Parenteel van Sytse Sytses Posthima

1 Sytse Sytses Posthima is geboren omstreeks 1657 in IJlst, zoon van [waarschijnlijk] Sytse Sytses en Frouck Idses.
Notitie bij Sytse: Woonde bij trouwen te IJlst.
Geen doopakte te vinden. Vermoedelijk een voorkind van Sytse Sytses en Frouck Idses.
Sytse ging in ondertrouw, ongeveer 24 jaar oud, op 25-07-1681 in IJlst met Tiets Janties.
Notitie bij het huwelijk van Sytse en Tiets: Attestatie afgegeven
Tiets is geboren in IJlst.
Kinderen van Sytse en Tiets:
1 Feyte Sytses Posthima [1.1]. Hij is gedoopt op 17-09-1682 in IJlst.
2 Elingh Sytses Posthima [1.2]. Hij is gedoopt op 18-11-1683 in IJlst. Elingh is overleden vóór 1690 in IJlst, ten hoogste 7 jaar oud.
3 Sytse Sytses Postma, gedoopt op 01-03-1685 in IJlst. Volgt 1.3.
4 Grytie Posthima [1.4]. Zij is gedoopt op 03-10-1686 in IJlst.
5 Tiets Sytses Posthima [1.5]. Zij is gedoopt op 18-03-1688 in IJlst.
6 Elingh Sytses Posthima [1.6]. Hij is gedoopt op 06-04-1690 in IJlst.
1.3 Sytse Sytses Postma, zoon van Sytse Sytses Posthima (zie 1) en Tiets Janties. Hij is gedoopt op 01-03-1685 in IJlst.
Beroep:
vanaf 1745     scheepstimmerman
Sytse:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 23-05-1723 in Dokkum met Albertje Martens. Albertje is geboren in Dokkun.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op 26-02-1747 in Dokkum [bron: DTB Trouwen Dokkum archief 28 nr 0177] met Janke Foppes. Janke is geboren in Dokkum. Zij is begraven op 30-08-1775 in Groningen [bron: DTB Begraven te Groningen archief 1329/955].
Notitie bij overlijden van Janke: Janke Foppes vrouw van Sijtze Sijtzes heeft gewoont in Nie jat Straat. ’t Laken v d Scheepstimmergilde
Kinderen van Sytse en Albertje:
1 Sijtze Sijtzes Postma, geboren op 02-03-1724 in Dokkum. Volgt 1.3.1.
2 Jetske Sijtzes [1.3.2]. Zij is gedoopt op 13-04-1727 in Dokkum.
3 Marten Sijtzes [1.3.3]. Hij is gedoopt op 13-01-1729 in Dokkum.
4 Marten Sijtzes [1.3.4]. Hij is gedoopt op 03-05-1730 in Dokkum.
5 Marten Sijtzes [1.3.5]. Hij is gedoopt op 05-12-1731 in Dokkum.
6 Marten Sijtzes [1.3.6]. Hij is gedoopt op 18-01-1733 in Dokkum.
7 Aaltje Sijtzes [1.3.7]. Zij is gedoopt op 06-06-1734 in Dokkum.
8 Aaltje Sijtzes [1.3.8]. Zij is gedoopt op 06-07-1735 in Dokkum.
9 Aaltje Sijtzes [1.3.9]. Zij is gedoopt op 26-05-1738 in Dokkum.
10 Geeltje Sijtzes [1.3.10]. Zij is gedoopt op 26-03-1743.
11 Marten Sijtzes [1.3.11]. Hij is gedoopt op 26-03-1743.
12 Marten Sijtzes [1.3.12]. Hij is gedoopt op 22-08-1745 in Dokkum.
Kinderen van Sytse en Janke:
13 Sijtske Sijtzes [1.3.13]. Zij is gedoopt op 30-06-1748 in Dokkum.
14 Foppe Sijtzes [1.3.14]. Hij is gedoopt op 11-06-1752 in Dokkum.
1.3.1 Sijtze Sijtzes Postma is geboren op 02-03-1724 in Dokkum, zoon van Sytse Sytses Postma (zie 1.3) en Albertje Martens. Sijtze is overleden na 1783, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Sijtze: Ook geschreven als Sijtse Sijtses en Sytze Sytzes
Sijtze trouwde, 27 jaar oud, op 09-05-1751 in Drachten [bron: DTB 624] met Antje Sjoerts, 15 jaar oud. Antje is geboren op 02-02-1736 in Noorderdrachten, dochter van Sjoerd Douwes en Dingel Gerrits. Zij is gedoopt op 20-02-1783 in Drachten. Antje is overleden op 21-05-1816 in Drachten, 80 jaar oud.
Kinderen van Sijtze en Antje:
1 Sjoerd Sytzes Post(hu)ma [1.3.1.1], geboren op 02-02-1756 in Noorderdrachten. Hij is gedoopt op 20-02-1783 in Drachten.
