Parenteel van Engelbertus van Voorst

1 Engelbertus van Voorst is geboren omstreeks 1140.
Notitie bij Engelbertus: http://www.historien.nl/het-verdwenen-kasteel-voorst/
Al in het jaar 944 zou er een burcht gestaan hebben aan de rand van het moerasgebied boven Zwolle. Dit gebied was van de bisschop van Utrecht en stond bekend als ‘pagus forestensis’, ofwel onherbergzaam moerassig veengebied. Het was er nat, koud, vochtig en ongezond. De bisschop wilde er zelf niet wonen en stuurde een forestarius, een beheerder, om de boel in de gaten te houden. De oudste telgen van het geslacht Voorst waren beheerder van dit gebied. Oorspronkelijk waren zij niet van adel. De taalsprong forestarius, forest, vooreest, voorst is snel gemaakt.
Opmerking Anne Post: De Duitse keizers na Karel de Grote zullen hier een steunpunt hebben gehad, een eenvoudige burcht, een mottekasteel zoals gebleken is uit archeologisch onderzoek.. Na 1040 verkreeg de bisschop van Utrecht de wereldlijke macht van de Duitse keizer in het Oversticht. Niet bekend is wie op dat moment leenman van de burcht was met als leenheer de Duitse keizer. De grafelijke rechten in Salland waren van ouds in handen van nazaten van graaf Wichman van Hamaland. De leenmannen op de borgen waren in praktisch alle gevallen verwanten van die grafenfamilie. Nadat de bisschop van Utrecht de wereldlijke macht over het Sticht en Oversticht had verkregen hebben de opvolgende bisschoppen steeds geprobeerd om familieleden op de voornaamste posten te krijgen. De functie van leenman op een leengoed was omstreeks het jaar 1000 vererfbaar geworden, dus een leenman vervangen kon alleen wanneer die stierf zonder wettelijke erfgenamen na te laten, of wanneer een leenman zich "vermetel’ gedroeg, dus zich niet hield aan de voorwaarden.

"Engelbertus de Voerst" staat vermeld in een oorkonde van 1195 opgemaakt in Deventer. In die tijd was er ook een Engelbert van Ramele bij Raalte. De naam Engelbert komt ook voor bij de familie van Buckhorst - van Gemen, maar van ouds zien we de naam bij de ridders van Horne.
Herman van Horne was bisschop van 1150 tot 1156 en was opvolger van Hartbert van Wierum, die zijn broers aanstelde tot prefect van Groningen en kastelein van Coevorden en zijn jongste broer Lambert beleende met een leengoed in Peize.
De voorouders van Engelbertus van Voorst moeten gezocht worden in de ridderfamilies van Berg - van Gemen - van Horne.
Kind van Engelbertus uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Henricus van Voorst, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.1.
1.1 Henricus van Voorst is geboren omstreeks 1170, zoon van [waarschijnlijk] Engelbertus van Voorst (zie 1).
Notitie bij Henricus: Vermeld 1203 als getuige in een oorkonde waarbij een verdrag wordt gesloten tussen Hertog Hendrik van Lotharingen en graaf Otto van Gelre. Sloet nr 411.
Kind van Henricus uit onbekende relatie:
1 Hermannus van Voorst, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Hermannus van Voorst is geboren omstreeks 1195, zoon van Henricus van Voorst (zie 1.1). Hermannus is overleden op 28-07-1227 in Ane-Holthone, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Oorkondenboek Gelre-Zutphen:
12-12-1215 wordt Hermannus van Voorst als getuige vermeld. eveneens in 1226 en op 26-07-1227.
Oorkondenboek Sticht Utrecht: anno 1220 wordt vermeld een getuige van Voerst.
In die akte draagt Albertus (Arnold) van Cuyck een borgleen over aan bisschop Otto II.
Grave en den Lande van Cuyck vermeld over dezelfde zaak: 4 maart 1224 als getuige Hermannus van Voorst.
Herman van Voorst sneuvelt in de Slag bij Ane (Holthone) op 28 juli 1227.
Kinderen van Hermannus uit onbekende relatie:
1 Henricus van Voorst, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.1.1.1.
2 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.1.1.2.
1.1.1.1 Henricus van Voorst is geboren omstreeks 1190, zoon van Hermannus van Voorst (zie 1.1.1). Henricus is overleden na 1240, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Henricus: Vermeld als getuige in 1240 samen met Sweder.
Kind van Henricus uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Engelbert van Voorst [1.1.1.1.1]. Engelbert is overleden na 1195.
Notitie bij Engelbert: Vermeld als getuige in een oorkonde van 1195. Andere getuigen: Engelbert van Ramele en Arnold van Epse.
