren op 13-07-1821 in Leeuwarderadeel, dochter van Willem Siebes Dekker en Hendrikje Reinders Zeldenrust. Klaaske is overleden op 06-10-1897 in Weststellingwerf, 76 jaar oud.
1.1.2.2.4.4 Johannes Harmens Tip is geboren op 03-04-1816 in Wolvega, zoon van Harmen Geerts Tip (zie 1.1.2.2.4) en Trijntje Lammerts Bonte. Johannes is overleden op 15-05-1855 in Weststellingwerf, 39 jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1842 in Weststellingwerf met Klasina Klases Heeroma, 25 jaar oud. Klasina is geboren op 02-04-1817 in Weststellingwerf, dochter van Klaas Annes Heeroma en Anna Roelofs de Vries. Klasina is overleden op 01-07-1868 in Roswinkel, 51 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Klasina:
1 Anna Johannes Tip, geboren op 08-12-1844 in Oldeholtpade. Volgt 1.1.2.2.4.4.1.
2 Klaas Johannes Tip [1.1.2.2.4.4.2], geboren op 07-01-1849 in Oldeholtpade.
1.1.2.2.7.2 Geert Jans Bult is geboren op 07-05-1809 in Nijeholtpade, Friesland, Nld, zoon van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Geert is overleden op 16-06-1873 in Vledder, 64 jaar oud. Geert trouwde, 42 jaar oud, op 24-10-1851 in Vledder met Aaltje Oost Trompetter.
1.1.2.2.7.4 Marchje Jans Bult is geboren op 28-02-1813 in Weststellingwerf, dochter van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Marchje trouwde, 29 jaar oud, op 20-05-1842 in Weststellingwerf met Luite Westenbroek.
1.1.2.2.7.5 Grietje Jans Bultsma is geboren op 22-04-1814 in Weststellingwerf, dochter van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Grietje is overleden op 18-10-1892 in Weststellingwerf, 78 jaar oud. Grietje trouwde, 36 jaar oud, op 06-09-1850 in Weststellingwerf met Albert Klazen Krol.
1.1.2.2.7.6 Hiltje Jans Bult (ook Bultsma) is geboren op 24-10-1815 in Nijeholtpade, Friesland, Nld, dochter van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Hiltje is overleden op 14-06-1883 in Wittelte, 67 jaar oud. Hiltje trouwde, 67 jaar oud, op 14-06-1883 met Heime Berends Timmerman.
1.1.2.2.7.8 Geertje Bultsma is geboren op 05-08-1820 in Steenwijkerwold, dochter van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Geertje trouwde met Jan Meuzer. Jan is geboren in 1821 in Kalenberg, zoon van Hendrik Engberts Meuzer en Lugjen Jans Piepen.
1.1.2.2.7.9 Sibbe Bult is geboren op 01-05-1822 in Steenwijkerwold, zoon van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Sibbe is overleden op 26-10-1904 in Nijeveen, 82 jaar oud. Sibbe trouwde, 29 jaar oud, op 24-04-1852 in Steenwijkerwold met Annigje Luten.
1.1.2.2.7.10 Antje Bult is geboren in 1824 in Steenwijkerwold, dochter van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Antje is overleden in 1886 in Steenwijkerwold, 61 of 62 jaar oud. Antje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 19-04-1851 in Steenwijkerwold met Berend Jongbloed.
1.1.2.2.7.11 Anke Bult is geboren in 1825 in Steenwijkerwold, dochter van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Anke is overleden in 1898 in Oldemarkt, 72 of 73 jaar oud. Anke trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 04-07-1856 in Oldemarkt met Wiebe Brandsma.
1.1.2.2.7.12 Johannes Bultsma is geboren in 1830 in Oldemarkt, zoon van Jan Sippen (Sibben) Bult(sma) en Geertje Geerts Tip (zie 1.1.2.2.7). Johannes is overleden in 1911 in Steenwijk, 80 of 81 jaar oud. Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 14-10-1859 in Steenwijkerwold met Grietje van Essen.
1.3.1.1.2.1 Grietje Tip is geboren in 1822 in Oldemarkt, dochter van Peter Tip (zie 1.3.1.1.2) en Petertje Pit. Grietje is overleden op 13-11-1903 in Oldemarkt, 80 of 81 jaar oud.
Beroep:
Naaister
Grietje trouwde met Sijmen Mintjes. Sijmen is geboren in 1818 in Steggerda, zoon van Wijger Egberts Mintjes en Tjaltjen Harings Visser. Sijmen is overleden op 12-12-1893 in Oldemarkt, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Sijmen:
1 Peter Mintjes, geboren in 1844 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.1.1.
2 TjalLIGJE Mintjes, geboren in 1846 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.1.2.
3 Petertje Mintjes, geboren in 1850 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.1.3.
4 Wicher Mintjes, geboren op 25-05-1852 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.1.4.
5 Minte Mintjes, geboren op 25-07-1855 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.1.5.
6 Hendrikje Mintjes [1.3.1.1.2.1.6], geboren op 23-01-1859 in Oldemarkt. Hendrikje is overleden op 16-05-1868 in Oldemarkt, 9 jaar oud.
7 Catharina Mintjes, geboren op 01-04-1862 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.1.7.
1.3.1.1.2.2 Klaas Tip is geboren op 27-05-1826 in Oldemarkt, zoon van Peter Tip (zie 1.3.1.1.2) en Petertje Pit. Klaas is overleden op 16-03-1870 in Delft, 43 jaar oud. Klaas trouwde, 32 jaar oud, op 17-11-1858 in Delft met Rijntje van Someren, 54 of 55 jaar oud. Rijntje is geboren in 1803 in Nijkerk, dochter van Willem van Someren en Trijntje Aardsen.
1.3.1.1.2.3 Hendrikje Tip is geboren op 27-01-1831 in Oldemarkt, dochter van Peter Tip (zie 1.3.1.1.2) en Petertje Pit. Hendrikje is overleden op 27-11-1885 in Oldemarkt, 54 jaar oud. Hendrikje trouwde met Roelof Pieterson. Roelof is geboren in 1828 in Oldemarkt, zoon van JanniS Pieterson en Aaltje van der Heide. Roelof is overleden op 15-05-1889 in Oldemarkt, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Hendrikje en Roelof:
1 JanniS Pieterson, geboren in 1851 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.3.1.
2 Petertje Pieterson, geboren op 05-04-1853 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.3.2.
3 Pieter Pieterson [1.3.1.1.2.3.3], geboren op 23-09-1856 in Oldemarkt. Pieter is overleden op 28-11-1856 in Oldemarkt, 2 maanden oud.
4 Hidde Pieterson, geboren op 15-01-1858 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.3.4.
5 Harm Pieterson [1.3.1.1.2.3.5], geboren op 16-10-1860 in Oldemarkt. Harm is overleden op 19-05-1883 in Oldemarkt, 22 jaar oud.
6 Klaas Pieterson, geboren op 21-03-1864 in Oldemarkt. Volgt 1.3.1.1.2.3.6.
7 Pieter Pieterson [1.3.1.1.2.3.7], geboren in 07-1867 in Oldemarkt. Pieter is overleden op 10-09-1867 in Oldemarkt, 2 maanden oud.
1.4.1.2.2.1 Jantien Hendriks Tip is geboren op 28-04-1831 in Steenwijkerwold, Zuidveen, dochter van Hendrik Harms Tip (zie 1.4.1.2.2) en Albertje Roelofs Middelveen. Jantien trouwde, 24 jaar oud, op 09-10-1855 in Dwingeloo, Drenthe, Nld met Klaas Geerts Smilde, 34 jaar oud. Klaas is geboren op 17-12-1820 in Meppel. Klaas is weduwnaar van Grietje Harms Tip, met wie hij trouwde vóór 1855.
1.4.1.2.2.2 Hillechien Tip is geboren op 19-12-1832 in Meppel, dochter van Hendrik Harms Tip (zie 1.4.1.2.2) en Albertje Roelofs Middelveen. Hillechien is overleden op 02-06-1926 in Blokzijl, 93 jaar oud. Hillechien trouwde met Jan de Liefde. Jan is geboren in 1825 in Blokzijl.
1.4.1.2.2.3 Johannes Tip is geboren op 23-03-1835 in Zuidveen, Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Harms Tip (zie 1.4.1.2.2) en Albertje Roelofs Middelveen. Johannes is overleden op 01-01-1908 in Coevorden, 72 jaar oud.
Beroepen:
koopman-employee-electriciën
winkelier
Johannes:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-03-1861 in Ambt Hardenberg met Zwaantien Arens, 21 jaar oud. Zwaantien is geboren op 30-08-1839 in Coevorden, dochter van Hendrik Arens en Harmina Waanders. Zwaantien is overleden op 12-12-1886 in de Loo, Coevorden, 47 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 51 jaar oud, na 1886 met Grietje Klaassen, minstens 42 jaar oud. Grietje is geboren op 10-09-1844 in dalen.
Kinderen van Johannes en Zwaantien:
1 Harmina Tip [1.4.1.2.2.3.1], geboren op 08-12-1862 in Zaadvenen, Coevorden. Harmina is overleden op 29-08-1865 in Coevorden, 2 jaar oud.
2 Hendrik Tip, geboren op 30-07-1864 in Steenwijksmoer. Volgt 1.4.1.2.2.3.2.
3 Harmanus Tip, geboren op 05-03-1868 in Coevorden. Volgt 1.4.1.2.2.3.3.
4 Albertien Tip [1.4.1.2.2.3.4], geboren op 29-09-1870 in Zaadvenen, Coevorden. Albertien is overleden op 23-04-1926 in Wolfheze (Renkum), 55 jaar oud.
5 Hendrik Jan Tip [1.4.1.2.2.3.5], geboren op 21-03-1873 in Steenwijksmoer. Hendrik is overleden op 25-04-1955 in Schoonebeek, 82 jaar oud.
6 Jantje Tip [1.4.1.2.2.3.6], geboren op 20-12-1877 in Steenwijksmoer.
7 Jan Tip [1.4.1.2.2.3.7], geboren op 19-06-1878 in de Loo, Coevorden. Jan is overleden op 11-12-1879 in Coevorden, 1 jaar oud.
1.4.1.2.2.6 Harm Tip is geboren op 04-05-1847 in Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Harms Tip (zie 1.4.1.2.2) en Albertje Roelofs Middelveen. Harm is overleden op 18-10-1930 in Sleen, 83 jaar oud. Harm trouwde met Jantien Meijers. Jantien is geboren op 01-03-1849 in Zweelo, dochter van Egbert Meijers en Hendrikjen Kuik. Jantien is overleden op 16-02-1922 in Veenoord, 72 jaar oud.
Kinderen van Harm en Jantien:
1 Hendrik Tip, geboren op 04-06-1878 in Erm. Volgt 1.4.1.2.2.6.1.
2 Egbert Tip, geboren op 14-09-1879 in Ermerveen. Volgt 1.4.1.2.2.6.2.
3 NN Tip [1.4.1.2.2.6.3], levenloos geboren dochter, geboren op 20-01-1882 in Veenoord.
4 Albertien Tip [1.4.1.2.2.6.4], geboren op 16-09-1883 in Veenoord.
5 Hendrikje Tip [1.4.1.2.2.6.5], geboren op 03-12-1885 in Veenoord. Hendrikje is overleden op 02-05-1890 in Veenoord, 4 jaar oud.
6 Johannes Tip, geboren op 12-09-1889 in Veenoord. Volgt 1.4.1.2.2.6.6.
7 Johanna Tip [1.4.1.2.2.6.7], geboren op 19-02-1988 in Veenoord. Johanna is overleden op 31-03-1989 in Schoonoord, 1 jaar oud.
1.4.1.2.3.2 Aafje Tip is geboren in 1851 in Steenwijkerwold, dochter van Harm Harms Tip (zie 1.4.1.2.3) en Grietje (van) Veen. Aafje is overleden op 20-05-1938 in Zuidveen, 86 of 87 jaar oud. Aafje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 29-04-1876 in Steenwijkerwold met Wessel Akse, 22 of 23 jaar oud. Wessel is geboren in 1853 in Steenwijkerwold.
1.4.1.2.4.1 Harm Tip is geboren in 1836 in Zuidveen, zoon van Reijn Harms Tip (zie 1.4.1.2.4) en Grietje Cornelis Bijkerk. Harm trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 08-05-1863 in Steenwijk met Grietje Oosterveld, 31 of 32 jaar oud. Grietje is geboren in 1831 in Oldemarkt.
1.4.1.2.7.1 Harm Tip is geboren in 1838, zoon van Luitjen (Lute) Tip (zie 1.4.1.2.7) en Teuntje Alten (Jassies). Harm is overleden in 02-18 in Zuidveen. Harm trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 08-05-1875 in Steenwijkerwold met Betje Monen, 29 of 30 jaar oud. Betje is geboren in 1845. Betje is overleden op 29-11-1902 in Zuidveen, 56 of 57 jaar oud.
Kind van Harm en Betje:
1 Luite Tip, geboren in 1875 in Zuidveen. Volgt 1.4.1.2.7.1.1.
1.4.1.2.7.3 Jannes Tip is geboren op 31-08-1841 in Steenwijkerwold, zoon van Luitjen (Lute) Tip (zie 1.4.1.2.7) en Teuntje Alten (Jassies). Jannes is overleden op 27-02-1926 in Zuidveen, 84 jaar oud. Jannes trouwde, 27 jaar oud, op 23-04-1869 in Steenwijk met Johanna Maria de Nekker, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 23-02-1841 in Steenwijkerwold. Johanna is overleden op 17-03-1929 in Zuidveen, 88 jaar oud.
Kinderen van Jannes en Johanna:
1 Lute Tip [1.4.1.2.7.3.1], geboren op 17-04-1870 in Steenwijkerwold. Lute is overleden op 11-02-1894 in Zuidveen, 23 jaar oud.
2 Elisabeth Catharina Tip [1.4.1.2.7.3.2], geboren op 02-05-1874 in Steenwijkerwold. Elisabeth is overleden op 08-05-1903 in Kerkbuurt Steenwijkerwold, 29 jaar oud.
3 Johannes Jacobus Tip [1.4.1.2.7.3.3], geboren op 19-07-1879 in Steenwijkerwold. Johannes is overleden op 07-09-1938 in Steenwijk, 59 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
1.4.1.2.7.4 Jantje Tip is geboren in 1844 in Zuidveen, dochter van Luitjen (Lute) Tip (zie 1.4.1.2.7) en Teuntje Alten (Jassies). Jantje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 20-11-1869 in Steenwijk met Klaas Wilting, 28 jaar oud. Klaas is geboren op 01-08-1841 in Steenwijk.
Kinderen van Jantje en Klaas:
1 Geesje Wilting [1.4.1.2.7.4.1], geboren op 09-05-1870 in Steenwijkerwold.
2 Lute Wolting [1.4.1.2.7.4.2], geboren op 16-11-1871 in Steenwijkerwold.
3 Theuntje Wolting [1.4.1.2.7.4.3], geboren op 06-04-1873 in Steenwijkerwold.
1.4.1.2.7.5 Aaltje Tip is geboren in 1847, dochter van Luitjen (Lute) Tip (zie 1.4.1.2.7) en Teuntje Alten (Jassies). Aaltje is overleden in 1891, 43 of 44 jaar oud. Aaltje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 20-02-1869 in Steenwijkerwold met Lambert Zwolle, 23 of 24 jaar oud. Lambert is geboren in 1845. Lambert is overleden in 1902, 56 of 57 jaar oud.
1.4.1.2.7.6 Alberdina Tip is geboren op 26-03-1850, dochter van Luitjen (Lute) Tip (zie 1.4.1.2.7) en Teuntje Alten (Jassies). Alberdina is overleden op 25-11-1895 in Zuidveen, 45 jaar oud. Alberdina trouwde met Jan Greven.
1.1.2.1.5.1.1 Ibeltje Tip is geboren op 27-09-1823 in Steenwijkerwold, dochter van Sikke Harmens Tip (zie 1.1.2.1.5.1) en Aaltje Ziegers Veenstra. Ibeltje is overleden op 14-03-1888 in Scheerwolde, 64 jaar oud. Ibeltje trouwde, 18 jaar oud, op 18-11-1841 in Steenwijkerwold met Karst Pen, 26 jaar oud. Karst is geboren op 18-09-1815 in Weststellingwerf, Friesland, Nld, zoon van Wicher Koops Pen en Jinke Karstens Bron.
Kind van Ibeltje en Karst:
1 Sikke Pen, geboren in 1855 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.1.1.
1.1.2.1.5.1.3 Harmen Tip is geboren op 27-06-1828 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Sikke Harmens Tip (zie 1.1.2.1.5.1) en Aaltje Ziegers Veenstra.
Notitie bij de geboorte van Harmen: Birthakte nr 18
Harmen is overleden op 06-06-1915 in Meppel, 86 jaar oud. Harmen trouwde, 27 jaar oud, op 05-04-1856 in Giethoorn, Overijssel, Nld met Merrigje Bakker, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Harmen en Merrigje: GenLias marriageakte nr 2
Merrigje is geboren op 13-09-1829 in Giethoorn, Overijssel, Nld, dochter van Dirk Jacobs Bakker en Metje Geerts Dekker.
Kinderen van Harmen en Merrigje:
1 Sikke Tip, geboren op 19-12-1856 in Giethoorn. Volgt 1.1.2.1.5.1.3.1.
2 Metje Tip, geboren op 10-11-1860 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.3.2.
3 Aaltje Tip, geboren in 1863 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.3.3.
4 Jan Tip [1.1.2.1.5.1.3.4], geboren op 04-05-1867.
1.1.2.1.5.1.4 Jan Tip is geboren op 23-07-1830 in Wetering, zoon van Sikke Harmens Tip (zie 1.1.2.1.5.1) en Aaltje Ziegers Veenstra. Jan is overleden op 03-06-1864 in Steenwijkerwold, 33 jaar oud. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1854 in Steenwijkerwold met Hendrikje Wichers Bos, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Hendrikje: akte 18
Hendrikje is geboren op 06-10-1828 in Nederland,Steenwijkerwold, dochter van Wicher Bos en Tetje Jannes Pape.
Kinderen van Jan en Hendrikje:
1 Aaltje Tip, geboren in 1854 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.1.
2 Wicher Tip, geboren in 1856 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.2.
3 Fokje Tip [1.1.2.1.5.1.4.3], geboren in 1858 in Steenwijkerwold.
4 Sikke Tip, geboren op 29-06-1861 in Scheerwolde Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.4.
5 Hendrik Tip [1.1.2.1.5.1.4.5], geboren op 29-06-1861 in Scheerwolde.
1.1.2.1.5.1.5 Klaasje Tip is geboren op 30-04-1833 in Wetering, Sww, Overijssel, Nld, dochter van Sikke Harmens Tip (zie 1.1.2.1.5.1) en Aaltje Ziegers Veenstra.
Notitie bij de geboorte van Klaasje: Joop Veenstra, Oldemarkt
Klaasje is overleden op 11-02-1906 in Paasloo, 72 jaar oud. Klaasje trouwde, 27 jaar oud, op 23-11-1860 in Steenwijkerwold met Mindert Berger, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaasje en Mindert: akte 38
1 kind geweigerd
Mindert is geboren op 13-05-1836 in Wetering,Steenwijkerwold, zoon van Thijs Minzes Berger en Zeersche Reinders Piest. Mindert is overleden op 21-02-1915 in Paasloo, 78 jaar oud.
Kinderen van Klaasje en Mindert:
1 Tjiske Berger, geboren op 03-11-1860 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.1.
2 Aaltje Berger, geboren op 01-09-1862 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.2.
3 Thijs Berger, geboren op 17-07-1864. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.3.
4 Jantje Berger, geboren op 14-04-1867 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.4.
5 Reindert Berger, geboren op 12-06-1869 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.
6 Ebeltje Berger, geboren op 23-09-1872 in Molenhoek Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.6.
7 Neeltje Berger, geboren op 21-05-1876 in Molenhoek Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.7.
1.1.2.1.5.2.1 Popke Lenstra is geboren in 1827 in Steenwijkerwold, zoon van Jacob Popkes Lenstra en Dirkjen Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.2). Popke trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 25-03-1859 in Oldemarkt met Annigje Poepjes, 24 of 25 jaar oud. Annigje is geboren in 1834 in Oldemarkt.
1.1.2.1.5.2.2 Koop Pen is geboren in 1837 in Steenwijkerwold, zoon van Wicher Koops Pen en Dirkjen Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.2). Koop is overleden op 06-08-1873 in Nijeholtpade, Friesland, Nld, 35 of 36 jaar oud. Koop trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 06-11-1863 in Steenwijkerwold met Jantje Tip, ten hoogste 23 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.8.1 voor persoonsgegevens van Jantje.
Kinderen van Koop en Jantje:
1 Dirkje Pen [1.1.2.1.5.2.2.1], geboren op 28-05-1867 in Oldeholtpade.
2 Tjibbe Pen [1.1.2.1.5.2.2.2], geboren op 29-07-1870 in Nijeholtpade, Friesland, Nld.
3 Jan Pen [1.1.2.1.5.2.2.3], geboren op 01-04-1873 in Nijeholtpade, Friesland, Nld.
1.1.2.1.5.4.1 Klaasje Veenstra is geboren op 16-10-1829 in Wetering, Overijssel, Nld, dochter van Jan Ziegers Veenstra en Klaasje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.4). Klaasje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 23-01-1852 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Gerbrand van der Veen, 30 jaar oud. Gerbrand is geboren op 17-01-1822 in Wetering, zoon van Hendrik Gerbrands van der Veen en Wietske Anjes de Ruiter. Gerbrand is overleden in 1868 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerbrand: Deceasedakte nr 56
Beroep:
visser
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 23-10-1869 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Andries Minnes Luiten, 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaasje en Andries: Marriageakte nr 41
Andries is geboren op 30-06-1818 in Weststellingwerf, Friesland, Nld, zoon van Minne Pieters Luiten en Aukjen Andries.
Notitie bij de geboorte van Andries: Birthakte nr 77
Andries is overleden op 03-03-1889 in Opsterland, Friesland, Nld, 70 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Andries: Deceasedakte nr 56
Andries begon eerder een relatie met Johanna van der Sluis (ovl. 1859).
Beroep:
Labourer
Kinderen van Klaasje en Gerbrand:
1 Hendrik van der Veen, geboren op 29-01-1853 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.1.1.
2 Klaasje van der Veen, geboren op 12-03-1855 in Paasloo, Sww, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.1.2.
3 Jan van der Veen, geboren op 16-08-1857 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.4.1.3.
4 Wietske van der Veen, geboren op 20-10-1860 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.4.1.4.
5 Mindert van der Veen, geboren op 10-04-1863 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.4.1.5.
Kind van Klaasje en Andries:
6 Pieter Luiten, geboren op 08-07-1872 in Molenhoek,Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.1.6.
1.1.2.1.5.4.2 Harm Veenstra is geboren op 25-02-1832 in Wetering, Overijssel, Nld, zoon van Jan Ziegers Veenstra en Klaasje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.4). Harm is overleden op 17-02-1894, 61 jaar oud.
Adres:
van 1882 tot 1886     Scheerwolde Overijssel
Beroep:
Tuftmaker
Harm trouwde, 28 jaar oud, op 05-04-1860 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Kleisje van Ens, 20 jaar oud. Kleisje is geboren op 16-09-1839 in Ossenzijl, Overijssel, Nld [bron: akte 43], dochter van Meine van Ens en Geertje Belt.
Adres:
1862     Scheerwolde Overijssel
Kinderen van Harm en Kleisje:
1 Jan Veenstra, geboren op 05-02-1861 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.1.
2 Meine Veenstra, geboren op 09-10-1862 in Scheerwolde, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.2.
3 Sieger Veenstra, geboren op 18-09-1864 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.
4 Geertje Veenstra, geboren op 07-12-1866 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.4.
5 Klaas Veenstra, geboren op 02-01-1869 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.
6 Jantje Veenstra, geboren op 05-08-1871 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.6.
7 Klaasje Veenstra, geboren op 18-10-1873 in Thij, Steenwijkerwold Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.7.
8 Femmigje Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.8], geboren op 19-04-1876 in Thij, Steenwijkerwold,Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Femmigje: Joop Veenstra, Oldemarkt
1.1.2.1.5.4.3 Zieger Veenstra is geboren op 17-04-1834 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Jan Ziegers Veenstra en Klaasje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.4).
Notitie bij de geboorte van Zieger: Martin Veenstra, Australia, Bev reg 01349
Sww Birth Index 1811-1902 akte nr 91
Zieger is overleden op 23-11-1901 in Wetering, Overijssel, Nld, 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Zieger: Copy of deceasedakte nr 117
Zieger trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1865 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Antje Alberts Vaartjes, 22 of 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Zieger en Antje: Marriage Index Oldemarkt nr 7
Antje is geboren op 07-12-1842 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Albert Alberts Vaartjes en Trijntje de Ruiter.
Notitie bij de geboorte van Antje: RAO Zwolle - Bevolkingsregisters Oldemarkt 1890-1899, blad 961
Joop Veenstra, Oldemarkt
Antje is overleden op 11-10-1923 in Wetering, Sww, Overijssel, Nld, 80 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: Copy of deceasedakte nr 57
Beroep:
turfmaker
Kinderen van Zieger en Antje:
1 Klaasje Veenstra, geboren op 30-09-1865 in Scheerwolde,Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.3.1.
2 Trijntje Veenstra, geboren op 02-10-1867 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.3.2.
3 Jan Veenstra [1.1.2.1.5.4.3.3], geboren op 25-08-1869 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld. Jan is overleden op 03-11-1896 in Wetering, Sww, Overijssel, Nld, 27 jaar oud.
Beroep:
turfmaker
4 Albertje Veenstra [1.1.2.1.5.4.3.4], geboren op 17-11-1871 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld. Albertje is overleden op 15-10-1873 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld, 1 jaar oud.
5 Albert Veenstra [1.1.2.1.5.4.3.5], geboren op 04-01-1874 in Scheerwolde, Overijssel, Nld. Albert is overleden op 23-07-1900 in Wetering, Overijssel, Nld, 26 jaar oud.
Beroep:
turfmaker
6 Wietze Veenstra [1.1.2.1.5.4.3.6], geboren op 10-06-1876 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld. Wietze is overleden op 07-06-1905 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 28 jaar oud.
Beroep:
turfmaker
7 Ebeltje Veenstra, geboren op 15-09-1878 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.3.7.
1.1.2.1.5.4.5 Sikke Veenstra is geboren op 21-05-1838 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Jan Ziegers Veenstra en Klaasje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.4). Sikke is overleden in 1870 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 31 of 32 jaar oud.
Beroep:
turfmaker
Sikke trouwde, 25 jaar oud, op 19-03-1864 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Ebeltje Tip, 20 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.8.3 voor persoonsgegevens van Ebeltje.
Kinderen van Sikke en Ebeltje:
1 Klaasje Veenstra, geboren op 29-04-1864 in Lage Egge,Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.1.
2 Lutske Veenstra, geboren op 22-12-1866 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.2.
3 Jan Veenstra, geboren op 15-01-1870 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.3.
1.1.2.1.5.4.6 Ebeltje Veenstra is geboren op 31-07-1841 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld [bron: akte nr. 100], dochter van Jan Ziegers Veenstra en Klaasje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.4).
