Parenteel van Boudewijn II van Vlaanderen

1 Boudewijn II van Vlaanderen is geboren omstreeks 864, zoon van Boudewijn I graaf van Terwaan en Judith van West Francie. Boudewijn is overleden op 10-09-918, ongeveer 54 jaar oud. Hij is begraven in Gent.
Notitie bij Boudewijn: Zie: Karel de Grote nakomelingen Reeks 1.
Nam na afloop van invallen van de Noormannen in de jaren 879-883 gronden en rechten in bezit in de hele streek tussen Schelde en Artois. Wordt als grondlegger van Vlaanderen als territoriaal vorstendom bestempeld. Wisselde herhaaldelijk van partij in de strijd tussen de diverse Westfrankische koningen en liet aartsbisschop Fulco van Reims (900) en graaf Heribert I van Vermandois (vóór 907) vermoorden. Richtte een groot aantal burchten op ter bescherming van zijn gebied.
Boudewijn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 884 met Aelfthryth van Wessex. Aelfthryth is een dochter van Alfred I koning van Engeland en Elswitha van Gainsborough.
Kinderen van Boudewijn en Aelfthryth:
1 Adalbert van Vlaanderen [1.1].
Notitie bij Adalbert: Bisschop van Parijs en proost van Tronchiennes.
2 Arnulf I de Grote van Vlaanderen, geboren omstreeks 888. Volgt 1.2.
1.2 Arnulf I de Grote van Vlaanderen is geboren omstreeks 888, zoon van Boudewijn II van Vlaanderen (zie 1) en Aelfthryth van Wessex. Arnulf is overleden op 27-03-965, ongeveer 77 jaar oud. Hij is begraven in Gent, st Pieter.
Notitie bij Arnulf: Zie: Karel de Grote nakomelingen Reeks 1.
Graaf van Vlaanderen 918-964. Na de dood van zijn vader graaf van Noord-Vlaanderen
en na de dood van zijn broer Adalofi, heer van Boulogne 933. Veroverde het graafschap Ponthieu.
Bevorderde de kloosterhervormingen van Gerard van Brogne. Deed grote schenkingen aan de St. Pieter te Gent. Trof regelingen met de Westfrankische koning Lotharius ter bescherming van diens jeugdige kleinzoon als opvolger in 962.
Arnulf trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 933 met Adela van Vermandois, ongeveer 21 jaar oud. Adela is geboren omstreeks 912, dochter van Herbert II van Vermandois en Liutgarde van Neustrie. Adela is overleden in 959 in Gent, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Arnulf en Adela:
1 Liutgard van Vlaanderen, geboren in 935. Volgt 1.2.1.
2 Hildegard van Vlaanderen, geboren omstreeks 937. Volgt 1.2.2.
3 Boudewijn III van Vlaanderen, geboren in 940. Volgt 1.2.3.
4 Egbert (Eibret) van Vlaanderen [1.2.4].
1.2.1 Liutgard van Vlaanderen is geboren in 935, dochter van Arnulf I de Grote van Vlaanderen (zie 1.2) en Adela van Vermandois. Liutgard is overleden op 15-10-962, 26 of 27 jaar oud. Liutgard trouwde, ongeveer 12 jaar oud, omstreeks 947 met Wichman IV van Hamaland, ongeveer 20 jaar oud. Wichman is geboren in 927, zoon van Meginhardt IV van Hamaland en Kunigunde. Wichman is overleden vóór 975, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Wichman: Overleden op 20 juni in een jaar voor 975.
Notitie bij Wichman: Graaf van Hamaland (de Liemers en de Graafschap)
Was een van de aanzienlijkste heersers aan de Nederrijn.
Zeer rijk en van buitengewoon oude adel.
Stichtte het vrouwenklooster Elten (voor adellijke vrouwen) in 968, na de dood van zijn zoon en beoogd opvolger Wichman.
In een oorkonde van 29 juni 968 schenkt keizer Otto I aan het stift Elten alles wat graaf Wichman op Urk, in Salland en in de graafschappen Naardingerland en Hamaland van hem in leen had gehouden.
Op 3 augustus 970 bevestigde keizer Otto de giften die graaf Wichman aan het klooster had gedaan, waaronder ook de inkomsten uit Hunsingo, Fivelgo, Marne en Middagsterland.
Kinderen van Liutgard en Wichman:
1 Liutgard van Hamaland, geboren omstreeks 950. Volgt 1.2.1.1.
2 Adela van Hamaland, geboren in 952. Volgt 1.2.1.2.
3 Wichman V van Hamaland [1.2.1.3], geboren in 958. Wichman is overleden in 966, 7 of 8 jaar oud.
1.2.2 Hildegard van Vlaanderen is geboren omstreeks 937, dochter van Arnulf I de Grote van Vlaanderen (zie 1.2) en Adela van Vermandois. Hildegard is overleden omstreeks 978, ongeveer 41 jaar oud. Hildegard trouwde, ongeveer 13 jaar oud, omstreeks 950 met Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia, ongeveer 18 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 932, zoon van NN (Gerulf??) van Frisia. Dirk is overleden op 06-05-988, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Egmond.
Notitie bij Dirk: Dirk II (of Diederik II) was een Friese graaf die het feitelijke bewind voerde over drie graafschappen die tezamen het gehele kustgebied tussen de Oosterschelde en het Vlie opvulden, zijnde de gouwen: Masaland(Maasland), Kinhem (Kennemerland) en Texla(Texel). Op 15 juni 950 schonken Dirk II en zijn vrouw Hildegard aan Egmond ter ere van de bijzetting van Sint Adelbert een stenen kloosterkerk. Ook schonken zij het Evangeliarium van Egmond, thans een van Nederlands belangrijkste cultuurhistorische voorwerpen uit de vroege middeleeuwen. Het negende-eeuwse handschrift werd circa 975 door hem verworven en bevat de tekst van de vier evangeliën. Dirk en Hildegard zijn afgebeeld op twee miniaturen, die Dirk voor de gelegenheid aan het boek liet toevoegen. Op 25 augustus 985 kreeg Dirk zijn drie lenen van koning Otto III in vrije eigendom.
Dirk wist tussen 965 en 969, na de dood van zijn schoonvader en de daarop volgende gezagscrisis, in Gent een graafschap te vestigen, dat zich ook uitstrekte over het land van Waas. Boudewijn IV verkrijgt echter het markgraafschap Vlaanderen in leen.
"Vita sancti Alberti"; hierin wordt het leven beschreven van Adalbertus, missionaris eind 7e begin 8e eeuw, en metgezel van Willibrord die onder de Frisii preekte.
Onder graaf Dirk I werden Adalberts relieken overgebracht naar een kerk, die misschien tot het door Dirk I gestichte vrouwenklooster behoorde. Tijdens de heerschappij van Dirk II, burggraaf van Gent en graaf in Frisia, werd het mannenklooster te Egmond gesticht, waar Adalbert speciale verering genoot.
Mogelijk komen deze relieken oorspronkelijk uit een abdij/kerk of klooster bij Emunde, de monding van de Aa bij Grevelingen in Frans Vlaanderen waar Willibrord gepredikt heeft en welk gebouw mogelijk verwoest is en heeft Dirk I het door hem gestichte vrouwenklooster vernoemd naar die plek en het Egmond genoemd. Dit komt in de historie vaker voor; b.v. Assen, ontstaan bij een klooster en vernoemd naar het klooster Assen in Westfalen, waar de eerste abdis waarschijnlijk vandaan kwam.
Dirk trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 950 met [waarschijnlijk] Hildegard van Vlaanderen, ongeveer 13 jaar oud. Hildegard is geboren omstreeks 937, dochter van Arnulf I van Vlaanderen. Hildegard is overleden omstreeks 978, ongeveer 41 jaar oud.
Kinderen van Hildegard en Dirk:
1 Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia, geboren omstreeks 951 in Gent. Volgt 1.2.2.1.
2 Egbert Van Rijnland in Fresia [1.2.2.2]. Egbert is overleden in 993.
Notitie bij Egbert: Aartsbisschop van Trier; opdrachtgever voor het schrijven van de "Vita sancti Alberti".
hierin wordt het leven beschreven van Adalbertus, missionaris eind 7e begin 8e eeuw, en metgezel van Willibrord die onder de Frisii preekte
1.2.3 Boudewijn III van Vlaanderen is geboren in 940, zoon van Arnulf I de Grote van Vlaanderen (zie 1.2) en Adela van Vermandois. Boudewijn is overleden op 01-01-962, 21 of 22 jaar oud. Boudewijn trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 955 met Mathilde von Saksen Billung, ongeveer 16 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 939, dochter van Herman 1 Hertog van Saksen Billung en Hildegard van Karolingen. Mathilde is overleden op 25-05-1008, ongeveer 69 jaar oud. Mathilde trouwde later in 962 met Godfried van Verdun (±937-1002).
Kinderen van Boudewijn en Mathilde:
1 Arnulf II van Vlaanderen [1.2.3.1].
2 Athala van Vlaanderen [1.2.3.2].
1.2.1.1 Liutgard van Hamaland is geboren omstreeks 950, dochter van Wichman IV van Hamaland en Liutgard van Vlaanderen (zie 1.2.1). Liutgard is overleden omstreeks 995, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Liutgard: Was de eerste abdis van het door haar vader gestchte jufferenstift Elten in 968.
Schonk haar aandeel in de erfenis van haar vader aan dit klooster, even na 973.
Liutgard trouwde met Gozelo van Aspel. Gozelo is geboren omstreeks 950. Gozelo is overleden na 1015, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Gozelo: Graaf van Hamaland en de Lüttichgau, Heer van Hengebach -1011 en Aspel, zoon van Richard I (Richiso, Richarri, Richwin) van Metz en Ermentrudis van Hamaland, geboren ±960 Aspel, overleden na 1015
1.2.1.2 Adela van Hamaland is geboren in 952, dochter van Wichman IV van Hamaland en Liutgard van Vlaanderen (zie 1.2.1). Adela is overleden in 08-1017 in Keulen, 64 of 65 jaar oud.
Notitie bij Adela: Was de laatste gravin van Hamaland.
Sloet nr 143: 6 oktober 1016. Gravin Adela doet den West-Saksische graaf Wichman vermoorden; de Houberg wordt belegerd die door Adela, daar Balderik was gevlucht, wordt verdedigd. Zij geeft zich over, met lijfsbehoud, waarna het slot wordt verwoest. Balderik en Adela verliezen hun goederen.
Sloet nr 145 jaar 1017. Na de dood van Adela verdelen haar zoon Meinwerk en haar dochter Adela, die non was in de abdij van Elten, de goederen die in de Nederlanden waren gelegen.
Adela:
(1) trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 975 met Immed van de Betuwe, ongeveer 25 jaar oud. Immed is geboren omstreeks 950, zoon van Irminfried van Kleef en Gisela (Keila) van Thuringen. Immed is overleden op 27-01-983, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Immed: Overlijdensdatum ook vermeld als 29-01-990
Notitie bij Immed: Stamt uit een vooraanstaand Saksisch geslacht.