1.1.1.2 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1200, zoon van Hermannus van Voorst (zie 1.1.1). Sweder is overleden na 1244, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Vermeld tussen 1230 en 1245.
Was in 1244 ridder.
Kind van Sweder uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Herman van Voorst, geboren in 1222. Volgt 1.1.1.2.1.
1.1.1.2.1 Herman van Voorst is geboren in 1222, zoon van [waarschijnlijk] Sweder van Voorst (zie 1.1.1.2). Herman is overleden na 1288, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in de jaren 1252 t/m 1288.
Herman trouwde met Agnes van Lohn. Agnes is geboren omstreeks 1225, dochter van Hermannus I, Graaf van Lohn en Sophia.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.1.1.2.1.1.
2 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.1.1.2.1.2.
3 Roderick van Voorst [1.1.1.2.1.3], geboren omstreeks 1260. Roderick is overleden na 1329, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Roderick: Is medezegelaar van een akte dd 10 oktober 1329 van zijn schoonzuster Lutgard van Keppel.
4 Heylwich van Voorst [1.1.1.2.1.4], geboren omstreeks 1270. Heylwich is overleden na 1329, minstens 59 jaar oud. Heylwich bleef ongehuwd. Heylwich bleef kinderloos.
1.1.1.2.1.1 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1250, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1). Sweder is overleden omstreeks 1300, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Vermeld in oorkonden tussen 1272 en 1297.
In 1292 vermeld als drost/schout van Salland en tollenaar te Kampen.
In 1296 als drost/schulte van Twenthe.
Op 21 maart 1294 sluiten de steden Deventer, Zwolle en Kampen en de Heren/ridders van Almelo, Ruitenberg, Cuynre, Buckhorst, Groningen, Ruinen en Radinc (Vollenhove) een onderlinge overeenkomst tot handhaving van hun rechten. De heren van Voorst staan hierbij niet vermeld want die hadden met hun vrienden een conflict met deze steden en heren.
Op 4 juni 1297 doet bisschop Willem II van Utrecht uitspraak in dit conflict.
Daarbij werd o.a. bepaald dat Herman en Sweder van Voorst geen drost/schout van Salland meer mogen zijn.
Sweder trouwde met Agneta van Lohn.
Kinderen van Sweder en Agneta:
1 Heylwich van Voorst [1.1.1.2.1.1.1].
2 Roderick I van Voorst, geboren vóór 1290. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.
1.1.1.2.1.1.2 Roderick I van Voorst is geboren vóór 1290, zoon van Sweder van Voorst (zie 1.1.1.2.1.1) en Agneta van Lohn. Roderick is overleden in 1342, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Roderick: Werd ook heer van Keppel bij zijn huwelijk.
Vermeld in 1338 als opperambtman van de graaf van Gelre.
Roderick trouwde, minstens 40 jaar oud, in 1330 met Beatrijs van Keppel, minstens 40 jaar oud. Beatrijs is geboren vóór 1290, dochter van Wolter III van Keppel en Jutta van der Sluyse. Beatrijs is overleden op 03-08-1355, minstens 65 jaar oud.
Kinderen van Roderick en Beatrijs:
1 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.
2 Lutgardis van Voorst, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.
3 Diederik van Voorst [1.1.1.2.1.1.2.3].
1.1.1.2.1.1.2.1 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1320, zoon van Roderick I van Voorst (zie 1.1.1.2.1.1.2) en Beatrijs van Keppel. Sweder is overleden in 1363, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Was in 1340 drost van Zutphen.
In 1345 schulte in Salland.
Sweder trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1350 met Heylwich van Wesenbergh. Heylwich is overleden in 1391.
Kinderen van Sweder en Heylwich:
1 Roderick II van Voorst [1.1.1.2.1.1.2.1.1], geboren in 1350. Roderick is overleden omstreeks 1374, ongeveer 24 jaar oud.
2 Agnes van Voorst [1.1.1.2.1.1.2.1.2], geboren in 1350. Agnes is overleden omstreeks 1406, ongeveer 56 jaar oud.
3 Wolter van Voorst van Keppel, geboren in 1355. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.3.
4 Johan van Voorst [1.1.1.2.1.1.2.1.4], geboren in 1355. Johan is overleden omstreeks 1395, ongeveer 40 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.3 Wolter van Voorst van Keppel is geboren in 1355, zoon van Sweder van Voorst (zie 1.1.1.2.1.1.2.1) en Heylwich van Wesenbergh. Wolter is overleden omstreeks 1395, ongeveer 40 jaar oud. Wolter trouwde met Kunegunda van Meurs.
Kinderen van Wolter en Kunegunda:
1 Johanna van Voorst en Keppel. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.
2 Sweder van Voorst [1.1.1.2.1.1.2.1.3.2], geboren omstreeks 1385. Sweder is overleden omstreeks 1401, ongeveer 16 jaar oud.
