Parenteel van Godfried van Denemarken

1 Godfried van Denemarken is geboren omstreeks 830, zoon van Harald III Klakk van Haithabu van Denemarken. Godfried is overleden in 885, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Godfried: Vermoord bij Heerspijk in de Betuwe.
Notitie bij Godfried: Ook vermeld als Godfried de Zeekoning.
Vermeld in 851 in welk jaar hij plundertochten onderneemt in de landen langs de Noordzee. hij vestigt zich in Normandië.
Vermeld in 881 als onderdrukker van de Friezen, samen met koning Siegfried van de Noren. Zij roven en branden van Frisia tot in België en langs de Rijn tot Trier.
Godfried laat zich in 882 dopen en krijgt een dochter van Lotharius als vrouw en een bruidschat, zijnde de landen die vroeger zijn oom Roruk in leen had.
Hij wordt in 885 vermoord door krijgslieden van markgraaf Hendrik. Het gezag van de Vikingen in deze streken neemt hiermee na 70 jaar een einde.
In 887 vaart koning Siegfried van Noorwegen de Seine op en gaat ook naar Friesland om zich in de rechten te stellen van de twee jaar eerder vermoorde Godfried. Hij wordt echter door de Friezen veslagen. Siegfried sneuvelt uiteindelijk bij Leuven in een strijd met Arnulf, hertog van Karinthië, een kleinzoon van Lodewijk de Duitser.
Godfried:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 860 met [misschien] Reginhilde van Frisia, ongeveer 20 jaar oud. Reginhilde is geboren omstreeks 840, dochter van [misschien] Alfdag in Frisia. Reginhilde is overleden vóór 880, ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 52 jaar oud, in 882 met Gisla van Lotharingen.
Notitie bij Gisla: Onechte dochter van Lotharius, koning van midden Francie.
Kinderen van Godfried en Reginhilde:
1 [misschien] Reginmunt van Denemarken [1.1].
2 [misschien] Reginhart van Denemarken [1.2].
3 [misschien] Reginhild (Reinhilde) van Denemarken, geboren omstreeks 875. Volgt 1.3.
4 [misschien] Reginbert, graaf in Frisia Westerlauwers, geboren omstreeks 875. Volgt 1.4.
1.3 Reginhild (Reinhilde) van Denemarken is geboren omstreeks 875, dochter van [misschien] Godfried van Denemarken (zie 1) en [misschien] Reginhilde van Frisia. Reginhild is overleden op 11-05-932, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Reginhild: Van Reginhild of Reinhilde is niet meer bekend dan dat zij uit een Fries/Deens geslacht stamde. Bekend is dat van ouds de Friese en Deense vorstengeslachten veel contact hadden en dat er onderling uitgehuwelijkt werd. Friezen en Denen gingen vriendschappelijk met elkaar om. Als er dan vanaf ongeveer 800 de zogenaamde Noormannen de streken langs de Noordzee, Frisia en Engeland binnenvallen, dan is dat niet gericht tegen de Friezen, maar tegen de bezetters, de Franken. De Denen beroven voornamelijk goederen die de Franken in bezit hebben genomen en steken de kerken in brand. Omdat de Friezen geen tegenstand boden konden de Denen tot diep in het Frankisch gebied, tot voorbij Keulen, opdringen. Eén van die Denen, bekend als Godfried de Zeekoning, was, evenals een paar voorgangers van hem, door een overeenkomst met de Frankische koning, leenman van grote delen van Frisia geworden. In 885 zond hij zelfs eisen naar de keizer via de Friese graven Gerulf en Gardulf. Dat betekent dat Godfried de Deen deze beide Friese graven goed kende en waarschijnlijk hadden zij familiebanden. Gerulf en Gardolf zijn te traceren in West Frisia, Gerulf met bezit in de gouw Oostergo en in de gouw Sudergo was Gardolf graaf. Reginhilde moet geboren zijn omstreeks 875 en haar ouders moeten dan rond die tijd in het gebied Midden Frisia gezocht worden. Gelet op de tijdbalk zou dan een telg van graaf Gerhart in aanmerking komen. Graaf Gerhart zelf moet een zoon zijn van graaf Gerulf I. Deze is een tijdgenoot van Reginhild van Denemarken, dochter van vorst Horik I van Denemarken. Deze Horik was ook leenman van gebieden in Frisia. Mogelijk is zijn dochter Reginhild getrouwd met graaf Gerulf I en komt de naam Reginhild in het nageslacht terecht. Voormelde graaf Gerhart zou een dochter Reginhild of Reinhilde gehad kunnen hebben welke na 855 is getrouwd met Godfried de Zeekoning, die op dat moment weer terug was in Frisia, na tevergeefs een gooi te hebben gedaan naar het Deense koningschap. Reinhilde en Godfried kunnen ook een dochter hebben gekregen die zij Reginhild hebben genoemd en zo’n dochter zal een uitstkende partij zijn geweest voor Dietrich van Ringelheim. Maar er zijn meerdere constructies denkbaar.
Reginhild trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 890 met Dietrich (Theoderich) van Ringelheim, ongeveer 24 jaar oud. Dietrich is geboren omstreeks 866, zoon van Waltbert graaf van Graingouw en Mathilde van Herfort. Dietrich is overleden na 916, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Dietrich: Graaf van Ringelheim; bisschop van Paderborn.
Kinderen van Reginhild en Dietrich:
1 Amalrada van Ringelheim. Volgt 1.3.1.
2 Friederuna. Volgt 1.3.2.
3 Bia [1.3.3].
4 Ruotbert [1.3.4]. Ruotbert is overleden in 956.
Notitie bij Ruotbert: Was aartsbisschop van Trier van 931 tot 956.
5 Lantbert. Volgt 1.3.5.
6 Beatrice van Ringelheim. Volgt 1.3.6.
7 Mathilde van Ringelheim, geboren omstreeks 896. Volgt 1.3.7.
1.3.1 Amalrada van Ringelheim, dochter van Dietrich (Theoderich) van Ringelheim en Reginhild (Reinhilde) van Denemarken (zie 1.3). Amalrada trouwde met Eberhart graaf van Hamaland. Eberhart is overleden in 966.
Kind van Amalrada en Eberhart:
1 Theoderich van Hamaland [1.3.1.1]. Theoderich is overleden in 984.
Notitie bij Theoderich: Werd in 964 bisschop van Metz.
1.3.2 Friederuna, dochter van Dietrich (Theoderich) van Ringelheim en Reginhild (Reinhilde) van Denemarken (zie 1.3). Friederuna is overleden in 916. Friederuna trouwde met Wichman. Wichman is een zoon van Billung, graaf. Wichman is overleden in 944.
1.3.5 Lantbert, zoon van Dietrich (Theoderich) van Ringelheim en Reginhild (Reinhilde) van Denemarken (zie 1.3).
Kind van Lantbert uit onbekende relatie:
1 Ansfried graaf van Leuven, geboren omstreeks 935. Volgt 1.3.5.1.
1.3.5.1 Ansfried graaf van Leuven is geboren omstreeks 935, zoon van Lantbert (zie 1.3.5). Ansfried is overleden in 1010, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Ansfried: Bron Wikipedia, Land van Kessel.
De graven van Kessel zetelden in het kasteel van Kessel aan de Maas, het latere kasteel Keverberg. Zij worden vermeld in het oudst bewaarde archiefstuk van Nederland: een akte gedateerd 7 oktober 950, waarin koning Otto I (de latere keizer Otto I van het Heilige Roomse Rijk) aan zijn leenman Ansfried het markt- en muntrecht van Kessel schenkt. Graaf Ansfried mocht er ook tol gaan heffen. Later werd hij heilig verklaard. Zijn bastaardzoon Balderik volgde hem op als graaf van Kessel.
Graaf van Betuwe en Hoei.
984- Otto III, Duits koning, schenkt graaf Ansfried een deel van de tol, munt en cijns te Medemblik en enig goed in het graafschap Friesland en in Nedermaasland en Beininge.
Graaf in Teisterbant en daarna bisschop van Utrecht van 995 tot 1010.
Sticht het vrouwenklooster Thorn tussen 972 en 995, onder de regel van de heilige Benedictus.
Kroniek Gilles dÓrval, Gesta Episcoporum Leodiensium.
Ansfried trouwde met Hilsondis van Strijen. Hilsondis is geboren omstreeks 935. Hilsondis is overleden in 994, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Hilsondis: 01-06-922: Hilzondis, gravin van het land van Strijen, sticht met toestemming van haar man Ansfredus een kerk op haar allodium van Thorne, waar zij en haar dochter Benedicta in een heilige regel zullen leven. Zij doteert de kerk met alle allodia die wijlen koning Zuentiboldus haar in het land van Strijen had gegeven: de kerk van O.L. Vrouw van Strijen, de Mons Littoris waar het gebeente van St. Gertrudis rust met een cel geconsacreerd door St. Amandus, de villa Gillesa ca., de villa Baerle met altaar ter ere van St. Remigius, door haar zelf gebouwd, de versterking Sprundelheim ca. op de rivier Moirwater, bos en "porcos" tussen de twee Marken ca. met alle recht, "wancapio", tol, molen, cijns enz.
Getuigen: Johannes, abt van St. Pantaleon, Balduinus, proost van Eicha, G., deken, en de miles Franc de Dungha, H. de Emelberga, G. de Sundert, haar kastelein, I., dapifer, en Christophorus, Gerardus, ministerialen van de bisschop.
Deze oorkonde wordt als vals aangemerkt.
Kinderen van Ansfried en Hilsondis:
1 Benedicta van Leuven [1.3.5.1.1].
2 Balderik graaf van Kessel, geboren omstreeks 980. Volgt 1.3.5.1.2.
1.3.5.1.2 Balderik graaf van Kessel is geboren omstreeks 980, zoon van Ansfried graaf van Leuven (zie 1.3.5.1) en Hilsondis van Strijen.
Notitie bij Balderik: Balderik, bastaardzoon van Ansfried.
Kind van Balderik uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Kessel, geboren omstreeks 1000. Volgt 1.3.5.1.2.1.
1.3.5.1.2.1 Hendrik van Kessel is geboren omstreeks 1000, zoon van Balderik graaf van Kessel (zie 1.3.5.1.2).
Notitie bij Hendrik: Als ouders van Hendrik van Kessel komt volgens de website De Graafschap in de Middeleeuwen ook Gerard I van Teisterbant Flamens in aanmerking, gehuwd met Alveradis van de Moezelgouw.
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Bruno von Heimbach graaf van Kessel, geboren omstreeks 1020. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.
1.3.5.1.2.1.1 Bruno von Heimbach graaf van Kessel is geboren omstreeks 1020, zoon van Hendrik van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1). Bruno is overleden in 1067, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Bruno: Voogd van St Pantaleon, Heer van Straelen en Stokkem.
1064. Bruno (van Kessel), graaf, schenkt Anno II, aartsbisschop van Keulen, t.b.v. de abdij Siegburg de helft van Straelen (Strala). Irmintrude, gravin, schenkt haar andere helft onder voorbehoud van levenslang vruchtgebruik.
Sloet nr. 177; Niederrheinischer Geschichtsfreund, 1883 p. 100.
1076. Hidolf, aartsbisschop van Keulen, bevestigt de abdij Siegburg in het bezit te Straelen, de helft dadelijk, de andere helft na dode van Ermentrude, die de precarie van de kerk heeft.
Sloet nr. 183. Regesten Roermond.
Zie ook:
https://www.genealogieonline.nl/de/stamboom-i-m-d-de-vries/I14629.php
Hieruit mogen we afleiden dat naar alle waarschijnlijkheid hun familie ook het voogdijschap van Straelen 1118 weer terug heeft verkregen en dat dit daarna steeds in de familie wordt overgedragen.
Een van hen is later Reinzo van Straelen in 1144 genoemd.
1096 december 13.
Herman III, aartsbisschop van Keulen, geeft aan de abdij Siegburg het praedium van gravin Irmintrudis, waaronder Stokkem en Straelen.
Sloet nr. 197.
Hier lezen we dat Irmintrudis van Zutphen ook Stokkem in bezit had.
Dit Stokkum is waarschijnlijk de plaats gelegen tussen KLeef en de oude IJsel.
Bruno trouwde met Mathilde van Zutphen. Zie 1.3.7.1.6.3.1.4 voor persoonsgegevens van Mathilde.
Kind van Bruno en Mathilde:
1 Hendrik I van Kriekenbeek van Kessel, geboren omstreeks 1060. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.
1.3.5.1.2.1.1.1 Hendrik I van Kriekenbeek van Kessel is geboren omstreeks 1060, zoon van Bruno von Heimbach graaf van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1) en Mathilde van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.4). Hendrik is overleden in 10-1114 in Andernach, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven in Naast de Dom te Keulen..
Notitie bij Hendrik: Uit: http://www.fredbrouwer.nl/geneabrouw/Generatie%2029.html
Hendrik I is de oudst bekende graaf van Kessel. Het geslacht Van Kessel wordt voor het eerst vermeld op 28 juli 1081 wanneer een zeker comes Bruno optreedt als ’altaris sancti Panthaleonis advocatus’. Bruno is vermoedelijk de vader of oudere broer van Hendrik I van Kessel. Korte tijd later bekleedt Hendrik I dezelfde functie. Hendrik I moet in of kort na 1082 de functie van altaarvoogd van het in 957 gestichte Benediktijnerkloost St Pantaleon van zijn vader (broer) hebben overgenomen. Hij komt namelijk als zodanig voor in een oorkonde waarin Irmgard van Süchteln (zie onder!) aan een klooster een wijnberg schenkt. Deze schenking kan in verband worden gebracht met het feit dat Irmgards broer, graaf Herman, in 1082 abt wordt van St Pantaleon.

Hendrik is graaf van Kessel. Zijn stamslot en goederen zullen zich in de omgeving van het Limburgse Kessel bevinden. Over de omvang van zijn graafschap is niets bekend. De voornaamste goederen liggen aan de linkeroever van de Maas. Hij komt twee maal voor in de getuigenlijst van oorkonden van de roomse koning Hendrik V aan de graven van Zutphen. Aan het eind van zijn leven vinden we hem in bondgenootschap met de aartsbisschop en de stad Keulen tegenover dezelfde Hendrik V. In de slag bij Andernach in oktober 1114, sneuvelt Hendrik I als hij door een fout van zijn medestanders onder de paardenhoeven terecht komt. Hij is begraven naast de Dom in Keulen.

Vermeld in een oorkonde van 1082 waarin Irmgarde, zuster van Herman, graaf van Zutphen en abt van St Pantaleon te Keulen, aan het klooster een wijnberg schenkt, door tussenkomst van haar neefje Rupert en via de handen van graaf Hendrik van Kessel.
Opmerking: Deze Hendrik van Kessel was altaarvoogd van St Pantaleon.

Uit: De Graafschap in de Middeleeuwen; geboren in 1060, graaf van Kriekenbeek, voogd van St Pantaleon, graaf van Kessel van 1096-1114, kinderen Hendrik II van Kessel en Gerhard van Kessel, vader Gerard I van Teisterbant, moeder Alveradis van Moezelgouw, geboren 970. Opmerking Anne Post: de hier vermelde ouders kunnen niet juist zijn gezien de tijdbalk. Er moeten nog 1 of twee generaties tussen zitten.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Gerard graaf van Reineck en burggraaf van Kessel [1.3.5.1.2.1.1.1.1].
2 Walter van Kessel [1.3.5.1.2.1.1.1.2].
3 Hendrik II van Kessel [1.3.5.1.2.1.1.1.3], geboren omstreeks 1080.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Gesneuveld
4 Willem van Kessel, geboren omstreeks 1085. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.
1.3.5.1.2.1.1.1.4 Willem van Kessel is geboren omstreeks 1085, zoon van Hendrik I van Kriekenbeek van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1.1).
Kinderen van Willem uit onbekende relatie:
1 NN Willemsdochter van Kessel, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.
2 Hendrik III van Kessel, geboren omstreeks 1120. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1 NN Willemsdochter van Kessel is geboren omstreeks 1110, dochter van Willem van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4). NN trouwde met Engelbert van Horne. Engelbert is geboren omstreeks 1105, zoon van [misschien] Engelbertus van Horne. Engelbert is overleden omstreeks 1160, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Vermeld in 1138.
Het is niet uit te sluiten dat deze Engelbert dezelfde persoon is als Engelbert van Umme(Ommen), vermeld in een oorkonde van 1133 als getuige, waarbij het latere klooster Clarholz gronden verkrijgt bij Vollenhove en omgeving van Rudolph van Steinfurth.
Kinderen van NN en Engelbert:
1 Engelbert van Horne, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.
2 Reginbald van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.2], geboren omstreeks 1130.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1 Engelbert van Horne is geboren omstreeks 1125, zoon van Engelbert van Horne en NN Willemsdochter van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1). Engelbert is overleden omstreeks 1180, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Mogelijk vermeld in 1152 als Engelbertus, baljuw in Frisia.
Mogelijk identiek aan Engelbertus van Ramelo.
Kinderen van Engelbert uit onbekende relatie:
1 Engelbert van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.1], geboren omstreeks 1145. Engelbert is overleden na 1203, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Engelbert wordt vermeld in 1102, 1138, 1166,1196 en 1203; in 1191 worden twee broers van Horne genoemd en aangenomen wordt dat dit Willem en Engelbert zijn, maar dat is niet zeker.

Vermoedelijk vermeld in 1166 als getuige in een oorkonde vermeld door Lacomblet onder nr 415, waarin aartsbisschop Reinold van Keulen bekend maakt dat Hildegonde, gravin van Ahr, haar slot Meer met de ministerialen en meerdere erfgoederen van deze heerlijkheid aan de aartsbisschoppelijke kerk heeft geschonken, onder het beding om op het slot een vrouwenklooster in te richten en hetzelve met de goederen uit te rusten. Op 22 februari 1166 opgemaakt, waarbij onder meer als getuigen aanwezig waren Alardus, abt van St Maarten, Herman graaf van Saffenberg, maioris ecclesie advocatus, zijn broer Adolf, ondergraaf Hendrik van Arberg, graaf Hendrik van Gelre, graaf Wilhelm van Jülich, graaf Ulrich van Ahr, graaf Diederik van Honstaden, graaf Everhard van Seina, graaf Engelbert van Berg, graaf Hendrik van Cuijck, graaf Gosewijn van Heimesberg, Gerard van Mülisfürt, Cunrad van Linipo, Herman van Hengebach, Diederik en Florentijn van Kempenich, Herman van Dichem, Engelbertus de Hurnen, Gerard van Amber, Radboud en Constantijn, broers van Berge, Everwijn van Holze, Arnold, ondergraaf van het kasteel Meer, Herman van Werbe, Gijsbert van Berge en Arnold van Heilislo.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.

Sloet 387; 6 maart 1196; Vredesverdrag tussen de graaf van Gelre en Hendrik, hertog van Brabant. Vermelde namen: Lodewijk van Lon, Wilhelm van Jülich, de graaf van Kessel, de graaf van Dalen, Ludolf van Steinvoorde, Hendrik van Borculo, Willem van Bronckhorst, Engelbertus van Horne, Lambertus van Berg, Sweder van Wisch, Gijselbert en Rutger van Bremet, Gerhardus van Lo, Hendrik en Diederik van Batenburg, Walter Spierinck, Iwanus van Gokesfort, Ricolt van Huch (Hoogte), Gerhardus van Lon, Hendrik van Hertenvelde, Gerardus van Stralen en zijn broers Godfried, Gunfart en Renerus, Sibertus Suevus, Alardus van Driel, Diederik Bastaard kastelein van Sulichem, Kristiaan van Arnhem, Gosewijn van Berentrot, Pelegrinus van Zutfen, Helmewicus Selleghe, Renerus van Tigele, Diederik van Wighene, Diederik van Milne en Boudewijn van Altena. Vrijen en dienstmannen Hendrik van Cuijck, Walter van Grinbergen, Godfried van Scoten, Arnold van Diest, Jacob van Calmond, Gijsbert van Tilburg, Boudewijn van Altena, Gerard van Iacia, Hendrik van Asca, Leo van Aa, Daniel en Arnold van Crayenem, Walter van Bierbais, Jacob van Summeresse kastelein van Brussel, Arnold en Willem van Waelhem, Arnold van Wesemaal, Arnold van Roetselaar, Willem Vulpes, Walter Alf, Gerard en Hendrik van Hildeberge en Hendrik van Bauterhem.

Sloet 401; 1203; Verdrag tussen graaf Otto van Gelre en Hendrik van Lotharingen hertog van Brabant, waarbij Otto aan Hendrik afstaat zijn rechten op Meegen, de Enige der Kempen en zijn allodium te Oosterbeek, dat hij in leen ontvangt; enige tolaangelegenheden worden geregeld en waarbij de graaf de hertog met 25 edelen van zijn land en 25 ministerialen als homo ligius trouw zweert.Vermelde namen: graaf Hendrik van Kessel, Rotger van Meerheim, Ingelbertus van Horne, Diederik van Milne, Diederik adcocatus van Hechte, Gijsbert van Bremmet en zijn broer Diederik, Bartholemeus van Bremmet, Willem Molsten, Diederik van Altena, Alardus van Driel, Hendrik van Voorst, Ricold van Hogte, Walter Spiering, Diederik van Wighem, Gerard van Wishem, Lambert van Berg, Hendrik van borculo, Willem van Bronkhorst, Egbert van Malsen, Walter van Capelle, Warmus van Heerde, Arnold van Ortten, Diederik van Alfen, Herman van Oie. Dienstmannen Ingelbert van O, Franco van Houthem, Herman van Kaminata, Diederik van Roermond, Diederik van Elint, Reinerus van Tieghele, Gerard van Stralen, Godfried Gonturat en zijn broer Reynerus, Hendrik van Hertenveld, Diederik Grutere, Hendrik van Boningen, Willem Robbe, Sibertus Suevus, Steven van Plesie, Diederik Bastaard, Diederik Vollinc, Reynerus kastelein van Zuilichem, Nicolaas van Vurna, Christiaan en Rudolf van Arnhem, Diederik broer van graaf Arnold van Arnhem en Helmich Felix.
2 Willem van Horne, geboren omstreeks 1146. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.
3 Aleydis van Horne, geboren omstreeks 1147. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2 Willem van Horne is geboren omstreeks 1146, zoon van Engelbert van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1). Willem is overleden vóór 1191, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Willem: Mogelijk vermeld in een oorkonde van 1162 samen met zijn broer Inghelbertus.
Vermeld in een oorkonde van 1189.
Kinderen van Willem uit onbekende relatie:
1 Engelbert van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.1], geboren omstreeks 1170.
Notitie bij Engelbert: Willem van Horne worden vermeld in een oorkonde van 1189. Engelbert in 1102, 1138, 1166,1196 en 1203; in 1191 worden twee broers van Horne genoemd en aangenomen wordt dat dit Willem en Engelbert zijn, maar dat is niet zeker.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Engelbert bleef kinderloos.
2 Willem van Horne, geboren omstreeks 1172. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2 Willem van Horne is geboren omstreeks 1172, zoon van Willem van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2). Willem is overleden na 1210, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Willem: Een Willem van Horne worden vermeld in een oorkonde van 1189. Een Engelbert in 1102, 1138, 1166,1196 en 1203; in 1191 worden twee broers van Horne genoemd en aangenomen wordt dat dit Willem en Engelbert zijn, maar dat is niet zeker.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Willem trouwde met Margaretha van Altena. Margaretha is geboren in 1175, dochter van Boudewijn van Altena en Margaretha van Gent. Margaretha is overleden vóór 1240, ten hoogste 65 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: De voornaam is afgeleid van de volgorde waarin de kinderen van zoon Willem zijn vermeld.
Kinderen van Willem en Margaretha:
1 Willem I van Horne, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.
2 Engelbert van Horne, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1 Willem I van Horne is geboren omstreeks 1210, zoon van Willem van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2) en Margaretha van Altena. Willem is overleden in 1264, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem kreeg Hoorn, Haelen, Buggenum, Neer, Roggel, Heythuisen, Geystingen en Ophoven, de laatste twee in het huidige België. hij had de voogdij over de bezittingen van de abdij Thorn.
Verkreeg Altena na het kinderloos overlijden van zijn oom van moeders zijde.
Zie De Heren van Horne van W M van de Boel.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1230 met Heilwig? van Altena?, ongeveer 15 jaar oud. Heilwig is geboren omstreeks 1215.
Notitie bij Heilwig: vermeld in een oorkonde van 1247. Een schenking aan Keizersbosch om daar haar jaardienst te houden. Mogelijk was zij toen al overleden.
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1232 met Heilwides van Wickrath, ongeveer 17 jaar oud. Heilwides is geboren in 1215.
Notitie bij Heilwides: Ook vermeld als Hedwich van Wickerode.
Kinderen van Willem en Heilwides:
1 Willem II van Altena en van Horne, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.
2 Dirk van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.2], geboren omstreeks 1231. Dirk is overleden in 1272, ongeveer 41 jaar oud.
3 Engelbert van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.3], geboren omstreeks 1232. Engelbert is overleden in 1264, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Was kanunnik in Luik in het kapittel van St Lambert.
4 Margaretha van Horne, geboren omstreeks 1233. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.4.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1 Willem II van Altena en van Horne is geboren omstreeks 1230, zoon van Willem I van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1) en Heilwides van Wickrath. Willem is overleden in 1304, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Willem: In 1269 beleend met Loon op Zand.
In 1271 stond hij borg voor de hertog voor een lening.
In 1272 schonk de hertog hem 80 pond uit de tol van den Bosch.
In 1277 komt hij voor in een akte samen met zijn zoon die zegelt. Willem zal overleden zijn.
Oorkonde nr. 1818 dd 1 november 1275 Sticht Utrecht; Willem, Heer van Altena en Horne, verklaart, met de stad Utrecht verzoend te zijn.
In juni 1277 belooft hij zoveel hij kan, het kapittel van Oudmunster te Utrecht behulpzaam te zijn in het beheer der proosdij- en andere goederen van het kapittel.
Willem trouwde met Agnes van Perwijs.
Kind van Willem en Agnes:
1 Willem IIa van Horne, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1 Willem IIa van Horne is geboren omstreeks 1250, zoon van Willem II van Altena en van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1) en Agnes van Perwijs. Willem is overleden in 1301, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Willem: Komt in 1277 samen met zijn vader voor in een akte. Willem zegelt zelf.
Willem trouwde met Maria (of Margaretha) van Loon.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Willem III van Horne. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.1.
2 Diederik van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.2]. Diederik is overleden in 1304 in Duiveland.
Notitie bij Diederik: was kanunnik in Luik en in Utrecht (St Salvador)
3 Engelbert van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.3].
4 Gerard I van Horne. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.1 Willem III van Horne, zoon van Willem IIa van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1) en Maria (of Margaretha) van Loon. Willem is overleden in 1301.
Notitie bij overlijden van Willem: Overleden tussen 28 januari en 27 maart 1301.
Zie drs. J Klaversma; De Hornes 1296-1345.Stichting Historisch Onderzoek Weert.
Willem bleef kinderloos. Willem trouwde met Sophia van Heusden.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4 Gerard I van Horne, zoon van Willem IIa van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1) en Maria (of Margaretha) van Loon. Gerard is overleden op 01-04-1330.
Notitie bij overlijden van Gerard: Overlijdensdatum is een vermoeden.
Notitie bij Gerard: Opvolger van zijn broer Willem als Heer van Horne.
Hij erfde in 1311 de belangrijke Brabantse Heerlijkheid Perwijs.
Uit zijn huwelijk met Ermingardis van Kleef verkreeg hij Kranenburg.
In 1315 kocht hij Herlaer.
Draagt in 1322 zijn Hollandse lenen en Altena over aan zijn zoon Willem IV.
In 1329 kreeg hij door een rechterlijke uitspraak Wessem in eigendom, waarvan hij pachter was.
Gerard:
(1) trouwde in 1302 met Johanna van Leuven-Gaasbeek.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Johanna: Dispensatie vanwege bloedverwantschap in de 4e graad.
Johanna is overleden in 1310.
(2) trouwde in 1313 met Ermingardis van Kleef, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Gerard en Ermingardis: In de huwelijksovereenkomst werd bepaald dat het pas verkregen Perwijs ten goede zou komen aan de kinderen uit dit huwelijk.
Ermingardis is geboren omstreeks 1293, dochter van Dirk VIII van Kleef en Margaretha van Habsburg-Kiburg.
Notitie bij Ermingardis: In 1328 is in een akte van overdracht door Gerard en Irmgard van het halve dorp Hilvarenbeek en het halve dorp Diessen aan Rutger van Leefdael, vermeld dat Willem van Goor voogd (momber) was over vrouwe Irmgard van Kleef.
Kind van Gerard en Johanna:
1 Willem IV van Horne, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.
Kinderen van Gerard en Ermingardis:
2 Dirk van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.2].
3 Willem van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.3].
4 Jan van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.4].
5 Otto van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.5].
6 Everard van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.6].
7 Godert van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.7].
8 Margaretha van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.8].
9 Gertrude van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.9].
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1 Willem IV van Horne is geboren omstreeks 1305, zoon van Gerard I van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4) en Johanna van Leuven-Gaasbeek. Willem is overleden op 22-07-1343, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij Willem: Werd op zeer jonge leeftijd ten huwelijk beloofd aan Oda van Putten.
Op 17 december 1330 vermeld als Heer van Horne, als opvolger van zijn vader.
Op 6 oktober 1342 regelde willem met instemming van zijn tweede vrouw zijn opvolging.
hij was toen kennelijk ernstig ziek.
Willem:
(1) trouwde met Oda van Putten. Oda is geboren omstreeks 1305, dochter van Nicolaas van Putten. Oda is overleden omstreeks 1335, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Oda: Overleden tussen 1330 en 1336.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1336 met Elisabeth van Kleef-Hulckrath. Elisabeth is een dochter van Dirk Loef III van Kleef. Elisabeth begon eerder een relatie met Godfried van Bergheim. Elisabeth trouwde later met NN van Steinfurt.
Kinderen van Willem en Oda:
1 Johanna van Horne. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.1.
2 Aleydis van Horne. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.2.
3 Oda van Horne. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.3.
4 Elizabeth van Horne. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.4.
5 Beatrijs van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.5].
6 Agnes van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.6]. Agnes is overleden op 08-03-1392.
Notitie bij Agnes: Was abdis van de adellijke abdij Rijnsburg.
Vermeld tussen 1368 en 1391.
7 Gerard II van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.7]. Gerard is overleden op 26-09-1345 in Warns.
Notitie bij Gerard: Vermeld op 6 oktober 1342 in een oorkonde waarin zijn vader Willem IV zijn opvolging regelde.
Gerard wordt vermeld als ridder en verkrijgt de heerlijkheid Heeze en Leende met alle toebehoren, zoals hij (Willem) het al in leen had van de hertog van Brabant. Na de dood van zijn vader moest hij zijn zusters uitkopen, na overleg met vrienden en verwanten.Gerard verkreeg tevens het land van Montcornet en Bassengis (=Bancigny) in Tiérache, zoals hij (Willem) het op dat ogenblik en wijlen zijn nicht Beatrix van Leuven, jonkvrouwe van Herstal, Gaasbeek en Montcornet het vroeger in leen had. Deze Heerlijkheid zou erfelijk bezit van heer Gerard blijven.
Vermeld is dat hij op 24 februari 1345 aan zijn neef Daniël van Goor een jaarrente van 40 pond zwarte toernooisen schonk. Hij trok in 1345 met graaf Willem IV naar Friesland waarin hij bij de slag te Staveren/Warns sneuvelde.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
8 Dirk Loef van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.8].
9 Arnoud van Horne [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.9]. Arnoud is overleden op 08-03-1389.
Notitie bij Arnoud: Werd in 1371 gekozen tot bisschop van Utrecht, in 1378 bisschop van Lui.
10 Elisabeth van Horne. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.10.
11 Willem V van Horne, geboren in 1337. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.1 Johanna van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Oda van Putten. Johanna trouwde met Gijsbrecht van Abcoude.
Kind van Johanna en Gijsbrecht:
1 Zweder van Abcoude [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.1.1].
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.2 Aleydis van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Oda van Putten. Aleydis trouwde met Dirk van Cranendonk. Zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van Dirk.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.3 Oda van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Oda van Putten. Oda trouwde met Jan II van Polanen.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.4 Elizabeth van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Oda van Putten. Elizabeth trouwde op 20-11-1353 met Jan II van Heukelom.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.10 Elisabeth van Horne, dochter van Willem IV van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Elisabeth van Kleef-Hulckrath. Elisabeth trouwde in 1361 met Hendrik van Diest.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11 Willem V van Horne is geboren in 1337, zoon van Willem IV van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1) en Elisabeth van Kleef-Hulckrath. Willem is overleden in 1357, 19 of 20 jaar oud.
Notitie bij Willem: Volgde zijn halfbroer Gerard in 1345 op, onder voogdij van zijn oom Dirk van Perwijs.
Hij weigerde herhaalde malen de graaf van Holland te volgen in diens strijd tegen de bisschop van Utrecht. deze bisschop was een oom van zijn vrouw Mechteld. Daarom werd hij op 3 april 1357 vervallen verklaard van zijn leengoederen en werd zijn broer Dirk Loef met Altena beleend.
Willem trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1356 met Mechteld van Arkel, 25 of 26 jaar oud. Mechteld is geboren op 14-03-1330, dochter van Jan IV van Arkel en Irmgard van Kleef. Mechteld is overleden omstreeks 1376, ongeveer 46 jaar oud. Mechteld trouwde later omstreeks 1358 met Boudewijn van Steinfurt (±1320-1394).
Kind van Willem en Mechteld:
1 Willem VI van Horne, geboren in 04-1357. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11.1.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11.1 Willem VI van Horne is geboren in 04-1357, zoon van Willem V van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.11) en Mechteld van Arkel. Willem trouwde, 16 of 17 jaar oud, in 1374 met Johanna van Heinsberg.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.4 Margaretha van Horne is geboren omstreeks 1233, dochter van Willem I van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1) en Heilwides van Wickrath. Margaretha trouwde met Albert van Voorne.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2 Engelbert van Horne is geboren omstreeks 1215, zoon van Willem van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2) en Margaretha van Altena. Engelbert is overleden in 1270, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Engelbert kreeg Cranendonck, Soerendonck en Maarheze. hij had ook de voogdij over het bezit van het Maria kapittel van Aken te Budel.
Erfde in 1242 van zijn kinderloos overleden oom Dirk van Altena diens goederen waaronder Maarheze en het gebied Hugten. Vermoedelijk is Engelbert de bouwer van het kasteel "Cranendonck"tussen Maarheze en Soerendonck.
Engelbert trouwde met NN van NN.
Kind van Engelbert en NN:
1 Willem Van Cranendonck van Horne, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1 Willem Van Cranendonck van Horne is geboren omstreeks 1240, zoon van Engelbert van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2) en NN van NN. Willem is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem was de eerste die zich Heer van Cranendunc noemde.
Willem trouwde met Katharina van Kessel. Zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1.2 voor persoonsgegevens van Katharina.
Kind van Willem en Katharina:
1 Willem II van Cranendonk, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.1.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.1 Willem II van Cranendonk is geboren omstreeks 1275, zoon van Willem Van Cranendonck van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1) en Katharina van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1.2). Willem is overleden in 1320, ongeveer 45 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1300 met Elisabeth van Steyn.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Willem van Cranendonk [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.1.1].
2 Dirk van Cranendonk, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.1.2.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.1.2 Dirk van Cranendonk is geboren omstreeks 1305, zoon van Willem II van Cranendonk (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.1) en Elisabeth van Steyn. Dirk is overleden in 1343, ongeveer 38 jaar oud. Dirk trouwde met Aleydis van Horne. Zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.1.1.1.4.1.2 voor persoonsgegevens van Aleydis.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3 Aleydis van Horne is geboren omstreeks 1147, dochter van Engelbert van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1). Aleydis is overleden in 1189, ongeveer 42 jaar oud. Aleydis trouwde met Rutger van Merheim. Rutger is geboren omstreeks 1140, zoon van Koenraad II van Merheim (Merum) en Luitgardis van Rode. Rutger is overleden in 1212, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Uit: http://www.koeln--merheim.de/geschi.html
Um 1150 brachten die Grafen von Berg den Deutzgau unter ihre Herrschaft. Der Fronhof in Merheim war Sitz der Ritter von Merheim, die enge und freundschaftliche Beziehungen zu den Grafen von Berg unterhielten. Nach einem dieser Ritter - Rutgerus - ist die alte Dorfstraße benannt.
In der ersten schriftlichen Erwähnung Merheims 1217 verkauft Graf Adolf von Berg vor Antritt eines Kreuzzuges vermutlich den Klosterhof für 100 Mark der Zisterzienserabtei Altenberg.
Kinderen van Aleydis en Rutger:
1 Hadewich van Merheim (Merum), geboren omstreeks 1170. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.1.
2 Heilwig van Merum, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.2.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.1 Hadewich van Merheim (Merum) is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merheim en Aleydis van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3). Hadewich is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud. Hadewich trouwde met Albert van Cuijk. Albert is een zoon van Herman II van Malsen van Cuijk en NN van Namen.
Notitie bij Albert: Burggraaf van Utrecht.
Kinderen van Hadewich en Albert:
1 Hendrik III van Cuijk [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.1.1].
2 Willem van Cuijk [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.1.2].
3 Dirk van Cuijk [1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.1.3].
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.2 Heilwig van Merum is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merheim en Aleydis van Horne (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3). Heilwig is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud. Heilwig trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1195 met Albert van Kuijc, ongeveer 32 jaar oud. Albert is geboren omstreeks 1163, zoon van Hendrik III van Kuijc en Sophia van Rhenen. Albert is overleden in 1233, ongeveer 70 jaar oud.
Kind van Heilwig en Albert:
1 Rutger van Kuijc. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.2.1.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.2.1 Rutger van Kuijc, zoon van Albert van Kuijc en Heilwig van Merum (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.3.2). Rutger is overleden na 1267.
Notitie bij Rutger: Heer van Herpen
Rutger trouwde met Maria van Diest.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.2 Hendrik III van Kessel is geboren omstreeks 1120, zoon van Willem van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4). Hendrik is overleden vóór 1189, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: De vermelde vader past niet in de tijdbalk.
Hendrik trouwde met Alverade van Merheim (Merum). Alverade is geboren omstreeks 1130, dochter van Koenraad II van Merheim (Merum) en Heilwich van Rode (Rousch).
Kinderen van Hendrik en Alverade:
1 Aleydis van Kessel [1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.1].
2 Hendrik IV van Kessel, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2 Hendrik IV van Kessel is geboren omstreeks 1145, zoon van Hendrik III van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2) en Alverade van Merheim (Merum). Hendrik is overleden in 1219, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Kessel van 1193 tot 1219.
Hendrik trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 10 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.4 voor persoonsgegevens van Alveradis.
Kind van Hendrik en Alveradis:
1 Willem van Kessel. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1 Willem van Kessel, zoon van Hendrik IV van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.4). Willem trouwde met NN van Limburg. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Willem en NN:
1 Hendrik V van Kessel [1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1.1].
2 Katharina van Kessel. Volgt 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1.2.
1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1.2 Katharina van Kessel, dochter van Willem van Kessel (zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1) en NN van Limburg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5). Katharina trouwde met Willem Van Cranendonck van Horne. Zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1 voor persoonsgegevens van Willem.
Kind van Katharina en Willem: zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.1.1.2.2.2.1.
1.3.6 Beatrice van Ringelheim, dochter van Dietrich (Theoderich) van Ringelheim en Reginhild (Reinhilde) van Denemarken (zie 1.3).
Notitie bij Beatrice: Moet dezelfde zijn als Bia.
Beatrice trouwde met Wichman de oudere Billung. Wichman is geboren omstreeks 910, zoon van Egbert van de Wetigau en NN van Stade. Wichman is overleden in 944, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Wichman: Wichman bezat een groot graafschap in de Elbe-Weser regio, graaf van de Bardengau.
Zijn kinderen waren vermoedelijk nog jong toen Wichman stierf en zij zouden zijn opgegroeid, na 944, aan het hof van keizer Otto I, waarvan zij neven waren.
Zie: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/richenza_von_northeim_erbin_von_harsefeld.html
Kinderen van Beatrice en Wichman:
1 Egbert II Eénoog von Billung, geboren omstreeks 935. Volgt 1.3.6.1.
2 Wichman II de jonge Billung [1.3.6.2], geboren omstreeks 940. Wichman is overleden in 967, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Wichman: Is jong gestorven en had uitsluitend dochters.
1.3.6.1 Egbert II Eénoog von Billung is geboren omstreeks 935, zoon van Wichman de oudere Billung en Beatrice van Ringelheim (zie 1.3.6). Egbert is overleden in 994, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Zie: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/graven/ekbert-ii.html#WichmanIIIVreden
Graaf van Ambergouw en Derlingouw en voogd van het bisdom Münster.
Neemt in 953 deel aan de opstand van Liudolf en Koenraad tegen Otto I.
Maar eigenlijk komt hij in opstand tegen zijn oom Herman I van Saksen, die hij beschuldigd van het innemen van familiebezit waar hij geen recht op heeft.
Opvallend is dat Ekbert II nadat de opstand onderdrukt is over de Elbe naar de West-Slavische stam der Abodriten vlucht.
In 977 denkt Ekbert II opnieuw voordeel te verkrijgen uit een opstand tegen het keizerlijk gezag en steunt hij de samenzwering van Hendrik II ’de Ruziemaker’, hertog van Beieren, tegen Otto II. Ekbert II is niet bang aangelegd en ontvoert de keizerlijke dochter Adelheid, nog een kind rond die tijd, en gijzelt haar op zijn burcht Ala bij Goslar. Voor zijn deelname aan de opstand wordt Ekbert II in 978 naar Utrecht verbannen. Later wordt hij in genade aangenomen, maar hij is wel een deel van zijn erfenis kwijt.
De Abodriten zijn door Otto I onderworpen, waarbij hun vorsten het christelijk geloof aannemen. Het gebied van de Abodriten valt onder de Billungse Mark, maar kent enige autonomie. Het is bekend dat de Billungse familie contacten onderhoudt met de Abodriten, maar klaarblijkelijk zijn de contacten zo goed dat Ekbert II op hun loyaliteit en bescherming kan rekenen. Saillant detail is dat een van de eerste Abodritische vorsten Billug heet, de gelijkenis met Billung is opvallend. Nog opvallender is dat halverwege de elfde eeuw een Godschalk (Guthskalco) als Abodritische vorst (1043-1066) optreedt.
Kinderen van Egbert uit onbekende relatie:
1 Amalung graaf von Ambergau [1.3.6.1.1], geboren omstreeks 950.
Notitie bij Amalung: Voogd van Paderborn Domkirche.
2 [misschien] Ida von Ambergau von Billung [1.3.6.1.2], geboren omstreeks 955.
3 Egbert III von Derlingau Billung, geboren omstreeks 965. Volgt 1.3.6.1.3.
4 Wichman III von Vreden [1.3.6.1.4], geboren omstreeks 975.
1.3.6.1.3 Egbert III von Derlingau Billung is geboren omstreeks 965, zoon van Egbert II Eénoog von Billung (zie 1.3.6.1). Egbert is overleden in 1013, ongeveer 48 jaar oud. Egbert trouwde met NN von Egisheim.
Kind van Egbert en NN:
1 Gertrude von Egisheim Billung, geboren omstreeks 1000. Volgt 1.3.6.1.3.1.
1.3.6.1.3.1 Gertrude von Egisheim Billung is geboren omstreeks 1000, dochter van Egbert III von Derlingau Billung (zie 1.3.6.1.3) en NN von Egisheim. Gertrude is overleden op 21-07-1077, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Gertrude: Gertrud is een dochter van Egbert Billung, zoon van Egbert Eenoog, uit het geslacht der Billungers.
Ook vermeld als Gertrudis van Billung
Gertrude trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1020 met Ludolf III von Brunswijck, ongeveer 17 jaar oud. Zie 1.3.7.5.1.1 voor persoonsgegevens van Ludolf.
Kinderen van Gertrude en Ludolf:
1 Mathilde von Brunswijck. Volgt 1.3.6.1.3.1.1.
2 Bruno II von Brunswijck, geboren in 1024. Volgt 1.3.6.1.3.1.2.
3 Egbert I von Meissen von Brunswijck, geboren in 1030. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.
4 Ida von Brunswijck [1.3.6.1.3.1.4].
5 NN von Brunswijck. Volgt 1.3.6.1.3.1.5.
1.3.6.1.3.1.1 Mathilde von Brunswijck, dochter van Ludolf III von Brunswijck (zie 1.3.7.5.1.1) en Gertrude von Egisheim Billung (zie 1.3.6.1.3.1). Mathilde is overleden in 1044. Mathilde trouwde in 1034 met Hendrik I van Frankrijk, 25 of 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-05-1008, zoon van Robert II van Frankrijk. Hendrik is overleden op 04-08-1060 in Vitry aux Loges, 52 jaar oud. Hij is begraven in Parijs, St Denis. Hendrik is weduwnaar van Mathilde von Speyer (ovl. 1034), met wie hij trouwde in 1033, zie 1.3.7.1.3.1.1.1.3. Hendrik trouwde later op 19-05-1051 met Anna van Kiev.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Bougondie 1016-1032
koning van Frankrijk 1031-1060
Wikipedia:
Na het overlijden van zijn vader werd Hendrik koning van Frankrijk. Hij kreeg direct te maken met een opstand van zijn broer Robert en zijn moeder. Met de steun van keizer Koenraad II de Saliër en hertog Robert de Duivel van Normandië wist hij echter zijn positie te behouden. In 1032 gaf Robert zijn aanspraken op de troon op, in ruil voor het hertogdom Bourgondië. Hendrik had in 1033 een bespreking met Koenraad te Deville. Daarbij gaf Hendrik zijn aanspraken op het koninkrijk Bourgondië op ten gunste van die van Koenraad. Ook verloofde Hendrik zich met Koenraads dochter Mathilde. Later in dat jaar steunde Hendrik Koenraad daadwerkelijk tegen Odo II van Blois die probeerde om koning van Bourgondië te worden. In 1034 overleed Mathilde onverwacht op jonge leeftijd. Datzelfde jaar trouwde Hendrik met een andere Mathilde, Mathilde van Friesland, dochter van Koenraads stiefzoon Liudolf van Brunswijk. Mathilde werd in 1040 moeder van een dochter, maar beiden sterven in 1044.
Hendriks verdere regering werd bepaald door de opkomende macht van Normandië en diplomatie met Duitsland. In 1043 was een eerste bespreking met keizer Hendrik III te Carignan (Ardennes), over diens huwelijk met Agnes van Poitou. In 1048 was er een tweede bespreking met Hendrik te Carignan. Een jaar later kwam Hendrik in conflict met de paus. Hendrik verbood zijn bisschoppen om een concilie te Reims bij te wonen maar de bisschoppen die hem gehoorzaamden werden afgezet of geëxcommuniceerd. In 1056 had Hendrik een derde bespreking met keizer Hendrik te Carignan. Hierbij maakte Hendrik aanspraken op hertogdom Lotharingen en daagde de keizer zelfs uit tot een tweegevecht om de kwestie te beslissen. Keizer Hendrik vertrok echter bij nacht in het geheim uit Carignan, en bleef gewoon leenheer van Lotharingen.
Hendrik steunde in 1047 nog de jonge Willem de Veroveraar, zoon van zijn oude bondgenoot Robert, tegen zijn opstandige vazallen in de slag bij Val-ès-Dunes bij Caen. Hierdoor wist Willem definitief het gezag over zijn hertogdom te vestigen. Na zijn huwelijk met Mathilde van Vlaanderen, werd Willems positie echter zo sterk, dat hij een bedreiging werd voor Hendrik. In 1054 trok Hendrik op tegen Normandië, maar werd verslagen toen de Normandiërs bij nacht het Franse kamp bij Mortemer (Seine-Maritime) overvielen. In 1057 deed Hendrik een tweede poging om Willem te onderwerpen, maar bij Varaville werd Hendrik door Willem verslagen, doordat die handig gebruik wist te maken van de rivier en het moeras in het landschap.

In 1059 liet Hendrik zijn zoon Filips tot medekoning kronen. In 1060 stichtte hij een kapittel van Sint Maarten in Parijs. Hendrik stierf op 4 augustus 1060 in Vitry-en-Brie. Hij werd begraven in de kathedraal van Saint-Denis. Hendrik werd opgevolgd door zijn zoon Filips, die toen 8 jaar oud was. Hendriks weduwe, Anna van Kiev, was zes jaar lang regent.
1.3.6.1.3.1.2 Bruno II von Brunswijck is geboren in 1024, zoon van Ludolf III von Brunswijck (zie 1.3.7.5.1.1) en Gertrude von Egisheim Billung (zie 1.3.6.1.3.1). Bruno is overleden in 1057, 32 of 33 jaar oud.
Notitie bij Bruno: In 1038 volgde hij zijn vader op, zowel als markgraaf van Brunswijk alsook als graaf van Midden-Friesland.
Graaf van Brunswijk; markgraaf van Friesland.
Claimt in 1044 de grafelijke rechten in Fivelgo. Hij maakte zich in 1047 meester van het gebied tussen Lauwers en Eems (Hunsingo en Fivelingo), waarvan het formele gezag was toegewezen aan aartsbisschop Adalbert van Bremen. Bruno beschikte over meer macht dan de aartsbisschop, want het lukte de bisschop niet om hem te verdrijven.
Sneuvelt in 1057 in een gevecht met Saksische opstandelingen, onder leiding van de buitenechtelijke zoon van Bernard II van Brandenburg, die probeerden in een hinderlaag de zesjarige Hendrik IV, keizer, en zijn moeder te vermoorden.
Bruno en zijn broer Egbert kwamen te hulp. Bruno sneuvelde en Egbert werd zwaar gewond, maar genas. Als beloning kreeg hij de bezittingen van zijn broer erbij, waaronder het graafschap Friesland.
Bruno sneuvelde in 1057 bij een treffen met Willem van Brandenburg en werd opgevolgd door zijn broer Egbert.
Bruno trouwde met Ida.
1.3.6.1.3.1.3 Egbert I von Meissen von Brunswijck is geboren in 1030, zoon van Ludolf III von Brunswijck (zie 1.3.7.5.1.1) en Gertrude von Egisheim Billung (zie 1.3.6.1.3.1). Egbert is overleden op 08-01-1068, 37 of 38 jaar oud. Hij is begraven in Burgkapelle St Blasien Dankwarderode.
Notitie bij Egbert: Volgde zijn broer Bruno op als graaf in Westerlauwers Friesland in 1057. Bleef ook Fivelgo en Hunsego, in casu het gehele gebied Frisia tussen Lauwers en Eems, bezetten dat door zijn broer in 1047 was veroverd.
Was graaf van Brunswijk vanaf 1057 en graaf van Meissen en van Midden Friesland.
Komt in 1057 in gevecht met Saksische opstandelingen, onder leiding van de buitenechtelijke zoon van Bernard II van Brandenburg, die probeerden in een hinderlaag de zesjarige Hendrik IV, keizer, en zijn moeder te vermoorden.
Egbert en zijn broer Bruno kwamen te hulp. Bruno sneuvelde en Egbert werd zwaar gewond, maar genas. Als beloning kreeg hij de bezittingen van zijn broer erbij, waaronder het graafschap Friesland.
Egbert trouwde met Irmengard von Susa. Irmengard is geboren in 1020. Irmengard is overleden in 1078, 57 of 58 jaar oud. Irmengard trouwde voorheen met Otto von Schweinfurt.
Notitie bij Irmengard: Ook vermeld als Irmgard van Turijn
Kinderen van Egbert en Irmengard:
1 Amelung von Brunswijck [1.3.6.1.3.1.3.1].
2 Gertrudis von Meissen von Braunschweig, geboren omstreeks 1058. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.
3 Egbert II van Meissen, geboren in 1061. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.3.
1.3.6.1.3.1.3.2 Gertrudis von Meissen von Braunschweig is geboren omstreeks 1058, dochter van Egbert I von Meissen von Brunswijck (zie 1.3.6.1.3.1.3) en Irmengard von Susa. Gertrudis is overleden op 09-12-1117, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Gertrudis: Erfgename van de bezittingen van haar vader.
Ook vermeld als Gravin van Brunswijk en regentes van Meissen.
Gertrudis:
(1) trouwde met Dietrich von Katlenburg. Dietrich is een zoon van Dirk I van Katlenburg en Bertrade van Holland. Dietrich is overleden op 21-01-1085.
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1080 met Hendrik de Vette van Northeim, ongeveer 28 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.3.1.2 voor persoonsgegevens van Hendrik.
(3) trouwde met Heinrich von Eilenburg Wettin.
Kinderen van Gertrudis en Hendrik:
1 Richenza van Northeim, geboren omstreeks 1081. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.1.
2 Gertrudis Palatina van Northeim, geboren omstreeks 1085. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.
3 Otto III van Northeim [1.3.6.1.3.1.3.2.3], geboren omstreeks 1087. Otto is overleden in 1116, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij Otto: Otto III (-1116) Hij is nooit gehuwd geweest en stierf kinderloos. Hij was geestesziek.
Waarschijnlijk was hij wel de opvolger van zijn vader Hendrik in 1101 als graaf in Friesland. Zie: Fon-Jelde; Middeleeuws Frisia (PDF-bestand op internet)
Muntfondsten tonen dit waarschijnlijk aan.
Bij zijn dood vererfden de grafelijke rechten van zijn vaders kant naar zijn neef Siegfried IV van Northeim, maar de rechten van zijn moeders kant gingen naar Otto von Salm von Rheineck, de man van zijn zuster Gertrud; na het overlijden van zijn moeder Gertrudis in 1117. Gertrud en haar zuster Richenza blijken na de dood van hun moeder afspraken te hebben gemaakt over de verdeling van de erfenis. Lotharius, de man van Richenza, wilde bepaalde zaken graag in bezit hebben, zoals het klooster te Brunswijk en het kan zijn dat daarbij Otto, de man van Gertrudis, accoord is gegaan en daarbij Bentheim en Friesland heeft verkregen. Maar dit laatste is niet uit schriftelijke stukken bekend; alleen een aantal daadwerkelijk plaats gehad hebbende gebeurtenissen doen dit vermoeden.
Het geschil omtrent de grafelijke rechten in Friesland met de bisschop van Utrecht bleef.
Koning Koenraad bevestigde in 1145 op basis van een gerechtelijk oordeel van de vorsten, dat de bisschop de grafelijke rechten in Friesland bezat, wat kennelijk voor Otto von Rheineck aanleiding was om in 1146 vanuit zijn kasteel in Bentheim het graafschap Twenthe binnen te vallen.
Uit een oorkonde van 1165 blijkt dat de koning een compromis heeft getroffen tussen de bisschop van Utrecht en graaf Floris III van Holland, die een zoon was van Otto’s dochter Sophia, g/m Dirk VI van Holland. Het beheer over het kasteel Bentheim als de rechten op de Friese graafschappen werd geregeld.
Otto bleef kinderloos.
1.3.6.1.3.1.3.2.1 Richenza van Northeim is geboren omstreeks 1081, dochter van Hendrik de Vette van Northeim (zie 1.3.7.1.6.3.3.1.2) en Gertrudis von Meissen von Braunschweig (zie 1.3.6.1.3.1.3.2). Richenza is overleden in 1141, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Richenza: Richenza (-1141), gehuwd met Lotharius van Supplinberg, die later keizer zou worden.
Vermeld in een oorkonde van 15 juli 1135 waarin keizer Lotharius, op verzoek van zijn vrouw Richenza, de Ministerialen van zijn kerk in Wildeshausen, bevestigd in hun privilegien. Getuigen: Maarschalk Adelbertus, paltsgraaf Frederik, Herman, Otto van Rieneck, Otto zoon van maarschalk Koenraad.
Richenza trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1100 met Lotharius van Supplinburg.
Notitie bij Lotharius: Hertog van Saksen in 1106 en later tot keizer gekroond. Veroverde in 1115 met geweld Münster. Bisschop Burchard van Münster vluchtte naar de keizer en stierd in 1118 op weg naar Rome. Lotharius dwong het kapittel van Münster zijn familielid Dirk van Winzenburg tot vorst-bisschop te nemen. In 1 1 17 werd Dirk al elect van Munster
genoemd en getuigde hij als zodanig samen met Hendrik de Oude van Zutphen in een oorkonde van Herman van Zutphen, abt van Pantaleon in Keulen."
1.3.6.1.3.1.3.2.2 Gertrudis Palatina van Northeim is geboren omstreeks 1085, dochter van Hendrik de Vette van Northeim (zie 1.3.7.1.6.3.3.1.2) en Gertrudis von Meissen von Braunschweig (zie 1.3.6.1.3.1.3.2). Gertrudis is overleden in 1154, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Gertrudis: Gertrudis, erfgename van Friesland en gravin/vrouwe van Bentheim 1150-1154, gehuwd met Siegfried I van Weimar-Orlamünde, paltsgraaf van de Rijn, en met Otto I van Salm und Rhieneck, paltsgraaf am Rhein, graaf van Bentheim 1134-1140 en 1148-1150.
Gertrudis is de schoonzuster van keizer Lothar von Supplinburg.
Nadat in 1134 de laatste graaf von Bentheim, Johannes, is gestorven, verkijgt Gertrudis Bentheim als erfdeel. Zij bouwt de burcht opnieuw op die in 1116 door hertog lothar von Suplinburg is vernietigd, gelijktijdig met de vernietiging van de burcht Schulenburg bij Veldhausen.
Gertrudis:
(1) trouwde met Siegfried III von Weimar Orlamunde. Siegfried is overleden in 1113.
Notitie bij overlijden van Siegfried: Gesneuveld.
(2) trouwde met Otto I van Salm graaf von Rieneck. Otto is geboren omstreeks 1085, zoon van Herman I von Salm en Sophia van Rieneck. Otto is overleden in 1151, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Otto: Overlijdensdatum ook 1149. Aangehouden 1151 zoals in Fon jelde pag. 205 is vermeld.
Notitie bij Otto: Urkundenbuch Niederrhein nr 301 01-08-1126; graaf Otto von Rheineck is voogd over het Benedicterinenklooster op het Rijneiland Rolandswerth dat door aartsbisschop Friedrich I aan de abdij van Siegburg is geschonken.
Koning Koenraad bevestigde in 1145 op basis van een gerechtelijk oordeel van de vorsten, dat de bisschop de grafelijke rechten in Friesland bezat, wat kennelijk voor Otto von Rheineck aanleiding was om in 1146 vanuit zijn kasteel in Bentheim het graafschap Twenthe binnen te vallen.
Uit een oorkonde van 1165 blijkt dat de koning een compromis heeft getroffen tussen de bisschop van Utrecht en graaf Floris III van Holland, die een zoon was van Otto’s dochter Sophia, g/m Dirk VI van Holland. Het beheer over het kasteel Bentheim als de rechten op de Friese graafschappen werd geregeld.
Zie ook: http://resources.huygens.knaw.nl/retrofiles/obnb/Kloosterrade.pdf
[1148 december 25 -] 1149 [december 24] Bonn
Arnold I, aartsbisschop van Keulen, beoorkondt de stichting en dotatie van een bedehuis in het dorp Hersel door gelovigen ter plaatse alsmede de regeling waarbij een hoeve land grenzend aan het dorp leenroerig aan de aartsbisschop aan het bezit is toegevoegd, en regelt de verhouding van het met het bedehuis te verbinden regulierenconvent met het kapittel van St.-Cassius en St.-Florentius te Bonn. Onder de getuigen: abt Erpo van Kloosterrade. Onder de getuigen Adelbert, graaf van Bonn, Adolf graaf van Saffenberg, Adolf graaf van Berg, Otto graaf van Rheineck, Diederik graaf van Are, Hendrik graaf van Limburg, Gosewijn van Heimesberg, Adelbertus graaf van Norvenich,
Kinderen van Gertrudis en Otto:
1 NN von Rieneck [1.3.6.1.3.1.3.2.2.1]. NN is overleden in 1146 in Ootmarsum.
Notitie bij NN: In 1146 verslagen door de bisschop van Utrecht in een veldslag bij Ootmarsum. Zie Fonjelde pag 205.
2 Otto graaf von Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.2], geboren omstreeks 1110. Otto is overleden in 1148, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij Otto: Graaf van Bentheim van 1140 -1148. Hij is vermoord door Herman von Staleck.
In 1144 voert hij oorlog tegen de bisschop van Utrecht, maar wordt overwonnen en bij Ootmarsum gevangen genomen. Hij wordt verplicht om Bentheim af te staan aan de bisschop van Utrecht, maar krijgt het in leen terug.
Letzter Besitzer des Landes Tubantia. Bruder von Sophia, Erbin vom Twenderlande. Vermeld in Johann Hübners Genealogische Tabellen Leipzig 1727.
3 Sophia von Salm von Rieneck, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3 Sophia von Salm von Rieneck is geboren omstreeks 1115, dochter van Otto I van Salm graaf von Rieneck en Gertrudis Palatina van Northeim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2). Sophia is overleden in 1176 in Jeruzalem, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Gravin van Bentheim.
Sophia trouwde, ongeveer 9 jaar oud, omstreeks 1124 met Dirk VI van Holland, ongeveer 16 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1108, zoon van Floris II de vette van Holland en Gertrud (Petronella) van Opper Lotharingen. Dirk is overleden op 05-08-1157, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven in Rijnsburg.
Notitie bij Dirk: Graaf van Holland en Midden Friesland en Urk/Emelweerd. Graaf van Bentheim.
Hij was graaf van Holland van 1121 tot 1129 en van 1131 tot zijn overlijden in 1157.
Stond tot zijn meerderjarigheid onder voogdij van zijn moeder Petronella. Hij huwde met Sophia van Reineck, waardoor het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland kwam. Zijn jongere broer Floris kwam een paar maal tegen hem in opstand en in 1129 werd Floris graaf tot 1131, vanwege de steun van zijn moeder, de bisschop van Utrecht Andries van Cijck en de roomse koning Lotharius III, zijn oom. In 1131 verloor hij die steun en moest vluchten naar het gebied van de West Friezen. Deze waren tegen Dirk VI in opstand gekomen. Zij boden Floris de heerschappij over West Friesland aan en ook de Kennemers sloten zich bij hun aan. In 1132 werd de broedertwist door tussenkomst van Lotharius bijgelegd. In 1133 bezette Floris de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijck trokken met een leger naar Utrecht. In 1139 ondernam hij een bedevaart naar het Heilige Land en verwierf van paus Innocentiüs II de onafhankelijkheid van de Utrechtse kerk voor de abdijen van Egmond en van Rijnsburg. Deze werden het bijzonder eigendom van de Pauselijke Stoel.
Met de bouw van het klooster te Egmond was begonnen in het jaar 1140. Dirks moeder draagt het klooster na gereedkoming op aan paus Innocentiüs II. De voogdij komt bij de graven van Holland en komt erfelijk toe aan het geslacht Egmond. beginnend met kwade Wouter van Egmond, die in 1208 overlijdt. Abt wordt Walter, eerder proost van de abdij te Lens van de abdij van Gent; waarschijnlijk heeft hij annalen van Gent naar Egmond overgebracht. De beide kloosters werden door deze constructie aan de heerschappij van de bisschop van Utrecht onttrokken.
In 1143 trok hij ten strijde tegen Herbert, de bisschop van Utrecht.
Zie: http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/gravenoprij1.pdf
Dirk is begraven in de in 1133 door zijn moeder gestichtte abdij van Rijnsburg.
Kinderen van Sophia en Dirk:
1 Floris III van Holland, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.
2 Dirk van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.2], geboren omstreeks 1138. Dirk is overleden in 1151, ongeveer 13 jaar oud.
3 Otto van Holland van Bentheim, geboren omstreeks 1142. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.
4 Boudewijn van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.4]. Boudewijn is overleden op 30-04-1196 in Mainz.
Notitie bij Boudewijn: Uit Wikipedia:
Bisschop van Utrecht van 04-07-1178 tot 1196.
Boudewijn was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck en een broer van graaf Otto van Bentheim en graaf Floris III van Holland. Vooraleer bisschop van Utrecht te worden, was Boudewijn volgens sommige bronnen aartsbisschop van Bremen en kapelaan van Hendrik de Leeuw. Als bisschop van Utrecht kon het graafschap Holland zijn macht in Utrecht versterken. Tijdens zijn regering was hij in strijd met hertog Otto I van Gelre over de Veluwe en Salland en met de burggraven van Groningen en Coevorden. De oorlogen in het Oversticht, waar plunderingen van bisschoppelijke goederen bovendien schering en inslag waren, legden een zware wissel op de financiën van het bisdom. Boudewijn werd na zijn dood bijgezet in de Dom van Utrecht.
5 Dirk van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.5]. Dirk is overleden op 28-08-1197 in Padua.
Notitie bij Dirk: Werd in 1196 domproost van Utrecht en in 1197 bisschop van Utrecht.
Uit Wikipedia:
Dirk van Holland was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sofia van Bentheim en daarmee een broer van graaf Floris III en bisschop Boudewijn II.
Dirk werd in 1196 domproost in Utrecht. Na de dood van zijn broer werd hij door de Hollandse partij als kandidaat voor de Utrechtse zetel naar voren geschoven, hierin gesteund door keizer Hendrik VI. Gelre kwam met Arnold van Isenburg, gesteund door de paus en de aartsbisschop van Keulen. Hierdoor ontstond een impasse, waarin Dirk als bisschop van het Nedersticht werd erkend, en Arnold van Isenburg als bisschop van het Oversticht.
Beide kandidaten reisden daarop naar Rome, waar Arnold in 1196 door paus Innocentius III tot bisschop van Utrecht werd gewijd. Snel daarna overleed hij en Dirk I werd alsnog geconsacreerd. Hij overleed op de terugweg van Rome naar Utrecht te Pavia.
6 Sophia van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.6].
7 Hadewich van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.7].
8 Geertruid van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.8].
9 Petronilla van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.9].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1 Floris III van Holland is geboren omstreeks 1140, zoon van Dirk VI van Holland en Sophia von Salm von Rieneck (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3). Floris is overleden op 01-08-1190 in Antiochia, ongeveer 50 jaar oud. Hij is begraven in Tyrus in de Petruskerk naast keizer Frederik Barbarossa.
Notitie bij Floris: Graaf van Holland; vermeld tussen de jaren 1157 en 1190.
Vanaf 1165 gezamenlijk met de bisschop van Utrecht uitvoerder van de grafelijke rechten in Westerlauwers Friesland.
Was een trouw bondgenoot van keizer Frederik Barbarossa.
In 1158, 1176 en 1178 streed hij met hem in Italië. Dat leverde hem de status van Rijksvorst op.
Hij was voortdurend in strijd met de West Friezen. De West Friezen verwoestten tot twee keer toe Alkmaar en Floris op zijn beurt verwoeste Schagen, Winkel en Niedorp. Toen Floris in 1184 Texel veroverde, gaven de West Friezen hun strijd op. De West Friezen werden verplicht om 4000 zilveren marken te betalen.
In 1165 kwam Floris al in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammer, de Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraken over de heerschappij over de inkomsten uit West Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste dat de inkomsten tussen graaf en bisschop gelijkelijk moesten worden verdeeld. Floris stelde ook een tol in bij Geervliet, gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn. De graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas, wist Filips van Hollant te bewegen die weer op te heffen, doch in 1166 stelde hij die weer in. Filips van Vlaanderen kwam daarop met een leger naar het noorden en nam Filips van Hollant gevangen. In het daarop volgende verdrag van Brugge moest Filips van Hollant de tol opheffen en erkennen dat de heerschappij over Zeeland aan Vlaanderen toebehoorde.
Floris trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-09-1162 met Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden op 11-01-1208.
Kinderen van Floris en Adelheid:
1 Margaretha van Holland, geboren omstreeks 1161. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.1.
2 Dirk VII van Holland, geboren in 1163. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.2.
3 Willem I van Holland, geboren omstreeks 1166. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.
4 Hendrik van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.4], geboren omstreeks 1165.
5 Adelheid van Holland, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.5.
6 Floris van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.6]. Floris is overleden op 30-11-1210 in Utrecht.
Notitie bij Floris: Proost van Utrecht
7 Agnes van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.7]. Agnes is overleden in 1228.
Notitie bij Agnes: Abdis in Rijnsburg
8 Boudewijn van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.8].
9 Sophia van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.9].
10 Elisabeth van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.10].
11 Mechtild van Holland. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.1 Margaretha van Holland is geboren omstreeks 1161, dochter van Floris III van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Margaretha is overleden in 1203, ongeveer 42 jaar oud. Margaretha trouwde met Dirk IV graaf van Kleef.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.2 Dirk VII van Holland is geboren in 1163, zoon van Floris III van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Dirk is overleden op 04-11-1203 in Dordrecht, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Omdat hij geen zonen had maakte hij Holland erfelijk voor vrouwen.
Hij kreeg onenigheid met zijn jongere broer Willem, die steun zocht bij de West Friezen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Willem het bestuur kreeg over het graafschap Midden Friesland.
In 1202 kwam Dirk met een leger naar Brabant om Otto van Gelre bij te staan in een conflict met de hertog van Brabant. Op 7 september 1202 verwoeste Dirk het net gestichte ’s Hertogenbosch. Op de terugweg werd hij echter bij Heusden door een sterk leger van de Hertog gevangen genomen, maar werd weer vrijgelaten na een zeer ongunstige overeenkomst te hebben gesloten. Het gebied ten zuiden van het Hollands Diep moest hij aan de Hertog afstaan en hij moest de Hertog als leenheer erkennen voor het gebied Zuid Holland. De bisschop van Utrecht moest hij als leenheer erkennen voor het overige deel van Holland. De graven van Holland waren daardoor hun overwicht in de Noordelijke Nederlanden kwijt.
Hij overleed te Dordrecht en zijn lijk werd per schip naar Egmond vervoerd om in het klooster te worden begraven.
Dirk trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1186 in Loosduinen met Aleida van Kleef, ongeveer 16 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1170, dochter van Dirk van Kleef.
Kinderen van Dirk en Aleida:
1 Ada van Holland, geboren in 1188. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.2.1.
2 Aleidis van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.2.2]. Aleidis is overleden vóór 1203.
3 Petronilla van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.2.3].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.2.1 Ada van Holland is geboren in 1188, dochter van Dirk VII van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.2) en Aleida van Kleef. Ada is overleden in 1223, 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven in Herkenrode.
Notitie bij overlijden van Ada: Thomas Bohn (dissertatie 2002) stelt haar sterfdatum tussen 1234 en 1237.
Notitie bij Ada: Ada was als enige van de drie kinderen nog in leven in 1203, toen haar vader stierf. Zij huwde door toedoen van haar moeder en om haar positie te verstevigen, direct na haar vaders dood en nog voor de begrafenis van haar vader, met Lodewijk II van Loon.
Haar oom Willem betwiste haar de opvolging in de grafelijke rechten van haar vader, vanwege de algemene opvatting dat vrouwen geen recht hadden op de troon. Willem riep zichzelf uit tot graaf van Holland, met steun van de edelen van Kennemerland. Hij had te laat gehoord dat zijn broer was overleden en wilde later de herdenkingsdienst bijwonen, maar kreeg geen toestemming van zijn schoonzuster daartoe. Zijn medestanders waren verbolgen en beraamden een overval. Getrouwen van Ada kregen hier lucht van en Ada vluchtte in het geheim ’s nachts van Haarlem, waar zij verbleef voorafgaand aan de maandelijkse herdenkingsdienst voor haar vader, richting Utrecht met haar moeder, waar zij behouden aankwamen.
Maar getrouwen van haar oom Willem brachten haar zo in het nauw dat ze zich na enige tijd verschanste in de door vertrouwelingen van haar bemachtigde burcht van Leiden. Philips van Wassenaar, de burggraaf van Leiden, nam na een kort beleg de burcht in en Ada werd door haar oom Willem geïnterneerd op Texel. Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden. Daarna volgde veel strijd, wat bekend staat als de Loonse oorlog, eindigend in 1206 met het verdrag van Brugge. (Zie bij Willem I)
In 1207 wist Lodewijk van Loon zijn vrouw Ada vrij te krijgen, maar zij moest haar claim op het graafschap Holland opgeven.
Ada trouwde, 14 of 15 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Lodewijk II graaf van Looz (Loon), ongeveer 43 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.1 voor persoonsgegevens van Lodewijk. Ada en Lodewijk bleven kinderloos.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3 Willem I van Holland is geboren omstreeks 1166, zoon van Floris III van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Willem is overleden op 04-02-1222, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Willem: Vermeld op 2 augustus 1215 als getuige in een zgn "Königsurkunde" opgemaakt in Neuss. Aanwezigen o.a. Lodewijk hertog van Baiern, Hendrik hertog van Brabant, graaf Adolf van Berg, Hendrik hertog van Limburg en zijn zoon Walrav, graaf Willem van Holland, graaf Frederik van Altena en graaf Adolf van Mark.
Graaf van Holland en van midden Friesland vanaf 1206, na strijd met Lodewijk van Loon, die was getrouwd met Ada, de dochter van zijn broer Dirk VII die in 1203 was overleden.
In 1213 door keizer Otto IV erkend als graaf over geheel Holland.
Nam deel aan de derde kruistocht in 1189 waarbij zijn vader overleed in 1190. Zelf werd hij op de terugtocht in Frankrijk gevangen genomen. In 1191 keerde hij in Holland terug maar raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk, die zijn vader was opgevolgd als graaf. Willem zocht steun bij de opstandige Friezen.hij kon zelf niet weg uit Zeeland en daarom stuurde hij zijn vrouw Aleid met een leger naar West Friesland. In 1195 kwam het tot een treffen tussen Aleid en haar zwager Dirk. Aleid won door de leiders van Niedorp en Winkel om te kopen. Het geschil werd bijgelegd en Willem kreeg het bestuur over het graafschap Midden Friesland. (Het huidige Friesland) Willem kreeg al snel weer een conflict met zijn broer. Hendrik de Kraan, heer van Kuinre hield strooptochten in Midden Friesland. Willem vernietigde daarop de burcht van Kuinre. Dirk VII had echter in 1196 het tijdelijk bewind over het bisdom Utrecht van keizer Hendrik VI gekregen en had zijn oom Dirk van Holland aangesteld als bisschop. Hendrik van Kuinre was leenman van de bisschop en Dirk kon dus niet toestaan dat diens goederen vernield werden. Hij liet zijn broer Willem door Hendrik van Kuinre gevangen nemen. Willem ontsnapte en vluchtte naar Otto I van Gelre. Deze lag ook in een conflict met Dirk van Holland, omdat hij pogingen ondernam om het Oversticht (Drenthe en Overijssel) te bemachtigen. In 1197 trouwde Willem met de dochter van zijn gastheer. In 1203 betwiste hij, na de dood van zijn broer, zijn nicht Ada de opvolging in de adellijke leenrechten van haar vader. In 1204 wist Lodewijk van Loon, de man van Ada, met hulp van de graaf van Vlaanderen en de bisschoppen van Luik en Utrecht, Willem te verdrijven naar Zeeland. In 1205 heroverde Willem echter zijn voormalig graafschap. In 1206 werd de vrede in deze "Loonse oorlog" getekend. Willem kreeg Zeeland en de streek rond Geertruidenberg en Lodewijk van Loon de rest. Maar in 1213 kreeg Willem het hele graafschap Holland als rijksleen van keizer Otto IV. In 1214 trok Willem met keizer Otto op en nam deel in de slag bij Bouvines. Hij wordt daar de behaarde graaf van Holland genoemd.
In 1216 nam Willem deel aan een Franse expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. De Engelse koning bracht het verdrag van 1206 weer boven water en erkende alleen Lodewijk van Loon als graaf van Holland. Deze Jan bereikte ook dat Willem in 1216 werd geëxcommuniceerd door de Paus. Om van de ban af te komen heeft Willem in 1217 deel genomen aan de vijfde kruistocht. Op die tocht verwierf hij veel roem. Via een tussenstop in Portugal vanwege storm, hielp hij de Portugeze koning de Moren te verdrijven. In 1220 keerde hij terug na onenigheid met de pauselijke afgezant Pelagius over het afwijzen van de voorstellen van de Egyptische sultan al-Kamil om het ingenomen Damiate te ruilen voor Jeruzalem. Willem I verleende stadsrechten aan Geertruidenberg in 1213, Middelburg in 1217, Dordrecht in 1220 en waarschijnlijk heeft hij ook Leiden stadsrechten verleend. Tijdens zijn bewind zijn de dijken van de Hollandse Waard aangelegd. Ook de Hoogheemraadschappen zijn toen ontstaan.
Op zijn ambtszegel stond het opschrift Wilhelmus Comes Frisiae.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1197 in Staveren met Adelheid van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4 voor persoonsgegevens van Adelheid.
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, omstreeks 1220 met Maria van Brabant.
Notitie bij Maria: weduwe van keizer Otto IV.
Kinderen van Willem en Adelheid:
1 Floris IV van Holland, geboren op 24-06-1210. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1.
2 Ada van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.2], geboren in 1202. Ada is overleden in 1258, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Ada: Abdis van Rijnsburg
3 Otto III van Holland, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.3.
4 Ricardis van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.4]. Ricardis is overleden op 03-01-1262.
5 Willem van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.5]. Willem is overleden in 1238.
Notitie bij Willem: Overleden tijdens een toernooi.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1 Floris IV van Holland is geboren op 24-06-1210, zoon van Willem I van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4). Floris is overleden op 19-07-1234 in Corbie Frankrijk, 24 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Floris: Tot zijn 12e verjaardag stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Hij overleefde de Slag bij Ane in 1227, waarbij de bisschop Otto van Utrecht en zeer veel edelen omkwamen in het moeras en werden afgeslacht door de Drentse boeren onder leiding van Rudolf van Coevorden.
Floris trouwde, 14 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Machteld van Brabant, 18 of 19 jaar oud. Machteld is geboren in 1205, dochter van Hendrik I van Brabant en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Machteld is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud. Machteld trouwde voorheen met Hendrik VI van Brunswijk.
Kinderen van Floris en Machteld:
1 Willem II van Holland, geboren omstreeks 1228. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1.1.
2 Hendrik van Holland [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1.2].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1.1 Willem II van Holland is geboren omstreeks 1228, zoon van Floris IV van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1) en Machteld van Brabant. Willem is overleden op 28-01-1256 in Hoogwoud, ongeveer 28 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Middelburg (herbegraven).
Notitie bij Willem: Van 1248 tot 1256 ook koning van het Heilige Roomse Rijk en daarmee kandidaat om tot keizer te kunnen worden gekroond.
Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1252 met Elisabeth van Brunswijk.
Kind van Willem en Elisabeth:
1 Floris V van Holland, geboren op 24-06-1254 in Leiden. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1.1.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1.1.1 Floris V van Holland is geboren op 24-06-1254 in Leiden, zoon van Willem II van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.1.1) en Elisabeth van Brunswijk. Floris is overleden op 27-06-1296, 42 jaar oud.
Notitie bij Floris: 1 februari 1270; Graaf floris V, die zijn nicht Aleydis, dochter van Bisschop Otto van Utrecht, ten huwelijk heeft gegeven aan Boudinus de Nortich, belooft haar als bruidsgift 200 ponden Hollands.
Floris trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1268 met Beatrix van Dampierre van Vlaanderen.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.3 Otto III van Holland is geboren omstreeks 1215, zoon van Willem I van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4). Otto is overleden op 27-03-1249, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Otto: 2e zoon van graaf Willem I van Holland en Aleid van Gelre.
Bisschop van Utrecht van 1233 tot 1249. Kon in 1245 pas tot bisschop worden geweid wegens verzet van de Utrechtse kapittels.
Was voogd vanaf 1234 over de zoon van zijn broer Floris IV die in dat jaar overleed.
Kind van Otto uit onbekende relatie:
1 Aleydis van Holland, geboren vóór 1249. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.3.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.3.1 Aleydis van Holland is geboren vóór 1249, dochter van Otto III van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.3.3).
Notitie bij Aleydis: 1 februari 1270; Graaf floris V, die zijn nicht Aleydis, dochter van Bisschop Otto van Utrecht, ten huwelijk heeft gegeven aan Boudinus de Nortich, belooft haar als bruidsgift 200 ponden Hollands.
Aleydis trouwde met Boudinus van Nortich.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.5 Adelheid van Holland is geboren omstreeks 1163, dochter van Floris III van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden na 1205, minstens 42 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 13 jaar oud, in 1176 met Otto I markgraaf van Brandenburg, 49 of 50 jaar oud. Otto is geboren op 21-06-1126. Otto is overleden op 07-03-1184, 57 jaar oud.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11 Mechtild van Holland, dochter van Floris III van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1) en Adelheid van Schotland. Mechtild is overleden in 1223. Mechtild trouwde met Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg. Arnold is geboren vóór 1166, zoon van Eberhart I van Altena en Adelheid van Kleef. Arnold is overleden in 1209, minstens 43 jaar oud.
Kinderen van Mechtild en Arnold:
1 Eberhard II van Altena [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.1].
2 Frederik van Altena-Ilsenburg [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.2].
3 Diederik van Münster [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.3].
4 Engelbert van Osnabrück [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.4].
5 Bruno van Osnabrück [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.5].
6 Agnes van Altena [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.6].
7 Philip van Altena [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.7].
8 Godfried van Altena [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.8].
9 Adolf van Altena [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.9], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Adolf: Mogelijk vermeld in een oorkonde van 20 september 1224 Oorkondenboek Osnabrück waarbij Sophia, vrouw van Otto van Ravensberg door koning Hendrik beleend wordt met het graafschap Eemsgau op voorspraak van aartsbisschop Engelbert van Keulen. Andere getuigen waren Godfried van Arnsberg, Gerard van Wassenberg, Herman van Lon en Godschalk van Lon, hertog Walravenus en zijn broer Heinricus.
10 Hendrik van Almelo, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10 Hendrik van Almelo is geboren omstreeks 1200, zoon van Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg en Mechtild van Holland (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11).
Notitie bij Hendrik: Vermeld 1233-1277.
26 juli 1272 geeft Hendrik van Almelo, met toestemming van zijn zoon Arnold en diens kinderen, ten overstaan van de elect Jan (van Utrecht), aan zijn drie jongste zonen enige goederen en renten in Deventer en elders; verder maakt hij, ingeval hij komt te overlijden, enige bepalingen aangaande de inkomsten zijner na te laten vrouw en de voogdij zijne minderjarige kinderen.
Van de kinderen bij zijn 2e vrouw is één dochter bekend en vermeld.
(Opmerking Anne Post: In 1272 had hij dus in ieder geval nog 2 minderjarige kinderen. In ieder geval waren die jonger dan 25 jaar, misschien zelfs jonger dan 14 jaar, omdat niet duidelijk bekend is waar de grenzen van meerderjarigheid in die tijd lagen. Dan is er ook nog het verschil tussen de gebieden en of het strafrecht, familierecht of ander recht betreft. De meerderjarigheidsgrens liep vanaf de 13e eeuw op en pas in de 20e eeuw liep die weer terug.)
Hendrik:
(1) trouwde met NN van NN.
(2) trouwde met Aleidis van Woudenberg.
Notitie bij Aleidis: Vermeld 1272-1293
Kind van Hendrik en NN:
1 Arnold II van Almelo, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.
Kind van Hendrik en Aleidis:
2 NN van Almelo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1 Arnold II van Almelo is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10) en NN van NN. Arnold is overleden op 26-02-1290, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Zie Archieven; 0214 Huis Almelo Inventaris.
Arnold trouwde met Marina van Ochten. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.1.1 voor persoonsgegevens van Marina.
Kinderen van Arnold en Marina:
1 Hendrik van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.1], geboren omstreeks 1245.
Notitie bij Hendrik: Oorkonde Sticht Utrecht dd 13 mei 1268; De elect Jan verklaart, dat Nicolaas van Geysteren en zijn vrouw erkend hebben dat zij aan Hendrik van Almelo de hen in volle eigendom toebehorende hof van Geysteren hebben verkocht.
2 Egbert I van Almelo, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.
3 NN van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2 Egbert I van Almelo is geboren omstreeks 1240, zoon van Arnold II van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1) en Marina van Ochten (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.1.1).
Notitie bij Egbert: Vermeld 1280-1303.
Heeft een testament opgemaakt in 1297; huisarchief Almelo. Zijn beide oudste zonen, kinderen van hem en Agnes van Zuylen, krijgen het kasteel (castrum) van Almelo.
Oorkonde van 4 juni 1297, OGD 197; Ecbertus, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen over zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Redinck, Johannes van Sulen, Johannes van Ruinen, Gosewijn van Gemen, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre, dienstmannen.
9 oktober 1299:
Ecbertus, ridder, heer van Almelo, en zijn oudste zonen Arnoldus en Henricus, verklaren de grove en smalle tienden uit de erven Broke in Dulre (Dulder) en Lentvordinc in Harlo (Haarle), die zij in leen hebben van de bisschop van Utrecht, te bestemmen voor de stichting van een vicarie gewijd van St. Katharina in de kapel van het kasteel (castrum) Almelo of in de kerk te Almelo, waarnaast zij nog enige stukken bouw- en weiland in Almelo hiertoe bestemmen. Tevens verklaren zij dat Fredericus, plebaan in Almelo, hiertoe enig geld heeft geschonken en Albertus, die als eerste vicaris is aangewezen, enige tienden heeft overgedragen, gekocht van Hermannus Beyer.
Getuigen: de borgmannen van het huis Almelo Arnoldus Grip, ridder, Rodolfus de Bevervorde, Johannes de Haslo, Henricus de Dike, Nycolaus de Thye, Ecbertus Welege, Goscuinus Scap en Wilhelmus Crane, knapen, terwijl voor medebezegeling zijn verzocht Phylippus de Almelo, proost van Oldenzaal, en Fredericus, plebaan te Almelo..
Egbert:
(1) trouwde met Agnes van Zuylen. Agnes is een dochter van Stephan van Zuylen. Agnes is overleden vóór 1297.
(2) trouwde met Mechteld van Limburg. Mechteld is een dochter van Johan I graaf van Limburg en Agnes van Wildenberg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Hendrik van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.1].
2 Arnold III, Heer van Almelo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2 Arnold III, Heer van Almelo is geboren omstreeks 1260, zoon van Egbert I van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2) en Agnes van Zuylen.
Notitie bij Arnold: Vermeld 1278-1307. Heer van Almelo in de periode 1303-1307.
OU nr 1912 dd 15 augustus 1278; Arnold. Heer van Almelo, verklaart dat Wolter van Brummeler tegenover het convent Ter Hunnepe afstand heeft gedaan van alle aanspraak of recht ter zake van het dienstwijf Margriet, vrouw van Hendrik van Hanninc.
26 november 1307;
Woltherus, Henricus, Theodericus en Arnoldus de Keppele, broers, knapen, bekennen dat zij 222 Munsterse marken en 32 denariën hebben ontvangen van Arnoldus de Almelo, als betaling voor de verkoop door hen en hun vader, wijlen heer Theodericus de Keppele, ridder, aan Arnoldus de Almelo, van enkele goederen gelegen in Almelo.
Arnold trouwde met Odilia van Bentheim. Odilia is een dochter van Egbert I graaf van Bentheim en Hedwig van Oldenburg.
Kinderen van Arnold en Odilia:
1 Johannes van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2.1].
2 Egbert van Almelo, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2.2 Egbert van Almelo is geboren omstreeks 1280, zoon van Arnold III, Heer van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2) en Odilia van Bentheim.
Notitie bij Egbert: 1316; Akte van afstand door Hendrik van Almelo ten behoeve van zijn neven Egbert en Johan van Almelo van al zijn rechten op het huis te Almelo in ruil voor enkele andere rechten en goederen.
Regesten Huisarchief Almelo: 2 februari 1320;
Ecbertus, heer van Almelo, verklaart dat hij, met toestemming van zijn broer Johannes, heeft verkocht en bij deze geleverd aan de plebanen van de kerk te Almelo, een weide geheten het Kypstucke, gelegen op de Es [te Almelo], die vroeger deel uitmaakte van zijn erve Richardinc, voor 12 marken Brabants, welke 12 marken een legaat waren van wijlen [Ny]colaus Vadinchere aan de kerk, welke overdracht wordt gedaan in handen van Arnoldus, plebaan te Almelo.
Getuigen: Otto de Welevelde en Everhardus de Bevervorde, ridders, Hinricus en Ecbertus de Almelo, broers, Arnoldus de Ghore, Otto en Bernardus de Wellevelde, broers, Jacobus en Fridericus de Thya, broers, Johannes de Reve, Arnoldus de Zameren, terwijl ter medebezegeling Johannes, graaf van Benthem, is verzocht..
21 januari 1333:
Ecbertus, heer van Almelo, zijn vrouw Agnes [van Limburg], hun zoon Arnoldus en hun dochters Hadewig en Konegunde verklaren verkocht te hebben en bij deze te leveren aan Johannes genaamd Voghel het stuk land genaamd Richardinc Breden, voordien horende onder het erve (mansus) Richardinc, gelegen in het gericht Almelo.
Getuigen: Everhardus de Bevervorde, ridder, Rodolphus, zijn zoon, Ecbertus de Grimberghe, Ecbertus Hinrici, Johannes de Molendino (van der Molen), Johannes de Reve en Svederus diens zoon, Arnoldus Grubben, Jacobus de Tya, Theodericus de Enthere, Johannes de Gyfle, Johannes den Welighen, Wichgherus Bonen, Goswinus Scap, Ecbertus den Grutere, Johannes den Slutere, Gripo de Tya, Ecbertus Strodic, Arnoldus de Molendino, borgmannen, die op deze overeenkomst hebben gedronken, en verder Johannes de broer van Escikinus, Gerhardus de Nienhove, Hermannus den Grutere en Henricus Schermere, "onze" schepenen..
Egbert trouwde met Agnes van Limburg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Arnold van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2.2.1].
2 Hadewig van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2.2.2].
3 Konegunde van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.2.2.2.3].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3 NN van Almelo is geboren omstreeks 1250, dochter van Arnold II van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1) en Marina van Ochten (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.1.1). NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met Frederik Radinc, ongeveer 25 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1245, zoon van Wolter Radinc.
Notitie bij Frederik: In een oorkonde van 26 juli 1272 verklaart Arnold ridder van Almelo dat Frederik Radinc de beloofde 130 pond zal ontvangen als bruidsschat voor zijn vrouw. De oorkonde is mede ondertekend door Hendrik van Almelo, zoon van Arnold.
Wordt verder in oorkonden vermeld in 1263 en 1265, is dan nog knape en in 1275, 1285, 1292 en 1297. Zie: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Personen/Rading.htm
Kinderen van NN en Frederik:
1 Arnold Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.1].
2 Johan Radinc, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2 Johan Radinc is geboren omstreeks 1270, zoon van Frederik Radinc en NN van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3).
Notitie bij Johan: Vermeld 1294-1329.
Johan trouwde met Jutte van NN.
Kinderen van Johan en Jutte:
1 Arnold Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.1].
2 Hendrik Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.2].
3 Frederik van Eerde Radinc. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.
4 Agnes Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.4].
5 Johan van Eerde Radinc, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.5.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3 Frederik van Eerde Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Frederik: Vermeld 1334-1337.
Frederik trouwde met NN van NN.
Kinderen van Frederik en NN:
1 NN Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.1].
2 volker van der Seden Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.2].
3 Gherd Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.3].
4 Johan Radinc, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4 Johan Radinc is geboren omstreeks 1340, zoon van Frederik van Eerde Radinc (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3) en NN van NN. Johan is overleden vóór 1392, ten hoogste 52 jaar oud. Johan trouwde met Swane Coerle. Swane is overleden in 1403.
Kinderen van Johan en Swane:
1 Frederik Radinc. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.1.
2 Arent Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.2].
3 Johan Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.3], geboren omstreeks 1370. Johan is overleden in 1414, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld 1395-1403
Johan bleef kinderloos.
4 Else of Helst Radinc, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.1 Frederik Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4) en Swane Coerle. Frederik trouwde met Mechteld van NN.
Kinderen van Frederik en Mechteld:
1 Johan Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.1.1].
2 Arent Radinc [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.1.2].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4 Else of Helst Radinc is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan Radinc (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4) en Swane Coerle. Else trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1400 met Johan van Echten, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1375, zoon van Roelof van Echten en Beerte van der Ese. Johan is overleden omstreeks 1460, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1414 namens zijn echtgenote beleend met Scherpenborg en Avereng onder Borculo.
Uit: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-033988-gframeset.htm?huninga-033988-g.htm
Na het overlijden van (zijn vader) Roelof van Echten (IVa), dat vóór 27 september 1389 moet hebben plaatsgevonden, ontstaat een geschil tussen zijn weduwe Beerte en de vrouw van Roelf Guesinge. Beerte wijst als haar vertegenwoordiger in het gerecht aan haar zoon Johan van Echten (34). In 1390 wordt Johan beleend met de groffe en smalle tienden te Echten, Zuidwolde etc, die na het overlijden van zijn vader op hem zijn vererfd; een jaar later vindt opnieuw een belening plaats (35). Deze laatste belening geschiedt door Fredeerck, heer van Bro(n)chorst en Borcloe, welke enige jaren later (1403) ook Nese, de vrouw van Johan van Echten, met het vruchtgebruik van de tienden te Lhee beleent (36). In 1396 dragen Johan van Echten, zijn moeder Beerte en zijn broers Hendrik en Reynolt een rente over aan de abdij te Dikninge (37). In 1403 gaat Johan van Echten een financiële transactie aan met Bernd van Haren c.s, waarbij ook zijn beide broers en zijn zuster Mette zijn betrokken (38), terwijl hij in datzelfde jaar .krachtens medebezegeling, toestemt in de verkoop door zijn broers Hendrik en Reynolt aan de abdij te Dikninge van enig op stam staand hout in het kerspel Zuidwolde (39). Een jaar later draagt Johan van Echten tienden over aan diezelfde abdij (40).
Wanneer de pastoor van Koekange, Johannes Bastert, overlijdt wijst Johan van Echten als zijn opvolger aan Johannes Wolteri, welke keuze in 1404 door de proost en arehidiaken van de kerk van Sint Maria te Utrecht wordt bevestigd (41). Twee jaar later koopt Johan van Echten tienden in de marke van Pesse (42). Wanneer de kerspellieden van Zuidwolde in 1417 een overeenkomst sluiten met Henryck Bruynsteyn, pastoor aldaar, wordt deze overeenkomst door Johan van Echten bezegeld (42a). In 1420 gaan hij en zijn broers Hendrik en Reynolt over tot de scheiding van de door hun vader Roelof van Echten nagelaten goederen (43). Het is in datzelfde jaar dat Johan van Echten in conflict raakt met Rodolphus Ovinge, canonicus van de kerk van Sint Clemens te Steenwijk en officiaal te Utrecht (44) en met Johan Valken (45).
In 1439 legt Henric Ahuus, pastoor te Zuidwolde, een verklaring van gehoorzaamheid af ten overstaan van Johan van Echten (46).
Wanneer in 1447 de huwelijksvoorwaarden worden opgesteld tussen zijn dochter Grete van Echten en Steven ter Borch is hij daarbij aanwezig (47). Johan van Echten verklaart bij akte van 25 maart 1450 een som geld schuldig te zijn aan zijn zoon Frederik en zijn dochter Ludeke (48). Zeven jaar na het huwelijk van zijn dochter Grete ontstaat een geschil tussen Johan van Echten en zijn schoonzoon Steven ter Borch over de bruidsschat. Op 4 januari 1454 wordt daarover tussen de scheidslieden die namens Johan van Echten optreden en Steven ter Borch overeenstemming bereikt (49). Wij vinden Johan van Echten voor het laatst vermeld in 1459 in welk jaar een overeenkomst van afkoop plaatsvindt tussen hem en zijn neven Henric en Volkier, kinderen van Reynold van Echten en Aelbert (50).
Kinderen van Else en Johan:
1 Roelof van Echten, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.1.
2 Grete van Echten, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.2.
3 Johanna van Echten [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.3], geboren omstreeks 1435.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.1 Roelof van Echten is geboren omstreeks 1405, zoon van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4). Roelof is overleden omstreeks 1485, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof van Echten is hulder bij de belening van zijn moeder Helst Redinck, als weduwe, met Scherpenborch en Avereng in Borculo in 1444, waarmee haar man Johan, namens haar, door de Hertog van Gelre in 1414 was beleend.
In 1456 bevindt Roelof zich in Deventer om deze stad te helpen verdedigen tegen Hertog Philips van Bourgondië.
Bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn zuster Johanna van Echten en Frederik van Maerhulse in 1461 wordt Roelof van Echten als een der huwelijkslieden vermeld; in datzelfde jaar wordt hij beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz.
In 1462, hij is dan nog niet gehuwd, betaalt hij zijn zwager Steven ter Borch een geleende som geld terug.
Dan, in 1464, trouwt Roelof van Echten met Bate van Steenwijck, dochter van Johan van Steenwijck en Hedwig Mulert; op 19 juli van dat jaar worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld.
Op 24 juni 1466 koopt Roelof van Echten van zijn tante Albert, weduwe van Reynolt van Echten, en zijn neven Henric en Volkeer een stuk land te Echten; twee jaar later koopt hij van Albert van Steenwijck "het vierendeel van Lubbynghe", waarvan het andere deel al in zijn bezit is.
In 1470 en in de jaren die daarop volgen zien we Roelof van Echten vermeld als koper van renten uit een in Drogt onder Zuidwolde gelegen erf, de "Steenwijckshoeve" genaamd, en van enig onroerend goed, o.a. in de marke van Echten gelegen.
Het huwelijk van Roelof van Echten met Catharina Stellinx moet voor 19 mei 1477 zijn gesloten. Van die datum dateert namelijk een verklaring van Rodolf van Laer, heer te Ruinen, waaruit blijk dat Roelof aan zijn vrouw Catharina vermaakt al hun goederen en renten in de Betuwe "in het land van Ghelre". Wij vinden Roelof voor het laatst vermeld in 1483, wanneer Bertolt Dunnyngen Evertsz. en diens moeder Fije een stuk bouwland en twee stukken hooiland in de marke Echten aan hem verpachten.
Roelof:
(1) trouwde, ongeveer 59 jaar oud, omstreeks 1464 met Bate van Steenwijck, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1.3 voor persoonsgegevens van Bate.
(2) trouwde, ten hoogste 72 jaar oud, vóór 19-05-1477 met Catharina Stellinx. Catharina trouwde voorheen omstreeks 1460 met Brienen.
Kinderen van Roelof en Bate:
1 Helst van Echten, geboren omstreeks 1465. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.1.1.
2 Johan van Echten [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.1.2], geboren omstreeks 1465. Johan is overleden omstreeks 1495, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Johan: Op 14 maart 1484 wordt Johan van Echten beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz. waarmee, zo hebben wij hiervoor gezien, zijn vader Roelof van Echten in 1461 werd beleend. Twee jaar later, in 1486, draagt Johan van Echten als opvolger van de overleden pastoor van Zuidwolde Henricus Aehuys voor aan de proost en aartsdiaken van de kerk van St. Marie te Utrecht, Rodolphus Stenberch.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.1.1 Helst van Echten is geboren omstreeks 1465, dochter van Roelof van Echten (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.1) en Bate van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1.3). Helst trouwde met Jacob van Uterwijck.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.2 Grete van Echten is geboren omstreeks 1430, dochter van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4). Grete is overleden omstreeks 1462, ongeveer 32 jaar oud. Grete bleef kinderloos. Grete trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1447 met Steven ter Borch.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.5 Johan van Eerde Radinc is geboren omstreeks 1310, zoon van Johan Radinc (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Johan: Vermeld 1334-1337
Johan trouwde met Bertha van NN.
Kind van Johan en Bertha:
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.5.1 Margaretha Radinc, dochter van Johan van Eerde Radinc (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.5) en Bertha van NN. Margaretha trouwde met Evert van Essen.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2 NN van Almelo is geboren omstreeks 1260, dochter van Hendrik van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10) en Aleidis van Woudenberg. NN trouwde met Rudolf II van Peize.
Notitie bij het huwelijk van NN en Rudolf: Moet getrouwd zijn tussen 1249 en 1254 en heeft zich toen gevestigd in Almelo. Komt na 1249 niet meer voor als getuige in oorkonden samen met zijn broers Rudolf en Folkert.
Rudolf is geboren vóór 1220, zoon van [waarschijnlijk] Egbert? van Peize en Christina? van NN. Rudolf is overleden na 1253, minstens 33 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd op pagina 46 van Magnin Geschiedkundig schoolboek van Drenthe.
Genoemd in oorkonde uit 1247; ogd0108, samen met zijn broer Rudolf, Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten, Wolter Radincg en R. schulte van Drenthe, ridders.
ogd0109 maart 1247, samen met zijn broer Rudolf, Rudolf van Norch, en Wolter Rading, Pelgrim van Putten, R. schulte van Drenthe, en Gijsbert van Buchorst, allen ridders.
Genoemd in oorkonde van 1249; ogd0112, Atholfus, Rodolfus en Folkerus, ridders te Pedese.
1253 Adolf en Rudolf van Peize worden met Koenraad van Groningen door de Fivelgoers gevangen genomen en naar Appingedam gebracht.
Kind van NN en Rudolf:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1250, zoon van Rudolf II van Peize en NN van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2). Eg(gel)bertus is overleden in 1313, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Eg(gel)bertus: Engelbertus van Peize staat in enkele geschriften vermeld heer van Almelo, als nazaat van Hendrik I van Almelo. Dit is echter niet juist. Zijn vader Rudolph of Roelof was getrouwd met een dochter van Hendrik van Almelo die was gehuwd met Aleidis van Woudenberg. Rudolph was borgheer op een van de leengoederen van het huis Almelo en zijn nakomelingen zijn dat gebleven.
Wordt genoemd in een oorkonde van 1313 als ridder van Peize, wiens dochter getrouwd is met Johan van der Ese en waarin zijn kleinzoon Herman zal trouwen met de dochter Lise van Herman Vleisch.
Eg(gel)bertus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met NN van NN. NN is overleden omstreeks 1295.
Kinderen van Eg(gel)bertus en NN:
1 Rudolf van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.
2 NN van Peize, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.2.
3 NN van Peize, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3.
4 Egbert van Peize, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.4.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1 Rudolf van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1275, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1) en NN van NN. Rudolf is overleden na 1335, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld tussen 1308 en 1335.