Graaf van de Betuwe, Duffelgouw en Hettergouw.
Meer informatie in publicaties van Johanna M van Winter en Hein Jongbloed.
(2) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 18-12-996 met Balderik graaf Duffelgouw, ongeveer 31 jaar oud. Balderik is geboren omstreeks 965. Balderik is overleden op 05-06-1021, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Zyfflich.
Notitie bij Balderik: Was Graaf van Drenthe vermeld vanaf 1003/1006 tot 1017-1021.
Zal in de praktijk de grafelijke rechten hebben uitgeoefend vanaf zijn huwelijk met Adela.

Sloet nr 130 jaar 1006: De Noormannen verbranden Tiel, plunderen het klooster van St Walburg, door graaf Waldger en zijn vrouw Alberada gesticht, worden door de graven Balderik en Unruoch, opgeroepen door den Prefect Godfried, genoodzaakt scheep te gaan, en vertrekken na tevergeefs een gevecht aangeboden te hebben.
Oorkonde nr 131 Sloet 24 april 1006. Koning Hendrik II geeft aan de kerk van Utrecht den wildban in de gouw Drenthe, in het graafschap van Balderik.
Sloet nr 135: Oorkonde 7 april 1014; Gravin Adela, doet op aanstoken van haar man Balderk, haar zoon Diederich vermoorden.
Kinderen van Adela en Immed:
1 Meinwerk bisschop van Paderborn [1.2.1.2.1], geboren omstreeks 975. Meinwerk is overleden op 05-06-1036, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Meinwerk: Bisschop van Paderborn
Hij was bevriend met keizer Hendrik II.
Uit: http://www.heiligen.net/heiligen/06/05/06-05-1036-meinwerk.php
Na de dood van bisschop Rotharius van Paderborn, werd hij tot opvolger benoemd. Op 13 maart 1009 ontving hij in Goslar de bisschopswijding uit handen van bisschop Willigis van Mainz († 1011; feest 23 februari).
Spoedig daarna vertrok hij naar zijn nieuwe standplaats, waar hij met veel eerbied en vriegde door zijn nieuwe kudde werd ingehaald. De kathedraal, die nog stamde uit de tijd van Karel de Grote († 814), bleek echter tot een ruïne vervallen te zijn. Onmiddellijk toog hij aan het werk, liet de nieuwbouw, waarmee zijn voorganger juist begonnen was, weer afbreken, omdat hij het allemaal te klein vond, en legde het fundament voor een imposant godshuis.
Intussen visiteerde hij zijn bisdom en ging overal persoonlijk poolshoogte nemen van de situatie. Intussen vond hij nog tijd om keizer hendrik aan het hof bij te staan en raad te geven in de oorlogen, die juist uitgebroken waren en om enkele bisschopssynodes bij te wonen. Overal waar hij kwam, wist hij geld en goederen los te krijgen voor de bouw van zijn kerk. Op 13 februari 1013 werd Hendrik in Rome door de paus tot keizer gekroond. Bij diezelfde gelegenheid ontving hij uit handen van de paus een grote hoeveelheid relieken voor zijn kerk. Op de terugweg gingen Hendrik en Meinwerk langs klooster Cluny in Bourgondië. Van daar nam hij dertien monniken mee om in zijn bisdom een nieuw klooster te beginnen. Dat is de stichting van klooster Abdinghofen in 1015. Siegward (of Sigehard) werd er tot eerste abt aangesteld. In dezelfde tijd vernam Meinwerk, dat de kloosterlijke geest in de beroemde abdij van Corvey aan de Weser ernstig in verval was. Hij zette abt Wallon, die daarvoor verantwoordelijk werd gehouden af, en benoemde Druthmar († 1046; feest † 15 februari & 13 augustus), aan wie hij een aantal wijze lessen en regels meegaf.
In september was de nieuwe kathedraal klaar en op 15 september van dat jaar werd ze plechtig ingewijd. Ook de domschool bracht hij weer tot bloei.
Het jaar daarop werd Meinwerk getroffen in zijn persoonlijk leven. Zijn moeder, die na de dood van Imad hertrouwd was met een edelman Baudry, had zich door haar nieuwe echtgenoot op laten stoken om haar andere zoon Diedrik om het leven te brengen. De keizer wilde haar de doodstraf toedienen, maar op verzoek van Meinwerk schonk hij haar gratie. Wel werden al haar goederen verbeurd verklaard en kwamen ten goede aan goede doelen. Zowel Baudry als moeder zouden later ellendig aan hun komen.
Meinwerk bleef de rest van zijn leven actief; hij stichtte kerken en kloosters, en bleef ook aan het hof verbonden onder keizer Hendrik’s opvolger Koenraad. Hij stierf op 11 juni, pinksterzaterdag, van het jaar 1036. Hij werd als bisschop opgevolgd door Rudolf van Hersfeld.
In 1376 werd zijn stoffelijk overschot tot de eer der altaren verheven.
2 Diederik I graaf van Hamaland van de Betuwe, geboren omstreeks 978. Volgt 1.2.1.2.2.
3 Emma van de Betuwe, geboren omstreeks 980. Volgt 1.2.1.2.3.
4 Azela (Adela) van de Betuwe [1.2.1.2.4], geboren omstreeks 980. Azela is overleden na 1017, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij Azela: Kanunnikse in Elten
5 Glismod van de Betuwe, geboren omstreeks 985. Volgt 1.2.1.2.5.
1.2.2.1 Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia is geboren omstreeks 951 in Gent, zoon van Dirk II burggraaf van Gent, graaf in Frisia en Hildegard van Vlaanderen (zie 1.2.2). Arnulf is overleden op 18-09-993 in Winkel, West Friesland, ongeveer 42 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Arnulf: Graaf van Gent vanaf 988.
Genaamd Gandensis, dat wil zeggen de Gentse graaf. Heeft zijn vader na 988 korte tijd, tot zijn dood in 993, opgevolgd als graaf van Gent, eigenlijk borggraaf of kastelein van Gent.
Arnulf trouwde met Luitgardis van Luxemburg.
Notitie bij Luitgardis: De Duitse keizer Hendrik II, haar zwager, riep zij te hulp toen Holland werd aangevallen door de Friezen, na de dood van haar man en tijdens het regentschap over haar minderjarige zoon Dirk. De keizer trok met een leger per schip vanaf Utrecht naar de Friese streken en bracht de Friezen tot stilstand in 1005.
Kinderen van Arnulf en Luitgardis:
1 Adelbert, burggraaf van Gent [1.2.2.1.1].
Notitie bij Adelbert,: Burggraaf van Gent, als opvolger van zijn vader. Gent bleef daarna definitief gescheiden van Holland.
2 Siegfried, dienstman (Sikko) in Frisia. Volgt 1.2.2.1.2.
3 Dirk III, graaf van Holland, geboren omstreeks 982. Volgt 1.2.2.1.3.
1.2.1.2.2 Diederik I graaf van Hamaland van de Betuwe is geboren omstreeks 978, zoon van Immed van de Betuwe en Adela van Hamaland (zie 1.2.1.2). Diederik is overleden op 07-01-1017, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Diederik: Vermoedelijk vermoord door zijn stiefvader Balderik
Diederik trouwde met NN van Teisterband. NN is een dochter van Unroch van Teisterbant.
Kinderen van Diederik en NN:
1 Bava van Hamaland, geboren omstreeks 995. Volgt 1.2.1.2.2.1.
2 Adila (Doda) van Hamaland, geboren omstreeks 995. Volgt 1.2.1.2.2.2.
1.2.1.2.3 Emma van de Betuwe is geboren omstreeks 980, dochter van Immed van de Betuwe en Adela van Hamaland (zie 1.2.1.2). Emma is overleden op 03-12-1038, ongeveer 58 jaar oud. Emma trouwde met Liudger von Sachsen Billung. Liudger is een zoon van Herman 1 Hertog van Saksen Billung en Oda. Liudger is overleden op 26-02-1011.
Notitie bij Liudger: Graaf van Lesum. Komt in 1001 voor als graaf in Westfalen en graaf in Engern.
Kinderen van Emma en Liudger:
1 Bernhard II von Sachsen [1.2.1.2.3.1]. Bernhard is overleden in 1059.
Notitie bij Bernhard: Hertog van Saksen
2 Immed van Sachsen Billung [1.2.1.2.3.2].
Notitie bij Immed: Staat vermeld als bisschop van Paderborn tussen 1051 en 1076.
3 Hermann van Sachsen, geboren omstreeks 995. Volgt 1.2.1.2.3.3.
1.2.1.2.5 Glismod van de Betuwe is geboren omstreeks 985, dochter van Immed van de Betuwe en Adela van Hamaland (zie 1.2.1.2). Glismod is overleden omstreeks 1040, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Glismod: Gehuwd met een graaf uit Beieren.
Glismod:
(1) trouwde met Reding graaf van Beieren.
(2) trouwde met Adalbert van Oostenrijk.
1.2.2.1.2 Siegfried, dienstman (Sikko) in Frisia, zoon van Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia (zie 1.2.2.1) en Luitgardis van Luxemburg. Sikko is overleden na 1026.
Notitie bij Sikko: Siegfries vlucht in 1006 naar Stavoren waar hij door de potestaat Gosse Ludigman minzaam wordt ontvangen.
Siegfried werd door de Friezen Sikko genoemd en huwde met Tetta, de dochter van de 6e Friese potestaat Gosse Ludigman. Zie Kronijk van M D Teenstra met verwijzing naar Winsemius blz 118.
Hij is de stamvader van de geslachten van Tellingen en Brederode.
Sikko trouwde met Tetta. Tetta is een dochter van Gosse Ludigman.
1.2.2.1.3 Dirk III, graaf van Holland is geboren omstreeks 982, zoon van Arnulf burggraaf van Gent en graaf in Frisia (zie 1.2.2.1) en Luitgardis van Luxemburg. Dirk is overleden op 27-05-1039, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in Abdij te Egmond.
Notitie bij Dirk: Tot 1005 was zijn moeder voogd; daarna werd hij zelfstandig graaf van Holland.
Dirk was actief in de ontginning van moerassen door gronden te verpachten aan Friezen die het in cultuur brachten. Tijdens zijn graafschap wist Dirk zijn gebied uit te breiden richting het oosten. In 1017/1018 zou Dirk ook nog een oorlog tegen de Friezen hebben gevoerd. Hij bouwde in 1018 een burcht in Vlaardingen en begon daar tol te heffen.
Dirk III genaamd Hierosolomieta, dit is Jeruzalemganger, wordt in de Vita S. Wolbodonis vermeld als "Gandavensis comes Theodericus". Theodericus, graaf van Gent.Ook eigenlijk burggraaf van Gent, want er is ook nog een Lambert die als voogd/burggraaf actief is als opvolger van Walbert die tot 994 wordt vermeld. Lambert I staat te boek als burggraaf van Gent van 1010 tot 1032.