3 Elisabeth van Voorst [1.1.1.2.1.1.2.1.3.3], geboren omstreeks 1390. Elisabeth is overleden omstreeks 1405, ongeveer 15 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.1.3.1 Johanna van Voorst en Keppel, dochter van Wolter van Voorst van Keppel (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3) en Kunegunda van Meurs. Johanna is overleden na 1416. Johanna trouwde met Otto van Polanen. Otto is een zoon van Dirck van Polanen en Elburg van Asperen. Otto is overleden omstreeks 1428.
Notitie bij Otto: knape in 1383, ridder in 1391, heer van Voorst en Keppel 1402, van Asperen 1412,
Kind van Johanna en Otto:
1 Cunegonda van Polanen. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1 Cunegonda van Polanen, dochter van Otto van Polanen en Johanna van Voorst en Keppel (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1). Cunegonda is overleden in 1437.
Notitie bij Cunegonda: Vrouwe van Voorst, Keppel en Asperen
Cunegonda trouwde omstreeks 1432 met Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren, ongeveer 44 jaar oud. Zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8.6 voor persoonsgegevens van Frederik.
Kind van Cunegonda en Frederik:
1 Sophia van Heeckeren. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1 Sophia van Heeckeren, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8.6) en Cunegonda van Polanen (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1). Sophia is overleden op 16-11-1509 in Arnhem.
Notitie bij Sophia: Vermeld als sophia van Hekeren van Rechteren en Voorst.
Sophia trouwde in 1453 met Wijnand van Arnhem, 27 of 28 jaar oud. Zie 1.1.1.2.1.1.2.2.9.4.2 voor persoonsgegevens van Wijnand.
Kind van Sophia en Wijnand:
1 Johan van Arnhem, geboren in 1459. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1 Johan van Arnhem is geboren in 1459, zoon van Wijnand van Arnhem (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.9.4.2) en Sophia van Heeckeren (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1). Johan is overleden op 12-12-1531, 71 of 72 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Mariendaal.
Notitie bij Johan: Heer van Kernhem; ridder, schepen van Arnhem; schout van de stad Geldern 1505;
Johan trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1484 met Aleyd van Bemmel. Aleyd is een dochter van Aalbert van Bemmel en Stijne Valckenaer. Aleyd is overleden op 31-03-1543 in Ede. Zij is begraven in Klooster Mariendaal.
Kind van Johan en Aleyd:
1 Zeger van Arnhem, geboren op 26-06-1502. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1 Zeger van Arnhem is geboren op 26-06-1502, zoon van Johan van Arnhem (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1) en Aleyd van Bemmel. Zeger is overleden op 15-08-1557, 55 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Zeger: Heer van Kernhem; ridder; raad des hertogs; raad des keizers 1538.
Zeger trouwde, 41 jaar oud, op 12-09-1543 met Catharina van Honnepel. Catharina is een dochter van Hendrik van Honnepel en NN van Goor. Catharina is weduwe van Reijnier van Voorst tot Doornenburg (ovl. 56).
Kind van Zeger en Catharina:
1 Carel van Arnhem, geboren op 24-08-1551. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1 Carel van Arnhem is geboren op 24-08-1551, zoon van Zeger van Arnhem (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1) en Catharina van Honnepel. Carel is overleden op 20-09-1621 in Ede, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ede.
Notitie bij Carel: Ridder; burgemeester van Arnhem 1576-1614.
Raad van het Fürstendom Gelre, gecommiteerde ter Generaliteit 1582;
Kind van Carel uit onbekende relatie:
1 Sicamber van Arnhem, geboren vóór 1575. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1.1 Sicamber van Arnhem is geboren vóór 1575, zoon van Carel van Arnhem (zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.1.1.1). Sicamber is overleden omstreeks 1657, minstens 82 jaar oud.
Notitie bij Sicamber: Bastaardzoon van Carel; schout van Rheden 1626-1633
Sicamber trouwde met Berendina Staveren.
1.1.1.2.1.1.2.2 Lutgardis van Voorst is geboren omstreeks 1325, dochter van Roderick I van Voorst (zie 1.1.1.2.1.1.2) en Beatrijs van Keppel. Lutgardis is overleden omstreeks 1385, ongeveer 60 jaar oud. Lutgardis trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1346 met Frederik genaamd van Rechteren van Heeckeren van der Eze, ongeveer 26 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1320, zoon van Frederik van Heeckeren van der Eze en Maria van Honnepel. Frederik is overleden op 02-11-1386, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Ook vermeld als Frederik (IV) van Heeckeren van der Eze;
Frederik en Lutgardis kregen 9 kinderen, 5 meisjes en 4 jongens.
