Parenteel van Johannes, schulte van Eelde

1 Johannes, schulte van Eelde is geboren vóór 1150. Johannes, is overleden vóór 1206.
Notitie bij Johannes,: Vermeld als Johannes Schulte en ook schulte van Drenthe.
Vermeld in oorkonde van 1177/1178 als getuige samen met Leffert van Groningen, Lambert van Peize, Walter Radinck en Arnold Wilde.
Johannes, trouwde met NN van Peize. NN is geboren omstreeks 1150, dochter van Lambert van Wierum van Peize en NN Mensodr. van NN.
Kind van Johannes, en NN:
1 Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.1.
1.1 Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde is geboren omstreeks 1170, zoon van Johannes, schulte van Eelde (zie 1) en NN van Peize. Barthold, is overleden in 1240, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Barthold,: De bisschop van Utrecht stelt in 1206 het Schultambt voor Drenthe in en belast de heren van Eelde erfelijk met deze functie.
De eerste die wordt aangesteld is ridder Bartold in 1206 en die heeft deze functie uitgeoefend tot zijn dood in 1240.
Volgens J W Schaap de stamvader van de schulten van Eelde.
MD Teenstra: In 1206 wordt het schultambt in Drenthe ingesteld en de heren van Peize worden hier erfelijk mee beschonken. Zijnde Bertold van Eelde ridder, 1206-1240; Rutger van Eelde 1263-1290; Rutger II van Eelde 1303-1325; Hendrik van Eelde 1325-1340. Dat betekent dus dat Bertold van Eelde volgens Teenstra,een afstammeling is van een van Peize. (In 1177 is echter reeds sprake van een Johannes als schulte.)
Vermeld in de Quedan narracio in hoofdstuk 27. Hier wordt vermeld dat zijn zoons bij Peize gevangen genomen worden door krijgslieden van de bisschop en worden opgesloten in de Sint Walburgskerk te Groningen.Namen van die zoons worden niet vermeld.
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe volgnrs.
43 (1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
53 (1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
64 (1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
67 (10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.
83 (omstreeks 1225, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bunne.
Barthold, trouwde met [waarschijnlijk] Christina? van Sepperothe. Christina? is geboren omstreeks 1170, dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum.
Notitie bij Christina?: Krijgt na de dood van haar grootvader het landgoed Lemferding bij Eelde als leengoed van de Bisschop van Utrecht.
Zie verder de vermelding bij haar zuster.
Kinderen van Barthold, en Christina?:
1 [waarschijnlijk] NN van Eelde, geboren omstreeks 1185. Volgt 1.1.1.
2 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.1.2.
3 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.1.3.
4 Johannes van Eelde, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.1.4.
1.1.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1185, dochter van [waarschijnlijk] Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde (zie 1.1) en [waarschijnlijk] Christina? van Sepperothe. NN trouwde met [waarschijnlijk] Diederik van Buckhorst. Diederik is geboren omstreeks 1180, zoon van Gosewijn II van Gemen en NN van NN. Diederik is overleden in 1227, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Diederik: 1213 Dirk en Hendrik van Buckhorst vermeld als getrouwe lieden en vrienden van bisschop Otto .
Theoderick (Dirk of Diederik) van Buckhorst, samen met zijn zoon gesneuveld in de slag bij Ane. (Holthone)
Kinderen van NN en Diederik:
1 Gerhard van Buckhorst [1.1.1.1], geboren omstreeks 1200. Gerhard is overleden in 1227, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: 1223 Ridder Gerard van Buckhorst, leenman van de graaf van Gelre komt in opstand tegen de bisschop Otto II van Utrecht, samen met de heren van Voorst en andere edelen. De bisschop verslaat hen en beide kastelen van Voorst worden met de grons gelijk gemaakten het kasteel Buckhorst wordt in brand gestoken.
In 1224 wordt de vrede gesloten door tussenkomst van de bisschop van Porto, als gezant van de Paus, waarbij de graaf van Gelre een landstreek in Salland afstond aan de bisschop van Utrecht, die de heer van Buckhorst van hem in leen had en ook het advocaatschap (voogdij) over de lieden en goederen van het stift Essen, door hem van de heer van Buckhorst aangekocht.
Die landstreek zal het gebied ten zuiden van de IJssel zijn, wat aansluit op de Veluwe en bezit was van de heren van Gelre.
De heren van Buckhorst waren dus ook voogd over het bezit van het stift Essen in Salland. De hoofdhof van Essen lag in Archem bij Ommen, aan de oostkant van de Regge; verder een hof in Irthe (Eerde), nu het landgoed Eerde; een derde hoofdhof was het Hof te Wijhe.Tot de goederen behoorde ook het heilige goed te Ittersum.
Theoderick (Dirk of Diederik) van Buckhorst, samen met zijn zoon (Gerhard) gesneuveld in de slag bij Ane. (Holthone)
2 Gijsbert I van Buckhorst, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.1.1.2.
1.1.2 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1190, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde (zie 1.1) en Christina? van Sepperothe. Rutger is overleden in 1263, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van Eelde 1240-1263.
Zie Jaarboek van en voor Groningen deel 1 pag 300.
"De schulte Rotger en zijne broeders waren hun voornaamste helpers"; d.w.z. de helpers van Lambert van Peize en zijn neven van Norch en Eelde, die de toewijzing van de prefectuur van Groningen bestreden, omdat Lambert meende daar recht op te hebben, maar die was toegewezen aan Rudolf, Egbert en Godschalk van Sepperothe of Seppenrade, kleinkinderen van Lamberts broer Ludolf, de overleden prefect van Groningen.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.2.1.
1.1.3 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1195, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde (zie 1.1) en Christina? van Sepperothe. Thezo is overleden in 1250, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
M D Teenstra vermeld in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel omtrent het jaar 1240/1241, dat de ridders van Eelde, van Peize en van Norch zich aangesloten hadden bij de Gelkingers. Aanhangers van de burggraaf van Groningen vernielen in 1241 het slot van de Gelkingers en verbranden het dorp Eelde. De Gelkingers vernielden daarop het oude slot Groenenburg aan de Hunze, de burchten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf van Norch en van zijn broer Adolf van Peize.
Van het jaar 1250 vermeld Teenstra over de twisten tussen Hunsegoers en Fivelgoers dat ridder Rudolf de ridder Thizo van Eelde te Groningen had doodgeslagen en met hulp van Koenraad van Groningen had hij vele Fivelgoers gevangen genomen, roofde de beste paarden die door de Ommelanders op de markt waren gebracht, bij welke roof hij vele moorden pleegde, zodat hij de schrik van de twistende landlieden was.
Vermeld in de Quedan narracio in hoofdstuk 27. Hier wordt vermeld dat de zoons van schout Bertold bij Peize gevangen genomen worden door krijgslieden van de bisschop en worden opgesloten in de Sint Walburgskerk te Groningen.Namen van die zoons worden niet vermeld. Jaar 1228.
1241; Jaarboek van en voor Groningen; Ridder Thizo van Eelde is een neef van de zonen van de overleden prefect van Groningen. Ook Rudolf van Norch en Menso van Roden en de ridder van Peize.
Thizo moet dus een zoon zijn van Barthold.
Thizo en zijn neven worden bijgestaan in de strijd door schulte Rutger en zijn broeders. Rutger moet dan de opvolger zijn van schulte Barthold die in 1240 is overleden.
Rutger of Rotger moet dan de oudste zoon zijn van schulte Barthold
Thezo trouwde met NN van NN.
Kinderen van Thezo en NN:
1 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.3.1.
2 Johannes van Haerlo van Eelde, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.1.3.2.
3 Hermannus van Eelde [1.1.3.3], geboren omstreeks 1218.
Notitie bij Hermannus: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153
1.1.4 Johannes van Eelde is geboren omstreeks 1195, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde (zie 1.1) en Christina? van Sepperothe.
Notitie bij Johannes: Dezelfde persoon als Johannes van Haerlo ??
(komt voor in een lijst van inkomsten van het Domkapittel Utrecht uit 1245 welk goed in 1330 Otto Polleman als belastingplichtige weergeeft, zwager van Barthold Knas)
Kinderen van Johannes uit onbekende relatie:
1 Thezo van Eelde [1.1.4.1], geboren omstreeks 1215.
Notitie bij Thezo: Genoemd in oorkonde van omstreeks 1225 (of 1245); ogd0083. Lijst van opbrengsten van de bisschop van Utrecht. (Thezo de zoon van Johannes) Ridder (van Eelde?)
2 [waarschijnlijk] Ludolf (Rudolf?) van Eelde, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.1.4.2.
1.1.1.2 Gijsbert I van Buckhorst is geboren omstreeks 1210, zoon van Diederik van Buckhorst en NN van Eelde (zie 1.1.1). Gijsbert is overleden na 1266, minstens 56 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Ridder; vermeld tussen de jaren 1230 en 1266.
1232; Gijsbert van Buckhorst is aanwezig bij de inwijding van het klooster Marienberg aan het Zwarte Water, door bisschop Willebrand, de opvolger van de omgekomen bisschop Otto in Ane/Holthone.
1263; Gijsbert van Buckhorst aanwezig als borg bij de installatie door bisschop Hendrik van Vianden van de ridders Gerard Clencke en Hacko van Hardenberg Stevenzoon tot kasteleins van Coevorden.
Gijsbert trouwde met NN van NN.
Kinderen van Gijsbert en NN:
1 Willem I van Buckhorst, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.1.1.2.1.
2 Herman van Buckhorst [1.1.1.2.2], geboren omstreeks 1232.
3 Gerhard van Buckhorst [1.1.1.2.3], geboren omstreeks 1235. Gerhard is overleden na 1296, minstens 61 jaar oud.
1.1.2.1 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.1.2). Rutger is overleden in 1290, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1263 tot 1290 volgens de vermelding in de Kronijk van M D Teenstra.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Hinricus van Eelde, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.1.2.1.1.
1.1.3.1 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1220, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.1.3) en NN van NN.
Notitie bij Thezo: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153. Egbert, prefect van Groningen en Hendrik, schulte van Eelde, doen samen met de oldermannen van de stad Groningen uitspraak in een geschil over de tienden te Glimmen tussen Johan, Herman en Thezo, de zoons van de overleden ridder Thezo, en het klooster Essen.
ogd0192 de dato 5 mei 1294. De geestelijken van Drenthe verzoeken de bisschop van Utrecht een rechter aan te stellen in de twist tussen de familie (Thiszo en broer Hermannus, zoons van Thiszo senior en hun handlangers) van ridder Thiszo en het klooster te Essen.
Kind van Thezo uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrikus van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.3.1.1.
1.1.3.2 Johannes van Haerlo van Eelde is geboren omstreeks 1215, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.1.3) en NN van NN. Johannes is overleden na 1245, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Mogelijk dezelfde persoon als Johannes van Haerlo, vermeld in de lijst van opbrengsten aan het kapittel van de Dom te Utrecht gedateerd omstreeks 1225, maar vermoedelijk omstreeks 1245. In dezelfde oorkonde wordt ook Egbertus van Haerlo vermeld, welke een dienst moet verlenen in Groningen. Waarschijnlijk een foute vermelding en moet het Johannes zijn, maar Egbertus kan ook een zoon zijn.
Kind van Johannes uit onbekende relatie:
1 Egbertus van Haerlo van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.1.3.2.1.
1.1.4.2 Ludolf (Rudolf?) van Eelde is geboren omstreeks 1220, zoon van [waarschijnlijk] Johannes van Eelde (zie 1.1.4). Ludolf is overleden vóór 1294, ten hoogste 74 jaar oud. Ludolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Ludolf en NN:
1 Rodolfus (genaamd Weiger) van Eelde [1.1.4.2.1], geboren omstreeks 1245. Rodolfus is overleden na 1294, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Rodolfus: Vermeld in oorkonde ogd0193 de dato 19 augustus 1294 waarin hij verklaart, samen met zijn broer Reinerus, ridders, evenals Jacobus en Adolfus, zoons van heer Ludolf van Eelde, enige goederen te hebben verkocht, gelegen te Witten, aan het klooster te Assen.
2 Reinerus van Eelde [1.1.4.2.2], geboren omstreeks 1248. Reinerus is overleden na 1294, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Reinerus: Ridder in 1294.
3 Jacobus van Eelde [1.1.4.2.3], geboren omstreeks 1255. Jacobus is overleden na 1294, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Vermeld 1294
4 Adolfus van Eelde [1.1.4.2.4], geboren omstreeks 1260. Adolfus is overleden na 1294, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij Adolfus: Vermeld 1294
1.1.1.2.1 Willem I van Buckhorst is geboren omstreeks 1230, zoon van Gijsbert I van Buckhorst (zie 1.1.1.2) en NN van NN. Willem is overleden na 1277, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Willem: 1275 Willem van Buckhorst vermeld als getuige in de oorkonde waarbij Genemuiden stadsrechten krijgt.
1277; Willem en Gerard van Buckhorst verkopen de helft van hun bezit in Zalk en een gedeelte van hun visrechten in de IJssel aan de Abt van het klooster in Stavoren.
De overdracht gebeurde in het openbaar op het kerkhof in Zalk ten overstaan van de rechter Engelbert.