Dirk III stichtte vanuit Gent een nederzetting (Vlaardingen) bij de Merwede om het verkeer over de grote rivieren te kunnen beheersen. Dit leidde tot conflicten met de bisschop van Utrecht.
Dirk trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1015 met Othilde van de Nordmark van Saksen, ongeveer 22 jaar oud. Othilde is geboren omstreeks 993. Othilde is overleden op 31-03-1044, ongeveer 51 jaar oud. Zij is begraven in Quedlinburg.
Notitie bij Othilde: Ging terug naar Saksen na de dood van haar man.
Haar overlijdensdatum wordt vermeld in de Egmondse Annalen.
Kinderen van Dirk en Othilde:
1 Dirk IV graaf van Rijnland in Holland [1.2.2.1.3.1], geboren omstreeks 1010. Dirk is overleden op 13-01-1049 in Dordrecht, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Graaf van Rijnland in Fresia. Zijn grafelijke burcht stond in Rijnsburg, aan de Oude Rijn, direct ten oosten van het huidige Katwijk. Het graafschap bestond voornamelijk uit de bewoonbare zandruggen langs de Noordzee en de bewoonbare hoogten van de Rijndelta. Tussen dit gebied en de Utrechtse heuvelrug lag een grotendeels moerassige laagte waar nauwelijks bewoning mogelijk was. Zijn vader was al begonnen zijn gebied naar het oosten toe uit te breiden en Dirk IV zette dit voort. Hij eigende zich gronden toe tussen het huidige Zwammerdam en Bodegraven om dit te laten ontginnen, doch daardoor kwam ook hij in conflict met de bisschop van Utrecht, in die tijd Bernold. Keizer Hendrik III bemoeide zich er mee en dwong in 1046 Dirk ertoe die gebieden op te geven. Direct na het vertrek van de keizer begon Dirk de bisdommen Utrecht en Luik te plunderen. Hierop volgde een strafexpeditie van de keizer in 1047 en Dirks burcht in Rijnsburg werd totaal verwoest en ook het dorp Vlaardingen ging in vlammen op.
Dirk bleef ongehuwd. Dirk bleef kinderloos.
Dirk bleef ongehuwd. Dirk bleef kinderloos.
2 Bertrade van Holland, geboren omstreeks 1022. Volgt 1.2.2.1.3.2.
3 Swanhilde van Holland, geboren omstreeks 1024. Volgt 1.2.2.1.3.3.
4 Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland, geboren omstreeks 1025. Volgt 1.2.2.1.3.4.
1.2.1.2.2.1 Bava van Hamaland is geboren omstreeks 995, dochter van Diederik I graaf van Hamaland van de Betuwe (zie 1.2.1.2.2) en NN van Teisterband. Bava trouwde met Gerard Flamens van Kamerijk. Gerard is geboren omstreeks 970, zoon van Rodger van Kamerijk. Gerard is overleden vóór 1018, ten hoogste 48 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Ook vermeld als Gerard Rotgerszoon van Antoing.
Bekend als Gerard Flamens
Nazaten zijn graven van Gelre en Kleef
Heeft zelf geen grafelijke titel.
Kinderen van Bava en Gerard:
1 Gerard Flamens van Wassenberg, geboren omstreeks 1010. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.
2 Rutger van Hamaland [1.2.1.2.2.1.2], geboren omstreeks 1012.
Notitie bij Rutger: Krijgt van zijn broer Gerard in 1044 de Duffelgouw in onderleen, de basis voor het latere graafschap Kleef.
3 Diederik II van Hamaland van de Veluwe [1.2.1.2.2.1.3], geboren omstreeks 1014. Diederik is overleden in 1082, ongeveer 68 jaar oud.
4 [misschien] Hendrik van St Maria van Wassenberg [1.2.1.2.2.1.4], geboren omstreeks 1000.
5 NN van Wassenberg van NN [1.2.1.2.2.1.5], geboren omstreeks 1000.
6 Willem van Gelre [1.2.1.2.2.1.6], geboren omstreeks 1024. Willem is overleden op 27-04-1076 in Utrecht, ongeveer 52 jaar oud.
Notitie bij Willem: Was bisschop van Utrecht van 1054 tot 1076.
In 1059 bereikte hij een accoord met graaf Godschalk van Twenthe over de tienden in Lochem.
7 Wickhart van Gelre [1.2.1.2.2.1.7].
Notitie bij Wickhart: Was voogd van Gelre.
1.2.1.2.2.2 Adila (Doda) van Hamaland is geboren omstreeks 995, dochter van Diederik I graaf van Hamaland van de Betuwe (zie 1.2.1.2.2) en NN van Teisterband.
Notitie bij Adila: Komt ook voor als Gerberga van Hamaland
Adila trouwde met Godfried II van Neder Lotharingen van Verdun. Godfried is een zoon van Gozelo I van Verdun. Godfried is overleden in 1069. Godfried trouwde later met Beatrix.
Notitie bij Godfried: Hertog van Neder Lotharingen. Ook vermeld als Godfried met de Baard.
Graaf van de Veluwe, Betuwe,Teisterbant, Hamaland, Drenthe, Duffelgouw en de Hettergouw.
Tijdens een bijeenkomst op 22 mei 1046 in de palts te Aken schenkt koning Hendrik III aan bisschop Bernold van Utrecht een graafschap in Drenthe. Dit is een deel van het toenmalige Drenthe, zonder de Stellingwerven. Gozelo I, de vader van Godfried, was in 1046 overleden. Gozelo I had in 1044 de grafelijke rechten in Fivelgo geclaimd en verkregen, welke rechten koning/keizer Hendrik III aan de bisschop van Münster/Bremen had toegedacht. Doordat Godfried II zich tegen de keizer keerde werden hem zijn rechten ontnomen en kwam Drenthe in 1047 definitief in bezit van de bisschop van Utrecht evenals de overige graafschappen uit zijn bezit, die deel uitmaakten van het Sticht en Oversticht, deels vastgelegd in de oorkonde van 26 augustus 1046 te Spiers.
De bisschop verkrijgt het rechtsgebied met munt en tol te Deventer evenals een graafschap in Hamaland, waarvan de grenzen nader worden omschreven.
Dit gebied blijkt praktisch identiek te zijn aan het later vermelde graafschap Zutphen.
De wereldlijke rechten worden door de bisschop niet zelf uitgevoerd, maar, evenals dat het geval is bij koningen en keizers, als ambtsleen waargenomen door graven. De oude grafelijke families die voorheen deze rechten bezaten, zullen niet zonder slag of stoot afstand hebben gedaan van deze rechten, wanneer men zich kan beroepen op erfrecht.
Kinderen van Adila en Godfried:
1 Ida van Lotharingen [1.2.1.2.2.2.1], geboren in 1032. Ida is overleden in 1113, 80 of 81 jaar oud.
2 Godfried III van Lotharingen, geboren in 1045. Volgt 1.2.1.2.2.2.2.
1.2.1.2.3.3 Hermann van Sachsen is geboren omstreeks 995, zoon van Liudger von Sachsen Billung en Emma van de Betuwe (zie 1.2.1.2.3). Hermann is overleden in 1024, ongeveer 29 jaar oud.
Notitie bij Hermann: Graaf in Westfalen en graaf van Isala.
Vermeld in 1017 als opvolger van Wichman III van Vreden.
In 1024 wordt een Herman van Westfalen vermeld als scheidsrechter in een erfeniskwestie tussen bisschop Meinwerc van Paderborn en Thietmar.
Hermann trouwde met Emma van Emmerich.
Kind van Hermann en Emma:
1 Ermgard Hermansdr. van Sachsen, geboren omstreeks 1010. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.
1.2.2.1.3.2 Bertrade van Holland is geboren omstreeks 1022, dochter van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen.
Notitie bij Bertrade: Vermeld in de annalista saxo met haar zuster.
Bertrade trouwde met Dirk I van Katlenburg. Dirk is een zoon van Udo van Katlenburg. Dirk is overleden op 10-09-1056.
Notitie bij overlijden van Dirk: Gesneuveld tijdens een veldtocht tegen de Liutizen, een Slavische stam in het huidige Polen, samen met markgraaf Willem van de Saksische Noordmark.
Kinderen van Bertrade en Dirk:
1 Dietrich von Katlenburg. Volgt 1.2.2.1.3.2.1.
2 Othelhilde von Katlenburg. Volgt 1.2.2.1.3.2.2.
1.2.2.1.3.3 Swanhilde van Holland is geboren omstreeks 1024, dochter van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen. Swanhilde is overleden omstreeks 1055, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Swanhilde: Volgens de kroniekschrijver van de "Annalista Saxo" werd Swanhilde van Loon genoemd naar het kasteel Loon in de Haspengouw, was ze een dochter van Dirk III van Holland en Othelhilde en was ze de moeder van Arnold, burggraaf van Mainz. In het necrologium van het St. Jansklooster te Luik, waarvan de graven van Loon voogden waren, wordt op 31 maart de notitie "Spannehildis comitissima de Los, pro quahabemus II solidos" aangetroffen. Op dezelfde dag herdenkt het necrologium van het klooster Maria-Laach het overlijden van Swanhilde comtissa. Haar vermelding in dit necrologicum doet vermoeden, dat zij na 1093 is overleden, het jaar waarin de voorbereidingen voor de stichting van het benediktijnenklooster Maria-Laach werden getroffen.
Swanhilde komt verder in geen enkele oorkonde voor.
Als de vermelde vermoedelijke overlijdensdatum van Swanhilde juist is, kan haar echtgenoot niet dezelfde zijn als Emmo van Looz die in 1078 is overleden en een weduwe naliet met de naam Ermengarde.
Swanhilde trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1047 met Emmo II (Irmfried) van Looz (Loon), ongeveer 22 jaar oud. Emmo is geboren omstreeks 1025, zoon van Arnulf (Arnold) van Looz (Loon) en Ermengardis. Emmo is overleden op 17-01-1078, ongeveer 53 jaar oud. Emmo trouwde later omstreeks 1055 met Irmengard van Horne?? (±1040-na 1078).
Notitie bij Emmo: https://nl.wikipedia.org/wiki/Emmo_van_Loon
Zie ook Arnold Jan Bijsterveld: De volle middeleeuwen (900-1200); Van Karolingische kernregio tot territoriale lappendeken.
Voorheen werd aangenomen dat Emmo de zoon was van graaf Giselbert van Loon, maar waarschijnlijk was hij de zoon van diens broer Arnulf van Haspinga, omdat dit verklaart waarom "Arnold" de steeds terugkerende naam van het geslacht werd.[1]
Emmo’s jongere broer Otto II van Duras was abt in de abdij van Sint-Truiden. Tussen 1046 en 1078 werden Emmo en Otto samen als comites de Los vermeld, hetgeen doet vermoeden dat ze het graafschap samen bestuurden. De stelling dat Emmo trouwde met een erfdochter van Horne is al lang achterhaald;[2] intussen staat vast dat hij trouwde met Swanhilde, dochter van Dirk III van Holland[3]

[1] Geert Souvereyns & Arnoud-Jan Bijsterveld, "De graven van Loon"
[2] Mathias Joseph Wolters, Notice historique sur l’ancien comté de Hornes & sur les anc. seigneuries de Weert, Wessem, Ghoor et Kessenich (Gyselynck, Gent, 1850), p 10 (noot Anne Post: onbetrouwbaar volgens van de Boel)
[3]Henk Verdonk, "Stammen de heren van Herlaer af van de graven van Loon" - in "Het oude land van Loon vol 77 (Hasselt, 1998), p 250-253.