ogd0245 de dato 23 oktober 1313. Rodolphus van Peize verklaart de helft zijner tienden te Benneveld aan de buren aldaar te hebben verkocht

ogd0279 de dato 4 juli 1323. Johannes van Almelo verklaart met zijn broeder Egbertus de hun toekomende nalatenschap te hebben gescheiden volgens de uitspraak van Johan, graaf van Bentheim, en anderen. Vermeld staat Rodolf van Peize.

ogd0296 de dato 25 januari 1326. Roelof van Peize, Egbert van Groenenberg en enige anderen verklaren borg te blijven voor een schuld van de bisschop van Utrecht aan de heer van Keppel.

Ogd0339 van 3 november 1334. Rudolf van Peize verkoopt met zijn 4 zoons hun goederen te Halen aan het convent van Assen, voor de helft en de andere helft aan zijn familie te Eelde. (Rodulphus, zoon van Eggelbertus, ridder van Peize, en zijn zoons Eggelbertus, Rodolphus, Bernardus en Hermannus. Eggelbertus de oudste broer is meerderjarig en is medezegelaar van de oorkonde. Getuigen Hermannus, genaamd Schulte (te Eelde).)

Komt voor in een oorkonde van 1335 waarin hij aan de abt van Dikninge vraagt om geen geld te geven aan Otto van Norch vanwege de overdracht van goederen te halen, omdat hij daar rechten op heeft en hij deze verkocht heeft aan het convent van Assen.
Vermoedelijk is in 1334 of iets eerder zijn vrouw, een zuster van Otto van Norch, overleden die (mede)aanspraak had op rechten in Halen.
Rudolf trouwde met NN van Norch. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.7 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Rudolf en NN:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.1], geboren omstreeks 1295.
2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1322. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.2.
3 Bernardus van Peize van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.3], geboren omstreeks 1324.
Notitie bij Bernardus: Leenman van de heer van Almelo
4 Hermannus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1326. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.4.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.2 Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1322, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1) en NN van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.7). Rodolphus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3.2 voor persoonsgegevens van NN.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.4 Hermannus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1326, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1) en NN van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.7).
Notitie bij Hermannus: Leenman van de heer van Almelo
Hermannus trouwde met NN van NN.
Kind van Hermannus en NN:
1 Roelof van Peize van Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.4.1]. Roelof is overleden na 1394.
Notitie bij Roelof: In 1394 werd een Roelof van Peize door de bisschop van Utrecht beleend met het goed "Vogelsanc" te Almelo, gelegen een kilometer ten zuidoosten van het voormalige mottekasteel "Schuilenburch" De van Peizes waren nauw verwant aan de van Almelo’s en borgmannen van de Heer van Almelo. Reeds in 1364 zijn zij getuige bij een akte waarin de Heer van Almelo aan de bewoners van Vriezenveen bepaalde rechten verleend. Het landhuis Vogelsanc is altijd door nakomelingen bewoond gebleven tot 1896. Toen woonde er op dit huis nog een familie met de naam Pezie, een naam die heden, 2015, nog in Almelo bestaat. Het erve Pezie is thans een multifunctioneel centrum.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.2 NN van Peize is geboren omstreeks 1280, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1) en NN van NN. NN is overleden vóór 1375, ten hoogste 95 jaar oud.
Notitie bij NN: In oorkonde van 1313 vermeld als dochter van ridder Engelbert van Peize en gehuwd met Johan van der Ese, knape.
NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1300 met Johan van der Ese, ongeveer 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1280.
Notitie bij Johan: Vermeld in oorkonde van 1 mei 1313 Ogd0242. (CRM14) (Corpus van Reenen-Mulder), een overeenkomst van Johan van de Ese met Herman Vleisch. Hij belooft dat zijn zoon Herman zal trouwen met Lise, de dochter van Herman Vleisch. Zijn zwager Roelof van Peize is medezegelaar.
Johan van der Ese is getrouwd met een dochter van Engelbertus van Peize, ridder.
Kinderen van NN en Johan:
1 Hendrik van der Ese [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.2.1], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in de oorkonde ogd0286 de dato 18 januari 1325 waarin Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen.
Mogelijk ook vermeld als leenman van de bisschop van Utrecht in 1379 van grond in het kerspel Vollenhove en het kerspel van Steenwijk. Tevens van tienden in Dwingelo, die Roelof van Steenwijk van hem "voert holt".
2 Herman van der Ese, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.2.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.2.2 Herman van der Ese is geboren omstreeks 1305, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.2). Herman is overleden na 1370, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Herman: In oorkonde van 1313 vermeld als dochterkint van ridder Engelbert van Peize.
Zijn vader doet dan een huwelijksbelofte dat zijn zoon Herman zal trouwen met de dochter van Herman Vleisch, zodra de tijd daar is.
Komt voor in een oorkonde van 1370; zie bij Johan III van Ruinen.
Herman trouwde met Lise (Elisabeth) van Kuinre. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.2.2 voor persoonsgegevens van Lise.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3 NN van Peize is geboren omstreeks 1300, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Overgenomen van: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
NN trouwde in Peize met Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5 voor persoonsgegevens van Steven.
Kinderen van NN en Steven:
1 Johan (III) van Ruinen, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3.1 Johan (III) van Ruinen is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5) en NN van Peize (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3). Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Notitie bij publiceren van Johan: J
Johan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1360 met Zwederis (Swedera) van Rechteren, ongeveer 15 jaar oud. Swedera is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst. Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Kind van Johan en Swedera:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3.1.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3.2 NN van Ruinen, dochter van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5) en NN van Peize (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3). NN trouwde met Rodolphus (Roelof) van Peize van Almelo. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van Rodolphus.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.4 Egbert van Peize is geboren omstreeks 1285, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1) en NN van NN.
Notitie bij Egbert: Vermeld als Heer van Peize.
Vermoedelijk dezelfde als Egbertus van Peize vermeld in de oorkonde van 28 april 1313 waarin het klooster van Aduard een overeenkomst aangaat met de zijlvesten van Liewerderwolde, van Peize, van Roderwolde en Foxwolde over het aanbrengen van een sluis.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kind van Egbert en NN:
1 Egbert van Peize [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.4.1], geboren vóór 1330. Egbert is overleden omstreeks 1375, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld in een oorkonde van 1361: Ridder Egbert van Peize verklaart mudden te hebben geruild die hem toegevallen zijn op het riddergoed te Bunne, genaamd Hommemangoed, tegen mudden van Oldebonekingegoed dat is gelegen in Witten.
Vermeld in een oorkonde van 30 april 1376 waarin Johan van Ruinen goederen verkoopt welke in zijn bezit zijn gekomen als erfenis van Egbert van Peize, heer Egberts zoon. (waaruit blijkt dat hij toen al was overleden)
Vermeld in een oorkonde van 1377, daar zijn neef Johan heer van Ruinen, zijn goederen in Eelde, hem aangeerfd van zijn neef Egbert van Peize, Heer Egbertszoon, overdraagt aan Johan Mensing van Haren.
Egbert bleef kinderloos.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3 Otto van Holland van Bentheim is geboren omstreeks 1142, zoon van Dirk VI van Holland en Sophia von Salm von Rieneck (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3). Otto is overleden omstreeks 1209, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Otto: Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3900&tree=GM01
Hij verkrijgt in 1150 als erfgenaam van zijn grootmoeder Bentheim, na de dood van zijn grootvader Otto. Zijn grootmoeder Gertrudis is voogdes tot hij meerderjarig is.
Hij wordt vermeld 1166-1208.
Hij begeleidt zijn moeder op haar (tweede) reis naar het Heilige Land in 1173.
Neemt deel aan de vijfde Italië-tocht van keizer Frederik Barbarossa en treedt op 29-07-1176 in Pavia als getuige op wanneer deze de rechten van de stad Cremona vernieuwd.
Hij is (wederom met zijn broer graaf Floris III van Holland) getuige aan het keizerhof te Mainz op 23 en 27-05-1182. Hij voert oorlogen tegen de burggraven van Coevorden die de lucratieve steenhandel over de Vecht verstoren. In 1187 wordt hij burggraaf van Coevorden. In 1189 neemt hij deel aan de Derde Kruistocht, onder leiding van keizer Friedrich I Barbarossa.
Op 20-10-1195 is hij in Mainz getuige wanneer zijn neef Dirk VII van keizer Hendrik VI de tol van Geervliet ontvangt. In 1196 moet hij Coevorden met Drenthe weer afstaan.
In 1207 ondersteunt hij verklaringen die aan de Engelse koning worden afgegeven dat het huwelijk van Ada van Holland (dochter van Dirk VII) met Lodewijk II van Loon wettig is.

http://www.kasteel-bentheim.nl/index.php/geschiedenis/De+opkomst+van+de+graven+van+Bentheim?MttgSession=277894e5dc90771b04cb15a9b26a4bb9
De opkomst van de graven van Bentheim.
Het vorstenhuis Bentheim bestaat uit twee uit het Münsterland stammende lijnen - de "Fürsten zu Bentheim und Steinfurt", de eigenaren van het kasteel Bentheim, en de "Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg" die hun residentie in Rheda hadden.
ca. 1100 tot 1533
1050 Eerste vermelding van een plaats met de naam "Binithem" in de belastingregisters van de abdei Werden (nu een stadsdeel van Essen).
1116 Keizer Lothar III verovert kasteel Bentheim en geeft het aan zijn zwager Otto von Salm-Rhieneck
1146 Na de vete met de Bisschop van Utrecht komt het kasteel in handen van graaf Diederik VI van Holland.
rond 1160 Bouw van de kasteelmuren, de toren van de Katharinenkerk en de kruittoren.
1394 Bernhard, de laatste graaf van Bentheim uit het geslacht Holland, sticht klooster Frenswegen. Na zijn dood gaan het kasteel en het graafschap over aan het geslacht van de heren van Güterswyk.
1487 Het "eeuwigdurende erfverdrag" leidt tot het samengaan van de graafschappen Bentheim en Steinfurt.

Van een graafschap Bentheim binnen de huidige gebiedsgrenzen kan in deze vroege periode nog niet worden gesproken. Waarschijnlijk reikte de invloed van het kasteel niet veel verder dan de rechtspraak in Schüttorf en de omliggende dorpen langs het stroomdal van de Vecht. Het landschap bestond toen hoofdzakelijk nog uit uitgestrekte heidevelden en ondoordringbare moerassen, en er woonden nauwelijks mensen.
De kerkelijke organisatie van het graafschap Bentheim in de middeleeuwen verdeelde het territorium in twee helften. Het noordwestelijke deel van de zogenaamde ’Niedergrafschaft’ besloeg Neuenhaus, Veldhausen, Emlichheim en Uelsen en stond onder het gezag van het bisdom Utrecht. De zgn. ’Obergrafschaft’ waartoe Bentheim, Schüttorf en Nordhorn behoorden, maakten deel uit van het Bisdom Münster.
Rond de overgang van de 11e naar de 12e eeuw schijnen de kasteelheren van Bentheim samen met de bisschop Burchard von Münster trouwe aanhangers te zijn geweest van de uit Salische dynastiek stammende keizer Hendrik V. De geplande invoering van een algemene keizerlijke rijksbelasting zorgde voor oproer bij de Westfaalse en Saksische adellijken. Er brak een oorlog uit tegen Hendrik V. Tijdens deze oorlog slaagden de opstandelingen onder aanvoering van graaf Friedrich von Arnsberg en de hertog van Saksen en de latere keizer Lothar von Süpplinburg er in 1115 in, met de slag bij Welfesholze in de oostelijke Harz van de keizerlijke troepen te winnen. Daarna vernietigden ze alle met de keizer sympathiserende kastelen vanaf de Harz tot in Noordwest-Duitsland, zelfs de Domburg van Münster.
In het jaar 1116 nam Hertog Lothar von Süpplinburg kasteel Bentheim in en brandschatte het. Waarschijnlijk vond hierbij de laatste van de Northeimse graven, Otto de Jongere, de dood. De verwoeste burcht werd al snel weer opgebouwd en kwam in het bezit van Lothars zwager, Otto von Salm-Rieneck.
In 1146 ontstond er een gewapend conflict tussen Otto von Rieneck en de bisschop van Utrecht over eigendomsrechten in Twente. Gedurende deze onenigheid kwam het tot een veldslag, Otto werd met zijn ridders bij Ootmarsum verslagen en als gevangene naar Utrecht gebracht. Na korte tijd kwam hij weer vrij, maar hij moest accepteren dat zijn kasteel tot aan 1190 in leen aan het bisdom van Utrecht werd gegeven.
Het hoofdgebouw van het kasteel en kapel eiste de bisschop voor zichzelf op. Twee jaar later raakte Otto opnieuw verstrikt in conflicten, ditmaal vanwege zijn bezittingen aan de Middenrijn. Hierbij werd zijn enige zoon en erfgenaam als gevangene door Hermann von Staleck vermoord. Via de erfenis van Otto’s dochter, Sophie von Rhieneck, kwam het kasteel en heerlijkheid Bentheim in het bezit van de graven van Holland. De zijlijn van dit geslacht vernoemde zich voortaan naar het kasteel Bentheim.
Rond 1200 nam het territorium van de heren van Bentheim in omvang toe. Het grondgebied dat voorheen hoofdzakelijk uit het kasteel zelf en een hoeve in Schüttorf bestond, werd nu door de aankoop van het Gogericht Uelsen en het gebied van het tegenwoordige graafschap aanzienlijk uitgebreid. Daarmee was de basis gelegd voor de vorming van een aaneengesloten territorium.
In de 12e en 13e eeuw probeerden de graven van Bentheim herhaaldelijk door het kopen van drost-ambten in Twente en Drenthe en het burggraafschap van Coevorden hun territorium in het aangrenzende Nederlandse gebied te vergroten. De territoriale uitbreidingen in de bisdommen Münster en Osnabrück hadden minder succes. Gedurende een korte tijd zagen de heren Bentheim hun macht duidelijk toenemen toen ze in de tweede helft van de 13e eeuw het graafschap Tecklenburg erfden. Maar deze erfenis werd al snel weer verdeeld, wat de positie van de Bentheims in het noorden van Westfalen weer verzwakte. Ook hun invloed in de Nederlanden werd rond 1300 sterk teruggedrongen.
Het is niet eenvoudig het territorium van de Bentheimers in de 12e en 13e eeuw te definiëren. In deze tijd was men nog maar net begonnen de eigen territoriale grenzen af te bakenen. Weliswaar maakten de heren van Bentheim in deze periode aanspraak op de titel van graaf, maar deze was vermoedelijk uitsluitend afgeleid van hun herkomst uit het geslacht Holland. Pas in de 14e eeuw kon het grondgebied van Bentheim rechtmatig ’graafschap van het Heilige Roomse Rijk’ worden genoemd. Vanaf nu werden ter beveiliging van het gebied verschillende kastelen en steden (Neuenhaus en Nordhorn) gesticht en structureel vergroot. Rond 1400 waren de grenzen van het grondgebied min of meer afgebakend. Deze zijn tot op vandaag vrijwel gelijk gebleven.
Tegen het einde van de 14e eeuw stierven de graven van Bentheim van de Hollandse tak uit. De erfenis ging aan een neef, Everwyn von Güterswyk. De heren von Güterswyk hadden hun stamslot aan de rechteroever van de Nederrijn bij Dinslaken. In 1420 vergrootten zij het bezit van Bentheim nog eens door een huwelijk met het adellijke huis Steinfurt, dat vanaf dat moment met huis Bentheim was verbonden. In 1486 werd graaf Everwin II door keizer Friedrich III met Bentheim beleend. Daarmee was het graafschap voor het eerst als een rijksleen erkend.
Otto trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1165 in ’s Gravenhage met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.4 voor persoonsgegevens van Alveradis.
Kinderen van Otto en Alveradis:
1 Egbert van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.1]. Egbert is overleden omstreeks 1210.
Notitie bij overlijden van Egbert: Vermoord.
2 Otto van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.2]. Otto is overleden in 1217.
Notitie bij Otto: Bisschop van Münster
3 Agniese van Bentheim, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.3.
4 Boudewijn van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.
5 Marina van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.
6 Gertrud van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.6], geboren in 1182. Gertrud is overleden in 1240, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Gertrud: Kanunnikes van Freckenhorst en in 1219 abdis van Metelen.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.3 Agniese van Bentheim is geboren omstreeks 1175, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.4). Agniese is overleden in 1203 in Lotharingen, ongeveer 28 jaar oud. Agniese trouwde met Willem Van Teylingen van Brederode.
Kind van Agniese en Willem:
1 Dirk van Brederode [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.3.1], geboren in 1202. Dirk is overleden in 1236, 33 of 34 jaar oud.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4 Boudewijn van Bentheim is geboren omstreeks 1180, zoon van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.4). Boudewijn is overleden in 1247, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Wietmarschen.
Notitie bij Boudewijn: Boudewijn, graaf van Benthem, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overl. voor 9.5.1248. Trouwt met Jutta (van Limburg), waarschijnlijk dr. v. Walram IV, hertog van Limburg (Tr.1. Kunegonde van Lotharingen en Tr.2. Ermesinde gravin van Luxemburg), overl. na 23.4.1246 en voor 9.5.1248;
1218, graaf Boudewijn van Bentheim ruwaard van Holland bepaalt de voorwaarden waarop de erven van Dodijn van Soeburg de tienden die zij aan de abdij van Middelburg hadden verpand kunnen lossen.
Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Overleden na 28 Mei 1247
Graaf van Bentheim (1209), regent van Holland (1222)
Trouwde Jutte van Rietberg.
Werd in de Slag bij Ane in 1227 gevangen genomen.
Graaf Boudewyn van Bentheim verschijnt voor de laatste maal op 28 Mei 1247, waarna hij reeds spoedig overleden moet zijn, wijl zijn zoon Otto hem op 9 Mei 1248 bereids is opgevolgd. Er zal toen een magescheid omtrent het allodiaal bezit van den erflater zijn tot stand gebracht, waarbij de Bentheim’s zich waarschijnlijk reeds eenigermate uit hun ververwijderde Hollandsche bezittingen zullen hebben teruggetrokken. Een deel dier goederen zal wegens de grootere nabijheid aan den tak van Marina van Ochten zijn toegevallen, wier dochter Bertha, gehuwd met een Jan van Arkel, toen of later de stad Gorinchem verkregen kan hebben.
Oda van Bentheim, eene achterkleindochter van graaf Boudewijn van Bentheim, was omstreeks 1300 gehuwd met Arnold III van Almelo, een kleinzoon van Arnold II van Almelo (1254 -1290 ) en Marina van Ochten. Ook een huwelijk Bentheim-Ochten zou dus mogelijk kunnen zijn geweest, daar toen veel onder elkander werd getrouwd en de Ochten’s ebenbürtige nobiles en dynasten waren.
(Overdruk uit:) De Nederlandsche Leeuw, 1937, k. 435 en verder:
Hoe kwam Gorinchem aan het geslacht van Arkel, door J. DE GROOT. I
Boudewijn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1200 met Judith van Limburg, ongeveer een jaar oud. Judith is geboren omstreeks 1200, dochter van Walram III hertog van Limburg en Konigunde von Monschau. Judith is overleden in 1247, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Boudewijn en Judith:
1 Elisabeth van Bentheim. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.
2 Otto II van Bentheim, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.
3 Catharina van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.3].
4 Bertha van Bentheim, geboren in 1229. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.4.
5 Egbert van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.6], geboren omstreeks 1225. Egbert is overleden na 1283, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld 25 juli 1267.
OU 17 april 1283; Egbert, broeder van wijlen Otto, graaf van Bentheim, draagt de voogdij over de hoeve Espelo, welke aan het kapittel St Pieter Utrecht toebehoort, in leen op aan Rudolph en Everhard van Bevervorde en Berner Vantenholte, die hem door de proost van St Pieter gepresenteerd waren.
14 mei 1283; Egbert, broeder van wijlen den graaf van Bentheim, geeft quitantie voor 100 marken, hem door Hendrik van Boeckholte, kanunnik van St Pieter te Utrecht en Rudolph van Bevevorde, kanunnik te Oldenzaal, uitbetaald.
Kind van Boudewijn uit onbekende relatie:
6 Niklas van Schönfeld, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1 Elisabeth van Bentheim, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4) en Judith van Limburg. Elisabeth trouwde met Ludolf III van Steinfurt. Ludolf is geboren in 1225, zoon van Ludolf II van Steinfurt. Ludolf is overleden omstreeks 1270, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Ludolf:
1 Ludolf IV van Steinfurt. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.1.
2 Otto van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.2].
3 Johan van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.3].
4 Aleidis van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.4].
5 Sophie van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.5].
6 Boudewijn II van Steinfurt, geboren in 1244. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.1 Ludolf IV van Steinfurt, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1). Ludolf is overleden op 23-06-1277. Ludolf trouwde met Jutta van Hoya.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6 Boudewijn II van Steinfurt is geboren in 1244, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1). Boudewijn is overleden in 1317, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Ridder, vermeld tussen 1244 en 1317. Voogd van Borghorst.
Kinderen van Boudewijn uit onbekende relatie:
1 Ludolf VI van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6.1].
2 Boudewijn van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6.2].
3 Elisabeth van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6.3].
4 Hendrik van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6.4].
5 Elisabeth van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6.5].
6 Lutgard van Steinfurt van Borghorst [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6.6].
7 Agnes van Steinfurt [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.1.6.7].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2 Otto II van Bentheim is geboren omstreeks 1220, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4) en Judith van Limburg. Otto is overleden vóór 05-06-1277, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Otto: Graaf van Benthem vanaf 1248, graaf van Teckelenburg vanaf 1262, burggraaf van Utrecht (tot 1267), voor het eerst vermeld 06-06-1243;
Ook vermeld als Otto V van Bentheim-Tecklenburg.
Oorkonde Sticht Utrecht nr. 1642 dd 25 juli 1267: Graaf Otto van Bentheim geeft aan zijn broeder Egbert zijn dominium in Malsen, zijne curtis in Westerholt, Meteren en Waddenoijen, alsmede zijn goederen bij Tricht en Deil.
Otto:
(1) trouwde met Heilwig van Tecklenburg.
(2) trouwde met Judith van NN.
Kinderen van Otto en Heilwig:
1 Gertrud van Metelen van Bentheim. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.2.
2 Walraven van Bentheim-Tecklenburg. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.3.
3 Egbert I van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.
4 Otto III van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.
Kind van Otto en Judith:
5 Judith van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.1].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.2 Gertrud van Metelen van Bentheim, dochter van Otto II van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Gertrud trouwde met Herman van Methele.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.3 Walraven van Bentheim-Tecklenburg, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2) en Heilwig van Tecklenburg.
Notitie bij Walraven: Vermeld tussen 1284 en 1313.
Is nog knaap in 1297.
Walraven trouwde in 1284 met Agnes van Heeswijk.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4 Egbert I van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Egbert is overleden in 1305, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Graaf van Bentheim 1270-1305.
5 juni 1277; Egbert, graaf van Bentheim bevestigd, met goedkeuring van de jonge graaf van Oldenburg, het Duitse Huis te Utrecht in het bezit van de gruit te Renen, de tienden te Node, de kerk en tienden te Bemmel en de huizen of hoven Meynardinc, Gesteren en Hobbeldync, alles vroeger tot hulp van het Heilige Land geschonken door wijlen zijn vader Otto graaf van Bentheim, bij diens intreding in de Duitse Orde te Utrecht.
OU 17 april 1283; Egbert, graaf en Hadewigis, gravin van Bentheim, dragen aan hun oom Egbert van Bentheim (broer van vader Otto II) over den eigendom der voogdij van Espelo. (hoeve)
Egbert trouwde met Heilwig (Hadewig) von Oldenburg-Delmenhorst.
Kinderen van Egbert en Heilwig:
1 Egbert Van Münster van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.1].
2 Otto van Münster van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.2].
3 Hendrik van Bakel van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.3].
4 Christiaan van Bremen van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.4].
5 Hedwig van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.5].
6 Lisa van Freckenhorst van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.6].
7 Oda van Metelen van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.7].
8 Boudewijn von Osnabrück van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.8].
9 Odilia van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.4.9].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5 Otto III van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Otto is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Otto: Ok 1681 Sticht Utrecht dd 7 augustus 1269; Otto graaf van Bentheim, ruilt met O graaf van Dalen, twee vrouwelijke ministeriales.
Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest. Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Otto trouwde met Jutta Jansdr. van de Lede. Jutta trouwde later met Gerard II Bertoldszn. vqn Oyen.
Notitie bij Jutta: Zie: de oudste generaties van de heren van Megen; N L van Dinther 2013.
Kind van Otto en Jutta:
1 Johan II van Bentheim, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1 Johan II van Bentheim is geboren omstreeks 1260, zoon van Otto III van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5) en Jutta Jansdr. van de Lede. Johan is overleden in 1332, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Johan: Graaf van Bentheim 1305-1332.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. beleend aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met Mechthild von (zur) Lippe. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Mechthild.
Kinderen van Johan en Mechthild:
1 Simon van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.1]. Simon is overleden omstreeks 1350.
2 Otto van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.2]. Otto is overleden omstreeks 1350.
3 Christiaan van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.3]. Christiaan is overleden vóór 1328.
Notitie bij Christiaan: Domheer van Keulen en proost van Münster.
4 Hedwig van Bentheim, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.4.
5 Bernhard van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.7], geboren omstreeks 1330. Bernhard is overleden in 1421, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij Bernhard: http://www.grafschaft-bentheim.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=336
De paus benoemde hem in 1347 in Keulen, maar toen even daarna zijn oudste broer Simon kinderloos overleed en zijn broer Otto als opvolger eveneens, werd hij graaf van Bentheim.
Hij verleende in 1369 stadsrechten aan Neuenhaus en in 1379 aan Nordhorn. Ook verleende hij medewerking aan het in 1394 in Frenswegen gestichte klooster St Marienwolde.
Bijnaam Pater Bernd.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
6 [waarschijnlijk] Johan van den Clooster, geboren in 1295. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.
7 Christian (Kersten) van Swendorf, geboren omstreeks 1315. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.6.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.4 Hedwig van Bentheim is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan II van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1) en Mechthild von (zur) Lippe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1). Hedwig is overleden in 1371, ongeveer 86 jaar oud. Hedwig trouwde met Everwijn von Götterswick.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5 Johan van den Clooster is geboren in 1295, zoon van [waarschijnlijk] Johan II van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1). Johan is overleden na 1354, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: De naam van het geslacht is ontleend aan het Huis ten Clooster bij Coevorden. Huis ten Clooster was eigendom van de graven van Bentheim. Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) zijn vrouw Mechteld zur Lippe en hun kinderen Simon en Otto het huis genaamd ten Clooster bij Coevorden, dat Hake van den Rutenberge, knaap, in leen had, aan bisschop Jan van Diest van Utrecht.
Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Johan van den Clooster, schoonzoon van Steven van den Rutenberge hield het huis ten Clooster van Steven in onderleen. Zie een oorkonde van 25 januari 1354. Deze Johan voerde het wapen van de Bentheims en vermoedelijk is hij een bastaardzoon van Johan II van Bentheim. Deze Johann had in ieder geval één bastaardzoon.
25 januari 1354; Johan van den Clooster verklaart als leenheer de afstand van een hoeve te Itterbeke aan het klooster Assen door zijn leenman Herman van Goedelichem goed te keuren en andere goederen daarvoor in de plaats te hebben ontvangen. ("daer ick en in bekent heb ende van mi holdet in manstat, dat ich voert holde van Steeven van den Rutenberghen, ")
Johan gebruikt in 1341 als eerste de naam ’ Van den Clooster’ en is de stamvader van het geslacht ’Van den Clooster’. Het stamwapen herinnerd aan het wapen van Bentheim.
Steven van den Clooster (ca. 1330-1368), de tweede zoon van stamvader Johan van den Clooster, kreeg het huis ten Clooster na diens dood in leenbezit.
In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht. In de lijst met bezittingen wordt ’dat goet ten Cloester’ genoemd.
Via vererving kwam huis ten Clooster al snel in bezit van het geslacht Hundeborch en later in bezit van het geslacht Van den Camp. Toen het huis in 1672 werd beschadigd, werd het niet meer hersteld en afgebroken. Huis ten Clooster heeft nooit de status van havezate gehad.
Johan trouwde met Agnes van den Rutenbergh. Agnes is geboren omstreeks 1295, dochter van Steven van den Rutenbergh.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Reynold van den Clooster, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.
2 Boldewijn van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.3.
3 Steven van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1 Reynold van den Clooster is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh.
Notitie bij Reynold: Heer van de Havixhorst
Reynold trouwde met Margaretha van Ansen.
Kind van Reynold en Margaretha:
1 Johan van den Clooster, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1 Johan van den Clooster is geboren omstreeks 1355, zoon van Reynold van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1) en Margaretha van Ansen.
Notitie bij Johan: Heer van de Havixhorst.
Vermeld in een oorkonde van 26 februari 1426 als zwager en neef van Berend van Munster, g/m Johanna van Ruinen
Johan trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Johan en NN:
1 Cyse van den Clooster, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1 Cyse van den Clooster is geboren omstreeks 1400, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1) en NN van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2). Cyse is overleden omstreeks 1465, ongeveer 65 jaar oud. Cyse trouwde met Liutgarde van Cameerbeke.
Kinderen van Cyse en Liutgarde:
1 Roelof van den Clooster [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.1].
2 Reinoud van den Clooster, geboren omstreeks 1437. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2.
3 Herman van den Clooster, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2 Reinoud van den Clooster is geboren omstreeks 1437, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1) en Liutgarde van Cameerbeke.
Notitie bij Reinoud: Vermeld in 1458 samen met zijn broer Roelof in de inventaris van het Archief Dickninge nr. 35.
Kinderen van Reinoud uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Derck van den Clooster [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2.1].
2 [waarschijnlijk] Zyse van den Clooster [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2.2]. Zyse is overleden vóór 1519.
Notitie bij Zyse: Vermelde in de inventaris van het klooster Dickningen onder nr. 25.
3 [waarschijnlijk] Lutgerd van den Clooster, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3 Lutgerd van den Clooster is geboren omstreeks 1460, dochter van [waarschijnlijk] Reinoud van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2). Lutgerd is overleden na 1519, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Lutgerd: Vermeld in de inventaris van het archief Dickninge in 1519, als non in het klooster. Haar broer Derck van den Clooster geeft een lijfrentebrief aan het klooster ten behoeve van zijn zuster Lutgert en waarbij Lutgert afziet van haar recht op de nalatenschap van hun broer Zyse.
Lutgerd trouwde met Johan van Steenwijck. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kind van Lutgerd en Johan:
1 Dirk van Steenwijck [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3.1].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3 Herman van den Clooster is geboren omstreeks 1440, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1) en Liutgarde van Cameerbeke. Herman is overleden omstreeks 1495, ongeveer 55 jaar oud. Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1470 met Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck, ten hoogste 20 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.3 voor persoonsgegevens van Lijsje.
Kind van Herman en Lijsje:
1 Reinoud van den Clooster, geboren in 1485. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1 Reinoud van den Clooster is geboren in 1485, zoon van Herman van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3) en Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.3). Reinoud is overleden in 1550, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Reinoud: Heer van de Havixhorst
Reinoud trouwde met Anna van Steenwijck. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.2.1 voor persoonsgegevens van Anna.
Kinderen van Reinoud en Anna:
1 Herman van den Clooster [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.1].
2 Agnes van den Clooster, geboren in 1520. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2 Agnes van den Clooster is geboren in 1520, dochter van Reinoud van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1) en Anna van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.2.1). Agnes is overleden in 1560, 39 of 40 jaar oud. Agnes trouwde met Johan Bredenhorst en Almelo. Johan is geboren in 1505. Johan is overleden in 1580, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van Rechteren
Kinderen van Agnes en Johan:
1 Adolf Bredenhorst en Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.1], geboren in 1545. Adolf is overleden in 1598, 52 of 53 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Heer van Rechteren
2 Seger Bredenhorst en Almelo [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.2], geboren in 1554. Seger is overleden in 1603, 48 of 49 jaar oud.
3 Otto van Rechteren [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.3], geboren in 1558.
4 Hendrik van Rechteren [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.2.4], geboren in 1560. Hendrik is overleden in 1595, 34 of 35 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van de Hoonhorst
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.2 Steven van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Steven is overleden omstreeks 1368, ongeveer 38 jaar oud.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
1 Haecke van den Rutenbergh [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.2.1]. Haecke is overleden na 1383.
Notitie bij Haecke: In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht.[1].
Item Haecke van den Rutenberghe hout dat goet te Cloester, alle die tienden, die dat kint ten Cloester heeft ligghen tot an dat goet tot Echteler. To Borsen 10 mudde rogghen, dien tienden over heren Vrederix goet van Rechtere, dien tienden to Spehorne (Spier), dien tienden to Meppele, dien tienden op dier Reesten.....
Zie ook de Oudste lijst van leenmannen van het Sticht 1379 uit de Collectie Brands Nieuw Dordrecht, beschreven door B de Keijzer 2014.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.3 Boldewijn van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Boldewijn trouwde met Ghysele van Echten. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1.1 voor persoonsgegevens van Ghysele.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.6 Christian (Kersten) van Swendorf is geboren omstreeks 1315, zoon van Johan II van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1). Christian is overleden na 1354, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Christian: Buitenechtelijke zoon van graaf Johann (komt ook voor als Otto Johann(es)). Hij staat vermeld als borgman in 1335 en 1354. Graaf Simon van Bentheim noemt hem zijn natuurlijke broer. Zijn borglenen lagen buiten Bentheim. In dienstmanstat kreeg hij een erve te Swendorf met het boer- en holtgericht en de molen. Hij noemde zich daarna Christian von Swendorf om verwisseling met zijn broer Christiaan, wettige zoon van zijn vader Johan, te voorkomen.
Kind van Christian uit onbekende relatie:
1 Kerstien van Bentheim [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.6.1].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.4 Bertha van Bentheim is geboren in 1229, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4) en Judith van Limburg. Bertha is overleden in 1270, 40 of 41 jaar oud. Bertha trouwde met Hendrik II van Dalen.
Kind van Bertha en Hendrik:
1 Otto II van Dalen [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.4.1].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5 Niklas van Schönfeld is geboren omstreeks 1230, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4). Niklas is overleden in 1279, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Niklas: Buitenechtelijke zoon van graaf Baldwin van Bentheim, vermeld tussen 1254 en 1277 als borgman en in 1279 als ridder van de Duitse orde. Hij was beleend met het huis Schönfeld in het kerspel Wilsum en noemde zich later naar dit huis. Zijn erfgenamen verkregen later Grasdorf en noemden zich von Schönfeld genennt von Gravestorp.
Niklas trouwde met [waarschijnlijk] NN von Schönfeld.
Kind van Niklas en NN:
1 Ludolph(us) van Schönfeld, geboren omstreeks 1245. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1 Ludolph(us) van Schönfeld is geboren omstreeks 1245, zoon van Niklas van Schönfeld (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5) en NN von Schönfeld. Ludolph(us) is overleden omstreeks 1305, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Ludolph(us): Was borgman van graaf Egbert I van Bentheim, zijn neef.
Vermeld 4 september 1272 als getuige van Otto V van Bentheim.
Kinderen van Ludolph(us) uit onbekende relatie:
1 Nicolaus van Schönfeld. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1.1.
2 Mattheus van Schönfeld. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1.1 Nicolaus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1).
Kind van Nicolaus uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Schönfeld [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1.1.1].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1.2 Mattheus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1).
Kind van Mattheus uit onbekende relatie:
1 Ludolph(us) van Schönfeld [1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.5.1.2.1].
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5 Marina van Bentheim is geboren omstreeks 1180, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.4). Marina is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Marina: MARINA VAN BENTHEIM (v) [P2742] = RICOLD I VAN OCHTEN (m) [P2741] > Familie [F807]

Getrouwd ABT 1225
MARINA VAN BENTHEIM:
Alias OCHTEN, RICULF
Geboren ABT 1190
bron: J. de Groot, Ned. Leeuw 1937, ’Hoe kwam Gorinchem (bezit van de graven van Bentheim) aan het geslacht van Arkel’; M.J.Waale, Ned. Leeuw 1995, kolom 162 e.v., speciaal kolom 175; Ned. Leeuw 88 (1971), kolom 130-146 en 170-199; J.C.Maris van Sandelingenambacht, Historie van het Arkel-wapen; GTMWB 18 (1994), blz.12, nr 28].
Dat Marina een dochter van Otto, graaf van Bentheim, was, wordt door M.J.Waale bestreden !
RICOLD I VAN OCHTEN:
Geboren ABT 1190
Genoemd in 1190-1214.
Marina trouwde met Ricold van Ochten. Ricold is geboren omstreeks 1180.
Kinderen van Marina en Ricold:
1 NN (Egbert?) van Ochten. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.1.
2 Bertha van Ochten, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.2.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.1 NN (Egbert?) van Ochten, zoon van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Marina van Ochten. Volgt 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.1.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.1.1 Marina van Ochten, dochter van NN (Egbert?) van Ochten (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.1). Marina trouwde met Arnold II van Almelo. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1 voor persoonsgegevens van Arnold.
Kinderen van Marina en Arnold: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.
1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5.2 Bertha van Ochten is geboren omstreeks 1200, dochter van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.5). Bertha trouwde met Jan van Arkel.
1.3.6.1.3.1.3.3 Egbert II van Meissen is geboren in 1061, zoon van Egbert I von Meissen von Brunswijck (zie 1.3.6.1.3.1.3) en Irmengard von Susa. Egbert is overleden op 03-07-1090 in Silketal, 28 of 29 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Egbert: Datum ook 3 juli op hget slagveld in het Silketal.
Notitie bij Egbert: Vermeld in 1086 als graaf van Fivelgo. (In 1047 met geweld veroverd door zijn oom Bruno en na diens dood in 1057 opgevolgd door zijn vader Egbert tot 1068. waarna Egbert II onder voogdij van zijn moeder graaf werd)
Ook vermeld als graaf van Brunswijk, IJsselgouw, markgraaf van Meissen en markgraaf van Friesland.
In 1089: Markgraaf Egbert misdraagt zich en doet aanslag op het leven van keizer Hendrik IV. Zijn goederen worden hem ontnomen. Het graafschap Oostergo en Westergo in Friesland wordt gegeven aan de bisschop Koenraad van Utrecht. Egbert kreeg het tijdelijk terug, maar misdroeg zich gezien door de ogen van Siegfried, de zoon van wijlen hertog Otto en van markgraaf Hendrik en de zijnen, waarop de vorsten van het rijk, aanwezig te Quedlinburg besloten om het definitief aan Koenraad, bisschop van Utrecht te geven. Aanwezig de aartsbisschoppen Hartwig van Maagdeburg en Liemar van Hamburg, de bisschoppen Erpho van Munster, Gunther van Neurenberg, Volmar van Lienden, Hemezo van Halberstad, Uto van Hildesheim, Werner van Mersseburg, Robert van Bamberg; de leken Diemon, Diederik en Otto en verdere getrouwen van ons en van verscheidene waardigheden en staten.
Egbert trouwde met Oda von Weimar-Meissen. Oda is geboren omstreeks 1060, dochter van Otto I markgraaf von Weimar-Meissen en Adela van Leuven. Oda is overleden in 1111, ongeveer 51 jaar oud.
1.3.6.1.3.1.5 NN von Brunswijck, zoon van Ludolf III von Brunswijck (zie 1.3.7.5.1.1) en Gertrude von Egisheim Billung (zie 1.3.6.1.3.1). NN trouwde met Sophia von Formbach.
1.3.7 Mathilde van Ringelheim is geboren omstreeks 896, dochter van Dietrich (Theoderich) van Ringelheim en Reginhild (Reinhilde) van Denemarken (zie 1.3). Mathilde is overleden op 14-03-968 in Quedlinburg, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven in Stiftskerk Quedlinburg.
Notitie bij Mathilde: Opgevoed in het klooster Herford, dat werd geleid door haar grootmoeder Mathilde, de abdis van dat klooster.
Mathilde stond bekend om haar deugd en schoonheid en daar zij tevens van hoogadellijke afkomst was, was zij een uitstekende kandidaat om koningin van Duitsland te worden. Hendrik reisde incognito naar Herford en werd spontaan verliefd en vroeg direct bij grootmoeder Mathilde om de hand van haar kleindochter. Die verkreeg hij en al de volgende dag schijnt het paar afgereisd te zijn naar Wallhausen om het huwelijk te laten voltrekken, zonder de toestemming van de ouders af te wachten. Hendrik gaf Wallhausen met alles wat er bij behoorde aan zijn nieuwe echtgenote Mathilde.
Thietmars von Merseburg schrijft in zijn kronieken dat Hendrik allerminst een onbedorven jongeling was toen hij trouwde met Mathilde. Hij was al 33 jaar en in 906 gehuwd met Hatheburg, dochter van Erwin. Bij Hatheburg had hij een zoon verwekt die de naam Thankmar kreeg.
Zie Daniëlla Müller-Wiegand: Vermitteln-Beraten-Erinnern; Funktionen und Aufgabenfelder von Frauen in der Ottonischen Herrscherfamilie (919-1024). Universiteit van Kassel. Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Philosophie.3 dezember 2003.
Mathilde trouwde, ongeveer 13 jaar oud, in 909 met Hendrik I de Vogelaar van Duitsland, 32 of 33 jaar oud. Hendrik is geboren in 876, zoon van Otto van Sachsen en Hadewich van Babenberg. Hendrik is overleden op 02-07-936 in Memleben, 59 of 60 jaar oud. Hij is begraven in Quedlinburg. Hendrik trouwde voorheen in 906 met Hatheburg (geb. ±878). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken in 909.
Notitie bij Hendrik: Koning van 919 tot 936. Hertog van Saksen van 912 tot 936.
Kinderen van Mathilde en Hendrik:
1 Otto I keizer van Duitsland, geboren op 23-11-912. Volgt 1.3.7.1.
2 Gerberga van Duitsland, geboren omstreeks 913. Volgt 1.3.7.2.
3 Hadewich van Duitsland, geboren omstreeks 922. Volgt 1.3.7.3.
4 Hendrik I de jongere hertog van Beieren, geboren omstreeks 920. Volgt 1.3.7.4.
5 Bruno van Duitsland, geboren in 05-925. Volgt 1.3.7.5.
1.3.7.1 Otto I keizer van Duitsland is geboren op 23-11-912, zoon van Hendrik I de Vogelaar van Duitsland en Mathilde van Ringelheim (zie 1.3.7). Otto is overleden op 07-05-973 in Memleben, 60 jaar oud. Hij is begraven in Maagdenburg in de Dom..
Notitie bij Otto: Otto de Grote, koning van Duitsland in 936, Rooms Keizer vanaf 02-02-962 en koning van de Longobarden.
In 939 brak een opstand uit tegen Otto. Die werd door hem met harde hand neergeslagen. In 95 brak een nieuwe opstand uit, waarbij ook de nog jonge zoons van Wichman de Oude, Wichman de Jonge en Egbert Eénoog waren betrokken. Die opstand was echter voornamelijk gericht tegen hun oom Herman die na het overlijden van Wichman de erfelijke rechten tot zich trok.
Vermeld in een oorkonde van 12 februari 940, waarin hij een schenking doet aan de kerk van Spiers. Getuigen bisschop Amalrich van Spiers en graaf Koenraad.
In juli 955 trok hij op tegen de Magyaren, waarbij de Slag op het Lechveld plaatsvond. Zie hiervoor de annalen van Widukind en een scriptie van Niels Janssens: Otto I, de zoektocht naar het Karolingische verelden in de Ottoonse historiografie.
Op 17 januari 966 bevestigt hij de ruil van de curtis Gelmen in de Haspengouw door het OLV stift te Aken tegen goederen van graaf Immo, waaronder in de Molengouw Erkelenz, Hostrich, Berge, Richolferod en Wazzalar. Sloet nr 99.
Als graaf van Haspengouw wordt Werenhari vermeld, van de Molengouw Eremfredi, van de Luikgouw Richari en van de Avelgouw wordt Eberhardi vermeld.
Schenkt in 972, op voorspraak van hertog Otto van Worms (zijn kleinzoon), het marktrecht in Urbach aan het klooster Hornbach.
Otto:
(1) begon een relatie met Slavin uit voorname familie.
(2) trouwde, 16 of 17 jaar oud, in 929 met Edgith (Eadgifu) van Engeland. Edgith is een dochter van Eduard van Engeland. Edgith is overleden in 946.
(3) trouwde met Adelheid van Bourgondie. Adelheid is een dochter van Rudolf II koning van Bourgondie en Berta von Schwaben.
Kind van Otto en Slavin:
1 Wilhelm van Duitsland [1.3.7.1.1], geboren omstreeks 928. Wilhelm is overleden in 968, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Wilhelm: Aartsbisschop van Mainz
Kinderen van Otto en Edgith:
2 Liudolf hertog van Schwaben, geboren in 930. Volgt 1.3.7.1.2.
3 Liutgard van Duitsland, geboren omstreeks 930. Volgt 1.3.7.1.3.
Kinderen van Otto en Adelheid:
4 Hendrik van Duitsland [1.3.7.1.4], geboren in 951. Hendrik is overleden in 954, 2 of 3 jaar oud.
5 Mathilde van Duitsland [1.3.7.1.5], geboren omstreeks 953. Mathilde is overleden in 999, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Abdis van Quedlinburg
6 Otto II de Rode, keizer van Duitsland, geboren in 955. Volgt 1.3.7.1.6.
1.3.7.1.2 Liudolf hertog van Schwaben is geboren in 930, zoon van Otto I keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1) en Edgith (Eadgifu) van Engeland. Liudolf is overleden in 957, 26 of 27 jaar oud.
Notitie bij Liudolf: Erfde in 949 de hertogstitel van zijn overleden schoonvader.
Liudolf trouwde, 16 of 17 jaar oud, in 12-947 met Ida von Schwaben, ongeveer 14 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 933, dochter van Hermann von Schwaben.
1.3.7.1.3 Liutgard van Duitsland is geboren omstreeks 930, dochter van Otto I keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1) en Edgith (Eadgifu) van Engeland. Liutgard is overleden in 953, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij Liutgard: In een brief van abt Siegfried van Gorze aan abt Poppo van Stavelot wordt de moeder van Otto
“van Worms” Dudica genoemd, "Otto autem dux, Dudichae filius avi equivocus, genuit Heinricum, patrem Cuonradi caesaris". (Henk Verdonk Alzey-Zutphen)
Liutgard trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 947 met Koenraad de Rode van Lotharingen, ongeveer 17 jaar oud. Koenraad is geboren omstreeks 930. Koenraad is overleden op 10-08-955 in Lechveld bij Augsburg, ongeveer 25 jaar oud (oorzaak: gesneuveld.).
Notitie bij Koenraad: Schenkt vòòr 952 zijn bezittingen in Deidesheim, afkomstig van zijn vrouw Liutgard, aan de kerk van Worms. Koenraad krijgt de voogdij over Remigiusland van de kerk van Reims, waarover voorheen zijn vader voogd was. Vermeld als getuige in een oorkonde van 9 september 952 van koning Otto I, betreffende het klooster St Remigius te Reims.
Kind van Liutgard en Koenraad:
1 Otto van Worms hertog von Kärnten, geboren omstreeks 949. Volgt 1.3.7.1.3.1.
1.3.7.1.3.1 Otto van Worms hertog von Kärnten is geboren omstreeks 949, zoon van Koenraad de Rode van Lotharingen en Liutgard van Duitsland (zie 1.3.7.1.3). Otto is overleden op 04-11-1004, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Otto: Vermeld in een oorkonde van 8 maart 956, waarin zijn grootvader een woud bij Neunkirchen schenkt aan de St Petruskerk te Worms en waarin Otto genoemd wordt als graaf in de Nahegau, daar zijn vader in 955 was overleden en zijn moeder in 953.
Zijn grootvader keizer Otto zal dan voogd zijn geweest over Otto van Worms.
Hertog van Karinthie van 978 tot 985. Was tevens markgraaf van Verona.
Geeft in 975 opdracht aan abt Adalbert van Hornbach om de kluis van St Philippus te Zell, een neven vestiging van Hornbach, te vernieuwen, in zijn hoedanigheid van voogd over het klooster Hornbach.
Vermeld in een oorkonde van 9 oktober 979.
In 982 bevestigt keizer Otto II dat graaf Koenraad de Rode tussen 932 en 944 aan de bisschoppelijke kerk te Spiers goederen in de Spiersgouw heeft geschonken, waaronder de kerk te Steinweiler. de novale tienden te Minfeld en Frenckenfeld en de novale tienden in zijn woud in de Wasgau, die zijn gelegen in het graafschap van Otto van Worms.
Wordt in een oorkonde van 1 mei 988 door koning Otto III als zijn neef vermeld.
In een oorkonde van 28 maart 985 schenkt koning Otto III zijn bezittingen in Eppingen aan de bisschoppelijke kerk van Worms en dat deze goederen zijn gelegen in "comitatu ducis ac comitis Ottonis et in Elesenzgouue et Creihgouue". (Henk Verdonk Alzey-Zutphen)
Otto van Worms doet in 1002 als kleinzoon van keizer Otto I afstand van zijn rechten op de troon ten gunste van de toekomstige koning Hendrik II.
Koning Hendrik II schenkt op 3 oktober 1002 aan de bisschoppelijke kerk van Worms het door hertog Otto overgedragen eigen bezit in de stad Worms. Tot het overge dragen bezit mag
ook de grafelijke burcht Worms worden gerekend. Als schadeloosstelling ontving hertog Otto de koningshof Bruchsal met alle toebehoren, "villa que dicitur Bruchsella cum om nibus utilitatibus."
In 977 sticht hij het Grevenhausener St Lambertus klooster en in de oorkonde worden zijn zonen Hendrik, Bruno en Koenraad genoemd.
Otto trouwde met Judith.
Kinderen van Otto en Judith:
1 Heinrich von Speyer, geboren omstreeks 970. Volgt 1.3.7.1.3.1.1.
2 Bruno von Würzburg [1.3.7.1.3.1.2], geboren omstreeks 972. Bruno is overleden in 1045, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Bruno: Bisschop van Würzburg van 1034 tot 1045.
Werd voogd van het klooster Hornbach na het overlijden in 1039 van zijn neef Koenraad II von Kärnten. Na 1045 komt het klooster weer in bezit van koning Hendrik III.
3 Koenraad von Kärnten, geboren omstreeks 975. Volgt 1.3.7.1.3.1.3.
1.3.7.1.3.1.1 Heinrich von Speyer is geboren omstreeks 970, zoon van Otto van Worms hertog von Kärnten (zie 1.3.7.1.3.1) en Judith. Heinrich is overleden vóór 1000, ten hoogste 30 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Voor het laatst vermeld in een oorkonde van 28 september 989 als getuige voorhet klooster Lorch.
Zijn overlijdensdag is in het necrologium van het klooster Weissenburg op 28 maart ingeschreven:
"Heinricus pater imperatoris Cuonradi".Het jaar is niet bekend, maar voor het jaar 1000.
(Henk Verdonk Alzey-Zutphen)
Heinrich trouwde met Adelheid von Metz. Adelheid is geboren in 970, dochter van Richard von Metz. Adelheid is overleden vóór 1046, ten hoogste 76 jaar oud.
Kinderen van Heinrich en Adelheid:
1 Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland, geboren omstreeks 990. Volgt 1.3.7.1.3.1.1.1.
2 Judith von Speyer [1.3.7.1.3.1.1.2], geboren omstreeks 992. Judith is overleden in 998, ongeveer 6 jaar oud.
1.3.7.1.3.1.1.1 Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland is geboren omstreeks 990, zoon van Heinrich von Speyer (zie 1.3.7.1.3.1.1) en Adelheid von Metz. Koenrad is overleden op 04-06-1039 in Utrecht, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven in Speyer in de Domkerk.
Notitie bij Koenrad: Koenraad II, Koning van Duitland vanaf 1024, koning van Italie vanaf 1026 en Rooms keizer vanaf 26-03-1027, koning van Bourgondie vanaf 1033.
Uit: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/_1_a_koenige/konrad_2_kaiser_1039/konrad_2_1039.html
Einziger Sohn des fränkischen Grafen Heinrich von Speyer († nach 28.9.989/vor 1000) aus dem Hause der SALIER und der Adelheid von Metz, Tochter von Graf Richard († 986) und der N.N.
Bruder von Judith († 998), Gräfin N.N. im Zülpichgau
Stief-Bruder von Bischof Gebhard III. von Regensburg († 2.12.1060)
Neffe von Papst Gregor V. († 12.3.999), Herzog Konrad I. von Kärnten († 12./15.12.1011), Bischof Wilhelm von Straßburg († 7.11. 1047), Graf Gerhard von Metz († 28.12.1024/25), Graf Adalbert II. vom Saargau († 25.12.1033)
Cousin von Herzog Konrad II. dem Jüngeren von Kärnten († 20.7.1039), Siegfried von Metz († 1017), Äbtissin Berscinda von Remiremont († 14.5. vor 1052), Graf Gerhard II. von Metz († 1044/45), Gräfin Ita von Habsburg, Äbtissin Oda I. von Remiremont, Gräfin Hildegard von Anjou
Enkel von Herzog Otto von Kärnten († 4.11.1004) und der Judith (von Bayern)
Ur-Enkel von Liutgard von Sachsen († 18.11.953)
Ur-Ur-Enkel vom Römischen Kaiser OTTO I. DEM GROSSEN († 7.5.973)
Koenrad trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1016 met Gisela van Schwaben, ongeveer 23 jaar oud. Gisela is geboren omstreeks 993, dochter van Herman II von Schwaben en Gerberga van Bourgondië.
Notitie bij de geboorte van Gisela: geboortedatum ook 13-11-989 Zie: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/billunger/bruno_graf_von_braunschweig_1016/bruno_graf_von_braunschweig_1016.html
Gisela is overleden in 1043, ongeveer 50 jaar oud. Gisela is weduwe van Ernst von Schwaben (ovl. ±1012), met wie zij trouwde omstreeks 1010. Gisela is weduwe van Bruno von Brunswijck (±990-±1015), met wie zij trouwde omstreeks 1012, zie 1.3.7.5.1.
Notitie bij Gisela: Annalista Saxo: "Reichschronik" Das Jahr 1026.
Der König feierte Weihnachten in Lüttich und machte Heinrich, seinen Sohn von der Gisla, zum Könige. Diese Gisla und ihre Schwester Machtild und ihre Brüder Rodulf und Bernhard waren in Westfalen geboren, aus einem Orte, der Werla heißt. Gisla heirathete zuerst den Sohn des Markgrafen Liuppald, Ernest, und gebar ihm den Schwabenherzog Herimann. Als Herzog Ernest todt war, nahm sie Graf Bruno von Bruneswik zur Gemahlin und sie gebar ihm den Grafen Liudolf. Als auch Bruno gestorben war, führte sein Anverwandter Konrad sie gewaltsam heim und zeugte mit ihr den Heinrich, von dem wir reden. Die Machtild heirathete Graf Esic von Ballenstide und zeugte mit ihr den Grafen Adalbert den Aelteren, des Grafen Otto Vater. Ihr Bruder Rodolf zeugte den Grafen Herimann, den Vater der Frau Oda, welche Graf Udo von Stathen heirathete, der die Nordmark als der Erste aus diesem Geschlechte erwarb. Graf Bernhard, der zweite Bruder derselben Königin, hatte Töchter, von denen die eine, Namens Ida, Heinrich von dem Schlosse, welches Loufe heißt, heimführte, der Bruder des Trierer Bischofs Bruno und des Grafen Popo. Als diesen die Mäuse so angefressen hatten, daß er starb, nahm seine Witwe Ida ein Edler aus Sachsen zur Gemahlin und bekam von ihr den Grafen Sifrid von Ertiniburch. Eine Tochter derselben Ida von jenem Grafen Heinrich, Namens Adelheid, nahm Adulf von Huvili und zeugte den jungem Adulf und dessen Brüder. Nach seinem Tode verband sich mit ihr der Pfalzgraf Friderich von Sumersenburg und zeugte den Pfalzgrafen Friderich den Jüngeren. König Konrad also machte, wie gesagt worden ist, seinen Sohn zum Könige. - - Der Abt Wal von Corbeja starb am 13. Februar. Er hat vier Jahre regiert und ihm folgte Druhtmar.
Zie voor de volgorde van de huwelijken ook het boek van Henk Verdonk Alzey-Zutphen.
Sloet geeft in zijn oorkondenboek Zutphen op pagina 302 een iets andere volgorde van de huwelijken en enkele afwijkende namen van kinderen.
Kinderen van Koenrad en Gisela:
1 Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland, geboren op 28-10-1017 in Osterbeck, Westfalen. Volgt 1.3.7.1.3.1.1.1.1.
2 Beatrix von Speyer [1.3.7.1.3.1.1.1.2].
3 Mathilde von Speyer. Volgt 1.3.7.1.3.1.1.1.3.
1.3.7.1.3.1.1.1.1 Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland is geboren op 28-10-1017 in Osterbeck, Westfalen, zoon van Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1.3.1.1.1) en Gisela van Schwaben. Hendrik is overleden op 05-10-1056 in Bodfeld (Harz), 38 jaar oud. Hij is begraven in Speyer.
Notitie bij Hendrik: Op 14 mei 1028 in Aken gekroond tot Duits koning op 11-jarige leeftijd.
Van 1027 tot 1042 hertog van Beieren.
Van 1038 tot 1045 hertog van Schwaben.
Vanaf 1038 koning van Bourgondie en van 1039 tot 1047 waarnemer/beheerder van het hertogdom Kärnten.
Op 25 december 1046 gekroond tot keizer van het Roomse Rijk in Rome.
Uit: http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/_1_a_koenige/heinrich_3_kaiser_1056/heinrich_3_1056.html
Einziger Sohn des Römischen Kaisers KONRAD II. († 4.6.1039) aus dem Hause der SALIER und der Gisela von Schwaben, Tochter von Herzog Hermann II. († 4.5.1003) und der Gerberga (Guepa) von Burgund
Bruder von Königin Mathilde von Frankreich († 1.1034) und Prinzessin Beatrix († 30.1.1034/25.10.1036); Stief-Bruder von Graf Liudolf von Braunschweig († 23.4.1038), Herzog Ernst II. von Schwaben (? 17.8.1030), Herzog Hermann IV. von Schwaben († 28.7. 1038) und Gräfin Gisela von Sangerhausen
Neffe von Herzog Hermann III. von Schwaben († 1.4.1012), Berthold von Schwaben († Anfang 993), Herzogin Beatrix von Kärnten († 12.5. nach 1025) und Herzogin Mathilde von Kärnten († 29.7.1031/32)
Groß-Nefffe von Papst Gregor V. († 12.3.999), Herzog Konrad I. von Kärnten († 12./15.12.1011), Bischof Wilhelm von Straßburg († 7.11.1047), König Rudolf III. von Burgund († 5./6.9.1032), Kron-Prinz Konrad von Burgund († nach 10.8.966), Herzogin Gisela von Bayern († 21.7.1007), Königin Bertha von Frankreich († nach 1010), Mathilde von Burgund, Bischof Burchard II. von Lyon († 10.6. 1031), Graf Liutold von Mömpelgard, Graf Konrad in Schwaben († 24.11.994 ermordet), Gräfin Ita von Altdorf
Cousin von Herzog Markward III. von Kärnten († 16.6.1076), Bischof Adalbero von Bamberg († 14.2.1057), Markgräfin Willibirg der Kärntner Mark († 21./25.1.), Gräfin N.N. von Dießen, Herzog Konrad II. dem Jüngeren von Kärnten († 20.7.1039), Bischof Bruno von Würzburg († 27.5.1045), Gräfin N.N. im Bonngau, Herzog Friedrich III. von Ober-Lothringen († 18./20.5.1033), Gräfin Sophia von Mömpelgard († 1092), Markgräfin Beatrix von Tuszien-Canossa († 18.4.1076), Graf Adalbert von Ballenstedt († um 1080), Edlen Adelheid von Schraplau
Enkel vom fränkischen Grafen Heinrich von Speyer († nach 28.9.989/vor 1000) und der Adelheid von Metz
Ur-Enkel von Herzog Otto von Kärnten († 4.11.1004) und der Judith
Ur-Ur-Ur-Enkel vom Römischen Kaiser OTTO I. DEM GROSSEN († 7.5.973)
In deze opsomming ontbreekt in ieder geval zijn nicht Irmingarde zoals blijkt uit een oorkonde van 15 februari 1041 (Sloet nr 160); Koning Hendrik III geeft aan zijn nicht Irmingarde goederen te Harive, Vaals, Apine en Valkenburg in de Liugau (Luik) in het graafschap van Dietbald. Zie verder bij Irmintrud van Zutphen.
Ook vermeld bij Lacomblet nr. 109. Kónig Heinrich III schenkt seiner nichte Irmingard, auf bitte des Herzogs Gozelo und dessen Sohnes Gotfried, das confiscirte Gut in den Villen Hervé, Vaels, Epen, Falkenberg, im Lütticher Gaue, in der Grafschaft Dietbald’s.
1042 Koning Hendrik III geeft voor het zieleheil van zijn vader Koenraad en zijn echtgenote Chonihildis (Gunhilde), het graafschap Agridiogen of Umbalahe (ongeveer het huidige NOP), waar vroeger Eckehard de grafelijke rechten uitoefende, aan bisschop Bernold van Utrecht. (zie oorkondenboek Overijssel)
1049 Keizer Hendrik III, vergunt, op verzoek van keizerin Agnes, aan Bernold, bisschop van Utrecht, dat te Oldenzaal in pago Twenthe elke woensdag weekmarkt mag worden gehouden en een jaarmarkt op de 11e november.
Hendrik:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1036 met Gunhilde van Denemarken. Gunhilde is een dochter van Knut II van Denemarken. Gunhilde is overleden op 18-07-1038. Zij is begraven in Klooster Limburg.
(2) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1043 met Agnes van Poitou. Agnes is een dochter van Willem V hertog van Aquitanie en Poitou en Agnes van Macon. Agnes is overleden op 14-12-1077 in Rome. Zij is begraven in St Peter.
Notitie bij Agnes: Vanaf 1056 hertogin van Beieren en tot 1062 regentin over haar zoon Hendrik IV.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Beatrix van Duitsland [1.3.7.1.3.1.1.1.1.1], geboren in 1020. Beatrix is overleden op 24-09-1036, 15 of 16 jaar oud.
2 Mathilde von Speyer, geboren omstreeks 1045. Volgt 1.3.7.1.3.1.1.1.1.2.
3 Adelheid van Duitsland [1.3.7.1.3.1.1.1.1.3].
4 Hendrik IV koning/keizer van Duitsland, geboren op 11-11-1050 in Goslar. Volgt 1.3.7.1.3.1.1.1.1.4.
5 Koenraad II hertog van Beieren [1.3.7.1.3.1.1.1.1.5].
6 Judith van Duitsland. Volgt 1.3.7.1.3.1.1.1.1.6.
1.3.7.1.3.1.1.1.1.2 Mathilde von Speyer is geboren omstreeks 1045, dochter van Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1.3.1.1.1.1) en Agnes van Poitou. Mathilde is overleden omstreeks 1060, ongeveer 15 jaar oud. Mathilde trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 1059 met Rudolf van Rheinfelden, ongeveer 34 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1025. Rudolf is overleden omstreeks 1080, ongeveer 55 jaar oud.
1.3.7.1.3.1.1.1.1.4 Hendrik IV koning/keizer van Duitsland is geboren op 11-11-1050 in Goslar, zoon van Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1.3.1.1.1.1) en Agnes van Poitou. Hendrik is overleden op 07-08-1106 in Luik, 55 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schenkt in 1087 als keizer het klooster Hornbach aan het bisdom Spiers.
Komt voor in een oorkonde van 5 juni 1104 in het Hansisches Urkundenbuch.
Hendrik trouwde, 15 jaar oud, op 13-07-1066 in Trebur met Bertha van Turijn.
Kinderen van Hendrik en Bertha:
1 Adelheid van Duitsland [1.3.7.1.3.1.1.1.1.4.1], geboren in 1070. Adelheid is overleden vóór 1079, ten hoogste 9 jaar oud. Zij is begraven in Dom van Speyer.
2 Hendrik van Duitsland [1.3.7.1.3.1.1.1.1.4.2], geboren op 02-08-1071. Hendrik is overleden op 02-08-1071, geen dag oud.
3 Agnes von Weiblingen van Duitsland [1.3.7.1.3.1.1.1.1.4.3], geboren in 1072. Agnes is overleden in 1143, 70 of 71 jaar oud.
4 Koenraad hertog van Neder Lotharingen van Duitsland [1.3.7.1.3.1.1.1.1.4.4], geboren in 1074. Koenraad is overleden in 1101, 26 of 27 jaar oud.
5 Hendrik V keizer van Duitsland [1.3.7.1.3.1.1.1.1.4.5], geboren in 1076. Hendrik is overleden in 1125, 48 of 49 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Was de laatste keizer uit het geslacht van de Saliers.
Belangrijkste erfgenaam was hertog Frederik II von Schwaben.
Is opgevoed aan het hof van de bisschop Koenraad van Utrecht vanaf 1084.
1.3.7.1.3.1.1.1.1.6 Judith van Duitsland, dochter van Hendrik III von Speyer koning/keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1.3.1.1.1.1) en Agnes van Poitou. Judith:
(1) trouwde met Salomon koning van Hongarije.
(2) trouwde met Wladyslaw koning van Polen.
1.3.7.1.3.1.1.1.3 Mathilde von Speyer, dochter van Koenrad II von Speyer keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1.3.1.1.1) en Gisela van Schwaben. Mathilde is overleden in 1034. Mathilde trouwde in 1033 met Hendrik I van Frankrijk, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-05-1008, zoon van Robert II van Frankrijk. Hendrik is overleden op 04-08-1060 in Vitry aux Loges, 52 jaar oud. Hij is begraven in Parijs, St Denis. Hendrik trouwde later in 1034 met Mathilde von Brunswijck (ovl. 1044), zie 1.3.6.1.3.1.1. Hendrik trouwde later op 19-05-1051 met Anna van Kiev.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Bougondie 1016-1032
koning van Frankrijk 1031-1060
Wikipedia:
Na het overlijden van zijn vader werd Hendrik koning van Frankrijk. Hij kreeg direct te maken met een opstand van zijn broer Robert en zijn moeder. Met de steun van keizer Koenraad II de Saliër en hertog Robert de Duivel van Normandië wist hij echter zijn positie te behouden. In 1032 gaf Robert zijn aanspraken op de troon op, in ruil voor het hertogdom Bourgondië. Hendrik had in 1033 een bespreking met Koenraad te Deville. Daarbij gaf Hendrik zijn aanspraken op het koninkrijk Bourgondië op ten gunste van die van Koenraad. Ook verloofde Hendrik zich met Koenraads dochter Mathilde. Later in dat jaar steunde Hendrik Koenraad daadwerkelijk tegen Odo II van Blois die probeerde om koning van Bourgondië te worden. In 1034 overleed Mathilde onverwacht op jonge leeftijd. Datzelfde jaar trouwde Hendrik met een andere Mathilde, Mathilde van Friesland, dochter van Koenraads stiefzoon Liudolf van Brunswijk. Mathilde werd in 1040 moeder van een dochter, maar beiden sterven in 1044.
Hendriks verdere regering werd bepaald door de opkomende macht van Normandië en diplomatie met Duitsland. In 1043 was een eerste bespreking met keizer Hendrik III te Carignan (Ardennes), over diens huwelijk met Agnes van Poitou. In 1048 was er een tweede bespreking met Hendrik te Carignan. Een jaar later kwam Hendrik in conflict met de paus. Hendrik verbood zijn bisschoppen om een concilie te Reims bij te wonen maar de bisschoppen die hem gehoorzaamden werden afgezet of geëxcommuniceerd. In 1056 had Hendrik een derde bespreking met keizer Hendrik te Carignan. Hierbij maakte Hendrik aanspraken op hertogdom Lotharingen en daagde de keizer zelfs uit tot een tweegevecht om de kwestie te beslissen. Keizer Hendrik vertrok echter bij nacht in het geheim uit Carignan, en bleef gewoon leenheer van Lotharingen.
Hendrik steunde in 1047 nog de jonge Willem de Veroveraar, zoon van zijn oude bondgenoot Robert, tegen zijn opstandige vazallen in de slag bij Val-ès-Dunes bij Caen. Hierdoor wist Willem definitief het gezag over zijn hertogdom te vestigen. Na zijn huwelijk met Mathilde van Vlaanderen, werd Willems positie echter zo sterk, dat hij een bedreiging werd voor Hendrik. In 1054 trok Hendrik op tegen Normandië, maar werd verslagen toen de Normandiërs bij nacht het Franse kamp bij Mortemer (Seine-Maritime) overvielen. In 1057 deed Hendrik een tweede poging om Willem te onderwerpen, maar bij Varaville werd Hendrik door Willem verslagen, doordat die handig gebruik wist te maken van de rivier en het moeras in het landschap.