Religie:
(Belijdenis op 11-04-1897 in de Evangelische Gemeinde te Gronau)
Ebeltje trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1864 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld [bron: akte nr 20] met Jan Harmens Doeven, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1840 in Ossenzijl, Overijssel, Nld, zoon van Harmen Hendrik Doeven en Jitske Visser.
Beroep:
turfmaker
Kinderen van Ebeltje en Jan:
1 Jitske Doeven [1.1.2.1.5.4.6.1], geboren op 05-07-1867 in Steggerda, WSW, Friesland, Nld.
Notitie bij de geboorte van Jitske: RAF Internet birthakte nr 212
2 Klaasje Doeven [1.1.2.1.5.4.6.2], geboren op 13-06-1869 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Klaasje: www genealogy Leeuwerink
Klaasje is overleden op 03-04-1956 in Enschede, Overijssel, Nld, 86 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaasje: www genealogy Leeuwerink
3 Aleida Doeven [1.1.2.1.5.4.6.3], geboren op 24-10-1882.
4 Vroukje Doeven, geboren op 05-05-1884. Volgt 1.1.2.1.5.4.6.4.
5 Gertrud Doeven [1.1.2.1.5.4.6.5], geboren op 05-05-1884.
Notitie bij overlijden van Gertrud: deed belijdenis op 26-03-1899 Evang. Kirchengemeinde Gronau
1.1.2.1.5.4.7 Oebele Veenstra is geboren op 18-12-1844 in Ter Idzard, Friesland, Nld, zoon van Jan Ziegers Veenstra en Klaasje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.4).
Notitie bij de geboorte van Oebele: Copy of BS-birthakte nr 356. Date also mentioned in the Bev reg of Oldemarkt.
Oebele is overleden op 02-03-1941 in Nordhorn, Niedersachsen, Germany, 96 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Oebele: Martin Veenstra, Australia
Beroep:
Turfmaker, Bricklayer
Oebele trouwde, 23 jaar oud, op 17-12-1868 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Marijke Schoenmaker, 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Oebele en Marijke: Copy of marriageakte nr 39
Marijke is geboren op 11-07-1849 in Wetering, Sww, Overijssel, Nld, dochter van Aaldert Schoenmaker en Aaltje de Jonge.
Notitie bij de geboorte van Marijke: Copy of birthakte nr 97
Marijke is overleden op 14-10-1897 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, 48 jaar oud. Zij is begraven op 17-10-1897 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe Evang. Kirchengemeinde Gronau].
Notitie bij overlijden van Marijke: Martin Veenstra, Australia
overleed aan t.b.c.
Beroep:
School Teacher
Kinderen van Oebele en Marijke:
1 Klaasje Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.1], geboren op 07-05-1869 in Gem Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Klaasje is overleden op 13-01-1886 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld, 16 jaar oud.
2 Antje Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.2], geboren op 13-10-1872 in Gem Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Antje: Copy of birthakte nr 163
Antje is overleden op 29-01-1886 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld, 13 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Antje: RAO Zwolle deceasedakte nr 7
3 Jan Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.3], geboren op 14-09-1875 in Scheerwolde, Overijssel, Nld. Jan is overleden in Germany.
4 Aaldert Veenstra, geboren op 03-08-1878 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.4.
5 Ebeltje Veenstra, geboren op 12-08-1881 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.5.
6 Hendrik Veenstra, geboren op 02-08-1884 in Paasloo, Oldemarkt, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.6.
7 Harm Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.7], geboren op 06-07-1888 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld. Harm is overleden op 01-01-1889 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld, 5 maanden oud.
8 Klaasje Veenstra, geboren op 20-01-1891 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.8.
1.1.2.1.5.4.8 Aaltje Veenstra is geboren op 26-08-1848 in Oldemarkt, Overijssel, Nld, dochter van Jan Ziegers Veenstra en Klaasje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.4).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Birthakte nr 48
Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 25-03-1871 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Bene Vaartjes, 29 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Aaltje en Bene: Marriageakte nr 3
Bene is geboren op 22-04-1841 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Albert Alberts Vaartjes en Trijntje de Ruiter.
Notitie bij de geboorte van Bene: Karin Varrtjes, Netherlands
Beroep:
turfmaker
Kinderen van Aaltje en Bene:
1 Trijntje Vaartjes, geboren op 10-08-1871 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.4.8.1.
2 Klaasje Vaartjes, geboren op 27-05-1873 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.4.8.2.
3 Albert Vaartjes, geboren op 18-08-1875 in Scheerwolde,Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.8.3.
4 Ebeltje Vaartjes, geboren op 12-06-1877 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.8.4.
5 Jantje Vaartjes, geboren op 22-02-1879 in Scheerwolde,Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.8.5.
6 Albert Vaartjes, geboren in 1884 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.8.6.
1.1.2.1.5.6.1 Pieter Winters is geboren in 1839 in Steenwijkerwold, zoon van Jan Pieters Winters en Antje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.6). Pieter trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 19-04-1866 in Oldemarkt met Aaltje van Beek, 17 of 18 jaar oud. Aaltje is geboren in 1848 in Oldemarkt.
1.1.2.1.5.6.2 Klaasje Winters is geboren in 1852 in Steenwijkerwold, dochter van Jan Pieters Winters en Antje Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.6). Klaasje trouwde met Wolter Oord. Wolter is een zoon van Jacob Wolters Oord en Jikke Siemons van Randen.
1.1.2.1.5.7.1 Hilligje Kuilder is geboren in 1858 in Steenwijkerwold, dochter van Johannes Kuilder en Wietske Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.7). Hilligje trouwde met Berend Jonker. Berend is geboren in 1855 in Weststellingwerf.
1.1.2.1.5.8.1 Jantje Tip is geboren na 1840, dochter van Tjibbe Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.8) en Lutske Jans Kats. Jantje trouwde, ten hoogste 23 jaar oud, op 06-11-1863 in Steenwijkerwold met Koop Pen, 25 of 26 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.2.2 voor persoonsgegevens van Koop.
Kinderen van Jantje en Koop: zie 1.1.2.1.5.2.2.
1.1.2.1.5.8.3 Ebeltje Tip is geboren op 23-01-1844 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Tjibbe Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.8) en Lutske Jans Kats.
Notitie bij de geboorte van Ebeltje: akte 19
Ebeltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 19-03-1864 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Sikke Veenstra, 25 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.4.5 voor persoonsgegevens van Sikke.
(2) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1874 in Steenwijkerwold met NN.
Kinderen van Ebeltje en Sikke: zie 1.1.2.1.5.4.5.
1.1.2.1.5.8.4 Jan Tip is geboren op 24-01-1847 in Scheerwolde, zoon van Tjibbe Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.8) en Lutske Jans Kats. Jan is overleden op 22-04-1922 in Enschede, 75 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 21-03-1874 in Steenwijkerwold met Grietje ter Heide, 23 of 24 jaar oud. Grietje is geboren in 1850 in Oldemarkt, dochter van Andries ter Heide en Pietertje Luiten.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Tjebbe Tip, geboren op 13-03-1875 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.8.4.1.
2 Andries Tip [1.1.2.1.5.8.4.2], geboren op 21-06-1877 in Verlaat. Andries is overleden op 26-09-1878 in Zuidveen, 1 jaar oud.
3 Andries Tip [1.1.2.1.5.8.4.3], geboren op 07-03-1881 in Molenhoek Steenwijkerwold. Andries is overleden op 29-08-1883 in Molenhoek Steenwijkerwold, 2 jaar oud (oorzaak: levenloos gevonden in een trekgat).
4 Andries Tip [1.1.2.1.5.8.4.4], geboren op 02-09-1883 in Scheerwolde. Andries is overleden op 18-04-1885 in Scheerwolde, 1 jaar oud.
5 Andries Tip [1.1.2.1.5.8.4.5], geboren op 18-07-1979 in Gerritshoek. Andries is overleden op 16-04-1880 in Gerritshoek.
1.1.2.1.5.8.5 Harm Tip is geboren in 1849 in Steenwijkerwold, zoon van Tjibbe Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.8) en Lutske Jans Kats. Harm trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 27-02-1875 in Steenwijkerwold met Hendrikje van Beek, 19 of 20 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1855 in Steenwijkerwold.
Kinderen van Harm en Hendrikje:
1 Tjibbe Tip [1.1.2.1.5.8.5.1].
2 Ebeltje Tip. Volgt 1.1.2.1.5.8.5.2.
3 Lutske Tip, geboren in 1888 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.8.5.3.
1.1.2.1.5.8.6 Willem Tip is geboren op 15-03-1853 in Kalenberg Oldemarkt, zoon van Tjibbe Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.8) en Lutske Jans Kats. Willem is overleden op 13-03-1932 in Assen, Drenthe, Nld, 78 jaar oud.
Adres:
Sluisstraat 48, Assen
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 06-12-1879 in Steenwijkerwold met Grietje van Beek, 20 of 21 jaar oud. Grietje is geboren in 1858 in IJsselmuiden, Overijssel, Nld, dochter van Willem van Beek en Jantje Lok. Grietje is overleden op 31-12-1933 in Assen, 75 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Grietje: RAF Internet deceasedakte nr 22
Adres:
Sluisstraat 48, Assen
Kinderen van Willem en Grietje:
1 Tjibbe Tip, geboren op 15-07-1880 in Scheerwolde Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.
2 Jantje Tip, geboren op 30-03-1884 in Lakeweg Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.2.
3 Willem Tip, geboren op 21-06-1887 in Wetering Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.3.
4 Luske Tip, geboren op 04-07-1892 in Lakeweg Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.4.
1.1.2.1.5.8.8 Pieter Tip is geboren in 1862 in Losser, zoon van Tjibbe Harms Tip (zie 1.1.2.1.5.8) en Lutske Jans Kats. Pieter:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 13-02-1885 in Steenwijkerwold met Wietske van der Veen, 20 of 21 jaar oud. Wietske is geboren in 1864 in Steenwijkerwold, dochter van Klaas van der Veen en Janke Nijland.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 16-03-1895 in Steenwijkerwold met Hilligje Bont, 44 of 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Hilligje: akte 2
Hilligje is geboren in 1850 in Steenwijkerwold, dochter van Johannes Bont en Jantje Bruinewoud.
(3) trouwde, 55 of 56 jaar oud, op 18-06-1918 in Losser met Anna Katharina Margareta Balg, 50 of 51 jaar oud. Anna is geboren in 1867 in Markt-Redwitz Beieren Dld., dochter van Anna Katharina Balg. Anna begon eerder een relatie met Jan Rolff. Anna begon eerder een relatie met Arrien Krikke.
1.1.2.2.4.1.1 Trijntje Geerts Tip is geboren op 01-04-1840 in Oldeholtpade, dochter van Geert Harmens Tip (zie 1.1.2.2.4.1) en Albertje Jannes Nijholt. Trijntje is overleden op 01-02-1911 in Weststellingwerf, 70 jaar oud. Trijntje trouwde met Pieter Alberts Oosterhof. Pieter is geboren op 25-10-1832 in Noordwolde, zoon van Albert Jochems Oosterhof en Anna Hendriks Berkenbosch. Pieter is overleden op 17-08-1915 in Weststellingwerf, 82 jaar oud.
1.1.2.2.4.1.3 Lipkje Geerts Tip is geboren op 18-03-1844 in Oldeholtpade, dochter van Geert Harmens Tip (zie 1.1.2.2.4.1) en Albertje Jannes Nijholt. Lipkje is overleden op 17-03-1924 in Weststellingwerf, 79 jaar oud. Lipkje trouwde, 24 jaar oud, op 30-05-1868 in Weststellingwerf met Hillebrandt Jans Diever, 26 jaar oud. Hillebrandt is geboren op 28-01-1842 in Boyl, zoon van Jan Hillebrandts Diever en Eltje Pieters Bos. Hillebrandt is overleden op 15-02-1898 in Weststellingwerf, 56 jaar oud.
1.1.2.2.4.4.1 Anna Johannes Tip is geboren op 08-12-1844 in Oldeholtpade, dochter van Johannes Harmens Tip (zie 1.1.2.2.4.4) en Klasina Klases Heeroma. Anna is overleden op 17-03-1886 in Vastenow (Emmen), 41 jaar oud. Anna trouwde, 31 jaar oud, op 12-09-1876 in Emmen met Johannes Eits, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 15-02-1841 in Assen op het Aardsche Veld, zoon van Pieter Jans Eits en Johanna Klasens Heeroma. Johannes is overleden op 06-12-1900 in Nieuw Dordrecht, 59 jaar oud. Johannes trouwde later op 28-08-1888 in Emmen met Ebeldina Henderika de Vroome (geb. 1853).
Kinderen van Anna en Johannes:
1 Pieter Eits [1.1.2.2.4.4.1.1], geboren op 13-10-1876 in Vastenow (Emmen).
2 Klaas Antonie Eits [1.1.2.2.4.4.1.2], geboren op 02-04-1879 in Vastenow (Emmen).
1.3.1.1.2.1.1 Peter Mintjes is geboren in 1844 in Oldemarkt, zoon van Sijmen Mintjes en Grietje Tip (zie 1.3.1.1.2.1). Peter trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 18-04-1873 in Oldemarkt met Aaltje Hielkes Krol, 26 of 27 jaar oud. Aaltje is geboren in 1846 in Weststellingwerf.
1.3.1.1.2.1.2 TjalLIGJE Mintjes is geboren in 1846 in Oldemarkt, dochter van Sijmen Mintjes en Grietje Tip (zie 1.3.1.1.2.1). TjalLIGJE:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 20-08-1869 in Oldemarkt met Jan Pit, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1842 in Oldemarkt.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 05-11-1880 in Oldemarkt met Jan ten Veen, 45 of 46 jaar oud. Jan is geboren in 1834 in Steenwijk.
1.3.1.1.2.1.3 Petertje Mintjes is geboren in 1850 in Oldemarkt, dochter van Sijmen Mintjes en Grietje Tip (zie 1.3.1.1.2.1). Petertje trouwde met Egbert Poepjes. Egbert is geboren in 1847 in Oldemarkt, zoon van Aaltje Poepjes.
1.3.1.1.2.1.4 Wicher Mintjes is geboren op 25-05-1852 in Oldemarkt, zoon van Sijmen Mintjes en Grietje Tip (zie 1.3.1.1.2.1). Wicher trouwde met Hendrikje Groenewoud. Hendrikje is geboren in 1857 in Oldemarkt, dochter van Hendrik Pieters Groenewoud en Antje Dijkstra.
1.3.1.1.2.1.5 Minte Mintjes is geboren op 25-07-1855 in Oldemarkt, zoon van Sijmen Mintjes en Grietje Tip (zie 1.3.1.1.2.1). Minte trouwde met Rieuwkje Rengenoldus.
1.3.1.1.2.1.7 Catharina Mintjes is geboren op 01-04-1862 in Oldemarkt, dochter van Sijmen Mintjes en Grietje Tip (zie 1.3.1.1.2.1). Catharina trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1887 in Oldemarkt met Hendrik Dol, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1862 in Oldemarkt.
Beroep:
wagenmaker
1.3.1.1.2.3.1 JanniS Pieterson is geboren in 1851 in Oldemarkt, zoon van Roelof Pieterson en Hendrikje Tip (zie 1.3.1.1.2.3). JanniS trouwde met Jennigje Hetebrij. Jennigje is geboren in 1850 in Steenwijkerwold, dochter van Hendrik Hetebrij en Jantje Hoving.
1.3.1.1.2.3.2 Petertje Pieterson is geboren op 05-04-1853 in Oldemarkt, dochter van Roelof Pieterson en Hendrikje Tip (zie 1.3.1.1.2.3). Petertje is overleden op 01-06-1877 in Oldemarkt, 24 jaar oud. Petertje trouwde met Roelof Wijs. Roelof is geboren in 1852 in Oldemarkt, zoon van Gerrit Wijs en Joukje Gerbens Visser.
1.3.1.1.2.3.4 Hidde Pieterson is geboren op 15-01-1858 in Oldemarkt, zoon van Roelof Pieterson en Hendrikje Tip (zie 1.3.1.1.2.3). Hidde trouwde met Klaasje Pit. Klaasje is geboren in 1857 in Oldemarkt.
1.3.1.1.2.3.6 Klaas Pieterson is geboren op 21-03-1864 in Oldemarkt, zoon van Roelof Pieterson en Hendrikje Tip (zie 1.3.1.1.2.3). Klaas is overleden op 18-10-1890 in Oldemarkt, 26 jaar oud. Klaas trouwde met Trijntje van Leuveren. Trijntje is geboren in 1866 in Oldemarkt.
1.4.1.2.2.3.2 Hendrik Tip is geboren op 30-07-1864 in Steenwijksmoer, zoon van Johannes Tip (zie 1.4.1.2.2.3) en Zwaantien Arens. Hendrik is overleden op 18-08-1931 in dalen, 67 jaar oud. Hendrik trouwde, 41 jaar oud, op 12-05-1906 in dalen met Johanna Warringa, 29 of 30 jaar oud. Johanna is geboren in 1876 in Sleen, dochter van Berend Warringa en Fenna Henderika Reinders.
1.4.1.2.2.3.3 Harmanus Tip is geboren op 05-03-1868 in Coevorden, zoon van Johannes Tip (zie 1.4.1.2.2.3) en Zwaantien Arens. Harmanus is overleden op 11-03-1952 in dalen, 84 jaar oud. Harmanus trouwde met Henderkien Klifman. Henderkien is geboren op 19-01-1870 in Coevorden.
Kinderen van Harmanus en Henderkien:
1 Johannes Tip, geboren op 03-05-1893 in dalen. Volgt 1.4.1.2.2.3.3.1.
2 Fennechien Tip, geboren op 04-12-1894 in dalen. Volgt 1.4.1.2.2.3.3.2.
3 Zwaantien Tip [1.4.1.2.2.3.3.3], geboren op 15-02-1897 in dalen.
4 Gerrit Jan Tip [1.4.1.2.2.3.3.4], geboren op 11-07-1900 in dalen.
5 Alberdiena Jantina Tip, geboren op 17-09-1902 in Op de Eldijk te Dalen. Volgt 1.4.1.2.2.3.3.5.
6 Alberta Tip [1.4.1.2.2.3.3.6], geboren op 23-06-1906 in Wachtum.
7 Hendrik Jan Tip, geboren op 29-09-1908 in Wachtum. Volgt 1.4.1.2.2.3.3.7.
8 Henderkien Tip [1.4.1.2.2.3.3.8], geboren op 27-09-1911 in Wachtum.
1.4.1.2.2.6.1 Hendrik Tip is geboren op 04-06-1878 in Erm, zoon van Harm Tip (zie 1.4.1.2.2.6) en Jantien Meijers. Hendrik is overleden op 23-01-1922 in Veenoord, 43 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 07-05-1909 in Sleen met Hillechien Hofman, 32 jaar oud. Hillechien is geboren op 06-08-1876 in Sleen, dochter van Hendrik Hofman en Zwaantien Hoving.
Kinderen van Hendrik en Hillechien:
1 Harm Tip [1.4.1.2.2.6.1.1], geboren op 27-04-1911 in Veenoord. Harm is overleden op 13-09-1911 in Veenoord, 4 maanden oud.
2 Harm Tip [1.4.1.2.2.6.1.2], geboren op 04-12-1912 in Veenoord.
3 Zwaantien Jantiena Tip, geboren op 27-09-1914 in Veenoord. Volgt 1.4.1.2.2.6.1.3.
4 Jan Tip, geboren op 22-10-1915 in Veenoord. Volgt 1.4.1.2.2.6.1.4.
5 Hendrik Tip [1.4.1.2.2.6.1.5], geboren op 25-02-1918 in Veenoord.
1.4.1.2.2.6.2 Egbert Tip is geboren op 14-09-1879 in Ermerveen, zoon van Harm Tip (zie 1.4.1.2.2.6) en Jantien Meijers. Egbert is overleden op 21-04-1959 in Emmen, 79 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Egbert trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1907 in Emmen met Willemina Frederiks, 23 of 24 jaar oud. Willemina is geboren in 1883 in Odoorn.
Kinderen van Egbert en Willemina:
1 Harm Tip, geboren op 08-04-1908 in Emmen. Volgt 1.4.1.2.2.6.2.1.
2 Aaltje Tip, geboren op 30-12-1909 in Emmen. Volgt 1.4.1.2.2.6.2.2.
3 Jantje Tip [1.4.1.2.2.6.2.3], geboren op 08-12-1919 in Emmen.
1.4.1.2.2.6.6 Johannes Tip is geboren op 12-09-1889 in Veenoord, zoon van Harm Tip (zie 1.4.1.2.2.6) en Jantien Meijers. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1915 in Sleen met Geertje Komduur, 24 of 25 jaar oud. Geertje is geboren in 1890 in Sleen, dochter van Geert Komduur en Lammechien Gewald.
Kinderen van Johannes en Geertje:
1 Harm Tip, geboren op 02-10-1915 in Veenoord. Volgt 1.4.1.2.2.6.6.1.
2 Lammechien Tip [1.4.1.2.2.6.6.2], geboren op 16-12-1916 in Veenoord.
3 Jantje Tip, geboren op 25-10-1919 in Veenoord. Volgt 1.4.1.2.2.6.6.3.
1.4.1.2.7.1.1 Luite Tip is geboren in 1875 in Zuidveen, zoon van Harm Tip (zie 1.4.1.2.7.1) en Betje Monen. Luite is overleden op 22-10-1940 in Zuidveen, 64 of 65 jaar oud. Luite trouwde met Hendrikje Kuiper. Hendrikje is geboren omstreeks 1880.
1.1.2.1.5.1.1.1 Sikke Pen is geboren in 1855 in Steenwijkerwold, zoon van Karst Pen en Ibeltje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.1). Sikke trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 18-04-1885 in Oldemarkt met Stientje Jonker, 19 of 20 jaar oud. Stientje is geboren in 1865 in Oldemarkt.
1.1.2.1.5.1.3.1 Sikke Tip is geboren op 19-12-1856 in Giethoorn, zoon van Harmen Tip (zie 1.1.2.1.5.1.3) en Merrigje Bakker. Sikke is overleden op 03-01-1887 in Scheerwolde, 30 jaar oud.
Adres:
Dwarsgracht 323 bij de geboorte
Sikke begon een relatie met Antje Koning. Antje is geboren in 1854 in Steenwijkerwold, dochter van Koop Koning en Klaasje van der Linde. Antje is overleden op 15-11-1941 in Vledder, 86 of 87 jaar oud. Antje trouwde later in 1887 met Albertus Jacobus Hoomoedt.
Kinderen van Sikke en Antje:
1 Marrigje Tip [1.1.2.1.5.1.3.1.1], geboren op 22-04-1879 in Thij, Steenwijkerwold Overijssel, Nld. Marrigje is overleden op 16-06-1879 in Thij, Steenwijkerwold Overijssel, Nld, 1 maand oud.
2 Marrigje Tip [1.1.2.1.5.1.3.1.2], geboren op 27-05-1880 in Scheerwolde. Marrigje is overleden op 26-08-1880 in Scheerwolde, 2 maanden oud.
3 NN Tip [1.1.2.1.5.1.3.1.3], levenloos geboren dochter, geboren op 13-09-1881 in Wetering.
4 Marrigje Tip, geboren op 07-09-1882 in Scheerwolde. Volgt 1.1.2.1.5.1.3.1.4.
5 Klaasje Tip [1.1.2.1.5.1.3.1.5], geboren op 09-12-1884 in Scheerwolde.
6 Sikke Tip [1.1.2.1.5.1.3.1.6], geboren op 27-02-1887 in Scheerwolde. Sikke is overleden op 03-06-1887 in Scheerwolde, 3 maanden oud.
1.1.2.1.5.1.3.2 Metje Tip is geboren op 10-11-1860 in Steenwijkerwold, dochter van Harmen Tip (zie 1.1.2.1.5.1.3) en Merrigje Bakker. Metje is overleden op 10-01-1927 in Meppel, 66 jaar oud. Metje:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 26-04-1890 in Steenwijkerwold met Cornelis de Jong, 25 of 26 jaar oud. Cornelis is geboren in 1864 in Steenwijkerwold, zoon van Adrianus de Jong en Cornelia Maria Langenberg.
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, in 1906 in Meppel met Bartele Lijmberg, 43 of 44 jaar oud. Bartele is geboren in 1862 in Tzum, zoon van Lourens Barteles Lijmberg en IJbeltje Jans Leij.
Kinderen van Metje en Cornelis:
1 Cornelia Maria de Jong. Volgt 1.1.2.1.5.1.3.2.1.
2 Harm Sikke de Jong, geboren in 1894 in Staphorst. Volgt 1.1.2.1.5.1.3.2.2.
1.1.2.1.5.1.3.3 Aaltje Tip is geboren in 1863 in Steenwijkerwold, dochter van Harmen Tip (zie 1.1.2.1.5.1.3) en Merrigje Bakker. Aaltje is overleden op 30-01-1947 in Dennenoord, Zuidlaren, 83 of 84 jaar oud.
Adres:
Groningen (Woonplaats bij overlijden)
Aaltje begon een relatie met Jan Oosterhof. Jan is geboren in 1860 in Steenwijk, zoon van Willem Oosterhof en Vrouwkje Kijl.
1.1.2.1.5.1.4.1 Aaltje Tip is geboren in 1854 in Steenwijkerwold, dochter van Jan Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4) en Hendrikje Wichers Bos. Aaltje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 30-04-1880 in Steenwijkerwold met Gerrit Schieving, 33 of 34 jaar oud. Gerrit is geboren in 1846 in Giethoorn, zoon van Koop Schieving en Lammigje Wildeboer.
1.1.2.1.5.1.4.2 Wicher Tip is geboren in 1856 in Steenwijkerwold, zoon van Jan Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4) en Hendrikje Wichers Bos. Wicher trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 30-11-1878 in Steenwijkerwold met Grietje Timmerman, 20 of 21 jaar oud. Grietje is geboren in 1857 in Steenwijkerwold, dochter van Harm Timmerman en Meintje Gort.
Kinderen van Wicher en Grietje:
1 Hendrik Tip, geboren in 1886 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.2.1.
2 Meintje Tip, geboren in 1888 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.2.2.
1.1.2.1.5.1.4.4 Sikke Tip is geboren op 29-06-1861 in Scheerwolde Steenwijkerwold, zoon van Jan Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4) en Hendrikje Wichers Bos. Sikke is overleden op 28-04-1917 in Zuid Eschmarke, Lonneker, 55 jaar oud. Sikke trouwde, 23 jaar oud, op 07-03-1885 in Steenwijkerwold met Wietsje van der Veen, 20 of 21 jaar oud. Wietsje is geboren in 1864 in Steenwijkerwold, dochter van Peter van der Veen en Ebeltje Pen. Wietsje is overleden op 02-08-1943 in Enschede, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Sikke en Wietsje:
1 Jan Tip [1.1.2.1.5.1.4.4.1], geboren op 21-01-1886 in Lakeweg, Steenwijkerwold. Jan is overleden op 02-01-1914 in Zuid Eschmarke, Lonneker, 27 jaar oud.