2 Geeske Sytzes Post(hu)ma [1.3.1.2], geboren in 1770 in Noorderdrachten. Geeske is overleden op 16-03-1835 in Hennaarderadeel, 64 of 65 jaar oud.
3 Lijsbeth Sytzes Post(hu)ma [1.3.1.3], geboren in 10-1771 in Noorderdrachten. Zij is gedoopt op 16-01-1780 in Drachten.
4 Grietje Sietses Post(hu)ma [1.3.1.4], geboren op 22-12-1774 in Noorderdrachten. Zij is gedoopt op 16-01-1780 in Drachten. Grietje is overleden op 11-06-1824 in Smallingerland, 49 jaar oud.
5 Gerrit Sietses Post(hu)ma, geboren op 18-12-1777 in Noorderdrachten. Volgt 1.3.1.5.
6 Eelkjen Sijtzes [1.3.1.6], geboren op 06-12-1779 in Damwoude. Zij is gedoopt op 30-01-1780 in Dantumawoude.
1.3.1.5 Gerrit Sietses Post(hu)ma is geboren op 18-12-1777 in Noorderdrachten, zoon van Sijtze Sijtzes Postma (zie 1.3.1) en [misschien] Antje Sjoerts. Hij is gedoopt op 16-01-1780 in Drachten. Gerrit is overleden op 23-02-1821 in Smallingerland, 43 jaar oud [bron: akte B4]. Gerrit:
(1) trouwde in Drachten met Reintje Sjoerds van der Heide. Reintje is geboren in 1794 in Drachten, dochter van Sjoerd Hendriks van der Heide en Martzen Jans Heida. Reintje is overleden op 08-07-1857 in Smallingerland, 62 of 63 jaar oud [bron: Akte A 102].
Notitie bij overlijden van Reintje: In akte met achternaam Heida en 66 jaar oud en weduwe.
Reintje trouwde later op 12-05-1825 in Drachten [bron: Akte nr. 10] met Klaas Daniels Klazinga (geb. 1792).
Notitie bij Reintje: Komt ook voor met achternaam Heida.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 06-07-1806 in Drachten [bron: DTB 624] met Antje Uiltjes, nadat zij op 06-07-1806 in Drachten in ondertrouw zijn gegaan [bron: DTB 624]. Antje is geboren in Zuiderdrachten. Antje is overleden in Smallingerland.
Kind van Gerrit en Reintje:
1 Sieger Gerrits Postuma, geboren op 19-03-1813 in Drachten. Volgt 1.3.1.5.3.
Kinderen van Gerrit en Antje:
2 Sietze Gerrits Postma, geboren op 11-05-1807 in Noorderdrachten. Volgt 1.3.1.5.1.
3 Uiltje Gerrits Postuma [1.3.1.5.2], geboren op 16-06-1808 in Noorderdrachten. Hij is gedoopt op 10-07-1808 in Drachten [bron: DTB 623]. Uiltje is overleden op 22-03-1815 in Drachten, 6 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Uiltje: In overlijdensakte Postma genaamd met een leeftijd van 9 jaar.
1.3.1.5.1 Sietze Gerrits Postma is geboren op 11-05-1807 in Noorderdrachten, zoon van Gerrit Sietses Post(hu)ma (zie 1.3.1.5) en Antje Uiltjes. Hij is gedoopt op 21-06-1807 in Drachten. Sietze is overleden op 01-04-1880 in Smallingerland, 72 jaar oud. Sietze trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1834 in Smallingerland [bron: akte nr. 14] met Jantje Ties de Vries, 26 of 27 jaar oud. Jantje is geboren in 1807 in Surhuisterveen, dochter van Ties Jelles de Vries en Jeltje Jans. Jantje is overleden op 23-06-1883 in Smallingerland, 75 of 76 jaar oud.
Kinderen van Sietze en Jantje:
1 Tie Postma [1.3.1.5.1.1], geboren op 14-03-1835 in Smallingerland. Tie is overleden op 30-04-1839 in Smallingerland, 4 jaar oud.
2 Antje Postma, geboren op 03-07-1841 in Smallingerland. Volgt 1.3.1.5.1.2.
3 Postma [1.3.1.5.1.3], levenloos geboren zoon, geboren op 10-12-1843 in Smallingerland.
4 Sytze Postma, geboren op 28-10-1844 in Smallingerland. Volgt 1.3.1.5.1.4.
1.3.1.5.3 Sieger Gerrits Postuma is geboren op 19-03-1813 in Drachten, zoon van Gerrit Sietses Post(hu)ma (zie 1.3.1.5) en Reintje Sjoerds van der Heide. Sieger is overleden op 01-04-1858 in Haulerwijk, 45 jaar oud [bron: akte 66].