1 november 1277; Willem en Gerard, kasteleinen te Buckhorst, doen een overdracht van goederen in Zalk aan het klooster te Staveren.
Willem trouwde met NN van NN.
Kinderen van Willem en NN:
1 Wolter van Buckhorst [1.1.1.2.1.1], geboren omstreeks 1265. Wolter is overleden na 1289, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Wolter: Vermeld in 1289, samen met zijn broer Gijsbert.
Wolter zal overgaan naar de Duitse Orde.
2 Gijsbert II van Buckhorst, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.1.1.2.1.2.
1.1.2.1.1 Hinricus van Eelde is geboren omstreeks 1260, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.1.2.1). Hinricus is overleden in 1303, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Hinricus: Vermeld 12 april 1303 in een oorkonde waarbij de abt van Aduard, Pelgrimus van Vollenhove, deken van Drenthe, als scheidsman, samen met Wicherus, deken van Steenwijk en Philippus, kanunnik in Steenwijk, uitspraak doet in een geschil tussen het convent te Assen en de schout van Drenthe, over de grove tienden van het huis Husinge in Benneveld in de parochie Zweelo. Tevens uitspraak gedaan over de grove tienden van het huis Avekinge in Benneveld.
Schulte van 1290-1303.
Hinricus trouwde met NN van Ruinen. NN is geboren omstreeks 1280, dochter van Johan (II) van Ruinen en [waarschijnlijk] Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 45 jaar oud.
Kind van Hinricus en NN:
1 Rutger II van Eelde, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.1.2.1.1.1.
1.1.3.1.1 Hendrikus van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van [waarschijnlijk] Thezo van Eelde (zie 1.1.3.1). Hendrikus is overleden vóór 1301, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Vermeld 1276-19-november als schulte van Eelde.
Vermeld o.a. in een oorkonde van 17 april 1284, samen met Heino (Hendrik) van Borculo (ridder), Egbert van Groningen en 4 burgemeesters van Groningen.
Hendrik van Eelde was schulte van Drenthe, dienstman van de bisschop van Utrecht.
ogd0174 van 4 januari 1287 Hendrik, ridder van Eelde, schulte van Drenthe en zijn zonen Rutger en Thizo verklaren aan het klooster te Assen een schenking van tienden te hebben gedaan.
ogd0214 de dato 31 juli 1301. Bevestiging van de op de seend te Vries gedane uitspraak in een geschil tussen ridder Rotger van Eelde en het klooster te Assen over tienden te Benneveld. Vermelde namen: ridder Hendrik van Eelde, Rotger van Eelde en broer Thezo van Eelde, Wicher, pastoor te Vries,
Kinderen van Hendrikus uit onbekende relatie:
1 Margareta van Eelde [1.1.3.1.1.1]. Margareta is overleden na 1287.
Notitie bij Margareta: Vermeld in 1287 waarin zij wordt opgenomen in het klooster te Assen.
2 Rutger van Eelde, geboren vóór 1263. Volgt 1.1.3.1.1.2.
3 Thizo van Eelde, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.1.3.1.1.3.
1.1.3.2.1 Egbertus van Haerlo van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van Johannes van Haerlo van Eelde (zie 1.1.3.2).
Kind van Egbertus uit onbekende relatie:
1 Johannes van Haerlo van Eelde [1.1.3.2.1.1], geboren omstreeks 1275.
Notitie bij Johannes: Uit het register van inkomsten van het Domkapittel Utrecht van omstreeks 1330 wordt Johannes van Arlo (Haerlo?) vermeld met het goed Walinge. gelegen binnen de parochie Groningen. Otto Polleman bezit dan het goed Arlo (Haerlo?) en een goed in Roden. Tevens een goed in de parochie Eelde, samen met Berthold Knas van Eelde.
Barthold Knas is een nazaat van Thezo van Eelde, de broer van grootvader Johannes van Haerlo. Otto Polleman is getrouwd met een zuster van Barthold Knas.
1.1.1.2.1.2 Gijsbert II van Buckhorst is geboren omstreeks 1270, zoon van Willem I van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1) en NN van NN. Gijsbert is overleden na 1309, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Vermeld in 1289 als schildknaap. Hij staat aan de Commandeur en de broeders in de orde van St Maria van het Duitse Huis nabij Utrecht, het "jus patronatus" van de kerk te Eelde af, met alle daaraan verbonden rechten, met instemming van zijn broer Wolter, die tot gemelde orde zou overgaan.
In 1286 aanvaardde Ludolf van Bunne de waardigheid van Landcommandeur van die orde.
26 maart 1305: Giselbertus de Buckhorst verkoopt, met toestemming van zijn echtgenoot Euphemia en zijn zonen Wilhelmus en Gyselbertus een hoeve aan Wilhelmus genaamd Rijcken en aan Tideman en Henricus, gebroeders, genaamd Zuvel, opidani te Campen enz.
Komt ook voor in 1309.
Gijsbert trouwde met Euphemia van NN.
Kinderen van Gijsbert en Euphemia:
1 Willem II van Buckhorst, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.
2 Gijsbert van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.2], geboren omstreeks 1295. Gijsbert is overleden na 1345, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: 1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johan een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst.
3 NN van Buckhorst, geboren omstreeks 1306. Volgt 1.1.1.2.1.2.3.
1.1.2.1.1.1 Rutger II van Eelde is geboren omstreeks 1280, zoon van Hinricus van Eelde (zie 1.1.2.1.1) en NN van Ruinen. Rutger is overleden in 1325, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1303-1325. Zie ook bij vader Hinricus.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.2.1.1.1.1.
1.1.3.1.1.2 Rutger van Eelde is geboren vóór 1263, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.1.3.1.1). Rutger is overleden na 1304, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Rutger: ogd0217 de dato 29 maart 1304 Uitspraak in een geschil over tienden tussen het klooster van Assen en Rotger van Eelde, schulte van Drenthe. Aanwezigen: Pelgrim van Vollenhove, dekaan van Drenthe, Wiecher (van Norch) decaan van Steenwijk.
MD Teenstra: 1263, Rotger van Eelde brengt Adolf van Peize om. Gerard Clencke verwoest daarop het kasteel van Rutger van Eelde, schulte van Drenthe.
Kinderen van Rutger uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.1.
2 [waarschijnlijk] Bertold Knas van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.
1.1.3.1.1.3 Thizo van Eelde is geboren omstreeks 1275, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.1.3.1.1). Thizo is overleden vóór 1301, ten hoogste 26 jaar oud.
Kinderen van Thizo uit onbekende relatie:
1 Egbert goldknape? van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.3.1.1.3.1.
2 Thyso van Eelde [1.1.3.1.1.3.2], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Thyso: Omstreeks 1323 ook vermeld als jonge Tyese. Hij was getrouwd en had kinderen. Behoorde tot de partij der Gelkingers en was in conflict met die van Norch, aanhangers van de bisschop van Utrecht.
Vermeld in een lijst van inkomsten van de bisschop van Utrecht van omstreeks 1330. Aangeslagen voor 18 uncias. Ook vermeld Egbert Goldknape voor 17 uncias en 1 cop. Vermoedelijk zijn broer. Ook vermeld Berthold Knas, zijn neef, samen met Otto Polleman, aangeslagen voor vier en een halve uncias. Een klein bezit vergeleken met die van Egbert en zijn broer Thyso. Deze Egbert en Thyso zullen de leenmannen zijn geweest van het grootste deel van het oorspronkelijke landgoed Lemferding.
1.1.1.2.1.2.1 Willem II van Buckhorst is geboren omstreeks 1290, zoon van Gijsbert II van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2) en Euphemia van NN. Willem is overleden na 1336, minstens 46 jaar oud. Willem trouwde met NN van Heekeren van der Ese.
Kinderen van Willem en NN:
1 Johan I van Buckhorst, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.
2 Laurens van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.2], geboren omstreeks 1313. Laurens is overleden op 26-03-1383, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Laurens: Vermeld in een oorkonde van 21 oktober 1369: Herman Spyring richter van Delden oorkondt dat voor hem en de schepenen Sweder Hoyering, Willeken Hughing en Vranke door Ecbert Stroding Otten zone, Heymeric van Horsen, Elzeke van Vylsteren en Gese haar dochter aan Laurencius van Buchorst is getransporteerd het goed to der Schildet, kerspel Delden, buurschap Woolde.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht van het goed Velner, Overdiek, ten Camphuis en Oosterwijk allen gelegen in het kerspel Raalte.
3 Willem van Buckhorst, geboren omstreeks 1318. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.3.
4 NN van Buckhorst, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.4.
5 Hendrik van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.5], geboren omstreeks 1325. Hendrik is overleden na 1400, minstens 75 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.3 NN van Buckhorst is geboren omstreeks 1306, dochter van Gijsbert II van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2) en Euphemia van NN. NN trouwde met Laurens van der Ese. Laurens is geboren omstreeks 1280.
1.1.2.1.1.1.1 Hendrik van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van Rutger II van Eelde (zie 1.1.2.1.1.1). Hendrik is overleden in 1340, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schulte van 1325-1340.
Hendrik trouwde met Hendrikje.
1.1.3.1.1.2.1 NN van Eelde, dochter van Rutger van Eelde (zie 1.1.3.1.1.2). NN trouwde met Otto Polleman. Otto is geboren omstreeks 1300, zoon van Rudolf Polleman Clencke en [waarschijnlijk] NN van Ruinen.
Notitie bij Otto: Vermeld in een lijst van inkomsten uit ca 1330 van de bisschop van Utrecht, als leenman van een goed in Arlo (Haerlo bij Peest ?) en in Roden. Samen met Berthold Knas (van Eelde) ook aangeslagen voor goederen in Eelde.
Tussen 1365 en 1382 wordt een Otte Polleman vermeld als burgemeester van Groningen.
Kinderen van NN en Otto:
1 [waarschijnlijk] Hendrik Polleman [1.1.3.1.1.2.1.1]. Hendrik is overleden na 1391.
Notitie bij Hendrik: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
2 [waarschijnlijk] Hille Polleman. Volgt 1.1.3.1.1.2.1.2.
3 [waarschijnlijk] Herman Polleman, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.3.1.1.2.1.3.
1.1.3.1.1.2.2 Bertold Knas van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van [waarschijnlijk] Rutger van Eelde (zie 1.1.3.1.1.2). Bertold is overleden na 1340, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Vermeld in een register van inkomsten van de BvU van een goed in de parochie Eelde samen met Otto Polleman (zijn zwager), omstreeks 1330. Dat goed zal een deel zijn van het oorspronkelijke landgoed Lemferding.
Woonde in 1340 in Eelde.
Oorkonde van 10 oktober 1340 waarin Bertold Knas van Eelde met Conrad van den Ghore, Bertold van Ansen, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensing, verklaren van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen wegens een doodslag (1000 mark vanwege de doodslag van upper Borch door de Friezen)
Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.
1.1.3.1.1.3.1 Egbert goldknape? van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van Thizo van Eelde (zie 1.1.3.1.1.3).
Kind van Egbert uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.1.3.1.1.3.1.1.
1.1.1.2.1.2.1.1 Johan I van Buckhorst is geboren omstreeks 1310, zoon van Willem II van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. Johan is overleden in 1361, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Johan: Zie Corpus van Reenen-Muller; oorkonde F095p33801
1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johanj een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst. Het ging hier om het gebruik van de nog onverdeelde broekgronden. De helft, die zich naar de richting van Hattem uitstrekte kreeg de abt van Stavoren in bezit. Hierop is bij Hattem het klooster Claarwater gesticht na verkregen toestemming van Reinald IV graaf van Gelre, en hier vestigden zich nonnen die het klooster aan het Zwarte Water wensten te verlaten.
Oorkonde van 31 maart 1348: Reynolt hertog van Gelre graaf van Zutphen oorkondt dat hij in aanwezigheid van de leenmannen Arnt van Erkell, Zweder van ....., Aelert van Driell en Henrick die Kock ridders heeft beleend Johan van Buckhorst met de tienden over Hattemre enck strekkend tot Doornspyck toe, Buchorster weerdt in het kerspel Zallick aan de Zwolse zijde van de IJsel met tienden en toeebhoren, het goed de bijvanck dat Willem van Buchorst van hem in leen houdt, het goed opten oirde in het kerspel Zallick, de manschap van het goed te Spoelde met een waar in Mastebroick, de manschap van het goed toe Scoenenberch in het kerspel Oelst, de manschap van de tienden en haeve te Haevenynchem met de Hilken Kaete in het kerspel Ulsen.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1340 met Agnes van Heeckeren, ongeveer 30 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1310, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze en Mechteld van Randwijck.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Willem van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.1.1]. Willem is overleden op 31-10-1415.
2 Johan II van Buckhorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.
3 Aleid van Buckhorst, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.
1.1.1.2.1.2.1.3 Willem van Buckhorst is geboren omstreeks 1318, zoon van Willem II van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. Willem trouwde met Lutgard van NN.
Kinderen van Willem en Lutgard:
1 Mia van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.3.1].
2 Stine van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.3.2].
1.1.1.2.1.2.1.4 NN van Buckhorst is geboren omstreeks 1320, dochter van Willem II van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. NN trouwde met Hendrik Stellinck.