W M van de Boel vindt de vermelde binding van het huis Horne aan het huis Looz/Loon door het huwelijk van Emmo van Looz met Ermengarde van Horn achterhaald en verwijst naar diverse modernere publicaties. Uit later bekend geworden gegevens is Emmo de Looz gehuwd met Swanhilde van Holland, dochter van Dirk III van Holland.
Wanneer we de tijdbalk in acht nemen en de namen van de vermelde kinderen van Emmo dan moet worden aangenomen dat Emmo twee keer getrouwd moet zijn geweest.
Uit de bekende overlijdensdata kan worden afgeleid dat Emmo’s eerste vrouw Swanhilde moet zijn geweest en dat hij daarna getrouwd is met Ermengarde. Arnold en Dirk moeten verwekt zijn na 1055, dus bij Ermengarde en mogelijk ook Hendrik.
1.2.2.1.3.4 Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland is geboren omstreeks 1025, zoon van Dirk III, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3) en Othilde van de Nordmark van Saksen. Floris is overleden op 28-06-1061 in Nederhemert, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Floris: Volgt zijn broer Dirk IV op in 1049. Floris raakte in conflict met de keizer door zijn tol op de Merwede. Op 30-04-1054 werd hij vervallen verklaard van zijn leenrechten door keizer Hendrik IV, die deze rechten gaf aan de bisschop van Utrecht. Floris trok zich daar niets van aan, maar in 1058 gaf keizerin-regentes Agnes bevel om Floris tot de orde te roepen. Floris was zwaar in de minderheid maar door listen wist hij de troepen van Keulen, Brunswijk en Cuijk te verjagen.
In 1061, bij Neder Hemert versloeg hij de Friese graaf Egbert I en dacht de strijd gewonnen te hebben; maar Herman van Cuijk, burggraaf van Utrecht overviel Floris heimelijk aan de oevers van de Maas en Floris sneuvelde samen met honderden van zijn mannen.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/dietriche_grafen_von_holland/florenz_1_graf_von_holland_1061/florenz_1_graf_von_holland_+_1061.html; Vermeld als graaf in Friesland.
Florenz I. folgte seinem Bruder Dietrich IV. 1049 in der Regierung, unterwarf sich Kaiser HEINRICH III. und behauptete damit sein Erbe. Er setzte die traditionellen Fehden fort und wurde von Markgraf Ekbert I. von Braunschweig-Meißen aus Rivalität um Friesland ermordet.
Floris trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1053 met Gertrudis van Saksen-Billung, ongeveer 20 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1033, dochter van Bernhard II von Sachsen Billung en Eilika von Schweinfurt. Gertrudis is overleden op 04-08-1115, ongeveer 82 jaar oud. Zij is begraven in Veurne. Gertrudis trouwde later in 1063 met Robrecht I de Fries, graaf van Vlaanderen.
Notitie bij Gertrudis: Was voogdes over zoon Dirk V;
Kinderen van Floris en Gertrudis:
1 Dirk V van Holland, geboren in 1054. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.
2 Floris II van Gent [1.2.2.1.3.4.2].
3 Albrecht van Gent [1.2.2.1.3.4.3].
4 Floris van Gent [1.2.2.1.3.4.4].
5 Peter van Gent [1.2.2.1.3.4.5].
6 Bertha van Gent, geboren omstreeks 1054. Volgt 1.2.2.1.3.4.6.
7 Machteld van Gent [1.2.2.1.3.4.7].
8 Adela van Gent. Volgt 1.2.2.1.3.4.8.
1.2.1.2.2.1.1 Gerard Flamens van Wassenberg is geboren omstreeks 1010, zoon van Gerard Flamens van Kamerijk en Bava van Hamaland (zie 1.2.1.2.2.1). Gerard is overleden omstreeks 1070, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Gerard: na 1021. Sloet nr. 150.
De keizer plaatst in Wassenberg Gerardus en in Kleef Rutgerus, gebroeders en afkomstig uit Vlaanderen, als keizerlijke voogden (tutores).
Graaf vanaf 1044 tot ca 1070 van de Betuwe, Duffelgouw, Hettergouw, Teisterbant en de Veluwe.
Zijn voorouders hadden bezittingen in zuidelijker streken maar hebben die moeten verlaten onder Vlaamse druk. Zijn vader trouwde Bava, een rijke vrouw, die bezittingen had in het gebied langs de Rijn. Haar grootvader was Immed, graaf van de Betuwe, Duffelgouw en Hettergouw en haar grootmoeder, ook van vaders kant was Adela, die bezittingen had in Hamaland en de Veluwe.Via moeders kant waren er bezittingen van haar grootvader Unruoch in Teisterbant.(http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/gerard-i-flamens.html)
In de eerste helft van de elfde eeuw kreeg koning Hendrik III te maken met graven/leenmannen die hun bezit graag wilden verstevigen en het gezag van Hendrik brokkelde wat af. Hendrik zocht steun bij de bisschop van Utrecht, die hij de wereldlijke macht over Drenthe toekende, wat gerealiseerd kon worden in 1047, na het kinderloos overlijden van de toenmalige graaf. In Hamaland en omgeving zag hij kennelijk in Gerard Flamens, tot aan dat moment geen graaf, een bondgenoot en hij beleende hem in 1052 met Teisterbant en de Veluwe en in 1067 met de Hettergouw, waarin ook Geldern ligt. Het begin van de macht van het graafschap Gelre.
Volgens een oorkonde uit 1123 was hij eerste getuige bij een schenking door de keizer van het graafschap Friesland aan de Utrechtse kerk. (Zie bij Gerard I)
Gerard:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1030 met NN van NN.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1050 met Alvaradis van den Moezelgouw.
Kinderen van Gerard en NN:
1 Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre, geboren omstreeks 1060. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.
2 Gosewijn van Heinsberg [1.2.1.2.2.1.1.2]. Gosewijn is overleden op 01-04-1128.
Kinderen van Gerard en Alvaradis:
3 Alveradis van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.3].
4 Heinrich graaf von Krieckenbeck, geboren omstreeks 1050. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.4.
1.2.1.2.2.2.2 Godfried III van Lotharingen is geboren in 1045, zoon van Godfried II van Neder Lotharingen van Verdun en Adila (Doda) van Hamaland (zie 1.2.1.2.2.2). Godfried is overleden in 1076, 30 of 31 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Godfried: Genaamd Godfried met de bult.
Kind van Godfried uit onbekende relatie:
1 Koenraad van Lotharingen [1.2.1.2.2.2.2.1], geboren in 1074.
1.2.1.2.3.3.1 Ermgard Hermansdr. van Sachsen is geboren omstreeks 1010, dochter van Hermann van Sachsen (zie 1.2.1.2.3.3) en Emma van Emmerich.
Notitie bij Ermgard: Ook vermeld als Ermgard Hermansdr. van Westfalen.
Ermgard trouwde met Unruoch van Malsen.
Notitie bij Unruoch: Graaf in de Kempengouw.
Kind van Ermgard en Unruoch:
1 Herman van Malsen, geboren omstreeks 1030. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.
1.2.2.1.3.2.1 Dietrich von Katlenburg, zoon van Dirk I van Katlenburg en Bertrade van Holland (zie 1.2.2.1.3.2). Dietrich is overleden op 21-01-1085. Dietrich trouwde met Gertrudis von Meissen von Braunschweig. Gertrudis is geboren omstreeks 1058, dochter van Egbert I von Meissen von Brunswijck en Irmengard von Susa. Gertrudis is overleden op 09-12-1117, ongeveer 59 jaar oud. Gertrudis trouwde later omstreeks 1080 met Hendrik de Vette van Northeim (±1052-1101). Gertrudis trouwde later met Heinrich von Eilenburg Wettin.
Notitie bij Gertrudis: Erfgename van de bezittingen van haar vader.
Ook vermeld als Gravin van Brunswijk en regentes van Meissen.
1.2.2.1.3.2.2 Othelhilde von Katlenburg, dochter van Dirk I van Katlenburg en Bertrade van Holland (zie 1.2.2.1.3.2). Othelhilde trouwde met Koenraad von Wettin.
Kind van Othelhilde en Koenraad:
1 Bertrade von Wettin. Volgt 1.2.2.1.3.2.2.1.
1.2.2.1.3.4.1 Dirk V van Holland is geboren in 1054, zoon van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Dirk is overleden op 17-06-1091, 36 of 37 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Dirk: Dirk V was pas 7 jaar toen zijn vader sneuvelde in 1061. Zijn moeder trad op als regentes.
Bisschop Willem I van Utrecht profiteerde hiervan om het Rijnland en het Kennemerland in te nemen. Dit werd goedgekeurd door keizerin Agnes van Poitou, de regentes van Duitsland.
Van het graafschap bleven zo de meest noordelijke en zuidelijke gebieden over. Zijn moeder begreep dat zij een sterke bondgenoot nodig had, daarom trouwde ze in 1063 met Robrecht I van Vlaanderen. Dirk ontving Vlaanderen ten oosten van de Schelde en de eilanden ten westen van de Schelde (o.a. Walcheren), als vergoeding voor het verlies van zijn domein.
Robrecht wist het Rijnland en Kennemerland weer terug te veroveren. In 1076 verzamelde Dirk een Vlaams leger en probeerde zijn graafschap te heroveren. De nieuwe bisschop Koenraad verschanste zich in het kasteel van IJsselmonde. Dirk wist het kasteel te veroveren. Koenraad sloot vrede en gaf daarbij het Rijnland en Kennemerland terug aan Dirk.
Uit andere bron:
Na de dood van zijn vader in 1061 werd Rijnland ingenomen door de bisschop van Utrecht Willem I. Dirk V was toen 7 jaar en zijn moeder was regentes. Zijn graafschap was in tweeën gespleten; het noordelijk deel, het Kennemerland raakte hij in 1071 ook nog kwijt, maar na de moord op Godfried met de Bult in 1076 werd hij opnieuw aangesteld tot graaf. Dat kwam omdat zijn moeder in 1063 hertrouwde met Robrecht de Fries, graaf van Vlaanderen. Dirk V verkreeg Vlaanderen ten oosten van de Schelde en de eilanden ten westen van de Schelde, o.a. Walcheren. Deze lagen direct ten noorden van de Gentse goederen, het land van Waas. Dit als vergoeding voor zijn verloren graafschap Rijnland. Zijn stiefvader Robrecht wist het Rijnland en Kennemerland terug te veroveren, onttrok de Zuid Hollandse eilanden aan de Utrechtse bisschop en nam in 1076 met een sterk Vlaams leger, de sterkte IJsselmonde in. Hier had de Utrechtse bisschop Koenraad zich verschanst. Koenraad sloot daarop vrede en gaf het Rijnland c.s terug in leen aan Dirk V.