Notitie bij Sieger: Was in 1844 eigenaar van het perceel Donkerbroek sectie B nummer1274 te Haulerwijk.
Sieger trouwde, 27 jaar oud, op 17-12-1840 in Ooststellingwerf [bron: Akte nr. 33] met Wytske Jacobs Belle, 23 jaar oud. Wytske is geboren op 17-08-1817 in Lippenhuizen, dochter van Jacob Hendriks Belle en Antje Jans de Vries. Wytske is overleden op 24-03-1894 in Veenoord, 76 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wytske: in overlijdensakte als geboortedatum 17-08-1817
Kinderen van Sieger en Wytske:
1 Jacob Siegers Posthuma, geboren op 08-08-1841 in Haulerwijk. Volgt 1.3.1.5.3.1.
2 Roelke Siegers Postma, geboren op 28-05-1844 in Haulerwijk. Volgt 1.3.1.5.3.2.
3 Antje Siegers Postma, geboren op 16-06-1846 in Haulerwijk. Volgt 1.3.1.5.3.3.
4 Sjoerd Siegers Postuma, geboren in 1848 in Ooststellingwerf. Volgt 1.3.1.5.3.4.
5 Jan Siegers Postma [1.3.1.5.3.5], geboren op 02-04-1851 in Haulerwijk. Jan is overleden op 24-04-1851 in Haulerwijk, 22 dagen oud.
6 Gerrit Siegers Postma, geboren op 05-05-1852 in Haulerwijk. Volgt 1.3.1.5.3.6.
7 Jan Siegers Postma, geboren op 17-11-1854 in Ooststellingwerf. Volgt 1.3.1.5.3.7.
8 Oege Siegers Post(u)ma, geboren op 24-03-1857 in Haulerwijk. Volgt 1.3.1.5.3.8.
1.3.1.5.1.2 Antje Postma is geboren op 03-07-1841 in Smallingerland, dochter van Sietze Gerrits Postma (zie 1.3.1.5.1) en Jantje Ties de Vries. Antje is overleden op 09-09-1899 in Samllingerland, 58 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1866 in Drachten met Feitze Veenstra, 26 of 27 jaar oud. Feitze is geboren in 1839 in Drachten, zoon van Brand Feitzes Veenstra en Seike Sjoerds Modderman.
1.3.1.5.1.4 Sytze Postma is geboren op 28-10-1844 in Smallingerland, zoon van Sietze Gerrits Postma (zie 1.3.1.5.1) en Jantje Ties de Vries. Sytze trouwde, 42 jaar oud, op 20-10-1887 in Smallingerland met Trijntje Pieters van der Brug, 31 of 32 jaar oud. Trijntje is geboren in 1855 in Opeinde, dochter van Pieter Gurbes van der Brug en Iebeltje Jaspers de Vries.
Kinderen van Sytze en Trijntje:
1 Harm Postma [1.3.1.5.1.4.1], geboren op 21-08-1888 in Smallingerland. Harm is overleden op 25-08-1888 in Smallingerland, 4 dagen oud.
2 Postma [1.3.1.5.1.4.2], levenloos geboren zoon, geboren op 27-11-1889 in Smallingerland.
3 Antje Postma, geboren op 19-10-1891 in Smallingerland. Volgt 1.3.1.5.1.4.3.
4 Harmke Postma [1.3.1.5.1.4.4], geboren op 07-12-1894 in Smallingerland. Harmke is overleden op 21-06-1900 in Smallingerland, 5 jaar oud.
1.3.1.5.3.1 Jacob Siegers Posthuma is geboren op 08-08-1841 in Haulerwijk, zoon van Sieger Gerrits Postuma (zie 1.3.1.5.3) en Wytske Jacobs Belle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-08-1841 [bron: akte nr. 94]. Jacob is overleden op 02-08-1933 in Emmen gem., 91 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-09-1867 in Emmen met Anna Maria Moorman, 23 jaar oud. Anna is geboren op 17-02-1844 in Ambt Hardenberg, dochter van Jan Harm Moorman en Femia Helena Einhaus. Anna is overleden in 1875 in Emmen gem., 30 of 31 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 10-03-1876 in Sleen met Rimkje Renzes de Vries, 21 jaar oud. Rimkje is geboren op 26-03-1854 in Norg gem., dochter van Renze de Vries en Antje de Jong. Rimkje is overleden op 09-03-1929 in Emmen gem., 74 jaar oud.
Kind van Jacob en Anna:
1 Johannes Posthuma, geboren op 17-09-1891 in Emmen gem.. Volgt 1.3.1.5.3.1.8.
Kinderen van Jacob en Rimkje:
2 Roelofje Posthuma [1.3.1.5.3.1.1], geboren op 25-06-1877 in Veenoord (Sleen). Roelofje is overleden op 23-11-1914 in Zwolle, 37 jaar oud.
