Parenteel van Claas Harmens Diese

1 Claas Harmens Diese, zoon van Harmen Diese en Grietje Sakes. Hij is gedoopt op 11-10-1711 in Beetsterzwaag [bron: DTB dopen Herv Gem Beets]. Claas is overleden in 1781 in Beetsterzwaag ?, 69 of 70 jaar oud. Hij is begraven op 04-11-1779 in Steggerda ? [bron: Diaconie rekeningboek Beetsterzwaag archiefnr 245-04].
Notitie bij overlijden van Claas: Het is niet zeker of de begraven Klaas Harmens in 1781 dezelfde persoon is als Claas Harmens g/m Antje Cornelis. Ook in aanmerking komt een Klaas Harmens die in Steggerda is begraven op 04-11-1779. Steggerda ligt iets zuidelijker dan Makkinga, de vermelde woonplaats van Harmen omstreeks 1745.
Notitie bij Claas: Ook vermeld als Claes en Klaas Harmens. Direct na zijn huwelijk in mei 1738 zijn Klaas Harmens en zijn vrouw ingetrokken bij Klaes Wolters in Donkerbroek.
Gezocht is naar voorouders die in de Stellingwerven, Opsterland, Aengwirden en Haskerland hebben geleefd. Er zijn meerdere mogelijkheden, maar alle zonder duidelijke en aannemelijke binding met de nazaten van Claas Harmens.
In 1811 neemt alleen de weduwe van zijn zoon Folkert de familienaam Post aan. De reden is niet duidelijk. Misschien is zij een afstammeling Post. De andere kinderen nemen de familienamen Brouwer en Heidkamp aan. Vermoedelijk wist men niets over het verleden van hun grootvader Diese. Ook hun vader Claes was al meer dan 40 jaar dood. De voorkeur voor de familienaam Post, door de weduwe van de oudste zoon Folkert, is niet overgenomen door de andere nog levende kinderen. Dat bevestigd mijn vermoeden dat Claes Harmens een zoon moet zijn geweest van Harmen Diese, welke naam na 1744 in deze streken niet meer wordt vermeld.
Geen verband is ontdekt tussen de nazaten van Berend Klazen Post uit de omgeving van Noordwolde en Oosterwolde en die van Claas Harmens.
In de huwelijksakte van Claas Harmens met Antie Cornelis staat dat hij woonachtig is in Wijnjeterp. Een goede kandidaat is een Claas Harmens die even noordelijker van Wijnjeterp is geboren in Beetsterzwaag. Hij gaat in ondertrouw met Antie Cornelis op 13-04-1738 in Bakkeveen en trouwt in Wijnjeterp op 11-05-1738. Maar het kan even goed een andere Claas Harmens zijn die elders is geboren
Claes Harmens woonde bij de geboorte van Aeltie in Donkerbroek en is omstreeks 1745 naar Makkinga verhuisd. Het meest aannemelijke is dan dat zijn kinderen vanuit Makkinga zijn getrouwd.
Adressen:
(In mei 1738 is het echtpaar Harmens bij Klaes Wolters komen wonen.)
(Woonde voor zijn huwelijk in Wijnjeterp.)
Beroep:
boer
Claas trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1738 in Wijnjeterp [bron: DTB 571, akte 952.] met Antje Cornelis (Antie), 29 jaar oud, nadat zij op 13-04-1738 in Bakkeveen in ondertrouw zijn gegaan. Antie is geboren in onbekend, dochter van Cornelis Wiegers (Wijgers) en IJbel Hilles. Zij is gedoopt op 01-07-1708 in Wijnjeterp-Duurswoude-Bakkeveen [bron: DTB 570]. Antie is overleden in onbekend, 83 jaar oud. Zij is begraven op 25-12-1791 in Ureterp-Siegerswoude.
Notitie bij overlijden van Antie: aantekening in kasboek van hervormde gemeente Ureterp-Siegerswoude-Bakkeveen:
"ontfangen op die begrafenis van Antie Korneles uit het laad te Ureterp"
Ontvangen 0-9-2 wegens collecte.
Notitie bij Antie: 1722-Siegerswoude Hervormde Gemeente Antje Cornelis als lidmaat vermeld.
Kinderen van Claas en Antie:
1 [waarschijnlijk] Aeltie Clases [1.1], geboren in Donkerbroek. Zij is gedoopt op 12-03-1739 in Donkerbroek [bron: DTB 547]. Aeltie is overleden in 04-1739 in Donkerbroek, 1 maand oud [bron: DTB 547].
Notitie bij overlijden van Aeltie: De dopeling is overleden in april 1739.
2 [waarschijnlijk] Folkert Clases, geboren in Donkerbroek. Volgt 1.2.
3 [waarschijnlijk] Cornelis Clases [1.3], geboren in Donkerbroek. Hij is gedoopt op 05-04-1744 in Donkerbroek [bron: DTB 547].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Naam in doopakte: Cornieles
Opmerking: De ouders zijn van Donkerbroek, mei 1738 bij Klaes Wolters komen wonen.
Cornelis is overleden in onbekend.
Notitie bij Cornelis: De ouders zijn van Donkerbroek, mei 1738 bij Klaas Wolters komen wonen.
4 [waarschijnlijk] Jan Klazes (Brouwer), geboren in Makkinga. Volgt 1.4.
5 [waarschijnlijk] Aeldert Claeses [1.5], geboren in Makkinga. Hij is gedoopt op 22-03-1750 in Elslo.
Notitie bij de geboorte van Aeldert: Opmerking in doopakte:
Het kind is overleden.
Aeldert is overleden in 04-1750 in Makkinga, 1 maand oud.
6 [waarschijnlijk] Lammechjen Clases (Lammigje) [1.6], geboren in Makkinga. Zij is gedoopt op 19-09-1751 in Makkinga [bron: DTB 549].
Notitie bij de geboorte van Lammigje: Opmerking in doopakte:
De ouders wonen op ’t Oost.
Lammigje is overleden in onbekend.
Notitie bij Lammigje: Gestandariseerde naam Lamke Klaasses
7 [waarschijnlijk] Aeldert Claeses (Allert) Heidkamp, geboren in Makkinga. Volgt 1.7.
1.2 Folkert Clases is geboren in Donkerbroek, zoon van [waarschijnlijk] Claas Harmens Diese (zie 1) en [waarschijnlijk] Antje Cornelis (Antie). Hij is gedoopt op 26-01-1741 in Donkerbroek.
Notitie bij de geboorte van Folkert: opmerking in doopakte:
Ouders zijn van Donkerbroek in mei 1738 bij Klaes Wolters komen wonen.
Folkert is overleden op 08-07-1806 in Donkerbroek, 65 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Ook vermeld als Folkert Klaas. Zie voor het aannemen van de familienaam Post bij Trijntje Joukes.
1832 kadastrale tenaamstelling. blad Donkerbroek A5; de erven van Folkert Klazes Post; sectie A nummers 773 erf, 791 reed als bouwland en 851 heide, samen groot 17.63.90 ha. (Kad art 173)
Folkert trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1766 in Makkinga [bron: DTB 549] met Trijntje Joukes, 27 jaar oud, nadat zij op 20-04-1766 in Makkinga in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Folkert en Trijntje: Op datum huwelijk woonden beide echtgenoten in Makkinga.
Trijntje is geboren op 01-11-1738 in Suameer [bron: DTB 547], dochter van Jouke Minnes (Mennes) en Janke Eelses (Aelzes). Zij is gedoopt op 08-04-1781 in Haule. Trijntje is overleden op 05-08-1812 in Donkerbroek, Ooststellingwerf, 73 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Trijntje Joukes (de weduwe van Folkert Klazen) neemt in 1811 voor haar en haar inwonende zoon Harmen (32 jaar) de achternaam Post aan. Maar uit latere stukken kennelijk ook voor haar uitwonende, nog niet getrouwde kinderen.
De redenen daarvoor zijn niet te achterhalen.
Beroep:
boerin (Vermeld in de trouwakte van haar zoon Anne.)
Kinderen van Folkert en Trijntje:
1 Lammigje Folkerts, geboren in 1768 in Donkerbroek. Volgt 1.2.1.
2 Jouke Folkerts, geboren in 1770 in Donkerbroek. Volgt 1.2.2.
3 Klaas Folkerts Post, geboren op 27-05-1773 in Donkerbroek. Volgt 1.2.3.
4 Harmen Folkerts Post, geboren op 30-08-1776 in Donkerbroek. Volgt 1.2.4.
5 Janke Folkerts, geboren op 13-07-1780 in Donkerbroek. Volgt 1.2.5.
6 Anne Folkerts Post, geboren op 23-08-1783 in Donkerbroek. Volgt 1.2.6.
1.4 Jan Klazes (Brouwer) is geboren in Makkinga, zoon van [waarschijnlijk] Claas Harmens Diese (zie 1) en [waarschijnlijk] Antje Cornelis (Antie). Hij is gedoopt op 21-05-1747 in Makkinga [bron: DTB 549].
Notitie bij de geboorte van Jan: Notitie in doopakte;
De ouders wonen op ’t Oost.
Jan is overleden in onbekend.
Notitie bij Jan: Heeft in 1811 de naam Brouwer aangenomen.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 08-09-1771 in Makkinga met Sijtske Pieters, 19 jaar oud. Sijtske is geboren op 03-11-1751 in Makkinga, dochter van Wemke Eijses. Zij is gedoopt op 28-11-1751 in Makkinga. Sijtske is overleden in onbekend.
Kinderen van Jan en Sijtske:
1 Pieter Jans Brouwer, gedoopt op 05-01-1772 in Makkinga. Volgt 1.4.1.
2 Wemke (Jans) Brouwer, geboren op 31-12-1780 in Makkinga. Volgt 1.4.2.
1.7 Aeldert Claeses (Allert) Heidkamp is geboren in Makkinga, zoon van [waarschijnlijk] Claas Harmens Diese (zie 1) en [waarschijnlijk] Antje Cornelis (Antie). Hij is gedoopt op 30-03-1755 in Makkinga [bron: DTB 549].
Notitie bij de geboorte van Allert: Opmerking in doopakte:
De ouders wonen op ’t Oost.
Allert is overleden op 15-06-1828 in Ooststellingwerf, 73 jaar oud.
Notitie bij Allert: Aaldert Klaas heeft in 1811 zich laten inschrijven in het bevolkingsregister met de familienaam Heidkamp, voor zich en voor zijn kinderen. Later geschreven als Hietkamp.
Allert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1779 in Makkinga met Antjen Cornelis Post, ongeveer 24 jaar oud. Antjen is geboren omstreeks 1755. Antjen is overleden vóór 1794, ten hoogste 39 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 26-04-1794 in Oosterwolde met Hendrikje Jans.
Kinderen van Allert en Antjen:
1 Klaas Hiedkamp [1.7.4], geboren op 06-04-1780 in Fochteloo [bron: DTB 551]. Hij is gedoopt op 23-04-1789 in Oosterwolde.
2 Kornelis Hiedkamp [1.7.5], geboren op 25-05-1782 in Oldeberkoop [bron: DTB 550]. Hij is gedoopt op 05-01-1783 in Oldeberkoop.
3 Jacobje Hiedkamp [1.7.6], geboren op 11-05-1785 in Oldeberkoop [bron: DTB 550]. Zij is gedoopt op 25-05-1785 in Oldeberkoop.
4 Andries Hiedkamp [1.7.7], geboren op 05-03-1788 in Oldeberkoop [bron: DTB 550]. Hij is gedoopt op 23-03-1788 in Oldeberkoop.
5 Anne Hiedkamp [1.7.8], geboren op 07-06-1790 in Oldeberkoop [bron: DTB 550]. Hij is gedoopt op 27-06-1790 in Oldeberkoop.
6 Antje Hiedkamp [1.7.9], geboren op 18-11-1792 in Donkerbroek [bron: DTB 547]. Zij is gedoopt op 02-12-1792 in Donkerbroek [bron: DTB 547].
Kinderen van Allert en Hendrikje:
7 Harmen Hiedkamp [1.7.1].
8 Wiebigje Hiedkamp [1.7.2].
9 Lammigje Hiedkamp [1.7.3].
1.2.1 Lammigje Folkerts is geboren in 1768 in Donkerbroek, dochter van Folkert Clases (zie 1.2) en Trijntje Joukes. Lammigje is overleden op 10-08-1844 in Donkerbroek, 75 of 76 jaar oud. Lammigje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 09-06-1794 in Donkerbroek [bron: DTB] met Wilt Alberts van der Meulen (Molen), 45 jaar oud. Wilt is geboren op 28-03-1749 in Donkerbroek, zoon van Albert Luitiens. Wilt is overleden op 26-06-1825 in Donkerbroek, 76 jaar oud.
Kind van Lammigje en Wilt:
1 Antje Wilts van der Meulen, geboren in 1808. Volgt 1.2.1.1.
1.2.2 Jouke Folkerts is geboren in 1770 in Donkerbroek, zoon van Folkert Clases (zie 1.2) en Trijntje Joukes. Jouke is overleden op 05-11-1826 in Lemsterland, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Jouke: Naamsaanneming 1811, inschrijving. Jouke Folkerts Post, wonende te Lemmer, en kinderen Trijntje 13 jaar, Klaas 9 jaar en Folkert 30 weken.
Jouke trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 17-06-1798 in Lemmer [bron: DTB 493] met Beerta (Berendje) Klazes Stuut, 22 of 23 jaar oud. Beerta is geboren in 1775 in Leek, dochter van Klaas Willems en Aaltje Uges (Oeges). Zij is gedoopt op 06-10-1776 in Leek [bron: DTB (toegang 124) inventarisnummer 297].
Notitie bij de geboorte van Beerta: In doopregister vermeld als Beerta, maar in latere akten Beerentje of Berendje.
Beerta is overleden op 04-10-1859 om 04:00 in Lemmer, 83 of 84 jaar oud [bron: overlijdensakte]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1859 [bron: akte]. Zij is begraven in Lemmer.
Notitie bij overlijden van Beerta: In overlijdensakte Beerta Stut genoemd, oud 84 jaar.
Kinderen van Jouke en Beerta:
1 Trijntje Joukes Post, geboren op 08-04-1799 in Lemsterland. Volgt 1.2.2.1.
2 Klaas Joukes Post, geboren in 1802 in Lemsterland. Volgt 1.2.2.2.
3 Folkert Joukes Post, geboren op 15-06-1811 in Lemsterland. Volgt 1.2.2.3.
4 Oege Joukes Post, geboren op 06-02-1816 in Lemsterland. Volgt 1.2.2.4.
1.2.3 Klaas Folkerts Post is geboren op 27-05-1773 in Donkerbroek, zoon van Folkert Clases (zie 1.2) en Trijntje Joukes. Klaas is overleden op 22-01-1832 in Ooststellingwerf, 58 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Klaas: Gemeente Opsterland; memories van successie, kantoor Gorredijk, archiefnr 42, inv.nr. 5017, akte 091.
Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.
Erven Antje Wilts van der Meulen, boerin; Antje, dienstmeid Lippenhuizen, Trijntje dienstmeid Oosterwolde, Meintje, vrouw van Izaak Abels Poutsma, en de minderjarigen Folkert, Bontje en Wilt Klazes.
Notitie bij Klaas: Naamsaanneming 1811; Klaas Folkerts Post wonende te Donkerbroek en kinderen Antje 6 jaar, Trijntje 3 jaar en Meintje 2 jaar.
Kadastraal perceel A 372 groot 0.65.50 ha hooiland.
Klaas trouwde, 30 jaar oud, op 13-05-1804 in Donkerbroek met Antje Wiltes van der Meulen (Molen), 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 13-05-1804 in Donkerbroek [bron: DTB].
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Antje: Bij huwelijk als Aaltje vermeld.
Antje is geboren op 04-04-1781 in Donkerbroek, dochter van Wilt Alberts van der Meulen (Molen) en Antje Berends. Antje is overleden op 02-04-1849 in Ooststellingwerf, 67 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Antje Post, geboren op 17-02-1805 in Donkerbroek. Volgt 1.2.3.1.
2 Trijntje Post, geboren op 04-02-1808 in Donkerbroek. Volgt 1.2.3.2.
3 Meintje Post, geboren op 09-10-1809 in Donkerbroek. Volgt 1.2.3.3.
4 Folkert Post, geboren op 28-08-1812 in Donkerbroek. Volgt 1.2.3.4.
5 Bontje Post, geboren op 18-09-1814 in Donkerbroek. Volgt 1.2.3.5.
6 Wilt Post, geboren op 20-10-1821 in Donkerbroek. Volgt 1.2.3.6.
1.2.4 Harmen Folkerts Post is geboren op 30-08-1776 in Donkerbroek, zoon van Folkert Clases (zie 1.2) en Trijntje Joukes. Hij is gedoopt op 08-09-1776 in Donkerbroek. Harmen is overleden op 04-09-1828 in Donkerbroek, 52 jaar oud. Harmen:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op 10-09-1812 in Ooststellingwerf met Vrouwkjen Gerryts Reitsma, 21 of 22 jaar oud. Vrouwkjen is geboren in 1790 in Boornbergum ?, dochter van Gerryt Ales Reitsma en Sijke Reints. Vrouwkjen is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 13-04-1815 in Ooststellingwerf met Froukjen Hanses Remeerie, 28 jaar oud. Froukjen is geboren op 05-01-1787 in Donkerbroek, dochter van Hans Klazes Remeerie en Pietertje Annes. Froukjen is overleden op 18-10-1842 in Donkerbroek, 55 jaar oud.
Kind van Harmen en Vrouwkjen:
1 Trijntje Post [1.2.4.1], geboren op 04-11-1813 in Ooststellingwerf. Trijntje is overleden op 16-03-1814 in Ooststellingwerf, 4 maanden oud.
Kinderen van Harmen en Froukjen:
2 Folkert Post, geboren op 17-04-1818 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.2.
3 Jan Post, geboren op 23-03-1824 in Donkerbroek. Volgt 1.2.4.3.
4 Hans Post, geboren op 25-10-1825 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.4.
1.2.5 Janke Folkerts is geboren op 13-07-1780 in Donkerbroek, dochter van Folkert Clases (zie 1.2) en Trijntje Joukes. Zij is gedoopt op 30-07-1780 in Donkerbroek. Janke is overleden op 07-09-1855 in Donkerbroek, 75 jaar oud. Janke trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1804 in Donkerbroek [bron: DTB] met Rinze Jacobs Bergsma.
1.2.6 Anne Folkerts Post is geboren op 23-08-1783 in Donkerbroek [bron: DTB Tresoar eigen onderzoek.], zoon van Folkert Clases (zie 1.2) en Trijntje Joukes. Hij is gedoopt op 07-09-1783 in Donkerbroek. Anne is overleden op 05-06-1843 in Bovensmilde, 59 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Anne: Er is een memorie van successie ogemaakt Assen 5 juni 1843, inventarisnummer 51, opnamenummer 484.
Notitie bij Anne: Notariele Akte 13 januari 1813 Opsterland toewijzing onroerend goed.: Anne Folkerts Post, wonende te Jubbega, Ligging vastgoed: de Compagnie van Jubbega-Schurega
Bedrag: koopsom fr. 756
een kamer in een huis met herberg c.a.
De familienaam Post wordt het eerst vermeld in de trouwakte.
Anne Folkerts Post vertrok in 1824 uit de Stellingwerven en vestigde zich in Bovensmilde met zijn vrouw en 4 zonen.
Woonde in op het adres Wijk A nr 86, 4e huis, bij Theodorus Werner.
Anne trouwde, 28 jaar oud, op 23-04-1812 in Schoterland met Duitje Willems van der Velde, 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Anne en Duitje: Woonde op de datum van zijn huwelijk in Jubbega-Schurega, gemeente Mildam, evenals zijn echtgenote.
Duitje is geboren op 12-10-1791 in Jubbega-Schurega, dochter van Willem Johannes van der Velde en Janke Jans. Duitje is overleden op 04-01-1877 in Bovensmilde, 85 jaar oud.
Notitie bij Duitje: Uit de Prov. Drentse en Asser Courant van 8 januari 1877.

In de nacht van de derde op de vierde januari overleed plotseling de weduwe A. Post, op bijna 88-jarige leeftijd.
De overledene mag met recht worden genoemd als voorbeeld van een sterk lichaamsgestel, maar no veel meer als een buitengewoon vlijtige en oppassende vrouw. Zij sukkelde een weinig gedurende ongeveer een jaar, maar toch nog niet zo erg of ze kon haar huiswerk, ze woonde er geheel alleen, nog goed verrichten, om haar roem van zinnelijkheid met ere te kunnen ophouden. Gedurende die tijd werd ze soms door hare kinderen enigszins ondersteund, maar tot voor ongeveer een jaar voorzag ze nog steeds zelf in hare behoeften, door bij langs de huizen koffie te koop aan te bieden. Een vracht van niet zelden 30 halve kilogrammen droeg zij wel een uur ver, om dan nog dezelfde dag naar huis terug te keren. Haar hoogste eer stelde zij erin, dat zij altijd haar eigen brood verdiende en dat ze nog nooit een koopman of wie dan ook een cent tekort had gedaan. Zij mocht zich dan ook in de algemene achting verheugen.
Kinderen van Anne en Duitje:
1 Folkert Post, geboren op 13-03-1813 in Mildam. Volgt 1.2.6.1.
2 Willem Post [1.2.6.2], geboren op 11-12-1814 in Koukange. Willem is overleden op 02-06-1834 in Grave, 19 jaar oud.
Beroep:
fuselier
3 Klaas Post, geboren op 14-11-1817 in Jubbega-Schurega. Volgt 1.2.6.3.
4 Johannes Post, geboren op 15-07-1820 in Jubbega-Schurega. Volgt 1.2.6.4.
5 Jouke Post [1.2.6.5], geboren op 31-10-1822 in Jubbega-Schurega. Jouke is overleden op 07-04-1831 in Bovensmilde, 8 jaar oud.
6 Janke Post, geboren op 11-06-1825 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.6.
7 Trijntje Post, geboren op 02-03-1827 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.7.
8 Aukje Post, geboren op 20-04-1829 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.8.
9 Lammigje Post, geboren op 06-11-1831 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.9.
10 Jouke Post, geboren op 08-04-1834 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.10.
11 Willem Post [1.2.6.11], geboren op 12-05-1838 in Bovensmilde. Willem is overleden op 27-12-1851 in Bovensmilde, 13 jaar oud.
1.4.1 Pieter Jans Brouwer, zoon van Jan Klazes (Brouwer) (zie 1.4) en Sijtske Pieters. Hij is gedoopt op 05-01-1772 in Makkinga. Pieter is overleden op 29-01-1826 in Appelscha, 54 jaar oud.
Notitie bij Pieter: Pieter Jans heeft in 1811 de achternaam Brouwer aangenomen.
Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 11-09-1803 in Makkinga met Aaltje Martens ten Hoor, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op 11-10-1783, dochter van Marten (Everts) ten Hoor en Geesjen Cornelis. Aaltje is overleden in onbekend.
Kind van Pieter en Aaltje:
1 Jan Pieters Brouwer, geboren op 28-01-1804 in Oosterwolde. Volgt 1.4.1.1.
1.4.2 Wemke (Jans) Brouwer is geboren op 31-12-1780 in Makkinga, dochter van Jan Klazes (Brouwer) (zie 1.4) en Sijtske Pieters. Zij is gedoopt op 11-01-1781 in Makkinga. Jans is overleden op 13-05-1850 in Appelscha, 69 jaar oud.
Notitie bij Jans: Wemke Jans heeft in 1811 de achternaam Brouwer aangenomen
Jans trouwde, 19 jaar oud, op 18-05-1800 in Oosterwolde met Arent (Willems) Hoornstra, 26 jaar oud. Willems is geboren op 27-10-1773 in Nieuwehorne, zoon van Willem Jans. Hij is gedoopt op 31-10-1773 in Nieuwhorne. Willems is overleden op 14-06-1850 in Appelscha, 76 jaar oud.
1.2.1.1 Antje Wilts van der Meulen is geboren in 1808, dochter van Wilt Alberts van der Meulen (Molen) en Lammigje Folkerts (zie 1.2.1). Antje is overleden op 12-10-1862 in Ooststellingwerf, 53 of 54 jaar oud. Antje trouwde met Sander Wemer.
1.2.2.1 Trijntje Joukes Post is geboren op 08-04-1799 in Lemsterland, dochter van Jouke Folkerts (zie 1.2.2) en Beerta (Berendje) Klazes Stuut. Zij is gedoopt op 28-04-1799 in Lemmer [bron: DTB 491]. Trijntje is overleden op 18-11-1883 in Lemmer, 84 jaar oud. Trijntje trouwde, 34 jaar oud, op 06-04-1834 in Lemsterland met Sipke Idzes Koster, 29 jaar oud. Sipke is geboren op 15-01-1805 in Slijkenburg, zoon van Ids Jans Koster en Hester Sipkes. Sipke is overleden op 03-09-1849 in Lemmer, 44 jaar oud.
Kind van Trijntje en Sipke:
1 Berendina Sipkes Koster, geboren op 20-07-1835 in Lemmer. Volgt 1.2.2.1.1.
1.2.2.2 Klaas Joukes Post is geboren in 1802 in Lemsterland, zoon van Jouke Folkerts (zie 1.2.2) en Beerta (Berendje) Klazes Stuut. Klaas is overleden op 24-04-1886 in Oudega (HON), 83 of 84 jaar oud. Hij is begraven op 27-04-1886 in Oudega (HON).
Beroep:
blokmakersknecht   [bron: huwelijksakte]
Klaas trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 23-11-1823 in Lemsterland [bron: akte nr. 26] met Berber Jeltes Dijkstra, 24 jaar oud. Berber is geboren op 01-04-1799 in Follega, dochter van Jelte Douwes Dijkstra en Sjoerdtje Hendriks Koopmans. Berber is overleden op 30-03-1885 in Oudega (HON), 85 jaar oud. Zij is begraven op 02-04-1885 in Oudega (HON).
Kinderen van Klaas en Berber:
1 Beerendtje Post, geboren op 15-02-1824 in Lemmer. Volgt 1.2.2.2.1.
2 Sjoerdtje Post [1.2.2.2.2], geboren op 16-09-1826 in Lemsterland. Sjoerdtje is overleden op 30-09-1826 in Lemsterland, 14 dagen oud.
3 Jelte Post [1.2.2.2.3], geboren op 06-10-1828 in Wymbritseradeel. Jelte is overleden op 13-09-1829 in Wymbritseradeel, 11 maanden oud.
4 Jelte Klazes Post, geboren op 29-03-1830 in Woudsend. Volgt 1.2.2.2.4.
5 Jouke Post [1.2.2.2.5], geboren op 05-05-1831 in Wymbritseradeel. Jouke is overleden op 18-05-1831 in Wymbritseradeel, 13 dagen oud.
6 Sjoerdtje Post, geboren op 19-08-1832 in Woudsend. Volgt 1.2.2.2.6.
7 Trijntje Post [1.2.2.2.7], geboren op 15-07-1834 in Wymbritseradeel. Trijntje is overleden op 24-08-1834 in Wymbritseradeel, 1 maand oud.
8 Jouke Post, geboren op 03-05-1836 in Wymbritseradeel. Volgt 1.2.2.2.8.
9 Douwe Post [1.2.2.2.9], geboren op 12-07-1837 in Wymbritseradeel. Douwe is overleden op 05-10-1838 in Wymbritseradeel, 1 jaar oud.
10 Trijntje Post, geboren op 19-05-1839 in Wymbritseradeel. Volgt 1.2.2.2.10.
11 Douwe Post [1.2.2.2.11], geboren op 12-03-1841 in Wymbritseradeel. Douwe is overleden op 27-07-1841 in Wymbritseradeel, 4 maanden oud.
1.2.2.3 Folkert Joukes Post is geboren op 15-06-1811 in Lemsterland, zoon van Jouke Folkerts (zie 1.2.2) en Beerta (Berendje) Klazes Stuut. Folkert is overleden op 28-04-1863 in Leeuwarden, 51 jaar oud. Folkert:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25-06-1836 in Wonseradeel met Trijntje Lodewijks Blom. Trijntje is geboren in onbekend, dochter van Lodewijk Wytses Blom en Elisabeth Kool van Heerens. Trijntje is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 04-08-1859 in Wonseradeel met Jantje Heines van de Boer. Jantje is geboren in onbekend, dochter van Heine Alberts van de Boer en Aaltje Hiddes Huizing. Jantje is overleden op 28-01-1860 in Wonseradeel.
(3) trouwde, 49 of 50 jaar oud, in 1861 in Wonseradeel met Wilhelmina Gerrits de Groot.
Kinderen van Folkert en Trijntje:
1 Lodewijk Post [1.2.2.3.1], geboren op 19-01-1837 in Wonseradeel. Lodewijk is overleden op 30-01-1857 in Wonseradeel, 20 jaar oud. Lodewijk bleef ongehuwd.
2 Beertha Post [1.2.2.3.2], geboren op 14-07-1838 in Wonseradeel. Beertha is overleden op 14-04-1839 in Wonseradeel, 9 maanden oud.
3 Jouke Post, geboren op 08-11-1839 in Wonseradeel. Volgt 1.2.2.3.3.
4 Hylke Post, geboren op 28-02-1842 in Wonseradeel. Volgt 1.2.2.3.4.
5 Klaas Folkerts Post, geboren op 09-12-1843 in Kimswerd of Witmarsum. Volgt 1.2.2.3.5.
6 Johannes Post [1.2.2.3.6], geboren op 26-10-1845 in Wonseradeel. Johannes is overleden op 02-08-1846 in Wonseradeel, 9 maanden oud.
7 Johannes Post [1.2.2.3.7], geboren op 07-04-1854 in Wonseradeel. Johannes is overleden op 16-03-1855 in Wonseradeel, 11 maanden oud.
Kind van Folkert en Wilhelmina:
8 Jacoba Post, geboren op 08-07-1862 in Wonseradeel. Volgt 1.2.2.3.8.
1.2.2.4 Oege Joukes Post is geboren op 06-02-1816 in Lemsterland, zoon van Jouke Folkerts (zie 1.2.2) en Beerta (Berendje) Klazes Stuut. Oege is overleden in onbekend. Oege:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 21-05-1842 in Wonseradeel met Janke Willems Bakker. Janke is overleden op 11-07-1843 in Wonseradeel.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 04-05-1844 in Wonseradeel met Maaike Meindersts Steensma. Maaike is geboren in onbekend. Maaike is overleden in onbekend.
Kind van Oege en Janke:
1 Aafke Post, geboren op 06-03-1843 in Wonseradeel. Volgt 1.2.2.4.1.
Kinderen van Oege en Maaike:
2 Jouke Post, geboren op 28-03-1845 in Wonseradeel. Volgt 1.2.2.4.2.
3 Sieuwke Post, geboren op 02-02-1847 in Wonseradeel. Volgt 1.2.2.4.3.
4 Grietje Post, geboren op 08-07-1851 in Wonseradeel. Volgt 1.2.2.4.4.
1.2.3.1 Antje Post is geboren op 17-02-1805 in Donkerbroek, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.3) en Antje Wiltes van der Meulen (Molen). Antje is overleden op 12-08-1874 in Aengwirden, 69 jaar oud. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 27-03-1834 in Opsterland met Sytze (Jans) Knijpstra. Jans is geboren in onbekend. Jans is overleden in onbekend.
1.2.3.2 Trijntje Post is geboren op 04-02-1808 in Donkerbroek, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.3) en Antje Wiltes van der Meulen (Molen). Trijntje is overleden op 09-04-1845 in Ooststellingwerf, 37 jaar oud. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op 16-07-1836 met Hendrik Jans Noorman. Hendrik is geboren in onbekend, zoon van Jannes Hendriks Noorman en Hilligje Hendriks. Hendrik is overleden in onbekend.
1.2.3.3 Meintje Post is geboren op 09-10-1809 in Donkerbroek, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.3) en Antje Wiltes van der Meulen (Molen). Meintje is overleden op 14-01-1856 in Ooststellingwerf, 46 jaar oud. Meintje trouwde, 22 jaar oud, op 20-05-1832 in Ooststellingwerf met Yzaak Abels Poutsma, 31 of 32 jaar oud. Yzaak is geboren in 1800 in Donkerbroek, zoon van Abel Sieuwerts Poutsma en Aaltje (Engberts) Russchen. Yzaak is overleden in onbekend.
1.2.3.4 Folkert Post is geboren op 28-08-1812 in Donkerbroek, zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.3) en Antje Wiltes van der Meulen (Molen). Hij is gedoopt op 03-09-1812 in Donkerbroek. Folkert is overleden op 17-04-1885 in Donkerbroek, 72 jaar oud. Folkert trouwde, 34 jaar oud, op 12-05-1847 in Ooststellingwerf met Antje Luitzens Jager, 30 jaar oud. Antje is geboren op 26-02-1817 in Makkinga, dochter van Luitje Hylkes Jager en Antje Koerts de Boer. Antje is overleden op 14-10-1885 in Donkerbroek, 68 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Antje:
1 Frouwkje Post [1.2.3.4.1], geboren op 18-02-1850 in Ooststellingwerf. Frouwkje is overleden op 23-01-1885 in Ooststellingwerf, 34 jaar oud.
2 Antje Post [1.2.3.4.2], geboren op 24-03-1851 in Ooststellingwerf. Antje is overleden op 16-11-1924 in Oosterwolde, 73 jaar oud.
3 Trijntje Post [1.2.3.4.3], geboren op 09-01-1854 in Ooststellingwerf. Trijntje is overleden op 14-02-1920 in gem. Emmen, 66 jaar oud.
1.2.3.5 Bontje Post is geboren op 18-09-1814 in Donkerbroek, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.3) en Antje Wiltes van der Meulen (Molen). Bontje is overleden op 16-01-1851 in Elslo, 36 jaar oud. Bontje trouwde, 23 jaar oud, op 12-11-1837 in Ooststellingwerf met Willem (Zanders) Wemar.
1.2.3.6 Wilt Post is geboren op 20-10-1821 in Donkerbroek, zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.3) en Antje Wiltes van der Meulen (Molen). Wilt is overleden op 29-04-1856 in Donkerbroek, 34 jaar oud. Wilt trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1846 in Oldeberkoop met Sygjen Jans Poppinga, 22 jaar oud. Sygjen is geboren op 08-10-1823 in Makkinga, dochter van Jan (Lucas) Poppinga en Antje (Harmens) Bergsma. Sygjen is overleden op 10-01-1869 in Donkerbroek, 45 jaar oud.
Kinderen van Wilt en Sygjen:
1 Antje Post [1.2.3.6.1], geboren op 20-10-1846 in Ooststellingwerf. Antje is overleden op 03-12-1846 in Ooststellingwerf, 1 maand oud.
2 Antje Post [1.2.3.6.2], geboren op 23-12-1847 in Ooststellingwerf. Antje is overleden op 13-03-1870 in Ooststellingwerf, 22 jaar oud.
3 Klaas Post, geboren op 17-04-1850 in Donkerbroek. Volgt 1.2.3.6.3.
4 Jan Post [1.2.3.6.4], geboren op 15-06-1852 in Donkerbroek. Jan is overleden op 04-02-1858 in Donkerbroek, 5 jaar oud.
5 Folkert Post [1.2.3.6.5], geboren op 31-01-1856 in Donkerbroek. Folkert is overleden op 14-02-1857 in Donkerbroek, 1 jaar oud.
1.2.4.2 Folkert Post is geboren op 17-04-1818 in Ooststellingwerf, zoon van Harmen Folkerts Post (zie 1.2.4) en Froukjen Hanses Remeerie. Folkert is overleden op 09-09-1903 in Weststellingwerf, 85 jaar oud. Folkert trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1847 in Ooststellingwerf met Gebbigje Egberts Hoekstra.
Kinderen van Folkert en Gebbigje:
1 Klaas Post, geboren op 12-03-1849 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.2.1.
2 Froukje Post, geboren op 18-02-1850 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.2.2.
3 Antje Post, geboren op 26-03-1851 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.2.3.
4 Trijntje Post, geboren op 09-01-1854 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.2.4.
1.2.4.3 Jan Post is geboren op 23-03-1824 in Donkerbroek, zoon van Harmen Folkerts Post (zie 1.2.4) en Froukjen Hanses Remeerie. Jan is overleden op 27-10-1853 in Oosterwolde, 29 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1848 in Ooststellingwerf met Hendrikje (Wytzes) Donker.
Kinderen van Jan en Wytzes:
1 Jantje Post, geboren op 03-06-1849 in Oosterwolde. Volgt 1.2.4.3.1.
2 Harmen Post [1.2.4.3.2], geboren op 29-08-1851 in Oosterwolde. Harmen is overleden op 04-06-1869 in Ooststellingwerf, 17 jaar oud.
1.2.4.4 Hans Post is geboren op 25-10-1825 in Ooststellingwerf, zoon van Harmen Folkerts Post (zie 1.2.4) en Froukjen Hanses Remeerie. Hans is overleden op 03-06-1912 in Ooststellingwerf, 86 jaar oud. Hans trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1850 in Ooststellingwerf met Elisabeth Gosses Visser, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 25-09-1824 in Oldeberkoop, dochter van Gosse Reitses Visser en Anna Paulus van der Woude. Elisabeth is overleden in onbekend.
Kinderen van Hans en Elisabeth:
1 Harmen Post, geboren op 06-05-1851 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.4.1.
2 Gosse Post, geboren op 09-07-1853 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.4.2.
3 Jan Post, geboren op 25-08-1856 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.4.4.3.
1.2.6.1 Folkert Post is geboren op 13-03-1813 in Mildam, zoon van Anne Folkerts Post (zie 1.2.6) en Duitje Willems van der Velde. Folkert is overleden op 01-03-1890 in Nieuw Amsterdam, 76 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Woonde vanaf zijn huwelijk tot 1854 op het adres Wijk A nr. 95 vierde huis, Bovensmilde.
Inwonend waren de ouders van zijn vrouw, Jan Moes en Eefje Jans en een dienstmaagd.
(Gegevens uit boek van Ger Ax; Zij woonden op de Smilde; de bevolking van Smilde in de 19e eeuw. ISBN 9789490435004. Nurcode 693)
Na 1854 vertrok het gezin naar een boerderijtje, genummerd Norg 132, aan de Norgervaart in de gemeente Norg, eigendom van de familie Tonckens.
De woning stond tussen de huidige nummers Norgervaart 8 en 10, voor de nu (2014) nog aanwezige oude schuur.
Ongeveer 10 jaar later zijn zij verhuisd naar de woning Norg 124, later 161. Dit pand stond op de plaats ten zuiden van de huidige woning Norgervaart 30.
Uit de krant: Het kantongerecht te Assen heeft op 9 september 1858 de arbeider F P (Folkert Post) van de Noprgervaart veroordeeld tot een boete van 50 cent, subsidiair één dag hechtenis,wegens het doen weiden van een rund op de openbare weg langs de Norgervaart.
K T en zijn vrouw G P de J (Koop Tabak en Grietje de Jonge) hebben op 24 februari 1868 op de publieke weg aan de Norgervaart Folkert Post, lasterlijk, luid schreeuwend en op beledigende wijze toegevoegd dat hij een gouwdief en een afzetter was en Albert Bal turf had ontstolen. K T en G de J worden veroordeeld tot ieder 15 dagen eenzame opsluiting in een huis van correctie, ieder een boete van 25 gulden en gezamenlijk in de kosten van het geding begroot op drie gulden twee en negentig en een halve cent. (De gezinnen woonden naast elkaar aan de Norgervaart, huidige nummering Norgervaart 30 en 32 (32 is afgebroken))
Folkert trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1836 in Smilde met Jantien Jans Moes, 23 jaar oud. Jantien is geboren op 14-08-1812 in Smilde, dochter van Jan Harms Moes en Eefjen (Jans) Geerts. Jantien is overleden op 10-06-1893 in Erica, 80 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Jantien:
1 Anne Post, geboren op 02-09-1837 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.1.
2 Eefje (Eefien) Post, geboren op 31-07-1840 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.2.
3 Dutje Post, geboren op 07-02-1842 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.3.
4 Jan Post, geboren op 06-10-1844 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.4.
5 Janke Post [1.2.6.1.5], geboren op 30-07-1847 in Bovensmilde. Janke is overleden op 09-04-1856 in Norgervaart, gem. Norg, 8 jaar oud.
6 Harm Post, geboren op 27-03-1850 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.6.
7 Trijntje Post, geboren op 03-06-1852 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.7.
8 Jantje Post, geboren op 19-10-1855 in Norgervaart, gem. Norg. Volgt 1.2.6.1.8.
1.2.6.3 Klaas Post is geboren op 14-11-1817 in Jubbega-Schurega, zoon van Anne Folkerts Post (zie 1.2.6) en Duitje Willems van der Velde. Klaas is overleden op 24-05-1871 in Odoornerveen, 53 jaar oud.
Notitie bij Klaas: Woonde te Smilde omstreeks 1850 te Wijk A nr. 62.
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 03-09-1841 in Smilde met Anna Oosterga, 19 jaar oud. Anna is geboren op 06-01-1822 in Smilde, dochter van Jan Martens Oosterga en Antien Karsten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1822 [bron: Akte nr. 3].
Notitie bij de geboorte van Anna: In geboorteakte Anna Martens genoemd.
Anna is overleden op 15-12-1894 in Odoornerveen (Odoorn), 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1894 [bron: Drenlias aktenr. 218].
Kinderen van Klaas en Anna:
1 Anne Post, geboren op 24-01-1842 in Smilde. Volgt 1.2.6.3.1.
2 Jan Post [1.2.6.3.2], geboren op 05-08-1844 in Smilde. Jan is overleden in onbekend.
3 Doeye Post [1.2.6.3.3], geboren op 04-10-1847 in Smilde. Doeye is overleden op 20-11-1847 in Smilde, 1 maand oud.
4 Doeie Post, geboren op 29-09-1848 in Smilde. Volgt 1.2.6.3.4.
5 Antien Post [1.2.6.3.5], geboren op 07-04-1851 in Smilde. Antien is overleden op 19-05-1862 in Smilde, 11 jaar oud.
6 Jantien Post, geboren op 16-08-1854 in Smilde. Volgt 1.2.6.3.6.
7 Karst Post, geboren op 24-12-1857 in Smilde. Volgt 1.2.6.3.7.
8 Willemtje Post, geboren op 28-04-1860 in Smilde. Volgt 1.2.6.3.8.
9 Antje Post, geboren op 25-08-1863 in Bovensmilde (Smilde). Volgt 1.2.6.3.9.
1.2.6.4 Johannes Post is geboren op 15-07-1820 in Jubbega-Schurega, zoon van Anne Folkerts Post (zie 1.2.6) en Duitje Willems van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1820 [bron: Akte nr. B 63]. Johannes is overleden op 28-02-1875 in Bovensmilde, 54 jaar oud. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op 28-06-1842 in Smilde met Aleida Luggers, 24 jaar oud. Aleida is geboren op 01-03-1818 in Smilde, dochter van Jan Luggers en Aaltien Goossems. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 9]. Aleida is overleden op 22-04-1894 in Bovensmilde, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 62].