1.1.3.1.1.2.1.2 Hille Polleman, dochter van [waarschijnlijk] Otto Polleman en [waarschijnlijk] NN van Eelde (zie 1.1.3.1.1.2.1). Hille is overleden na 1391.
Notitie bij Hille: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
Hille trouwde met nn. Hij is overleden vóór 1391.
Kinderen van Hille en nn:
1 Otto nn [1.1.3.1.1.2.1.2.1].
2 Johan nn [1.1.3.1.1.2.1.2.2].
3 Hendrik nn [1.1.3.1.1.2.1.2.3].
1.1.3.1.1.2.1.3 Herman Polleman is geboren omstreeks 1320, zoon van [waarschijnlijk] Otto Polleman en [waarschijnlijk] NN van Eelde (zie 1.1.3.1.1.2.1). Herman is overleden na 1391, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Herman: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
8 april 1405; Herman en symon Polleman verklaren aan bisschop Frederick van Blankenheim verkocht en opgedragen te hebben het zwanevlot in het land van drnethe en het gerecht van Zeelwert, benevens de 7e penning en het gerecht en de heerlijkheid die zij en hunne voorouders aldaar gehad hebben.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Symon Polman [1.1.3.1.1.2.1.3.1].
2 Hendrik Polman [1.1.3.1.1.2.1.3.2].
3 Otto Polman [1.1.3.1.1.2.1.3.3], geboren omstreeks 1340. Otto is overleden na 1382, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Otto: Als één van de burgemeesters van Groningen tussen 1365 en 1382 wordt een Otto Polleman vermeld.
Zie www.diachronie.nl/corpora/crm14/
Zie ook bij zijn grootvader.
In 1373 staat vermeld dat Otto Pollemans aan de westkant van de Haddingestraat woonde en dat zijn buurman Johan ter Venne was.
1.1.3.1.1.2.2.1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde is geboren omstreeks 1330, zoon van Bertold Knas van Eelde (zie 1.1.3.1.1.2.2) en NN van NN. Roelof is overleden omstreeks 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van de bisschop van Utrecht uit 1395, waarin hij vermeld wordt als een vijand van de bisschop.
Oorkonde 1385: Groningen: Roelof Knasse verkoopt aan Baye Goden Jacobs drie grazen land en een half gras land met halve stal. Burgemeesters waren Herman Kater, Ghert Lewe, Wicbolt Maurissinghe, Wicbolt Everdeszoon, Ghert Paesdach en Ecbert Vorhouwens.
Roelof trouwde met NN van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 [waarschijnlijk] Johan (ter Venne) Knasse (Cnasse), geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.1.
2 Bertold Roelofs Knasse, geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.
1.1.3.1.1.3.1.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1325, zoon van Egbert goldknape? van Eelde (zie 1.1.3.1.1.3.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.3.1.1.3.1.1.1.
1.1.1.2.1.2.1.1.2 Johan II van Buckhorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Johan I van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1) en Agnes van Heeckeren. Johan is overleden in 1418, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was Heer van Zalk, Ambtman van Diepenheim, van Coevorden en kastelein van Coevorden.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht. "Jan van Bockhorst houdt het dagelijks gerecht binnen het kerspel Zalk, met al zijn toebehoren." Idem het gerecht te Kamperveen, de tienden te Zalk, de tienden te Hattem en de tyns op Kamperveen.
Johan:
(1) trouwde met Ermgard van Hackfort.
(2) trouwde met Elisabeth genaamd van Almelo (Lyse) van Heeckeren. Lyse is geboren vóór 1383, dochter van Evert van Heeckeren van der Eze en Beatrix van Almelo. Lyse is overleden na 1437, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lyse: Overleden na 1437.
Notitie bij Lyse: Huwt vóór 1401 Johan (II) van Buckhorst, heer van Zalk, weduwnaar van Ermgard van Hackfort, zoon van Johan (I) van Buckhorst van Zalk en Agnes [van Heeckeren], knape, vermeld 1363-1418, ambtman van Diepenheim 1394, ambtman en kastelein van Coevorden en Drenthe 1405-1412, overl. ca. 1418.
Kinderen van Johan en Ermgard:
1 Agnes van Buckhorst, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.
2 Johan III van Buckhorst, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.
3 Gerrit van Buckhorst, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.
4 Willem van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.1.2.4], geboren omstreeks 1393.
1.1.1.2.1.2.1.1.3 Aleid van Buckhorst is geboren omstreeks 1350, dochter van Johan I van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1) en Agnes van Heeckeren. Aleid trouwde met Bertold Hagen. Bertold is geboren omstreeks 1350, zoon van Herman Hagen en Griete van Ansen. Bertold is overleden omstreeks 1437, ongeveer 87 jaar oud. Bertold trouwde later met Mechteld de Vos van Steenwijck (ovl. vóór 1492).
Notitie bij Bertold: Vermeld als "Olde" Bertold Hagen. Was in 1434 kastelein van Kuinre.
Bezitter van het Huis Oldhagendsdorp te Vollenhove.
1437: Akte, waarbij de magistraat van Vollenhove uitspraak doet in een geschil tussen de kinderen van Bertold Hagen en Gyssele, dochter van Engbert Dillens, over een som gelds. Regest nr. 53, 1437.
1438: Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Bertold Hagen tussen Gyssele, dochter van Engbert Dillens, weduwe Hagen, en Herman Hagen, zijn zusters Griete en Johanna Hagen, vrouw van Gerrit Stelling. Regest nr. 55, 1438.
Kinderen van Aleid en Bertold:
1 Herman Hagen. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.
2 Griete Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.2].
3 Johanna Hagen. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.1 Johan (ter Venne) Knasse (Cnasse) is geboren omstreeks 1350, zoon van [waarschijnlijk] Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.1.3.1.1.2.2.1) en NN van NN. Johan is overleden na 1409, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: Mogelijk dezelfde persoon als Johan ter Venne, vermeld in een oorkonde van 1373 (Corpus van Rheenen) als buurman van burgemeester Otte Polleman wonend aan de westkant van de Haddingestraat in Groningen.
Request 10 januari 1409 archief Dickninghe.
Johan Cnasse en Ghebbe, echtelieden, nemen in erfpacht van de abdij te Dickninghen Hunynghegoed c.a. in de marke en het kerspel te Diever. naast ruim 4 mudden land van henzelf, die zij verbinden voor de betaling der pacht, behalve de ongemeten hofstede tot Huningheerf behorende, tegen 35 stede mudden rogge en "alle kercheren to Diever" 5 Groninger schat rogge des jaars. Met bepalingen omtrent de betaling, omtrent herbouw na brand enz. Met bezegeling door de deken van Drenthe.
Johan trouwde met Ghebbe NN.
1.1.3.1.1.2.2.1.2 Bertold Roelofs Knasse is geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen, zoon van Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.1.3.1.1.2.2.1) en NN van NN. Bertold is overleden omstreeks 1419, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genaamd Knasse ter Venne en Knas ter Veen. Komt voor in een lijst van Drenten van 1395 die de bisschop van Utrecht gehuldigd hebben en die bisschop dus steunen.
Oorkonde van 1398 waarin Bertolt Knasse grond verkoopt in Lieuwerwolde.
Vermelde namen: Zweder van Winde als één van de burgemeesters van Groningen en Beneken van Wildeshuzen was de koper.
Regest 63 Heilige Geest Gasthuis 5 mei 1415: Bertold Knasse, anders geheten van der Venne, schenkt al zijn land in Lywerdewolde, ongeveer 21 grazen, aan de heer Johan Namine, provisor van den Heiligen Geeste toe der armen, opdat men voor hem en zijn vrouw Yde zal bidden.
Bertold trouwde met Yde van NN.
Kind van Bertold en Yde:
1 Roelof Knasse, geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.
1.1.3.1.1.3.1.1.1 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1350, zoon van NN van Eelde (zie 1.1.3.1.1.3.1.1). Thezo trouwde met Ghese van NN.
Notitie bij Ghese: 1396 Ghese en haar zonen Jonge Tesens van Eelde, Egbert Tesens en Herman Strale verkopen tienden aan Ludeken, de hofmeester van Essen.
Kinderen van Thezo en Ghese:
1 Egbert van Eelde [1.1.3.1.1.3.1.1.1.1].
2 Herman Strale van Eelde [1.1.3.1.1.3.1.1.1.2].
3 Thezo de jonge van Eelde [1.1.3.1.1.3.1.1.1.3], geboren omstreeks 1375.
1.1.1.2.1.2.1.1.2.1 Agnes van Buckhorst is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan II van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort. Agnes trouwde met Coenraad de Vos van Steenwijck. Coenraad is geboren omstreeks 1355 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen.
Notitie bij Coenraad: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
In 1406 beleent met de hof te Dwingelo
Kind van Agnes en Coenraad:
1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.
1.1.1.2.1.2.1.1.2.2 Johan III van Buckhorst is geboren omstreeks 1385, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort.
Notitie bij Johan: Oorkonde van 29 augustus 1441: Roloff Hondenberch die jonghe belooft, als een guet coopman, Johan (van Buckhorst ?) schadeloos te zullen houden van zijn borgtocht aan Egbert Mulerts.
Oorkonde 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst. Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
Johan trouwde met Zwene. Zwene is overleden op 02-12-1476.
Kind van Johan en Zwene:
1 Margaretha van Buckhorst, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1.
1.1.1.2.1.2.1.1.2.3 Gerrit van Buckhorst is geboren omstreeks 1390, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort. Gerrit trouwde met Aleid van Hoenlo.
Kinderen van Gerrit en Aleid:
1 Herman van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.1]. Herman is overleden op 19-11-1478.
2 Johan van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.2].
3 Gerd van Buckhorst [1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.3].
4 Willem III van Buckhorst, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.4.
1.1.1.2.1.2.1.1.3.1 Herman Hagen, zoon van Bertold Hagen en Aleid van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.3). Herman is overleden in 1492.
Notitie bij Herman: Akte, waarbij Roelof van den Clooster zich garant stelt voor de helft van de bruidschat, door zijn broer Reinolt van den Clooster toegezegd mee te geven aan Reinolts dochter Arentje bij haar huwelijk met Herman Hagen, 1454. Met een akte van approbatie van de leenkamer van het huis Ruinen, voor wat betreft de Ruinense leengoederen. Regest nrs. 70 en 72, 1454.
Akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van Herman Hagen, zijn vrouw Arentje van den Clooster en van Mechteld de Vos van Steenwijk, weduwe van Bertold Hagen, tussen hun kinderen en haar kleinkinderen. Authentiek afschrift, ongedateerd (1492). Regest nr. 135, 1492.
Herman:
(1) trouwde met Arnolda (Arentje) van den Clooster. Arnolda is een dochter van Reynold van den Clooster en Straele van Voorst.
(2) trouwde in 1454 met Arentje van den Clooster, ongeveer 19 jaar oud. Arentje is geboren omstreeks 1435.
Kinderen van Herman en Arentje:
1 Hendrik Hagen, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.
2 Johan Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.2], geboren omstreeks 1472.
3 Herman Mr. Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.3], geboren omstreeks 1475. Herman is overleden in 1525, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Herman: Stukken betreffende geldleningen door de gebroeders Hendrik, Johan en mr. Herman Hagen aan Georg Schenk van Toutenburg". Regest nrs. 163, 165, 166, 167, en 168, 1502.
Tussen 1508-1522, stukken betreffende het optreden van Mr. Herman Hagen als raad van de bisschop van Utrecht.
Akte, waarbij de drie steden Deventer, Kampen en Zwolle, verklaren aan Herman Hagen, kastelijn van Kuinre, te zullen restitueren de door hem voorgeschoten gelden voor de wederopbouw van het huis te Kuinre, dat was verwoest in de oorlog met de hertog van Gelre. Regest nr. 190, 1512.
Testament van mr, Herman Hagen. Regest nr. 212, 1524.
Stukken betreffende de bereddering van de nalatenschap van mr. Herman Hagen. Regest nrs. 210, 216 en 217, 1525 en 1526.
1.1.1.2.1.2.1.1.3.3 Johanna Hagen, dochter van Bertold Hagen en Aleid van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.3). Johanna trouwde met Gerrit Stelling.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1 Roelof Knasse is geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een, zoon van Bertold Roelofs Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2) en Yde van NN.
Notitie bij de geboorte van Roelof: geboortedatum ook vermeld als ± 1390
Roelof is overleden vóór 1477, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd Roelof Knasse ter Venne.
Genoemd in een oorkonde van 1440 als buur??
Omstreeks 1450 vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Roelof Kysemer of Coseman??.
Roelof trouwde met NN (1) van Steenwijk. NN is geboren omstreeks 1410, dochter van Arent van Steenwijck en Femme van Ansen.
Kinderen van Roelof en NN:
1 Bartold Knasse, geboren omstreeks 1425 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.1.
2 Johan (de oude) Knasse, geboren omstreeks 1427. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.
3 NN Knasse, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.3.
1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge, zoon van Coenraad de Vos van Steenwijck en Agnes van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.2.1). Hendrick is overleden in 1457.
Notitie bij Hendrick: Een brief mit een uijthangend segel in dato 1410, waerbij Harmen Polman gelavet heeft Hendrick van Steenwijck toe waeren ende te vestijgen den tende toe Geess, leenruijrich den bisschop van Utrecht. Met noch een brief in dato als voren ende van gelijcken inholt geteijckent eodem, 1410 [juli 7].