3 Renze Post(hu)ma, geboren op 18-07-1879 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.1.2.
4 Sjoerd Postma, geboren op 01-05-1881 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.1.3.
5 Sieger Posthuma, geboren op 12-09-1883 in Emmen. Volgt 1.3.1.5.3.1.4.
6 Johanna Siena Posthuma [1.3.1.5.3.1.5], geboren op 19-11-1885 in Nieuw Amsterdam (Emmen). Johanna is overleden op 22-12-1969, 84 jaar oud.
7 Gerrit Posthuma, geboren op 05-06-1887 in Emmen gem.. Volgt 1.3.1.5.3.1.6.
8 Gradus Posthuma, geboren op 02-03-1889 in Barger Oosterveen (Emmen). Volgt 1.3.1.5.3.1.7.
9 Pieter Posthuma, geboren op 15-12-1893 in Emmen gem.. Volgt 1.3.1.5.3.1.9.
10 Auke Posthuma [1.3.1.5.3.1.10], geboren op 07-06-1895 in Emmen gem.. Auke is overleden op 02-02-1897 in Emmen gem., 1 jaar oud.
11 Oege Posthuma, geboren op 27-09-1897 in Emmen gem.. Volgt 1.3.1.5.3.1.11.
1.3.1.5.3.2 Roelke Siegers Postma is geboren op 28-05-1844 in Haulerwijk, dochter van Sieger Gerrits Postuma (zie 1.3.1.5.3) en Wytske Jacobs Belle. Roelke is overleden op 06-11-1920 in Emmen gem., 76 jaar oud. Roelke trouwde, 17 jaar oud, op 24-01-1862 in Ooststellingwerf met Johannes van Wijk, 27 of 28 jaar oud. Johannes is geboren in 1834. Johannes is overleden na 1920, minstens 86 jaar oud.
1.3.1.5.3.3 Antje Siegers Postma is geboren op 16-06-1846 in Haulerwijk, dochter van Sieger Gerrits Postuma (zie 1.3.1.5.3) en Wytske Jacobs Belle. Antje is overleden op 08-01-1935 in Emmen gem., 88 jaar oud. Antje:
(1) trouwde met Jacob de Haan. Jacob begon later een relatie met Jantien Struik.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 24-04-1913 in Emmen [bron: akte 93] met Andries Oldekamp.
1.3.1.5.3.4 Sjoerd Siegers Postuma is geboren in 1848 in Ooststellingwerf, zoon van Sieger Gerrits Postuma (zie 1.3.1.5.3) en Wytske Jacobs Belle. Sjoerd is overleden op 03-01-1917 in Emmen gem., 68 of 69 jaar oud. Sjoerd trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 12-12-1878 in Sleen [bron: akte nummer 24] met Antje Alberts Glas, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1855 in Ooststellingwerf, dochter van Albert Libbes Glas en Trijntje Jentjes de Vries.
Kinderen van Sjoerd en Antje:
1 Sieger Postuma, geboren in 1881 in Emmen. Volgt 1.3.1.5.3.4.1.
2 Albert Postuma, geboren in 1883 in Emmen. Volgt 1.3.1.5.3.4.2.
3 Trijntje Postuma, geboren in 1888 in Emmen. Volgt 1.3.1.5.3.4.3.
4 Roelofje Postuma, geboren in 1892 in Emmen. Volgt 1.3.1.5.3.4.4.
5 Janke Postuma, geboren in 1896 in Emmen. Volgt 1.3.1.5.3.4.5.
6 Anna Postuma, geboren in 1898 in Emmen. Volgt 1.3.1.5.3.4.6.
1.3.1.5.3.6 Gerrit Siegers Postma is geboren op 05-05-1852 in Haulerwijk, zoon van Sieger Gerrits Postuma (zie 1.3.1.5.3) en Wytske Jacobs Belle. Gerrit is overleden op 25-08-1918 in Emmen gem., 66 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: geboren als Posthuma. Bij huwelijk en daarna Postma als familienaam.
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1875 in Emmen met Jantje Ates Veenstra, 18 jaar oud. Jantje is geboren op 25-03-1857 in Ooststellingwerf, dochter van Ate Eits Veenstra en Trijntje Tjibbes Jongsma. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-03-1857 [bron: Akte nr. A87]. Jantje is overleden in onbekend.