2 Pieter Tip, geboren op 19-11-1887 in Lakeweg Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.4.2.
3 Harm Tip [1.1.2.1.5.1.4.4.3], geboren op 26-06-1890 in Lakeweg, Steenwijkerwold. Harm is overleden op 17-09-1895 in Lakeweg Steenwijkerwold, 5 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harm: levenloos gevonden in een veenplas
4 Hendrik Tip [1.1.2.1.5.1.4.4.4], geboren op 21-10-1893 in Wetering. Hendrik is overleden op 05-03-1918 in Zuid Eschmarke, Lonneker, 24 jaar oud.
5 Harm Tip, geboren op 17-08-1896 in Wetering Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.4.5.
6 Ebeltje Tip, geboren in 1901 in Epe, Duitsland. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.4.6.
7 Hendrika Tip [1.1.2.1.5.1.4.4.7], geboren in 1903 in Epe, Duitsland. Hendrika is overleden op 28-06-1918 in Zuid Eschmarke, Lonneker, 14 of 15 jaar oud.
1.1.2.1.5.1.5.1 Tjiske Berger is geboren op 03-11-1860 in Steenwijkerwold, dochter van Mindert Berger en Klaasje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.5). Tjiske is overleden op 19-02-1938 in Losser, 77 jaar oud. Tjiske begon een relatie met Geert Bergsma. Geert is geboren op 28-12-1864 in Steenwijkerwold, zoon van Jacob Bergsma en Jantien Hulleman.
Kinderen van Tjiske en Geert:
1 Jacob Bergsma, geboren op 09-09-1889 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.1.1.
2 Mindert Bergsma, geboren op 29-04-1891 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.1.2.
3 Jantje Bergsma [1.1.2.1.5.1.5.1.3], geboren op 02-04-1893 in Steenwijkerwold.
4 Klaasje Bergsma [1.1.2.1.5.1.5.1.4], geboren op 02-04-1899 in Losser.
1.1.2.1.5.1.5.2 Aaltje Berger is geboren op 01-09-1862 in Steenwijkerwold, dochter van Mindert Berger en Klaasje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.5). Aaltje trouwde, 34 jaar oud, op 04-11-1896 in Amsterdam met Tjeerd Dijkstra, 29 jaar oud. Tjeerd is geboren op 18-05-1867 in Heerenveen, zoon van Henning Dijkstra en Froukje Roelofs Vossebelt. Tjeerd is overleden op 11-02-1934 in Amsterdam, 66 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en Tjeerd:
1 Gerarda Gerredina Berger [1.1.2.1.5.1.5.2.1], geboren op 06-07-1891 in Amsterdam. Gerarda is overleden op 17-10-1891 in Amsterdam, 3 maanden oud.
2 Henderikus Dijkstra [1.1.2.1.5.1.5.2.2], geboren op 12-03-1897 in Amsterdam.
3 Aaltje Dijkstra [1.1.2.1.5.1.5.2.3], geboren op 12-09-1899 in Amsterdam.
1.1.2.1.5.1.5.3 Thijs Berger is geboren op 17-07-1864, zoon van Mindert Berger en Klaasje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.5). Thijs trouwde, 38 jaar oud, op 16-05-1903 in Weststellingwerf met Fokje de Boer, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Thijs en Fokje: Ongehuwd gebleven.
Fokje is geboren op 29-01-1871 in Weststellingwerf, dochter van Tymen Meinen de Boer en Grietje Dedden. Fokje is overleden in 1941, 69 of 70 jaar oud.
Kind van Thijs en Fokje:
1 Mindert Berger [1.1.2.1.5.1.5.3.1], geboren op 25-05-1908 in Oldemarkt. Mindert is overleden in 1997 in Steenwijkerwold, 88 of 89 jaar oud.
1.1.2.1.5.1.5.4 Jantje Berger is geboren op 14-04-1867 in Steenwijkerwold, dochter van Mindert Berger en Klaasje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.5). Jantje trouwde, 26 jaar oud, op 12-08-1893 in Weststellingwerf met Arjen Posthumus, 32 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jantje en Arjen: Ongehuwd gebleven.
Arjen is geboren op 19-05-1861 in Wolvega, zoon van Gosse Posthumus en Hendrikje de Boer. Arjen is overleden op 24-12-1929 in Losser, 68 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Arjen:
1 Jacob Berger [1.1.2.1.5.1.5.4.1], geboren op 26-05-1891 in Meppel. Jacob is overleden op 01-11-1891 in Meppel, 5 maanden oud.
2 Klaasje Posthumus, geboren op 08-07-1894 in Weststellingwerf. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.4.2.
3 Mindert Posthumus [1.1.2.1.5.1.5.4.3], geboren op 25-09-1896 in Weststellingwerf. Mindert is overleden op 17-10-1898 in Weststellingwerf, 2 jaar oud.
4 Neeltje Posthumus, geboren op 03-12-1898 in Peperga. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.4.4.
5 Mindert Posthumus [1.1.2.1.5.1.5.4.5], geboren op 18-04-1900 in Losser. Mindert is overleden op 29-04-1902 in Losser, 2 jaar oud.
6 Mindert Posthumus [1.1.2.1.5.1.5.4.6], geboren op 07-04-1902 in Losser. Mindert is overleden op 29-04-1902 in Losser, 22 dagen oud.
7 Hendrikje Posthumus, geboren op 17-04-1904 in Losser. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.4.7.
8 Jan Posthumus [1.1.2.1.5.1.5.4.8], geboren op 26-03-1907 in Losser. Jan is overleden in 1972 in Valkenburg, 64 of 65 jaar oud.
1.1.2.1.5.1.5.5 Reindert Berger is geboren op 12-06-1869 in Steenwijkerwold, zoon van Mindert Berger en Klaasje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.5). Reindert is overleden op 23-05-1943, 73 jaar oud. Reindert trouwde, 35 jaar oud, op 06-05-1905 in Oldemarkt met Andersje Peereboom, 25 jaar oud. Andersje is geboren op 05-12-1879 in Oldemarkt, dochter van Bate Peereboom en Frederika Hulst. Andersje is overleden op 27-08-1965 in Paasloo, 85 jaar oud.
Kinderen van Reindert en Andersje:
1 Mindert Berger, geboren op 26-08-1906 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.1.
2 Bate Berger, geboren op 07-03-1908 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.
3 Klaas Berger, geboren op 15-09-1909 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.
4 Frederikus Berger, geboren op 05-05-1912 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.4.
5 Thijs Berger, geboren op 17-03-1914 in Paasloo, Oldemarkt, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.
6 Frederika Berger, geboren op 12-11-1915 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.6.
7 Daniel Berger, geboren op 21-05-1918 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.7.
8 Jan Berger, geboren op 23-03-1921 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.8.
9 Reinder Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.9], geboren op 23-03-1921 in Paasloo. Reinder is overleden op 02-06-1921 in Paasloo, 2 maanden oud.
10 Neeltje Berger, geboren op 05-03-1922 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.10.
1.1.2.1.5.1.5.6 Ebeltje Berger is geboren op 23-09-1872 in Molenhoek Steenwijkerwold, dochter van Mindert Berger en Klaasje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.5). Ebeltje trouwde, 22 jaar oud, op 10-11-1894 in Oldemarkt met Coenraad de Jonge. Coenraad is een zoon van Jan de Jonge en Margje Oost.
Kinderen van Ebeltje en Coenraad:
1 Jan de Jonge [1.1.2.1.5.1.5.6.1], geboren op 17-01-1895 in Oldemarkt.
2 Mindert de Jonge [1.1.2.1.5.1.5.6.2], geboren op 22-03-1896 in Oldemarkt.
3 Margje de Jonge, geboren op 19-03-1899 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.6.3.
4 Jan de Jonge [1.1.2.1.5.1.5.6.4], geboren op 22-10-1901 in Lonneker.
5 Klazina de Jonge [1.1.2.1.5.1.5.6.5], geboren op 22-10-1901 in Lonneker.
6 Aaltje de Jonge, geboren op 14-08-1904 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.6.6.
7 Hendrikje de Jonge, geboren op 23-10-1906 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.6.7.
8 Neeltje de Jonge [1.1.2.1.5.1.5.6.8], geboren op 16-06-1909 in Oldemarkt.
9 Gerritdina de Jonge [1.1.2.1.5.1.5.6.9], geboren op 18-07-1914 in Lonneker.
10 Thijs de Jonge [1.1.2.1.5.1.5.6.10], geboren op 28-02-1917 in Lonneker. Thijs is overleden op 10-11-1918 in Lonneker, 1 jaar oud.
1.1.2.1.5.1.5.7 Neeltje Berger is geboren op 21-05-1876 in Molenhoek Steenwijkerwold, dochter van Mindert Berger en Klaasje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.5). Neeltje is overleden op 29-09-1955 in Groningen, 79 jaar oud. Neeltje trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1902 in Oldemarkt met Hendrik Huisman, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 24-05-1878 in Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Huisman en Jantje Huisman. Hendrik is overleden op 06-04-1952 in Heerenveen, 73 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Hendrik:
1 Jacob Huisman [1.1.2.1.5.1.5.7.1], geboren op 10-10-1901 in Paasloo. Jacob is overleden op 25-10-1971, 70 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Ongehuwd gebleven.
2 Hendrik Huisman, geboren op 25-10-1902 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.7.2.
3 Klaasje Huisman, geboren op 09-12-1905 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.7.3.
1.1.2.1.5.4.1.1 Hendrik van der Veen is geboren op 29-01-1853 in Steenwijkerwold, zoon van Gerbrand van der Veen en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.1). Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 03-04-1878 in Giethoorn met Aaltje Middelhof, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Aaltje: akte 4
Aaltje is geboren in 1858 in Giethoorn, dochter van Klaas Middelhof en Lammigje Koenderts Hulsinga. Aaltje is overleden in onbekend.
1.1.2.1.5.4.1.2 Klaasje van der Veen is geboren op 12-03-1855 om 02:00 in Paasloo, Sww, Overijssel, Nld, dochter van Gerbrand van der Veen en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.1).
Notitie bij de geboorte van Klaasje: akte 14
Klaasje trouwde, 23 jaar oud, op 20-11-1878 in Blokzijl [bron: akte nr. 13] met Gerrit Huismans, 26 of 27 jaar oud. Gerrit is geboren in 1851 in Steenwijkerwold, zoon van Hendrik Jan Huismans en Annigje Pielman.
1.1.2.1.5.4.1.3 Jan van der Veen is geboren op 16-08-1857 om 21:00 in Paasloo, zoon van Gerbrand van der Veen en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.1).
Notitie bij de geboorte van Jan: akte 48
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 21-03-1885 in Steenwijkerwold met Jantje Timmerman, 19 jaar oud. Jantje is geboren op 01-10-1865 in Wetering,Steenwijkerwold, dochter van Harm Timmerman en Meintje Gort.
1.1.2.1.5.4.1.4 Wietske van der Veen is geboren op 20-10-1860 om 08:30 in Paasloo, dochter van Gerbrand van der Veen en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.1). Wietske trouwde, 18 jaar oud, op 05-04-1879 in Steenwijkerwold met Cornelis Bakker, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 19-06-1854 in Wetering,Steenwijkerwold, zoon van Jan Bakker en Hendrikje Huisman.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: akte 83
1.1.2.1.5.4.1.5 Mindert van der Veen is geboren op 10-04-1863 om 23:00 in Paasloo, zoon van Gerbrand van der Veen en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.1).
Notitie bij de geboorte van Mindert: akte 25
Mindert trouwde, 25 jaar oud, op 16-03-1889 in Steenwijkerwold met Aaltje Koning, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 23-01-1869 in Nederland,Steenwijkerwold, dochter van Rinke Koning en Marrigje Kroon.
Notitie bij de geboorte van Aaltje: akte 11
1.1.2.1.5.4.1.6 Pieter Luiten is geboren op 08-07-1872 in Molenhoek,Steenwijkerwold, zoon van Andries Minnes Luiten en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.1).
Notitie bij de geboorte van Pieter: akte 103
Pieter trouwde, 43 jaar oud, op 15-04-1916 in Oldemarkt met Jacobje Mintjes, 51 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Jacobje: akte 4
Jacobje is geboren op 03-10-1864 om 08:00 in Oldemarkt, dochter van Roelof Mintjes en Hendrikje Mietes.
Notitie bij de geboorte van Jacobje: akte 64
1.1.2.1.5.4.2.1 Jan Veenstra is geboren op 05-02-1861 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2) en Kleisje van Ens. Jan is overleden op 04-03-1942 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 81 jaar oud. Hij is begraven in Steenwijkerwold.
Adres:
van 23-03-1895 tot 23-03-1896     Huis nummer 109, Paasloo, Oldemarkt
Beroep:
Turfmaker, Fisherman
kinderen:
Jan en Sipkje hadden geen kinderen.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1886 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld [bron: akte nr. 41] met Sipkje Lemstra, 20 jaar oud. Sipkje is geboren op 02-07-1866 in Weststellingwerf, Friesland, Nld, dochter van Roelof Reitzes Lemstra en Hiltje Hanzes Lukkes.
Notitie bij de geboorte van Sipkje: Joop Veenstra, Oldemarkt
Sipkje is overleden op 17-03-1960 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 93 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sipkje: Joop Veenstra, Oldemarkt
1.1.2.1.5.4.2.2 Meine Veenstra is geboren op 09-10-1862 in Scheerwolde, Overijssel, Nld, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2) en Kleisje van Ens. Meine is overleden op 03-04-1928 in gem. Losser, Overijssel, Nld, 65 jaar oud [bron: akte nummer 68].
Adres:
vanaf 1886     Wijk 6, huis nummer 135 in Wetering.
Beroep:
Turfmaker; Factory worker
Meine trouwde, 24 jaar oud, op 13-11-1886 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Wietske (Wiske) van der Veen, 16 jaar oud. Wiske is geboren op 27-12-1869 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Minne van der Veen en Hendrikje Bron.
Kinderen van Meine en Wiske:
1 Kleisje Veenstra, geboren op 29-05-1887 in Oldemarkt, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.2.1.
2 Gerbrand Veenstra, geboren op 03-01-1889 in Wetering, gem. Sww, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.2.2.
3 Harm Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.2.3], geboren op 18-03-1890 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Harm is overleden op 16-07-1890 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 3 maanden oud.
4 Grietje Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.2.4], geboren op 16-08-1900 in Hooidijk Steenwijkerwold.
Notitie bij de geboorte van Grietje: akte 34
1.1.2.1.5.4.2.3 Sieger Veenstra is geboren op 18-09-1864 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2) en Kleisje van Ens.
Notitie bij de geboorte van Sieger: Joop Veenstra, Oldemarkt
Sieger is overleden in 1904 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sieger: Deceasedakte nr 64
Beroep:
turfmaker
Sieger trouwde, 28 jaar oud, op 11-03-1893 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Immigje Leeuw, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Sieger en Immigje: Peter Hakze
Immigje is geboren op 04-08-1871 in Wetering, Sww, Overijssel, Nld, dochter van Harm Leeuw en Jantje van der Veen.
Notitie bij de geboorte van Immigje: WWW Peter Hakze; Joop Veenstra, Oldemarkt
Immigje is overleden in 1908 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Immigje: Deceasedakte nr 13
Immigje trouwde later op 22-04-1905 in Steenwijkerwold met Klaas Oostenbrink (geb. 1859).
Kinderen van Sieger en Immigje:
1 Kleisje Veenstra, geboren op 20-07-1894 in Paasloo, Oldemarkt, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.
2 Harm Veenstra, geboren op 28-11-1896 in Wetering, Sww, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.
3 Geertje Veenstra, geboren op 30-01-1900 in Losser, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.
1.1.2.1.5.4.2.4 Geertje Veenstra is geboren op 07-12-1866 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld, dochter van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2) en Kleisje van Ens. Geertje is overleden op 06-09-1922 in Glanerbrug, Overijssel, Nld, 55 jaar oud. Zij is begraven in Glanerbrug, Overijssel, Nld.
Beroep:
Maidservant
Geertje trouwde, 27 jaar oud, op 17-02-1894 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Wijtze Harmens Doeven, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Wijtze: Marriageakte nr 3
Wijtze is geboren op 11-07-1852 in Spanga, WSW, Friesland, Nld, zoon van Harmen Hendrik Doeven en Jitske Visser.
Notitie bij de geboorte van Wijtze: RAF Internet birthakte nr 209
Wijtze is overleden op 05-11-1935, 83 jaar oud. Hij is begraven in Glanerbrug, Overijssel, Nld. Wijtze begon eerder een relatie met Grietje Jonkman. Wijtze begon eerder een relatie met Leuwkje Olfen.
Beroep:
turfmaker
1.1.2.1.5.4.2.5 Klaas Veenstra is geboren op 02-01-1869 in Oldemarkt, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2) en Kleisje van Ens. Klaas is overleden op 18-11-1957 in Ossenzijl, 88 jaar oud. Hij is begraven in Ossenzijl.
Adres:
Oldemarkt
Beroep:
turfmaker
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 31-03-1894 in Oldemarkt met Antje de Wagt, 20 jaar oud. Antje is geboren op 20-08-1873 in Scheerwolde, dochter van Jan de Wagt en Geertjes Vaartjes. Antje is overleden op 16-06-1928 in Paasloo, 54 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Harm Veenstra, geboren op 24-12-1894 in Paasloo. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.
2 Geertje Veenstra, geboren op 18-05-1896 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.2.
3 Jan Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.5.3], geboren op 15-04-1898 in Losser. Jan is overleden op 11-10-1909 in Oldemarkt, 11 jaar oud.
bron:
Bevolkingsregister Oldemarkt
4 Jan Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.5.4], geboren op 27-03-1901 in Losser. Jan is overleden op 03-06-1905 in Oldemarkt, 4 jaar oud.
bron:
Bevolkingsregister Oldemarkt
5 Johan Veenstra, geboren op 18-07-1903 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.5.
6 Jan Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.5.6], geboren op 27-11-1905 in Oldemarkt. Jan is overleden op 05-08-1911 in Oldemarkt, 5 jaar oud.
7 Kleisje Veenstra, geboren op 28-02-1907 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.
8 Jantje Veenstra, geboren op 03-04-1910 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.8.
9 Jan Veenstra, geboren op 24-08-1912 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.9.
10 Antje Veenstra, geboren op 07-06-1915 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.10.
11 Geertruida Veenstra, geboren op 28-09-1917 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.11.
1.1.2.1.5.4.2.6 Jantje Veenstra is geboren op 05-08-1871 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2) en Kleisje van Ens. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 13-11-1895 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Jacob Jonker, 21 jaar oud. Jacob is geboren op 17-05-1874 in Spanga, WSW, Friesland, Nld, zoon van Klaas Gerrits Jonker en Hendrikje Sjerps van Dijk.
Notitie bij de geboorte van Jacob: RAF Internet birthakte nr 177
Kinderen van Jantje en Jacob:
1 Klaasje Jonker [1.1.2.1.5.4.2.6.1], geboren op 08-11-1898 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 20-11-1898 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe doopboek Evang. Kirchengemeinde Gronau]. Klaasje is overleden op 10-12-1898 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, 1 maand oud. Zij is begraven op 13-12-1898 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe Evang. Kirchgemeinde Gronau].
Notitie bij overlijden van Klaasje: overleed aan krampen
2 Kleisje Jonker [1.1.2.1.5.4.2.6.2], geboren op 23-05-1900 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 17-06-1900 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe doopboek Evang. Kirchengemeinde Gronau].
3 Jan Jonker [1.1.2.1.5.4.2.6.3], geboren op 08-12-1901 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Hij is gedoopt op 16-02-1902 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe doopboek Evang. Kirchengemeinde Gronau].
4 Harm Jonker [1.1.2.1.5.4.2.6.4], geboren op 03-11-1903 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Hij is gedoopt op 03-11-1903 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe doopboek Evang. Kirchengemeinde Gronau].
5 Anne Jonker [1.1.2.1.5.4.2.6.5], geboren op 24-05-1905 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 06-08-1905 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe doopboek Evang. Kirchengemeinde Gronau].
6 Hendrikje Jonker [1.1.2.1.5.4.2.6.6], geboren op 31-01-1910 in Glanerbrug, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: WWW genealogy Hans Prins
1.1.2.1.5.4.2.7 Klaasje Veenstra is geboren op 18-10-1873 in Thij, Steenwijkerwold Overijssel, Nld, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2) en Kleisje van Ens. Klaasje is overleden op 26-03-1934 in Lonneker, Overijssel, 60 jaar oud. Klaasje trouwde, 25 jaar oud, op 17-03-1899 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany met Hendrikus Saat-Noordyk, 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 17-03-1899 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe huwelijksregister Evang. Kirchengemeinde Gronau]. Hendrikus is geboren op 09-09-1876 in Stad Vollenhove, zoon van Aaltje Saat-Noordyk. Hendrikus is overleden op 14-11-1965 in Enschede, Overijssel, Nld, 89 jaar oud.
Kinderen van Klaasje en Hendrikus:
1 Aleida Aaltje Saat-Noordyk, geboren op 07-08-1899 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.7.1.
2 Harm Saat-Noordyk, geboren op 28-07-1903 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.7.2.
3 Gerard Lulof Saat-Noordyk, geboren op 31-08-1909 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.7.3.
1.1.2.1.5.4.3.1 Klaasje Veenstra is geboren op 30-09-1865 in Scheerwolde,Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Zieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.3) en Antje Alberts Vaartjes. Klaasje trouwde, 21 jaar oud, op 12-03-1887 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Gerrit Jonker, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-02-1860 om 18:00 in Kalenberg, Sww, Overijssel, Nld, zoon van Klaas Gerrits Jonker en Kiertjen Kamp.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: akte 7
Kinderen van Klaasje en Gerrit:
1 Klaas Jonker, geboren op 22-06-1888 in Wetering, Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.3.1.1.
2 Antje Jonker, geboren op 28-09-1891 in Wetering, Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.3.1.2.
1.1.2.1.5.4.3.2 Trijntje Veenstra is geboren op 02-10-1867 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Zieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.3) en Antje Alberts Vaartjes. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 02-12-1893 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Jan Doeven, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Jan: Marriageakte nr 39
Jan is geboren op 28-02-1868 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Hendrik Doeven en Frouwkje (Vroukje) Oelius.
Notitie bij de geboorte van Jan: akte 35
Beroep:
turfmaker
1.1.2.1.5.4.3.7 Ebeltje Veenstra is geboren op 15-09-1878 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Zieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.3) en Antje Alberts Vaartjes. Ebeltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 25-03-1899 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Aaldert Schoemaker, 26 jaar oud. Aaldert is geboren op 12-07-1872 in Molenhoek,Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Hendrik Schoemaker en Hendrikje Jonkers.
Beroep:
turfmaker
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 16-04-1904 in Nijeveen, Drente, Nld met Gerriet Schipper, 32 jaar oud. Gerriet is geboren op 25-08-1871 in Nijeveen, Drente, Nld, zoon van Cornelis Schipper en Echbertje Jochems.
Notitie bij de geboorte van Gerriet: GenLias birthakte nr 31
Kind van Ebeltje en Aaldert:
1 Hendrik Schoemaker, geboren op 06-03-1900 in Wetering, Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.3.7.2.
Kinderen van Ebeltje en Gerriet:
2 Kornelia Schipper [1.1.2.1.5.4.3.7.1], geboren op de 27e in Nijeveen, Drente, Nld.
Notitie bij de geboorte van Kornelia: Birth date is stated on her deceased akte
Kornelia is overleden op 06-05-1910 in Nijeveen, Drente, Nld.
Notitie bij overlijden van Kornelia: GenLias deceasedakte nr 15
3 Femmigje Schipper [1.1.2.1.5.4.3.7.3], geboren in 01-1917 in Nijeveen, Drente, Nld. Femmigje is overleden op 09-02-1917 in Nijeveen, Drente, Nld, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Femmigje: GenLias deceasedakte nr 2
1.1.2.1.5.4.5.1 Klaasje Veenstra is geboren op 29-04-1864 in Lage Egge,Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Sikke Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5) en Ebeltje Tip (zie 1.1.2.1.5.8.3). Klaasje trouwde, 22 jaar oud, op 19-02-1887 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Tierse van der Veen, 27 jaar oud. Tierse is geboren op 23-11-1859 in Wetering,Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Minne van der Veen en Hendrikje Bron.
Beroep:
Labourer
Kinderen van Klaasje en Tierse:
1 Hendrikje van der Veen, geboren op 03-06-1888 in Haarsloot Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.1.1.
2 Ibeltje van der Veen, geboren op 25-04-1891 in Scheerwolde. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.1.2.
3 Minne van der Veen, geboren in 1894 in Blokzijl. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.1.3.
4 Sikke van der Veen [1.1.2.1.5.4.5.1.4], geboren in 1901.
1.1.2.1.5.4.5.2 Lutske Veenstra is geboren op 22-12-1866 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Sikke Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5) en Ebeltje Tip (zie 1.1.2.1.5.8.3).
Notitie bij de geboorte van Lutske: RAO Zwolle - Bevolkingsregisters Oldemarkt 1890-1899, blad 1019
Birthakte nr 192
Lutske is overleden op 17-10-1933 in Ossenzijl, Overijssel, Nld, 66 jaar oud. Zij is begraven in Oldemarkt.
Notitie bij overlijden van Lutske: Tombstone in Oldemarkt
Lutske trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1891 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Hilbert Veenstra, 25 jaar oud. Hilbert is geboren op 04-02-1866 in gem. Oldemarkt, Overijssel, Nld, zoon van Jan Veenstra en Trijntje Hoekstra.
Beroep:
Labourer
Kinderen van Lutske en Hilbert:
1 Jan Veenstra, geboren op 07-05-1892 in Ossenzijl. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.2.1.
2 Sikke Veenstra, geboren op 04-11-1894 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.2.2.
3 Trijntje Veenstra, geboren op 05-03-1897 in Ossenzijl. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.2.3.
4 Ebeltje Veenstra, geboren op 28-06-1905 in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.2.4.
1.1.2.1.5.4.5.3 Jan Veenstra is geboren op 15-01-1870 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Sikke Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5) en Ebeltje Tip (zie 1.1.2.1.5.8.3). Jan is overleden op 01-01-1899 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, 28 jaar oud. Hij is begraven op 04-01-1899 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe overl. reg. Evang. Kirchengemeinde Gronau].
Notitie bij overlijden van Jan: overleed aan t.b.c
deed belijdenis op 03-04-1898
Beroep:
fabrieksarbeider
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 20-09-1898 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany met Wietske van der Veen, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-09-1898 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe huwelijksboek Evang. Kirchengemeinde Gronau]. Wietske is geboren op 24-07-1874, dochter van Marten van der Veen en Ankje ter Heide.
1.1.2.1.5.4.6.4 Vroukje Doeven is geboren op 05-05-1884, dochter van Jan Harmens Doeven en Ebeltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.6). Vroukje trouwde, 23 jaar oud, op 29-02-1908 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany met Jan Hendrik Verwey, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 29-02-1908 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe huwelijkregister Evang. Kirchengemeinde Gronau]. Jan is geboren op 04-09-1884, zoon van Gerardus Verwey en Cornelia Krouwel.
Beroep:
fabrieksarbeider
1.1.2.1.5.4.7.4 Aaldert Veenstra is geboren op 03-08-1878 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld, zoon van Oebele Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.7) en Marijke Schoenmaker.