Kinderen van Johannes en Aleida:
1 Doetje Post [1.2.6.4.1], geboren op 05-11-1842 in Smilde. Doetje is overleden op 06-08-1847 in Assen, 4 jaar oud.
2 Jan Post, geboren op 06-11-1842 in Smilde. Volgt 1.2.6.4.2.
3 Anne Post [1.2.6.4.3], geboren op 19-11-1845 in Smilde. Anne is overleden op 05-11-1856 in Smilde, 10 jaar oud.
4 Doetje Post, geboren op 06-04-1848 in Kloosterveen. Volgt 1.2.6.4.4.
5 Folkert Post [1.2.6.4.5], geboren op 08-05-1851 in Smilde. Folkert is overleden op 27-05-1852 in Smilde, 1 jaar oud.
6 Folkert Post, geboren op 24-03-1853 in Smilde. Volgt 1.2.6.4.6.
7 Arend Post, geboren op 13-01-1856 in Smilde. Volgt 1.2.6.4.7.
8 Annechien Post [1.2.6.4.8], geboren op 18-02-1859 in Smilde. Annechien is overleden op 19-04-1859 in Smilde, 2 maanden oud.
9 Anne Post, geboren op 08-11-1860 in Smilde. Volgt 1.2.6.4.9.
1.2.6.6 Janke Post is geboren op 11-06-1825 in Bovensmilde, dochter van Anne Folkerts Post (zie 1.2.6) en Duitje Willems van der Velde. Janke is overleden op 19-04-1898 in Veenhuizen, 72 jaar oud. Janke trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1849 in Smilde met Lubbe Boxem, 22 jaar oud. Lubbe is geboren op 10-09-1826 in Smilde, zoon van Pieter Boxem en Aaltje (Roelofs) Lenting. Lubbe is overleden op 14-07-1882 in Kloosterveen, 55 jaar oud.
Kinderen van Janke en Lubbe:
1 Aaltje Boxem [1.2.6.6.1], geboren in 1852 in Kloosterveen.
2 Doeie Boxem [1.2.6.6.2], geboren op 08-07-1854 in Kloosterveen.
3 Jan Boxem [1.2.6.6.3], geboren op 21-10-1857 in Kloosterveen.
4 Anne Boxem, geboren op 08-10-1860 in Assen. Volgt 1.2.6.6.4.
5 Derk Boxem [1.2.6.6.5], geboren op 31-01-1864 in Asen.
6 Doeie Boxem [1.2.6.6.6], geboren op 17-10-1866 in Assen.
7 Lammegien Boxem [1.2.6.6.7], geboren op 13-08-1870 in Assen.
1.2.6.7 Trijntje Post is geboren op 02-03-1827 in Bovensmilde, dochter van Anne Folkerts Post (zie 1.2.6) en Duitje Willems van der Velde. Trijntje is overleden op 18-07-1905 in gem. Emmen, 78 jaar oud. Trijntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1851 in Smilde met Anthonie Heins.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1857 in Smilde met Jacob Bloemberg.
Kinderen van Trijntje en Jacob:
1 Marchje Bloemberg [1.2.6.7.1], geboren op 13-09-1858 in Smilde. Marchje is overleden op 28-09-1859 in Smilde, 1 jaar oud.
2 Margje Bloemberg [1.2.6.7.2], geboren op 08-02-1866 in Smilde. Margje is overleden op 01-06-1867 in Schoonoord (Sleen), 1 jaar oud.
3 Anne Bloemberg [1.2.6.7.3], geboren op 07-03-1869 in Schoonoord (Sleen). Anne is overleden op 30-03-1877 in Nieuw Amsterdam, 8 jaar oud.
1.2.6.8 Aukje Post is geboren op 20-04-1829 in Bovensmilde, dochter van Anne Folkerts Post (zie 1.2.6) en Duitje Willems van der Velde. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-04-1829 [bron: Drenlias aktenr. 45]. Aukje is overleden op 10-07-1894 in Veenoord, 65 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-07-1894 [bron: Drenlias aktenr. 52]. Aukje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 04-03-1853 in Smilde [bron: Drenlias aktenr. 4] met Hendrik Heins, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 20-03-1829 in Smilde, zoon van Hendrik Heins en Derkje Alberts. Hendrik is overleden op 31-03-1865 in Bovensmilde (Smilde), 36 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1865 [bron: Drenlias aktenr. 47].
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 25-06-1869 in Smilde [bron: Drenlias aktenr. 36] met Jan Fakes Jagt, 47 jaar oud. Jan is geboren op 13-03-1822 in Smilde, zoon van Hendrikje Wolters Snippe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1892 [bron: Drenlias aktenr. 99]. Jan is overleden in onbekend. Jan is weduwnaar van Henderkien Kornelis Jagt (geb. 1822), met wie hij trouwde op 06-11-1844 in Smilde. Jan trouwde voorheen op 22-11-1865 in Rolde met Jantje Berends Hendriks (geb. 1839). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 05-01-1869 in Sleen.
Kind van Aukje en Hendrik:
1 Hendrikje Heins, geboren op 08-12-1860 in Smilde. Volgt 1.2.6.8.1.
1.2.6.9 Lammigje Post is geboren op 06-11-1831 in Bovensmilde, dochter van Anne Folkerts Post (zie 1.2.6) en Duitje Willems van der Velde. Lammigje is overleden op 27-11-1861 in Bovensmilde, 30 jaar oud. Lammigje trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1855 in Smilde met Frederik (Freerk) Boxem, 21 jaar oud. Freerk is geboren op 31-07-1833 in Bovensmilde. Freerk is overleden op 19-11-1869 in Bovensmilde, 36 jaar oud.
Kinderen van Lammigje en Freerk:
1 Pieter Boxem [1.2.6.9.1], geboren op 06-08-1856 in Bovensmilde.
2 Doeie Boxem [1.2.6.9.2], geboren op 18-01-1860 in Bovensmilde. Doeie is overleden op 03-01-1862 in Bovensmilde, 1 jaar oud.
1.2.6.10 Jouke Post is geboren op 08-04-1834 in Bovensmilde, zoon van Anne Folkerts Post (zie 1.2.6) en Duitje Willems van der Velde. Jouke is overleden op 27-10-1902 in Kloosterveen (Assen), 68 jaar oud. Jouke trouwde, 22 jaar oud, op 03-04-1857 in Smilde met Antje Hendriks Wijma, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1834 in Marum, dochter van Hendrik (Sjoerds) Wijma en Grietje (Renses) Bruinsma. Antje is overleden op 22-07-1911 in Assen, 76 of 77 jaar oud.
Kinderen van Jouke en Antje:
1 Anne Post, geboren op 03-01-1858 in Smilde. Volgt 1.2.6.10.1.
2 Grietje Post [1.2.6.10.2], geboren op 04-12-1859 in Smilde. Grietje is overleden op 14-12-1859 in Smilde, 10 dagen oud.
3 Grietje Post, geboren op 07-01-1861 in Assen. Volgt 1.2.6.10.3.
4 Hendrik Post, geboren op 17-09-1863 in Assen. Volgt 1.2.6.10.4.
5 Doetje Post [1.2.6.10.5], geboren op 19-07-1866 in Assen. Doetje is overleden op 08-11-1870 in Kloosterveen, 4 jaar oud.
6 Janke Post, geboren op 26-03-1869 in Kloosterveen. Volgt 1.2.6.10.6.
7 Folkert Post, geboren op 25-12-1871 in Kloosterveen. Volgt 1.2.6.10.7.
8 Doetje Post, geboren op 02-03-1874 in Kloosterveen. Volgt 1.2.6.10.8.
9 Johannes Post, geboren op 27-11-1877 in Kloosterveen. Volgt 1.2.6.10.9.
1.4.1.1 Jan Pieters Brouwer is geboren op 28-01-1804 in Oosterwolde, zoon van Pieter Jans Brouwer (zie 1.4.1) en Aaltje Martens ten Hoor. Hij is gedoopt op 05-02-1804 in Oosterwolde. Jan is overleden op 18-10-1888 in Haulerwijk, 84 jaar oud.
Beroep:
arbeider en veldwachter
Jan:
(1) begon een relatie met Jantje (Jans) Stobbe. Jans is geboren in 1860 in onbekend.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 21-04-1839 in Oldeberkoop met Geertje Fokkes de Groot, 24 jaar oud. Geertje is geboren op 09-01-1815 in Hoornsterzwaag, dochter van Fokke Wybes de Groot en Jacobje Egberts Koops. Geertje is overleden op 02-10-1878 in Ooststellingwerf, 63 jaar oud.
Kind van Jan en Geertje:
1 Pieter Brouwer, geboren op 10-01-1850 in Appelscha. Volgt 1.4.1.1.1.
1.2.2.1.1 Berendina Sipkes Koster is geboren op 20-07-1835 in Lemmer, dochter van Sipke Idzes Koster en Trijntje Joukes Post (zie 1.2.2.1). Berendina is overleden op 09-12-1912 in Lemmer, 77 jaar oud. Berendina trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1856 in Lemmer met Pieter Martens de Vries, 23 jaar oud. Pieter is geboren op 11-06-1832 in Lemmer. Pieter is overleden op 18-12-1913 in Lemmer, 81 jaar oud.
1.2.2.2.1 Beerendtje Post is geboren op 15-02-1824 in Lemmer, dochter van Klaas Joukes Post (zie 1.2.2.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Beerendtje is overleden op 03-10-1890 in Oudega (HON), 66 jaar oud. Beerendtje trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1851 in Wynbritseradeel met Jelle Louws Wildschut, 27 jaar oud. Jelle is geboren op 28-02-1824 in Heeg, zoon van Lou Klazes Wildschut en Akke Sierds Visser. Jelle is overleden op 16-11-1908 in Oudega (HON), 84 jaar oud. Hij is begraven op 20-11-1908 in Oudega (HON).
Kinderen van Beerendtje en Jelle:
1 Louw Jelles Wildschut, geboren op 31-07-1852 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.
2 Klaas Jelles Wildschut [1.2.2.2.1.2], geboren op 22-04-1854 in Oudega (HON). Klaas is overleden op 09-06-1870 in Oudega (HON), 16 jaar oud. Hij is begraven in 06-1870 in Oudega (HON).
3 Akke Jelles Wildschut [1.2.2.2.1.3], geboren op 16-02-1857 in Oudega (HON). Akke is overleden op 09-03-1858 in Oudega (HON), 1 jaar oud. Zij is begraven in 03-1858 in Oudega.
4 Hendrik Jelles Wildschut, geboren op 05-12-1860 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.4.
5 Berber Jelles Wildschut [1.2.2.2.1.5], geboren op 23-12-1862 in Oudega (HON). Berber is overleden op 01-11-1863 in Oudega (HON), 10 maanden oud. Zij is begraven op 05-11-1863 in Oudega (HON).
6 Berber Jelles Wildschut, geboren op 02-02-1865 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.6.
7 Atte Jelles Wildschut [1.2.2.2.1.7], geboren op 05-05-1869 in Oudega (HON). Atte is overleden op 29-03-1870 in Oudega (HON), 10 maanden oud. Hij is begraven op 04-04-1870 in Oudega (HON).
1.2.2.2.4 Jelte Klazes Post is geboren op 29-03-1830 in Woudsend, zoon van Klaas Joukes Post (zie 1.2.2.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Jelte is overleden op 14-12-1910 in Epe, 80 jaar oud. Jelte trouwde, 26 jaar oud, op 06-03-1857 in Kuinre met Geesje Karstens Koopmans, 25 jaar oud. Geesje is geboren op 09-06-1831 in Kuinre. Geesje is overleden op 03-03-1913 in Epe, 81 jaar oud.
Kinderen van Jelte en Geesje:
1 Karst Post, geboren op 21-04-1859 in Kuinre. Volgt 1.2.2.2.4.1.
2 Barbara Post, geboren op 21-09-1861 in Oegstgesst. Volgt 1.2.2.2.4.2.
3 Klaas Post [1.2.2.2.4.3], geboren op 07-10-1863 in Oegstgeest. Klaas is overleden op 28-11-1890 in Oene, 27 jaar oud.
4 Akke Post, geboren op 20-04-1866 in Oegstgeest. Volgt 1.2.2.2.4.4.
5 Jelte Post [1.2.2.2.4.5], geboren op 02-11-1872 in Oegstgeest.
1.2.2.2.6 Sjoerdtje Post is geboren op 19-08-1832 in Woudsend, dochter van Klaas Joukes Post (zie 1.2.2.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Sjoerdtje is overleden op 12-11-1878 in Heeg, 46 jaar oud. Sjoerdtje trouwde, 22 jaar oud, op 12-05-1855 in Wymbritseradeel met Geert Jans van Netten, 24 jaar oud. Geert is geboren op 03-12-1830 in Heeg, zoon van Jan Geerts van Netten en Grietje Jans Grasman. Geert is overleden op 23-01-1882 in Heeg, 51 jaar oud.
Kinderen van Sjoerdtje en Geert:
1 Eike Geerts van Netten [1.2.2.2.6.1], geboren op 05-05-1856 in Heeg. Eike is overleden op 07-12-1875 in Heeg, 19 jaar oud.
2 Berber Geerts van Netten [1.2.2.2.6.2], geboren op 20-12-1857 in Heeg. Berber is overleden in onbekend.
3 Jan Geerts van Netten [1.2.2.2.6.3], geboren op 09-02-1860 in Heeg. Jan is overleden in onbekend.
4 Grietje Geerts van Netten, geboren op 09-02-1862 in Heeg. Volgt 1.2.2.2.6.4.
5 Klaaske Geerts van Netten [1.2.2.2.6.5], geboren op 10-09-1864 in Heeg. Klaaske is overleden op 10-06-1865 in Heeg, 9 maanden oud.
6 Klaas Geerts van Netten [1.2.2.2.6.6], geboren op 26-06-1866 in Heeg. Klaas is overleden in onbekend.
7 Jouke Geerts van Netten [1.2.2.2.6.7], geboren op 14-04-1872 in Heeg. Jouke is overleden in onbekend.
8 Berendje Geerts van Netten [1.2.2.2.6.8], geboren op 08-07-1874 in Heeg. Berendje is overleden in onbekend.
1.2.2.2.8 Jouke Post is geboren op 03-05-1836 in Wymbritseradeel, zoon van Klaas Joukes Post (zie 1.2.2.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Jouke is overleden op 19-09-1904 in Oudega (HON), 68 jaar oud. Hij is begraven op 23-09-1904 in Oudega (HON). Jouke trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1868 in Koudum (HON) met Tiete Jelles (Tjiets) Zoethout, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15-05-1868 in Oudega (HON). Tjiets is geboren op 03-12-1843 in Wymbritseradeel, dochter van Jelle Jurjens Zoethout en Elske Johannes Zandstra. Tjiets is overleden op 05-02-1922 in Utingeradeel, 78 jaar oud. Zij is begraven op 09-02-1922 in Oudega (HON).
Kinderen van Jouke en Tjiets:
1 Berber Joukes Post, geboren op 04-03-1869 in Hemelum Oldefert. Volgt 1.2.2.2.8.1.
2 Klaas Post, geboren op 10-09-1870 in Oudega. Volgt 1.2.2.2.8.2.
3 Elske Post [1.2.2.2.8.3], geboren op 17-01-1873 in Hemelum Oldefert. Zij is gedoopt op 02-03-1873 in Oudega (HON). Elske is overleden op 05-04-1886 in Hemelum Oldefert, 13 jaar oud. Zij is begraven op 07-04-1886 in Oudega (HON).
4 Jelle Post [1.2.2.2.8.4], geboren op 05-07-1875 in Hemelum Oldefert. Hij is gedoopt op 05-09-1875 in Oudega (HON). Jelle is overleden op 10-11-1875 in Hemelum Oldefert, 4 maanden oud. Hij is begraven in 11-1875 in Oudega (HON).
5 Jelle Post [1.2.2.2.8.5], geboren op 04-03-1877 in Hemelum Oldefert. Hij is gedoopt op 01-04-1877 in Oudega (HON). Jelle is overleden op 09-06-1880 in Hemelum Oldefert, 3 jaar oud. Hij is begraven in 06-1880 in Oudega (HON).
6 Necronata Post [1.2.2.2.8.6], geboren in 1879.
7 Sjoerdtje Post [1.2.2.2.8.7], geboren op 07-12-1881 in Hemelum Oldefert. Zij is gedoopt op 29-05-1882 in Oudega (HON). Sjoerdtje is overleden in onbekend.
8 Johanna Post [1.2.2.2.8.8], geboren op 14-03-1886 in Oudega (HON). Zij is gedoopt op 11-07-1886 in Oudega (HON). Johanna is overleden in onbekend.
1.2.2.2.10 Trijntje Post is geboren op 19-05-1839 in Wymbritseradeel, dochter van Klaas Joukes Post (zie 1.2.2.2) en Berber Jeltes Dijkstra. Trijntje is overleden op 04-05-1879 in Oudega, 39 jaar oud. Zij is begraven op 07-05-1879 in Oudega (HON). Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1865 in Koudum (HON) met Gerrit Aukes Venema, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 26-05-1837 in Hemelum Oldefert, zoon van Auke Kerstes Venema en Grietje Siegers Meina. Gerrit is overleden op 31-12-1880 in Hemelum Oldefert, 43 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Gerrit:
1 Grietje Gerrits Venema [1.2.2.2.10.1], geboren op 09-04-1866 in Hemelum Oldefert. Grietje is overleden in onbekend.
2 Klaas Gerrits Venema [1.2.2.2.10.2], geboren op 17-06-1867 in Hemelum Oldefert. Klaas is overleden op 21-08-1870 in Hemelum Oldefert, 3 jaar oud. Hij is begraven in 08-1870 in Oudega (HON).
3 Auke Gerrits Venema [1.2.2.2.10.3], geboren op 11-09-1868 in Hemelum Oldefert. Auke is overleden in onbekend.
4 Klaas Gerrits Venema [1.2.2.2.10.4], geboren op 26-04-1872 in Hemelum Oldefert. Hij is gedoopt op 02-06-1872 in Oudega (HON). Klaas is overleden op 26-01-1873 in Oudega (HON), 9 maanden oud. Hij is begraven in 01-1873 in Oudega (HON).
1.2.2.3.3 Jouke Post is geboren op 08-11-1839 in Wonseradeel, zoon van Folkert Joukes Post (zie 1.2.2.3) en Trijntje Lodewijks Blom. Jouke is overleden in onbekend. Jouke trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1879 in Franekeradeel met Aaltje (Sytzes) Strikwerda.
Kind van Jouke en Sytzes:
1 Folkert Post [1.2.2.3.3.1], geboren op 27-06-1880 in Franekeradeel. Folkert is overleden in onbekend.
1.2.2.3.4 Hylke Post is geboren op 28-02-1842 in Wonseradeel, zoon van Folkert Joukes Post (zie 1.2.2.3) en Trijntje Lodewijks Blom. Hylke is overleden op 09-05-1901 in Harlingen, 59 jaar oud. Hylke trouwde, 24 jaar oud, op 12-06-1866 in Wonseradeel met Grietje van der Meer.
Kinderen van Hylke en Grietje:
1 Folkert Post [1.2.2.3.4.1], geboren op 14-11-1868 in Harlingen. Folkert is overleden op 12-04-1869 in Harlingen, 4 maanden oud.
2 Folkert Post, geboren op 11-01-1873 in Harlingen. Volgt 1.2.2.3.4.2.
3 Klaarke Post, geboren op 20-08-1875 in Harlingen. Volgt 1.2.2.3.4.3.
4 Wilhelmina Post [1.2.2.3.4.4], geboren op 18-07-1877 in Harlingen. Wilhelmina is overleden op 24-09-1877 in Harlingen, 2 maanden oud.
1.2.2.3.5 Klaas Folkerts Post is geboren op 09-12-1843 in Kimswerd of Witmarsum, zoon van Folkert Joukes Post (zie 1.2.2.3) en Trijntje Lodewijks Blom. Klaas is overleden op 17-02-1921 in Amsterdam, 77 jaar oud. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1867 in Kimswerd met Antje Jans Westra, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Antje: Omstreeks 1884 heeft haar man Klaas Post het gezin verlaten. Antje is als gevolg van de zeer zorgelijke omstandigheden psychisch ingestort en is lange tijd verpleegt in "Meer en Berg"te Santpoort. De jongste kinderen zijn toen in pleeggezinnen geplaatst. Pieter Post is geplaatst bij de familie Sluyters te Goor.
Antje is geboren op 06-04-1846 in Kimswerd, dochter van Jan Klazes Westra en Trijntje Eibers Blanksma. Antje is overleden op 21-02-1905 in Amsterdam, 58 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Antje:
1 Trijntje (Trijn) Post, geboren op 12-08-1868 in Kimswerd. Volgt 1.2.2.3.5.1.
2 Klaaske Jans (Jans) Post, geboren op 24-06-1870 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.2.2.3.5.2.
3 Folkert Post, geboren op 18-01-1872 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.2.2.3.5.3.
4 Wilhelmina (Mina) Post, geboren op 15-08-1873 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.2.2.3.5.4.
5 Grietje Post, geboren op 02-02-1875 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.2.2.3.5.5.
6 Jan Post, geboren op 24-02-1876 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.2.2.3.5.6.
7 Lodewijk Post, geboren op 14-07-1877 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.2.2.3.5.7.
8 Wytze Post, geboren op 17-05-1879 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.2.2.3.5.8.
9 Klaas Post, geboren op 08-02-1881 in Kimswerd (Wonseradeel). Volgt 1.2.2.3.5.9.
10 Pieter Post, geboren op 27-10-1882 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.10.
11 Boukje Antje Post, geboren op 25-11-1885 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.11.
12 Jetje Catharina (Ida) Post, geboren op 02-04-1889 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.12.
1.2.2.3.8 Jacoba Post is geboren op 08-07-1862 in Wonseradeel, dochter van Folkert Joukes Post (zie 1.2.2.3) en Wilhelmina Gerrits de Groot. Jacoba is overleden op 26-05-1936 in Harlingen, 73 jaar oud. Jacoba trouwde, 30 jaar oud, op 29-09-1892 in Harlingen [bron: Akte nr. 76] met Auke van der Veen.
1.2.2.4.1 Aafke Post is geboren op 06-03-1843 in Wonseradeel, dochter van Oege Joukes Post (zie 1.2.2.4) en Janke Willems Bakker. Aafke is overleden in onbekend. Aafke trouwde met Klaas Cuperus Andringa.
1.2.2.4.2 Jouke Post is geboren op 28-03-1845 in Wonseradeel, zoon van Oege Joukes Post (zie 1.2.2.4) en Maaike Meindersts Steensma. Jouke is overleden in onbekend. Jouke:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-02-1868 in Wonseradeel met Theuntje Sjoerds Hoekstra. Het huwelijk werd ontbonden op 12-09-1875 (Scheiding). Theuntje is geboren in onbekend. Theuntje is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 14-11-1878 in Wonseradeel met Aukje Altena.
Kinderen van Jouke en Theuntje:
1 Oege Post [1.2.2.4.2.1], geboren op 08-04-1868 in Wonseradeel. Oege is overleden in onbekend.
2 Sjoerd Post [1.2.2.4.2.2], geboren op 19-09-1870 in Wonseradeel. Sjoerd is overleden op 25-02-1881 in Wonseradeel, 10 jaar oud.
3 Tjerk Post [1.2.2.4.2.3], geboren op 28-12-1872 in Wonseradeel. Tjerk is overleden op 12-08-1874 in Wonseradeel, 1 jaar oud.
4 Trijntje Post [1.2.2.4.2.4], geboren op 22-05-1875 in Wonseradeel. Trijntje is overleden in onbekend.
Kinderen van Jouke en Aukje:
5 Hielke Post [1.2.2.4.2.5], geboren op 19-06-1879 in Wonseradeel. Hielke is overleden in onbekend.
6 Maaike Post [1.2.2.4.2.6], geboren op 19-06-1879 in Wonseradeel. Maaike is overleden op 21-06-1879 in Wonseradeel, 2 dagen oud.
7 Douwe Post [1.2.2.4.2.7], geboren op 15-07-1880 in Wonseradeel. Douwe is overleden in onbekend.
1.2.2.4.3 Sieuwke Post is geboren op 02-02-1847 in Wonseradeel, dochter van Oege Joukes Post (zie 1.2.2.4) en Maaike Meindersts Steensma. Sieuwke is overleden op 21-03-1914 in Bolsward, 67 jaar oud. Sieuwke:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 25-04-1872 in Wonseradeel met Lieuwe Runia.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 22-07-1893 in Wonseradeel met Hessel Runia.
1.2.2.4.4 Grietje Post is geboren op 08-07-1851 in Wonseradeel, dochter van Oege Joukes Post (zie 1.2.2.4) en Maaike Meindersts Steensma. Grietje is overleden in onbekend. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1875 in Wonseradeel met Sipke Seekles.
1.2.3.6.3 Klaas Post is geboren op 17-04-1850 in Donkerbroek, zoon van Wilt Post (zie 1.2.3.6) en Sygjen Jans Poppinga. Klaas is overleden op 04-04-1919 in Fochteloo, 68 jaar oud. Klaas trouwde met Geertje Jans Bosma. Geertje is geboren op 11-06-1857 in Fochteloo, dochter van Jan Eizes Bosma en Roelofje Hendriks Koopmans. Geertje is overleden op 18-02-1941 in Oosterwolde, 83 jaar oud. Zij is begraven in 02-1941 in Fochteloo.
Kinderen van Klaas en Geertje:
1 Roelofje Post, geboren in 1878 in Ooststellingwerf. Volgt 1.2.3.6.3.1.
2 Anne Eise Post [1.2.3.6.3.2], geboren in 1900 in Ooststellingwerf. Anne is overleden op 15-09-1919 in Ooststellingwerf, 18 of 19 jaar oud.
1.2.4.2.1 Klaas Post is geboren op 12-03-1849 in Ooststellingwerf, zoon van Folkert Post (zie 1.2.4.2) en Gebbigje Egberts Hoekstra. Klaas is overleden op 10-05-1899 in Ooststellingwerf, 50 jaar oud. Klaas trouwde, 32 jaar oud, op 09-12-1881 in Ooststellingwerf met Aaltje Dorpregter.
Kind van Klaas en Aaltje:
1 Anne Post [1.2.4.2.1.1], geboren in 1884 in Ooststellingwerf. Anne is overleden op 26-05-1884 in Ooststellingwerf, geen jaar oud.
1.2.4.2.2 Froukje Post is geboren op 18-02-1850 in Ooststellingwerf, dochter van Folkert Post (zie 1.2.4.2) en Gebbigje Egberts Hoekstra. Froukje is overleden op 23-01-1885 in Ooststellingwerf, 34 jaar oud. Froukje trouwde, 25 jaar oud, op 30-07-1875 in Weststellingwerf met Thijs Kremer.
1.2.4.2.3 Antje Post is geboren op 26-03-1851 in Ooststellingwerf, dochter van Folkert Post (zie 1.2.4.2) en Gebbigje Egberts Hoekstra. Antje is overleden op 16-11-1924 in Oosterwolde, 73 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op 04-10-1872 in Ooststellingwerf met Andries Koops, 39 jaar oud. Andries is geboren op 13-02-1833 in Oosterwolde, zoon van Albert Andries Koops en Antje Andries van Weperen. Andries is overleden op 14-09-1895 in Groningen, 62 jaar oud.
1.2.4.2.4 Trijntje Post is geboren op 09-01-1854 in Ooststellingwerf, dochter van Folkert Post (zie 1.2.4.2) en Gebbigje Egberts Hoekstra. Trijntje is overleden op 14-02-1920 in gem. Emmen, 66 jaar oud. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1876 in Ooststellingwerf met Albert (Hendriks) Berga.
1.2.4.3.1 Jantje Post is geboren op 03-06-1849 in Oosterwolde, dochter van Jan Post (zie 1.2.4.3) en Hendrikje (Wytzes) Donker. Jantje is overleden op 12-03-1929 in Ooststellingwerf, 79 jaar oud. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1874 in Makkinga met Jannes (Alberts) van Weperen.
1.2.4.4.1 Harmen Post is geboren op 06-05-1851 in Ooststellingwerf, zoon van Hans Post (zie 1.2.4.4) en Elisabeth Gosses Visser. Harmen is overleden in onbekend. Harmen trouwde, 29 jaar oud, op 08-05-1880 in Ooststellingwerf met Stijntje (Wessels) Oosterhof.
1.2.4.4.2 Gosse Post is geboren op 09-07-1853 in Ooststellingwerf, zoon van Hans Post (zie 1.2.4.4) en Elisabeth Gosses Visser. Gosse is overleden op 08-09-1930 in Ooststellingwerf, 77 jaar oud. Gosse trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1882 in Ooststellingwerf met Jantje Nolles.
Kind van Gosse en Jantje:
1 Hans Post [1.2.4.4.2.1], geboren in 1885 in Ooststellingwerf. Hans is overleden op 06-07-1931 in Ooststellingwerf, 45 of 46 jaar oud.
1.2.4.4.3 Jan Post is geboren op 25-08-1856 in Ooststellingwerf, zoon van Hans Post (zie 1.2.4.4) en Elisabeth Gosses Visser. Jan is overleden op 28-11-1929 in Weststellingwerf, 73 jaar oud. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 10-05-1890 in Weststellingwerf met Geesje Slot.
Kinderen van Jan en Geesje:
1 Jantje Post [1.2.4.4.3.1], geboren op 28-02-1894 in Weststellingwerf. Jantje is overleden in onbekend.
2 Hans Post [1.2.4.4.3.2], geboren op 23-02-1899 in Weststellingwerf. Hans is overleden in onbekend.
1.2.6.1.1 Anne Post is geboren op 02-09-1837 in Bovensmilde, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1) en Jantien Jans Moes. Anne is overleden op 05-01-1925 in gem. Emmen, 87 jaar oud. Anne trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1859 in Smilde met Roelofje Kiers, 20 of 21 jaar oud. Roelofje is geboren in 1838 in Smilde, dochter van Jan Kiers en Harmtien Alfing. Roelofje is overleden op 23-03-1906 in Emmen gem., 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Anne en Roelofje:
1 Folkert Post, geboren op 08-10-1859 in Norgervaart (Bovensmilde). Volgt 1.2.6.1.1.1.
2 Jan Post [1.2.6.1.1.2], geboren op 23-05-1862 in Norgervaart, gem. Norg. Jan is overleden op 26-03-1870 in Kloosterveen, 7 jaar oud.
3 Jantje Post, geboren op 15-03-1864 in Norgervaart, gem. Norg. Volgt 1.2.6.1.1.3.
4 Roelof Post [1.2.6.1.1.4], geboren op 23-03-1866 in Norgervaart, gem. Norg. Roelof is overleden op 01-05-1867 in Norgervaart, gem. Norg, 1 jaar oud.
5 Roelof Post, geboren op 22-06-1868 in Kloosterveen. Volgt 1.2.6.1.1.5.
6 Harmina Post [1.2.6.1.1.6], geboren op 01-08-1870 in Kloosterveen. Harmina is overleden op 23-03-1887 in Oranjedorp, 16 jaar oud.
7 Eefje Post [1.2.6.1.1.7], geboren op 23-02-1874 in Bovensmilde. Eefje is overleden op 03-04-1887 in Oranjedorp, 13 jaar oud.
8 NN Post [1.2.6.1.1.8], levenloos geboren zoon, geboren op 16-09-1876 in Norgervaart.
9 Johanna Post, geboren op 15-02-1878 in Norgervaart, gem. Norg. Volgt 1.2.6.1.1.9.
10 Roelofje Post, geboren op 17-04-1880 in Oranjedorp. Volgt 1.2.6.1.1.10.
1.2.6.1.2 Eefje (Eefien) Post is geboren op 31-07-1840 in Bovensmilde, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1) en Jantien Jans Moes. Eefien is overleden op 21-07-1930 in gem. Emmen, 89 jaar oud. Eefien trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1870 in Assen met Jan Bal, 25 jaar oud. Jan is geboren op 22-09-1844 in Smilde, zoon van Albert Bal en Fennechien Huberts Boer. Jan is overleden op 01-08-1906 in Emmen gem., 61 jaar oud.
Kinderen van Eefien en Jan:
1 Fennegien Bal [1.2.6.1.2.1], geboren op 08-03-1871 in Kloosterveen.
2 Jantje Bal [1.2.6.1.2.2], geboren op 21-05-1873 in Bovensmilde. Jantje is overleden op 06-02-1907 in Emmen gem., 33 jaar oud.
3 Alberdina Bal [1.2.6.1.2.3], geboren op 14-04-1876 in Kloosterveen.
4 Folkert Bal [1.2.6.1.2.4], geboren op 18-02-1879 in Nieuw Amsterdam.
5 Roelof Bal [1.2.6.1.2.5], geboren op 12-08-1882 in Nieuw Amsterdam.
1.2.6.1.3 Dutje Post is geboren op 07-02-1842 in Bovensmilde, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1) en Jantien Jans Moes. Dutje is overleden op 02-04-1914 in gem. Emmen, 72 jaar oud. Dutje trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1865 in Smilde met Roelof Pals, 31 jaar oud. Roelof is geboren op 22-01-1834 in Smilde, zoon van Freerk Pals en Jacobje Guit. Roelof is overleden op 08-04-1921 in Emmen gem., 87 jaar oud.
Kinderen van Dutje en Roelof:
1 Frederik Pals [1.2.6.1.3.1], geboren op 30-08-1866 in Kloosterveen. Frederik is overleden op 16-02-1871 in Bovensmilde, 4 jaar oud.
2 Folkert Pals [1.2.6.1.3.2], geboren op 15-10-1868 in Bovensmilde.
3 Jantje Pals [1.2.6.1.3.3], geboren op 22-09-1869 in Bovensmilde.
4 Jacobje Pals [1.2.6.1.3.4], geboren op 15-02-1872 in Bovensmilde.
5 Frederika Pals [1.2.6.1.3.5], geboren op 03-10-1874 in Bovensmilde.
6 Folkerdina Pals [1.2.6.1.3.6], geboren op 22-10-1876 in Odoornerveen.
7 Frederik Pals [1.2.6.1.3.7], geboren op 10-03-1879 in Odoornerveen. Frederik is overleden op 27-02-1881 in Odoornerveen, 1 jaar oud.
8 Efien Pals [1.2.6.1.3.8], geboren op 19-02-1882 in Odoornerveen.
9 Annechien Pals [1.2.6.1.3.9], geboren op 20-06-1885 in Odoornerveen.
1.2.6.1.4 Jan Post is geboren op 06-10-1844 in Bovensmilde, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1) en Jantien Jans Moes. Jan is overleden op 25-07-1918 in Nieuw Amsterdam, 73 jaar oud.
Notitie bij Jan: Komt op 6 maart 1876 met zijn gezin van Bovensmilde naar Nieuw Amsterdam. Hij koopt in 1894 een pand aan de Zijtak WZ, nu nummer 10, en dat gebouwd is in 1876 in opdracht van de veenbaas Hendrik Kootstra. Na zijn dood in 1918 blijft zijn weduwe hier wonen tot haar dood in 1925, waarna het pand in eigendom komt van haar kleinzoon Jenne Post.
Adressen:
van 06-03-1876 tot voor 1918     Huisnr. I 366 en GC 58, Nieuw Amsterdam (Komt op 6 maart 1876 van Smilde (Bovensmilde/Norgervaart) naar Nieuw Amsterdam met vrouw en vier kinderen.(zoons))   [bron: gezinskaart]
van 1894 tot 1925     Zijtak WZ 10, Nieuw Amsterdam (Koopt het pand van Hendrik Kootstra, veenbaas. Sectie G 2317 en 2526, samen 1770 ca.)   [bron: art 5221 kadastrale legger]
Beroep:
vervener   [bron: Kadastrale legger art. 5221]
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1868 in Norg met Sjoukje Drenth, 23 jaar oud. Sjoukje is geboren op 09-12-1844 in Smilde, dochter van Egbert Drenth en Hendrikje Gerrits Stoker. Sjoukje is overleden op 17-05-1925 in Nieuw Amsterdam, 80 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sjoukje:
1 Folkert Post, geboren op 13-09-1868 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.4.1.
2 Egbert Post, geboren op 05-08-1870 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.4.2.
3 Anne Post, geboren op 27-02-1873 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.4.3.
4 Hendrik Post, geboren op 28-11-1875 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.4.4.
5 Harm Post, geboren op 08-11-1878 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.5.
6 Jantina Geerdina Post, geboren op 17-09-1881 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.6.
7 Sjoukje Post, geboren op 14-12-1883 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.7.
1.2.6.1.6 Harm Post is geboren op 27-03-1850 in Bovensmilde, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1) en Jantien Jans Moes. Harm is overleden op 15-09-1911 in Norgervaart, 61 jaar oud.
Beroep:
tolpachter
Harm:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1875 in Smilde met Minke de Boer, 23 jaar oud. Minke is geboren op 05-01-1852 in Wijnjeterp, dochter van Sytze Wytzes de Boer en Yfke Barelds Schoolland. Minke is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 13-04-1894 in Norg met Klaasje de Boer, 26 of 27 jaar oud. Klaasje is geboren in 1867 in Norg, dochter van Machiel de Boer en Martje de Haan. Klaasje is overleden op 29-09-1922 in Norgervaart, 54 of 55 jaar oud.
Kinderen van Harm en Minke:
1 Jantje Post, geboren op 27-08-1876 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.6.1.
2 IJfke Post, geboren op 31-08-1878 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.6.2.
3 Folkerdina Post [1.2.6.1.6.3], geboren op 24-08-1880 in Bovensmilde. Folkerdina is overleden in onbekend.
4 Sietske Post, geboren op 21-08-1882 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.6.4.
5 Folkert Post [1.2.6.1.6.5], geboren op 18-09-1884 in Bovensmilde. Folkert is overleden op 07-01-1891 in Norgervaart, 6 jaar oud.
Kinderen van Harm en Klaasje:
6 Folkert Post, geboren op 01-03-1895 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.1.6.6.
7 Martina Post, geboren op 15-09-1896 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.1.6.7.
8 Machiel Post [1.2.6.1.6.8], geboren op 15-12-1897 in Norgervaart. Machiel is overleden op 18-02-1898 in Norgervaart, 2 maanden oud.
9 Eefje Post, geboren op 28-04-1899 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.1.6.9.
10 Geesje Post [1.2.6.1.6.10], geboren op 03-06-1902 in Norgervaart. Geesje is overleden op 28-11-1902 in Norgervaart, 5 maanden oud.
11 Machiel Anne (Machiel) Post, geboren op 27-10-1904 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.1.6.11.
12 Anne Jan Post, geboren in 1906 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.1.6.12.
1.2.6.1.7 Trijntje Post is geboren op 03-06-1852 in Bovensmilde, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1) en Jantien Jans Moes. Trijntje is overleden op 06-05-1913 in Erica, 60 jaar oud. Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1877 in Smilde met Wiebe Boers, 23 of 24 jaar oud. Wiebe is geboren in 1853 in Smilde, zoon van Hesseltje Bruinsma. Wiebe is overleden in onbekend.
Kinderen van Trijntje en Wiebe:
1 Elsje Boers [1.2.6.1.7.1], geboren op 02-09-1877 in Norgervaart.
2 Jantje Boers [1.2.6.1.7.2], geboren op 18-10-1879 in Bovensmilde.
3 Harmina Boers [1.2.6.1.7.3], geboren op 12-11-1883 in Bovensmilde.
4 Folkerdina Boers [1.2.6.1.7.4], geboren op 10-09-1886 in Bovensmilde.
5 Willem Boers, geboren op 28-02-1889 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.7.5.
6 Jantinus Boers [1.2.6.1.7.6], geboren op 14-06-1891 in Erica.
1.2.6.1.8 Jantje Post is geboren op 19-10-1855 in Norgervaart, gem. Norg, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1) en Jantien Jans Moes. Jantje is overleden op 08-01-1921 in gem. Emmen, 65 jaar oud. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1877 in Smilde met Hendrik Witvoet, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 21-03-1850 in Smilde, zoon van Hilligje Witvoet. Hendrik is overleden op 27-02-1928 in gem. Emmen, 77 jaar oud.
Kinderen van Jantje en Hendrik:
1 Hillegien Witvoet, geboren op 28-09-1877 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.8.1.
2 Folkert Witvoet [1.2.6.1.8.2], geboren op 27-02-1880 in Bovensmilde. Folkert is overleden op 13-05-1906 in Emmen, 26 jaar oud.
3 Jantje Witvoet [1.2.6.1.8.3], geboren op 22-05-1883 in Bovensmilde. Jantje is overleden op 10-07-1883 in Bovensmilde, 1 maand oud.
4 Jantje Witvoet, geboren op 27-07-1884 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.1.8.4.
5 Eefje Witvoet, geboren op 19-11-1887 in Erica. Volgt 1.2.6.1.8.5.
6 Hendrik Witvoet [1.2.6.1.8.6], geboren op 06-02-1890 in Nieuw Amsterdam. Hendrik is overleden op 05-03-1890 in Nieuw Amsterdam, 27 dagen oud.
7 Hendrik Witvoet [1.2.6.1.8.7], geboren op 11-10-1891 in Nieuw Amsterdam. Hendrik is overleden op 04-05-1892 in Erica, 6 maanden oud.
8 Sjoukje Witvoet [1.2.6.1.8.8], geboren op 13-11-1893 in Nieuw Amsterdam. Sjoukje is overleden op 21-04-1894 in Erica, 5 maanden oud.
9 Sjoukje Witvoet, geboren op 01-04-1895 in Erica. Volgt 1.2.6.1.8.9.
10 Dutje Witvoet [1.2.6.1.8.10], geboren op 21-11-1896 in Erica. Dutje is overleden op 11-08-1899 in Erica, 2 jaar oud.
11 Dutje Witvoet, geboren op 05-10-1899 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.8.11.
1.2.6.3.1 Anne Post is geboren op 24-01-1842 in Smilde, zoon van Klaas Post (zie 1.2.6.3) en Anna Oosterga. Anne is overleden op 07-03-1882 in Valthermond, 40 jaar oud. Anne trouwde, 28 jaar oud, op 11-06-1870 in Odoorn met Beerta Oost, 28 jaar oud. Beerta is geboren op 01-08-1841 in Leek, dochter van Aaltje Geerts Oost. Beerta is overleden in onbekend.
Kinderen van Anne en Beerta:
1 Aaltje Post [1.2.6.3.1.1], geboren op 04-07-1872 in gem. Odoorn. Aaltje is overleden op 11-02-1899 in Exloermond, 26 jaar oud.
2 Anna Post, geboren op 09-08-1875 in gem. Odoorn. Volgt 1.2.6.3.1.2.
3 Harmina Post, geboren op 18-05-1879 in Kollingsveen, Oranjedorp. Volgt 1.2.6.3.1.3.
4 Roelofje Post [1.2.6.3.1.4], geboren op 17-04-1880 in Kollingsveen, Oranjedorp.
1.2.6.3.4 Doeie Post is geboren op 29-09-1848 in Smilde, dochter van Klaas Post (zie 1.2.6.3) en Anna Oosterga. Doeie is overleden op 21-05-1932 in gem. Odoorn, 83 jaar oud. Doeie trouwde, 33 jaar oud, op 15-04-1882 in gem. Odoorn met Libbe Fokkes Kuiper, 33 of 34 jaar oud. Libbe is geboren in 1848 in Ooststellingwerf, zoon van Fokke Libbes Kuiper en Jantje Jans Bandringa.
Kind van Doeie en Libbe:
1 Klaas Post [1.2.6.3.4.1], geboren op 24-04-1878 in Odoornerveen. Klaas is overleden op 24-08-1897 in gem. Emmen, 19 jaar oud.
1.2.6.3.6 Jantien Post is geboren op 16-08-1854 in Smilde, dochter van Klaas Post (zie 1.2.6.3) en Anna Oosterga. Jantien is overleden op 10-03-1929 in gem. Emmen, 74 jaar oud. Jantien trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1877 in gem. Odoorn met Auke Tabak, 22 of 23 jaar oud. Auke is geboren in 1854 in Vries, zoon van Berend Halbes Tabak en Grietje Feitzes Kooistra.