Kinderen van Gerrit en Jantje:
1 Wietske Postma, geboren op 13-09-1876 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.3.1.5.3.6.1.
2 Margje (Maaije) Postma, geboren op 31-05-1879 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.3.1.5.3.6.2.
3 Trijntje Postma, geboren op 31-12-1881 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.3.1.5.3.6.3.
4 Sieger Postma, geboren op 06-01-1885 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.3.1.5.3.6.4.
5 Harmke Postma, geboren op 12-04-1887 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.3.1.5.3.6.5.
6 Jacob Postma, geboren op 18-02-1890 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.3.1.5.3.6.6.
7 Ate Postma [1.3.1.5.3.6.7], geboren op 14-06-1892 in Schoonebekerveld. Ate is overleden in onbekend.
8 Roelfien Postma, geboren op 17-06-1895 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.3.1.5.3.6.8.
1.3.1.5.3.7 Jan Siegers Postma is geboren op 17-11-1854 in Ooststellingwerf, zoon van Sieger Gerrits Postuma (zie 1.3.1.5.3) en Wytske Jacobs Belle. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte 41]. Jan is overleden op 29-07-1948 in Emmen, 93 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 08-06-1878 in Sleen met Jantje Kuikstra, 18 of 19 jaar oud. Jantje is geboren in 1859 in Hardenberg, dochter van Hendrik Kuikstra en Catharina Scharenburg.
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 14-05-1912 in Emmen met Hiltje Zevenberg, 53 of 54 jaar oud. Hiltje is geboren in 1858 in Leek, dochter van Hindrik Zeveneberg en Teetske Aakster. Hiltje is overleden op 21-02-1935 in Emmen, 76 of 77 jaar oud. Hiltje trouwde voorheen op 04-05-1883 in Emmen met Anne Proem.
Kinderen van Jan en Jantje:
1 Wietske Postuma, geboren op 08-05-1879 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.7.1.
2 Rieka Postema, geboren in 1883 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.7.2.
3 Henderik Postuma, geboren in 1885 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.7.3.
4 Roelofje Posthuma, geboren in 1890 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.3.1.5.3.7.4.
5 Siena Posthuma, geboren in 1893 in Emmen. Volgt 1.3.1.5.3.7.5.
1.3.1.5.3.8 Oege Siegers Post(u)ma is geboren op 24-03-1857 in Haulerwijk [bron: akte A 86], zoon van Sieger Gerrits Postuma (zie 1.3.1.5.3) en Wytske Jacobs Belle. Oege is overleden op 15-06-1912 in Veenoord (Sleen gem.), 55 jaar oud. Oege trouwde, 23 jaar oud, op 27-11-1880 in Sleen [bron: akte nr. 18] met Antje Luik, 21 jaar oud. Antje is geboren op 19-05-1859 in Opsterland [bron: Akte A 158], dochter van Albert Tijmens Luik en Sjoukjen Douwes Duursma.
Kinderen van Oege en Antje:
1 Wietske Postuma, geboren op 11-01-1881 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.8.1.
2 Sjoukje Postuma [1.3.1.5.3.8.2], geboren op 26-11-1882 in Veenoord [bron: akte nr. 95].
3 Roelfien Postuma, geboren op 26-12-1884 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.8.3.
4 Reintje Postuma [1.3.1.5.3.8.4], geboren op 09-05-1887 in Veenoord. Reintje is overleden op 20-05-1887 in Veenoord, 11 dagen oud.
5 Albert Postuma, geboren op 03-05-1889 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.8.5.
6 Sjouwkje Postuma, geboren op 17-02-1891 in Veenoord. Volgt 1.3.1.5.3.8.6.
7 Sieger Postuma [1.3.1.5.3.8.7], geboren op 27-02-1896 in Veenoord.
8 Pietje Postuma [1.3.1.5.3.8.8], geboren op 18-03-1898 in Veenoord.
1.3.1.5.1.4.3 Antje Postma is geboren op 19-10-1891 in Smallingerland, dochter van Sytze Postma (zie 1.3.1.5.1.4) en Trijntje Pieters van der Brug. Antje trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1916 in Drachten [bron: Akte nr. 50] met Pieter Jager, 34 of 35 jaar oud. Pieter is geboren in 1881 in `Drachten, zoon van Jogchum Jager en Geertje Buisman.
1.3.1.5.3.1.2 Renze Post(hu)ma is geboren op 18-07-1879 in Veenoord, zoon van Jacob Siegers Posthuma (zie 1.3.1.5.3.1) en Rimkje Renzes de Vries. Renze is overleden in onbekend. Renze trouwde, 21 jaar oud, op 25-04-1901 in Emmen met Jantina Dokter. Jantina is geboren in Borger.
1.3.1.5.3.1.3 Sjoerd Postma is geboren op 01-05-1881 in Veenoord, zoon van Jacob Siegers Posthuma (zie 1.3.1.5.3.1) en Rimkje Renzes de Vries. Sjoerd is overleden in onbekend.
Notitie bij Sjoerd: geboren als Posthuma. In huwelijksakte Postma genoemd.