NB Lembeck, Urkunden nr. 209.
Een brief mit een uijthangend segel in dato 1411 op Johannesdach evangeliste, waerbij Harmen Polmans vercoft heeft an Hendrick de Vos van Steenwijck twe deel van den alingen tiende toe Geess, groff ende smal, gelegen in den kerspel van Asterhessel., 1411 juni 24.
NB Lembeck, Urkunden nr. 213.
Een brief mit 4 uijthangende segels in dato 1426 op St. Gallenavont, waerbij Reinolt de Vos met sijnen neef Hendrick de Vos avercomen is, dat Hendrick die Vos vorschreven voor een tijt van 6 jaren sal gebruken alle sijne goederen in Drente gelegen ende dat Reinolt daer tegens Hendricx goederen in Veluwen gelegen., 1426 november 15 (?).
NB Niet meer aanwezig.
Hendrick:
(1) trouwde met Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck. Lyse is geboren omstreeks 1387, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck en NN van Ruinen. Lyse is overleden in 1418, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Lyse: In 1408 verklaren de kinderen van Berthold de Vos dat zij hun aandeel in de erfenis van hun grootouders de Vos/van Ansen hebben ontvangen.
(2) trouwde met Mechteld (Mette) van Gheesteren.
Kinderen van Hendrick en Lyse:
1 Johanna de Vos van Steenwijck [1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.1].
Notitie bij Johanna: 1458 priorin van Dickninge
2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.
3 Roelof de Vos van Steenwijck tot Entinge [1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.3], geboren vóór 1418.
Notitie bij Roelof: 1404: Quitongh met een uijthangend segel in dato 1404, waerbij die priorisse van Langenhorst bekent van Rolef de Vos ontfangen te hebben sodaene 100 golden Rinsche gulden als Rolef van Beverfoerde het vorschreven stift Langenhorst bij testamente gegeven hadde., 1404.
NB Niet meer aanwezig.
1447: Een brief mit een uijthangend segel, waerbij Hendrick de Vos de jonge vercoft heft an Rolef de Vos, sijn neve, 4½ Arents gulden jaerlix uijt sijn huijs gelegen binnen Ruinen, gedatiert 1447 des saterdaegs na sondach Jubilate., 1447 mei 6.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Omstreeks 1453 meerdere akten waarbij Roelof de Vos gronden aankoopt in Dwingelo, Leggelo, Ruinen en omgeving.
1457: Een brief met 4 uijthangende segelen in dato 1457 op Lamberti-avent, waerbij Jan van Steenwijck ende Roeleff de Vos malcanderen in lijffpacht averlaeten dat achtendeel van de theende toe Dalen, eigendomelick toebehoerende Roleff de Vos, ende Arent den teinde tot Dwingelo, toebehoerende Jan van Steenwijck., 1457 september 16.
NB Lembeck, Urkunden nr. 421.
2 augustus 1493: Een brief met een uijthangend segel in dato 1493 den 2 augusti waerbij Rolef de Vos van Steenwijck bekent dat Zeijger van Voorst van Rechteren ende sijn huijsffrouwe an hem voldaen hebben sodanijge sommen als sij an wijlen Rolef van Bevervoorde avergifft van 1400 gulden Rinsche gulden staende op het ampt Vollenhoe uijt toe kieren belaeft hadden, gelavende hij Roleff de Vos die selve te verinteressen van 20 penningen een., 1493 augustus 2.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Een brief met 2 uijthangende segelen in dato 1493 den 2 augusti, waerbij Seijger van Voorst van Rechteren ende Anna van Beverfoerde, eheluijden, avergedragen hebben Rolef de Vos van Steenwijck een rente van 70 golden Rijnsche gulden jaerlix ofte 1400 golt gulden capitaell die wijlen haeren oom Roelef van Beverfoerde hadde liggen an die castileinschap, scholtampt ende rentampt van Vollenhoe., 1493 augustus 2.
NB Niet meer aanwezig.
Een schadeloesbrieff met een uijthangend segel in dato 1497, waerbij Zeijger van Rechteren van Voort quijtscheldet Roloff de Vos van sodaene 1400 golden gulden als Rodolff van Bevervoorde hem ende sijn huijsfrouwe gegeven hadde, liggende op ’t ampt van Vollenhove., 1497.
NB Niet meer aanwezig.
1.1.1.2.1.2.1.1.2.2.1 Margaretha van Buckhorst is geboren omstreeks 1425, dochter van Johan III van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.2.2) en Zwene. Margaretha trouwde met Gosewijn Schaep.
1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.4 Willem III van Buckhorst is geboren omstreeks 1420, zoon van Gerrit van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.2.3) en Aleid van Hoenlo. Willem is overleden op 18-11-1501, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Willem: 6 en 7 oktober 1460: eerste Rechtdag en Claring van Bisschop David van Bougondien in zijn slot te Vollenhove. Aanwezig de ridders Willem van Buchorst, Otto van Rechteren en Derk Kamferbeke. Verder Alef van Rutenberge, Aernt van Bevervoorde, Boldewijn van Rutenberge, Johan van de Cloester, Henrik van Oostenwolde, Aernt Sloet, Henrik van Rutenberge, Johan ter Hellen, Johan en Pelgrim van IJsselmuiden, Frederic Borre, Roelof van Ansen, Herman Hagen, Hessel Mulert, Egbert van Rutenberge, Sijse van den Cloester, Roelof van Bevervoorde, Gerrit van IJsselmuiden, Evert Kruese en Evert van Wijtmen. Verder Schepenen van Deventer, Campen en Zwolle.
Voorts zal geen Riddermatige, die burger in de steden of denzelven met ede verbonden is, mede ter Claring gaan of zijn, tenzij hij daartoe, als Schepen van één der drie steden Deventer Campen of Zwolle, volgens oude gewoonte afgevaardigd worde.
Oorkonde van 10 augustus 1476:
Johan van Langeraeck, Gabell Grijs en Thonis ter Maet schepenen van Huessen vidimeren de acte van 1476 ipso die Laurencii Martyris, waarbij Johan van Eymeren en Thonis ter Maet schepenen van Huessen oorkonden dat voor hen door Willem van Bockhorst ridder en Alit van Hessen diens vrouw is getransporteerd aan Willem vander Wey van hun erve en goed in het schependom van Huissen.
Met het uithangend schepenzegel van Huessen.
1489 juni 20: Johan van Diepholt, scholaster te Deventer, doctor in de beide rechten, Arnoldus Mulert, Geerdt Mulert, rentmeester van Sallant, scheidslieden vanwege heer Willem van Buchorst, ridder, ter ene zijde, en Johan van Twickel, Arent van Keppel en Hermen Kruse, scheidslieden vanwege Johan, Hermen en Gheerd van Buchorst, gebroeders, oorkonden, dat zij een schikking gemaakt hebben over de uitleg van de voor Johan van Diepholt, scholaster te Deventer, doctor in de beide rechten, Pouwel van Amersoeyen, doctor, Arnoldus Mulert, meyster Syno van der Schuylenberch, doctor in het wereldlijk recht, Johan van Twickel en Arnd van Keppel verleden akte op veneris post Jacobi [30 juli] 1479, en bepalen nu,
- dat heer Willem van Buchorst, ridder, na de dood van zijn zuster aan de gebroeders Johan, Hermen en Gheert zal betalen vijf honderd goudgulden, waarvoor heer Willem door Johan van Buchorst en zijn broers zal worden kwijtgescholden de vijfendertig rijnse gulden die heer Willem beurt uit de Maenbeke ingevolge een akte van minnelijke schikking;
- Johan van Buchorst zal behouden de weide, die gekocht is van Bartolt van Ansen;
- heer Willem zal kwijtschelden alle achterstallige betalingen van een schuld van vierenzestig herenponden, ingevolge een eerdere akte van minnelijke schikking;
- Johan, Herman en Geert van Buchorst, gebroeders, zullen ten behoeve van heer Willem binnen zes weken een rente vestigen van zestig herenponden, jaarlijks te betalen op Sante Peter ad cathedram, welke rente gelost mag worden met twee duizend gouden rijnse gulden;
- dat beide partijen elkaar zullen bijstaan in het geschil met heer Evert van Wilp en dat de daaruit voortkomende kosten gelijkelijk zullen worden verdeeld;
toen dit besloten is, waren hierbij nog tegenwoordig de gedeputeerden van de raad van Campen, meyster Goesen van Hattem, Johan van Vene, Evert van Lyntelloe, Hendrick Mulert en Egbert Mulert;
tenslotte is deze akte in tweevoud opgemaakt en gezegeld door de oorkonde
http://peter.kuipers-ict.nl/getperson.php?personID=I2393&tree=kuipers1
Oorkonde van 25 september 1480:
Henrich van Vilsteren, richter van Sallick, oorkondt dat voor hem en keurnoten Henrich Pael en meister Tideman van den Vene door Willem van Buckhorst, ridder, aan de priorin en het convent te Broenope buiten Campen is opgedragen een jaarrente uit de cyns te Sallichk en uit de huizen en erven daartoe behorende, en wel voor de schuld van Swene, Johans weduwe van Buchorst.
Willem trouwde met Alyt van Hessen.
Kind van Willem en Alyt:
1 Johan van Buckhorst, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.4.1.
1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1 Hendrik Hagen is geboren omstreeks 1470, zoon van Herman Hagen (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1) en Arentje van den Clooster. Hendrik is overleden na 1538, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik Hagen en Pelgrina van den Ruitenberg, Regest nr. 136, 1492.
Akte, waarbij Elisabeth van Viermundt, vrouw van Bartold van der Eze, aan Hendrik Hagen toestemming verleent om een jaarlijkse rente af te lossen. Regest nr. 180, 1507.
1518-1528, stukken betreffende het optreden van Hendrik Hagen als lid van de ridderschap van Vollenhove.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1492 met Pelgrina van den Ruitenborgh.
(2) trouwde, ongeveer 68 jaar oud, in 1538 met Elisabeth Goymans.
Notitie bij Elisabeth: Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Hendrik Hagen en Elisabeth Goymans. Regest nr. 242, 1538.
Kinderen van Hendrik en Pelgrina:
1 Boldewijn Hagen, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.
2 Margaretha Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.2], geboren omstreeks 1505. Margaretha is overleden na 1516, minstens 11 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Aflaatbrief door Joannes Angelus Arcimbold, commissarius apostolicus, gegeven aan Margaretha Hagen te Vollenhove, wegens bijdragen voor de bouw van de nieuwe basiliek van St- Pieter te Rome, 1516.
3 Maria Hagen, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.1 Bartold Knasse is geboren omstreeks 1425 in Westervelde, zoon van Roelof Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk. Bartold is overleden in 1492, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Bartold: 1480. Vermeld in een oorkonde van de abdij te Assen als schulte van Norch.
15 mei 1484: De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Was schulte van Norg 1487-1491.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.

In 1700 wordt de leenplicht afgekocht door Warmolt Lunsingh van Gerhard Sloet tot Canneveld en Singraven, met de Oldenhof, Oosterhavinge en Westerhavinge.
Bartold bleef kinderloos. Bartold trouwde met Gese Egberts.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2 Johan (de oude) Knasse is geboren omstreeks 1427, zoon van Roelof Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk. Johan is overleden omstreeks 1502, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: In 1450 vermeld; woonde op het erf Zybertinghe te Een. Vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Jan Bagiens of Baijens.
12 maart 1481; Johan Knasse en zijn vrouw zijn erfgenamen van Henrick Brinckinge en verkrijgen grond op de es van Vries van Ludekin Levinge van Zeyen. Johan Knasse bezit daar ook al grond.
9 juni 1484: David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, beleent Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van Timan Avinge) met Wrentinge-goed te IJde, ten behoeve van de Onze Lieve Vrouwe- en St. Bonifacius-vicariën in de kerk van Vries. Van deze belening worden uitgesloten de penningenpacht en het reeds verkochte erf, dat vroeger tot het goed behoorde. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Johan Stelling, Albert van Steenwijk en anderen. Bezegeld door de bisschop.
Oorkonde 15 mei 1484:
De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Verkrijgt na de dood van zijn broer Bartold in 1492 het leengoed in Een.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Oorkonde van 29 april 1498;
Johan Knasse verklaart verkocht te hebben aan zijn vrouw Henrick een half waardeel in de marke Lieveren, behorend tot het erf te Langelo dat hij reeds aan haar verkocht had. Maar aangezien er bij de stoklegging voor het erf te Langeloo geen buren uit Lieveren aanwezig waren, verklaart hij nu de stok wel aan haar gelegd te hebben voor buren van Lieveren, te weten Albert Sinninge, oude Johan Sinninge en anderen. Bezegeld door Johan Knasse en Luyken Campinge.
Johan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1460 met Hendrikje Tymens Aving, ongeveer 30 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1430, dochter van Tideman (Tymen) Avinge. Hendrikje is overleden na 1505, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde 25 april 1502:
Wigbold Lewe verklaart overgegeven te hebben aan Henrick Knasse (is weduwe van Johan Knasse) twee akkers op de es van Zeijen, waartegenover Henrick aan Wigbold afstaat Vordinghe-kamp. Wigbold verklaart voor zichzelf en voor zijn pachters zich het recht van overweg te hebben voorbehouden. Hij verklaart haar de stok hiervoor gelegd te hebben voor buren van Zeijen, te weten Henrick Levinge en Johan Levinge. Bezegeld door Johan ter Borch.