In 1059 liet Hendrik zijn zoon Filips tot medekoning kronen. In 1060 stichtte hij een kapittel van Sint Maarten in Parijs. Hendrik stierf op 4 augustus 1060 in Vitry-en-Brie. Hij werd begraven in de kathedraal van Saint-Denis. Hendrik werd opgevolgd door zijn zoon Filips, die toen 8 jaar oud was. Hendriks weduwe, Anna van Kiev, was zes jaar lang regent.
1.3.7.1.3.1.3 Koenraad von Kärnten is geboren omstreeks 975, zoon van Otto van Worms hertog von Kärnten (zie 1.3.7.1.3.1) en Judith.
Notitie bij Koenraad: Door zijn vader aangewezen als erfgenaam. Verkreeg van koning Hendrik II het hertogdom Karinthie.
Verbleef in 1008 op zijn burcht Stoufenburg in Eistal onder Alzey, wanneer daar zijn zoontje (Rudolf?) overlijdt.
Koenraad trouwde met Mathilde von Schwaben. Mathilde trouwde later met Frederik II van Opper-Lotharingen.
Kinderen van Koenraad en Mathilde:
1 Rudolf? von Kärnten [1.3.7.1.3.1.3.1], geboren omstreeks 1000. Rudolf is overleden in 1008, ongeveer 8 jaar oud.
2 Koenraad II von Kärnten [1.3.7.1.3.1.3.2], geboren omstreeks 1002. Koenraad is overleden in 1039, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Koenraad: Was voogd van het klooster Hornbach.
1.3.7.1.6 Otto II de Rode, keizer van Duitsland is geboren in 955, zoon van Otto I keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1) en Adelheid van Bourgondie. Otto is overleden op 07-12-983, 27 of 28 jaar oud. Otto trouwde met Theofano van Byzanthia.
Kinderen van Otto en Theofano:
1 Adelheid van Saksen [1.3.7.1.6.1].
2 Sophie van Saksen [1.3.7.1.6.2].
3 Mathilde van Saksen, geboren omstreeks 978. Volgt 1.3.7.1.6.3.
4 Otto III van Duitsland [1.3.7.1.6.4], geboren omstreeks 980. Otto is overleden in 1002, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij Otto: Na zijn dood kozen de rijksgroten Ekkehard, markgraaf van Meissen, als de opvolger voor Otto III als koning van Duitsland. De steun kwam ook van Bernard I Billung, hertog van Saksen als opvolger van zijn vader Herman.
Ekkehard werd echter vermoord. Hendrik II, hertog van Beieren, werd toen gekozen tot nieuwe koning van Duitsland.
Otto bleef kinderloos.
1.3.7.1.6.3 Mathilde van Saksen is geboren omstreeks 978, dochter van Otto II de Rode, keizer van Duitsland (zie 1.3.7.1.6) en Theofano van Byzanthia. Mathilde is overleden op 04-11-1025 in Esch, ongeveer 47 jaar oud. Zij is begraven in Brauweiler, abdij..
Notitie bij Mathilde: Zou in totaal 10 kinderen hebben gebaard.
Was een zuster van keizer Otto III.
Overlijdensdatum ook 21-05-1025 in Saalveld.
Mathilde werd in het nonnenklooster Essen opgevoed en onderwezen door haar zelfbewuste en goed opgeleide nicht Mathilde van Schwaben, de dochter van hertog Liudolf.
Was na de dood van haar broer keizer Otto III, de enige overgebleven erfgenaam van de Liudolfinger. Maar de opvolger van Otto III, keizer Hendrik II, meende dat veel goederen rijksbezit waren en hierdoor ontstond een zware strijd om goederen uit de erfenis van Otto III. Toen later ook Hendrik II kinderloos stierf konden de kinderen van Mathilde opnieuw aanspraak maken op vele goederen.
Mathilde trouwde, ongeveer 14 jaar oud, omstreeks 992 met Erenfried (Ezzo) III paltsgraaf (Ezzo) van Lotharingen, ongeveer 37 jaar oud. Ezzo is geboren omstreeks 955. Ezzo is overleden op 21-05-1034 in Saalveld, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Brauweiler.
Notitie bij Ezzo: Zie www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/zutphen graven von/
Kinderen van Mathilde en Ezzo:
1 Liudolf van Lotharingen, geboren omstreeks 993. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.
2 Herman II van Lotharingen [1.3.7.1.6.3.2], geboren omstreeks 994. Herman is overleden op 11-02-1056, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Herman: Aartsbisschop van Keulen.1036-1056. Kanselier van de keizer van Duitsland, aartskanselier van paus Leo IX.
3 Otto II van Schwaben, geboren omstreeks 995. Volgt 1.3.7.1.6.3.3.
4 Richenza van Lotharingen, geboren omstreeks 996. Volgt 1.3.7.1.6.3.4.
5 Wazela van Lotharingen, geboren omstreeks 997. Volgt 1.3.7.1.6.3.5.
6 Adelheid van Lotharingen [1.3.7.1.6.3.6], geboren omstreeks 997. Adelheid is overleden vóór 1011, ten hoogste 14 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Abdis van St Gertrudis in Nivellis
7 Ida van Lotharingen, geboren omstreeks 998. Volgt 1.3.7.1.6.3.7.
8 Mathilde van Lotharingen [1.3.7.1.6.3.8], geboren omstreeks 1000.
Notitie bij Mathilde: Abdis van het klooster te Villich.
9 Theofanu van Lotharingen [1.3.7.1.6.3.9], geboren omstreeks 1002. Theofanu is overleden op 05-03-1056, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Theofanu: Abdis van St Cosmos te Essen.
10 Heilwich van Lotharingen [1.3.7.1.6.3.10], geboren omstreeks 1005. Heilwich is overleden op 21-09-1076, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Heilwich: Abdis van het stift St Maria te Neuss.
11 Sophia van Lotharingen [1.3.7.1.6.3.11], geboren omstreeks 1005. Sophia is overleden omstreeks 1035, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Abdis van St Maria te Gandersheim.
1.3.7.1.6.3.1 Liudolf van Lotharingen is geboren omstreeks 993, zoon van Erenfried (Ezzo) III paltsgraaf (Ezzo) van Lotharingen en Mathilde van Saksen (zie 1.3.7.1.6.3). Liudolf is overleden op 11-04-1031, ongeveer 38 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Brauweiler.
Notitie bij Liudolf: Graaf van Bonngau, graaf van Zutphen van 1025-1031, heer van Waldenberg, voogd van Münster, voogd van Brauweiler, bannerheer van Keulen. Heer van Alzey en Walberg.
Op een grafschrift in de abdij van Brauweiler staat dat Ludolf, de zoon van paltsgraaf Ezzo en Mathilde, de dochter van keizer Otto II, gehuwd is met Mathildis Ottonis Zutphaniae comitis filia. In de Fundatio monasterii Brunwilarensis staat dat zij twee zonen kregen, Hendrik en Cuno, die beide kinderloos zijn gestorven.
De abdij is gesticht door Ezzo en Mathilde. Ludolf was voogd van de abdij.
Henk Verdonk neemt in zijn boek "Alzey-Zutphen; Een onderzoek naar het rijksleen Alzey van de graven van Zutphen", pagina 331, de stelling in dat hier de familieverhoudingen duidelijk zijn aangegeven en dat uit niets blijkt dat Liudolf en Mathilde één of meerdere dochters zouden hebben gehad.
Dat is mijns inziens te kort door de bocht. Vrouwelijke nakomelingen kunnen vaak alleen worden afgeleid uit vermeldingen in oorkonden of andere stukken die betrekking hebben op de echtgenoot. Het is wel zaak daarbij te letten op de tijdbalk en dat geen generatie wordt overgeslagen.
Ook vermeld als Ludolph de Lorraine en Liudolf van Brauweiler.
Tekst zie ook Sloet nr 156; oorkonde van 11 april 1031.
Liudolf trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1020 met Mathilde van Zutphen, ongeveer 17 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Liudolf en Mathilde: Ook vermeld als Luidolf van Lotharingen.
Mathilde is geboren omstreeks 1003, dochter van Otto I heer van Zutphen graaf in Neder Lahngau en Irmengard van Verdun. Mathilde is overleden na 1031, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Was erfdochter van het bezit van haar vader Otto.
Verkreeg Alzey als morgengave of weduwengoed in 1031 bij de dood van haar man Liudolf, paltsgraaf en eerste voogd van de abdij Brauweiler. Hun zoontje Hendrik stierf in hetzelfde jaar. Zie W. Bader; Die ehemalige Benediktinerabtei Brauweiler in Pulheim bei Köln; 1976.
Kinderen van Liudolf en Mathilde:
1 Adelheid van Zutphen, geboren omstreeks 1015. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.
2 Cuno van Lotharingen [1.3.7.1.6.3.1.2], geboren omstreeks 1015.
3 Hendrik I van Lotharingen [1.3.7.1.6.3.1.3], geboren omstreeks 1020. Hendrik is overleden omstreeks 1031, ongeveer 11 jaar oud. Hendrik bleef ongehuwd. Hendrik bleef kinderloos.
4 Mathilde van Zutphen, geboren omstreeks 1020. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.4.
5 [waarschijnlijk] NN van Zutphen, geboren omstreeks 1020. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.5.
6 [waarschijnlijk] Irmingard van Aspel [1.3.7.1.6.3.1.6], geboren omstreeks 1020. Irmingard is overleden omstreeks 1065, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Irmingard: Uit: https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_von_Süchteln
Während ältere Kirchendokumente ab dem 12. Jahrhundert zunehmend von nur einer wohltätigen Person ausgingen, deren Namen gleichzusetzen seien, sind in der neueren Forschung mehrere Rekonstruktionsversuche unternommen worden, die von bis zu drei Personen ausgehen: Eine ältere Irmgard (von Aspel), eine jüngere Irmgard (von Süchteln), und eine Schwester Irmtrud (von Aspel). Das ökumenische Heiligenlexikon geht von der Stifterin/Mutter Irmgard und der Pilgerin/Tochter Irmtrud als zwei zu unterscheidenden Personen aus, deren Legenden stark durchmischt seien; Klaus-Gunther Wesseling verwarf hingegen die „konstruierte Abgrenzung“ zwischen der Gräfin/Stifterin Irmgard und der Jungfrau/Pilgerin Irmgard: es handele sich demnach um nur eine Person.

Die Burg Aspel wurde im 10. Jahrhundert von Richizo von Aspel erbaut, dem Neffen des Kölner Erzbischofs Wichfrid. Richizos Sohn Godizo von Aspel erbte diese Anlagen; er starb um das Jahr 1011/1012; seine namentlich nicht bekannte Witwe um 1022. Die Geburt der gemeinsamen Tochter Irmgard wird um das Jahr 1002 vermutet. Sie soll zwischen 1020 und 1030 den Grafen Kadelo geheiratet haben, diese Ehe sei kinderlos geblieben.[3][4] Sie konnte ein großes Vermögen verwalten und wohnte in Köln, wo sie Wohltäterin für die Armen der Stadt gewesen sein soll. Sie stiftete eine Kirche in Haldern und gründete das Kollegiatstift in Rees. Beigesetzt wurde sie im Kölner Dom; 1319 wurden ihre Gebeine in die Agneskapelle im neuen Chor überführt.[5]
Nach einer Rekonstruktion starb Gräfin Irmgard von Aspel im Frühjahr 1064/1065.[6] Ihre jüngere Schwester Irmtrud von Aspel machte 1075 die Schenkung von Rees an das Erzbistum. Eine von Irmtruds Töchtern war die spätere Eremitin Irmgard von Süchteln, welche demnach auch die drei Pilgerfahrten nach Rom unternommen haben soll.[3]Nach einer anderen Rekonstruktion war die ältere Irmgard von Aspel ein Einzelkind. Als entfernte Cousine von Kaisers Heinrich III. schenkte dieser ihr im Jahr 1041 mehrere Landgüter, die nach ihrem Tod 1065 in den Besitz ihrer Töchter Irmtrud und Irmgard übergegangen seien. Die Tochter Irmtrud nahm 1075 die Schenkung an das Erzbistum vor; die Tochter Irmgard unternahm die Pilgerfahrten nach Rom und wurde Einsiedlerin.[7]
Eine weitere Interpretation der Quellen gibt an, dass es sich um eine einzige Person gehandelt habe, welcher Legenden bezüglich Einsiedlertum und Pilgerfahrten angedichtet worden seien; nur eines der Todesdaten (um 1065 oder um/nach 1080) könne stimmen; die Übertragung der Landgüter an das Erzbistum Köln sei „nach 1040“ erfolgt.[1
7 [waarschijnlijk] Irmintrud van Aspel, geboren omstreeks 1022. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.7.
1.3.7.1.6.3.1.1 Adelheid van Zutphen is geboren omstreeks 1015, dochter van Liudolf van Lotharingen (zie 1.3.7.1.6.3.1) en Mathilde van Zutphen. Adelheid is overleden omstreeks 1070, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Vermeld als gravin van Zutphen, erfgenaam van Waldenburg, erfgenaam van Zutphen, erfgenaam voogdij van Borghorst, erfgenaam voogdij van Münster.
Ook vermeld als Adelheid van Lotharingen.
Adelheid:
(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1030 met [misschien] Rutger van Kleef, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.5.1 voor persoonsgegevens van Rutger.
(2) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1035 met Godschalk van Twenthe van Verdun, ongeveer 25 jaar oud. Godschalk is geboren omstreeks 1010, zoon van Herman van Ename van Verdun en Imma van Haspengau. Godschalk is overleden op 16-12-1063, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Godschalk: Gesneuveld op het slagveld in Noordwestfalen.
Notitie bij Godschalk: Zie: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/zutphen/godschalk-i-twente.html#ConflictFriesland
Graaf van Agradingouw, Emsgouw, Hetter, Twente en pagus Westfalen en heer van Zutphen.
Vermeld als leengraaf van Noord Hamaland, graaf in Bochum, graaf in Twenthe, leengraaf in Hettergouw, stichtsvoogd van Münster en voogd van Liesborn; voogd van de kapittelkerk in Zutphen en eigenaar van de burcht in Zutphen.
Godschalk sneuvelde in Friesland in het leger van bisschop Adalbert van Bremen.
In een oorkonde van 1059 zegt bisschop Wilhelmus van Utrecht dat een langdurig geschil omtrent tienden met de heren van Zutfen is opgelost. Graaf Godschalk, zijn vrouw Adelheid en hun zonen Gebehard en Otto krijgen de tienden van Lochem toegekend.(Sloet nr 173) Als Gebehard geen schrijffout is van Gerhard moet worden betwijfeld of Godschalk de vader is van de hier vermelde kinderen.
zie ook: http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
Gottschalk (urk. 1026-1059, + (gefallen) 1063/64, im Dienst des Erzbischofs Adalbert von Bremen im Kampf um Friesland), war Graf von der Twente, Präfekt und Vogt der Stifte Münster und Borghorst, Sohn Hermanns, Graf im Drein-, Lochtrop- und Hessengau, Vogt von Werden. Er heiratet vor 1059 Adelheid, Erbin von Zutphen (1059) und Waldenburg, Tochter des Grafen Liudolf, Vogt von Brauweiler, (*um 995) und Besitzer der Herrschaften Zutphen und Arnheim.
Kinderen van Adelheid en Godschalk:
1 Gerard I (Gebhart?) van Zutphen van Lohn, geboren omstreeks 1043. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.
2 Otto II de rijke van Zutphen, geboren omstreeks 1045. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.
3 Gottschalk van Gennep [1.3.7.1.6.3.1.1.3], geboren omstreeks 1060. Gottschalk is overleden na 1096, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Gottschalk: Prefect van Gennep; vermeld in oorkonden tussen 1075 en 1096.
4 Heribert van Gennep, geboren omstreeks 1062. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.4.
5 Umbert van Zutphen [1.3.7.1.6.3.1.1.5], geboren omstreeks 1065. Umbert is overleden na 1093, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Umbert: Monnik in Corvey, later abt van het klooster Abdinghof in Paderborn.
1.3.7.1.6.3.1.1.1 Gerard I (Gebhart?) van Zutphen van Lohn is geboren omstreeks 1043, zoon van Godschalk van Twenthe van Verdun en Adelheid van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1). Gerard is overleden omstreeks 1092, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld in een oorkonde van 1059 van bisschop Wilhelm van Utrecht, waarin de geschillen tussen de voorgangers van de bisschop van Utrecht met de Heren van Zutphen worden bijgelegd. Vermeld staan graaf Godschalk met zijn vrouw Adelheid en hun zonen Gebhart en Otto.
Wordt in 1064 als erfgenaam van zijn oom Rupert, graaf van het gebied Noord-Zutphen en in 1086 graaf van Laon of Loen of Lohn.
(Opmerking Anne Post: Rupert was een zoon van Ermintrud, de zuster van zijn moeder Adelheid van Zutphen.)
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/lohn/gerhard-i-lohn.html
Grote kans dat Gerhard I al tijdens zijn vaders leven in diens voetsporen in pagus Westfalen en, misschien, de Hetter treedt.
In ieder geval komt hij in 1086 samen met zijn zoon Godschalk I voor met de toenaam Lohn, maar dan zonder grafelijke titel: "Gerhardus de Laon. Godascalcus filius eius".
Het geslacht Lohn heeft vele zijtakken waaronder de families Van Der Heiden, Wesenthorst, Varsseveld en Silvolde.
Zie ook: http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
"Gerhard von Loen, Gf. v. Nordzutphen, geboren um 1043 (urk. 1059-1086, 1092 + 1059) um 1064 als Erbe seines Onkels Rupert, 1086 Gf. zu Loen, oo Irmgard N. Kinder:
Edelherr Godschalk I. von Lohn, Herr z. Rees (1085 –1092)
Ruprecht (Rupert) war sein Vorgänger als Graf von (Nordwest-) Zutphen, Herr in der Hetter / Elten, Lochem a.d.Berkel (1045/1064) und war verheiratet mit Irmtrud v. Aspel, welche sich nun Gräfin von Zutphen nannte und eine Nichte Kaiser Konrad II. und eine Schwester Irmgards v. Aspel war.
Zu dessen Zeit, im Jahre 1046 lag die Grenze der Grafschaft des Rupertus zu Zutphen, „in Hamalanda sito“, auch bei „de Hunne ad Weicstapolon“ oder Weggestapelen, zwischen Bathmen und Holten, bei "Loo" an der Schipbeek, „inde ad Westerfle“ oder Westerflier bei Diepenheim. Hier könnte der Sitz der späteren Familie von "Loen" zunächst vermutet werden.
Lochem an der Berkel lag 1059 in der Utrechter Grafschaft des Ruprecht. Hier war ein Streit um den Zehnten zu Lochem zwischen Godschalk, Präfekt von Gennep, Besitzer der Herrlichkeit (Süd-)Zutphen (Graafschap mit Arnheim) und Ruprecht, Graf zu (Nord-) Zutphen entstanden, welcher vom Utrechter Bischof Wilhelm I. von Poitou (1054-1076) beigelegt wurde."
Zie ook MD Teenstra: Jaar 1085. Gerhard I wordt erfgraaf van geheel Gelderland en regeert tot 1117.
Gerard trouwde met Irmgard. Irmgard is geboren omstreeks 1045.
Kind van Gerard en Irmgard:
1 Godschalk I van Lohn, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1 Godschalk I van Lohn is geboren omstreeks 1070, zoon van Gerard I (Gebhart?) van Zutphen van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1) en Irmgard. Godschalk is overleden omstreeks 1110, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Godschalk: Vermeld in oorkonden tussen 1086 en 1107 en in 1110. Heer van Loen vanaf 1092. Nam tussen 1096 en 1099 deel aan een kruistocht.
Zie ook: http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
"Gerhard von Loen, Gf. v. Nordzutphen, geboren um 1043 (urk. 1059-1086, 1092 + 1059) um 1064 als Erbe seines Onkels Rupert, 1086 Gf. zu Loen, oo Irmgard N. Kinder:
Edelherr Godschalk I. von Lohn, Herr z. Rees (1085 –1092)
Ruprecht (Rupert) war sein Vorgänger als Graf von (Nordwest-) Zutphen, Herr in der Hetter / Elten, Lochem a.d.Berkel (1045/1064) und war verheiratet mit Irmtrud v. Aspel, welche sich nun Gräfin von Zutphen nannte und eine Nichte Kaiser Konrad II. und eine Schwester Irmgards v. Aspel war.
Zu dessen Zeit, im Jahre 1046 lag die Grenze der Grafschaft des Rupertus zu Zutphen, „in Hamalanda sito“, auch bei „de Hunne ad Weicstapolon“ oder Weggestapelen, zwischen Bathmen und Holten, bei "Loo" an der Schipbeek, „inde ad Westerfle“ oder Westerflier bei Diepenheim. Hier könnte der Sitz der späteren Familie von "Loen" zunächst vermutet werden.
Lochem an der Berkel lag 1059 in der Utrechter Grafschaft des Ruprecht. Hier war ein Streit um den Zehnten zu Lochem zwischen Godschalk, Präfekt von Gennep, Besitzer der Herrlichkeit (Süd-)Zutphen (Graafschap mit Arnheim) und Ruprecht, Graf zu (Nord-) Zutphen entstanden, welcher vom Utrechter Bischof Wilhelm I. von Poitou (1054-1076) beigelegt wurde."
Godschalk trouwde met NN van NN.
Kinderen van Godschalk en NN:
1 Gerhard II van Rees van Lohn, geboren omstreeks 1090. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.
2 Gotschalk van Varsseveld van Lohn, geboren omstreeks 1095. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.2.
3 Alardus van Wesenhorst van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1100. Alardus is overleden na 1155, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Alardus: Zie ook: Adelhardus van Urk.

Heer van Wesenthorst, van Varsseveld en van Heiden, 1145-1163.
1145; "Allardus de Wissenhurst et frater Winemarus" zijn getuigen in een oorkonde waarin keizer Koenraad III de schenking bekrachtigd van de gouwen Westergo en Oostergo aan de kerk van Utrecht. Getuigen Hendrik graaf van Gelre, Godfried van Arnsberg en zijn broer graaf Herman, Dirk van Altena, Adelbert graaf van Novenich, Godfried prefect van Neurenberg, Rotbert graaf van Lurenburg, Godfried van Rijn en zijn broer Hugo, Gijsbert de zoon van advocaat Hugo, Gerard van Marten (Malsen?), Alard van Megen, Jordanus van Windesheim, Godfried van Wekene, Peregrinus van Campfeld, Litardus van Diepenheim, Alardus van Wisenhurst en zijn broer Werneboldus, Willem graaf van Goor, Rudolf de Wia, Otto van Malberg, Everhard Crichelman, Hendrik van Papenheim onze maarschalk, Hendrik Freso en zijn broer Wicher, Hendrik van Boningen, Arnold van Rodenburg, etc.
1155; Alardo de Wisenthurst; Winemar van Tideham; Dirk van Altena, Hugo Buter als vrije mannen getuigen met de dienstmannen Alberone, Diederik, Gerard, kastelein Otto, schulte Werner, maarschalk Gijsbert, cappellario Lubbert, Ulrik en Meinzone (Menso) in een oorkonde van bisschop Herman van Horne die de parochianen van Lopik bevestigd in het bezit van land voor de aanleg van een kanaal naar de Ijssel met sluis.

Mogelijk is deze Alardus dezelfde persoon als Adelhardus, voogd van de hof te Urk van St Pantaleon.
In of omstreeks 1107/1108, als voogd van Pantaleon beleend met de hof te Urck, bezit van de abdij S Pantaleon te Keulen, vermeld in een oorkonde opgemaakt tussen 1082 en 1118. Daarin geeft abt Herman van Zutphen van het klooster S Pantaleon de hof te Urch in pacht aan de voogd van dat hof en bij goed gedrag zal hij als erfpachter worden aangesteld.
In de oorkonde is vermeld dat hij bij goed gedrag het hofgoed in erfpacht zal krijgen. Dat zegt iets over zijn karakter. Hij was samen met zijn broer Winemar Heer van Wesenhorst en mogelijk gaf dat wat problemen en heeft men gezocht naar een functie op enige afstand waar hij zich zelfstandig kon ontplooien. De oplossing kwam in 1107 toen Hendrik van Zutphen, de zoon van Otto de Rijke van Zutphen die een broer was van Adelhardus mogelijke grootvader Gerard, het graafschap Urk en Emelweerd verkreeg. Het leengoed bij Urk van St Pantaleon verkeerde in neergaande lijn van exploitatie en Adelhardus kon hier zijn energie wel in kwijt. Ruim 50 jaar later krijgt een Hendrik de burcht Kuinre in leen.
[In februari 966: Keizer Otto I schenkt aan het klooster van St Pantaleon te Keulen: “het halve eiland Urk en al hetgeen zich bevindt tussen de overzijde van de rivier de Nakala tot aan Vunninga, met al zijn graslanden, weidegronden, visgronden, wateren en waterlopen, begaanbare en onbegaanbare wegen, roerende en onroerende zaken, nog te onderzoeken of reeds onderzocht en met alle wettige rechten die daartoe behoren, gelegen in het graafschap van graaf Egbert, waar weleer graaf Gardolf toezicht had.”

29 juni 968: Keizer Otto I geeft aan het nonnenklooster te Elten, gesticht door graaf Wichman, wat deze in beneficium bezat in territorium Urk, in de gouw Salon en in de graafschappen Naardinkland en Hamaland.

OSU 3033 (244bis) tussen 1082 en 1121) De abt van St. Pantaleon te Keulen (Herman van Zutfen) geeft de hof te Urk onder zekere voorwaarden (een vergoeding van vier en een halve mark zilver Keuls en de verplichting om de kameraar en twee dienaren onderdak te verlenen en de verplichting om hen te vervoeren naar Stavoren voor afdracht van de pachtsom en hen terug te brengen naar Nagelum) aan de voogd Adelhardus van dat hof in erfpacht uit. Zie ook: Fon Jelde; opstellen van D J Henstra over middeleeuws Frisia.

1118: Graaf Gerard van Gelre en zijn zoon Gerard zijn getuigen in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V de kerk te Utrecht bevestigt in het bezit van een graafschap in Friesland.
(1118 is het sterfjaar van Hendrik van Zutphen (kinderloos) die de grafelijke rechten bezat van Urk en Emelweerd, welke rechten bij kinderloos overlijden zouden terugvallen op zijn vader; deze was echter al in 1113 overleden, zodat de grafelijke rechten vervielen aan de landsheer, de bisschop van Utrecht)
In 1118 verkrijgt bisschop Godebald van Utrecht het "SWECHUS" ( Oud hoogduits: swega = kudde en hûs = verblijfplaats, huis; in Schoonebeek Boo genoemd, waar zomers de herder met vee verbleef) te Kuinre met enkele hoeven en enig grasland. Vermoedelijk zijn die hoeven met land een oorspronkelijk landgoed, aangelegd volgens de richtlijnen van Karel de Grote, vermeld in zijn Capitulare de villis enz. Uit de goederenlijst van St Odulphus van 1132 blijkt dat Cunre al over een kapel beschikte en dat komt dan overeen met de bepalingen van het landgoederenbesluit dat elk landgoed over een kapel dient te beschikken. Swechhus wordt ook uitgelegd als Zwichthuis, een wijkplaats, in dit geval dan een uitwijkplaats voor het vee in de nacht, maar het kan dan ook een versterking zijn geweest waar men in geval van nood bescherming kan vinden.]

Kuinre is een strategisch gelegen plek waar door het leger van Karel Martel of zijn opvolgers zeker een versterking is aangelegd tijdens de pogingen om de Friezen en Saksen te onderwerpen. Het landgoed diende dan voor de voedselvoorziening van het leger en de decentrale hoven.
Aan wie het leengoed Kuinre in 1118 in leen is gegeven door de bisschop is niet vermeld, maar zeer zeker aan een lid van de familie Gelre/Zutphen, waarschijnlijk aan Hendrik van Wesenhorst, die zich daarna Hendrik van Cunre noemde. Deze Hendrik is een neef van Adelhardus, de pachter van het hof te Urk.
4 Winemar van Wesenhorst van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.4], geboren omstreeks 1102. Winemar is overleden na 1153, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Winemar: Edelman, 1145 van Wesenhorst, 1152 van Varseveld, 1152 van Heiden, 1155 van Oedem,
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1 Gerhard II van Rees van Lohn is geboren omstreeks 1090, zoon van Godschalk I van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1) en NN van NN. Gerhard is overleden na 1152, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: Edelman, Heer van Rees en advocatus/voogd in Munster.
Vermeld in oorkonden tussen 1110 en 1152.
1138 Graaf van Lohn.
"Zwischen 1138 – 1146 bestätigt der EB von Köln, Arnold I. von Randerath (1137-51), dessen Vorfahren Vögte der Kirche in Rees waren , daß Godschalk, der Bruder des Grafen Gerhard von Loo(z,n), mit der Stiftskirche zu Rees ein Gut zu Menzeln tauschte."
Kinderen van Gerhard uit onbekende relatie:
1 Godschalk II van Lohn, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.
2 Gerhard van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.2], geboren vóór 1173. Gerhard is overleden na 1221, minstens 48 jaar oud.
3 Hendrik van Lohn. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1 Godschalk II van Lohn is geboren omstreeks 1125, zoon van Gerhard II van Rees van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1). Godschalk is overleden na 1185, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Godschalk: http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
Gottschalk Graf von Loen, Richter in Südlohn ( urk. 1152-1185, 1190+, 1152 belehnt mit Loen v. Bf. Friedrich v. Münster oo N.N., Kinder: .
Gerhard III. von Loen
Kind van Godschalk uit onbekende relatie:
1 Gerhard III van Lohn, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1 Gerhard III van Lohn is geboren omstreeks 1150, zoon van Godschalk II van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1). Gerhard is overleden in 1225, ongeveer 75 jaar oud. Gerhard trouwde met NN van Bredevoort.
Kinderen van Gerhard en NN:
1 NN van Lohn, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1.
2 Beatrix van Lohn, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.2.
3 Mechteld van Lohn, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.3.
4 Otto van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.4], geboren omstreeks 1195. Otto is overleden na 1254, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Otto: 1234 Kanunnik in St Gereon Keulen; 1252-1254 Graaf van Lohn.
5 Hendrik van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.5], geboren omstreeks 1200.
Notitie bij Hendrik: 1234 Proost in Zutphen; 1236 Domheer in Münster.
6 Gerhard IV van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.6], geboren omstreeks 1200. Gerhard is overleden na 1279, minstens 79 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: Ridder; vermeld tussen 1223 en 1279.
7 Hermannus I, Graaf van Lohn, geboren in 1203. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.
8 Godschalk van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.8], geboren omstreeks 1205.
Notitie bij Godschalk: oorkondenboek Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.1 NN van Lohn is geboren omstreeks 1190, dochter van Gerhard III van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1) en NN van Bredevoort. NN trouwde met Werner (Wennemar) van Herden (Heiden).
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.2 Beatrix van Lohn is geboren omstreeks 1190, dochter van Gerhard III van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1) en NN van Bredevoort. Beatrix trouwde met Sweder van Ringelenberg.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.3 Mechteld van Lohn is geboren omstreeks 1195, dochter van Gerhard III van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1) en NN van Bredevoort. Mechteld trouwde met Herman van Münster.
Kinderen van Mechteld en Herman:
1 Ludolph van Münster [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.3.1], geboren omstreeks 1212.
2 Gerhard van Münster [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.3.2], geboren omstreeks 1215.
Notitie bij Gerhard: Vermeld als kanunnik.
3 Herman van Münster [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.3.3], geboren omstreeks 1220.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7 Hermannus I, Graaf van Lohn is geboren in 1203, zoon van Gerhard III van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1) en NN van Bredevoort. Hermannus is overleden in 1252, 48 of 49 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: oorkondenboek Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
Herman Gf. v. Loen (1203 / + 1252), Herr zu Groenlo ist mit Rudolf von Steinfurt Erbe von ½ Bredevoort (1238) 1.oo 1235 Sophia, 2.oo um 1235 Euphemia, Erbin von Coeverden (1232 / 50), Ww. Heinr. II. von Borculo und T. v. Rudolf, Bgf. v. Coeverden. Herr v. Drenthe
Schwäger des Hermann von Lohn waren 1234 Heinrich von Ringenberg, Sveder von Ringenberg, Werner (=Wessel) von Heiden, Hermann Werenco und Hermann von Münster.
Er war Eigentümer von Varseveld mit der Mühle, Fischerei usw. im Lande Gooi und schenkte mit seiner Frau Sophie dies Eigentum dem damals noch dort ansässigen Kloster Bethlehem.
Hermannus:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1225 met Sophia.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1237 met Eufemia van Coevorden, ongeveer 22 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Eufemia.
Kinderen van Hermannus en Sophia:
1 Agnes van Lohn, geboren omstreeks 1225. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.1.
2 Hendrik van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.2], geboren omstreeks 1227.
3 Sophia van Lohn, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.3.
4 Herman II van Lohn, geboren omstreeks 1232. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.4.
5 Beatrix van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.5], geboren omstreeks 1235.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.1 Agnes van Lohn is geboren omstreeks 1225, dochter van Hermannus I, Graaf van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7) en Sophia. Agnes trouwde met Herman van Voorst. Herman is geboren in 1222, zoon van [waarschijnlijk] Sweder van Voorst. Herman is overleden na 1288, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in de jaren 1252 t/m 1288.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.3 Sophia van Lohn is geboren omstreeks 1230, dochter van Hermannus I, Graaf van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7) en Sophia. Sophia trouwde met Bernard von Ahaus.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.4 Herman II van Lohn is geboren omstreeks 1232, zoon van Hermannus I, Graaf van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7) en Sophia. Herman is overleden in 1316, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1248 ridder; http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
Herman Gf. v. Loen (1248 Ritter, + 1316) oo Gertrud von Holte (1287, 1302, T. v. Hermann oo Sophia v. Ravensberg), Kinder:
Hermann (1287, +1315)
Wigbold (1287, + 14.08.1312), 1297 Domherr zu Münster oo 28.11.1311 Agnes von Kleve (T. Dietrich Luf II. Gf. v. Hülchrath)
Agnes von Kleve, Wwe. von Loen 2.oo Roger von Leefdael Burggraf von Brüssel
1278 sind Verwandte des Herman von Loen die Herren von: Borkulo, Ahaus, Sweder von Alpen (1283 -Sohn des Gottfried v. Gemen oo Sophia von Zuylen), Gerhard von Langen, von Münster, Gerhard von Lon (Werenze), Ritter, Allard von Heiden und Sveder von Merfeld (Werenze).
Beim Kampf um Bredevoort nahm Herman Gf. v. Loen den Gf. Engelbert von der Mark gefangen, welcher nach 16 Tagen Haft zu Bredevoort verstarb.
1289 verkauft Hermann von Lon das Herrschaftsrecht über den Schultenhof Welinc (direkt neben der Burg).
Herman Gf. v. Loen und sein Sohn Hermann verkaufen 1315 die Herrschaft Holte an Graf Otto von Ravensberg. Die Brüder Johann und Otto von Ahaus verkaufen am 03.08.1316 dem Bischof von Münster die ihnen durch Erbschaft zugefallene Herrschaft Loen und die Burg Bredevoort.
Herman Gf. v. Loen gibt die Gografschaft Loen an Geldern und erhält diese als Lehen zurück.
Herman trouwde met Gertrud van Holte.
Kinderen van Herman en Gertrud:
1 Hermann van Lohn [1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.4.1]. Hermann is overleden in 1315.
2 Wigbold van Lohn. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.4.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.4.2 Wigbold van Lohn, zoon van Herman II van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7.4) en Gertrud van Holte. Wigbold is overleden op 14-08-1312.
Notitie bij Wigbold: 1297 Domheer van Münster
Wigbold trouwde op 28-11-1311 met Agnes van Kleef.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.3 Hendrik van Lohn, zoon van Gerhard II van Rees van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1). Hendrik trouwde met Hedswindis van Bredevoort.
1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.2 Gotschalk van Varsseveld van Lohn is geboren omstreeks 1095, zoon van Godschalk I van Lohn (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1) en NN van NN. Gotschalk is overleden na 1152, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Gotschalk: Vermeld in oorkonden tussen 1138 en 1152. Heer van Varsseveld.
Was gorechter in Südlohn, met Winterswijk, Aalten, Varseveld, Zelhem en Hengelo. Heer in de kerspelen Eibergen, Neede, Groenlo en Geesteren.
Lacomblet 355; (1138-1146) Aartsbisschop Arnold I van Keulen bevestigd de ruiling , waardoor Godschalk, broer van graaf Gerard van Loo, de Stiftskerk van Rees een goed te Menzeln tegen een ander inwisselt. Onder de getuigen graaf Otto, graaf Adolf, Christaan van Wieslinchonin, Engelbertus de Hornin, Heinricus de Aldenthorrin, Herimannus de Heppenthorpo.
1152; Frederik II, bisschop van Münster, sluit een overeenkomst met de ridder Godschalk betreffende het slot Lohn etc. . (zie Sloet nr 300)
"Godschalk verdraagt zich met Frederik II, bisschop van Münster, over het slot Loon en het bos Lissner; ontvangt van hem in leen regimen populare over de kerspelen Loon, winterswijk, Aalten, Varseveld, Zelhem en Hengelo, dat hij beweerde uit zijn gravenambt te bezitten, ten einde het voor den bisschop als alii vulgares te bewaren."
Als getuigen/aanwezigen worden vermeld:
Baljuw/ provoost Engelbertus; baljuw/provoost Engelbertus in Frisie; vrije mannen: Godschalk van Varseveld; Winemarus en Adalhardus zijn broers; dienstmannen: Bernhard van Dulmen en Steven van Frethene;
Uit: http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
Gottschalk von Versneveld, Herr zu Versneveld (urk. 1138-1152), Richter d. Gogerichts Südlohn mit Winterswijk, Aalten, Verseveld, Zelhem u. Hengelo, Herr in den Kspln. Eibergen, Neede, Groenlo u. Geistern oo Lutgard von Were (Religion: r.K.). Erbin des Haupthofes Lon.
Gottschalk von Versneveld bringt sich nach dem Tode des Bischofs Werner von Münster (1132-1151) in den Besitz des Schlosses zu Lon, unter dem Vorwandt, damit belehnt zu sein. Als nun Bischof Friederich (1152 / 1168) zum Bistum gelangt war, nötigte dieser im Jahre 1152 den Edelherrn Godschalk von Lohn (1152) oder von Versnevelde (1154 - 1163) den unrechtmäßigen Besitz zu entsagen. In einem Vergleich ernannte er ihn jedoch auf Lebenszeit zum "Castellamnus" des Schlosses. Godschalk anerkannte im Gegenzug die Unrechtmäßigkeit seine angemaßten Besitzes im Liesner Wald und begnügte sich mit dem Forstrichteramt..
Weiterhin verzichtete Godschalk 1152 auf den bischöflichen Hofdienst und erkannte wegen seines Landrichteramtes (Regime populare) in den 6 Kirchspielen Lon, Winterswijck, Aladnon, Versnefelde, Selehem und Hengeld, sich wie andere Gografen als abhängig vom Bischof. Er war auch Herr in den Kirchspielen Groenlo, Eibergen, Neede u. Geestern.
Zwischen 1138 – 1146 bestätigt der EB von Köln, Arnold I. von Randerath (1137-51), dessen Vorfahren Vögte der Kirche in Rees waren, daß Godschalk, der Bruder des Gerhard von Loo, mit der Stiftskirche zu Rees ein Gut zu Menzelen (Alpen) tauschte.
Um 1134 / 39 befand sich der Gerichtsplatz „Hathemaresloh“ im Vorsitz eines Gottschalk. Dies bezeugten u. a. Otto von Rheineck zu Bentheim, Hermann von Calvelage und Adolf von Berge (u.a. Vogt von Kappenberg und Essen). „Hathemareslo“ liegt in der Nähe von Ibbenbüren im Kreis Tecklenburg. Im Jahre 1134 heisst es „locus pretorialis Hathemareslo“, hier war eine Dingstätte des Freigerichts der Edelherren von Ibbenbüren, deren Linie 1203 erlosch, sie trugen einen Anker im Wappen. Der Präfekt Gottschalk (1129-1177). gilt als Stammvater der Edelherren von Ibbenbüren. Ihm wurde das Herrschaftsgebiet in Ibbenbüren zugeteilt. Einer seiner Söhne war Bernard, Bischof von Paderborn (1189).
Gotschalk trouwde met Lutgard van Were.
1.3.7.1.6.3.1.1.2 Otto II de rijke van Zutphen is geboren omstreeks 1045, zoon van Godschalk van Twenthe van Verdun en Adelheid van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1). Otto is overleden op 16-04-1113, ongeveer 68 jaar oud. Hij is begraven in Walburgiskerk Zutfen.
Notitie bij Otto: Vermeld als Heer van Zutphen, graaf in Friesland, ondervoogd van Corvey, graaf van Zutphen, Graaf van Corvey en graaf in Noordwestfalen.
1064 Vermeld als graaf Otto. Willem, bisschop van Utrecht, verklaart, volgens opdracht van keizer Hendrik IV, dat graaf Otto op een hofdag, door die keizer te Aken gehouden, waar tegenwoordig was Gerard graaf van Gelre, overgedragen heeft aan Constantijn van Melegarde de advocatie over de horige goederen en personen der kerk te Zutfen, doch voor zich en de wettige erfgenaam van oppidum Zutfen behouden heeft die over de curtis der kerk en over de wastinsigen; de proost ontvangt voor het ruilen van horigen twee solidi of een geitenvel; de keizer staat toe, dat ieder vrije zich en zijne goederen aan de kerk te Zutphen mag opdragen.
(Enkele vermeldingen kunnen niet juist zijn. Hendrik IV werd keizer in 1084; de aanwezige Herman was aartsbisschop van Keulen tussen 1089 en 1099; ook de overige vermelde hoogwaardigheidsbekleders kunnen niet aanwezig zijn geweest. Gerard graaf van Gelder moet dan Gerard I Flamens zijn geweest. Ook aanwezig zou zijn geweest Coenradus hertog van Luxemburg. Dat moet dan de grootvader zijn geweest van Koenraad van Luxemburg die in 1134 trouwt met Ermgard, de dochter van graaf Otto II van Zutfen. De inhoud van het stuk blijkt echter uit latere oorkonden wel juist te zijn)
Wordt vermeld omstreeks 1169 als getuige in een oorkonde van de kerk van Osnabrück als zoon van prefect Godschalk.
27 september 1074. Otto, graaf van Zutfen en Gelre, getuige in de oorkonde, waarbij Anno II, aartsbisschop van Keulen, goederen door Everhard, graaf van Kleef, en zijn vrouw Berta gegeven voor het stichten van een kerk te Neuss, tussen deze en de Dom te Keulen verdeelt. (Ook in dit stuk vermeldingen van getuigen die niet mogelijk zijn. Dat Otto ook graaf van Gelder was op dat moment kan ook niet waar zijn)
Sloet 202; 3 augustus 1101; Otto van Zutfen en Gerard graaf van Wassenberg, zijn aanwezig bij de teruggave door Hendrik graaf van Limburg van het predium Pronsfeld aan de abdij te Prum, ten overstaan van Hendrik IV. Andere aanwezigen: hertog Frederik, markies Burchart, Gerard van Gulik, Wernerus van Groningen, graaf Adolf van Berg en Diederik van Thoneburch.
Sloet 203; 1103; Otto graaf van Zutfen is aanwezig bij het ruilen van goederen tussen de proosten van St Steven te Mainz en van Ravengirsburg, waarbij de eerste de kerk van Alzey verkrijgt.
Sloet 208;1105 graaf Otto vermeld als de herbouwer van de kerk van St Petrus en St Walburgis te Zutfen, ingewijd door bisschop Burchart, die tevens de privileges van de kerk bevestigd.
Uit Henk Verdonk: In 1105 verklaart bisschop Burchard van Utrecht, dat hij, op verzoek van graaf Otto, illustris comitis domini Ottonis, naar Zutphen is gekomen om daar de door deze graaf na een brand her bouwde kerk in te wijden, en nadat hij met de graaf de door mot en vuur beschadigde privileges van de kerk heeft ingezien – op verzoek van de graaf en zijn wettige zonen, ipso cum filiis suis legitimis, die daarover met zijn kanunniken overleg had gepleegd – met de vredesban de goederen van deze kerk bevestigt, en wel over vier met naam genoemde hoven (curtes principales), te weten: te Zutphen, Broekhof, Horstlaar en Rijssel, en over de tien hoeven die graaf Godschalk had geschonken voor de nagedachtenis van zijn zoon Gebehard en al zijn verwanten, en wier voogdij aan de erfgenamen van de Zutphense nederzetting, sola advocatia in manu sua propria et heredum suorum legitimorum huis oppidi retenta, bleef voorbehouden.
Betreffende oorkonde, naar een afschrift uit de zgn. Zutphense rotulus, wordt voor een vervalsing gehouden. Toch mag worden aangenomen dat de inhoud elementen bevat uit een echt stuk. Uit deze oorkonde blijkt dat graaf Otto van Zutphen meerdere zonen heeft gehad.
1107 Hendrik V, Rooms koning, oorkondt dat hij op verzoek van graaf Otto van Zutphen en diens zoon Henricus aan de kerk van Zutphen het recht heeft gegeven dat vrijen zich en hun goed aan haar mogen schenken; aan de proost heeft hij rechtsmacht gegeven en regelt diens bevoegdheden en die van zijn schout; voorts bevestigd hij de graaf in de volledige rechtsmacht in Menardinghamme en in de wildban aan beide zijden van de Isla, welk bezit de graaf en diens voorgangers op grond van eigendomsrecht en niet ingevolge een koninklijke schenking bezaten. Andere getuigen: graaf Cruin, graaf Cono, graaf Hendrik van Kassel, Diederik van Los, Steven en Herman van Oye en graaf Berengarius van Sultebach.
Sloet 210; Oorkonde opgemaakt tussen 1106 en 1128, een lijst van goederen van het stift Corvei, waarin ook het beneficium voorkomt van graaf Otto van Zutfen, voor zijn advocale servitutem, en hoe hij en zijn zoon Hendrik zich goederen hadden aangematigd.
Oorkonde van het stift Corvey tussen 1106 en 1113 opgenomen in het UB van Osnabrück. Overzicht van de inkomsten van abt Erkenbert waarin ook de lenen van graaf Otto en zijn zoon Hendrik worden vermeld.
Uit Henk Verdonk: In een tussen 1106 en 1113 vervaardigde lijst van goederen van abt Erkenbert van Corvey (1106-1128) wordt graaf Otto van Zutphen met zijn zoon Hendrik
genoemd. Volgens deze lijst hield Otto comes Sutfenensis voor zijn diensten als voogd, pro advocati servicio, de hoven Haselünne, Huntlosen en Lastrup in leen van de abdij, alsmede het goed Aldrup, dat door graaf Hendrik, de zoon van Otto, werd geclaimd, comes Heinricus filius Ottonis, en negen boerderijen in Hollwege. Volgens deze goederenlijst had graaf Otto deze voogdij ontvangen uit handen van de hertog, habuit nec advocatiam illam sed advocatiam ducis.
Aangezien de graven van Northeim hoofdvoogd van de abdij van Corvey waren, kan met deze hertog alleen Otto van Northeim zijn bedoeld, die van 1061 tot zijn afzetting door koning Hendrik IV in 1070 hertog van Beieren was. Ook na zijn afzetting bleef hij zich hertog noemen. Omdat Otto van Northeim op 11 januari 1083 overleed, moet graaf Otto van Zutphen in ieder geval vóór deze datum de voogdij over deze goederen in handen hebben gekregen. Zoon Hendrik was gehuwd met Mathilde van Beichlingen, haar vader was voormelde Otto van Northeim. Hendrik ruilt het leen Alzey voor een graafschap in Friesland (Urk en Emelweerd en Kuinre).
Coenradus van Urck verkrijgt later van de abdij Corvey het leengoed Mereta (Mirdum in Gaasterland). Zeer waarschijnlijk zijn er familierelaties tussen Coenraad van Urk en Koenraad van Beichlingen mogelijk, al of niet via Adelhardus de eerste voogd van het leengoed van St Pantaleon in Urk.
Otto:
(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1060 met NN (Irmgard?) van Northeim.
Notitie bij NN: De graven van Nordheim waren erfelijk oppervoogden van de abdij Corvey.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1085 met Judith (Jutta) van Arnstein, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.7.4.2 voor persoonsgegevens van Judith.
Kinderen van Otto en NN:
1 Hendrik I (de oude) van Zutphen, geboren omstreeks 1065. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.1.
2 Dirk (Diederik II) van Winzenburg van Zutphen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.2], geboren omstreeks 1070. Dirk is overleden op 28-02-1127, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Bisschop van Münster.
Hij heeft in 1126 voor zijn nagedachtenis en die van zijn ouders zijn erfgoed te Niedermeiser aan het klooster Abdinghof te Paderborn ge schonken en het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn overlijden op 28 februari in het necrologium van dit klooster wordt vermeld.
Het overlijden van de Münsterse bisschop op 28 februari 1127 wordt niet alleen in het necrologium van het klooster Abdinghof genoemd, maar ook in de dodenboeken van het klooster Möllenbeck en de bisschopskerk van Hildesheim.
De inschrijving van bisschop Dirk in het necrologium van Elten, is lang onopgemerkt gebleven. Op 27 februari wordt in dit necrologium het overlijden herdacht van Theodericus Episcopus, met wie ongetwijfeld bisschop Dirk wordt bedoeld.
Hij wordt in de oorkonde van 1127 vermeld als erfgenaam van Zutphen.
Dirk bleef kinderloos.
3 Adelheid van Tecklenburg van Zutphen, geboren omstreeks 1080. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.
4 Gerard van Zutphen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.4], geboren omstreeks 1085. Gerard is overleden omstreeks 1100, ongeveer 15 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld in een oorkonde welke is opgemaakt tussen 1129 en 1133.
Vermeld in de oorkonde van 1134. Zie bij Ermgard.
Moet jong gestorven zijn.
Kinderen van Otto en Judith:
5 Ermgard (Ermengardis) van Zutphen, geboren omstreeks 1090. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.
6 Judith van Zutphen, geboren omstreeks 1092. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.6.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.1 Hendrik I (de oude) van Zutphen is geboren omstreeks 1065, zoon van Otto II de rijke van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2) en NN (Irmgard?) van Northeim. Hendrik is overleden in 1127, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Volgens de Algemene Geschiedschrijving van Nederland door J P Arens zou Hendrik in 1123 zijn overleden en opgevolgd zijn door zijn broer Dirk, de bisschop van Münster. Na diens dood werd Ermgard gravin.
Volgens Anton Fahne von Roland in zijn boek Die Dynasten, Freiherren und Grafen von Bochholz zou Hendrik de laatste graaf van Hamaland zijn geweest, overleden in 1127, met als erfgenaam zijn zuster Ermgarde. Aus Bondam, Charterboek der Hertogen van Gelderland, pag 176.
Notitie bij Hendrik: Sloet 206; In een oorkonde opgemaakt tussen 1105 en 1118 (vermoedelijk in 1107) staat vermeld dat Hendrik trouwt met een dochter van Kuno van Nordheim, wiens vader Otto van Nordheim is.
Dit kan, gelet op de tijdbalk, niet juist zijn. De vader van Mathilde moet Otto zijn en Kuno is haar broer.
Sloet 207; In een oorkonde uit het jaar 1105 schrijven de geestelijkheid en de burgerij van Mainz aan keizer Hendrik IV, dat zijn vijanden, bijgestaan door o.a. graaf H, zoon van graaf O, de stad zullen aanvallen. Zeer waarschijnlijk wordt hier graaf Hendrik van Zutfen bedoeld.
Sloet 215; In een oorkonde van 28 december 1107 geeft koning Hendrik V aan graaf Hendrik van Zutfen een graafschap in Friesland (Orch en Emelweert en Kuinre en mogelijk nog een deel langs de zuidkust van Friesland tussen Vlie en Lauwers) en bepaald, dat wanneer Hendrik zonder wettige erfgenaam zal overlijden, zijn vader Otto hem zal opvolgen. Getuigen: graaf Gerard (van Gelre?), graaf Ervinus, graaf Ernest van Homburg, graaf Cono, graaf Hendrik van Kassel, zijn broer Bruno, Fultinus, Witichinus, Diederik van Los, Hendrik van Lateste, Steven en Herman van Oye, Herman graaf van Redellenberg, graaf Berengarius van Sulzbach, graaf Frederik Palatinus, Godfried van Calve, Gerard van Iuwei en broer Gerlach.
In dezelfde oorkonde staat Hendrik af aan de koning het leen Alzey, dus feitelijk heeft er een ruil plaatsgevonden. Zie over Alzey het boek van Henk Verdonk; ISBN 9789012390729.
In het jaar 1114 neemt Hendrik deel aan de oorlog tussen keizer Hendrik V en de Keulenaren.
Is graaf van Zutfen in de jaren 1113 tot 1118.
In een lijst van goederen van het stift Corvey, opgemaakt tussen de jaren 1106 en 1128, komt voor het beneficium van Otto, graaf van Zutfen, voor zijn advocale servitutum en hoe hij en zijn zoon Hendrik zich goederen hebben aangematigd. (Zie Sloet nr.210)
Sloet 224; 1114; Hendrik graaf van Zutfen neemt deel aan de oorlog tussen keizer Hendrik V en de Keulenaren en steunt de Keulenaren.
Sloet 227; 1117; Hendrik graaf van Zutfen is getuige in een oorkonde waarbij Frederik I aartsbisschop van Keulen, de gift van een curia vernieuwde, door zijn voorganger Anno aan de kerk te Zyflich gedaan.
Hendrik trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1107 met Mathilde van Beichlingen van Northeim, ongeveer 52 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6 voor persoonsgegevens van Mathilde. Hendrik en Mathilde bleven kinderloos.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3 Adelheid van Tecklenburg van Zutphen is geboren omstreeks 1080, dochter van Otto II de rijke van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2) en NN (Irmgard?) van Northeim. Adelheid is overleden vóór 1118, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Volgens http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php/adel/graafschap-zutphen/240-otto-ii-de-rijke.html erft zij de rechten in Agradingouw en Emsgouw en de voogdij van Münster, of krijgt deze als huwelijksgeschenk mee. Zij is waarschijnlijk twee keer getrouwd geweest. De tweede keer met Ecbert van Saarbrücken. Zij stichten het grafelijke huis Tecklenburg.
Vermeld staat dat Adelheid een zoon Otto had. Van deze zoon is verder niets bekend.
Mogelijk dat deze Otto dezelfde is als Otto van Ruinen die omstreeks 1093 moet zijn geboren. Gezien de namen van de nakomelingen van Otto van Ruinen is deze mogelijkheid zeer reeel.
Adelheid:
(1) trouwde met [waarschijnlijk] NN van NN. NN is geboren omstreeks 1075.
(2) trouwde met Egbert van Saarbrücken. Egbert is geboren omstreeks 1080. Egbert is overleden op 04-02-1150, ongeveer 70 jaar oud.
Kind van Adelheid en NN:
1 [waarschijnlijk] Otto van Ruinen, geboren omstreeks 1093. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.
Kinderen van Adelheid en Egbert:
2 Hendrik I van Tecklenburg, geboren omstreeks 1100. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.
3 Diederik van Tecklenburg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.3].
4 Gerard van Tecklenburg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.4], geboren omstreeks 1100.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1 Otto van Ruinen is geboren omstreeks 1093, zoon van NN van NN en [waarschijnlijk] Adelheid van Tecklenburg van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3). Otto is overleden na 1141, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Otto: Als moeder van Otto van Ruinen is Adelheid van Zutfen aangenomen. Deze had een zoon Otto waarvan verder geen gegevens bekend zijn. Het wapen van Ruinen bevat drie gele rozen, dezelfde als die voorkomen in het wapen van Gelre/Zutfen. De geboortedatum van Otto van Ruinen is praktisch gelijk aan die van Otto, zoon van Adelheid. Deze Adelheid bezat erfelijke rechten op o.a. de Emsgau, via haar vader verkregen van haar grootvader Godschalk van Twenthe.
zie ndva 1897 blz 219.
De Heren van Ruinen woonden op de havezate Oldenhof bij Ruinen.
De oudst bekende stamvader was een Otto van Ruinen, geboren omstreeks 1093, die in 1139 voor het eerst wordt vermeld als getuige en dienstman van bisschop Andries of Andreas. Deze begiftigde de kerk te Oldenzaal met pachten uit de kerken te Anlo, Beilen, Vries, Eelde, Norch, Roden en Roderwolde. De getuigen hiervan zijn: Hartbertus, Hoofd provoost (de latere bisschop van Utrecht), Albero, provoost van St Pieter, Adelardus provoost (van ?), Hugo, provoost van St Marie, Lutbertus, dekaan van St Martini, Arnoldus, dekaan, allen kanunniken; de vrijen Simon, Leodricus en Henricus; graaf Godfried (van Cuijck g/m Jutta van Werl) en zijn broer Herman ( II van Malsen), Franco van Diepenheim, Wernerus zijn broer, allen dienstmannen; Hugo van Hoonhorst, schulte Frederik (van Coevorden) Otto van Ruinen, Bartold en zijn zoon Gosewijn, Lidulphus van Oldenzaal en vele anderen.
Otto was toen al niet zo jong meer, want bij een belangrijke schenking in 1141 was medeondertekenaar zijn zoon, die toen dus volwassen was.
In die akte van 1141 wordt hij Otto dienstman van St Maarten genoemd. Op zijn verzoek schenkt bisschop Herbert de kerk van Steenwijk aan de kerk St Maria te Ruinen. Otto had die kerk van de bisschop in leen. Otto zelf schonk aan de kerk van Ruinen zijn veen tussen Ruinen en Meppel met alle tienden, twee huizen te Ruinen, het land Gislo, de tienden te Anreep, een huis te Petthe (Pesse) en een huis te Buun. Hij deed dit om de monniken die daar onder de regel van St Benedictus wilden leven, een beter bestaan te geven. In feite dus een schenking aan het gestichte klooster te Ruinen. Getuigen waren o.a. de vrije mannen Hugo, Walter, Rudolf, Godfried en Diederik. De leken Albero, Gerard, Egbert, Werenbold, Everard, Steven, Sieger, Walter en de voornoemde Otto van Ruinen. Verder Wiecher, Herman, Benso, Rodolf, Tidico, Rudericus, Benneco, Alferdus en zijn broer Leferdus, Wazo, Godschalk, Frederik van Coevorden, Arnoldus, de zoon van de bovenvermelde Otto, Anneco. Heppo en vele anderen.