1.2.6.3.7 Karst Post is geboren op 24-12-1857 in Smilde, zoon van Klaas Post (zie 1.2.6.3) en Anna Oosterga. Karst is overleden op 22-07-1926 in gem. Emmen, 68 jaar oud. Karst trouwde, 43 jaar oud, op 30-07-1901 in Emmen met Zwaantje Knol, 27 jaar oud. Zwaantje is geboren op 28-03-1874 in Odoornerveen, dochter van Albert Knol en Henderika Grit.
Kind van Karst en Zwaantje:
1 Anna Post [1.2.6.3.7.1], geboren op 18-06-1902 in Nieuw Weerdinge. Anna is overleden op 13-06-1911 in Nieuw Weerdinge, 8 jaar oud.
1.2.6.3.8 Willemtje Post is geboren op 28-04-1860 in Smilde, dochter van Klaas Post (zie 1.2.6.3) en Anna Oosterga. Willemtje is overleden op 18-05-1930 in gem. Emmen, 70 jaar oud. Willemtje:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1884 in Odoorn met Jacob Aardema.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 21-03-1885 in Odoorn met Feitze Boer.
(3) trouwde, 41 jaar oud, op 21-06-1901 in Odoorn met Johannes Arends.
1.2.6.3.9 Antje Post is geboren op 25-08-1863 in Bovensmilde (Smilde), dochter van Klaas Post (zie 1.2.6.3) en Anna Oosterga. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1863 [bron: Drenlias aktenr. 148]. Antje is overleden op 02-09-1952 in Sleen, 89 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1952 [bron: Drenlias aktenr. 22]. Antje trouwde, 19 jaar oud, op 05-05-1883 in Odoorn [bron: Drenlias aktenr. 12] met Wietse Smit, 23 jaar oud. Wietse is geboren op 11-06-1859 in Oranjedorp (Emmen), zoon van Pier Smit en Sietske (Sijtske) Jans de Jong. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1859 [bron: Drenlias aktenr. 73]. Wietse is overleden op 24-02-1936 in Assen, 76 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-02-1936 [bron: Drenlias aktenr. 40].
Kinderen van Antje en Wietse:
1 Sietske Smit, geboren op 13-07-1884 in Odoornerveen (Odoorn). Volgt 1.2.6.3.9.1.
2 Anna Smit [1.2.6.3.9.2], geboren op 29-06-1886 in Odoornerveen (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-06-1886 [bron: Drenlias aktenr. 130]. Anna is overleden op 15-10-1887 in Odoornerveen (Odoorn), 1 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-10-1887 [bron: Drenlias aktenr. 107].
3 Anna Smit, geboren op 28-09-1888 in Odoornerveen (Odoorn). Volgt 1.2.6.3.9.3.
4 Pietje Smit, geboren op 08-01-1894 in Odoornerveen (Oodoorn). Volgt 1.2.6.3.9.4.
5 Klaas Smit [1.2.6.3.9.5], geboren op 02-03-1897 in Odoornerveen (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1897 [bron: Drenlias aktenr. 67]. Klaas is overleden op 11-02-1915 in Odoornerveen (Odoorn), 17 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1915 [bron: Drenlias aktenr. 31].
6 Pier Smit [1.2.6.3.9.6], geboren op 09-12-1899 in Odoornerveen (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-12-1899 [bron: Drenlias aktenr. 373].
7 Jan Smit [1.2.6.3.9.7], geboren op 08-06-1902 in Odoornerveen (Odoorn). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1902 [bron: Drenlias aktenr. 197].
1.2.6.4.2 Jan Post is geboren op 06-11-1842 in Smilde, zoon van Johannes Post (zie 1.2.6.4) en Aleida Luggers. Jan is overleden op 22-04-1907 in Assen, 64 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 13-10-1870 in Norg met Roelofje Pals, 29 jaar oud. Roelofje is geboren op 13-06-1841 in Smilde, dochter van Berend Pals en Sjoukje Snippe. Roelofje is overleden op 20-12-1934 in Zeyerveld, 93 jaar oud.
Adres:
vanaf 05-1853     Norgervaart 131
Kinderen van Jan en Roelofje:
1 Johannes Post, geboren op 19-08-1870 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.2.1.
2 Sjoukje Post, geboren op 05-11-1872 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.4.2.2.
3 Berend Post, geboren op 05-09-1875 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.4.2.3.
4 Folkert Post, geboren op 18-04-1878 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.4.2.4.
5 Roelof Post [1.2.6.4.2.5], geboren op 09-04-1881 in Kloosterveen. Roelof is overleden op 11-03-1884 in Kloosterveen, 2 jaar oud.
6 Jan Post, geboren op 16-01-1884 in Kloosterveen. Volgt 1.2.6.4.2.6.
1.2.6.4.4 Doetje Post is geboren op 06-04-1848 in Kloosterveen, dochter van Johannes Post (zie 1.2.6.4) en Aleida Luggers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1848 [bron: akte 39]. Doetje is overleden op 02-06-1892 in Bovensmilde, 44 jaar oud. Doetje trouwde, 28 jaar oud, op 15-04-1876 in Smilde met Jan Kiers, 31 jaar oud. Jan is geboren op 20-12-1844 in Smilde, zoon van Roelof Kiers en Hilligje ten Voorde. Jan is overleden op 31-01-1913 in Bovensmilde, 68 jaar oud.
Kinderen van Doetje en Jan:
1 Johannes Kiers [1.2.6.4.4.1], geboren op 18-?-8 in Nieuw Amsterdam.
2 Harmina Kiers [1.2.6.4.4.2], geboren op 16-11-1876 in Bovensmilde.
3 Roelof Kiers [1.2.6.4.4.3], geboren op 04-01-1883 in Bovensmilde.
4 Alida Kiers [1.2.6.4.4.4], geboren op 09-08-1885 in Bovensmilde.
1.2.6.4.6 Folkert Post is geboren op 24-03-1853 in Smilde, zoon van Johannes Post (zie 1.2.6.4) en Aleida Luggers. Folkert is overleden op 18-03-1945 in Assen, 91 jaar oud. Folkert trouwde met Jacobje Hendriks. Jacobje is geboren in 1858 in onbekend, dochter van Jan (Wolters) Hendriks en Tjitske Sluiter. Jacobje is overleden op 10-12-1942 in Assen, 83 of 84 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Jacobje:
1 Aleida Post, geboren op 20-12-1880 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.4.6.1.
2 Jan Post, geboren op 18-03-1883 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.2.
3 Johannes Post, geboren op 08-11-1885 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.3.
4 Jelle Post, geboren op 10-10-1888 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.4.
5 Jan Post, geboren op 23-09-1891 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.5.
6 Wolter Post, geboren op 04-11-1894 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.6.
1.2.6.4.7 Arend Post is geboren op 13-01-1856 in Smilde, zoon van Johannes Post (zie 1.2.6.4) en Aleida Luggers. Arend is overleden in onbekend. Arend:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 13-11-1894 in Smilde met Sijkje de Vries, 36 jaar oud. Sijkje is geboren op 28-01-1858 in Bergum, dochter van Cornelis Joukes de Vries en Hylkje Rypkes Fokkema. Sijkje is overleden op 01-12-1902 in Assen, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 13-09-1905 in Smilde met Grietje Werkman, 44 of 45 jaar oud. Grietje is geboren in 1860 in Ooststellingwerf, dochter van Geert Jans Werkman en Hendrikje Alberts Weerman. Grietje is overleden in onbekend.
Kinderen van Arend en Sijkje:
1 Alida Post [1.2.6.4.7.1], geboren op 05-10-1895 in Assen. Alida is overleden in onbekend.
2 Cornelis Post [1.2.6.4.7.2], geboren op 29-09-1897 in Assen. Cornelis is overleden op 07-04-1898 in Assen, 6 maanden oud.
3 Hylkje Post [1.2.6.4.7.3], geboren op 03-06-1899 in Assen. Hylkje is overleden in onbekend.
1.2.6.4.9 Anne Post is geboren op 08-11-1860 in Smilde, zoon van Johannes Post (zie 1.2.6.4) en Aleida Luggers. Anne is overleden op 11-09-1941 in Smilde, 80 jaar oud. Anne trouwde in onbekend met Grietje Hendriks. Grietje is geboren op 11-09-1867 in Kloosterveen, dochter van Harm Hendriks en Annegien Tingen. Grietje is overleden op 27-12-1930 in Smilde, 63 jaar oud.
Kinderen van Anne en Grietje:
1 Johannes Post, geboren op 08-03-1890 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.4.9.1.
2 Annechien Post [1.2.6.4.9.2], geboren op 31-03-1892 in Bovensmilde. Annechien is overleden op 17-08-1896 in Bovensmilde, 4 jaar oud.
3 Aleida Post [1.2.6.4.9.3], geboren op 11-12-1894 in Bovensmilde. Aleida is overleden op 25-06-1904 in Bovensmilde, 9 jaar oud.
4 Annechien Post, geboren op 11-07-1897 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.4.9.4.
5 Harm Post [1.2.6.4.9.5], geboren op 24-02-1900 in Bovensmilde. Harm is overleden op 13-06-1901 in Bovensmilde, 1 jaar oud.
6 Doetje Post, geboren op 19-04-1902 in Bovensmilde. Volgt 1.2.6.4.9.6.
7 Harm Post, geboren op 12-01-1905 in Smilde. Volgt 1.2.6.4.9.7.
8 Folkert Post [1.2.6.4.9.8], geboren in 1911 in Bvoensmilde. Folkert is overleden op 08-10-1932 in Bovensmilde, 20 of 21 jaar oud.
1.2.6.6.4 Anne Boxem is geboren op 08-10-1860 in Assen, zoon van Lubbe Boxem en Janke Post (zie 1.2.6.6). Anne is overleden op 26-03-1914 in Peest, 53 jaar oud. Hij is begraven op 30-03-1914 in Norg. Anne trouwde, 19 jaar oud, op 11-06-1880 in Assen met Klaasien Heukers, 18 of 19 jaar oud. Klaasien is geboren in 1861 in Hoogezand, dochter van Berend Heukers en Margje Speulman. Klaasien is overleden op 26-06-1924 in Zeijen, 62 of 63 jaar oud.
Kind van Anne en Klaasien:
1 Doeke Boxem, geboren op 15-11-1892 in Assen. Volgt 1.2.6.6.4.1.
1.2.6.8.1 Hendrikje Heins is geboren op 08-12-1860 in Smilde, dochter van Hendrik Heins en Aukje Post (zie 1.2.6.8). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-12-1860 [bron: Drenlias aktenr. 210]. Hendrikje is overleden op 18-01-1936 in Schoonoord (Sleen), 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1936 [bron: Drenlias aktenr. 2]. Hendrikje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1885 in Smilde [bron: Drenlias aktenr. 9] met Willem van der Velde. De scheiding werd geregistreerd op 27-08-1898 [bron: Drenlias aktenr. 20].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 07-10-1899 in Sleen [bron: Drenlias aktenr. 25] met Reint Vos, 51 jaar oud. Reint is geboren op 24-06-1848 in Erm (Sleen), zoon van Harm Vos en Grietien Meijering. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1848 [bron: Drenlias aktenr. 12]. Reint is overleden op 29-01-1927 in Sleen, 78 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1927 [bron: Drenlias aktenr. 6]. Reint is weduwnaar van Grietje Wi(e)chers (1851-1889), met wie hij trouwde op 18-06-1871 in Sleen [bron: Drenlias aktenr. 16]. Reint is weduwnaar van Lutje Knol (1859-1899), met wie hij trouwde op 02-08-1890 in Sleen [bron: Drenlias aktenr. 15].
1.2.6.10.1 Anne Post is geboren op 03-01-1858 in Smilde, zoon van Jouke Post (zie 1.2.6.10) en Antje Hendriks Wijma. Anne is overleden op 08-09-1939 in Assen, 81 jaar oud. Anne:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 02-11-1881 in Assen met Jantje Roelofs Idema, 26 of 27 jaar oud. Jantje is geboren in 1854 in Ooststellingwerf, dochter van Roelof Wilts Idema en Aafke Eeuwes de Haan. Jantje is overleden op 05-08-1915 in Assen, 60 of 61 jaar oud.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op 08-03-1916 in Assen met Grietje Leutscher. Grietje is geboren in onbekend. Grietje is overleden in onbekend.
Kinderen van Anne en Jantje:
1 Antje Post, geboren op 07-09-1882 in Kloosterveen (Assen). Volgt 1.2.6.10.1.1.
2 Aafke Post [1.2.6.10.1.2], geboren op 13-09-1884 in Assen. Aafke is overleden in onbekend.
3 Grietje Post, geboren op 03-11-1886 in Assen. Volgt 1.2.6.10.1.3.
4 Jouke Post, geboren op 20-08-1889 in Assen. Volgt 1.2.6.10.1.4.
5 Roelofje Post, geboren op 11-11-1891 in Assen. Volgt 1.2.6.10.1.5.
6 Janke Post [1.2.6.10.1.6], geboren op 01-03-1895 in Assen. Janke is overleden in onbekend.
7 Aaltje Post, geboren op 07-08-1897 in Assen. Volgt 1.2.6.10.1.7.
1.2.6.10.3 Grietje Post is geboren op 07-01-1861 in Assen, dochter van Jouke Post (zie 1.2.6.10) en Antje Hendriks Wijma. Grietje is overleden op 05-12-1916 in Assen, 55 jaar oud. Grietje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1884 in Assen met Egbert van Dalen, 23 of 24 jaar oud. Egbert is geboren in 1860 in Assen, zoon van Jan van Dalen en Grietje Pots.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 24-02-1892 in Assen met Hendrik Veldkamp, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-03-1858 in Smilde, zoon van Arend Veldkamp en Helena Ortlepp. Hendrik is overleden op 22-04-1939 in Assen, 81 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Hendrik:
1 Helena Veldkamp [1.2.6.10.3.1], geboren in 1893 in Leeuwarden.
2 Antje Veldkamp [1.2.6.10.3.2], geboren op 15-05-1898 in Assen.
3 Arend Veldkamp [1.2.6.10.3.3], geboren op 03-06-1900 in Assen.
1.2.6.10.4 Hendrik Post is geboren op 17-09-1863 in Assen, zoon van Jouke Post (zie 1.2.6.10) en Antje Hendriks Wijma. Hendrik is overleden op 06-06-1929 in Assen, 65 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 30-07-1890 in Assen met Klasina Ottens, 27 of 28 jaar oud. Klasina is geboren in 1862 in Roden, dochter van Jan Ottens en Aaltje Klazens Woltman. Klasina is overleden in onbekend.
Kind van Hendrik en Klasina:
1 Jouke Post, geboren in 1896 in Dalfsen. Volgt 1.2.6.10.4.1.
1.2.6.10.6 Janke Post is geboren op 26-03-1869 in Kloosterveen, dochter van Jouke Post (zie 1.2.6.10) en Antje Hendriks Wijma. Janke is overleden op 04-07-1936 in Assen, 67 jaar oud. Janke trouwde, 25 jaar oud, op 16-05-1894 in Assen met Harm Warries, 33 of 34 jaar oud. Harm is geboren in 1860 in Assen, zoon van Klaas Reinder Warries en Harmanna Eilders. Harm is overleden op 11-03-1940 in Assen, 79 of 80 jaar oud.
1.2.6.10.7 Folkert Post is geboren op 25-12-1871 in Kloosterveen, zoon van Jouke Post (zie 1.2.6.10) en Antje Hendriks Wijma. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde, 29 jaar oud, op 15-05-1901 in Assen met Annegien Hoogeveen, 31 jaar oud. Annegien is geboren op 19-12-1869 in Smilde, dochter van Jannes Jans Hoogeveen en Bregtje Wold. Annegien is overleden op 12-07-1932 in Zwolle, 62 jaar oud.
1.2.6.10.8 Doetje Post is geboren op 02-03-1874 in Kloosterveen, dochter van Jouke Post (zie 1.2.6.10) en Antje Hendriks Wijma. Doetje is overleden op 17-10-1915 in Assen, 41 jaar oud. Doetje trouwde, 24 jaar oud, op 06-04-1898 in Assen met Klaas Ottens, 33 jaar oud. Klaas is geboren op 04-09-1864 in Leutingewolde (Roden). Klaas is overleden op 11-02-1942 in Assen, 77 jaar oud.
1.2.6.10.9 Johannes Post is geboren op 27-11-1877 in Kloosterveen, zoon van Jouke Post (zie 1.2.6.10) en Antje Hendriks Wijma. Johannes is overleden op 03-12-1949 in Assen, 72 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 13-02-1908 in Nieuwe Pekela met Gepke Hilvers, 22 of 23 jaar oud. Gepke is geboren in 1885 in Nieuwe Pekela, dochter van Aike Hilvers en Alke Horlings.
1.4.1.1.1 Pieter Brouwer is geboren op 10-01-1850 in Appelscha, zoon van Jan Pieters Brouwer (zie 1.4.1.1) en Geertje Fokkes de Groot. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 3].
Beroep:
mijnarbeider in Duitsland
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 10-10-1878 in Makkinga [bron: Akte nr. 67] met Antje Jans Zandstra, 24 jaar oud. Antje is geboren op 27-12-1853 in Haulerwijk, dochter van Jan Jans Zandstra en Antien (Roelofs) Post. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte nr. 245]. Antje is overleden in onbekend.
Kinderen van Pieter en Antje:
1 Geertje Brouwer, geboren op 11-10-1878 in Appelscha. Volgt 1.4.1.1.1.1.
2 Antje (Pieters) Brouwer, geboren op 07-04-1881 in Appelscha. Volgt 1.4.1.1.1.2.
3 Jan (Pieters) Brouwer [1.4.1.1.1.3], geboren op 26-12-1883 in Appelscha. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte 292].
4 Jannes Brouwer [1.4.1.1.1.4], geboren op 19-03-1887 in Appelscha. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 75].
5 Aaltje (Pieters) Brouwer [1.4.1.1.1.5], geboren op 31-12-1889 in Appelscha. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 1 (1890)].
6 Mettje (Pieters) Brouwer [1.4.1.1.1.6], geboren op 25-05-1892 in Appelscha. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 125].
7 Andries Hendriks (Pieters) Brouwer [1.4.1.1.1.7], geboren op 26-07-1896 in Appelscha. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 167].
1.2.2.2.1.1 Louw Jelles Wildschut is geboren op 31-07-1852 in Oudega (HON), zoon van Jelle Louws Wildschut en Beerendtje Post (zie 1.2.2.2.1). Louw is overleden op 16-06-1929 in Gaasterland, 76 jaar oud. Hij is begraven op 20-06-1929 in Oudega (HON). Louw trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1875 in Koudum (HON)Koudum (HON) met Ids Gerrits Duiker, 25 jaar oud. Ids is geboren op 24-03-1850 in Oudega (HON), dochter van Gerrit Gerrits Duiker en Arendtje Arends Woudstra. Ids is overleden op 23-11-1927 in Gaasterland, 77 jaar oud. Zij is begraven op 28-11-1927 in Oudega (HON).
Kinderen van Louw en Ids:
1 Berendtje Wildschut, geboren op 17-02-1876. Volgt 1.2.2.2.1.1.1.
2 Arendtje Wildschut, geboren op 08-12-1877 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.2.
3 Jelle Wildschut, geboren op 28-01-1879 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.3.
4 Gerrit Wildschut, geboren op 26-02-1881 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.4.
5 Akke Wildschut [1.2.2.2.1.1.5], geboren op 21-12-1883 in Oudega (HON). Zij is gedoopt op 02-03-1884 in Oudega (HON). Akke is overleden op 27-07-1884 in Oudega (HON), 7 maanden oud. Zij is begraven op 29-07-1884 in Oudega (HON).
6 Hendrik Wildschut [1.2.2.2.1.1.6], geboren op 17-06-1885. Hij is gedoopt op 16-08-1885 in Oudega (HON). Hendrik is overleden op 18-02-1886 in Oudega (HON), 8 maanden oud. Hij is begraven op 22-02-1886 in Oudega (HON).
7 Janke Wildschut, geboren op 03-03-1887 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.7.
8 Akke Wildschut, geboren op 03-11-1889 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.8.
9 Hendrik Wildschut, geboren op 09-05-1892 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.9.
1.2.2.2.1.4 Hendrik Jelles Wildschut is geboren op 05-12-1860 in Oudega (HON), zoon van Jelle Louws Wildschut en Beerendtje Post (zie 1.2.2.2.1). Hendrik is overleden op 02-10-1895 in Gaasterland, 34 jaar oud. Hij is begraven op 07-10-1895 in Oudega (HON). Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op 06-06-1890 met Willemke Folkerts Kuiper, 25 jaar oud. Willemke is geboren op 17-02-1865, dochter van Folkerts Willem Kuiper en Frederica Ruurds Dijkstra. Willemke is overleden in onbekend.
Kinderen van Hendrik en Willemke:
1 Jelle Hendriks Wildschut [1.2.2.2.1.4.1], geboren op 16-12-1891 in Gaasterland. Jelle is overleden in onbekend.
2 Folkert Hendriks Wildschut [1.2.2.2.1.4.2], geboren op 08-02-1893 in Gaasterland. Folkert is overleden in onbekend.
3 Berendtje Hendriks Wildschut [1.2.2.2.1.4.3], geboren op 28-01-1894 in H.O.N.. Berendtje is overleden in onbekend.
1.2.2.2.1.6 Berber Jelles Wildschut is geboren op 02-02-1865 in Oudega (HON), dochter van Jelle Louws Wildschut en Beerendtje Post (zie 1.2.2.2.1). Berber is overleden op 01-06-1890 in Oudega (HON), 25 jaar oud. Zij is begraven op 05-06-1890 in Oudega (HON). Berber begon een relatie met Eldert Jelles Wolthuizen. Eldert is geboren op 22-07-1862 in Nijega (HON), zoon van Jelle Eites Wolthuizen en Gerbrig Elderts Hornstra. Eldert is overleden op 30-11-1930 in Achtkarspelen, 68 jaar oud. Eldert trouwde later op 26-05-1892 in Koudum (Hemelum Oldefert) met Berber Joukes Post (geb. 1869), zie 1.2.2.2.8.1.
1.2.2.2.4.1 Karst Post is geboren op 21-04-1859 in Kuinre, zoon van Jelte Klazes Post (zie 1.2.2.2.4) en Geesje Karstens Koopmans. Karst is overleden op 11-02-1949 in Amersfoort, 89 jaar oud. Karst:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-12-1882 in Den Haag met Margaretha van Zonneveld, 20 jaar oud. Margaretha is geboren op 23-02-1862 in Sassenheim, dochter van Jan van Zonneveld en Susanna Maria Snoeck. Margaretha is overleden op 10-06-1915 in Lage Vuursche, 53 jaar oud.
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 05-09-1919 in Amsterdam met Yke de Wit, 38 jaar oud. Yke is geboren op 28-03-1881 in Sneek. Yke is overleden op 18-11-1965 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Kinderen van Karst en Margaretha:
1 Jelte Klaassen Post, geboren op 22-08-1883 in ’s Gravenhage. Volgt 1.2.2.2.4.1.1.
2 Susanna Maria Post, geboren op 12-09-1885 in Alkmaar. Volgt 1.2.2.2.4.1.2.
3 Geesje Gerardine Post, geboren op 27-01-1891 in Zeist. Volgt 1.2.2.2.4.1.3.
4 Gerard Post, geboren op 09-10-1892 in Lage Vuursche. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.
5 Klaas Post, geboren op 15-06-1896 in Lage Vuursche. Volgt 1.2.2.2.4.1.5.
Kind van Karst en Yke:
6 Johanna Post, geboren op 28-07-1923 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.2.4.1.6.
1.2.2.2.4.2 Barbara Post is geboren op 21-09-1861 in Oegstgesst, dochter van Jelte Klazes Post (zie 1.2.2.2.4) en Geesje Karstens Koopmans. Barbara is overleden op 23-06-1927 in Epe, 65 jaar oud. Barbara trouwde, 31 jaar oud, op 03-12-1892 in Epe met Derk van Ommen, 30 jaar oud. Derk is geboren op 23-07-1862 in Epe. Derk is overleden op 15-01-1931 in Epe, 68 jaar oud.
1.2.2.2.4.4 Akke Post is geboren op 20-04-1866 in Oegstgeest, dochter van Jelte Klazes Post (zie 1.2.2.2.4) en Geesje Karstens Koopmans. Akke is overleden op 23-07-1928 in Apeldoorn, 62 jaar oud. Akke trouwde, 40 jaar oud, op 30-06-1906 in Epe met Pieter Willem Spijkerman, 30 jaar oud. Pieter is geboren op 04-10-1875 in Schagen. Pieter is overleden op 05-03-1912 in Epe, 36 jaar oud.
1.2.2.2.6.4 Grietje Geerts van Netten is geboren op 09-02-1862 in Heeg, dochter van Geert Jans van Netten en Sjoerdtje Post (zie 1.2.2.2.6). Grietje is overleden op 08-03-1925 in Woudsend, 63 jaar oud. Grietje trouwde, 24 jaar oud, op 06-03-1886 in Wymbritseradeel met Waling Annes Walinga, 41 jaar oud. Waling is geboren op 16-10-1844 in Warns, zoon van Anne Harings Walinga en Catharina Klazes de Jong. Waling is overleden op 24-06-1923 in Woudsend, 78 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Waling:
1 Sjoerdje Walinga, geboren op 05-02-1887 in Woudsend. Volgt 1.2.2.2.6.4.1.
2 Anne Walinga, geboren op 16-07-1888 in Woudsend. Volgt 1.2.2.2.6.4.2.
3 Berber Walinga, geboren op 30-10-1891 in Woudsend. Volgt 1.2.2.2.6.4.3.
4 Antje (Anna) Walinga, geboren op 24-09-1893 in Woudsend. Volgt 1.2.2.2.6.4.4.
5 Geert Walinga, geboren in 1900 in onbekend. Volgt 1.2.2.2.6.4.5.
6 Klaske Walinga [1.2.2.2.6.4.6], geboren in 1905 in onbekend. Klaske is overleden op 26-02-1983 in Reeuwijk, 77 of 78 jaar oud.
1.2.2.2.8.1 Berber Joukes Post is geboren op 04-03-1869 in Hemelum Oldefert, dochter van Jouke Post (zie 1.2.2.2.8) en Tiete Jelles (Tjiets) Zoethout. Berber is overleden in onbekend. Berber trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1892 in Koudum (Hemelum Oldefert) met Eldert Jelles Wolthuizen, 29 jaar oud. Eldert is geboren op 22-07-1862 in Nijega (HON), zoon van Jelle Eites Wolthuizen en Gerbrig Elderts Hornstra. Eldert is overleden op 30-11-1930 in Achtkarspelen, 68 jaar oud. Eldert begon eerder een relatie met Berber Jelles Wildschut (1865-1890), zie 1.2.2.2.1.6.
Kinderen van Berber en Eldert:
1 Gerbrig Wolthuizen. Volgt 1.2.2.2.8.1.1.
2 Jelle Elderts Wolthuizen [1.2.2.2.8.1.2], geboren op 26-09-1899 in Achtkarspelen. Jelle is overleden op 11-08-1916 in Achtkarspelen, 16 jaar oud.
1.2.2.2.8.2 Klaas Post is geboren op 10-09-1870 in Oudega, zoon van Jouke Post (zie 1.2.2.2.8) en Tiete Jelles (Tjiets) Zoethout. Klaas is overleden op 08-11-1915 in Hemelum Oldefert, 45 jaar oud. Hij is begraven op 12-11-1915 in Oudega (HON). Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1897 in Gaasterland met Fettje Steegenga, 26 jaar oud. Fettje is geboren op 25-05-1870 in Bakhuizen, dochter van Benjamin Herres Steegenga en Rimke Gerbens Mulder. Fettje is overleden in onbekend.
Kinderen van Klaas en Fettje:
1 Jouke Post, geboren op 27-11-1898 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.8.2.1.
2 Benjamin Post [1.2.2.2.8.2.2], geboren op 28-10-1900 in Oudega (HON). Hij is gedoopt op 17-02-1901 in Oudega (HON). Benjamin is overleden in onbekend.
3 Jelle Post [1.2.2.2.8.2.3], geboren op 09-09-1902 in Oudega (HON). Hij is gedoopt op 02-11-1902 in Oudega (HON). Jelle is overleden in onbekend.
1.2.2.3.4.2 Folkert Post is geboren op 11-01-1873 in Harlingen, zoon van Hylke Post (zie 1.2.2.3.4) en Grietje van der Meer. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde in onbekend met Geertje Meyer. Geertje is geboren in onbekend. Geertje is overleden in onbekend.
1.2.2.3.4.3 Klaarke Post is geboren op 20-08-1875 in Harlingen, dochter van Hylke Post (zie 1.2.2.3.4) en Grietje van der Meer. Klaarke is overleden in onbekend. Klaarke trouwde in onbekend met Jacob Zijlstra. Jacob is geboren in onbekend. Jacob is overleden in onbekend.
1.2.2.3.5.1 Trijntje (Trijn) Post is geboren op 12-08-1868 in Kimswerd, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Trijn is overleden op 21-12-1940 in Purmerend, 72 jaar oud. Zij is begraven op 24-12-1940 in Purmerend. Trijn trouwde, 24 jaar oud, op 01-09-1892 in Purmerend met Jan Moerbeek, 24 jaar oud. Jan is geboren op 13-07-1868 in Purmerend, zoon van Frederik Moerbeek en Lijsbeth Bulkes. Jan is overleden op 07-02-1952 in Purmerend, 83 jaar oud.
Beroep:
scheepsbouwer te Purmerend
Kinderen van Trijn en Jan:
1 Frederik (Freek) Moerbeek, geboren op 30-06-1893 in Sloten NH. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.
2 Volkert Moerbeek, geboren op 08-03-1895 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.
3 Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek, geboren op 15-01-1897 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.1.3.
4 Antje Lijsbeth (Antje) Moerbeek, geboren op 18-03-1900 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.1.4.
5 Johannes Moerbeek, geboren op 14-06-1903 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.1.5.
1.2.2.3.5.2 Klaaske Jans (Jans) Post is geboren op 24-06-1870 in Kimswerd (Wonseradeel), dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Jans is overleden op 30-09-1953 in onbekend, 83 jaar oud. Jans begon een relatie met Jan Evert Lescrauwaet. Jan is geboren op 02-12-1867 in Amsterdam, zoon van Jan Evert Lescrauwaet. Jan is overleden op 31-12-1943 in Amsterdam, 76 jaar oud.
Kind van Jans en Jan:
1 Antoon Lescrauwaet, geboren op 24-02-1906 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.2.1.
1.2.2.3.5.3 Folkert Post is geboren op 18-01-1872 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Folkert is overleden in Apeldoorn. Folkert trouwde in onbekend met Ernestina Cappenberg. De scheiding werd uitgesproken in 1926.
Kinderen van Folkert en Ernestina:
1 Folkert Post [1.2.2.3.5.3.1], geboren op 30-09-1900 in Amsterdam. Folkert is overleden in 1976 in California USA, 75 of 76 jaar oud.
Adres:
Pasadena Californië
Beroep:
architect
2 Arnold Wilhelm Post [1.2.2.3.5.3.2], geboren op 23-03-1904 in Amsterdam. Arnold is overleden op 23-11-1904 in Amsterdam, 8 maanden oud.
3 Sietske Post [1.2.2.3.5.3.3], geboren na 1905.
1.2.2.3.5.4 Wilhelmina (Mina) Post is geboren op 15-08-1873 in Kimswerd (Wonseradeel), dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Mina is overleden op 23-11-1954 in Amsterdam, 81 jaar oud. Mina trouwde in onbekend met Hendrik van Moorselaar. Hendrik is geboren op 10-04-1873. Hendrik is overleden in Amsterdam.
Kinderen van Mina en Hendrik:
1 Henderik Lodewijk van Moorselaar [1.2.2.3.5.4.1], geboren op 11-08-1898 in Amsterdam. Henderik is overleden op 08-10-1901 in Amsterdam, 3 jaar oud.
2 Wilhelmina van Moorselaar, geboren op 30-08-1901 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.4.2.
1.2.2.3.5.5 Grietje Post is geboren op 02-02-1875 in Kimswerd (Wonseradeel), dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Grietje is overleden in USA. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 09-08-1900 in Purmerend met Klaas Uitslager, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 24-04-1875 in Ilpendam, zoon van Dirk Uitslager en Geesje Kok. Klaas is overleden in USA.
Kinderen van Grietje en Klaas:
1 Geesje Uitslager [1.2.2.3.5.5.1], geboren op 27-12-1900 in Purmerend. Geesje is overleden op 22-06-1929 in Bussem, 28 jaar oud.
2 Antje Uitslager [1.2.2.3.5.5.2], geboren op 14-09-1903 in Purmerend. Antje is overleden op 24-03-1952 in Naarden, 48 jaar oud.
1.2.2.3.5.6 Jan Post is geboren op 24-02-1876 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Jan is overleden op 21-02-1947 in Amsterdam, 70 jaar oud. Jan trouwde in onbekend met Johanna Bijl. Johanna is geboren op 02-05-1873. Johanna is overleden op 22-11-1946, 73 jaar oud.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Antje Post, geboren op 29-11-1902. Volgt 1.2.2.3.5.6.1.
2 Neeltje Post, geboren op 16-02-1904. Volgt 1.2.2.3.5.6.2.
3 Johanna Post, geboren op 02-08-1905 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.6.3.
4 Jeanette Post, geboren op 02-10-1906 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.6.4.
5 Jan Post, geboren op 11-07-1909 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.6.5.
6 Pieter Cornelis Post, geboren op 05-12-1910 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.6.6.
7 Helena Post, geboren op 19-05-1916. Volgt 1.2.2.3.5.6.7.
1.2.2.3.5.7 Lodewijk Post is geboren op 14-07-1877 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Lodewijk is overleden op 15-10-1936 in Haarlem, 59 jaar oud. Lodewijk trouwde, 27 jaar oud, op 15-12-1904 in Amsterdam met Johanna Wilhelmina Brink, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 11-05-1881 in Den Helder. Johanna is overleden op 10-08-1965, 84 jaar oud.
Kinderen van Lodewijk en Johanna:
1 Johanna Wilhelmina Antje Post, geboren op 22-05-1907. Volgt 1.2.2.3.5.7.1.
2 Antje Post, geboren op 15-12-1908 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.7.2.
3 Lodewijk Post, geboren op 04-11-1911. Volgt 1.2.2.3.5.7.3.
1.2.2.3.5.8 Wytze Post is geboren op 17-05-1879 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Wytze is overleden op 05-06-1934 in Goor, 55 jaar oud. Wytze trouwde, 42 of 43 jaar oud, in 1922 in onbekend met Frederika Fikkert, 35 of 36 jaar oud. Frederika is geboren op 30-08-1886 in Hengelo Ov., dochter van Hendrik Jan Fikkert en Gerritdina ter Horst. Frederika is overleden op 17-08-1966 in Delden, 79 jaar oud.
Kinderen van Wytze en Frederika:
1 Anna Gerdina (Annie) Post, geboren op 13-03-1923 in Goor. Volgt 1.2.2.3.5.8.1.
2 Hendrik Folkert Post [1.2.2.3.5.8.2], geboren op 11-05-1924. Hendrik is overleden op 04-04-1944, 19 jaar oud.
1.2.2.3.5.9 Klaas Post is geboren op 08-02-1881 in Kimswerd (Wonseradeel), zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1881 [bron: Akte nr. 42]. Klaas is overleden op 07-04-1956 in Purmerend, 75 jaar oud. Klaas trouwde, 22 jaar oud, op 14-11-1903 in Purmerend met Jansje Oudejans, 19 jaar oud. Jansje is geboren op 22-11-1883 in Purmerend, dochter van Albert Oudejans en Alida Ammeraal. Jansje is overleden op 01-09-1978 in Purmerend, 94 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Jansje:
1 Alida Post, geboren op 22-05-1904 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.9.1.
2 Antje (Ant) Post [1.2.2.3.5.9.2], geboren op 30-06-1905 in Purmerend. Ant is overleden op 27-02-1979 in Purmerend, 73 jaar oud.
3 Aagje (Aag) Post, geboren op 31-08-1906 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.9.3.
4 Folkert Post, geboren op 24-01-1908 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.9.4.
5 Neeltje Post, geboren op 21-03-1910 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.9.5.
6 Jansje (Jans) Post, geboren op 13-09-1911 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.9.6.
7 Albert Post, geboren op 04-03-1914 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.9.7.
8 Klaas Post, geboren op 05-06-1916 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.9.8.
9 Trijntje Post [1.2.2.3.5.9.9], geboren op 07-06-1920 in Purmerend. Trijntje is overleden op 14-09-1921 in Purmerend, 1 jaar oud.
10 Pieter Post, geboren op 23-08-1922 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.9.10.
1.2.2.3.5.10 Pieter Post is geboren op 27-10-1882 in Amsterdam, zoon van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Pieter is overleden op 03-12-1960 in Goor, 78 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1909 in Amsterdasm met Susanna Cecilia Vonk, 24 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 05-09-1959. Susanna is geboren op 07-11-1884 in Amsterdam, dochter van Derk Jan Vonk en Dirkje Braun. Susanna is overleden op 04-01-1971 in Wormerveer, 86 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Susanna:
1 Pieter Post, geboren op 21-05-1912 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.10.1.
2 Cecilia Susanna Post, geboren op 21-03-1914 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.10.2.
3 Dirk Jan Post, geboren op 02-02-1917 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.10.3.
4 Anton Post. Volgt 1.2.2.3.5.10.4.
5 Antje Post, geboren op 05-09-1921 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.10.5.
6 Johanna Wilhelmina Post. Volgt 1.2.2.3.5.10.6.
1.2.2.3.5.11 Boukje Antje Post is geboren op 25-11-1885 in Amsterdam, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Boukje is overleden op 11-02-1956 in Purmerend, 70 jaar oud. Boukje trouwde, 20 jaar oud, op 16-12-1905 in Purmerend met Hendrik Krijgsman, 24 jaar oud, nadat zij op 22-11-1905 in Purmerend in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22-11-1905 in Purmerend. Hendrik is geboren op 24-11-1881 in Purmerend, zoon van Klaas Krijgsman en Grietje de Groot. Hendrik is overleden in onbekend.
Kind van Boukje en Hendrik:
1 Grietje (Gre) Krijgsman, geboren op 14-03-1908 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.11.1.
1.2.2.3.5.12 Jetje Catharina (Ida) Post is geboren op 02-04-1889 in Amsterdam, dochter van Klaas Folkerts Post (zie 1.2.2.3.5) en Antje Jans Westra. Ida is overleden in Apeldoorn (oorzaak: aanrijding met vrachtwagen.). Ida trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1912 in Rheden met Bouke Lingeman, 25 jaar oud. Bouke is geboren op 29-06-1886 in Kampen. Bouke is overleden in onbekend.
Kinderen van Ida en Bouke:
1 Reindert (Reint) Lingeman, geboren op 05-07-1913 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.12.1.
2 Antje (Ans) Lingeman, geboren op 14-06-1915 in Amsterdam. Volgt 1.2.2.3.5.12.2.
1.2.3.6.3.1 Roelofje Post is geboren in 1878 in Ooststellingwerf, dochter van Klaas Post (zie 1.2.3.6.3) en Geertje Jans Bosma. Roelofje is overleden op 11-09-1929 in Ooststellingwerf, 50 of 51 jaar oud. Roelofje:
(1) trouwde in onbekend met Albert Bruggink. Albert is geboren in onbekend. Albert is overleden in onbekend.
(2) trouwde in onbekend met Wytze Mulder. Wytze is geboren in onbekend. Wytze is overleden in onbekend.
1.2.6.1.1.1 Folkert Post is geboren op 08-10-1859 in Norgervaart (Bovensmilde), zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.1) en Roelofje Kiers. Folkert is overleden op 19-03-1929 in gem. Emmen, 69 jaar oud. Folkert trouwde, 20 jaar oud, op 14-05-1880 in Oranjedorp met Geertje Pieters Gort, 22 jaar oud. Geertje is geboren op 31-08-1857 in Ooststellingwerf gem., dochter van Pieter Jans Gort en Minke Geerts Duursma. Geertje is overleden op 19-09-1930 in Emmen gem., 73 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Geertje:
1 Roelofje Post, geboren op 13-05-1881 in Oranjedorp. Volgt 1.2.6.1.1.1.1.
2 Minke Post, geboren op 27-10-1884 in Oranjedorp. Volgt 1.2.6.1.1.1.2.
3 Anna Post, geboren op 09-10-1886 in Oranjedorp. Volgt 1.2.6.1.1.1.3.
4 Pieter Post [1.2.6.1.1.1.4], geboren op 09-10-1888 in Zuidbarge. Pieter is overleden in onbekend.
5 Roelof Post, geboren op 18-09-1890 in Oranjedorp. Volgt 1.2.6.1.1.1.5.
6 Geert Post [1.2.6.1.1.1.6], geboren op 03-06-1893 in Oranjedorp. Geert is overleden op 24-08-1894 in Oranjedorp, 1 jaar oud.
7 Jan Post, geboren op 03-01-1895 in Klazinaveen. Volgt 1.2.6.1.1.1.7.
8 Folkert Post, geboren op 24-05-1897 in Oranjedorp. Volgt 1.2.6.1.1.1.8.
9 Henderkien Post, geboren op 01-11-1899 in Oranjedorp. Volgt 1.2.6.1.1.1.9.
10 Jantje Post, geboren op 17-02-1902 in Oranjedorp. Volgt 1.2.6.1.1.1.10.
1.2.6.1.1.3 Jantje Post is geboren op 15-03-1864 in Norgervaart, gem. Norg, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.1.1) en Roelofje Kiers. Jantje is overleden op 24-11-1943 in Emmen gem., 79 jaar oud. Jantje trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1896 in Sleen met Egbert Wiebes de Jong, 46 of 47 jaar oud. Egbert is geboren in 1849 in Ooststellingwerf. Egbert is overleden na 1943 in onbekend, minstens 94 jaar oud.
Kind van Jantje en Egbert:
1 Roelof Post [1.2.6.1.1.3.1], geboren op 14-06-1894 in Barger Oosterveen. Roelof is overleden op 24-10-1894 in Barger Oosterveld, 4 maanden oud.
1.2.6.1.1.5 Roelof Post is geboren op 22-06-1868 in Kloosterveen, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.1) en Roelofje Kiers. Roelof is overleden op 27-04-1961 in Emmen, 92 jaar oud. Roelof trouwde, 24 jaar oud, op 04-04-1893 in Oranjedorp met Trientje van Mil, 25 of 26 jaar oud. Trientje is geboren in 1867 in Odoorn, dochter van Adrianus van Mil en Janna Meinders. Trientje is overleden in onbekend.
Kinderen van Roelof en Trientje:
1 Anne Post [1.2.6.1.1.5.1], geboren op 28-02-1894 in Oranjedorp. Anne is overleden in onbekend.
2 Adrianus Post [1.2.6.1.1.5.2], geboren op 28-07-1897 in Oranjedorp.
3 Folkert Post [1.2.6.1.1.5.3], geboren op 11-04-1900 in Oranjedorp. Folkert is overleden in onbekend.
4 Jan Post [1.2.6.1.1.5.4], geboren op 03-09-1902 in Oranjedorp. Jan is overleden in onbekend.
5 Harm Post [1.2.6.1.1.5.5], geboren op 15-05-1905 in Emmen.
6 Pieter Post [1.2.6.1.1.5.6], geboren op 08-01-1908 in Emmen.
7 NN Post [1.2.6.1.1.5.7], levenloos geboren kind, geboren op 01-10-1912 in Coevorden.
1.2.6.1.1.9 Johanna Post is geboren op 15-02-1878 in Norgervaart, gem. Norg, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.1.1) en Roelofje Kiers. Johanna is overleden op 04-02-1901 in Oranjedorp (Emmen), 22 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 16-01-1900 in Oranjedorp met Jacob Kievit, 22 of 23 jaar oud. Jacob is geboren in 1877 in Odoorn, zoon van Brugt Kievit en Trientje de Vries. Jacob is overleden in onbekend.