Oorkonde van 14 maart 1505:
Johan Schaffer, burgemeester van Groningen, oorkondt dat Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaard hebben voldaan te zijn door Rene, weduwe van Vreest, voor de helft van een rente van tien mud rogge,die wijlen Johan Knasse ten behoove van Vreest en zijn vrouw Reneke gevestigd had op al zijn goederen te Donderen in het kerspel Vries. De andere helft van die rente mag Rene innen, totdat Johan Knasse of zijn erfgenamen hem aflossen. Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaren Rene daarop te kwijten en tevens dat de weduwe van Johan Knasse, Hendrick Knasse, aan hen de andere helft van die rente heeft afgelost met 20 Bourgondische golden Rijns guldens en 20 Overlansche guldens en met de volle pacht (deze halve rente was Eetke aangeërfd door de dood van haar oom Vreest). Zij verklaren Henrick Knasse hiervoor te kwijten en haar de stok daarvoor gelegd te hebben voor buren van Donderen, te weten Johan Lunsche en Roelof Leerdinghe. Bezegeld door Johan Schaffer, burgemeester van Groningen.
Kinderen van Johan en Hendrikje:
1 Arend Knasse. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.1.
2 Willem Knasse [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.2], geboren omstreeks 1460. Willem is overleden na 1529, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Willem: Vermeld 1520-1529
3 Johan (de jonge) Knasse, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.3 NN Knasse is geboren omstreeks 1430, dochter van Roelof Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk. NN trouwde met Johan Barelds. Johan is geboren omstreeks 1420.
Kinderen van NN en Johan:
1 Jonge Johan Barelds, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.3.1.
2 Roelof Barelds [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.3.2], geboren omstreeks 1455.
1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge, zoon van Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1) en Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck. Johan is overleden in 1480.
Notitie bij Johan: 1436: Scheidsrechterlijke uitspraak tusschen Johan de Vos en Rolof de Vos van Steenwijck met betrekking tot de verdeeling van den ouderlijken boedel, waarbij aan Johan wordt toebedeeld het goed Batinge te Dwingelo c.a. (behalve het halve hooiland in het broek en de Moelenwoert), de Loe-hofstede, het vischrecht tot Batinge behoorend tot de Dwingeler brug, Hovinge-guet c.a., 2 erven te Ansen met een halve waar in het Anser holt, de tienden de Reebrugge met de tienden over Nye Houinge-guet in de marke van Ansen, her Aelefs-erf te Ansen, Folkerdinge-guet te Dwingelo, het halve goed te Wittelte, de Hiddinge-tiend te Dwingelo, de halve tiend te Gees, de halve boterpacht te betalen te Echten, 2 hofsteden te Dwingelo, de halve tins dien zijn vader bezat en de helft der roerende goederen; 1436
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Hendrick de Vos van Steenwijck [1.1.1.2.1.2.1.1.2.1.1.2.1].
Notitie bij Hendrick: Wordt op 22 september 1495 beleend met het huis te Batingen met de bergvrede, gelijk de gansche sate met de visscherijen en het Veen gelegen is, uitgenomen van de meiers van Anna, echte dochter van Coenraad de Vos, het behoud van het veen bij hen in gebruik; voorts de koolgaarden over de weg, het hooi- en weideland door Hendrik tot dusver gebruikt en ene halve waar in de Dwingelermarke, gelijk Anna voormeld, onder momberschap van haren oom, Reinald de Vos, des uitgegaan is.
1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.4.1 Johan van Buckhorst is geboren omstreeks 1450, zoon van Willem III van Buckhorst (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.2.3.4) en Alyt van Hessen. Johan is overleden na 1508, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Johan: 17 februari 1502: Extract uit het leenregister van Overijssel, waaruit blijkt dat Jan van Buckhorst, na doode zijns vaders Willem, met verschillende goederen in Vollenhove, Wijhe en Zalk is beleend.
Oorkonde van 11 september 1508:
Priorin en convent van Bronope bij Campen geven aan Johan van Buckhorst de olde Willemsoen kwijtschelding van alle aanspraken, die zij op hem of zijn voorvaderen hadden van wege Zwene van der Eze, juff. Arent van Buckhorst en van achterstallige renten, enkele uitgezonderd.
Met het uithangend principaalzegel van het convent en de uithangende zegels van Evert van den Vene en Otto Budel schepenen van Kampen.
Oorkonde van 21 maart 1508:
Johan Relinck schulte van Sallick oorkondt dat voor hem en keurnoten Wolter Wolfss en Goert van Ingen door Johan van Buckhorst en zijn vrouw Alyt overgedragen is aan Lomme Glauwe, weduwe van Symon Glauwe, een jaarrente uit hun veer, veerstal en toebehoren te Sallick, en uit hun koeweide en de hele Buckhorster weert.
Oorkonde van 1504:
Lambert Arntsen richter van Zallick oorkondt dat voor hem en keurnoten Egbert Beteker en Johan Lubberts door Johan van Buckhorst en zijn vrouw Aleit met hun zusters Nese en Marie van Buckhorst aan abt, priorin en convent van Dicknynghe 18 heren pond ’s jaars uit de pacht van 20 morgen land gelegen boven Buckhorst strekkend oostwaarts tot de dijk, zuidwaarts aan de Waede, westwaarts tot de Meente en noordwaarts tot de Sandtkamp.
Met de uithangende zegels van de oorkonder en Johan van Buckhorst. Gecancelleerd. Dorsaal eigenhandige aantekening van Willem van Buckhorst betreffende de aflossing op 17 mei 1555 na het overlijden van zijn tante Agnes in 1549.
Johan:
(1) trouwde met Alyt.
(2) trouwde met Zwene.
Notitie bij Zwene: 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst.
Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1 Boldewijn Hagen is geboren omstreeks 1500, zoon van Hendrik Hagen (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1) en Pelgrina van den Ruitenborgh. Boldewijn is overleden omstreeks 1575, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Boldewijn: Brief van de stadswijnmeesters van Zwolle betreffende het voldoen door Boldewijn Hagen van verteringen, gemaakt door wijlen Johan Sloet in het wijnhuis te Zwolle, 1547.
Akte, waarbij het dijkbestuur van Vollenhove Boldewijn Hagen vergunt een hek te mogen plaatsen bij de Puthof. Regest nr. 328, 1561.
Akte van schenking door Bolidewijn Hagen aan Anna Hendriks van een lijfrente. Regest nr. 351, 1568.
Stukken betreffende de afwikkeling van de verdeling van de nalatenschap van Bolidewijn Hagen, 1577-1582.
Boldewijn trouwde met Ida van Welvelde.
Kinderen van Boldewijn en Ida:
1 Jurjen Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.1].
2 Anna Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.2].
3 Pelgrim Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.3].
4 Pelgrim Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.4], geboren omstreeks 1505.
5 Johan Hagen, geboren omstreeks 1510. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.5.
6 Hendrik Hagen, geboren omstreeks 1540. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.6.
1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.3 Maria Hagen is geboren omstreeks 1505, dochter van Hendrik Hagen (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1) en Pelgrina van den Ruitenborgh. Maria is overleden omstreeks 1566, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Maria: Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Maria Hagen, vrouw van Peter Leest, organist, tussen haar zoon Johan Leest en Boldewijn Hagen. Regest nr. 344, 1567.
Maria trouwde met Peter Leest.
Beroep:
organist
Kind van Maria en Peter:
1 Johan Leest [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.3.1].
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.1 Arend Knasse, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2) en Hendrikje Tymens Aving. Arend is overleden na 1548. Arend trouwde met N Hiddingh.
Kind van Arend en N:
1 Hendrikje Knasse [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.1.1].
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3 Johan (de jonge) Knasse is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2) en Hendrikje Tymens Aving. Johan is overleden na 1531, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Johan: 31 mei 1511: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse de jonge (na de dood van zijn vader Johan Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Boldewijn van Voorst, Geerloch Putzeler en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
In 1524 verkoopt hij land in Roden samen met zijn vrouw Grete.
Is in 1531 lid van de etstoel van Drenthe namens Noordenveld en voert in dat jaar een proces met de buren van Norg.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1490 met Grete Hiddingh. Grete is een dochter van NN Hiddingh en Wobbe Avinge.
Kinderen van Johan en Grete:
1 Johanna Knasse, geboren omstreeks 1495. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.1.
2 Bertha Knasse, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.2.
3 Hendrikje Knasse, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.3.1 Jonge Johan Barelds is geboren omstreeks 1450, zoon van Johan Barelds en NN Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.3).
Kinderen van Jonge uit onbekende relatie:
1 Roelof Jonge Johans Barelds [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.3.1.1].
2 Bareld jonge Johans Barelds [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.3.1.2].
1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.5 Johan Hagen is geboren omstreeks 1510, zoon van Boldewijn Hagen (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1) en Ida van Welvelde. Johan trouwde met Ebel Appolonia van Unia.
1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.6 Hendrik Hagen is geboren omstreeks 1540, zoon van Boldewijn Hagen (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1) en Ida van Welvelde. Hendrik is overleden omstreeks 1625, ongeveer 85 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1585 met Jaqueline van Dorp.
(2) trouwde, ongeveer 62 jaar oud, in 1602 met Sandrina van Erp.
(3) trouwde, ongeveer 80 jaar oud, in 1620 met Margriet van Twickelo.
(4) trouwde, ongeveer 84 jaar oud, in 1624 met Barbara van Beveland.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Adriana Hagen [1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.6.1].
2 Jurjen Jacob Hagen, geboren omstreeks 1600. Volgt 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.6.2.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.1 Johanna Knasse is geboren omstreeks 1495, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3) en Grete Hiddingh. Johanna is overleden na 1573, minstens 78 jaar oud. Johanna trouwde met Aloff van Limborch.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.2 Bertha Knasse is geboren omstreeks 1500, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3) en Grete Hiddingh. Bertha is overleden vóór 29-06-1573, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Bertha: Vermeld 29 juni 1573; Verdeling nalatenschap van haar overleden kind Joost Valcke dor haar zusters. Bertha en haar man zijn dan al overleden.
Bertha trouwde met B Valcke. B is overleden vóór 1573.
Kind van Bertha en B:
1 Joest Valcke [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.2.1]. Joest is overleden in 1573.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3 Hendrikje Knasse is geboren omstreeks 1505, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3) en Grete Hiddingh. Hendrikje is overleden omstreeks 1580, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde van 1 juli 1569:
Henrick Knasse, weduwe van Joachim Lunsche, enerzijds en de kerspellieden van Norg anderzijds, zijn overeengekomen aangaande de collatie van de vicarie te Norg als volgt: (1) Henrick Knasse en haar erfgenamen zullen eeuwig de "voorstemme" hebben, (2) de buren zullen de voorgedragene aannemen, wanneer hij een eerbaar en bekwaam persoon is, (3) de buren zullen niemand mogen nomineren, die niet door Henrick Knasse of haar erfgenamen is voorgedragen, (4) de buren zullen, wanneer zij een zoon of vriend benoemd wensen te zien, de "voorstemme" van Henrick Knasse vragen, (5) niemand mag zijn stem uitbrengen, voordat men in vergadering op het kerkhof bijeengekomen is, op straffe van verlies van die stem. Met ondertekening door de voogd van Henrick Knasse, Johan Hidding en de volmachten van de buren, te weten Hindrick Hiddinck, Jacob Willems, Egbert Pelinck, Jan Barels, Johan Fellens, Florijs Hanghe en Geert Wiltens.
Oorkonde van 29 juni 1573:
Henrick Lunsche, weduwe van Joachim Lunsche, met haar voogd Johan Hiddinge, enerzijds en Alof van Limborg en zijn vrouw Johanna, zuster van Henrick anderzijds, verklaren te zijn overeengekomen de nalatenschap van het overleden kind Joost van wijlen hun zuster Bertha Valcken samen te verdelen. Bezegeld door Dirck Huigen en ondertekend door de partijen.
Oorkonde van 2 oktober 1575:
Henrick Lunsche stelt samen met de gemeente van Norg aan Johan Knijff, bisschop van Groningen. voor om ten behoeve van de St. Maarten- en St. Nicolaas-vicarie in de kerk van Norg (waarvan Everardus Luffog afstand had gedaan) als vicaris te benoemen Roelof Eisinge. Gezegeld en ondertekend door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Notitie bij publiceren van Hendrikje: 1573 reqest 28. Overeenkomst met haar zuster Johanna omtrent de nalatenschap van het kind van wijlen hun zuster Bertha. (was gehuwd met B Valcke)
Hendrikje trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1545 met Joachim Lunsche, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Joachim: Datum huwelijk bij benadering.
Joachim is geboren omstreeks 1500, zoon van [misschien] Johan Lunsche.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Datum geboorte bij benadering.
Joachim is overleden omstreeks 1567, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Joachim: De familienaam Lunsche is waarschijnlijk afgeleid van Lünscher.
Dat betekent afkomstig uit Lüdenscheid = Lünscher in het Neder Saksisch.