De voorouders van Otto van Ruinen zijn tot op heden niet rechtstreeks te traceren. Ruinen, de Oldehof, was omstreeks 1100 een leengoed van de bisschop van Utrecht, die behalve de kerkelijke macht ook de wereldlijke macht bezat, verkregen op 21 mei 1040 en vermeld in een oorkonde van koning Hendrik III. Koning Hendrik III was eigenaar van alle gronden in Drenthe behalve die van de boermarken in Drenthe, de grond die de Drentse eigenerfde boeren in gebruik hadden ten tijde van Karel de Grote. Deze Karel had namelijk bepaald, na de onderwerping van de Drenten omstreeks 805, dat alle niet bebouwde en bij de boeren niet in bewerking zijnde grond van de koning was. De Drenten waren het hier uiteraard niet mee eens, maar moesten dit onder dwang aanvaarden. Karel gaf delen van zijn grond uit aan getrouwen uit zijn omgeving om dit namens hem te beheren en hij vaardigde een landgoederenbesluit uit, waarbij ridders uit zijn leger een stuk grond kregen waarop zij een landgoed moesten aanleggen, waarop vee moest worden gehouden en produkten moesten worden verbouwd ter voorziening van voedsel voor zijn hoven en zijn leger. Deze landgoederen werden voornamelijk aangelegd op strategische punten en langs hoofdroutes in zijn rijk. In oorkonden van mei 1040 worden enkele in Drenthe met name genoemd, zoals Uffelte, Wittelte, Pithlo, Eyen (Een) en Lintherunge (Lenverding of Lemferding bij Eelde). In latere oorkonden komen de namen van meer leengoederen voor waarop zich ook een versterkt huis bevindt en een kapel, zodat mag worden aangenomen dat ook die hebben behoord tot de vroegste landgoederen. Ruinen behoort daar ook toe. De ridders/leenmannen waren telgen uit adellijke geslachten uit zuidelijker streken.
Ook de voorouders van Otto van Ruinen stammen af van Westfaalse graven die destijds ten tijde van Karel de Grote de macht uitoefenden. Van de oudst bekende heren van Norch (Eyen), Eelde, Peize, Groningen, Coevorden, Steenwijk en Kuinre zijn de voorouders getraceerd. Nazaten van Otto van Ruinen zijn hiermee verwant, maar ook de voorouders van Otto zullen die verwantschap hebben, gezien de roepnamen in de familie. Vermoedelijk loopt ook deze lijn via Zutphen/Gelre naar de streken langs de Rijn.
Het wapenschild van de heer van Ruinen heeft 3 rozen, dezelfde als het wapen van Gelre.
Zie ook: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Ruinen, geboren omstreeks 1115 in Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.
2 [waarschijnlijk] NN van Ruinen, geboren omstreeks 1117. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.
3 [waarschijnlijk] NN van Ruinen, geboren omstreeks 1120. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1 Arnoldus van Ruinen is geboren omstreeks 1115 in Ruinen, zoon van Otto van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1). Arnoldus is overleden na 1141, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: Vermeld als zoon en erfgenaam van Otto in een oorkonde van 1141. Zie bij Otto.
Kind van Arnoldus uit onbekende relatie:
1 Otto II van Ruinen, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1 Otto II van Ruinen is geboren omstreeks 1140, zoon van Arnoldus van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1). Otto is overleden na 1206, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Otto: Op 1 april 1169 bekrachtigd bisschop Godfried de verkoop van Selwerd door Lutgerus, dienstman van St Maarten aan het klooster te Ruinen. Als getuigen worden vermeld Otto van Ruinen, Hendrik van Cunre, Leffert van Groningen, Everhard van Almelo en Ingelbert van Ramlo.
In 1181 komt Otto voor in een brief van abt Hendrik, samen met Lambert van Peize, en Roelof van Groningen, als getuigen en dienstmannen.
De vermelde kinderen Otto en Johan worden vermeld op:
http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm#g3
zonder nadere bronnen.
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
1 Arnold II van Ruinen, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Otto van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.2], geboren in 1168.
Notitie bij Otto: Vermeld 1206-1211, ministeriaal en getuige van de Bisschop van Utrecht.
3 [waarschijnlijk] Johan van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.3], geboren omstreeks 1170.
Notitie bij Johan: Vermeld 1212 als getuige van Volker van Coevorden.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1 Arnold II van Ruinen is geboren omstreeks 1165, zoon van Otto II van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1). Arnold is overleden na 1217, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Komt voor in een oorkonde van 1204 samen met Hendrik van Kuinre, Herman van Voorst, Bernard Benzinck, Arnold Wilde, Hugo en Wiecher Storm, Engelbert Merekinck.
In 1206 ruilt bisschop Derk met de abt Frederik van Ruinen de kerk van Beilen tegen de kerk van Steenwijk. Als getuigen in de akte worden genoemd Arnoldus en Otto van Ruinen. Arnoldus komt tevens voor in acten van de bisschop als getuige in de jaren 1207, 1209, 1210 en 1211. Als getuigen van bisschop Otto in de jaren 1215 en 1217.
Kinderen van Arnold uit onbekende relatie:
1 Johan I van Ruinen, geboren omstreeks 1188 in Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Sophia van Ruinen, geboren in 1205 in Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.
3 Gerard(us) van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1191. Gerard(us) is overleden na 1230, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gerard(us): Komt voor in een oorkonde van 25 maart 1230, waarin Theodericus, kanunnik te Deventer, goederen schenkt aan de kerk van St Marie te Deventer.
4 [waarschijnlijk] Herman Clencke, geboren vóór 1200. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.
5 Laurens van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.5], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Laurens: Uit MD Teenstra; 1e deel breedvoerig tijdrekenkundige tafel;
Jaar 1036; Ruinen, een geheel op zichzelf staande heerlijkheid in Drenthe, toebehorend aan twee broeders, de ridders Johan en Laurens van Ruinen, behoort volgens de mening van de twee broeders niet tot Drenthe en zij willen zich evenmin onder de Drenthenaren gerangschikt zien, evenmin als de tegenwoordige bewoners van Zuidlaren. Ook Coevorden schijnt in ridder Frederik een eigen heer te hebben.
Opmerking: Het vermelde jaartal is waarschijnlijk niet juist. Dit zal 1236 moeten zijn.
Zie verder hetgeen vermeld is bij zijn broer Johan.
6 [waarschijnlijk] Rudolf Rocke [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.6], geboren vóór 1200. Rudolf is overleden vóór 1236.
Notitie bij Rudolf: Vermeld in een oorkonde van 1217 met bezittingen in Eemster.
7 [waarschijnlijk] Ida van Ruinen, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.7.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1 Johan I van Ruinen is geboren omstreeks 1188 in Ruinen, zoon van Arnold II van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1). Johan is overleden na 1241, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan I van RUINEN, ridder, (Heer van Ruinen 1223-1241) genoemd als getuige van de bisschoppen Otto van Lippe (1205-1225), Wibrand van Oldenburg (1225-1233) en Otto van Holland (1233-1249).
In 1212 wordt Johan van Ruinen genoemd als getuige van Volker van Coevorden.
1236 beslechten Johannes en Laurencius, ridders, hun geschil met de abdij van Ruinen (oork. boek Gr. en Dr. I, nrs 67, 83 en 100).

Uit MD Teenstra; 1e deel breedvoerig tijdrekenkundige tafel;
Jaar 1036; Ruinen, een geheel op zichzelf staande heerlijkheid in Drenthe, toebehorend aan twee broeders, de ridders Johan en Laurens van Ruinen, behoort volgens de mening van de twee broeders niet tot Drenthe en zij willen zich evenmin onder de Drenthenaren gerangschikt zien, evenmin als de tegenwoordige bewoners van Zuidlaren.
(De datum van de oorkonde kan niet juist zijn, moet 1236 zijn)

Oorkonde 1036 tekst uit J S Magnin 1846; De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd. (Datum moet 1236 zijn)
"Ego Johannes, verbi Crucis Minister, Canonicus Osnabrugensis, scire volo universos ad quos presens scriptum pervenerit, quad cum contraversia fuisset inter Conventum de Runen ex una parte, et Johannem et Laurentium, fratres, milites, exaltera parte, super palude que vocatur Buddigwolt, que iacet inter Mickelhorst et Arneslot, causam predicte contraversie abbas et fratres sui, sub optentu officii, et Jo. et Lau. layci, sub pene excommunicacionis, michi et Domino Fretherico de Covordia et Johani de Pethe dederunt terminandam. Nos vero habito consilio ordinavimus, ut predictus Conventus Jus, quod habuerat in predicta pralude, predictis fratribus Jo. et Lau. libere conferret et absolute, et iam dicti fratres, in recompensacionem palludis, darent annuatim conventui septem modios siliginis et septem modios avene, groniensis mensure, de domo in Twinglo (Dwingelo). Ordinavimus preterea, ut omnis contraversia qui fuit inter partes de palludibus hinc inde excultis, per dictam composicionem finaliter esset sopita et amicabiliter ordinata, et neutra pars de cetero aliquatenus moverit de predictis questionem. Palus vero de Arneslot usque Runen eritam conventui quam aliis marchionibus communis. Et ne factum istud aliquatenus posset irritari, presenti scripto sigillorum B., Abbatis de Runen, Jo., verbi Crucis ex Legato, et F., Militis de Covordia, testimonio roborato fecimus innotari.
Acta sunt hec in Runen Ao MXXX sexto, in die sancti Galli".

Vermeld in Cartago dik019, Archief abdij Dickininge, met datum 16 oktober 1236.
"Johannes, verbi crucis minister, kanunnik te Osnaburge, bepaalt met Frethericus de Couordia en Johannes de Pethe, - in het geschil tusschen de abdij van Runen en de gebroeders Johannes en Laurencius, ridders, over het drassig land Buddigwolt tusschen Mickelhorst en Arneslot: 1- dat de abdij haar recht zal opdragen aan de gebroeders tegen eene jaarlijksche vergoeding van 7 mudden rogge en 7 mudden haver Groninger maat, uit het huis in Twinglo; 2- dat hiermede alle geschil opgelost zal zijn; 3- dat het drassig land tusschen Arneslot en Runen gemeen zal zijn aan de abdij en de overige markegenooten. Met bezegeling door B. abt van Runen, Johannes verbi crucis Ohristi legatus en Frethericus ridder De Couordia."

In een copie van de originele oorkonde in het Latijn staat als datum "A` XXX` sexto", geen duizend of honderdtal ervoor. De opstellers van het Oorkondenboek Groningen-Drenthe menen dat hier alleen maar het jaartal 1236 in aanmerking komt, gelet op de overige inhoud van de oorkonden en de vermelde personen.
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Wicherus van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.1]. Wicherus is overleden na 1261.
Notitie bij Wicherus: 27 februari 1261 Mewekinus van Ruinen en Wicherus staan borg voor Rodolphus van Ansen voor de overdracht van de halve tiend uit het hof van Dikninge waarvoor goederen van gelijke waarde voor zijn hof in de plaats moeten komen.
2 Arnold (III) van Ruinen, geboren na 1210. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.2.
3 Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.2 Arnold (III) van Ruinen is geboren na 1210, zoon van Johan I van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1) en NN van NN. Arnold is overleden na 1247.
Notitie bij Arnold: ogd0110; 4 april 1247: De bisschop van Utrecht verheft de Akerk te Groningen tot een parochiale kerk. getuigen zijn Arnold van Ruinen, Albert en Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Walter Radincg en Bartold Radincg.
Arnold trouwde met NN van NN.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3 Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen is geboren omstreeks 1220, zoon van Johan I van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1) en NN van NN. Mewekinus is overleden na 1277, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Mewekinus: ogd0129 27 februari 1261 of 1262; Hendrik van Borculo (drost van Coevorden) keurt goed de verkoop aan het klooster te Ruinen van tienden uit de hof te dickninge door Rudolf van Ansen, die daarvoor andere goederen in de plaats zal stellen. Heer Mewekinus (Bartolemeus) van Ruinen en Wicher staan borg voor Rudolf van Ansen

ogd0130: 1262 Henricus Papinc verklaart met vrouw en onder toestemming van zijn leenheer Otto van Bentheim aan het klooster te Ruinen een hof te Eemster verkocht te hebben. Getuigen: de priesters Wilhelm van Deventer, Thithart van Dwingelo, Johannes van Beilen. Verder de ridders Bartholomeus van Ruinen, Rudolf van Ansen, Folkert van Echten en Helprich van Vollenhove.

Bartolomeus / Mewekien (Fries) van Ruinen, ridder, 27-02-1261 borg voor Rudolf van Ansen (Oork. boerk Gr. en Dr. I, 133, 134 en 143); In1263 (11 september), 1265 en 1273 vermeld als dominus, ridder en bisschoppelijk ministeriaal van bisschop Henrich van Vyanden (Hendrik van Vianden) (1250-1267) (Oork. boek Utr. III nrs. 1591, 1594, 1657 en IV nr. 1847).
Hij zegelt met het oudste wapen van het geslacht van Ruinen: drie rozen, 2 en 1 (Oork. boek Gr. en Dr. I nr. 143 en Oork. boek Utr. IV nr. 1847).
Komt in 1263 ook voor onder de borgen en magen van de burggraven van Coevorden, Gerrit en Roelof Clencke, Hacko Stevenszn van de Hardenberg en Nicolaas Boudekijnszn.
In 1277 komt hij voor als getuige van Sophia weduwe van Roelof van Ansen.
Gehuwd met NN dochter van Godfried van WELVELDE.
Uit dit huwelijk:
1. Johan II
2. Otto van WELVELDE. Erft Welvelde en noemt zich hiernaar.
3. Laurens GEUZINGE. Erft Geuzinge en noemt zich hiernaar.
4. Mewekien LANSINGE. Erft Lansinge en noemt zich hiernaar.
Mewekinus trouwde met NN van Welvelde. NN is een dochter van Godefriedus van Welvelde.
Notitie bij NN: Geboren op het huis Weleveld bij Zenderen in Twenthe. Weleveld wordt al genoemd in 1206.
Kinderen van Mewekinus en NN:
1 Johan (II) van Ruinen, geboren omstreeks 1260 in Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.
2 Otto van Welvelde van Ruinen, geboren omstreeks 1261. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.2.
3 Bernardus van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.3], geboren omstreeks 1263.
Notitie bij Bernardus: Bouwde in 1300 met zijn broers Johannus en Otto het huis Welvelde. Vermeld in een gevelsteen, gevonden na de sloop in 1565.
http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/weleveld.htm:
In 1244 wordt een Godfried van Weleveld genoemd en mogelijkerwijs huwde zijn erfdochter met de Heer van Ruinen. Deze was leenman van de Bisschop van Utrecht, die op zijn beurt weer leenman was van de Keizer van het Heilige Roomse Rijk. Het bezit van Van Ruinen werd verdeeld onder zijn zonen waarbij de tweede zoon, Otto, het Twentse grondbezit verwierf, beter gezegd daarmede werd beleend door de Heer van Ruinen Deze belening zal nog vele eeuwen voortduren. Otto noemde zich voortaan Otto van Welvelde. Hij en zijn broer Bernardis bouwden het eerste huis in 1300 zoals moge blijken uit de volgende aantekening van een van de Van Hambroecks, eigenaars van Weleveld van 1715 tot 1819.
"Anno 1750 is de oude toorn zinde geboud Anno 1565 afgebrooken en terwijl deselve zeer vervallen en in gevaar stond van in te storten en dien hoek Weder nieus is opgemetselt. Waer wij booven de Deur hebben laeten setten het hier gevonden Waepen van de Besitteren Des huijses Welvelde, Waer in te sien is Dat eenen Bernardis, Johannis en Otto van Ruijnen de eerste stigters van dit Huijs geweest zijn, Dewelke hetselve hebben beginnen te Bouwen Anno 1300 welke Heeren van Ruijnen in Drente de Naem van Welvelde hebben aangenomen."
4 Laurens Geuzinge van Ruinen, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4.
5 Mewekinus Lansinghe van Ruinen, geboren omstreeks 1270 in Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1 Johan (II) van Ruinen is geboren omstreeks 1260 in Ruinen, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Johan is overleden vóór 1304, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
Johan II van RUINEN, overleden vóór 1304,
04-07-1291 verkopen Johannes "domicellus" (jonkheer, nog geen ridder en bezitter van de heerlijkheid Ruinen) de Rune, met zijn vrouw Ermengarde en hun zoon Bartolomeus, 5 hoeven van Koekange aan de buren van Weerwille (Oork.boek Gr.en Dr.II suppl. nr. 1227); In de acte wordt ook als verkoper genoemd zijn broer Laurens en vrouw Elisabeth. Laurentius Godringa staat er geschreven, maar dit is dezelfde persoon als Laurens van Ruinen. die later het goed Godesinge of Geuzinge krijgt en dan wordt genoemd Laurens van Geuzinge.
21-03-1294, 04-06-1297 en 1299 wordt hij in oorkonden famulus (=knaap) genoemd (Oork.boek Utr. V nrs. 2622, 2820);
Oorkonde van 4 juni 1297, OGD 197; Ecbertus, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen over zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Redinck, Johannes van Sulen, Johannes van Ruinen, Gosewijn van Gemen, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre, dienstmannen.
04-06-1297 doet bisschop Willem van Mechelen (1296-1301) uitspraak in de geschillen tussen Egbert van Almelo, Haco van den Rutenberg, Wolter en Arend van Isselmuden, Adolf van Groningen, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Johan en Laurens van Ruinen (knapen) tegen Sweder van Voorst.
01-02-1299 drost van Salland (P.A.A.M. Wubbe ’Het archief van de abdij Ter Hunnepe’ inv. nr. 252).

Johan en Laurens van Ruinen worden tot 1300 knapen genoemd. (dus zijn dan nog geen 30 jaar oud. Moeten dan geboren zijn ca. 1270?)
Johan trouwde met Ermengarde van NN. Ermengarde is geboren omstreeks 1266.
Kinderen van Johan en Ermengarde:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.1.
2 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.
3 Bartholomeus van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.3], geboren vóór 1290. Bartholomeus is overleden vóór 1325.
Notitie bij overlijden van Bartholomeus: jong overleden
4 Ida van Ruinen, geboren omstreeks 1290 in Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.
5 Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen, geboren omstreeks 1292. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1280, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1) en [waarschijnlijk] Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 45 jaar oud. NN trouwde met Hendrikus van Eelde. Hendrikus is geboren omstreeks 1280.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1) en Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 40 jaar oud. NN trouwde met Johannes Clencke. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.1.1 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kind van NN en Johannes:
1 Gherhardus Clencke, geboren vóór 1310. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1 Gherhardus Clencke is geboren vóór 1310, zoon van Johannes Clencke (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.1.1) en NN van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2). Gherhardus is overleden na 1327, minstens 17 jaar oud.
Notitie bij Gherhardus: ogd0304 en 0305 en 306; februari/maart 1327: Schuldverklaring tijdens verblijf in Kampen. Vermeld zijn Gerhardus Clencke, Johannes Clencke, Otto van Norch, Coenraad van de Ghore, Boldewijn van Selwerd, Johannes Scerpinc, Alfred van de Schure, Walter van Genemuiden, Arnold te Westen, Herman van der Helle, Thise Gosinc, Gerard van Wenlo, Johannes zoon Helsede, Thidericus zoon Pelfrim (van Putten), Bertold van Ansen, Rudolf Clencke, broer van Johannes;
Request van 22 september 1327. Archief Dickninghe.
Johannes Klencke en zijn zoon Gherhardus verkopen aan de abdij van Dickninghe een rente van 11 mudden winterrogge en 3 mudden haver uit het huis Lodinghe te Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor buren in de villa wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van leisting te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenraad van de Goer. Met medebezegeling door de borgen. (Genoemde heren waren uit Drenthe verbannen vanwege hun hulp aan de bisschop en verbleven in Kampen)
Notitie bij publiceren van Gherhardus: 22 september 1327.
Johannes Klencke en zijn zoon Gerardus verkopen aan de abdij van Dikninge een rente van elf mudden winterrogge en drie mudden haver uit het huis Lodinghe in Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor de buren in de villa Wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van "Leisting"te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenradus van Goer. Met medezegeling door de borgen.
Johan Clencke was de aanvoerder van de bisschopsgezinde Drenten in hun strijd tegen de burggraaf van Coevorden.
Kinderen van Gherhardus uit onbekende relatie:
1 [misschien] Heyne Clencke [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.1], geboren omstreeks 1310. Heyne is overleden na 1374, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Heyne: Vermeld 1374: Heyne Klenke verkoopt een steenhuis gelegen aan de westkant van de Herestraat aan Henric Snoyen Aan de zuidzijde lag het steenhuis van Henrik Lanchoren en aan de noordzijde het steenhuis van Lutgherd rode Dirkes.
2 Johan Clencke, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2 Johan Clencke is geboren omstreeks 1320, zoon van Gherhardus Clencke (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1).
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Gerard Clencke, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.1 Gerard Clencke is geboren omstreeks 1350, zoon van Johan Clencke (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2). Gerard is overleden vóór 1380, ten hoogste 30 jaar oud. Gerard trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1370 met Agnes de Vos van Steenwijck, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.5 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kind van Gerard en Agnes:
1 Johan Clencke [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.1.1]. Johan is overleden na 1421.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4 Ida van Ruinen is geboren omstreeks 1290 in Ruinen, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1) en Ermengarde van NN. Ida is overleden na 1325, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Ida: Na 7 generaties Heren van Ruinen trouwt de dochter van Johan II van Ruinen (1260-1304), genaamd Ida van Ruinen, met Johan van Norch en drie generaties later komt de koppeling met het geslacht van de Vos van Steenwijk, door Elisabeth de Vos van Steenwijk (1387-1418) en daarmee met het geslacht Sloet.
(Uit: http://vandenberg.se/vandenberg/voorouders.htm)
(Johan is waarschijnlijk een tikfout, moet zijn Otto)
Ida trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1306 [bron: internet familyhistories.org] met Otto van Norch, ongeveer 26 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.8 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van Ida en Otto:
1 Wycher van Norch [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.1], geboren omstreeks 1308 in Norg.
Notitie bij de geboorte van Wycher: Ook 1304 vermeld als geboortedatum.
Notitie bij Wycher: Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334.
Had mogelijk een nakomeling Wicher, welke omstreeks 1450 in Zuidvelde, Asserstraat 91, een erf bezat en bewoonde.
2 Johan van Ruinen van Norch, geboren omstreeks 1310 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.
3 NN van Norch, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.
4 Roelof van Norch [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.4], geboren in 04-1315.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1323 als broer van Johan.
5 Herman van Norch [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.5], geboren omstreeks 1318 in Norg.
Notitie bij de geboorte van Herman: Ook 1310 vermeld als geboortedatum.(WWW.zwiebelfam.nl/gendata/roland/11290758.htm)
Notitie bij Herman: Vermeld in het jaar 1334 samen met zijn broer Johan.
6 NN van Norch, geboren omstreeks 1321 in Eelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2 Johan van Ruinen van Norch is geboren omstreeks 1310 in Norg, zoon van Otto van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.8) en Ida van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4). Johan is overleden vóór 1380, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334 samen met zijn broer Herman.
Johan van Norch werd ook wel Johan van Ruinen genoemd.

Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
137544 Johan van NORG, zoon van Otto van NORG (zie 275088) en Ida van RUINEN (zie 275089).
Kinderen:
1. Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772).

2. Otto, Clericus Trajectensis, overleden op 15-01-1370,
19-11-1362 geeft paus Urbanus V (1362-1370) opdracht een benificium van het kapittel St. Marie te Utrecht beschikbaar te houden (J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Johan trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1335 in Norg of Ruinen met Elisabeth van Steenwijck, ten hoogste 24 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.2 voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kinderen van Johan en Elisabeth:
1 Arend Huys (van Norch) van Ruinen, geboren omstreeks 1335 in Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.
2 Otto van Norch [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.2], geboren omstreeks 1333 in Norg. Otto is overleden op 15-01-1370, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Otto: 19-11-1362 geeft paus Urbanus V (1362-1370) opdracht een benificium van het kapittel St. Marie te Utrecht beschikbaar te houden; uit: J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid,(Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 304, 15-3-1360, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH ’s-Gravenhage.
Notitie bij publiceren van Otto: In 1362 vermeld als clericus dioc. traj.
Otto bleef kinderloos.
3 NN van Norch. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1 Arend Huys (van Norch) van Ruinen is geboren omstreeks 1335 in Ruinen, zoon van Johan van Ruinen van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2) en Elisabeth van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.2). Arend is overleden in 1396 in Gasselte, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Arend: Ook vermeld als Huys/Huzeken van Ruinen en Arnold Huus.
In 1380 beleend met Ruinen en vermeld als Heer van Ruinen.
Oorkonde van 1365 waarin Arnold Hus van Gasselte als getuige wordt vermeld.
Arend NORG (Huys/Huzeken),
1360 en 1376 verkocht Arend de tienden te Lhee resp. kocht een aantal roggepachten (oork.boek Gr. en Dr. I, nr. 478 en II nr. 641).
(ogd0478 en ogd0641)
05-05-1362 Arend en Lamme, zijn vrouw, stichten met Wibbe, wed. van Wernbold van Gasselte een altaar in de kerk van Gasselte, zoals Wernbold had beschikt (Oork.boek Gr. en Dr. I nr. 513);
21-02-1365 is hij getuige en wordt genoemd Arnolt Hus van Gasselte, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zich in Gasselte hebben gevestigd; (ogd0534)
03-09-1380 verzoekt hij bisschop Floris van Wevelinkhoven (1379-1393) om belening van het goed hem aangeërfd van Johan III van Ruinen (Stevenszoon) te weten: die gerechte to Ruenen, to Buddingwolde, to Haexwolde ende to Bulinge met alle oeren toebehoren;
(Oork.boek Gr. en Dr. II nr. 684);
akte van 11 juli1380.
Arend Huus en Roelof Polman verklaren gedeeld te hebben de nalatenschap van heer Johan van Ruinen.
Naar het origineel in het archief van het geslacht van Munster en de heerlijkheid Ruinen. inv. no. 14, reg. 1 (R.A. Drenthe).
Wij Aernd Huus ende Rolof Polmans maken kenlic allen luden rnit desen openen brieve, dat wy enes alinghes scheydes ghebleven zyn alse van erfnysse de ons angheervet is vermyds doede heren Johannes, heer van Runen, den God ghenedich zy, an heren Herman, cureyt van Peijse, in der tijt deken in Drenthe, Rolove van Steenwijc, Johan den Vos van Steenwijc, Henric Polman ende an Johan van Haren Mensing in allen manyeren ende vorwarden alse hierna bescreven staet. Inteerste also dat Arend Huus voers. zal hebben den Oldenhof mitter wonynghe mit holte, mit torve, mit twyghe, rnit fene, rnit maeden, to water ende to weyde, alse de gheleghen is ende dat gherychte hoech ende leech alset heren Johanne van Rune voers. to behoerde, doe he levede. ende de gruet ende de pacht ende tyns ende de hofsteden, daer de pacht ende tyns uutghaet, ho ze gheleghen zyn in den daerpe to Rune, den teenden grof ende smal in den darpe to Rune voers. ende de moelne. Voertmer zo zal Arnd Huus voers. beholden den camp, de gheheten is de Veryert, de gheleghen is voer den Oldenhove voers. ende daer zal Rolof Polman voers. weder entieghen hebben uut horen zameliken goede also vele goede rnit husen, rnit hofsteden, rnit waere, rnit schare, mit torve, mit twyghe, mit fene, mit maeden, to water ende to weyde ende rnit horen tobehoren, de also vele mudden jaerlix doen moghen alsulkes zaedes als de Veryert voers. jaerlix doen mach, in der tijt der scheydinghe. Voertmer alle goet ende gulde, dat hem van deser erfnysse angheervet is, zo waer dat gheleghen is, dat zolen ze ende hoer erfghenamen ghelike entwe scheyden. beholdelic elken man des scheydes, dat dese brief tevoren begrepen hevet. Voertmer zo zal Arnd Huus voers. of zijn erfghenamen van onsen heren van Utrecht ende van den Stychte holdne alsodanyghe goede ende gulde alse heer Johan van Rune voers. to holden plach in zijn tijt van onsen heren van Utrecht ende den Stichte voers. Voertmer zo zal Rolof Polman voers. of zijn erfghenamen dit voers. goet, dat hem angheervet is van heren Johanne van Rune voers., den God ghenedich zy, holden van Aernde Huus of van zijn erfghenamen to Stichtes rechte rnit dren punden to verhenverden. Voertmer zo heb ic Arnd Huus voers. ende mijn erfghenamen Rolove Polman ende zijn erfghenamen ghegheven ende gheve alsodaen goet rnit husinghe ende mit hofsteden als ic nu in der tijt to Peyse hebbe rnit alle zynen tobehoren also alse dat Johan Mensinghe van Haren gehecoft hadde tieghens heren Johanne van Rune voers., daer Johanne Mensinghe voers. de stoc af gheleghet is ende des dezelve Johan Mensinghe enen open breef hevet, alse van heren Johan van Runen voers. ende des zal Arnd Huus voers. of zijn erghenamen voer dat voers. goet to Peyse also vele gulde anders van Rolofs andeel Polman voers. uut horen zamelike goede, waer ze dat hebben alse dat goet to Peyse voers. jaerlix doen mach by zegghen twier oP vierer buren van Peyse, de ze beyde eendrachtlike daer to zetten ende wanneer God zynen willen doet mitter vrouwen van Rune, zo zal Rolof Polman voers. ende zijn erfghenamen des goedes to Peyse bruken erflike zunder enigherhande wederborynghe Arndes Huses of zijn erfghenamen voers. van Rolofs goede Polman voers. of zijn erfghenamen ende weert zake dat ienich man Arnde Huus ende Rolove Polman voers. of horen erfghenamen des voers. erfnysse mit rechte af wonne. zo were Arnd voers. of zijn erfghenamen onverteghen zijns erves ende zijn gulde to Peyse voers. Alle arghelyst in desen voers. puncten uutghesproken. In oercunde der waerheyt zo hebbe wy Arnd Huus ende Rolof Polman voers. want ons des scheydes wal ghenoghet, onze zeghele an desen breef ghehanghen ende wij, Herman, cureyt to Peyse, Rolof van Steenwijc, Johan de Vos van Steenwijc, Henric Polman ende Johan van Haren Mensing alse scheydeslude omme merre vestenysse onse zeghele mede an desen breef ghehanghen.
Ghegheven int jaer ons Heren dusent drehundert ende tachtentich des wonysdaghes na zynte Mertensdach translatio.
Aan het stuk de zegels van Arend Huus, Roelof Polman en Johan van Haren Mensing en het beschadigd zegel van Roelof van Steenwijc; de overige zegels zijn afgevallen.

1382 bij de belening van het bezit van Ruinen blijkt dit te bestaan uit het stamslot de Oldenhof, een groot aantal hoeven in en rond Ruinen, alsmede het dagelijks gericht en vele tienden aldaar;

1395 waren Arend en zoon Johan onder de Drenten, die bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1425) als hun landheer erkenden.
(ogd0902)
Elders vermeld:
Hij hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige. Arnolt of Arent is een zoon van Johan van Norch.

Gehuwd met Lamme van GASSELTE, dochter van Wernbold van GASSELTE en Wibbe van STEENWIJK (van Ghore)
Uit dit huwelijk:
1. Johan IV van RUINEN
2. Steven DROST van RUINEN.
3. Roelof, overleden op 05-01-1442,
(J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).

Gehuwd met Agnes.
13 en 31-10-1412, na de dood van Johan IV, zijn broer, gheboren mombaer (Arch. Dikninge nr. 1.156).

EGBERT PiGGEN en Ghertrud. dragen voor buren te Runen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dyckenyngen
2 akkers land geheeten de Wekewercke op Noertessche te Runen, vermeld in de doorstoken brieven (zie regesten Nr*. 180 en 186).
Met medebezegeling door jonker Stephan van Bunen „gheboren „mombaer" der heerlijkheid Runen. Ghegheven int jaer ons Heren dusent vijerhondert ende tuaelf up Al Godes Heilyghen avent.
Oorspr. (Inv. N°. 156). De zegels van E. P. en S. v. E. zijn
verloren. ) Elektronische vertaling!!!)

andere bronnen; http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
68772 Arend NORG (Huys/Huzeken),
1360 en 1376 kocht Arend de tienden te Lhee resp. een aantal roggepachten (oork.boek Gr. en Dr. I, nr. 478 en II nr. 641).
05-05-1362 Arend en Lamme, zijn vrouw, stichten met Wibbe, wed. van Wernbold van Gasselte een altaar in de kerk van Gasselte, zoals Wernbold had beschikt (Oork.boek Gr. en Dr. I nr. 513);
21-02-1365 is hij getuige en wordt genoemd Arnolt Hus van Gasselte, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zich in Gasselte hebben gevestigd;
03-09-1380 verzoekt hij bisschop Floris van Wevelinkhoven (1379-1393) om belening van het goed hem aangeërfd van Johan III van Ruinen (Stevenszoon) te weten: die gerechte to Ruenen, to Buddingwolde, to Haexwolde ende to Bulinge met alle oeren toebehoren;
11-11-1380 passeert de scheidingsakte m.b.t. de erfenis van Johan III van Ruinen tussen Arend Huijs en Roelof Polman (Oork.boek Gr. en Dr. II nr. 684);
1382 bij de belening van het bezit van Ruinen blijkt dit te bestaan uit het stamslot de Oldenhof, een groot aantal hoeven in en rond Ruinen, alsmede het dagelijks gericht en vele tienden aldaar;
1395 waren Arend en zoon Johan onder de Drenten, die bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1425) als hun landheer erkenden. Daarna volgt Roelof Huisinge to Bargum (Emmen). (Leenregister F. van Blankenheim folio 28).
Hij hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige. Zoon van Johan van NORG (zie 137544).
Gehuwd met
68773 Lamme van GASSELTE, dochter van Wernbold van GASSELTE (zie 137546) en Wibbe van STEENWIJK (van Ghore) (zie 137547).
Uit dit huwelijk:
1. Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386).
2. Steven DROST van RUINEN.

Gehuwd met Agnes.
13 en 31-10-1412, na de dood van Johan IV, zijn broer, gheboren mombaer (Arch. Dikninge nr. 1.156).
3. Roelof, overleden op 05-01-1442,
(J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Arend:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1359 in Gasselte met Lamme van Gasselte, ongeveer 21 jaar oud. Lamme is geboren omstreeks 1338 in Gasselte, dochter van Wernbold van Gasselte en Wibbe van de Ghore van Steenwijck. Lamme is overleden vóór 1380, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1380 in Coevorden met Agnes de Vos van Steenwijck, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Agnes: Ook genaamd Agnes de Vos van Steenwijk
Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.5 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kinderen van Arend en Lamme:
1 Johan IV van Ruinen, geboren omstreeks 1362 in Gasselte. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.
2 Steven van Ruinen, geboren omstreeks 1365. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.2.
3 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1367. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.
4 Roelof van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.4], geboren omstreeks 1369. Roelof is overleden op 05-01-1442, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Request van 12 januari 1428 archief Dickninghe.
Roelof van Ruinen geeft aan de priesters, indertijd te Ruinen, 1 akker land op de Zuides in de marke en de buurtschap Ruinen, "tot enen rechten testamente voor mij ende voor mijne vrunde en sonderlinghe (in het bijzonder) voor Johan Klencken mijnen broeder" opdat zij delen mogen in de missen, vigilien, memorien en alle andere goede werken, "die ghescheen solen" (zullen geschieden) in de kerk van Ruinen, en bepaaldelijk opdat de priester ene bijzondere memorie viere n.l. des zondags voor sint Thomas, des avonds ene vigilie (nachtwake) van 9 lessen en den volgende dag ene mis.
5 Boldewijn van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.5], geboren omstreeks 1371. Boldewijn is overleden vóór 1426, ten hoogste 55 jaar oud.
6 Johan (de jonge) van Ruinen Clencke [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.6], geboren omstreeks 1373. Johan is overleden vóór 1426, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1427 door zijn broer Roelof aangeduid als Johan Klencken en in 1438 door zijn broer Steven eveneens als Johan Klencken. Johan de jonge is overleden voor 1427.
hij zal bezitter van de Clencke zijn geweest en jong overleden. De Clencke komt daarna in bezit van nazaten van Otto van Welvelde, welke een broer is van Johan II van Ruinen en Ida van Ruinen die gehuwd was met Otto van Norch.
Uit een oorkonde van 26 februari 1426 blijkt dat alleen zijn broers Steven en Roelof van Ruinen nog in leven zijn.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1 Johan IV van Ruinen is geboren omstreeks 1362 in Gasselte, zoon van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1) en Lamme van Gasselte. Johan is overleden in 1410 in Ruinen, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Johan: 02-05-1397 beleend met de Heerlijkheid Ruinen
Noemt zich daarna Johan van Ruinen
Request van 27 oktober 1403 archief Dickninghe.
Johan, heer van Ruinen, knape, en zijn gebroeders Steven, Johan, Boldewijn en Roelof dragen voor buren te Lede over aan de abdij te Dickninghe hunne grove tienden over Nyen Boeldinghegoed en over Wermbold des Pelsers goed in de marke te Lede "ghedynghet" resp. op 2 stede Groninger mudden en op een half schat rogge.
Request van 31 oktober 1407 archief Dickninghe.
Johan heer van Ruinen, knape, draagt voor buren te Orvelte over aan de abdij te Dickninghe een rente van 7 stede Groninger mudden rogge, waarvan 5 mudde en 1 schat uit Renwerdighegoed, anderhalf mud uit Bennynghegoed en 1 schat uit Poppinghegoed, alle in de buurschap en de marke te Orvelte in het kerspel Bork.
1 juli 1408. Johan van Ruinen, knape, draagt voor buren te Ruinen over aan de abdij te Dickninghen zijn grove en smalle tienden over Nyssinghegoed c.a. en al de goederen der abdij in de marke te Ruinen (behalve de smalle tiend over Rensinghe-hofstede, de halve grove tiend over de akker ten oosten daarvan, over die Batue, over Swanikenakker op zuides en over de Hortenberg op Wildenkamp.
3 juli 1408. Johan, heer van Ruinen geeft aan de abdij te Dickninghe de akker, vroeger behorend tot het Hadeblinghegoed, door hem gekocht van Herman Polman en gelegen te Ruinen op de Zuides, in ruil voor een akker van Nyssinghegoed te Ruinen op de Zuides. Met verklaring van beiden, dat beide akkers tiendvrij zullen zijn en dat zij de akkers hebben overgedragen voor buren te Ruinen; en verklaring van de heer van Ruinen dat hij geen tienden trekt van goederen der abdij in de marke en het dorp Ruinen, behalve op de smalle tienden over Renssinghe-hofstede en de halve grove tienden over de 4 akkers Renssinghewoert, die Batue Swanickenakker op de Zuides en de Hortenberg op Wildkamp.
2 augustus 1408. Johan heer van Ruinen draagt voor gerecht en buren te Buddingwolde over aan de abdij te Dickninghe een rente van zes vierendeel boter, waarvan 3 over de hof en weere van Coep Mewes in het Westeind van de grote Oosterbuurschap en de andere 3 over over de hof en weere van Johan Bauwekens in de Nederbuurschap bij de Koekangerdijk in het kerspel Blijdenstein.
19 oktober 1408. Johan, heer van Ruinen, draagt voor gerecht en buren te Buddingwolde over aan de abdij te Dickninghen een rente van 6 vierendeel boter, waarvan 2 vierendeel en 1 kop uit Frederik Mathias weer (nu bewoond door Roelof Stelling) 2 vierendeel en 1 kop uit Zywert Nesens weer, beide in de Kaelre buurschap, een hal vierendeel over Heyne Lubbikens weer en 1 vierendeel uit Johan Volkers weer, beide in de Grote Oosterbuurschap in het kerspel Blijdenstein.
24 juni 1409.Johan heer van Ruinen draagt voor buren van Ruinen over aan de abdij van dickninghen 1 maat in de Ghoermaden opgaande tegen die Rethe en Zuides in de marke van Ruinen.
21 september 1409 Johan heer van Ruinen, knape, en Mechteld, echteleiden, verkopen voor een vrij en eigen aan Gosen Johanszoon en Alle, echtelieden, een rente van 2 vierendeel boter uit een halve hoeve land te Buddingwolde in de Ruwe boerschap.

Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
34386 Johan IV van RUINEN (NORG), overleden 1410,
28-08-1392 koopt hij van de abdij te Dikninge de molen te Blijdenstede.
02-05-1397 wordt hij beleend met de heerlijkheid Ruinen (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, NL 1981, 288);
27-10-1403 verkopen de gebroeders Jan van Ruinen IV, knape, Steven, Boldewijn, Johan (de jonge) en Rolef de grove tienden te Lhee aan de abdij te Dikninge (Oork.boek Gr. en Dr. II, nr. 1162);
31-10-1407 t/m 24-06-1409 verkoopt hij aan Dikninge een boterrente onder Blijdenstede, een roggerente onder Orvelte, land en tienden onder Ruinen. Zoon van Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772) en Lamme van GASSELTE (zie 68773).
Gehuwd op 27-12-1404 met
34387 Mechteld MULERT.
Zij hertrouwt Jan Oving.
30-10-1416 bekrachtigen Johan Oving van Pesse en Machteld Mulert een landverkoop aan Dikninge door Jan Oving. Uit de tekst blijkt, dat Mechteld, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, wed. van Jan IV en echtgenote van Jan Oving is (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen’, NL 1981).
20-02-1426 genoemd met haar dochter Johanna, gehuwd met Berent van Munster (Karel de Grote, beginreeks 22/217).
Dochter van Egbert MULERT (zie 68774) en Hadewich van ISSELMUDEN (zie 68775).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (zie 17193).
2. dochter,
gehuwd met Johan van den Clooster, Johanszn.
Notitie bij publiceren van Johan: Johan IV van RUINEN (NORG), overleden 1410,
28-08-1392 koopt hij van de abdij te Dikninge de molen te Blijdenstede.
02-05-1397 wordt hij beleend met de heerlijkheid Ruinen (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, NL 1981, 288);
27-10-1403 verkopen de gebroeders Jan van Ruinen IV, knape, Steven, Boldewijn, Johan (de jonge) en Rolef de grove tienden te Lhee aan de abdij te Dikninge (Oork.boek Gr. en Dr. II, nr. 1162);
31-10-1407 t/m 24-06-1409 verkoopt hij aan Dikninge een boterrente onder Blijdenstede, een roggerente onder Orvelte, land en tienden onder Ruinen. Zoon van Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772) en Lamme van GASSELTE (zie 68773).
Gehuwd op 27-12-1404 met
34387 Mechteld MULERT.
Zij hertrouwt Jan Oving.
30-10-1416 bekrachtigen Johan Oving van Pesse en Machteld Mulert een landverkoop aan Dikninge door Jan Oving. Uit de tekst blijkt, dat Mechteld, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, wed. van Jan IV en echtgenote van Jan Oving is (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen’, NL 1981).
20-02-1426 genoemd met haar dochter Johanna, gehuwd met Berent van Munster (Karel de Grote, beginreeks 22/217).
Dochter van Egbert MULERT (zie 68774) en Hadewich van ISSELMUDEN (zie 68775).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (zie 17193).

2. dochter,
gehuwd met Johan van den Clooster, Johanszn.
Johan trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 07-12-1404 met Mechteld Mulert, ongeveer 34 jaar oud. Mechteld is geboren omstreeks 1370 in Hasselt, dochter van Egbert Mulert en Hadewich van NN. Mechteld is overleden na 1416, minstens 46 jaar oud. Mechteld trouwde later met Johan Oving (geb. ±1366).
Kinderen van Johan en Mechteld:
1 Johanna van Ruinen, geboren omstreeks 1405 in Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1 Johanna van Ruinen is geboren omstreeks 1405 in Ruinen, dochter van Johan IV van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1) en Mechteld Mulert. Johanna is overleden omstreeks 1478, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Request van 26 februari 1426 archief Dickninghe.
Jonkvrouwe Johanna van Ruinen en haar man Berend van Munster dragen voor een vrij edel eigen over aan Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, een rente van 16 blauwe goudguldens uit hun goed Schonegangesgoed c.a. te den Twele in het karspel Blijdenstein, gelijk Schoneganc placht te gebruiken en bracht aan den Oldenhof, en uit hun huis c.a. op Buddingwolde tussen de Boeksteeg en hun windmolen in genoemd karspel; met verklaring dat zij de koopprijs gaven aan hunne moeder Mechteld Mulert tot teruggave van haar bruidschat, die zij aan de heerlijkheid Ruinen aanbracht. Met medebezegeling ten teken van goedkeuring door hunne ooms Steven van Ruinen en Roelof van Ruinen en van hun neef en zwager Johan van den Clooster.
Van dezelfde datum: Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, geven aan Berend van Munster en juffer Johanna van Ruinen, echtelieden, het recht van aflossing binnen 50 jaar naar de penning 25 van de rente van 16 blauwe guldens, door Berend en johanna aan hen verkocht uit hun goed te den Twele in het karspel Blijdenstede, gelijk Schoneganc placht te gebruiken en bracht aan de Oldehof, en uit hun huis c.a. op Buddingewolde, in genoemd kerspel, tussen de Boeksteeg en de windmolen, vermeld in de daarvoor gegeven brief.
Request van 18 oktober 1473 archief Dickninge.
Berent ter Maat, kerkheer te Diever en deken van het land van Drenthe, mr. Johan Gheye kerkheer te Hasselt en Johan Boelmans bepalen - als scheidsrechters tussen de abdij te Dickninge en Johan Oving: dat over de achterstallige stede mudden niet verder gesproken zal worden; dat de abdij zal blijven gebruiken en Johan zal vrijwaren al het goed dat gescheiden is van zijn bezittingen; dat de abdij niet zal genieten ene rente van 14 maar ene rente van 5 Groninger mudden rogge uit Johans erf Broextinghegoed, bij hemzelf in gebruik, welke Johan zal vrijwaren; waarna Johan Oving aan de abdij het bewuste goed en de rente overdraagt voor buren van Ruinen. Met goedkeuring dezer overdracht en medebezegeling door de leenvrouwe joffer Johanna vrouw te Ruinen, haren voogd en man Roelof van der Laer heer te Ruinen knape, Hendrik van Munster en Johan Oving.

andere bronnen:
17192 Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, overleden 1442-1444,
26-02-1426 verkopen Johanna en haar man Berend van Munster een goed. Als getuigen zijn aanwezig haar ooms Roelof en Steven van Ruinen, drost van Ruinen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
(Karel de Grote, beginreeks 22/217). Zoon van Heinrich von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, SELM (zie 34384) en Elisabeth (Elsebe) von BODELSCHWINGH (zie 34385).
Gehuwd op 11-02-1425 met
17193 Johanna van RUINEN (NORG), overleden 1478.
Zij hertrouwt 1444 met Roelof van Laer, schildknaap graafschap Bentheim.
21-04-1457 wordt zij als echtgenoot van Roelof van Laer beleend met de heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruynen dat bezeten had (J.D. Wagner, ’Munster’, De Navorscher 1912).
27-05-1465 herbeleent bisschop David van Bourgondië (1457-1496) Johanna van Ruinen, vrouw van Roelof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, omdat haar neef, graaf Hoya, door Johan van Munster, haar zoon, gevangen is genomen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981)
Dochter van Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386) en Mechteld MULERT (zie 34387).
Uit dit huwelijk:
1. Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 8596).

2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).

3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
Johanna:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-02-1425 met Berend van Munster, ongeveer 27 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1398 in Ruinen, zoon van Heinrich van Munster en Elizabeth von Bodil-Schoring/Bodelschwing. Berend is overleden vóór 1473, ten hoogste 75 jaar oud.
Notitie bij Berend: Request van 4 februari 1442 archief Dickninge.
Berendt van Munster heer te Ruinen, knape, verpacht aan Hendrik ten Coerne en Heyle, echtelieden, en Hendriks zusterkinderen Heymen en Hendrik voor hun leven zijne hofstede c.a. ten Tweele, bewoond door Hendrik, Andries en Bette, tegen 16 blauwe guldens des jaars. Met bepalingen dat herstellingen aan het huis zullen zijn ten laste van de pachter doch de verpachter zal hout daarvoor leveren.

http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
17192 Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, overleden 1442-1444,
26-02-1426 verkopen Johanna en haar man Berend van Munster een goed. Als getuigen zijn aanwezig haar ooms Roelof en Steven van Ruinen, dorst van Ruinen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
(Karel de Grote, beginreeks 22/217). Zoon van Heinrich von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, SELM (zie 34384) en Elisabeth (Elsebe) von BODELSCHWINGH (zie 34385).
Gehuwd op 11-02-1425 met
17193 Johanna van RUINEN (NORG), overleden 1478.
Zij hertrouwt 1444 met Roelof van Laer, schildknaap graafschap Bentheim.
21-04-1457 wordt zij als echtgenoot van Roelof van Laer beleend met de heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruynen dat bezeten had (J.D. Wagner, ’Munster’, De Navorscher 1912).
27-05-1465 herbeleent bisschop David van Bourgondië (1457-1496) Johanna van Ruinen, vrouw van Roelof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, omdat haar neef, graaf Hoya, door Johan van Munster, haar zoon, gevangen is genomen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981)
Dochter van Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386) en Mechteld MULERT (zie 34387).
Uit dit huwelijk:
1. Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 8596).
2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).
3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1444 met Roelof van Laer.
Kinderen van Johanna en Berend:
1 Hendrik van Munster, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1.
2 Johan van Munster [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.2], geboren omstreeks 1435. Johan is overleden na 1473, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd Johan Oving.
Request van 18 oktober 1473 archief Dickninge.
Berent ter Maat, kerkheer te Diever en deken van het land van Drenthe, mr. Johan Gheye kerkheer te Hasselt en Johan Boelmans bepalen - als scheidsrechters tussen de abdij te Dickninge en Johan Oving: dat over de achterstallige stede mudden niet verder gesproken zal worden; dat de abdij zal blijven gebruiken en Johan zal vrijwaren al het goed dat gescheiden is van zijn bezittingen; dat de abdij niet zal genieten ene rente van 14 maar ene rente van 5 Groninger mudden rogge uit Johans erf Broextinghegoed, bij hemzelf in gebruik, welke Johan zal vrijwaren; waarna Johan Oving aan de abdij het bewuste goed en de rente overdraagt voor buren van Ruinen. Met goedkeuring dezer overdracht en medebezegeling door de leenvrouwe joffer Johanna vrouw te Ruinen, haren voogd en man Roelof van der Laer heer te Ruinen knape, Hendrik van Munster en Johan Oving.

andere bronnen:
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
8596 Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Weduwnaar van Catharina van Dorneburg, genoemd von Aschebroeck.
1465 neemt hij de neef van zijn moeder Johan, graaf van Hoya gevangen.
(J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981). Zoon van Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 17192) en Johanna van RUINEN (NORG) (zie 17193).
Gehuwd op 02-11-1496 met
8597 Bertha Hille van DIEPENBROICK,
(Mr. H.L. Hommes, "Het geslacht van Münster", Navorscher 1958, 34).
Uit dit huwelijk:
1. Berend van MUNSTER (zie 4298).
Notitie bij publiceren van Johan: Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Weduwnaar van Catharina van Dorneburg, genoemd von Aschebroeck.
1465 neemt hij de neef van zijn moeder Johan, graaf van Hoya gevangen.
(J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981). Zoon van Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 17192) en Johanna van RUINEN (NORG) (zie 17193).
Gehuwd op 02-11-1496 met
8597 Bertha Hille van DIEPENBROICK,
(Mr. H.L. Hommes, "Het geslacht van Münster", Navorscher 1958, 34).
Uit dit huwelijk:
1. Berend van MUNSTER (zie 4298).
3 Mechteld Elizabeth (Elsabe) van Munster, geboren omstreeks 1438 in Meinhövel, Hannover. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.1 Hendrik van Munster is geboren omstreeks 1430, zoon van Berend van Munster en Johanna van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1). Hendrik is overleden na 1500, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Request van 27 april 1495 archief Dickninge.
Harmen van den Cloester vermaakt aan Hadewych Rovers de lijftocht ener losrente van 5 gouden Rijnsguldens uit zijne goederen ten Tweele in het karspel Blijdenstede. Met medebezegeling door Harmens neef en zwager Hendrik van Munster, als heer van Ruinen.
4 mei 1500 archief Dickninge.
Hendrik van Munster heer te Ruinen knape, Hendrik de Vos van Steenwijck Johanszoon, Johan van Voorst pastoor te Ruinen, Bernardus Assonis pastoor te Beylen, Rodolphus ten Haeve pastoor te Rolde, en Johan Aerntszoon priester-vicaris in Ruinen verdelen - als gekozen dadingslieden tussen Reynalt de Vos van Steenwijck, de abdij van Dickninge en de abdij van Assen - het genot van het Halerholt, waarbij aan de abdij van Dickninge wordt toegewezen het hout op een gedeelte tussen de Stegeakker en de Santakker, behorende aan het erf Haevinge, op een ander gedeelte aan het eind van het holt en op een gedeelte ten zuiden van de Groninger weg. Met bepaling dat, ook wanneer eiken groeien in het holt, steeds het genot van partijen op de omschreven wijze zal zijn verdeeld.
Notitie bij publiceren van Hendrik: 3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
Hendrik trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 1456 met Alexandrine van den Dorneburg.
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Alexandrine: ook genoemd von Aschebroik
Alexandrine is overleden vóór 1471.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1.3 Mechteld Elizabeth (Elsabe) van Munster is geboren omstreeks 1438 in Meinhövel, Hannover, dochter van Berend van Munster en Johanna van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.1). Elsabe is overleden omstreeks 1484, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Elsabe: 2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).
Elsabe trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1458 met Wolf van Ittersum, ongeveer 28 jaar oud. Wolf is geboren omstreeks 1430 in Zwolle, zoon van Johan (Jan) van Ittersum en Agnes van Kampherbeek. Wolf is overleden op 22-11-1488, ongeveer 58 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1.2 NN van Ruinen, dochter van Johan IV van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.1) en Mechteld Mulert. NN trouwde met Johan van den Clooster. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kind van NN en Johan: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.2 Steven van Ruinen is geboren omstreeks 1365, zoon van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1) en Lamme van Gasselte. Steven is overleden in 1437, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Steven: Vermeld in een oorkonde van 1395 van de bisschop van Utrecht als zijn vijand, samen met broer Roelof van Ruinen.
Steven, ook genaamd van Ruinen. Is zijn broer Johan, na diens dood in 1410, opgevolgd als heer van Ruinen.
Drost van Ruinen.
Request van 9 november 1410 archief Dickninghe.
Symon Polman en Steven (later, 17 juli 1412, ook vermeld als Stephen), echtelieden, dragen voor buren over aan Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, 1 akker land op Noordes, geheten dat Weekeweerck. Met medebezegeling door Steven, heer van Ruinen.
13 oktober 1412. Roelof Hake, vicaris te Ruinen, draagt, in overleg met de collator der vicarie, voor buren te Ruinen over aan de abdij te Dickninghe 1 akker land op Zuides te Ruinen. Met medebezegeling en bekrachtiging door jonker Stephan van Ruinen als momber der heerlijkheid Ruinen en collator der vicarie.
31 oktober 1412. Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, dragen voor buren te Ruinen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dickninghe 2 akkers land, geheten de Wekewercke op Noordes te Ruinen, vermeld in de doorstoken brieven (zie requesten 180 en 185 archief Dickninghe). Met medebezegeling door jonker Stephan van Ruinen "gheboren mombaer" der heerlijkheid Ruinen.
23 april 1437 archief Dickninge. Steven van Ruinen draagt over aan de "priesteren indertijd tot Ruinen" een rente van 2 Groninger mudden rogge uit zijn goed Olde Lantsinghe in de marke en buurtschap Ruinen "tot enen rechten testament voor mij ende voor Agnese mijnen huisvrouw ende voor Arent mijn zoon ende voor Johan Klencken mijnen broeder opdat zij delen mogen in de missen, vigilien, memorien en alle andere goede werken die geschieden zullen in de kerk van Ruinen, en bepaaldelijk opdat priesters een bijzondere memorie houden, des avonds ene vigilie van 9 lessen en den volgende dag een mis.
(Hieruit zou men kunnen afleiden dat Johan Klencke een bijzondere plaats innam onder de broers, daar ook broer Roelof een gelijksoortig testament had opgemaakt. Zie bij Roelof)
Steven trouwde met Agnes van NN.
Kind van Steven en Agnes:
1 Arent van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.2.1].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1367, dochter van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1) en Lamme van Gasselte. NN is overleden vóór 1426, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij NN: Dochter van Arend Huys of Huzeken.
NN trouwde met Bertold de Vos van Steenwijck. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.2 voor persoonsgegevens van Bertold.
Kinderen van NN en Bertold:
1 Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.
2 Mechteld de Vos van Steenwijck. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.2.
3 Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck, geboren omstreeks 1387. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1 Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen, zoon van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.2) en NN van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3). Arent is overleden na 1432.
Notitie bij Arent: Request van 21 oktober 1420 archief Dickninghe. Arent de Vos van Steenwic draagt over aan de abdij te Dickninghen de helft van de halve grove en smalle tienden over tybertus huus c.a. over het huis c.a. ten Velde ten westen daarvan en over Henric Bolikens huus c.a. genaamd de Ghere in het karspel van Blijdenstein in de marke van de Broekhuizen nu bewoond door Grote Lubbert, Henric Neygemygers en Henric Bolikens voornoemd. Zie ook request van 7 november 1421, 4 juni 1423,
Request van 14 april of 11 augustus 1432 archief Dickninghe.
Arend de Vos van Steenwijck en zijn echtgenote Beerte Mulaers dragen over aan de abdij te Dickninge een rente van 4 Groninger mudden rogge uit de grove tienden en "mudden van garven" gelegen in de marke van Ansen, die zij heffen uit "onsen lijfdynge erf en goed" geheten Nye Astebrynge, waarop nu Roelof Arendszoon des meyers woont. en een akker land geheten de Drieling in dezelfde marke aan de Gronenweg (Groningerweg?); welke 4 mudden de eerste pacht zullen zijn, naast 4 stede mudden rogge voor de abdij.
10 november 1432. Arent de Vos van Steenwijck en Beerte, echtelieden dragen in de marke van Ansen over aan de abdij van Dickninge een rente van 4 stede Groninger mudden rogge uit grove tienden, "garfdeel"en stede mudden die zij heffen uit önsen lijfdynge ende pachtgoede ende erf"geheten Nye Astebrynge in de marke te Ansen (waarvan de beterscap behoort aan Roelf Arent des meyers zone) als eerste pacht naast 8 stede mudden rogge, door Arent en Beerte reeds vroeger aan de abdij verkocht.
Arent trouwde met Beerte Mulert.
Kinderen van Arent en Beerte:
1 Bertold de Vos van Steenwijck. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1.
2 Johan de Vos van Steenwijck. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1 Bertold de Vos van Steenwijck, zoon van Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1) en Beerte Mulert. Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Coenraad de Vos van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.1.1]. Coenraad is overleden vóór 1494.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.2 Johan de Vos van Steenwijck, zoon van Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1) en Beerte Mulert. Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Arent de Vos van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.2.1].
2 Reynolt de Vos van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.1.2.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.2 Mechteld de Vos van Steenwijck, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.2) en NN van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3). Mechteld trouwde met Bertold Hagen. Bertold is overleden in 1437.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3 Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck is geboren omstreeks 1387, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.2) en NN van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3). Lyse is overleden in 1418, ongeveer 31 jaar oud. Lyse trouwde met Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrick.
Kinderen van Lyse en Hendrick:
1 Johanna de Vos van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.1].
2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.2]. Johan is overleden in 1480.
3 Roelof de Vos van Steenwijck tot Entinge [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.3], geboren vóór 1418.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.3 NN van Norch, dochter van Johan van Ruinen van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2) en Elisabeth van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.2). NN trouwde met Roelof Polman. Roelof is geboren omstreeks 1340. Roelof is overleden na 1382, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1382 als erfgenaam van Johan van Ruinen, samen met Arend Huys van Ruinen. Roelof moet dan getrouwd zijn met een zuster van Arend Huys.
Vermeld in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379: siin aandeel van de gherichte van Drenthe; de gruit tot Ide; Wrentyngegoet tot Ide, gheleghen in de kerspel van Vrees (Vries); dat swanevlot gelegen in Drenthe ende een deel om Groningen ende oppen Goe. een tiende tot Haren, grof ende smal ende den hof to Hempne (Hemmen-Haren), gheleghen in de kerspel van Haren. De tienden van Anderen, gheleghen in den kerspel van Rolde.
Het hofgoed te Hemmen lag in het noordelijk deel van het huidige Haren. Waarschijnlijk ter plaatse waar in de 18e eeuw een nieuw Hof van Hemmen is gebouwd, nu in gebruik bij het Instituut voor Doven.
Evenals zijn zwager Arend Huys was Roelof Polman in zijn tijd een man met veel macht in Drenthe. Waar hij zijn domicili had is tot nu toe niet duidelijk.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3 NN van Norch is geboren omstreeks 1310, dochter van Otto van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.8) en Ida van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4).
Notitie bij NN: 28-12-1324 betalen Otto van Norgh en zijn borgen een deel van de bruidschat voor zijn dochter aan Rodolfus van Echten. (zie ook: drs.O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
NN trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 1324 met Rudolf (Roelof) van Echten, ongeveer 16 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1308, zoon van -Volkert van Echten en NN van NN. Rudolf is overleden op 27-09-1389, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Uit archief Drenthe.
Toen Volker van Echten in 1350 de roggepacht schonk aan de abdij te Dikninge, geschiedde dat met goedvinden van zijn zoon Roelof. In 1363 wordt overgegaan tot de scheiding van de door Volker van Echten nagelaten goederen en krijgt Roelof van Echten zo goed als alle goederen in de marke Echten en in het kerspel Zuidwolde. Een jaar later gaat hij een ruiling aan met Jonge Johan Sloet en diens vrouw en als de laatsten in 1365 een rente aan de abdij te Dikninge verkopen, treedt Roelof als medezegelaar op.
Op 21 juni 1367 lost Roelof van Echten een gedeelte van de schuld af die hij heeft bij Hessel Mulert. Wanneer zijn broer Hendric van Echten in 1370 tienden verkoopt aan Godeken ten Sconenvelde, is Roelof daarbij aanwezig. In 1381 vinden wij Roelof van Echten voor het laatst vermeld en wel als koper van een stuk land in de marke van Pesse.(Moet zijn Peize)
Komt voor in een oorkonde van 1381 waarin hij grond koopt, geheten de Blicmaat, hetwelk aan de westzijde grenst aan Roden, en gelegen is in de marke van Peize.
Kind van NN en Rudolf:
1 Otto van Echten, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1 Otto van Echten is geboren omstreeks 1325, zoon van Rudolf (Roelof) van Echten en NN van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3). Otto is overleden vóór 1368, ten hoogste 43 jaar oud. Otto trouwde met NN van NN.
Kind van Otto en NN:
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1.1 Ghysele van Echten, dochter van Otto van Echten (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.3.1) en NN van NN. Ghysele is overleden in 1368.
Notitie bij Ghysele: Vermeld in een oorkonde van 17 december 1374 waarin verklaard wordt dat Ghyssele in een testament een roggepacht heeft vermaakt aan het klooster Dickninge.(regestenlijst nr 95)
Ghysele trouwde met Boldewijn van den Clooster. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.3 voor persoonsgegevens van Boldewijn.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6 NN van Norch is geboren omstreeks 1321 in Eelde, dochter van Otto van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.8) en Ida van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4). NN trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1339 met Hendrik van Selwerd, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van NN en Hendrik:
1 Ida van Selwerd, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1.
2 Godeken van Haren van Selwerd, geboren omstreeks 1345. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1 Ida van Selwerd is geboren omstreeks 1340, dochter van Hendrik van Selwerd (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1.1) en NN van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6). Ida is overleden omstreeks 1397, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Ida: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
Uit: http://home.kpn.nl/aswa154/kwartierstaatgenXXI-XL.htm#p1100
Op 28 augustus 1395 wordt zij samen met haar zoon nog vermeld in een proces: “Jonfer Yde van Zeelweerde ende Henric van Zeelweerde horen soen”.
Heine van der Bruggen had zoveel geld geleend en voorgeschoten aan Herman van Coevorden en Ida, dat zij land in onderpand moesten geven.
Ida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1360 met Herman van Coevorden. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1360. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.2 voor persoonsgegevens van Herman.
Kind van Ida en Herman:
1 Hendrik van Selwerd [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1.1], geboren omstreeks 1360. Hendrik is overleden na 1395, minstens 35 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.2 Godeken van Haren van Selwerd is geboren omstreeks 1345, zoon van Hendrik van Selwerd (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1.1) en NN van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6). Godeken is overleden in 1391, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Godeken: 1371; Vermeld in het Jaarboek van Groningen, deel 3, blz. 221/222 als Godevaart van den Oldenhave, anders van Haren, samen met Herman van Koevorden g/m zijn zuster Ida van Selwerd en Johan van Koevorden, als pachters of huurders van het Domkapittel Utrecht, het wereldlijk gericht en heerlijkheid, hoog en laag, te Groningen en te Selwerd met Wolde en Goe.
Vermeld in een oorkonde van 1391. Zie bij zus Ida.
Godeken trouwde met Swanhilde.
Kinderen van Godeken en Swanhilde:
1 Johan ten Hove [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.2.1].
2 Godevaert ten Hove [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.2.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.5 Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen is geboren omstreeks 1292, zoon van Johan (II) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1) en Ermengarde van NN. Steven is overleden na 1328, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Steven: In een oorkonde van 24 november1325, waarin de bisschop van Utrecht het over de Drenten gevelde vonnis laat voorlezen, komen in de tekst veel namen voor waaronder een Stephanus van Zuidvelde vermeld. Deze moet dezelfde persoon zijn als Stephanus van Ruinen. De in de tekst voorkomende namen zijn: Arend, zoon van Heer Heyne van Norch, Menso van Echten, Arend Volcker Egbertszn, Arend Lansinck van Ruinen, Jan Calf, Jan van Echten, Volker zijn broer, Roelof Polmans zoon. Dan nog: Gerardus Clencke, Otto van (N)Orch, H van Eelde, Bertold Knas (van Eelde), Egbert van Peize, Coenraad in de Gore (van Steenwijk), Gerard Mensinc, Juvenis Tiedse, Herman Polman, Egbert van Echten, Roelof van Angelslo, H van (N)Orch, Hendrik van Ansen, Ose zijn zoon, Ludekin Boelenszn zijn broer, Herman Dous (Deurse?), Frederik van Rolde, Stephanus van Zuidvelde, Bertold Hiddinck, Hugo van Deurse, Roelof Meijerinck, Otto Stroems (aan de stroom), Alf Drens, Coep Helmersinc.
Stephanus moet dan leenman zijn van Zuidvelde.
Bij brief van 8 december 1325 doet Steven afstand van een boterpacht, die door Arnold Lansinge wordt geschonken aan het convent van Dikninge. Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zwagers, gaan hiermee accoord, namens zijn zusters.
In 1328 was hij knape en getuige bij de beslechting van een twist tussen bisschop Johan en de Drenten over de precarien.

8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.

ogd0314 van 26 mei 1328; De overheden van Drenthe doen mededeling dat zij de uitspraak van scheidslieden in de geschillen tussen hen en de bisschop van Utrecht hebben bekrachtigd. Vermeld worden Steven van Ruinen, Godfried van Borculo, Reynald prefect in Coevorden, Bertold prefect in Groningen, Johannes van Bronchorst, Thomas van Diest, Johannes Redinck, Hendrik van Vianen, Johannes Geusinge, Alfred van de Schure;
Steven trouwde in Peize met NN van Peize. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Steven en NN: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.2 Otto van Welvelde van Ruinen is geboren omstreeks 1261, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde.
Notitie bij Otto: Ridder, vermeld 1308-1320. Trouwde N. van Sebelingen. Erfde het huis Welvelde en noemde zich daarna Otto van Welvelde.
Otto trouwde met NN van Sebelingen.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4 Laurens Geuzinge van Ruinen is geboren omstreeks 1265, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Laurens is overleden na 1304, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Laurens: Ook genoemd Laurens van Ruinen; ook vermeld als Laurens Gosinc.
In een acte van 04-07-1291 wordt ook als verkoper genoemd Johan’s broer Laurens en vrouw Elisabeth. Laurentius Godringa staat er geschreven, maar dit is dezelfde persoon als Laurens van Ruinen. die later het goed Godesinge of Geuzinge krijgt en dan wordt genoemd Laurens van Geuzinge.
Laurens trouwde met Elisabeth van NN.
Kind van Laurens en Elisabeth:
1 Johan Geuzinge van Ruinen, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4.1 Johan Geuzinge van Ruinen is geboren omstreeks 1300, zoon van Laurens Geuzinge van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4) en Elisabeth van NN.
Notitie bij Johan: Ook vermeld als Gosinc.
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Gerard Geusinge van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.4.1.1].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5 Mewekinus Lansinghe van Ruinen is geboren omstreeks 1270 in Ruinen, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Mewekinus is overleden vóór 1325, ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Mewekinus: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
Mewekinus trouwde met NN van NN. NN is overleden na 1325.
Kinderen van Mewekinus en NN:
1 Arnold Lansinghe van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5.1], geboren vóór 1304. Arnold is overleden na 1325, minstens 21 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Ook genaamd Lansinghe ( van Ruinen)
ogd0294. 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
Notitie bij publiceren van Arnold: Bij brief van 8 december 1325 begiftigde Arnoldus Lansinge, zoon van Wemekinus, broer van wijlen Johan van Runen, de abt, prior en priorin en het convent van Dikninge met een boterpacht. Bekrachtigd door Hendrik, schulte van Eelde. Met Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zusters mannen (sororii), ofwel zijn zwagers.
2 Agnesa Lansinghe van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5.2], geboren vóór 1325.
Notitie bij Agnesa: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
3 Lysa Lansinghe van Ruinen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.5.3], geboren vóór 1325.
Notitie bij Lysa: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2 Sophia van Ruinen is geboren in 1205 in Ruinen, dochter van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1). Sophia trouwde met Rudolf II van Coevorden. Rudolf is geboren omstreeks 1192, zoon van Folker van Coevorden en Ida Lewe. Rudolf is overleden op 25-07-1231 in Nijenstede, Hardenberg, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Was burggraaf van Coevorden van 1196-1228.
Komt voor als getuige van de bisschop van Utrecht in brieven van 1 januari 1218 en 10 januari 1223. In de laatste brief samen met zijn broeder Frederik.
In 1212 verpand hij met toestemming van zijn vader Volkerus, de grove en smalle tienden in Spehoorne en de tiend van 8 huizen te Echten aan de abdij van Ruinen, met vaststelling van de termijn van terugbetaling. (archief Dickninge) Later genoemd als van Ansen. Ridder van Ansen
1222 Rudolf belegert met de Gelkingen het slot van Egbert van Groningen.
1226 Rudolf, door de Sepperothes te Groningen te hulp geroepen, bemachtigd Groningen en neemt de stadsvoogd Egbert de jonge met zijn gezin gevangen en verwoest het slot. Grootvader Egbert van Groningen vlucht naar Friesland en komt terug en herovert Groningen en doodt vele Gelkingers.

Slag bij Ane op 28 juli 1227. Rudolf of Roelof verslaat het bisschoppelijke leger samen met Drenten en Friezen en met behulp van bendes uit Steinfort, Dalen, Loenen en Goor. Bisschop Otto van der Lippe sneuvelt en ook 200 ridders en ridderzonen waaronder de beroemde Duitse held Berend van Horstmar. De graaf van Gelre Gijsbert van Amstel en andere edelen werden gevangen genomen. Deze worden later onder beloften en borgtocht vrijgelaten. Keizer Hendrik ontslaat hen van de beloften en deze edelen werken mee aan de verkiezing van Wilbrand van Oldenburg tot bisschop van Utrecht.
Een nieuwe aanval van de bisschop op Coevorden volgt met wisselend succes, maar uiteindelijk komt er een wapenstilstand en doet de bisschop nieuwe voorstellen aan Rudolf/Roelof. Rudolf wordt uitgenodigd in het nieuw door de bisschop gebouwde kasteel bij Hardenberg voor overleg. Daar worden hij en Hendrik van Gravestorp gevangen genomen en vermoord. (Geradbraakt.)
In 1231 volgt opnieuw strijd en komt er een verdrag waarbij Frederik van Coevorden wordt beleend met alle rechten zoals zijn voorganger die ook bezat.

Rudolf/Roelof van Coevorden had een dochter die met Hendrik van Borculo getrouwd was. komt voor in een akte van 1261.
Kind van Sophia en Rudolf:
1 Eufemia van Coevorden, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1 Eufemia van Coevorden is geboren omstreeks 1215, dochter van Rudolf II van Coevorden en Sophia van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2). Eufemia is overleden na 1250, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Eufemia: Erfdochter. Staat na de dood van haar vader in 1230 onder voogdij van diens broer Frederik van Coevorden.
Zij hertrouwde ca. 1237 Herman I graaf van Lohn, wednr. van Sophia.
Dochter van Rudolf II van COEVORDEN (zie 2196946).
Uit dit huwelijk:
1. Henricus III (zie 549236).

In een request van 29 maart 1250 dragen Hermannus de Lon, zijn vrouw Eufemia en hun zoon Henricus de Borculo de goederen, eigendom en patronaatsrecht, over aan de ecclesia van Ruinen die Nicolaus van hen in gebruik had. En het huis Ludinghe te Lee.
Eufemia:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1235 met Hendrik II van Borculo, ongeveer 45 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1232. Hendrik is geboren omstreeks 1190, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik I van Borculo. Hendrik is overleden in 1236, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Was burggraaf van Coevorden van 1232-1236
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
Henricus II van BORCULO, overleden 1236/1237.
MD Teenstra vermeld als sterfdatum het jaar 1263. Waarschijnlijk verschrijving.
Ministeriaal en ridder 1232-1236. Burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe.
Had in 1232 een belangrijk aandeel in de overwinning van de Drenthenaren bij Nutzpete in Groningen op de bisschoppelijke troepen. ( Opmerking Anne Post: Nutspete moet zijn Mitspete en is een natuurlijke verdedigingslinie, gevormd door de bedding van een oude slenk die de Hondsrug doorsnijdt even ten noorden van Noordlaren. De weg Coevorden-Groningen over de Hondsrug loopt door de bedding op een lichte verhoging. Op de zuidwal stond een mottekasteel of Bolwerk)
1236 verkoopt hij de vlek Grunloe (Grol) aan graaf Otto van Gelre. Zoon van Henricus I van BORCULO
Gehuwd 1232 met Eufemia van COEVORDEN.
Erfdochter. Staat na de dood van haar vader onder voogdij van diens broer Frederik van Coevorden. Zij hertrouwde ca. 1237 Herman I graaf van Lohn, wednr. van Sophia.
Dochter van Rudolf II van COEVORDEN.
Uit dit huwelijk: Henricus III
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1237 met Hermannus I, Graaf van Lohn, ongeveer 34 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.1.1.1.1.1.7 voor persoonsgegevens van Hermannus.
Kind van Eufemia en Hendrik:
1 Hendrik (III) van Borculo, geboren in 1237. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1 Hendrik (III) van Borculo is geboren in 1237, zoon van Hendrik II van Borculo en Eufemia van Coevorden (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1). Hendrik is overleden in 1288 in Woeringen, 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Request van 27 februari 1261 of 1262. Archief Dickninge.
Henricus van Borculo verleent zijn goedkeuring op de verkoop van Rudolf van Ansen aan het klooster in Ruinen van de halve tiend uit de hof te Dickninge, mits Rudolf andere goederen van gelijke waarde ten zijnen behoeve verbind, waarvoor Mewekinus (Bartholemeus) van Ruinen en Wicher borg blijven. (Zoons van Johan I van Ruinen)

Andere bronnen:
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
549236 Henricus III van BORCULO, overleden op 05-06-1288 te Woeringen,
(1248-1288) Burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe. Sneuvelde 05-06-1288 bij de slag van Woeringen. Betrokken en/of getuige bij schenkingen of verkopen door Herman, graaf van Lohn;
1248 goederen verkocht aan klooster Bethlehem; 1250 schenking kerk te Ruinen; 1250 verkoop Brunsveld te Zelhem aan klooster Bethlehem. Verkoopt 1251 Hertinc in het kerspel Versevelde aan klooster Bethlehem.
1262 blijkt uit een oorkonde dat hij gehuwd is met Agnes en dat zij toen 5 zonen en 2 dochters hadden.
1272 getuige bij het verlenen van vrijstelling van de tol van Lobeek (Lobith) voor die van Arnhem; 1275 beleent hij als miles zijn verwant Rudolphus, zoon van Folkerus de Echten met de grove en smalle tienden in Echterveen en Zuidwolde. Zoon van Henricus II van BORCULO (zie 1098472) en Eufemia van COEVORDEN (zie 1098473).
Gehuwd met 549237 Agnes, (1259-1288) Vrouwe van Borculo en Coevorden.
Ogd0176: Agnes doet in 1288 een schenking aan het klooster Bethlehem voor jaargetijden voor haar man.
Uit dit huwelijk: 1. Arnold (zie 274618).