Notitie bij de geboorte van Aaldert: Copy of birthakte nr 132
Aaldert begon een relatie met Margje Rook.
Kinderen van Aaldert en Margje:
1 Johann Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.1].
2 Heini Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.2].
3 Claas Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.3].
4 Martin Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.4].
5 Anna Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.5].
6 Mariechen Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.6].
7 Maria Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.7], geboren op 16-01-1902 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 31-03-1902 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe Enag. Kirchengemeinde Gronau].
8 Oebele Veenstra, geboren op 06-10-1903 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.4.8.
9 Johanna Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.9], geboren op 12-04-1906 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 27-05-1906 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe Evang. Kirchengemeinde Gronau].
10 Klaasje Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.10], geboren op 24-09-1907 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 10-11-1907 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe Evang. Kirchengemeine Gronau].
11 Katharina Maria Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.11], geboren op 04-05-1909 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 01-08-1909 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe Evang. Kirchengemeinde Gronau].
1.1.2.1.5.4.7.5 Ebeltje Veenstra is geboren op 12-08-1881 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld, dochter van Oebele Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.7) en Marijke Schoenmaker. Ebeltje begon een relatie met Jan Hendrik Wilmink.
Adres:
Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany
Beroep:
fabrieksarbeider
Kinderen van Ebeltje en Jan:
1 Hendrik Wilmink [1.1.2.1.5.4.7.5.1], geboren op 04-09-1906 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Hij is gedoopt op 25-11-1906 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe doopboek Evang. Kirchengemeinde Gronau].
2 Johanna Wilmink [1.1.2.1.5.4.7.5.2], geboren op 20-11-1910 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 19-03-1911 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe doopboek Evang. Kirchengemeinde Gronau].
1.1.2.1.5.4.7.6 Hendrik Veenstra is geboren op 02-08-1884 in Paasloo, Oldemarkt, Overijssel, Nld, zoon van Oebele Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.7) en Marijke Schoenmaker.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: Copy of birthakte nr 36
Hendrik is overleden op 12-06-1964 in Ludweiler-Warndt, Saarbrucken, Germany, 79 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Martin Veenstra, Australia
deed belijdenis op 26-03-1899 Evang. Kirchengemeinde Gronau
Beroep:
Factory worker
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 15-11-1907 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany met Minna Gesina Olthuis, 24 jaar oud. Minna is geboren op 17-08-1883 in Bad Bentheim, Niedersachsen, Germany, dochter van Marinus Olthuis en Gesina Hendrika Deters. Minna is overleden op 25-03-1951 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, 67 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Minna:
1 Martha Gesina Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.6.1], geboren op 11-01-1909 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 07-02-1909 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Martha is overleden op 18-06-1961 in Ludweiler-Warndt, Saarbrucken, Germany, 52 jaar oud.
2 Martin Hubert Heinrich Veenstra, geboren op 26-07-1910 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.6.2.
3 Otto Gustaf Veenstra, geboren op 25-03-1913 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.6.3.
4 Gerda Maria Martha Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.6.4], geboren op 27-09-1917 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 28-10-1917 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Gerda is overleden op 18-03-1954 in Zwolle, Overijssel, Nld, 36 jaar oud.
5 Helene Hermine Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.6.5], geboren op 03-01-1920 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 15-02-1920 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany.
6 Gustaf Gerhard Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.6.6], geboren op 20-09-1921 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Hij is gedoopt op 10-10-1921 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Gustaf is overleden op 11-10-1921 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, 21 dagen oud. Hij is begraven op 15-10-1921 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany.
7 Gesine Gertrud Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.6.7], geboren op 13-02-1923 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Zij is gedoopt op 18-03-1923 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany.
1.1.2.1.5.4.7.8 Klaasje Veenstra is geboren op 20-01-1891 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld, dochter van Oebele Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.7) en Marijke Schoenmaker. Klaasje begon een relatie met Bertus Knipmijer.
Kinderen van Klaasje en Bertus:
1 Marijke Knipmijer [1.1.2.1.5.4.7.8.1].
2 Hugo Knipmijer [1.1.2.1.5.4.7.8.2].
1.1.2.1.5.4.8.1 Trijntje Vaartjes is geboren op 10-08-1871 om 18:00 in Paasloo, dochter van Bene Vaartjes en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.8).
Notitie bij de geboorte van Trijntje: akte 47
Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op 22-08-1903 in Steenwijkerwold met Hans de Jong, 38 of 39 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Hans: akte 48
Hans is geboren in 1864 in Ooststwellingwerf, Friesland, Nld, zoon van Hendrik de Jong en Greetje Hanzes de Jong.
1.1.2.1.5.4.8.2 Klaasje Vaartjes is geboren op 27-05-1873 om 07:00 in Paasloo, dochter van Bene Vaartjes en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.8).
Notitie bij de geboorte van Klaasje: akte 39
Klaasje begon een relatie met Marten ter Heide. Marten is geboren op 01-06-1873 om 07:00 in Kalenberg, zoon van Klaas ter Heide en Jantje de Jonge.
Notitie bij de geboorte van Marten: akte 40
1.1.2.1.5.4.8.3 Albert Vaartjes is geboren op 18-08-1875 in Scheerwolde,Steenwijkerwold, zoon van Bene Vaartjes en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.8).
Notitie bij de geboorte van Albert: akte 150
Albert trouwde, 42 jaar oud, op 15-12-1917 in Steenwijkerwold met Jantje van Beek, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Albert en Jantje: akte 45
Jantje is geboren op 23-02-1876 om 14:00 in Oldemarkt, dochter van Johannes van Beek en Aaltje Spiers.
Notitie bij de geboorte van Jantje: akte 14
1.1.2.1.5.4.8.4 Ebeltje Vaartjes is geboren op 12-06-1877 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Bene Vaartjes en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.8).
Notitie bij de geboorte van Ebeltje: Joop Veenstra, Oldemarkt
Ebeltje is overleden op 13-05-1905 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld, 27 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ebeltje: Joop Veenstra, Oldemarkt
Ebeltje trouwde, 25 jaar oud, op 28-03-1903 in Steenwijkerwold met Lippe de Wagt, 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ebeltje en Lippe: akte 9
Lippe is geboren op 10-01-1877 in Scheerwolde, Sww, Overijssel, Nld, zoon van Jan de Wagt en Geertje Vaartjes.
Notitie bij de geboorte van Lippe: Joop Veenstra, Oldemarkt
Lippe is overleden op 09-06-1954 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lippe: Joop Veenstra, Oldemarkt
Beroep:
turfmaker
Kinderen van Ebeltje en Lippe:
1 Jan de Wagt [1.1.2.1.5.4.8.4.1], geboren op 02-03-1904 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Jan: Joop Veenstra, Oldemarkt
2 Aaltje de Wagt [1.1.2.1.5.4.8.4.2], geboren op 20-04-1905 in Oldemarkt, Overijssel, Nld. Aaltje is overleden op 12-07-1981 in Meppel, Drenthe, Nld, 76 jaar oud.
1.1.2.1.5.4.8.5 Jantje Vaartjes is geboren op 22-02-1879 in Scheerwolde,Steenwijkerwold, dochter van Bene Vaartjes en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.8).
Notitie bij de geboorte van Jantje: akte 35
Jantje trouwde, 38 jaar oud, op 12-05-1917 in Steenwijkerwold met Siebe Bloemhof, 35 of 36 jaar oud. Siebe is geboren in 1881 in Engwirden, zoon van Meint Hessels Bloemhof en Trijntje Starkenburg.
1.1.2.1.5.4.8.6 Albert Vaartjes is geboren in 1884 in Steenwijkerwold, zoon van Bene Vaartjes en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.8). Albert trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 25-02-1911 in Steenwijkerwold met Meintje Tip, 22 of 23 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.1.4.2.2 voor persoonsgegevens van Meintje.
1.1.2.1.5.8.4.1 Tjebbe Tip is geboren op 13-03-1875 in Steenwijkerwold, zoon van Jan Tip (zie 1.1.2.1.5.8.4) en Grietje ter Heide. Tjebbe is overleden in 1958, 82 of 83 jaar oud. Tjebbe trouwde met Rika Jongman. Rika is geboren in 1878. Rika is overleden in 1957, 78 of 79 jaar oud.
Kind van Tjebbe en Rika:
1 Dirk Tip, geboren in 1905 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Volgt 1.1.2.1.5.8.4.1.1.
1.1.2.1.5.8.5.2 Ebeltje Tip, dochter van Harm Tip (zie 1.1.2.1.5.8.5) en Hendrikje van Beek. Ebeltje trouwde met Hendrik Visser.
Kind van Ebeltje en Hendrik:
1 Aaltje Visser, geboren in 1882 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.8.5.2.1.
1.1.2.1.5.8.5.3 Lutske Tip is geboren in 1888 in Steenwijkerwold, dochter van Harm Tip (zie 1.1.2.1.5.8.5) en Hendrikje van Beek. Lutske is overleden op 19-01-1927 in Enschede, 38 of 39 jaar oud. Lutske trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 28-07-1923 in Enschede met Johan Hendrik Hulshof. Johan is een zoon van Gerrit Hulshof en Johanna Hendrike Willemina Nusmeier.
tjibbe_tip.jpg roelofjedebruin.jpg
1 Tjibbe Tip
2 RoelofjedeBruin
1.1.2.1.5.8.6.1 Tjibbe Tip (afb. 1) is geboren op 15-07-1880 in Scheerwolde Steenwijkerwold, zoon van Willem Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6) en Grietje van Beek. Tjibbe is overleden op 03-03-1963 in Borne, 82 jaar oud. Tjibbe trouwde, 23 jaar oud, op 27-11-1903 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel met Roelofje de Bruin (afb. 2), 18 jaar oud. Roelofje is geboren op 14-01-1885 in Veenendaal, dochter van Roelof de Bruin en Jannigje Slotboom. Roelofje is overleden op 20-12-1961 in Borne, 76 jaar oud.
Kinderen van Tjibbe en Roelofje:
1 Willem Tip, geboren op 03-05-1904 in Lonneker, Overijssel. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.1.
2 Roelof Tip, geboren op 20-02-1906 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.2.
3 Johanna Margaretha Tip, geboren op 07-10-1908 in Enschede, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.3.
4 Gerrit Tip, geboren op 26-01-1911 in Lonneker. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.4.
5 Hendrik Tip, geboren op 15-07-1913 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.5.
6 Grietje Tip [1.1.2.1.5.8.6.1.6], geboren op 18-03-1916 in Borne. Grietje is overleden op 22-03-1916 in Borne, 4 dagen oud.
7 Grietje Tip, geboren op 03-07-1917 in Borne. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.7.
8 Jan Pieter Tip, geboren op 03-04-1920 in Borne. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.8.
9 Tjibbe Tip, geboren op 21-04-1922 in Borne. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.9.
10 Cornelia Tip, geboren op 20-08-1924 in Borne. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.10.
11 Jantje Tip, geboren op 31-03-1927 in Borne. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.11.
1.1.2.1.5.8.6.2 Jantje Tip is geboren op 30-03-1884 in Lakeweg Steenwijkerwold, dochter van Willem Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6) en Grietje van Beek.
Adres:
Havikstraat 18, Assen
Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 08-03-1907 in Lonneker met Roelof Matien, 21 of 22 jaar oud. Roelof is geboren in 1885 in Zuidlaren, zoon van Hendrik Matien en Pieterdina Vos. Roelof is overleden op 03-06-1958 in Assen, 72 of 73 jaar oud. Hij is begraven op 06-06-1958 in de Boskamp Assen.
Adres:
Havikstraat 18, Assen
Beroep:
Bakkersknecht
1.1.2.1.5.8.6.3 Willem Tip is geboren op 21-06-1887 in Wetering Steenwijkerwold, zoon van Willem Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6) en Grietje van Beek. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1912 in Lonneker met Trijntje Wassen. Trijntje is een dochter van Roelof Wassen en Albertien Braam.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Grietje Tip [1.1.2.1.5.8.6.3.1], geboren op 02-11-1912 in Enschede.
Notitie bij de geboorte van Grietje: Geboren aan de Roomweg
2 Roelof Tip, geboren in 1915. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.3.2.
3 Willem Tip, geboren in 1921 in Enschede. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.3.3.
1.1.2.1.5.8.6.4 Luske Tip is geboren op 04-07-1892 in Lakeweg Steenwijkerwold, dochter van Willem Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6) en Grietje van Beek.
Adres:
Molenstraat 285, Assen (Adres bij overlijden.)
Luske trouwde met Hendrik Mol. Hendrik is geboren in 1889 in Rhenen, zoon van Margrieta Johanna Mol. Hendrik is overleden op 24-06-1948 in Assen, 58 of 59 jaar oud.
Adres:
Molenstraat 285, Assen (Adres bij overlijden.)
Beroep:
Terreinwerker gasfabriek, later meteropnemer, later magazijnbediende
Kinderen van Luske en Hendrik:
1 Willem Mol, geboren in 1917 in Assen. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.4.1.
2 Margrieta Johanna Mol, geboren in 1920 in Assen. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.4.2.
3 Grietje Mol, geboren in 1922 in Assen. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.4.3.
1.4.1.2.2.3.3.1 Johannes Tip is geboren op 03-05-1893 in dalen, zoon van Harmanus Tip (zie 1.4.1.2.2.3.3) en Henderkien Klifman.
Beroep:
molenaar
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 31-01-1919 in Coevorden met Willemina Croezen, 20 of 21 jaar oud. Willemina is geboren in 1898 in Coevorden, dochter van Albert Croezen en Geesje Kroezen.
1.4.1.2.2.3.3.2 Fennechien Tip is geboren op 04-12-1894 in dalen, dochter van Harmanus Tip (zie 1.4.1.2.2.3.3) en Henderkien Klifman. Fennechien trouwde, 32 jaar oud, op 06-05-1927 in Sleen met Hindrik Hindriks, 25 of 26 jaar oud. Hindrik is geboren in 1901 in Sleen, zoon van Harm Hindriks en Alberdina Bekhuis.
1.4.1.2.2.3.3.5 Alberdiena Jantina Tip is geboren op 17-09-1902 in Op de Eldijk te Dalen, dochter van Harmanus Tip (zie 1.4.1.2.2.3.3) en Henderkien Klifman. Alberdiena is overleden op 10-11-1981 in Holsloot, Sleen, 79 jaar oud. Alberdiena trouwde, 22 jaar oud, op 01-05-1925 in Schoonebeek met Johannes Klaassen, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1901 in Coevorden, zoon van Gerrit Jan Klaassen en Aleida Cremer. Johannes is overleden in 1979, 77 of 78 jaar oud.
1.4.1.2.2.3.3.7 Hendrik Jan Tip is geboren op 29-09-1908 in Wachtum, zoon van Harmanus Tip (zie 1.4.1.2.2.3.3) en Henderkien Klifman. Hendrik trouwde, 34 jaar oud, op 11-06-1943 in Sleen met Harmina Hindrika Hindriks, 33 of 34 jaar oud. Harmina is geboren in 1909 in Sleen, dochter van Harm Hindriks en Alberdina Bekhuis.
Kind van Hendrik en Harmina:
1 Alberdina Tip [1.4.1.2.2.3.3.7.1], geboren in 03-1946 in dalen. Alberdina is overleden.
1.4.1.2.2.6.1.3 Zwaantien Jantiena Tip is geboren op 27-09-1914 in Veenoord, dochter van Hendrik Tip (zie 1.4.1.2.2.6.1) en Hillechien Hofman. Zwaantien trouwde, 28 jaar oud, op 14-05-1943 in Sleen met Albert Doek, 30 of 31 jaar oud. Albert is geboren in 1912 in Veenoord, zoon van Jacob Doek en Willemina Lunenborg.
1.4.1.2.2.6.1.4 Jan Tip is geboren op 22-10-1915 in Veenoord, zoon van Hendrik Tip (zie 1.4.1.2.2.6.1) en Hillechien Hofman. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1947 in Sleen met Grietje Aardema, 27 of 28 jaar oud. Grietje is geboren in 1919 in Veenoord, dochter van Hette Aardema en Sjoeke Kroes.
1.4.1.2.2.6.2.1 Harm Tip is geboren op 08-04-1908 in Emmen, zoon van Egbert Tip (zie 1.4.1.2.2.6.2) en Willemina Frederiks. Harm trouwde, 26 jaar oud, op 07-05-1934 in Coevorden met Johanna Loof, 21 of 22 jaar oud. Johanna is geboren in 1912 in Westerbork.
Kind van Harm en Johanna:
1.4.1.2.2.6.2.2 Aaltje Tip is geboren op 30-12-1909 in Emmen, dochter van Egbert Tip (zie 1.4.1.2.2.6.2) en Willemina Frederiks. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op 06-02-1933 in Coevorden met Hendrik Loof, 29 of 30 jaar oud. Hendrik is geboren in 1903 in Beilen.
Kinderen van Aaltje en Hendrik:
1 Annechiena Loof [1.4.1.2.2.6.2.2.1], geboren in 04-1935 in Coevorden. Annechiena is overleden.
2 Harm Loof [1.4.1.2.2.6.2.2.2], geboren in 07-1945 in Coevorden. Harm is overleden.
1.4.1.2.2.6.6.1 Harm Tip is geboren op 02-10-1915 in Veenoord, zoon van Johannes Tip (zie 1.4.1.2.2.6.6) en Geertje Komduur. Harm is overleden op 08-07-2009 in Nieuw Amsterdam, 93 jaar oud. Harm trouwde, 29 jaar oud, op 01-12-1944 in Sleen met Henderkien von Pickartz, 25 of 26 jaar oud. Henderkien is geboren in 1918 in Veenoord, dochter van Paridon Charles von Pickartz en Lammechien van der Horst. Henderkien is overleden op 29-08-1996 in Veenoord, 77 of 78 jaar oud.
Kind van Harm en Henderkien:
1 Johan Tip. Volgt 1.4.1.2.2.6.6.1.1.
1.4.1.2.2.6.6.3 Jantje Tip is geboren op 25-10-1919 in Veenoord, dochter van Johannes Tip (zie 1.4.1.2.2.6.6) en Geertje Komduur. Jantje is overleden op 21-06-2009 in Nieuw Amsterdam, 89 jaar oud. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 16-03-1945 in Sleen met Hendrik van Faassen, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1919 in Schoonebeek. Hendrik is overleden op 23-04-1993 in Nieuw Amsterdam, 73 of 74 jaar oud.
1.1.2.1.5.1.3.1.4 Marrigje Tip is geboren op 07-09-1882 in Scheerwolde, dochter van Sikke Tip (zie 1.1.2.1.5.1.3.1) en Antje Koning. Marrigje is overleden op 21-02-1940 in Voorschoten, 57 jaar oud. Marrigje trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1911 in Voorschoten met Jacobus van Kuneken, 38 of 39 jaar oud. Jacobus is geboren in 1872 in Voorschoten. Jacobus is overleden in 1940 in Voorschoten, 67 of 68 jaar oud.
1.1.2.1.5.1.3.2.1 Cornelia Maria de Jong, dochter van Cornelis de Jong en Metje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.3.2).
Adres:
tot 1919     nummer 27, Steenwijkerwold
Cornelia trouwde in 1919 in Meppel met Jan Mulder.
Adres:
tot 1919     nummer 32, Nijeveen
1.1.2.1.5.1.3.2.2 Harm Sikke de Jong is geboren in 1894 in Staphorst, zoon van Cornelis de Jong en Metje Tip (zie 1.1.2.1.5.1.3.2). Harm is overleden op 25-05-1954 in Zuidlaren, 59 of 60 jaar oud. Harm trouwde met Karsje Worst.
1.1.2.1.5.1.4.2.1 Hendrik Tip is geboren in 1886 in Steenwijkerwold, zoon van Wicher Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4.2) en Grietje Timmerman. Hendrik trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 25-02-1911 in Steenwijkerwold met Dirkje Geurs, 20 of 21 jaar oud. Dirkje is geboren in 1890 in Blokzijl, dochter van Harm Geurs en Grietje Hogeveen.
1.1.2.1.5.1.4.2.2 Meintje Tip is geboren in 1888 in Steenwijkerwold, dochter van Wicher Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4.2) en Grietje Timmerman. Meintje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 25-02-1911 in Steenwijkerwold met Albert Vaartjes, 26 of 27 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.4.8.6 voor persoonsgegevens van Albert.
1.1.2.1.5.1.4.4.2 Pieter Tip is geboren op 19-11-1887 in Lakeweg Steenwijkerwold, zoon van Sikke Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4.4) en Wietsje van der Veen. Pieter is overleden op 16-05-1957 in Enschede, 69 jaar oud. Pieter trouwde met Efemia Margaretha Catharina Welling. Efemia is geboren in 1884 in Emmen, dochter van Johann Rudolf Welling en Aleida Gesina Hemme. Efemia is overleden op 29-12-1942 in Enschede, 57 of 58 jaar oud.
Kind van Pieter en Efemia:
1 Johann Sikke Tip, geboren in 1907 in Epe, Westfalen, Duitsland. Volgt 1.1.2.1.5.1.4.4.2.1.
1.1.2.1.5.1.4.4.5 Harm Tip is geboren op 17-08-1896 in Wetering Steenwijkerwold, zoon van Sikke Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4.4) en Wietsje van der Veen. Harm trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1923 in Lonneker met Femmigje Bouwknegt. Femmigje is een dochter van Jacob Bouwknegt en Geertje Gorte.
1.1.2.1.5.1.4.4.6 Ebeltje Tip is geboren in 1901 in Epe, Duitsland, dochter van Sikke Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4.4) en Wietsje van der Veen. Ebeltje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 14-05-1921 in Lonneker met Hendrik van Wakeren, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1898 in Enschede, zoon van Hendrik van Wakeren en Cornelia Dijkland.
1.1.2.1.5.1.5.1.1 Jacob Bergsma is geboren op 09-09-1889 in Steenwijkerwold, zoon van Geert Bergsma en Tjiske Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.1). Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 16-07-1912 in Losser met Roelofje Vossebelt.
1.1.2.1.5.1.5.1.2 Mindert Bergsma is geboren op 29-04-1891 in Steenwijkerwold, zoon van Geert Bergsma en Tjiske Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.1). Mindert trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1918 in Almelo met Margje Hoekstra.
1.1.2.1.5.1.5.4.2 Klaasje Posthumus is geboren op 08-07-1894 in Weststellingwerf, dochter van Arjen Posthumus en Jantje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.4). Klaasje is overleden in 1962 in Schaesberg, 67 of 68 jaar oud. Klaasje trouwde, 20 jaar oud, op 02-02-1915 in Losser met Sake Brouwer, 23 of 24 jaar oud. Sake is geboren in 1891 in Schoterland. Sake is overleden in 1962 in Schaesberg, 70 of 71 jaar oud.
1.1.2.1.5.1.5.4.4 Neeltje Posthumus is geboren op 03-12-1898 in Peperga, dochter van Arjen Posthumus en Jantje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.4). Neeltje is overleden op 19-05-1989 in Hardegarijp, 90 jaar oud. Neeltje begon een relatie met Gerrit de Vos. Gerrit is geboren op 02-04-1893 in Jubbega/Schurega. Gerrit is overleden op 03-06-1948 in Leeuwarden, 55 jaar oud.
1.1.2.1.5.1.5.4.7 Hendrikje Posthumus is geboren op 17-04-1904 in Losser, dochter van Arjen Posthumus en Jantje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.4). Hendrikje trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1930 in Losser met Harm Smit. Harm is overleden in 1952 in Arnhem, Gelderland, Nld.
1.1.2.1.5.1.5.5.1 Mindert Berger is geboren op 26-08-1906 in Paasloo, zoon van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom. Mindert is overleden op 14-08-1997 in Arnhem, Gelderland, Nld, 90 jaar oud. Mindert trouwde, 26 jaar oud, op 12-10-1932 met Lucia Hoornstra, 23 jaar oud. Lucia is geboren op 11-10-1909 in Steggerda. Lucia is overleden op 09-08-1982 in Arnhem, Gelderland, Nld, 72 jaar oud.
Kinderen van Mindert en Lucia:
1 Andriesje (An) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.1.1.
2 Grietje (Greet) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.1.2.
3 Reindert (Reinie) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.1.3.
1.1.2.1.5.1.5.5.2 Bate Berger is geboren op 07-03-1908 in Paasloo, zoon van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom. Bate is overleden op 26-04-1984 in Elsloo, 76 jaar oud. Bate trouwde, 31 jaar oud, op 30-04-1939 in Ruinerwold met Geertje Flinkert, 29 jaar oud. Geertje is geboren op 30-10-1909 in Ruinerwold. Geertje is overleden op 26-04-1971 in Blesdijke, Friesland., 61 jaar oud.
Kinderen van Bate en Geertje:
1 Reinder Arend (Reinard) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.
2 Arend Gerard (Arend) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.2.
3 Andries Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.3.
4 Grietje Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.4.
5 Jan Willem Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.
1.1.2.1.5.1.5.5.3 Klaas Berger is geboren op 15-09-1909 in Paasloo, zoon van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom. Klaas is overleden op 17-07-2000 in Wolvega, 90 jaar oud. Klaas trouwde met Zwaantje van der Voort. Zwaantje is geboren op 18-04-1914. Zwaantje is overleden op 11-02-1993, 78 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Zwaantje:
1 Andriesje (Annie) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.
2 Jacob (Jaap) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.2.
1.1.2.1.5.1.5.5.4 Frederikus Berger is geboren op 05-05-1912 in Paasloo, zoon van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom. Frederikus trouwde, 32 jaar oud, op 14-07-1944 in Steenwijk met Klaasje Aalderson, 32 jaar oud. Klaasje is geboren op 19-10-1911 in Steenwijk. Klaasje is overleden op 12-11-1995 in Steenwijk, 84 jaar oud.
Kinderen van Frederikus en Klaasje:
1 Reinder Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.4.1.
2 Hans Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.4.2.
3 Jacobus (Jaap) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.4.3.
4 Andersje (Annie) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.4.4.
5 Dina (Dinie) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.4.5.
1.1.2.1.5.1.5.5.5 Thijs Berger is geboren op 17-03-1914 in Paasloo, Oldemarkt, Overijssel, Nld, zoon van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom.
Notitie bij de geboorte van Thijs: Joop Veenstra, Oldemarkt
Thijs is overleden op 27-12-1988 in Meppel, Drenthe, Nld, 74 jaar oud. Hij is begraven in Paasloo.
Notitie bij overlijden van Thijs: Joop Veenstra, Oldemarkt
Thijs trouwde, 27 jaar oud, op 08-11-1941 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Ummigje Veenstra, 21 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.1 voor persoonsgegevens van Ummigje.
Kinderen van Thijs en Ummigje:
1 Andersje (Annie) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.1.
2 Harm Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.2], geboren op 15-08-1943 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Harm: Joop Veenstra, Oldemarkt
Harm is overleden op 29-10-1944 in Groningen, Nld, 1 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Harm: Joop Veenstra, Oldemarkt
3 Harm Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.
4 Reinder Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.4.
5 Jantje Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.5.
1.1.2.1.5.1.5.5.6 Frederika Berger is geboren op 12-11-1915 in Paasloo, dochter van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom. Frederika is overleden op 30-12-2000 in Wolvega, 85 jaar oud. Frederika begon een relatie met Jan Baas. Jan is geboren op 10-08-1915 in Oldeholtpade. Jan is overleden op 05-06-1970, 54 jaar oud.