Sjoerd trouwde, 23 jaar oud, op 06-04-1905 in Emmen met Trijntje Postma, 23 jaar oud. Zie 1.3.1.5.3.6.3 voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Sjoerd en Trijntje:
1 Remke Postma [1.3.1.5.3.1.3.1], geboren in 02-1908 in Emmen. Remke is overleden op 03-08-1908 in Emmen, 6 maanden oud.
2 Remke Postma [1.3.1.5.3.1.3.2], geboren op 16-05-1913 in Emmen. Remke is overleden op 19-05-1913 in Emmen, 3 dagen oud.
1.3.1.5.3.1.4 Sieger Posthuma is geboren op 12-09-1883 in Emmen, zoon van Jacob Siegers Posthuma (zie 1.3.1.5.3.1) en Rimkje Renzes de Vries. Sieger trouwde, 23 jaar oud, op 27-12-1906 in Emmen met Corneliske de Vries.
1.3.1.5.3.1.6 Gerrit Posthuma is geboren op 05-06-1887 in Emmen gem., zoon van Jacob Siegers Posthuma (zie 1.3.1.5.3.1) en Rimkje Renzes de Vries. Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 27-04-1909 in Emmen met Femmigje Ties.
1.3.1.5.3.1.7 Gradus Posthuma is geboren op 02-03-1889 in Barger Oosterveen (Emmen) [bron: aktenr 99], zoon van Jacob Siegers Posthuma (zie 1.3.1.5.3.1) en Rimkje Renzes de Vries. Gradus trouwde, 20 jaar oud, op 15-04-1909 in Emmen met Klaasje Boxem, 19 jaar oud. Klaasje is geboren op 11-12-1889 in Bargeroosterveen, dochter van Lubbe Boxem en Joukje Post.
1.3.1.5.3.1.8 Johannes Posthuma is geboren op 17-09-1891 in Emmen gem., zoon van Jacob Siegers Posthuma (zie 1.3.1.5.3.1) en Anna Maria Moorman. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 29-05-1913 in Emmen met Roelfien Boxem.
1.3.1.5.3.1.9 Pieter Posthuma is geboren op 15-12-1893 in Emmen gem., zoon van Jacob Siegers Posthuma (zie 1.3.1.5.3.1) en Rimkje Renzes de Vries. Pieter is overleden op 18-04-1976 in Emmen gem., 82 jaar oud. Pieter trouwde, 17 jaar oud, op 09-03-1911 in Emmen met Antje Vos.
1.3.1.5.3.1.11 Oege Posthuma is geboren op 27-09-1897 in Emmen gem., zoon van Jacob Siegers Posthuma (zie 1.3.1.5.3.1) en Rimkje Renzes de Vries. Oege trouwde, 20 jaar oud, op 13-06-1918 in Emmen met Marijke Kap.
1.3.1.5.3.4.1 Sieger Postuma is geboren in 1881 in Emmen, zoon van Sjoerd Siegers Postuma (zie 1.3.1.5.3.4) en Antje Alberts Glas. Sieger trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 24-04-1902 in Emmen [bron: akte nr. 87] met Neeltje Westerveld, 20 of 21 jaar oud. Neeltje is geboren in 1881 in Emmen.
1.3.1.5.3.4.2 Albert Postuma is geboren in 1883 in Emmen, zoon van Sjoerd Siegers Postuma (zie 1.3.1.5.3.4) en Antje Alberts Glas. Albert trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 12-03-1914 in Emmen [bron: akte nr. 48] met Grietje Boelen, 22 of 23 jaar oud. Grietje is geboren in 1891 in Emmen, dochter van Jan Boelen en Hendrikje Wassen.
1.3.1.5.3.4.3 Trijntje Postuma is geboren in 1888 in Emmen, dochter van Sjoerd Siegers Postuma (zie 1.3.1.5.3.4) en Antje Alberts Glas. Trijntje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 13-11-1913 in Emmen [bron: akte nr. 227] met Albert Duursma, 22 of 23 jaar oud. Albert is geboren in 1890 in odoorn, zoon van Rinze Duursma en Jantje Luik.
1.3.1.5.3.4.4 Roelofje Postuma is geboren in 1892 in Emmen, dochter van Sjoerd Siegers Postuma (zie 1.3.1.5.3.4) en Antje Alberts Glas. Roelofje trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 26-09-1912 in Emmen [bron: akte nr. 197] met Jan Kiewiet, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1890 in Borger, zoon van Hendrik Kiewiet en Afien Mulder.
1.3.1.5.3.4.5 Janke Postuma is geboren in 1896 in Emmen, dochter van Sjoerd Siegers Postuma (zie 1.3.1.5.3.4) en Antje Alberts Glas. Janke trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 09-03-1916 in Emmen [bron: akte nr. 45] met Jan Schaart, 24 of 25 jaar oud. Jan is geboren in 1891 in Muiden, zoon van Arend Schaart en Grietje Seinen.