1.2.6.1.1.10 Roelofje Post is geboren op 17-04-1880 in Oranjedorp, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.1.1) en Roelofje Kiers. Roelofje is overleden in gem. Emmen ?. Roelofje trouwde, 19 jaar oud, op 07-07-1899 in Oranjedorp met Hilbert Kievit, 23 of 24 jaar oud. Hilbert is geboren in 1875 in Odoorn, zoon van Brugt Kievit en Trientje de Vries. Hilbert is overleden in onbekend.
1.2.6.1.4.1 Folkert Post is geboren op 13-09-1868 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.1.4) en Sjoukje Drenth. Folkert is overleden op 10-06-1958 in Oldenzaal, 89 jaar oud.
Adres:
van 10-04-1899 tot 11-11-1899     Nieuw Amsterdam (gekomen van Hazewinkel en vertrokken naar Gladbach)   [bron: bevolkingsregister gem Emmen]
Folkert trouwde, 21 jaar oud, op 21-03-1890 in Emmen met Lammechien Nijland, 22 jaar oud. Lammechien is geboren op 11-08-1867 in Odoorn, dochter van Geert Nijland en Marchien Duursma. Lammechien is overleden op 05-05-1959 in Oldenzaal, 91 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Lammechien:
1 Jan Post [1.2.6.1.4.1.1], geboren op 25-02-1891 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden in onbekend.
2 Geert Post, geboren op 11-10-1892 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.1.2.
3 Egbert Post, geboren op 07-11-1894 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.1.3.
4 Marchinus Post, geboren op 12-02-1897 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.1.4.
5 Sjoukje Post, geboren op 16-03-1899 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.1.5.
6 Henderika Harmanna Post [1.2.6.1.4.1.6], geboren op 10-02-1901 in Nieuw Amsterdam. Henderika is overleden in onbekend.
7 NN Post [1.2.6.1.4.1.7], levenloos geboren zoon, geboren op 08-01-1907 in Emmen.
1.2.6.1.4.2 Egbert Post is geboren op 05-08-1870 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.1.4) en Sjoukje Drenth. Egbert is overleden op 09-02-1959 in Nieuw Amsterdam, 88 jaar oud. Egbert trouwde, 22 jaar oud, op 10-03-1893 in Emmen met Trientje Loots, 22 of 23 jaar oud. Trientje is geboren in 1870 in Ooststellingwerf, dochter van Jenne Alberts Loots en Hendrikje Wilpstra. Trientje is overleden in onbekend.
Kinderen van Egbert en Trientje:
1 Sjoukje Post, geboren op 26-07-1893 in Erica. Volgt 1.2.6.1.4.2.1.
2 Jenne Post, geboren op 11-12-1895 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.2.2.
3 Jantina Post, geboren op 25-06-1899 in Erica. Volgt 1.2.6.1.4.2.3.
4 Hendrikje Post [1.2.6.1.4.2.4], geboren op 30-11-1901 in Erica. Hendrikje is overleden op 19-06-1905 in Erica, 3 jaar oud.
5 Hendrikje Post [1.2.6.1.4.2.5], geboren in 1907 in Erica. Hendrikje is overleden op 27-08-1911 in Erica, 3 of 4 jaar oud.
anne_post_1900.jpg anne_post_1940.jpg jacobjedavids1940.jpg
1 Anne Post 1900
2 Anne Post 1940
3 JacobjeDavids1940
1.2.6.1.4.3 Anne Post (afb. 1 en 2) is geboren op 27-02-1873 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.1.4) en Sjoukje Drenth. Anne is overleden op 10-04-1961 in Nieuw Amsterdam, 88 jaar oud.
Adres:
tot ca. 1930     Eerste woning in 1899 was GA127 (=sectie G nr. A127), daarna oud NA46-daarna NA38-vervangen door Vaart ZZ 155, Nieuw Amsterdam   [bron: gezinskaart 1928]
Anne trouwde, 26 jaar oud, op 14-03-1899 in Emmen met Jacobje Davids (afb. 3), 22 jaar oud. Jacobje is geboren op 12-11-1876 in Sleen, dochter van Lambert Davids en Maria Jagt. Jacobje is overleden op 29-11-1944 in Nieuw Amsterdam, 68 jaar oud. Zij is begraven in Nieuw Amsterdam.
Notitie bij Jacobje: voorouders zie genealogie Davids
Kinderen van Anne en Jacobje:
1 Sjoukje Post, geboren op 03-07-1899 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.
2 Lambert Post, geboren op 26-04-1902 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.
3 Jan Post [1.2.6.1.4.3.3], geboren op 18-09-1905 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden op 27-10-1905 in Nieuw Amsterdam, 1 maand oud.
4 Jan Post, geboren op 13-09-1906 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.
5 Marinus Post, geboren op 19-08-1909 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.
6 Folkert (Fuie) Post, geboren op 01-06-1913 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.
7 Alida (Lida) Post, geboren op 13-02-1916 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.7.
8 Jantina Geerdina Post, geboren op 28-05-1919 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.8.
1.2.6.1.4.4 Hendrik Post is geboren op 28-11-1875 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.1.4) en Sjoukje Drenth. Hendrik is overleden op 03-01-1949 in Enschede, 73 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-03-1900 in Nieuw Amsterdam met Trijntje Setz, 18 jaar oud. Trijntje is geboren op 09-02-1882 in Emmen, dochter van Hindrik Frederik Setz en Albartha Oost. Trijntje is overleden op 07-09-1917 in Emmen, 35 jaar oud.
Notitie bij Trijntje: Zie voor de Genealogie Setz:
http://home01.wxs.nl/~f.agterbosch/parentes/parentes.htm
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 08-03-1919 in Nieuw Amsterdam met Jentje Krikken, 33 jaar oud. Jentje is geboren op 26-01-1886 in Veenoord, dochter van Evert Krikken en Geertje Wagt. Jentje is weduwe van Johannes Nienhuis (1875-1917), met wie zij trouwde op 16-06-1904 in Emmen.
Kinderen van Hendrik en Trijntje:
1 Jan Post [1.2.6.1.4.4.1], geboren op 31-08-1900 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden op 26-04-1904 in Nieuw Amsterdam, 3 jaar oud.
2 Hendrik Frederik Post, geboren op 05-10-1902 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.4.2.
3 Jan Post [1.2.6.1.4.4.3], geboren in 1904 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden op 12-04-1905 in Nieuw Amsterdam, 0 of 1 jaar oud.
4 Albartha Post [1.2.6.1.4.4.4], geboren in 1906 in Nieuw Amsterdam. Albartha is overleden op 27-03-1908 in Nieuw Amsterdam, 1 of 2 jaar oud.
5 Sjoukje Post [1.2.6.1.4.4.5], geboren in 12-1913 in Nieuw Amsterdam. Sjoukje is overleden op 03-05-1914 in Nieuw Amsterdam, 5 maanden oud.
6 Sjouchinus Post [1.2.6.1.4.4.6], geboren in 03-1915 in Nieuw Amsterdam. Sjouchinus is overleden op 25-04-1915 in Nieuw Amsterdam, 1 maand oud.
7 Folkert Post [1.2.6.1.4.4.7], geboren in 06-1916 in Nieuw Amsterdam. Folkert is overleden op 23-10-1916 in Nieuw Amsterdam, 4 maanden oud.
1.2.6.1.4.5 Harm Post is geboren op 08-11-1878 in Nieuw Amsterdam, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.1.4) en Sjoukje Drenth. Harm is overleden op 04-11-1963 in Enschede, 84 jaar oud.
Beroep:
scheepsjager   [bron: geboorteakte zoon Jan 1904]
Harm trouwde, 23 jaar oud, op 20-03-1902 in Nieuw Amsterdam met Geesje Vos, 20 jaar oud. Geesje is geboren op 16-12-1881 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jan (Jans) Vos en Harmtje Wever. Geesje is overleden op 24-07-1961 in Enschede, 79 jaar oud.
Kinderen van Harm en Geesje:
1 Jan Post, geboren op 04-08-1902 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.5.1.
2 Jan Post [1.2.6.1.4.5.2], geboren op 09-10-1904 in Nieuw Amsterdam. Jan is overleden in onbekend.
3 Folkert Post, geboren op 03-04-1907 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.5.3.
4 Harmtje Post, geboren op 12-03-1909 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.5.4.
5 Egbert Post, geboren op 06-04-1911 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.5.5.
6 Sjoukje Post [1.2.6.1.4.5.6], geboren op 04-07-1914 in Nieuw Amsterdam.
7 Klaasje Post, geboren op 27-07-1916 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.5.7.
8 Anne Post, geboren op 10-09-1918 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.5.8.
9 Rika Post, geboren op 16-09-1924 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.5.9.
1.2.6.1.4.6 Jantina Geerdina Post is geboren op 17-09-1881 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.2.6.1.4) en Sjoukje Drenth. Jantina is overleden op 20-11-1931 in Groningen, 50 jaar oud. Jantina trouwde, 20 jaar oud, op 12-07-1902 in Borger met Reint Zoet, 25 of 26 jaar oud. Reint is geboren in 1876 in Wildervank, zoon van Jan Zoet en Anna Benus. Reint is overleden in onbekend.
1.2.6.1.4.7 Sjoukje Post is geboren op 14-12-1883 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.2.6.1.4) en Sjoukje Drenth. Sjoukje is overleden op 04-03-1947 in Veenoord, 63 jaar oud. Sjoukje trouwde, 20 jaar oud, op 25-08-1904 in Emmen met Martinus Louwes, 24 jaar oud. Martinus is geboren op 02-03-1880 in Odoornerveen, zoon van Jacob Louwes en Janna Gort. Martinus is overleden op 01-05-1937 in Schoonebeek, 57 jaar oud.
Adres:
Wijk E nummer 80, later 169, Veenoord
Kinderen van Sjoukje en Martinus:
1 Jakob Louwes, geboren op 06-07-1906 in Veenoord. Volgt 1.2.6.1.4.7.1.
2 Sjoukje Jantina Geertruida Louwes, geboren op 28-10-1909 in Veenoord. Volgt 1.2.6.1.4.7.2.
3 Jan Louwes, geboren op 02-05-1912 in Veenoord. Volgt 1.2.6.1.4.7.3.
4 Willem Louwes, geboren op 19-08-1914 in Veenoord. Volgt 1.2.6.1.4.7.4.
5 Janna Louwes [1.2.6.1.4.7.5], geboren op 28-11-1916 in Veenoord. Janna is overleden op 17-02-1918 in Veenoord, 1 jaar oud.
6 Martinus Louwes, geboren op 02-06-1918 in Veenoord. Volgt 1.2.6.1.4.7.6.
7 Hendrik Louwes [1.2.6.1.4.7.7], geboren op 11-06-1920 in Veenoord.
8 Janna Louwes, geboren in 1924 in Veenoord. Volgt 1.2.6.1.4.7.8.
1.2.6.1.6.1 Jantje Post is geboren op 27-08-1876 in Bovensmilde, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.6) en Minke de Boer. Jantje is overleden in onbekend. Jantje trouwde, 29 jaar oud, op 05-05-1906 in Norg met Willem Strating, 24 of 25 jaar oud. Willem is geboren in 1881 in Zuidlaren, zoon van Roelof Strating en Jantje Timmerman.
1.2.6.1.6.2 IJfke Post is geboren op 31-08-1878 in Bovensmilde, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.6) en Minke de Boer. IJfke is overleden op 30-12-1949 in Bovensmilde, 71 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-09-1878 [bron: akte 112.]. IJfke trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1908 in Smilde met Lambert Boer, 28 of 29 jaar oud. Lambert is geboren in 1879 in Smilde, zoon van Jacob Boer en Jantje van der Velde.
1.2.6.1.6.4 Sietske Post is geboren op 21-08-1882 in Bovensmilde, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.6) en Minke de Boer. Sietske is overleden op 26-02-1960 in Assen, 77 jaar oud. Sietske trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1904 in Smilde met Geert Brands, 26 jaar oud. Geert is geboren op 17-04-1878 in Bovensmilde, zoon van Johannes Brands en Geertruida Hillegonda Bodeman.
1.2.6.1.6.6 Folkert Post is geboren op 01-03-1895 in Norgervaart, zoon van Harm Post (zie 1.2.6.1.6) en Klaasje de Boer. Folkert is overleden op 20-01-1976 in Huis ter Heide, 80 jaar oud.
Notitie bij Folkert: geen kinderen
Folkert trouwde, 25 jaar oud, in 06-1920 in onbekend met Albertien Huizing, 30 jaar oud. Albertien is geboren op 05-12-1889 in Rolde. Albertien is overleden op 31-05-1982 in Huis ter Heide, 92 jaar oud.
1.2.6.1.6.7 Martina Post is geboren op 15-09-1896 in Norgervaart, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.6) en Klaasje de Boer. Martina is overleden op 12-01-1968 in onbekend, 71 jaar oud. Martina trouwde met Harm de Jonge.
Kinderen van Martina en Harm:
1 dochter de Jonge [1.2.6.1.6.7.1].
2 zoon de Jonge [1.2.6.1.6.7.2], geboren in onbekend. zoon is overleden in onbekend.
1.2.6.1.6.9 Eefje Post is geboren op 28-04-1899 in Norgervaart, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.6) en Klaasje de Boer. Eefje is overleden op 10-02-1994 in Assen, 94 jaar oud. Eefje trouwde in onbekend met Lambert Boelens. Lambert is geboren op 21-03-1901 in Zuidvelde, zoon van Boele Boelens en Geesje Kinds. Lambert is overleden op 19-03-1934 in Norgervaart 7, 32 jaar oud.
Kind van Eefje en Lambert:
1 Boele Boelens [1.2.6.1.6.9.1], geboren in onbekend. Boele is overleden in Norgervaart 7.
1.2.6.1.6.11 Machiel Anne (Machiel) Post is geboren op 27-10-1904 in Norgervaart, zoon van Harm Post (zie 1.2.6.1.6) en Klaasje de Boer. Machiel is overleden op 06-08-1991 in Assen, 86 jaar oud. Machiel trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1929 in Vries met Freerkien Steenbergen, 20 of 21 jaar oud. Freerkien is geboren op 24-03-1908 in Vries. Freerkien is overleden in onbekend.
Kinderen van Machiel en Freerkien:
1 Harm Post, geboren op 10-03-1930 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.1.6.11.1.
2 Albert Jan Post. Volgt 1.2.6.1.6.11.2.
3 Klaasje Post. Volgt 1.2.6.1.6.11.3.
4 Trijntinus (Tinus) Post. Volgt 1.2.6.1.6.11.4.
5 Trijntje Post. Volgt 1.2.6.1.6.11.5.
1.2.6.1.6.12 Anne Jan Post is geboren in 1906 in Norgervaart, zoon van Harm Post (zie 1.2.6.1.6) en Klaasje de Boer. Anne is overleden in onbekend. Anne trouwde met Roelofje (Roelie) Steenbergen.
Kinderen van Anne en Roelie:
1 Trijntje Klaasje Post [1.2.6.1.6.12.1].
2 Harm Albert Post [1.2.6.1.6.12.2].
1.2.6.1.7.5 Willem Boers is geboren op 28-02-1889 in Bovensmilde, zoon van Wiebe Boers en Trijntje Post (zie 1.2.6.1.7). Willem trouwde, 24 jaar oud, op 24-04-1913 in Emmen met Johanna Bos, 24 of 25 jaar oud. Johanna is geboren in 1888 in Emmen.
1.2.6.1.8.1 Hillegien Witvoet is geboren op 28-09-1877 in Bovensmilde, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.2.6.1.8). Hillegien trouwde, 20 jaar oud, op 01-07-1898 in Emmen met Egbert Poelman. Hij is een zoon van Eit Poelman en Aaltje Vos.
1.2.6.1.8.4 Jantje Witvoet is geboren op 27-07-1884 in Bovensmilde, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.2.6.1.8). Jantje trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1911 in Emmen met Bernardus Vinke. Bernardus is een zoon van Johannes Hendrikus Vinke en Anna Maria Bolmer.
1.2.6.1.8.5 Eefje Witvoet is geboren op 19-11-1887 in Erica, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.2.6.1.8). Eefje trouwde, 19 jaar oud, op 25-04-1907 in Emmen met Albert Bouwmeester. Albert is een zoon van Pieter Bouwmeester en Harmke de Jonge.
1.2.6.1.8.9 Sjoukje Witvoet is geboren op 01-04-1895 in Erica, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.2.6.1.8). Sjoukje trouwde, 22 jaar oud, op 20-12-1917 in Emmen met Albert Vos. Albert is een zoon van Gerrit Vos en Beertje Nijmeijer.
1.2.6.1.8.11 Dutje Witvoet is geboren op 05-10-1899 in Nieuw Amsterdam, dochter van Hendrik Witvoet en Jantje Post (zie 1.2.6.1.8). Dutje trouwde, 20 jaar oud, op 26-06-1920 in Emmen met Tinus Veenstra, 22 of 23 jaar oud. Tinus is geboren in 1897 in Emmen.
1.2.6.3.1.2 Anna Post is geboren op 09-08-1875 in gem. Odoorn, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.3.1) en Beerta Oost.
Notitie bij de geboorte van Anna: In bevolkingdregister van Emmen geb datum 04-09-1875 te Odoorn.
Anna is overleden in onbekend. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 13-03-1902 in Weerdinge met Andries Hof.
1.2.6.3.1.3 Harmina Post is geboren op 18-05-1879 in Kollingsveen, Oranjedorp, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.3.1) en Beerta Oost. Harmina is overleden op 02-12-1918 in gem. Odoorn, 39 jaar oud.
Kinderen van Harmina uit onbekende relatie:
1 Anne Post [1.2.6.3.1.3.1], geboren in 06-1903 in Klazinaveen. Anne is overleden op 19-09-1903 in Klazinaveen, 3 maanden oud.
2 Bertha Post [1.2.6.3.1.3.2], geboren in 01-1912 in gem. Emmen. Bertha is overleden op 05-02-1912 in gem. Emmen, 1 maand oud.
3 Rink Post [1.2.6.3.1.3.3], geboren in 03-1913 in Assen. Rink is overleden op 18-06-1913 in Vlagtwedde, 3 maanden oud.
4 Rink Post [1.2.6.3.1.3.4], geboren in 03-1916 in gem. Emmen. Rink is overleden op 23-03-1916 in gem. Emmen, geen maand oud.
1.2.6.3.9.1 Sietske Smit is geboren op 13-07-1884 in Odoornerveen (Odoorn), dochter van Wietse Smit en Antje Post (zie 1.2.6.3.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1884 [bron: Drenlias aktenr. 134]. Sietske trouwde, 22 jaar oud, op 05-04-1907 in Odoorn [bron: Drenlias aktenr. 25] met Reiner Strijker. Reiner is een zoon van Cornelis Strijker en Grietje Everts Zonderkop.
1.2.6.3.9.3 Anna Smit is geboren op 28-09-1888 in Odoornerveen (Odoorn), dochter van Wietse Smit en Antje Post (zie 1.2.6.3.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1888 [bron: Drenlias aktenr. 210]. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 14-03-1913 in Odoorn [bron: Drenlias aktenr. 27] met Gerrit Krommedijk, 27 of 28 jaar oud. Gerrit is geboren in 1885 in Sleen, zoon van Hindrik Krommedijk.
1.2.6.3.9.4 Pietje Smit is geboren op 08-01-1894 in Odoornerveen (Oodoorn), dochter van Wietse Smit en Antje Post (zie 1.2.6.3.9). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1894 [bron: Drenlias aktenr. 5]. Pietje trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1917 in Sleen [bron: Drenlias aktenr. 15] met Auke Warring, 21 of 22 jaar oud. Auke is geboren in 1895 in Sleen, zoon van Gerrit Warring en Hendrikje Jagt.
1.2.6.4.2.1 Johannes Post is geboren op 19-08-1870 in Norgervaart, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.2) en Roelofje Pals. Johannes is overleden in onbekend. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 15-12-1897 in Assen met Jacobje Langeloo. Jacobje is geboren in onbekend, dochter van Roelof Langeloo en Grietje Drenthe. Jacobje is overleden in onbekend.
Kinderen van Johannes en Jacobje:
1 Roelof Jannes Post, geboren op 08-09-1898 in Assen. Volgt 1.2.6.4.2.1.1.
2 Johannes Jacobus Post [1.2.6.4.2.1.2], geboren op 31-03-1900 in Assen. Johannes is overleden op 03-05-1900 in Assen, 1 maand oud.
3 Johannes Jacobus Post [1.2.6.4.2.1.3], geboren op 16-04-1904 in Assen. Johannes is overleden op 10-05-1904 in Assen, 24 dagen oud.
1.2.6.4.2.2 Sjoukje Post is geboren op 05-11-1872 in Bovensmilde, dochter van Jan Post (zie 1.2.6.4.2) en Roelofje Pals. Sjoukje is overleden op 15-02-1961 in Assen, 88 jaar oud. Sjoukje trouwde, 21 jaar oud, op 31-10-1894 in Assen met Hermannus Smit, 31 of 32 jaar oud. Hermannus is geboren in 1862 in Assen, zoon van Lammert Smit en Wubbegien Bosscher. Hermannus is overleden in onbekend.
1.2.6.4.2.3 Berend Post is geboren op 05-09-1875 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.2) en Roelofje Pals. Berend is overleden in onbekend. Berend trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1900 in Assen met Zwaantje Roelfs, 22 of 23 jaar oud. Zwaantje is geboren in 1877 in Dalen, dochter van Roelf Roelfs en Egberdina Oots. Zwaantje is overleden in onbekend.
Kinderen van Berend en Zwaantje:
1 Roelfje Post [1.2.6.4.2.3.1], geboren op 30-09-1900 in Assen. Roelfje is overleden op 04-11-1918 in Ter Aard, 18 jaar oud.
2 Jan Johannes Post, geboren op 17-07-1902 in Assen. Volgt 1.2.6.4.2.3.2.
1.2.6.4.2.4 Folkert Post is geboren op 18-04-1878 in Bovensmilde, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.2) en Roelofje Pals. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde, 25 jaar oud, op 28-08-1903 in Assen met Aaltje Keur, 25 of 26 jaar oud. Aaltje is geboren in 1877 in Assen, dochter van Albert Keur en Annegien Cazemier.
Kind van Folkert en Aaltje:
1 Jan Johannes Post, geboren in 1903 in Zeyerveld. Volgt 1.2.6.4.2.4.1.
1.2.6.4.2.6 Jan Post is geboren op 16-01-1884 in Kloosterveen, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.2) en Roelofje Pals. Jan is overleden in onbekend. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 20-08-1913 in Assen met Freerktje Bakker, 30 of 31 jaar oud. Freerktje is geboren in 1882 in Peize, dochter van Hindrik Bakker en Aaltje Helmholt. Freerktje is overleden in onbekend.
1.2.6.4.6.1 Aleida Post is geboren op 20-12-1880 in Bovensmilde, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.4.6) en Jacobje Hendriks. Aleida is overleden op 26-07-1963 in Assen, 82 jaar oud. Aleida trouwde met Adolf Wolters. Adolf is geboren in 1889 in Assen, zoon van Albert Wolters en Egbertien Olijve.
1.2.6.4.6.2 Jan Post is geboren op 18-03-1883 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.6) en Jacobje Hendriks. Jan is overleden op 26-06-1945 in Groningen, 62 jaar oud.
Notitie bij Jan: Jan Post en zijn vrouw hebben het pand Norgervaart 6 laten bouwen.
De ondergrond, dennenbos en dalgrond, koopt hij op een veiling bij akte van 24-11-1910 voor 239 gulden van de erven van mej. Roelina Sluis, enig kind van Gerrit Sluis.
Adressen:
tot 08-05-1929     I 152, Assen
vanaf 08-05-1929     A 164, Baflo
vanaf 18-11-1941     Westervalge 84, Warffum
Beroep:
arbeider, bedrijfsleider.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1906 in Norg met Grietien Emmens, 23 jaar oud. Grietien is geboren op 26-11-1882 in Zeijen, Wijk B nr. 162, dochter van Lammert Emmens en Willemtien Lammers. Grietien is overleden op 05-08-1950 in Assen, 67 jaar oud.
Adressen:
tot 08-05-1929     I 152, Assen
vanaf 08-05-1929     A 164, Baflo
vanaf 18-11-1941     Westervalge 84, Warffum
Kinderen van Jan en Grietien:
1 Jacoba Post, geboren op 20-06-1906 in Norgervaart, Norg.. Volgt 1.2.6.4.6.2.1.
2 Folkert Post [1.2.6.4.6.2.2], geboren op 17-08-1910 in Norgervaart. Folkert is overleden op 17-10-1978 in Termunten, 68 jaar oud.
Notitie bij Folkert: Hij heeft op de volgende adressen gewoond:
8 mei 1929, A 164 Baflo
18 november 1941, Westervalge 24 Warffum
8 augustus 1945, Roodeweg 34 Assen
21 april 1951, Fam. Bronsweg 15 Wagenborgen
Op 24 mei 1965 en 1 januari 1967 zijn deze adressen vermnummerd in nr. 34 en 17.
Folkert bleef ongehuwd.
3 Willempje Post, geboren op 17-08-1910 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.2.3.
4 Jan Post, geboren op 05-07-1912 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.2.4.
5 Lambert Post, geboren op 05-07-1912 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.2.5.
6 Aleida Post [1.2.6.4.6.2.6], geboren op 28-08-1915 in Norgervaart. Aleida is overleden op 01-05-1917 in Norgervaart, 1 jaar oud.
7 Willem Post, geboren op 28-08-1915 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.2.7.
8 Albertus Post [1.2.6.4.6.2.8], geboren op 29-06-1918 in Norgervaart. Albertus is overleden op 16-02-1919 in Norgervaart, 7 maanden oud.
9 Aleida Post, geboren op 29-06-1918 in Norgervaart. Volgt 1.2.6.4.6.2.9.
10 Grietje Post [1.2.6.4.6.2.10], geboren op 30-08-1921 in Norgervaart. Grietje is overleden op 18-09-1994 in Groningen, 73 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd. Grietje bleef kinderloos.
Beroep:
hulp in de huishouding, huishoudster, bejaardenverzorgster
11 Lambertus Post, geboren op 30-08-1921 in Norgervaart, Smilde. Volgt 1.2.6.4.6.2.11.
1.2.6.4.6.3 Johannes Post is geboren op 08-11-1885 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.6) en Jacobje Hendriks. Johannes is overleden op 13-03-1930 in Assen, 44 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1910 in Assen met Annechien Oost, 20 of 21 jaar oud. Annechien is geboren in 1889 in Vries, dochter van Derk Oost en Grietje de Bos. Annechien is overleden in onbekend.
Kind van Johannes en Annechien:
1 Aleida Post [1.2.6.4.6.3.1], geboren in 02-1916 in Assen. Aleida is overleden op 02-12-1916 in Assen, 10 maanden oud.
1.2.6.4.6.4 Jelle Post is geboren op 10-10-1888 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.6) en Jacobje Hendriks. Jelle is overleden in onbekend. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op 31-05-1911 in Norg met Grietje Boer, 21 jaar oud. Grietje is geboren op 28-04-1890 in Hijkersmilde, dochter van Thomas Boer en Harmtje Knorren. Grietje is overleden in onbekend.
Kinderen van Jelle en Grietje:
1 Folkert Post, geboren op 23-02-1918 in Assen. Volgt 1.2.6.4.6.4.1.
2 Jan Post [1.2.6.4.6.4.2], geboren in 1926 in Assen. Jan is overleden op 04-03-1941 in Assen, 14 of 15 jaar oud.
1.2.6.4.6.5 Jan Post is geboren op 23-09-1891 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.6) en Jacobje Hendriks. Jan is overleden op 25-12-1970 in Assen, 79 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 14-01-1914 in Assen met Henderika Smit, 22 jaar oud. Henderika is geboren op 10-06-1891 in Assen, dochter van Hendrik Smit en Gerarda Maria Johanna Withagen. Henderika is overleden op 26-10-1984 in Assen, 93 jaar oud.
Kinderen van Jan en Henderika:
1 Folkert Post, geboren op 12-03-1914 in Assen. Volgt 1.2.6.4.6.5.1.
2 Hendrik Post, geboren op 28-01-1916 in Assen. Volgt 1.2.6.4.6.5.2.
3 Jacob Post, geboren op 24-06-1917 in Assen. Volgt 1.2.6.4.6.5.3.
4 Gerhardus Johan Post, geboren op 07-09-1919 in Assen. Volgt 1.2.6.4.6.5.4.
1.2.6.4.6.6 Wolter Post is geboren op 04-11-1894 in Norgervaart, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.6) en Jacobje Hendriks. Wolter is overleden in onbekend. Wolter trouwde, 22 jaar oud, op 21-07-1917 in Vries met Ida Zuur, 18 of 19 jaar oud. Ida is geboren in 1898 in Slochteren, dochter van Jan Zuur en Bouwina van Goinga. Ida is overleden in onbekend.
1.2.6.4.9.1 Johannes Post is geboren op 08-03-1890 in Bovensmilde, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.4.9) en Grietje Hendriks. Johannes is overleden op 11-11-1941 in Bovensmilde, 51 jaar oud. Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 26-05-1916 in Smilde met Leentje Heinen, 26 of 27 jaar oud. Leentje is geboren in 1889 in Oldemarkt, dochter van Harm Heinen en Aaltje Hollander.
1.2.6.4.9.4 Annechien Post is geboren op 11-07-1897 in Bovensmilde, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.4.9) en Grietje Hendriks. Annechien is overleden in onbekend. Annechien trouwde, 22 jaar oud, op 31-10-1919 in Smilde met Jan Jagt, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1892 in Smilde, zoon van Jan Johannes Jagt en Sjoukje Boonstra. Jan is overleden op 10-01-1921 in Smilde, 28 of 29 jaar oud.
1.2.6.4.9.6 Doetje Post is geboren op 19-04-1902 in Bovensmilde, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.4.9) en Grietje Hendriks. Doetje is overleden op 08-03-1982 in Bovensmilde, 79 jaar oud. Doetje trouwde met Bart Middelbos.
Kinderen van Doetje en Bart:
1 Petronella Middelbos [1.2.6.4.9.6.1].
2 Grietje Middelbos [1.2.6.4.9.6.2].
3 Trijntje Middelbos [1.2.6.4.9.6.3].
4 Annigje Middelbos [1.2.6.4.9.6.4].
5 Wytze Middelbos [1.2.6.4.9.6.5].
6 Aleida Middelbos [1.2.6.4.9.6.6].
1.2.6.4.9.7 Harm Post is geboren op 12-01-1905 in Smilde, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.4.9) en Grietje Hendriks. Harm is overleden in 1982 in Ede, 76 of 77 jaar oud. Harm trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1932 in Smilde met Fokje Feijen, 26 of 27 jaar oud. Fokje is geboren op 15-07-1905 in Smilde, dochter van Gebienus Aleidus Feijen en Aaltje Postema. Fokje is overleden in 1991, 85 of 86 jaar oud.
Kind van Harm en Fokje:
1 Folkert Post, geboren op 01-04-1933 in Smilde. Volgt 1.2.6.4.9.7.1.
1.2.6.6.4.1 Doeke Boxem is geboren op 15-11-1892 in Assen, dochter van Anne Boxem (zie 1.2.6.6.4) en Klaasien Heukers. Doeke is overleden op 20-01-1977 in Vries, 84 jaar oud. Doeke trouwde, 21 jaar oud, op 30-04-1914 in Norg met Gerrit Wieland, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 04-03-1889 in Norg, zoon van Hermanus Wieland en Jeltje Biemold. Gerrit is overleden op 27-04-1933 in Norg, 44 jaar oud.
Kind van Doeke en Gerrit:
1 Jan Wieland, geboren op 18-10-1919 in Vries. Volgt 1.2.6.6.4.1.1.
1.2.6.10.1.1 Antje Post is geboren op 07-09-1882 in Kloosterveen (Assen), dochter van Anne Post (zie 1.2.6.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Antje is overleden op 22-02-1963 in Assen, 80 jaar oud. Antje trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1911 in Assen met Henderikus Gruben, 25 of 26 jaar oud. Henderikus is geboren in 1885 in Assen, zoon van Johannes Gruben en Antje Hindriks van Dijk.
1.2.6.10.1.3 Grietje Post is geboren op 03-11-1886 in Assen, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Grietje is overleden in onbekend. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 05-08-1912 in Assen met Jelle Paul Groenwold, 20 of 21 jaar oud. Jelle is geboren in 1891 in Ezinge, zoon van Tiemen Groenwold en Martha Werkema.
1.2.6.10.1.4 Jouke Post is geboren op 20-08-1889 in Assen, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Jouke is overleden in onbekend. Jouke trouwde, 25 jaar oud, op 14-01-1915 in Assen met Henderkien Geersema, 27 of 28 jaar oud. Henderkien is geboren in 1887 in Vries, dochter van Jan Geersema en Annigje Welling.
1.2.6.10.1.5 Roelofje Post is geboren op 11-11-1891 in Assen, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Roelofje is overleden in onbekend. Roelofje trouwde, 20 jaar oud, op 02-09-1912 in Assen met Harm Hofstee, 19 of 20 jaar oud. Harm is geboren in 1892 in Groningen, zoon van Reinder Hofstee en Sapke Haak.
1.2.6.10.1.7 Aaltje Post is geboren op 07-08-1897 in Assen, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.10.1) en Jantje Roelofs Idema. Aaltje is overleden op 13-11-1958 in Sassenheim, 61 jaar oud. Aaltje trouwde, 29 jaar oud, op 30-09-1926 in Sassenheim met Lambertus Staring, 26 jaar oud. Lambertus is geboren op 28-09-1900 in Lisse. Lambertus is overleden op 04-12-1962 in Oegstgeest, 62 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en Lambertus:
1 Francina Petronella Staring. Volgt 1.2.6.10.1.7.1.
2 Janny Staring, geboren op 09-09-1928 in Sassenheim. Volgt 1.2.6.10.1.7.2.
3 Marinus Staring [1.2.6.10.1.7.3], geboren op 05-11-1930 in Sassenheim. Marinus is overleden op 21-03-1989 in onbekend, 58 jaar oud.
4 Annie Staring. Volgt 1.2.6.10.1.7.4.
1.2.6.10.4.1 Jouke Post is geboren in 1896 in Dalfsen, zoon van Hendrik Post (zie 1.2.6.10.4) en Klasina Ottens. Jouke is overleden in onbekend. Jouke trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 08-05-1918 in Assen met Janna Witte, 20 of 21 jaar oud. Janna is geboren in 1897 in Beilen, dochter van Berend Witte en Aaltje Oosting.
1.4.1.1.1.1 Geertje Brouwer is geboren op 11-10-1878 in Appelscha, dochter van Pieter Brouwer (zie 1.4.1.1.1) en Antje Jans Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte nr. 243]. Geertje is overleden op 24-01-1952 in Schaesberg, 73 jaar oud. Zij is begraven op 29-01-1952 in Oosterwolde. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op 03-04-1900 in Recklinghausen (Dld) met Sake Fokkens, 23 jaar oud. Sake is geboren op 14-07-1876 in Noordwolde, zoon van Jan (Alberts) Fokkens en Sybigje (Sakes) Huizinga. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: akte nr. 274]. Sake is overleden op 28-11-1947 om 04:30 in Oosterwolde, 71 jaar oud [bron: Akte nr. 171]. Hij is begraven op 02-12-1947 in Oosterwolde.
Beroep:
mijnopzichter
Kinderen van Geertje en Sake:
1 Martha Fokkens, geboren op 18-09-1900 in Recklinghausen (Dld). Volgt 1.4.1.1.1.1.1.
2 Jan Fokkens, geboren op 11-06-1902 in Recklinghausen (Dld). Volgt 1.4.1.1.1.1.2.
3 Peter Fokkens, geboren op 19-04-1904 in Oer. Volgt 1.4.1.1.1.1.3.
4 Katharina Fokkens, geboren op 17-03-1906 in Oer (Dld). Volgt 1.4.1.1.1.1.4.
5 Johann Andreas Fokkens, geboren op 12-03-1908 in Oer (Dld). Volgt 1.4.1.1.1.1.5.
6 Albert Fokkens, geboren op 16-01-1910 in Oer (Dld). Volgt 1.4.1.1.1.1.6.
7 Jan Fokkens, geboren op 08-02-1913 in Heerlen. Volgt 1.4.1.1.1.1.7.
1.4.1.1.1.2 Antje (Pieters) Brouwer is geboren op 07-04-1881 in Appelscha, dochter van Pieter Brouwer (zie 1.4.1.1.1) en Antje Jans Zandstra. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Akte nr. 68]. Pieters is overleden in onbekend. Pieters trouwde in onbekend met Albert Malskat.
Kinderen van Pieters en Albert:
1 Andreas Malskat, geboren op 06-04-1900 in Recklinghausen (Dld). Volgt 1.4.1.1.1.2.1.
2 Emilie Auguste Malskat, geboren op 02-12-1912 in Recklinghausen (Dld). Volgt 1.4.1.1.1.2.2.
1.2.2.2.1.1.1 Berendtje Wildschut is geboren op 17-02-1876, dochter van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Zij is gedoopt op 02-04-1876 in Oudega (HON). Berendtje is overleden in onbekend. Berendtje trouwde, 27 jaar oud, op 03-05-1903 in Oudega (HON) met Hylke A Schots.
1.2.2.2.1.1.2 Arendtje Wildschut is geboren op 08-12-1877 in Oudega (HON), dochter van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Zij is gedoopt op 03-03-1878 in Oudega (HON). Arendtje is overleden op 24-05-1949, 71 jaar oud. Arendtje trouwde, 31 jaar oud, op 23-05-1909 met Pieter A de Vries.
1.2.2.2.1.1.3 Jelle Wildschut is geboren op 28-01-1879 in Oudega (HON), zoon van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Hij is gedoopt op 02-03-1879 in Oudega (HON). Jelle is overleden op 08-12-1918 in Oudega (HON), 39 jaar oud (oorzaak: Spaanse griep). Hij is begraven op 12-12-1918 in Oudega (HON). Jelle trouwde in onbekend met Tjitske de Boer. Tjitske is geboren in 1878 in onbekend. Tjitske is overleden op 10-12-1918 in Oudega (HON), 39 of 40 jaar oud (oorzaak: Spaanse griep). Zij is begraven op 12-12-1918.
Kinderen van Jelle en Tjitske:
1 Louw Wildschut [1.2.2.2.1.1.3.1], geboren op 07-01-1906. Hij is gedoopt op 01-04-1906 in Oudega (HON). Hij is begraven in onbekend.
2 Lolkje Wildschut [1.2.2.2.1.1.3.2], geboren op 10-04-1908 in Oudega (HON). Zij is gedoopt op 07-06-1908 in Oudega (HON).
3 Its Wildschut [1.2.2.2.1.1.3.3], geboren op 24-09-1910. Zij is gedoopt op 04-12-1910 in Oudega (HON).
1.2.2.2.1.1.4 Gerrit Wildschut is geboren op 26-02-1881 in Oudega (HON), zoon van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Hij is gedoopt op 27-03-1881 in Oudega (HON). Gerrit is overleden in onbekend. Gerrit trouwde in onbekend met Neeltje Huitema.
Kinderen van Gerrit en Neeltje:
1 Ids Wildschut [1.2.2.2.1.1.4.1], geboren op 16-09-1903. Zij is gedoopt op 21-02-1904 in Oudega (HON). Ids is overleden in onbekend.
2 Tieje Wildschut [1.2.2.2.1.1.4.2], geboren op 30-12-1904. Zij is gedoopt op 05-06-1905 in Oudega (HON).
3 Berendje Wildschut [1.2.2.2.1.1.4.3], geboren op 07-06-1907. Zij is gedoopt op 14-07-1907 in Oudega (HON). Berendje is overleden, 3 maanden oud. Zij is begraven op 24-09-1907 in Oudega (HON).
4 Berendje Wildschut [1.2.2.2.1.1.4.4], geboren op 26-09-1908. Zij is gedoopt op 08-08-1909 in Oudega (HON).
1.2.2.2.1.1.7 Janke Wildschut is geboren op 03-03-1887 in Oudega (HON), dochter van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Zij is gedoopt op 05-03-1887 in Oudega (HON). Janke is overleden op 21-05-1940 in Kolderwolde, 53 jaar oud. Zij is begraven op 24-05-1940 in Oudega (HON). Janke trouwde, 23 jaar oud, op 13-05-1910 in Koudum met Klaas Huites Wolthuizen, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 10-08-1884 in Kolderwolde, zoon van Huite Klazes Wolthuizen en Akke Aukes Polderboer. Hij is gedoopt op 07-09-1884 in Oudega (HON). Klaas is overleden op 29-12-1957 in Kolderwolde, 73 jaar oud. Hij is begraven op 02-01-1958 in Oudega (HON).
Kinderen van Janke en Klaas:
1 Huite Wolthuizen, geboren op 18-03-1911 in Nijega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.7.1.
2 Louw Wolthuizen, geboren op 25-03-1914 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.7.2.
3 Akke Wolthuizen, geboren op 15-11-1915 in Nijega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.7.3.
4 Ids (Itte) Wolthuizen, geboren op 22-04-1922 in Nijega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.7.4.
1.2.2.2.1.1.8 Akke Wildschut is geboren op 03-11-1889 in Oudega (HON), dochter van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Zij is gedoopt op 16-02-1890 in Oudega (HON). Akke is overleden op 08-11-1958 in Oudega (HON), 69 jaar oud. Zij is begraven op 12-11-1958 in Oudega (HON). Akke begon een relatie met Auke Huites Wolthuizen. Auke is geboren op 05-02-1891 in Oudega (HON), zoon van Huite Klazes Wolthuizen en Akke Aukes Polderboer. Hij is gedoopt op 03-05-1891 in Oudega (HON). Auke is overleden op 05-12-1983 in Sneek, 92 jaar oud. Hij is begraven op 09-12-1983 in Oudega (HO).
Kinderen van Akke en Auke:
1 Huite Wolthuizen, geboren op 10-07-1918 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.8.1.
2 Louw Wolthuizen, geboren op 19-06-1920 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.1.1.8.2.
3 Akke Wolthuizen [1.2.2.2.1.1.8.3], geboren in 05-1921. Akke is overleden op 03-07-1922 in Workum, 1 jaar oud.
4 Akke Wolthuizen [1.2.2.2.1.1.8.4], geboren op 10-06-1923 in Kimswerd. Zij is gedoopt op 04-01-1925 in Oudega (HON). Akke is overleden, 52 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-1975 in Oudega (HON).
1.2.2.2.1.1.9 Hendrik Wildschut is geboren op 09-05-1892 in Oudega (HON), zoon van Louw Jelles Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1) en Ids Gerrits Duiker. Hij is gedoopt op 05-06-1892 in Oudega (HON). Hendrik is overleden in onbekend (oorzaak: Spaanse griep). Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1918 in `Gaasterland met Rinskje Grouwstra, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-05-1918. Rinskje is geboren op 27-07-1892 in Sondel. Rinskje is overleden op 06-12-1918 in Oudega (HON), 26 jaar oud. Zij is begraven op 10-12-1918 in Oudega (HON).