Kinderen van Frederika en Jan:
1 Sipke Baas. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.6.1.
2 Reindert (Rein) Baas. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.6.2.
3 Jantje (Jannie) Baas. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.6.3.
1.1.2.1.5.1.5.5.7 Daniel Berger is geboren op 21-05-1918 in Paasloo, zoon van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom. Daniel begon een relatie met Femmigje van Sluis. Femmigje is geboren op 08-02-1920 in Wetering. Femmigje is overleden op 23-12-2000, 80 jaar oud.
Kinderen van Daniel en Femmigje:
1 Garrigje (Gerrie) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.7.1.
2 Rein Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.7.2.
3 Roelof Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.7.3].
4 Andriesje (Annie) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.7.4.
5 Martinus Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.7.5.
1.1.2.1.5.1.5.5.8 Jan Berger is geboren op 23-03-1921 in Paasloo, zoon van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom. Jan is overleden op 07-09-2002, 81 jaar oud. Jan trouwde met Jantje Munsterman.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Reindert (Reint) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.8.1.
2 Jacobus (Jaap) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.8.2.
3 Andriesje (Anneke) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.8.3.
4 Fredrich Christoph (Frits) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.8.4.
1.1.2.1.5.1.5.5.10 Neeltje Berger is geboren op 05-03-1922 in Paasloo, dochter van Reindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5) en Andersje Peereboom. Neeltje is overleden op 23-12-1990 in Paasloo, 68 jaar oud. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1943 met Jochem Hulzinga, 23 jaar oud. Jochem is geboren op 29-07-1920, zoon van Gerbrand Hulzinga en Wichertje Jonker.
Kind van Neeltje en Jochem:
1 Wichertje (Wiek) Hulzinga. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.10.1.
1.1.2.1.5.1.5.6.3 Margje de Jonge is geboren op 19-03-1899 in Oldemarkt, dochter van Coenraad de Jonge en Ebeltje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.6). Margje trouwde, 28 jaar oud, op 20-08-1927 met Kobus Geverink.
1.1.2.1.5.1.5.6.6 Aaltje de Jonge is geboren op 14-08-1904 in Oldemarkt, dochter van Coenraad de Jonge en Ebeltje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.6). Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 08-03-1934 met Siemen Bakker.
1.1.2.1.5.1.5.6.7 Hendrikje de Jonge is geboren op 23-10-1906 in Oldemarkt, dochter van Coenraad de Jonge en Ebeltje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.6). Hendrikje trouwde, 28 jaar oud, op 21-12-1934 met Derk Jan Altena.
1.1.2.1.5.1.5.7.2 Hendrik Huisman is geboren op 25-10-1902 in Oldemarkt, zoon van Hendrik Huisman en Neeltje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.7). Hendrik is overleden op 16-02-1992 in Meppel, 89 jaar oud. Hendrik trouwde, 45 jaar oud, op 04-03-1948 in Steenwijkerwold met Hendrikje van Beek, 45 jaar oud. Hendrikje is geboren op 12-09-1902 in Steenwijkerwold. Hendrikje is overleden op 05-11-1984 in Meppel, 82 jaar oud.
Kind van Hendrik en Hendrikje:
1 Neeltje (Nely) Huisman [1.1.2.1.5.1.5.7.2.1].
1.1.2.1.5.1.5.7.3 Klaasje Huisman is geboren op 09-12-1905 in Oldemarkt, dochter van Hendrik Huisman en Neeltje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.7). Klaasje is overleden op 27-05-1993 in Groningen, 87 jaar oud. Klaasje trouwde, 25 jaar oud, op 07-11-1931 met Albert Loek, 29 jaar oud. Albert is geboren op 30-04-1902 in Scherpenzeel.
Kinderen van Klaasje en Albert:
1 Jacob (Jaap) Loek [1.1.2.1.5.1.5.7.3.1].
2 Hendrik (Henk) Loek [1.1.2.1.5.1.5.7.3.2].
3 Wiebren Loek [1.1.2.1.5.1.5.7.3.3], geboren op 22-01-1936 in Groningen. Wiebren is overleden op 01-07-2001 in Almelo, 65 jaar oud.
4 Jacob Loek [1.1.2.1.5.1.5.7.3.4].
1.1.2.1.5.4.2.2.1 Kleisje Veenstra is geboren op 29-05-1887 in Oldemarkt, Overijssel, Nld, dochter van Meine Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.2) en Wietske (Wiske) van der Veen.
Notitie bij de geboorte van Kleisje: "Twente Genealogisch" site, nr 2 (1998) - van stamreeks Jan ten Donkelaar
Kleisje is overleden op 30-06-1982 in Losser, Overijssel, Nld, 95 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Kleisje: "Twente Genealogisch" site, nr 2 (1998) - van stamreeks Jan ten Donkelaar
Kleisje trouwde, 22 jaar oud, op 06-08-1909 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel, Nld met Gerrit ten Donkelaar, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Kleisje en Gerrit: "Twente Genealogisch" site, nr 2 (1998) - van stamreeks Jan ten Donkelaar
Gerrit is geboren op 25-11-1888 in Enschede, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: "Twente Genealogisch" site, nr 2 (1998) - van stamreeks Jan ten Donkelaar
Gerrit is overleden op 21-09-1963 in Losser, gem. Losser, Overijssel, Nld, 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerrit: "Twente Genealogisch" site, nr 2 (1998) - van stamreeks Jan ten Donkelaar
1.1.2.1.5.4.2.2.2 Gerbrand Veenstra is geboren op 03-01-1889 in Wetering, gem. Sww, Overijssel, Nld, zoon van Meine Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.2) en Wietske (Wiske) van der Veen.
Notitie bij de geboorte van Gerbrand: RAO Zwolle Birthakte nr 3
Beroep:
Factory worker
Gerbrand trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1915 in Losser, gem. Losser, Overijssel, Nld met Martje Kalsbeek, 21 of 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerbrand en Martje: GenLias marriageakte nr 41
Martje is geboren in 1893 in Schoterland, Friesland, Nld, dochter van Jolke Kalsbeek en Akke de Jong.
Beroep:
Factory worker
1.1.2.1.5.4.2.3.1 Kleisje Veenstra is geboren op 20-07-1894 in Paasloo, Oldemarkt, Overijssel, Nld, dochter van Sieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3) en Immigje Leeuw.
Notitie bij de geboorte van Kleisje: Bevolkingsregisters Oldemarkt 1890-1900, blad 1025 - nr 110a
Kleisje is overleden op 23-09-1969 in Steenwijkerwold, 75 jaar oud. Zij is begraven in Steenwijkerwold. Kleisje trouwde, 25 jaar oud, op 13-09-1919 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Geert de Lange, 28 jaar oud. Geert is geboren op 03-03-1891 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Poppe de Lange en Klaasje Wardenier. Geert is overleden op 28-10-1968 in Heerenveen, 77 jaar oud. Hij is begraven in Steenwijkerwold.
Beroep:
Labourer
Kinderen van Kleisje en Geert:
1 Poppe de Lange, geboren op 14-04-1920 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.
2 Sieger de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.2], geboren op 24-09-1922 in Steenwijkerwold. Sieger is overleden op 20-03-1999 in Joure, 76 jaar oud.
Adres:
Sneek
Beroep:
Timmerman
3 Klaas de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.
4 Klaasje de Lange, geboren op 07-07-1924 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.
5 Lummigje de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.
6 Jan de Lange, geboren op 06-05-1928 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.
7 Geertje de Lange, geboren op 17-11-1929 in Steenwijkerwold. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.
8 Kleisje de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.
9 Luite de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.9].
10 Harm de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.10.
11 Aaltje de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.11.
12 Hendrik de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.
13 Pieter de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.13.
1.1.2.1.5.4.2.3.2 Harm Veenstra is geboren op 28-11-1896 in Wetering, Sww, Overijssel, Nld, zoon van Sieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3) en Immigje Leeuw. Harm is overleden op 15-06-1985 in Meppel, Drenthe, Nld, 88 jaar oud. Hij is begraven in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
Beroep:
Turfmaker & Farmer
Harm:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 29-03-1919 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Jantje Groen, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 27-11-1897 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Albert Groen en Lummigje Lenstra. Jantje is overleden op 04-02-1958 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 60 jaar oud. Zij is begraven in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
Beroep:
Servant
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 20-09-1963 in Amsterdam, Noord Holland, Nld met Jetske Bloemendaal, 58 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 20-09-1963 in Amsterdam.
Notitie bij het huwelijk van Harm en Jetske: Joop Veenstra, Oldemarkt
Jetske is geboren op 04-03-1905 in Amsterdam, Noord Holland, Nld.
Notitie bij de geboorte van Jetske: Joop Veenstra, Oldemarkt
Jetske is overleden op 17-04-1991 in Meppel, 86 jaar oud. Zij is begraven op 20-04-1991 in Steenwijkerwold.
Notitie bij overlijden van Jetske: Joop Veenstra, Oldemarkt
Kinderen van Harm en Jantje:
1 Ummigje Veenstra, geboren op 28-01-1920 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.1.
2 Albert Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.2], geboren op 21-10-1921 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Albert: Joop Veenstra, Oldemarkt
Albert is overleden op 21-11-1921 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 1 maand oud.
Notitie bij overlijden van Albert: Joop Veenstra, Oldemarkt
3 Lummigje Veenstra, geboren op 10-03-1924 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.
4 Sieger Veenstra, geboren op 19-10-1927 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.
5 Albert Veenstra, geboren op 05-04-1929 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.
6 Jantje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.
7 Jan Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.7.
1.1.2.1.5.4.2.3.3 Geertje Veenstra is geboren op 30-01-1900 in Losser, Overijssel, Nld, dochter van Sieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3) en Immigje Leeuw.
Notitie bij de geboorte van Geertje: Joop Veenstra, Oldemarkt
Geertje is overleden op 04-03-1984 in Steenwijk, Overijssel, Nld, 84 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geertje: Joop Veenstra, Oldemarkt
Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1922 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Luite de Lange, 26 jaar oud. Luite is geboren op 06-02-1896 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Poppe de Lange en Klaasje Wardenier. Luite is overleden op 18-08-1982 in Steenwijk, Overijssel, Nld, 86 jaar oud. Hij is begraven op 23-08-1982.
Beroep:
Labourer
Kinderen van Geertje en Luite:
1 Poppe de Lange, geboren op 11-01-1923 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.
2 Sieger de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.3.2], geboren op 14-02-1928 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Sieger: Joop Veenstra, Oldemarkt
Sieger is overleden op 26-09-1954 in de Eese, Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 26 jaar oud. Hij is begraven op 30-09-1954.
Notitie bij overlijden van Sieger: Joop Veenstra, Oldemarkt
Beroep:
Carpenter
3 Jan de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.
1.1.2.1.5.4.2.5.1 Harm Veenstra is geboren op 24-12-1894 in Paasloo, zoon van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5) en Antje de Wagt. Harm is overleden op 11-06-1973 in Wolvega, 78 jaar oud. Hij is begraven in Ossenzijl.
Adres:
Blankenham-Ossenzijl-Wolvega   [bron: Bevolkingsregister Oldemarkt]
Beroep:
turfmaker
Onbekend:
Bevolkingsregister Oldemarkt
Harm trouwde, 26 jaar oud, op 03-12-1921 in Oldemarkt met Aaltje Nijmijer, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op 12-10-1898 in Oldemarkt, dochter van Jan Nijmeijer en Gesina Brandsma. Aaltje is overleden op 31-08-1989 in Wolvega, 90 jaar oud. Zij is begraven in Ossenzijl.
Kinderen van Harm en Aaltje:
1 Klaas Veenstra, geboren op 05-10-1922 in Blankenham. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.
2 Gesina Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.
3 Jan Veenstra, geboren op 04-05-1926 in Ossenzijl. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.
4 Antoon Veenstra, geboren op 05-05-1930 in Ossenzijl. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.
5 Antje Veenstra, geboren op 21-09-1932 in Ossenzijl. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.
1.1.2.1.5.4.2.5.2 Geertje Veenstra is geboren op 18-05-1896 in Oldemarkt, dochter van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5) en Antje de Wagt. Geertje is overleden op 23-10-1991 in Oldemarkt, 95 jaar oud.
Adres:
Oldemarkt
Beroep:
huisvrouw   [bron: Bevolkingsregister Oldemarkt]
Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 05-06-1915 in Oldemarkt met Hendrik Pijpen, 45 jaar oud. Hendrik is geboren op 04-06-1870 in Oldemarkt, zoon van Jan Pijpen en Aaltje van Buiten. Hendrik is overleden op 12-12-1940 in Oldemarkt, 70 jaar oud.
Kinderen van Geertje en Hendrik:
1 Jan Pijpen, geboren op 01-06-1916 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.2.1.
2 Alie Pijpen, geboren op 07-08-1919 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.2.2.
3 Klaas Pijpen, geboren op 20-01-1922 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.2.3.
1.1.2.1.5.4.2.5.5 Johan Veenstra is geboren op 18-07-1903 in Oldemarkt, zoon van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5) en Antje de Wagt. Johan is overleden op 07-03-1970 in Oldemarkt, 66 jaar oud. Hij is begraven in Oldemarkt.
Adres:
Oldemarkt
Beroep:
landarbeider en turfmaker
bron:
Joop Veenstra
Johan trouwde, 27 jaar oud, op 30-04-1931 in Oldemarkt met Sipkje Bijkerk, 24 jaar oud. Sipkje is geboren op 12-12-1906 in Paasloo. Sipkje is overleden op 30-06-1997 in Oldemarkt, 90 jaar oud. Zij is begraven in Oldemarkt.
Kind van Johan en Sipkje:
1 Harm Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.5.1.
1.1.2.1.5.4.2.5.7 Kleisje Veenstra is geboren op 28-02-1907 in Oldemarkt, dochter van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5) en Antje de Wagt. Kleisje is overleden op 22-05-1994 in Oldemarkt, 87 jaar oud.
Adres:
Steenwijkerwold
Beroep:
huisvrouw   [bron: Joop Veenstra]
Kleisje trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1932 in Steenwijkerwold met Johannes Kuiper, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 29-12-1904 in Polle Willemsoord. Johannes is overleden op 05-07-1976 in Meppel, 71 jaar oud.
Kinderen van Kleisje en Johannes:
1 Dirk Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.
2 Antje Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.2.
3 Klaas Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.3.
1.1.2.1.5.4.2.5.8 Jantje Veenstra is geboren op 03-04-1910 in Oldemarkt, dochter van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5) en Antje de Wagt. Jantje is overleden op 22-06-1983 in Oldemarkt, 73 jaar oud.
Adres:
Oldemarkt
Beroep:
huisvrouw   [bron: Joop Veenstra]
Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1934 in Oldemarkt met Jacob Oosterkamp, 24 jaar oud. Jacob is geboren op 31-03-1910 in Ossenzijl. Jacob is overleden op 05-11-1990 in Paasloo, 80 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Jacob:
1 Henk Oosterkamp. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.
2 Antje Oosterkamp, geboren op 06-12-1940 in Oldemarkt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.8.2.
1.1.2.1.5.4.2.5.9 Jan Veenstra is geboren op 24-08-1912 in Oldemarkt, zoon van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5) en Antje de Wagt. Jan is overleden op 18-08-2002 in Steenwijk, 89 jaar oud.
Adres:
Steenwijk
Beroep:
arbeider   [bron: Joop Veenstra]
Jan trouwde, 50 jaar oud, op 06-11-1962 in Steenwijk met Hendrikje Kooy, 41 jaar oud. Hendrikje is geboren op 10-05-1921 in Steenwijk. Hendrikje is overleden op 27-08-2003 in Meppel, 82 jaar oud.
1.1.2.1.5.4.2.5.10 Antje Veenstra is geboren op 07-06-1915 in Oldemarkt, dochter van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5) en Antje de Wagt. Antje is overleden op 20-04-1983 in Heerenveen, 67 jaar oud.
Adres:
Oldemarkt
Beroep:
huisvrouw   [bron: Bevolkingsregister Oldemarkt]
Antje trouwde, 28 jaar oud, op 06-05-1944 in Oldemarkt met Albertus Kuiper, 28 jaar oud. Albertus is geboren op 09-07-1915 in Willemsoord. Albertus is overleden op 29-12-1989 in Oldemarkt, 74 jaar oud.
Kinderen van Antje en Albertus:
1 Dirk Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.10.1.
2 Geertruida Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.10.2.
3 Klaas Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.10.3.
4 Niesje Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.10.4.
5 Antje Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.10.5].
6 Geesje Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.10.6.
1.1.2.1.5.4.2.5.11 Geertruida Veenstra is geboren op 28-09-1917 in Oldemarkt, dochter van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5) en Antje de Wagt. Geertruida is overleden op 18-03-1945 in Paasloo, 27 jaar oud. Zij is begraven op 21-03-1945 in Paasloo.
Adres:
Paasloo
Beroep:
huisvrouw   [bron: Bevolkingsregister Oldemarkt]
Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op 27-03-1943 in Oldemarkt met Cornelis Huisman, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 14-09-1918 in Paasloo.
Kind van Geertruida en Cornelis:
1 Geert Cornelis Huisman. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.11.1.
1.1.2.1.5.4.2.7.1 Aleida Aaltje Saat-Noordyk is geboren op 07-08-1899 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, dochter van Hendrikus Saat-Noordyk, dochter van Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.7). Zij is gedoopt op 24-09-1899 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe doopboek Evang. Kirchengemeinde Gronau]. Aleida is overleden op 17-07-1954 in ’s-Gravenhage, 54 jaar oud. Aleida trouwde, 20 jaar oud, op 18-03-1920 met Daniël Scheepstra, 30 jaar oud. Daniël is geboren op 07-11-1889 in Roden. Daniël is overleden op 15-06-1937 in ’s-Gravenhage, 47 jaar oud.
1.1.2.1.5.4.2.7.2 Harm Saat-Noordyk is geboren op 28-07-1903 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel, zoon van Hendrikus Saat-Noordyk, zoon van Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.7). Harm is overleden op 20-07-1969 in Enschede, Overijssel, Nld, 65 jaar oud.
Beroep:
koopman-employee-electriciën
Harm trouwde, 33 jaar oud, op 07-08-1936 in Enschede, Overijssel, Nld met Gerridina Engberta Reudink, 31 jaar oud. Gerridina is geboren op 24-02-1905 in Enschede, Overijssel, Nld, dochter van Engbert Reudink en Gerridina Lipper. Gerridina is overleden op 08-01-1991 in Rheden, 85 jaar oud.
1.1.2.1.5.4.2.7.3 Gerard Lulof Saat-Noordyk is geboren op 31-08-1909 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel, zoon van Hendrikus Saat-Noordyk, zoon van Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.7). Gerard is overleden op 29-10-1977 in Enschede, Overijssel, Nld, 68 jaar oud.
Beroep:
winkelassistent
Gerard trouwde, 33 jaar oud, op 28-10-1942 in Enschede, Overijssel, Nld met Zwaantje Jongman, 36 jaar oud. Zwaantje is geboren op 02-11-1905 in Stad Vollenhove.
1.1.2.1.5.4.3.1.1 Klaas Jonker is geboren op 22-06-1888 in Wetering, Steenwijkerwold, zoon van Gerrit Jonker en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.3.1).
Notitie bij de geboorte van Klaas: akte 113
Klaas trouwde, 31 jaar oud, op 01-05-1920 in Steenwijkerwold met Aaltje van Dijk, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Aaltje: akte 25
Aaltje is geboren in 1887 in Weststellingwerf, Friesland, Nld, dochter van Thijs van Dijk en Jantje Koers.
1.1.2.1.5.4.3.1.2 Antje Jonker is geboren op 28-09-1891 in Wetering, Steenwijkerwold, dochter van Gerrit Jonker en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.3.1).
Notitie bij de geboorte van Antje: akte 153
Antje trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1915 in Steenwijkerwold met Lambertus Nijland, 25 jaar oud. Lambertus is geboren op 11-12-1889 in de Basse, Steenwijkerwold, zoon van Roelof Nijland en Annigje van Veen.
Notitie bij de geboorte van Lambertus: akte 182
1.1.2.1.5.4.3.7.2 Hendrik Schoemaker is geboren op 06-03-1900 in Wetering, Steenwijkerwold, zoon van Aaldert Schoemaker en Ebeltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.3.7). Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 12-11-1921 in Steenwijkerwold met Geesje Hendriks, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Geesje: akte 55
Geesje is geboren in 1902 in Steenwijkerwold, dochter van Roelof Hendriks en Jantje Bakker.
1.1.2.1.5.4.5.1.1 Hendrikje van der Veen is geboren op 03-06-1888 in Haarsloot Steenwijkerwold, dochter van Tierse van der Veen en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.1).
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: akte 99
Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 13-09-1910 in Losser met Gerard Pit, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Gerard: akte 53
Gerard is geboren op 04-08-1886 in Thij Steenwijkerwold, zoon van Remmelt Pit en Klaaske Trinks.
Notitie bij de geboorte van Gerard: akte 115
1.1.2.1.5.4.5.1.2 Ibeltje van der Veen is geboren op 25-04-1891 in Scheerwolde, dochter van Tierse van der Veen en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.1).
Notitie bij de geboorte van Ibeltje: akte 71
Ibeltje trouwde, 27 jaar oud, op 02-07-1918 in Losser met Wilhelm Veltkamp, 24 of 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ibeltje en Wilhelm: akte 54
1 kind gewettigd
Wilhelm is geboren in 1893 in Emmerich Duitsl, zoon van Hendrikus Veltkamp en Catharina Grotendijk.
1.1.2.1.5.4.5.1.3 Minne van der Veen is geboren in 1894 in Blokzijl, zoon van Tierse van der Veen en Klaasje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.1). Minne trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 06-06-1922 in Losser met Geesje Wuite, 25 of 26 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Minne en Geesje: akte 43
Geesje is geboren in 1896 in Hellendoorn, dochter van Jacob Wuite en Leentje Kollen.
1.1.2.1.5.4.5.2.1 Jan Veenstra is geboren op 07-05-1892 om 08:00 in Ossenzijl, zoon van Hilbert Veenstra en Lutske Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.2). Jan trouwde, 26 jaar oud, op 12-04-1919 in Oldemarkt met Jantje Nijholt, 21 jaar oud. Jantje is geboren op 02-10-1897 om 05:00 in Oldemarkt, dochter van Jacob Nijholt en Jantje van Veen.
Notitie bij de geboorte van Jantje: akte 72
1.1.2.1.5.4.5.2.2 Sikke Veenstra is geboren op 04-11-1894 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld, zoon van Hilbert Veenstra en Lutske Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.2). Sikke is overleden op 17-04-1966 in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld, 71 jaar oud. Hij is begraven in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld. Sikke trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1920 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Hendrikje Bakker, 16 jaar oud. Hendrikje is geboren op 19-07-1903 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Peter Bakker en Tjitske van der Veen.
Notitie bij de geboorte van Hendrikje: Gravestone, Ossenzijl
Hendrikje is overleden op 13-05-1958 in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld, 54 jaar oud. Zij is begraven in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld.
Notitie bij overlijden van Hendrikje: Gravestone, Ossenzijl
Gravestone, Ossenzijl
Kind van Sikke en Hendrikje:
1 Tienus Veenstra [1.1.2.1.5.4.5.2.2.1], geboren op 25-01-1934 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
Notitie bij de geboorte van Tienus: Gravestone, Ossenzijl
Tienus is overleden op 22-06-1948 in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld, 14 jaar oud. Hij is begraven in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld.
Notitie bij overlijden van Tienus: Gravestone, Ossenzijl
Gravestone, Ossenzijl
1.1.2.1.5.4.5.2.3 Trijntje Veenstra is geboren op 05-03-1897 om 11:00 in Ossenzijl, dochter van Hilbert Veenstra en Lutske Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.2). Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 27-04-1918 in Oldemarkt met Arp Ernst, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Trijntje en Arp: akte 10
Arp is geboren op 29-11-1889 om 01:00 in Oldemarkt, zoon van Evert Ernst en Jantje Boezerooij.
Notitie bij de geboorte van Arp: akte 85
1.1.2.1.5.4.5.2.4 Ebeltje Veenstra is geboren op 28-06-1905 in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld, dochter van Hilbert Veenstra en Lutske Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.2). Ebeltje trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1928 in Oldemarkt, Sww, Overijssel, Nld met Geert Dolstra, 26 jaar oud. Geert is geboren op 19-02-1902 in Kalenberg, Oldemarkt, Overijssel, Nld, zoon van Siemen Dolstra en Aaltje de Jonge Pen.
Notitie bij de geboorte van Geert: WWW.dollenindetijd.nl
Geert is overleden op 15-10-1964 in Ossenzijl, Oldemarkt, Overijssel, Nld, 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Geert: WWW.dollenindetijd.nl
Beroep:
Fisher
Kinderen van Ebeltje en Geert:
1 Siemen Dolstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.2.4.1.
2 Hilbert Dolstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.5.2.4.2.
1.1.2.1.5.4.7.4.8 Oebele Veenstra is geboren op 06-10-1903 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, zoon van Aaldert Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.7.4) en Margje Rook. Hij is gedoopt op 15-11-1903 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany [bron: Ludwig Krabbe Evang. Kirchengemeinde Gronau].
Kinderen van Oebele uit onbekende relatie:
1 Adalbert Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.8.1].
2 Albert Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.8.2].
3 Mathilde Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.8.3].
4 Luise Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.8.4].
5 Hubert Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.8.5].
6 Emil Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.4.8.6].
1.1.2.1.5.4.7.6.2 Martin Hubert Heinrich Veenstra is geboren op 26-07-1910 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, zoon van Hendrik Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.7.6) en Minna Gesina Olthuis. Hij is gedoopt op 28-08-1910 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Martin is overleden op 30-04-1989 in Beenleigh, Qld, Aust, 78 jaar oud.
Beroep:
Dutch Military, Clerk
Martin trouwde, 26 jaar oud, op 22-06-1937 in Magelang, Indonesia met Adriana Frederica van de Waal, 31 jaar oud. Adriana is geboren op 04-03-1906 in Breda, Noord Brabant, Nld, dochter van Wouter van de Waal en Cornelia Johanna Kerkhof. Adriana is overleden op 06-06-1990 in Beenleigh, Qld, Aust, 84 jaar oud.
Beroep:
Mission Nurse Home Duties
Kinderen van Martin en Adriana:
1 Ina Johanna Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.6.2.1].
2 Ada Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.6.2.2].
3 Martin Oebele Veenstra [1.1.2.1.5.4.7.6.2.3].
4 Hendrik Wouter Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.7.6.2.4.
1.1.2.1.5.4.7.6.3 Otto Gustaf Veenstra is geboren op 25-03-1913 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, zoon van Hendrik Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.7.6) en Minna Gesina Olthuis. Hij is gedoopt op 20-04-1913 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany. Otto is overleden op 27-05-1941 in Atlantic Ocean Battleship "Bismarck", 28 jaar oud.
Beroep:
Machinist
Otto begon een relatie met Ulla Naamnietbekend.