Dirk trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1080 met [waarschijnlijk] Othilde van Saksen, ongeveer 15 jaar oud. Othilde is geboren omstreeks 1065. Othilde is overleden op 18-11-1120, ongeveer 55 jaar oud.
Kind van Dirk en Othilde:
1 Floris II de vette van Holland, geboren in 1081. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.
1.2.2.1.3.4.6 Bertha van Gent is geboren omstreeks 1054, dochter van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Bertha is overleden in 1093, ongeveer 39 jaar oud. Bertha trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1071 met Philips I van Frankrijk, 18 of 19 jaar oud. Philips is geboren in 1052, zoon van Hendrik I van Frankrijk en Anna van Kiev. Philips is overleden op 29-07-1108 in Melun, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Philips: Was koning van Frankrijk 1060-1108.
Hij verstootte zijn echtgenote Bertha in 1092 en hertrouwde Bertrade van Montfort, dochter van graaf Simon. Bertrade was getrouwd met Fulco, graaf van Anjou, maar Philips schaakte haar.
1.2.2.1.3.4.8 Adela van Gent, dochter van Floris I, borggraaf van Gent, graaf van Holland (zie 1.2.2.1.3.4) en Gertrudis van Saksen-Billung. Adela is overleden in 1085. Adela trouwde met Boudewijn graaf van Guines. Boudewijn is overleden omstreeks 1095.
Notitie bij Boudewijn: Het graafschap Guines was in 882 in leen gegeven aan Godfried de Noorman.
1.2.1.2.2.1.1.1 Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre is geboren omstreeks 1060, zoon van Gerard Flamens van Wassenberg (zie 1.2.1.2.2.1.1) en NN van NN. Gerard is overleden op 16-10-1129, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Gerard: overleden voor 1122. Volgens MD Teenstra overleden in 1117. In dat jaar zou zijn zoon hem zijn opgevolgd.
Volgens http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I40&tree=DGidME_01 overleden op 16-10-1129.
Notitie bij Gerard: Verkreeg in 1076/1077 van Albert III van Namen, die door keizer Hendrik IV was belast met het gezag over Nederlotharingen, het domein Echt in leen. Gerard vergreep zich bij herhaling aan de inkomsten van de kerk in Echt, die tussen 929 en 939 door Gerberga, de echtgenote van hertog Giselbert van Lotharingen en zuster van keizer Otto I, aan de Sint-Servaaskerk waren geschonken. Hij werd in 1087 op een rijksdag in Aken hiervoor bestraft en Dirk van Herlaer (van Looz/Loon/Horne) werd aangesteld als voogd van de St Servaaskerk te Maastricht.
Wordt in de getuigenis van Jocundus aangeduid als een man met een opvallende lengte.
Wordt in 1082 de opvolger van zijn vader, na het overlijden van zijn oom en voogd Diederik II, broer van zijn vader, als waarnemend graaf na het overlijden van zijn vader omstreeks 1070. Graaf in Zuid Hamaland.
Ook graaf van Wassenberg en van Looz; Voogd van St Marie in Utrecht.
22 juni 1083; (Sloet 189) Koning Hendrik IV geeft de abdij te Elten in de gouw Hamaland, in het graafschap van Gerard, aan de kerk van Hamburg.
Sloet 191; 1085; Keizer Hendrik IV doet door zijn graven Gerard van Wassenberg en Gozewijn van Heinsbergen, Luipo in het bezit stellen van de abdij van St Truijen.
Het stamslot van Gerard II lag in Wassenberg in de Molengouw, een ondergouw van Hettergouw, het meest zuidelijke deel van zijn bezit. Gelder lag centraler en daar heeft hij zich mettertijd gevestigd en werd daarna, vanaf 1096, bekend als Gerard van Gelre.
Sloet 193; 1087; Keizer Hendrik IV beslist, volgens uitspraak der rijksgroten, de geschillen over de kerk te Echt tussen graaf Gerard van Wassenberg en St Servaas te Maastricht. Als getuigen waren aanwezig : Magnus hertog van Saksen, Koenraad hertog van Lotharingen, graaf Adelbert, graaf Cono, graaf Arnoldus, graaf Hendrik van Lacho, graaf Godfried van Kercklo en zijn zoon.
Sloet 196; 1096; Gerard graaf van Gelder en zijn broeder Hendrik getuigen van Ida gravin van Boeljon, bij een gift van haar en haar zoon Godfried aan het klooster van Aflingem. Gezegeld door Gerard en Hendrik en Godschalk van Iacen, Hendrik van Cuck, Cono van Montout, Diederik van Bemel, Hendrik van Birbaica, Baldewijn van Oosterwijk, Walter van Grimbergen.
Sloet 198; 9 november 1099; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij de bisschoppen van Spiers en Worms een ruiling aangaan. Andere getuigen: hertog Frederik, palzgraaf Siegfried, Cuno zoon van hertog Otto, Gerard hertog van Mogentinus, Adelbrath, markies Burchart, Wippreth en Heriman.
Sloet 201; 16 mei 1101; Keizer Hendrik IV neemt door tussenkomst van o.a. Gerard graaf van Wassenberg, de abdij Lobbes in zijn bescherming.
Sloet 202; 3 augustus 1101; Otto van Zutfen en Gerard graaf van Wassenberg, zijn aanwezig bij de teruggave door Hendrik graaf van Limburg van het predium Pronsfeld aan de abdij te Prum, ten overstaan van Hendrik IV. Andere aanwezigen: hertog Frederik, markies Burchart, Gerard van Gulik, Wernerus van Groningen, graaf Adolf van Berg en Diederik van Thoneburch.
Sloet 204; 13 april 1104; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde van Frederik aartsbisschop van Keulen, over giften van Meginher van Randerode aan het stift van Maria ad Gradus. Volgende getuigen zijn graaf Gerard van Julich en zijn broer Gerlach, Gerhart van Hochstaden, Diederik van Mere, Herman van Zulpico, Hartpern van Fraegenzo, Eppo van Scleido, Bernewin van Othweiler, Gerunc van Scevene, Huprecht van Oye, Bertram van Iecheze en Walter van Buckenheim.
Sloet 209; 3 december 1105; Graaf Gerard van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik IV goederen geeft aan de abdij van St Pantaleon in Keulen.
Sloet 211; Omstreeks 1107 trouwt Jolanda, dochter van graaf Gerard van Gelre en Wassenberg met Boudewijn III, graaf van Henegouwen.
Sloet 213; 2 november 1107; Gerard graaf van Gelre is getuige in de oorkonde waarbij koning Hendrik V aan de abdij St Pantaleon te Keulen het rijksleen van Gertrudis van Boppard geeft. Andere getuigen zijn Adolf graaf van Berg en de familie Bobard Fridebreht, Arnolt, Annecho, Germar, Engilbreht, Gerlach en Diederik.
Sloet 216; Gerard vermeld als advocatus van St Marie in Utrecht.
Sloet 217; 26 juni 1108, het jaar onzeker; Gerard van Wassenberg is aanwezig bij de afstand door Burchard, bisschop van Utrecht, van de kerk te Aalburg aan de abt van St Truiden.(Aantekening van abt Rudolf in zijn Gesta abbatum Trudonensium, "dat hij den rijken Hollandschen graaf met zilveren koorden naar Utrecht had moeten trekken en den harden nek van den bisschop met een hamer van hetzelfde metaal ten zijnen gunste had doen neigen, om aan de abdij het bezit van Aalburg terug te bezorgen")
Sloet 219; Gerard graaf van Gelre als getuige genoemd.
Sloet 221; Gerard van Gelre vermeld in een oorkonde van 14 augustus 1111.
Sloet 221bis; 1112; Hendrik I koning van Engeland, machtigt de graaf van Gelre een huwelijk te bewerken bij de graaf van Vlaanderen. (De koning van Engeland trouwde in 1120 met een dochter van Godfried met de baard, graaf van Leuven)
Sloet 226; tussen 1116 en 1118; Graaf Gerard en zijn zoon Gerard getuigen in de oorkonde, waarbij keizer Hendrik V de kerk van Utrecht bevestigt in het bezit van een graafschap in Friesland.
Sloet 228; 1117; Gerard graaf van Gelre en zijn zoon Gerard zijn getuigen in de oorkonde waarbij Frederik I, aartsbisschop van Keulen, de berg Meregelpe ruilt met de kerk te Zyflich tegen de census fer kerken tussen Maas en Waal, met uitzondering van die te Dreumel en Niftrik, die aan de congregatie te Xanten betalen.
Gerard, graaf van Wassenberg en zijn zoon Gerard zijn getuigen van Frederik, aartsbisschop van Keulen, in de oorkonde over de stichting van de kerk te Dunwald.
Sloet 231; 5 april 1118; Frederik I, aartsbisschop van Keulen, doet afstand van zijn recht op de tienden van een te ontginnen broek te Stralen, terwijl graaf Gerard en zijn broer Hendrik het broek uit hunne advocatie (voogdij) ontslaan.
Sloet 232; 30 september 1118; Graaf Gerard sticht op zijn allodium Wassenberg een kerk.
Lacomblet Rheinische Urkunden nr 289; 30-09-1118; Graaf Gerhard van Wassenberg en Gelre sticht op zijn slot Wassenberg "eine Collegiatkirche".
In 1123 tekenen comes Gerardus, filius eius Gerardus als eerste wereldlijke getuigen
een oorkonde van keizer Hendrik V, waarbij deze een schenking van het graafschap Friesland door zijn vader aan de Utrechtse kerk bevestigt.
Gerard:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1080 met Sophia van Looz (Loon), ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1060, dochter van Giselbert II van Looz (Loon) en Liutgard. Sophia is overleden omstreeks 1090, ongeveer 30 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 43 jaar oud, omstreeks 1103 met Clementia van Gleiberg van Poitou. Clementia is overleden omstreeks 1140.
Notitie bij Clementia: Sloet 255; 17 juni 1129; Clementia, gravin van Glisberg, vrouw van Gerard graaf van Gelre, geeft met toestemming van haar zoon Willem en haar dochter Irmesindis, Schiffenburg bij Marburg, om er een klooster te stichten. (Gesticht bevestigd door Albero aartsbisschop van Trier op 29 juni 1139)
Clementia had kleinkinderen Otto en Willem die haar later in een oorkonde van 1141, herhaald in 1162, onze bloedverwant noemen.
(Sloet merkt hierbij op dat volgens hem hier geen sprake kan zijn van een vrouw van Gerard van Gelre, daar die getrouwd was met Ermengarde en daarna met Koenraad van Luxemburg. Maar Clementia is de moeder van die Gerard en de vrouw van zijn vader Gerard, zodat de vermelding wel juist is)
Kinderen van Gerard en Sophia:
1 Gerard II de Lange van Gelre, geboren omstreeks 1080. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.
2 Arnold van Blankenheim van Gelre, geboren omstreeks 1082. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.
3 Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre, geboren omstreeks 1087. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.