MD Teenstra: 1284; Hendrik van Borculo, burggraaf van Coevorden sterft en wordt opgevolgd door zijn zoon Reinold (1284-1311) Opmerking Anne Post: 1284 moet zijn 1288.
Hendrik trouwde met Agnes van NN.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Arnold van Borculo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.1]. Arnold is overleden vóór 1275.
2 Hendrik van Borculo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.2].
3 Reinold van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3 Reinold van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1260, zoon van Hendrik (III) van Borculo (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1) en Agnes van NN.
Notitie bij Reinold: Slotvoogd van Coevorden van 1288 tot 1311.
In 1288 kreeg Reinoud het kasteleinschap van Coevorden. dit kasteleinschap bleef in de familie tot 1402.
ogd0196 de dato 21 maart 1296 Johannes, bisschop van Utrecht, bevestigt de door zijn voorganger Otto aan de inwoners van Oldenzaal verleende voorrechten. Medezegelaar was Reinold van Borculo, burggraaf van Coevorden.
Reinold trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met NN van NN.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Herman van Coevorden van Borculo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.1]. Herman is overleden na 1377.
Notitie bij Herman: In 1377 doet Harman van Coevorden, jonkheer van Selwerd, toezeggingen aan Egbert Verhouwens, borgheer van Groningen.
2 Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.
3 Godefridus van Coevorden van Borculo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.3].
4 Henricus van Coevorden van Borculo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.4].
5 Reinold II van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.
6 Steven van Borculo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.6], geboren omstreeks 1300. Steven is overleden na 1323, minstens 23 jaar oud.
Notitie bij Steven: Vermeld in een oorkonde van 1323 waarbij hij aanwezig was op het landgoed Eyen en betrokken was bij een vechtpartij tussen de van Norchs, getrouwen van de bisschop van Utrecht, en de Hopsingers, aanhangers van de schout Hoptas uit de stad Groningen, die werden gesteund door de drost van Coevorden.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2 Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo, zoon van Reinold van Coevorden van Borculo (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3) en NN van NN. Roelof trouwde omstreeks 1330 met NN van NN.
Kind van Roelof en NN:
1 Reynolt van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1 Reynolt van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1330, zoon van Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2) en NN van NN. Reynolt is overleden in 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Reynolt: In 1379 vermeld in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht als Reynolt van Coevoerde, ridder. Hij houdt in leen int eerste in den kerspel van Gore dat huis toe den Bleddincklere, dat huis to den Sprokelrewe, in den kerspel van Delden enz.
Zie verder: http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I60274&tree=tree01
Ridder, vermeld 1348-1395; ambtman van Lage, dat hij in 1377 van de bisschop in pandschap krijgt; borgman van Goor.
Inzake "dat huys ende hoff van Ghoer" valt nog wat op te merken. Zijn de broers Reinolt en Wouter hun vader als borgman opgevolgd?
Volgens Haga (kolom 4) is het laatste levensteken van hun vader een oorkonde van 29 juli 1390. Volgens (kolom 3) de stamreeks in het Nederlands Adelsboek 1941 zou de laatste vermelding er een zijn in 1395 met een sterfjaar van 1409 (ook bij Haga, maar dan omstreeks).
Nu dienen sterfjaren in genealogische publicaties meestal opgevat te worden als overleden voor ... het jaar in kwestie. Haga spreekt van "omstreeks" zodat hij ongetwijfeld het sterfjaar uit het Ned. Adelsboek overneemt met een nuancering omdat hij in zijn artikel geen aanwijzingen geeft voor het feitelijke jaar. Kritisch beschouwd kunnen we dus stellen dat vader Reinolt van Coevorden is overleden tussen 1395 en 1409.
Waarom worden in 1400 dan Reinolt van Coeverden heer Reinoltszoon en Wolter zijn broeder beleend met het huis Goor en niet hun vader? Als vader Reinolt van Coevorden volgens de gangbare opvatting (Haga) een zwager was van Godert van Hekeren, + 1395 (Van Spaen) dan had deze toch een betere claim op Goor dan zijn kinderen. Als het sterfjaar 1395 van Van Spaen klopt waarom worden de "neefjes" dan pas in 1400 beleend? Wie was dan de borgman tussen 1395-1400? Vader Reinolt van Coevorden? Het lijkt er wel op.
Als een leenman komt te overlijden zien we meestal dat hij opgevolgd wordt door een zoon. Soms zien we dat niet één maar meerdere zonen/erfgenamen gezamenderhand worden beleend. Op 4 september 1400 werden Reinolt en Wolter van Coevorden tezamen beleend. Ze worden zonen van heer Reinolt genoemd. Het lijkt er dus sterk op dat we mogen aannemen dat beide broers als erfgenaam van hun vader zijn beleend met het huis Goor. Op basis van deze overwegingen mogen we dan stellen dat vader Reinolt van Coevorden is overleden vóór september 1400.
Reinolt van Coevorden blijkt op 25 juni 1406 nog in leven te zijn als hij de halve tienden te Daerlo (borgleen van Goor) overgeeft aan zijn zoon Reinolt. Zie: <http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/493.htm.
Wie hebben Reinolt en Wolter dan in 1400 als leenman opgevolgd? De oplossing is eenvoudig. Moeder Kunegonda is op 29 juli 1390 volgens de Bisschoppelijke uispraak nog in leven (Haga, NL, kolom 4). We komen haar nadien ook nergens meer tegen. Hierboven is de veronderstelling geuit dat vader Reinolt van Coevorden krachtens zijn huwelijk met Kunegonda de borgman van Goor is geworden.
Dit moet kennelijk genuanceeerd worden. Na het overlijden van de vorige borgman zal Reinolt van Coevorden, zijnde gehuwd met een erfdochter de leenman voor het huis te Goor zijn geworden. Uit het huwelijk van Reinolt en Kunegonda zijn zonen voortgekomen. Na het overlijden van hun moeder zullen deze (mits meerderjarig natuurlijk) dus de rechtmatige erfgenamen van het leengoed zijn geworden. Op 4 september 1400 worden Reinolt en Wolter beleend. Moeder Kunegonda zal dus zijn overleden vóór september 1400.
Reynolt trouwde met Kunegonda van Goor.
Kinderen van Reynolt en Kunegonda:
1 Reynold van Goor van Coevorden [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1.1].
2 Wolter van Goor van Coevorden [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.2.1.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5 Reinold II van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1290, zoon van Reinold van Coevorden van Borculo (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3) en NN van NN. Reinold is overleden in 1344, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Slotvoogd van Coevorden van 1311 tot 1344
ogd0244 de dato 7 augustus 1313. Henricus en Albertus, broers en zonen van Gerardus, horigen van de kerk van Utrecht, verklaren de hof in Emmen in erfpacht te hebben genomen. Mede zegelaar is Reinold van Coevorden en het land van Drenthe.
ogd0247 de dato 20 juni 1314. Bolo en Leffardus, broers, verklaren van de bisschop van Utrecht de hof te Anlo met toebehoren in erfpacht te hebben genomen. Gezegeld door Reynoldus van Coevorden en het land van Drenthe.

Oorkonde 4 mei 1315 Abdij Assen:
RENOLDUS DE COVORDIA en zijne kinderen verklaren, dat hun geschil met de abdij te Asscen over het drassig land tusschen de huizen Venehusen en Pathus-door de scheidsrechters HINRICUS DE NORCH, ridder, GHODFRIDUS DE BORCLO R. ’s broeder, FREDERICUS rector der kerk van Rodlo en WICHERUS (van Norch, ook van Steenwijck, broer van Henricus van Norch) (pastoor) van Vres en deken van Threnthia-is beëindigd in dezer voege:
dat de abdij jaarlijks uit het huis Pathhus 1 vat boter, uit de weide Burchmat 3 hoenders en uit het huis Venehus 3 hoenders zal opbrengen in het kasteel te Covorde; dat de abdij haar vee van ’t huis Venehuse in de weide der marke van Covordia mag blijven weiden, mits het geen schade toebrengt aan het gezaaide en daarvoor ten behoeve der burgers van Covorde voor hunne koeien moet gereed houden 2 stieren;
dat RENOLDUS voor de van de abdij ontvangen 125 Osnabruck’sche marken zal tevreden stellen GHERARDUS KLINKING, diens broeders en de verdere markegenooten van Couordia en bepaaldelijk CESARIUS DE COVORDIA;-de Frisones, die hij geplaatst heeft in het drassig land, zonder schade en hinder der abdij zal doen vertrekken; en ook nimmermeer verlof zal geven om te bouwen of te wonen in ’t drassig land, dat voortaan ten gebruike zal zijn van de beide genoemde huizen; terwijl der abdij het recht wordt toegekend meerdere huizen daarin te bouwen, mits het huis Venehuse niet dichter worde gebracht aan de villa Couorde. Met medebezegeling door RENOLDUS’ "nepos" HINRICUS DE BORCLO en de universitas terre Threnthie.
Datum anno Domini M°CCC° quinto decimo die dominica post Inventionem sancte Crucis.
Oorspr. (Inv. No. 71). Met geschonden zegel van ’t landschap Drente in groene was; de 2 andere zegels zijn verloren.
ogd0253 de dato 24 december 1316.
Moet zijn 16 september 1316:Zie huisarchief Almelo;
Reynoldus, Rodolphus en Henricus genaamd de Covorde, broers, verklaren te hebben opgedragen aan Johannes genaamd Stengere, burger van Aldensale, het erve (domus) Velthus gelegen in Lindelo, en het erve Bernerinc, gelegen in Arneth, c.a.
Getuigen: Arnoldus de Ockenbroke, Hugo de Boclo (van Boekelo), Hermannus Heket en Hermannus de Binchorst, alsmede Henricus Snoync en Gerardus Snoync, schepenen van Aldensale..
Reinold trouwde met [waarschijnlijk] NN van Echten.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Reinold III van Coevorden, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.
2 Hendrik van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1 Reinold III van Coevorden is geboren omstreeks 1320, zoon van Reinold II van Coevorden van Borculo (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5) en NN van Echten. Reinold is overleden na 1394, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Was in 1347 burggraaf van Coevorden en geeft de bisschop van Utrecht een belangrijke som geld als voorschot, waarvoor hij en zijn nakomelingen zich Heren van Coevorden mogen noemen en krijgen tevens het schultambt van Drenthe.
In 1394 probeert Frederik van Blankenheim, bisschop, het voorschot terug te geven met terugeising van het leenheerschap over Coevorden. Maar Reinold weigerde.
In een oorkonde van 2 december 1399, ogd1049, "joncvrouwe Liebet van Ghoer heeft mombaer ghemaect Reyneken heren Reynoltssoen van Coevorden"

In 1350 gaat hij een overeenkomst aan met de stad Groningen.
1351 schuldbekentenis van Reynold aan Volker van Echten.
1352 Reynold beleent Volker van Echten met diverse tienden.
1354 Reynold bevestigd het bestaan van een overeenkomst van 1324, gezegeld door zijn vader Reynold en zijn oom Rudolf.
In 1357 belooft hij de stad Groningen geen vestigingen meer op te werpen tussen de stad en het gesloopte slot Selwerd. (zie Corpus van Reenen-Mulder op website Meertens instituut)
Reinold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Reinold en NN:
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.1 Johan drost van Coevorden, zoon van Reinold III van Coevorden (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1) en NN van NN. Johan trouwde met NN van NN.
Kind van Johan en NN:
1 Reynold van Coevorden [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.1.1], geboren omstreeks 1360.
Notitie bij Reynold: Komt voor in een oorkonde van 1386, vermeld als knape en drost van Coevorden.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1.2 Herman van Coevorden, zoon van Reinold III van Coevorden (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.1) en NN van NN. Herman is overleden vóór 1391.
Notitie bij Herman: Uit: http://home.kpn.nl/aswa154/kwartierstaatgenXXI-XL.htm#p1100
Bezat samen met zijn vrouw twee derde deel van de heerlijkheid Groningen en Selwerd met Gho en Wolde.
Op 14 februari 1360 werden de huwelijkse voorwaarden vastgesteld tussen Herman van Coecorden en Ida van Selwerd. Hieruit kunnen enkele conclusies wordenvastgesteld namelijk dat Ida geboren zal zijn ca. 1340 en haar vader Hendrik van Selwerd ca. 1315. Een passage uit dat huwelijks contract is van belang: Herman van Coevorden zal Ida tot zijn vrouw nemen: “mit den huse unde mit den heereschafft van Selwert unde met den gericht van Groningen also als Ludolff unde Hinrick van Selwerf darin storven unde eere was. We concluderen daaruit tot een opgaande stamreeks van Ida van Selwerd via Hendrik van Selwerd (die dus voor 1360 stierf) tot Ludolff van Gronebeke. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Ludolff ca. 1290 geboren moet zijn.
Hij trouwde in 1360 met de ongeveer 20-jarige Ida van Selwerd. Het kerkelijk huwelijk tussen Ida en Herman vond plaats na 14 februari 1360.
Oorkonde 1377: Herman van Coevorden, jonkheer van Selwerd maakt bekend dat hij Egbert Verhouwens, burger van de stad Groningen, in het bezit heeft gesteld van de tienden te Helpman, zoals mijn voorvaderen die bezeten hebben en hij nu bezit.
Herman trouwde in 1360 met Ida van Selwerd, ongeveer 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1360. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1 voor persoonsgegevens van Ida.
Kind van Herman en Ida: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5.2 Hendrik van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1320, zoon van Reinold II van Coevorden van Borculo (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.2.1.1.3.5) en NN van Echten.
Notitie bij Hendrik: Komt voor in een oorkonde van 1350, samen met zijn broer Reynold.
Verkoopt in 1354 vele goederen aan Volker van Echten.
Hendrik trouwde met Sophia van NN.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4 Herman Clencke is geboren vóór 1200, zoon van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1). Herman is overleden vóór 1236.
Notitie bij Herman: Vermeld in een oorkonde van 1 januari 1219 waarin de bisschop van Utrecht de schenking goedkeurt van een hoeve in Middelbrink, gelegen aan de oostzijde, aan het klooster te Ruinen, door Eveze, weduwe Ostwalt (Oosterwolde) en Ida, de vrouw van Nicolaas, zoon van Eveze die in het Heilige Land is gestorven, waarvan de voogden van de zoon van Nicolaas en Ida hierbij aanwezig zijn en hiermee instemmen.
Getuigen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, en de voogden van de zoon van Nicolaas en Ida: Gijsbert, Hugo Dunker, Herman Clincke, Rudolf Rocke.
Herman Clencke en Rudolf Rocke zijn, op basis van de volgorde van vermelding, dan verwant aan Ida van Ruinen en zeer waarschijnlijk broers.
Herman trouwde met NN van NN.
Kinderen van Herman en NN:
1 Gerard(us) Clencke, geboren vóór 1240. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.1.
2 Rudolf(us) Clencke [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.2], geboren vóór 1240. Rudolf(us) is overleden in 1264, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Rudolf(us): Zie bij Gerardus Clencke.
Zou zijn overleden in 1264 volgens MD Teenstra samen met zijn broer Gerard als gevolg van de strijd tijdens de verwoesting door hen van het kasteel van Rutger van Eelde, de schulte van Drenthe.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.1 Gerard(us) Clencke is geboren vóór 1240, zoon van Herman Clencke (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4) en NN van NN. Gerard(us) is overleden in 1264, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Gerard(us): Vermeld in een oorkonde van 31 oktober 1259 als getuige, samen met Nicolaas zoon Boudewijn, Werenbold van de Vecht, Herman van Methele, ridders. Het betreft een ruiling van goederen tussen Hako van Hardenberg en het klooster Marienkamp bij Coevorden.
1259: Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
ogd0133 19 juli 1263 Gerardus Clencke en zijn broer Rudolf en Hako van Hardenberg verklaren met Henricus, bisschop van Utrecht, een overeenkomst te hebben aangegaan over de bewaring van het kasteel Coevorden.
Getuigen: Heer Herman van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Heer Hendrik van Almelo, Heer Albert van Gerner, ridder, Frederik Radinc, bijzonder dienaar van Drenthe, Heer Egbert van Groningen, Heer Mewekinus van Ruinen, Heer Rudolf van Ansen, Heer Volker van Echten, ridder, Rudolf van de Ese.
Zou zijn overleden in 1264 volgens MD Teenstra samen met zijn broer Rudolph als gevolg van de strijd tijdens de verwoesting door hen van het kasteel van Rutger van Eelde, de schulte van Drenthe.
Kinderen van Gerard(us) uit onbekende relatie:
1 Johannes Clencke, geboren vóór 1290. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.1.1.
2 Rudolf Clencke [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.1.2], geboren vóór 1290.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.1.1 Johannes Clencke is geboren vóór 1290, zoon van Gerard(us) Clencke (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.4.1). Johannes is overleden na 1327, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij Johannes: ogd0304 en 0305 en 306; februari/maart 1327: Schuldverklaring tijdens verblijf in Kampen. Vermeld zijn Gerhardus Clencke, Johannes Clencke, Otto van Norch, Coenraad van de Ghore, Boldewijn van Selwerd, Johannes Scerpinc, Alfred van de Schure, Walter van Genemuiden, Arnold te Westen, Herman van der Helle, Thise Gosinc, Gerard van Wenlo, Johannes zoon Helsede, Thidericus zoon Pelgrim (van Putten), Bertold van Ansen, Rudolf Clencke, broer van Johannes;
Request van 22 september 1327. Archief Dickninghe.
Johannes Klencko en zijn zoon Gherardus verkopen aan de abdij van Dickninghe een rente van 11 mudden winterrogge en 3 mudden haver uit het huis Lodinghe te Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor buren in de villa wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van leisting te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenraad van de Ghore. Met medebezegeling door de borgen. (Genoemde heren waren uit Drenthe verbannen vanwege hun hulp aan de bisschop en verbleven in Kampen)
Johannes trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Johannes en NN: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.7 Ida van Ruinen is geboren omstreeks 1200, dochter van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1).
Notitie bij Ida: In een oorkonde van 1218 staan als voogden van de zoon van Nicolaas en Ida vermeld: Ghiselbertus, Hugo Dunker, Hermannus Clince en Rodulfus Rocke. Deze personen zijn dus verwanten van beide, waarschijnlijk broers van beide of van beide ouders. Op basis van de vermelde volgorde zijn Gijsbert en Hugo een van Steenwijck en Herman en Rudolf van dezelfde familie als Ida.
Ida trouwde met Nicolaas van Steenwijck. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.4 voor persoonsgegevens van Nicolaas.
Kind van Ida en Nicolaas:
1 NN van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.7.1], geboren omstreeks 1216.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1117, dochter van [waarschijnlijk] Otto van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1).
Notitie bij NN: Vermoedelijk een nazaat Groenenberg, vanwege de voornamen Egbert en Menzo van haar kleinkinderen.
NN trouwde met [waarschijnlijk] Leffart van Wierum van Groningen. Leffart is geboren omstreeks 1110, zoon van Rudolf van Werl van Wierum en Sigardis? van NN. Leffart is overleden na 1178, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Leffart: Prefect van Groningen. (Naam Leffert oorspronkelijk Lyfrid)
Hij werd benoemd in 1144 door zijn broer Herbert nadat deze de prefectuur aan Egbert van Groenenberg had ontnomen. Deze Egbert was prefect van 1141 tot 1144 en was ook benoemd door bisschop Herbert, maar Egbert lag regelmatig met de Gelkingers in de stad Groningen overhoop.
Volgens MD Teenstra zouden de Groenbergers, na het verwerven van de wereldlijke macht door de bisschop van Utrecht in 1047 zijn aangesteld als leenmannen, maar hun beleid van bevoordeling van familieleden leidde tot groot ongenoegen onder de bevolking, wat in 1105 escaleerde in het ontstaan van de groepering van de Gelkingers, die de bisschop van Utrecht niet meer erkenden als wereldlijk machthebber van Groningen.
Komt voor in een oorkonde van 1177 en 1178 samen met zijn jongere broer Lambert van Peize, Schulte Johannes, Walter Radinc (van Vollenhove) en Arnold Wilde.
Na zijn overlijden worden 3 kleinzoons elk voor een derde beleend met de prefectuur. Deze, Rudolf, Menzo en Hecbert (Egbert), zijn van een dochter getrouwd met Godschalk van Sepperothe (beiden overleden voor hun vader resp.schoonvader).
Volgens M D Teenstra in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel is Leffart overleden in 1160 (1180?). Zijn kleinzonen waren Lefferd, Rudolf, Menso en Herbert.
Anne Post: Heeft vermoedelijk de (houten) borg Selwerd laten bouwen op de grond die hij als leenman in bezit had. Deze borg stond 3,5 kilometer ten zuidoosten van zijn geboortehuis op de wierde Wierum, toen behorend tot Frisia, waar de Hunze instroomt in het Reitdiep vroeger Koningsdiep.
Kind van NN en Leffart:
1 NN van Groningen van Wierum. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1 NN van Groningen van Wierum, dochter van Leffart van Wierum van Groningen en NN van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2). NN is overleden vóór 1178.
Notitie bij NN: Volgens het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek zou zij omstreeks 1170 gehuwd zijn.
(http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#page=0&accessor=accessor_index&source=1&view=homePane) Bron: Narracio.
Zij is overleden voor haar vader Leffart.
NN trouwde omstreeks 1170 met Godschalk van Sepperothe.
Notitie bij Godschalk: Volgens het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek zou hij omstreeks 1170 gehuwd zijn.
Quedam narracio: Godschalk verwekte drie zonen, Rodolphum, Mensonum en Hecbertum, door Hans van Rij vertaald (1989) als Roelof, Menso en Egbert.
Hij stamt af van de ridders van Sepperothe. De plaats heet nu Seppenrade en ligt vlak bij Lüdinghausen, ten zuiden van Münster.
Kinderen van NN en Godschalk:
1 Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.
2 Rudolf van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.2.
3 Menzo van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1177. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3.
4 NN van Sepperothe, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.
5 Christina? van Sepperothe, geboren omstreeks 1172. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1 Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1170, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1). Egbert is overleden in 1240, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Egbert: MD Teenstra: 1195. Herbert, broer van Rudolf van Sepperothe, is voogd over Rudolfs zoon Albert, na diens overlijden tijdens een kruistocht. De door Teenstra vermelde Herbert is dezelfde als Egbert of Ecbert of Ekbert die in de Quedam narracio wordt vermeld.
Bisschop Boudewijn zendt een zekere Berthold naar Groningen om gedurende de minderjarigheid van Albert, als burggraaf in Groningen op te treden.Hij wordt echter hetzelfde jaar nog door Egbert van Sepperothe doodgeslagen.
Quedam narracio: Hecbert of Egbert leefde nog in 1232. Was prefect van Groningen voor 1/3e deel.
Deze Hecbert is waarschijnlijk dezelfde die in latere stukken als Egbert staat vermeld. (Egbert III)
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe.
(1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
Opmerking Anne Post: Schulte Bartold woonde in Eelde, waarschijnlijk op Oosterbroek, een borg nabij het oorspronkelijke landgoed Lemferding en aan de Drentse A gelegen.Gelmer van Ide woonde op een oorspronkelijk mottekasteel, ten noorden van de wegsplitsing Groningen, Norg, Rolde (Assen) tussen de huidige Lugtenburgerweg en de Moespot. Dit was een zogenaamde ringwalburcht bestaande uit twee cirkelvormige grachten die samen een 8 vormen. Op de kleinste stond een uitkijktoren. Later worden bewakers van Ide vermeld. Bedoeld wordt dan waarschijnlijk dat deze het verkeer bij Yde van en naar Groningen moesten controleren. Werenzone van Bonne woonde op de burcht te Bunne die in 1145 is gebouwd in opdracht van bisschop Herbert van Wierum. Egbert ten Hove zal op een hofgoed hebben gewoond, waarschijnlijk op de Gruenenborg aan de Hunze bij Groningen. Egbert en Menso van Groningen zullen op de borg Selwerd hebben gewoond. Jacob en de later vermelde broer Gerard woonden op een borg gelegen aan de A.
(1208) Vermelde namen o.a. Volker van Coevorden, Walter Rading, Arnold Wilde, Bernard Benze (van de Ese), Menso van Peize, Egbert van Groningen, Otto Proeys ?, Volradus van IJsselmuiden, Jacob en Gerard ter A.
(1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
(1217) Namen: Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Rudolf van Coevorden, Arnold van Ruinen, Arnold van Alva en Menzo van Gravestorp.(van Peize)
(1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
(10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.
(omstreeks 1225, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bonnen.
(19 oktober 1225) Egbert van Groningen zal als scheidsman optreden.
(21 juli 1233) Wilbrand, bisschop van Utrecht neemt het klooster Marienberg in bescherming (gesticht voor de zielen van zijn voorganger Otto en de met hem gevallenen in de slag bij Ane) Aanwezigen: Egbert, prefect van Groningen, Rudolf van Norch, de broers Herman en Gerard van Roden. Pelgrim en Wolter Radinc van Vollenhove, Hendrik van Schoonebeek, Burchard en Gerard van Middelwijk, Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Alfred van IJsselmuiden, Eilard van Bentheim, Winnemar van Hardenberg, Egbert van Haren, Engelbert en Hendrik van Gerner, Remfrid van Junne, Sweder van Genne en Herman van Vilsteren.
(19 mei 1235) Egbert van Groningen vermeld.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kinderen van Egbert en NN:
1 Godschalk van Sepperothe van Groningen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.
2 Rudolf van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.
3 Egbert IV (de jonge) van Sepperothe van Groningen, geboren vóór 1226. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1 Rudolf van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1190, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1) en NN van NN. Rudolf is overleden in 1241, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Gedood door ridder Thizo of Thezo van Eelde en Rudolf, zoon van Christina, samen met de Gelkingers.
Volgens M D Teenstra in zijn boek "Breedvoerig tijdrekenkundige tafel" uitgegeven 1859 Uithuizen, in de vermelding bij het jaar 1240, kregen de Gelkingers hulp van de ridders van Eelde, van Norch en van Peize. Zij staken de stad Groningen in brand in 1241 nadat de prefect Rudolf van Groningen door Thezo van Eelde werd doodgestoken.In 1242 werd Eelde door de partij van de bisschoppelijken verbrand en het slot van de Gelkingen Denerdewinkel genaamd. Daarna verwoesten de Gelkingers het aloude slot Groenenberg aan de Hunze en de burgten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf te Norg (Peize??) en van zijn broer Adolf te Peize.
In 1245 wordt Groningen herbouwd en met muren omgeven.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Rudolf trouwde met NN van NN.
Kind van Rudolf en NN:
1 Koenraad van Groningen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.1.1].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2 Egbert IV (de jonge) van Sepperothe van Groningen is geboren vóór 1226, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1) en NN van NN. Egbert is overleden in 1301, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Omstreeks 1240 benoemd tot prefect van Groningen tot 1285.
Opmerking Anne Post: De tekst van Teenstra is niet altijd in overeenstemming met vermeldingen door anderen.
MD Teenstra: 1226; Rudolf, slotvoogd van Coevorden, door de Sepperothen ingeroepen, benachtigt Groningen en neemt het huisgezin van stedevoogd Egbert den Jongen te Glimmen gevangen, welk slot zij tot op de grond verwoesten. Egbert, de grootvader, vlucht naar Friesland tussen Lauwers en Vlie.
600 meter noordelijker van deze plaats is vele decennia later een nieuwe en fraaie borg gebouwd.
Op de Gruenenborgh aan de Hunze bij Euvelgunne woonde zijn vader, welke borg in 1242 werd vernield, evenals de stad Groningen.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Genoemd in een oorkonde van 18 oktober 1249, waarin twee Egberts, als prefecten van Groningen (vader en zoon) een verklaring afgeven omtrent een geschil over enkele grenzen tussen de abdis van het concent Jesse en ingezetenen van Kropswolde. Vermelde aanwezigen: Egbert, decaan in Groningen, Sicco, priester in Laren, priester Frederik, Adolf en Rudolf, geestelijken, Adolf, Rudolf en Folker, ridders van Peize.
ogd0140 datum 8 juni 1266. Otto, graaf van Bentheim, verkoopt aan Egbertus van Groningen zijn land in Hamme.
22 maart 1282; E. deken van Drenthe en Egbert, Prefect van Groningen, verklaren dat de kapel te Wolfsbargen losgemaakt wordt van de kerk van Noordlaren.
ogd0168 de dato 8 april 1285. Egbert, prefect van Groningen, Adolf, zijn zoon, Otto, ridder van Groningen en Snelger van Scharmer (lekenbroeder) doen uitspraak in een geschil.
MD Teenstra: 1301; Egbert van Groenenberg, prefect van Groningen, sterft. Hij wordt opgevolgd door de rechter Godekinus van Echten. Egbert was prefect sedert 1276.
Egbert trouwde met NN uit Friesland.
Kinderen van Egbert en NN:
1 Adolf van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.
2 Agnes van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1 Adolf van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1250, zoon van Egbert IV (de jonge) van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2) en NN uit Friesland. Adolf is overleden in 1315, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Adolf: In 1285 benoemd tot Heer van Groningen als opvolger van zijn vader Egbert.

ogd0197 de dato 4 juni 1297. Egbert, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen onder zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Radinc, Johan van Sulen, Johan van Ruinen, Gosewijn de Gemene, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre.
Adolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Adolf en NN:
1 Ludolf van Sepperothe van Groningen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.1]. Ludolf is overleden in 1321.
Notitie bij Ludolf: ogd0229 de dato 19 februari 1309. Ghye, bisschop van Utrecht doet uitspraak tussen Ludolf, prefect van Groningen, met zijn aanhangers, en de Westerpartij, over de onlusten aldaar.
In 1315 vermeld als ridder en Heer van Groenenberg (Groningen)
MD Teenstra: 1309; Ridder Ludolf, heer van Gronebeke, wordt prefect van Groningen 1309-1321.
Ludolf bleef kinderloos.
2 Egbert V van Sepperothe van Groningen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.2]. Egbert is overleden omstreeks 1330.
Notitie bij Egbert: ogd0273 en 0277.
Stadsvoogd van Groningen in 1321 als opvolger van zijn broer Ludolf.
Volgens JW Schaap was dit Egbert V.

Egbert werd opgevolgd door Berthold van Selwerd g/m Ava van Groenenberg in 1328 na zijn dood.
Egbert bleef kinderloos.
3 Johannes van Sepperothe van Groningen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.3], geboren omstreeks 1260.
4 Ava van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4 Ava van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1270, dochter van Adolf van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1) en NN van NN. Ava trouwde met Egbert van Selwerd. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.2.1 voor persoonsgegevens van Egbert.
Kind van Ava en Egbert:
1 Berthold van Selwerd, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4.1 Berthold van Selwerd is geboren omstreeks 1300, zoon van Egbert van Selwerd (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.2.1) en Ava van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4).
Notitie bij Berthold: Stadsvoogd van Groningen na de dood van zijn kinderloos overleden oom Egbert in 1328.

MD Teenstra: Berthold van Gronebeke wordt in 1328 benoemd tot prefect en rechter in Groningen. Twee jaar later wordt ene Folkert als rechter toegevoegd.

Komt tussen 1328 en 1332 voor als Berthold van Gronebeke samen met Agneza, Rechterse van Groningen.

Opmerking Anne Post: Berthold is de tweede prefect van Groningen van het oorspronkelijke geslacht Gronebeke of Groenenberg of Grueningen, na het afzetten van Egbert in 1143 door bisschop Herbert van Wierum, van het geslacht van Werl. In de tussentijd waren leden uit het geslacht Sepperothe (Seppenrade) prefect, via het huwelijk van de enige dochter van Leffart van Wierum (van Werl) met Godfried van Sepperothe.
In 1178 verving bisschop Baldewijn de Sepperothes door Berthold, zoon van Egbert van Groenenberg, maar deze werd door de Spperothes in 1195 doodgeslagen. Daarna werden weer Sepperothes benoemd.
Berthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Berthold en NN:
1 Adolf van Selwerd. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4.1.1.
2 Rudolf van Selwerd [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4.1.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4.1.1 Adolf van Selwerd, zoon van Berthold van Selwerd (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4.1) en NN van NN. Adolf trouwde met Aleid van NN.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2 Agnes van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1265, dochter van Egbert IV (de jonge) van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2) en NN uit Friesland.
Notitie bij Agnes: Tussen 1328 en 1332 wordt een Agneza, Rechterse van Groningen vermeld, samen met Berthold van Gronebeke.
Agnes trouwde met Godekin van Echten. Godekin is geboren omstreeks 1265, zoon van -Volker van Echten en NN van NN. Godekin is overleden in 1331, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Godekin: Volgt zijn schoonvader op als prefect van Groningen in 1301. Godekin was rechter in Groningen en Otto Buninc de scholte.
Zie MD Teenstra; Breedvoerig tijdrekenkundige tafel van Friesland, Groningen en Drenthe.
Kinderen van Agnes en Godekin:
1 Egbert van Echten. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.1.
2 Folker van Echten, geboren omstreeks 1262. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.1 Egbert van Echten, zoon van Godekin van Echten en Agnes van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2). Egbert is overleden vóór 1332.
Kind van Egbert uit onbekende relatie:
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.1.1 NN van Echten, zoon van Egbert van Echten (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Egbert van Echten [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.1.1.1].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.2 Folker van Echten is geboren omstreeks 1262, zoon van Godekin van Echten en Agnes van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2). Folker is overleden na 1290, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Folker: Wordt vermeld in een oorkonde van 4 juli 1283 waarin Bernerus, abt van Ruinen, verklaart met de ingezetenen van Westerbork over het collatierecht der kerk aldaar, een overeenkomst te hebben gesloten. Ook vermeld wordt Rudolf Wege.
Vermeld in een oorkonde van 24 augustus 1290 als Volker, ridder van Echten, die aan de bewoners van zijn land in Koekange een boterpacht en geldpacht verkoopt, te heffen uit de tienden binnen en buiten huis.
Zie voor nakomelingen o.a. de website van Harm Hillenga: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-033988-pframeset.htm?huninga-033988-p.htm
Kind van Folker uit onbekende relatie:
1 Rudolf van Echten, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.2.1 Rudolf van Echten is geboren omstreeks 1275, zoon van Folker van Echten (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.2.2). Rudolf is overleden omstreeks 1337, ongeveer 62 jaar oud. Rudolf trouwde met Amele.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3 Godschalk van Sepperothe van Groningen, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1) en NN van NN. Godschalk trouwde met NN Rengers.
Kinderen van Godschalk en NN:
1 Ludolf van Sepperothe van Groningen, geboren vóór 1309. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1.
2 Hendrik van Sepperothe van Groningen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1 Ludolf van Sepperothe van Groningen is geboren vóór 1309, zoon van Godschalk van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3) en NN Rengers. Ludolf is overleden in 1347, minstens 38 jaar oud.
Notitie bij Ludolf: Vermeld 1309-1319. http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#page=328&accessor=searchText&source=6&accessor_href=searchText%2Findex_html%3Fsearch_term%253Austring%253Autf-8%3DSepperothe%26source_id%3D
Was Heer van Selwerd. In 1322 vermeld als voogd van Egbert, zoon van Adolf. In 1338 wordt zijn borg in de oorlog met de Friezen verwoest.

ogd0228 de dato 19 januari 1309. Ludolf van Gronebeke, prefect van Groningen, verklaart enz.
ogd0229 van 19 februari 1309.Ghye, bisschop van Utrecht, doet uitspraak in de twist tussen heer Ludolf en zijn partij aan de ene kant en die van de Westerpartij van Groningen aan de andere kant, enz.
ogd0264 de dato 8 september 1319.Robertus, abt van Selwerd, Ludolphus van Gronebeke, prefect van Groningen, en anderen doen uitspraak in een geschil tussen de commandeur van Steinfurt en enige kloosters van de Johannieterorde in Groningen en Oost Friesland.
1347 Ludolf sterft en wordt als prefect opgevolgd doorAdolf van Selwerd, welke nu het nieuw opgebouwde en sterke slot Groenenburg betrekt. Zijn broer Hendrik wordt eigenaar van Selwerd en Cortinghuis.
Kinderen van Ludolf uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Selwerd, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1.1.
2 Adolf van Selwerd. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1.1 Hendrik van Selwerd is geboren omstreeks 1320, zoon van Ludolf van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1). Hendrik is overleden na 1352, minstens 32 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in een oorkonde van 1352 waarin hij éénderde van de heerlijkheid Groningen en Selwerd behoudt.
Hendrik trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1339 met NN van Norch, ongeveer 18 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Hendrik en NN: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.6.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1.2 Adolf van Selwerd, zoon van Ludolf van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.3.1). Adolf is overleden na 1365.
Notitie bij Adolf: In 1347 opvolger van zijn vader als heer van Selwerd.
Oorkonde 1365: Alf van Selwerd en zijn vrouw Aleid verkopen het goed en erf in Noord Sleen dat Eltinghegoed heet aan Hendrik Riddering. Getuigen, heer Marcellis van Zuidlaren, heer Evert van Noordlaren, Arnold Hus van Gasselte, Rolf Anghel, Willem Zubbertinge.
Adolf trouwde met Aleid van NN.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.2 Rudolf van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1175, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1). Rudolf is overleden in 1195, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld 1181, 1184.
Overleden tijdens een kruistocht in 1195.
Was prefect van Groningen voor 1/3e deel na het overlijden van zijn grootvader van moeders zijde.
Rudolf trouwde met NN van NN.
Kind van Rudolf en NN:
1 Albert van Groningen van Sepperothe, geboren vóór 1190. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.2.1 Albert van Groningen van Sepperothe is geboren vóór 1190, zoon van Rudolf van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.2) en NN van NN.
Notitie bij Albert: Uit de Quedan narracio ...:
Albert was in 1195 nog minderjarig, en Egbert, de broer van Alberts vader Rudolf, wierp zich op als voogd.De Utrechtse bisschop Boudewijn was hier faliekant op tegen en benoemt ene ridder Berthold uit Groningen, een dienaar van hem, tot burggraaf in Groningen. Deze wordt echter in datzelfde jaar 1195 nog door Egbert, (de Sepperothes) doodgeslagen.
Albert trouwde met Christina? van NN.
Kind van Albert en Christina?:
1 Rudolf van Groningen van Sepperothe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.2.1.1], geboren vóór 1225. Rudolf is overleden na 1241, minstens 16 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd in oorkonde van 1225; ogd0083.
Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
Vermeld in een lijst van personen, die plegen pacht op te brengen aan het kapittel der Utrechtse kerk, van de tienden, hoeven en andere goederen van gezegd kapittel in het graafschap Drenthe gelegen. Geen datum, maar verondersteld wordt dat het stuk begin 13e eeuw moet zijn opgemaakt.
Vermeld staat: Rudolf, de zoon van Albert, 47 onsen. (evenveel als de prefect Egbert van Groningen)
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3 Menzo van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1177, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1). Menzo is overleden vóór 1225, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Menzo: Was prefect van Groningen voor 1/3e deel na het overlijden van zijn grootvader.
ogd0043 datum 1206 of 1207. Genoemd wordt o.a. Heinrico de Nurch.
Enkele anderen: Johanne de Volnho, Hermanno de Stenwic, sacerdotibus;
Woltero de Covorde, Rodulfo, Menzone, fratribus de Peisge, Arnoldo de Rune, Ottone de Pollo, Hugo(ne) Sturm, Gerardo Leone, Hugone Dunker, Egberto, Menzone, fratribus de Gruningen, Wichero Lapinch, Randulfo, Waltero Radiac, Bartoldo sculteto, Gelmaro de Ide, Werenzone de Bonne, Egberto de Hove, Ottone de Rune, Jacobo de A et aliis quam pluribus.
(Theodoricus, bisschop van Utrecht, verklaart van Fredericus, abt van Ruinen, de kerken van Steenwijk en Borne verkregen te hebben alsmede de kapel van Westerbork benevens enige tienden voor enige tienden in ruil tegen de kerk van Beilen)
Kinderen van Menzo uit onbekende relatie:
1 Leffard van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3.1.
2 [misschien] Rudolf van Sepperothe van Langelo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3.2], geboren omstreeks 1200. Rudolf is overleden na 1254, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld als leenman van de bisschop van Utrecht in 1225.
In 1254 vermeld als getuige.
Ook in 1323 is er nog een Rudolf van Langelo, waarschijnlijk een kleinzoon.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3.1 Leffard van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1200, zoon van Menzo van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3).
Notitie bij Leffard: Genoemd in oorkonde van 1225; ogd0083.
Vermeld in een lijst van personen, die plegen pacht op te brengen aan het kapittel der Utrechtse kerk, van de tienden, hoeven en andere goederen van gezegd kapittel in het graafschap Drenthe gelegen. Geen datum, maar verondersteld wordt dat het stuk begin 13e eeuw moet zijn opgemaakt.
Vermeld staat:Lefferd, de zoon van Menso, ook zoveel als boven. Dat is 47 onsen, evenveel als prefect Egbert en Rudolf, de zoon van Albert.
Leffard trouwde met NN van NN.
Kind van Leffard en NN:
1 Menso van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3.1.1 Menso van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1220, zoon van Leffard van Sepperothe van Groningen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.3.1) en NN van NN. Menso trouwde met NN van NN.
wapenschildhvnorch.jpg
1 WapenschildHvNorch
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4 NN van Sepperothe is geboren omstreeks 1165, dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1).
Notitie bij NN: Krijgt na de dood van haar grootvader het landgoed Eyen als leengoed van de Bisschop van Utrecht. Haar zuster krijgt het landgoed Lemferding bij Eelde, eveneens leengoed van de Bisschop van Utrecht. Haar broers krijgen gezamenlijk de Prefectuur in Groningen en de bezittingen aldaar.
Van de verdeling van de erfenis zijn geen stukken bekend, maar het is af te leiden uit latere oorkonden waarin opbrengsten van het Sticht Utrecht staan vermeld.
NN trouwde met Hendrik I (de Crane) van Kuinre (afb. 1). Hendrik is geboren omstreeks 1160, zoon van Hendrik van Cunre van Urk en NN van NN. Hendrik is overleden omstreeks 1215, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook vermeld als Hendrik de Crane, maar waarschijnlijk een onjuiste beoordeling van de vermelding "Crue" in de oudste oorkonde. Dit zal Cunre moeten zijn.
Geschiedenis van Friesland; MD Teenstra: 1195 Hendrik de Kraan, graaf van de Kuinder. (blz 121). Hendrik gedroeg zich als graaf in het gebied langs de zuidkust van Friesland.Hij was borggraaf van de Kuinder en waarschijnlijk ook van Urk en Emelweerd, een leen van de bisschop van Utrecht. Deze bisschop had samen met de graaf van Holland de grafelijke rechten over het Friesland tussen Vlie en Lauwers verkregen. Toen Willem (zonder land) terugkeerde van een roemrijke tocht naar Palestina vond hij het vaderlijk erfgoed verdeeld. Door tussenkomst van oom Boudewijn, toen bisschop van Utrecht, stond broer Dirk hem Friesland (tussen Vlie en Lauwers) af. Daar verdreef hij Hendrik de Crane van de grond die Hendrik onrechtmatig in bezit had en bouwde een sterk slot in Oosterzee om Hendrik in bedwang te houden.
Annales Egmondensis pagina 193: Bisschoppelijk leenman Hendrik van Kuinre neemt Willem van Holland gevangen omstreeks 1196. Willem van Holland was graaf van Friesland. Deze gevangenneming gebeurde op het slot ter Horst, waar Willem was uitgenodigd door zijn broer Dirk van Holland. Aan tafel, onder de ogen van Dirk, nam Hendrik de Crane Dirks broer Willem gevangen. Dirk was dus kennelijk de opdrachtgever. De aanleiding was de openlijke steun die Willem verleende aan graaf Otto van Gelre, de vijand van Dirk.
Zie verder: Algemene Geschiedenis des Vaderlands door JP Arend, tweede deel 900-1581; 1841 JF Schleijer Amsterdam.

OSU0567;1204; Hendrik van Kuinre krijgt zijn goederen en rechten terug die hem door graaf Willem van Friesland waren ontnomen. (=de borg te Kuinre en bijbehorende rechten)
OSU0568; 1204 Bisschop Diederik vergunt aan de bewoners van Holtpade een parochiekerk te stichten.
Getuigen: Hendrik van Kuinre, Herman van Voorst, Arnold van Ruinen, Bernard Benzinck, Arnold Wilde, Hugo en Wigher Storm, Engelbert Merekinck.
Deze Hendrik van Kuinre moet wel dezelfde persoon zijn als de twee jaar later vermelde Hendrik van Norch. Het familiewapen van Norch is gelijk aan het familiewapen van Kuinre.
ogd0043 datum 1206 of 1207. Theodoricus, bisschop van Utrecht, verklaart van Fredericus, abt van Ruinen, de kerken van Steenwijk en Borne verkregen te hebben alsmede de kapel van Westerbork benevens enige tienden voor enige tienden in ruil tegen de kerk van Beilen.
Genoemd worden: Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Storm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch (Radinc bij Vollenhove?), Randulfo ?, Hendrik van Norch, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bunne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
OSU0601; 1211; Bisschop Diederik schenkt, voor zijne memorie, aan het klooster te Ruinen de tienden uit een huis te Volenhove, dat het klooster reeds lang bezeten had. Getuigen: Hendrik van Groningen, Johan van Vollenhove priesters, Folkert van Coevorden, Hendrik van Kuinre, Hugo Storm, Arnold Wilde, Hugo Donker, Gijsbert, Walter, Godfried, Gosewijn, Arnold van Ruinen, Otto, dienstmannen.
Oorkondenboek Sticht Utrecht nr. 613.
1213; De elect Otto schenk aan de horige lieden te Wilsum en Zalk op het Veen, die wonen op hoeven van Diederik en Hendrik van Buckhorst, dezelfde vrijheid die de burgers van Zalk, Zwolle en andere steden en dorpen in de omtrek genieten. Dirk en Hendrik zullen hofsteden verpachten en het lagere gerecht uitoefenen.
Getuigen: Hendrik van Kuinre, Gijsbert en Egbert van Amstel, broers, Herman van Voorst, Wolter van IJsselmuiden, Arnold Loef, Steven van Bosinchem, Arnold de Wilde, Thicard schulte van Vollenhove, en vele andere goede lieden.

Elders gepubliceerd: Henrici NORCH. Familiewapen: in veld van zilver vijf linker schuinbalken van keel.
Genoemd in 1206.(drs. O.D.J. Roemeling, ’Adelijke geslachten in de ME in Drente’, NL 1973).

De Heren van Kuinre waren de ergste zeerovers van Noord Nederland, te vergelijken met roofridders als Zweder van Bentheim, Herbrun van Putten (’de gesel der Veluwe’) en Zweder van Voorst. Hun kasteel lag op een uitermate strategische locatie ten opzichte van de Hanzeroutes naar het Oostzeegebied. Kooplieden uit onder ander Danzig (Gdansk) en Hamburg werden nogal eens opgebracht en voor losgeld op het slot te Kuinre vastgezet. Aldus de tekst in http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuinre.

De Heren van Kuinre waren ridders, maar anderen vonden hen rovers. Zij leefden in de tweede helft van de Middeleeuwen, in een tijd dat er veel gehandeld werd tussen de Hanzesteden. In de Noordoostpolder zijn resten gevonden van 2 burchten. Deze kastelen stonden aan beide kanten van de oude rivier de Kuinder of de Tjonger.
De oudste burcht werd gebouwd rond 1200. Maar toen de Zuiderzee steeds groter werd, dreigde het kasteel te worden weggespoeld. De Heren van Kuinre moesten verhuizen. Even verderop bouwden ze een nieuw kasteel. Hoe die kastelen er precies uitzagen weten we niet. In de polderbodem zijn resten van fundamenten en voorwerpen als wapens, potten en bekers teruggevonden.
De Heren van Kuinre waren niet geliefd bij de handelaren van de Hanzesteden. De ’heren’ namen de vracht of het schip van de handelaren soms in beslag. In ruil voor losgeld konden ze hun eigendommen terugkrijgen. Soms zonken de handelsschepen ook wel op de Zuiderzee. In Flevoland zijn 14 wrakken gevonden van deze handelsschepen. Die handelsschepen worden ook wel koggen genoemd.
(Uit: http://www.nieuwlanderfgoed.nl/studiecentrum/canon-van-flevoland/de-heren-van-kuinre-en-de-hanze,-1200-1500)

„Heren van Kuinre waren geen roofridders”
04-10-2011 11:13 | Gerco Verdouw
Akkerbouwer en historicus Evert de Boer (66) vond eens een middeleeuws kanon in zijn land in Luttelgeest. Misschien was het wapen wel ingezet in de strijd tegen de burcht van Kuinre, een paar honderd meter verderop.
Een tochtje maken door de Noordoostpolder is op een zonnige nazomermiddag geen straf. Op de uitgestrekte akkers vreten combines, hakselaars en andere oogstmachines zich een weg door de rijpe gewassen. Tractoren met grote kiepkarren laten stofwolken achter als ze het graan, de mais en de aardappels wegbrengen.
Interessant wordt het tochtje als Evert de Boer meerijdt. De akkerbouwer uit Luttelgeest weet niet alleen alles van aardappels en uien af, hij kan ook vertellen wat er onder de vruchtbare voormalige zeebodem te vinden is. „Die interesse voor archeologie zit in de familie. Ik ben geboren in Wons, in het westen van Friesland. We woonden op een afgegraven terp. Mijn grootvader en vader vonden allerlei interessante dingen in de grond.”
De Boer verhuisde in 1952 als zevenjarige jongen naar de Noordoostpolder. Zijn vader begon een boerderij vlak bij Schokland. „Daar is mijn belangstelling voor de archeologie gewekt. Er kwamen in die tijd zo veel dingen uit de grond. Mijn zoon heeft er zijn beroep van gemaakt, hij is regioarcheoloog van Zuidoost-Utrecht.”
De Boer wijst naar het stuk land waarin hij het kanon uit de middeleeuwen vond. „Het stond waarschijnlijk op een schip dat ten strijde trok tegen de heren van Kuinre.”
De heerlijkheid Kuinre was aan het eind van de 11e eeuw ontstaan op de plek waar de rivieren de IJssel en de Kuinder in de Zuiderzee stroomden. De heren van Kuinre waren belangenbehartigers van de bisschop van Utrecht. Het liefst gingen ze echter hun eigen gang. De Boer: „Het was hier een onherbergzame, moerassige streek. De heren leefden van de jacht en de visserij.”
De van oorsprong Frankische gouwgraven bouwden tussen 1165 en 1197 een burcht aan de rand van de Zuiderzee. Een reconstructie daarvan is nog te zien in het Kuinderbos. De Boer laat het graag zien. Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 300 meter lopen naar de burcht. De spaarboog waardoor bezoekers de burcht betreden, valt het meest op. „Vanwege de vorm denken de mensen dat dit een poort is, maar de naam spaarboog zegt het eigenlijk al: deze boog is gemaakt om stenen uit te sparen, want die waren in deze streek van veen en water erg duur.”
http://www.refdag.nl/nieuws/regio_2_210/heren_van_kuinre_waren_geen_roofridders_1_593040
Kinderen van NN en Hendrik:
1 [waarschijnlijk] Hendrik van Steenwijck, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.
2 Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.
3 Menso (ter A) van Kuinre van Roden, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1 Hendrik van Steenwijck is geboren omstreeks 1180, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik I (de Crane) van Kuinre en [waarschijnlijk] NN van Sepperothe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4). Hendrik is overleden vóór 1218, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook vermeld als Hendrik van Oric.
Vermeld in een oorkonde van 1206 als getuige, samen met Johan van Vollenhove, Wolter van Coevorden, de broers Menzo en Roelof van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Polle, Hugo Sturm (Calthorne bij Diever), Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Rudolf, Hendrik van Norch, Walter Radink, schulte Bartold (van Eelde), Gelmer van Ide, Werenzoon van Bunne, Egbert van Hof, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
Overige vermeldingen;
Vermeld staat een Heinricus Oric in een oorkonde van omstreeks 1219 uit het Donaugebied.
In een oorkonde van omstreeks 1220 uit dezelfde streek, waarin veel dezelfde getuigen voorkomen, wordt vermeld een Heinrich nagelle. In een derde oorkonde, ook uit 1220 staat vermeld Nagillin als plaatsaanduiding.
De vermelde personen kunnen eventueel gelezen worden als Hendrik van Urk en Hendrik van Nagele en zijn dan waarschijnlijk één en dezelfde persoon. Nagele was omstreeks die tijd de havenplaats van het gebied Urk.
De oorkonden staan vermeld in de Monumenta Boica, volumen primum, monumenta Garsensia, codex traditionum op blz 45 en 46.
De hoofdpersoon in de eerst vermelde oorkonde is ridder Wernher van Berg, die voor het zieleheil van zijn vrouw Gertrudis 13 solidi schenkt aan de kerk/klooster van Garzense. (Garst of Carsten onder Passau) (Vrije vertaling, er kan wat anders bedoeld zijn)
De heren van Berg hadden belangen in dit gebied. In een oorkonde van 1150 ontneemt de hertog van Beieren, op verzoek van zijn broer Koenraad, bisschop van Passau, Adelbert van Berg de voogdij van St Pölten en geeft hem hier andere goederen voor terug. (Urkundenbuch des Landes ob der Enns volume 2; 777-1189)
Als getuigen in de oorkonden van 1219/1220 worden behalve Werner van Berg en Hendrik van Oric/Nagele nog heren van Tanne, van Aich, van Gibinge, Perkheim, Chazbach, genoemd, allen uit het gebied Passau. De oorkonde zal dus waarschijnlijk in dat gebied zijn opgemaakt.
In "Ostereichischer"Geschichtsforscher"1841 staat een artikel van Viktor Freiherr Handel-Mazzetti over "Uber die Vögte von Perg" , en hieruit mogen we opmaken dat de hierboven vermelde Adelbert van Berg tot de familie Perg behoort.
Onduidelijke naamsvermelding in oorkonden kunnen tot verwarring leiden.
Uit andere stukken blijkt dat de naam Nageli als familienaam ook in het bisdom Passau voorkomt. We mogen dan ook aannemen dat Hendrik van Oric een verschrijving is in deze oorkonden en dat er geen banden bestaan tussen het gebied Urk en het gebied Passau.
Hendrik trouwde met Evese van Oosterwolde. Evese is geboren omstreeks 1180.
Notitie bij Evese: In een oorkonde van 1218 vermeld als weduwe van Ostwalt. Ds. J W Schaap zegt in zijn artikel over het adellijke geslacht Reding, gepubliceerd in 1966, dat met Ostwalt Oosterwolde wordt bedoeld.
Kinderen van Hendrik en Evese:
1 [waarschijnlijk] Ghiselbertus van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.1].
Notitie bij Ghiselbertus: In een oorkonde van 1218 staan als voogden van de zoon van Nicolaas en Ida vermeld: Ghiselbertus, Hugo Dunker, Hermannus Clince en Rodulfus Rocke. Deze personen zijn dus verwanten van beide, waarschijnlijk broers van beide of van beide ouders. Op basis van de vermelde volgorde zijn Gijsbert en Hugo een van Steenwijck en Herman en Rudolf van dezelfde familie als Ida.
2 [waarschijnlijk] Hugo Dunker van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.2].
Notitie bij Hugo: In een oorkonde van 1218 staan als voogden van de zoon van Nicolaas en Ida vermeld: Ghiselbertus, Hugo Dunker, Hermannus Clince en Rodulfus Rocke. Deze personen zijn dus verwanten van beide, waarschijnlijk broers van beide of van beide ouders. Op basis van de vermelde volgorde zijn Gijsbert en Hugo een van Steenwijck en Herman en Rudolf van dezelfde familie als Ida.
3 [waarschijnlijk] Coenraet van den Goere van Steenwijck, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.
4 [waarschijnlijk] Nicolaas van Steenwijck, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.4.
5 [misschien] Reinerius van Orio (Oric) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.5], geboren omstreeks 1220. Reinerius is overleden na 1280, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Reinerius: Uit: Het bisdom Utrecht en het graafschap Holland onder kerkelijke ban (1280-1283) G H M Delprat; Naar onuitgegeven bescheiden berustend in het rijksarchief.
Vermeld in het najaar van 1275 als praepositus clavarii collectorum decimarum, (busbewaarder van de inzamelaars der tienden) over de aartsbisdommem Keulen, Maagdenburg, Bremen en de Pommerse diocese Kamin. Krachtens een pauselijke lastbrief was deze hoge kerkambtenaar mede belast met de invordering der tienden in ons land. Uit het bewaard gebleven register blijkt dat hij de tienden inde over de archidiaconaten Oldenzaal, van Deventer, van Emmerik, waaronder de abdij Elten; over de decanaten van Zuid Holland, van Tiel, van Kennemerland, van Zuid Beveland, van de Betuwe, van de Schelde, van Noord Holland, van Sommerland waaronder Oost Voorne, Niland en Sommerland met West Voorne, over het kapittel van Zutfen, de proosdij van Sint Pieter, van de Domkerk, van St Salvator, van St Marie, van St Jan, over het monasterium St Pauli, de abt van Oostbroek, de grootste proosdij bij Utrecht, de abdij van Middelburg, Drenthe en over het choorepiscopaat, waaronder Benscoep en Judifaas (Jutfaas). Uit Friesland en Groningen worden geen opgaven vermeld.
Hij is mogelijk een verwant van Coenraad van Oric. Hij is hier vermeld om hem in beeld te houden.
Oorkonde nr. 1836 Sticht Utrecht dd 24 september 1276; Reynerius de Orio, door de paus tot collector der tienden benoemd in de provincieen Keulen enz.; bepaalt het bedrag er van voor de vijf kapittelen en de abdij van St Paulus te Utrecht, op aanwijzing van de elect Jan en de aartsdiaken Engelbert van Luik, op 200 ponden goede Stichtse penningen.
28 februari 1277; Paus Johannes XXI stelt Reinier de Orio, proost te Chiavasso, aan tot collecteur der tienden van het Heilige Land in de kerkprovincieen Keulen, Bremen en Maagdenburg en in het bisdom Kamin.
5 mei 1280: Reynerus de Orio, pauselijk collecteur, ontslaat de elect Jan van het banvonnis, hem opgelegd wegens het inhouden van tiendgelden.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3 Coenraet van den Goere van Steenwijck is geboren omstreeks 1200, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1) en [misschien] Evese van Oosterwolde. Coenraet is overleden in 1227, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Coenraet: Een Coenraet van den Ghore wordt voor het eerst vermeld in de "Narracio", ridder onder bisschop Otto van Utrecht en gesneuveld in de slag bij Ane in 1227.
Ook vermeld als Coenraad van den G(h)oere / Utengore.
Kind van Coenraet uit onbekende relatie:
1 Hendrick Papinc van Steenwijck, geboren omstreeks 1225. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1 Hendrick Papinc van Steenwijck is geboren omstreeks 1225, zoon van Coenraet van den Goere van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3). Hendrick is overleden na 1262, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Vermeld in een oorkonde van omstreeks 1225 in een lijst van inkomsten van het kapittel van de Dom te Utrecht. Vermelde personen:
Egbert van Groningen, Rudolf, Leffert, Menzo, Thezo, Johannes, (allen van Groningen?), Johannes van Haerlo (Peest), Stephan van Tuten, (Gieten, de Veenhof) Herman van Laar, Johannes van Ruinen, Lubbert van Dalen, Philip, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Huffelt (Uffelte), Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodericus van Boekhorst, (Zalk), Rudolf van Peedse (Peize), Menso, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, schulte Bartold,(van Eelde), Bernard ten Roden, Hendrik Papinck, (van Steenwijck) Ludolf de Crunen (Kuinre), Lubbert van Banen, (Bunne), Egbert van Haerlo en Lubbert van Ring.
Zie ook GENI.com. Resultaten niet voorzien van bronnen.
Vermeld in een oorkonde van 15 augustus 1251, regest nr 26 archief Dickninge, waarin Hendricus, bisschop van Utrecht verklaart dat Henricus, gezegd Pape, en Bernardus Benzinc aan hem opdragen de tienden van het huis van Henricus en het huis van Fredericus bij Appelscha, die hij in eigendom schenkt aan de abdij in Ruinen; en in ruil daarvoor aan hem overdragen het huis Plunpinc bij Paaslo, dat hij daarop in leen geeft aan Bernardus Benzinc.
Komt als getuige voor in een oorkonde van 1258, betreft verkoop tienden aan het klooster te Ruinen van Rentinghegoed, bezit van Arnold genoemd Wilde van Vollenhove, verder vermeld Theodericus genoemd Wilde van Vollenhove en getuigen Herman van Voorst, Hendrik van Almelo, Gijsbert van Buckhorst en Arnold van Almelo, allen ridders.
Komt voor in een oorkonde van 1262, waarin hij verklaart met vrouw en zoon onder toestemming van zijn leenheer Otto van Bentheim aan het klooster te Ruinen een hof te Eemster verkocht te hebben, in gebruik bij Nicolaus. Getuigen de priesters Willem van Diever, Thithard van Dwingelo en Johan van Beilen, de ridders Bartholomeus van Ruinen, Roelof van Ansen, Folker van Echten en Helprich van Vollenhove.
Hendrick trouwde met Swaneke.
Kind van Hendrick en Swaneke:
1 Herdradus van den Ghore van Steenwijck, geboren omstreeks 1245. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1 Herdradus van den Ghore van Steenwijck is geboren omstreeks 1245, zoon van Hendrick Papinc van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1) en Swaneke.
Notitie bij Herdradus: Zie Middelnederlandse Geografie op www.rodinbook.nl
De naam Herdradus of Herdrad is nauw verbonden aan het klooster Bloemkamp, gesticht in 1191 vanuit het klooster Klaarkamp. De monniken Tethardus, Herdradus en Sybold staan vermeld als de stichters.De eerste twee namen komen we tot nu toe in oorkonden verder niet tegen. Mogelijk is Herdradus hetzelfde als Gerhardus.
Kinderen van Herdradus uit onbekende relatie:
1 Coenraed van de Ghore van Kuinre, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.
2 Elisabeth van Steenwijck, geboren omstreeks 1311. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1 Coenraed van de Ghore van Kuinre is geboren omstreeks 1300, zoon van Herdradus van den Ghore van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1). Coenraed is overleden na 1354, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Coenraed: Coenraad bezat vele goederen in en om Steenwijk., zoals de Coenraedshof en de Coenraedsmate. Hij noemde zich naar het aan Steenwijk grenzende goed "De Goere". Een oorkonde van 22 maart 1260 vermeld dat bisschop Henrick van Vianden de "Gore" schonk aan meester Arnold, hoofdpriester van de kerk te Steenwijk, om er een huis te bouwen. Hij is het waarschijnlijk die later de deken van Oldenzaal wordt. De Gore zal als een landgoed zijn ontwikkeld en als leengoed terecht gekomen bij Coenraed, een nazaat van de heren van Kuinre, Orch en Emelweert.
Het leven van Coenraad stond in het teken van oorlog en partijtwisten. Steenwijk raakte in handen van de Friezen en in Drenthe kalfde de invloed van de bisschop af, waardoor degenen die hem steunden het land moesten verlaten, terwijl hun goederen verbeurd werden verklaard.
Een oorkonde van 07-09-1324 vermeld de namen van Drentse edelen die bisschop Jan van Diest steunden tegen de Drenten. Het waren Henric van Norch, ridder, diens zonen Arend, Henric en Roelof, Roelof van Langelo, Menso van Echten, Gerrit Clencke en diens broer Jan, Otto van Norch, Volcker (van Dwingelo), de zoon van vrouw Ermgard, en diens broer Rutger, Coenraad van den Ghoere (van Steenwijk) en diens broer Jan en Echbrecht van Echten, knapen. Zij zouden de bisschop van Utrecht en het Sticht van Utrecht trouw dienen en bijstaan. Zij zouden de oorlogsbuit met de bisschop delen en nooit een overeenkomst met de Drenthen aangaan buiten de bisschop om. De bisschop beloofde op zijn beurt hetzelfde met twee aanvullende getuigen, Henric van Eelde en Herman Polman. Vele jaren moesten de ondertekenaars buiten Drenthe blijven. Ze werden "die lieden van Norch" genoemd. Zij stonden aan de zijde van de bisschop en Reinald van Coevorden was duidelijk hun tegenpartij.
Op 10-10-1340 verklaren Bertold Knas van Eelde, Bertold van Ansen, Otto Haertinghe van Haren, Otto Dusewolt van Dilgt, Alf Mensinge en Coenraed van den Ghoere dat zij 1000 mark vredegeld van de stad Groningen hebben ontvangen vanwege de Friezen die hun vriend upper Borch hadden "doodgeslaghen".
Coenraad van STEENWIJK (van Ghore),
07-09-1324 belooft hij met zijn broer Jan en andere Drentse edelen, bisschop Jan van Diest (1322-1340) bij te staan in de strijd tegen de Drenten wegens het geweld door hen aan het land van Drente aangedaan.
24-11-1325 is hij getuige als de bisschop van Utrecht het over de Drenten geveld vonnis laat aflezen.
25-03-1334 verkoopt Otto van Norch de tienden te Hooghalen, hij verzoekt zijn ’maghen’ Coenraad van den Goer en Herman Polleman mede te zegelen.
10-10-1340 verklaart hij met Bertold van Eelde en Bertold van Ansen van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen vanwege doodslag.
Kinderen:
1. Wibbe (van Ghore)
2. Roelof. Gegoed te Norch. 1375 ambtman van Drente. Gehuwd met Lamme Arentsdr. van Norch.
3. Jan VOS van de GOER. Noemt zich later de Vos van Steenwijk. Gehuwd 02-04-1354 met Hadewich van Ansen, Bertoldsdr.
4. Egbert van den GHORE (van Steenwijk). Pastoor te Westerhesselen (Havelte) en kanunnik te Steenwijk (1360-1386).
5. Agnes de GORE. Canonica van het Stift Vreden.
(J. de Groot, ’Het geslacht de Vos van Steenwijk’, NL 1937; J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981 en mr. A.N. baron de Vos van Steenwijk ’Het geslacht de Vos van Steenwijk’, NL 1959).
(Uit: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html)

Coenraad van den Goer.
Coenraad, zich noemende ,,in den Ghore” naar het gelijknamige goed bij Steenwijk en voorkomende in de akten met de namen. in den Ghore, van den Ghore, Utengore, de Gore, en van den Goer. Hij wordt vermeld van 1318 -1340 en is vermoedelijk nog in leven in 1354. Althans wordt dan zijn zoon Johan Vos van den Goer, later zich noemend Vos van Steenwijck, domicellus genoemd. Zijn zegel is gedeeld. De heraldische rechterhelft vertoont een palen-wapen met schildhoofd, de heraldische linkerhelft vertoont het huidige wapen van het geslacht de Vos van Steenwijck, een wapen waarmee reeds eerder de van Norch’s zegelen, als eerst bekenden, ridder Hendrik van Norch 1302-24 en Otto van Norch 1316-35. Volgens de regelen van de heraldiek is in het algemeen de heraldische rechterhelft het vaderswapen, de heraldische linkerhelft het moederswapen. De moeder van deze Coenraad zou dus een Norch geweest zijn, waarmede tevens de verwantschap tussen Coenraad en Otto van Norch verklaard is 17). Daar waar de kinderen van Coenraad de naam van den Goer laten varen en de naam van Steenwijck aannemen, ligt het om deze en andere redenen voor de hand in het vaderswapen het wapen der 13de eeuwse Steenwijck’s te zien. De geslachtsnaam van den Goer komt in de 13de eeuw niet voor, echter wel een goed van die naam gelegen bij Steenwijk. Ook thans nog ligt er een gehucht Goor onder Steenwijkerwold. Op 22 maart 1260 schenkt bisschop Hendrik van Vianden aan meester Arnoldus, hoofdpriester der kerk te Steenwijk, het land genaamd Gore om daarop een huis met toebehoren te bouwen 18). Niet onmogelijk acht ik het, dat deze Arnoldus ( = Arent) tot het geslacht der Steenwijck’s behoorde en dezelfde is als de magister Arnoldus de Steenwijck, die deel uitmaakte van het kapittel van de St. Plechelmikerk te Oldenzaal 19).

In de Kamper Schepen Akten komen we Coenraad niet minder dan 11 maal tegen in de periode 1318-1327, altijd in gezelschap uan Norch’s en Clenke’s.
In 1324 beloven hij, zijn broer Jan, vele Norchen en andere Drentse edelen, bisschop Jan van Diest bij te staan in de striid tegen de Drenten ..wegens het geweld hun door het land van Drenthe aangedaan 20).
In 1325 is hij getuige als de bisschop van Utrecht het over, de Drenten gevelde vonnis laat aflezen 21).
Dat de strijd hiermee niet geëindigd was blijkt o.m. uit een akte van 10 oktober 1340 waarin hij met Bertold Knas van Eelde, Bertold van Ansen e.a. verklaart van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen wegens een doodslag 22).
Als Otto van Noch 25 maart 1334 zijn tienden verkoopt aan de abt van Ruinen en Dikninge verzoekt deze zijn ,,maghen” (verwanten) Herman Polleman en Coenrade van den Goer mede te zegelen 23).
Dat we in Coenraad van den Goer de vader moeten zien van de broers Johan Vos van den Gore alias Vos van Steenwijk, Roelof van Steenwijck en Egbert van de Ghore alias van Steenwijck, priester, acht ik bewezen op grond van de volgends gegevens:
a. zowel Johan als Roelof noemen een zoon Coenraad, naar het gebruik van die tijd de oudste zoon de voornaam van vaders vader te geven. Van Coenrand Johanszoon is het bekend, dat hij inderdaad de oudste zoon was. De voornaam Coenraad kwam in geen andere Drentse en Overijsselse adellijke geslachten van die tijd voor;
b. de overgang van de naam Goer in Steenwijck bij althans twee broeders ;
c. het vererven van Batinghe, dat in leen werd gehouden door Jan Pipe, Coenraad’s broer, aan zoon Johan;
d. een mededeling van Picardt 24), dat een Coenraed de Vos van Steenwijck in 1315 Batinghe zou hebben gesticht;
e. een mededeling van van Rhemen 25), dat een Conraedt de Vos van Steenwijck in 1330 oorlog voerde tegen de Drenten en Friezen.
In ,De Ned. Leeuw” 1937 komt J. de Groot tot de conclusie, dat Coenraad van der Goer stamde uit het geslacht der graven van Goor. In ,,De Ned. Leeuw” december 1938 bestrijdt Jhr. Dr. Th. van Rheineek Leyssius deze conclusie terecht. Niets wijst op deze afstamming behalve een zekere overeenkomst tussen het palenwapen uit het zegel van Coenraad en het wapen van de gemeente Ameyde, oudtijds een bezit der graven van Goor.

07-09-1324 belooft hij met zijn broer Jan en andere Drentse edelen, bisschop Jan van Diest (1322-1340) bij te staan in de strijd tegen de Drenten wegens het geweld door hen aan het land van Drente aangedaan.
24-11-1325 is hij getuige als de bisschop van Utrecht het over de Drenten geveld vonnis laat aflezen.
25-03-1334 verkoopt Otto van Norch de tienden te Hooghalen, hij verzoekt zijn ’maghen’ Coenraad van den Goer en Herman Polleman mede te zegelen.
10-10-1340 verklaart hij met Bertold van Eelde en Bertold van Ansen van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen vanwege doodslag.

17) O.B.G.D. no. 336.
18) O.B.U. 111 no. 1518.
19) Geerdink, Calendarium en Necrologium van de St. Plechelmikerk te Oldenzaal.
20) O.B.G.D. no. 282 en 253.
21) O.B.G.D. no. 293.
22) O.B.%.D. n o . 3 6 2 .
23) O.B.G.D. no. 336.
24) J. Picardt. Chronyk der Lantschap Drent11 p. 208
(Uit: http://www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/i182898.htm )
Coenraed trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1330 met NN van Ansen, ongeveer 30 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Peize. NN is geboren omstreeks 1300, dochter van NN (Cyse??) van Ansen.
Kinderen van Coenraed en NN:
1 Wibbe van Steenwijck. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.
2 Roelof van Steenwijck, geboren in 1331 in Steenwijk. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.
3 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck, geboren omstreeks 1333 in Steenwijk. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.
4 Egbert Van de Ghore van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.4], geboren omstreeks 1343. Egbert is overleden in 1386, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Uit: windgenealogie.org
Egbert van den GHORE, priester te Westerhesselen (Havelte), geboren ca 1325, zoon van Coenraad van den GOERE / UTENGORE (zie 6411) en N.N. van ANSEN.
Egbert bleef kinderloos.
5 Agnes de Vos van Steenwijck, geboren omstreeks 1350 in Coevorden. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1 Wibbe van Steenwijck, dochter van Coenraed van de Ghore van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1) en NN van Ansen.
Notitie bij Wibbe: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Wibbe trouwde met NN van NN.
Kind van Wibbe en NN:
1 [waarschijnlijk] Hendrik van Steenwijck, geboren vóór 1407. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1 Hendrik van Steenwijck is geboren vóór 1407, zoon van NN van NN en [waarschijnlijk] Wibbe van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1). Hendrik is overleden na 1432, minstens 25 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Request van 11 april 1428 archief Dickninghe.
Hendrik de Vos van Steenwijc draagt over aan de abdij van Dickninghe 2/3e van de halve grove tiend over de Stapelinger, Emptener en Holeweder marken, over de hof in de Holewede en over Hendrik Lubbertszoon marke in de kerspelen van de Overreest, Yhorst, en Blijdenstein, tussen de Reesterstroom en de marke van Echten en tussen de Ae te Blijdenstede en de Havixster en Schiphorster marken; en van de halve grove tiend over Blomendale, de Rumte, de Ramhorst, Vlederyngen, de Vaart en de Cralinger marke in de kerspelen van Meppel en de Yhorst, tussen de Ae te Blijdenstede en de Reesterstroom, met uitzondering van de tienden in de Meppeler marke; - waarvan 1/3e is van Bertold Hagens. Met medebezegeling ten teken van goedkeuring door de leenheer, Arent van Steenwijck.
5-10 maart 1431, archief Dickninghe.
Hendrik de Vos van Steenwijck draagt over aan de abdij te Dickninge zijn smalle tienden nl. 1/3e van de halve tiend (waarvan 1/3e behoort aan zijn neef Arent de Vos van Steenwijck en 1/3e aan Bertold Haxens en diens zuster) bij de Reesterstroom van Meppeler marke hent in (overgaand in) Stapelinger marke en voort over Emptinge marke, de Haleweide en de Hof over dunninge marke met de Wijk, en voort over Haverstinge en Cralinge marke, als deze marken voornoemd gelegen zijn in het kerspel van de Yhorst; en voort over Waardinge en Rumptinge marke en de Ramhorst, Vledderinge en in de Bloeminger marke, zoals die gelegen zijn in het kerspel Meppel; en voorts over Broekhuizer marke, die voornoemde abt toebehoort en gelegen is in het kerspel Blijdenstede; voorzover deze voormelde marken gelegen zijn tussen de Reesterstroom en de Ae bij Blijdenstede en de Koekanger Ae en de Reesterstroom voornoemd en de marke van Echten. En deze voornoemde smalle tienden met alles wat erbij behoort en de tienden over de Schiphorster marke in het kerspel Yhorst voornoemd, daarvan zullen de abt en de kloosterlieden voornoemd en al hun nakomelingen jaarlijks en tot in eeuwen van dagen bezitten, gebruiken en ontvangen uit alle huizen, hoeven en hofsteden die nu tyer tijd in deze marken en kerspelen aanwezig zijn en die er hierna nog bij zullen komen.
Met verklaring van de koper dat hij vroeger aan de abdij verkocht 2/3e van de halve grove tienden enz (zie hierboven 11-04-1428)
4 april 1432 archief Dickninghe.
Hendrik de Vos van Steenwijck verkoopt aan de abdij Dickninghe zijn smalle tiend bij de Reest in de kerspelen Overreest (Avereest) Yhorst, Blijdenstede en Meppel, behoudens detiend in de marke van Meppel; onder voorwaarde dat de opbrengst der tienden de eerste 2 jaren geschat zal worden en Hendrik de eventuele overwaarde zal ontvangen.
Hendrik trouwde met Elisabeth van NN.
Kinderen van Hendrik en Elisabeth:
1 Johan van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.1]. Johan is overleden op 17-10-1481.
Notitie bij Johan: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
2 Roelof van Steenwijck. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2 Roelof van Steenwijck, zoon van Hendrik van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1) en Elisabeth van NN. Roelof is overleden na 1456.
Notitie bij Roelof: Ook genaamd de Vos van Steenwijck tot Entinge.
11 mei 1456 archief Dickninge. Johan de Rotige te Dwingelo draagt voor buren van Dwingelo over aan Roelof die Vos van Steenwijck een rente van 1 stede Zwolsche mud rogge uit het goed in het kerspel van Dwingelo, door zijn vrouw bij huwelijk aangebracht.
Roelof trouwde met Hilletje van Ittersum. Hilletje is een dochter van Johan (Jan) van Ittersum en Agnes van Kampherbeek.
Kinderen van Roelof en Hilletje:
1 Agnes van Steenwijck, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.1.
2 Hendrik van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.1 Agnes van Steenwijck is geboren omstreeks 1450, dochter van Roelof van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2) en Hilletje van Ittersum. Agnes is overleden omstreeks 1485, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Agnes: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Agnes trouwde met Hendrik van Munster. Hendrik is geboren in 1435. Hendrik is overleden in 1510, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van Ruinen
Kinderen van Agnes en Hendrik:
1 Roelof van Munster [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.1.1], geboren in 1475.
2 Bernhard van Munster [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.1.2], geboren in 1480. Bernhard is overleden in 1545, 64 of 65 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.2 Hendrik van Steenwijck is geboren omstreeks 1460, zoon van Roelof van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2) en Hilletje van Ittersum. Hendrik is overleden omstreeks 1520, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Hendrik trouwde met Johanna van Heest. Johanna is geboren omstreeks 1460. Johanna is overleden omstreeks 1540, ongeveer 80 jaar oud.
Kind van Hendrik en Johanna:
1 Anna van Steenwijck, geboren omstreeks 1490. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.2.1 Anna van Steenwijck is geboren omstreeks 1490, dochter van Hendrik van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.1.1.2.2) en Johanna van Heest. Anna is overleden omstreeks 1560, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Anna: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Anna trouwde met Reinoud van den Clooster. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1 voor persoonsgegevens van Reinoud.
Kinderen van Anna en Reinoud: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2 Roelof van Steenwijck is geboren in 1331 in Steenwijk, zoon van Coenraed van de Ghore van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1) en NN van Ansen. Roelof is overleden op 06-12-1387, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore of de Vos van Steenwijck
Andere bronnen:
Hij is geboren rond 1331 in Steenwijk, Overijssel, Nederland.
Hij is overleden op 6 december 1387, hij was toen 56 jaar oud.
Heeft zich gevestigd op familiebezit (bij Coevorden, vermoedelijk Bensingegoed te Dalen). Opsomming van goederen die hij in leen had, vindt men in het "Registrum feodalium honorum ecclesie Trajectensis":
"item Rolof van Steenwijc hout Bensinge goet te Dalen. Item dat vierdel van den tienden to Dalen.
Item die twe olden hove to Norch, ende dat huys to Schultinghe mit al sinen toebehoren, alsie geleghen sijn in den kerspel to Norch. Item dat Eden in den kerspel to Norch, dat huys to Zibertinghe, dat huys to Hagheninghe, dat huys to Willemynge, ende dat huys to Weretinghe mit horen toebehoren. Item den berch (burcht) to Norch ende die watermole mit horen toebehoren. Item die boterpacht to Fenehusen. Item dat goet gheleghen is in der noerderziit der Nijer Ae mit sinen toebehoren. Item dat goet, dat Evert van Wilre te holden plach van heren Heynen van Norch. Item
dat huys to Hesselinghe op Steenwikerwolt. Item die twe hove van Anlo; ende daertoe dat broec, dat gheleghen is tusschen Eden ende Westerlande, dat gheheten is Edermark, myt al horen toebehoren". De Norchse goederen zal hij verkregen hebben door zijn huwelijk met Lamme van Norch, de enige overgebleven erfgename van deze goederen.
(O.B.G.D. nr. 699)
(Uit: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/I16227.php)
In het leenregister der goederen van de Utrechtse kerk blijkt, dat hij de voornaamste Norchse goederen heeft geerfd. Dit en het feit dat hij ambtman van Drenthe is, doet mij aannemen, dat hij de oudste der drie broers is. Uit genoemd leenregister 28) blijkt dat hij in leen hield Bensigegoet to Dalen. Item dat vierde1 van den tienden to Dalen. Item die twe olden hove to Norch ende dat huys to Schultinghe met al sinen toebehoren, alsie gelegen siin in den kerspel to Norch. Item dat Eden, in den kerspel to Norch, dat huys to Zibertinghe, dat huys to Hagheninghe, dat huys to Willemijnge ende dat huys to Weteringhe, mit horen toebehoren. Item clie boterpacht to Fenehusen. Item dat goet dat ghelegen is in der noerder ziit der nyer Ae, mit sinen toebehoren. Item dat goet dat Evert van Wilre te holden plach van Heren Heynen van Norch. Item dat huys to Hesselinghe op Steenwiker Wolt. Item die twe hove van Anlo ende daartoe dat broec, dat ghelegen is tusschen Ede en Westerlande, dat gheheten is Edermarke, myt al horen toebehoren”.
Als getuige zien we hem optreden in akten van 1363, 1375, 1376, 1379, 1380, 1382 en 1384.
Hij komt hierin veelvuldig voor met Reinold IV van Coevorden en als diens leenman.
In 1375 zien we hem vermeld als "ambtman des landes van Drenthe” 29), een functie die later drost zou heten, vervolgens gouverneur en thans commissaris des Konings.