1.1.2.1.5.8.4.1.1 Dirk Tip is geboren in 1905 in Gronau, Nordrhein-Westfalen, Germany, zoon van Tjebbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.4.1) en Rika Jongman. Dirk trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 25-01-1930 in Hengelo met Hermina Matina Otten, 21 of 22 jaar oud. Hermina is geboren in 1908 in Zwolle, dochter van Hermanus Frederikus Otten en Johanna Doeve.
Kind van Dirk en Hermina:
1 Herman Frederik Tip [1.1.2.1.5.8.4.1.1.1], geboren in 03-1945 in Enschede. Herman is overleden op 05-04-1945 in Enschede, 1 maand oud.
1.1.2.1.5.8.5.2.1 Aaltje Visser is geboren in 1882 in Steenwijkerwold, dochter van Hendrik Visser en Ebeltje Tip (zie 1.1.2.1.5.8.5.2). Aaltje is overleden op 17-09-1963 in Enschede, 80 of 81 jaar oud. Aaltje trouwde met Engbert van den Berg.
fam_tip.jpg
3 fam Tip
1.1.2.1.5.8.6.1.1 Willem Tip (afb. 3) is geboren op 03-05-1904 in Lonneker, Overijssel, zoon van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin.
Beroep:
Vormer
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 21-12-1929 in Almelo met Maria Johanna Gerritdina (Marie) Rekers. Marie is een dochter van Bernardus Julius Rekers en Grada Johanna Rekers.
Beroep:
Naaister
1.1.2.1.5.8.6.1.2 Roelof Tip is geboren op 20-02-1906 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel, zoon van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Roelof trouwde, 21 jaar oud, op 05-11-1927 in Borne met Geertruida (Trui) van der Velden. Trui is een dochter van Theodorus Cornelis van der Velden en Egberdina Cornelis Leeftink.
1.1.2.1.5.8.6.1.3 Johanna Margaretha Tip is geboren op 07-10-1908 in Enschede, Overijssel, Nld, dochter van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Johanna trouwde met Geert Warringa.
gerrit_t_tip.jpg trijntje_wanders.jpg
4 Gerrit Tip
5 Trijntje Wanders
1.1.2.1.5.8.6.1.4 Gerrit Tip (afb. 4) is geboren op 26-01-1911 in Lonneker, zoon van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Gerrit is overleden in 1982 in Borne, 70 of 71 jaar oud. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 08-05-1937 in Borne met Trijntje Wanders (afb. 5), 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 06-05-1913 in Lonneker. Trijntje is overleden op 08-08-1972 in Borne, 59 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Trijntje:
1 Roelofje Tip. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.4.1.
2 Wietske Tip. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.4.2.
3 Gerrit Tjibbe Tip [1.1.2.1.5.8.6.1.4.3], geboren op 20-05-1948 in Borne. Gerrit is overleden in 2006 in Hengelo, 57 of 58 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
4 Marinus Tip [1.1.2.1.5.8.6.1.4.4], geboren op 03-07-1951 in Borne. Marinus is overleden op 02-09-1972 in Ewijk, 21 jaar oud. Hij is begraven in Borne. Marinus bleef ongehuwd.
1.1.2.1.5.8.6.1.5 Hendrik Tip is geboren op 15-07-1913 in Lonneker, gem. Lonneker, Overijssel, zoon van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Hendrik trouwde met Gerritje (Gerrie) Loois.
1.1.2.1.5.8.6.1.7 Grietje Tip is geboren op 03-07-1917 om 07:00 in Borne, dochter van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Grietje is overleden op 08-03-2006 in Delden, 88 jaar oud. Grietje trouwde met Jan Sanders. Jan is geboren in 1912. Jan is overleden op 16-07-2002 in Delden, 89 of 90 jaar oud. Hij is gecremeerd op 20-07-2002 in Enschede.
Kinderen van Grietje en Jan:
1 Hans Sanders [1.1.2.1.5.8.6.1.7.1].
2 Tjibbe Sanders [1.1.2.1.5.8.6.1.7.2]. Tjibbe is overleden op 24-05-2023 in Borne.
1.1.2.1.5.8.6.1.8 Jan Pieter Tip is geboren op 03-04-1920 om 20:00 in Borne, zoon van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Jan trouwde met Trijntje Kromkamp.
1.1.2.1.5.8.6.1.9 Tjibbe Tip is geboren op 21-04-1922 om 05:00 in Borne, zoon van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Tjibbe is overleden in Borne. Tjibbe trouwde met Feikje Veenstra.
corrie_tip.jpg ap_de_vries.jpg
6 Corrie Tip
7 Ap de Vries
1.1.2.1.5.8.6.1.10 Cornelia Tip (afb. 6) is geboren op 20-08-1924 om 02:00 in Borne, dochter van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Cornelia is overleden op 13-02-2011 in Hengelo, 86 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op 17-02-1951 in Borne met Albert de Vries (afb. 7), 29 jaar oud. Albert is geboren op 01-06-1921 in Veenoord, zoon van Marten de Vries en Klaasje Tiemens. Albert is overleden op 23-04-2013 in Borne, 91 jaar oud. Het huwelijk van Cornelia en Albert bleef kinderloos.
jantje_seiffers-tip2.jpg jacobus_seiffers_01.jpg
8 Jantje Seiffers-Tip2
9 Jacobus Seiffers 01
1.1.2.1.5.8.6.1.11 Jantje Tip (afb. 8) is geboren op 31-03-1927 om 06:30 in Borne, dochter van Tjibbe Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1) en Roelofje de Bruin. Jantje is overleden op 17-11-2013 in Groningen, 86 jaar oud. Jantje trouwde, 29 jaar oud, op 17-11-1956 in Groningen met Jacobus Seiffers (afb. 9), 32 jaar oud. Jacobus is geboren op 06-08-1924 in Groningen. Jacobus is overleden op 02-03-2012 in Groningen, 87 jaar oud.
Kind van Jantje en Jacobus:
1 Antje (Anneke) Seiffers. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.11.1.
1.1.2.1.5.8.6.3.2 Roelof Tip is geboren in 1915, zoon van Willem Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.3) en Trijntje Wassen. Roelof is overleden op 28-03-1964 in Enschede, 48 of 49 jaar oud. Roelof trouwde met Ebelina Pool.
Kind van Roelof en Ebelina:
1 Willem Tip [1.1.2.1.5.8.6.3.2.1], geboren in 09-1938 in Enschede. Willem is overleden op 06-04-1939 in Enschede, 7 maanden oud.
1.1.2.1.5.8.6.3.3 Willem Tip is geboren in 1921 in Enschede, zoon van Willem Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.3) en Trijntje Wassen. Willem is overleden op 24-05-1961 in Enschede, 39 of 40 jaar oud.
Beroep:
Tijdschriften bezorger
Willem begon een relatie met Johanna Wijma.
1.1.2.1.5.8.6.4.1 Willem Mol is geboren in 1917 in Assen, zoon van Hendrik Mol en Luske Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.4).
Beroep:
Commies bij de rijksbelastingen
Willem trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 10-02-1941 in Assen met Fenna Dobben. Fenna is een dochter van Albert Dobben en Fenna Lanting.
1.1.2.1.5.8.6.4.2 Margrieta Johanna Mol is geboren in 1920 in Assen, dochter van Hendrik Mol en Luske Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.4).
Beroep:
Coupeuse
Margrieta trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 15-02-1944 in Assen met Jan Boxma, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1921 in Assen, zoon van Jan Boxma en Trintje de Vries.
Beroep:
wachtmeester bij de rijkspolitie
1.1.2.1.5.8.6.4.3 Grietje Mol is geboren in 1922 in Assen, dochter van Hendrik Mol en Luske Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.4). Grietje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 22-05-1947 in Assen met Roelof Dijkstra, 24 of 25 jaar oud. Roelof is geboren in 1922 in Assen, zoon van Klaas Dijkstra en Paludana Halensis Alberts.
1.4.1.2.2.6.2.1.1 Jan Tip, zoon van Harm Tip (zie 1.4.1.2.2.6.2.1) en Johanna Loof. Jan trouwde met Klaasje Mulder.
Kinderen van Jan en Klaasje:
1 Harry Tip [1.4.1.2.2.6.2.1.1.1].
2 Johan Tip [1.4.1.2.2.6.2.1.1.2].
1.4.1.2.2.6.6.1.1 Johan Tip, zoon van Harm Tip (zie 1.4.1.2.2.6.6.1) en Henderkien von Pickartz. Johan trouwde met Margriet.
1.1.2.1.5.1.4.4.2.1 Johann Sikke Tip is geboren in 1907 in Epe, Westfalen, Duitsland, zoon van Pieter Tip (zie 1.1.2.1.5.1.4.4.2) en Efemia Margaretha Catharina Welling. Johann is overleden op 23-06-1935 in Enschede, 27 of 28 jaar oud. Johann trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 12-12-1931 in Lonneker met Lammigje Doze, 24 of 25 jaar oud. Lammigje is geboren in 1906 in Lonneker, dochter van Koop Doze en Minke Moerman.
1.1.2.1.5.1.5.5.1.1 Andriesje (An) Berger, dochter van Mindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.1) en Lucia Hoornstra. An begon een relatie met Bernardus Johannes Hendrikus (Ben) Sprokkereef. Ben is een zoon van Johannes Hendrikes Sprokkereef en Helena Visser.
Kinderen van An en Ben:
1 Marcel Sprokkereef [1.1.2.1.5.1.5.5.1.1.1], geboren op 19-12-1964 in Lobith. Marcel is overleden op 07-11-1994, 29 jaar oud.
2 Richard Sprokkereef [1.1.2.1.5.1.5.5.1.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.1.2 Grietje (Greet) Berger, dochter van Mindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.1) en Lucia Hoornstra. Greet trouwde met Johan (Joop) van Ginkel. Joop is een zoon van Hendrikes Hermanus van Ginkel en Johanna Maria Bruggeman.
Kinderen van Greet en Joop:
1 Robin van Ginkel. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.1.2.1.
2 Vera van Ginkel. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.1.2.2.
1.1.2.1.5.1.5.5.1.3 Reindert (Reinie) Berger, zoon van Mindert Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.1) en Lucia Hoornstra. Reinie trouwde met Maria van Heusden.
Kind van Reinie en Maria:
1 Lucia Maria (Lucia) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.1.3.1].
1.1.2.1.5.1.5.5.2.1 Reinder Arend (Reinard) Berger, zoon van Bate Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2) en Geertje Flinkert. Reinard trouwde met Niesje Alie (Niesje) de Groot. Niesje is een dochter van Gerrit de Groot en Jentje Stoel.
Kinderen van Reinard en Niesje:
1 Gerlien Jeanet (Gerlien) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.1.
2 Bastiaan Gerald (Bas) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.2.
3 Carolien Ageeth (Karin) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.3.
1.1.2.1.5.1.5.5.2.2 Arend Gerard (Arend) Berger, zoon van Bate Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2) en Geertje Flinkert. Arend trouwde met Maria (Marietje) Schipper. Marietje is een dochter van Hendrik Schipper en Maria (Marietje) Hammer.
Kinderen van Arend en Marietje:
1 Bate Hendrik (Berthold) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.2.2.1].
2 Maarten Geert (Martin) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.2.2.
1.1.2.1.5.1.5.5.2.3 Andries Berger, zoon van Bate Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2) en Geertje Flinkert. Andries trouwde met Noela van Bavel. Noela is een dochter van Theodoor Willem van Bavel en Femke Broese van Groenou.
Kinderen van Andries en Noela:
1 Irene Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.2.3.1].
2 Geert Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.2.3.2].
3 Erik Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.2.3.3].
1.1.2.1.5.1.5.5.2.4 Grietje Berger, dochter van Bate Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2) en Geertje Flinkert. Grietje trouwde met Hans Rommes.
Kinderen van Grietje en Hans:
1 Hidde Rommes [1.1.2.1.5.1.5.5.2.4.1].
2 Marte Geertje (Marte) Rommes [1.1.2.1.5.1.5.5.2.4.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.2.5 Jan Willem Berger, zoon van Bate Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2) en Geertje Flinkert. Jan trouwde met Marianne Mathilde (Marian) Visser. Marian is een dochter van Petrus Sagius Visser en Alida Anthonia Fokkens.
Kinderen van Jan en Marian:
1 Bea Geertje (Brenda) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.1.
2 Anton Peter (Arno) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.2.
3 Marianne Grietje (Margriet) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.3.
4 Janneke Wilma (Janneke) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.4].
1.1.2.1.5.1.5.5.3.1 Andriesje (Annie) Berger, dochter van Klaas Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.3) en Zwaantje van der Voort. Annie trouwde met Wiebe Jongsma.
Kinderen van Annie en Wiebe:
1 Hendrik Jongsma. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.1.
2 Klaas Jongsma. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.2.
3 Eelko Jongsma. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.3.
4 Zwaantje Jongsma. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.4.
1.1.2.1.5.1.5.5.3.2 Jacob (Jaap) Berger, zoon van Klaas Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.3) en Zwaantje van der Voort. Jaap trouwde met Berber Haringa. Berber is een dochter van Harmen Haringa en Tjaltje Koers.
Kinderen van Jaap en Berber:
1 Tjaltje Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.2.1.
2 Klaas Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.3.2.2.
1.1.2.1.5.1.5.5.4.1 Reinder Berger, zoon van Frederikus Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.4) en Klaasje Aalderson. Reinder begon een relatie met Dinie Potgieter. Dinie is een dochter van Gerrit Jan Potgieter en Geertje Bruinsma.
Kinderen van Reinder en Dinie:
1 Edwin Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.4.1.1.
2 Reina Janina (Rena) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.4.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.4.2 Hans Berger, zoon van Frederikus Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.4) en Klaasje Aalderson. Hans trouwde met Alie van Eerten. Alie is een dochter van Harm van Eerten en Trijntje Schieving.
Kinderen van Hans en Alie:
1 Karin Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.4.2.1.
2 Fred Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.4.2.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.4.3 Jacobus (Jaap) Berger, zoon van Frederikus Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.4) en Klaasje Aalderson. Jaap trouwde met Mina Jacoba de Vries. Mina is een dochter van Roelof de Vries en Hendrika Rozeboom.
Kinderen van Jaap en Mina:
1 Erik Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.4.3.1].
2 Rian Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.4.3.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.4.4 Andersje (Annie) Berger, dochter van Frederikus Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.4) en Klaasje Aalderson. Annie trouwde met Jurrie Dedden. Jurrie is een zoon van Rikas Dedden en Roelofje Kramer.
Kinderen van Annie en Jurrie:
1 Carolien Dedden [1.1.2.1.5.1.5.5.4.4.1].
2 Rikas Frederik (Rick) Dedden [1.1.2.1.5.1.5.5.4.4.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.4.5 Dina (Dinie) Berger, dochter van Frederikus Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.4) en Klaasje Aalderson. Dinie trouwde met Wicher Johannes de Vos. Wicher is een zoon van Jan de Vos en Jantje Schipper.
Kinderen van Dinie en Wicher:
1 Carla de Vos [1.1.2.1.5.1.5.5.4.5.1].
2 Marian de Vos [1.1.2.1.5.1.5.5.4.5.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.5.1 Andersje (Annie) Berger, dochter van Thijs Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5) en Ummigje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.1). Annie trouwde met Geert Dedden.
Kinderen van Annie en Geert:
1 Ummigje Albertina (Ummie) Dedden. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.1.1.
2 Albertus Dedden. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.1.2.
1.1.2.1.5.1.5.5.5.3 Harm Berger, zoon van Thijs Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5) en Ummigje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.1). Harm trouwde met Jantje van Eyck. Jantje is een dochter van Johannes van Eyck en Aaltje van de Molen.
Kinderen van Harm en Jantje:
1 Thijs Johannes Harm (Theo) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.1.
2 Aaltje Ummigje Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.2.
3 Johannes Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.3].
1.1.2.1.5.1.5.5.5.4 Reinder Berger, zoon van Thijs Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5) en Ummigje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.1). Reinder trouwde met Bea de Wagt.
Kinderen van Reinder en Bea:
1 Thijs Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.4.1].
2 Pier (Peter) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.4.2].
3 Albert Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.4.3].
4 Harm Jacob (Arjan) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.4.4].
1.1.2.1.5.1.5.5.5.5 Jantje Berger, dochter van Thijs Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5) en Ummigje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.1). Jantje trouwde met Gerrit Hop.
Kinderen van Jantje en Gerrit:
1 Hendrik (Henk) Hop [1.1.2.1.5.1.5.5.5.5.1].
2 Thijs (Mathijs) Hop [1.1.2.1.5.1.5.5.5.5.2].
3 Peterje Ummigje (Petronella) Hop [1.1.2.1.5.1.5.5.5.5.3].
1.1.2.1.5.1.5.5.6.1 Sipke Baas, zoon van Jan Baas en Frederika Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.6). Sipke trouwde met Elisabeth (Lies) Bijker. Lies is een dochter van Ype Bijker en Jitsk Drost.
Kinderen van Sipke en Lies:
1 Jan Baas [1.1.2.1.5.1.5.5.6.1.1].
2 Ype Baas [1.1.2.1.5.1.5.5.6.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.6.2 Reindert (Rein) Baas, zoon van Jan Baas en Frederika Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.6). Rein:
(1) trouwde met Marie Pietertje Bays. Marie is een dochter van Willem Bays en Anna Keyzer.
(2) ging samenwonen met Rijkje Jannigje van Esterik. Rijkje is een dochter van Marinus Esterik en Lies Hubert.
Kinderen van Rein en Marie:
1 Jan Willem Baas [1.1.2.1.5.1.5.5.6.2.1].
2 Hermanna Frederika (Marieke) Baas [1.1.2.1.5.1.5.5.6.2.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.6.3 Jantje (Jannie) Baas, dochter van Jan Baas en Frederika Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.6). Jannie trouwde met Jacob (Jaap) Jongschaap. Jaap is een zoon van Meine Jongschaap en Luitje Kooy.
Kinderen van Jannie en Jaap:
1 Frederika Jongschaap [1.1.2.1.5.1.5.5.6.3.1].
2 Meine Jongschaap [1.1.2.1.5.1.5.5.6.3.2].
3 Janna Jongschaap [1.1.2.1.5.1.5.5.6.3.3].
4 Lucie Jongschaap [1.1.2.1.5.1.5.5.6.3.4].
1.1.2.1.5.1.5.5.7.1 Garrigje (Gerrie) Berger, dochter van Daniel Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.7) en Femmigje van Sluis. Gerrie trouwde met Henk de Vries. Henk is een zoon van Cornelis de Vries en Johanna Obdam.
Kinderen van Gerrie en Henk:
1 Jose de Vries [1.1.2.1.5.1.5.5.7.1.1].
2 Daniel (Danny) de Vries [1.1.2.1.5.1.5.5.7.1.2].
3 Erica de Vries [1.1.2.1.5.1.5.5.7.1.3].
1.1.2.1.5.1.5.5.7.2 Rein Berger, zoon van Daniel Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.7) en Femmigje van Sluis. Rein trouwde met Hotske Gras. Hotske is een dochter van Berend Gras en Bottje van der Brug.
Kinderen van Rein en Hotske:
1 Bottje (Bea) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.7.2.1].
2 Femmie Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.7.2.2].
3 Daniel Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.7.2.3].
1.1.2.1.5.1.5.5.7.4 Andriesje (Annie) Berger, dochter van Daniel Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.7) en Femmigje van Sluis. Annie trouwde met Jan Schoemaker. Jan is een zoon van Jan Remmelt Schoenmaker en Femmigje Veen.
Kinderen van Annie en Jan:
1 Femmie (Miranda) Schoemaker [1.1.2.1.5.1.5.5.7.4.1].
2 Jan Daniel (Remco) Schoemaker. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.7.4.2.
1.1.2.1.5.1.5.5.7.5 Martinus Berger, zoon van Daniel Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.7) en Femmigje van Sluis. Martinus trouwde met Gerda de Vent. Gerda is een dochter van Pe de Vent en Minke Lenis.
Kinderen van Martinus en Gerda:
1 Celine Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.7.5.1].
2 Leon Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.7.5.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.8.1 Reindert (Reint) Berger, zoon van Jan Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.8) en Jantje Munsterman. Reint trouwde met Anna Jannigje (Anja) Knoop.
Kinderen van Reint en Anja:
1 Jan Adriaan (Arjan) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.8.1.1].
2 Jacoba Gijsbertha Jantje (Corien) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.8.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.8.2 Jacobus (Jaap) Berger, zoon van Jan Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.8) en Jantje Munsterman. Jaap trouwde met Regina Wassink.
Kinderen van Jaap en Regina:
1 Michel Jan (Michel Jan) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.8.2.1].
2 Chantal Mariska (Chantal) Berger. Volgt 1.1.2.1.5.1.5.5.8.2.2.
1.1.2.1.5.1.5.5.8.3 Andriesje (Anneke) Berger, dochter van Jan Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.8) en Jantje Munsterman. Anneke trouwde met Jacobus (Co) Nagelkerke.
Kinderen van Anneke en Co:
1 Jacobus Jan (Sjaco) Nagelkerke [1.1.2.1.5.1.5.5.8.3.1].
2 Outger Christofh (Outger) Nagelkerke [1.1.2.1.5.1.5.5.8.3.2].
3 Jantje Anneke (Janita) Nagelkerke [1.1.2.1.5.1.5.5.8.3.3].
1.1.2.1.5.1.5.5.8.4 Fredrich Christoph (Frits) Berger, zoon van Jan Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.8) en Jantje Munsterman. Frits begon een relatie met Moniek van Bakel.
1.1.2.1.5.1.5.5.10.1 Wichertje (Wiek) Hulzinga, dochter van Jochem Hulzinga en Neeltje Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.10). Wiek trouwde met Jan Engelsma.
Kinderen van Wiek en Jan:
1 Jochem Frank (Johan) Engelsma [1.1.2.1.5.1.5.5.10.1.1].
2 Frank Jochem (Frans) Engelsma [1.1.2.1.5.1.5.5.10.1.2].
3 Leonard Michel (Leo) Engelsma [1.1.2.1.5.1.5.5.10.1.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.1 Poppe de Lange is geboren op 14-04-1920 in Steenwijkerwold, zoon van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1).
Adres:
Sittard
Beroep:
chauffeur
Poppe trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1947 met Antsje Posthumus, 20 jaar oud. Antsje is geboren op 09-08-1926 in Paasloo.
Adres:
Sittard
Beroep:
huisvrouw
Kinderen van Poppe en Antsje:
1 Geert de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.1.
2 Steffen de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.2.
3 Popke de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.3.
4 Gerard de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.4.
5 Klaas de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.5.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.3 Klaas de Lange, zoon van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Klaas trouwde met Berendina Oldenhof. Berendina is geboren op 14-05-1917 in Vollenhove, Overijssel, Nld. Berendina is overleden op 24-07-2001 in Vollenhove, Overijssel, Nld, 84 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Berendina:
1 Geert Berend de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.1.
2 Berend Geert de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.2].
3 Klaas Johan de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.3.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.4 Klaasje de Lange is geboren op 07-07-1924 in Steenwijkerwold, dochter van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Klaasje trouwde, 21 jaar oud, op 04-08-1945 in Steenwijkerwold met Klaas Pijpen, 23 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2.3 voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Klaasje en Klaas:
1 Henk Pijpen. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.1.
2 Geert Jan Pijpen. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.2.
3 John Pijpen. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.3.
4 Els Pijpen. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.4.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.5 Lummigje de Lange, dochter van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Lummigje trouwde met Klaas Wisman.
Kinderen van Lummigje en Klaas:
1 Geert Wisman. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.1.
2 Janny Wisman. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.2.
3 Lute Wisman. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.3.
4 Klaas Wisman. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.4.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.6 Jan de Lange is geboren op 06-05-1928 in Steenwijkerwold, zoon van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Jan is overleden op 30-06-1994 in Veendam, 66 jaar oud.
Adres:
Steenwijkerwold
Beroep:
pluimveehouder
Jan trouwde met Grietje Winters.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Geert Jan de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.1.
2 Maria Kleisje de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.2.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.7 Geertje de Lange is geboren op 17-11-1929 in Steenwijkerwold, dochter van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Geertje is overleden op 16-07-2000 in Zutphen, 70 jaar oud.
Adres:
Zutphen
Beroep:
huisvrouw
Geertje trouwde met Cornelis Winters.
Kinderen van Geertje en Cornelis:
1 Maria Winters. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.1.
2 Geert Winters. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.2.
3 Lambert Jan Winters [1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.3].
4 Kleisje Winters. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.4.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8 Kleisje de Lange, dochter van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Kleisje trouwde met Cornelis Sluiter. Cornelis is geboren op 10-01-1927. Cornelis is overleden op 30-01-1994, 67 jaar oud.
Kinderen van Kleisje en Cornelis:
1 Kleisje Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.
2 Egbert Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.2.
3 Janke Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3.
4 Geertje Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4.
5 Cornelis Sluiter, geboren op 06-08-1958. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.5.
6 Geert Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.6.
7 Boukje Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.7.
8 Karin Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.8.
9 Titia Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.9.
10 Sieger Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.10.
11 Koos Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.11.
12 Linda Sluiter. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.12.
13 Teun Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.13].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.10 Harm de Lange, zoon van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Harm trouwde met Petra van der Veen.
Kinderen van Harm en Petra:
1 Kleisje de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.10.1.
2 Klaas Geert de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.10.2].
3 Harry de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.10.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.11 Aaltje de Lange, dochter van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Aaltje trouwde met Klaas Los.
Kinderen van Aaltje en Klaas:
1 Jeanette Los [1.1.2.1.5.4.2.3.1.11.1].
2 Marghreet Los [1.1.2.1.5.4.2.3.1.11.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.12 Hendrik de Lange, zoon van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Hendrik trouwde met Geertje Louwerenske Koman.
Kinderen van Hendrik en Geertje:
1 Kleisje de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.1.
2 Willem de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.2.
3 Geert de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.3].
4 Judikje de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.4].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.13 Pieter de Lange, zoon van Geert de Lange en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1). Pieter trouwde met Antje van der Hogen.
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Geert Johannes de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.13.1.
2 Johannes Thomas de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.13.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.1 Ummigje Veenstra is geboren op 28-01-1920 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2) en Jantje Groen.
Beroep:
Housewoman
Ummigje trouwde, 21 jaar oud, op 08-11-1941 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Thijs Berger, 27 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5 voor persoonsgegevens van Thijs.
Kinderen van Ummigje en Thijs: zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5.
1.1.2.1.5.4.2.3.2.3 Lummigje Veenstra is geboren op 10-03-1924 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, dochter van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2) en Jantje Groen. Zij is gedoopt op 12-04-1924 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld.
Beroep:
Religion Teacher
Lummigje trouwde, 21 jaar oud, op 04-08-1945 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld met Egbert van Dijk, 24 jaar oud. Egbert is geboren op 06-02-1921 in Steenwijk, Overijssel, Nld. Egbert is overleden op 22-10-1993 in Wolvega, WSW, Friesland, Nld, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Egbert: Joop Veenstra, Oldemarkt
Kinderen van Lummigje en Egbert:
1 Willem van Dijk. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.
2 Jantje van Dijk. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.2.
3 Harm van Dijk [1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.3], geboren op 12-04-1958 in Wolvega, WSW, Friesland, Nld. Hij is gedoopt op 10-05-1958 in Wolvega, WSW, Friesland, Nld.
Notitie bij de geboorte van Harm: Joop Veenstra, Oldemarkt
Joop Veenstra, Oldemarkt
Harm is overleden op 09-12-1991 in Keremaharal, Israel, 33 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-1991 in Wolvega.