In mannelijke lijn stamt het huidige geslacht Van Rechteren af van de tussen 1231-1245 vermelde ridder Evert van Heeckeren. Diens nazaat Frederik van Heeckeren van der Eze (1320-ca. 1386), een van de machtigste edelen van zijn tijd, verwierf door zijn huwelijk met Lutgardis van Voorst het kasteel Rechteren in de gelijknamige buurtschap bij Dalfsen. De familie Van Voorst tot Voorst stamt eveneens in mannelijke lijn af van dit echtpaar. Het geslacht Van Heeckeren is nauw verwant met beide families.
Uit: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&miaet=1&micode=0214&minr=862425&miview=inv2
VI. Frederik van Heeckeren van der Eze (§B.1), later meestal genoemd Van Heeckeren genaamd van Rechteren, heer tot Rhaan, na zijn huwelijk tot Rechteren, drost van Salland 1353, ridder 1356, na de dood van zijn vader hoofd van de partij der Heeckerens in de strijd tussen de Heeckerens en de Bronckhorsten, overl. 2 nov 1386, huwt tussen 1345 en 1347 met Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren, dochter van Sweder van Voorst en Margaretha N.N., overl. tussen 1380 en 1386.
Kinderen van Lutgardis en Frederik:
1 Adelheid genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.1.1.2.1.1.2.2.1].
2 Margaretha genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.1.1.2.1.1.2.2.2].
3 Frederik genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.1.1.2.1.1.2.2.3].
4 Johan Genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.1.1.2.1.1.2.2.4].
5 Diederik genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.1.1.2.1.1.2.2.5].
6 Lutgard genaamd van Rechteren van Heeckeren [1.1.1.2.1.1.2.2.6].
7 Zwederis genaamd van Rechteren (Swedera) van Heeckeren, geboren omstreeks 1345 in Goor. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.7.
8 Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.
9 Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.9.
1.1.1.2.1.1.2.2.7 Zwederis genaamd van Rechteren (Swedera) van Heeckeren is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik genaamd van Rechteren van Heeckeren van der Eze en Lutgardis van Voorst (zie 1.1.1.2.1.1.2.2). Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Swedera trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1360 met Johan (III) van Ruinen, ongeveer 35 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen en Bertradis van Peize. Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Kind van Swedera en Johan:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.1.1.2.1.1.2.2.7.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.2.8 Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren is geboren omstreeks 1350, zoon van Frederik genaamd van Rechteren van Heeckeren van der Eze en Lutgardis van Voorst (zie 1.1.1.2.1.1.2.2). Sweder is overleden op 23-04-1404, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Ridder. Uit: https://www.genealogieonline.nl/stamboom-brus-bakker/I2285.php
Sweder van Heeckeren genaamd van Rechteren, vermeld vanaf 1357, heer tot Rechteren 1388, raad van de bisschop van Utrecht 1395, drost van Coevorden en Drenthe 1396, overl. 23 apr 1404, huwt 1387 [h.c. 17 apr] Fye (Sofia) van Groesbeek, dochter van Zeger van Groesbeek, heer van Heumen, en Margaretha van Bylandt, vermeld tot 1429.
Sweder trouwde, ongeveer 37 jaar oud, in 1387 met Sophia van Groesbeek. Sophia is een dochter van Zeger van Groesbeek en Margaretha van Bylandt.
Kinderen van Sweder en Sophia:
1 Margaretha van Heeckeren gen. van Rechteren [1.1.1.2.1.1.2.2.8.1].
2 Aleid van Heeckeren gen. van Rechteren [1.1.1.2.1.1.2.2.8.2].
3 Zeger van Heeckeren gen. van Rechteren [1.1.1.2.1.1.2.2.8.3].
4 Diederik (Dirk) van Heeckeren gen. van Rechteren [1.1.1.2.1.1.2.2.8.4].
5 Johanna van Heeckeren gen. van Rechteren [1.1.1.2.1.1.2.2.8.5].
6 Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren, geboren omstreeks 1388. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.6.
7 Lutgard van Heeckeren genaamd van Rechteren, geboren vóór 1392. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.7.
8 Sophia (Fye) van Heeckeren gen. van Rechteren, geboren vóór 1410. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.
1.1.1.2.1.1.2.2.8.6 Frederik van Heeckeren genaamd van Rechteren is geboren omstreeks 1388, zoon van Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8) en Sophia van Groesbeek. Frederik is overleden op 01-02-1462, ongeveer 74 jaar oud. Hij is begraven in Dalfsen.
Notitie bij Frederik: Heer van Hekeren, Rechteren, Bredenhorst en Rhaen 1411, tot Voorst, Keppel en Asperen in 1433, drost van Coevorden en Drenthe.