Op 7 september 1376 wordt hij genoemd in een oorkonde van Reinold van Coevorden.
Reinold van Coevorden verklaart Johan ter Hansouwe beleend te hebben met de tienden te Noordsleen.
Naar het origineel in het archief van het Huis te Peize, inv. no. 85, reg. 1 (R.A. Drenthe).
Wy Reynolt, juncker van Kovorden bekennet, dat in dessen opene breve, dat voer uns quam Goedert van den Hove unde heft uns upgedraghen den alinghen tenden tot Noertsclene, also de ghelegen is, den he holt van uns unde van unser herscap van Kovorde to vif markenleen, welken tenden vorscreven wy voert belenen met dessen openen breve Johanne tho der Hansouwe unde sijnen erfghenamen van uns unde van der herschap van Kovorde to holdene eerflike unde ummermeer tho Sutphenschen leen ende tot enen Sutphenschen punde. In orcunde unser manne Roloff van Steenwijc, Herdert de Rotinghe unde Herman Staels; hier waren voert an und over daer dit geschede Herman van Covorde, juncker van Selewert, Ecbert van den Grymberghe. In een tuych der waerheyt so hebben wy Reynolt vorscreven, unse seghele an dessen breef
ghehangen vor uns unde voer unse rechte erfghenamen vorghescreven. Ghegheven int jaer uns Heren dusent drehondert ses ende tseventich op unsen Vrowen avont nativitatis.
Aan het stuk hangt het geschonden zegel van Reinold van Coevorden.

1382; ogd699; Rolof van Steenwijc houd zijn leengoed (lijst leenmannen van het Sticht)

In 1387 wordt zijn zoon Arent als zijn leenopvolger door de bisschop van Utrecht beleend 30).
Hij zegelt met het huidige familiewapen en omschrift: S. Roelof de Steenwic. ----------------
28) O.B.G.D. no. G99.
29) O.B.G.D. -no. 638.
30) Bissch. arch. no. 272.
Roelof trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1350 met Lamme van Norch van Kuinre, ongeveer 25 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Lamme.
Kinderen van Roelof en Lamme:
1 Coenraad van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.1], geboren omstreeks 1360 in Dalen.
Notitie bij Coenraad: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)(van den Goer)
Pastoor te Dalen.
Request van 1 juli 1416 archief Dickninghe.
Coenraat die Vos draagt voor erfburen te Leggelo over aan Reynold van Echten een losrente van 6 stede Groninger mudden rogge uit het goed van Ymme Nisinghe in de marke te Leggelo.
2 Amele van Steenwijck, geboren omstreeks 1362. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.2.
3 Arent van Steenwijck, geboren omstreeks 1364 in Dalen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.
4 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.2 Amele van Steenwijck is geboren omstreeks 1362, dochter van Roelof van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2) en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1.1). Amele trouwde, ongeveer 46 jaar oud, in 1408 met Cyso Geusinge, ongeveer 18 jaar oud. Cyso is geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Cyso: Request van 5 mei 1413 archief Dickninghe.
Syso Geusinge en Amelt van Steenwijc, echtelieden, dragen voor buren te Ruinen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dickninghe 3 akkers land in de marke van Ruinen op Noordes resp. tussen akkers behorende tot Middendorp en de Nyenhove, Middendorp en Hadeblinge, en Hadeblinge en de Mudder.
Zie verder nr 198 dd 6 februari 1414, nr 199 dd 7 februari 1414. 218 18 mei 1420.
Op 7 september 1424 dragen Cyzo en Amele voor buren te Eelde over aan de abdij van Dickninghe een pacht van 4 stede Groningermaat mudden rogge uit hun goed Weygeringhe in de marke van Eelde, binnen 10 jaren te lossen met land in de marke te Ruinen op de Zuides en in de Oostermaden en in de Elsbroek tegen hun wil in gebruik bij Hendrik Capperdes.
Uit een oorkonde van 15 juni1413, archief Huis Westervelde:
Syze Goes(inge) verklaart te hebben verkocht aan Allard Gademinghe en zijn vrouw Yda te Donderen een rente uit Hovinge-goed te Vries, bestaande uit twee mud winterrogge, drie kannen wijn, een spint en een half mud zomerrogge en vijf schat en een spint havermolt. Bovendien verklaart hij hem nog een rente te hebben verkocht uit Bensinge-goed te Vries, bestaande uit vijf kannen winterrogge, een achtste deel zomerrogge en vijf spint havermolt Voor deze twee renten heeft hij Allard de stok gelegd voor buren uit Vries. Bezegeld door Syze Goesinge.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3 Arent van Steenwijck is geboren omstreeks 1364 in Dalen, zoon van Roelof van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2) en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1.1). Arent is overleden omstreeks 1433, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Arent: Extra informatie .
In 1387 wordt hij vermeld als broer van Johan van Steenwijck en neef van Johan de Vos van Steenwijck en diens zoon Coenraad 47)
Na de dood van zijn vader in 1387 wordt hij beleend met de Norgse goederen. “Het zijn de goederen, die heer Hendrik van Norch van het sticht te houden placht” 48)
In 1395 is hij onder de Drenten, die de bisschop van Utrecht als hun heer huldigen 56)
In 1402 treedt hij op als getuige van zijn zwager ("boele") Albert van Ansen 49)
Hij behoort tot de schildboortige mannen”, die in 1408 op 5 februari moeten getuigen in het proces van Mensinge te Roden50)
Met zijn neven Coenraad en Reinolt de Vos behoort hij tot de Vetkoopers die op zondag na L.Vr. Exaltatio 1415 Groningen veroveren op de Schieringers. Ze waren uit deze stad verbannen en naar Emden uitgeweken, toen de Schieringers op 23 okt. 1413 deze stad in hun macht brachten 51)
Op 3 november 1415 beloven Coenraad de Vos, Arent van Steenwijck e.a. burgemeesteren, Reynalt de Vos e.a. raadslieden der stad Groningen aan bisschop Frederik van Blankenheim niet meer te zullen toelaten de heren, die het Sticht kwaad kunnen doen, b.v. Reinold van Coevorden, Menno van den Broeke, de gemene Friesen of het een of ander land van Friesland, en dat de stad Groningen niets vijandigs zal aanvangen tegen zijn heerschappij over Coevorden of het land van Drenthe, blijvende echter alle vroegere overeenkomsten tussen den bisschop en de stad van kracht 52).
Hierop volgt een nieuw conflict van de Groningse Vetkoopers met de bisschop van Utrecht. Laatste weet de keizer voor zijn belangen te winnen, die de rijksban uitspreekt over de Groningers.
Op 15 mei 1419 heeft de verzoening tussen de Vetkoopers en de bisschop plaats en wordt de ban opgeheven. Te vinden in Ostfriesisches Urkundenbuch nr. 268. Schiedsgesprech zwischen Otto ten Brook und andere und die acht befindliche fetkoopers und die volmachten des Könogs Sigismund. Aanwezigen o.a. Dodo provoost van Hemelen, Jacobus Tuynenman kanunnik te Deventer, Syward Wyarda, Tydeko Uninghe, Petrus van Aersen, als minnelijke scheidsmannen vanwege heren Syfrido van Wemdingen, ridders en de heer Nicolas Bontzlow enz. enz. verder, Arent van Steenwijck, Reynold Vos, Herman Hiddingh, Johan die Lunsche van Winden, Cyse Guesing.
Op 7 augustus 1425 zegelt hij met anderen namens de Ridderschap van Drenthe het verbond met Salland, Twenthe en Vollenhove tot steun aan de postulaat Rudolf van Diepbolt. Wederom treedt hij op voor de Ridderschap van Drenthe als op 6 okt. 1426 ook het Nedersticht zich met het Oversticht ten dezen verbindt en de tegencandidaat, Sweder van Culemborch als bisschop ontzegt 53)
In 1428 en 1431 komen we hem nog tegen als leenheer van en getuige voor Hendrik de Vos van Steenwijck, zijn neef.
--- 47) O.B.G.D. no. 778. 48) Bissch. arch. no. 272. 49) Magnin. Onderzoek naar de adel van het geslacht de Vos van Steenwijk in de drie laatste jaren der XIVde eeuw, p. 49. 50) Tijdrekenkundig register op het Oud Provinciaal Archief van Overijssel (T.R.O.) B p. 162. 51) Nieuwe Drentse Volks Almanak (N.D.V.A.) lS91 n. 209 en Diest Lorgion, Gesch. der Stad Groningen. ’ 52) T.R.O. F o. 223. 5aj N.D.V.A. 3591, 13. 224 e.o. 54) Arch. Dikninge R 245 en 258.

Hij is geboren rond 1364 in Dalen, Drenthe, Nederland.
Hij is overleden voor 2 augustus 1433, hij was toen 69 jaar oud.
Werd na de dood van zijn vader beleend met de goederen te Norch en Dalen.
Wordt vermeld sedert 1382.
Hij trad op namens de Ridderschap van Drente, toen deze een verdrag aanging in 1425 met de Ridderschappen van Salland, Twenthe en Vollenhove, waarbij deze Ridderschappen hun steun toezegden aan Rudolph van Diepholt, bij diens strijd om de bisschoppelijke stoel.
De bisschop van Utrecht schold hem in 1417, die aan de zijde van de Schieringers stond, kwijt wat hij had misdaan. Door de keizer werd hij in de Rijksban gedaan, uit welke hij na lange onderhandelingen in 1419 werd ontslagen.
1408: Hij was een van de schildboortige mannen, die uitspraak moest doen in het proces -Mensinge te Roden. (Tijdrekenkundig register op het Oud Provincaal Archief van Overijssel T.R.O. B p. 162)
1415: Hij nam onder leiding van zijn neef Coenraad de Vos van Steenwijck, zij behoorden tot de Vetkopers, deel aan de verovering van Groningen en behoorde evenals deze enkele jaren tot de burgemeesters van die stad.
(Nieuwe Drentse Volksalmanak N.D.V.A. 1891 p. 209 en Diest Lorgion, Gesch. der Stad Groningen)
(Uit: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/I16208.php)

Uit Ostftirsisches Urkundenbuch:
Schiedsspruch zwischen Ocko tom Brock, Groningen und andern in der Acht befindlichen Vetkopern und den Bevolmächtigten des Könings Sigismund. Kampen 30 november 1419. Onder de aanwezigen o.a. Arent van Steenwijck, Reynold Vos, Herman Hiddingh, Johan die Lunsche van Winde, Bruno Clinge en Cyse Guesing.
Arent trouwde, ongeveer 42 jaar oud, in 1406 met Femme van Ansen. Femme is een dochter van Cyse (Cizo) van Ansen en Beatrix van NN.
Kinderen van Arent en Femme:
1 Johan (de oude) van Steenwijck, geboren omstreeks 1407. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1.
2 NN (1) van Steenwijk, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.
3 Albert van Steenwijck, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.
4 NN (2) van Steenwijck. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.4.
5 Johan (de jonge) van Steenwijck, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1 Johan (de oude) van Steenwijck is geboren omstreeks 1407, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3) en Femme van Ansen. Johan is overleden vóór 23-10-1460, ten hoogste 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Verkoopt in 1441 aan het convent van Assen de halve tiende grof en smal in de marke van Grollo in de buurtschap Schoonlo, een Borkels (Borculo) leengoed.
Verkoopt in 1443 een voet waardeel in de Dalermarke aan Egbert Buser.
Wordt op 22 oktober 1456 herbeleend met de lenen die in 1387 zijn voorvader Arend van Steenwijck hield, de twee olde hoven te Norch enz., terwijl na zijn dood 23 oktober 1460 zijn zoon Egbert werd beleend.
Johan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1436 met Hadewich Mulert.
Kinderen van Johan en Hadewich:
1 Egbert van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1.1]. Egbert is overleden vóór 12-08-1485. Egbert bleef kinderloos.
2 Arend van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1.2]. Arend is overleden vóór 1527.
Notitie bij Arend: Krijgt op 12 augustus 1485 de goederen in leen van zijn overleden broer Egbert.
Gaat uit die lenen ten behoeve van Herman van Voerst.
In 1527 wordt er een proces gevoerd voor de etstoel over zijn erfenis tussen Jacob van Uterwijck g/m Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck, zuster van Arendt en de erven van Johan van Steenwijck.
Arend bleef ongehuwd. Arend bleef kinderloos.
3 Bate van Steenwijck, geboren omstreeks 1445. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1.3 Bate van Steenwijck is geboren omstreeks 1445, dochter van Johan (de oude) van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.1) en Hadewich Mulert. Bate is overleden omstreeks 1470, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij Bate: Ook vermeld als Beatrix.
Was op huwelijkse voorwaarden gehuwd, opgemaakt op donderdag na st. margriet 1464. Ter bijstand aanwezig haar moeder en haar broer Egbert.
Uit: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I31533.php
Egbert van den Rutenberge, Arent Sloet en Tijman Morriaen als huwelijkslieden van Roleff van Echten en Albert van Steenwijck, Geryt van Yselmuden en Johan van den Cloester als huwelijkslieden van Bate Johansdochter van Steenwijck verklaren huwelijksvoorwaarden te hebben opgesteld tussen Roleff en Bate. Aan Roleff zal betaald worden door Wolter Stellinck 300 herenponden, door Gheert Mulert de olde 200 herenponden, en 700 herenponden door Hadewych Mulert, weduwe Johan van Steenwijck. Bate zal enige kleding krijgen. Bezegeld door de huwelijkslieden en door Ceyne Mulert. Origineel, met zes van de zeven zegels. 1464 juli 19, sdonredges nae sant Margarieten daghe der hilliger jonckfrouwen.
Bate trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1464 met Roelof van Echten, ongeveer 59 jaar oud. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.1 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van Bate en Roelof: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.1.3.2.3.4.4.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2 NN (1) van Steenwijk is geboren omstreeks 1410, dochter van Arent van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3) en Femme van Ansen. NN trouwde met Roelof Knasse. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van NN en Roelof:
1 Bartold Knasse, geboren omstreeks 1425 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.1.
2 Johan (de oude) Knasse, geboren omstreeks 1427. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.
3 NN Knasse, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.1 Bartold Knasse is geboren omstreeks 1425 in Westervelde, zoon van Roelof Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2). Bartold is overleden in 1492, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Bartold: 1480. Vermeld in een oorkonde van de abdij te Assen als schulte van Norch.
15 mei 1484: De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Was schulte van Norg 1487-1491.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.

In 1700 wordt de leenplicht afgekocht door Warmolt Lunsingh van Gerhard Sloet tot Canneveld en Singraven, met de Oldenhof, Oosterhavinge en Westerhavinge.
Bartold bleef kinderloos. Bartold trouwde met Gese Egberts.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2 Johan (de oude) Knasse is geboren omstreeks 1427, zoon van Roelof Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2). Johan is overleden omstreeks 1502, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: In 1450 vermeld; woonde op het erf Zybertinghe te Een. Vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Jan Bagiens of Baijens.
12 maart 1481; Johan Knasse en zijn vrouw zijn erfgenamen van Henrick Brinckinge en verkrijgen grond op de es van Vries van Ludekin Levinge van Zeyen. Johan Knasse bezit daar ook al grond.
9 juni 1484: David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, beleent Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van Timan Avinge) met Wrentinge-goed te IJde, ten behoeve van de Onze Lieve Vrouwe- en St. Bonifacius-vicariën in de kerk van Vries. Van deze belening worden uitgesloten de penningenpacht en het reeds verkochte erf, dat vroeger tot het goed behoorde. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Johan Stelling, Albert van Steenwijk en anderen. Bezegeld door de bisschop.
Oorkonde 15 mei 1484:
De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Verkrijgt na de dood van zijn broer Bartold in 1492 het leengoed in Een.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Oorkonde van 29 april 1498;
Johan Knasse verklaart verkocht te hebben aan zijn vrouw Henrick een half waardeel in de marke Lieveren, behorend tot het erf te Langelo dat hij reeds aan haar verkocht had. Maar aangezien er bij de stoklegging voor het erf te Langeloo geen buren uit Lieveren aanwezig waren, verklaart hij nu de stok wel aan haar gelegd te hebben voor buren van Lieveren, te weten Albert Sinninge, oude Johan Sinninge en anderen. Bezegeld door Johan Knasse en Luyken Campinge.
Johan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1460 met Hendrikje Tymens Aving, ongeveer 30 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1430, dochter van Tideman (Tymen) Avinge. Hendrikje is overleden na 1505, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde 25 april 1502:
Wigbold Lewe verklaart overgegeven te hebben aan Henrick Knasse (is weduwe van Johan Knasse) twee akkers op de es van Zeijen, waartegenover Henrick aan Wigbold afstaat Vordinghe-kamp. Wigbold verklaart voor zichzelf en voor zijn pachters zich het recht van overweg te hebben voorbehouden. Hij verklaart haar de stok hiervoor gelegd te hebben voor buren van Zeijen, te weten Henrick Levinge en Johan Levinge. Bezegeld door Johan ter Borch.
Oorkonde van 14 maart 1505:
Johan Schaffer, burgemeester van Groningen, oorkondt dat Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaard hebben voldaan te zijn door Rene, weduwe van Vreest, voor de helft van een rente van tien mud rogge,die wijlen Johan Knasse ten behoove van Vreest en zijn vrouw Reneke gevestigd had op al zijn goederen te Donderen in het kerspel Vries. De andere helft van die rente mag Rene innen, totdat Johan Knasse of zijn erfgenamen hem aflossen. Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaren Rene daarop te kwijten en tevens dat de weduwe van Johan Knasse, Hendrick Knasse, aan hen de andere helft van die rente heeft afgelost met 20 Bourgondische golden Rijns guldens en 20 Overlansche guldens en met de volle pacht (deze halve rente was Eetke aangeërfd door de dood van haar oom Vreest). Zij verklaren Henrick Knasse hiervoor te kwijten en haar de stok daarvoor gelegd te hebben voor buren van Donderen, te weten Johan Lunsche en Roelof Leerdinghe. Bezegeld door Johan Schaffer, burgemeester van Groningen.
Kinderen van Johan en Hendrikje:
1 Arend Knasse. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.1.
2 Willem Knasse [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.2], geboren omstreeks 1460. Willem is overleden na 1529, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Willem: Vermeld 1520-1529
3 Johan (de jonge) Knasse, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.1 Arend Knasse, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2) en Hendrikje Tymens Aving. Arend is overleden na 1548. Arend trouwde met N Hiddingh.
Kind van Arend en N:
1 Hendrikje Knasse [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.1.1].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3 Johan (de jonge) Knasse is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de oude) Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2) en Hendrikje Tymens Aving. Johan is overleden na 1531, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Johan: 31 mei 1511: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse de jonge (na de dood van zijn vader Johan Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Boldewijn van Voorst, Geerloch Putzeler en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
In 1524 verkoopt hij land in Roden samen met zijn vrouw Grete.
Is in 1531 lid van de etstoel van Drenthe namens Noordenveld en voert in dat jaar een proces met de buren van Norg.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1490 met Grete van NN.
Kinderen van Johan en Grete:
1 Johanna Knasse, geboren omstreeks 1495. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.1.
2 Bertha Knasse, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.2.
3 Hendrikje Knasse, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.1 Johanna Knasse is geboren omstreeks 1495, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3) en Grete van NN. Johanna is overleden na 1573, minstens 78 jaar oud. Johanna trouwde met Aloff van Limborch.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.2 Bertha Knasse is geboren omstreeks 1500, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3) en Grete van NN. Bertha is overleden vóór 29-06-1573, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Bertha: Vermeld 29 juni 1573; Verdeling nalatenschap van haar overleden kind Joost Valcke dor haar zusters. Bertha en haar man zijn dan al overleden.
Bertha trouwde met B Valcke. B is overleden vóór 1573.
Kind van Bertha en B:
1 Joest Valcke [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.2.1]. Joest is overleden in 1573.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3 Hendrikje Knasse is geboren omstreeks 1505, dochter van Johan (de jonge) Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3) en Grete van NN. Hendrikje is overleden omstreeks 1580, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde van 1 juli 1569:
Henrick Knasse, weduwe van Joachim Lunsche, enerzijds en de kerspellieden van Norg anderzijds, zijn overeengekomen aangaande de collatie van de vicarie te Norg als volgt: (1) Henrick Knasse en haar erfgenamen zullen eeuwig de "voorstemme" hebben, (2) de buren zullen de voorgedragene aannemen, wanneer hij een eerbaar en bekwaam persoon is, (3) de buren zullen niemand mogen nomineren, die niet door Henrick Knasse of haar erfgenamen is voorgedragen, (4) de buren zullen, wanneer zij een zoon of vriend benoemd wensen te zien, de "voorstemme" van Henrick Knasse vragen, (5) niemand mag zijn stem uitbrengen, voordat men in vergadering op het kerkhof bijeengekomen is, op straffe van verlies van die stem. Met ondertekening door de voogd van Henrick Knasse, Johan Hidding en de volmachten van de buren, te weten Hindrick Hiddinck, Jacob Willems, Egbert Pelinck, Jan Barels, Johan Fellens, Florijs Hanghe en Geert Wiltens.
Oorkonde van 29 juni 1573:
Henrick Lunsche, weduwe van Joachim Lunsche, met haar voogd Johan Hiddinge, enerzijds en Alof van Limborg en zijn vrouw Johanna, zuster van Henrick anderzijds, verklaren te zijn overeengekomen de nalatenschap van het overleden kind Joost van wijlen hun zuster Bertha Valcken samen te verdelen. Bezegeld door Dirck Huigen en ondertekend door de partijen.
Oorkonde van 2 oktober 1575:
Henrick Lunsche stelt samen met de gemeente van Norg aan Johan Knijff, bisschop van Groningen. voor om ten behoeve van de St. Maarten- en St. Nicolaas-vicarie in de kerk van Norg (waarvan Everardus Luffog afstand had gedaan) als vicaris te benoemen Roelof Eisinge. Gezegeld en ondertekend door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Notitie bij publiceren van Hendrikje: 1573 reqest 28. Overeenkomst met haar zuster Johanna omtrent de nalatenschap van het kind van wijlen hun zuster Bertha. (was gehuwd met B Valcke)
Hendrikje trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1545 met Joachim Lunsche, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrikje en Joachim: Datum huwelijk bij benadering.
Joachim is geboren omstreeks 1500, zoon van [waarschijnlijk] Hindrick Lunsche.
Notitie bij de geboorte van Joachim: Datum geboorte bij benadering.
Joachim is overleden omstreeks 1567, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Joachim: De familienaam Lunsche is waarschijnlijk afgeleid van Lünscher.
Dat betekent afkomstig uit Lüdenscheid = Lünscher in het Neder Saksisch.
Lüdenscheid ligt in Westfalen. In de middeleeuwen hebben meerdere adellijke families en kloosters uit Westfalen leengoederen verkregen in Noord Nederland en Noord Duitsland. (Zie ook bij Johannes Lunsche 1419)
29 juni 1559: Joachim Lunsche en zijn vrouw Henrick enerzijds en Johan Hanghe Florijs met zijn vrouw Lamme en Florijs Hanghe en zijn vrouw Marie anderzijds verklaren met elkaar overeengekomen te zijn dat Joachim Lunsche zal verkrijgen de hoogte en de laagte in Pokeshoef en van het begraven stuk veen die helft, die Hanghe en Florijs van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hebben en waarvan Joachim de andere helft al bezit, die hij op zijn beurt weer heeft gekocht van Roelof Dykers en zijn vrouw Lutgert. Hier tegenover verklaren Hanck en Florijs van Joachim verkregen te hebben de helft van het huis met tuin c.a¿ waarvan zij de andere helft van de kinderen van wijlen hun broer gekocht hadden. Vervolgens verklaren zij overeengekomen te zijn, dat wanneer Joachim Lunsche een huis op het veen of de Pokeshoef zal bouwen, hij dan het recht van overpad over de gronden van Hanck en Florijs zal hebben. Ook is overeengekomen dat de kerkenpacht of herenschatting op het huis blijft rusten, zodat de Pokeshoef en het veen daarmee niet belast zijn en dat Johan Kornelis, meijer van Joachim Lunsche, de weg van het erf zal mogen blijven gebruiken. De partljen hebben elkaar voor deze overeenkomst van ruiling de stok gelegd voor erfburen, te weten Jacob Willems, Freek Bolens en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg.
Kinderen van Hendrikje en Joachim:
1 Herman Lunsche, geboren omstreeks 1550. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.
2 Johan Lunsche (Lunsinge), geboren omstreeks 1530. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.2.
3 NN Lunsinge, geboren omstreeks 1520. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.3.
4 [waarschijnlijk] NN Lunsche. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1 Herman Lunsche is geboren omstreeks 1550, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3).
Notitie bij de geboorte van Herman: Datum geboorte bij benadering.
Herman is overleden omstreeks 1632, ongeveer 82 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1604 overeenkomst met Gille Ulgers, weduwe van zijn broer Johan, waarbij Gille Ulgers afstand doet van de nalatenschap tegen 31 goudguldens per jaar.
10 april 1616 wordt hij beleend met de Stichtse goederen door Engelbert van Ensse ter Grote Schere, wegens zijn huisvrouw Anna van Steenwijk.
Opmaak akte van scheiding van de nalatenschap van Herman Lunsche in 1635.
Na het overlijden van Herman wordt Arent Barelds uit Oosterwolde aangesteld als voogd over de kinderen.
Bezit in 1630 een erf/leengoed waar hij zelf op woont, twee erven in Norg die verhuurt zijn, drie in Westervelde, waarvan twee verhuurt en drie in Een die ook verhuurt zijn.
Herman trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1590 met Frekyen Brunniger, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Herman en Frekyen: Datum huwelijk bij benadering
Frekyen is geboren omstreeks 1565, dochter van Warmolt Brunniger.
Notitie bij de geboorte van Frekyen: Datum geboorte bij benadering.
Frekyen is overleden omstreeks 1630, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Frekyen: Afkomstig van Gasselte, het erf Hoeftinge (Hovinge)
Kinderen van Herman en Frekyen:
1 Joachim Lunsche, geboren omstreeks 1612. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.
2 Warmolt Lunsche [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.2]. Warmolt is overleden in 1649.
3 Grietje Lunsche. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.3.
4 Hendrik Lunsche [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.4]. Hendrik is overleden in 1651.
Notitie bij overlijden van Hendrik: Datum overlijden bij benadering.
Hendrik bleef ongehuwd.
5 Hinderkien Lunsche. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.5.
6 Jantien Lunsche [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.6]. Jantien is overleden in 1650.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1 Joachim Lunsche is geboren omstreeks 1612, zoon van Herman Lunsche (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Joachim is overleden omstreeks 1674, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Joachim: Wordt in 1632 beleend met de Stichtse goederen.
Rochtbrief van 1652 met de eis van Rolof Alting namens zijn vrouw Hinderkien Lunsche en haar zuster Grietien Lunsche om over te gaan tot de scheiding van de nalatenschap van Hindrik Lunsche.
In 1659 wordt overeenstemming verkregen.
In mei 1657 sloeg hij een zekere Rien Lamberts uit Norg dood.
Op 23 februari 1658 werd hij door de Landdag gerehabiliteerd, als hebbende gehandeld in noodweer. In 1662 werd hem weer zitting verleend in de Landdag.
Zijn kinderen noemden zich sinds die tijd Lunsingh.
Joachim trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1635 met Elisabeth Woltheri (Wolters), ongeveer 20 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1615, dochter van Wouter (Wolter} Anthonissen (Teunis) en Geertje Suinge. Elisabeth is overleden omstreeks 1673, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Joachim en Elisabeth:
1 Herman Lunsingh, geboren omstreeks 1647. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.
2 Wolter (Woltherus) Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.2], geboren op 03-06-1642. Wolter is overleden in 04-1680, 37 jaar oud. Wolter bleef ongehuwd.
3 Joachimus Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.3]. Joachimus is overleden na 1707.
4 Frederika Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.4], geboren op 09-03-1636. Frederika is overleden omstreeks 1675, ongeveer 39 jaar oud.
5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh, geboren op 30-04-1637. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.5.
6 Warmolt Lunsingh, geboren op 16-02-1651. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.
7 Hermannus Lunsche [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.7], geboren op 20-09-1639. Hermannus is overleden in 10-1639, 10 dagen oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1 Herman Lunsingh is geboren omstreeks 1647, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Herman is overleden vóór 13-06-1724, ten hoogste 77 jaar oud. Herman trouwde, ten hoogste 38 jaar oud, vóór 1685 met Lammechien Datema, ten hoogste 25 jaar oud. Lammechien is geboren omstreeks 1660, dochter van Himme Datema en Annegien Schuiringe. Zij is gedoopt in Roderwolde. Lammechien is overleden in 1726, ongeveer 66 jaar oud.
Kinderen van Herman en Lammechien:
1 Joachimus Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.1], geboren omstreeks 1686. Joachimus is overleden vóór 23-03-1723, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Joachimus: Uit Ons Waardeel 82/3:
Joachimus Lunsingh, overleden voor 23 maart 1723. Vermoedelijk niet gehuwd. Legt op 20 maart 1714 de eed af als landdagscomparant. Moet dan tenminste 25 jaar oud zijn. Werd op die dag benoemd tot luitenant in de compagnie van majoor Kettel. Werd geen kapitein en ook geen ritmeester. Op voorstel van zijn vader werd hij luitenant-kapitein in de compagnie van de kolonel van Echten.
2 Elisabeth Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.2], geboren omstreeks 1690. Elisabeth is overleden in 04-1760, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Uit Ons Waardeel 82/3:
Elisabeth Lunsingh bleef ongehuwd.
Elisabeth bleef ongehuwd.
3 Annegijn (Annegien) Lunsingh, geboren omstreeks 1690. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.
4 Margrieta Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.4], geboren omstreeks 1695. Margrieta is overleden omstreeks 1745, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Margrieta: Overleden tussen 1739 en 1749.
Margrieta bleef ongehuwd.
5 Frederika (Frerikjen) Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.5], geboren omstreeks 1695. Frerikjen is overleden op 01-04-1758, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Frerikjen: Op 8 april 1758 betalen haar zusters voor het zwarte laken. Zij zal dan even daarvoor zijn overleden.
Frerikjen bleef ongehuwd.
6 Henrica (Hinderica) (Hendrikje) Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.6], geboren omstreeks 1700. Hendrikje is overleden in 01-1780, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Uit Ons Waardeel 82/3:
Zij maakt op 7 augustus 1755 een wederkerig testament met haar zusters Elisabeth, Cornelia en Frederica.
Met haar zuster Cornelia alleen, nogmaals een wederkerig testament op 7 oktober 1771.
Henrica geeft op eind december 1771 het overlijden aan van haar zuster (Cornelia) en haar knecht.
Het opmaken van een wederkerig testament door de 4 ongetrouwde zusters Lunsingh in 1755 had kennelijk tot doel om het familiebezit uit handen te houden van Gasparus Wylant, die getrouwd was met hun zuster Annechien Lunsingh. en hun kinderen. Dit is echter slechts deels gelukt.
De reden daartoe is niet te achterhalen.
Henrica was kennelijk de sterkste en had het heft in handen bij het doen van zaken. Zij is van de 4 ongetrouwde zusters ook het laatst overleden.
7 Cornelia Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.7], geboren in 1711. Cornelia is overleden op 24-09-1771, 59 of 60 jaar oud.
Notitie bij Cornelia: Uit Ons Waardeel 82/3:
Uit het overlijdensbericht van haar, opgemaakt door haar zuster Henrica, blijk dat zij in een kwijnende staat heeft geleefd, maar boven verwachting ruim 60 jaar oud is geworden.
Cornelia bleef ongehuwd.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3 Annegijn (Annegien) Lunsingh is geboren omstreeks 1690, dochter van Herman Lunsingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1) en Lammechien Datema. Annegien trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 29-07-1713 met Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland), ongeveer 28 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats [bron: DTB deel 175 Groningen]. Gasparus is geboren omstreeks 1685 in Antwerpen, zoon van Johan Adriaan Wijlant (Wieland) en Maria Clara Gaspars Genoels.
Kinderen van Annegien en Gasparus:
1 Lammechien Wieland, geboren omstreeks 1715. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.1.
2 Hermannus Lunsingh Kaspers Wilant (Wieland) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.2]. Hij is gedoopt op 23-01-1718 in Assen [bron: DTOB, inv.nr. 7 doopboek 1710-1768 folio 16]. Hermannus is overleden na 1742, minstens 24 jaar oud.
3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.
4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.4.
5 Joachimus Gaspars Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.5]. Hij is gedoopt op 20-10-1726 in Assen. Joachimus is overleden vóór 1768, ten hoogste 42 jaar oud. Joachimus bleef ongehuwd.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.1 Lammechien Wieland is geboren omstreeks 1715, dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3). Lammechien is overleden op 28-06-1802 in Norg, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Lammechien: Vestigt zich na de dood van haar man in Norg op 13-04-1781. Daar drijft zij een kleine boerderij. In 1792 verkoopt zij een huis met hof te Norg aan Luitien Hof.
Lammechien bleef kinderloos. Lammechien trouwde, ongeveer 62 jaar oud, op 31-03-1777 in Diever met Hendrik Borstius, 46 jaar oud. Hendrik is geboren op 25-06-1730 in Diever. Hendrik is overleden vóór 13-04-1781, ten hoogste 50 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3 Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland), zoon van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3). Hij is gedoopt op 16-02-1721 in Assen. Joannes is overleden in 1793, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Joannes: Ook vermeld als Jan en Jannes Wieland in doopaktes kinderen.
Woonde voor zijn huwelijk in Loon op het ouderlijke erf.
Na de dood van zijn tante Henrica in 1780 erft hij goederen en hij verkoopt zijn aandeel in zijn landschapsplaats in Loon en gaat een boerderij in Westervelde bewonen, afkomstig uit het Lunsingh bezit. In 1784 is hij in Westervelde al vol boer geworden.
Joannes trouwde, 35 jaar oud, op 29-02-1756 in Assen met Aaltje Jans, 20 of 21 jaar oud. Aaltje is geboren in 1735 in Assen, Steendijk. Zij is gedoopt op 18-12-1735 in Assen. Aaltje is overleden op 05-02-1810 in Assen, 74 of 75 jaar oud.
Kinderen van Joannes en Aaltje:
1 Annigje Lunsing Wieland, geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.1.
2 Lammigje Wieland, gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.2.
3 Elisabeth Lunsingh Wieland, geboren op 28-07-1762 in Steendijk. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.
4 Johanna Wieland, geboren in Steendijk. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4.
5 Hermannus Lunsingh Wijlant (Wieland) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.5], geboren op 31-07-1768 in Steendijk. Hij is gedoopt in Rolde. Hermannus is overleden vóór 1774, ten hoogste 6 jaar oud.
6 Jan Johannes Wieland, geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.
7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant), geboren op 07-09-1774 in Steendijk. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.
8 Aaltje Wieland, geboren in Loon. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.8.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.1 Annigje Lunsing Wieland is geboren op 05-02-1757 in Assen, Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 12-02-1757 in Assen. Annigje is overleden op 18-05-1825 in Westervelde, 68 jaar oud.
Notitie bij Annigje: Bij haar overlijden woonde zij in huis nr. 6 te Norg. Dat huis is in 1808 aangekocht van de broers en zusters van Annigje. Twee vijfde deel van broer Jan en drie vijfde deel van de anderen.
Annigje bleef kinderloos. Annigje trouwde met Roelf Brink. Roelf is geboren op 15-12-1755 in Norg, zoon van Roelf Brink en Roelfje Luigies. Roelf is overleden op 31-08-1816 in Norg, 60 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.2 Lammigje Wieland, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 30-12-1759 in Assen. Lammigje is overleden vóór 1820, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Lammigje: Voor haar trouwe diensten verleend aan haar tante de weduwe Borstius kreeg Lammigje van haar een huis met hof cadeau.
Lammigje trouwde, 44 jaar oud, op 24-06-1804 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 30 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3 Elisabeth Lunsingh Wieland is geboren op 28-07-1762 in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 01-08-1762 in Rolde. Elisabeth is overleden op 11-07-1824 in Westervelde, 61 jaar oud. Elisabeth trouwde met Roelf Jans van der Velds. Roelf is geboren op 01-02-1761, zoon van Jan Everts van der Velds en Grietje Roelfs. Roelf is overleden op 26-02-1839 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Roelf:
1 Aaltien van der Velds, geboren in 1781 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.1.
2 Joachimus van der Velds [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.2]. Hij is gedoopt op 05-06-1791 in Norg.
3 Aaltjen van der Velds [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.3]. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3.1 Aaltien van der Velds is geboren in 1781 in Norg, dochter van Roelf Jans van der Velds en Elisabeth Lunsingh Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.3). Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Norg. Aaltien trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 19-11-1825 in Norg [bron: Aktenr 17] met Arent Ottenhof de Wit, 34 jaar oud. Arent is een zoon van Albert de Wit en Trijntje Ottenhof. Hij is gedoopt op 08-12-1790 in Groningen.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4 Johanna Wieland is geboren in Steendijk, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-03-1765 in Rolde. Johanna is overleden op 07-11-1800 in Norg, 35 jaar oud. Johanna trouwde, 35 jaar oud, op 02-11-1800 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 26 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit trouwde later op 24-06-1804 in Norg met Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.2. Gerrit trouwde later op 21-11-1829 in Norg met Annegjen Jans Wieland (1802-1870), zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
Kind van Johanna en Gerrit:
1 Johannes Adrianus Klaasses [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4.1]. Hij is gedoopt op 09-11-1800 in Norg.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6 Jan Johannes Wieland is geboren op 19-07-1771 in Assen, Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Jan is overleden op 06-02-1830 in Westervelde, 58 jaar oud.
Notitie bij Jan: Woonde op de Grote Tempel, Westervelde nr. 122.
Na het overlijden van zijn ouders, neemt hij in 1810 de ouderlijke plaats over van zijn broer Hermannus.
Van de huisplaats krijgt zijn zwager Jan Roelfs een deel om er een huis naast te kunnen bouwen.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1796 in Norg met Luichje Jans Pieters, 18 jaar oud. Luichje is geboren op 08-02-1778 in Yde. Luichje is overleden op 24-03-1840 in Westervelde, 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Luichje:
1 Annechje Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.1]. Zij is gedoopt op 03-12-1797 in Norg. Annechje is overleden vóór 10-10-1802 in Norg, ten hoogste 4 jaar oud.
2 Johannes Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.2]. Hij is gedoopt op 14-04-1800 in Norg.
3 Annegjen Jans Wieland, geboren op 06-10-1802 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3.
4 Jan Pieter Wieland, geboren op 05-09-1805 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.
5 Hermanus Wieland, gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.5.
6 Petrus Johannes Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.6], geboren op 06-05-1812. Petrus is overleden op 15-02-1826 in Westervelde, 13 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.3 Annegjen Jans Wieland is geboren op 06-10-1802 in Westervelde, dochter van Jan Johannes Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Zij is gedoopt op 10-10-1802 in Norg. Annegjen is overleden op 06-08-1870 in Norg, 67 jaar oud. Annegjen trouwde, 27 jaar oud, op 21-11-1829 in Norg met Gerrit Klaasses Slenema, 55 jaar oud. Gerrit is geboren in Zwartendijksterschans, zoon van Klaas Gerrits Slenema en Angenieta Albers. Hij is gedoopt op 06-02-1774 in Norg. Gerrit is overleden op 26-11-1847, 73 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Johanna Wieland (1765-1800), met wie hij trouwde op 02-11-1800 in Norg, zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.4. Gerrit is weduwnaar van Lammigje Wieland (1759-vóór 1820), met wie hij trouwde op 24-06-1804 in Norg, zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4 Jan Pieter Wieland is geboren op 05-09-1805 in Westervelde, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 15-09-1805 in Norg. Jan is overleden op 21-03-1883 in Norg, 77 jaar oud.
Beroep:
bakker
Jan trouwde met Trijntien Klijn. Trijntien is geboren op 05-01-1801 in Winschoten. Trijntien is overleden op 04-03-1858 in Westervelde, 57 jaar oud.
Kinderen van Jan en Trijntien:
1 Jan Wieland, geboren op 22-06-1830 in Eelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.
2 Luichie Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.2], geboren op 06-06-1837 in Gasteren.
3 Eltje Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.3], geboren op 15-05-1840 in Norg.
4 Hendrik Wieland, geboren op 01-11-1843 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1 Jan Wieland is geboren op 22-06-1830 in Eelde, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 10-12-1859 met Margje Hilberts.
Kinderen van Jan en Margje:
1 Jan Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.1], geboren op 16-04-1860 in Kloosterveen.
2 Aaltien Wieland, geboren op 01-02-1864 in Vries. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.2.
3 Trientje Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.3], geboren op 19-11-1866 in Vries.
4 Jantien Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.4], geboren op 31-01-1870 in Vries.
5 Janna Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.5], geboren op 14-03-1974 in Vries. Janna is overleden.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1.2 Aaltien Wieland is geboren op 01-02-1864 in Vries, dochter van Jan Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.1) en Margje Hilberts. Aaltien trouwde, 22 jaar oud, op 08-05-1886 in Vries met Martinus Koopman.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4 Hendrik Wieland is geboren op 01-11-1843 in Norg, zoon van Jan Pieter Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4) en Trijntien Klijn. Hendrik trouwde, 20 jaar oud, op 14-05-1864 met Johanna Juliana Beins, 37 jaar oud. Johanna is geboren op 04-01-1827 in Emmen.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Jan Wieland, geboren op 16-03-1865 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.1.
2 Mans Wieland, geboren op 22-08-1866 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.2.
3 Hendrik Wieland, geboren op 01-10-1869 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.1 Jan Wieland is geboren op 16-03-1865 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Jan trouwde met Janna Nessing. Janna is geboren op 28-03-1869 in Vries.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.2 Mans Wieland is geboren op 22-08-1866 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Mans trouwde met L Veenstra.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4.3 Hendrik Wieland is geboren op 01-10-1869 in Westervelde, zoon van Hendrik Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.4.4) en Johanna Juliana Beins. Hendrik trouwde, 32 jaar oud, op 12-07-1902 in Norg met Jantien Bruggink, 30 jaar oud. Jantien is geboren op 07-07-1872 in Norg.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6.5 Hermanus Wieland, zoon van Jan Johannes Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.6) en Luichje Jans Pieters. Hij is gedoopt op 26-03-1809 in Norg. Hermanus is overleden op 02-03-1875 in Westervelde, 65 jaar oud. Hermanus trouwde met Grietje Geers. Zij is gedoopt op 23-12-1804 in Norg. Grietje is overleden op 13-05-1880 in Westervelde, 75 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7 Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) is geboren op 07-09-1774 in Steendijk, zoon van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Hij is gedoopt op 11-09-1774 in Rolde. Hermannus is overleden op 28-04-1850 in Westervelde, 75 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Woont op het ouderlijke huis nr 105 te Westervelde.
Hermannus trouwde, 27 jaar oud, op 05-05-1802 in Norg met Annechien Gerrits Mulder, 30 of 31 jaar oud. Annechien is geboren in 1771, dochter van Gerrit Stevens Mulder en Wemeltjen Barels. Annechien is overleden in 1827, 55 of 56 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Annechien:
1 Johannes Adrianus Wieland, geboren op 23-04-1803 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.
2 Gerrit Wieland, gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.
3 Jan Wieland, gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.
4 Wemeltjen Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.4]. Zij is gedoopt op 23-09-1810 in Norg. Wemeltjen is overleden op 17-02-1878 in Norg, 67 jaar oud. Wemeltjen bleef ongehuwd.
5 Aaltje Lunsingh Wieland, geboren op 10-10-1814 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1 Johannes Adrianus Wieland is geboren op 23-04-1803 in Westervelde, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 01-05-1803 in Norg. Johannes is overleden op 26-01-1852 in Veenhuizen, 48 jaar oud. Johannes trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1832 met Elisabeth Everdina Hubert, 19 of 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-12-1812 in Peize. Elisabeth is overleden na 1868 in Westervelde, minstens 56 jaar oud. Elisabeth trouwde later op 20-08-1859 in Norg met Jan Jans Oosting (geb. 1802).
Kinderen van Johannes en Elisabeth:
1 Hermannus Lunsingh Wieland, geboren op 08-10-1833 in Langelo. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.
2 Betje Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.2], geboren op 03-08-1835 in Norg.
3 Annigje Wieland, geboren in 1837 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.3.
4 Aaltje Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.4], geboren op 27-01-1838 in Norg. Aaltje is overleden op 11-07-1842 in Norg, 4 jaar oud.
5 Henderika Wieland, geboren op 17-02-1842 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.5.
6 Hendrik Wieland, geboren op 05-05-1845 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.6.
7 Jan Wieland, geboren op 03-09-1849 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1 Hermannus Lunsingh Wieland is geboren op 08-10-1833 in Langelo, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hermannus is overleden op 30-12-1912 in Westervelde, 79 jaar oud. Hermannus trouwde, 37 jaar oud, op 05-05-1871 in Norg met Geertruida Kobus.
Kinderen van Hermannus en Geertruida:
1 Everdina Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.1].
2 Aaltje Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.1.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.3 Annigje Wieland is geboren in 1837 in Norg, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Annigje:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 05-05-1862 in Anloo met Jan Dijkema.
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 05-12-1885 in Anloo met Lukas Schoemakers, 48 of 49 jaar oud. Lukas is geboren in 1836. Lukas trouwde voorheen met Jantien van Boven.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.5 Henderika Wieland is geboren op 17-02-1842 in Westervelde, dochter van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Henderika is overleden op 07-05-1919 om 17:30 in Kiel-Windeweer, 77 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henderika: Overleden ten huize van de fam. ten Cate-Kremer.
Henderika trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1868 in Zuidlaren met Hendrik Kremer.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.6 Hendrik Wieland is geboren op 05-05-1845 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Hendrik trouwde met Berendje Laan. Berendje is geboren op 20-07-1844 in Roden.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7 Jan Wieland is geboren op 03-09-1849 in Norg, zoon van Johannes Adrianus Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1) en Elisabeth Everdina Hubert. Jan is overleden op 16-12-1894 in Foxwolde, 45 jaar oud.
Beroep:
schoenmaker   [bron: huwelijksakte]
Jan trouwde met Harmtien Geersing. Harmtien is geboren op 30-04-1856 in Leutingewolde.
Kind van Jan en Harmtien:
1 Elizabeth Everdina Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.1.7.1], geboren op 14-10-1880.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2 Gerrit Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 23-02-1806 in Norg. Gerrit is overleden op 23-02-1875 in Westervelde, 69 jaar oud. Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 07-01-1836 in Norg met Marrig Pieters Huls, 26 jaar oud. Marrig is geboren in Peest. Zij is gedoopt op 26-12-1809 in Norg. Marrig is overleden op 07-10-1888 in Westervelde, 78 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Marrig:
1 Pieter Wieland, geboren op 09-05-1836 in Langelo. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.
2 Herman Wieland, geboren op 16-02-1839 in Westervelde. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.
3 Geesje Wieland, geboren op 30-01-1843 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1 Pieter Wieland is geboren op 09-05-1836 in Langelo, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 10-08-1866 met Geertje Ferwerda, 23 of 24 jaar oud. Geertje is geboren in 1842 in Haren.
Kinderen van Pieter en Geertje:
1 Gerrit Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.1], geboren op 08-01-1868 in Norg.
2 Hendrikje Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.2], geboren op 05-11-1870 in Norg. Hendrikje is overleden op 01-09-1873, 2 jaar oud.
3 Hendrikje Wieland, geboren op 02-04-1874 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1.3 Hendrikje Wieland is geboren op 02-04-1874 in Norg, dochter van Pieter Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.1) en Geertje Ferwerda. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 21-12-1895 in Norg met Pieter Reinder Hommes, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 30-08-1870 in Assen.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2 Herman Wieland is geboren op 16-02-1839 in Westervelde, zoon van Gerrit Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Herman is overleden op 01-11-1893 in Westerbork, 54 jaar oud. Herman trouwde, 41 jaar oud, op 29-10-1880 in Norg met Jeltje Biemolt, 29 jaar oud. Jeltje is geboren op 20-08-1851 in Norg.
Kinderen van Herman en Jeltje:
1 Marchien Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.1], geboren op 27-02-1881. Marchien is overleden op 22-11-1892, 11 jaar oud.
2 Jan Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.2], geboren op 14-04-1882. Jan is overleden op 28-02-1883, 10 maanden oud.
3 Jan Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.3], geboren op 29-07-1885 in Norg.
Notitie bij Jan: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
4 Gerrit Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.4], geboren op 04-03-1889 in Norg.
Notitie bij Gerrit: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
5 Hendrik Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.2.5], geboren op 13-02-1892 in Norg.
Notitie bij Hendrik: Opgevoed bij tante Geesje Wieland vanwege overlijden beide ouders.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2.3 Geesje Wieland is geboren op 30-01-1843 in Norg, dochter van Gerrit Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.2) en Marrig Pieters Huls. Geesje trouwde, 43 jaar oud, op 18-03-1886 in Norg met Willem Arends, 57 jaar oud. Willem is geboren op 02-04-1828 in Roden, zoon van Jan Jans Arends en Jantien Jannes Barkhuis.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3 Jan Wieland, zoon van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Hij is gedoopt op 28-05-1809 in Norg. Jan trouwde, 32 jaar oud, op 07-05-1842 in Norg met Grietien Barels, 12 jaar oud. Zij is gedoopt op 05-01-1830.
Kinderen van Jan en Grietien:
1 Geert Wieland, geboren op 11-02-1843 in Langelo. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.1.
2 Annechien Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.2], geboren op 06-02-1844 in Langelo. Annechien bleef ongehuwd.
3 Mans Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.3], geboren op 23-12-1848 in Langelo. Mans is overleden op 06-03-1901 in Langelo, 52 jaar oud.
4 Geesje Wieland, geboren op 16-12-1852 in Langelo. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.4.
5 Roelof Wieland [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.5], geboren op 12-11-1859 in Langelo.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.1 Geert Wieland is geboren op 11-02-1843 in Langelo, zoon van Jan Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geert bleef kinderloos. Geert trouwde, 47 jaar oud, op 17-05-1890 in Norg met Margien Eilema.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3.4 Geesje Wieland is geboren op 16-12-1852 in Langelo, dochter van Jan Wieland (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.3) en Grietien Barels. Geesje trouwde, 33 jaar oud, op 21-05-1886 in Norg met Pieter Smeenge, 30 jaar oud. Pieter is geboren op 16-02-1856 in Langelo.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7.5 Aaltje Lunsingh Wieland is geboren op 10-10-1814 in Westervelde, dochter van Hermannus Lunsingh Wieland (Wijlant) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.7) en Annechien Gerrits Mulder. Aaltje is overleden op 12-08-1858 in Veenhuizen, 43 jaar oud. Aaltje trouwde met Sikke Jans Sikkend. Sikke is geboren op 07-05-1814 in Foxwolde. Sikke is overleden op 20-11-1869 in Foxwolde, 55 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.8 Aaltje Wieland is geboren in Loon, dochter van Joannes Adrianus Gaspars Wijlant (Wieland) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3) en Aaltje Jans. Zij is gedoopt op 17-05-1778 in Rolde. Aaltje is overleden op 26-02-1830 in Westervelde, 51 jaar oud. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1807 in Norg met Jan Roelfs Roelfsema.
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 NN Jan Roelfs [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.8.1], levenloos geboren kind, geboren op 22-03-1808 in Westervelde. Hij of zij is begraven in Norg.
2 Roelf Jan Roelfs [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.3.8.2]. Hij is gedoopt op 23-04-1810 in Norg.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3.4 Maria Clara Gaspars Wijlant (Wieland), dochter van Gasparus (Casparus) Wijlant (Wieland) en Annegijn (Annegien) Lunsingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.1.3). Zij is gedoopt op 19-12-1723 in Assen. Maria is overleden in 1787, 63 of 64 jaar oud. Maria trouwde met Jan Jacobs. Jan is overleden vóór 1811.
Notitie bij Jan: Noemt zich in 1784 Jan Jacobs Wieland en staat als halve boer in Loon te boek.
Maria en Jan bleven kinderloos.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.5 Cristoffertien (Christophora) Lunsingh is geboren op 30-04-1637, dochter van Joachim Lunsche (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Cristoffertien is overleden na 1693, minstens 56 jaar oud. Cristoffertien trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1663 met Marcus Barelds, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cristoffertien en Marcus: Huwelijkscontract 15-10-1663
Marcus is geboren in 1627. Marcus is overleden op 25-09-1714, 86 of 87 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Marcus: Bijgezet in de grafkelder van de fam. Gasinjet in de kerk van Norg.
Kinderen van Cristoffertien en Marcus:
1 Magdalena Barelds [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.5.1].
2 Elizabeth Barelds [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.5.2].
3 Jochem Lunsingh Barelds [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.5.3]. Jochem is overleden op 23-06-1675.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6 Warmolt Lunsingh is geboren op 16-02-1651, zoon van Joachim Lunsche (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1) en Elisabeth Woltheri (Wolters). Warmolt is overleden op 12-11-1708, 57 jaar oud.
Notitie bij Warmolt: Koopt in 1700 de leenplichtigheid af van de Stichtse goederen van Gerard Sloet tot Canneveld en Singraven voor 75 car guldens.
Warmolt trouwde, 24 jaar oud, op 05-08-1675 in Gronigen, A-kerk met Henrica (Fockens) van Hoysum, 18 of 19 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Warmolt en Fockens: Huwelijkscontract opgemaakt 16 juli 1675 te Groningen. Aktenr. 1534.
Fockens is geboren in 1656, dochter van Focco van Hoysum en Frederika Alting. Fockens is overleden in 1724, 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Fockens:
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1 Elisabeth Lunsingh, dochter van Warmolt Lunsingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Elisabeth trouwde in 1709 met Johannes Tonckens, 33 of 34 jaar oud. Johannes is geboren in 1675, zoon van Wijncko Tonckens en Anna Blanckstein. Johannes is overleden in 1741, 65 of 66 jaar oud.
Adres:
Oosterstraat, Groningen (straat vermeld bij de geboorte van Adelgunda en Gerardus.)
Kinderen van Elisabeth en Johannes:
1 Warmolt Tonckens, geboren in 1710. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.
2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.2.
3 Gerardus Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.3], geboren in Groningen, Oosterstraat. Hij is gedoopt op 07-07-1716 in Groningen [bron: DTB deel 129].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1710, zoon van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1). Warmolt is overleden in 1782, 71 of 72 jaar oud. Warmolt trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1748 met Trijntje Winters, ongeveer 38 jaar oud. Trijntje is geboren in 1710. Trijntje is overleden in 1790, 79 of 80 jaar oud.
Kinderen van Warmolt en Trijntje:
1 Wijncko Tonckens, geboren in 1749. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.
2 Johannes Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.2], geboren in 1750. Johannes is overleden in 1790, 39 of 40 jaar oud.
3 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1753. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1 Wijncko Tonckens is geboren in 1749, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Wijncko is overleden in 1804, 54 of 55 jaar oud. Wijncko:
(1) trouwde met Claasje Elevelt. Claasje is geboren in 1761. Claasje is overleden in 1789, 27 of 28 jaar oud.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, in 1791 met Maria Vos, 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1769. Maria is overleden in 1805, 35 of 36 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Maria:
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.1 Hendrik Tonckens is geboren in 1793, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Hendrik is overleden in 1877, 83 of 84 jaar oud. Hendrik trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1826 met Catharina van Glockman, 29 of 30 jaar oud. Catharina is geboren in 1796. Catharina is overleden in 1836, 39 of 40 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2 Wijncko Johannes Tonckens is geboren in 1804, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1) en Maria Vos. Wijncko is overleden in 1875, 70 of 71 jaar oud. Wijncko trouwde met Gezina Hendrika van Baak. Gezina is geboren in 1807, dochter van Anthony van Baak en Harmina Aarsen. Gezina is overleden in 1868, 60 of 61 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Gezina:
1 Maria Wilhelmina Tonckens. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.1.
2 Anthony Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.2].
3 Wijncko Tonckens, geboren in 1837. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.1 Maria Wilhelmina Tonckens, dochter van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Maria trouwde in 1872 met Benjamin Endtz, 30 of 31 jaar oud. Benjamin is geboren in 1841. Benjamin is overleden in 1920, 78 of 79 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3 Wijncko Tonckens is geboren in 1837, zoon van Wijncko Johannes Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2) en Gezina Hendrika van Baak. Wijncko is overleden in 1871, 33 of 34 jaar oud. Wijncko trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1865 met Alida Blom, 23 of 24 jaar oud. Alida is geboren in 1841. Alida is overleden in 1929, 87 of 88 jaar oud.
Kinderen van Wijncko en Alida:
1 Wijncko Johannes Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.1], geboren in 1866. Wijncko is overleden in 1872, 5 of 6 jaar oud.
2 Nicolaas August Tonckens, geboren in 1867. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2.
3 Gezina Hendrika Tonckens, geboren in 1869. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2 Nicolaas August Tonckens is geboren in 1867, zoon van Wijncko Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Nicolaas is overleden in 1931, 63 of 64 jaar oud. Nicolaas trouwde met Elisabeth Eindhoven. Elisabeth is geboren in 1872. Elisabeth is overleden in 1962, 89 of 90 jaar oud.
Kind van Nicolaas en Elisabeth:
1 Wijncko Albertus Johannes Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.2.1], geboren in 1899.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3.3 Gezina Hendrika Tonckens is geboren in 1869, dochter van Wijncko Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.1.2.3) en Alida Blom. Gezina is overleden in 1941, 71 of 72 jaar oud. Gezina trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1893 met Frnciscus van Nieuwkuyk, 29 of 30 jaar oud. Frnciscus is geboren in 1863. Frnciscus is overleden in 1948, 84 of 85 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1753, zoon van Warmolt Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1) en Trijntje Winters. Joachimus is overleden in 1821, 67 of 68 jaar oud. Joachimus trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1781 met Maria Hellinga, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1757. Maria is overleden in 1794, 36 of 37 jaar oud.
Kinderen van Joachimus en Maria:
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1 Warmolt Tonckens is geboren in 1782, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Warmolt is overleden in 1865, 82 of 83 jaar oud. Warmolt trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1806 met Froukje Heemstra.
Kinderen van Warmolt en Froukje:
1 Maria Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.1], geboren in 1813. Maria is overleden in 1887, 73 of 74 jaar oud.
2 Jan Hendrik Willinge Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.2], geboren in 1817. Jan is overleden in 1871, 53 of 54 jaar oud.
3 Warmolt Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.3], geboren in 1820. Warmolt is overleden in 1901, 80 of 81 jaar oud.
4 Adriaan johannes Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.1.4], geboren in 1827. Adriaan is overleden in 1903, 75 of 76 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2 Johannes Tonckens is geboren in 1784, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Johannes is overleden in 1857, 72 of 73 jaar oud. Johannes trouwde, 36 of 37 jaar oud, in 1821 met Gezina Kymmell, 25 of 26 jaar oud. Gezina is geboren in 1795, dochter van Lucas Oldenhuis Kymmell en Margaretha Willinge. Gezina is overleden in 1884, 88 of 89 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Gezina:
1 Joachimus Lunsingh Tonckens, geboren in 1822. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1.
2 Lucas Oldenhuis Tonckens, geboren in 1823. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.2.
3 Jan Albert Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.3], geboren in 1828. Jan is overleden in 1859, 30 of 31 jaar oud.
4 Margaretha Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.4], geboren in 1830. Margaretha is overleden in 1912, 81 of 82 jaar oud.
5 Johannes Tonckens, geboren in 1834. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1 Joachimus Lunsingh Tonckens is geboren in 1822, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Joachimus is overleden in 1892, 69 of 70 jaar oud. Joachimus trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1856 met Johanna van Sonsbeek, 30 of 31 jaar oud. Johanna is geboren in 1825. Johanna is overleden in 1903, 77 of 78 jaar oud.
Kind van Joachimus en Johanna:
1 Marius Tonckens [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.1.1], geboren in 1865. Marius is overleden in 1957, 91 of 92 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.2 Lucas Oldenhuis Tonckens is geboren in 1823, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Lucas is overleden in 1888, 64 of 65 jaar oud. Lucas trouwde, 40 of 41 jaar oud, in 1864 met Elisabeth Bosman Tresling, 28 of 29 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1835. Elisabeth is overleden in 1925, 89 of 90 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5 Johannes Tonckens is geboren in 1834, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2) en Gezina Kymmell. Johannes is overleden in 1908, 73 of 74 jaar oud. Johannes trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1862 met Hendrika Borgesius, 28 of 29 jaar oud. Hendrika is geboren in 1833. Hendrika is overleden in 1898, 64 of 65 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.1 Egbertus Roelinus Tonckens is geboren in 1869, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Egbertus is overleden in 1943, 73 of 74 jaar oud. Egbertus trouwde, 31 of 32 jaar oud, in 1901 met Roelina Deodatus, 22 of 23 jaar oud. Roelina is geboren in 1878. Roelina is overleden in 1960, 81 of 82 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5.2 Jan Albert Tonckens is geboren in 1872, zoon van Johannes Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.2.5) en Hendrika Borgesius. Jan is overleden in 1952, 79 of 80 jaar oud. Jan trouwde met Harmtine Deodatus. Harmtine is geboren in 1876. Harmtine is overleden in 1954, 77 of 78 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3.3 Elzo Tonckens is geboren in 1792, zoon van Joachimus Lunsingh Tonckens (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.1.3) en Maria Hellinga. Elzo is overleden in 1870, 77 of 78 jaar oud. Elzo trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1816 met Elisabeth Nijensikkinge, 25 of 26 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1790. Elisabeth is overleden in 1861, 70 of 71 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.2 Adelgunda Lunsingh Tonckens, dochter van Johannes Tonckens en Elisabeth Lunsingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1). Zij is gedoopt op 05-04-1714 in Groningen. Adelgunda trouwde met Gerhardus van Langen.
Kind van Adelgunda en Gerhardus:
1 Johannes van Langen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.1.2.1], geboren in Groningen bij de Akerk. Hij is gedoopt op 16-12-1733 in Groningen.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.2 Focco Lunsingh is geboren in 1677, zoon van Warmolt Lunsingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6) en Henrica (Fockens) van Hoysum. Focco is overleden in 1755, 77 of 78 jaar oud. Focco trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1710 met Engelina Elisabeth Sichterman, 22 of 23 jaar oud. Engelina is geboren in 1687. Engelina is overleden in 1712, 24 of 25 jaar oud.
Kind van Focco en Engelina:
1 Warmolt Lunsingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.1.6.2.1], geboren in 1712. Warmolt is overleden in 1789, 76 of 77 jaar oud. Warmolt bleef ongehuwd.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.3 Grietje Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Grietje is overleden in 1655. Grietje:
(1) trouwde in 1634 met Richard Luilofs. Richard is overleden vóór 1638.
(2) trouwde in 1638 met Roelof Schuiringe.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1.5 Hinderkien Lunsche, dochter van Herman Lunsche (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.1) en Frekyen Brunniger. Hinderkien trouwde in 1635 met Roelof Alting. Roelof is overleden na 1668.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.2 Johan Lunsche (Lunsinge) is geboren omstreeks 1530, zoon van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3). Johan is overleden omstreeks 1603, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Johan: Datum overlijden bij benadering.
Notitie bij Johan: 28 april 1553: Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Johan trouwde met Gille Ulgers. Gille is een dochter van Ulger Ulgers en Evert(je) Grevinge.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.3 NN Lunsinge is geboren omstreeks 1520, dochter van Joachim Lunsche en Hendrikje Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3). NN trouwde met Harmen Hendriks Hiddingh. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Harmen.
Kinderen van NN en Harmen:
1 Hendrick Hiddinge [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.3.1], geboren omstreeks 1535.
Notitie bij Hendrick: Oorkonde van 28 april 1553:
Hendrick Hiddinge, mede namens zijn drie zusters, verklaart door tussenkomst van jonker Johan van Ewsum te hebben verkocht aan jonker Reinold van Burmania, drost van Coevorden en Drenthe, hun aandeel in hun erf te Veenhuizen, onder dezelfde voorwaarden als hun stiefmoeder Arnt Hiddinge haar aandeel aan de Drost had verkocht; met als speciale voorwaarde dat zij, als ze zich zouden vestigen in hun ouderlijk huis te Norg, het recht zouden verkrijgen om enige dagen turf te graven. De voogden over de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, te weten Johan Tollens en Johan Lunsinge, verklaren met deze verkoop in te stemmen. Ondertekend door de partijen.
Hendrik en zijn zusters waren in 1553 nog jong, woonden in Veenhuizen, maar hun ouderlijk huis stond in Norg en was ook nog hun bezit.
2 NN Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.3.2], geboren omstreeks 1537.
3 NN Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.3.3], geboren omstreeks 1540.
4 NN Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.3.4], geboren omstreeks 1542.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.4 NN Lunsche, dochter van Joachim Lunsche en [waarschijnlijk] Hendrikje Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3). NN trouwde met Arent Barelds. Arent is overleden na 1630.
Notitie bij Arent: Door E Pelinck vermeld als Arend Barelds
In 1630 eigenaar van meerdere erven in Een.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.3 NN Knasse is geboren omstreeks 1430, dochter van Roelof Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2). NN trouwde met Johan Barelds. Johan is geboren omstreeks 1420.
Kinderen van NN en Johan:
1 Jonge Johan Barelds, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.3.1.
2 Roelof Barelds [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.3.2], geboren omstreeks 1455.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.3.1 Jonge Johan Barelds is geboren omstreeks 1450, zoon van Johan Barelds en NN Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.3).
Kinderen van Jonge uit onbekende relatie:
1 Roelof Jonge Johans Barelds [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.3.1.1].
2 Bareld jonge Johans Barelds [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.3.1.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3 Albert van Steenwijck is geboren omstreeks 1415, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3) en Femme van Ansen. Albert is overleden vóór 12-08-1485, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Albert: Ook genoemd van den Goer of Ghoer of Gore en ook tot de Scheer.
Extra informatie. Zie nieuwe drentse volksalmanak 1893 blz 229.
Uit www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/i299283.htm
22 okt. 1456 komt hii voor als hulder van zijn vrouw bij de belening met het goed Geerding 92).
Als gerichtsman van Eininghen wordt hij vermeld van 1459-1473 93).
In 1460 zien wij Egbert van Steenwijck beleend, na dood van zijn vader en onder momberschap van zijn oom Albert 94).
Als huweliiksvriend van zijn nicht Bate, die trouwt met Roelof van Echten, treedt hij op in 1464 91).
In 1470 is hij borg bij de huwelijksovereenkomst tussen Hendrik van der Ese van Gramsbergen (voor diens dochter Sophia) en Roelof van Coevorden 95).
Met zijn vrouw verkoopt hij in 1473 een opbrengst uit hun goed Aveking te Beerte 96).
Op 6 maart 1482 beleent de bissehop hem uit zonderlinge gunst met het kerkerecht van Emmen, Odoorn en Schonebeke, een vijfmarksleen 97).
In 1484 treffen we hem nog aan bij de Klaringen te Deventer en Kampen 98).
Hij moet overleden zijn in 1485, daar dan zijn zoon Johan met de kerkerechten wordt beleend 99).
Uit een akte van 1487 leert men zijn kinderen kennen.Het zijn Johan, Hendrik, Arend, Mechtelt gehuwd met Wolter van Lennep en Femme.
Op 3 mei 1487 verkopen zij Hoeijngheerve in de marke van Een aan Bartold Knasse.
De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans (van Steenwijk). Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens (=Roelof Knasse, de vader van Bartold), Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans (van Steenwijk), de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
In 1514 hertrouwt zijn weduwe met Johan Santinck 101) ; zij moet vóór 30 jan. 1525 overleden zijn, daar dan haar zoon Henric met haar goederen beleend wordt 102). 93)Arch. Sibculo p. 95, 97. 94) T.R.O.-D, p. 128. 95) Arch. Rechteren. 96) Arch. Sibeulo. 97) N.D.V.A. 1892 p. 229. 98) Nagge p. 294. 99) N.D.V.A. 1892 p. 229 100) Idem 101) T.R.O.- E p. 522. 102) T.R.O.-E p. 357.
Albert trouwde met Johanna van Selwerd. Johanna is geboren omstreeks 1440 in Hardenberg. Johanna is overleden in 1524, ongeveer 84 jaar oud. Johanna trouwde later in 1514 met Johan Santinck.
Kinderen van Albert en Johanna:
1 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1457. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.1.
2 Hindrik van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.2], geboren omstreeks 1460.
Notitie bij Hindrik: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
3 Arent van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.3], geboren omstreeks 1462.
Notitie bij Arent: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
4 Mechteld van Steenwijck, geboren omstreeks 1464. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.4.
5 Femme van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.5], geboren omstreeks 1468.
Notitie bij Femme: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.1 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1457, zoon van Albert van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3) en Johanna van Selwerd. Johan is overleden in 1519, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Wordt beleend met de kerkerechten op 12 augustus 1485, na sde dood van zijn vader.
Krijgt op 20 maart 1501 de leengoederen in Norch.
9 november 1487 tuchtigt hij zijn echtgenote in Oldenhuis in Zeese.
Tussen zijn erven en Jacob van Uterwijck is in 1527 een proces gevoerd voor de etstoel over de goederen van zalige Heer Arendt van Steenwijck.
Jacob van Uterwijck was getrouwd met Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck en Roelof van Echten.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zip vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Johan trouwde met Lutgerd van den Clooster. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3 voor persoonsgegevens van Lutgerd.
Kind van Johan en Lutgerd: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.2.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3.4 Mechteld van Steenwijck is geboren omstreeks 1464, dochter van Albert van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.3) en Johanna van Selwerd.
Notitie bij Mechteld: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Mechteld trouwde met Wolter van Lennep.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.4 NN (2) van Steenwijck, dochter van Arent van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3) en Femme van Ansen. NN trouwde met NN (de Vos van) de Zuere.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.5 Johan (de jonge) van Steenwijck is geboren omstreeks 1420, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3) en Femme van Ansen. Johan is overleden na 1462, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Johan: Woonde in 1440 vermoedelijk op het erf Weretinghe te Een, een deel van het leengoed Eyen. Vermeld als Johan Wicking in de oorkonde als buur.
Vermoedelijk woonde zijn zoon Bareld bij hem in en werd de grond bewerkt door zoon Roelof die meier was van Hageninghe.
27 maart 1447 verwerft hij kwijtschelding wegens doodslag van Egbert Esking (Eising) van de vrienden van het klooster te Assen.
Wordt in 1462 vermeld samen met Steven ter Borch.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Bareld van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.5.1]. Bareld is overleden na 1487.
Notitie bij Bareld: Vermeld in een oorkonde van 1440 als buur.
2 Roelof van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.5.2], geboren omstreeks 1435. Roelof is overleden na 1487, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Mogelijk vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht van omstreeks 1450 als Roelof Wicking. (Roelof op Weretinghe)
In 1450 vermeld als belastingplichtige van Hageninghe als Roelof Mages.
Was in 1487 meier van Hageninghe.
Vermeld in een oorkonde van 1487, waarin Bartold Knasse van de gebrouders Johan, Hendrik en Arent van Steenwijck en hun zusters het Hoeyngheerf (Hageninghe) te Een verkrijgt, dat nu in pacht is bij Roelof jonge Johans. Bij de stoklegging waren aanwezig de buren van Een, Roelof Baijens, Johan Bareldszoon, Hendrik Martens of Mettens, Barelt jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.4 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1370, zoon van Roelof van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2) en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1.1). Johan is overleden omstreeks 1445, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in een oorkonde van 1395 als trouw aan de bisschop van Utrecht, samen met zijn broer Arent.
Johan trouwde met NN van NN.
Kind van Johan en NN:
1 Roelof van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.4.1], geboren omstreeks 1400.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck is geboren omstreeks 1333 in Steenwijk, zoon van Coenraed van de Ghore van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1) en NN van Ansen. Johan is overleden in 1397, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als Vos van den Goer of Ghoer of Gore of Vos van Steenwijck
Uit windgenealogie.org:
Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck), geboren ca 1325, overleden 00-00-1397. Paus Innocentius VI verleent via een beschikking op 02-04-1354 dispensatie voor het huwelijk van "Johan van den GOER met Hadewig van ANSHEM", nicht in de vierde graad, dochter van Bertolt van ANSEN.
De kannonieke vierde graad is naar huidige begrippen de achtste graad, dus kleinkinderen van volle neven.De maatstaf lag dus erg hoog.
Na deze acte wordt Johan overal de Vos van STEENWIJCK genoemd.Hij was de eerste met die naam. Vanwege zijn rode haar werd hij "de Vos" genoemd.
Hij treedt voor velen op als getuige in gedingen en werd door allen zeer hoog geacht.
In 1369 kocht hij het goed Scheerhorn in de kerspel Emlicheim.
In een lijst van 1383 van leenmannen van het Sticht vindt men onder het hoofd: "Dit sijn de manne in Drenthe" (leenmannen)
Jan de Vos van STEENWIC hout den Hof to Dwinghelo,Batingergoet,ende Watermole mit haren toebehoren,Endelingher ende Smedinghergoet ende den vriën tienden to Lede ende to Dwinghelo, smal ende grof,mit sinen toebehoren." Johan trad hier als leenman voor zijn vrouw op.
Hoe groot het bezit van Johan moet zijn geweest blijkt uit een boedelscheiding van 1408 tussen de zoons van Johan te weten Coenraad en Reynolt en de kinderen van de overleden broer Bertolt.
De laatsten kregen toebedeeld de Coenraadshof te Steenwijk, met al zijn toebehoren, alle hofsteden binnen Steenwijk, die aan Johan en Hadwig toebehoorden enland aan de andere zijde van de A strekkende tot Eesveen genaamd de Coenraad´s mate en de Coenraad´s weide, verder nog de Hof te Ansen en een groot aantal goederen en pachten.
Als men bedenkt dat Johan´s broers Roelof en Egbert ook landgoederen bezaten te Steenwijk, dan kan men concluderen dat het bezit van de familie daar ter plaatse zeer omvangrijk is geweest. Zoon van Coenraad van den GOERE / UTENGORE (zie 6411) en N.N. van ANSEN (zie 6421).
Gehuwd 00-00-1354 met Hadewich van ANSEN (zie 6410).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

30 november 1382.
Berent, pastoor te Dwingelo, verleent Johan de Vos van Steenwijk en Hadewych van Ansen toestemming voor het stichten van een altaar in zijn kerk.
Naar het origineel in het archief van graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk.
no. 117.
Allen luden, de desen brief zullen zijen ofte huren lesen, doe ic verstaen Berent, cureijt der kerken van Dwingelo, dat ic mijt mijnen vrien willen hebbe ghegheven ende gheve mijt desen open breve mijen consent daertho, dat Johan dije Vos van Steenwiic, Hadewiich van Ansen hebben ghemaket ende gherent een altaer in de kercke tho Dwingelo in sunte Marien ere doer God ende umme oere zielen willen tot eenre eweliken memorien, als wellic altaer Johan Hadewiich voerscr. ende oer gherecht eerfghenamen dije gave daeraf hebben zolen ende gheven moghen den se willen eerfliken ende ummermeer
sunder ijenegherhande wedersegghen van mij ofte van ijenegherhande cureijten der kerken van Dwingelo, dije na mij comen moghen up dat dije vast, stede ende unghebroken blive, so hebbic mijen zeghel an desen brijef ghehanghen tot enen eweliken tughe deser waerheijt. Ghegeven in den jaer uns Heren dusent drehundert twe ende tachtentich up sente Andreasdach eens apostels.

In 1395 wordt hij vermeld in een oorkonden van Drenten (leenmannen) die de bisschop van Utrecht hebben gehuldigd.