4 Jolanda van Dalen van Gelre, geboren omstreeks 1088. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.4 Heinrich graaf von Krieckenbeck is geboren omstreeks 1050, zoon van Gerard Flamens van Wassenberg (zie 1.2.1.2.2.1.1) en Alvaradis van den Moezelgouw. Heinrich is overleden in 1118, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Graaf van Wassenberg (1058-1075) en Kessel (1114-1118).
Heinrich trouwde met NN van Kessel. NN is geboren omstreeks 1050, dochter van NN van Kessel.
1.2.1.2.3.3.1.1 Herman van Malsen is geboren omstreeks 1030, zoon van Unruoch van Malsen en Ermgard Hermansdr. van Sachsen (zie 1.2.1.2.3.3.1). Herman is overleden omstreeks 1080, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Herman: Zie ook: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3767&tree=GM01
Herman van Malsen werd vóór 1096 door keizer Hendrik IV (1056-1105) beleend met het land van Cuijk. Uit dat jaar dateert een oorkonde waarin de toenaam van Cuyck voor het eerst voorkomt: een Henricus de Cuk is getuige in een oorkonde van Ida van Lotharingen en haar zoon Godfried van Bouillon.
Het betreft hier Hendrik I van Cuyck, overleden in 1108, gehuwd met Alveradis, gravin van Hochstaden.
Zijn broers waren Andreas van Cuyck, bisschop van Utrecht (1128-1139), en Godfried van Cuyck, elect-aartsbisschop van Keulen (1131).
Met deze generatie begint de echte geschiedenis van de familie van Cuyck. Ze stonden op hetzelfde niveau als de hertogen van Brabant en de graven van Holland en Gelre. Door huwelijk verbonden ze zich met leden uit de prefeodale adel, onder meer de families van Nassau, Berthout, van Rode, van Borssele en de Cocq van Opijnen. De van Cuycks waren een geslacht van dynasten. De heren voerden een ruiterzegel en verschillende Cuycks hebben belangrijke kerkelijke ambten bekleed. Mede door het feit dat hun bezittingen geen aaneengesloten geheel vormden, zijn ze er niet in geslaagd een landsheerlijk gebied te vormen.Op politiek-diplomatiek vlak hebben zij een uiterst belangrijke internationale rol gespeeld, maar de feodalisering van hun allodia heeft hun macht geleidelijk doen afbrokkelen.
Volgens Coldeweij waren Jan VI van Cuyck (ca. 1360 - 1394) en zijn zuster Johanna (ca. 1365 na 1426) de laatste telgen uit deze familie die eeuwenlang het gezag over Cuijk en Grave voerde. Op één of twee bastaarden van Jan VI na, overleden ze kinderloos. Hiermee was de illustere familie van Cuyck uitgestorven. Toch vinden we aan het begin van de 15 de eeuw een familie van Cuyck terug in Culemborg, vlak bij Geldermalsen.
Het betreft een oorkonde van Ida van Lotharingen, gravin van Boulogne, en haar zoon Godfried (van Bouillon), waarin ze een schenking doen aan de abdij van Affligem, uitgegeven door L.A.J.W. BARON SLOET, Oorkondenboek der graafschappen Gelre en Zutphen (Arnhem, 1872-1876) nr. 196.
We maken een onderscheid tussen de plaats Cuijk en de toe- of familienaam van Cuyck: de van Cuycks waren heer van Cuijk.
J.A.COLDEWEIJ,De Heren van Kuyc,7-12, 20-28
http://www.academia.edu/7371319/De_ene_Cuyck_is_de_andere_niet_De_familie_van_Cuyck_in_Culemborg_en_hun_verwantschap_tot_de_heren_van_Cuijk_Horst_van_Cuyck_en_Veronique_Lambert.
Gehuwd circa 1070 met Dochter van Albert II van Namen (Ouders : Albert II, graaf van Namen ca 1000-/1064 & ? ?) Geboren ca. 1040 - 1045.
Hij was aanwezig bij een verkoop in 1096 door Ida van Lotharingen, weduwe van graaf Eustachius II van Boulogne, en haar zoon Godfried van Bouillon.
Hendrik en Alveradis noemen bovendien hun "oudste" zoon Godfried.
Deze voornaam Godfried is een naam die niet te verklaren valt uit vernoeming naar moeders kant.
Ook de mogelijkheid dat Godfried van Kuijc / Arnsberg zou zijn vernoemd naar een gelijknamige jongere oom heer Godfried van Kuijc, proost van St. Severijn te Keulen, proost van Xanten, en elect-aarts-bisschop van Keulen (1131) zou niet waarschijnlijk zijn.
Eerdere onderzoekers hebben zich bezig gehouden met een verklaring van de naam Albert in jongere generaties.
Men zocht een huwelijk tussen Herman van Kuijc en een meisje uit de geslachten Van Namen, Durbuy, Laroche of Chiny, in welke families de naam Albert populair was.
Een juiste en betrouwbare aanhechting van diens huwelijkspartner ontbreekt echter nog steeds.
Wat met zekerheid bekend is (Coldeweij, blz. 49 - 50) is dat er in 1193 vier Luikse bisschopskandidaten waren die de steun genoten van graaf Boudewijn van Henegouwen en Namen:a. Albert van Rethel, b.Albert van Kuijc, c. Otto van Valkenburg, d. Hugo van Pierpont.
Alle vier waren bloedverwanten van graaf Boudewijn, maar Albert van Rethel was nauwer verwant aangezien hij de neef was van de graaf.
Als we de doopceel lichten van alle betrokken verwanten dan blijkt een afstamming uit de graven van Namen als een rode draad te voorschijn te komen. a. Albert van Rethel was een zoon van Gouthier van Retel (+ 1148) en van Beatrice van Namen (+1160),dochter van graaf Godfried van Namen en diens tweede echtgenote Ermesinde van Luxemburg.
d. Hugo van Pierpont was een zoon van Albert van Rethel’s zuster Clementia, die gehuwd was met Hugo van Pierrepont (+ ca. 1188).
e. Graaf Boudewijn van Henegouwen en Namen was de zoon van het rond 1125 - 1130 gehuwde echtpaar Boudewijn IV van Henegouwen (+1171) en Adelheid van Namen (+1168), de jongste dochter van Graaf Godfried van Namen.
Graaf Boudewijn van Henegouwen en Namen, en Albert van Rethel waren dus volle neven, kleinzonen van Godfried van Namen en Ermesinde van Luxemburg.
En Hugo van Pierpont was een 1 generatie verder verwijderde verwant.
Ook tussen de Van Kuijcs en Van Namens valt een link te constateren die Coldeweij elders (blz. 154 - 157) in zijn boek noemt.
Coldeweij veronderstelt dat de Namense allodia [ = vrij erfgoed in tegenstelling tot leengoed] die op de grens van de stad Namen en in Champion (bij Namen) lagen, terug te voeren zijn op de medegave van de gade van Herman van Kuijc.
Coldeweij ging echter uit van een Herman van Kuijc die omstreeks 1130 huwde met een Van Namen. Het was diens zoon Albert van Kuijc die van 1195 tot 1200 bisschop van Luik was.
Aangezien de Luikse bisschop Albert van Kuijc een generatiegenoot van graaf Boudewijn van Henegouwen en Namen was, moet de onderlinge verwantschap iets verder gezocht worden als die tussen de graaf en diens volle neef Albert van Rethel.
Het is onwaarschijnlijk dat de moeder van Albert van Kuijc een tante van graaf Boudewijn zou zijn geweest, want anders zou Albert ook als "consobrinus" [neef] zijn betiteld.
Aangezien de Van Kuijcs later Namense allodia bezitten moeten we de verwantschap met graaf Boudewijn toch zoeken in een verwantschap uit de graven van Namen zelf. Een verwantschap proberen te construeren via de graven van Laroche, Chiny of Durbuy kan derhalve achterwege blijven. Een medegave bij een dergelijk huwelijk zou voor de Van Kuijcs een elders gelegen allodiaal bezit hebben opgeleverd.
De moeder van Albert van Kuijc kan gezien het voorgaande ook geen Van Namen zijn geweest. Zijn grootmoeder Alverade [van Hochstaden] heeft gezien de publicatie van Henk Verdonk over haar [brochure 12, Alverade van Kuijc (1108-1131) en haar verwantschap, Lelystad 1999] een duidelijk "Duitse" afstamming. Derhalve kan niet anders geconcludeerd worden dat de Namense verwantschap nog 1 generatie hoger gezocht moet worden.
De echtgenote van Herman van Malsen moet een dochter uit het grafelijk huis Van Namen zijn geweest.
In Gens Nostra 1991 (nrs. 11 en 12, het tweede deel van het Karel de Grote nummer, blz. 469-696) vernemen we dat graaf Albert II Van Namen op 10 augustus 1035 samen met zijn vrouw Regelindis van Lotharingen, en diens zoon Albert III (diens 1e en nog jeugdige vermelding) wordt vermeld.
Op basis van Klaversma mogen we derhalve veronderstellen dat zoon Albert III in 1035 net de leeftijd van 7 jaar moet hebben bereikt. Hij zal dan minimaal in 1028 zijn geboren. Albert III overleed op 22 juni 1102. Zijn huwelijk met Ida van Saksen wordt op 1066/67 gesteld. Gezien zijn 1e vermelding in 1035 werd door de Werkgroep Middeleeuwse Vorsten Kwartieren voorzichtigheidshalve dit huwelijk als een waarschijnlijk 2e huwelijk betiteld.
Andere aanwijzingen - behalve zijn "gevorderde leeftijd" - voor een huwelijk ontbreken echter.
Uit het huwelijk van Herman van Malsen stammen diverse kinderen: opvolger Hendrik, een dochter [Heilwig] die in of kort voor 1096 huwde met Arnold van Rode, Andreas van Kuijc, de bisschop van Utrecht van 1128 tot 1139 en Godfried van Kuijc, overleden na 1134.
Deze voornaam en die van tijdgenoot graaf Godfried van Namen zijn ontleend aan de afstamming van de graven van Namen uit het huis van Ardennen, hertogen van Neder-Lotharingen.
Ook Godfried van Bouillon stamde via zijn moeder uit dit geslacht. Via deze Lotharingse afstamming is de aanwezigheid van Hendrik van Kuijc en (zijn zwager) Arnold van Rode bij de verkoop van 1096 op een logische wijze verklaard.
Hendrik van Malsen was dus gehuwd met een dochter van een graaf Van Namen. Een zoon met naam Albert ontbreekt echter tussen zijn kinderen. Deze kan echter als kind zijn overleden of een geestelijke loopbaan hebben gekozen waarbij zijn afkomst onbekend is gebleven.