Notitie bij overlijden van Harm: Joop Veenstra, Oldemarkt
Beroep:
Teacher
1.1.2.1.5.4.2.3.2.4 Sieger Veenstra is geboren op 19-10-1927 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2) en Jantje Groen.
Notitie bij de geboorte van Sieger: Joop Veenstra, Oldemarkt
Sieger is overleden op 19-12-1999 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, 72 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sieger: Joop Veenstra, Oldemarkt
Beroep:
Farmer
Sieger trouwde met Cornelia (Corrie) Jager.
Kinderen van Sieger en Corrie:
1 Gaatske Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.1.
2 Jantje (Jannie) Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.2.
3 Harm Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.3].
4 Bauke Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.4.
1.1.2.1.5.4.2.3.2.5 Albert Veenstra is geboren op 05-04-1929 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2) en Jantje Groen.
Notitie bij de geboorte van Albert: Joop Veenstra, Oldemarkt
Albert is overleden op 09-08-1977 in Meppel, Drenthe, Nld, 48 jaar oud. Hij is begraven op 13-08-1977 in Oldemarkt.
Notitie bij overlijden van Albert: Joop Veenstra, Oldemarkt
Beroep:
Farmer
Albert trouwde met Tjitske van Eyck. Tjitske is een dochter van Johannes van Eyck en Aaltje van de Molen.
Kinderen van Albert en Tjitske:
1 Harm Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.1.
2 Johannes (Joop) Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.2.
3 Aaltje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.3.
4 Jantje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.4.
5 Ummigje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.5.
1.1.2.1.5.4.2.3.2.6 Jantje Veenstra, dochter van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2) en Jantje Groen. Jantje trouwde met Hendrik Been.
Kinderen van Jantje en Hendrik:
1 Albert Been. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.1.
2 Harm Been. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.2.
3 Jan Been. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.3.
4 Jantje (Janneke) Been. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.4.
5 Klaasje Been. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.5.
6 Ummigje Henderika (Hennie) Been. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.6.
7 Lucia (Luci) Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.7].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.7 Jan Veenstra, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2) en Jantje Groen. Jan trouwde met Grietje Timmerman.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Aafje Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.7.1].
2 Harm Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.7.2].
3 Klaas Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.7.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.3.1 Poppe de Lange is geboren op 11-01-1923 in Steenwijkerwold, Overijssel, Nld, zoon van Luite de Lange en Geertje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.3).
Notitie bij de geboorte van Poppe: Joop Veenstra, Oldemarkt
Poppe is overleden op 20-02-1988 in Meppel, 65 jaar oud.
Adres:
Meppel
Beroep:
hoofd commies belasting
Poppe trouwde, 26 jaar oud, op 21-06-1949 in Staphorst, Overijssel, Nld met Geesje Stappenbelt, 21 jaar oud. Geesje is geboren op 07-03-1928 in Zuidwolde, Drenthe, Nld.
Kinderen van Poppe en Geesje:
1 Luitzen Gerardus de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.1.
2 Henriette Janet de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.2.
3 Sigrid de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.3.
1.1.2.1.5.4.2.3.3.3 Jan de Lange, zoon van Luite de Lange en Geertje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.3). Jan trouwde met Margaretha Theodora Helena Eg.
Kinderen van Jan en Margaretha:
1 Sigrid Geertruida Lidwina de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.1.
2 Jacobus Johannes Franciscus de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.2.
3 Ericus Ludovicus Gerardus de Lange. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.3.
4 Michel Norbert Alexander de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.4].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1 Klaas Veenstra is geboren op 05-10-1922 in Blankenham, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1) en Aaltje Nijmijer. Klaas is overleden op 22-05-1996 in Zwolle, 73 jaar oud.
Adres:
Blankenham-Paasloo-Ossenzijl-Wolvega
Beroep:
Metaalbankwerker
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 25-04-1946 in Wolvega met Antje (Annie) Visser, 21 jaar oud. Annie is geboren op 20-05-1924, dochter van Fokke Visser en Grietje Huisman.
Kinderen van Klaas en Annie:
1 Alie Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.
2 Grietje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.
3 Geziena Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.3.
4 Fokke Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.4.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.2 Gesina Veenstra, dochter van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1) en Aaltje Nijmijer. Gesina trouwde met Harm Schaap. Harm is geboren op 18-03-1923 in Ossenzijl. Harm is overleden op 18-06-1997 in Ossenzijl, 74 jaar oud.
Kinderen van Gesina en Harm:
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3 Jan Veenstra is geboren op 04-05-1926 in Ossenzijl, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1) en Aaltje Nijmijer. Jan is overleden op 10-09-1999 in Wolvega, 73 jaar oud.
Adres:
Wolvega
Beroep:
lasser
Jan trouwde met Gezina Gaal.
Kinderen van Jan en Gezina:
1 Aaltje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1.
2 Grietje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.2.
3 Geesje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.3.
4 Harm Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.4].
5 Jannie Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.5.
6 Riejet Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.6.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.4 Antoon Veenstra is geboren op 05-05-1930 in Ossenzijl, zoon van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1) en Aaltje Nijmijer. Antoon is overleden op 20-04-1970 in Zwolle, 39 jaar oud.
Adres:
Wolvega
Beroep:
Landarbeider en medewerker Dejo   [bron: Joop Veenstra]
Antoon trouwde met Aaltje Lammers.
Kinderen van Antoon en Aaltje:
1 Trijntje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.1.
2 Aaltje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.2.
3 Tjibbina Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.3.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.5 Antje Veenstra is geboren op 21-09-1932 in Ossenzijl, dochter van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1) en Aaltje Nijmijer. Antje is overleden op 12-09-2002 in Krimpen aan de IJssel, 69 jaar oud.
Adres:
Krimpen aan de IJssel
Beroep:
huisvrouw
Antje trouwde met Sibbel Meilof.
Kinderen van Antje en Sibbel:
1 Willem Meilof. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.1.
2 Harm Meilof. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.2.
3 Wicher Meilof. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.3.
1.1.2.1.5.4.2.5.2.1 Jan Pijpen is geboren op 01-06-1916 in Oldemarkt, zoon van Hendrik Pijpen en Geertje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2). Jan is overleden op 01-01-1999 in Steenwijk, 82 jaar oud.
Adres:
Wageningen en Steenwijk
Beroep:
Plantkundige   [bron: Joop Veenstra]
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 06-06-1942 in Steenwijkerwold met Hermina Zwolle, 23 jaar oud. Hermina is geboren op 30-06-1918 in Steenwijkerwold.
Kind van Jan en Hermina:
1 Geertje Hermina Pijpen Pijpen. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.2.1.1.
1.1.2.1.5.4.2.5.2.2 Alie Pijpen is geboren op 07-08-1919 in Oldemarkt, dochter van Hendrik Pijpen en Geertje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2).
Adres:
Oldemarkt
Beroep:
huisvrouw   [bron: Joop Veenstra]
Alie trouwde, 29 jaar oud, op 14-06-1949 in Oldemarkt met Roelof de Boer, 28 jaar oud. Roelof is geboren op 05-12-1920 in Wanneperveen.
Kind van Alie en Roelof:
1 Geertje Alie de Boer. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.2.2.1.
1.1.2.1.5.4.2.5.2.3 Klaas Pijpen is geboren op 20-01-1922 in Oldemarkt, zoon van Hendrik Pijpen en Geertje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2).
Adres:
Heemskerk
Beroep:
walser   [bron: Joop Veenstra]
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 04-08-1945 in Steenwijkerwold met Klaasje de Lange, 21 jaar oud. Zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4 voor persoonsgegevens van Klaasje.
Kinderen van Klaas en Klaasje: zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.
1.1.2.1.5.4.2.5.5.1 Harm Veenstra, zoon van Johan Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.5) en Sipkje Bijkerk. Harm trouwde met Adriaantje van Fleeren. Adriaantje is geboren op 29-09-1930 in de Blesse. Adriaantje is overleden op 22-03-2001 in Oldemarkt, 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op 27-03-2001 in Heerenveen.
Kind van Harm en Adriaantje:
1 Sipkje Adriaantje Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.5.1.1.
1.1.2.1.5.4.2.5.7.1 Dirk Kuiper, zoon van Johannes Kuiper en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7). Dirk trouwde met Trijntje Jantje van Drogen.
Kinderen van Dirk en Trijntje:
1 Johannes Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.1.
2 Jochem Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.2.
3 Klaas Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.3.
4 Kornelis Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.4.
1.1.2.1.5.4.2.5.7.2 Antje Kuiper, dochter van Johannes Kuiper en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7). Antje trouwde met Willem Broersma.
Kinderen van Antje en Willem:
1 Jansen Broersma [1.1.2.1.5.4.2.5.7.2.1].
2 Kleisje Broersma. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.2.2.
1.1.2.1.5.4.2.5.7.3 Klaas Kuiper, zoon van Johannes Kuiper en Kleisje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7). Klaas trouwde met Klaasje Bakker.
Kinderen van Klaas en Klaasje:
1 Grietje Lambertha Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.3.1.
2 Kleisje Ellis Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.7.3.2.
1.1.2.1.5.4.2.5.8.1 Henk Oosterkamp, zoon van Jacob Oosterkamp en Jantje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.8). Henk trouwde met Jantje Oosterveld.
Kinderen van Henk en Jantje:
1 Jantje Aaltje Oosterkamp. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.1.
2 Jan Henk Oosterkamp [1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.2].
3 Aaltje Jantje Oosterkamp. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.3.
1.1.2.1.5.4.2.5.8.2 Antje Oosterkamp is geboren op 06-12-1940 in Oldemarkt, dochter van Jacob Oosterkamp en Jantje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.8). Antje is overleden op 25-07-2000 in Steenwijkerwold, 59 jaar oud.
Adres:
Steenwijkerwold
Beroep:
huisvrouw   [bron: Joop Veenstra]
Antje trouwde met Jan Gaal.
1.1.2.1.5.4.2.5.10.1 Dirk Kuiper, zoon van Albertus Kuiper en Antje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.10). Dirk trouwde met Neeltje van de Ree.
Kinderen van Dirk en Neeltje:
1 Heleen Cornelia Kuiper. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.10.1.1.
2 Arnold Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.10.1.2].
3 Edwin Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.10.1.3].
1.1.2.1.5.4.2.5.10.2 Geertruida Kuiper, dochter van Albertus Kuiper en Antje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.10). Geertruida trouwde met Lippe de Wagt.
Kinderen van Geertruida en Lippe:
1 Gerrit de Wagt [1.1.2.1.5.4.2.5.10.2.1].
2 Albertus de Wagt. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.10.2.2.
1.1.2.1.5.4.2.5.10.3 Klaas Kuiper, zoon van Albertus Kuiper en Antje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.10). Klaas trouwde met Jacoba van der Lende.
Kinderen van Klaas en Jacoba:
1 Albertus Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.10.3.1].
2 Alte Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.10.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.10.4 Niesje Kuiper, dochter van Albertus Kuiper en Antje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.10). Niesje trouwde met Roelof van Beek.
Kinderen van Niesje en Roelof:
1 Annet van Beek [1.1.2.1.5.4.2.5.10.4.1].
2 Gerrit van Beek [1.1.2.1.5.4.2.5.10.4.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.10.6 Geesje Kuiper, dochter van Albertus Kuiper en Antje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.10). Geesje trouwde met Dik van Rossum.
Kind van Geesje en Dik:
1 Anita van Rossum [1.1.2.1.5.4.2.5.10.6.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.11.1 Geert Cornelis Huisman, zoon van Cornelis Huisman en Geertruida Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.11). Geert trouwde met Betsie Maat.
Kinderen van Geert en Betsie:
1 Helga Huisman. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.11.1.1.
2 Grea Huisman. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.11.1.2.
3 Henry Huisman [1.1.2.1.5.4.2.5.11.1.3].
1.1.2.1.5.4.5.2.4.1 Siemen Dolstra, zoon van Geert Dolstra en Ebeltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.2.4). Siemen trouwde met Arina Hoogendonk.
Kinderen van Siemen en Arina:
1 Geert Dolstra [1.1.2.1.5.4.5.2.4.1.1].
2 Marina Francina Dolstra [1.1.2.1.5.4.5.2.4.1.2].
3 Ebeltje A Dolstra [1.1.2.1.5.4.5.2.4.1.3].
1.1.2.1.5.4.5.2.4.2 Hilbert Dolstra, zoon van Geert Dolstra en Ebeltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.5.2.4). Hilbert trouwde met Trijntje van Dijk.
Kinderen van Hilbert en Trijntje:
1 Geert Dolstra [1.1.2.1.5.4.5.2.4.2.1].
2 Anne Dolstra [1.1.2.1.5.4.5.2.4.2.2].
1.1.2.1.5.4.7.6.2.4 Hendrik Wouter Veenstra, zoon van Martin Hubert Heinrich Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.7.6.2) en Adriana Frederica van de Waal. Hendrik trouwde met Pamela Ann Pearce. Pamela is een dochter van Henry Edward Pearce en Constance Ada Caulfeild.
1.1.2.1.5.8.6.1.4.1 Roelofje Tip, dochter van Gerrit Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1.4) en Trijntje Wanders. Roelofje trouwde met Anne Post. Anne is een zoon van Marinus Post en Berendina Helena Mink.
Kinderen van Roelofje en Anne:
1 Marinus Gerrit (Rien) Post. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.4.1.1.
2 Gerrit Berend (Gert) Post. Volgt 1.1.2.1.5.8.6.1.4.1.2.
3 Arnold Wietze (Arnold) Post [1.1.2.1.5.8.6.1.4.1.3].
1.1.2.1.5.8.6.1.4.2 Wietske Tip, dochter van Gerrit Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1.4) en Trijntje Wanders. Wietske trouwde met Fokke Boom.
Kinderen van Wietske en Fokke:
1 Reina Trienke (Trienke) Boom [1.1.2.1.5.8.6.1.4.2.1].
2 Arend Albertus (Arend) Boom [1.1.2.1.5.8.6.1.4.2.2].
1.1.2.1.5.8.6.1.11.1 Antje (Anneke) Seiffers, dochter van Jacobus Seiffers en Jantje Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1.11). Anneke trouwde met Ferry Kaihatu.
Kinderen van Anneke en Ferry:
1 Marco Kaihatu [1.1.2.1.5.8.6.1.11.1.1].
2 Jeffrey Kaihatu [1.1.2.1.5.8.6.1.11.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.1.2.1 Robin van Ginkel, zoon van Johan (Joop) van Ginkel en Grietje (Greet) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.1.2). Robin trouwde met Jeanine Pamela Strikkeling.
Kinderen van Robin en Jeanine:
1 Casper van Ginkel [1.1.2.1.5.1.5.5.1.2.1.1].
2 Maarten van Ginkel [1.1.2.1.5.1.5.5.1.2.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.1.2.2 Vera van Ginkel, dochter van Johan (Joop) van Ginkel en Grietje (Greet) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.1.2). Vera trouwde met Harmen Leenders.
1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.1 Gerlien Jeanet (Gerlien) Berger, dochter van Reinder Arend (Reinard) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2.1) en Niesje Alie (Niesje) de Groot. Gerlien trouwde met Rene Sweers. Rene is een zoon van Piet Sweers en Marietje Leenders.
Kinderen van Gerlien en Rene:
1 Ramon Sweers [1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.1.1].
2 Jordy Sweers [1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.2 Bastiaan Gerald (Bas) Berger, zoon van Reinder Arend (Reinard) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2.1) en Niesje Alie (Niesje) de Groot. Bas trouwde met Hendrika Catharina Margaretha (Erika) Benschop. Erika is een dochter van Teunis Benschop en Marrigje van Oosterom.
Kinderen van Bas en Erika:
1 Sefanja Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.2.1].
2 Elian Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.2.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.3 Carolien Ageeth (Karin) Berger, dochter van Reinder Arend (Reinard) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2.1) en Niesje Alie (Niesje) de Groot. Karin ging samenwonen met Laurens Hendrik Gerard Mensink.
Kind van Karin en Laurens:
1 Britt Anne Alie (Brit) Mensink [1.1.2.1.5.1.5.5.2.1.3.1].
1.1.2.1.5.1.5.5.2.2.2 Maarten Geert (Martin) Berger, zoon van Arend Gerard (Arend) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2.2) en Maria (Marietje) Schipper. Martin trouwde met Patricia Markesteijn.
Kind van Martin en Patricia:
1 Sylven Jesse Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.2.2.2.1].
1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.1 Bea Geertje (Brenda) Berger, dochter van Jan Willem Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2.5) en Marianne Mathilde (Marian) Visser. Brenda trouwde met Benjamin Christiaan Radboud (Ben) van der Hulst. Ben is een zoon van Hilco Hendrik Dirk van der Hulst en Grietje Bijker.
Kinderen van Brenda en Ben:
1 Isabelle Anne-Wil (Isabelle) van der Hulst [1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.1.1].
2 Tristan Lucas (Tristan Lucas) van der Hulst [1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.2 Anton Peter (Arno) Berger, zoon van Jan Willem Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2.5) en Marianne Mathilde (Marian) Visser. Arno trouwde met Diana Blomsma.
1.1.2.1.5.1.5.5.2.5.3 Marianne Grietje (Margriet) Berger, dochter van Jan Willem Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.2.5) en Marianne Mathilde (Marian) Visser. Margriet trouwde met Arjan Zwiers.
1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.1 Hendrik Jongsma, zoon van Wiebe Jongsma en Andriesje (Annie) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1). Hendrik trouwde met Roelien ten Brink.
Kinderen van Hendrik en Roelien:
1 Michael Jongsma [1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.1.1].
2 Leslie Jongsma [1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.2 Klaas Jongsma, zoon van Wiebe Jongsma en Andriesje (Annie) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1). Klaas trouwde met Elska Sikma.
Kinderen van Klaas en Elska:
1 Hielke Jongsma [1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.2.1].
2 Nynke Jongsma [1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.2.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.3 Eelko Jongsma, zoon van Wiebe Jongsma en Andriesje (Annie) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1). Eelko trouwde met Marian Oosterkamp.
Kind van Eelko en Marian:
1 Maaike Jongsma [1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.3.1].
1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.4 Zwaantje Jongsma, dochter van Wiebe Jongsma en Andriesje (Annie) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.3.1). Zwaantje trouwde met Wiebe van Hes.
Kinderen van Zwaantje en Wiebe:
1 Menno van Hes [1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.4.1].
2 Verena van Hes [1.1.2.1.5.1.5.5.3.1.4.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.3.2.1 Tjaltje Berger, dochter van Jacob (Jaap) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.3.2) en Berber Haringa. Tjaltje trouwde met Hendrik (Henk) Koopman.
Kinderen van Tjaltje en Henk:
1 Ferdi Koopman [1.1.2.1.5.1.5.5.3.2.1.1].
2 Vincent Koopman [1.1.2.1.5.1.5.5.3.2.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.3.2.2 Klaas Berger, zoon van Jacob (Jaap) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.3.2) en Berber Haringa. Klaas trouwde met Marjolein Winter.
1.1.2.1.5.1.5.5.4.1.1 Edwin Berger, zoon van Reinder Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.4.1) en Dinie Potgieter. Edwin ging samenwonen met Gerdie van der Heide.
Kinderen van Edwin en Gerdie:
1 Demi Rachel (Demi Rachel) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.4.1.1.1].
2 Lieke Fabien (Lieke) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.4.1.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.4.2.1 Karin Berger, dochter van Hans Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.4.2) en Alie van Eerten. Karin ging samenwonen met Gerrie van der Meulen.
Kind van Karin en Gerrie:
1 Leroy van der Meulen [1.1.2.1.5.1.5.5.4.2.1.1].
1.1.2.1.5.1.5.5.5.1.1 Ummigje Albertina (Ummie) Dedden, dochter van Geert Dedden en Andersje (Annie) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5.1). Ummie trouwde met Arnold Spin.
Kinderen van Ummie en Arnold:
1 Jeffry Spin [1.1.2.1.5.1.5.5.5.1.1.1].
2 Robert Spin [1.1.2.1.5.1.5.5.5.1.1.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.5.1.2 Albertus Dedden, zoon van Geert Dedden en Andersje (Annie) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5.1). Albertus:
(1) begon een relatie met Lilian Hebing.
(2) begon een relatie met Andrea Renshof.
Kind van Albertus en Andrea:
1 Marcel Gerard Dedden [1.1.2.1.5.1.5.5.5.1.2.1].
1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.1 Thijs Johannes Harm (Theo) Berger, zoon van Harm Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5.3) en Jantje van Eyck. Theo trouwde met Froukje van der Wal.
Kinderen van Theo en Froukje:
1 Harm Jan Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.1.1].
2 Geertje Jantje (Gerjanne) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.1.2].
3 Thijs (Mathijs) Berger [1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.1.3].
1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.2 Aaltje Ummigje Berger, dochter van Harm Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.5.3) en Jantje van Eyck. Aaltje trouwde met Hielke Jan Harm Oosterloo.
Kinderen van Aaltje en Hielke:
1 Julia Sophie Oosterloo [1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.2.1].
2 Jasper Valentijn Oosterloo [1.1.2.1.5.1.5.5.5.3.2.2].
1.1.2.1.5.1.5.5.7.4.2 Jan Daniel (Remco) Schoemaker, zoon van Jan Schoemaker en Andriesje (Annie) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.7.4). Remco trouwde met Hilda van der Berg.
Kind van Remco en Hilda:
1 Mirte Schoenmaker [1.1.2.1.5.1.5.5.7.4.2.1].
1.1.2.1.5.1.5.5.8.2.2 Chantal Mariska (Chantal) Berger, dochter van Jacobus (Jaap) Berger (zie 1.1.2.1.5.1.5.5.8.2) en Regina Wassink. Chantal trouwde met Johannes Cornelis Reinier (Hans) Beute.
Kind van Chantal en Hans:
1 Tom Johannes Jacobus Beute [1.1.2.1.5.1.5.5.8.2.2.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.1 Geert de Lange, zoon van Poppe de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1) en Antsje Posthumus. Geert begon een relatie met Mieke Schrijen.
Kind van Geert en Mieke:
1 Roland de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.2 Steffen de Lange, zoon van Poppe de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1) en Antsje Posthumus. Steffen trouwde met Emmy Wiebenga.
Kinderen van Steffen en Emmy:
1 Jeroen de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.2.1].
2 Mirjam de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.3 Popke de Lange, zoon van Poppe de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1) en Antsje Posthumus. Popke trouwde met Miets van Erp.
Kinderen van Popke en Miets:
1 Natasja de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.3.1].
2 Eric de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.4 Gerard de Lange, zoon van Poppe de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1) en Antsje Posthumus. Gerard trouwde met Annelies Muris.
Kinderen van Gerard en Annelies:
1 Richard de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.4.1].
2 Miranda de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.4.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.5 Klaas de Lange, zoon van Poppe de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.1) en Antsje Posthumus. Klaas trouwde met Betty Bronneberg.
Kinderen van Klaas en Betty:
1 Nicole de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.5.1].
2 Roger de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.5.2].
3 Mark de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.1.5.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.1 Geert Berend de Lange, zoon van Klaas de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.3) en Berendina Oldenhof. Geert:
(1) trouwde met Laduan Suseat.
(2) trouwde met Maria Victoria Glema.
Kind van Geert en Laduan:
1 Chitt de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.1.1].
Kind van Geert en Maria:
2 Alen de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.3 Klaas Johan de Lange, zoon van Klaas de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.3) en Berendina Oldenhof. Klaas trouwde met Bettie de Vries.
Kind van Klaas en Bettie:
1 Anouk de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.3.3.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.1 Henk Pijpen, zoon van Klaas Pijpen (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2.3) en Klaasje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4).
Kind van Henk uit onbekende relatie:
1 Patrick Pijpen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.2 Geert Jan Pijpen, zoon van Klaas Pijpen (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2.3) en Klaasje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4). Geert begon een relatie met Karin van Dijk.
Kinderen van Geert en Karin:
1 Mirella Pijpen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.2.1].
2 Martijn Pijpen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.3 John Pijpen, zoon van Klaas Pijpen (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2.3) en Klaasje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4). John trouwde met Ida Welp.
Kinderen van John en Ida:
1 Peter Johan Pijpen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.3.1].
2 Danielle Pijpen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.4 Els Pijpen, dochter van Klaas Pijpen (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2.3) en Klaasje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.4). Els trouwde met Kees van Leeuwen.
Kinderen van Els en Kees:
1 Melina van Leeuwen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.4.1].
2 Niels van Leeuwen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.4.4.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.1 Geert Wisman, zoon van Klaas Wisman en Lummigje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5). Geert trouwde met Francisca de Jonge.
Kinderen van Geert en Francisca:
1 Moniek Wisman [1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.1.1].
2 Annemiek Wisman [1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.1.2].
3 Geertjan Wisman [1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.1.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.2 Janny Wisman, dochter van Klaas Wisman en Lummigje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5). Janny trouwde met Jacob de Vries.
Kinderen van Janny en Jacob:
1 Liesbeth de Vries [1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.2.1].
2 Christa de Vries [1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.2.2].
3 Suzan de Vries [1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.2.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.3 Lute Wisman, zoon van Klaas Wisman en Lummigje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5). Lute trouwde met Alien Bisschop.
Kinderen van Lute en Alien:
1 Melanie Wisman [1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.3.1].
2 Wendy Wisman [1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.5.4 Klaas Wisman, zoon van Klaas Wisman en Lummigje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.5). Klaas begon een relatie met Gretha de Jonge.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.1 Geert Jan de Lange, zoon van Jan de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.6) en Grietje Winters. Geert trouwde met Betsie van de Vegte.
Kinderen van Geert en Betsie:
1 Cynthia de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.1.1].
2 Sharon de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.2 Maria Kleisje de Lange, dochter van Jan de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.6) en Grietje Winters. Maria trouwde met Jan de Vries.
Kinderen van Maria en Jan:
1 Anneloes de Vries [1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.2.1].
2 Marjolijn de Vries [1.1.2.1.5.4.2.3.1.6.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.1 Maria Winters, dochter van Cornelis Winters en Geertje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.7). Maria trouwde met Stephanus Constantinus Maria van Leeuwe.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.2 Geert Winters, zoon van Cornelis Winters en Geertje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.7). Geert trouwde met Sheila Blackwood.
Kinderen van Geert en Sheila:
1 Fiona Winters [1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.2.1].
2 Kirsty Winters [1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.2.2].
3 Craig Winters [1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.2.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.4 Kleisje Winters, dochter van Cornelis Winters en Geertje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.7). Kleisje trouwde met Frank Vroon.
Kinderen van Kleisje en Frank:
1 Matthijs Adriaan Vroon [1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.4.1].
2 Jeroen Cornelis Vroon [1.1.2.1.5.4.2.3.1.7.4.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1 Kleisje Sluiter, dochter van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Kleisje trouwde met Tiem Bennink.
Kinderen van Kleisje en Tiem:
1 Gerlinde Bennink. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.1.
2 Cees Bennink [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.2].
3 Wijnand Bennink [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.3].
4 Tiemen Bennink [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.4].
5 Elske Bennink [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.5].
6 Jeanette Bennink [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.6].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.2 Egbert Sluiter, zoon van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Egbert trouwde met Gerrie Bakker.