1.3.1.5.3.4.6 Anna Postuma is geboren in 1898 in Emmen, dochter van Sjoerd Siegers Postuma (zie 1.3.1.5.3.4) en Antje Alberts Glas. Anna trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 14-12-1918 in Emmen [bron: akte nr. 275] met Derk Vos, 20 of 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 18-09-1941 in Maastricht. Derk is geboren in 1897 in Emmen, zoon van Jan Vos en Reina Jagt.
1.3.1.5.3.6.1 Wietske Postma is geboren op 13-09-1876 in Nieuw Amsterdam, dochter van Gerrit Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.6) en Jantje Ates Veenstra. Wietske is overleden op 29-05-1972 in Borne, 95 jaar oud. Wietske trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1898 in Emmen met Marinus Wanders, 23 of 24 jaar oud. Marinus is geboren in 1874 in Sleen gem., zoon van Henderikus Wanders en Antje Vorsteveld. Marinus is overleden in 1970 in Borne, 95 of 96 jaar oud.
Notitie bij Marinus: Zie genealogie Wanders voor meer gegevens.
1.3.1.5.3.6.2 Margje (Maaije) Postma is geboren op 31-05-1879 in Nieuw Amsterdam, dochter van Gerrit Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.6) en Jantje Ates Veenstra. Maaije is overleden op 18-09-1931 in Enschede, 52 jaar oud. Maaije trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1903 in Emmen [bron: akte nr. 86] met Johannes Turksma, 19 jaar oud. Johannes is geboren op 23-05-1883 in Laagalen (Beilen), zoon van Andries Turksma en Matje Moes. Johannes is overleden in onbekend.
Kinderen van Maaije en Johannes:
1 Andries Turksma [1.3.1.5.3.6.2.1], geboren in 03-1904 in Emmen. Andries is overleden op 18-10-1904 in Emmen, 7 maanden oud.
2 Jantien Turksma [1.3.1.5.3.6.2.2], geboren op 20-08-1906 in Emmen.
3 Gerrit Turksma [1.3.1.5.3.6.2.3], geboren op 17-07-1907 in Emmen.
4 Albert Turksma [1.3.1.5.3.6.2.4], geboren op 22-10-1909 in Emmen. Albert is overleden op 05-08-1911 in Emmen, 1 jaar oud.
5 Harmke Turksma [1.3.1.5.3.6.2.5], geboren in 05-1918 in Emmen. Harmke is overleden op 22-06-1918 in Emmen, 1 maand oud.
1.3.1.5.3.6.3 Trijntje Postma is geboren op 31-12-1881 in Nieuw Amsterdam, dochter van Gerrit Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.6) en Jantje Ates Veenstra. Trijntje is overleden in onbekend. Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op 06-04-1905 in Emmen met Sjoerd Postma, 23 jaar oud. Zie 1.3.1.5.3.1.3 voor persoonsgegevens van Sjoerd.
Kinderen van Trijntje en Sjoerd: zie 1.3.1.5.3.1.3.
1.3.1.5.3.6.4 Sieger Postma is geboren op 06-01-1885 in Nieuw Amsterdam, zoon van Gerrit Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.6) en Jantje Ates Veenstra. Sieger is overleden in onbekend.
Beroep:
verlofhouder
Sieger trouwde, 23 jaar oud, op 19-03-1908 in Emmen met Albertje Klein, 20 of 21 jaar oud. Albertje is geboren in 1887 in Emmen, dochter van Reinder Klein en Johanna Foekens. Albertje is overleden op 07-05-1957 in Almelo, 69 of 70 jaar oud.
Kinderen van Sieger en Albertje:
1 Reinder Postma [1.3.1.5.3.6.4.1], geboren in 1911 in Emmen. Reinder is overleden op 21-02-1917 in Emmen, 5 of 6 jaar oud.
2 Gerrit Siegers Postma [1.3.1.5.3.6.4.2], geboren in 03-1911 in Emmen. Gerrit is overleden op 18-12-1913 in Emmen, 2 jaar oud.
3 Johanna Postma [1.3.1.5.3.6.4.3], geboren in 01-1915 in Emmen. Johanna is overleden op 15-04-1915 in Emmen, 3 maanden oud.
4 Harke Postma [1.3.1.5.3.6.4.4], geboren in 06-1927 in Wierden. Harke is overleden op 15-05-1928 in Wierden, 11 maanden oud.
1.3.1.5.3.6.5 Harmke Postma is geboren op 12-04-1887 in Nieuw Amsterdam, dochter van Gerrit Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.6) en Jantje Ates Veenstra. Harmke is overleden in onbekend. Harmke begon een relatie met Johannes van der Weide. Johannes is geboren in 1886 in Emmen gem., zoon van Jan van der Weide en Aaltje Kwint. Johannes is overleden in onbekend.