Het huwelijk van Herman van Malsen plaatste Coldeweij op omstreeks 1070. Mijns inziens kan dit wel iets opgeschoven worden naar 1065/1070 omdat de periode tussen 1070 en 1075 wel iets te krap lijkt voor een Hendrik, een hypothetische zoon Albert, een zoon Andreas en wellicht een dochter die al in 1096 gehuwd was.
Herman’s vrouw zal rond 1065/1070 minstens een leeftijd van 20 hebben gehad.
Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor een eerder huwelijk van graaf Albert III van Namen, moet deze Namense echtgenote een dochter zijn geweest van graaf Albert II Van Namen en diens echtgenote Regelindus van Lotharingen. Haar naam is niet bekend, maar wellicht heeft ze Ermengard geheten naar de moeder van graaf Albert II.
Kinderen:
1. Hendrik I van Kuijc
2. Heilwig van Kuijc,
Getrouwd in of kort voor 1096 met Arnold van Rode.
3. Andreas van Kuijc, geboren voor 1076.
Begon zijn geestelijke loopbaan in Luik ! Hij was vermoedelijk identiek aan een in 1095 genoemde aartsdiaken. In 1096 was hij (waarschijnlijk) aartsdiaken van de Kempen. Dat was een functie waarbij men minstens 20 jaar oud moest zijn. Andreas moet derhalve uiterlijk in 1075 zijn geboren.
Bisschop van Utrecht van 1128 tot 1139.
4. Godfried van Kuijc, van ± 1070, overleden na 1134.), en hun kinderen:
Hendrik I van Cuyck (van Malsen) ca 1070-/1108
Vermeld van 1057 tot ca. 1080.
Vermoedelijk door keizer Hendrik IV (1056 - 1105) beleend met het land van Kuijc voor 1096.
gebeurtenis: Vicegraaf van Utrecht.
Herman trouwde met Ermengardis van Namen. Ermengardis is geboren omstreeks 1045.
Kinderen van Herman en Ermengardis:
1 Hendrik I van Malsen van Cuijk, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.
2 Andreas van Cuijck [1.2.1.2.3.3.1.1.2], geboren omstreeks 1070. Andreas is overleden op 23-06-1139 in Utrecht, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Andreas: Bisschop van Utrecht.
Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I4738&tree=GM01
Andries van Cuijk (ca. 1070 - 23 juni 1139) was bisschop van Utrecht van 1128 tot 1139.
Andries stamde uit een bekend Stichts geslacht. Hij was de tweede zoon van Herman van Malsen en Irmgard van Namen.
Hij was de eerste bisschop van Utrecht sinds het Concordaat van Worms in (1122), waarmee de investituurstrijd tussen de keizer en de paus over de Bisschopsbenoemingen werd beslecht in het voordeel van de paus. Hij behoorde dan ook tot de pauselijke partij.
In 1133 raakte Andries in oorlog met graaf Dirk VI van Holland, die gesteund werd door de stad Utrecht en verschillende dienstmannen van de bisschop. Hij kreeg van koning Koenraad III de graafschappen Westergo en Oostergo terug, die keizer Hendrik V onder bisschop Burchard aan het Sticht ontnomen had.
Uit wikipedia:
Floris de Zwarte van Holland kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
3 Godfried van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.3], geboren omstreeks 1075. Godfried is overleden op 17-03-1135 in Steinfeld, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Elect-aartsbisschop van Keulen 1131; proost van Xanten 1128-1134;
Als uitvloeisel van de moord op Floris de Zwarte in 1134 moet Godfried zich terugtrekken in het klooster te Steinfeld in de Eifel waar hij kort daarna ook sterft.
4 Heilwig van Malsen [1.2.1.2.3.3.1.1.4], geboren omstreeks 1076. Heilwig is overleden in 1128, ongeveer 52 jaar oud.
5 Ermengarde van Cuijk, geboren omstreeks 1070. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.5.
1.2.2.1.3.2.2.1 Bertrade von Wettin, dochter van Koenraad von Wettin en Othelhilde von Katlenburg (zie 1.2.2.1.3.2.2). Bertrade is overleden in 1145. Bertrade trouwde met Berengar von Sangerhausen.
1.2.2.1.3.4.1.1 Floris II de vette van Holland is geboren in 1081, zoon van Dirk V van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1) en Othilde van Saksen. Floris is overleden op 02-03-1121, 39 of 40 jaar oud. Hij is begraven in Abdij van Egmond.
Notitie bij Floris: Vermeld als graaf vanaf 1091, na de dood van zijn vader.
Floris kreeg van de bisschop van Rijnland de titel Graaf van Holland. Floris II is de eerste die zo werd genoemd, daarvoor werd zijn domein nog als het graafschap Friesland aangeduid. Floris verwierf grote rijkdom door de ontginning van de veengebieden in het Rijnland en door tolheffing op de grote rivieren, met name bij Vlaardingen waar in die tijd de Lek, Waal en Maas samen in de Noordzee uitmondden. Hij heeft tijdens zijn regering diverse houten kerken vervangen door kerken van tufsteen.
Bijgenaamd de Vette, of de Dikke. (Florentius Crassus)
Waarschijnlijk een gevolg van de verworven rijkdommen vooral vanwege de tolheffing bij Vlaardingen, waar Rijn, Maas en Waal samen naar zee stromen.
Nam geen deel aan de eerste kruistocht in 1096. Stimuleerde omstreeks die tijd de veenontginningen langs de grote rivieren. Voerde in 1101 als eerste de titel graaf van Holland (Florentius comes de Hollant) als leenman van de bisschop van Utrecht. Zijn graafschap omvatte de gehele kuststrook en de lage landen ernaast, tussen Gent en Alkmaar.
Ook hij bevorderde de verdere ontginning van veengronden in het Rijnland.
Floris trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1108 met Gertrud (Petronella) van Opper Lotharingen, ongeveer 23 jaar oud. Gertrud is geboren omstreeks 1085.
Notitie bij Gertrud: Noemde zich Petronilla van Saksen na haar huwelijk. Ook vermeld als Gertud van Sachsen.
Kinderen van Floris en Gertrud:
1 Dirk VI van Holland, geboren omstreeks 1108. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.
2 Floris de Zwarte van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.2], geboren omstreeks 1110. Floris is overleden in 1133 in Utrecht, ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij Floris: Kwam een paar maal tegen zijn broer in opstand. In 1131 boden de West Friezen hem aan om hun Heer te worden.
De broedertwist werd door tussenkomst van hun oom koning Lotharius II in 1132 bijgelegd.

Uit wikipedia:
Deze Floris (bijgenaamd de Zwarte) bezat wel de ambities die bij zijn oudere broer leken te ontbreken. Hij kwam openlijk in opstand tegen zijn broer en werd van 1129 tot 1131 ook als graaf van Holland in oorkonden genoemd. Zelfs Rooms-koning Lotharius en bisschop Andries van Utrecht erkenden Floris als de rechtmatige graaf van Holland. In maart 1131 werd Dirk VI echter weer officieel graaf van Holland genoemd en leken de broers zich te hebben verzoend.
Zo’n 6 maanden later (augustus 1131) stonden de broers alweer tegenover elkaar, nadat de opstandige Westfriezen Floris de heerschappij over heel West-Friesland hadden aangeboden. Floris accepteerde dit maar al te graag en ook de Kennemers sloten zich daarna bij de opstand aan. Een jaar later, in augustus 1132, kwam Rooms-koning Lotharius tussenbeide en werd de broedertwist wederom bijgelegd, ook al had dit weinig invloed op het verzet van de Friezen.
Floris kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
Dirk verwoestte daarop het kasteel van Herman bij Lexmond en Herman, Godfried en Andries moesten vluchten. Pas toen er een nieuwe keizer kwam (Koenraad III van Hohenstaufen), kon een vrede worden bereikt. Andries werd hersteld als bisschop, maar Herman moest voortaan Dirk als zijn heer erkennen voor zijn bezittingen bij Lexmond.
1.2.1.2.2.1.1.1.1 Gerard II de Lange van Gelre is geboren omstreeks 1080, zoon van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1) en Sophia van Looz (Loon). Gerard is overleden op 24-08-1131, ongeveer 51 jaar oud [bron: Necrologium van Wassenberg].
Notitie bij overlijden van Gerard: Zie Sloet 261; Gerard, graaf van Gelre, bijgenaamd de Lange, sterft.
Zie in detoelichting van Sloet ook mogelijke andere familierelaties.
Notitie bij Gerard: Hij, of zijn vader, steunt de keizer Hendrik in 1114, wanneer de Keulse bisschop Frederik I, gesteund door een aantal machigen uit zijn bisdom, in opstand komt.
Volgens MD Teenstra zou hij zijn vader in 1117 zijn opgevolgd.
Sloet 238; 1122; Gerard graaf van Gelre, is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V de kerken van St Servaas en van St Marie te Maastricht bevestigt in haar recht van dwangmolen.
Sloet 239; 29 maart 1122; Gerard graaf van Gelre en zijn zoon zijn aanwezig toen keizer Hendrik V aan het klooster Siegberg het recht geeft op de metalen die in de bodem van zijn bezittingen gevonden mochten worden. Andere getuigen waren Godfried hertog van Leuven, hertog Koenraad, graaf Adelbert van Namen, graaf Arnold van Kleef, Gijsbert van Duraz.
Sloet 240; 25 april 1122; Keizer Hendrik V bevestigt een gift die door zijn grootmoeder Agnes aan het klooster te Burscheid is gedaan, na raadpleging van de aanwezigen waaronder hertog Godfried van Leuven, graaf Godfried van Namen, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Los, Graaf Willem van Luxemburg, graaf Lambert van Acuto-Berg, en graaf Gijsbert.
Sloet 242; 2 augustus 1123; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij keizer Hendrik V vrijdom van doop en begrafenisrechten geeft aan Deventer.
Sloet 244; 1126; Godebald, bisschip van Utrecht geeft aan het kapittel van de Dom te Utrecht terug het broek, behorende bij Amerongen, Doorn en Koten, ingevolge uitspraak der vorsten en ten overstaan van koning Lothar. Getuigen zijn Diederik van Zutfen, bisschop van Münster, hertog Hendrik van Saksen (Hendrik de Grootmoedige hertog van Beieren en getrouwd op 20 mei 1127 met Gertrudis dochter van Lothar van Supplinburg die in 1106 tot hertog van Saksen werd benoemd), graaf Paganus, graaf Arnold van Lon, graaf Gerard van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Hövel, graaf Diederik van Upage, heer Gerard van Ostade, heer Godfried van Malsen, en zijn broer heer Herman, heer Riquinus van Malsbergen, heer Godfried van Rhenen, kastelein Arnold, Wulfgerus van Amstel, Werenbold van Werkendam, Willem en Hugo.
Sloet 245; 31 maart 1125; Keizer Hendrik V bevestigt een gift aan de abdij van St Jacob te Luik gedaan onder getuigenis van markies Tietbaldus, graaf Godfried van Namen, graaf Berengerus van Sozbach, graaf Arnold van Los, graaf Gerard van Wassenberg, graaf Willem, graaf Lambert, Gosewijn broer van Gerardus, en anderen.