1.2.2.2.4.1.1 Jelte Klaassen Post is geboren op 22-08-1883 in ’s Gravenhage, zoon van Karst Post (zie 1.2.2.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Jelte is overleden op 11-07-1945 in Amsterdam, 61 jaar oud. Jelte trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1908 in Zeist [bron: akte nr. 34] met Elisabeth Maria Giezenberg, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op 04-04-1882 in Utrecht, dochter van Johannes Giezenberg en Elizabeth Lijsen. Elisabeth is overleden op 07-08-1967 in Amsterdam, 85 jaar oud.
1.2.2.2.4.1.2 Susanna Maria Post is geboren op 12-09-1885 in Alkmaar, dochter van Karst Post (zie 1.2.2.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Susanna is overleden op 15-09-1967 in Amsterdam, 82 jaar oud. Susanna trouwde, 22 jaar oud, op 20-09-1907 in Zeist met Wouterus Nijhoff, 28 of 29 jaar oud. Wouterus is geboren in 1878 in Barneveld. Wouterus is overleden op 04-10-1954 in Amsterdam, 75 of 76 jaar oud.
1.2.2.2.4.1.3 Geesje Gerardine Post is geboren op 27-01-1891 in Zeist, dochter van Karst Post (zie 1.2.2.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Geesje is overleden op 18-08-1982 in ’s Gravenhage, 91 jaar oud. Geesje trouwde, 23 jaar oud, op 30-04-1914 in Zeist [bron: akte nr. 20] met Sijbrand Hendrikus Bloemen, 26 jaar oud. Sijbrand is geboren op 26-10-1887 in Markelo, zoon van Arnoldus Bloemen en Berendina Johanna Bekkenkamp. Sijbrand is overleden op 10-07-1937 in Arnhem, 49 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Sijbrand: woonde bij overlijden in ’s Heerenberg
1.2.2.2.4.1.4 Gerard Post is geboren op 09-10-1892 in Lage Vuursche, zoon van Karst Post (zie 1.2.2.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Gerard is overleden op 24-04-1977 in Utrecht, 84 jaar oud. Gerard:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 02-08-1917 in De Bilt met Everdine Meijerink, 23 jaar oud. Everdine is geboren op 02-03-1894 in Bilthoven. Everdine is overleden op 17-12-1951 in Maartensdijk, 57 jaar oud.
(2) trouwde met Cornelisje (Corrie) Yntema. Corrie is een dochter van Jan Lambertus Yntema en Catherina Stoffelsma.
Kinderen van Gerard en Everdine:
1 Gerard Post, geboren op 25-05-1918 in De Bilt. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.1.
2 Willem Evert Post. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.2.
3 Margareta Everdine Post. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.3.
1.2.2.2.4.1.5 Klaas Post is geboren op 15-06-1896 in Lage Vuursche, zoon van Karst Post (zie 1.2.2.2.4.1) en Margaretha van Zonneveld. Klaas is overleden op 15-11-1979 in Zeist, 83 jaar oud. Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 19-10-1921 in Ede met Christina Aleida Gerritz, 22 jaar oud. Christina is geboren op 16-02-1899 in Bennekom, dochter van Gerrit Gerritz en Aleida Post. Christina is overleden op 12-03-1981 in Zeist, 82 jaar oud.
1.2.2.2.4.1.6 Johanna Post is geboren op 28-07-1923 in Amsterdam, dochter van Karst Post (zie 1.2.2.2.4.1) en Yke de Wit. Johanna is overleden in Amersfoort. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 02-01-1945 in Amersfoort met Johannes de Gans, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 19-04-1918 in Amersfoort.
1.2.2.2.6.4.1 Sjoerdje Walinga is geboren op 05-02-1887 in Woudsend, dochter van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.2.2.6.4). Sjoerdje is overleden op 14-08-1970 in Waddinxveen, 83 jaar oud. Sjoerdje trouwde in onbekend met Klaas van der Starre.
Kinderen van Sjoerdje en Klaas:
1 Piet van der Starre [1.2.2.2.6.4.1.1].
2 Wally van der Starre [1.2.2.2.6.4.1.2].
1.2.2.2.6.4.2 Anne Walinga is geboren op 16-07-1888 in Woudsend, zoon van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.2.2.6.4). Anne is overleden in onbekend. Anne trouwde in onbekend met A Rissel.
1.2.2.2.6.4.3 Berber Walinga is geboren op 30-10-1891 in Woudsend, dochter van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.2.2.6.4). Berber is overleden in onbekend. Berber begon een relatie met Herre Wiegers Roelevink. Herre is geboren op 30-07-1892 in H.O.N., zoon van Wieger Roelevink en Klaaske de Vries. Herre is overleden in onbekend.
1.2.2.2.6.4.4 Antje (Anna) Walinga is geboren op 24-09-1893 in Woudsend, dochter van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.2.2.6.4). Anna is overleden op 18-01-1979 in Koudum, 85 jaar oud. Zij is begraven op 22-01-1979 in Oudega (HON). Anna trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1918 in Koudum met Rinke Visser, 26 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16-05-1918 in Oudega (HON). Rinke is geboren op 23-06-1891 in Oudega (HON), zoon van Klaas Jochums Visser en Janke Gerrits Duiker. Hij is gedoopt op 02-10-1892 in Oudega (HON). Rinke is overleden op 30-08-1985 in Koudum, 94 jaar oud. Hij is begraven op 03-09-1985 in Oudega (HON).
Kinderen van Anna en Rinke:
1 Klaas Visser, geboren op 20-02-1920 in Oudega (HON). Volgt 1.2.2.2.6.4.4.1.
2 Grietje (Griet) Visser. Volgt 1.2.2.2.6.4.4.2.
1.2.2.2.6.4.5 Geert Walinga is geboren in 1900 in onbekend, zoon van Waling Annes Walinga en Grietje Geerts van Netten (zie 1.2.2.2.6.4). Geert is overleden op 06-06-1979 in Ede, 78 of 79 jaar oud. Geert trouwde in onbekend met Reindertje van der Horst. Reindertje is overleden op 21-05-1990 in Ede.
1.2.2.2.8.1.1 Gerbrig Wolthuizen, dochter van Eldert Jelles Wolthuizen en Berber Joukes Post (zie 1.2.2.2.8.1). Gerbrig trouwde met Pieter Brandsma.
1.2.2.2.8.2.1 Jouke Post is geboren op 27-11-1898 in Oudega (HON), zoon van Klaas Post (zie 1.2.2.2.8.2) en Fettje Steegenga. Hij is gedoopt op 29-01-1899 in Oudega (HON). Jouke is overleden op 23-10-1974 in Wijckel, 75 jaar oud. Jouke trouwde in onbekend met Aukjen Sybesma. Aukjen is geboren in 1894 in Tjerkgaast, dochter van Hendrik Sybesma en Maaike Zijlstra. Aukjen is overleden op 08-04-1983 in Wijckel, 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Jouke en Aukjen:
1 Klaas Post [1.2.2.2.8.2.1.1], geboren op 12-07-1923 in Wijckel.
2 Hendrik Post [1.2.2.2.8.2.1.2], geboren op 21-09-1924 in Wijckel.
3 Benjamin Post [1.2.2.2.8.2.1.3].
4 Reitze Post [1.2.2.2.8.2.1.4].
5 Jelle Post [1.2.2.2.8.2.1.5].
6 Atze Fetze Post. Volgt 1.2.2.2.8.2.1.6.
1.2.2.3.5.1.1 Frederik (Freek) Moerbeek is geboren op 30-06-1893 in Sloten NH, zoon van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.2.2.3.5.1). Freek is overleden op 12-04-1969 in Purmerend, 75 jaar oud.
Getuige bij:
06-05-1922     huwelijk Volkert Moerbeek (1895-1985) en Anna Kieft (1898-1977) [zie 1.2.2.3.5.1.2]    [broer bruidegom]
Freek trouwde, 29 jaar oud, op 30-11-1922 in Purmerend met Johanna Neeltje de Horn, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 04-07-1894 in Woerden. Johanna is overleden op 03-06-1983 in Purmerend, 88 jaar oud. Zij is begraven op 08-06-1983 in Purmerend.
Kinderen van Freek en Johanna:
1 Jan Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.1], geboren op 10-09-1923 in Haarlem. Jan is overleden op 27-12-1944 in Ilpendam, 21 jaar oud.
2 Govert Moerbeek, geboren op 07-09-1926. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.2.
3 Frederik (Freek) Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.3.
1.2.2.3.5.1.2 Volkert Moerbeek is geboren op 08-03-1895 in Purmerend, zoon van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.2.2.3.5.1). Volkert is overleden op 02-11-1985 in Purmerend, 90 jaar oud. Volkert trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1922 in Purmerend met Anna Kieft, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Volkert en Anna waren de volgende getuigen aanwezig: Pieter Kieft en Freek Moerbeek (1893-1969) [zie 1.2.2.3.5.1.1] [broer bruidegom]. Anna is geboren op 22-11-1898 in Purmerend, dochter van Cornelis Kieft en Bregtje Oukes. Anna is overleden op 01-11-1977 in Purmerend, 78 jaar oud.
Kinderen van Volkert en Anna:
1 Jan Moerbeek, gedoopt op 16-03-1923 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.1.
2 Cornelis (Kees) Moerbeek, geboren op 30-10-1924 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.2.
3 Anna Trijntje Moerbeek, geboren op 02-11-1926 in Purmerend. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.3.
1.2.2.3.5.1.3 Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek is geboren op 15-01-1897 in Purmerend, dochter van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.2.2.3.5.1). Betje is overleden op 04-06-1989 in Westzaan, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd op 08-06-1989 in Driehuis-Westerveld. Betje trouwde, 29 jaar oud, op 08-04-1926 in Purmerend met Abel Hendrik Venema, 24 jaar oud. Abel is geboren op 01-03-1902 in Zaandam, zoon van Jan Venema en Johanna Hermanna Wagenaar. Abel is overleden op 11-01-1983 in Westzaan, 80 jaar oud.
Kinderen van Betje en Abel:
1 Jan Venema. Volgt 1.2.2.3.5.1.3.1.
2 Trijntje (Trijnie) Venema. Volgt 1.2.2.3.5.1.3.2.
3 Johanna Venema. Volgt 1.2.2.3.5.1.3.3.
4 Anneke Venema. Volgt 1.2.2.3.5.1.3.4.
1.2.2.3.5.1.4 Antje Lijsbeth (Antje) Moerbeek is geboren op 18-03-1900 in Purmerend, dochter van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.2.2.3.5.1). Antje is overleden op 16-09-1951 in Purmerend, 51 jaar oud. Zij is gecremeerd op 19-09-1951 in Driehuis-Westerveld. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 12-10-1922 in Purmerend met Derk de Vries, 22 jaar oud. Derk is geboren op 23-09-1900 in Purmerend, zoon van Frederik de Vries en Gerrigje ten Brink. Derk is overleden op 30-05-1982 in Assen, 81 jaar oud. Hij is gecremeerd op 03-06-1982 in Assen.
Kinderen van Antje en Derk:
1 Gerrigje (Ger) de Vries [1.2.2.3.5.1.4.1], geboren op 21-07-1923 in Purmerend. Ger is overleden op 30-03-2003 in Blaricum, 79 jaar oud. Zij is gecremeerd op 04-04-2003 in Zaandam.
2 Trijntje (Trijnie) de Vries [1.2.2.3.5.1.4.2], geboren op 30-05-1925 in Purmerend. Trijnie is overleden op 26-06-1970 in Leiden, 45 jaar oud.
3 Frederik Jan (Freek) de Vries. Volgt 1.2.2.3.5.1.4.3.
4 Elizabeth (Lies) de Vries. Volgt 1.2.2.3.5.1.4.4.
1.2.2.3.5.1.5 Johannes Moerbeek is geboren op 14-06-1903 in Purmerend, zoon van Jan Moerbeek en Trijntje (Trijn) Post (zie 1.2.2.3.5.1). Johannes is overleden op 02-06-1973 in Haarlem, 69 jaar oud. Hij is begraven op 06-06-1973 in Driehuis-Westerveld. Johannes begon een relatie met Alida Maria (Uck) Oud. Uck is geboren op 03-04-1907 in Purmerend, dochter van Pieter Oud en Maria Naantje Plaatsman. Uck is overleden op 24-03-1998 in Bloemendaal, 90 jaar oud. Zij is gecremeerd op 28-03-1998 in Driehuis-Westerveld.
Kinderen van Johannes en Uck:
1 Katherina Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.5.1.
2 Marie (Mies) Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.5.2.
3 Joke Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.5.3.
1.2.2.3.5.2.1 Antoon Lescrauwaet is geboren op 24-02-1906 in Amsterdam, zoon van Jan Evert Lescrauwaet en Klaaske Jans (Jans) Post (zie 1.2.2.3.5.2). Antoon is overleden op 19-10-1990 in Amsterdam, 84 jaar oud.
Adres:
Hilversum
Antoon trouwde, 32 jaar oud, op 08-09-1938 in Amsterdam met Anna Bouwina van der Goot, 30 jaar oud. Anna is geboren op 22-06-1908 in Amsterdam, dochter van Antje van der Goot.
1.2.2.3.5.4.2 Wilhelmina van Moorselaar is geboren op 30-08-1901 in Amsterdam, dochter van Hendrik van Moorselaar en Wilhelmina (Mina) Post (zie 1.2.2.3.5.4). Wilhelmina is overleden op 06-04-1976 in Amsterdam, 74 jaar oud. Wilhelmina trouwde in onbekend met Barthelomeus Johannes van der Werf. Barthelomeus is geboren op 09-08-1876 in ’s Gravenhage. Barthelomeus is overleden op 25-01-1950 in Amsterdam, 73 jaar oud.
1.2.2.3.5.6.1 Antje Post is geboren op 29-11-1902, dochter van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6) en Johanna Bijl. Antje is overleden op 07-05-1961, 58 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op 10-03-1926 in Amsterdam met Cornelis de Groot, 35 jaar oud. Cornelis is geboren op 21-02-1891 in Amsterdam. Cornelis is overleden op 08-09-1958, 67 jaar oud.
Kinderen van Antje en Cornelis:
1 Cornelia Johanna de Groot [1.2.2.3.5.6.1.1].
2 Jannie Antje de Groot [1.2.2.3.5.6.1.2].
3 Helena Rijkje de Groot [1.2.2.3.5.6.1.3].
1.2.2.3.5.6.2 Neeltje Post is geboren op 16-02-1904, dochter van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6) en Johanna Bijl. Neeltje is overleden op 14-08-1991, 87 jaar oud. Neeltje begon een relatie met Jacob Leeuwis.
Kinderen van Neeltje en Jacob:
1 Johan Leeuwis [1.2.2.3.5.6.2.1].
2 Nelly Leeuwis [1.2.2.3.5.6.2.2].
1.2.2.3.5.6.3 Johanna Post is geboren op 02-08-1905 in Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6) en Johanna Bijl. Johanna is overleden op 20-10-1983, 78 jaar oud. Johanna trouwde, 28 jaar oud, op 26-04-1934 in Amsterdam met Diederik Theophillius van Garrel, 31 jaar oud. Diederik is geboren op 04-06-1902. Diederik is overleden op 06-03-1952, 49 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Diederik:
1 Elisabeth Johanna Catharina van Garrel. Volgt 1.2.2.3.5.6.3.1.
2 Johanna Aletta van Garrel. Volgt 1.2.2.3.5.6.3.2.
1.2.2.3.5.6.4 Jeanette Post is geboren op 02-10-1906 in Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6) en Johanna Bijl. Jeanette is overleden op 07-05-1988, 81 jaar oud. Jeanette begon een relatie met NN Brouwer.
Kinderen van Jeanette en NN:
1 Paul Post [1.2.2.3.5.6.4.1].
2 Nettie Brouwer [1.2.2.3.5.6.4.2].
1.2.2.3.5.6.5 Jan Post is geboren op 11-07-1909 in Amsterdam, zoon van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6) en Johanna Bijl. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 22-07-1931 met Elisabet Maria Struk, 21 jaar oud. Elisabet is geboren op 28-08-1909.
Kinderen van Jan en Elisabet:
1 Johanna Post. Volgt 1.2.2.3.5.6.5.1.
2 Elisabeth Maria (Bets) Post. Volgt 1.2.2.3.5.6.5.2.
3 Maria Johanna Post. Volgt 1.2.2.3.5.6.5.3.
1.2.2.3.5.6.6 Pieter Cornelis Post is geboren op 05-12-1910 in Amsterdam, zoon van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6) en Johanna Bijl. Pieter is overleden op 27-04-1949, 38 jaar oud. Pieter begon een relatie met Anna christina Frederika Sturz. Anna is geboren op 11-05-1912. Anna is overleden op 25-02-1988, 75 jaar oud.
Kind van Pieter en Anna:
1 Alida Christina Frederika Post. Volgt 1.2.2.3.5.6.6.1.
1.2.2.3.5.6.7 Helena Post is geboren op 19-05-1916, dochter van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6) en Johanna Bijl. Helena is overleden op 11-03-1993, 76 jaar oud. Helena trouwde in onbekend met Gerhard Pieter Zwierink. Gerhard is geboren op 30-08-1911 in Arnhem. Gerhard is overleden op 31-12-1977 in Arnhem, 66 jaar oud.
Kinderen van Helena en Gerhard:
1 Rudolf Jan Zwierink [1.2.2.3.5.6.7.1].
2 Aleida Marion Zwierink [1.2.2.3.5.6.7.2].
3 Helene Zwierink [1.2.2.3.5.6.7.3].
1.2.2.3.5.7.1 Johanna Wilhelmina Antje Post is geboren op 22-05-1907, dochter van Lodewijk Post (zie 1.2.2.3.5.7) en Johanna Wilhelmina Brink. Johanna is overleden op 01-11-1939, 32 jaar oud. Johanna trouwde in onbekend met Rudolf Cornelis Dollee. Rudolf is geboren op 08-02-1902. Rudolf is overleden op 21-06-1959, 57 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Rudolf:
1 Ellengard Dollee [1.2.2.3.5.7.1.1].
2 Lodewijk Dollee [1.2.2.3.5.7.1.2].
1.2.2.3.5.7.2 Antje Post is geboren op 15-12-1908 in Amsterdam, dochter van Lodewijk Post (zie 1.2.2.3.5.7) en Johanna Wilhelmina Brink. Antje:
(1) trouwde met Wilhelmus (Willem) Takes.
(2) trouwde met Eduard Gerritsen.
1.2.2.3.5.7.3 Lodewijk Post is geboren op 04-11-1911, zoon van Lodewijk Post (zie 1.2.2.3.5.7) en Johanna Wilhelmina Brink. Lodewijk is overleden op 07-02-1998, 86 jaar oud. Lodewijk trouwde in onbekend met Luise Erna (Liesbeth) Bauroth. Liesbeth is geboren op 31-01-1918 in Griesheim Dld..
Kinderen van Lodewijk en Liesbeth:
1 Erna Johanna Irene Post [1.2.2.3.5.7.3.1].
2 Carla Alwina Luise Post [1.2.2.3.5.7.3.2].
1.2.2.3.5.8.1 Anna Gerdina (Annie) Post is geboren op 13-03-1923 in Goor, dochter van Wytze Post (zie 1.2.2.3.5.8) en Frederika Fikkert. Annie is overleden op 23-07-1998, 75 jaar oud. Annie trouwde met Willem Bruinhorst.
1.2.2.3.5.9.1 Alida Post is geboren op 22-05-1904 in Purmerend, dochter van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9) en Jansje Oudejans. Alida is overleden op 15-12-1996 in Bergen NH, 92 jaar oud. Alida:
(1) begon een relatie met Gerrit Zandbergen.
(2) begon een relatie met Jacob Oudes.
Kinderen van Alida en Gerrit:
1 Jansje Zandbergen [1.2.2.3.5.9.1.2].
2 Alida Zandbergen [1.2.2.3.5.9.1.3].
Kind van Alida en Jacob:
3 Marie Oudes [1.2.2.3.5.9.1.1].
1.2.2.3.5.9.3 Aagje (Aag) Post is geboren op 31-08-1906 in Purmerend, dochter van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9) en Jansje Oudejans. Aag is overleden op 17-07-1950 in Purmerend, 43 jaar oud. Aag begon een relatie met Gerrit Dielof van Vliet. Gerrit is geboren op 26-12-1905.
Kinderen van Aag en Gerrit:
1 Aagje van Vliet [1.2.2.3.5.9.3.1].
2 Jansje van Vliet. Volgt 1.2.2.3.5.9.3.2.
1.2.2.3.5.9.4 Folkert Post is geboren op 24-01-1908 in Purmerend, zoon van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9) en Jansje Oudejans. Folkert is overleden op 28-11-1992 in Purmerend, 84 jaar oud. Folkert begon een relatie met Trijntje Olie. Trijntje is geboren op 06-08-1911. Trijntje is overleden op 07-08-1986, 75 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Trijntje:
1 Klaas Post. Volgt 1.2.2.3.5.9.4.1.
2 levenloos kind Post [1.2.2.3.5.9.4.2], levenloos geboren kind, geboren op 20-12-1942 in Purmerend.
1.2.2.3.5.9.5 Neeltje Post is geboren op 21-03-1910 in Purmerend, dochter van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9) en Jansje Oudejans. Neeltje is overleden op 22-12-1989 in Haarlem, 79 jaar oud. Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op 05-03-1931 in Purmerend met Gerrit Hendrik Rigter, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 15-12-1905 in Purmerend. Gerrit is overleden op 29-09-1992 in Haarlem, 86 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Gerrit:
1 Alida Rigter [1.2.2.3.5.9.5.1].
2 Gerrit Hendrik Rigter [1.2.2.3.5.9.5.2].
1.2.2.3.5.9.6 Jansje (Jans) Post is geboren op 13-09-1911 in Purmerend, dochter van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9) en Jansje Oudejans. Jans is overleden op 19-12-1997 in Purmerend, 86 jaar oud. Jans trouwde met Nicolaas Bernardus van Loenen.
Kind van Jans en Nicolaas:
1 Anna Maria (Anneke) van Loenen [1.2.2.3.5.9.6.1].
1.2.2.3.5.9.7 Albert Post is geboren op 04-03-1914 in Purmerend, zoon van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9) en Jansje Oudejans. Albert is overleden op 23-01-1987, 72 jaar oud. Albert trouwde met Nelly Kruk. Nelly is geboren op 28-02-1917.
Kinderen van Albert en Nelly:
1 Klaas Post [1.2.2.3.5.9.7.1].
2 Lambertus Post [1.2.2.3.5.9.7.2].
Kinderen van Albert uit onbekende relatie:
3 Rene Post [1.2.2.3.5.9.7.3].
4 Gerda Post [1.2.2.3.5.9.7.4].
5 Mildred Post [1.2.2.3.5.9.7.5].
6 Robert Albert Post [1.2.2.3.5.9.7.6].
1.2.2.3.5.9.8 Klaas Post is geboren op 05-06-1916 in Purmerend, zoon van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9) en Jansje Oudejans. Klaas is overleden op 31-08-1989, 73 jaar oud. Klaas trouwde met Charlotte Gepke Lina Kuin. Charlotte is geboren op 19-04-1914 in Ilpendam.
Kinderen van Klaas en Charlotte:
1 Jansje Post. Volgt 1.2.2.3.5.9.8.1.
2 Johanna Post. Volgt 1.2.2.3.5.9.8.2.
3 Charlotte Gepke Lina (Lina) Post. Volgt 1.2.2.3.5.9.8.3.
4 Klaas Post. Volgt 1.2.2.3.5.9.8.4.
1.2.2.3.5.9.10 Pieter Post is geboren op 23-08-1922 in Purmerend, zoon van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9) en Jansje Oudejans. Pieter is overleden op 10-01-1956 in Roozendaal, 33 jaar oud. Pieter:
(1) begon een relatie met Anthonia Johanna Vunderink.
(2) begon een relatie met Petronella Hendrika Jacoba van Kooten.
Kinderen van Pieter en Anthonia:
1 Antje Petronella Post [1.2.2.3.5.9.10.1].
2 Anthonie Post [1.2.2.3.5.9.10.2].
1.2.2.3.5.10.1 Pieter Post is geboren op 21-05-1912 in Amsterdam, zoon van Pieter Post (zie 1.2.2.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 27-06-1940 met Johanna van de Voort, 28 jaar oud. Johanna is geboren op 05-04-1912 in Zwolle, dochter van Wilhelmus Jacobus Thomas van de Voort en Janssen van de Doornmalen.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Onno Post [1.2.2.3.5.10.1.1], geboren op 31-12-1944 in Amsterdam. Onno is overleden op 05-01-1945 in Amsterdam, 5 dagen oud. Hij is begraven in Zorgvliet Amsterdam.
2 Anja Post. Volgt 1.2.2.3.5.10.1.2.
3 Petra Post [1.2.2.3.5.10.1.3].
1.2.2.3.5.10.2 Cecilia Susanna Post is geboren op 21-03-1914 in Amsterdam, dochter van Pieter Post (zie 1.2.2.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Cecilia trouwde met Hendrik Willem Rolman.
1.2.2.3.5.10.3 Dirk Jan Post is geboren op 02-02-1917 in Amsterdam, zoon van Pieter Post (zie 1.2.2.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Dirk is overleden op 15-06-1959 in Amsterdam, 42 jaar oud. Dirk trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1942 met Truus Herlee, 21 of 22 jaar oud. Truus is geboren op 09-08-1920. Truus trouwde later met Lucas van de Geest.
Kinderen van Dirk en Truus:
1 Dirk Jan (Dick) Post [1.2.2.3.5.10.3.1].
2 Frits Post [1.2.2.3.5.10.3.2].
1.2.2.3.5.10.4 Anton Post, zoon van Pieter Post (zie 1.2.2.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Anton:
(1) trouwde met Geertje de Jong. Geertje is geboren op 19-11-1916 in Leeuwarden. Geertje is overleden op 19-01-1960 in Leeuwarden, 43 jaar oud.
(2) trouwde met Baukje Meijer.
Kind van Anton en Geertje:
1 Antoon Geert Post [1.2.2.3.5.10.4.1].
Kind van Anton en Baukje:
2 Dirk Post [1.2.2.3.5.10.4.2].
1.2.2.3.5.10.5 Antje Post is geboren op 05-09-1921 in Amsterdam, dochter van Pieter Post (zie 1.2.2.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Antje is overleden op 30-04-1964 in Leek, 42 jaar oud. Zij is begraven in Midwolde. Antje:
(1) trouwde met Eduard Constantijn Kramer.
(2) trouwde, minstens 26 jaar oud, na 1947 met Frederik (Frits) Westhof, minstens 32 jaar oud. Frits is geboren op 08-10-1915 in Amsterdam. Frits is overleden op 23-05-1979 in Leek, 63 jaar oud.
Kinderen van Antje en Eduard:
1 Albertus (Albert) Kramer [1.2.2.3.5.10.5.1].
2 Evertien Constance Kramer [1.2.2.3.5.10.5.2], geboren op 27-12-1944 in Amsterdam. Evertien is overleden op 01-02-1945 in Amsterdam, 1 maand oud.
Kinderen van Antje en Frits:
3 Antje (Ans) Westhof [1.2.2.3.5.10.5.3].
4 Ronald Westhof [1.2.2.3.5.10.5.4].
5 Marianne Westhof [1.2.2.3.5.10.5.5].
1.2.2.3.5.10.6 Johanna Wilhelmina Post, dochter van Pieter Post (zie 1.2.2.3.5.10) en Susanna Cecilia Vonk. Johanna trouwde met Jan Sauerbrij.
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Jan Sauerbrij [1.2.2.3.5.10.6.1].
2 Johanna Wilhelmina (Joke) Sauerbrij [1.2.2.3.5.10.6.2].
3 Susanna Wilhelmina (Wilma) Sauerbrij [1.2.2.3.5.10.6.3].
4 Hendrik Willem Sauerbrij [1.2.2.3.5.10.6.4].
1.2.2.3.5.11.1 Grietje (Gre) Krijgsman is geboren op 14-03-1908 in Purmerend, dochter van Hendrik Krijgsman en Boukje Antje Post (zie 1.2.2.3.5.11). Gre is overleden op 26-05-1993 in Amsterdam, 85 jaar oud. Gre trouwde, 21 jaar oud, op 28-11-1929 in Purmerend met IJf Schager, 23 of 24 jaar oud. IJf is geboren in 1905. IJf is overleden op 05-06-1974 in Amsterdam, 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Gre en IJf:
1 Antje Boukje Schager. Volgt 1.2.2.3.5.11.1.1.
2 Hendrik Nicolaas Schager. Volgt 1.2.2.3.5.11.1.2.
1.2.2.3.5.12.1 Reindert (Reint) Lingeman is geboren op 05-07-1913 in Amsterdam, zoon van Bouke Lingeman en Jetje Catharina (Ida) Post (zie 1.2.2.3.5.12).
Adres:
New York, USA
Beroep:
1e stuurman
Reint trouwde in New York met Inga Koski. Inga is geboren in 1915.
1.2.2.3.5.12.2 Antje (Ans) Lingeman is geboren op 14-06-1915 in Amsterdam, dochter van Bouke Lingeman en Jetje Catharina (Ida) Post (zie 1.2.2.3.5.12). Ans is overleden op 26-11-2001, 86 jaar oud. Ans begon een relatie met Willem Floris Korver. Willem is geboren op 12-12-1912.
Kind van Ans en Willem:
1 Wilma Ida Catharina Korver [1.2.2.3.5.12.2.1].
1.2.6.1.1.1.1 Roelofje Post is geboren op 13-05-1881 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Roelofje is overleden in onbekend. Roelofje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 29-01-1903 in Emmen met Berend Pruim, 22 jaar oud. Berend is geboren op 25-10-1880 in Smilde, zoon van Willem Pruim en Marchien de Jong. Berend is overleden in onbekend.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 29-03-1917 in Emmen met Klaas van Wieren, 28 jaar oud. Klaas is geboren op 19-07-1888 in Emmen, zoon van Johannes van Wieren en Wubbegien Homan. Klaas is overleden in onbekend.
1.2.6.1.1.1.2 Minke Post is geboren op 27-10-1884 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Minke is overleden in onbekend. Minke trouwde, 22 jaar oud, op 22-11-1906 in Emmen met Jacob Kievit, 30 jaar oud. Jacob is geboren op 27-07-1876 in Odoorn, zoon van Brugt Kievit en Trientje de Vries. Jacob is overleden in onbekend.
1.2.6.1.1.1.3 Anna Post is geboren op 09-10-1886 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Anna is overleden in onbekend. Anna trouwde, 19 jaar oud, op 25-01-1906 in Emmen met Gerrit Wisman, 20 jaar oud. Gerrit is geboren op 18-03-1885 in Smilde, zoon van Geert Wisman en Grietje Karst. Gerrit is overleden in onbekend.
1.2.6.1.1.1.5 Roelof Post is geboren op 18-09-1890 in Oranjedorp, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Roelof is overleden in onbekend. Roelof trouwde, 23 jaar oud, op 02-04-1914 in Emmen met Grietje Wisman, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 23-11-1889 in Emmen, dochter van Geert Wisman en Grietje Karst.
Kinderen van Roelof en Grietje:
1 Folkert Post [1.2.6.1.1.1.5.1], geboren op 24-02-1915 in Emmen gem..
2 Geert Post [1.2.6.1.1.1.5.2], geboren op 16-08-1916 in Emmen gem.
3 Geertinus Post [1.2.6.1.1.1.5.3], geboren op 18-02-1918 in Emmen gem.
1.2.6.1.1.1.7 Jan Post is geboren op 03-01-1895 in Klazinaveen, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Jan is overleden in onbekend. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1918 in Emmen met Jantina de Klein, 26 jaar oud. Jantina is geboren op 11-04-1892 in Appelscha, dochter van Andries Hendriks de Klein en Geesje Eisses Bruinsma. Jantina is overleden op 12-02-1934 in Emmen, 41 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jantina:
1 Folkert Post [1.2.6.1.1.1.7.1], geboren in 06-1920 in gem. Emmen. Folkert is overleden op 12-12-1920 in gem. Emmen, 6 maanden oud.
2 Geertje Post [1.2.6.1.1.1.7.2], geboren in 1925 in gem. Emmen. Geertje is overleden op 03-01-1926 in gem. Emmen, 0 of 1 jaar oud.
3 Hillichje Post [1.2.6.1.1.1.7.3], geboren in 12-1928 in gem. Emmen. Hillichje is overleden op 31-12-1928 in gem. Emmen, geen maand oud.
1.2.6.1.1.1.8 Folkert Post is geboren op 24-05-1897 in Oranjedorp, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Folkert is overleden in onbekend. Folkert trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1919 in Emmen met Hendrikje de Jonge, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 27-12-1896 in Emmen, dochter van Jan de Jonge en Hendrikje Nijland. Hendrikje is overleden in onbekend.
1.2.6.1.1.1.9 Henderkien Post is geboren op 01-11-1899 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Henderkien is overleden in onbekend. Henderkien trouwde, 21 jaar oud, op 11-06-1921 in Emmen met Kornelis Feijen, 24 jaar oud. Kornelis is geboren op 08-10-1896 in Emmen, zoon van Roelof Feijen en Roelofje Snippe. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-10-1896. Kornelis is overleden in onbekend.
1.2.6.1.1.1.10 Jantje Post is geboren op 17-02-1902 in Oranjedorp, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1.1.1) en Geertje Pieters Gort. Jantje is overleden in onbekend. Jantje trouwde, 19 jaar oud, op 21-01-1922 in Emmen met Hendrik Jan Feijen, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 30-07-1900 in Oranjedorp, zoon van Roelof Feijen en Roelofje Snippe. Hendrik is overleden in onbekend.
1.2.6.1.4.1.2 Geert Post is geboren op 11-10-1892 in Nieuw Amsterdam, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1.4.1) en Lammechien Nijland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-10-1892 [bron: akte 487]. Geert is overleden in onbekend.
Adres:
Nordhornerstraat 222 Denekamp (Verbleef van 24 februari tot 30 mei 1942 in het Marienkrankenhaus vanwege TBC.)   [bron: archief Ned Rode Kruis Arbeidsinzet graafschap Bentheim.]
Geert trouwde, 27 jaar oud, op 26-06-1920 in Oldenzaal met Helena Johanna Elisabeth Hartog, 23 jaar oud. Helena is geboren op 29-03-1897 in Amsterdam, dochter van Gijsbert Hartog en Woutertje van den Hoek.
Kinderen van Geert en Helena:
1 Folkert Post [1.2.6.1.4.1.2.1], geboren in 1922 in Denekamp. Folkert is overleden op 01-04-1945 in Denekamp, 22 of 23 jaar oud.
2 Jan Post [1.2.6.1.4.1.2.2], geboren in 10-1940 in Denekamp. Jan is overleden op 18-06-1941 in Denekamp, 8 maanden oud.
1.2.6.1.4.1.3 Egbert Post is geboren op 07-11-1894 in Nieuw Amsterdam, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1.4.1) en Lammechien Nijland. Egbert is overleden in onbekend. Egbert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 14-06-1919 in Lonneker met Aleida Maria Josephina Mekkelholt, 18 of 19 jaar oud. Aleida is geboren in 1900 in Lonneker, dochter van Johannes Mekkelholt en Maria Grave. Aleida is overleden op 25-11-1926 in Enschede, 25 of 26 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 27-10-1928 in Denekamp met Hindrikien Rotterink, 29 of 30 jaar oud. Hindrikien is geboren in 1898 in Georgsdorf, dochter van Antonie Bertus Rotterink en Jenne Meijer.
1.2.6.1.4.1.4 Marchinus Post is geboren op 12-02-1897 in Nieuw Amsterdam, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.1.4.1) en Lammechien Nijland. Marchinus is overleden in onbekend. Marchinus trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1921 in Denekamp met Everdina Wilhelmina van de Steeg, 22 jaar oud. Everdina is geboren op 29-06-1899 in Enschede, dochter van Geurt van de Steeg en Hendrikje de Boer.
Notitie bij de geboorte van Everdina: Geboren aan de Lipperkerkstraat, Wijk E.
1.2.6.1.4.1.5 Sjoukje Post is geboren op 16-03-1899 in Nieuw Amsterdam, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.1.4.1) en Lammechien Nijland. Sjoukje is overleden in onbekend. Sjoukje:
(1) trouwde, 11 jaar oud, op 13-10-1910 in Emmen met Jacob Kamping, 19 of 20 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 19-12-1924 in Assen. Jacob is geboren in 1890 in Emmen gem., zoon van Jacob Kamping en Johanna Gesina Ruijs. Jacob is overleden op 13-12-1938 in Emmen, 47 of 48 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 02-06-1928 in Denekamp met Klaas Hoekman, 21 of 22 jaar oud. Klaas is geboren in 1906 in Genemuiden, zoon van Albert Hoekman en Geertje Doornmalen. Klaas is overleden op 20-03-1945 in Weerselo, 38 of 39 jaar oud.
Kinderen van Sjoukje en Jacob:
1 Jakob Kamping [1.2.6.1.4.1.5.1], geboren op 11-03-1911 in Nieuw Amsterdam. Jakob is overleden op 22-07-1927 in Nieuw Amsterdam, 16 jaar oud.
2 Egbert Kamping [1.2.6.1.4.1.5.2], geboren op 10-12-1912 in Nieuw Amsterdam.
3 Johanna Geziena Kamping, geboren op 30-11-1914 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.1.5.3.
4 Trientje Kamping [1.2.6.1.4.1.5.4], geboren op 17-07-1916 in Nieuw Amsterdam.
5 Grietje Kamping [1.2.6.1.4.1.5.5], geboren op 23-04-1919 in Nieuw Amsterdam.
1.2.6.1.4.2.1 Sjoukje Post is geboren op 26-07-1893 in Erica, dochter van Egbert Post (zie 1.2.6.1.4.2) en Trientje Loots. Sjoukje is overleden op 23-08-1920 in Zwolle, 27 jaar oud. Sjoukje trouwde, 17 jaar oud, op 13-10-1910 in Emmen met Jacob Kamping.
1.2.6.1.4.2.2 Jenne Post is geboren op 11-12-1895 in Nieuw Amsterdam, zoon van Egbert Post (zie 1.2.6.1.4.2) en Trientje Loots. Jenne is overleden op 30-07-1947 in Enschede, 51 jaar oud.
Notitie bij Jenne: Koopt in 1925 de woning Zijtak WZ 10 van zijn grootvader Jan Post. Verkoopt deze woning in 1938 aan Roelof Beukema.
Beroep:
textielarbeider
Jenne trouwde, 20 jaar oud, op 10-02-1916 in Emmen met Hillechien Kroeze, 21 jaar oud. Hillechien is geboren op 22-11-1894 in Emmen gem., dochter van Hilbert Kroeze en Hendrikje Baars. Hillechien is overleden op 05-08-1944 in Hellendoorn, 49 jaar oud.
Kinderen van Jenne en Hillechien:
1 Trientje Post [1.2.6.1.4.2.2.1], geboren op 13-08-1916 in Erica.
2 Sjoukje Post [1.2.6.1.4.2.2.2], geboren in 1923 in Nieuw Amsterdam. Sjoukje is overleden op 17-10-1943 in Enschede, 19 of 20 jaar oud.
Beroep:
kapster
1.2.6.1.4.2.3 Jantina Post is geboren op 25-06-1899 in Erica, dochter van Egbert Post (zie 1.2.6.1.4.2) en Trientje Loots. Jantina is overleden op 30-04-1949 in Nieuw Amsterdam, 49 jaar oud. Jantina trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1922 in Emmen met Jan Snippe, 25 jaar oud. Jan is geboren op 21-11-1896 in Nieuw Amsterdam, zoon van Jan Snippe en Marchien Moes. Jan is overleden op 17-04-1934 in Assen, 37 jaar oud.
1.2.6.1.4.3.1 Sjoukje Post is geboren op 03-07-1899 in Nieuw Amsterdam, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3) en Jacobje Davids. Sjoukje is overleden op 21-08-1988 in Enschede, 89 jaar oud. Sjoukje trouwde, 24 jaar oud, op 10-05-1924 in Emmen met Seine Snippe, 21 jaar oud. Seine is geboren op 07-03-1903 in Dalen, zoon van Harm Snippe en Wubbegien Feijen. Seine is overleden op 08-01-1976 in Usselo, 72 jaar oud. Hij is begraven op 13-01-1976 in Usselo.
Kinderen van Sjoukje en Seine:
1 Harm Snippe, geboren op 18-10-1924 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.1.
2 Anne Snippe, geboren op 01-05-1926 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.2.
3 Wubbegien (Willy) Snippe. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.3.
4 Jacobje (Cobi) Snippe. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.4.
5 Willemina Jacoba (Mien) Snippe. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.5.
6 Alida Jantina (Tinie) Snippe. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.6.
willemien_wanders_in_1959.jpg
4 Willemien Wanders in 1959
1.2.6.1.4.3.2 Lambert Post is geboren op 26-04-1902 in Nieuw Amsterdam, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3) en Jacobje Davids. Hij is gedoopt in Nieuw Amsterdam. Lambert is overleden op 05-09-1979 in Nieuw Amsterdam, 77 jaar oud (oorzaak: hartinfarct). Hij is begraven op 10-09-1979 in Nieuw Amsterdam. Lambert trouwde, 25 jaar oud, op 27-12-1927 in Emmen met Willemien (Mien) Wanders (afb. 4), 23 jaar oud. Mien is geboren op 12-11-1904 in Nieuw Amsterdam, dochter van Willem Wanders en Henderkien Lanjouw. Mien is overleden op 06-05-1979 in Nieuw Amsterdam, 74 jaar oud (oorzaak: hartinfarct). Zij is begraven op 10-05-1979 in Nieuw Amsterdam.
Kinderen van Lambert en Mien:
1 Anne Post, geboren op 07-08-1928 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.1.
2 Sieger Post, geboren op 24-11-1932 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.2.
3 Jacob (Jaap) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.3.
4 Hendrik (Henk) Post, geboren op 30-01-1939 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.4.
5 Sjoukje A J (Joke) Post, geboren op 16-05-1945 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.5.
jan_post_in_1989.jpg
5 Jan Post in 1989
1.2.6.1.4.3.4 Jan Post (afb. 5) is geboren op 13-09-1906 in Nieuw Amsterdam, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3) en Jacobje Davids. Jan is overleden op 04-11-1992 in Emmen, 86 jaar oud. Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1929 in Emmen met Siebigje de Vries, 20 of 21 jaar oud. Siebigje is geboren in 1908 in Nieuw Amsterdam. Siebigje is overleden op 11-11-2001 in Emmen, 92 of 93 jaar oud.
Kinderen van Jan en Siebigje:
1 Anne Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.1.
2 Henderkien (Henny) Post, geboren op 14-07-1932 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.2.
3 Jacob (Jaap) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.3.
4 Siegerlina Henderika Post [1.2.6.1.4.3.4.4], geboren op 01-03-1941 in Nieuw Amsterdam. Siegerlina is overleden op 07-07-1941 in Nieuw Amsterdam, 4 maanden oud.