25 maart 1404
Reynolt Hughinc, burger te Groningen, verklaart aan Hadewich (de) Vos van Dwingelo en haar zoons Coenraad en Reynolt verkocht te hebben de Oesterhof te Dwingeloo.
Naar het origineel in het archief van de graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk. no. 199.
Ick, Reynolt Hughinc, borgher in Groninghen, doe kundich allen leden, de dezen openen breef zullen zien of horen lezen, dat ick hebbe vercoft vor mij ende vor mijne erfghenamen joncfrouwe Hadewich Vosses van Dwinghelo, Coenraet ende Reynolt Vos, ghebroders, horen zoens ende horen erfghenamen dat erve met zinen tobehoren, dat to Dwinghelo gheleghen is, dat van der buer mande ghebroken was, dat mij de vors. buer afghetreddet hadden ende dat ick teghen de vorsz. buer gecoft hebbe, dat de Oesterhof gheheten is, in allen ghevoghe als dat daer gheleghen is vor ene summe gheldes, de mij
joncfrouwe Hadewich, Coenraet ende Reynolt vorsz. vol ende al wal betaelt hebben ende des so hebbe ick Reynolt vors. Hadewige, Coenrade ende Reynolde vors. ende horen erfnamen dit vorsz. erve upghedraghe met hande ende met monde vor mij ende mijne erfnamen vrij ende quiit met allen rechte ende eghendome eweliken ende erfliken to bruken ende to besitten, to setten ende to verkopen ende horen vrijen wille mede to done. Sunder al arghelist. In orkunde der waerheijt so hebbe ick Reynolt vorsz. mijnen seghel an dezen breef ghehanghen;
ghegeven in den jaer ons Heren dusent vijerhondert ende vijer des dinxedaghes na Palmezoendach.
Aan het stuk hangt het zegel van Reynolt Hughinc.
Johan trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 02-04-1354 met Hadewich van Ansen, 15 of 16 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1354. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1.2 voor persoonsgegevens van Hadewich.
Kinderen van Johan en Hadewich:
1 Coenraad de Vos van Steenwijck, geboren omstreeks 1355 in Dwingelo. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.1.
2 Bertold de Vos van Steenwijck, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.2.
3 Reinold (de Vos van de Ghoere) van Steenwijck, geboren omstreeks 1365 in Dwingelo. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.1 Coenraad de Vos van Steenwijck is geboren omstreeks 1355 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3) en Hadewich van Ansen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1.2).
Notitie bij Coenraad: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
In 1406 beleent met de hof te Dwingelo
Coenraad trouwde met Agnes van Buckhorst. Agnes is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan II van Buckhorst en Ermgard van Hackfort.
Kind van Coenraad en Agnes:
1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.1.1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge, zoon van Coenraad de Vos van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.1) en Agnes van Buckhorst. Hendrick is overleden in 1457. Hendrick:
(1) trouwde met Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3 voor persoonsgegevens van Lyse.
(2) trouwde met Mechteld (Mette) van Gheesteren.
Kinderen van Hendrick en Lyse: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.2 Bertold de Vos van Steenwijck is geboren omstreeks 1360, zoon van Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3) en Hadewich van Ansen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1.2). Bertold is overleden vóór 1404, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Bertold trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Bertold en NN: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3 Reinold (de Vos van de Ghoere) van Steenwijck is geboren omstreeks 1365 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3) en Hadewich van Ansen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1.2). Reinold is overleden in 1448, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Ook Vos van Steenwijkck van de Ghoere.
Reinold de VOS van STEENWIJK, raadsman van Groningen, geboren ca 1360, overleden 00-00-1448. In 1393 aanvaardt hij met vele andere Drenten,(als opvolger van Floris van WEVELICHOVEN) Frederik van BLANKENHEIM,bisschop van Utrecht, als landsheer. Frederik maakte een einde aan de heerschappij van de Heren van Coeverden.
Hij behoort tot de raadslieden van Groningen die de bisschop beloven de stad te bewaken tegen de vijanden van het Sticht en hem erkennen als de heer van Coevorden en Drenthe.
In 1428 keert hij zich tegen de bisschop van Utrecht ten gunste van hertog Amoud van EGMONT. Hij werd opgenomen in de ridderschap van Veluwe en in 1436 zegelt hij met zijn zoon Hendrik verbond tussen de ridderschap en de steden Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Hattem en Elburg. Zoon van Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck) en Hadewich van ANSEN.
Gehuwd voor de kerk ca 1390 met Alyt van PUTTEN.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
Reinold trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1399 met Alyt van Putten, ongeveer 34 jaar oud. Alyt is geboren omstreeks 1365, dochter van Pelgrim van Putten en Katharina van Zinderen. Alyt is overleden omstreeks 1449, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Alyt: Was de oudste dochter van Pelgrim van Putten
Kinderen van Reinold en Alyt:
1 Herbrande van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.1], geboren omstreeks 1390. Herbrande is overleden vóór 1442, ten hoogste 52 jaar oud.
Notitie bij Herbrande: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Trad in 1416 in als non in het klooster van de abdij te Assen.Op 6 januari 1416 schonk haar vader aan het klooster een rente uit bezit in Rolde, als prebende voor haar. Zij had toen de gelofte nog niet afgelegd en was dus nog jong.
Notitie bij publiceren van Herbrande: Trad in 1416 op jonge leeftijd in in de Abdij te Assen.
2 Mechteld van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.2], geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Mechteld: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Trad in 1430 als non in het klooster te Assen. Op 4 april 1430 schonk haar vader als medegave een roggerente van goed onder Rolde aan het klooster.
Notitie bij publiceren van Mechteld: Trad in 1430 in als non in de Abdij te Assen.
3 Hadewich van Steenwijck, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.3.
4 Hendrick (de Vos) van Steenwijk, geboren vóór 1435 in Putten. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.3 Hadewich van Steenwijck is geboren omstreeks 1400, dochter van Reinold (de Vos van de Ghoere) van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3) en Alyt van Putten. Hadewich is overleden na 1442, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Hadewich: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Op 24 juli 1442 wordt zij vermeld als Johans des basters weduwe van Beieren.
Hadewich:
(1) trouwde met Johan bastaard van Beieren.
(2) trouwde met Henrick Bentinck.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4 Hendrick (de Vos) van Steenwijk is geboren vóór 1435 in Putten, zoon van Reinold (de Vos van de Ghoere) van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3) en Alyt van Putten. Hendrick is overleden in 1477, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Komt vanaf 1435 in oorkonden voor.
Landdrost van de Veluwe.
Uit www.windgenealogie.org :
6402 Henrick Reinolds de VOS van STEENWIJK, richter, ritmeester, landdrost en burgemeester van Elburg, geboren ca 1395, overleden 00-00-1478. Henrick houdt in 1438 enige burgers in Hattem in arrest.In 1446 cedeert zijn zuster Hadewich al haar rechten op Putten en Drempt en in 1447 wordt hij ritmeester van Harderwijk.In 1450 is hij erfgenaam van zijn moeder.
Van 1468-1474 heeft hij een geschil met Elburg over de gruit en het gruitgeld, hij is daar burgemeester 1464 en 1477. Zoon van Reinold de VOS van STEENWIJK (zie 6405) en Alyt van PUTTEN (zie 6406).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1438 te Kampen met Margaretha Hermans van UTERWIJCK (Margariete) (zie 6403).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
Notitie bij publiceren van Hendrick: Landdrost op de Veluwe
Hendrick trouwde, minstens 3 jaar oud, in 1438 met Margaretha van Uiterwijck, 42 of 43 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1438 in Kampen. Margaretha is geboren in Kampen, dochter van Herman van Uiterwijck en Berta van Rees. Zij is gedoopt in 1481.
Notitie bij Margaretha: Ook vermeld als van Uterwijck van Putten.
Kinderen van Hendrick en Margaretha:
1 Aleid van Steenwijk [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.1], geboren in 1439.
Notitie bij Aleid: Trad in 1460 in het klooster St. Agnesconvent te Kampen.
2 Herman van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.2], geboren in Putten. Herman is overleden na 1499.
Notitie bij Herman: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Werd in 1478 beleend met de vaderlijke goederen beleend.
3 Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck, geboren omstreeks 1420 in Putten. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.
4 Pelgrim van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.4], geboren omstreeks 1444 in Putten. Pelgrim is overleden na 1499, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Pelgrim: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
5 Dirk van Steenwijk [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.5], geboren omstreeks 1446. Dirk is overleden na 1497, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Wordt in 1488,1489,1490,1491 en 1497 genoemd in oorkonden.
6 Frans van Steenwijk, geboren omstreeks 1448. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.6.
7 Berta van Steenwijk. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.7.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3 Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck is geboren omstreeks 1420 in Putten, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Johan is overleden na 1482, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Wordt in 1482 genoemd in een oorkonde
Johan trouwde met Beerte van Echten. Beerte is geboren omstreeks 1413, dochter van Reinoud van Echten en Alberta Polman. Beerte is overleden omstreeks 1460, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Johan en Beerte:
1 Reynold van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.1].
2 Agnes van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.2], geboren omstreeks 1450.
3 Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck, geboren na 1450. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.3.
4 Hendrick (de Vos) van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.
5 Roelof van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.3 Elisabeth (Lijsje) van Steenwijck is geboren na 1450, dochter van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3) en Beerte van Echten.
Notitie bij Lijsje: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Lijsje trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, in 1470 met Herman van den Clooster, ongeveer 30 jaar oud. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3 voor persoonsgegevens van Herman.
Kind van Lijsje en Herman: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.5.1.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4 Hendrick (de Vos) van Steenwijck is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3) en Beerte van Echten.
Notitie bij Hendrick: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Hendrick trouwde met Everharda Kruse. Everharda is geboren omstreeks 1460 in Echten Dr.. Everharda is overleden omstreeks 1490, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Everharda: Familienaam ook geschreven als Guers
Kinderen van Hendrick en Everharda:
1 Coenraad van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.1], geboren omstreeks 1492. Coenraad is overleden omstreeks 1549, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Coenraad: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
2 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1495. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.2 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1495, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4) en Everharda Kruse. Johan is overleden omstreeks 1530, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Jacob Johansz van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.2.1].
2 Mette Johansz van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.2.2].
3 Catharina Johansz van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.2.3].
4 Hendrik Johansz van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.2.4], geboren omstreeks 1515.
Notitie bij Hendrik: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
5 Roelof Johansz van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.2.5], geboren omstreeks 1520.
Notitie bij Roelof: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
6 Herman Johansz van Steenwijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.4.2.6], geboren omstreeks 1540. Herman is overleden omstreeks 1614, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Herman: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)
Herman Johansz de Vos gezeit Hummelinck geboren in 1540 kan een zoon zijn van Johan de Vos geboren in 1495 in Vollenhove, maar zeker is dit niet.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5 Roelof van Steenwijck is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3) en Beerte van Echten. Roelof is overleden omstreeks 1500, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Notitie bij publiceren van Roelof: Vrouwe van Entinge
Roelof trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1480 met Jutta Mulert, ongeveer 15 jaar oud. Jutta is geboren omstreeks 1465, dochter van Hessel Mulert en Agnes van Ruijtenberg. Jutta is overleden omstreeks 1515, ongeveer 50 jaar oud.
Kind van Roelof en Jutta:
1 Rudolpha van Steenwijck, geboren omstreeks 1485. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1 Rudolpha van Steenwijck is geboren omstreeks 1485, dochter van Roelof van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5) en Jutta Mulert. Rudolpha is overleden omstreeks 1555, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Rudolpha: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Rudolpha trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1513 met Bouchard van Westerholt, ongeveer 23 jaar oud. Bouchard is geboren omstreeks 1490, zoon van Herman van Westerholt en Maria van Keppel. Bouchard is overleden omstreeks 1540, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Bouchard: Heer van Dinkelborg, Brockhuis en Koppel, Stadhouder van Oostfriesland.
Kinderen van Rudolpha en Bouchard:
1 Bouchard van Westerholt, geboren omstreeks 1515. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1.1.
2 Hendrik van Westerholt [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1.2], geboren omstreeks 1520. Hendrik is overleden omstreeks 1570, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Heer van Entinge
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1.1 Bouchard van Westerholt is geboren omstreeks 1515, zoon van Bouchard van Westerholt en Rudolpha van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1). Bouchard is overleden omstreeks 1600, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Bouchard: Heer van Alst
Kind van Bouchard uit onbekende relatie:
1 Engelbert van Westerholt, geboren omstreeks 1570. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1.1.1 Engelbert van Westerholt is geboren omstreeks 1570, zoon van Bouchard van Westerholt (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1.1). Engelbert is overleden omstreeks 1605, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Heer van Alst en Lake
Kind van Engelbert uit onbekende relatie:
1 Sophia Anna van Westerholt [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.3.5.1.1.1.1], geboren omstreeks 1600.
Notitie bij Sophia: Vrouwe van Alst en Haselüne
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.6 Frans van Steenwijk is geboren omstreeks 1448, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Frans is overleden in 1523, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Frans: Wordt in 1497 vermeld in oorkonde.
Was richter in Arnhem in 1505 en 1508.
Werd op 8 februari 1507 als erfgenaam van zijn broer Herman door de bisschop van Utrecht beleend met de tienden te Telgt onder Ermelo.
Kinderen van Frans uit onbekende relatie:
1 Katharina van Steenwijk [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.6.1].
2 Margaretha van Steenwijk [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.6.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4.7 Berta van Steenwijk, dochter van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Berta trouwde met Gijsbert van Broeckhuysen.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.5 Agnes de Vos van Steenwijck is geboren omstreeks 1350 in Coevorden, dochter van Coenraed van de Ghore van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1) en NN van Ansen. Agnes is overleden na 1421 in Ruinen, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Agnes: Ook vermeld als Agnes van den Clooster??
Arent Huys hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige.
Agnes:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1370 met Gerard Clencke, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.1 voor persoonsgegevens van Gerard.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1380 in Coevorden met Arend Huys (van Norch) van Ruinen, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Arend: Ook genaamd Agnes de Vos van Steenwijk
Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.1 voor persoonsgegevens van Arend.
Kind van Agnes en Gerard: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.2.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.2 Elisabeth van Steenwijck is geboren omstreeks 1311, dochter van Herdradus van den Ghore van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1).
Notitie bij Elisabeth: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Elisabeth trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vóór 1335 in Norg of Ruinen met Johan van Ruinen van Norch, ten hoogste 25 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Elisabeth en Johan: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.4 Nicolaas van Steenwijck is geboren omstreeks 1200, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik van Steenwijck (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1) en [waarschijnlijk] Evese van Oosterwolde. Nicolaas is overleden vóór 1218, ten hoogste 18 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Vermoedelijk vermeld in een oorkonde van 1218, schenking van een huis te Middelbrink aan de kerk van Ruinen, door Evese, weduwe van Ostwalt (Oosterwolde). Nicolaas, zoon van Evese, is in het Heilige Land gestorven en was getrouwd met Ida.
Nicolaas trouwde met Ida van Ruinen. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.7 voor persoonsgegevens van Ida.
Kind van Nicolaas en Ida: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.7.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2 Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch is geboren omstreeks 1190, zoon van Hendrik I (de Crane) van Kuinre en NN van Sepperothe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4). Rudolf is overleden na 1254, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rudolf: Is overleden tussen 1254 en 1263.
Notitie bij Rudolf: Volgt zijn vader op als Heer van Kuinre na diens overlijden voor 01-01-1219. Krijgt dan tevens het landgoed Eyen in leen en de overige Norchse goederen.

Wordt als getuige vermeld in een oorkonde van 1 januari 1219 van bisschop Otto van Utrecht, waarin de schenking van de hoeve Middelbrink aan het klooster te Ruinen wordt goedgekeurd. Ook vermeld worden Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Herman Clinke, Hugo Dunker, Rudolf Rocke, Frederic Redinck en Gijsbert.

Komt voor in een lijst van opbrengsten van het kapittel te Utrecht opgemaakt omstreeks 1225. Genoemd worden Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffards zoon Menzo, Johanneszoon Thezo, Johannes van Haarlo, Steven van Tuten, Herman van Laar, Johan van Ruinen, Lubbert van Dalen, Philippus, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theo van Bochorst, Rudolf van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, schulte Bartold, Bernard te Roden, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolph de Crunen;
Wordt als getuige vermeld, samen met o.a. Rudolf van Langelo, Johan van Ruinen en Hugo van Laar, in een oorkonde van 31 augustus 1230 waarin Wilbrand, bisschop van Utrecht aan Zwolle stadsrechten verleend.

Komt voor als getuige in de oorkonde van de stichting van het klooster Marienberg van 21 juli 1233, o.a. samen met Egbert, prefect van Groningen en de broers Herman en Gerard van Rottum, Pelgrim en Wolter Radinc van Vollenhoven, Hendrik van Schoonebeek, Burchard en Gerard van Middelwijk, Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Alfred van IJsselmuiden, Ellard van Bentheim, Winmar van Hardenberg, Egbert van Haren, Engelbert en Hendrik van Gerner, Remfrid van Junne, Sweder van Genne en Herman van Vilsteren.
Elders vermeld: Rudolphus van NORCH ridder, In 1241 staat hij Egbert van Groningen Egbertszn. bij, nadat diens oudste broer Roelof door ridder Thizo is vermoord (drs. O.D.J. Roemeling, ’Adelijke geslachten in de ME in Drente’, NL 1973).

In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Wordt als getuige genoemd in een oorkonde van maart 1247, samen met o.a. de broers Adolf en Rudolf van Peize, waarin het klooster van Ruinen de tienden van 2 hoeven in Appelscha verkrijgt van de bisschop Otto van Utrecht (1233-1249). Andere genoemden zijn Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten en Wolter Radinc (van Vollenhove).

In een oorkonde van 14 augustus 1254 wordt hij vermeld samen met Rudolf van Langelo, Adolf en Folkert, ridders van Peize als getuigen bij een uitspraak van Frederik abt van Rottum in een geschil tussen het convent van Ruinen en Herman van Noordlaren en zijn zonen.
Rudolf trouwde met NN van NN.
Kind van Rudolf en NN:
1 Hendrik II van Kuinre van Norch, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1 Hendrik II van Kuinre van Norch is geboren omstreeks 1210, zoon van Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2) en [waarschijnlijk] NN van NN. Hendrik is overleden na 1240, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Zie ook: www.ourfamilyhistories.org/ Personid. I 140849
Hendrik trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1232 [bron: Ourfamilyhistories I 140849] met [waarschijnlijk] Ermgard van IJsselmuiden, ongeveer 17 jaar oud. Ermgard is geboren omstreeks 1215, dochter van Wolter (Volradis) van IJsselmuiden.
Kinderen van Hendrik en Ermgard:
1 Hendrik van Kuinre van Norch, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.
2 Wolter (Volrad) van Kuinre, geboren omstreeks 1235. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1 Hendrik van Kuinre van Norch is geboren omstreeks 1230, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1) en [waarschijnlijk] Ermgard van IJsselmuiden. Hendrik is overleden omstreeks 1290, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Deze Hendrik van Norch is opgevoerd op grond van de oorkonde van omstreeks 1335 waarin de inkomsten van het kapittel te Utrecht zijn vermeld van de goederen van Hendrik (Heyne) van Norch en die als volgt zijn verdeeld (volgen de namen van de erven/opvolgers die dan nog in leven zijn en de leengoederen bezitten). De zoons van Heyne worden vermeld; Hille, de dochter van Gerard; Rudolf van Peize, de man van dochter NN; Folkert van Dwingelo, de man van Ermgard; Johan Pipe, de man van Johanna; en Otto van Norch.Wycher, Heyne, Berta en Gerard zijn dan al overleden.
Van de vermelde kinderen staan enkele onderlinge relaties vast op grond van vermeldingen in oorkonden, zoals Wycher, Gerard en Otto en dochter NN g/m Rudolf van Peize. De broer/zuster verwantschap tussen Ermgard, Heyne, Berta en Otto is afgeleid van de oorkonde van 1316.
Mogelijk vermeld in oorkonden van 1263 en 1265; (Uit de Vos van Steenwijk, graven en heren van Kuinre)
"In een oorkonde van 11 september 1263 is hij getuige, als de Utrechtse bisschop, Hendrik van Vianden, een voorziening treft t.a.v. goederen van het klooster te Ruinen. Na vier geestelijken getuigen Hendrik van Almelo, Herman van Voerst, Hendrik van Overberch, Hendrik van Essen, Egbert van Groningen, Mewekinus van Ruinen, Hendrik van Kuinre, Elyas van Rininge, Volkier van Echten en Hendrik Scultinc van Eelde, ridders (Driessen, Monumenta Groningana deel I p. 40; O.B.G.D. I no. 134; O.B.U. III no. 1594 en O.B.O. II no. 278).
Op 21 april 1265 staat bisschop Hendrik aan Zwolle toe een jaarmarkt te houden op Sint Bonifacius. Onder de getuigen komen we tegen Gijsbert van Amstel, Filip van Rininge, Gijsbert van Goye, de maarschalk, Willem van Rijswijk, Hendrik van Almelo, Herman van Voerst, Gijsbert van Buchorst, Hendrik van Overberg, Hendrik van Hervethe, Pelgrim van Putten, Hendrik van Kuinre, Egbert prefect van Groningen, Gerard Clenke, Hacko kastelein van Coevorden en Mewekinus van Ruinen, „milites et ministeriales nostros” (O.B.U. III no. 1657 en O.B.O. II no. 290).
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Ermgard? van Norch, geboren omstreeks 1263. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.1.
2 Henric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.
3 Wycher van Steenwijk van Norch [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.3], geboren omstreeks 1270. Wycher is overleden vóór 1335, ten hoogste 65 jaar oud.
Notitie bij Wycher: Ogd0194 de dato 9 maart 1295. Johannes, bisschop van Utrecht, richt het kapittel der St. Clemenskerk te Steenwijk op en benoemt tot eerste deken de priester Wigherus van Steenwijck.

Vermeld 20 oktober 1302 in oorkonde samen met Hinricus van Norch zoon van ??
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43). 24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
1309 Wycher van Norch, Drents edelman vermeld als pastoor te Vries, kanunnik van Steenwijk en Deken van Drenthe.
ogd0232 de dato 11 juni 1310. De ingezetenen van Havelte en Uffelte verbinden zich tot de betaling aan de door hen wegens de afscheiding hunner kerk aan de deken en het kapittel der kerk te Steenwijk verschuldigde opbrengsten. Vermeld Philip, dekaan te Steenwijk en Wicher, rector te Vries, vallend onder de moederkerk van Steenwijk, enz.
ogd0236 de dato 5 juli 1311. Enige Drentse en Groningse geestelijken verklaren de banvonnissen van de bisschop van Utrecht, gericht tegen de Friezen in Stellingwerf en Schoterwerf, in hunne kerken te hebben afgekondigd. Vermeld Wicher, dekaan van Drenthe, Frederik, decaan in Rolde en Johannes dekaan in Groningen.
ogd0267 van 9 september 1320 vermeld Wicher rector in Vries. Frederik van Rolde, deken van Drenthe.
Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334.
4 Gerard van Norch, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.4.
5 Johanna van Norch, geboren omstreeks 1272. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.
6 Berta van Norch, geboren omstreeks 1273. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.
7 NN van Norch, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.7.
8 Otto van Norch, geboren omstreeks 1280 in Norg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.8.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.1 Ermgard? van Norch is geboren omstreeks 1263, dochter van Hendrik van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1). Ermgard is overleden na 1324, minstens 61 jaar oud.
Notitie bij Ermgard: Vermeld in 1324
Ermgard trouwde met Folkert van Dwingelo.
Kinderen van Ermgard en Folkert:
1 [waarschijnlijk] Folker van Dwingelo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.1.1].
2 [waarschijnlijk] Rutger van Dwingelo [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.1.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2 Henric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert is geboren omstreeks 1265, zoon van Hendrik van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1). Henric is overleden in 1331, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Henric: Overleden vòòr 24 juli 1331.
Notitie bij Henric: Hij moet omstreeks 1290 zijn oom Volrad zijn opgevolgd als heer van Kuinre. Zijn vader moet dan ook al overleden zijn. Na de dood van Hendrik (Heyne) in 1331 komt Kuinre weer in bezit van Volrads zoon Johan. Waarom deze Johan omstreeks 1290 zijn vader niet direct is opgevolgd is niet duidelijk. Misschien te jong of ziekelijk?

Een Hendrik van Kuinre wordt vermeld in 1294 in een overeenkomst tussen ridders en andere ministerialen ter handhaving van hun rechten. Onder deze edelen treffen wij aan: Egbert heer van Almelo en Boudewijn genaamd Hako, ridders, Steven van Rutenberg, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Adolf van Groningen, Johan van Ruinen, Johan en Arnold Radinc, zonen van Frederik, knapen (O.B.U. V no. 2622).

Op de dinsdag na Pinksteren 1297 sticht de bisschop van Utrecht vrede tussen de gebroeders van Voerst, Sweder en Herman met hunne vrienden en de heren van Almelo, Rutenberg, Isselmuden, Groningen, Kuinre, Buchorst, Ruinen en de burgers van Deventer, Kampen en Zwolle. Herman en Sweder worden veroordeeld; zij mogen geen schout van Salland meer zijn.

Vermeld in 1297, wanneer Egbert (waarschijnlijk Engelbertus bedoeld) van Almelo een verdeling maakt tussen zijn kinderen uit zijn eerste en zijn tweede huwelijk. Zoon Rudolf van Engelbertus was getrouwd met een zuster van Heyne.

In een oorkonde van 20 oktober 1302, waarin de markgenoten van Witten grond overdragen aan het Cistencienser klooster van Assen, komen we de naam van Hinricus van Norch tegen, samen met o.a. Saspold en Rudolf van Loon, Bertold en Lambert van Elderslo, Boele Woltinge, zoon van Gerard van Leggelo, Jacob Hoving, Johan Oldebennink, Jacob Kluivingh, alsmede markgenoten van Witten. Als getuigen Wicher van Steenwijk, kanunnik (broer van Hendrik van Norch), priester Frederik, Heiko van Zuidlaren, Broylandus (?), Egbert zoon van ? van Anreep, Folkert van Peize, Jacob van Gasselte en Rudolf Nijsingh van Erm.

In een stuk van 8 augustus 1304 (O.B.G.D. I no. 224) wordt genoemd een Henricus, ridder, de Kunresile, die als scheidsrechter optreedt in een geschil tussen de abdij te Ruinen en het St. Maria Convent in Bordengo (Oldeboorn?).
Getuigen hierbij zijn: Laurencius domicellus in Rune, en Henricus de Ancen. De naam Kunresile" komt nog eenmaal in de oorkonden voor en wel in die van 1 november 1277, hierna vermeld bij Volrad van Kuinre. Men krijgt niet de indruk, dat hier van een afzonderlijk geslacht sprake is en is daarom geneigd in deze ridder Hendrik van Kunresile dezelfde te zien als de famulus Hendrik van Kuinre van 1294 en 1297. Kunresyl als plaatsnaam komt men nergens tegen, behalve in een falsum van 1243 (O.B.U. II no. 992, O.B.O. I no. 188).
Hendrik moet vóór 1 aug. 1318 zijn overleden, daar zijn neef Johan zich dan „domicellus de Kunre” noemt en als zodanig ook munt. (Volgens de Vos van Steenwijk)

In een oorkonde van 4 mei 1315, verklaart Reinold van Coevorden dat het geschil tussen hem en het klooster van Assen is beslecht en hij enkele verplichtingen op zich neemt. Als scheidsrechters waren aanwezig Hendrik van Norch, ridder, Godfried van Borculo, onze broer en oom (van Reinold en kinderen), Frederik van Rolde, rector van de kerk, en Wicher van Vries (broer van Hendrik van Norch), deken van Drenthe.

In de oorkonde van 25 november 1316 verklaren Berta, weduwe van Rudolf van Ansen, en haar twee minderjarige zonen, een hoeve te Zuidwolde te hebben verkocht aan Rudolf van Echten. Heer Heino (Hendrik) ridder en Otto van Norch met Volkert van Dwingelo doen toezeggingen. Het stuk wordt gezegeld door Hendrik en Otto van Norch.

In de oorkonde van 12 mei 1321 gelast paus Johannes een onderzoek door de abt van het klooster Klaarkamp naar het onrechtmatig handelen van Johan graaf van Bentheim en anderen ten opzichte van het klooster van Assen. Johan en de zijnen hadden dit klooster beroofd. Als tweede na Johan wordt genoemd ridder Hendrik van Norg, daarna de schildknapen Herman van Lage, Adolf van Brantelghete, Gerard van Daarle, Herman van Tilligte, Adolf van Twickel en Herman genaamd Koc.

Genoemd in een oorkonde van 07-09-1324 (ogd0283) waarin de namen worden genoemd van Drentse edelen die bisschop Jan van Diest zouden steunen tegen de Drenten. Het waren ridder Henric van Norch, diens zonen Arend, Henric en Roelof, Roelof van Langelo, Menso van Echten, Gerrit Clencke, zijn broer Jan Clencke, Otto van Norch, de zoons van vrouwe Ermgard (van Dwingelo) Volker en Rutger, Coenraad van de Ghoere, zijn broer Jan van den Ghoere en Echbrecht van Echten, de laatsten allen knapen. Zij zouden de bisschop van Utrecht en het Sticht van Utrecht trouw dienen en bijstaan. Zij zouden de oorlogsbuit met de bisschop delen en nooit een overeenkomst aangaan met de Drenthen buiten de bisschop om. De bisschop beloofde op zijn beurt hetzelfde met twee aanvullende getuigen, Henric van Eelde en Hendrik Polman. Vele jaren moesten de ondertekenaars buiten Drenthe blijven. Ze werden de "Lieden van Norch"genoemd. Zij stonden aan de zijde van de bisschop met als tegenpartij Reynold van Coevorden. Deze lieden van Norch, zo genoemd omdat de van Norchs de kennelijke aanvoerders waren, verbleven in Kampen.

Omstreeks 1325. ndva 1980 artikel Keverlingh Buisman.
Henric van Norch c.s. beklagen zich bij de bisschop over het geweld, hun door de Hopsinghen aangedaan en doen opgave van hun schade.
Naar een 15e eeuws afschrift in het archief van de bisschoppen, inv. no. 207 (no. 31) (R.A. Utrecht). In aangepaste vorm is dit stuk tevens te vinden bij O.D.J. Roermeling, Enkele adelijke geslachten in Drenthe in de middeleeuwen, in de ’Nederlandsche Leeuw’, jrg. 90 (1973), k. 197 en bij A. N. de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk (Assen/Amsterdam 1976), p. 151. Regest bij Berkelbach, no. 1287.
Here van Utrecht. Wi, Henric van Orcha, ridder, ons kinder, Ot van Orcha ende anders ons vriende ende ons hulpers van Orcha tonen U ende claghen U alsulc ghebrec ende ghewolt als ons ghedaen hebben de Hopsinghe, ons wedersaken ende hure hulpers. In den iersten toene wi U dat een knape van den Hoepsinghe heet Knobbe, die hadde ghewond enen knape, Alardssoene van Steenberghe, die maech was Ketelhots van Orcha ende Alards Wacker ende siin broder, die ons van Orcha was al vreemde. Doe sande Ketelhoet ons van Orcha driewerf boden; doe quame wi te heme, doe wi tot heme quemen, doe waest ons leet, doe vel wi in de scure, doe quam Steven van Breeclab ende warp Henric, heren Heynen soen, mit enen murstene int hoeft, dat hi langhe lach voer doet. Doe vochten si van den hove ende wi weder opten hoef, doe waert Alard ghewondc, dat dede heme Wacker ende Ketelhods soene, die deden hem den doet, dies Wacker lijdt tallen tyde. Doe dit ghesciet was, doe secden si een onrecht landrecht te doenre rnit onrechten orde1 ende mit onrechten lantrechte, dat te rechte gheweest soud hebben toe Noerche, doe miin here van Orcha, siin kinder ende siin vrienden dat vernamen, doed bod ic, Henric van Horcha ende min kinder ende miin vrient ende driehondert man rnit ons Alards dode te wesen an den Heylighen onsculdich; doe ons dat niet helpen rnochte, bode wi over Alards dode hondert marc brunre Engels, des wi toe ende an Herman van Elde, den scouten, ende an Herman Polman, die doe ter tiid seker lude waren ende anders besceden luden, die in den lande saten, die dat witlic condech is; aldat en rnochte ons niet helpen, wine moesten houwen laten een wendmolen ende vier de beste huse, die wi hadde. Dese bodscap bracht ons her Vrederic van Rolle ende her Rolof van Ghete ende wouden sie dese versaken, so woude wi se betughen mit guden luden, daer si des ghelijd hadden dat also weerf als wi hiir segghent. Hiirboven hebben si ons ghehouwen: Henric voers. van Orcha ende ons kinder ende an onse goede ghescadet tot drie hondert marken toe brunre Enghels. Item Rolof van Langhelo an sinen gude te hondert marken. Item Johan van Orcha an sinen gude te XX marken toe. Item Rolof, sinen broder, XX marc brunre Enghels. Item Conrade van den Ghore ende sinen broder XL marc. Item Ot van Orcha ende siin broder XL marc. Item Clencken van Kovoerde ende siin broder te hondert marken toe. Item Johan van Echte ende Mensen ende Ecbrechten ghebrand ende ghescadet te tueen hondert marken toe.
Item Volkier ende siin broder te XL marken. Item Godekin van Echte X marc. Item Johan Kalf XX marc. De summe van den scade van deser van Orcha lopet op neghen hondert marc X, mer behalven menghe groet scade ende utecost, die wi ende ons hulpers buten hebben verdaen ende gheleden. Ende here, want ghi desen tuist anghesien hebt ende se ghearbeidet desen tuist ten besten te brenghen ende tusschen ons ende ons wedersaken ene vrede ende enen soen ghedeghedenckt ende ghi daer dat seghen in de hand hebt, so hebben si binnen desen vrede ende soene Alard Wacker, onsen hulper vrient ende onsen hoeftman gheslaghen, als wi datter wareyt willen brenghen, dat siid boven vrede ende boven zoen ghedaen hebben ende here, want si ons ghehouwen ende ghebracen hebben over landrecht, so is elc hus over C marc te broeke ende al dat wi ghedaen hebben dat wanboet na rechte olden landrechtg.
Hierna volgt nog, vermoedelijk zonder verband met het voorgaande tekstgedeelte:
Item Wessel van Onsslo, Steven knecht van Brekel, Johans knecht Clencken ontreet hi enen henxt, daerna lieten sien lopen ende hebben de henxt verder net bynnen syns heren vrede.
Voor de datering zie ook de resultaten van het onderzoek van zowel 0. D. J. Roemeling als A. N. de Vos van Steenwijk.
In 1327 op 22 september verkopen Jan Clencke en zijn zoon Gerard een pacht aan het convent van Dikninge en zeggen dat zij die zullen overdragen zodra zij weer veilig in Drenthe kunnen komen. En anders zullen zij te Vollenhove tekenen, samen met Otto van Norch en Coenraad van Goer.(van de Gore van Steenwijk)
In die tijd was de macht van de bisschop zeer beperkt geworden. Alleen het Nedersticht, Diepenheim en Kampen waren nog onder zijn macht.
In een lijst van inkomsten van de bisschop Utrecht van omstreeks 1335 staan de goederen van Hendrik van Norch vermeld, met een verdeling van de betaling over de rechthebbenden in 1335. Hendrik is dan kennelijk overleden. Als eerste worden genoemd Arnold zijn zoon en opvolger en als tweede zijn zoon Rudolf. Dan volgt Hille de dochter van Gerard, zijn al overleden broer. Daarna Rudolf Butruant, Folkert van Dwingelo en Johan Pipe. Deze zijn waarschijnlijk getrouwd met zusters van Hendrik, dus zijn zwagers van Hendrik. Daarna volgt Otto van Norch, die ook voor het geheel van de goederen wordt aangeslagen, zal dus een broer zijn van Hendrik.
Henric trouwde met NN van NN.
Kinderen van Henric en NN:
1 Arnoldus (Arend) van Norch, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1.
2 Hendrick van Norch [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.2], geboren omstreeks 1300. Hendrick is overleden in 1325, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Genoemd in een oorkonde van 07-09-1324 (ogd0283) waarin de namen worden genoemd van Drentse edelen die bisschop Jan van Diest zouden steunen tegen de Drenten. Het waren ridder Henric van Norch, diens zonen Arend, Henric en Roelof, Roelof van Langelo, Menso van Echten, Gerrit Clencke, zijn broer Jan Clencke, Otto van Norch, de zoons van vrouwe Ermgard (van Ruinen??) Volker en Rutger, Coenraad van de Ghoere, zijn broer Jan van den Ghoere en Echbrecht van Echten, de laatsten allen knapen. Zij zouden de bisschop van Utrecht en het Sticht van Utrecht trouw dienen en bijstaan. Zij zouden de oorlogsbuit met de bisschop delen en nooit een overeenkomst aangaan met de Drenthen buiten de bisschop om. De bisschop beloofde op zijn beurt hetzelfde met twee aanvullende getuigen, Henric van Eelde en Hendrik Polman. Vele jaren moesten de ondertekenaars buiten Drenthe blijven. Ze werden de "Lieden van Norch"genoemd. Zij stonden aan de zijde van de bisschop met als tegenpartij Reynold van Coevorden. Deze lieden van Norch, zo genoemd omdat de van Norchs de kennelijke aanvoerders waren, verbleven in Kampen.
3 Rudolphus (Roelof) van Norch [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.3], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Rudolphus: Vermeld in een oorkonde van omstreeks 1335, ogd0340. Lijst van inkomsten van het domkapittel Utrecht. Zie bij Arnoldus van Norch.
Rudolf bezat het goed Haddinge in Een.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1 Arnoldus (Arend) van Norch is geboren omstreeks 1300, zoon van Henric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2) en NN van NN.
Notitie bij Arnoldus: Oorkondenboek Groningen-Drenthe 340; omstreeks 1335.
Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht.
Goederen van Henrici de Norch, waarvan de betalingen als volgt zijn verdeeld:
ten eerste Arnoldus 5 en een halve sc. van het goed Buninc in Snole, het gerecht in Norch en sommige goederen in Ede (Een) (Arnold was dus de opvolger van zijn vader in het gerecht en was dus de oudste zoon.)
Rodolphus, zijn broer, 4 en een halve sc. van het goed Haddinghe in Ede (Een)
Hilla Gerardi de Norch (Hille, de dochter van Gerard van Norch) 3 en een halve sc. van hetzelfde goed (van Hendrik die dus kennelijk overleden was)
Rudolf Butruant 6 b. en 1 cop. van het goed Bonekinc in Anlo;
De tienden in Borc, die heer Folkert en broer aan de parochie hebben verkocht, 2 sol. en een halve cop. Folkert van Dwingelo van het goed Rensinc in Anlo 15,5 sc.
Johan Pipe 2 sol. en een halve cop. van het goed genaamd Battinc.
Idem van dezelfde voorschreven goederen betaald jaarlijks Otto van Norch 13,5 sc. Ten eerste de tienden in Halen, met inbegrip van het klooster Dickninge, idem tienden in Ees in de parochie Borger, door burgers gekocht, Idem het goed genaamd Grudelinge dat nu in bezit is van Hille van Norch als opvolger van Gerard van Norch. idem het goed Gorthorst in de parochie Beilen die Reiynerus Heymighe koopt.
De familieverhouding tussen Otto en Hendrik is niet duidelijk. Het zijn geen broers, daar dit zeker vermeld zou zijn in deze oorkonde, waarschijnlijk halfbroers, en waarschijnlijk is het oorspronkelijke leengoed al in een eerdere generatie gesplitst.
Arnoldus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1325 met NN van NN.
Kind van Arnoldus en NN:
1 Lamme van Norch van Kuinre, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1.1 Lamme van Norch van Kuinre is geboren omstreeks 1325, dochter van Arnoldus (Arend) van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.2.1) en NN van NN.
Notitie bij de geboorte van Lamme: geboortejaar aangenomen maar is onbekend
Lamme trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1350 met Roelof van Steenwijck, 18 of 19 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van Lamme en Roelof: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.4 Gerard van Norch is geboren omstreeks 1270, zoon van Hendrik van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1). Gerard is overleden vóór 1335, ten hoogste 65 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Ook vermeld als Gerard van Kuinre, geb omstreeks 1267 (our family histories)
In 1288 vermeld met zijn broer Otto. (J de Groot; Het geslacht de Vos van Steenwijk)
Kind van Gerard uit onbekende relatie:
1 Hille van Norch [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.4.1].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5 Johanna van Norch is geboren omstreeks 1272, dochter van Hendrik van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1). Johanna is overleden vóór 1335, ten hoogste 63 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1290 met Johan Pipe Heer van Kuinre van Orch en Emelweert, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Johanna en Johan:
1 Herman van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.1], geboren omstreeks 1290. Herman is overleden vóór 1337, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vastgelegd in een oorkonde van 24 juli 1331 door graaf Willem van Holland dat Herman gezamenlijk met zijn broer Johan, hun vaderJohan na zijn dood zullen opvolgen als Heer van Kuinre enz.
2 Johan (Pipe van Steenwijk) van Kuinre, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2 Johan (Pipe van Steenwijk) van Kuinre is geboren omstreeks 1295, zoon van Johan Pipe Heer van Kuinre van Orch en Emelweert (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.1) en Johanna van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5). Johan is overleden omstreeks 1345, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan wordt ook vermeld als Jan Pipe van Steenwijck.
zie ook ourfamilyhistories.com I 140839
Johan is (zeer waarschijnlijk) dezelfde persoon als Johan Pipe, vermeld in een oorkonde van 1327, goederenlijst van de bisschop van Utrecht, bij de verdeling van de opbrengsten van de Norgse leengoederen als gevolg van het overlijden van Hendrik van Norch, broer van Johanna.
In een oorkonde van 19 mei 1315 doen Herman van Voorst en Johan, zoon van Volrad, samen met anderen, uitspraak in een geschil tussen Johan van der Ese en Herman van Kuinre.
Oorkonde van 24 juli 1331. Wy, Willem, Grave enz.maken cond enz. dat wij Heren Janne van Kuynre, Ridder, verleen al zulc goed, alse Heynric (Heyne) van Kuynre, zijn neve, van ons te lene hield, dats te wetenen, al dat gheregt van Kuynre.
Johan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1318 [bron: Our family histories] met Luitgardis van Voorst.
Kinderen van Johan en Luitgardis:
1 Johan II van Kuinre, geboren omstreeks 1319. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.1.
2 Herman I van Kuinre, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.
3 Hendrik van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.3], geboren omstreeks 1325. Hendrik is overleden na 1355, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in 1355 als broer van Johan en neef van Johan.
Ook vermeld als Hendrik de Rover van Vianen (our family histories), overleden voor 1374.
4 [waarschijnlijk] NN Pipe van Steenwijk, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.1 Johan II van Kuinre is geboren omstreeks 1319, zoon van Johan (Pipe van Steenwijk) van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2) en Luitgardis van Voorst. Johan is overleden omstreeks 1361, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Johan: Omstreeks 1345 heer van Kuinre geworden na de dood van zijn vader.
Komt voor in een oorkonde van 20 maart 1347 als getuige en ook in 1349.
1352; Verdrag tussen de bisschop van Utrecht en de heer van Kuinre dat gestrande kooplieden op de kust van Vollenhove in bescherming zullen worden genomen.
1355; Johan van Kuinre zegelt op 6 juli een overeenkomst van zijn neven Hendrik en Johan met het klooster te Haske.
1357; uitspraak van een geschil tussen de stad Hamburg en Johan van Kuinre door de schepenen van Kampen.
1360; De stad Deventer zend een klacht naar de bisschop van Utrecht, die in Hardenberg verblijft, over het aanvallen van kooplieden op zee bij Kuinre.
1361; Opstand van de bewoners van Stellingwerf en Steenwijkerwold tegen de bisschop van Utrecht, welke door de bisschop bloedig wordt onderdrukt.
In een lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379/1380 komt een Jan van Kuinre, ridder, voor met leengoederen in de kerspelen Olst en ter Wolde en bij Holten. Mogelijk dezelfde persoon als Johan II. De overlijdensdarum moet dan later worden gesteld.
Ook vermeld Hildegonde, dochter van Heer Jan van Kuinre, met leengoederen in Scherpenzeel, dat gelegen is in het kerspel Olst, waarbij als hulder voor haar optrad Jan Splitolf.
Johan bleef kinderloos. Johan trouwde met NN van NN.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2 Herman I van Kuinre is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan (Pipe van Steenwijk) van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2) en Luitgardis van Voorst. Herman is overleden vóór 1383, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman: Moet voor 1377 zijn overleden, omdat uit een oorkonde uit dat jaar een Herman van Kuinre als heer van Kuinre en knape wordt vermeld.
Notitie bij Herman: Volgt in 1363 zijn broer Johan op als heer van Kuinre.
Vermeld in een oorkonde van 1371 waarin hij, samen met zijn vrouw Mechteld en zuster Aleid, erkend dat hij 42 morgen land in Mastenbroek bij Ysselmuiden en dat heer Volradsgoed wordt genoemd, heeft verkocht aan Johan van Putten.
(Volrad was zijn overgrootvader)
Vermeld in een oorkonde van 1383 waarin bisschop Floris van Utrecht hem ontzegt in zijn aanspraak op het goed te Wijnvoorden onder het kerspel Vorachten.
Herman trouwde met Mechteld van der Ese. Mechteld is een dochter van Boldewijn van der Ese.
Notitie bij Mechteld: Vermeld 4 november 1370
Kinderen van Herman en Mechteld:
1 Aleid van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.1], geboren omstreeks 1352.
2 Luitgard van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.2], geboren omstreeks 1354.
3 Johan van Baerlo van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.3], geboren omstreeks 1350. Johan is overleden vóór 1376, ten hoogste 26 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was ridder in 1376; zie bij Herman I.
Een jaar later wordt Johans broer Herman als heer van Kuinre, knape, vermeld.
Johan moet dan overleden zijn evenals vader Herman I.
4 Herman II van Kuinre, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4 Herman II van Kuinre is geboren omstreeks 1355, zoon van Herman I van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2) en Mechteld van der Ese. Herman is overleden omstreeks 1410, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Herman: mei 1376; een zoenbrief op initiatief van Deventer en Kampen tussen Kuinre en de stad Hamburg, ondertekend door Herman, heer van Kuinre, Johan van Kuinre, ridder, Henric van Essen (van der Ese) de olde, Henric van Essen de jonge, Coep Wynkenszoon, Johan Haghen en Hugo van der Halle de jonge.
Uit gemeentearchief Kampen: 12 februari 1377; Herman, heer van Kuinre, knape, verleent tolvrijheid aan de kooplieden van Kampen, over land of over water, behalve voor schepen met een roer, waarvoor wel tolgeld moet worden betaald.
Uit Deventer Cameraarsrekening: In 1383 vergadert bisschop Floris van Wevelinghoven in Vollenhove met door de stad Deventer gezonden afgevaardigden omtrent het gedrag van opstandige Friezen van Mirdum die onder leiding van Herman II van Kuinre een jaar eerder Vollenhove hadden aangevallen. (Mirdum = Meretha in de oorkonde waarbij Coenraet van Oric dit gebied in leen verkreeg)
Einde maart 1385 stelt graaf Herman op schrift wat het recht is van de heren van Kuinre over de buren (ingezetenen) van Kuinre, zoals dat van ouds geweest is en voor de toekomst recht zal blijven. Een prachtig dokument over de gang van zaken in zijn ambtsgebied. (Int erste soe set die heer van Cuynre sijnen scultet ende synen scepen ende die scoltet synen scepen ende die bure hoeren scepen, ende wat die drie scepen wysen, daer en is geen wedersegghen; enzovoorts.)
Bij brief van 26 oktober 1387 verzoent Herman van Kuinre zich met Amsterdam met ondertekening als getuigen door de schepenen en raden van Kampen en Zwolle.
Op 29 augustus 1396 trok Hertog Albrecht van Beieren met zijn oudste zoon Willem van Oestervant en zijn jongere zoon Albrecht met een groot leger uit verschillende landen, komende vanuit Enkhuizen, ten strijde tegen de opstandige Stellingvriezen. Albrecht won de strijd bij Schoterzijl en voerde de verslagen Herman II van Kuinre en zijn zoons Johan, Hendrik en Herman gevankelijk naar Holland. De ridders aan Hollands zijde staan vermeld in het Wapenboek van Beieren, met het wapenschild dat zij droegen.
Mr. Burchard Joan van Hattum vermeld in zijn Geschiedenissen der Stad Zwolle, eerste deel, tweede stuk, over de grote en zware klachten, die in het jaar 1397 door de inwoners van de heerlijkheid Kuinre, tegen de dwingelandij van hun heer Harmen zijn ingebracht en verspreid, hetgeen bisschop Frederik van Blankenheim een goede gelegenheid verschafte om die heerlijkheid aan Overijssel te hechten. (Hier wordt dus gezegd dat Kuinre niet tot Overijssel, het Oversticht, behoorde.) De Heer van Kuinre, volgens het verhaal van sommigen, het onweer voorziende, en bemerkende dat men hem van zijn goederen wilde beroven, toonde zich bereidwillig om Kuinre te verkopen. Op de 3e mei 1397 verkocht hij zijn goed aan Frederik van Blankenheim voor 400 oude schilden met erfpachtsrechten. In hetzelfde jaar is dit nog veranderd in éénmalig 6200 oude schilden die hij te Kampen, Vollenhove of waar ook elders waar hij wilde, in het jaar 1407 zou kunnen ontvangen, wanneer de overdracht ook moest gebeuren.
Bij brief van 7 juni 1405 krijgen de onderdanen van graaf Herman van Kuinre, zijnde de inwoners van Kuinre en Veenhuizen (even ten westen van Kuinre), een vrijgeleide (paspoort) van Willem VI van Holland, gedurende een tijd van vier jaar, om overal in het land veilig te kunnen zitten, komen, varen, verblijven en vertrekken met
Herman trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1375 met Hillegonda van Heekeren van Rechteren.
Kinderen van Herman en Hillegonda:
1 Hendrick van Kuinre, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.1.
2 Johan van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.2], geboren omstreeks 1380. Johan is overleden vóór 1407, ten hoogste 27 jaar oud.
3 Herman van Kuinre, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.3.
4 Cunegonda van Kuinre, geboren omstreeks 1395. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.1 Hendrick van Kuinre is geboren omstreeks 1375, zoon van Herman II van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4) en Hillegonda van Heekeren van Rechteren.
Notitie bij Hendrick: 22 augustus 1407. Hendrik van Kuynre en zijn zoons Herman en Henric van Kuynre verklaren voor het gerecht van Kuynre, bestaande uit de schulte Syrcke Nollenszoon en de schepenen Otto Albertszoon en Johan die Wyke, dat zij aan Frederick van Blankenheim, de bisschop van Utrecht, ten behoeve van het sticht en de kerk van Utrecht hebben verkocht de heerlicheit Kuynre met dat huys met den berghe en alles wat daarbij behoort. Getuigen: Johan van Voorst, Johan van Buckhorst, Johan van den Clooster, Diederick de Zuer, Hendrick van der Eze, Zweder van der Eze, Hendrick van Haersolte en Herman van Haersolte, maghen en vrienden van de van Kuynres.
Kinderen van Hendrick uit onbekende relatie:
1 Herman III van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.1.1]. Herman is overleden in 1438.
Notitie bij Herman: Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Freys_van_Kuinre
Zijn vader was een zoon van Hendrik Freys van Dolre, die in 1399 beleend werd met Ubbelschoten in het Eemland. Zijn moeder was een dochter van Herman III van Kuinre (-1438) heer van Urk en Emelwaard in 1415 drost van Salland, kastelein van slot Vollenhove en in 1425 schout en rentmeester van Vollenhove en Oda van Wilp (-1405)
2 Hendrik van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.1.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.3 Herman van Kuinre is geboren omstreeks 1385, zoon van Herman II van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4) en Hillegonda van Heekeren van Rechteren. Herman is overleden in 1438, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1405; Willem VI beleent Herman van Kuinre, bij opdracht van de vrouwe van Voorst, met de heerlijkheid Orck aan de zuidzijde der kerk, dat geheten is de Delf, en half Emelwaarde.
1412; Willen VI beleent Herman van Kuinre met de heerlijkheden Urk en Emeloord, bij opdracht van Dirk van Swieten.
1417; Vrouwe Jacoba van Beieren beleent Herman van Kuinre met Urk en Emelwaarde.
1436; idem door Philips van Bourgondie.
Herman trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1410 met Oede van Welp.
Notitie bij Oede: Vermeld in een oorkonde van 1415; bevestiging van lijftocht ten behoeve van jonkvrouw Oede van Welp, echtgenoot van Herman van Kuinre, aan de thijnsen van Emelwaarde en van het monnikenland van Urk.
Kind van Herman en Oede:
1 Aleid van Kuinre, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.3.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.3.1 Aleid van Kuinre is geboren omstreeks 1410, dochter van Herman van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.3) en Oede van Welp. Aleid is overleden omstreeks 1480, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Aleid: 1438; Hertog Philips van Bougondie beleent jonkvrouw Aleid, dochter van Herman van Kuinre, bij de dood van haar vader, met Urk en Emelweerd.
Aleid trouwde met Evert Freyse van Stroewijck.
Kinderen van Aleid en Evert:
1 Hendrick van Stroewijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.3.1.1]. Hendrick is overleden in 1474.
2 Adriaan van Stroewijck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.3.1.2]. Adriaan is overleden omstreeks 1476.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4 Cunegonda van Kuinre is geboren omstreeks 1395, dochter van Herman II van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4) en Hillegonda van Heekeren van Rechteren. Cunegonda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1425 met Gerard (Geryt) van Arnhem, ongeveer 35 jaar oud. Gerard is geboren in 1390. Gerard is overleden in 1436, 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als ridder.
Kind van Cunegonda en Gerard:
1 Wijnand van Arnhem, geboren in 1425. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1 Wijnand van Arnhem is geboren in 1425, zoon van Gerard (Geryt) van Arnhem en Cunegonda van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4). Wijnand is overleden op 27-02-1486, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Wijnand: Ook vermeld als wijnand van Presikhaaf, ridder van Jeruzalem.
Schepen van Arnhem 1459-1462, burgemeester van 1462-1475.
Wijnand trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1453 met Sophia van Hekeren. Sophia is een dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren en Cunegonda van Polanen. Sophia is overleden op 16-11-1509 in Arnhem.
Notitie bij Sophia: Vermeld als sophia van Hekeren van Rechteren en Voorst.
Kind van Wijnand en Sophia:
1 Johan van Arnhem, geboren in 1459. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1 Johan van Arnhem is geboren in 1459, zoon van Wijnand van Arnhem (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1) en Sophia van Hekeren. Johan is overleden op 12-12-1531, 71 of 72 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Mariendaal.
Notitie bij Johan: Heer van Kernhem; ridder, schepen van Arnhem; schout van de stad Geldern 1505;
Johan trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1484 met Aleyd van Bemmel. Aleyd is een dochter van Aalbert van Bemmel en Stijne Valckenaer. Aleyd is overleden op 31-03-1543 in Ede. Zij is begraven in Klooster Mariendaal.
Kind van Johan en Aleyd:
1 Zeger van Arnhem, geboren op 26-06-1502. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.1 Zeger van Arnhem is geboren op 26-06-1502, zoon van Johan van Arnhem (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1) en Aleyd van Bemmel. Zeger is overleden op 15-08-1557, 55 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Zeger: Heer van Kernhem; ridder; raad des hertogs; raad des keizers 1538.
Zeger trouwde, 41 jaar oud, op 12-09-1543 met Catharina van Honnepel. Catharina is een dochter van Hendrik van Honnepel en NN van Goor. Catharina is weduwe van Reijnier van Voorst tot Doornenburg (ovl. 56).
Kind van Zeger en Catharina:
1 Carel van Arnhem, geboren op 24-08-1551. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.1.1 Carel van Arnhem is geboren op 24-08-1551, zoon van Zeger van Arnhem (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.1) en Catharina van Honnepel. Carel is overleden op 20-09-1621 in Ede, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Carel: Ridder; burgemeester van Arnhem 1576-1614.
Raad van het Fürstendom Gelre, gecommiteerde ter Generaliteit 1582;
Kind van Carel uit onbekende relatie:
1 Sicamber van Arnhem, geboren vóór 1575. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.1.1.1 Sicamber van Arnhem is geboren vóór 1575, zoon van Carel van Arnhem (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.2.4.4.1.1.1.1). Sicamber is overleden omstreeks 1657, minstens 82 jaar oud.
Notitie bij Sicamber: Bastaardzoon van Carel; schout van Rheden 1626-1633
Sicamber trouwde met Berendina Staveren.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4 NN Pipe van Steenwijk is geboren omstreeks 1330, zoon van [waarschijnlijk] Johan (Pipe van Steenwijk) van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2) en Luitgardis van Voorst.
Notitie bij NN: Een mogelijke nazaat kan zijn : Wicher Pippinges te Zuidvelde, vermeld in het erfbelastingregister van omstreeks 1450.
Ook de vermelde Cone Pedeling (Coenraad Pelinck) is vermoedelijk een nazaat van Steenwijk of van Kuinre.
NN trouwde met Fosse Sijgers. Fosse is geboren omstreeks 1335 in Roden.
Notitie bij Fosse: Ook vermeld als Fosse Pype in een oorkonde van 24-06-1408 wanneer haar dochter Ghysele haar opvolgt als leenvrouwe van het Mensingegoed in Roden.
Kind van NN en Fosse:
1 Ghysele Pipe van Steenwijk, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1 Ghysele Pipe van Steenwijk is geboren omstreeks 1355, dochter van NN Pipe van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4) en Fosse Sijgers. Ghysele is overleden in 1433, ongeveer 78 jaar oud. Zij is begraven op 02-08-1433.
Notitie bij Ghysele: Vermeld op 14-06-1408 als Ghyszele Hiddinges als opvolgster van haar moeder die het Mensingegoed in Roden in leen had. Hulder is haar zoon Herman Hidding.
Ghysele trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, vóór 1375 met Johan Alards Hiddingh, ten hoogste 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1355, zoon van Allardus Hiddingh. Johan is overleden vóór 01-11-1406, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Johan: Zie ook: http://www.homanfree.nl/hidding/hidding-frm2.htm
Kinderen van Ghysele en Johan:
1 Herman Hiddingh, geboren omstreeks 1376. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.
2 Johan Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.2], geboren omstreeks 1378. Johan is overleden na 1440, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in 1419 als pastoor in Ruinen.
3 Arp Johans Hiddingh, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1 Herman Hiddingh is geboren omstreeks 1376, zoon van Johan Alards Hiddingh en Ghysele Pipe van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1). Herman is overleden in 1433, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Herman: Leenman van Mensingegoed te Roden.
Vermeld in 1408 als hulder voor zijn moeder Ghijssele Hiddinges.
Vermeld in 1424 als wonende in Rolde. In 1428 wordt vermeld dat Herman Hiddinge Pypen en Herman Ottens een geschil hebben met Arent den Boezen over een erfenis te Groningen. In 1431 heeft Herman Hiddinge een geschil met Johan Pypen. In 1433 is hij kennelijk overleden, wanneer er wordt gesproken van een brief die Herman Hidding bezegeld zou hebben.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.1], geboren omstreeks 1400. Herman is overleden in 1453, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Herman: Volgt in 1433 zijn vader op als leenman van Mensinge te Roden.
In 1443 vermeld als getuige.
2 Johan (Pipe) Hiddingh, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.
3 Fosse Hiddingh, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2 Johan (Pipe) Hiddingh is geboren omstreeks 1405, zoon van Herman Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1). Johan is overleden in 1478, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Johan: Uit de aantekeningen van Egbert Pelinck te Norg:
Johan Hiddinck, geheten Pipe, verkrijgt in 1439 "dat erve geheiten Tybbinge guet gelegen in den kerspel van Norch, myt allen sijnen thoebehoren".
Uit een oorkonde van 1440:
Johan Hiddinge verklaart te hebben verkocht aan Clauweze Florisz., zijn vrouw Marie en hun beider kinderen een jaarlijkse rente van drie mud rogge uit een kwart van Helminge-goed, gelegen aan de noordkant van de buurschap Een. Tevens verklaart hij hem daarvoor de stok gelegd te heb-ben voor buren van Een, te weten Bartolt Maghes, Johan Wickinge, Roelof Kijsemer en anderen. Als scheidslieden waren daarbij aanwezig Wigbolt Heijnens en Johan Hidding, de zoon van Pijpe. Bezegeld door Evert Everdinge, vice-cureit van Norg.
Volgt in april 1454 zijn overleden broer Herman op als leenman van Mensingegoed te Roden.
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Johan de jonge Hiddingh, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1 Johan de jonge Hiddingh is geboren omstreeks 1425, zoon van Johan (Pipe) Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2). Johan is overleden na 1491, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Johan: Mogelijk vermeld in een oorkonde van november 1491:
Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Roelof Hiddingh, geboren omstreeks 1445. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.
2 Barelt Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.2], geboren omstreeks 1447.
Notitie bij Barelt: Zie bij Roelof.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1 Roelof Hiddingh is geboren omstreeks 1445, zoon van Johan de jonge Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1).
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1487:
De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden
Kind van Roelof uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrik Hiddingh, geboren omstreeks 1490. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1 Hendrik Hiddingh is geboren omstreeks 1490, zoon van [waarschijnlijk] Roelof Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1).
Notitie bij Hendrik: Hendrik moet een nakomeling zijn van Jan of Johan Hidding die vermeld wordt in een belastingregister op de erven welke is opgemaakt omstreeks 1450.
Kinderen van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Harmen Hendriks Hiddingh, geboren omstreeks 1515. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.1.
2 Roelof Hendriks Hiddingh, geboren omstreeks 1520. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.1 Harmen Hendriks Hiddingh is geboren omstreeks 1515, zoon van Hendrik Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1). Harmen:
(1) trouwde met NN Lunsinge. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.3 voor persoonsgegevens van NN.
(2) trouwde met Arnt Zellen. Arnt is geboren omstreeks 1525. Arnt is overleden na 1566, minstens 41 jaar oud. Arnt is weduwe van Roelof Hendriks Hiddingh (±1520-vóór 1553), zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.2.
Kinderen van Harmen en NN: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.2.3.3.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.2 Roelof Hendriks Hiddingh is geboren omstreeks 1520, zoon van Hendrik Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1). Roelof is overleden vóór 1553, ten hoogste 33 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Oorkonde van 11 juli 1566:
Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen, oorkondt dat Arent Zellen, weduwe van Roelof Hiddinge, en Jacob Willems, mede namens de andere voogden van de kinderen van wijlen Roelof Hiddinge, de erfgenamen van Reinold van Burmania en zijn vrouw Elisabeth hebben laten "bepanden" en "anpanden" wegens de helft van de 200 gulden, die aan het convent van wege het erf te Veenhuizen betaald zijn, en wegens de helft van de koopsom van de woeste landerijen aldaar, door Reinold van hen gekocht; dat er geen pandwering op gedaan is op de rechtszitting, waarbij als erfburen aanwezig waren Hiddinck Hiddinks, Evert Eising, Haijnghe Florijs, Pieter Barels en anderen. De schulte oorkondt vervolgens dat hij voor de goederen (met inachtneming der voorschriften) aan hen (ten behoeve van de kinderen van Roelof Hiddinge) de stok gelegd heeft voor de buren, te weten Haijnghe Florijs, Evert Eising, Pieter Barels en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte te Norg.
Arent Zellen, weduwe van Roelof Hiddinge, als moeder en voogdes, en Jacob Willems, mede namens de andere voogden over de kinderen van Roelof Hiddinge, namelijk Johan en Reinier, verklaren verkocht te hebben aan Wigbold van Ewsum, heer van Nienoord, de landerijen die zij via uitpanding verkregen hebben van de erven van Reinold van Burmania. Ze verklaren hiervoor de stok gelegd te hebben aan de volmacht van Wigbold van Ewsum voor de erfburen, te weten Hindrik Hiddinck, Evert Eising, Haijnghe Florijs en anderen. Bezegeld door Haco Hinricks, schulte van Norg en Veenhuizen.
Roelof trouwde met Arnt Zellen. Arnt is geboren omstreeks 1525. Arnt is overleden na 1566, minstens 41 jaar oud. Arnt trouwde later met Harmen Hendriks Hiddingh (geb. ±1515), zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.1.
Kinderen van Roelof en Arnt:
1 Johan Hiddinge [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.2.1], geboren omstreeks 1545.
2 Reinier Hiddinge [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.2.1.1.1.2.2], geboren omstreeks 1550.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1.3 Fosse Hiddingh is geboren omstreeks 1410, dochter van Herman Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.1).
Notitie bij Fosse: Verkrijgt in 1478 het landgoed Mensinge te Roden van haar overleden broer Johan.
Fosse trouwde met Wigbold Sijghers.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3 Arp Johans Hiddingh is geboren omstreeks 1380, zoon van Johan Alards Hiddingh en Ghysele Pipe van Steenwijk (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1). Arp is overleden na 1415, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Arp: Woonde op Mensingegoed in Roden.
Kinderen van Arp uit onbekende relatie:
1 Johan Arps (Allards) Hiddingh, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.
2 Hindrik Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.2], geboren omstreeks 1412.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1 Johan Arps (Allards) Hiddingh is geboren omstreeks 1410, zoon van Arp Johans Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3). Johan is overleden vóór 1483, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was schulte van Rolde tussen 1462 en 1469.
In een oorkonde van 1492 wordt een verdeling van de goederen vermeld.
Johan trouwde met Aleit.
Notitie bij Aleit: Zij hertrouwd na de dood van haar man Johan met zijn broer Hindrik.
Kinderen van Johan en Aleit:
1 Johan Hiddingh, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.
2 NN Hiddingh, geboren omstreeks 1432. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1 Johan Hiddingh is geboren omstreeks 1430, zoon van Johan Arps (Allards) Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1) en Aleit. Johan is overleden na 1492, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Schulte van Rolde van 1460 tot 1480.
Johan trouwde met Hille Lunsche. Hille is een dochter van Jacob Lunsche.
Kind van Johan en Hille:
1 Willem Johans Hiddingh, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1 Willem Johans Hiddingh is geboren omstreeks 1460, zoon van Johan Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1) en Hille Lunsche. Willem is overleden in 1532, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Willem: Schulte van Rolde. Ette van Rolde vanaf 1515, vermeld in meerdere perioden.
Willem trouwde met Talle Dissinck. Talle is een dochter van Egbert Dissinck.
Kinderen van Willem en Talle:
1 Willem Wilms Hiddingh, geboren omstreeks 1503. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1.1.
2 Jan Wilms Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1.2], geboren omstreeks 1505.
Notitie bij Jan: Ette, van Rolde op verschullende tijdstippen tussen 1546 en 1558.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1.1 Willem Wilms Hiddingh is geboren omstreeks 1503, zoon van Willem Johans Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1) en Talle Dissinck. Willem is overleden vóór 1554, ten hoogste 51 jaar oud. Willem:
(1) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1520 met NN.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1540 met Johanna Valcke.
Kinderen van Willem en NN:
1 Bastiaan Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1.1.1].
2 NN Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1.1.2].
3 Johan de olde Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1525.
Notitie bij Johan: Mogelijk vermeld 1569 als voogd van Hendrikje Knasse, weduwe van Joachim Lunsche.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.2 NN Hiddingh is geboren omstreeks 1432, zoon van Johan Arps (Allards) Hiddingh (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1) en Aleit. NN is overleden vóór 1492, ten hoogste 60 jaar oud. NN trouwde met Wobbe Avinge. Wobbe is geboren omstreeks 1438, dochter van Tideman (Tymen) Avinge. Wobbe trouwde later met Johan Bavinge.
Kinderen van NN en Wobbe:
1 Johan Hiddingh (Avinge) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.2.1], geboren omstreeks 1450.
Notitie bij Johan: Uit een oorkonde van 1492:
Nese Avinge en Johan Bavinge, echtgenoot van Wobbe Avinge, en Johan Hidding, zoon van Wobbe Avinge, verklaren verkocht te hebben, mede namens Hillebrand, de broer van Johan Hidding, aan Johan Knasse en zijn vrouw Henrick een halve waar in de marke Vries. Hiervoor verklaren zij aan Johan Knasse de stok gelegd te hebben voor buren van Vries, te weten Johan Bensinge en Hermen Campinge en anderen. Bezegeld door Johan Hiddinge, schulte te Rolde.
Oorkonde van 10 maart 1512:
Johan Hiddinck Avinge, schulte van Vries, en Hubbelt Campinge verklaren als arbiters in het geschil tussen Sibrand Smit en Hendrick Knasse dat Sibrand Smit heeft overgegeven aan Henrick Knasse bijna zes van de twaalf mud land, die hij gekocht had van Dutmer Renghers, en haar daarvoor de stok had gelegd voor buren van Vries, te weten Roelof Leerdinghe, Johan Dykinge en anderen (alleen de halve waar wilde hij zelf behouden). Aangezien Sibrand Smit overleden is, bevestigen Gert en Herman Smit deze overdracht. Bezegeld door Johan Hiddinck Avinge, schulte van Vries.
2 Hillebrandt Hiddingh [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.2.4.1.3.1.2.2], geboren omstreeks 1452.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6 Berta van Norch is geboren omstreeks 1273, dochter van Hendrik van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1).
Notitie bij de geboorte van Berta: geboortedatum van internet stamboom Hulst
Berta is overleden vóór 1335, ten hoogste 62 jaar oud.
Notitie bij Berta: Bertha van Norch verkocht in 1316 samen met haar zonen Bertold en Cyse een hoeve te Norg aan Rudolf van Echten. Oorkonde (ogd0252) opgemaakt 25 november 1316 in de Margarethakerk in Norg en gezegeld door Henric en Otto van Norch, de broers van Bertha.
"Omnibus presentia visuris seu audituris nos Berta, relicta Rodolfi, Bertoldus et Eizo, mei filii de Ancen, notum esse cupimus nos Rodolfo de Echten domum nostram in Drucht in Sudwold cum omnibus atti nentiis suis cultis et incultis et suis veris heredibus pro quinquaginta marcis sterlingorum vendidisse et posuisse ei fidejussores et suis
heredibus, quod Bertoldus et Eizo, cum ad debitam venerint etatem, [ven]dicionem sic legitime factam non revocent sed ratam habeant et gratam.
Fidejussores sunt dominus Heino miles [et] Otto de Norech, Volkerus de Dwenglo sub pena XXX marcarum sterlingorum antiquorum. Si autem Bertoldus [et] Eizo, cum habent annos discretionis, ordinata et facta in venditione revocare presumpserint, dicti f[ide]jussore[s C]ovordiam intrabunt et inde non recedent, nisi prius dicto Rodolfo de Echten et suis heredibus quinquaginta marcae sterlingorum cum pena XXX marcarum
integraliter persolvantur. In cujus rei testimonium sigilla domini Heinonis militis et Ottonis de Norech presentibus sunt appensa. Nos vero fidejussores sic notati in premissis recognoscimus nos Rodolfo sepedicto de Echten et suis heredibus sub fide militaria esse obligates et sub sigillis nostris presentem paginam communimus jure testimonii sic esse acta et ordinata, ut patet in premissis.
Datum in Norech anno Domini MCCC sexto decimo in die Katerine virginis et martyris."
Berta trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1295 met Rudolf van Ansen van Coevorden, ongeveer 30 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1265, zoon van Bertold van Ansen van Coevorden en NN van NN. Rudolf is overleden vóór 1316, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Elders gepubliceerd:
Rudolf van ANSEN, geboren ca 1265, overleden voor 1316, zoon van Bertolt van ANSEN.
Gehuwd met Berta van NORCH
ndva 1893; 8 september 1316. Berta, weduwe van Rudolf van Ansen, verkoopt met haar zonen Bertold en Eiso het huis in Drucht in Zuidwolde aan Roelof van Echten.
Kinderen van Berta en Rudolf:
1 Berthold van Ansen, geboren omstreeks 1300 in Ansen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1.
2 Cyse van Ansen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.2], geboren omstreeks 1305. Cyse is overleden na 1369, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Cyse: Was in 1316 nog minderjarig, evenals zijn broer Berthold; zie bij hun moeder Berta.
22 juli 1335.
Cizo van Ansen verkoopt aan de abdij van Dikninge zijn bezittingen te Ansen, zonder de nieuwe kamp; onder belofte van vergoeding der schade, van zijnentwege gedurende den oorlog tussen die van Koevorden en Johannes Klencke aan bedoelde goederen te lijden. Met borgstelling voor de nakoming door genoemde Cyzo, Arnold Wilde, Adam Luttike Wicherssone en Gerhard Menzinghe, onder belofte in "leisting" te zullen gaan in een eerzame herberg waar zij veilig zijn, en met medezegeling door de borgen.
Mogelijk genoemd in akte van 17 november 1367.
Cyse van Ansen de oude verklaart zijn tienden bij de Reest en ander bezit verkocht te hebben aan Jan de Vos van Steenwijk.
Het origineel van deze acte is verloren; we kennen slechts een regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 320 (R.A. Gelderland) in deze vorm:
Een brief mit een uijthangend segel in dato 1367 des woensdaegs nae Martini in den winter, waerbij Cijse van Ansen d’olde bekent vercoft te hebben Jan de Vos van Steenwijck sijn tienden op die Reesten, groff ende small, mit die goedekens penningen ende sijn deel van der maten, soo het gelegen aver d’achl bij Hakeswolde op Coldervene onder conditien, dat hij het van den vercoper ofte van den heerschap, daer hij het van plecht te holden, holden cal.
14 november 1368.
Cyse van Ansen de oude verklaart Johan de Vos van Steenwijk beleend te hebben met de tienden bij de Reest en ander bezit.
Naar het origineel in het archief van graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk.
no. 63. Regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 322 (R.A. Gelderland).
Ic Cyse van Ansen de oelde doe kundych allen luden, de desen brief zulen sien oft horen lesen ende bykenne openbaer, dat Johan Vos van Steenwijc ende sine erfghenamen den tienden by der Reesten ende yenich gue t , dat he mit rechte van my holden sal ende van minen erfghenamen holden sal to Suetvenschen lene to enen punde; vort meer so bykenne ic Cyse vorscr. in dese opene brieve, wannier heer Alef, min broder, aflivich wurt, so sal Johan verscr. ofte sine erfghenamen, de in der tijd were van miner heelfte, de my hoerde van den tienden to Lede tovoren utburen half so vele als ic vercoft hebbe van
heren Alefs mudden, mins broders, sunder wedersegghen mins ofte miner erfghenamen, utghesproken alle aerghelijst, de in deser vorghescreven vorworde Johan vorscr. ofte sinen erfghenamen hinderen moghen. In oerkunde der waerheyt so hebbe ic Cyse vorscr. vor my ende vorscr. minen erfghenamen myn zeghel an desen brief ghehangehen; ghegheven int iaer unses Heren dusent driehundert achtentsestych des dynxdaghes na sente Martine in den winter.
Het zegel is afgevallen
akte uit 1369.
Cyse van Ansen de oude en Cyse van Ansen de jonge verklaren Jan de Vos van Steenwijk verkocht te hebben een goed te Scheerhorn in het kerspel Emlichheim.
Het origineel is verloren. We kennen slechts een regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 323 (R.A. Gelderland) in deze vorm:
Een brief daervan die segels meerendeel gebraecken sijnde, sunsten twe geweest in dato 1369, waerbij Chijse van Ansen d’olde ende jonge vercoft hebben an Jan de Vos van Steenwijck haer goet toe Scheerhorde gelegen in den kerspel van Emmeninckhem.
3 [misschien] Roelof van Ansen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.3], geboren in Vollenhove. Roelof is overleden na 1340.
Notitie bij Roelof: Waarschijnlijk dezelfde als Roelf Bollar van Ansen, genoemd in een oorkonde van 10 oktober 1340, samen met Bertold van Ansen, Bertold Knas van Eelde, Coenraad van den Ghore, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensinge.
(Coenraad van den Ghore was een neef van Berthold van Ansen, zoon van Johanna van Norch, een zuster van zijn moeder Bertha. Bertold was zijn broer. De anderen zijn waarschijnlijk ook alle aan Berthold verwant)
Is waarschijnlijk geen broer van Berthold en Cyse, omdat hij niet wordt genoemd in de oorkonde van 1316; zie bij Berta. Maar kan wel een stiefbroer zijn, of een bastaardzoon van Rudolf van Ansen.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1 Berthold van Ansen is geboren omstreeks 1300 in Ansen, zoon van Rudolf van Ansen van Coevorden en Berta van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6). Berthold is overleden na 1340, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Berthold: ogd0305 28 februari 1327; Pertoldus de Ansen vermeld.
Was in 1316 nog minderjarig.
Vermeld in een oorkonde van 10 oktober 1340.
Berthold trouwde met Elsabe van NN. Elsabe is geboren omstreeks 1300 in Vollenhove.
Kinderen van Berthold en Elsabe:
1 Griete van Ansen [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1.1].
2 Hadewich van Ansen, geboren in 1338 in Ansen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1.2 Hadewich van Ansen is geboren in 1338 in Ansen, dochter van Berthold van Ansen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.6.1) en Elsabe van NN. Hadewich is overleden in 1406, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Hadewich: 6410 Hadewich van ANSEN, geboren ca 1330, overleden 00-00-1406, dochter van Bertolt van ANSEN (zie 6423) en Elsabe (zie 154375).
Gehuwd 00-00-1354 met Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck) (zie 6409).
Uit dit huwelijk:
1. Coenraad (zie 6412).
2. Reinold de VOS van STEENWIJK (zie 6405).
3. Bertolt (zie 6413).
Hadewich trouwde, 15 of 16 jaar oud, op 02-04-1354 met Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck, ongeveer 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1354. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Hadewich en Johan: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.7 NN van Norch is geboren omstreeks 1275, dochter van Hendrik van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1). NN is overleden in 1334, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij NN: De vrouw van Roelf van Pedze is een zuster zijn van Otto van Norch.
NN trouwde met Rudolf van Peize van Almelo. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1 voor persoonsgegevens van Rudolf.
Kinderen van NN en Rudolf: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.8 Otto van Norch is geboren omstreeks 1280 in Norg, zoon van Hendrik van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1).
Notitie bij de geboorte van Otto: geboortedatum onbekend; meerdere vermoedens waaronder ook 1284
Otto is overleden na 1335, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Otto: 28-12-1324: Otto van Norgh en zijn borgen betalen een gedeelte van de bruidschat voor de dochter van Otto aan Rudolf van Echten. Getekend te Kampen waar de van Norchs als verbannenen uit Drenthe, verbleven.
18 januari 1325: Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen. Vermeld zijn Wicher, kanunnik te Steenwijk, broer van Otto, Hendrik van der Ese, Gerard Klecke en zijn broer Johannes, Coenraad Utengore (van Steenwijk), Volker, zoon van vrouwe Ermengardis.
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, en het recht van herberg, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
"dragen over voor buren en kerspellieden van Beilen aan de abdij van Dickninghe de tienden te Halen, grof en smal, met het recht van herberg en van "vore des sades" in Drenthe, door hen geerfd van hunne ouders; met belofte van vrijwaring, behalve voor de smalle tienden over de hof te Halen, de aan het convent te geven vlastienden en de grove en smalle tienden over het kothuis Nysinghe. Met medebezegeling door Herman Polleman, Coenraed van den Ghore en en het land van Drenthe.
Request van 15 januari 1335. Otto van Norch verkoopt aan het convent van Dickninghe de tienden te Halen, na ze eerst, volgens zijn verplichting, te hebben aangeboden aan Roelof van Peize, Bole van Eelde en het convent van Assen.
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
Oorkondenboek Groningen-Drenthe 340; omstreeks 1335.
Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht.
Goederen van Henrici de Norch, waarvan de betalingen als volgt zijn verdeeld:
ten eerste Arnoldus 5 en een halve sc. van het goed Buninc in Snole, het gerecht in Norch en sommige goederen in Ede (Een) (Arnold was dus de opvolger van zijn vader in het gerecht en was dus de oudste zoon.)
Rodolphus, zijn broer, 4 en een halve sc. van het goed Haddinghe in Ede (Een)
Hilla Gerardi de Norch (Hille, de dochter van Gerard van Norch) 3 en een halve sc. van hetzelfde goed (van Hendrik die dus kennelijk overleden was)
Rudolf Butruant 6 b. en 1 cop. van het goed Bonekinc in Anlo; (Opmerking: Rudolf Butruant = Rudolf van Peize van Almelo, getrouwd met een zuster van Henric van Norch)
De tienden in Borc, die heer Folkert en broer aan de parochie hebben verkocht, 2 sol. en een halve cop. Folkert van Dwingelo van het goed Rensinc in Anlo 15,5 sc. (Opmerking: Folkert van Dwingelo moet getrouwd zijn met een niet met name bekende zuster van Henric)
Johan Pipe 2 sol. en een halve cop. van het goed genaamd Battinc. (Opmerking: Johan Pipe is Johan van Steenwijck, getrouwd met Johanna van Norch)
Idem van dezelfde voorschreven goederen betaald jaarlijks Otto van Norch 13,5 sc. Ten eerste de tienden in Halen, met inbegrip van het klooster Dickninge, idem tienden in Ees in de parochie Borger, door burgers gekocht, Idem het goed genaamd Grudelinge dat nu in bezit is van Hille van Norch als opvolger van Gerard van Norch. idem het goed Gorthorst in de parochie Beilen die Reiynerus Heymighe koopt.