Frederik trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1432 met Cunegonda van Polanen. Zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1 voor persoonsgegevens van Cunegonda.
Kind van Frederik en Cunegonda: zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.2.8.7 Lutgard van Heeckeren genaamd van Rechteren is geboren vóór 1392, dochter van Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8) en Sophia van Groesbeek. Lutgard is overleden omstreeks 1442, minstens 50 jaar oud. Lutgard trouwde met Wessel van den Boetzelaer. Wessel is geboren omstreeks 1360. Wessel is overleden in 1439, ongeveer 79 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.2.8.8 Sophia (Fye) van Heeckeren gen. van Rechteren is geboren vóór 1410, dochter van Sweder van Heeckeren gen. van Rechteren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8) en Sophia van Groesbeek. Fye is overleden na 1464, minstens 54 jaar oud. Fye trouwde, minstens een jaar oud, na 1410 met Alef van Haren, minstens 15 jaar oud. Alef is geboren vóór 1395, zoon van Johan Mensing van Haren en Jutte van den Rutenbergh. Alef is overleden na 1464, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Alef: Kastelein van Coevorden en ambtman van Drenthe 1442-1450.
Kind van Fye en Alef:
1 Swedera van Haren, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.
1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1 Swedera van Haren is geboren omstreeks 1410, dochter van Alef van Haren en Sophia (Fye) van Heeckeren gen. van Rechteren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8). Swedera is overleden in 1470, ongeveer 60 jaar oud. Swedera trouwde met Frederik van Heeckeren van der Ese. Frederik is geboren omstreeks 1410. Frederik is overleden in 1443, ongeveer 33 jaar oud.
Kind van Swedera en Frederik:
1 Sophia van Heeckeren van der Ese, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1 Sophia van Heeckeren van der Ese is geboren omstreeks 1440, dochter van Frederik van Heeckeren van der Ese en Swedera van Haren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1). Sophia trouwde met Roelof van Coevorden. Roelof is geboren omstreeks 1436. Roelof is overleden omstreeks 1499, ongeveer 63 jaar oud.
Kinderen van Sophia en Roelof:
1 Sophia van Coevorden, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.1.
2 Reinolt van Coevorden, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.2.
1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.1 Sophia van Coevorden is geboren omstreeks 1470, dochter van Roelof van Coevorden en Sophia van Heeckeren van der Ese (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1). Sophia trouwde met Johan van Ittersum. Johan is geboren omstreeks 1480. Johan is overleden in 1540, ongeveer 60 jaar oud.
Kind van Sophia en Johan:
1 Johan van Ittersum, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.1.1.
1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.1.1 Johan van Ittersum is geboren omstreeks 1500, zoon van Johan van Ittersum en Sophia van Coevorden (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.1). Johan is overleden omstreeks 1546, ongeveer 46 jaar oud. Johan trouwde met Anna van Buckhorst. Anna is geboren omstreeks 1510.
1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.2 Reinolt van Coevorden is geboren omstreeks 1470, zoon van Roelof van Coevorden en Sophia van Heeckeren van der Ese (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1). Reinolt is overleden omstreeks 1532, ongeveer 62 jaar oud. Reinolt trouwde met Anna van Mervelt. Anna is geboren omstreeks 1490. Anna is overleden in 1567, ongeveer 77 jaar oud.
Kind van Reinolt en Anna:
1 Roelof van Coevorden [1.1.1.2.1.1.2.2.8.8.1.1.2.1], geboren omstreeks 1520. Roelof is overleden omstreeks 1546, ongeveer 26 jaar oud.
1.1.1.2.1.1.2.2.9 Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren is geboren omstreeks 1360, dochter van Frederik genaamd van Rechteren van Heeckeren van der Eze en Lutgardis van Voorst (zie 1.1.1.2.1.1.2.2). Hillegonda trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1375 met Herman II van Kuinre, ongeveer 20 jaar oud. Herman is geboren omstreeks 1355, zoon van Herman I van Kuinre en Mechteld van der Ese. Herman is overleden omstreeks 1410, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Herman: mei 1376; een zoenbrief op initiatief van Deventer en Kampen tussen Kuinre en de stad Hamburg, ondertekend door Herman, heer van Kuinre, Johan van Kuinre, ridder, Henric van Essen (van der Ese) de olde, Henric van Essen de jonge, Coep Wynkenszoon, Johan Haghen en Hugo van der Halle de jonge.
Uit gemeentearchief Kampen: 12 februari 1377; Herman, heer van Kuinre, knape, verleent tolvrijheid aan de kooplieden van Kampen, over land of over water, behalve voor schepen met een roer, waarvoor wel tolgeld moet worden betaald.