Kinderen van Egbert en Gerrie:
1 Margreet Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.2.1].
2 Corne Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.2.2].
3 Alieke Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.2.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3 Janke Sluiter, dochter van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Janke trouwde met Gerrit Beens.
Kinderen van Janke en Gerrit:
1 Karst Beens [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3.1].
2 Clarissa Beens. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3.2.
3 Wilhelmina Beens [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3.3].
4 Geerke Beens [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3.4].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4 Geertje Sluiter, dochter van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Geertje trouwde met Harm Booij.
Kinderen van Geertje en Harm:
1 Tijmen Booij. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4.1.
2 Corne Booij [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4.2].
3 Liesbeth Booij [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4.3].
4 Ellis Booij [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4.4].
5 Anke Booij [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4.5].
6 Gerita Booij [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4.6].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.5 Cornelis Sluiter is geboren op 06-08-1958, zoon van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Cornelis is overleden op 05-09-1986, 28 jaar oud.
Beroep:
tufter
Cornelis trouwde met Hermien Doosje.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.6 Geert Sluiter, zoon van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Geert trouwde met Ria Steenbergen.
Kinderen van Geert en Ria:
1 Kees Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.6.1].
2 Allart Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.6.2].
3 Jennifer Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.6.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.7 Boukje Sluiter, dochter van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Boukje trouwde met Jan Berkendam.
Kinderen van Boukje en Jan:
1 Ewout Berkendam [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.7.1].
2 Kristel Berkendam [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.7.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.8 Karin Sluiter, dochter van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Karin trouwde met Harry van Dalfsen.
Kinderen van Karin en Harry:
1 Roos van Dalfsen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.8.1].
2 Maud van Dalfsen [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.8.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.9 Titia Sluiter, dochter van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Titia trouwde met Ruud van den Heuvel.
Kinderen van Titia en Ruud:
1 Mike van den Heuvel [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.9.1].
2 Christian van den Heuvel [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.9.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.10 Sieger Sluiter, zoon van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Sieger trouwde met Ria Koudijs.
Kinderen van Sieger en Ria:
1 Stephanie Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.10.1].
2 Rutger Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.10.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.11 Koos Sluiter, zoon van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Koos trouwde met Hilde Eenkhoorn.
Kinderen van Koos en Hilde:
1 Karl Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.11.1].
2 Elise Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.11.2].
3 Hanna Sluiter [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.11.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.12 Linda Sluiter, dochter van Cornelis Sluiter en Kleisje de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8). Linda trouwde met Abraham Moerdijk.
Kind van Linda en Abraham:
1 Sarah Lyn Moerdijk [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.12.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.10.1 Kleisje de Lange, dochter van Harm de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.10) en Petra van der Veen. Kleisje trouwde met Jaap Meijland.
Kinderen van Kleisje en Jaap:
1 Melissa Johanna Petronella Meijland [1.1.2.1.5.4.2.3.1.10.1.1].
2 Lennart Meijland [1.1.2.1.5.4.2.3.1.10.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.1 Kleisje de Lange, dochter van Hendrik de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.12) en Geertje Louwerenske Koman. Kleisje trouwde met Jan Oosting.
Kinderen van Kleisje en Jan:
1 Laura Oosting [1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.1.1].
2 Fleur Oosting [1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.12.2 Willem de Lange, zoon van Hendrik de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.12) en Geertje Louwerenske Koman. Willem trouwde met Jeanet Vink.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.13.1 Geert Johannes de Lange, zoon van Pieter de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.13) en Antje van der Hogen. Geert begon een relatie met Saakje Regnerus.
Kinderen van Geert en Saakje:
1 Lars de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.13.1.1].
2 Brit de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.1.13.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1 Willem van Dijk, zoon van Egbert van Dijk en Lummigje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3). Willem trouwde met Antje Muurling.
Kinderen van Willem en Antje:
1 Egbert van Dijk. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.1.
2 Hiltje Jantina van Dijk. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.2.
3 Lummigje Maria (Lummie Maria) van Dijk. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.3.
1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.2 Jantje van Dijk, dochter van Egbert van Dijk en Lummigje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3). Jantje trouwde met Thedorus Haven. Thedorus is geboren op 02-11-1932 in Langelille, Friesland, Nld.
Notitie bij de geboorte van Thedorus: Joop Veenstra, Oldemarkt
Thedorus is overleden op 31-03-1997 in Heerenveen, WSW, Friesland, Nld, 64 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-1997 in Wolvega.
Notitie bij overlijden van Thedorus: Joop Veenstra, Oldemarkt
Kind van Jantje en Thedorus:
1 Lubbertus Theodorus Haven [1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.2.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.1 Gaatske Veenstra, dochter van Sieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.4) en Cornelia (Corrie) Jager. Gaatske trouwde met Cornelis (Kees) de Goede.
Kinderen van Gaatske en Kees:
1 Erik Martijn (Erik) de Goede [1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.1.1].
2 Marjan Ester (Marjan) de Goede [1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.2 Jantje (Jannie) Veenstra, dochter van Sieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.4) en Cornelia (Corrie) Jager. Jannie trouwde met Wolter Bosscha.
Kinderen van Jannie en Wolter:
1 Ruud Bosscha [1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.2.1].
2 Ingrid Bosscha [1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.2.2].
3 Ellen Bosscha [1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.2.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.4 Bauke Veenstra, zoon van Sieger Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.4) en Cornelia (Corrie) Jager. Bauke trouwde met Wendy de Boer.
Kind van Bauke en Wendy:
1 Roy Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.4.4.1], geboren op 12-02-2001 in Meppel. Roy is overleden op 14-02-2001 in Zwolle, 2 dagen oud. Hij is begraven in Steenwijkerwold.
1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.1 Harm Veenstra, zoon van Albert Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5) en Tjitske van Eyck. Harm trouwde met Cora Simone (Cora) Lor.
Kinderen van Harm en Cora:
1 Albert (Bert) Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.1.1].
2 Anneke Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.1.2].
3 Tjitske Corien (Corien) Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.1.3].
4 Simone Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.1.4].
5 Nienke Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.1.5].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.2 Johannes (Joop) Veenstra, zoon van Albert Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5) en Tjitske van Eyck. Joop trouwde met Mijntje Blaauw.
Kinderen van Joop en Mijntje:
1 Margo Veenstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.2.1.
2 Tjitske Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.2.2].
3 Harriet Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.2.3].
4 Albertina Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.2.4].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.3 Aaltje Veenstra, dochter van Albert Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5) en Tjitske van Eyck. Aaltje trouwde met Gerrit Albertus (Ger) van Goor.
Kinderen van Aaltje en Ger:
1 Johnny van Goor [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.3.1].
2 Alco (Marco) van Goor. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.3.2.
1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.4 Jantje Veenstra, dochter van Albert Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5) en Tjitske van Eyck. Jantje trouwde met Lambert Timmerman.
Kind van Jantje en Lambert:
1 Sanne Timmerman [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.4.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.5 Ummigje Veenstra, dochter van Albert Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5) en Tjitske van Eyck. Ummigje trouwde met Jochem Oord.
Kinderen van Ummigje en Jochem:
1 Tjitske Oord [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.5.1].
2 Foeke Oord [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.5.2].
3 Joukje Albertyn Oord [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.5.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.1 Albert Been, zoon van Hendrik Been en Jantje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6). Albert trouwde met Aafje Martine Veenstra.
Kinderen van Albert en Aafje:
1 Liedijan Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.1.1].
2 Uilke Henderik (Heinse) Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.2 Harm Been, zoon van Hendrik Been en Jantje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6). Harm trouwde met Hennie van de Linde.
Kinderen van Harm en Hennie:
1 Henry Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.2.1].
2 Klaas Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.2.2].
3 Dieneke Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.2.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.3 Jan Been, zoon van Hendrik Been en Jantje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6). Jan trouwde met Jantje Tippe.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Hermen Klaas (Hermen) Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.3.1].
2 Marjan Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.3.2].
3 Hans Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.3.3].
4 Rick Been [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.3.4].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.4 Jantje (Janneke) Been, dochter van Hendrik Been en Jantje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6). Janneke trouwde met Johan Maarten (Hans) van Dijk.
Kinderen van Janneke en Hans:
1 Maarten Cornelis (Marc) van Dijk [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.4.1].
2 Rianne van Dijk [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.4.2].
3 Jos van Dijk [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.4.3].
4 Christian van Dijk [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.4.4].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.5 Klaasje Been, dochter van Hendrik Been en Jantje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6). Klaasje trouwde met Marten Frans Hendrik (Marco) Kamp.
Kinderen van Klaasje en Marco:
1 Jeanet Kamp [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.5.1].
2 Hendrik (Erik) Kamp [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.5.2].
3 Jeroen Kamp [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.5.3].
4 Marije Kristen Kamp [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.5.4].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.6 Ummigje Henderika (Hennie) Been, dochter van Hendrik Been en Jantje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.6). Hennie trouwde met Roelof Jan (Roelof) Siepel.
Kinderen van Hennie en Roelof:
1 Eline Siepel [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.6.1].
2 Sander Siepel [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.6.2].
3 Martijn Siepel [1.1.2.1.5.4.2.3.2.6.6.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.1 Luitzen Gerardus de Lange, zoon van Poppe de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.3.1) en Geesje Stappenbelt. Luitzen trouwde met Mietsje Teatske van der Veen.
Kinderen van Luitzen en Mietsje:
1 Marthe de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.1.1].
2 Tanne de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.2 Henriette Janet de Lange, dochter van Poppe de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.3.1) en Geesje Stappenbelt. Henriette trouwde met Tyco Broekhuizen.
Kind van Henriette en Tyco:
1 Matt Broekhuizen [1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.2.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.3 Sigrid de Lange, dochter van Poppe de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.3.1) en Geesje Stappenbelt. Sigrid trouwde met Jos Pelgröm.
Kinderen van Sigrid en Jos:
1 Xander Luitzen Gerardus Pelgröm [1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.3.1].
2 Marijke Pelgröm [1.1.2.1.5.4.2.3.3.1.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.1 Sigrid Geertruida Lidwina de Lange, dochter van Jan de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.3.3) en Margaretha Theodora Helena Eg. Sigrid trouwde met Lambertus Johannes Cornelis Hoff.
Kinderen van Sigrid en Lambertus:
1 Barry Johannes Hoff [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.1.1].
2 Denise Anne Margarethe Hoff [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.1.2].
3 Divera Maria Paula Hoff [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.1.3].
4 Michelle Berrid Hoff [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.1.4].
1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.2 Jacobus Johannes Franciscus de Lange, zoon van Jan de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.3.3) en Margaretha Theodora Helena Eg. Jacobus trouwde met Jolanda Emmie Sijtsma.
Kinderen van Jacobus en Jolanda:
1 Sebastiaan Jacobus de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.2.1].
2 Marjolein Jantiena Jolanda de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.3 Ericus Ludovicus Gerardus de Lange, zoon van Jan de Lange (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.3.3) en Margaretha Theodora Helena Eg. Ericus trouwde met Monique Margaretha Duvera Visser.
Kinderen van Ericus en Monique:
1 Amy Naomi de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.3.1].
2 Jorn Erik de Lange [1.1.2.1.5.4.2.3.3.3.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1 Alie Veenstra, dochter van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1) en Antje (Annie) Visser. Alie:
(1) trouwde met Henk Berger.
(2) trouwde met Leo van de Sman. Leo is een zoon van Henk van de Sman en Truus van de Helm.
Kinderen van Alie en Henk:
1 Ronald Rene Berger. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.1.
2 Rob Arnold Berger. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.2.
3 Roger Martijn Berger. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.3.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2 Grietje Veenstra, dochter van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1) en Antje (Annie) Visser. Grietje:
(1) trouwde met Koos Kootstra. Koos is een zoon van Teunis Kootstra en Everdina Dijkstra.
(2) ging samenwonen met Joop de Vries.
Kinderen van Grietje en Koos:
1 Peter Teunis Kootstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.1.
2 Fredy Karel Kootstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.2.
3 Rene Lijkel Kootstra. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.3.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.3 Geziena Veenstra, dochter van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1) en Antje (Annie) Visser. Geziena trouwde met Herman Hoekstra.
Kinderen van Geziena en Herman:
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.4 Fokke Veenstra, zoon van Klaas Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1) en Antje (Annie) Visser. Fokke trouwde met Anna Magdalena van de Voort. Anna is een dochter van Gerrit van de Voort en Albertje Pen.
Kinderen van Fokke en Anna:
1 Rutger Nils Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.4.1].
2 Judith Janine Veenstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.4.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.1 Bouwe Schaap, zoon van Harm Schaap en Gesina Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.2). Bouwe trouwde met Hillie Oosterhof.
Kind van Bouwe en Hillie:
1 Geeske Schaap. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.1.1.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.2 Harm Schaap, zoon van Harm Schaap en Gesina Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.2). Harm trouwde met Trijntje Leeuw.
Kinderen van Harm en Trijntje:
1 Petertje Gesina Schaap [1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.2.1].
2 Harm Jacob Schaap [1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.3 Gea Schaap, dochter van Harm Schaap en Gesina Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.2). Gea trouwde met IJsbrand Lageweg.
Kinderen van Gea en IJsbrand:
1 Gesina Lageweg [1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.3.1].
2 Luite Lageweg [1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1 Aaltje Veenstra, dochter van Jan Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3) en Gezina Gaal. Aaltje trouwde met Sibbe van de Molen.
Kinderen van Aaltje en Sibbe:
1 Gina van de Molen. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1.1.
2 Gert Jan van de Molen. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1.2.
3 Alex van de Molen [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1.3].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.2 Grietje Veenstra, dochter van Jan Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3) en Gezina Gaal. Grietje trouwde met Meine van de Meer.
Kinderen van Grietje en Meine:
1 Remco van de Meer [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.2.1].
2 Anita van de Meer. Volgt 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.2.2.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.3 Geesje Veenstra, dochter van Jan Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3) en Gezina Gaal. Geesje trouwde met Gerrit Boek.
Kinderen van Geesje en Gerrit:
1 Regina Boek [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.3.1].
2 Marjan Boek [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.3.2].
3 Erika Boek [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.3.3].
4 Sander Boek [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.3.4].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.5 Jannie Veenstra, dochter van Jan Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3) en Gezina Gaal. Jannie trouwde met Jan Vermeulen.
Kinderen van Jannie en Jan:
1 Tessa Vermeulen [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.5.1].
2 Harma Vermeulen [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.5.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.6 Riejet Veenstra, dochter van Jan Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3) en Gezina Gaal. Riejet:
(1) trouwde met Aquil.
(2) trouwde met Bagier Alie.
Kind van Riejet en Aquil:
1 Moshin Aquil [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.6.1].
Kinderen van Riejet en Bagier:
2 Isha Alie [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.6.2].
3 Baneen Alie [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.6.3].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.1 Trijntje Veenstra, dochter van Antoon Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.4) en Aaltje Lammers. Trijntje begon een relatie met Sake Sijtsma.
Kind van Trijntje en Sake:
1 Robin Sijtsma [1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.2 Aaltje Veenstra, dochter van Antoon Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.4) en Aaltje Lammers. Aaltje trouwde met Ben de Haan.
Kinderen van Aaltje en Ben:
1 Bennie de Haan [1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.2.1].
2 Hester de Haan [1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.3 Tjibbina Veenstra, dochter van Antoon Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.4) en Aaltje Lammers. Tjibbina trouwde met Jan Portijk.
Kinderen van Tjibbina en Jan:
1 Elisa Portijk [1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.3.1].
2 Pascal Portijk [1.1.2.1.5.4.2.5.1.4.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.1 Willem Meilof, zoon van Sibbel Meilof en Antje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.5). Willem trouwde met Conny Otterspeer.
Kinderen van Willem en Conny:
1 Marlies Meilof [1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.1.1].
2 Lisette Meilof [1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.1.2].
3 Bianca Meilof [1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.1.3].
4 Rianne Meilof [1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.1.4].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.2 Harm Meilof, zoon van Sibbel Meilof en Antje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.5). Harm trouwde met Corry Lekraan.
Kinderen van Harm en Corry:
1 Danny Meilof [1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.2.1].
2 Nancy Meilof [1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.3 Wicher Meilof, zoon van Sibbel Meilof en Antje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.5). Wicher trouwde met Jolanda Terlage.
Kinderen van Wicher en Jolanda:
1 Rody Meilof [1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.3.1].
2 Santana Meilof [1.1.2.1.5.4.2.5.1.5.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.2.1.1 Geertje Hermina Pijpen Pijpen, dochter van Jan Pijpen (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2.1) en Hermina Zwolle. Geertje trouwde met Gerhard Brouwer.
Kinderen van Geertje en Gerhard:
1 Beatrijs Catalijne Brouwer [1.1.2.1.5.4.2.5.2.1.1.1].
2 Rudger Maarten Brouwer [1.1.2.1.5.4.2.5.2.1.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.2.2.1 Geertje Alie de Boer, dochter van Roelof de Boer en Alie Pijpen (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.2.2). Geertje trouwde met Marinus Kammeraad.
Kinderen van Geertje en Marinus:
1 John Kammeraad [1.1.2.1.5.4.2.5.2.2.1.1].
2 Remco Roelof Kammeraad [1.1.2.1.5.4.2.5.2.2.1.2].
3 Jeno Marino Kammeraad [1.1.2.1.5.4.2.5.2.2.1.3].
1.1.2.1.5.4.2.5.5.1.1 Sipkje Adriaantje Veenstra, dochter van Harm Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.5.1) en Adriaantje van Fleeren. Sipkje:
(1) trouwde met H Scheer.
(2) trouwde met Rinke Spin.
Kinderen van Sipkje en H:
1 Jetse Scheer [1.1.2.1.5.4.2.5.5.1.1.1].
2 Arjan Scheer [1.1.2.1.5.4.2.5.5.1.1.2].
Kind van Sipkje en Rinke:
3 Marco Spin [1.1.2.1.5.4.2.5.5.1.1.3].
1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.1 Johannes Kuiper, zoon van Dirk Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1) en Trijntje Jantje van Drogen. Johannes trouwde met Anneke Witteveen.
Kinderen van Johannes en Anneke:
1 Tessa Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.1.1].
2 Daniek Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.2 Jochem Kuiper, zoon van Dirk Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1) en Trijntje Jantje van Drogen. Jochem trouwde met Jaqueline Veneboer.
Kinderen van Jochem en Jaqueline:
1 Roan Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.2.1].
2 Maringa Getine Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.3 Klaas Kuiper, zoon van Dirk Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1) en Trijntje Jantje van Drogen. Klaas trouwde met Angela Groen.
Kinderen van Klaas en Angela:
1 Cynthia Anna Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.3.1].
2 Melysse Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.3.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.4 Kornelis Kuiper, zoon van Dirk Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7.1) en Trijntje Jantje van Drogen. Kornelis begon een relatie met Anyka van de Zee.
Kinderen van Kornelis en Anyka:
1 Indy Ismay Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.4.1].
2 Tycho Jai Kuiper [1.1.2.1.5.4.2.5.7.1.4.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.7.2.2 Kleisje Broersma, dochter van Willem Broersma en Antje Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7.2). Kleisje trouwde met Rein de Vries.
Kinderen van Kleisje en Rein:
1 Huib de Vries [1.1.2.1.5.4.2.5.7.2.2.1].
2 Peter de Vries [1.1.2.1.5.4.2.5.7.2.2.2].
3 Gerben de Vries [1.1.2.1.5.4.2.5.7.2.2.3].
1.1.2.1.5.4.2.5.7.3.1 Grietje Lambertha Kuiper, dochter van Klaas Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7.3) en Klaasje Bakker. Grietje trouwde met Henri Louis Kramer.
Kind van Grietje en Henri:
1 Nino Valentin Kramer [1.1.2.1.5.4.2.5.7.3.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.7.3.2 Kleisje Ellis Kuiper, dochter van Klaas Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.7.3) en Klaasje Bakker. Kleisje trouwde met Norbert Martens.
Kind van Kleisje en Norbert:
1 Anke Martens [1.1.2.1.5.4.2.5.7.3.2.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.1 Jantje Aaltje Oosterkamp, dochter van Henk Oosterkamp (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.8.1) en Jantje Oosterveld. Jantje trouwde met Bernhard Dummer.
Kinderen van Jantje en Bernhard:
1 Sven Christian Dummer [1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.1.1].
2 Marlou Elise Dummer [1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.3 Aaltje Jantje Oosterkamp, dochter van Henk Oosterkamp (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.8.1) en Jantje Oosterveld. Aaltje trouwde met Harry de Vent.
Kind van Aaltje en Harry:
1 Daphne de Vent [1.1.2.1.5.4.2.5.8.1.3.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.10.1.1 Heleen Cornelia Kuiper, dochter van Dirk Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.10.1) en Neeltje van de Ree. Heleen trouwde met Ernst Verdonk.
Kind van Heleen en Ernst:
1 Neline Verdonk [1.1.2.1.5.4.2.5.10.1.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.10.2.2 Albertus de Wagt, zoon van Lippe de Wagt en Geertruida Kuiper (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.10.2). Albertus trouwde met Wietske Bakker.
Kind van Albertus en Wietske:
1 Lian de Wagt [1.1.2.1.5.4.2.5.10.2.2.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.11.1.1 Helga Huisman, dochter van Geert Cornelis Huisman (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.11.1) en Betsie Maat. Helga trouwde met Harry Schaaphok.
Kind van Helga en Harry:
1 Max Schaaphok [1.1.2.1.5.4.2.5.11.1.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.11.1.2 Grea Huisman, dochter van Geert Cornelis Huisman (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.11.1) en Betsie Maat. Grea trouwde met Renee Koekoek.
Kind van Grea en Renee:
1 Klaas Cornelis Koekoek [1.1.2.1.5.4.2.5.11.1.2.1].
1.1.2.1.5.8.6.1.4.1.1 Marinus Gerrit (Rien) Post, zoon van Anne Post en Roelofje Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1.4.1). Rien trouwde met Katinka Petronella Francisca Mathilda (Katinka) van Hoof.
Kinderen van Rien en Katinka:
1 Otto Post [1.1.2.1.5.8.6.1.4.1.1.1].
2 Ida Post [1.1.2.1.5.8.6.1.4.1.1.2].
1.1.2.1.5.8.6.1.4.1.2 Gerrit Berend (Gert) Post, zoon van Anne Post en Roelofje Tip (zie 1.1.2.1.5.8.6.1.4.1). Gert trouwde met Sonja Astrid van der Heide.
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.1 Gerlinde Bennink, dochter van Tiem Bennink en Kleisje Sluiter (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1). Gerlinde trouwde met Harald Kolk.
Kinderen van Gerlinde en Harald:
1 Karin Kolk [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.1.1].
2 Sanne Kolk [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.1.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3.2 Clarissa Beens, dochter van Gerrit Beens en Janke Sluiter (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3). Clarissa trouwde met Albert Koekoek.
Kinderen van Clarissa en Albert:
1 Koop Koekoek [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3.2.1].
2 Gerrit Koekoek [1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.3.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4.1 Tijmen Booij, zoon van Harm Booij en Geertje Sluiter (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.1.8.4). Tijmen trouwde met Anneke Doornenbal.
1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.1 Egbert van Dijk, zoon van Willem van Dijk (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1) en Antje Muurling. Egbert trouwde met Jeanette Karin Bakker.
Kinderen van Egbert en Jeanette:
1 Willem Harm van Dijk [1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.1.1].
2 Hessel Sietse van Dijk [1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.1.2].
3 Noa Myrthe van Dijk [1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.1.3].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.2 Hiltje Jantina van Dijk, dochter van Willem van Dijk (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1) en Antje Muurling. Hiltje trouwde met Dick Hendrik van de Linde.
Kind van Hiltje en Dick:
1 Antje Hilena van de Linde [1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.2.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.3 Lummigje Maria (Lummie Maria) van Dijk, dochter van Willem van Dijk (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1) en Antje Muurling. Lummie Maria trouwde met Willem Richard Smit.
Kind van Lummie Maria en Willem:
1 Frits Smit [1.1.2.1.5.4.2.3.2.3.1.3.1].
1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.2.1 Margo Veenstra, dochter van Johannes (Joop) Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.2) en Mijntje Blaauw. Margo ging samenwonen met Jozef Jeroen Boerman.
1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.3.2 Alco (Marco) van Goor, zoon van Gerrit Albertus (Ger) van Goor en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.3). Marco trouwde met Lavinia Natasja Berber Rijkeboer.
Kind van Marco en Lavinia:
1 Jordy Gerrelt Frederik van Goor [1.1.2.1.5.4.2.3.2.5.3.2.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.1 Ronald Rene Berger, zoon van Henk Berger en Alie Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1). Ronald:
(1) trouwde met Hilly Dam.
(2) ging samenwonen met Sandra Baas.
Kinderen van Ronald en Hilly:
1 Kevin Maurice Berger [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.1.1].
2 Valerie Alene Maria Berger [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.1.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.2 Rob Arnold Berger, zoon van Henk Berger en Alie Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1). Rob trouwde met Patricia Dam.
Kind van Rob en Patricia:
1 Imani Luen Berger [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.2.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.3 Roger Martijn Berger, zoon van Henk Berger en Alie Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1). Roger trouwde met Christel Verstalen.
Kind van Roger en Christel:
1 Pepijn Lucas Berger [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.1.3.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.1 Peter Teunis Kootstra, zoon van Koos Kootstra en Grietje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2). Peter begon een relatie met Connie Menger.
Kinderen van Peter en Connie:
1 Yentel Kootstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.1.1].
2 Merveyn Kootstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.1.2].
3 Ceylan Kootstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.1.3].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.2 Fredy Karel Kootstra, zoon van Koos Kootstra en Grietje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2). Fredy trouwde met Marjolein Sanders.
Kinderen van Fredy en Marjolein:
1 Xannah Mereth Kootstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.2.1].
2 Mârel Merle Kootstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.2.2].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2.3 Rene Lijkel Kootstra, zoon van Koos Kootstra en Grietje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.2). Rene trouwde met Rika Steigstra.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.3.1 Jan Hoekstra, zoon van Herman Hoekstra en Geziena Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.3). Jan trouwde met Rosalien Terlingen.
Kind van Jan en Rosalien:
1 Ruben Hoekstra [1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.3.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.3.2 Anja Hoekstra, dochter van Herman Hoekstra en Geziena Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.1.3). Anja begon een relatie met Henk van de Tuin.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.1.1 Geeske Schaap, dochter van Bouwe Schaap (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.1) en Hillie Oosterhof. Geeske begon een relatie met Gerhard Teleng.
Kind van Geeske en Gerhard:
1 Ilse Teleng [1.1.2.1.5.4.2.5.1.2.1.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1.1 Gina van de Molen, dochter van Sibbe van de Molen en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1). Gina trouwde met Rinus Rinia.
Kind van Gina en Rinus:
1 Jonathan Rinia [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1.1.1].
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1.2 Gert Jan van de Molen, zoon van Sibbe van de Molen en Aaltje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.1). Gert trouwde met Carla Nolles.
1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.2.2 Anita van de Meer, dochter van Meine van de Meer en Grietje Veenstra (zie 1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.2). Anita trouwde met Marten Cuperus.
Kinderen van Anita en Marten:
1 Wessel Cuperus [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.2.2.1].
2 Jildau Cuperus [1.1.2.1.5.4.2.5.1.3.2.2.2].
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 23-01-2024 16:58:55 door A. Post