Vermelding omstreeks 1325. ndva 1980 artikel Keverlingh Buisman. Zie ook bij Hendrik van Norch. Henric van Eelde, schout, Herman Polman c.s. beklagen zich bij de bisschop over Ot en Conraerd van Norch.
(Met Coenraed van Norch wordt misschien bedoeld Coenraed van Steenwijck, zoon van Johanna van Norch en Johan van Steenwijck ??)

Otto van Norch en verwante edelen streden aan de zijde van de bisschop van Utrecht tegen de Drenten en zijn een tijdlang uit Drente verbannen. Zij verbleven in één van de overgebleven bolwerken van de bisschop, de stad Kampen. Daar verhandelden ze graan uit Drenthe om in hun levensonderhoud te voorzien.

Uit de Schepenboeken van Kampen: (Kamper Schepenacten nr. 71).
29 augustus 1318, garantieverklaring voor een bedrag van 10 mark (Samen met andere Drentse lage adel) verder ook nog:
4 oktober 1319, Otto van Norch en anderen stellen zich garant voor454,5 schepel goed winterkoren.
28 december 1324, 90 mark als aandeel in de bruidschat voor de zoon van Rolof van Echten,
16 januari 1325, schuldbekentenis ten gunste van Pelgrim van Putten, bedrag 90 mark,
16 april 1325, zekerheidsstelling voor een betaling,
4 juli 1325, verklaring van vrijwaring bij een korenleverantie,
11 november 1325, borgstelling bij een korenleverantie van bijna 21 mark, (zie ook ogd0291)
17 november 1325, schuldbekentenissen van 4 pond en 71/2e stuiver, 9 pond en 5 pond, ogd0292.
21 februari 1326, schuldbekendtenis van 24 brabantse marken,
9 maart 1326, schuldbekentenis van 100 pond klein,
20 april 1326, zekerheidsstelling voor de levering van 100 schepel graan,
22 december 1326, schuldbekentenis van 30 mark,
5 februari 1327, borgstelling voor Geert Clencke,
28 februari 1327, een schuldbekentenis.
In bovengenoemde 16 vermeldingen komt hij negen keer voor samen met Coenraad van de Gore, een familielid, acht keer met Geert Clencke, drie keer met diens broer Johan Clencke, twee keer met Arnold Lansinge, en één keer met Gyse Geuzinge, Bertold van Ansen, Volker van Echten, Rolof van Norch Hendrikzoon, Wicher van Norch zijn broer(kanunnik te Steenwijk).

Uit diverse andere publicaties;
Gehuwd met Ida van RUINEN. Zuster van Steven, de vader van Johan III, heer van Ruinen (+1378), gehuwd met Zweder van Rechteren (+21-02-1407), die kinderloos overlijden en waarmee de hoofdtak van het huis Ruinen in mannelijke lijn uitsterft. Dochter van Johan II van RUINEN en Ermengarde

http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
275088 Otto van NORG,
28-12-1324 betaalt Otto een deel van de bruidschat voor zijn dochter (drs.O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973). Zoon van Otto van NORG (zie 550176).
Gehuwd met 275089 Ida van RUINEN.
Zuster van Steven, de vader van Johan III, heer van Ruinen (+1378), gehuwd met Zweder van Rechteren (+21-02-1407), die kinderloos overlijden en waarmee de hoofdtak van het huis Ruinen in mannelijke lijn uitsterft. Dochter van Johan II van RUINEN (zie 550178) en Emegarde (zie 550179).
Uit dit huwelijk:
1. Johan (zie 137544).
2. Wycher.
3. Herman.
4. dochter. Gehuwd met Roelof van Echten (J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Beroep:
landbouwer en handelaar. (Otto van Norch verkocht en leverde in Kampen agrarische produkten van hemzelf en van andere lagere adelen en ook als commisinair voor de hogere adel. Hij reisde dus veel van Norg naar Kampen, waarschijnlijk via Ruinen en heeft daar zijn vrouw gevonden.)
Otto trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1306 [bron: internet familyhistories.org] met Ida van Ruinen, ongeveer 16 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4 voor persoonsgegevens van Ida.
Kinderen van Otto en Ida: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.1.1.1.1.3.1.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2 Wolter (Volrad) van Kuinre is geboren omstreeks 1235, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1) en Ermgard van IJsselmuiden. Wolter is overleden omstreeks 1295, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Wolter: Komt voor in oorkonden tussen 1276 en 1293.
Zie ook: http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I140852&tree=00
(Volrad kan ook een nazaat zijn van Wouter Crane, vermeld omstreeks 1200. Wouter is waarschijnlijk een broer van Hendrik de Crane van Kuinre. Volrad kan een verschrijving zijn van Wouter of Wolter.)
Moet zijn vader Hendrik na diens overlijden tussen 1265 en 1275 zijn opgevolgd als heer van Kuinre.
Vermeld in 1275 waarin hij medezegelaar is van een akte van de bisschop van Utrecht waarin Genemuiden stadsrechten krijgt conform de steden Deventer, Zwolle en andere steden in het Salland.
Oorkondenboek Sticht Utrecht. nr. 1907. Hasselt 1276 op 8 juli is ridder Volradi van Kuinre getuige van een verleende vergunning door elect Jan aan de schepenen en burgers van Zwolle om een weg tussen Zwolle en Lenthe te maken en tol te heffen ter bestrijding van de aanlegkosten. Andere getuigen: ridder Hendrik heer van Borculo, ridder Arnold van Almelo, ridder Hako van Ruitenberg, Willem van Bukhorst, Rudolf van de Ese, Hendrik van Almelo. Volrad is in 1275/1276 ridder, dus minimaal 21 of 30 jaar oud en moet geboren zijn voor 1255.
Wolter trouwde met [waarschijnlijk] Luthgard van NN.
Notitie bij Luthgard: iVan der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa)
LUTHGARD, was de echtgenoote van Volrad, ridder van Kuinre. Ten jare 1284 bezaten deze echtelingen twee zonen, Johan, de oudste, en Volrad. Zie v.d. Chijs, de Munten der Heeren en Steden van...
Kinderen van Wolter en Luthgard:
1 Johan Pipe Heer van Kuinre van Orch en Emelweert, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.1.
2 Herman Vleisch van Kuinre, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.1 Johan Pipe Heer van Kuinre van Orch en Emelweert is geboren omstreeks 1270, zoon van Wolter (Volrad) van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2) en Luthgard van NN. Johan is overleden vóór 06-05-1337, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan is (zeer waarschijnlijk) dezelfde persoon als Johan Pipe, vermeld in een oorkonde van 1327, goederenlijst van de bisschop van Utrecht, bij de verdeling van de opbrengsten van de Norgse leengoederen als gevolg van het overlijden van Hendrik van Norch, broer van Johanna.
In een oorkonde van 19 mei 1315 doen Herman van Voorst en Johan, zoon van Volrad, samen met anderen, uitspraak in een geschil tussen Johan van der Ese en Herman van Kuinre.
Oorkonde van 24 juli 1331. Wy, Willem, Grave enz.maken cond enz. dat wij Heren Janne van Kuynre, Ridder, verleen al zulc goed, alse Heynric (Heyne) van Kuynre, zijn neve, van ons te lene hield, dats te wetenen, al dat gheregt van Kuynre.
Item dat gheregte van Emlairden half; voerst dat overste recht tote Orc; item al ’t gheregte van Orc, drie weken voir Zente Michiels daghe, ende drie weken dairna; voirt in ’t dorp tot Espel, die zeevond, ende ’t verval van vechtelrie, ende van rove; item ’t gheregte te Vene; item ’t gheregte te Monike Kuynre, dat in Stellinghewerve ghelegen is, ende XVII hoeven lands in denzelve gheregte; item dat erve toit Oisterzee, dat men hiet Penningenhure; item die grute te Kuynre; item die berch, die leghet ten ? van den dorpe te Kuynre, ende hiet die Aldeberch. Van wilken goede voirszeit wij Heren Janne voirszeit zulke gratie ghedaen hebben, dat na ziene doid comen zal op Harmen ende Janne, zienen kinderen, ghezamenderhand, in manieren dat Harman van ons ontfaen (ontvangen) zal, ende hij zalre Jan uyt verzien bij vrienden, dat alse weseliken is, ende dat zal Jan van Harman houden. Ende al dat goid voirszeit zullen zij van ons houden ten rechten liene. In oorkonde enz. Ghegeven in den Haghe, des Woensdaghes za Zenten Margrieten dach, in ’t jaer ons Heren MCCCXXXI. (Perkament Register van de Charterkamer van Holland)
Vermeld als getuige in een oorkonde van 26 maart 1336 waarin Paaslo van de bisschop vergunning krijgt om een kerk te bouwen.
Blijkt uit een schriftelijk stuk van 6 mei 1337, waarin de "bestierders"van de landen van het klooster Hemelum en die van Kuinre en Veenhuizen de graaf van Holland om bescherming verzoeken tegen de graaf van Gelre, niet meer in leven te zijn en dat zijn zoon niet in staat is de macht in het graafschap Kuinre ter hand te nemen. Zoon Herman moet dan overleden zijn en zoon Johan (tijdelijk) verdreven?
Waarom Johan Pipe omstreeks 1295 zijn vader niet direct is opgevolgd is niet duidelijk. Johan trouwde omstreeks 1290 met zijn nicht Johanna, een zuster van neef Heyne. Misschien problemen omtrent het huwelijk?
Zijn neef Hendrik (Heyne), zoon van zijn vaders broer Hendrik, werd toen, in 1290, Heer van Kuinre. Deze neef Hendrik hield zich, evenals zijn broer Otto, voornamelijk bezig met de Norgse goederen. Bij diens dood in 1331 is Kuinre teruggegaan naar de nazaten van Volrad (Wouter) in casu Janne (Johan) van Kuinre.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1290 met Johanna van Norch, ongeveer 18 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5 voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Johan en Johanna: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.1.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.2 Herman Vleisch van Kuinre is geboren omstreeks 1275, zoon van Wolter (Volrad) van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2) en Luthgard van NN. Herman is overleden vóór 1335, ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij Herman: Zie ook: http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I140841&tree=00
Herman wordt ook vermeld als Herman Vleisch.
OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
Herman Vleisch is schout van Vollenhove en krijgt van de bisschop van Utrecht in 1316 het kasteleinschap van Vollenhove. Herman krijgt direct naast het slot een stuk grond voor hem en zijn nageslacht als borgleen. De vorige heer van Vollenhove, Herman van Vollenhoven was in 1310 gestorven als een arme man daar hij al zijn goed en geld had verloren in de strijd tegen de aanvallende Stellingwervers. De bisschop Guy van Avernes heeft hem geldelijk in de steek gelaten. Opvolgers waren moeilijk te vinden.
Zie over Vollenhove ook: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Oldehuis/oldehuis.htm
In een oorkonde van 19 mei 1315 doen Herman van Voorst en Johan, zoon van Volrad, samen met anderen, uitspraak in een geschil tussen Johan van der Ese en Herman van Kuinre.
Herman trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1292 [bron: Ourfamilyhistories I 140841] met NN van NN.
Kinderen van Herman en NN:
1 Jan (Johan) van Kuinre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.2.1], geboren omstreeks 1295.
Notitie bij Jan: Broer van Coenraad van de Ghore.
2 Lise (Elisabeth) van Kuinre, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.2.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.2.2 Lise (Elisabeth) van Kuinre is geboren omstreeks 1305, dochter van Herman Vleisch van Kuinre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.2.1.2.2) en NN van NN.
Notitie bij Lise: OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
Lise trouwde met Herman van der Ese. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.11.10.2.1.2.2 voor persoonsgegevens van Herman.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.3 Menso (ter A) van Kuinre van Roden is geboren omstreeks 1195, zoon van Hendrik I (de Crane) van Kuinre en NN van Sepperothe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4). Menso is overleden na 1242, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Menso: Mogelijk dezelfde persoon als Menso van Roden, vermeld in een oorkonde van 1225.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Zie ook: Jaarboek van en voor Groningen deel 1 pag 300.
Kinderen van Menso uit onbekende relatie:
1 Jacob ter A van Roden [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.3.1].
2 Gerard van Roden [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.3.2].
3 Herman van Roden [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.3.3].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5 Christina? van Sepperothe is geboren omstreeks 1172, dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1).
Notitie bij Christina?: Krijgt na de dood van haar grootvader het landgoed Lemferding bij Eelde als leengoed van de Bisschop van Utrecht.
Zie verder de vermelding bij haar zuster.
Christina? trouwde met [waarschijnlijk] Barthold, schulte van Eelde. Barthold, is geboren omstreeks 1170, zoon van Johannes, schulte van Eelde en NN van Peize. Barthold, is overleden in 1240, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Barthold,: De bisschop van Utrecht stelt in 1206 het Schultambt voor Drenthe in en belast de heren van Eelde erfelijk met deze functie.
De eerste die wordt aangesteld is ridder Bartold in 1206 en die heeft deze functie uitgeoefend tot zijn dood in 1240.
Volgens J W Schaap de stamvader van de schulten van Eelde.
MD Teenstra: In 1206 wordt het schultambt in Drenthe ingesteld en de heren van Peize worden hier erfelijk mee beschonken. Zijnde Bertold van Eelde ridder, 1206-1240; Rutger van Eelde 1263-1290; Rutger II van Eelde 1303-1325; Hendrik van Eelde 1325-1340. Dat betekent dus dat Bertold van Eelde volgens Teenstra,een afstammeling is van een van Peize. (In 1177 is echter reeds sprake van een Johannes als schulte.)
Vermeld in de Quedan narracio in hoofdstuk 27. Hier wordt vermeld dat zijn zoons bij Peize gevangen genomen worden door krijgslieden van de bisschop en worden opgesloten in de Sint Walburgskerk te Groningen.Namen van die zoons worden niet vermeld.
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe volgnrs.
43 (1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
53 (1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
64 (1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
67 (10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.
83 (omstreeks 1225, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bunne.
Kinderen van Christina? en Barthold,:
1 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.
2 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1205. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.
3 Ludolf (Rudolf?) van Eelde, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1200, zoon van Barthold, schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5). Rutger is overleden in 1263, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van Eelde 1240-1263.
Zie Jaarboek van en voor Groningen deel 1 pag 300.
"De schulte Rotger en zijne broeders waren hun voornaamste helpers"; d.w.z. de helpers van Lambert van Peize en zijn neven van Norch en Eelde, die de toewijzing van de prefectuur van Groningen bestreden, omdat Lambert meende daar recht op te hebben, maar die was toegewezen aan Rudolf, Egbert en Godschalk van Sepperothe of Seppenrade, kleinkinderen van Lamberts broer Ludolf, de overleden prefect van Groningen.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1). Rutger is overleden in 1290, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1263 tot 1290 volgens de vermelding in de Kronijk van M D Teenstra.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1260, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1). NN is overleden in 1303, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij NN: Schulte van 1290-1303.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Rutger II van Eelde, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1.1.1 Rutger II van Eelde is geboren omstreeks 1280, zoon van NN van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1.1). Rutger is overleden in 1325, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1303-1325
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1300. Hendrik is overleden in 1340, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schulte van 1325-1340.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1205, zoon van Barthold, schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5). Thezo is overleden in 1250, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Genoemd in oorkonde van 1225; ogd0083. Lijst van opbrengsten van de bisschop van Utrecht. (Thezo de zoon van Johannes) Ridder (van Eelde?)
Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
M D Teenstra vermeld in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel omtrent het jaar 1240/1241, dat de ridders van Eelde, van Peize en van Norch zich aangesloten hadden bij de Gelkingers. Aanhangers van de burggraaf van Groningen vernielen in 1241 het slot van de Gelkingers en verbranden het dorp Eelde. De Gelkingers vernielden daarop het oude slot Groenenburg aan de Hunze, de burchten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf van Norch en van zijn broer Adolf van Peize.
Van het jaar 1250 vermeld Teenstra over de twisten tussen Hunsegoers en Fivelgoers dat ridder Rudolf de ridder Thizo van Eelde te Groningen had doodgeslagen en met hulp van Koenraad van Groningen had hij vele Fivelgoers gevangen genomen, roofde de beste paarden die door de Ommelanders op de markt waren gebracht, bij welke roof hij vele moorden pleegde, zodat hij de schrik van de twistende landlieden was.
Thezo trouwde met NN van NN.
Kinderen van Thezo en NN:
1 Johannes (van Haerlo?) van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.3], geboren vóór 1225.
Notitie bij Johannes: Vermeld in een oorkonde van 1225 ogd0083 als leenman van de bisschop van Utrecht.
2 Thezo van Eelde, geboren vóór 1250. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.
3 Hermannus van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.2], geboren vóór 1250. Hermannus is overleden na 1276, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1 Thezo van Eelde is geboren vóór 1250, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2) en NN van NN. Thezo is overleden na 1276, minstens 26 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153. Egbert, prefect van Groningen en Hendrik, schulte van Eelde, doen samen met de oldermannen van de stad Groningen uitspraak in een geschil over de tienden te Glimmen tussen Johan, Herman en Thezo, de zoons van de overleden ridder Thezo, en het klooster Essen.
ogd0192 de dato 5 mei 1294. De geestelijken van Drenthe verzoeken de bisschop van Utrecht een rechter aan te stellen in de twist tussen de familie (Thiszo en broer Hermannus, zoons van Thiszo senior en hun handlangers) van ridder Thiszo en het klooster te Essen.
Kind van Thezo uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrikus van Eelde, geboren vóór 1250. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1 Hendrikus van Eelde is geboren vóór 1250, zoon van [waarschijnlijk] Thezo van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1). Hendrikus is overleden vóór 1301.
Notitie bij Hendrikus: Vermeld 1276-19-november als schulte van Eelde.
Vermeld o.a. in een oorkonde van 17 april 1284, samen met Heino (Hendrik) van Borculo (ridder), Egbert van Groningen en 4 burgemeesters van Groningen.
Hendrik van Eelde was schulte van Drenthe, dienstman van de bisschop van Utrecht.
ogd0174 van 4 januari 1287 Hendrik, ridder van Eelde, schulte van Drenthe en zijn zonen Rutger en Thizo verklaren aan het klooster te Assen een schenking van tienden te hebben gedaan.
ogd0214 de dato 31 juli 1301. Bevestiging van de op de seend te Vries gedane uitspraak in een geschil tussen ridder Rotger van Eelde en het klooster te Assen over tienden te Benneveld. Vermelde namen: ridder Hendrik van Eelde, Rotger van Eelde en broer Thezo van Eelde, Wicher, pastoor te Vries,
Kinderen van Hendrikus uit onbekende relatie:
1 Margareta van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.1].
2 Rutger van Eelde, geboren vóór 1263. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.
3 Thizo van Eelde, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2 Rutger van Eelde is geboren vóór 1263, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1). Rutger is overleden na 1304, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Rutger: ogd0217 de dato 29 maart 1304 Uitspraak in een geschil over tienden tussen het klooster van Assen en Rotger van Eelde, schulte van Drenthe. Aanwezigen: Pelgrim van Vollenhove, dekaan van Drenthe, Wiecher (van Norch) decaan van Steenwijk.
MD Teenstra: 1263, Rotger van Eelde brengt Adolf van Peize om. Gerard Clencke verwoest daarop het kasteel van Rutger van Eelde, schulte van Drenthe.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Bertold Knas van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1 Bertold Knas van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van [waarschijnlijk] Rutger van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2). Bertold is overleden na 1340, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Woonde in 1340 in Eelde.
Oorkonde van 10 oktober 1340 waarin Bertold Knas van Eelde met Conrad van den Ghore, Bertold van Ansen, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensing, verklaren van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen wegens een doodslag (1000 mark vanwege de doodslag van upper Borch door de Friezen)
Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde is geboren omstreeks 1330, zoon van Bertold Knas van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1) en NN van NN. Roelof is overleden omstreeks 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van de bisschop van Utrecht uit 1395, waarin hij vermeld wordt als een vijand van de bisschop.
Oorkonde 1385: Groningen: Roelof Knasse verkoopt aan Baye Goden Jacobs drie grazen land en een half gras land met halve stal. Burgemeesters waren Herman Kater, Ghert Lewe, Wicbolt Maurissinghe, Wicbolt Everdeszoon, Ghert Paesdach en Ecbert Vorhouwens.
Roelof trouwde met NN van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 Bertold Roelofs Knasse, geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Johan Knasse (Cnasse), geboren vóór 1390. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1 Bertold Roelofs Knasse is geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen, zoon van Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1) en NN van NN. Bertold is overleden omstreeks 1419, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genaamd Knasse ter Venne en Knas ter Veen. Komt voor in een lijst van Drenten van 1395 die de bisschop van Utrecht gehuldigd hebben en die bisschop dus steunen.
Oorkonde van 1398 waarin Bertolt Knasse grond verkoopt in Lieuwerwolde.
Vermelde namen: Zweder van Winde als één van de burgemeesters van Groningen en Beneken van Wildeshuzen was de koper.
Regest 63 Heilige Geest Gasthuis 5 mei 1415: Bertold Knasse, anders geheten van der Venne, schenkt al zijn land in Lywerdewolde, ongeveer 21 grazen, aan de heer Johan Namine, provisor van den Heiligen Geeste toe der armen, opdat men voor hem en zijn vrouw Yde zal bidden.
Bertold trouwde met Yde van NN.
Kind van Bertold en Yde:
1 Roelof Knasse, geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1.1 Roelof Knasse is geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een, zoon van Bertold Roelofs Knasse (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.1) en Yde van NN.
Notitie bij de geboorte van Roelof: geboortedatum ook vermeld als ± 1390
Roelof is overleden vóór 1477, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd Roelof Knasse ter Venne.
Genoemd in een oorkonde van 1440 als buur??
Omstreeks 1450 vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Roelof Kysemer of Coseman??.
Roelof trouwde met NN (1) van Steenwijk. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Roelof en NN: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.4.1.3.1.1.1.2.3.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1.2 Johan Knasse (Cnasse) is geboren vóór 1390, zoon van [waarschijnlijk] Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.2.1.1) en NN van NN. Johan is overleden na 1409, minstens 19 jaar oud.
Notitie bij Johan: Request 10 januari 1409 archief Dickninghe.
Johan Cnasse en Ghebbe, echtelieden, nemen in erfpacht van de abdij te Dickninghen Hunynghegoed c.a. in de marke en het kerspel te Diever. naast ruim 4 mudden land van henzelf, die zij verbinden voor de betaling der pacht, behalve de ongemeten hofstede tot Huningheerf behorende, tegen 35 stede mudden rogge en "alle kercheren to Diever" 5 Groninger schat rogge des jaars. Met bepalingen omtrent de betaling, omtrent herbouw na brand enz. Met bezegeling door de deken van Drenthe.
Johan trouwde met Ghebbe NN.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3 Thizo van Eelde is geboren omstreeks 1275, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1). Thizo is overleden vóór 1301, ten hoogste 26 jaar oud.
Kind van Thizo uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van Thizo van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1325, zoon van NN van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.1.1 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1350, zoon van NN van Eelde (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.1). Thezo trouwde met Ghese van NN.
Notitie bij Ghese: 1396 Ghese en haar zonen Jonge Tesens van Eelde, Egbert Tesens en Herman Strale verkopen tienden aan Ludeken, de hofmeester van Essen.
Kinderen van Thezo en Ghese:
1 Egbert van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.1.1.1].
2 Herman Strale van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.1.1.2].
3 Thezo de jonge van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.2.1.1.3.1.1.1.3], geboren omstreeks 1375.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.3 Ludolf (Rudolf?) van Eelde is geboren omstreeks 1220, zoon van [waarschijnlijk] Barthold, schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5). Ludolf is overleden vóór 1294, ten hoogste 74 jaar oud. Ludolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Ludolf en NN:
1 Rodolfus (genaamd Weiger) van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.3.1], geboren vóór 1264. Rodolfus is overleden na 1294, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Rodolfus: Vermeld in oorkonde ogd0193 de dato 19 augustus 1294 waarin hij verklaart, samen met zijn broer Reinerus, ridders, evenals Jacobus en Adolfus, zoons van heer Ludolf van Eelde, enige goederen te hebben verkocht, gelegen te Witten, aan het klooster te Assen.
2 Reinerus van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.3.2], geboren vóór 1264. Reinerus is overleden na 1294, minstens 30 jaar oud.
3 Jacobus van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.3.3]. Jacobus is overleden na 1294.
Notitie bij Jacobus: Vermeld 1294
4 Adolfus van Eelde [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.5.3.4]. Adolfus is overleden na 1294.
Notitie bij Adolfus: Vermeld 1294
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1120, dochter van [waarschijnlijk] Otto van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1). NN trouwde met [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg. Egbert is geboren omstreeks 1110, zoon van [waarschijnlijk] Werner? van Groenenberg.
Notitie bij Egbert: Egbert werd in 1143 afgezet door bisschop Herbert van Wierum, die daarna zijn broer Leffart tot prefect van Groningen benoemde.
Kind van NN en Egbert:
1 [waarschijnlijk] Barthold van Groenenberg, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1 Barthold van Groenenberg is geboren omstreeks 1140, zoon van [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg en [waarschijnlijk] NN van Ruinen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3). Barthold is overleden in 1195, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Barthold: Even na 1178 aangesteld als stadsvoogd van Groningen door bisschop Baldewijn.
Wordt in 1195 doodgeslagen door de Sepperothes.
Barthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Barthold en NN:
1 [waarschijnlijk] Egbert van Groenenberg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.1].
2 [waarschijnlijk] NN van Groenenberg, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.2 NN van Groenenberg is geboren omstreeks 1165, zoon van [waarschijnlijk] Barthold van Groenenberg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Onder NN moeten eventueel meerdere generaties worden verstaan, waarvan Egbert van Selwerd, gehuwd met Ava van Sepperothe dan een nakomeling is.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Egbert van Selwerd, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.2.1 Egbert van Selwerd is geboren omstreeks 1270, zoon van [waarschijnlijk] NN van Groenenberg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.3.1.2). Egbert trouwde met Ava van Sepperothe van Groningen. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4 voor persoonsgegevens van Ava.
Kind van Egbert en Ava: zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.1.2.1.1.2.1.4.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2 Hendrik I van Tecklenburg is geboren omstreeks 1100, zoon van Egbert van Saarbrücken en Adelheid van Tecklenburg van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3). Hendrik is overleden op 22-11-1156, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Tecklenburg vanaf 1150.
Hendrik:
(1) trouwde met Gisela van Lotharingen.
(2) trouwde met Eilika (Heiwich) von (zur) Oldenburg.
Kind van Hendrik en Gisela:
1 Egbert van Tecklenburg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.1].
Kind van Hendrik en Eilika:
2 Simon graaf van Tecklenburg, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2 Simon graaf van Tecklenburg is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik I van Tecklenburg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2) en Eilika (Heiwich) von (zur) Oldenburg.
Notitie bij Simon: Vermeld in een oorkonde van 1186 waarin graaf Simon van Tecklenburg de stichting van het klooster in Essen in 1175 bevestigd met het bezit van goederen in die omgeving.
In 1186 wordt een geschil omtrent de voogdij over de kerk in Osnabrück met bisschop Arnold van Osnabrück bijgelegd.
Simon trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1170 met Oda van Altena, ongeveer 15 jaar oud. Oda is geboren omstreeks 1155, dochter van Eberhart I van Altena en Adelheid van Kleef.
Kind van Simon en Oda:
1 Oda van Tecklenburg, geboren in 1174 in Tecklenburg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1 Oda van Tecklenburg is geboren in 1174 in Tecklenburg, dochter van Simon graaf van Tecklenburg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2) en Oda van Altena. Oda is overleden in 1243, 68 of 69 jaar oud. Oda trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1193 met Herman von (zur) Lippe, 20 of 21 jaar oud. Herman is geboren in 1172, zoon van Bernard II graaf zur Lippe von Werl en Heilwig von Are en Hostaden. Herman is overleden op 25-12-1229 in Lippe, 56 of 57 jaar oud.
Kinderen van Oda en Herman:
1 Bernard de oude von (zur) Lippe, geboren in 1194. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.
2 Simon von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.2], geboren in 1196.
3 Otto von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.3], geboren in 1198.
4 Hedwig von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.4], geboren in 1200. Hedwig is overleden op 18-05-1250, 49 of 50 jaar oud.
5 Ethelinde Sophia von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.5], geboren in 1204.
6 Oda von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.6], geboren in 1210. Oda is overleden op 17-09-1262 in Burgsteinfurt, 51 of 52 jaar oud.
7 Gertrude von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.7], geboren in 1212. Gertrude is overleden in 1307, 94 of 95 jaar oud.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1 Bernard de oude von (zur) Lippe is geboren in 1194, zoon van Herman von (zur) Lippe en Oda van Tecklenburg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1). Bernard is overleden op 23-03-1265 in Lippe, 70 of 71 jaar oud. Bernard:
(1) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 04-05-1240 met Sophia van Arnsberg en Rietberg, 38 of 39 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.1 voor persoonsgegevens van Sophia.
(2) trouwde, 53 of 54 jaar oud, in 1248 met Sophia von Ravensberg, ongeveer 48 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1200.
Kinderen van Bernard en Sophia (1):
1 Herman graaf von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.1], geboren in 1233 in Brake.
2 Bernhard graaf von (zur) Lippe, geboren in 1234 in Brake. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.
3 Hedwig von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.3], geboren in 1238 in Brake. Hedwig is overleden in Hannover.
4 Gerard graaf von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.4], geboren in 1240 in Brake.
5 Egbert graaf von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.5], geboren in 1242 in Brake.
6 Theodora von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.6], geboren in 1244.
Kind van Bernard en Sophia (2):
7 Hedwig von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.7], geboren in 1251.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2 Bernhard graaf von (zur) Lippe is geboren in 1234 in Brake, zoon van Bernard de oude von (zur) Lippe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1) en Sophia van Arnsberg en Rietberg (zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.1). Bernhard is overleden in 06-1275 in Lippe, 40 of 41 jaar oud. Bernhard trouwde met Agnes von Kleef. Agnes is geboren in 1232 in Kleef. Agnes is overleden op 01-08-1285, 52 of 53 jaar oud.
Kinderen van Bernhard en Agnes:
1 Simon von (zur) Lippe, geboren in 1260 in Brake. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.
2 Agnes (Lise) von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.2], geboren in 1265.
3 Elisabeth (Lise) von (zur) Lippe [1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.3], geboren in 1273 in Braunfels.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1 Simon von (zur) Lippe is geboren in 1260 in Brake, zoon van Bernhard graaf von (zur) Lippe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2) en Agnes von Kleef. Simon is overleden op 10-08-1344 in Brake, 83 of 84 jaar oud. Simon trouwde met Adelheid von Waldeck. Zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kind van Simon en Adelheid:
1 Mechthild von (zur) Lippe. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1.1 Mechthild von (zur) Lippe, dochter van Simon von (zur) Lippe (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.3.2.2.1.1.2.1) en Adelheid von Waldeck (zie 1.3.7.1.6.3.3.1.6.2.2.2.1.2.1.1). Mechthild trouwde omstreeks 1280 met Johan II van Bentheim, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Mechthild en Johan: zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.3.4.2.5.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5 Ermgard (Ermengardis) van Zutphen is geboren omstreeks 1090, dochter van Otto II de rijke van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2) en Judith (Jutta) van Arnstein (zie 1.3.7.1.6.3.1.7.4.2). Ermgard is overleden omstreeks 1138, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ermgard: Is overleden tussen 1134 en 1138.
Notitie bij Ermgard: Volgt in 1118 haar broer Hendrik op als gravin van Zutphen.
NIET als gravin van het graafschap Urk en Emelweerd in Frisia, dat bij overlijden van Hendrik zonder wettige erfgenamen na te laten, terug zou vallen op vader Otto, welke echter al in 1113 is overleden, zodat dit graafschap terugviel op de keizer.
Uit een oorkonde van 1204, een vredesverdrag tussen de bisschop van Utrecht en Lodewijk van Loon, graaf van Holland, blijkt dat het graafschap Urk en Emelweerd in de praktijk bezit is gebleven van de erfgenamen van Otto II de Rijke van Zutphen.
1134 op 2 februari; Andreas, bisschop van Traiectum, oorkondt dat gravin Ermengardis, erfgename van de stad Zutphen, tezamen met haar echtgenoot Cunradis van Lucelenburg, en haar zoon Henricus, de kerk in Lochem met de tienden en inkomsten heeft geschonken aan het kapittel van de kerk van Zutphen, dit voor het zieleheil van haar (eerdere) echtgenoot Gerhardus, haar vader Otto, haar moeder Judith en haar broers, bisschop Diederik, en de graven Hendrik en Gerard.
Na Ermgards overlijden gaat Zutphen naar haar zoon Hendrik II.
Ermgard:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1117 met Gerard II de Lange van Gelre, ongeveer 27 jaar oud. Gerard is geboren omstreeks 1090, zoon van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre en Sophia van Looz (Loon). Gerard is overleden op 24-08-1131, ongeveer 41 jaar oud [bron: Necrologium van Wassenberg].
Notitie bij overlijden van Gerard: Zie Sloet 261; Gerard, graaf van Gelre, bijgenaamd de Lange, sterft.
Zie in detoelichting van Sloet ook mogelijke andere familierelaties.
Notitie bij Gerard: Hij, of zijn vader, steunt de keizer Hendrik in 1114, wanneer de Keulse bisschop Frederik I, gesteund door een aantal machigen uit zijn bisdom, in opstand komt.
Volgens MD Teenstra zou hij zijn vader in 1117 zijn opgevolgd.
Sloet 238; 1122; Gerard graaf van Gelre, is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V de kerken van St Servaas en van St Marie te Maastricht bevestigt in haar recht van dwangmolen.
Sloet 239; 29 maart 1122; Gerard graaf van Gelre en zijn zoon zijn aanwezig toen keizer Hendrik V aan het klooster Siegberg het recht geeft op de metalen die in de bodem van zijn bezittingen gevonden mochten worden. Andere getuigen waren Godfried hertog van Leuven, hertog Koenraad, graaf Adelbert van Namen, graaf Arnold van Kleef, Gijsbert van Duraz.
Sloet 240; 25 april 1122; Keizer Hendrik V bevestigt een gift die door zijn grootmoeder Agnes aan het klooster te Burscheid is gedaan, na raadpleging van de aanwezigen waaronder hertog Godfried van Leuven, graaf Godfried van Namen, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Los, Graaf Willem van Luxemburg, graaf Lambert van Acuto-Berg, en graaf Gijsbert.
Sloet 242; 2 augustus 1123; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V vrijdom van doop en begrafenisrechten geeft aan Deventer.
Sloet 244; 1126; Godebald, bisschip van Utrecht geeft aan het kapittel van de Dom te Utrecht terug het broek, behorende bij Amerongen, Doorn en Koten, ingevolge uitspraak der vorsten en ten overstaan van koning Lothar. Getuigen zijn Diederik van Zutfen, bisschop van Münster, hertog Hendrik van Saksen (Hendrik de Grootmoedige hertog van Beieren en getrouwd op 20 mei 1127 met Gertrudis dochter van Lothar van Supplinburg die in 1106 tot hertog van Saksen werd benoemd), graaf Paganus, graaf Arnold van Lon, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Hövel, graaf Diederik van Upage, heer Gerard van Ostade, heer Godfried van Malsen, en zijn broer heer Herman, heer Riquinus van Malsbergen, heer Godfried van Rhenen, kastelein Arnold, Wulfgerus van Amstel, Werenbold van Werkendam, Willem en Hugo.
Sloet 245; 31 maart 1125; Keizer Hendrik V bevestigt een gift aan de abdij van St Jacob te Luik gedaan onder getuigenis van markies Tietbaldus, graaf Godfried van Namen, graaf Berengerus van Sozbach, graaf Arnold van Los, graaf Gerard van Wassenberg, graaf Willem, graaf Lambert, Gosewijn broer van Gerardus, en anderen.
Sloet 247; 1127; Gerard van Gelre als getuige genoemd van aartsbisschop Frederik van Keulen.
1127-1131. De bisschop van Traiectum oorkondt dat graaf Gerhardus en zijn zoon Henricus, met toestemming van Gerhardus’vrouw Ermengardis, voor hun zieleheil en dat van hun voorouders in de kapel te Ellenchem zal worden gebeden en daartoe alle tienden hebben geschonken aan de kerk in Zutphen als prebende voor de daar verblijvende broeders. Getuigen, Adam van Brunckhorst, Bernhard van Brunckhorst, Udo van Zutphen en Pelgrim.
Sloet 251; Gerard graaf van Gelre vermeld in een oorkonde van 2 februari 1129 waarin hij zich na beschuldiging, overgeeft aan koning Lothar III, en Gerards volgelingen 1000 mark als losprijs beloven.
Sloet 252; 10 februari 1129; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarin koning Lothar III een wijnberg aan de abdij St Pantaleon teruggeeft.
(Dit moet dan de wijnberg zijn die Irmingarde haar broer Herman, benoemd tot abt in 1082, geschonken heeft)
Sloet 253; 8 maart 1129; Koning Lothar III bevestigt de burgers van Duisburg in het recht van vrije steengroeve in het bos aldaar, onder getuigenis van graaf Gerhardus de Lange van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Herman van Calverlage, graaf Herman van Salm, graaf Otto van Reineck, graaf Floris van Holland, graaf Gerard van Hostad, graaf Berhard van Hillesheim, graaf Godfried en Herman van Cuch, graaf Adolf van Berg, en een aantal dienstmannen.
Sloet 260; 29 maart 1131; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Lothar III het klooster Beuron in Würtemberg aan de Donau in zijn bescherming neemt. Enkele getuigen: graaf Otto van Reineck, graaf Adalbert van Saxen, de graaf van Holland en zijn broer, de graaf van Namen, de graaf van Montenon en zijn broer, graaf Koenraad van Luxemburg, graaf Reinold van München en zijn broer Frederik, graaf Arnold van Loon, graaf Arnold van Kleef, graaf Hugo, graaf Herman van Salm en zijn broer, Wilhelm graaf van Gliezberg.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, in 1134 met Koenraad II hertog van Luxemburg, 27 of 28 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.3.1.8.1.4 voor persoonsgegevens van Koenraad.
Kinderen van Ermgard en Gerard:
1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre, geboren omstreeks 1118. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.
2 Godschalk IV van Gelre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.2], geboren omstreeks 1120.
Notitie bij Godschalk: Zie: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I6914&tree=DGidME_01
Kanunnik in Rees.
3 Gerard I van Mullenark van Gelre, geboren omstreeks 1122. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.3.
4 [misschien] Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.4.
5 Salomé van Gelre, geboren omstreeks 1130. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre is geboren omstreeks 1118, zoon van Gerard II de Lange van Gelre en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5). Hendrik is overleden op 04-12-1182, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1182 in Zutphen, klooster Camp..
Notitie bij Hendrik: Gegevens vermeld op: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html
Vanaf 1133 graaf van Gelre en van Zutphen. Krijgt Zutphen uit de erfenis van zijn moeder Ermgard.
Sloet 272; Komt als getuige voor in een oorkonde van 1138 waarin koning Konrad III de gouwen Oostergo en Westergo teruggeeft aan de bisschop van Utrecht. Andere getuigen waren o.a. graaf Godfried van Namen, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Saphenberg, graaf Adolf van Berg, graaf Coenraad van Bonn, graaf Arnold van Loon, graaf Koenraad van Hagen.
Sloet 276; 14 september 1141; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Koning Konrad III de abdij Brauweiler bevestigd in het recht van haar curtis Pier op het bos Osnink. Onder de overige getuigen waren hertog Albert van Saxen, graaf Hendrik van Limburg, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Berg, graaf Adolf van Saphenberg, de jonge graaf Gerard van Julich, Godfried van Arnsberg, Herman van Cuich,
Sloet 282; herfst 1145; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Conrad aan de kooplieden van Keizersweerd vrijheid van tol geeft te Angern, Nijmegen, Utrecht en Neuss. Andere getuigen Godfried van Cuich en zijn broer graaf Herman, graaf Herman van Hardenberg de plaatselijke advocatus, Marquard van Grumbach, Rutger van Duren en zijn broer Anselmus, Hendrik Freso en Hendrik, kastelein van Kleef.
Sloet 283; oktober 1145. graaf Hendrik van Gelre is getuige in een akte waarbij koning Konrad III de abdij Ghislain in zijn bescherming neemt. Tevens getuige in een oorkonde van dezelfde datum.
Sloet 285; 18 oktober 1145; Koning Konrad III bevestigt het oordeel dat Hendrik graaf van Gelre en anderen gewezen hebben over de graafschappen Oostergo en Westergo.
Andere vermelde namen: Godfried van Arnsberg en zijn broer graaf Herman, Diederik van Altena, graaf Adelbert van Norvenich, prefect Godfried van Neurenburg, graaf Robert van Lurenburg, Godfried van Rijn en zijn broer Hugo, Gijsbert zoon van adcocatus Hugo, Gerard van Marten, Alard van Megen, Jordan van Windesheim, Godfried van Weken, Peregrinus van Campfeld, Lithard van Disenhem, Alard van Wisenhurst en zijn broer Winemarus, Diederik van Bockhorst en zijn broer Werenbold, graaf Willem van Goor, Rudolf van Wia, Otto van Malberg, Everhard Crichelman, Hendrik van Papenheim onze maarschalk, Hendrik Freso en zijn broer Wicher, Hendrik van Boningen, Arnold van Rodenburg onze rentmeester, Egbert van Amstel, Bertold van Oldenzaal, Jacob van Saterslo, prefect Otto van Utrecht, Walter van Lovenhusen, Marquard van Grumbach, Coenraad van Walrestein, Tibertus van Spielberg, Rudolf, Werner, Walter en zijn zoon Hendrik.
Sloet 287; 30 december 1145; Hendrik graaf van Gelre getuige. Anderen: Hendrik van Lemberg en zijn broer graaf Walram van Arlon, graaf Otto van Reineck, graaf Lodewijk van Loon, graaf Adolf van Berg, graaf Herman van Cuich, graaf Robert van Luxemburg.
Sloet 290; 17 oktober 1147; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
Eveneens getuige in 1149 en 1150 en 1151. Neemt in 1150 ook deel aan de keuze van een nieuwe bisschop van Utrecht na het overlijden van bisschop Hartbert.
Sloet 304; pasen 1156; graaf Hendrik van Gelre is advocatus van het kapittel van St Marie te Utrecht toen de grenzen van de goederen van dat kapittel en die van Egbert van Amstel werden vastgesteld. Ook aanwezig Diederik van Holland en Diederik van Kleef.
Sloet 306; 3 juni 1157; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
1159-1160; graaf Hendrik van Gelre in oorlog met bisschop Godfried van Utrecht.
Sloet 312; oktober 1165; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als scheidsman. Andere scheidsmannen: hertog Hendrik van Saxen en Bavaria, landgraaf Lodewijk, graaf Floris van Holland, graaf Diederik van Kleef, graaf Albert van Molbach, graaf Otto van Ravensberg en graaf Willem van Jülich.
Sloet 318; 23 februari 1166; Graaf Hendrik van Gelre getuige samen met graaf Willem van Jülich, graaf Ulrich van Arens, graaf Diederik van Seyna, graaf Engelbert van Berg, graaf Hendrik van Kuich, graaf Gosewijn van Heimesberg, en anderen waaronder Engelbert van Horne.
Sloet 322; tussen 1167 en 1174; graaf Hendrik van Gelre en zijn zoon Gerard als getuigen vermeld. Ook o.a. vermeld Rutger van Horst
Vermeld als getuige in de jaren 1170,1171, 1176, 1180, 1181, 1182,
Hendrik trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1137 [bron: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html] met Agnes van Arnstein. Zie 1.3.7.1.6.3.1.7.4.3.1 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Margaretha van Gelre. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.
2 Agnes van Gelre, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.
3 Gerard III van Gelre, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.3.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.
5 Otto I van Zutfen van Gelre, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1 Margaretha van Gelre, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.7.1.6.3.1.7.4.3.1). Margaretha is overleden omstreeks 1195. Margaretha trouwde met Engelbert van Berg. Engelbert is geboren omstreeks 1140, zoon van Adolf IV van Berg-Altena en Irmgard von Wasserburg. Engelbert is overleden in 06-1189, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Was graaf von Berg van 1160 tot 1189.
Tijdens de derde kruistocht bij Brandis aan de Donau omgekomen.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/engelbert_1_graf_von_berg_+_1189.html
Engelbert I. stritt jahrelang mit seinem Bruder Eberhard, teilte 1161 endgültig und behielt Berg, nicht jedoch die wesentlichen Vogteien. Er profilierte sich bald als bedeutender Territorialfürst, erwarb viele Lehen der Erzbischöfe von Köln und der Landgrafen von Thüringen, wie Eberfeld, Windeck und Düsseldorf. Er erwarb Grafenrechte im Keldachgau und in der Schwelm, führte viele typische Fehden mit anderen westfälischen Grafen und den geistlichen Gewalten, besonders mit den Erzbischöfen von Köln, mit Kleve, Saffenberg und Cuyk-Arnsberg. Er war wie die Brüder eine treue STAUFER-Stütze und nahm an etlichen Italienfeldzügen und Reichstagen teil. Er kam schon in der Anfangsphase des 3. Kreuzzuges bei Brandis an der Donau um.
Kinderen van Margaretha en Engelbert:
1 Adolf VI van Berg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.
2 Engelbert van Berg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.2], geboren in 1185. Engelbert is overleden op 07-11-1225, 39 of 40 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Engelbert: Aartsbisschop van Keulen tussen 1216 en 1225.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1 Adolf VI van Berg, zoon van Engelbert van Berg en Margaretha van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1). Adolf is overleden op 07-08-1218 in Damiette.
Notitie bij Adolf: Graaf von Berg van 1189 tot 1218
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_6_graf_von_berg_+_1218.html
Adolf VI. folgte 1189 dem Vater als Graf von Berg und wurde 1217 Vogt von Gerresheim. Er unterstützte im deutschen Thronkrieg PHILIPP von Schwaben gegen OTTO IV., machte 1206 die Schlacht bei Wasserberg mit und kämpfte 1212 zeitweise mit dem Bruder Engelbert von Köln in Frankreich gegen die Albigenser mit. Er behauptete die Positionen seines Hauses, nahm 1217 am ungarischen Kreuzzug gegen Ägypten teil und fiel bei Damiette.
Adolf trouwde met Bertha von Sayn. Bertha is een dochter van Heinrich II zu Saffenberg.
Kind van Adolf en Bertha:
1 Irmgarde van Berg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1 Irmgarde van Berg is geboren omstreeks 1200, dochter van Adolf VI van Berg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1) en Bertha von Sayn. Irmgarde is overleden op 12-08-1248, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Irmgarde: Gravin van Berg tussen 1244 en 1248.
1247 oktober archief abdij Kloosterrade;
Irmgard, hertogin van Limburg en gravin van Berg, en haar zonen Adolf en Walram IV bevestigen de geïnsereerde oorkonde, hiervóór nr. 50.
( nr 50 Kloosterrade; [1201 december 25 -] 1202 [december 24]
Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen, aan de abdij Kloosterrade.)
Irmgarde trouwde met Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg. Hendrik is geboren omstreeks 1200, zoon van Walram III hertog van Limburg en Konigunde von Monschau. Hendrik is overleden in 1244, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Limburg. Vanaf 25-02-1246 graaf van Monschau.
1226 juli [7] archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, schenkt met instemming van zijn echtgenote en zonen zijn hoeve Nieder-Ritzerfeld aan de abdij Kloosterrade.
1234 [april 21 - 1235 april 7] Keulen; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, oorkondt dat Willem van Kuchenheim, ridder, afstand heeft gedaan van de voogdij over zekere goederen van het klooster Marienthal te Irresheim, met de daarbij behorende rechten, tegen betaling van zes mark Keuls, geeft als leenheer zijn goedkeuring aan deze verkoop en bevrijdt de goederen van de voogdij en van alle lasten die uit de voogdij voortvloeien.
1241 mei 20 ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, draagt met instemming van zijn echtgenote en zijn zonen de novale tienden in de parochies Afden en Kerkrade voor veertig mark Keuls over aan de abdij Kloosterrade.
1241 juni ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief klooster Sinnich;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, verklaart dat de abdij Kloosterrade in zijn aanwezigheid van Godfried van Alsterode en diens zoon Godfried hun goed te Sinnich, gelegen binnen het rechtsgebied van de hertog, voor vijftig mark Keuls heeft gekocht, en Herman van Wijlre als selman heeft gekozen.
Getuigen o.a. de edele heren Reinardus van Sinnich, Coenraad en Jordanus van Sleidin, Gosewijn en Diederik van Meire, Udo rentmeester van Rode, Willem van Aschweiler, Rutger en Reinardus van Berg, Adam van Horne jr.
Kinderen van Irmgarde en Hendrik:
1 Adolf VII graaf van Berg, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.
2 Walram IV hertog van Limburg, geboren omstreeks 1225. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1 Adolf VII graaf van Berg is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg en Irmgarde van Berg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1). Adolf is overleden op 22-04-1259, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Graaf van Berg tussen 1246 en 1259.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_7_von_limburg_graf_von_berg_+_1259.html
Adolf VII. folgte 1246 zu Berg, stand durch den erzbischöflichen Schwager völlig im anti-staufischen Lager, unterstützte König WILHELM von Holland und erhielt dafür bedeutende Reichslehen dazu, unter anderem Kaiserswerth, Remagen, Rath, Mettmann und Duisburger Gebiete des Reichsforstes. Er legte den Grundstein zum gotischen Dom zu Altena, führte viele Fehden im Stil der Zeit und starb an einer Turnierverletzung.

1 november 1250. Burggraaf Hendrik van Keulenverklaart dat hij als dienstman verbonden is aan zijn leenheer graaf Adolf van Berg.
In 1253 vind er een goederenruil plaats tussen graaf Adolf van Berg en het klooster Altenberg.
In 1254 schrijft de aartsbisschop Koenraad van Keulen aan de graaf van Berg dat zijn geschil met de graaf van Gulik alleen door scheidsrechters kan worden opgelost.
In 1255 schenkt graaf Adolf aan het klooster Altenberg zekere goederen.
Op 9 augustus 1259 deelt de aartsbisschop van Keulen aan zijn zuster, de gravin van Berg, mee dat de wapenstilstand tussen de burgers van Keulen en enkele onderdanen van Berg wordt verlengd.
Adolf trouwde met Margarete von Hochstaden. Margarete is overleden op 30-01-1314.
Kinderen van Adolf en Margarete:
1 Koenraad van Berg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.1].
2 Walram van Berg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.2].
3 Willem I van Berg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.3].
4 Adolf VIII van Berg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.4].
5 Irmgard van Berg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.5.
6 Hendrik van Berg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.6].
7 Engelbert van Berg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.7], geboren omstreeks 1240.
Notitie bij Engelbert: Was proost van Keulen
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1.5 Irmgard van Berg, dochter van Adolf VII graaf van Berg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.1) en Margarete von Hochstaden. Irmgard trouwde in 1273 met Eberhard I von Mark. Eberhard is overleden op 04-07-1308.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2 Walram IV hertog van Limburg is geboren omstreeks 1225, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg en Irmgarde van Berg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1). Walram is overleden in 1282, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Walram: Had geen mannelijke nakomelingen.
1252 [maart 29 - 1253 april 19]
Walram IV, hertog van Limburg 1247-1279, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop door Arnold Bolte en Otto van Hammerschen aan het klooster van St. Marie te Heinsberg van goederen te Geilenkirchen en Hammerschen, waarop de hertog allodiaal recht bezit, en verleent vrijwaring voor deze goederen.
Was opperbeschermheer van de wegen in het land tusschen Maas en Rijn, en hield de roofridders daar in toom.
Walram trouwde met Jutta van Kleef. Jutta is geboren omstreeks 1225, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken. Jutta is overleden na 1265, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Jutta: 1265 mei 24 archief abdij Kloosterrade;
Diederik VII, graaf van Kleef, schenkt op verzoek van zijn zuster, de hertogin van Limburg, aan de abdij Kloosterrade zijn inkomsten uit een tiende over de abdijgoederen te Lommersum, die hem toebehoren op grond van de wildban van de burcht Tomburg, tot een maximum van drie mark per jaar.
Kind van Walram en Jutta:
1 Irmgard van Limburg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2.1 Irmgard van Limburg, dochter van Walram IV hertog van Limburg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.1.1.1.2) en Jutta van Kleef. Irmgard is overleden in 1283.
Notitie bij Irmgard: In het graafschap Gelre, dat de tegenwoordige Nederlandsche provincie Gelderland en een groot deel der huidige Nederlandsche provincie Limburg besloeg, regeerde in die dagen Reinald l, die de bijnaam van den strijdbare kreeg. Deze bijnaam
zegt genoeg. Niet tevreden met ziin gebied, wilcle hij zijn macht uitbreiden en wist daartoe geen beter middel, dan te huwen met de Limburgsche erfdochter. Deze Ermgarde nu was zwak en ziekelijk en bovendien zoo mismaakt, dat zij de lelijkste vrouw van het Hertogdorn heette te zijn. Maar daar lette Graaf Reinald minder op, eens zou hij nu immers Hertog van Limburg worden. Het kwam echter anders uit.
Toen Errngarde’s vader in 1279 stierf, verkocht haar neef Adolf, Graaf van Berg,
zijn rechten op den Limburgschen Hertogstroon aan Jan I, Hertog van Brabant,
biigenaamd de Overwinnaar; hij was voor Reinald geen gemakkelijke tegenstander.
De strijd eindigde met de slag bij Woeringen.

Irmgard verkrijgt Limburg na haar vaders dood in 1279 van koning Rudolf I van Habsburg.
1280; Irmgard Hertogin van Limburg en Gravin van Gelre, verklaart, dat de langdurige twist tusschen het Convent in Honepe en Henrik van Sijderoves met zijne broeders en mede-erfgenamen over de door den molen van Somersvorst loopende waterleiding, de Oves , is bijgelegd, door betaling van vijftien pond aan zijde van dat Convent en een aantal bepalingen omtrent de leiding van dat water.
11 augustus 1280. Hertogin Irmegardis beoorkondt een overeenkomst die het klooster Ter Hunnepe en Hendrik van Syderovers hebben getroffen over een waterleiding.
Uit: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php /oorlogvoering/oorlogen/196-slag-bij-woeringen-1288.html
Als in 1283 Irmgard overlijdt, erft Reinald I het vruchtgebruik van Limburg via zijn vrouw. Hertog Jan I van Brabant heeft in 1283 voor een half miljoen de aanspraken op Limburg gekocht van graaf Adolf VIII van Berg , een neef van Walram V. Hij wil zijn gebied graag tot Keulen uitbreiden. Bovendien hebben de hertogen van Brabant van oudsher de ambitie om het oude Lotharingen onder één banier te herenigen. Als Reinald I, de machtigste graaf aan de Maas, Limburg verwerft, zal hij de Maas beheersen van Gorkum tot bij Luik. Hertog Jan I van Brabant is dan waarschijnlijk voor eeuwig van de handelsweg naar de Rijn afgesneden zijn en zou Lotharingen nooit zien herrijzen. Kortom, de ambities zijn groot. Diverse allianties worden gevormd. Zo sluiten de aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westenburg, en de graaf van Luxemburg aan bij het Gelderse kamp, want zij zien een versterking van de Brabantse belangen niet zitten.
Zie verder de website over de Slag bij Woeringen.
Irmgard trouwde op 11-03-1274 met Reinald I van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.1.1 voor persoonsgegevens van Reinald.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2 Agnes van Gelre is geboren omstreeks 1135, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.7.1.6.3.1.7.4.3.1). Agnes is overleden omstreeks 1185, ongeveer 50 jaar oud. Agnes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1166 met Heinrich van Namen en Luxemburg, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Heinrich: Wordt in 1172 om onbekende redenen door haar man Heinrich verstoten.
Heinrich is geboren in 1113. Heinrich is overleden op 14-08-1196, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Hendrik II de Blinde van Namen had geen hoop meer om bij zijn eerste vrouw kinderen te verwekken en beschikte in het jaar 1168 over al zijn bezittingen, met voorbehoud van vruchtgebruik, ten behoeve van zijn neef Boudewijn, zoon van Boudewijn IV graaf van Henegouwen en kleinzoon van Jolanda, dochter van Gerard, graaf van Gelre.
Kind van Agnes en Heinrich:
1 Ermensendis van Namen en Luxemburg, geboren in 1185. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1 Ermensendis van Namen en Luxemburg is geboren in 1185, dochter van Heinrich van Namen en Luxemburg en Agnes van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2). Ermensendis trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1214 met Walram III hertog van Limburg, ongeveer 39 jaar oud. Walram is geboren omstreeks 1175, zoon van Hendrik III graaf van Limburg en Sophia van Saarbrücken. Walram is overleden op 02-07-1226, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven in Abdijkerk Rolduc. Walram is weduwnaar van Konigunde von Monschau (ovl. 1214), met wie hij trouwde omstreeks 1195.
Notitie bij Walram: 1221 [circa 28 juni] Kloosterrade;
Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aarlen, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittingen van het kapittel. Getuigen o.a. Engelbert aartsbisschop van Keulen, F. proost van Wassenberg, Arnold graaf van Looz, Hendrik en Walram jr.
1222 januari archief klooster Heinsberg;
Walram III, hertog van Limburg vanaf 1221, zijn zonen Hendrik IV en Walram alsmede zijn broer Gerard van Wassenberg, geven aan het klooster Heinsberg hun aandeel in het patronaatsrecht over de kerk van Hoengen.
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Kinderen van Ermensendis en Walram:
1 Catharina van Limburg, geboren omstreeks 1214. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.1.
2 Hendrik V van Luxemburg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.2].
3 Margaretha van Limburg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.3].
4 Gerhard van Limburg [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.4].
5 NN van Limburg. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.1 Catharina van Limburg is geboren omstreeks 1214, dochter van Walram III hertog van Limburg en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1). Catharina is overleden in 1255, ongeveer 41 jaar oud. Catharina trouwde met Mattheus von Lotharingen.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1.5 NN van Limburg, dochter van Walram III hertog van Limburg en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.2.1). NN trouwde met Willem van Kessel. Zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van NN en Willem: zie 1.3.5.1.2.1.1.1.4.2.2.1.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.3 Gerard III van Gelre is geboren omstreeks 1140, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.7.1.6.3.1.7.4.3.1). Gerard is overleden in 1181, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als getuige in oorkonden samen met zijn vader. Zie aldaar.
Sloet 334; 1172; andere getuigen o.a. Diederik van Altena, IJsbrand van Haarlem, Constantijn van Berg, Otto junior van Malbergen, Floris van Voorne, dienstmannen Egbert van Amstel en zijn zoon Hendrik, Hendrik van de A, Ilias zoon van Godfried, Roderik van Deventer, Bertram van Deventer, Hathemarus van Lintelo, Benneke de Wald en zijn twee zoons Randolf en Rudolf, Gerard van Linschoten en zijn broer Jacobus, IJsbrand van Lente en anderen.
Sloet 344; 1177; Graaf Gerard, zoon van Hendrik graaf van Gelre, belooft, met toestemming en onder zegel van zijn vader, de ingezetenen van Utrecht te zullen bevrijden van de beden te Rijswijk, en maakt bepalingen op het voorbijvaren van de lichterschepen aldaar. Getuigen o.a. Johannes van Salland, Jacobus van Arnhem, Bernard van Ormete, Gosewijn van Berentrothe.
Sloet 347; 1178; Gerard graaf van Gelre neemt deel aan het verbond tussen de bisschoppen van Keulen en Halberstad tegen Hendrik, hertog van Saksen.
Wordt door zijn vader aangesteld als graaf van de Veluwe.
Sloet 351; tussen 1178 en 1188; Oorlog tussen de graaf van Gelre en de bisschop van Utrecht (Boudewijn, broer van de graaf van Holland) over de leenverheffing van de Veluwe.
Hij sterft even voor zijn vader, waarvan hij in 1178 de titel van graaf van Gelre heeft overgenomen.
Gerard trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1181 met Ida van Boeljon. Ida is een dochter van Mattheus van Boeljon.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1145, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.7.1.6.3.1.7.4.3.1). Adelheid is overleden omstreeks 1200, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Vermeld in 1179. Verkoopt met haar man goederen aan het domkapittel te Würtzburg.
Komt ook voor als Maria.
Adelheid trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Gerard I van Looz (Loon), ongeveer 20 jaar oud. Gerard is geboren in 1140, zoon van Lodewijk I graaf van Looz (Loon) en Agnes van Metz. Gerard is overleden in 1196, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Gerard: 1190 Rijksdag te Schwäbisch Hall; Gerard I, graaf van Loon, noemt zich leenman van de bisschop van Luik.
Kinderen van Adelheid en Gerard:
1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon), geboren omstreeks 1160. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.1.
2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1162. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.
3 Arnold III graaf van Looz (Loon) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.3], geboren omstreeks 1163.
Notitie bij Arnold: Werd na het kinderloos overlijden van zijn broer Lodewijk graaf van Loon 1218-1221.
Arnold bleef kinderloos.
4 Hendrik graaf van Duraz [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.4], geboren omstreeks 1164.
Notitie bij Hendrik: Werd proost van St Servaas te Maastricht en later graaf van Duraz.
Hendrik bleef kinderloos.
5 Theoderick van Looz en Rieneck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.5], geboren omstreeks 1165. Theoderick is overleden na 1206, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Theoderick: Onderscheidde zich in de vierde kruistocht.
6 Imaina van Looz en Rieneck, geboren omstreeks 1167. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.6.
7 Mathilde van Looz en Rieneck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.7], geboren omstreeks 1170. Mathilde is overleden na 1249, minstens 79 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Abdis van Münster-Bilsen.
8 Jolande van Looz en Rieneck. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.8.
9 Willem van Looz en Rieneck [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.9], geboren omstreeks 1170. Willem is overleden in 01-1206, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Willem: Legeraanvoerder bij zijn broer Diederik of Theoderik.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1160, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4). Lodewijk is overleden in 07-1218, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Volgt in 1195 zijn vader op als graaf van Loon.
Verbleef voor zijn huwelijk enige tijd bij heer Dirk van Altena om op afroep te kunnen vertrekken naar Dordrecht, waar zijn a.s. schoonvader stervende was en waar zijn a.s. schoonmoeder het huwelijk heimelijk voorbereide en deze wilde voltrekken, onmiddellijk na de dood van haar man, om hiermee de belangen van haar dochter in de erfopvolging veilig te stellen.
Vermeld in een oorkonde van 1204, opgenomen in het Groot Plakkaat en Charterboek voor Friesland, waarin het verdrag van vrede tussen de bisschop van Utrecht en Lodewyk, graaf van Loon, door bemiddelaars gemaakt, wordt beschreven.
Lodewijk staat af aan de bisschop het leengoed de Nagele, dat onterecht in zijn bezit was en vroeger door de bisschop eens in leen is gegeven aan Johan van Ahaus.
Verder zullen de bisschop en de graaf van Holland gezamenlijk een graaf naar Friesland (Oostergo, Westergo en Staveren) zenden om de burgerlijke rechtspraak te doen en de opbrengsten delen.
1213; Lodewijk II van Loon schaart zich aan de zijde van Hugo van Pierrepont aan de vooravond van de Slag van Steppes, waar de hertog van Brabant werd verslagen.
Vermeld in een oorkonde van 29 juli 1215 opgemaakt te Aken als getuige in een akte waarin: "Friedrich bestätigt auf Bitte seiner getreuen Bürger von Aachen, welche Stadt als diejenige, wo die römischen Könige zuerst geweiht werden, nach Rom alle Lande und Städte an Würdigkeit übetrifft, denselben alles Recht und jede Freiheit, welche sein glorreicher Vorfahr Karl der Große ihnen vor anderen gegeben hat, sowie dasjenige, was seine Vorfahren Friedrich I. und Heinrich VI. denselben hinzugefügt haben, nämlich, daß nicht nur die dort Geborenen, sondern alle Einwohner und Ankömmlinge frei von irgendeiner Dienstbarkeit leben sollen, auch wenn sie sich anderswo aufhalten, daß sie frei von Zoll oder anderen Abgaben im ganzen römischen Reich Handel treiben dürfen, daß kein vom Reich eingesetzter Richter oder sonst wer sie zu irgendeiner Abgabe nötigen solle, es sei denn, was sie dem König oder Kaiser aus gutem Willen geben wollen, daß der ungerechte Brauch einer von den Verkäufern von Brot und Bier zu zahlenden Abgabe beseitigt sein solle, daß sie zu keinem Dienst außerhalb der Stadt verpflichtet sein sollen, von dem sie nicht bis Sonnenuntergang zurückgekehrt sein können, daß der von ihm eingesetzte Richter nur nach Urteil der Schöffen vorgehe".
Onder de getuigen hertog Hendrik van Limburg, graaf Walram van Luxemburg, graaf Lodewijk van Los, graaf Gerard van Gelre,
Lodewijk trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Ada van Holland, 14 of 15 jaar oud. Zie 1.3.6.1.3.1.3.2.2.3.1.2.1 voor persoonsgegevens van Ada. Lodewijk en Ada bleven kinderloos.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1162, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4). Gerard is overleden in 1216, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Was de jongste zoon van Gerard I. Verkreeg het graafschap Rieneck.
Het wapenschild van Rieneck is afgeleid van het wapenschild van Looz (Loon).
Het castrum Rienecke wordt voor het eerst vermeld in 1179.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Wie die broers van Bremeth, Hornen en Loen zijn is tot nu toe niet te achterhalen.

Vermeld in een oorkonde opgemaakt in Jülich september 1214 waarin de bisschop van Würzburg "Friedrich gestattet dem Deutschorden, den er um so mehr zu begünstigen wünscht, je mehr durch ihn neben der Verpflegung von Armen und Kranken die Wiederbefreiung des Heiligen Landes angestrebt wird, daß, wer reichslehnbare Güter besitzt, davon so viel er will dem Orden zu eigen übertragen dürfe." Onder de getuigen Hertog Hendrik van Brabant en Lotharingen, Lodewijk graaf van Los, graaf Gerard van Rieneck, graaf Hendrik van Vianden.
Gerard trouwde met Kunigunde van Zimmern.
Kinderen van Gerard en Kunigunde:
1 Lodewijk III van Rieneck van Looz (Loon) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.1], geboren omstreeks 1200. Lodewijk is overleden op 15-05-1243, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_III_van_Loon
Lodewijk was een zoon van Gerard II van Rieneck, de tweede zoon van Gerard van Loon, en van Kunegonda van Zimmern. Bij de dood van zijn vader in 1216 was Lodewijk nog te jong om de leiding van het graafschap Rieneck op zich te nemen. Het was zijn oom Arnold III die Lodewijks vader opvolgde. Twee jaar later volgde Arnold zijn broers Lodewijk II en Hendrik op als graaf van Loon en bestuurde vanaf dan de twee graafschappen.

In 1221 stierf Arnold III kinderloos en Lodewijk volgde zijn oom op als graaf van Loon en van Rieneck. In 1227 liet hij het graafschap Loon over aan zijn broer Arnold IV en bleef enkel nog het graafschap Rieneck besturen tot aan zijn dood. Lodewijk was de laatste graaf die het bestuur van de twee graafschappen cumuleerde.
2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1205. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1205, zoon van Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2) en Kunigunde van Zimmern. Arnold is overleden in 1273, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Uit: De graven van Loon; Souvereijns en Bijsterveld.
Twee belangrijke bondgenoten van de Loonse graaf in de Maasregio waren de
heren van Pietersheim en van Horn. Zo vertrouwde Arnold IV in 1229 zijn bezittingen in
Neerharen en Pietersheim toe aan de heren van Pietersheim. De indrukwekkende burcht van deze heren, die tot de vaste entourage van de Loonse graven behoorden, vormde een
defensieve voorpost tegen Maastricht. Met Willem II, heer van Altena en Horn, sloot ArnoldIV in 1243 een leencontract af. De Loonse graaf stond alle rechten en bezittingen die hij ten noorden van Aldeneik had, in leen af aan de heer van Horn, inclusief zijn rechtsmacht
(greflike gerighte) in de zeven dorpen die de heerlijkheid Horn zouden vormen. In ruil droeg
Willem II al zijn allodia tussen Geistingen en Montenaken op aan Arnold IV en ontving hij ze
weer terug in leen. Alle horigen van de heer van Horn die binnen het graafschap Loon
woonden, werden onderdanen van de graaf, evenals alle inwijkelingen uit Horn die zich in
één van de Loonse steden vestigden. Voorts beloofde Willem II de graaf bij te staan in het
opkopen van allodia, om die vervolgens om te vormen tot Loonse lenen. Het Hornse
leencontract toont meesterlijk aan hoe het leenstelsel niet alleen een desintegrerende kracht
was, zoals traditioneel wordt aangenomen, maar ook een opbouwende factor kon zijn voor de vorming van een territoriale landsheerlijkheid.
Arnold trouwde met Johanna van Chiny.
Kinderen van Arnold en Johanna:
1 Jan van Looz (Loon). Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.1.
2 Elisabeth van Looz (Loon) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.2].
3 Adelheid van Looz (Loon) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.3].
4 Juliana van Looz (Loon) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.4].
5 Lodewijk V van Looz (Loon) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.5].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.1 Jan van Looz (Loon), zoon van Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2) en Johanna van Chiny. Jan is overleden in 1279.
Notitie bij Jan: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Loon_(-1279)
an I van Loon (gest. 1279) was de oudste zoon van graaf Arnold IV van Loon. In 1273 volgde hij zijn vader op als twaalfde graaf van Loon.

Jan huwde zijn eerste vrouw Mathilde van Gulik, dochter van graaf Willem IV van Gulik. Daardoor kwam hij ook in het bezit van Heinsberg, en Leeuwenberg. Daarbij kreeg hij ook de titel ’van Gulik’. Na zijn dood in 1279 volgde zijn zoon Arnold hem op als heer van Loon.

Hij trouwde later in 1266 met Isabella van Condé (ca. 1245-) de dochter van Jan II de Montmirail 1e heer van Condé. Uit zijn tweede huwelijk werd geboren:

Jan III van Loon heer van Agimont (1268-1310), deze trouwde in 1285 met Marie van Nesle (1270-1328). Zij was de dochter van Jan van Nesle graaf van Soison (1240-1300) en Marie van Oudenaarde vrouwe van Chimay (1246-1290).
Jan:
(1) trouwde met Mathilde van Gulik.
(2) trouwde met Isabella van Condé.
Kind van Jan en Mathilde:
1 Arnold van Looz (Loon) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.1.1].
Kind van Jan en Isabella:
2 Jan III van Looz (Loon) [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.2.2.1.2].
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.6 Imaina van Looz en Rieneck is geboren omstreeks 1167, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4). Imaina is overleden na 1243, minstens 76 jaar oud. Imaina trouwde met Willem van St Omer.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4.8 Jolande van Looz en Rieneck, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.4). Jolande trouwde met Diederik van Heinsbergen. Diederik is overleden in 1361.
Notitie bij Diederik: Graaf van Loon vanaf 1336.
In 1335 verkreeg hij alle inkomsten uit het land van Stokkem, Maaseik en Bree van zijn neef Lodewijk IV, aan wie hij 8400 pond had geleend.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5 Otto I van Zutfen van Gelre is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1) en Agnes van Arnstein (zie 1.3.7.1.6.3.1.7.4.3.1). Otto is overleden op 22-10-1207, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in In het klooster Camp.
Notitie bij Otto: Sloet 326; mei 1169; Otto graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Philips I, aartsbisschop van Keulen, bepalingen vernieuwt omtrent de rechten van burggraven, voogden en ingezetenen van Keulen. (Toelichting: dat Otto in dat jaar al vermeld wordt als graaf wil niet zeggen dat zijn vader of oudere broer dan al zijn overleden. Er zijn voorbeelden van soortgelijke vermeldingen in andere oorkonden. Kennelijk moet hier gelezen worden fungerend graaf of plaatsvervangend graaf voor dat moment. Maar het komt ook voor dat we dan te maken hebben met een vals document, waarvan hier sprake is. Zie Sloet 361.)
Werd benoemd tot proost en diaken van het Sticht Xanten.
Vermeld in een oorkonde van 10 september 1182 als graaf van Gelre.(Sloet 361)
Vermeld als getuige in 1184, 1185,
1187-1188 Oorlog tussen graaf Otto en Boudewijn, bisschop van Utrecht, over de Veluwe.
Ging in 1188 ter kruisvaart met keizer Frederik I.
Vermeld in een oorkonde van 1190 waarin hij de rechten regelt van de Stad Zutfen. Tevens een opsomming van de personen die hem de eed hebben gezworen. Hierbij Hendrik graaf van Kuyc, Hendrik graaf van Dalen, graaf van Kessel, Johannes van Ahaus, Ludolf van Steenvoorde, Hendrik van Borculo, Gerard graaf van Loon, Gijsbert van Bronkhorst en zijn broer, Willem graaf van Goie en zijn broer, Wolter Speirink, Otto van Buren, Richolt van Uthen, Werner van Herchen, Pelgrim van Kamphelde, van Batenborg Dirk en zijn broer. Verder dienstmannen o.a. Nicolaas van Voorst, Jacobus van Arnhem, Pelgrim van Horst, Ludolf en Gerard van Stralen,Steven van Smithuis,
Otto trouwde met Richardis van Scheyern Wittelsbach. Richardis is geboren omstreeks 1156. Richardis is overleden op 02-09-1191, ongeveer 35 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1191 in Roermond, Munsterkerk.
Kinderen van Otto en Richardis:
1 Lodewicus van Gelre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.1].
2 Mechteld van Gelre. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2.
3 Otto van Gelre [1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.3], geboren omstreeks 1175.
Notitie bij Otto: 1207 (Zutphanie)
Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt - in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers Otto, proost in Xancten, en Lodewicus op - aan de kerk van St. Walburg in Zutphania een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphania, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de "fratres" daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1178. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.4.
5 Gerhardus V (IV) van Gelre, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.5.
1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5.2 Mechteld van Gelre, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.3.7.1.6.3.1.1.2.5.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Mechteld is overleden na 1247. Mechteld trouwde vóór 1221 met Hendrik II van Nassau, ten hoogste 41 jaar oud. Zie