Uit Deventer Cameraarsrekening: In 1383 vergadert bisschop Floris van Wevelinghoven in Vollenhove met door de stad Deventer gezonden afgevaardigden omtrent het gedrag van opstandige Friezen van Mirdum die onder leiding van Herman II van Kuinre een jaar eerder Vollenhove hadden aangevallen. (Mirdum = Meretha in de oorkonde waarbij Coenraet van Oric dit gebied in leen verkreeg)
22 maart 1385 stelt graaf Herman op schrift wat het recht is van de heren van Kuinre over de buren (ingezetenen) van Kuinre, zoals dat van ouds geweest is en voor de toekomst recht zal blijven. Een prachtig dokument over de gang van zaken in zijn ambtsgebied. (Int erste soe set die heer van Cuynre sijnen scultet ende synen scepen ende die scoltet synen scepen ende die bure hoeren scepen, ende wat die drie scepen wysen, daer en is geen wedersegghen; enzovoorts.)
Bij brief van 26 oktober 1387 verzoent Herman van Kuinre zich met Amsterdam met ondertekening als getuigen door de schepenen en raden van Kampen en Zwolle.
Op 29 augustus 1396 trok Hertog Albrecht van Beieren met zijn oudste zoon Willem van Oestervant en zijn jongere zoon Albrecht met een groot leger uit verschillende landen, komende vanuit Enkhuizen, ten strijde tegen de opstandige Stellingvriezen. Albrecht won de strijd bij Schoterzijl en voerde de verslagen Herman II van Kuinre en zijn zoons Johan, Hendrik en Herman gevankelijk naar Holland. De ridders aan Hollands zijde staan vermeld in het Wapenboek van Beieren, met het wapenschild dat zij droegen.
Mr. Burchard Joan van Hattum vermeld in zijn Geschiedenissen der Stad Zwolle, eerste deel, tweede stuk, over de grote en zware klachten, die in het jaar 1397 door de inwoners van de heerlijkheid Kuinre, tegen de dwingelandij van hun heer Harmen zijn ingebracht en verspreid, hetgeen bisschop Frederik van Blankenheim een goede gelegenheid verschafte om die heerlijkheid aan Overijssel te hechten. (Hier wordt dus gezegd dat Kuinre niet tot Overijssel, het Oversticht, behoorde.) De Heer van Kuinre, volgens het verhaal van sommigen, het onweer voorziende, en bemerkende dat men hem van zijn goederen wilde beroven, toonde zich bereidwillig om Kuinre te verkopen. Op de 3e mei 1397 verkocht hij zijn goed aan Frederik van Blankenheim voor 400 oude schilden met erfpachtsrechten. In hetzelfde jaar is dit nog veranderd in éénmalig 6200 oude schilden die hij te Kampen, Vollenhove of waar ook elders waar hij wilde, in het jaar 1407 zou kunnen ontvangen, wanneer de overdracht ook moest gebeuren.
Bij brief van 7 juni 1405 krijgen de onderdanen van graaf Herman van Kuinre, zijnde de inwoners van Kuinre en Veenhuizen (even ten westen van Kuinre), een vrijgeleide (paspoort) van Willem VI van Holland, gedurende een tijd van vier jaar, om overal in het land veilig te kunnen zitten, komen, varen, verblijven en vertrekken met
Kinderen van Hillegonda en Herman:
1 Hendrick van Kuinre, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.9.1.
2 Johan van Kuinre [1.1.1.2.1.1.2.2.9.2], geboren omstreeks 1380. Johan is overleden vóór 1407, ten hoogste 27 jaar oud.
3 Herman van Kuinre, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.9.3.
4 Cunegonda (Alyd) van Kuinre, geboren omstreeks 1395. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.9.4.
1.1.1.2.1.1.2.2.9.1 Hendrick van Kuinre is geboren omstreeks 1375, zoon van Herman II van Kuinre en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.9).
Notitie bij Hendrick: 22 augustus 1407. Hendrik van Kuynre en zijn zoons Herman en Henric van Kuynre verklaren voor het gerecht van Kuynre, bestaande uit de schulte Syrcke Nollenszoon en de schepenen Otto Albertszoon en Johan die Wyke, dat zij aan Frederick van Blankenheim, de bisschop van Utrecht, ten behoeve van het sticht en de kerk van Utrecht hebben verkocht de heerlicheit Kuynre met dat huys met den berghe en alles wat daarbij behoort. Getuigen: Johan van Voorst, Johan van Buckhorst, Johan van den Clooster, Diederick de Zuer, Hendrick van der Eze, Zweder van der Eze, Hendrick van Haersolte en Herman van Haersolte, maghen en vrienden van de van Kuynres.