5 Siegerlina Henderika (Linie) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.5.
marinus_post_ca1975.jpg berendina_helena_mink_1947.jpg
6 Marinus Post ca1975
7 berendina helena mink 1947
1.2.6.1.4.3.5 Marinus Post (afb. 6) is geboren op 19-08-1909 in Nieuw Amsterdam, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3) en Jacobje Davids. Marinus is overleden op 13-05-1999 in Emmen, 89 jaar oud. Marinus:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 23-11-1935 in Emmen met Berendina Helena (Dina) Mink (afb. 7), 20 jaar oud. Dina is geboren op 19-05-1915 in Nieuw Amsterdam, dochter van Arend Mink en Jacobje van der Leij. Dina is overleden op 08-12-1952 in Groningen, 37 jaar oud (oorzaak: hersentumor). Zij is begraven op 12-12-1952 in Nieuw Amsterdam.
Notitie bij Dina: zie ook genealogie Mink
(2) trouwde met Albertina Marchiena Kampman.
(3) trouwde met Johanna (Jo) Groen.
Kinderen van Marinus en Dina:
1 Anne Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.1.
2 Arend (Ad) Post, geboren op 15-02-1939 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.2.
3 Jacob (Jaap) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.3.
4 Wijtze Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.4.
5 Jacobje (Coba) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.5.
6 Sjoukje Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.6.
1.2.6.1.4.3.6 Folkert (Fuie) Post is geboren op 01-06-1913 in Nieuw Amsterdam, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3) en Jacobje Davids. Fuie is overleden op 28-09-1982 in Nieuw Amsterdam, 69 jaar oud. Hij is begraven op 02-10-1982 in Nieuw Amsterdam. Fuie trouwde, 31 jaar oud, op 07-10-1944 in Emmen met Hinderkien van der Sluis, 22 of 23 jaar oud. Hinderkien is geboren in 1921 in Klazinaveen. Hinderkien is overleden op 30-07-1972 in Nieuw Amsterdam, 50 of 51 jaar oud. Zij is begraven op 03-08-1972 in Nieuw Amsterdam.
Kinderen van Fuie en Hinderkien:
1 Elisabeth Tecla van der Sluis. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.1.
2 Jacobje (Joppie) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.2.
3 Maria Chatharina (Marie) Post, geboren op 02-07-1950 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.3.
4 Anneke Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.4.
5 Helena (Leentje) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.5.
6 Lambert Post, geboren op 22-07-1955 in Nieuw Amsterdam. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.6.
7 Leonard Egbert (Ep) Post [1.2.6.1.4.3.6.7], geboren op 23-01-1958 in Nieuw Amsterdam. Ep is overleden op 08-06-1998 in Emmen, 40 jaar oud.
alida_post.jpg
8 Alida Post
1.2.6.1.4.3.7 Alida (Lida) Post (afb. 8) is geboren op 13-02-1916 in Nieuw Amsterdam, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3) en Jacobje Davids. Lida is overleden op 14-02-1999 in Nieuw Amsterdam, 83 jaar oud. Lida trouwde, 28 jaar oud, op 19-04-1944 in Emmen met Albert Kortwijk, 30 jaar oud. Albert is geboren op 05-08-1913 in Veenoord. Albert is overleden op 11-08-1977 in Nieuw Amsterdam, 64 jaar oud.
Kinderen van Lida en Albert:
1 Hendrik (Henk) Kortwijk [1.2.6.1.4.3.7.1], geboren op 14-10-1946 in Nieuw Amsterdam. Henk is overleden op 19-01-2011 in Nieuw Amsterdam, 64 jaar oud. Hij is gecremeerd op 25-01-2011 in Emmen.
2 Jacobje (Coba) Kortwijk. Volgt 1.2.6.1.4.3.7.2.
jantina_geerdina_post_in_1959.jpg wietse_mink_2.jpg
9 Jantina Geerdina Post in 1959
10 Wietse Mink 2
1.2.6.1.4.3.8 Jantina Geerdina Post (afb. 9) is geboren op 28-05-1919 in Nieuw Amsterdam, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3) en Jacobje Davids. Jantina is overleden op 11-04-2007 in Nieuw Amsterdam, 87 jaar oud. Zij is gecremeerd op 16-04-2007 in Emmen, crematorium "Meerdijk". Jantina trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1941 in Emmen met Wijtze Mink (afb. 10), 23 jaar oud. Wijtze is geboren op 25-10-1917 in Nieuw Amsterdam, zoon van Arend Mink en Jacobje van der Leij. Wijtze is overleden op 05-07-2009 in Nieuw Amsterdam, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op 09-07-2009 in Emmen. crematorium "Meerdijk" [bron: Rouwkaart].
Kinderen van Jantina en Wijtze:
1 Arend Mink. Volgt 1.2.6.1.4.3.8.1.
2 Anne Mink. Volgt 1.2.6.1.4.3.8.2.
1.2.6.1.4.4.2 Hendrik Frederik Post is geboren op 05-10-1902 in Nieuw Amsterdam, zoon van Hendrik Post (zie 1.2.6.1.4.4) en Trijntje Setz. Hendrik is overleden in onbekend. Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 26-01-1924 in Emmen met Anna Margrieta Baas, 17 of 18 jaar oud. Anna is geboren in 1906 in Emmen, dochter van Albert Baas en Margrieta Daling. Anna is overleden in 1943, 36 of 37 jaar oud.
Kind van Hendrik en Anna:
1 Albert Post [1.2.6.1.4.4.2.1], geboren in 1926. Albert is overleden in 1943, 16 of 17 jaar oud.
1.2.6.1.4.5.1 Jan Post is geboren op 04-08-1902 in Nieuw Amsterdam, zoon van Harm Post (zie 1.2.6.1.4.5) en Geesje Vos. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1925 in Emmen met Marchien Veenstra, 17 of 18 jaar oud. Marchien is geboren in 1907 in Schoonebeek, dochter van Ate Veenstra en Geesje Pool.
1.2.6.1.4.5.3 Folkert Post is geboren op 03-04-1907 in Nieuw Amsterdam, zoon van Harm Post (zie 1.2.6.1.4.5) en Geesje Vos. Folkert trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1935 met Berdina Johanna van Aalst, minstens 26 jaar oud. Berdina is geboren in 1909 in Nieuw Amsterdam, dochter van Bernardus van Aalst en Jantien Alberts. Berdina trouwde voorheen op 14-05-1926 in Sleen met Jakob Louwes (geb. 1906), zie 1.2.6.1.4.7.1. Dit huwelijk werd ontbonden op 02-04-1935 in Assen.
1.2.6.1.4.5.4 Harmtje Post is geboren op 12-03-1909 in Nieuw Amsterdam, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.4.5) en Geesje Vos. Harmtje is overleden op 01-05-1991 in Veenoord, 82 jaar oud. Harmtje trouwde, 18 jaar oud, op 04-08-1927 in Emmen met Berend Hendriks.
1.2.6.1.4.5.5 Egbert Post is geboren op 06-04-1911 in Nieuw Amsterdam, zoon van Harm Post (zie 1.2.6.1.4.5) en Geesje Vos. Egbert trouwde met M Kaijser.
1.2.6.1.4.5.7 Klaasje Post is geboren op 27-07-1916 in Nieuw Amsterdam, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.4.5) en Geesje Vos. Klaasje trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1942 in Emmen met Willem J Arends.
1.2.6.1.4.5.8 Anne Post is geboren op 10-09-1918 in Nieuw Amsterdam, zoon van Harm Post (zie 1.2.6.1.4.5) en Geesje Vos. Anne trouwde, 27 jaar oud, op 15-09-1945 met A Postema.
1.2.6.1.4.5.9 Rika Post is geboren op 16-09-1924 in Nieuw Amsterdam, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.4.5) en Geesje Vos. Rika is overleden. Rika trouwde met G Bakker.
1.2.6.1.4.7.1 Jakob Louwes is geboren op 06-07-1906 in Veenoord, zoon van Martinus Louwes en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.7). Jakob:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 14-05-1926 in Sleen met Berdina Johanna van Aalst, 16 of 17 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 02-04-1935 in Assen. Berdina is geboren in 1909 in Nieuw Amsterdam, dochter van Bernardus van Aalst en Jantien Alberts. Berdina trouwde later na 1935 met Folkert Post (geb. 1907), zie 1.2.6.1.4.5.3.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 09-05-1936 in Emmen met Jantina Gesina Schutmaat, 28 of 29 jaar oud. Jantina is geboren in 1907 in Emmen.
1.2.6.1.4.7.2 Sjoukje Jantina Geertruida Louwes is geboren op 28-10-1909 in Veenoord, dochter van Martinus Louwes en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.7). Sjoukje trouwde, 22 jaar oud, op 25-06-1932 in Enschede met Harmen Johannes Zeevalk, 27 of 28 jaar oud. Harmen is geboren in 1904 in Aalten.
1.2.6.1.4.7.3 Jan Louwes is geboren op 02-05-1912 in Veenoord, zoon van Martinus Louwes en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.7). Jan trouwde, 26 jaar oud, op 24-01-1939 in Tilburg met Antonia Hendrika Maria Vinmans, 23 of 24 jaar oud. Antonia is geboren in 1915 in ’s Hertogenbosch.
1.2.6.1.4.7.4 Willem Louwes is geboren op 19-08-1914 in Veenoord, zoon van Martinus Louwes en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.7). Willem trouwde, 29 jaar oud, op 02-10-1943 in Sleen met Aaltje Maria Slot, 13 of 14 jaar oud. Aaltje is geboren in 1929 in Veenoord. Aaltje is overleden.
1.2.6.1.4.7.6 Martinus Louwes is geboren op 02-06-1918 in Veenoord, zoon van Martinus Louwes en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.7). Martinus trouwde, 20 jaar oud, op 31-12-1938 in Emmen met Marchiena Jantiena Schonewille, 18 of 19 jaar oud. Marchiena is geboren in 1919 in Emmen.
1.2.6.1.4.7.8 Janna Louwes is geboren in 1924 in Veenoord, dochter van Martinus Louwes en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.7). Janna is overleden. Janna trouwde met Steven Horstman. Steven is geboren in 1924 in Veenoord, zoon van Derk Horstman en Klasina Jager. Steven is overleden.
1.2.6.1.6.11.1 Harm Post is geboren op 10-03-1930 in Norgervaart, zoon van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.2.6.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Harm is overleden op 01-02-1994 in Norgervaart, 63 jaar oud. Harm trouwde met Albertje Bakker.
Kinderen van Harm en Albertje:
1 Freerkien (Fregy) Post. Volgt 1.2.6.1.6.11.1.1.
2 Klaasje Post. Volgt 1.2.6.1.6.11.1.2.
1.2.6.1.6.11.2 Albert Jan Post, zoon van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.2.6.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Albert trouwde met Jantje Bathoorn.
Kinderen van Albert en Jantje:
1 Machiel Anne (Machiel) Post. Volgt 1.2.6.1.6.11.2.1.
2 Trientje (Rina) Post. Volgt 1.2.6.1.6.11.2.2.
1.2.6.1.6.11.3 Klaasje Post, dochter van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.2.6.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Klaasje trouwde met Jan Thijs.
1.2.6.1.6.11.4 Trijntinus (Tinus) Post, zoon van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.2.6.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Tinus trouwde met Jeltje Blauw.
Kinderen van Tinus en Jeltje:
1 Ida Post [1.2.6.1.6.11.4.1].
2 Marjan Post [1.2.6.1.6.11.4.2].
1.2.6.1.6.11.5 Trijntje Post, dochter van Machiel Anne (Machiel) Post (zie 1.2.6.1.6.11) en Freerkien Steenbergen. Trijntje trouwde met Roelof Hoogeveen.
Kinderen van Trijntje en Roelof:
1 Marcel Hoogeveen [1.2.6.1.6.11.5.1].
2 Rene Hoogeveen [1.2.6.1.6.11.5.2].
1.2.6.4.2.1.1 Roelof Jannes Post is geboren op 08-09-1898 in Assen, zoon van Johannes Post (zie 1.2.6.4.2.1) en Jacobje Langeloo. Roelof is overleden in onbekend. Roelof trouwde, 22 jaar oud, op 06-10-1920 in Assen met Clasina Kamminga, 19 of 20 jaar oud. Clasina is geboren in 1900 in Harlingen, dochter van Jan Kamminga en Berendina Jantina Meertens. Clasina is overleden in onbekend.
1.2.6.4.2.3.2 Jan Johannes Post is geboren op 17-07-1902 in Assen, zoon van Berend Post (zie 1.2.6.4.2.3) en Zwaantje Roelfs. Jan is overleden in onbekend. Jan trouwde met Harmtien Kremer.
1.2.6.4.2.4.1 Jan Johannes Post is geboren in 1903 in Zeyerveld, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.2.4) en Aaltje Keur. Jan is overleden op 30-01-1996 in Zeyerveld, 92 of 93 jaar oud. Jan trouwde in onbekend met Diena Klasen.
Kinderen van Jan en Diena:
1 Geert Post. Volgt 1.2.6.4.2.4.1.1.
2 Aaltje Post. Volgt 1.2.6.4.2.4.1.2.
3 Folkert Post, geboren op 07-09-1930 in Zeyen. Volgt 1.2.6.4.2.4.1.3.
1.2.6.4.6.2.1 Jacoba Post is geboren op 20-06-1906 in Norgervaart, Norg., dochter van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.2) en Grietien Emmens. Jacoba is overleden op 13-06-1953 in Groningen, 46 jaar oud. Jacoba trouwde, 20 jaar oud, op 29-12-1926 in Assen met Herman Dekker, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacoba en Herman waren de volgende getuigen aanwezig: Frederik Dekker (geb. 1896) en Jannes Dekker (geb. 1898). Herman is geboren op 19-06-1902 in Kalkwijk, Hoogezand, zoon van Lukas Dekker en Hilje Gooijert. Herman is overleden op 14-10-1971 in Assen, 69 jaar oud. Herman trouwde later met Martje Brinkema.
Kinderen van Jacoba en Herman:
1 Lukas Dekker. Volgt 1.2.6.4.6.2.1.1.
2 Jan Dekker, geboren op 28-10-1930 in Assen. Volgt 1.2.6.4.6.2.1.2.
1.2.6.4.6.2.3 Willempje Post is geboren op 17-08-1910 in Norgervaart, dochter van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.2) en Grietien Emmens. Willempje is overleden op 19-08-1985 in Groningen, 75 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Willempje: De familie heeft op de volgende adressen gewoond:
18 september 1934, Thathlaan 29a Groningen
14 april 1938, Parkweg 104a Groningen
30 augustus 1939, Anreeperstraat 138 Assen
14 juni 1940, Van Starkenborghstraat 19
27 september 1952, vernummerd in nummer 103
29 januari 1953, Borneoplein 17
15 juli 1953, Oosterhamrikkade 30
2 januari 1963, Droppingsveld 18
17 februari 1965, Vismarkt 38
27 april 1971, Van Panhuysstraat 23
16 maart 1973, Paterswoldseweg 285/4
3 juli 1975, Paterswoldseweg 269/5, allen te Groningen.
Willempje trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1934 in Baflo met Cornelis Harmen Ferwerda, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 12-07-1907 in Harlingen, zoon van Evert Foppe Ferwerda en Jantje Brok. Cornelis is overleden op 26-08-1971 in Groningen, 64 jaar oud.
Beroep:
boekhouder
Kinderen van Willempje en Cornelis:
1 Jantje Ferwerda. Volgt 1.2.6.4.6.2.3.1.
2 Margriet Aleida Ferwerda [1.2.6.4.6.2.3.2].
1.2.6.4.6.2.4 Jan Post is geboren op 05-07-1912 in Norgervaart, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.2) en Grietien Emmens. Jan is overleden op 03-03-1986 in Emmen, 73 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Jan: De familie heeft op de volgende adressen gewoond:
8 mei 1929, A 164 Den Andel
25 mei 1934 Kleine Markstraat 3 Assen
8 december 1934, Thueseninklaan 29a Groningen
27 juni 1935, Kleine Markstraat 3 Assen
31 janauari 1936, A 164 Den Andel
17 augustus 1938, Kleine Marktstraat 3 Assen
3 april 1939, Molenstraat 21
30 september 1939, Van Eijbergenstraat 2
1 augustus 1950, Oude Gracht 12
9 december 1955, Secr. Lammertsstraat 3, allen te Coevorden
26 april 1965, Carstenstraat 32 Hoogeveen
1 augustus 1980, Vossepad 98 Emmen.
Beroep:
arbeider, chauffeur, automonteur
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 15-02-1939 in Assen met Roelfien Hoekstra, 22 jaar oud. Roelfien is geboren op 20-08-1916 in Assen. Roelfien is overleden op 25-07-1977 in Hoogeveen, 60 jaar oud.
Kinderen van Jan en Roelfien:
1 Jan Post [1.2.6.4.6.2.4.1].
2 Hendrik Post [1.2.6.4.6.2.4.2].
1.2.6.4.6.2.5 Lambert Post is geboren op 05-07-1912 in Norgervaart, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.2) en Grietien Emmens. Lambert is overleden op 06-01-1969 in Almelo, 56 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Lambert: De familie woonde achtereenvolgens:
Baflo
10 april 1931 Kleine Markstraat 3, Assen
13 juni 1933 Boelfbrug Meppelerweg 536, Avereest
14 juni 1934 1e Eschweg WBK 207, Wierden
25 februari 1941 Oude Zwolschestraat 18, Wierdem.
Beroep:
koperslager, loodgieter, fitter bij waterleidingbedrijf
Lambert trouwde, 25 jaar oud, op 05-02-1938 in Rijssen met Fenneken Smalbrugge.
Kinderen van Lambert en Fenneken:
1 Geesken Post. Volgt 1.2.6.4.6.2.5.1.
2 Jan Post. Volgt 1.2.6.4.6.2.5.2.
1.2.6.4.6.2.7 Willem Post is geboren op 28-08-1915 in Norgervaart, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.2) en Grietien Emmens. Willem is overleden op 30-06-1987 in Groningen, 71 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Willem: Pie en Willem zijn op 8 september 1940 verloofd.
De familieheeft op de volgende adressen gewoond:
8 mei 1929, A 164 Baflo
18 november 1941, Westervalge 84 Warffum
2 juni 1942, R 60
10 december 1943, B 136
1 maaert 1944, R 60, allen te Baflo
12 juli 1945, Ceramstraat 71a
5 februari 1949, Semarenstraat 44
4 april 1955, Lage der A 37
10 oktober 1959, Naasaulaan 38a
16 september 1959, Noorderstationstraat 1, allen te Groningen.
19 augustus 1971, Stationsweg 3 Drachten
1 augustus 1975, Van Heemskerckstraat 65 Groningen
5 april 1979, Gabriëlstraat 65 Hoogkerk.
Beroep:
monteur centrale verwarming, loodgieter, caféhouder, kantinebeheerder
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1942 in Baflo met Pieterke Henderkje Vos.
Kinderen van Willem en Pieterke:
1 Henderkien Post. Volgt 1.2.6.4.6.2.7.1.
2 Jan Post [1.2.6.4.6.2.7.2], geboren op 25-04-1948 in Groningen. Jan is overleden op 27-07-1958 in Assen, 10 jaar oud.
3 Greetje Post [1.2.6.4.6.2.7.3].
1.2.6.4.6.2.9 Aleida Post is geboren op 29-06-1918 in Norgervaart, dochter van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.2) en Grietien Emmens. Aleida is overleden op 27-02-1969 in Assen, 50 jaar oud.
Adressen:
vanaf 08-05-1929     A 164, Baflo
vanaf 31-01-1936     Kleine Marktstraat 3, Assen
vanaf 26-02-1936     Academiestraat 10, Franeker
vanaf 26-02-1937     A 164, Den Andel
vanaf 16-09-1937     Stationslaan 10, Assen
vanaf 25-11-1937     Kleine Marktstraat 3, Assen
vanaf 20-06-1938     A 164, Den Andel
vanaf 18-11-1941     Westervalge 84, Warffum
vanaf 08-08-1945     Rodeweg 34, Assen
vanaf 19-11-1946     Curacao
vanaf 04-09-1947     Rodeweg 34, Assen
vanaf 04-02-1948     Curacao, Emmastad
vanaf 31-10-1957     Werfstraat 1, Groningen
vanaf 06-02-1958     Curacao
vanaf 28-06-1960     Burg Legroweg 23, Eelde
vanaf 18-10-1963     Mimosahof 15, Eelde
vanaf 15-05-1964     Bosstraat 28, Assen
Beroep:
dienstbode, verkoopster
Aleida trouwde, 21 jaar oud, op 19-04-1940 in Baflo met Hendrik Niemeijer, 32 jaar oud. Hendrik is geboren op 16-11-1907 in Beilen, zoon van Albert Niemeijer en Roelofje Wolting. Hendrik is overleden op 10-05-1963 in Eelde, Paterswolde, 55 jaar oud.
Beroep:
wachtcommandant te Curacao
1.2.6.4.6.2.11 Lambertus Post is geboren op 30-08-1921 in Norgervaart, Smilde, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.2) en Grietien Emmens. Lambertus is overleden op 20-09-1992 in Warffum, 71 jaar oud. Hij is begraven in Den Andel.
Beroep:
eigenaar loonbedrijf
Lambertus trouwde, 23 jaar oud, op 17-08-1945 in Baflo met Jantina G. Hoeksema.
Kind van Lambertus en Jantina:
1 Jan Post [1.2.6.4.6.2.11.1].
1.2.6.4.6.4.1 Folkert Post is geboren op 23-02-1918 in Assen, zoon van Jelle Post (zie 1.2.6.4.6.4) en Grietje Boer. Folkert is overleden in onbekend.
Kind van Folkert uit onbekende relatie:
1 Jelle Jan Post. Volgt 1.2.6.4.6.4.1.1.
1.2.6.4.6.5.1 Folkert Post is geboren op 12-03-1914 in Assen, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.5) en Henderika Smit. Folkert is overleden op 06-03-1990 in Assen, 75 jaar oud. Folkert trouwde met Berendina Jantje Kroon.
1.2.6.4.6.5.2 Hendrik Post is geboren op 28-01-1916 in Assen, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.5) en Henderika Smit. Hendrik is overleden op 08-01-1975 in Sydney (Australie), 58 jaar oud. Hendrik trouwde met Klaasje Hommes.
1.2.6.4.6.5.3 Jacob Post is geboren op 24-06-1917 in Assen, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.5) en Henderika Smit. Jacob is overleden in 1960, 41 of 42 jaar oud. Jacob trouwde met Jantje Hommes.
1.2.6.4.6.5.4 Gerhardus Johan Post is geboren op 07-09-1919 in Assen, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.4.6.5) en Henderika Smit. Gerhardus is overleden op 18-07-2002 in Meppel, 82 jaar oud. Gerhardus trouwde met Jantje Hendriks. Jantje is een dochter van Jelle Hendriks en Roelofje Moes.
Kind van Gerhardus en Jantje:
1 Marian Post. Volgt 1.2.6.4.6.5.4.1.
1.2.6.4.9.7.1 Folkert Post is geboren op 01-04-1933 in Smilde, zoon van Harm Post (zie 1.2.6.4.9.7) en Fokje Feijen. Folkert is overleden op 15-11-1997 in Ede, 64 jaar oud. Folkert trouwde met Hendrikje (Hetty) Kieft.
Kinderen van Folkert en Hetty:
1 Harm (Harald) Post. Volgt 1.2.6.4.9.7.1.1.
2 Monique Post. Volgt 1.2.6.4.9.7.1.2.
1.2.6.6.4.1.1 Jan Wieland is geboren op 18-10-1919 in Vries, zoon van Gerrit Wieland en Doeke Boxem (zie 1.2.6.6.4.1). Jan trouwde met Arendje Driesse. Arendje is een dochter van Willem Driesse en Pieternella Zweerus.
Kind van Jan en Arendje:
1 Pieternella Wieland. Volgt 1.2.6.6.4.1.1.1.
1.2.6.10.1.7.1 Francina Petronella Staring, dochter van Lambertus Staring en Aaltje Post (zie 1.2.6.10.1.7). Francina trouwde met Johannes Hendrikus Scholman. Johannes is geboren op 15-07-1901 in Amsterdam. Johannes is overleden op 01-01-1994 in Voorburg, 92 jaar oud.
1.2.6.10.1.7.2 Janny Staring is geboren op 09-09-1928 in Sassenheim, dochter van Lambertus Staring en Aaltje Post (zie 1.2.6.10.1.7). Janny is overleden op 25-02-2000 in Den Haag, 71 jaar oud. Janny trouwde, 30 jaar oud, op 30-10-1958 in Sassenheim met Jacob van der Ende, 33 jaar oud. Jacob is geboren op 02-02-1925 in Delfgauw. Jacob is overleden op 04-03-1993 in Den Haag, 68 jaar oud.
1.2.6.10.1.7.4 Annie Staring, dochter van Lambertus Staring en Aaltje Post (zie 1.2.6.10.1.7). Annie trouwde met J Kemner.
1.4.1.1.1.1.1 Martha Fokkens is geboren op 18-09-1900 in Recklinghausen (Dld), dochter van Sake Fokkens en Geertje Brouwer (zie 1.4.1.1.1.1). Martha is overleden op 04-06-1996 in Kerkrade, 95 jaar oud. Zij is begraven in Heerlen. Martha trouwde, 20 jaar oud, op 28-10-1920 in Heerlen met Hendrik Jan Langenberg, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 12-07-1895 in Zutphen, zoon van Harmanus Langenberg en Hermina Hartgers. Hendrik is overleden op 22-09-1971 in Heerlen, 76 jaar oud.
Beroep:
mijnopzichter
Kinderen van Martha en Hendrik:
1 Geertje Langenberg, geboren op 01-05-1921 in Kerkrade. Volgt 1.4.1.1.1.1.1.1.
2 Hermanus Langenberg, geboren op 11-06-1923 in Kerkrade. Volgt 1.4.1.1.1.1.1.2.
1.4.1.1.1.1.2 Jan Fokkens is geboren op 11-06-1902 in Recklinghausen (Dld), zoon van Sake Fokkens en Geertje Brouwer (zie 1.4.1.1.1.1). Jan is overleden op 09-05-1986 in Heerlen, 83 jaar oud.
Beroep:
  [bron: meesterhouwer]
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1926 in Kerkrade met Anna Gertrud Mommertz, 22 jaar oud. Anna is geboren op 03-10-1904 in Kerkrade.
Kinderen van Jan en Anna:
1 Sake Fokkens, geboren op 15-02-1928 in Heerlen. Volgt 1.4.1.1.1.1.2.1.
2 Geertje Fokkens, geboren op 23-09-1929 in Heerlen. Volgt 1.4.1.1.1.1.2.2.
3 Maria Petronella Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.2.3.
4 Jacob Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.2.4.
5 Johan Andreas Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.2.5.
6 Jan Michael Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.2.6.
1.4.1.1.1.1.3 Peter Fokkens is geboren op 19-04-1904 in Oer, zoon van Sake Fokkens en Geertje Brouwer (zie 1.4.1.1.1.1). Peter is overleden op 24-08-1976 in Meppel, 72 jaar oud.
Beroep:
chef ondergronds bedrijf Staatsmijnen
Onderscheiding:
ridder in de orde van Oranje Nassau
Peter trouwde, 23 jaar oud, op 12-04-1928 in Heerlen met Cornelia van Koetsveld, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op 19-02-1906 in Zeist. Cornelia is overleden op 17-07-1997 in Sittard, 91 jaar oud.
Kinderen van Peter en Cornelia:
1 Antonia Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.3.1.
2 Geertje Fokkens, geboren op 02-03-1932 in Schaesberg. Volgt 1.4.1.1.1.1.3.2.
3 Martha Cornelia Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.3.3.
4 Catharina Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.3.4.
5 Cornelia Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.3.5.
6 Peter Sake Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.3.6.
1.4.1.1.1.1.4 Katharina Fokkens is geboren op 17-03-1906 in Oer (Dld), dochter van Sake Fokkens en Geertje Brouwer (zie 1.4.1.1.1.1). Katharina is overleden op 29-09-1995 in Heerlen, 89 jaar oud. Katharina trouwde, 19 jaar oud, op 07-05-1925 in Heerlen met Andreas Malskat, 25 jaar oud. Zie 1.4.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Andreas.
Kinderen van Katharina en Andreas:
1 Adalbert Sake Malskat. Volgt 1.4.1.1.1.1.4.1.
2 Sake Andreas Malskat. Volgt 1.4.1.1.1.1.4.2.
3 Anna Catharina Malskat [1.4.1.1.1.1.4.3].
4 Jan Malskat. Volgt 1.4.1.1.1.1.4.4.
1.4.1.1.1.1.5 Johann Andreas Fokkens is geboren op 12-03-1908 in Oer (Dld), zoon van Sake Fokkens en Geertje Brouwer (zie 1.4.1.1.1.1). Johann is overleden op 03-08-1985 in Heerlen, 77 jaar oud.
Beroep:
technisch mijnbeambte
Johann trouwde, 21 jaar oud, op 12-12-1929 in Heerlen met Janna List, 19 jaar oud. Janna is geboren op 11-04-1910 in Havelte, dochter van Frederik List en Femmigje van der Pol. Janna is overleden op 18-08-1980 in Heerlen, 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21-08-1980 in Heerlen (Imstenrade).
Kinderen van Johann en Janna:
1 Sake Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.5.1.
2 Frederik Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.5.2.
3 Jan Hendrik Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.5.3.
4 Margriet Johanna Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.5.4.
1.4.1.1.1.1.6 Albert Fokkens is geboren op 16-01-1910 in Oer (Dld), zoon van Sake Fokkens en Geertje Brouwer (zie 1.4.1.1.1.1). Albert is overleden op 01-12-1988 in Kerkrade, 78 jaar oud.
Beroep:
electrotechnisch Hoofdopzichter Staatsmijn Wilhelmina
Onderscheiding:
Eremedaille in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
Albert trouwde, 23 jaar oud, op 22-12-1933 in Kerkrade met Odilia Anna Keulartz, 19 jaar oud. Odilia is geboren op 13-09-1914 in Kerkrade. Odilia is overleden op 23-08-1994 in Kerkrade, 79 jaar oud. Zij is begraven op 27-08-1994 in Terwinselen.
Kinderen van Albert en Odilia:
1 Anna Elisabeth Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.6.1.
2 Hubert Albert Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.6.2.
3 Anna Maria Odilia Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.6.3.
1.4.1.1.1.1.7 Jan Fokkens is geboren op 08-02-1913 in Heerlen, zoon van Sake Fokkens en Geertje Brouwer (zie 1.4.1.1.1.1). Jan trouwde met Emilie Auguste Malskat. Zie 1.4.1.1.1.2.2 voor persoonsgegevens van Emilie.
Kinderen van Jan en Emilie:
1 Sake Adalbert Jan Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.7.1.
2 Fokkens [1.4.1.1.1.1.7.2], levenloos geboren kind, geboren op 03-09-1937 in Geleen.
3 Anna Geertuide Emilie Fokkens [1.4.1.1.1.1.7.3].
4 Jan Albert Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.7.4.
1.4.1.1.1.2.1 Andreas Malskat is geboren op 06-04-1900 in Recklinghausen (Dld), zoon van Albert Malskat en Antje (Pieters) Brouwer (zie 1.4.1.1.1.2). Andreas is overleden op 26-05-1987 in Heerlen, 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op 30-05-1987 in Heerlen (Imstenrade).
Beroep:
houwer
naturalisatie:
Genaturaliseerd tot Nederlander (Staatsblad 610 van 15 december 1932)
Andreas trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1925 in Heerlen met Katharina Fokkens, 19 jaar oud. Zie 1.4.1.1.1.1.4 voor persoonsgegevens van Katharina.
Kinderen van Andreas en Katharina: zie 1.4.1.1.1.1.4.
1.4.1.1.1.2.2 Emilie Auguste Malskat is geboren op 02-12-1912 in Recklinghausen (Dld), dochter van Albert Malskat en Antje (Pieters) Brouwer (zie 1.4.1.1.1.2). Emilie is overleden op 09-10-1997 in Heerlen, 84 jaar oud. Emilie trouwde met Jan Fokkens. Zie 1.4.1.1.1.1.7 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Emilie en Jan: zie 1.4.1.1.1.1.7.
1.2.2.2.1.1.7.1 Huite Wolthuizen is geboren op 18-03-1911 in Nijega (HON), zoon van Klaas Huites Wolthuizen en Janke Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1.7). Huite is overleden op 03-11-1971 in Hindelopen, 60 jaar oud. Hij is begraven in Hindelopen. Huite trouwde, 28 jaar oud, op 20-12-1939 in Hindelopen met Sjoerdtje Eekma, 25 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op 29-01-1914 in Hindelopen. Sjoerdtje is overleden op 20-12-1991 in Oosterwolde, 77 jaar oud.
Kinderen van Huite en Sjoerdtje:
1 Grietje Wolthuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.1.1.
2 Janke Wolthuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.1.2.
1.2.2.2.1.1.7.2 Louw Wolthuizen is geboren op 25-03-1914 in Oudega (HON), zoon van Klaas Huites Wolthuizen en Janke Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1.7). Louw is overleden op 19-07-1984 in Sneek, 70 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (HON). Louw trouwde, 22 jaar oud, op 17-08-1936 in Hindelopen met Sjouk Sybrig Kuipers, 21 jaar oud. Sjouk is geboren op 30-05-1915 in Hindelopen. Sjouk is overleden op 04-08-1968 in Amsterdam, 53 jaar oud. Zij is begraven in Hindelopen.
Kinderen van Louw en Sjouk:
1 Janke Wolthuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.2.1.
2 Jetze Wolthuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.2.2.
3 Klaas Wolthuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.2.3.
1.2.2.2.1.1.7.3 Akke Wolthuizen is geboren op 15-11-1915 in Nijega (HON), dochter van Klaas Huites Wolthuizen en Janke Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1.7). Akke is overleden op 27-07-1983 in Sneek, 67 jaar oud. Zij is begraven in Hindelopen. Akke begon een relatie met Foppe Gerlsma. Foppe is geboren op 12-10-1915 in Hindelopen.
Kinderen van Akke en Foppe:
1 Foppe Gerlsma. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.3.1.
2 Klaas Gerlsma. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.3.2.
3 Tjeerd Gerlsma. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.3.3.
1.2.2.2.1.1.7.4 Ids (Itte) Wolthuizen is geboren op 22-04-1922 om 18:00 in Nijega (HON), dochter van Klaas Huites Wolthuizen en Janke Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1.7). Itte is overleden op 05-03-1988 in Bakhuizen, 65 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-1988 in Oudega (GS). Itte trouwde, 27 jaar oud, op 19-05-1949 in Koudum met Klaas Visser, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-05-1949 in Oudega (HON). Zie 1.2.2.2.6.4.4.1 voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Itte en Klaas:
1 Rinke Visser. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.4.1.
2 Klaas Visser. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.4.2.
3 Andries Visser. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.4.3.
1.2.2.2.1.1.8.1 Huite Wolthuizen is geboren op 10-07-1918 in Oudega (HON), zoon van Auke Huites Wolthuizen en Akke Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1.8). Hij is gedoopt op 12-01-1919 in Oudega (HON). Huite is overleden op 31-12-1995 in Joure, 77 jaar oud. Huite trouwde met Jannie A Spaargaren.
1.2.2.2.1.1.8.2 Louw Wolthuizen is geboren op 19-06-1920 in Oudega (HON), zoon van Auke Huites Wolthuizen en Akke Wildschut (zie 1.2.2.2.1.1.8). Hij is gedoopt op 12-06-1921 in Oudega (HON). Louw trouwde, 25 jaar oud, op 01-11-1945 in Koudum met Margje Roskam, 21 jaar oud. Margje is geboren op 20-02-1924 in Hemelum, dochter van Jacobus Roskam en Riemke Keulen.
Kinderen van Louw en Margje:
1 Auke Wolthuizen [1.2.2.2.1.1.8.2.1].
2 Jacobus Wolthuizen. Volgt 1.2.2.2.1.1.8.2.2.
1.2.2.2.4.1.4.1 Gerard Post is geboren op 25-05-1918 in De Bilt, zoon van Gerard Post (zie 1.2.2.2.4.1.4) en Everdine Meijerink. Gerard is overleden op 18-05-1996 in Zutphen, 77 jaar oud. Gerard trouwde, 27 jaar oud, op 04-08-1945 in Maartensdijk met Anna Hendrika ten Haaf, 27 jaar oud. Anna is geboren op 05-04-1918 in Amsterdam.
Kinderen van Gerard en Anna:
1 Elisabeth Everdine Post. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.1.1.
2 Margaretha Christine Post. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.1.2.
3 Gerard Christiaan Albertus Post. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.1.3.
4 Anna Hendrika Post, geboren op 06-05-1954 in Utrecht. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.1.4.
1.2.2.2.4.1.4.2 Willem Evert Post, zoon van Gerard Post (zie 1.2.2.2.4.1.4) en Everdine Meijerink. Willem:
(1) trouwde met Dina Konijnenberg. Dina is geboren op 05-09-1921 in Norg, dochter van Hendrik Konijnenberg en Dina Mol. Dina is overleden op 29-01-1994 in De Bilt, 72 jaar oud.
(2) trouwde met NN NN.
Kinderen van Willem en Dina:
1 Dina Post. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.2.1.
2 Evert Post. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.2.2.
1.2.2.2.4.1.4.3 Margareta Everdine Post, dochter van Gerard Post (zie 1.2.2.2.4.1.4) en Everdine Meijerink. Margareta trouwde met Johannes B. Grunsven.
1.2.2.2.6.4.4.1 Klaas Visser is geboren op 20-02-1920 in Oudega (HON), zoon van Rinke Visser en Antje (Anna) Walinga (zie 1.2.2.2.6.4.4). Hij is gedoopt op 02-05-1920 in Oudega (HON). Klaas is overleden op 06-03-1960 in Sneek, 40 jaar oud. Hij is begraven op 09-03-1960 in Oudega (HON). Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1949 in Koudum met Ids (Itte) Wolthuizen, 27 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 19-05-1949 in Oudega (HON). Zie 1.2.2.2.1.1.7.4 voor persoonsgegevens van Itte.
Kinderen van Klaas en Itte: zie 1.2.2.2.1.1.7.4.
1.2.2.2.6.4.4.2 Grietje (Griet) Visser, dochter van Rinke Visser en Antje (Anna) Walinga (zie 1.2.2.2.6.4.4). Griet trouwde met Gerben van der Zee. Gerben is geboren op 25-06-1923. Gerben is overleden op 24-04-1997 in Warns, 73 jaar oud. Hij is begraven op 29-04-1997 in Warns.
Kinderen van Griet en Gerben:
1 Anna (Anneke) van der Zee. Volgt 1.2.2.2.6.4.4.2.1.
2 Jantje van der Zee. Volgt 1.2.2.2.6.4.4.2.2.
3 Rinke van der Zee. Volgt 1.2.2.2.6.4.4.2.3.
4 Klaas van der Zee [1.2.2.2.6.4.4.2.4].
5 Margreet van der Zee. Volgt 1.2.2.2.6.4.4.2.5.
1.2.2.2.8.2.1.6 Atze Fetze Post, zoon van Jouke Post (zie 1.2.2.2.8.2.1) en Aukjen Sybesma. Atze trouwde met Johanna Wilhelmina Feenstra.
Kinderen van Atze en Johanna:
1 Froukje Post [1.2.2.2.8.2.1.6.1], geboren op 29-01-1958 in Coevorden. Froukje is overleden op 04-06-1994 in Putten, 36 jaar oud.
2 Aukjen Post [1.2.2.2.8.2.1.6.2].
3 Wiebe Post [1.2.2.2.8.2.1.6.3].
4 Jouke Post [1.2.2.2.8.2.1.6.4].
5 Aleida Post [1.2.2.2.8.2.1.6.5].
1.2.2.3.5.1.1.2 Govert Moerbeek is geboren op 07-09-1926, zoon van Frederik (Freek) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1) en Johanna Neeltje de Horn. Govert is overleden op 27-09-1994 in Amsterdam, 68 jaar oud. Hij is gecremeerd op 03-10-1994 in Westgaarde Amsterdam. Govert trouwde, 22 jaar oud, op 08-03-1949 in Purmerend met Grietje (Gre) Visser, 22 jaar oud. Gre is geboren op 24-09-1926 in Purmerend.
Kinderen van Govert en Gre:
1 Jan Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.2.1.
2 Johan Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.2.2.
3 Marianne Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.2.3.
4 Peter Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.2.4.
5 Rob Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.2.5.
6 Hans Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.2.6.
7 Marcel Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.2.7.
1.2.2.3.5.1.1.3 Frederik (Freek) Moerbeek, zoon van Frederik (Freek) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1) en Johanna Neeltje de Horn. Freek:
(1) trouwde met Wietske C Berk. Wietske is overleden op 26-09-2003 in Purmerend.
(2) trouwde met Boukje Harkema.
Kinderen van Freek en Wietske:
1 Herman Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.3.1.
2 Casper Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.1.3.2.
1.2.2.3.5.1.2.1 Jan Moerbeek, zoon van Volkert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.2) en Anna Kieft. Hij is gedoopt op 16-03-1923 in Purmerend. Jan is overleden op 22-07-1984 in Purmerend, 61 jaar oud. Jan begon een relatie met Marie Cornelia Sinnige.
Kinderen van Jan en Marie:
1 Anna Maria Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.1.1.
2 Jan Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.1.2.
3 Nelly Moerbeek [1.2.2.3.5.1.2.1.3].
1.2.2.3.5.1.2.2 Cornelis (Kees) Moerbeek is geboren op 30-10-1924 in Purmerend, zoon van Volkert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.2) en Anna Kieft. Kees begon een relatie met Aagtje Annie Heilo.
Kinderen van Kees en Aagtje:
1 A. Lisa (Alisa) Moerbeek [1.2.2.3.5.1.2.2.1].
2 Marit Moerbeek. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.2.2.
1.2.2.3.5.1.2.3 Anna Trijntje Moerbeek is geboren op 02-11-1926 in Purmerend, dochter van Volkert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.2) en Anna Kieft. Anna is overleden op 29-04-2002 in Roermond, 75 jaar oud. Zij is begraven op 03-05-2002 in Maasbracht. Anna begon een relatie met Jan van Bekkum. Jan is geboren op 11-12-1926 in Purmerend. Jan is overleden op 15-07-1986 in Wessem, 59 jaar oud. Hij is begraven op 19-07-1986 in Maasbracht.
Kinderen van Anna en Jan:
1 Jan Volkert van Bekkum [1.2.2.3.5.1.2.3.1].
2 Anna Pietje van Bekkum. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.3.2.
3 Marjolijn van Bekkum [1.2.2.3.5.1.2.3.3].
4 Pieternella van Bekkum. Volgt 1.2.2.3.5.1.2.3.4.
1.2.2.3.5.1.3.1 Jan Venema, zoon van Abel Hendrik Venema en Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.3). Jan trouwde met Petronella Cornelia Hollestelle. Petronella is een dochter van Antonie Bertus Hollestelle en Johanna Petronella Zwart.
Kinderen van Jan en Petronella:
1 Albert Venema [1.2.2.3.5.1.3.1.1].
2 Nol Venema. Volgt 1.2.2.3.5.1.3.1.2.
3 Jelle Venema [1.2.2.3.5.1.3.1.3].
1.2.2.3.5.1.3.2 Trijntje (Trijnie) Venema, dochter van Abel Hendrik Venema en Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.3). Trijnie begon een relatie met Gerrit Jan Roos. Gerrit is geboren op 11-06-1930 in Westzaan. Gerrit is overleden op 15-05-2002 in Westzaan, 71 jaar oud. Hij is gecremeerd op 18-05-2002 in Zaandam.