1.3.1.5.3.6.6 Jacob Postma is geboren op 18-02-1890 in Nieuw Amsterdam, zoon van Gerrit Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.6) en Jantje Ates Veenstra. Jacob is overleden in onbekend. Jacob begon een relatie met Jantina Harmina Wolters. Jantina is geboren in 1891 in Smilde, dochter van Folkert Wolters en Atje Boers. Jantina is overleden in onbekend.
1.3.1.5.3.6.8 Roelfien Postma is geboren op 17-06-1895 in Nieuw Amsterdam, dochter van Gerrit Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.6) en Jantje Ates Veenstra. Roelfien is overleden in onbekend. Roelfien begon een relatie met Jan Zandbergen. Jan is geboren in 1893 in Den Ham, zoon van Jan Zandbergen en Jantje Groenewoud. Jan is overleden in onbekend.
1.3.1.5.3.7.1 Wietske Postuma is geboren op 08-05-1879 in Veenoord, dochter van Jan Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.7) en Jantje Kuikstra. Wietske is overleden op 01-09-1943 in Veenoord, 64 jaar oud. Wietske trouwde, 25 jaar oud, op 23-02-1905 in Emmen [bron: akte 26] met Albert Wemmenhove, 31 of 32 jaar oud. Albert is geboren in 1873 in Deurne en Liesel, zoon van Jan Wemmenhove en Alberdina Moes. Albert is overleden na 1943 in Veenoord, minstens 70 jaar oud.
1.3.1.5.3.7.2 Rieka Postema is geboren in 1883 in Veenoord, dochter van Jan Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.7) en Jantje Kuikstra. Rieka trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-04-1905 in Sleen [bron: akte nr. 14] met Wilt Iedema, 20 of 21 jaar oud. Wilt is geboren in 1884 in Appelscha, zoon van Jan Wilts Iedema en Kuinje Jacobus Tjeerdsma.
1.3.1.5.3.7.3 Henderik Postuma is geboren in 1885 in Veenoord, zoon van Jan Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.7) en Jantje Kuikstra. Henderik trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 25-04-1912 in Emmen [bron: akte nr. 109] met Hendrika Johanna Koelman, 19 of 20 jaar oud. Hendrika is geboren in 1892 in Emmen, dochter van Derk Koelman en Karolina Geerlings.
1.3.1.5.3.7.4 Roelofje Posthuma is geboren in 1890 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jan Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.7) en Jantje Kuikstra. Roelofje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 01-06-1911 in Emmen [bron: akte nr. 112] met Johannes Slot, 21 of 22 jaar oud. Johannes is geboren in 1889 in Coevorden, zoon van Gerrit Slot en Johanna Geertruida Kieft.
1.3.1.5.3.7.5 Siena Posthuma is geboren in 1893 in Emmen, dochter van Jan Siegers Postma (zie 1.3.1.5.3.7) en Jantje Kuikstra. Siena trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 16-02-1922 in Emmen [bron: akte nr. 31] met Jan Oostland, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1896 in Oostwold, zoon van Albert Jan Oostland en Diena Bos.
1.3.1.5.3.8.1 Wietske Postuma is geboren op 11-01-1881 in Veenoord [bron: akte nr. 3], dochter van Oege Siegers Post(u)ma (zie 1.3.1.5.3.8) en Antje Luik. Wietske is overleden op 31-05-1924 in Veenoord, 43 jaar oud. Wietske:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 04-03-1905 in Sleen met Jacobus Idema, 22 of 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 05-09-1908 in Assen. Jacobus is geboren in 1882 in Appelscha.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 24-04-1914 in Sleen met Hendrik Jan Peters, 30 of 31 jaar oud. Hendrik is geboren in 1883 in Emmen.
1.3.1.5.3.8.3 Roelfien Postuma is geboren op 26-12-1884 in Veenoord [bron: akte nr. 106], dochter van Oege Siegers Post(u)ma (zie 1.3.1.5.3.8) en Antje Luik. Roelfien is overleden op 12-05-1935 in Veenoord, 50 jaar oud. Roelfien trouwde, 19 jaar oud, op 11-06-1904 in Sleen met Albert Emming, 20 of 21 jaar oud. Albert is geboren in 1883 in Emmen.
1.3.1.5.3.8.5 Albert Postuma is geboren op 03-05-1889 in Veenoord, zoon van Oege Siegers Post(u)ma (zie 1.3.1.5.3.8) en Antje Luik. Albert trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1910 in Sleen met Grietje de Vries, 22 of 23 jaar oud. Grietje is geboren in 1887 in Veenoord.
1.3.1.5.3.8.6 Sjouwkje Postuma is geboren op 17-02-1891 in Veenoord, dochter van Oege Siegers Post(u)ma (zie 1.3.1.5.3.8) en Antje Luik. Sjouwkje trouwde, 19 jaar oud, op 06-01-1911 in Sleen met Freerk Emming, 20 of 21 jaar oud. Freerk is geboren in 1890 in Emmen.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 12-01-2024 16:58:04 door A. Post