Kinderen van Hendrick uit onbekende relatie:
1 Herman III van Kuinre [1.1.1.2.1.1.2.2.9.1.1]. Herman is overleden in 1438.
Notitie bij Herman: Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Freys_van_Kuinre
Zijn vader was een zoon van Hendrik Freys van Dolre, die in 1399 beleend werd met Ubbelschoten in het Eemland. Zijn moeder was een dochter van Herman III van Kuinre (-1438) heer van Urk en Emelwaard in 1415 drost van Salland, kastelein van slot Vollenhove en in 1425 schout en rentmeester van Vollenhove en Oda van Wilp (-1405)
2 Hendrik van Kuinre [1.1.1.2.1.1.2.2.9.1.2].
1.1.1.2.1.1.2.2.9.3 Herman van Kuinre is geboren omstreeks 1385, zoon van Herman II van Kuinre en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.9). Herman is overleden in 1438, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1405; Willem VI beleent Herman van Kuinre, bij opdracht van de vrouwe van Voorst, met de heerlijkheid Orck aan de zuidzijde der kerk, dat geheten is de Delf, en half Emelwaarde.
1412; Willen VI beleent Herman van Kuinre met de heerlijkheden Urk en Emeloord, bij opdracht van Dirk van Swieten.
1417; Vrouwe Jacoba van Beieren beleent Herman van Kuinre met Urk en Emelwaarde.
1436; idem door Philips van Bourgondie.
Herman trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1410 met Oede van Welp.
Notitie bij Oede: Vermeld in een oorkonde van 1415; bevestiging van lijftocht ten behoeve van jonkvrouw Oede van Welp, echtgenoot van Herman van Kuinre, aan de thijnsen van Emelwaarde en van het monnikenland van Urk.
Kind van Herman en Oede:
1 Aleid van Kuinre, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.9.3.1.
1.1.1.2.1.1.2.2.9.3.1 Aleid van Kuinre is geboren omstreeks 1410, dochter van Herman van Kuinre (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.9.3) en Oede van Welp. Aleid is overleden omstreeks 1480, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Aleid: 1438; Hertog Philips van Bougondie beleent jonkvrouw Aleid, dochter van Herman van Kuinre, bij de dood van haar vader, met Urk en Emelweerd.
Aleid trouwde met Evert Freyse van Stroewijck.
Kinderen van Aleid en Evert:
1 Hendrick van Stroewijck [1.1.1.2.1.1.2.2.9.3.1.1]. Hendrick is overleden in 1474.
2 Adriaan van Stroewijck [1.1.1.2.1.1.2.2.9.3.1.2]. Adriaan is overleden omstreeks 1476.
1.1.1.2.1.1.2.2.9.4 Cunegonda (Alyd) van Kuinre is geboren omstreeks 1395, dochter van Herman II van Kuinre en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.9). Cunegonda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1425 met Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem, ongeveer 35 jaar oud. Gerard is geboren in 1390, zoon van Wynant van Arnhem. Gerard is overleden in 1436, 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als ridder.
Kinderen van Cunegonda en Gerard:
1 NN van Arnhem, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.9.4.1.
2 Wijnand van Arnhem, geboren in 1425. Volgt 1.1.1.2.1.1.2.2.9.4.2.
1.1.1.2.1.1.2.2.9.4.1 NN van Arnhem is geboren omstreeks 1415, dochter van Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem en Cunegonda (Alyd) van Kuinre (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.9.4). NN trouwde met Adolph van Rutenbergh. Adolph is geboren omstreeks 1415.
1.1.1.2.1.1.2.2.9.4.2 Wijnand van Arnhem is geboren in 1425, zoon van Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem en Cunegonda (Alyd) van Kuinre (zie 1.1.1.2.1.1.2.2.9.4). Wijnand is overleden op 27-02-1486, 60 of 61 jaar oud.
Notitie bij Wijnand: Ook vermeld als wijnand van Presikhaaf, ridder van Jeruzalem.
Schepen van Arnhem 1459-1462, burgemeester van 1462-1475.
Wijnand trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1453 met Sophia van Heeckeren. Zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1 voor persoonsgegevens van Sophia.
Kind van Wijnand en Sophia: zie 1.1.1.2.1.1.2.1.3.1.1.1.
1.1.1.2.1.2 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1250, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1). Herman is overleden vóór 1329, ten hoogste 79 jaar oud. Herman trouwde met Luitgard van Keppel. Luitgard is een dochter van NN van Keppel. Luitgard is overleden na 1329.
Notitie bij Luitgard: Op 10 oktober 1329 oorkondt Lutgard van Keppel, weduwe van Herman van Voorst, dat haar zoons Sweder en Roderick gescheiden hebben de goederen van wijlen hun vader en moeder, alsmede van hun tante Heylwigh van Voorst. Medezegelaars waren haar zwager Roderick van Voorst, haar broer Diederick van Keppel en haar neef Evert van Ulft.