Lüdenscheid ligt in Westfalen. In de middeleeuwen hebben meerdere adellijke families en kloosters uit Westfalen leengoederen verkregen in Noord Nederland en Noord Duitsland. (Zie ook bij Johannes Lunsche 1419)
29 juni 1559: Joachim Lunsche en zijn vrouw Henrick enerzijds en Johan Hanghe Florijs met zijn vrouw Lamme en Florijs Hanghe en zijn vrouw Marie anderzijds verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat Joachim Lunsche zal verkrijgen de hoogte en de laagte in Pokeshoef en van het begraven stuk veen die helft, die Hanghe en Florijs van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hebben en waarvan Joachim de andere helft al bezit, die hij op zijn beurt weer heeft gekocht van Roelof Dykers en zijn vrouw Lutgert. Hier tegenover verklaren Hanck en Florijs van Joachim verkregen te hebben de helft van het huis met tuin c.a¿ waarvan zij de andere helft van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hadden. Vervolgens verklaren zij overeengekomen te zijn, dat wanneer Joachim Lunsche een huis op het veen of de Pokeshoef zal bouwen, hij dan het recht van overpad over de gronden van Hanck en Florijs zal hebben. Ook is overeengekomen dat de kerkenpacht of herenschatting op het huis blijft rusten, zodat de Pokeshoef en het veen daarmee niet belast zijn en dat Johan Kornelis, meijer van Joachim Lunsche, de weg van het erf zal mogen blijven gebruiken. De partljen hebben elkaar voor deze overeenkomst van ruiling de stok gelegd voor erfburen, te weten Jacob Willems, Freek Bolens en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg.
Kinderen van Hendrikje en Joachim:
1 Herman Lunsche, geboren omstreeks 1550. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.
2 Johan Lunsche (Lunsinge), geboren omstreeks 1530. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.2.
3 NN Lunsinge, geboren omstreeks 1520. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.3.
4 [waarschijnlijk] NN Lunsche. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.4.
1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.6.2 Jurjen Jacob Hagen is geboren omstreeks 1600, zoon van Hendrik Hagen (zie 1.1.1.2.1.2.1.1.3.1.1.1.6). Jurjen is overleden in 1652, ongeveer 52 jaar oud. Jurjen trouwde met Lucia Aleida Penninck.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1 Herman Lunsche is geboren omstreeks 1550, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3).
Notitie bij de geboorte van Herman: Datum geboorte bij benadering.
Herman is overleden omstreeks 1632, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1604 overeenkomst met Gille Ulgers, weduwe van zijn broer Johan, waarbij Gille Ulgers afstand doet van de nalatenschap tegen 31 goudguldens per jaar.
10 april 1616 wordt hij beleend met de Stichtse goederen door Engelbert van Ensse ter Grote Schere, wegens zijn huisvrouw Anna van Steenwijk. Opmaak akte van scheiding van de nalatenschap van Herman Lunsche in 1635. Na het overlijden van Herman wordt Arent Barelds uit Oosterwolde aangesteld als voogd over de kinderen. Bezit in 1630 een erf/leengoed waar hij zelf op woont, twee erven in Norg die verhuurt zijn, drie in Westervelde, waarvan twee verhuurt en drie in Een die ook verhuurt zijn.
Herman trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1590 met Frekyen Brunniger, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Frekyen: Datum huwelijk bij benadering
Frekyen is geboren omstreeks 1565, dochter van Warmolt Brunniger.
Notitie bij de geboorte van Frekyen: Datum geboorte bij benadering.
Frekyen is overleden omstreeks 1630, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Frekyen: Afkomstig van Gasselte, het erf Hoeftinge (Hovinge)
Kinderen van Herman en Frekyen:
1 Joachim Lunsche, geboren omstreeks 1612. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.
2 Warmolt Lunsche [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.2]. Warmolt is overleden in 1649.
3 Grietje Lunsche. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.3.
4 Hendrik Lunsche [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.4]. Hendrik is overleden in 1651.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Datum overlijden bij benadering.
Hendrik bleef ongehuwd.
5 Hinderkien Lunsche, geboren omstreeks 1600. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.5.
6 Jantien Lunsche [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.6]. Jantien is overleden in 1650.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.2 Johan Lunsche (Lunsinge) is geboren omstreeks 1530, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3). Johan is overleden omstreeks 1603, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Datum overlijden bij benadering.
Notitie bij Johan: 28 april 1553: Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Johan trouwde met Gille Ulgers. Gille is een dochter van Ulger Ulgers en Evert(je) Grevinge.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.3 NN Lunsinge is geboren omstreeks 1520, dochter van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3). NN is overleden vóór 1553, ten hoogste 33 jaar oud. NN trouwde met Harmen Hendriks Hiddingh. Harmen is geboren omstreeks 1515, zoon van Hendrik Hiddingh. Harmen is overleden vóór 1553, ten hoogste 38 jaar oud. Harmen trouwde later met Arnt Zellen (±1525-na 1566).
Kinderen van NN en Harmen:
1 Hendrick Hiddinge [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.3.1], geboren omstreeks 1535.
Notitie bij Hendrick: Oorkonde van 28 april 1553:
Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Hendrik en zijn zusters waren in 1553 nog jong, woonden in Veenhuizen, maar hun ouderlijk huis stond in Norg en was ook nog hun bezit.

11 juli 1566: Arent Zellen, weduwe van Roelof Hiddinge, als moeder en voogdes, en Jacob Willems, mede namens de andere voogden over de kinderen van Roelof Hiddinge,namelijk Johan en Reinier, verklaren verkocht te hebben aan Wigbold van Ewsum, heer van Nienoord, de landerijen die zij via uitpanding verkregen hebben van de erven van Reinold van Burmania. Ze verklaren hiervoor de stok gelegd te hebbenaan de volmacht van Wigbold van Ewsum voor de erfburen, te weten Hindrik Hiddinck, Evert Eising, Haijnghe Florijs en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks,schulte van Norg en Veenhuizen.
2 NN Hiddingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.3.2], geboren omstreeks 1537.
3 NN Hiddingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.3.3], geboren omstreeks 1540.
4 NN Hiddingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.3.4], geboren omstreeks 1542.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.4 NN Lunsche, dochter van Joachim Lunsche en [waarschijnlijk] Hendrikje Knasse (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3). NN trouwde met Arent Barelds. Arent is overleden na 1630.
Notitie bij Arent: Door E Pelinck vermeld als Arend Barelds
In 1630 eigenaar van meerdere erven in Een.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1 Joachim Lunsche is geboren omstreeks 1612, zoon van Herman Lunsche (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Joachim is overleden omstreeks 1674, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Joachim: Wordt in 1632 beleend met de Stichtse goederen.
Rochtbrief van 1652 met de eis van Rolof Alting namens zijn vrouw Hinderkien Lunsche en haar zuster Grietien Lunsche om over te gaan tot de scheiding van de nalatenschap van Hindrik Lunsche.
In 1659 wordt overeenstemming verkregen.
In mei 1657 sloeg hij een zekere Rien Lamberts uit Norg dood.
Op 23 februari 1658 werd hij door de Landdag gerehabiliteerd, als hebbende gehandeld in noodweer. In 1662 werd hem weer zitting verleend in de Landdag.
Zijn kinderen noemden zich sinds die tijd Lunsingh.
Joachim trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1635 met Elisabeth Woltheri (Wolters), ongeveer 20 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1615, dochter van Wouter (Wolter} Anthonissen (Teunis) en Geertje Suinge. Elisabeth is overleden omstreeks 1673, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Joachim en Elisabeth:
1 Herman Lunsingh, geboren omstreeks 1647. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.
2 Wolter (Woltherus) Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.2], geboren op 03-06-1642. Wolter is overleden in 04-1680, 37 jaar oud. Wolter bleef ongehuwd.
3 Joachimus Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.3]. Joachimus is overleden na 1707.
4 Frederika Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.4], geboren op 09-03-1636. Frederika is overleden omstreeks 1675, ongeveer 39 jaar oud.
5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh, geboren op 30-04-1637. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.5.
6 Warmolt Lunsingh, geboren op 16-02-1651. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.
7 Hermannus Lunsche [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.7], geboren op 20-09-1639. Hermannus is overleden in 10-1639, 10 dagen oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.3 Grietje Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Grietje is overleden in 1655. Grietje:
(1) trouwde in 1634 met Richard Luilofs. Richard is overleden vóór 1638.
(2) trouwde in 1638 met Roelof Schuiringe.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.5 Hinderkien Lunsche is geboren omstreeks 1600, dochter van Herman Lunsche (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Hinderkien trouwde, ongeveer 35 jaar oud, in 1635 met Roelof Alting. Roelof is overleden na 1668.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1 Herman Lunsingh is geboren omstreeks 1647, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Herman is overleden vóór 13-06-1724, ten hoogste 77 jaar oud. Herman trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór 1685 met Lammechien Datema, ten hoogste 25 jaar oud. Lammechien is geboren omstreeks 1660, dochter van Himme Datema en Annegien Schuiringe. Zij is gedoopt in Roderwolde. Lammechien is overleden in 1726, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Herman en Lammechien:
1 Joachimus Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.1], geboren omstreeks 1686. Joachimus is overleden vóór 23-03-1723, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Joachimus: Uit Ons Waardeel 82/3:
Joachimus Lunsingh, overleden voor 23 maart 1723. Vermoedelijk niet gehuwd. Legt op 20 maart 1714 de eed af als landdagscomparant. Moet dan tenminste 25 jaar oud zijn. Werd op die dag benoemd tot luitenant in de compagnie van majoor Kettel. Werd geen kapitein en ook geen ritmeester. Op voorstel van zijn vader werd hij luitenant-kapitein in de compagnie van de kolonel van Echten.
2 Elisabeth Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.2], geboren omstreeks 1690. Elisabeth is overleden in 04-1760, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Uit Ons Waardeel 82/3:
Elisabeth Lunsingh bleef ongehuwd.
Elisabeth bleef ongehuwd.
3 Annegijn (Annegien) Lunsingh, geboren omstreeks 1690. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.
4 Margrieta Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.4], geboren omstreeks 1695. Margrieta is overleden omstreeks 1745, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Margrieta: Overleden tussen 1739 en 1749.
Margrieta bleef ongehuwd.
5 Frederika (Frerikjen) Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.5], geboren omstreeks 1695. Frerikjen is overleden op 01-04-1758, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Frerikjen: Op 8 april 1758 betalen haar zusters voor het zwarte laken. Zij zal dan even daarvoor zijn overleden.
Frerikjen bleef ongehuwd.
6 Henrica (Hinderica) (Hendrikje) Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.6], geboren omstreeks 1700. Hendrikje is overleden in 01-1780, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Uit Ons Waardeel 82/3:
Zij maakt op 7 augustus 1755 een wederkerig testament met haar zusters Elisabeth, Cornelia en Frederica.
Met haar zuster Cornelia alleen, nogmaals een wederkerig testament op 7 oktober 1771.
Henrica geeft op eind december 1771 het overlijden aan van haar zuster (Cornelia) en haar knecht.
Het opmaken van een wederkerig testament door de 4 ongetrouwde zusters Lunsingh in 1755 had kennelijk tot doel om het familiebezit uit handen te houden van Gasparus Wylant, die getrouwd was met hun zuster Annechien Lunsingh. en hun kinderen. Dit is echter slechts deels gelukt.
De reden daartoe is niet te achterhalen.
Henrica was kennelijk de sterkste en had het heft in handen bij het doen van zaken. Zij is van de 4 ongetrouwde zusters ook het laatst overleden.
7 Cornelia Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.7], geboren in 1711. Cornelia is overleden op 24-09-1771, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Uit Ons Waardeel 82/3:
Uit het overlijdensbericht van haar, opgemaakt door haar zuster Henrica, blijk dat zij in een kwijnende staat heeft geleefd, maar boven verwachting ruim 60 jaar oud is geworden.
Cornelia bleef ongehuwd.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh is geboren op 30-04-1637, dochter van Joachim Lunsche (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Cristoffertien is overleden na 1693, minstens 56 jaar oud. Cristoffertien trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1663 met Marcus Barelds, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cristoffertien en Marcus: Huwelijkscontract 15-10-1663
Marcus is geboren in 1627. Marcus is overleden op 25-09-1714, 86 of 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marcus: Bijgezet in de grafkelder van de fam. Gasinjet in de kerk van Norg.
Kinderen van Cristoffertien en Marcus:
1 Magdalena Barelds [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.5.1].
2 Elizabeth Barelds [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.5.2].
3 Jochem Lunsingh Barelds [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.5.3]. Jochem is overleden op 23-06-1675.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6 Warmolt Lunsingh is geboren op 16-02-1651, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Warmolt is overleden op 12-11-1708, 57 jaar oud.
Notitie bij Warmolt: Koopt in 1700 de leenplichtigheid af van de Stichtse goederen van Gerard Sloet tot Canneveld en Singraven voor 75 car guldens.
Warmolt trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1675 in Gronigen, A-kerk met Henrica (Fockens) van Hoysum, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Warmolt en Fockens: Huwelijkscontract opgemaakt 16 juli 1675 te Groningen. Aktenr. 1534.