Kinderen van Trijnie en Gerrit:
1 Aly Roos [1.2.2.3.5.1.3.2.1].
2 Tineke Roos [1.2.2.3.5.1.3.2.2].
3 Kees Roos [1.2.2.3.5.1.3.2.3].
1.2.2.3.5.1.3.3 Johanna Venema, dochter van Abel Hendrik Venema en Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.3). Johanna trouwde met Joop Jacobs.
Kind van Johanna en Joop:
1 Hans Venema [1.2.2.3.5.1.3.3.1].
1.2.2.3.5.1.3.4 Anneke Venema, dochter van Abel Hendrik Venema en Lijsbeth Antje (Betje) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.3). Anneke trouwde met Nico Beemster.
1.2.2.3.5.1.4.3 Frederik Jan (Freek) de Vries, zoon van Derk de Vries en Antje Lijsbeth (Antje) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.4). Freek trouwde met Hendrika Willemina (Henny) Meijer. Henny is een dochter van Johannes Anthonie Meijer en Willemina Henderika Hekelaar.
1.2.2.3.5.1.4.4 Elizabeth (Lies) de Vries, dochter van Derk de Vries en Antje Lijsbeth (Antje) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.4). Lies trouwde met Hendrik Visser. Hendrik is een zoon van Klaas Visser en Margareta Cornelia Dorpema.
Kinderen van Lies en Hendrik:
1 Robert (Rob) Visser [1.2.2.3.5.1.4.4.1].
2 Martin Visser. Volgt 1.2.2.3.5.1.4.4.2.
3 Marijke Visser. Volgt 1.2.2.3.5.1.4.4.3.
1.2.2.3.5.1.5.1 Katherina Moerbeek, dochter van Johannes Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.5) en Alida Maria (Uck) Oud. Katherina trouwde met Doeke Boersma. Doeke is geboren op 07-04-1922 in Leeuwarden, zoon van Klaas Bouke Boersma en Catharina Baudina van der Meer. Doeke is overleden op 14-03-1965 in Leeuwarden, 42 jaar oud.
1.2.2.3.5.1.5.2 Marie (Mies) Moerbeek, dochter van Johannes Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.5) en Alida Maria (Uck) Oud. Mies trouwde met Roelof Abrahams de Vries.
1.2.2.3.5.1.5.3 Joke Moerbeek, dochter van Johannes Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.5) en Alida Maria (Uck) Oud. Joke begon een relatie met Catharina de Haas.
1.2.2.3.5.6.3.1 Elisabeth Johanna Catharina van Garrel, dochter van Diederik Theophillius van Garrel en Johanna Post (zie 1.2.2.3.5.6.3). Elisabeth begon een relatie met Johannes Christianus Maria van Geest.
1.2.2.3.5.6.3.2 Johanna Aletta van Garrel, dochter van Diederik Theophillius van Garrel en Johanna Post (zie 1.2.2.3.5.6.3). Johanna begon een relatie met Govert Cornelis.
1.2.2.3.5.6.5.1 Johanna Post, dochter van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6.5) en Elisabet Maria Struk. Johanna begon een relatie met Evert Kraayenhof.
1.2.2.3.5.6.5.2 Elisabeth Maria (Bets) Post, dochter van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6.5) en Elisabet Maria Struk. Bets begon een relatie met Jan Willem Kieft.
1.2.2.3.5.6.5.3 Maria Johanna Post, dochter van Jan Post (zie 1.2.2.3.5.6.5) en Elisabet Maria Struk. Maria trouwde met Adrianus Johannes van de Brug.
1.2.2.3.5.6.6.1 Alida Christina Frederika Post, dochter van Pieter Cornelis Post (zie 1.2.2.3.5.6.6) en Anna christina Frederika Sturz. Alida trouwde met Albertus Wilhelmus Seelt.
1.2.2.3.5.9.3.2 Jansje van Vliet, dochter van Gerrit Dielof van Vliet en Aagje (Aag) Post (zie 1.2.2.3.5.9.3). Jansje begon een relatie met Jacob Kik.
1.2.2.3.5.9.4.1 Klaas Post, zoon van Folkert Post (zie 1.2.2.3.5.9.4) en Trijntje Olie. Klaas trouwde met Adriana Paulina van Hoof.
1.2.2.3.5.9.8.1 Jansje Post, dochter van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9.8) en Charlotte Gepke Lina Kuin. Jansje trouwde met Long.
Kinderen van Jansje en Long:
1 Robert Long [1.2.2.3.5.9.8.1.1].
2 Denise Long [1.2.2.3.5.9.8.1.2].
1.2.2.3.5.9.8.2 Johanna Post, dochter van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9.8) en Charlotte Gepke Lina Kuin. Johanna trouwde met ten Hagen.
Kinderen van Johanna en ten Hagen:
1 Hans ten Hagen [1.2.2.3.5.9.8.2.1].
2 Marion ten Hagen [1.2.2.3.5.9.8.2.2].
1.2.2.3.5.9.8.3 Charlotte Gepke Lina (Lina) Post, dochter van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9.8) en Charlotte Gepke Lina Kuin. Lina trouwde met Jan Johan Kuijper.
Kinderen van Lina en Jan:
1 Jean-Paul Kuijper [1.2.2.3.5.9.8.3.1].
2 Erik Johan Kuijper. Volgt 1.2.2.3.5.9.8.3.2.
3 Charlotte Gepke Lina Kuijper. Volgt 1.2.2.3.5.9.8.3.3.
1.2.2.3.5.9.8.4 Klaas Post, zoon van Klaas Post (zie 1.2.2.3.5.9.8) en Charlotte Gepke Lina Kuin. Klaas trouwde met Alice Eveline van der Spek.
Kinderen van Klaas en Alice:
1 Amanda Lorene Post [1.2.2.3.5.9.8.4.1].
2 Klaas Post [1.2.2.3.5.9.8.4.2].
3 Sharon Post [1.2.2.3.5.9.8.4.3].
1.2.2.3.5.10.1.2 Anja Post, dochter van Pieter Post (zie 1.2.2.3.5.10.1) en Johanna van de Voort. Anja trouwde met Johannes Gerardus Maas. Johannes is een zoon van Petrus Gerardus Maas en Johanna Elisabeth de Waterkamp.
Kind van Anja en Johannes:
1 Rogier Martijn Maas [1.2.2.3.5.10.1.2.1].
1.2.2.3.5.11.1.1 Antje Boukje Schager, dochter van IJf Schager en Grietje (Gre) Krijgsman (zie 1.2.2.3.5.11.1). Antje begon een relatie met Jan Folkert van Halm.
1.2.2.3.5.11.1.2 Hendrik Nicolaas Schager, zoon van IJf Schager en Grietje (Gre) Krijgsman (zie 1.2.2.3.5.11.1). Hendrik begon een relatie met Elisabeth Johanna Hemink.
1.2.6.1.4.1.5.3 Johanna Geziena Kamping is geboren op 30-11-1914 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jacob Kamping en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.1.5). Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 03-10-1936 in Emmen met Jacob Johannes van Ommen, 29 of 30 jaar oud. Jacob is geboren in 1906 in Nieuw Amsterdam.
1.2.6.1.4.3.1.1 Harm Snippe is geboren op 18-10-1924 in Nieuw Amsterdam, zoon van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.3.1). Harm is overleden op 02-11-1984 in Wanroy, 60 jaar oud (oorzaak: autoongeluk). Hij is gecremeerd op 07-11-1984 in Heeze. Harm trouwde, 20 jaar oud, op 25-05-1945 in Chemnitz (Dld) met Gerda Martha (Gerda) Werner, 19 jaar oud. Gerda is geboren op 29-07-1925 in Dresden.
Kinderen van Harm en Gerda:
1 Seine Harry (Seine) Snippe. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.1.1.
2 Anita Margaretha (Anita) Snippe. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.1.2.
1.2.6.1.4.3.1.2 Anne Snippe is geboren op 01-05-1926 in Nieuw Amsterdam, zoon van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.3.1). Anne is overleden vóór 2023, ten hoogste 97 jaar oud. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 19-11-1949 in Enschede met Gerritdina Johanna (Jo) Steenberg, 27 jaar oud. Jo is geboren op 30-10-1922 in Lonneker, dochter van Bernard Johan Steenberg en Gerritdina Geertruida te Kiefte.
Kinderen van Anne en Jo:
1 Arjen Bernard Seine Snippe. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.2.1.
2 Seine Harm Snippe [1.2.6.1.4.3.1.2.2].
3 Gerdi Sjoukje Snippe. Volgt 1.2.6.1.4.3.1.2.3.
1.2.6.1.4.3.1.3 Wubbegien (Willy) Snippe, dochter van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.3.1). Willy trouwde met Arnold Bekkenkamp. Arnold is een zoon van Willem Gerhard Bekkenkamp en Jenneke Bloemen.
Kinderen van Willy en Arnold:
1 Sjoukje Bekkenkamp [1.2.6.1.4.3.1.3.1].
2 Jenneke Bekkenkamp [1.2.6.1.4.3.1.3.2].
3 Marijke Bekkenkamp [1.2.6.1.4.3.1.3.3].
1.2.6.1.4.3.1.4 Jacobje (Cobi) Snippe, dochter van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.3.1). Cobi trouwde met Jan Hendrik (Jan) Schouten. Jan is een zoon van Jan Hendrik Schouten en Jantien Kamphuis.
Kinderen van Cobi en Jan:
1 Ingrid Elisabeth Schouten [1.2.6.1.4.3.1.4.1].
2 Richard Erik Paul Schouten [1.2.6.1.4.3.1.4.2].
3 Yvonne Charlotte Schouten [1.2.6.1.4.3.1.4.3].
1.2.6.1.4.3.1.5 Willemina Jacoba (Mien) Snippe, dochter van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.3.1). Mien trouwde met Hendrik Willem Cornelis van Hummel. Hendrik is een zoon van Johan van Hummel en Jetske de Jong.
Kinderen van Mien en Hendrik:
1 Sjoukje Riette van Hummel [1.2.6.1.4.3.1.5.1].
2 Riette Saskia van Hummel [1.2.6.1.4.3.1.5.2].
1.2.6.1.4.3.1.6 Alida Jantina (Tinie) Snippe, dochter van Seine Snippe en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.3.1). Tinie trouwde met Petro Martinus Huiskes. Petro is een zoon van Christiaan Huiskes en Johanna Maria Barkel.
Kinderen van Tinie en Petro:
1 Christiaan Rene Huiskes [1.2.6.1.4.3.1.6.1].
2 Ronald John Fitzgerald Huiskes [1.2.6.1.4.3.1.6.2].
3 Seine Harold Patrick Huiskes [1.2.6.1.4.3.1.6.3].
1.2.6.1.4.3.2.1 Anne Post is geboren op 07-08-1928 om 14:00 in Nieuw Amsterdam, zoon van Lambert Post (zie 1.2.6.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-08-1928. Hij is gedoopt in Nieuw Amsterdam. Anne is overleden op 28-08-1999 in Emmen, 71 jaar oud (oorzaak: kanker). Hij is begraven op 02-09-1999 in Emmen begraafplaats Wolfsbergen.
Beroep:
directeur carosseriefabriek "de Poel"
Religie:
Geloofsbelijdenis NHK Nieuw Amsterdam dd. 28-04-1954
Anne trouwde, 26 jaar oud, op 10-03-1955 in Emmen met Aaltje de Poel, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op 31-07-1928 om 09:00 in Emmen, dochter van Harke de Poel en Harmina Potgieter. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-07-1928. Zij is gedoopt in Emmen. Aaltje is overleden op 10-10-2020 in Emmen, 92 jaar oud.
Kerk:
Geloofsbelijdenis NHK Emmen 18-03-1951
Kinderen van Anne en Aaltje:
1 Harmina Willemina (Miep) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.1.1.
2 Willemina Harmina (Wilma) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.1.2.
3 Lambert Harke (Bert) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.1.3.
1.2.6.1.4.3.2.2 Sieger Post is geboren op 24-11-1932 in Nieuw Amsterdam, zoon van Lambert Post (zie 1.2.6.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Sieger is overleden op 26-07-2012 in Nieuw Amsterdam, 79 jaar oud. Hij is begraven op 31-07-2012 in Nieuw Amsterdam [bron: DvhN 28 juli 2012].
Beroep:
metaalbewerker
Religie:
NHK
Sieger trouwde, 24 jaar oud, op 22-03-1957 in Nieuw Amsterdam met Jenny Brand, 20 jaar oud. Jenny is geboren op 29-05-1936 in Veenoord, dochter van Johannes Brand en Magrietha Hobers. Zij is gedoopt in Nieuw Amsterdam. Jenny is overleden op 31-05-2023 in Nieuw Amsterdam, 87 jaar oud.
Kinderen van Sieger en Jenny:
1 Magrietha (Gre) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.2.1.
2 Lambert Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.2.2.
3 Johannes (Johan) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.2.3.
4 Willemiena (Willemien) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.2.4.
1.2.6.1.4.3.2.3 Jacob (Jaap) Post, zoon van Lambert Post (zie 1.2.6.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Jaap trouwde met Annegien (Annie) Kuipers.
Kinderen van Jaap en Annie:
1 Lambert (Bert) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.3.1.
2 Jan (Erjan) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.3.2.
1.2.6.1.4.3.2.4 Hendrik (Henk) Post is geboren op 30-01-1939 in Nieuw Amsterdam, zoon van Lambert Post (zie 1.2.6.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Henk is overleden op 05-10-2016 in Emmen, 77 jaar oud. Hij is begraven op 11-10-2016 in Oeverse Bos.
Beroep:
vertegenwoordiger
Henk trouwde met Eltje (Elly) Geertsema. Elly is een dochter van Teelko Geertsema en Catharina Bosscher.
Kinderen van Henk en Elly:
1 Catharina Thea (Carin) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.4.1.
2 Lambert William (Bart) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.4.2.
3 Teelko Gerard (Theo) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.2.4.3.
1.2.6.1.4.3.2.5 Sjoukje A J (Joke) Post is geboren op 16-05-1945 in Nieuw Amsterdam, dochter van Lambert Post (zie 1.2.6.1.4.3.2) en Willemien (Mien) Wanders. Joke is overleden op 29-03-2002 in Emmen, 56 jaar oud (oorzaak: kanker). Joke:
(1) trouwde in onbekend met Halbe Alberts. Halbe is geboren in onbekend. Halbe is overleden op 05-12-1999 in Emmen.
(2) trouwde met Roelof Boer.
Kinderen van Joke en Roelof:
1 Alexander Boer [1.2.6.1.4.3.2.5.1].
2 Jan-Rolf Boer [1.2.6.1.4.3.2.5.2].
1.2.6.1.4.3.4.1 Anne Post, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.1.4.3.4) en Siebigje de Vries. Anne trouwde met Lena Henny (Leen) Stevens. Leen is geboren op 28-10-1933 in Borger, dochter van W Stevens en A Kiers. Leen is overleden op 07-12-1993 in Hellendoorn, 60 jaar oud. Zij is begraven op 13-12-1993 in Hellendoorn.
Kind van Anne en Leen:
1.2.6.1.4.3.4.2 Henderkien (Henny) Post is geboren op 14-07-1932 in Nieuw Amsterdam, dochter van Jan Post (zie 1.2.6.1.4.3.4) en Siebigje de Vries. Zij is gedoopt op 07-07-1963 in Klazinaveen. Henny is overleden op 16-09-2020 in Emmen, 88 jaar oud. Henny trouwde, 23 jaar oud, op 01-05-1956 in Emmen met Johannes (Jan) Groenewold, 26 jaar oud. Jan is geboren op 20-01-1930 in Winschoten. Jan is overleden op 01-11-2013 in Emmen, 83 jaar oud.
Kinderen van Henny en Jan:
1 Jacob (Jos) Groenewold. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.2.1.
2 Siebigje (Sylvia) Groenewold [1.2.6.1.4.3.4.2.2], geboren op 08-12-1962 in Emmen. Zij is gedoopt in Emmen. Sylvia is overleden op 10-08-1998 in Emen, 35 jaar oud (oorzaak: kanker). Zij is begraven op 14-08-1998 in Emmen begraafplaats Wolfsbewrgen.
Beroep:
secretaresse
1.2.6.1.4.3.4.3 Jacob (Jaap) Post, zoon van Jan Post (zie 1.2.6.1.4.3.4) en Siebigje de Vries. Jaap trouwde met Meika Greta (Meika) Bosma. Meika is een dochter van Hendrik Jacobus Bosma en Lammechien ten Cate.
Kinderen van Jaap en Meika:
1 Hendrik Jacobus (Henk) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.3.1.
2 Siebigje Goischke (Sigonda) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.3.2.
1.2.6.1.4.3.4.5 Siegerlina Henderika (Linie) Post, dochter van Jan Post (zie 1.2.6.1.4.3.4) en Siebigje de Vries. Linie trouwde met Martin Nicolaas Gerrit (Martin) Kuijpers.
Kinderen van Linie en Martin:
1 Simone Jeanette Monique (Simone) Kuijpers. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.5.1.
2 Paul Jan Erik (Paul) Kuijpers. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.5.2.
3 Jan Michael Alain (Jan) Kuijpers. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.5.3.
4 Miriam Mariska Elisabeth (Miriam) Kuijpers [1.2.6.1.4.3.4.5.4].
1.2.6.1.4.3.5.1 Anne Post, zoon van Marinus Post (zie 1.2.6.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Anne trouwde met Roelofje (Roelie) Tip. Roelie is een dochter van Gerrit Tip en Trijntje Wanders.
Kinderen van Anne en Roelie:
1 Marinus Gerrit (Rien) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.1.1.
2 Gerrit Berend (Gert) Post, geboren op 27-03-1963 in Hattemerbroek. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.1.2.
3 Arnold Wietse (Arnold) Post [1.2.6.1.4.3.5.1.3].
1.2.6.1.4.3.5.2 Arend (Ad) Post is geboren op 15-02-1939 in Nieuw Amsterdam, zoon van Marinus Post (zie 1.2.6.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Ad is overleden op 03-02-2023 in Nunspeet, 83 jaar oud. Ad trouwde met J (Janny) Wolfsen.
Kinderen van Ad en Janny:
1 Jennine Bertina Heleen (Ellen) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.2.1.
2 Joanne Marinette Hendrien (Annemiek) Post [1.2.6.1.4.3.5.2.2].
1.2.6.1.4.3.5.3 Jacob (Jaap) Post, zoon van Marinus Post (zie 1.2.6.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Jaap trouwde met Jantien (Janny) Alting. Janny is een dochter van Jan Alting en Albertje Delfsma.
Kinderen van Jaap en Janny:
1 Berendina Helena Alberta (Linda) Post [1.2.6.1.4.3.5.3.1].
2 Mariette Jacoba Anita (Marja) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.3.2.
1.2.6.1.4.3.5.4 Wijtze Post, zoon van Marinus Post (zie 1.2.6.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Wijtze trouwde met Metsje Doldersum.
Kinderen van Wijtze en Metsje:
1 Marinus (Rene) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.4.1.
2 Bert (Bert) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.4.2.
3 Jolanda Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.4.3.
1.2.6.1.4.3.5.5 Jacobje (Coba) Post, dochter van Marinus Post (zie 1.2.6.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Coba:
(1) trouwde met Wouter (Wout) Melgert.
(2) trouwde met Meindert Jan (Mient-Jan) Buwalda.
Kinderen van Coba en Wout:
1 Berendina Helena (Heleen) Melgert. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.5.1.
2 Johanna Melgert. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.5.2.
3 Albertina Margiena (Giny) Melgert. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.5.3.
1.2.6.1.4.3.5.6 Sjoukje Post, dochter van Marinus Post (zie 1.2.6.1.4.3.5) en Berendina Helena (Dina) Mink. Sjoukje trouwde met Eit Poelman.
Kinderen van Sjoukje en Eit:
1 Eit Poelman. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.6.1.
2 Martin Poelman. Volgt 1.2.6.1.4.3.5.6.2.
1.2.6.1.4.3.6.1 Elisabeth Tecla van der Sluis, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Elisabeth trouwde met Freek Moes.
Kinderen van Elisabeth en Freek:
1 Martin Folkert Moes [1.2.6.1.4.3.6.1.1].
2 Ellie Hinderkien Moes [1.2.6.1.4.3.6.1.2], geboren op 21-01-1962 in Klazinaveen. Ellie is overleden in onbekend.
3 Ronnie Moes [1.2.6.1.4.3.6.1.3].
1.2.6.1.4.3.6.2 Jacobje (Joppie) Post, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Joppie trouwde met Jan van der Linde.
Kinderen van Joppie en Jan:
1 Patricia van der Linde. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.2.1.
2 Judith van der Linde. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.2.2.
1.2.6.1.4.3.6.3 Maria Chatharina (Marie) Post is geboren op 02-07-1950 in Nieuw Amsterdam, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Marie is overleden in 05-2018, 67 jaar oud. Marie trouwde met Jacobus (Kobus) Schepers.
Kinderen van Marie en Kobus:
1 Hinderkien (Hellen) Schepers. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.3.1.
2 Audry Schepers. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.3.2.
1.2.6.1.4.3.6.4 Anneke Post, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Anneke trouwde met Mans Hanken.
Kinderen van Anneke en Mans:
1 Anke Jolanda (Jolanda) Hanken. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.4.1.
2 Monique Hanken. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.4.2.
1.2.6.1.4.3.6.5 Helena (Leentje) Post, dochter van Folkert (Fuie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Leentje trouwde met Willem van Dijk. Willem is geboren op 23-11-1953 in Emmen. Willem is overleden op 21-07-2006 in Assen, 52 jaar oud.
Kinderen van Leentje en Willem:
1 Laurie van Dijk. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.5.1.
2 Mandy van Dijk. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.5.2.
1.2.6.1.4.3.6.6 Lambert Post is geboren op 22-07-1955 in Nieuw Amsterdam, zoon van Folkert (Fuie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6) en Hinderkien van der Sluis. Hij is gedoopt in 1974 in Schoonebeek RK. Lambert is overleden op 18-11-2009 in Schoonebeek, 54 jaar oud. Lambert begon een relatie met Maria Gezina (Siny) Ambergen. Siny is geboren op 21-06-1958 in Nieuw Schoonebeek, dochter van J W Ambergen en G W van der Sluis. Zij is gedoopt in Nieuw Schoonebeek RK. Siny is overleden op 31-01-1998 in Emmen, 39 jaar oud.
Kinderen van Lambert en Siny:
1 Robert Folkert (Robert) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.6.1.
2 Lianne Gezina Wilhelmina (Lianne) Post. Volgt 1.2.6.1.4.3.6.6.2.
1.2.6.1.4.3.7.2 Jacobje (Coba) Kortwijk, dochter van Albert Kortwijk en Alida (Lida) Post (zie 1.2.6.1.4.3.7). Coba trouwde met Johannes (Hans) Lasker.
Kind van Coba en Hans:
1 Albert (Bert) Lasker [1.2.6.1.4.3.7.2.1].
1.2.6.1.4.3.8.1 Arend Mink, zoon van Wijtze Mink en Jantina Geerdina Post (zie 1.2.6.1.4.3.8). Arend trouwde met Hermina Maria Antonia (Minie) Ambergen. Minie is een dochter van Martinus Johannes Ambergen en Theodora Maria Blaauwgeers.
Kinderen van Arend en Minie:
1 Wilbert Willibrord (Wilbert) Mink [1.2.6.1.4.3.8.1.1].
2 Martinus Johannes (Marcel) Mink [1.2.6.1.4.3.8.1.2].
1.2.6.1.4.3.8.2 Anne Mink, zoon van Wijtze Mink en Jantina Geerdina Post (zie 1.2.6.1.4.3.8). Anne trouwde met Lummegien (Lummie) Snijder.
Kinderen van Anne en Lummie:
1 Jantina Geerdina (Anita) Mink. Volgt 1.2.6.1.4.3.8.2.1.
2 Albert (Bert) Mink [1.2.6.1.4.3.8.2.2].
1.2.6.1.6.11.1.1 Freerkien (Fregy) Post, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.6.11.1) en Albertje Bakker. Fregy trouwde met Harm Jan (Harry) Woordman. Harry is een zoon van Jan Harm Woordman en Aaltje (Alie) Tijdens.
Kinderen van Fregy en Harry:
1 Arjan Woordman [1.2.6.1.6.11.1.1.1].
2 Bertil Woordman [1.2.6.1.6.11.1.1.2].
1.2.6.1.6.11.1.2 Klaasje Post, dochter van Harm Post (zie 1.2.6.1.6.11.1) en Albertje Bakker. Klaasje trouwde met Harm Hollander. Harm is een zoon van Jacob Hollander en Geesje Popken.
Kinderen van Klaasje en Harm:
1 Jacob (Jaap) Hollander [1.2.6.1.6.11.1.2.1].
2 Harm (Harmen) Hollander [1.2.6.1.6.11.1.2.2].
1.2.6.1.6.11.2.1 Machiel Anne (Machiel) Post, zoon van Albert Jan Post (zie 1.2.6.1.6.11.2) en Jantje Bathoorn. Machiel trouwde met Carla Fokkema.
1.2.6.1.6.11.2.2 Trientje (Rina) Post, dochter van Albert Jan Post (zie 1.2.6.1.6.11.2) en Jantje Bathoorn. Rina trouwde met Anne Takens.
1.2.6.4.2.4.1.1 Geert Post, zoon van Jan Johannes Post (zie 1.2.6.4.2.4.1) en Diena Klasen. Geert trouwde met Margje Barels. Margje is geboren op 02-05-1934 in Steenbergen (Dr.). Margje is overleden op 10-08-2004 in Vries, 70 jaar oud.
Kinderen van Geert en Margje:
1 Aaltje (Aly) Post. Volgt 1.2.6.4.2.4.1.1.1.
2 Ina (Ina) Post. Volgt 1.2.6.4.2.4.1.1.2.
3 Gea (Gea) Post. Volgt 1.2.6.4.2.4.1.1.3.
1.2.6.4.2.4.1.2 Aaltje Post, dochter van Jan Johannes Post (zie 1.2.6.4.2.4.1) en Diena Klasen. Aaltje trouwde met Lambertus (Bertus) Pit.
1.2.6.4.2.4.1.3 Folkert Post is geboren op 07-09-1930 in Zeyen, zoon van Jan Johannes Post (zie 1.2.6.4.2.4.1) en Diena Klasen. Folkert is overleden op 13-04-2007 in Assen, 76 jaar oud. Folkert trouwde in onbekend met Aaltje Weites. Aaltje is geboren op 15-04-1930 in Gasteren. Aaltje is overleden op 06-01-2003 in Assen, 72 jaar oud.
Kinderen van Folkert en Aaltje:
1.2.6.4.6.2.1.1 Lukas Dekker, zoon van Herman Dekker en Jacoba Post (zie 1.2.6.4.6.2.1). Lukas trouwde met R H de Lange.
1.2.6.4.6.2.1.2 Jan Dekker is geboren op 28-10-1930 in Assen, zoon van Herman Dekker en Jacoba Post (zie 1.2.6.4.6.2.1). Jan is overleden in 1999, 68 of 69 jaar oud.
Notitie bij Jan: Café Jan Dekker.
Vanaf januari 1961 café aan de Gedempte Singel te Assen van eigenaar Jan Dekker. Het voormalige café ’De Unie’ wordt omgedoopt in ’De Singel’; in de volksmond ’Jan Dekker’ ook wel ’Jampie Dekker’. Was enkele decennia de ontmoetingsplaats voor allerlei (noordelijke) artiesten en musici. Tevens (vooral na sluitingstijd) de thuisbasis van bandleden van Cuby and the Blizzards en hun aanhang. Deed overdag dienst als café restaurant, maar na zeven uur ’s avonds nam de jeugd uit Assen en omgeving er bezit van. Op 1 juli 1972 ging het café door brand verloren.

NA DE BRAND WERD ALLES ANDERS.
Zaterdag 1 juli 1972. Het moet even na zes uur ’s nachts zijn geweest, dat Assen werd opgeschikt door een felle brand. In café Jan Dekker aan de Gedempte Singel hadden vuur en rook vrij spel. Ober Roel Middelbos, die op de bovenverdieping sliep, bracht zich zelf in veiligheid. Gadegeslagen door een totaal ontredderde Jan Dekker en zijn familie deed de brandweer zijn werk. Dochter Lia weet het nog als de dag van gisteren: "Het was afschuwelijk." Een zwarte bladzijde in de Asser horecawereld. Zeker. Het café herrees, kreeg een ander uiterlijk, maar het werd niet meer zoals het was geweest. De unieke sfeer en het sociale contact onder de stamgasten waren deels weg. "Klanten zijn net vlooien, ze wippen van de één naar de ander", zou Jan Dekker later zeggen.
Bij dochter Lia, tegenwoordig docent aan het Dr. Nassaucollege in Assen, kwam onlangs alles weer naar boven, toen ze een tijdschrift met een foto van de brand onder ogen kreeg. "De angst sloeg me om het hart. Je ziet dan opeens alles weer voor je. De schrik, de afschuw en mijn vader, die volledig van de kaart was. We kwamen die ochtend pas wat op adem in café De Papegaai van Jan Geerts (op de hoek Groningerstraat/Kanaal). De brandweer was toen nog aan het nablussen." Kortsluiting was de oorzaak van de brand. Lia denkt dat die is ontstaan in de jukebox of de gokautomaat. Het café brandde volledig uit. Niets bleef gespaard. Ook het grote boek met namen van vaste klanten die nog wel eens een biertje op de pof kwamen drinken was verbrand.
Voetbalgoeroe Johan Derksen, in die tijd stadsverslaggever bij het Nieuwsblad van het Noorden, heeft volgens Lia twee jaar geleden in een gesprek op TV Drenthe gezegd, dat die brand daarom ook nog een voordeel had. ’Niet zo netjes. Poffen was toen heel normaal. Mijn vader had daar geen problemen mee. Hij was ook niet knieperig. Hij kon best geld missen en als goede vrienden omhoog zaten stond hij zijn auto ook nog af.’ Lia noemt haar vader een rasechte caféhouder, een harde werker en iemand die veel van zijn personeel vroeg. ’Maar de obers hebben altijd goed bij hem verdiend.’

Een café met een sociale functie.
Jan Dekker groeide op in café De Witte Bal van zijn vader en moeder in de Kleine Marktstraat. Het café heeft nog steeds die naam en wordt nu gerund door Tieme van Veen. Dekker begon samen met zijn echtgenote Annie Hatzmann, geboren in Smilde, zijn loopbaan in het café aan het Kerkplein in Assen. Jaren later had Dolf Jung daar een horecazaak. Lia Dekker werd er geboren.
Voordat Dekker zich definitief vestigde in de Drentse hoofdstad was hij in de jaren 1956 1957 hotelhouder in Gieten. In 1960 werd hij eigenaar van het café aan Gedempte Singel 38. Het café heette toen nog De Singel. Nu staat op die plek een zaak in verlichtingsartikelen.
Baas van de kroeg was Follie Post. Dekker kocht de hele handel voor 100.000 gulden, inclusief inventaris en goodwill. "Het eerste jaar viel niet mee. Mijn vader was niet zo gelukkig met het publiek, dat er toen over de vloer kwam. Ik zeg er niets kwaads van, maar zijn ambitie lag ergens anders. Mijn vader en moeder wilden een café met een sociale functie waar iedereen elkaar kon ontmoeten, jong en oud. En dat is het ook geworden." Café Jan Dekker werd een begrip in Assen. Je kon er van ’s morgens tien uur tot ’s nacht twee uur terecht. Onder de vaste klanten was de hele culturele en muzikale scène van de stad. De muzikanten Harry Muskee en zijn Blizzards, Herman Brood, Boudewijn de Groot, kunstenaar Frans Jansen, journalisten, de dames Gans, maar ook de vertegenwoordiger die voor zaken de stad aandeed nuttigde er zijn lunch en dronk er een glas...
Lia Dekker deed natuurlijk haar werk in het café. In de keuken en ook wel achter de bar. "Ik ben er in opgegroeid. Net als mijn broer Herman en zuster Joke. Voor een toekomst in de horeca voelde ik niets. Ik koos voor het onderwijs. De kroeg was ook niet de wereld van mijn moeder, maar ze was wel de bindende factor in het bedrijf aan de Gedempte Singel. Alles draaide om haar. Ze was zorgzaam en een hele goede gastvrouw." Café bar restaurant Jan Dekker kwam na de brand snel terug, maar veel klanten, vooral jongeren, waren inmiddels uitgeweken naar andere locaties. Het café kreeg twee verdiepingen, meer uitstraling en de aandacht ging meer uit naar een betere keuken en meer maaltijden. "Heel gek maar de sfeer was weg, het werd allemaal anders. Zeker, mijn vader verdiende nog een goede boterham, maar de sociale functie van voorheen was verdwenen."
Met Jan Dekker verdween ook een stukje Asser Nostalgie
Jan Dekker was ook nog een periode eigenaar van de nachtclub Bachante aan de Vaart/hoek Gymnasiumstraat en van de bowlingbaan in Rolde. In 1979 verkocht Dekker, die graag rond reed in een grote Amerikaan, het bedrijf aan de Gedempte Singel aan de schoenenfirma Shoe Chic. En Dekker? Hij verdween uit het zicht naar café De Tunnel op de hoek Rolderstraat/Parallelstraat, dat hij tot 1982 met zoon Herman runde. Die ging daarna naar het Spaanse Benidorm en bouwde daar verder aan een horeca carrière. "Mijn vader had de laatste jaren veel te maken met tegenslagen. Verkeerde financiële adviezen en niet altijd een goed zakelijk inzicht.
Hij is erg rijk geweest, heeft ook volop genoten van het leven, maar zijn laatste jaren waren niet plezierig. Afgekeurd, hartklachten, kortom veel tragiek. Zijn gezin heeft hij nooit tekort gedaan. We hebben mooie jaren gehad. Vooral toen we in 1970 aan de Port Natalweg kwamen wonen." De moeder van Lia stierf drie jaar na de dood van haar man. "Bij haar was de glans er ook af. Net als op de Gedempte Singel." Met Jan Dekker verdween ook daar een stukje Asser nostalgie, dat nooit weer terugkomt.
(Bron: www.inenomassen.nl).
Jan trouwde met Annechien Hatzman. Annechien is geboren op 24-09-1927 in Smilde, dochter van Henderikus Hatzman en Aaltje Homan. Annechien is overleden op 21-05-2002 in Assen, 74 jaar oud.
1.2.6.4.6.2.3.1 Jantje Ferwerda, dochter van Cornelis Harmen Ferwerda en Willempje Post (zie 1.2.6.4.6.2.3). Jantje trouwde met J Mulder.
1.2.6.4.6.2.5.1 Geesken Post, dochter van Lambert Post (zie 1.2.6.4.6.2.5) en Fenneken Smalbrugge. Geesken trouwde met G van den Broeke.
1.2.6.4.6.2.5.2 Jan Post, zoon van Lambert Post (zie 1.2.6.4.6.2.5) en Fenneken Smalbrugge. Jan trouwde met S J Bergboer.
1.2.6.4.6.2.7.1 Henderkien Post, dochter van Willem Post (zie 1.2.6.4.6.2.7) en Pieterke Henderkje Vos. Henderkien trouwde met W Dronrijp.
1.2.6.4.6.4.1.1 Jelle Jan Post, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.6.4.1). Jelle trouwde met Wendy Ruwhof.
1.2.6.4.6.5.4.1 Marian Post, dochter van Gerhardus Johan Post (zie 1.2.6.4.6.5.4) en Jantje Hendriks. Marian trouwde met Jeffrey Johnson.
Kinderen van Marian en Jeffrey:
1 Bart Johnson [1.2.6.4.6.5.4.1.1].
2 Wayne Johnson [1.2.6.4.6.5.4.1.2].
3 Lianne Johnson [1.2.6.4.6.5.4.1.3].
1.2.6.4.9.7.1.1 Harm (Harald) Post, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.9.7.1) en Hendrikje (Hetty) Kieft. Harald begon een relatie met Angela Celia van Beek.
Kind van Harald en Angela:
1 Ieme Dagmar Post [1.2.6.4.9.7.1.1.1].
1.2.6.4.9.7.1.2 Monique Post, dochter van Folkert Post (zie 1.2.6.4.9.7.1) en Hendrikje (Hetty) Kieft. Monique trouwde met J. M. F. (Jos) de Nijs.
Kind van Monique en Jos:
1 Sanne Nila de Nijs [1.2.6.4.9.7.1.2.1].
1.2.6.6.4.1.1.1 Pieternella Wieland, dochter van Jan Wieland (zie 1.2.6.6.4.1.1) en Arendje Driesse. Pieternella trouwde met Gerrit van Veen. Gerrit is een zoon van Pieter van Veen en Anna Teijema.
Kinderen van Pieternella en Gerrit:
1 Peter Johan van Veen. Volgt 1.2.6.6.4.1.1.1.1.
2 Arjan Francis van Veen [1.2.6.6.4.1.1.1.2].
1.4.1.1.1.1.1.1 Geertje Langenberg is geboren op 01-05-1921 in Kerkrade, dochter van Hendrik Jan Langenberg en Martha Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.1). Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 31-07-1947 in Kerkrade met T Dols.
1.4.1.1.1.1.1.2 Hermanus Langenberg is geboren op 11-06-1923 in Kerkrade, zoon van Hendrik Jan Langenberg en Martha Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.1). Hermanus trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1947 in Kerkrade met W. J. Giesen.
1.4.1.1.1.1.2.1 Sake Fokkens is geboren op 15-02-1928 in Heerlen, zoon van Jan Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.2) en Anna Gertrud Mommertz. Sake is overleden op 05-09-1998 in Heerlen, 70 jaar oud. Hij is begraven in Heerlerheide. Sake trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1954 in Heerlen met Elisabeth Clara Negenman, 26 jaar oud. Elisabeth is geboren op 27-07-1927 in Nieuwenhagen. Elisabeth is overleden op 17-10-1984 in Heerlen, 57 jaar oud.
Kinderen van Sake en Elisabeth:
1 Johannes Theodorus Fokkens [1.4.1.1.1.1.2.1.1].
2 Anna Maria Elisabeth Fokkens [1.4.1.1.1.1.2.1.2].
3 Theodora Regina Maria Fokkens [1.4.1.1.1.1.2.1.3].
4 Louis Hendricus Fokkens [1.4.1.1.1.1.2.1.4].
1.4.1.1.1.1.2.2 Geertje Fokkens is geboren op 23-09-1929 in Heerlen, dochter van Jan Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.2) en Anna Gertrud Mommertz. Geertje is overleden op 21-06-1968 in Schaesberg, 38 jaar oud. Geertje trouwde met Peter Jozef Sangen.
1.4.1.1.1.1.2.3 Maria Petronella Fokkens, dochter van Jan Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.2) en Anna Gertrud Mommertz. Maria trouwde met W. J. Slabbers.
1.4.1.1.1.1.2.4 Jacob Fokkens, zoon van Jan Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.2) en Anna Gertrud Mommertz. Jacob trouwde met Anne Maria Knubben. Anne is een dochter van Jan Hebert Knubben en Anna Maria Gorissen.
1.4.1.1.1.1.2.5 Johan Andreas Fokkens, zoon van Jan Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.2) en Anna Gertrud Mommertz. Johan trouwde met J.G.M. Lippertz.
1.4.1.1.1.1.2.6 Jan Michael Fokkens, zoon van Jan Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.2) en Anna Gertrud Mommertz. Jan trouwde met A Moen.
1.4.1.1.1.1.3.1 Antonia Fokkens, dochter van Peter Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.3) en Cornelia van Koetsveld. Antonia trouwde met J.J. Rook.
1.4.1.1.1.1.3.2 Geertje Fokkens is geboren op 02-03-1932 in Schaesberg, dochter van Peter Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.3) en Cornelia van Koetsveld. Geertje is overleden op 24-09-1981 in Rotterdam, 49 jaar oud. Zij is gecremeerd op 29-09-1981 in Overschie. Geertje trouwde met Gijsbert Witkamp.
Kinderen van Geertje en Gijsbert:
1 Leo Gijsbert Witkamp [1.4.1.1.1.1.3.2.1].
2 Harriet Witkamp [1.4.1.1.1.1.3.2.2].
3 Gijsbert Witkamp [1.4.1.1.1.1.3.2.3].
4 Geert Jan Witkamp [1.4.1.1.1.1.3.2.4].
1.4.1.1.1.1.3.3 Martha Cornelia Fokkens, dochter van Peter Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.3) en Cornelia van Koetsveld. Martha trouwde met C Bronwasser.
1.4.1.1.1.1.3.4 Catharina Fokkens, dochter van Peter Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.3) en Cornelia van Koetsveld. Catharina trouwde met J.F. Post.
1.4.1.1.1.1.3.5 Cornelia Fokkens, dochter van Peter Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.3) en Cornelia van Koetsveld. Cornelia trouwde met J.W.B. Motoh.
1.4.1.1.1.1.3.6 Peter Sake Fokkens, zoon van Peter Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.3) en Cornelia van Koetsveld. Peter trouwde met A.M.H. Mikelij.
1.4.1.1.1.1.4.1 Adalbert Sake Malskat, zoon van Andreas Malskat (zie 1.4.1.1.1.2.1) en Katharina Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.4). Adalbert trouwde met Maria Catharina Schoonbrood.
Kinderen van Adalbert en Maria:
1 Gertrude Catharina Malskat. Volgt 1.4.1.1.1.1.4.1.1.
2 Catharina Jaqueline Malskat. Volgt 1.4.1.1.1.1.4.1.2.
3 Elisabeth Jacoba Malskat. Volgt 1.4.1.1.1.1.4.1.3.
4 Maria Petronella Malskat. Volgt 1.4.1.1.1.1.4.1.4.
1.4.1.1.1.1.4.2 Sake Andreas Malskat, zoon van Andreas Malskat (zie 1.4.1.1.1.2.1) en Katharina Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.4). Sake trouwde met C.J. van Gerven. C.J. trouwde later met Nellie NN.
Kinderen van Sake en C.J.:
1 Bertie Malskat [1.4.1.1.1.1.4.2.1].
2 Kitty Malskat [1.4.1.1.1.1.4.2.2].
3 Jos Malskat [1.4.1.1.1.1.4.2.3].
4 Ron Malskat [1.4.1.1.1.1.4.2.4].
1.4.1.1.1.1.4.4 Jan Malskat, zoon van Andreas Malskat (zie 1.4.1.1.1.2.1) en Katharina Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.4). Jan:
(1) trouwde met L.M.J.H. Stroij.
(2) trouwde met A.C.M. (Annie) Lijnen.
Kinderen van Jan en L.M.J.H.:
1 Sandra Malskat [1.4.1.1.1.1.4.4.1].
2 Nancy Malskat [1.4.1.1.1.1.4.4.3].
Kind van Jan en Annie:
3 Wendy Malskat [1.4.1.1.1.1.4.4.2].
1.4.1.1.1.1.5.1 Sake Fokkens, zoon van Johann Andreas Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.5) en Janna List.
Kinderen van Sake uit onbekende relatie:
1 Brent Fokkens [1.4.1.1.1.1.5.1.1].
2 Michael Fokkens [1.4.1.1.1.1.5.1.2].
3 Paula Fokkens [1.4.1.1.1.1.5.1.3].
1.4.1.1.1.1.5.2 Frederik Fokkens, zoon van Johann Andreas Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.5) en Janna List.
Kinderen van Frederik uit onbekende relatie:
1 Lya Fokkens [1.4.1.1.1.1.5.2.1].
2 Shayne Fokkens [1.4.1.1.1.1.5.2.2].
1.4.1.1.1.1.5.3 Jan Hendrik Fokkens, zoon van Johann Andreas Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.5) en Janna List. Jan trouwde met P.C. de Wit.