Kinderen van Herman en Luitgard:
1 Marye van Voorst [1.1.1.2.1.2.1].
2 Luitgarde van Voorst [1.1.1.2.1.2.2].
3 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.1.1.2.1.2.3.
4 Roderick van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.1.1.2.1.2.4.
5 Dirk van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.1.1.2.1.2.5.
6 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.1.1.2.1.2.6.
1.1.1.2.1.2.3 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2) en Luitgard van Keppel. Sweder is overleden omstreeks 1339, ongeveer 44 jaar oud.
Kinderen van Sweder uit onbekende relatie:
1 Johanna van Voorst [1.1.1.2.1.2.3.1].
2 Luitgarde van Voorst [1.1.1.2.1.2.3.2].
3 Sweder van Rechteren van Voorst [1.1.1.2.1.2.3.3], geboren omstreeks 1315.
1.1.1.2.1.2.4 Roderick van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2) en Luitgard van Keppel. Roderick is overleden omstreeks 1350, ongeveer 55 jaar oud.
Kinderen van Roderick uit onbekende relatie:
1 Sweder van Voorst [1.1.1.2.1.2.4.1]. Sweder is overleden in 1363.
Notitie bij Sweder: In 1362 is zijn burcht nabij Westenholte, ten westen van Zwolle aan de IJssel, door troepen van de bisschop van Utrecht, na een beleg, vernietigd.
2 Dirck van Voorst [1.1.1.2.1.2.4.2], geboren omstreeks 1345. Dirck is overleden omstreeks 1405, ongeveer 60 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.5 Dirk van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2) en Luitgard van Keppel. Dirk is overleden omstreeks 1350, ongeveer 55 jaar oud.
Kinderen van Dirk uit onbekende relatie:
1 Johan van Voorst [1.1.1.2.1.2.5.1], geboren omstreeks 1330. Johan is overleden omstreeks 1380, ongeveer 50 jaar oud.
2 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.1.1.2.1.2.5.2.
1.1.1.2.1.2.5.2 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Dirk van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2.5). Herman is overleden omstreeks 1405, ongeveer 65 jaar oud.
Kind van Herman uit onbekende relatie:
1 Dirck van Voorst, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.1.1.2.1.2.5.2.1.
1.1.1.2.1.2.5.2.1 Dirck van Voorst is geboren omstreeks 1385, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2.5.2). Dirck is overleden omstreeks 1450, ongeveer 65 jaar oud.
Kind van Dirck uit onbekende relatie:
1 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.1.1.2.1.2.5.2.1.1.
1.1.1.2.1.2.5.2.1.1 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1410, zoon van Dirck van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2.5.2.1). Herman is overleden omstreeks 1466, ongeveer 56 jaar oud. Herman trouwde met Meye van Laer.
Notitie bij Meye: Vermeld in een oorkonde van 6 april 1467, archief Vollenhove. Haar momber was Arend Sloet. Haar broer is Roloff van Laer.
1.1.1.2.1.2.6 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1300, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2) en Luitgard van Keppel. Herman is overleden omstreeks 1390, ongeveer 90 jaar oud.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.1.1.2.1.2.6.1.
2 Johan van Voorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.1.1.2.1.2.6.2.
3 Styne van Voorst [1.1.1.2.1.2.6.3], geboren omstreeks 1380. Styne is overleden omstreeks 1435, ongeveer 55 jaar oud.
4 Lutgard van Voorst [1.1.1.2.1.2.6.4], geboren omstreeks 1380. Lutgard is overleden omstreeks 1435, ongeveer 55 jaar oud.
5 Sweder van Rechteren van Voorst [1.1.1.2.1.2.6.5], geboren omstreeks 1380. Sweder is overleden omstreeks 1450, ongeveer 70 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.6.1 Herman van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1330, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2.6). Herman is overleden omstreeks 1408, ongeveer 78 jaar oud.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Meyne van Voorst [1.1.1.2.1.2.6.1.1].
2 Herman van Rechteren [1.1.1.2.1.2.6.1.2], geboren omstreeks 1360. Herman is overleden omstreeks 1441, ongeveer 81 jaar oud.
1.1.1.2.1.2.6.2 Johan van Voorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Herman van Voorst (zie 1.1.1.2.1.2.6). Johan is overleden in 1417, ongeveer 77 jaar oud.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Agnes van Voorst [1.1.1.2.1.2.6.2.1].
2 Herman van Rechteren van Voorst [1.1.1.2.1.2.6.2.2], geboren omstreeks 1360. Herman is overleden omstreeks 1425, ongeveer 65 jaar oud.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 29-05-2020 22:18:22 door A. Post