Fockens is geboren in 1656, dochter van Focco van Hoysum en Frederika Alting. Fockens is overleden in 1724, 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Fockens:
1 Elisabeth Lunsingh. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.
2 Focco Lunsingh, geboren in 1677. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.2.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3 Annegijn (Annegien) Lunsingh is geboren omstreeks 1690, dochter van Herman Lunsingh (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1) en Lammechien Datema. Annegien trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-07-1713 met Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland), ongeveer 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB deel 175 Groningen]. Gasparus is geboren omstreeks 1685 in Antwerpen, zoon van Johan Adriaan Wijlant (Wieland) en Maria Clara Gaspars Genoels.
Kinderen van Annegien en Gasparus:
1 Lammechien Wieland, geboren omstreeks 1715. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.
2 Hermannus Lunsingh Kaspers Wilant (Wieland) [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 23-01-1718 in Assen [bron: DTOB, inv.nr. 7 doopboek 1710-1768 folio 16]. Hermannus is overleden na 1742, minstens 24 jaar oud.
3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.
4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.4.
5 Joachimus Gaspars Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.5]. Hij is gedoopt op 20-10-1726 in Assen. Joachimus is overleden vóór 1768, ten hoogste 42 jaar oud. Joachimus bleef ongehuwd.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1 Elisabeth Lunsingh, dochter van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Elisabeth trouwde in 1709 met Johannes Tonckens, 33 of 34 jaar oud. Johannes is geboren in 1675, zoon van Wijncko Tonckens en Anna Blanckstein. Johannes is overleden in 1741, 65 of 66 jaar oud.
Adres:
Oosterstraat, Groningen (straat vermeld bij de geboorte van Adelgunda en Gerardus.)
Kinderen van Elisabeth en Johannes:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1710. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.
2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.2.
3 Gerardus Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.3], geboren in Groningen, Oosterstraat. Hij is gedoopt op 07-07-1716 in Groningen [bron: DTB deel 129].
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.2 Focco Lunsingh is geboren in 1677, zoon van Warmolt Lunsingh (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Focco is overleden in 1755, 77 of 78 jaar oud. Focco trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1710 met Engelina Elisabeth Sichterman, 22 of 23 jaar oud. Engelina is geboren in 1687. Engelina is overleden in 1712, 24 of 25 jaar oud.
Kind van Focco en Engelina:
1 Warmolt Lunsingh [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.2.1], geboren in 1712. Warmolt is overleden in 1789, 76 of 77 jaar oud. Warmolt bleef ongehuwd.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1 Lammechien Wieland is geboren omstreeks 1715, dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3). Lammechien is overleden op 28-06-1802 in Norg, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Lammechien: Vestigt zich na de dood van haar man in Norg op 13-04-1781. Daar drijft zij een kleine boerderij. In 1792 verkoopt zij een huis met hof te Norg aan Luitien Hof.
Lammechien bleef kinderloos. Lammechien trouwde, ongeveer 62 jaar oud, op 31-03-1777 in Diever met Hendrik Borstius, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-06-1730 in Diever. Hendrik is overleden vóór 13-04-1781, ten hoogste 50 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), zoon van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Joannes is overleden in 1793, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Ook vermeld als Jan en Jannes Wieland in doopaktes kinderen.
Woonde voor zijn huwelijk in Loon op het ouderlijke erf.
Na de dood van zijn tante Henrica in 1780 erft hij goederen en hij verkoopt zijn aandeel in zijn landschapsplaats in Loon en gaat een boerderij in Westervelde bewonen, afkomstig uit het Lunsingh bezit. In 1784 is hij in Westervelde al vol boer geworden.
Joannes trouwde, 35 jaar oud, op 29-02-1756 in Assen met Aaltje Jans, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1735 in Assen, Steendijk. Zij is gedoopt op 18-12-1735 in Assen. Aaltje is overleden op 05-02-1810 in Assen, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Aaltje:
1 Annigje Lunsing Wieland, geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.1.
2 Lammigje Wieland, gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.2.
3 Elisabeth Lunsingh Wieland, geboren op 28-07-1762 in Steendijk. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.
4 Johanna Wieland, geboren in Steendijk. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4.
5 Hermannus Lunsingh Wijlant (Wieland) [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.5], geboren op 31-07-1768 in Steendijk. Hij is gedoopt in Rolde. Hermannus is overleden vóór 1774, ten hoogste 6 jaar oud.
6 Jan Johannes Wieland, geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.
7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant), geboren op 07-09-1774 in Steendijk. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.
8 Aaltje Wieland, geboren in Loon. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.8.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Maria is overleden in 1787, 63 of 64 jaar oud. Maria trouwde met Jan Jacobs. Jan is overleden vóór 1811.
Notitie bij Jan: Noemt zich in 1784 Jan Jacobs Wieland en staat als halve boer in Loon te boek.
Het huwelijk van Maria en Jan bleef kinderloos.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1710, zoon van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1). Warmolt is overleden in 1782, 71 of 72 jaar oud. Warmolt trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1748 met Trijntje Winters, ongeveer 38 jaar oud. Trijntje is geboren in 1710. Trijntje is overleden in 1790, 79 of 80 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Trijntje:
1 Wijncko Tonckens, geboren in 1749. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.
2 Johannes Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.2], geboren in 1750. Johannes is overleden in 1790, 39 of 40 jaar oud.
3 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1753. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, dochter van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1). Zij is gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Adelgunda trouwde met Gerhardus van Langen.
Kind van Adelgunda en Gerhardus:
1 Johannes van Langen [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.2.1], geboren in Groningen bij de Akerk. Hij is gedoopt op 16-12-1733 in Groningen.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.1 Annigje Lunsing Wieland is geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 12-02-1757 in Assen. Annigje is overleden op 18-05-1825 in Westervelde, 68 jaar oud.
Notitie bij Annigje: Bij haar overlijden woonde zij in huis nr. 6 te Norg. Dat huis is in 1808 aangekocht van de broers en zusters van Annigje. Twee vijfde deel van broer Jan en drie vijfde deel van de anderen.
Annigje bleef kinderloos. Annigje trouwde met Roelf Brink. Roelf is geboren op 15-12-1755 in Norg, zoon van Roelf Brink en Roelfje Luigies. Roelf is overleden op 31-08-1816 in Norg, 60 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.2 Lammigje Wieland, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Lammigje is overleden vóór 1820, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Lammigje: Voor haar trouwe diensten verleend aan haar tante de weduwe Borstius kreeg Lammigje van haar een huis met hof cadeau.
Lammigje trouwde, 44 jaar oud, op 24-06-1804 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 30 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3 Elisabeth Lunsingh Wieland is geboren op 28-07-1762 in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 01-08-1762 in Rolde. Elisabeth is overleden op 11-07-1824 in Westervelde, 61 jaar oud. Elisabeth trouwde met Roelf Jans van der Velds. Roelf is geboren op 01-02-1761, zoon van Jan Everts van der Velds en Grietje Roelfs. Roelf is overleden op 26-02-1839 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Roelf:
1 Aaltien van der Velds, geboren in 1781 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.1.
2 Joachimus van der Velds [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.2]. Hij is gedoopt op 05-06-1791 in Norg.
3 Aaltjen van der Velds [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.3]. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4 Johanna Wieland is geboren in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-03-1765 in Rolde. Johanna is overleden op 07-11-1800 in Norg, 35 jaar oud. Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 02-11-1800 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 26 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit trouwde later op 24-06-1804 in Norg met Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.2. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
Kind van Johanna en Gerrit:
1 Johannes Adrianus Klaasses [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4.1]. Hij is gedoopt op 09-11-1800 in Norg.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6 Jan Johannes Wieland is geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Jan is overleden op 06-02-1830 in Westervelde, 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Woonde op de Grote Tempel, Westervelde nr. 122.
Na het overlijden van zijn ouders, neemt hij in 1810 de ouderlijke plaats over van zijn broer Hermannus.
Van de huisplaats krijgt zijn zwager Jan Roelfs een deel om er een huis naast te kunnen bouwen.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1796 in Norg met Luichje Jans Pieters, 18 jaar oud. Luichje is geboren op 08-02-1778 in Yde. Luichje is overleden op 24-03-1840 in Westervelde, 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Luichje:
1 Annechje Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.1]. Zij is gedoopt op 03-12-1797 in Norg. Annechje is overleden vóór 10-10-1802 in Norg, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Johannes Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.2]. Hij is gedoopt op 14-04-1800 in Norg.
3 Annegjen Jans Wieland, geboren op 06-10-1802 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
4 Jan Pieter Wieland, geboren op 05-09-1805 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.
5 Hermanus Wieland, gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.5.
6 Petrus Johannes Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.6], geboren op 06-05-1812. Petrus is overleden op 15-02-1826 in Westervelde, 13 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) is geboren op 07-09-1774 in Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Hij is gedoopt op 11-09-1774 in Rolde. Hermannus is overleden op 28-04-1850 in Westervelde, 75 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Woont op het ouderlijke huis nr 105 te Westervelde.
Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1802 in Norg met Annechien Gerrits Mulder, 30 of 31 jaar oud. Annechien is geboren in 1771, dochter van Gerrit Stevens Mulder en Wemeltjen Barels. Annechien is overleden in 1827, 55 of 56 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Annechien:
1 Johannes Adrianus Wieland, geboren op 23-04-1803 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.
2 Gerrit Wieland, gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.
3 Jan Wieland, gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.
4 Wemeltjen Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.4]. Zij is gedoopt op 23-09-1810 in Norg. Wemeltjen is overleden op 17-02-1878 in Norg, 67 jaar oud. Wemeltjen bleef ongehuwd.
5 Aaltje Lunsingh Wieland, geboren op 10-10-1814 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.5.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.8 Aaltje Wieland is geboren in Loon, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-05-1778 in Rolde. Aaltje is overleden op 26-02-1830 in Westervelde, 51 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1807 in Norg met Jan Roelfs Roelfsema.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 NN Jan Roelfs [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.8.1], levenloos geboren kind, geboren op 22-03-1808 in Westervelde. Hij of zij is begraven in Norg.
2 Roelf Jan Roelfs [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.8.2]. Hij is gedoopt op 23-04-1810 in Norg.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1 Wijncko Tonckens is geboren in 1749, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Wijncko is overleden in 1804, 54 of 55 jaar oud. Wijncko:
(1) trouwde met Claasje Elevelt. Claasje is geboren in 1761. Claasje is overleden in 1789, 27 of 28 jaar oud.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1791 met Maria Vos, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1769. Maria is overleden in 1805, 35 of 36 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Maria:
1 Hendrik Tonckens, geboren in 1793. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.1.
2 Wijncko Johannes Tonckens, geboren in 1804. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1753, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Joachimus is overleden in 1821, 67 of 68 jaar oud. Joachimus trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1781 met Maria Hellinga, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1757. Maria is overleden in 1794, 36 of 37 jaar oud.
Kinderen van Joachimus en Maria:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1782. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.
2 Johannes Tonckens, geboren in 1784. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.
3 Elzo Tonckens, geboren in 1792. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3.1 Aaltien van der Velds is geboren in 1781 in Norg, dochter van Roelf Jans van der Velds en Elisabeth Lunsingh Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.3). Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg. Aaltien trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 19-11-1825 in Norg [bron: Aktenr 17] met Arent Ottenhof de Wit, 34 jaar oud. Arent is een zoon van Albert de Wit en Trijntje Ottenhof. Hij is gedoopt op 08-12-1790 in Groningen.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3 Annegjen Jans Wieland is geboren op 06-10-1802 in Westervelde, dochter van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Zij is gedoopt op 10-10-1802 in Norg. Annegjen is overleden op 06-08-1870 in Norg, 67 jaar oud. Annegjen trouwde, 27 jaar oud, op 21-11-1829 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 55 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.4. Gerrit is weduwnaar van Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), met wie hij trouwde op 24-06-1804 in Norg, zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.2.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4 Jan Pieter Wieland is geboren op 05-09-1805 in Westervelde, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 15-09-1805 in Norg. Jan is overleden op 21-03-1883 in Norg, 77 jaar oud.
Beroep:
bakker
Jan trouwde met Trijntien Klijn. Trijntien is geboren op 05-01-1801 in Winschoten. Trijntien is overleden op 04-03-1858 in Westervelde, 57 jaar oud.
Kinderen van Jan en Trijntien:
1 Jan Wieland, geboren op 22-06-1830 in Eelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.
2 Luichie Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.2], geboren op 06-06-1837 in Gasteren.
3 Eltje Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.3], geboren op 15-05-1840 in Norg.
4 Hendrik Wieland, geboren op 01-11-1843 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.5 Hermanus Wieland, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Hermanus is overleden op 02-03-1875 in Westervelde, 65 jaar oud. Hermanus trouwde met Grietje Geers. Zij is gedoopt op 23-12-1804 in Norg. Grietje is overleden op 13-05-1880 in Westervelde, 75 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1 Johannes Adrianus Wieland is geboren op 23-04-1803 in Westervelde, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 01-05-1803 in Norg. Johannes is overleden op 26-01-1852 in Veenhuizen, 48 jaar oud. Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1832 met Elisabeth Everdina Hubert, 19 of 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-12-1812 in Peize. Elisabeth is overleden na 1868 in Westervelde, minstens 56 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 20-08-1859 in Norg met Jan Jans Oosting (geb. 1802).
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Hermannus Lunsingh Wieland, geboren op 08-10-1833 in Langelo. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.