Kinderen van Jan en P.C.:
1 Karin Fokkens [1.4.1.1.1.1.5.3.1].
2 Marc Fokkens [1.4.1.1.1.1.5.3.2].
1.4.1.1.1.1.5.4 Margriet Johanna Fokkens, dochter van Johann Andreas Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.5) en Janna List. Margriet trouwde met Piet A.J.M. van Geel.
Kinderen van Margriet en Piet:
1 Miriam van Geel [1.4.1.1.1.1.5.4.1].
2 Ward van Geel [1.4.1.1.1.1.5.4.2].
1.4.1.1.1.1.6.1 Anna Elisabeth Fokkens, dochter van Albert Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.6) en Odilia Anna Keulartz. Anna trouwde met Johannes J. Bosch.
1.4.1.1.1.1.6.2 Hubert Albert Fokkens, zoon van Albert Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.6) en Odilia Anna Keulartz. Hubert trouwde met Mechtilda Bosch.
Kinderen van Hubert en Mechtilda:
1 Josefhina Albertina Mechtilda Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.6.2.1.
2 Odilia Wilhelmina Fokkens. Volgt 1.4.1.1.1.1.6.2.2.
1.4.1.1.1.1.6.3 Anna Maria Odilia Fokkens, dochter van Albert Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.6) en Odilia Anna Keulartz. Anna trouwde met M.J.G. Schlösser.
Kinderen van Anna en M.J.G.:
1 Ton Schlösser [1.4.1.1.1.1.6.3.1].
2 Susanne Schlösser [1.4.1.1.1.1.6.3.2].
1.4.1.1.1.1.7.1 Sake Adalbert Jan Fokkens, zoon van Jan Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.7) en Emilie Auguste Malskat (zie 1.4.1.1.1.2.2). Sake trouwde met H Ruëdi.
1.4.1.1.1.1.7.4 Jan Albert Fokkens, zoon van Jan Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.7) en Emilie Auguste Malskat (zie 1.4.1.1.1.2.2). Jan trouwde met Inge Mayer.
Kind van Jan en Inge:
1 Michael Fokkens [1.4.1.1.1.1.7.4.1].
1.2.2.2.1.1.7.1.1 Grietje Wolthuizen, dochter van Huite Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.1) en Sjoerdtje Eekma. Grietje trouwde met Hidde IJpenga.
Kinderen van Grietje en Hidde:
1 Jouke IJpenga [1.2.2.2.1.1.7.1.1.1].
2 Sjoerdtje Janke IJpenga. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.1.1.2.
3 Wiebrigje IJpenga [1.2.2.2.1.1.7.1.1.3].
4 Hilde Grietje IJpenga [1.2.2.2.1.1.7.1.1.4].
1.2.2.2.1.1.7.1.2 Janke Wolthuizen, dochter van Huite Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.1) en Sjoerdtje Eekma. Janke trouwde met Johannes Korf.
Kinderen van Janke en Johannes:
1 Esther Sjoerdtje Catharina Korf. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.1.2.1.
2 Janke Grietje Korf. Volgt 1.2.2.2.1.1.7.1.2.2.
3 Teunis Huite Johannes Korf [1.2.2.2.1.1.7.1.2.3].
4 Paulus Daniel Korf [1.2.2.2.1.1.7.1.2.4].
1.2.2.2.1.1.7.2.1 Janke Wolthuizen, dochter van Louw Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.2) en Sjouk Sybrig Kuipers. Janke trouwde met Joost van Burgel.
Kinderen van Janke en Joost:
1 Richard van Burgel [1.2.2.2.1.1.7.2.1.1].
2 Martin van Burgel [1.2.2.2.1.1.7.2.1.2].
3 Sigrid van Burgel [1.2.2.2.1.1.7.2.1.3].
1.2.2.2.1.1.7.2.2 Jetze Wolthuizen, zoon van Louw Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.2) en Sjouk Sybrig Kuipers. Jetze:
(1) begon een relatie met Svea Sigrid Ragunda Ekberg. Svea is geboren op 27-08-1945. Svea is overleden op 23-04-1996 in Sneek, 50 jaar oud. Zij is begraven in Sneek.
(2) trouwde met Maria Schaaf.
Kinderen van Jetze en Svea:
1 (Adoptie) Christina Wolthuizen [1.2.2.2.1.1.7.2.2.1].
2 Jetze Arvid Ferdinand Wolthuizen [1.2.2.2.1.1.7.2.2.2].
1.2.2.2.1.1.7.2.3 Klaas Wolthuizen, zoon van Louw Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.2) en Sjouk Sybrig Kuipers. Klaas trouwde met Elske Jetske Postma.
Kinderen van Klaas en Elske:
1 Suzanne Wolthuizen [1.2.2.2.1.1.7.2.3.1].
2 Roy Wolthuizen [1.2.2.2.1.1.7.2.3.2].
1.2.2.2.1.1.7.3.1 Foppe Gerlsma, zoon van Foppe Gerlsma en Akke Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.3). Foppe trouwde met Tjaltje de Jong.
Kinderen van Foppe en Tjaltje:
1 Foppe Gerlsma [1.2.2.2.1.1.7.3.1.1].
2 Henriette Gerlsma [1.2.2.2.1.1.7.3.1.2].
1.2.2.2.1.1.7.3.2 Klaas Gerlsma, zoon van Foppe Gerlsma en Akke Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.3). Klaas trouwde met Sijke de Jong.
Kinderen van Klaas en Sijke:
1 Jacomina Gerlsma [1.2.2.2.1.1.7.3.2.1].
2 Akke Gerlsma [1.2.2.2.1.1.7.3.2.2].
1.2.2.2.1.1.7.3.3 Tjeerd Gerlsma, zoon van Foppe Gerlsma en Akke Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.3). Tjeerd trouwde met Tjaakje Beswerda.
Kinderen van Tjeerd en Tjaakje:
1 Saskia Gerlsma [1.2.2.2.1.1.7.3.3.1].
2 Agnes Gerlsma [1.2.2.2.1.1.7.3.3.2].
1.2.2.2.1.1.7.4.1 Rinke Visser, zoon van Klaas Visser (zie 1.2.2.2.6.4.4.1) en Ids (Itte) Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.4). Rinke begon een relatie met Jantsje Noersma.
Kinderen van Rinke en Jantsje:
1 Marjan Visser [1.2.2.2.1.1.7.4.1.1].
2 Klaas Visser [1.2.2.2.1.1.7.4.1.2].
3 Ids Visser [1.2.2.2.1.1.7.4.1.3].
1.2.2.2.1.1.7.4.2 Klaas Visser, zoon van Klaas Visser (zie 1.2.2.2.6.4.4.1) en Ids (Itte) Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.4).
Kinderen van Klaas uit onbekende relatie:
1 Rinke Visser [1.2.2.2.1.1.7.4.2.1].
2 Linda Visser [1.2.2.2.1.1.7.4.2.2].
1.2.2.2.1.1.7.4.3 Andries Visser, zoon van Klaas Visser (zie 1.2.2.2.6.4.4.1) en Ids (Itte) Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.4). Andries trouwde met Gerrigje (Gerda) Stroosma. Gerda is een dochter van Jan Stroosma en Marrigje Maria (Marja) Vermeulen.
Kinderen van Andries en Gerda:
1 Jarno Visser [1.2.2.2.1.1.7.4.3.1].
2 Ingrid Visser [1.2.2.2.1.1.7.4.3.2].
1.2.2.2.1.1.8.2.2 Jacobus Wolthuizen, zoon van Louw Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.8.2) en Margje Roskam.
Kind van Jacobus uit onbekende relatie:
1 Doeke Wolthuizen [1.2.2.2.1.1.8.2.2.1].
1.2.2.2.4.1.4.1.1 Elisabeth Everdine Post, dochter van Gerard Post (zie 1.2.2.2.4.1.4.1) en Anna Hendrika ten Haaf. Elisabeth trouwde met Paul Gaasenbeek. Paul is een zoon van H. H. Gaasenbeek en J. Jansen.
1.2.2.2.4.1.4.1.2 Margaretha Christine Post, dochter van Gerard Post (zie 1.2.2.2.4.1.4.1) en Anna Hendrika ten Haaf. Margaretha trouwde met Ruud Das.
1.2.2.2.4.1.4.1.3 Gerard Christiaan Albertus Post, zoon van Gerard Post (zie 1.2.2.2.4.1.4.1) en Anna Hendrika ten Haaf. Gerard trouwde met Ellen Martens. Ellen is een dochter van H. C. Martens en P. J. Endenburg.
Kinderen van Gerard en Ellen:
1 Alexander Post. Volgt 1.2.2.2.4.1.4.1.3.1.
2 Barbara Post [1.2.2.2.4.1.4.1.3.2].
3 Caspar Post [1.2.2.2.4.1.4.1.3.3].
4 Daphne Post [1.2.2.2.4.1.4.1.3.4].
1.2.2.2.4.1.4.1.4 Anna Hendrika Post is geboren op 06-05-1954 in Utrecht, dochter van Gerard Post (zie 1.2.2.2.4.1.4.1) en Anna Hendrika ten Haaf. Anna is overleden op 30-07-1998 in Pont de Vaux, Frankrijk, 44 jaar oud. Anna trouwde met Dirk Jan van Dijk.
1.2.2.2.4.1.4.2.1 Dina Post, dochter van Willem Evert Post (zie 1.2.2.2.4.1.4.2) en Dina Konijnenberg. Dina trouwde met P. Wittenbol.
1.2.2.2.4.1.4.2.2 Evert Post, zoon van Willem Evert Post (zie 1.2.2.2.4.1.4.2) en Dina Konijnenberg. Evert trouwde met Monica Zaad.
Kinderen van Evert en Monica:
1 Eveline Willemina Dina Post [1.2.2.2.4.1.4.2.2.1].
2 Sebastiaan Evert Henricus Willem Post [1.2.2.2.4.1.4.2.2.2].
1.2.2.2.6.4.4.2.1 Anna (Anneke) van der Zee, dochter van Gerben van der Zee en Grietje (Griet) Visser (zie 1.2.2.2.6.4.4.2). Anneke trouwde met Cees de Boer. Cees is geboren op 05-05-1951 in Molkwerum. Cees is overleden op 07-07-1993 in Woerden, 42 jaar oud. Hij is begraven in Molkwerum.
Kind van Anneke en Cees:
1 Esther de Boer [1.2.2.2.6.4.4.2.1.1].
1.2.2.2.6.4.4.2.2 Jantje van der Zee, dochter van Gerben van der Zee en Grietje (Griet) Visser (zie 1.2.2.2.6.4.4.2). Jantje trouwde met Gert Bron.
Kinderen van Jantje en Gert:
1 Nynke Grietsje Bron [1.2.2.2.6.4.4.2.2.1].
2 Maeike Rooske Bron [1.2.2.2.6.4.4.2.2.2].
1.2.2.2.6.4.4.2.3 Rinke van der Zee, zoon van Gerben van der Zee en Grietje (Griet) Visser (zie 1.2.2.2.6.4.4.2). Rinke trouwde met Geertje Wolthuizen. Geertje is een dochter van Rein Wolthuizen en Dirkje de Vries.
Kinderen van Rinke en Geertje:
1 Thialda van der Zee [1.2.2.2.6.4.4.2.3.1].
2 Sygrid van der Zee [1.2.2.2.6.4.4.2.3.2].
1.2.2.2.6.4.4.2.5 Margreet van der Zee, dochter van Gerben van der Zee en Grietje (Griet) Visser (zie 1.2.2.2.6.4.4.2). Margreet ging samenwonen met Berend de Vries.
1.2.2.3.5.1.1.2.1 Jan Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Jan begon een relatie met Corrie van der Maat.
1.2.2.3.5.1.1.2.2 Johan Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Johan begon een relatie met Juul Espinoza.
Kinderen van Johan en Juul:
1 Judith Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.2.1].
2 Arjen Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.2.2].
1.2.2.3.5.1.1.2.3 Marianne Moerbeek, dochter van Govert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Marianne begon een relatie met Kimon Sakellariou.
Kind van Marianne en Kimon:
1 Kimon Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.3.1].
1.2.2.3.5.1.1.2.4 Peter Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Peter begon een relatie met Herni Sumarti.
Kind van Peter en Herni:
1 Sonja Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.4.1].
1.2.2.3.5.1.1.2.5 Rob Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Rob begon een relatie met Sabina Steussy.
Kinderen van Rob en Sabina:
1 Patrick Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.5.1].
2 Ronald Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.5.2].
1.2.2.3.5.1.1.2.6 Hans Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Hans begon een relatie met Jesse Berends.
Kinderen van Hans en Jesse:
1 Liza Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.6.1].
2 Romy Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.6.2].
3 Taki Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.6.3].
1.2.2.3.5.1.1.2.7 Marcel Moerbeek, zoon van Govert Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.2) en Grietje (Gre) Visser. Marcel begon een relatie met Renata den Hartog.
Kinderen van Marcel en Renata:
1 Anna Roos Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.7.1].
2 Rijk Martin Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.2.7.2].
1.2.2.3.5.1.1.3.1 Herman Moerbeek, zoon van Frederik (Freek) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.3) en Wietske C Berk. Herman trouwde met Ada van Pelt.
Kinderen van Herman en Ada:
1 Milo Merijn Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.3.1.1].
2 Maartje Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.3.1.2].
1.2.2.3.5.1.1.3.2 Casper Moerbeek, zoon van Frederik (Freek) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.1.3) en Wietske C Berk. Casper:
(1) trouwde met Wendy Andreolie.
(2) begon een relatie met Janine Le Noble.
Kinderen van Casper en Wendy:
1 Jessica Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.3.2.1].
2 Martijn Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.3.2.2].
3 Ronald Moerbeek [1.2.2.3.5.1.1.3.2.3].
1.2.2.3.5.1.2.1.1 Anna Maria Moerbeek, dochter van Jan Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.2.1) en Marie Cornelia Sinnige. Anna begon een relatie met Erik Robert Mulder.
1.2.2.3.5.1.2.1.2 Jan Moerbeek, zoon van Jan Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.2.1) en Marie Cornelia Sinnige. Jan begon een relatie met NN Wiersma.
Kind van Jan en NN:
1 Nicole Moerbeek [1.2.2.3.5.1.2.1.2.1].
1.2.2.3.5.1.2.2.2 Marit Moerbeek, dochter van Cornelis (Kees) Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.2.2) en Aagtje Annie Heilo. Marit begon een relatie met Adel El Sayed.
1.2.2.3.5.1.2.3.2 Anna Pietje van Bekkum, dochter van Jan van Bekkum en Anna Trijntje Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.2.3). Anna begon een relatie met D. C. (Roelof) Peen.
Kind van Anna en Roelof:
1 Marcel E. Peen [1.2.2.3.5.1.2.3.2.1].
1.2.2.3.5.1.2.3.4 Pieternella van Bekkum, dochter van Jan van Bekkum en Anna Trijntje Moerbeek (zie 1.2.2.3.5.1.2.3). Pieternella begon een relatie met Nicolaas A. Slagboom.
Kinderen van Pieternella en Nicolaas:
1 Ellen M. Slagboom [1.2.2.3.5.1.2.3.4.1].
2 Niels P. Slagboom [1.2.2.3.5.1.2.3.4.2].
1.2.2.3.5.1.3.1.2 Nol Venema, zoon van Jan Venema (zie 1.2.2.3.5.1.3.1) en Petronella Cornelia Hollestelle. Nol trouwde met Lucienne Robert.
1.2.2.3.5.1.4.4.2 Martin Visser, zoon van Hendrik Visser en Elizabeth (Lies) de Vries (zie 1.2.2.3.5.1.4.4). Martin trouwde met Vera Buchanan.
1.2.2.3.5.1.4.4.3 Marijke Visser, dochter van Hendrik Visser en Elizabeth (Lies) de Vries (zie 1.2.2.3.5.1.4.4). Marijke trouwde met Richard Bintanja. Richard is een zoon van Wakjoe Bintanja en Wietske Wijnberg.
Kinderen van Marijke en Richard:
1 Suzanne Bintanja [1.2.2.3.5.1.4.4.3.1].
2 Danielle Bintanja [1.2.2.3.5.1.4.4.3.2].
1.2.2.3.5.9.8.3.2 Erik Johan Kuijper, zoon van Jan Johan Kuijper en Charlotte Gepke Lina (Lina) Post (zie 1.2.2.3.5.9.8.3). Erik trouwde met Diana de Jong.
Kinderen van Erik en Diana:
1 Richelle Kuijper [1.2.2.3.5.9.8.3.2.1].
2 Jesper Kuijper [1.2.2.3.5.9.8.3.2.2].
3 Quinty Kuijper [1.2.2.3.5.9.8.3.2.3].
1.2.2.3.5.9.8.3.3 Charlotte Gepke Lina Kuijper, dochter van Jan Johan Kuijper en Charlotte Gepke Lina (Lina) Post (zie 1.2.2.3.5.9.8.3). Charlotte trouwde met Reinier van der Sluis.
Kind van Charlotte en Reinier:
1 Elise Julia van der Sluis [1.2.2.3.5.9.8.3.3.1].
1.2.6.1.4.3.1.1.1 Seine Harry (Seine) Snippe, zoon van Harm Snippe (zie 1.2.6.1.4.3.1.1) en Gerda Martha (Gerda) Werner. Seine trouwde met Paulien NN.
1.2.6.1.4.3.1.1.2 Anita Margaretha (Anita) Snippe, dochter van Harm Snippe (zie 1.2.6.1.4.3.1.1) en Gerda Martha (Gerda) Werner. Anita trouwde met Peter Ball.
Kinderen van Anita en Peter:
1 Daniel Ball [1.2.6.1.4.3.1.1.2.1].
2 Martijn Ball [1.2.6.1.4.3.1.1.2.2].
1.2.6.1.4.3.1.2.1 Arjen Bernard Seine Snippe, zoon van Anne Snippe (zie 1.2.6.1.4.3.1.2) en Gerritdina Johanna (Jo) Steenberg. Arjen trouwde met Hermina de Boer. Hermina is een dochter van Tjitte de Boer en Erma Lutje Wooldrik.
Kind van Arjen en Hermina:
1 Nienke Snippe [1.2.6.1.4.3.1.2.1.1].
1.2.6.1.4.3.1.2.3 Gerdi Sjoukje Snippe, dochter van Anne Snippe (zie 1.2.6.1.4.3.1.2) en Gerritdina Johanna (Jo) Steenberg. Gerdi trouwde met Christian Steve Evers.
1.2.6.1.4.3.2.1.1 Harmina Willemina (Miep) Post, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.1) en Aaltje de Poel. Miep trouwde met Albert Mulder. Albert is een zoon van Kerst Mulder en Dirkje Wind.
Kinderen van Miep en Albert:
1 Diane Kritianne (Anke) Mulder [1.2.6.1.4.3.2.1.1.1].
2 Else Marianne (Else) Mulder [1.2.6.1.4.3.2.1.1.2].
3 Anne Kerst Mulder [1.2.6.1.4.3.2.1.1.3].
1.2.6.1.4.3.2.1.2 Willemina Harmina (Wilma) Post, dochter van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.1) en Aaltje de Poel. Wilma trouwde met Gerrit Ziengs. Gerrit is een zoon van Geert Ziengs en Aaltje Kuper.
Kinderen van Wilma en Gerrit:
1 Geert Anne (Gejan) Ziengs [1.2.6.1.4.3.2.1.2.1].
2 Aaltje Lisanne (Lisa) Ziengs [1.2.6.1.4.3.2.1.2.2].
3 Anne Wilma (Anne) Ziengs [1.2.6.1.4.3.2.1.2.3].
1.2.6.1.4.3.2.1.3 Lambert Harke (Bert) Post, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.1) en Aaltje de Poel. Bert trouwde met Remonde Jansen. Remonde is een dochter van Leo Jansen en Tiny NN.
Kinderen van Bert en Remonde:
1 Mellaine Leanne (Mellaine) Post [1.2.6.1.4.3.2.1.3.1].
2 Angeline Post [1.2.6.1.4.3.2.1.3.2].
1.2.6.1.4.3.2.2.1 Magrietha (Gre) Post, dochter van Sieger Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.2) en Jenny Brand. Gre trouwde met Johannes (Johan) Luth. Johan is een zoon van Kees Luth en Alie Eleveld.
Kinderen van Gre en Johan:
1 David Luth [1.2.6.1.4.3.2.2.1.1].
2 Naomi Luth [1.2.6.1.4.3.2.2.1.2].
3 Joram Luth [1.2.6.1.4.3.2.2.1.3].
1.2.6.1.4.3.2.2.2 Lambert Post, zoon van Sieger Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.2) en Jenny Brand. Lambert trouwde met Henriette Elsina (Rita) Luth. Rita is een dochter van Kees Luth en Alie Eleveld.
Kinderen van Lambert en Rita:
1 Lieke Post [1.2.6.1.4.3.2.2.2.1].
2 Jesper Post [1.2.6.1.4.3.2.2.2.2].
1.2.6.1.4.3.2.2.3 Johannes (Johan) Post, zoon van Sieger Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.2) en Jenny Brand. Johan trouwde met Herma Bernardine (Erna) Knegt. Erna is een dochter van Arend Knegt en Grietje Bijker.
Kinderen van Johan en Erna:
1 Kiven Bernd Post [1.2.6.1.4.3.2.2.3.1].
2 Florien Post [1.2.6.1.4.3.2.2.3.2].
3 Nadine Post [1.2.6.1.4.3.2.2.3.3].
1.2.6.1.4.3.2.2.4 Willemiena (Willemien) Post, dochter van Sieger Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.2) en Jenny Brand. Willemien begon een relatie met Alfredo Stikkelorum.
1.2.6.1.4.3.2.3.1 Lambert (Bert) Post, zoon van Jacob (Jaap) Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.3) en Annegien (Annie) Kuipers. Bert trouwde met Jakobina Caroline Ingrid (Jacqueline) Jonkman. Jacqueline is een dochter van Berend Jonkman en Jantina Hillechiena Poppema.
Kinderen van Bert en Jacqueline:
1 Yorick Martijn (Yorick) Post [1.2.6.1.4.3.2.3.1.1].
2 Danielle Carmen (Danielle) Post [1.2.6.1.4.3.2.3.1.2].
1.2.6.1.4.3.2.3.2 Jan (Erjan) Post, zoon van Jacob (Jaap) Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.3) en Annegien (Annie) Kuipers. Erjan trouwde met Esther Buisman. Esther is een dochter van Martinus Buisman en Dieuwkje de Vries.
Kinderen van Erjan en Esther:
1 Judith Annegien (Judith) Post [1.2.6.1.4.3.2.3.2.1].
2 Emma Post [1.2.6.1.4.3.2.3.2.2].
1.2.6.1.4.3.2.4.1 Catharina Thea (Carin) Post, dochter van Hendrik (Henk) Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.4) en Eltje (Elly) Geertsema. Carin trouwde met Wijnand Leenders.
Kinderen van Carin en Wijnand:
1 Thijs Wijnand Leenders [1.2.6.1.4.3.2.4.1.1].
2 Elma Barthe Leenders [1.2.6.1.4.3.2.4.1.2].
1.2.6.1.4.3.2.4.2 Lambert William (Bart) Post, zoon van Hendrik (Henk) Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.4) en Eltje (Elly) Geertsema. Bart trouwde met Renate.
Kinderen van Bart en Renate:
1 Lotte Post [1.2.6.1.4.3.2.4.2.1].
2 Melle Post [1.2.6.1.4.3.2.4.2.2].
1.2.6.1.4.3.2.4.3 Teelko Gerard (Theo) Post, zoon van Hendrik (Henk) Post (zie 1.2.6.1.4.3.2.4) en Eltje (Elly) Geertsema. Theo trouwde met Esther.
Kinderen van Theo en Esther:
1 Teun Post [1.2.6.1.4.3.2.4.3.1].
2 Ole Post [1.2.6.1.4.3.2.4.3.2].
1.2.6.1.4.3.4.1.1 Jan Post, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3.4.1) en Lena Henny (Leen) Stevens. Jan begon een relatie met Gerridina (Dinie) van Dijk. Dinie is een dochter van G van Dijk en G Schutten.
Kinderen van Jan en Dinie:
1 Anne Post [1.2.6.1.4.3.4.1.1.1].
2 Gerridina (Debbie) Post [1.2.6.1.4.3.4.1.1.2].
1.2.6.1.4.3.4.2.1 Jacob (Jos) Groenewold, zoon van Johannes (Jan) Groenewold en Henderkien (Henny) Post (zie 1.2.6.1.4.3.4.2). Jos trouwde met Harmanna (Manny) de Raad.
Kinderen van Jos en Manny:
1 Nathalie Groenewold. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.2.1.1.
2 Lindy Groenewold. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.2.1.2.
3 Johan Groenewold. Volgt 1.2.6.1.4.3.4.2.1.3.
1.2.6.1.4.3.4.3.1 Hendrik Jacobus (Henk) Post, zoon van Jacob (Jaap) Post (zie 1.2.6.1.4.3.4.3) en Meika Greta (Meika) Bosma. Henk trouwde met Antonia Frederika Gruis.
Kinderen van Henk en Antonia:
1 Henriette Post [1.2.6.1.4.3.4.3.1.1].
2 Mariska Post [1.2.6.1.4.3.4.3.1.2].
1.2.6.1.4.3.4.3.2 Siebigje Goischke (Sigonda) Post, dochter van Jacob (Jaap) Post (zie 1.2.6.1.4.3.4.3) en Meika Greta (Meika) Bosma. Sigonda trouwde met Johny Nanne Norder.
Kinderen van Sigonda en Johny:
1 Derk Jacob (Dave) Norder [1.2.6.1.4.3.4.3.2.1].
2 Meika Greta Bouchiena Norder [1.2.6.1.4.3.4.3.2.2].
1.2.6.1.4.3.4.5.1 Simone Jeanette Monique (Simone) Kuijpers, dochter van Martin Nicolaas Gerrit (Martin) Kuijpers en Siegerlina Henderika (Linie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.4.5). Simone trouwde met Petrus Gerhardus Hendrikus (Peter) Dik.
Kind van Simone en Peter:
1 (Adoptie) Yinte Jiang Yong Rou (Yinte) Dik [1.2.6.1.4.3.4.5.1.1].
1.2.6.1.4.3.4.5.2 Paul Jan Erik (Paul) Kuijpers, zoon van Martin Nicolaas Gerrit (Martin) Kuijpers en Siegerlina Henderika (Linie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.4.5). Paul trouwde met Eljada Nathanja (Elja) Pool.
Kinderen van Paul en Elja:
1 Sirodjini Chitra Michelle (Sirodjini) Kuijpers [1.2.6.1.4.3.4.5.2.1].
2 Rachida Chahna Lily (Rachida) Kuijpers [1.2.6.1.4.3.4.5.2.2].
1.2.6.1.4.3.4.5.3 Jan Michael Alain (Jan) Kuijpers, zoon van Martin Nicolaas Gerrit (Martin) Kuijpers en Siegerlina Henderika (Linie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.4.5). Jan begon een relatie met Nancy Willemina (Nancy) Janssen.
Kinderen van Jan en Nancy:
1 Marissa Emilia Romy (Marissa) Kuijpers [1.2.6.1.4.3.4.5.3.1].
2 Martijn Danny Roy (Martijn) Kuijpers [1.2.6.1.4.3.4.5.3.2].
1.2.6.1.4.3.5.1.1 Marinus Gerrit (Rien) Post, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.1) en Roelofje (Roelie) Tip. Rien trouwde met Katinka Petronella Francisca Mathilda (Katinka) van Hoof. Katinka is geboren op 16-08-1965 in Emmeloord. Katinka is overleden op 17-12-2021 om 07:22 in Smilde, 56 jaar oud (oorzaak: ziekte). Zij is begraven op 24-12-2021 in Assen.
Kinderen van Rien en Katinka:
1 Otto Post [1.2.6.1.4.3.5.1.1.1].
2 Ida Post [1.2.6.1.4.3.5.1.1.2].
gert25_.jpg gert_post.jpg
11 Gert25%
12 Gert Post
1.2.6.1.4.3.5.1.2 Gerrit Berend (Gert) Post (afb. 11 en 12) is geboren op 27-03-1963 in Hattemerbroek, zoon van Anne Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.1) en Roelofje (Roelie) Tip. Gert is overleden op 15-08-2020 in Roden, 57 jaar oud. Gert trouwde, 32 jaar oud, op 02-06-1995 in Roden met Sonja Astrid (Sonja) van der Heide, 24 jaar oud. Sonja is geboren op 13-11-1970 in Roden, dochter van Reinder van der Heide en Tiny Pruis. Sonja is overleden op 10-11-2023 in Roden, 52 jaar oud. Het huwelijk van Gert en Sonja bleef kinderloos.
1.2.6.1.4.3.5.2.1 Jennine Bertina Heleen (Ellen) Post, dochter van Arend (Ad) Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.2) en J (Janny) Wolfsen. Ellen begon een relatie met Arjen de Boer. Arjen is een zoon van Tiemen de Boer en Dicky Boersma.
Kinderen van Ellen en Arjen:
1 Pien de Boer [1.2.6.1.4.3.5.2.1.1].
2 Koos de Boer [1.2.6.1.4.3.5.2.1.2].
3 Joep de Boer [1.2.6.1.4.3.5.2.1.3].
4 Luuk de Boer [1.2.6.1.4.3.5.2.1.4].
1.2.6.1.4.3.5.3.2 Mariette Jacoba Anita (Marja) Post, dochter van Jacob (Jaap) Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.3) en Jantien (Janny) Alting. Marja trouwde met Johannes (Hans) Florissen.
Kinderen van Marja en Hans:
1 Tim Florissen [1.2.6.1.4.3.5.3.2.1].
2 Lars Florissen [1.2.6.1.4.3.5.3.2.2].
1.2.6.1.4.3.5.4.1 Marinus (Rene) Post, zoon van Wijtze Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.4) en Metsje Doldersum. Rene trouwde met Gea Neijenhuis.
1.2.6.1.4.3.5.4.2 Bert (Bert) Post, zoon van Wijtze Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.4) en Metsje Doldersum. Bert trouwde met Anita Houkes.
1.2.6.1.4.3.5.4.3 Jolanda Post, dochter van Wijtze Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.4) en Metsje Doldersum. Jolanda trouwde met Erwin Egbert (Erwin) Roelofs. Erwin is een zoon van Egbert (Ep) Roelofs en Anny Post.
Kinderen van Jolanda en Erwin:
1 Joey Egbert Roelofs [1.2.6.1.4.3.5.4.3.1].
2 Danny Wytze (Danny) Roelofs [1.2.6.1.4.3.5.4.3.2].
1.2.6.1.4.3.5.5.1 Berendina Helena (Heleen) Melgert, dochter van Wouter (Wout) Melgert en Jacobje (Coba) Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.5). Heleen trouwde met Tinus Doldersum.
Kind van Heleen en Tinus:
1 Hindrikin Jacoba (Jolanda) Doldersum [1.2.6.1.4.3.5.5.1.1].
1.2.6.1.4.3.5.5.2 Johanna Melgert, dochter van Wouter (Wout) Melgert en Jacobje (Coba) Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.5). Johanna:
(1) trouwde met Jan Gerrits.
(2) trouwde met Marc Ferdinand (Marc) Oosterdijk.
Kinderen van Johanna en Jan:
1 Jenny Gerrits [1.2.6.1.4.3.5.5.2.1].
2 Jarno Gerrits [1.2.6.1.4.3.5.5.2.2].
Kind van Johanna en Marc:
3 Mike Oosterdijk [1.2.6.1.4.3.5.5.2.3].
1.2.6.1.4.3.5.5.3 Albertina Margiena (Giny) Melgert, dochter van Wouter (Wout) Melgert en Jacobje (Coba) Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.5). Giny trouwde met Cornelis (Cor) de Haan.
Kinderen van Giny en Cor:
1 Nick de Haan [1.2.6.1.4.3.5.5.3.1].
2 Roos de Haan [1.2.6.1.4.3.5.5.3.2].
1.2.6.1.4.3.5.6.1 Eit Poelman, zoon van Eit Poelman en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.6). Eit begon een relatie met Patricia de Jonge.
Kind van Eit en Patricia:
1 Mike Eit Poelman [1.2.6.1.4.3.5.6.1.1].
1.2.6.1.4.3.5.6.2 Martin Poelman, zoon van Eit Poelman en Sjoukje Post (zie 1.2.6.1.4.3.5.6). Martin begon een relatie met Diana Sulmann.
Kinderen van Martin en Diana:
1 Sem John (Sem) Poelman [1.2.6.1.4.3.5.6.2.1].
2 Isa Sjoukje (Isa) Poelman [1.2.6.1.4.3.5.6.2.2].
1.2.6.1.4.3.6.2.1 Patricia van der Linde, dochter van Jan van der Linde en Jacobje (Joppie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.2). Patricia begon een relatie met Arjan NN.
Kind van Patricia en Arjan:
1 Tamisha NN [1.2.6.1.4.3.6.2.1.1].
1.2.6.1.4.3.6.2.2 Judith van der Linde, dochter van Jan van der Linde en Jacobje (Joppie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.2). Judith:
(1) begon een relatie met Peter van der Heide.
(2) trouwde met Arent (Alex) Mink. Alex is een zoon van Geert Mink en Coba Bremer. Alex trouwde voorheen met Nicole Struik.
Kind van Judith en Peter:
1 Danique van der Heide [1.2.6.1.4.3.6.2.2.1].
Kinderen van Judith en Alex:
2 Lyana Mink [1.2.6.1.4.3.6.2.2.2].
3 Lorena Mink [1.2.6.1.4.3.6.2.2.3].
1.2.6.1.4.3.6.3.1 Hinderkien (Hellen) Schepers, dochter van Jacobus (Kobus) Schepers en Maria Chatharina (Marie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.3). Hellen trouwde met Erik Jacobs.
Kind van Hellen en Erik:
1 Zoe Jacobs [1.2.6.1.4.3.6.3.1.1].
1.2.6.1.4.3.6.3.2 Audry Schepers, dochter van Jacobus (Kobus) Schepers en Maria Chatharina (Marie) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.3). Audry trouwde met Henk Flap.
1.2.6.1.4.3.6.4.1 Anke Jolanda (Jolanda) Hanken, dochter van Mans Hanken en Anneke Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.4). Jolanda trouwde met Pieter Hoving.
Kinderen van Jolanda en Pieter:
1 Amber Queeny Hoving [1.2.6.1.4.3.6.4.1.1].
2 Mitchell Quentin Hoving [1.2.6.1.4.3.6.4.1.2].
1.2.6.1.4.3.6.4.2 Monique Hanken, dochter van Mans Hanken en Anneke Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.4). Monique trouwde met Fokke Anne Neef.
Kinderen van Monique en Fokke:
1 Ferdy Jarno Neef [1.2.6.1.4.3.6.4.2.1], geboren op 25-12-2004 om 21:15 in Assen [bron: info H J Hanken].
Notitie bij de geboorte van Ferdy: geboren in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen.
Ferdy is overleden op 22-01-2005 in Groningen, 28 dagen oud [bron: Jolanda Hoving-Hanken].
Notitie bij overlijden van Ferdy: Overleden in het Academisch Ziekenhuis te Groningen.
2 Giedo Ferdy Neef [1.2.6.1.4.3.6.4.2.2].
1.2.6.1.4.3.6.5.1 Laurie van Dijk, dochter van Willem van Dijk en Helena (Leentje) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.5). Laurie begon een relatie met Sergio Valderama.
Kinderen van Laurie en Sergio:
1 Dylan Jane Valderama [1.2.6.1.4.3.6.5.1.1].
2 Damian Valderama [1.2.6.1.4.3.6.5.1.2].
1.2.6.1.4.3.6.5.2 Mandy van Dijk, dochter van Willem van Dijk en Helena (Leentje) Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.5). Mandy begon een relatie met Martin Meindertsma.
Kinderen van Mandy en Martin:
1 Romey Danique Meindertsma [1.2.6.1.4.3.6.5.2.1], geboren op 15-01-2001. Romey is overleden op 15-01-2001, geen dag oud.
2 Owen Meindertsma [1.2.6.1.4.3.6.5.2.2].
1.2.6.1.4.3.6.6.1 Robert Folkert (Robert) Post, zoon van Lambert Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.6) en Maria Gezina (Siny) Ambergen. Robert begon een relatie met Miranda van der Velde.
1.2.6.1.4.3.6.6.2 Lianne Gezina Wilhelmina (Lianne) Post, dochter van Lambert Post (zie 1.2.6.1.4.3.6.6) en Maria Gezina (Siny) Ambergen. Lianne trouwde met Harrie Heyne.
Kind van Lianne en Harrie:
1 Justin Heyne [1.2.6.1.4.3.6.6.2.1].
1.2.6.1.4.3.8.2.1 Jantina Geerdina (Anita) Mink, dochter van Anne Mink (zie 1.2.6.1.4.3.8.2) en Lummegien (Lummie) Snijder. Anita trouwde met NN NN.
1.2.6.4.2.4.1.1.1 Aaltje (Aly) Post, dochter van Geert Post (zie 1.2.6.4.2.4.1.1) en Margje Barels. Aly begon een relatie met Rikus (Rikus) NN.
1.2.6.4.2.4.1.1.2 Ina (Ina) Post, dochter van Geert Post (zie 1.2.6.4.2.4.1.1) en Margje Barels. Ina begon een relatie met Onno (Onno) NN.
Kinderen van Ina en Onno:
1 Koen (Koen) NN [1.2.6.4.2.4.1.1.2.1].
2 Eva (Eva) NN [1.2.6.4.2.4.1.1.2.2].
1.2.6.4.2.4.1.1.3 Gea (Gea) Post, dochter van Geert Post (zie 1.2.6.4.2.4.1.1) en Margje Barels. Gea begon een relatie met Martijn (Martijn) NN.
Kinderen van Gea en Martijn:
1 Mats (Mats) NN [1.2.6.4.2.4.1.1.3.1].
2 Ilse (Ilse) NN [1.2.6.4.2.4.1.1.3.2].
1.2.6.4.2.4.1.3.1 Jan Post, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.2.4.1.3) en Aaltje Weites. Jan trouwde met Tineke (Tineke) NN.
Kind van Jan en Tineke:
1 Thijn Post [1.2.6.4.2.4.1.3.1.1].
1.2.6.4.2.4.1.3.2 Harm Post, zoon van Folkert Post (zie 1.2.6.4.2.4.1.3) en Aaltje Weites. Harm trouwde met Anneke NN.
Kinderen van Harm en Anneke:
1 Vera Post [1.2.6.4.2.4.1.3.2.1].
2 Sjoerd Post [1.2.6.4.2.4.1.3.2.2].
1.2.6.6.4.1.1.1.1 Peter Johan van Veen, zoon van Gerrit van Veen en Pieternella Wieland (zie 1.2.6.6.4.1.1.1). Peter trouwde met Eleana Megumi Sato.
1.4.1.1.1.1.4.1.1 Gertrude Catharina Malskat, dochter van Adalbert Sake Malskat (zie 1.4.1.1.1.1.4.1) en Maria Catharina Schoonbrood. Gertrude trouwde met Hubert Leufkens.
Kinderen van Gertrude en Hubert:
1 Mariëlle Leufkens [1.4.1.1.1.1.4.1.1.1].
2 Saskia Leufkens [1.4.1.1.1.1.4.1.1.2].
1.4.1.1.1.1.4.1.2 Catharina Jaqueline Malskat, dochter van Adalbert Sake Malskat (zie 1.4.1.1.1.1.4.1) en Maria Catharina Schoonbrood. Catharina trouwde met Joseph van de Waarsenburg.
Kinderen van Catharina en Joseph:
1 Monique van de Waarsenburg [1.4.1.1.1.1.4.1.2.1].
2 Suzanne van de Waarsenburg [1.4.1.1.1.1.4.1.2.2].
1.4.1.1.1.1.4.1.3 Elisabeth Jacoba Malskat, dochter van Adalbert Sake Malskat (zie 1.4.1.1.1.1.4.1) en Maria Catharina Schoonbrood. Elisabeth trouwde met Robert Mehlkop.
Kinderen van Elisabeth en Robert:
1 Rik Mehlkop [1.4.1.1.1.1.4.1.3.1].
2 Milou Mehlkop [1.4.1.1.1.1.4.1.3.2].
1.4.1.1.1.1.4.1.4 Maria Petronella Malskat, dochter van Adalbert Sake Malskat (zie 1.4.1.1.1.1.4.1) en Maria Catharina Schoonbrood. Maria trouwde met Stjepan Ban.
Kinderen van Maria en Stjepan:
1 Robin Ban [1.4.1.1.1.1.4.1.4.1].
2 Michel Ban [1.4.1.1.1.1.4.1.4.2].
1.4.1.1.1.1.6.2.1 Josefhina Albertina Mechtilda Fokkens, dochter van Hubert Albert Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.6.2) en Mechtilda Bosch. Josefhina trouwde met H.A.E.R Moritz.
Kinderen van Josefhina en H.A.E.R:
1 Jeroen Moritz [1.4.1.1.1.1.6.2.1.1].
2 Renée Moritz [1.4.1.1.1.1.6.2.1.2].
1.4.1.1.1.1.6.2.2 Odilia Wilhelmina Fokkens, dochter van Hubert Albert Fokkens (zie 1.4.1.1.1.1.6.2) en Mechtilda Bosch. Odilia trouwde met J.J.M. van der Weide.
Kind van Odilia en J.J.M.:
1 Cindy van der Weide [1.4.1.1.1.1.6.2.2.1].
1.2.2.2.1.1.7.1.1.2 Sjoerdtje Janke IJpenga, dochter van Hidde IJpenga en Grietje Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.1.1). Sjoerdtje trouwde met Hendrik Hoogenkamp.
Kind van Sjoerdtje en Hendrik:
1 Dennis Hoogenkamp [1.2.2.2.1.1.7.1.1.2.1].
1.2.2.2.1.1.7.1.2.1 Esther Sjoerdtje Catharina Korf, dochter van Johannes Korf en Janke Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.1.2). Esther trouwde met Herman Johannes Pelgrim.
Kinderen van Esther en Herman:
1 Anne Elisabeth Janke Pelgrim [1.2.2.2.1.1.7.1.2.1.1].
2 Bram Johannes Herman Pelgrim [1.2.2.2.1.1.7.1.2.1.2].
1.2.2.2.1.1.7.1.2.2 Janke Grietje Korf, dochter van Johannes Korf en Janke Wolthuizen (zie 1.2.2.2.1.1.7.1.2). Janke trouwde met Eric de Vries.
Kind van Janke en Eric:
1 Menno Johannes Martijn de Vries [1.2.2.2.1.1.7.1.2.2.1].
1.2.2.2.4.1.4.1.3.1 Alexander Post, zoon van Gerard Christiaan Albertus Post (zie 1.2.2.2.4.1.4.1.3) en Ellen Martens. Alexander trouwde met Judith Theresia Maria Ricken.
Kind van Alexander en Judith:
1 Dagmar Post [1.2.2.2.4.1.4.1.3.1.1].
1.2.6.1.4.3.4.2.1.1 Nathalie Groenewold, dochter van Jacob (Jos) Groenewold (zie 1.2.6.1.4.3.4.2.1) en Harmanna (Manny) de Raad. Nathalie trouwde met Wouter.
1.2.6.1.4.3.4.2.1.2 Lindy Groenewold, dochter van Jacob (Jos) Groenewold (zie 1.2.6.1.4.3.4.2.1) en Harmanna (Manny) de Raad. Lindy trouwde met Daniël.
1.2.6.1.4.3.4.2.1.3 Johan Groenewold, zoon van Jacob (Jos) Groenewold (zie 1.2.6.1.4.3.4.2.1) en Harmanna (Manny) de Raad. Johan trouwde met Eva.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 13-06-2024 21:26:34 door A. Post