2 Betje Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.2], geboren op 03-08-1835 in Norg.
3 Annigje Wieland, geboren in 1837 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.3.
4 Aaltje Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.4], geboren op 27-01-1838 in Norg. Aaltje is overleden op 11-07-1842 in Norg, 4 jaar oud.
5 Henderika Wieland, geboren op 17-02-1842 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.5.
6 Hendrik Wieland, geboren op 05-05-1845 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.6.
7 Jan Wieland, geboren op 03-09-1849 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2 Gerrit Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Gerrit is overleden op 23-02-1875 in Westervelde, 69 jaar oud. Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 07-01-1836 in Norg met Marrig Pieters Huls, 26 jaar oud. Marrig is geboren in Peest. Zij is gedoopt op 26-12-1809 in Norg. Marrig is overleden op 07-10-1888 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Marrig:
1 Pieter Wieland, geboren op 09-05-1836 in Langelo. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.
2 Herman Wieland, geboren op 16-02-1839 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.
3 Geesje Wieland, geboren op 30-01-1843 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3 Jan Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1842 in Norg met Grietien Barels, 12 jaar oud. Zij is gedoopt op 05-01-1830.
Kinderen van Jan en Grietien:
1 Geert Wieland, geboren op 11-02-1843 in Langelo. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.1.
2 Annechien Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.2], geboren op 06-02-1844 in Langelo. Annechien bleef ongehuwd.
3 Mans Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.3], geboren op 23-12-1848 in Langelo. Mans is overleden op 06-03-1901 in Langelo, 52 jaar oud.
4 Geesje Wieland, geboren op 16-12-1852 in Langelo. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.4.
5 Roelof Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.5], geboren op 12-11-1859 in Langelo.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.5 Aaltje Lunsingh Wieland is geboren op 10-10-1814 in Westervelde, dochter van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Aaltje is overleden op 12-08-1858 in Veenhuizen, 43 jaar oud. Aaltje trouwde met Sikke Jans Sikkens. Sikke is geboren op 07-05-1814 in Foxwolde. Sikke is overleden op 20-11-1869 in Foxwolde, 55 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.1 Hendrik Tonckens is geboren in 1793, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Hendrik is overleden in 1877, 83 of 84 jaar oud. Hendrik trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1826 met Catharina van Glockman, 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in 1796. Catharina is overleden in 1836, 39 of 40 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2 Wijncko Johannes Tonckens is geboren in 1804, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Wijncko is overleden in 1875, 70 of 71 jaar oud. Wijncko trouwde met Gezina Hendrika van Baak. Gezina is geboren in 1807, dochter van Anthony van Baak en Harmina Aarsen. Gezina is overleden in 1868, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Gezina:
1 Maria Wilhelmina Tonckens. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.1.
2 Anthony Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.2].
3 Wijncko Tonckens, geboren in 1837. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1782, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Warmolt is overleden in 1865, 82 of 83 jaar oud. Warmolt trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1806 met Froukje Heemstra.
Kinderen van Warmolt en Froukje:
1 Maria Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.1], geboren in 1813. Maria is overleden in 1887, 73 of 74 jaar oud.
2 Jan Hendrik Willinge Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.2], geboren in 1817. Jan is overleden in 1871, 53 of 54 jaar oud.
3 Warmolt Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.3], geboren in 1820. Warmolt is overleden in 1901, 80 of 81 jaar oud.
4 Adriaan johannes Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.4], geboren in 1827. Adriaan is overleden in 1903, 75 of 76 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2 Johannes Tonckens is geboren in 1784, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Johannes is overleden in 1857, 72 of 73 jaar oud. Johannes trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1821 met Gezina Kymmell, 25 of 26 jaar oud. Gezina is geboren in 1795, dochter van Lucas Oldenhuis Kymmell en Margaretha Willinge. Gezina is overleden in 1884, 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Gezina:
1 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1822. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1.
2 Lucas Oldenhuis Tonckens, geboren in 1823. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.2.
3 Jan Albert Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.3], geboren in 1828. Jan is overleden in 1859, 30 of 31 jaar oud.
4 Margaretha Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.4], geboren in 1830. Margaretha is overleden in 1912, 81 of 82 jaar oud.
5 Johannes Tonckens, geboren in 1834. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.3 Elzo Tonckens is geboren in 1792, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Elzo is overleden in 1870, 77 of 78 jaar oud. Elzo trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1816 met Elisabeth Nijensikkinge, 25 of 26 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1790. Elisabeth is overleden in 1861, 70 of 71 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1 Jan Wieland is geboren op 22-06-1830 in Eelde, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 10-12-1859 met Margje Hilberts.
Kinderen van Jan en Margje:
1 Jan Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.1], geboren op 16-04-1860 in Kloosterveen.
2 Aaltien Wieland, geboren op 01-02-1864 in Vries. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.2.
3 Trientje Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.3], geboren op 19-11-1866 in Vries.
4 Jantien Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.4], geboren op 31-01-1870 in Vries.
5 Janna Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.5], geboren op 14-03-1974 in Vries. Janna is overleden.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4 Hendrik Wieland is geboren op 01-11-1843 in Norg, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 14-05-1864 met Johanna Juliana Beins, 37 jaar oud. Johanna is geboren op 04-01-1827 in Emmen.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Jan Wieland, geboren op 16-03-1865 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.1.
2 Mans Wieland, geboren op 22-08-1866 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.2.
3 Hendrik Wieland, geboren op 01-10-1869 in Westervelde. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1 Hermannus Lunsingh Wieland is geboren op 08-10-1833 in Langelo, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hermannus is overleden op 30-12-1912 in Westervelde, 79 jaar oud. Hermannus trouwde, 37 jaar oud, op 05-05-1871 in Norg met Geertruida Kobus.
Kinderen van Hermannus en Geertruida:
1 Everdina Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.1].
2 Aaltje Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.2].
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.3 Annigje Wieland is geboren in 1837 in Norg, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Annigje:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 05-05-1862 in Anloo met Jan Dijkema.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 05-12-1885 in Anloo met Lukas Schoemakers, 48 of 49 jaar oud. Lukas is geboren in 1836. Lukas trouwde voorheen met Jantien van Boven.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.5 Henderika Wieland is geboren op 17-02-1842 in Westervelde, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Henderika is overleden op 07-05-1919 om 17:30 in Kiel-Windeweer, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henderika: Overleden ten huize van de fam. ten Cate-Kremer.
Henderika trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1868 in Zuidlaren met Hendrik Kremer.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.6 Hendrik Wieland is geboren op 05-05-1845 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hendrik trouwde met Berendje Laan. Berendje is geboren op 20-07-1844 in Roden.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7 Jan Wieland is geboren op 03-09-1849 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Jan is overleden op 16-12-1894 in Foxwolde, 45 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker   [bron: huwelijksakte]
Jan trouwde met Harmtien Geersing. Harmtien is geboren op 30-04-1856 in Leutingewolde.
Kind van Jan en Harmtien:
1 Elizabeth Everdina Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7.1], geboren op 14-10-1880.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1 Pieter Wieland is geboren op 09-05-1836 in Langelo, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1866 met Geertje Ferwerda, 23 of 24 jaar oud. Geertje is geboren in 1842 in Haren.
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Gerrit Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.1], geboren op 08-01-1868 in Norg.
2 Hendrikje Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.2], geboren op 05-11-1870 in Norg. Hendrikje is overleden op 01-09-1873, 2 jaar oud.
3 Hendrikje Wieland, geboren op 02-04-1874 in Norg. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2 Herman Wieland is geboren op 16-02-1839 in Westervelde, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Herman is overleden op 01-11-1893 in Westerbork, 54 jaar oud. Herman trouwde, 41 jaar oud, op 29-10-1880 in Norg met Jeltje Biemolt, 29 jaar oud. Jeltje is geboren op 20-08-1851 in Norg.
Kinderen van Herman en Jeltje:
1 Marchien Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.1], geboren op 27-02-1881. Marchien is overleden op 22-11-1892, 11 jaar oud.
2 Jan Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.2], geboren op 14-04-1882. Jan is overleden op 28-02-1883, 10 maanden oud.
3 Jan Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.3], geboren op 29-07-1885 in Norg.
Notitie bij Jan: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
4 Gerrit Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.4], geboren op 04-03-1889 in Norg.
Notitie bij Gerrit: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
5 Hendrik Wieland [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.5], geboren op 13-02-1892 in Norg.
Notitie bij Hendrik: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.3 Geesje Wieland is geboren op 30-01-1843 in Norg, dochter van Gerrit Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Geesje trouwde, 43 jaar oud, op 18-03-1886 in Norg met Willem Arends, 57 jaar oud. Willem is geboren op 02-04-1828 in Roden, zoon van Jan Jans Arends en Jantien Jannes Barkhuis.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.1 Geert Wieland is geboren op 11-02-1843 in Langelo, zoon van Jan Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geert bleef kinderloos. Geert trouwde, 47 jaar oud, op 17-05-1890 in Norg met Margien Eilema.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.4 Geesje Wieland is geboren op 16-12-1852 in Langelo, dochter van Jan Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geesje trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1886 in Norg met Pieter Smeenge, 30 jaar oud. Pieter is geboren op 16-02-1856 in Langelo.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.1 Maria Wilhelmina Tonckens, dochter van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Maria trouwde in 1872 met Benjamin Endtz, 30 of 31 jaar oud. Benjamin is geboren in 1841. Benjamin is overleden in 1920, 78 of 79 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3 Wijncko Tonckens is geboren in 1837, zoon van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Wijncko is overleden in 1871, 33 of 34 jaar oud. Wijncko trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1865 met Alida Blom, 23 of 24 jaar oud. Alida is geboren in 1841. Alida is overleden in 1929, 87 of 88 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Alida:
1 Wijncko Johannes Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.1], geboren in 1866. Wijncko is overleden in 1872, 5 of 6 jaar oud.
2 Nicolaas August Tonckens, geboren in 1867. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2.
3 Gezina Hendrika Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.3.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1822, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Joachimus is overleden in 1892, 69 of 70 jaar oud. Joachimus trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1856 met Johanna van Sonsbeek, 30 of 31 jaar oud. Johanna is geboren in 1825. Johanna is overleden in 1903, 77 of 78 jaar oud.
Kind van Joachimus en Johanna:
1 Marius Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1.1], geboren in 1865. Marius is overleden in 1957, 91 of 92 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.2 Lucas Oldenhuis Tonckens is geboren in 1823, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Lucas is overleden in 1888, 64 of 65 jaar oud. Lucas trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1864 met Elisabeth Bosman Tresling, 28 of 29 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1835. Elisabeth is overleden in 1925, 89 of 90 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5 Johannes Tonckens is geboren in 1834, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Johannes is overleden in 1908, 73 of 74 jaar oud. Johannes trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1862 met Hendrika Borgesius, 28 of 29 jaar oud. Hendrika is geboren in 1833. Hendrika is overleden in 1898, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Egbertus Roelinus Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.1.
2 Jan Albert Tonckens, geboren in 1872. Volgt 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.2.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.2 Aaltien Wieland is geboren op 01-02-1864 in Vries, dochter van Jan Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1) en Margje Hilberts. Aaltien trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1886 in Vries met Martinus Koopman.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.1 Jan Wieland is geboren op 16-03-1865 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Jan trouwde met Janna Nessing. Janna is geboren op 28-03-1869 in Vries.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.2 Mans Wieland is geboren op 22-08-1866 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Mans trouwde met L Veenstra.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.3 Hendrik Wieland is geboren op 01-10-1869 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 12-07-1902 in Norg met Jantien Bruggink, 30 jaar oud. Jantien is geboren op 07-07-1872 in Norg.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.3 Hendrikje Wieland is geboren op 02-04-1874 in Norg, dochter van Pieter Wieland (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1) en Geertje Ferwerda. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 21-12-1895 in Norg met Pieter Reinder Hommes, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 30-08-1870 in Assen.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2 Nicolaas August Tonckens is geboren in 1867, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Nicolaas is overleden in 1931, 63 of 64 jaar oud. Nicolaas trouwde met Elisabeth Eindhoven. Elisabeth is geboren in 1872. Elisabeth is overleden in 1962, 89 of 90 jaar oud.
Kind van Nicolaas en Elisabeth:
1 Wijncko Albertus Johannes Tonckens [1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2.1], geboren in 1899.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.3 Gezina Hendrika Tonckens is geboren in 1869, dochter van Wijncko Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Gezina is overleden in 1941, 71 of 72 jaar oud. Gezina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1893 met Frnciscus van Nieuwkuyk, 29 of 30 jaar oud. Frnciscus is geboren in 1863. Frnciscus is overleden in 1948, 84 of 85 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.1 Egbertus Roelinus Tonckens is geboren in 1869, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Egbertus is overleden in 1943, 73 of 74 jaar oud. Egbertus trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1901 met Roelina Deodatus, 22 of 23 jaar oud. Roelina is geboren in 1878. Roelina is overleden in 1960, 81 of 82 jaar oud.
1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.2 Jan Albert Tonckens is geboren in 1872, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.1.3.1.1.2.2.1.2.1.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Jan is overleden in 1952, 79 of 80 jaar oud. Jan trouwde met Harmtine Deodatus. Harmtine is geboren in 1876. Harmtine is overleden in 1954, 77 of 78 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 06-10-2022 16:54:10 door A. Post