Sloet 247; 1127; Gerard van Gelre als getuige genoemd van aartsbisschop Frederik van Keulen.
1127-1131. De bisschop van Traiectum oorkondt dat graaf Gerhardus en zijn zoon Henricus, met toestemming van Gerhardus’vrouw Ermengardis, voor hun zieleheil en dat van hun voorouders in de kapel te Ellenchem zal worden gebeden en daartoe alle tienden hebben geschonken aan de kerk in Zutphen als prebende voor de daar verblijvende broeders. Getuigen, Adam van Brunckhorst, Bernhard van Brunckhorst, Udo van Zutphen en Pelgrim.
Sloet 251; Gerard graaf van Gelre vermeld in een oorkonde van 2 februari 1129 waarin hij zich na beschuldiging, overgeeft aan koning Lothar III, en Gerards volgelingen 1000 mark als losprijs beloven.
Sloet 252; 10 februari 1129; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarin koning Lothar III een wijnberg aan de abdij St Pantaleon teruggeeft.
(Dit moet dan de wijnberg zijn die Irmingarde haar broer Herman, benoemd tot abt in 1082, geschonken heeft)
Sloet 253; 8 maart 1129; Koning Lothar III bevestigt de burgers van Duisburg in het recht van vrije steengroeve in het bos aldaar, onder getuigenis van graaf Gerhardus de Lange van Gelre, graaf Arnold van Kleef, graaf Herman van Calverlage, graaf Herman van Salm, graaf Otto van Reineck, graaf Floris van Holland, graaf Gerard van Hostad, graaf Berhard van Hillesheim, graaf Godfried en Herman van Cuch, graaf Adolf van Berg, en een aantal dienstmannen.
Sloet 260; 29 maart 1131; Gerard graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Lothar III het klooster Beuron in Würtemberg aan de Donau in zijn bescherming neemt. Enkele getuigen: graaf Otto van Reineck, graaf Adalbert van Saxen, de graaf van Holland en zijn broer, de graaf van Namen, de graaf van Montenon en zijn broer, graaf Koenraad van Luxemburg, graaf Reinold van München en zijn broer Frederik, graaf Arnold van Loon, graaf Arnold van Kleef, graaf Hugo, graaf Herman van Salm en zijn broer, Wilhelm graaf van Gliezberg.
Gerard trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1117 met Ermgard (Ermengardis) van Zutphen, ongeveer 32 jaar oud. Ermgard is geboren omstreeks 1085, dochter van Otto II de rijke van Zutphen en Judith (Jutta) van Arnstein. Ermgard is overleden omstreeks 1140, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ermgard: Is overleden tussen 1134 en 1138.
Ermgard trouwde later in 1134 met Koenraad II hertog van Luxemburg (1106-1136).
Notitie bij Ermgard: Volgt in 1118 haar broer Hendrik op als gravin van Zutphen.
Uit een oorkonde van 1204, een vredesverdrag tussen de bisschop van Utrecht en Lodewijk van Loon, graaf van Holland, blijkt dat het graafschap Urk en Emelweerd in de praktijk bezit is gebleven van de erfgenamen van Otto II de Rijke van Zutphen.
1134 op 2 februari; Andreas, bisschop van Traiectum, oorkondt dat gravin Ermengardis, erfgename van de stad Zutphen, tezamen met haar echtgenoot Cunradis van Lucelenburg, en haar zoon Henricus, de kerk in Lochem met de tienden en inkomsten heeft geschonken aan het kapittel van de kerk van Zutphen, dit voor het zieleheil van haar (eerdere) echtgenoot Gerhardus, haar vader Otto, haar moeder Judith en haar broers, bisschop Diederik, en de graven Hendrik en Gerard.
Na Ermgards overlijden gaat Zutphen naar haar zoon Hendrik II.
Kinderen van Gerard en Ermgard:
1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre, geboren omstreeks 1118. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.
2 Godschalk IV van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.1.1.2], geboren omstreeks 1120.
3 Gerard I van Mullenark van Gelre, geboren omstreeks 1122. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.
4 [misschien] Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1125. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.4.
5 Salomé van Gelre, geboren omstreeks 1130. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.2 Arnold van Blankenheim van Gelre is geboren omstreeks 1082, zoon van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1) en Sophia van Looz (Loon). Arnold trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1100 met [waarschijnlijk] Adelheid van Zutphen, ongeveer 18 jaar oud. Adelheid is geboren omstreeks 1082, dochter van Otto II de rijke van Zutphen en NN (Irmgard?) van Northeim. Adelheid is overleden vóór 1118, ten hoogste 36 jaar oud. Adelheid trouwde later omstreeks 1105 met [waarschijnlijk] Willem van Steinvorde (±1070-1147).
Notitie bij Adelheid: Volgens http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php/adel/graafschap-zutphen/240-otto-ii-de-rijke.html erft zij de rechten in Agradingouw en Emsgouw en de voogdij van Münster, of krijgt deze als huwelijksgeschenk mee. Zij is waarschijnlijk twee keer getrouwd geweest. (Ook wordt vermeld dat zij met Egbert van Saarbrucken getrouwd zou zijn geweest en dat zij het huis Tecklenburg zouden hebben gesticht. Waarschijnlijk is het Adelheid van Gelre die met een van Teclenburg is getrouwd. Adelheid moet geboren zijn tussen 1060 en 1085 en kan dus ouder zijn dan hier vermeld. Mogelijk stamt Otto uit een eerder huwelijk. Een partner zou dan kunnen zijn Arnold van Blankenheim van Gelre. Het wapen van Otto van Ruinen is identiek aan het wapen van Gelre, drie rozen op een geel vlak, zoals het wapen van Gelre uit de jaren 1190-1236.)

Vermeld staat dat Adelheid een zoon Otto had. Van deze zoon is verder niets bekend.
Mogelijk dat deze Otto dezelfde is als Otto van Ruinen die omstreeks 1093 moet zijn geboren. Gezien de namen van de nakomelingen van Otto van Ruinen is deze mogelijkheid zeer reeel.
Adelheids broer Hendrik verkrijgt in 1107 het graafschap Agridiogen, later overeenkomend met het gebied Kuinre-Urk-Emelweerd, in bezit. In 1139 wordt Hartbert van Wierum bisschop van Utrecht en het is zeer waarschijnlijk dat de borg Ruinen rond die tijd is gesticht en in leen is gegeven aan Adelheids zoon Otto.
Kind van Arnold en Adelheid:
1 Otto van Ruinen, geboren omstreeks 1100. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3 Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre is geboren omstreeks 1087, dochter van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1) en Sophia van Looz (Loon). Judith is overleden op 24-06-1151, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Judith: Verkreeg Wassenberg als bruidschat mee.
Trad na het overlijden van haar man in 1189 toe tot het klooster van Rolduc of Kloosterrade.
Judith trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 04-06-1110 met Walram II hertog van Limburg, 24 of 25 jaar oud. Walram is geboren in 1085, zoon van Hendrik I, graaf van Limburg en Adelaide (Adelheit) van Bodenstein. Walram is overleden op 16-07-1139, 53 of 54 jaar oud.
Notitie bij Walram: Bijgenaamd Paganus. Ook hertog van Neder Lotharingen van 1128 tot 1139 ter vervanging van Godfried I van Leuven, benoemd door de keizer van Duitsland. Hij verkreeg ook het markgraafschap Antwerpen in leen. In 1129 werd hij voogd van Duisburg.
1115 graaf van Aarlen, 1119 graaf van Wassenberg en Limburg, 1128 graaf van Neder Lotharingen.
http://www.kareldegrote.nl/Reeks170_Hermans.html
Walram III Paganus van Limburg, de “heiden” genoemd wegens zijn vete met de bisschop van Luik, geb. 1085, graaf van Luxemburg, hertog van Neder-Lotharingen, overl. 6 aug. 1139, tr. Jutta van Geldern, geb. 1087, overl. 24 juni 1151, dochter van Eberhard van Wassenberg en Clementia van Poitou.
Kinderen van Judith en Walram:
1 Beatrix van Limburg, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.
2 [misschien] Adelheid van Limburg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.2.
3 Hendrik II van Limburg, geboren in 1110. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.
4 Wendilburg van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.4].
5 Gerard van Wassenberg, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.5.
6 Walram III van Aarlen [1.2.1.2.2.1.1.1.3.6]. Walram is overleden omstreeks 1146.
Notitie bij Walram: Graaf van Aarlen van 1139-1146.
1.2.1.2.2.1.1.1.4 Jolanda van Dalen van Gelre is geboren omstreeks 1088, dochter van Gerard I graaf van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1) en Sophia van Looz (Loon).
Notitie bij Jolanda: Erfgenaam van het graafschap Dalen en erfgenaam van Dodewaard.
Gravin van Henegouwen.
Jolanda:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1107 met Boudewijn III van Henegouwen. Boudewijn is overleden in 1120.
Notitie bij Boudewijn: Sloet 211 toelichting.
(2) trouwde, minstens 32 jaar oud, na 1120 met Godfried van Bouchain.
Kinderen van Jolanda en Boudewijn:
1 Boudewijn IV van Henegouwen [1.2.1.2.2.1.1.1.4.1], geboren omstreeks 1108.
Notitie bij Boudewijn: Volgde zijn vader op als graaf van Henegouwen in 1120, onder voogdijschap van zijn moeder.
2 Gerard van Dalen van Henegouwen, geboren omstreeks 1109. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.4.2.
3 Jolanda van Henegouwen, geboren omstreeks 1110. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.4.3.
4 Gertrudis van Henegouwen, geboren omstreeks 1112. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.4.4.
5 Richildis van Henegouwen, geboren omstreeks 1115. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.4.5.
1.2.1.2.3.3.1.1.1 Hendrik I van Malsen van Cuijk is geboren omstreeks 1070, zoon van Herman van Malsen (zie 1.2.1.2.3.3.1.1) en Ermengardis van Namen. Hendrik is overleden vóór 09-08-1108, ten hoogste 38 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook vermeld als Hendrik I van Malsen, burggraaf van Utrecht, vanaf 1096: Heer van Cuijk en Grave;
Was in 1096 getuige van Ida, gravin van Boulogne.
In 1101 getuige van Burchard, bisschop van Utrecht.
Hendrik trouwde met Alveradis van Hochstaden. Alveradis is een dochter van Gerard I van Hochstaden en Aleidis van Wickrath.
Kinderen van Hendrik en Alveradis:
1 Aleidis van Cuijk. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.
2 Ada van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.2].
3 Herman II van Malsen van Cuijk, geboren omstreeks 1100. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.
4 Godfried I van Cuijk, geboren omstreeks 1102. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.
1.2.1.2.3.3.1.1.5 Ermengarde van Cuijk is geboren omstreeks 1070, dochter van Herman van Malsen (zie 1.2.1.2.3.3.1.1) en Ermengardis van Namen. Ermengarde is overleden in 1134, ongeveer 64 jaar oud. Ermengarde trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1085 met Diederik Heer van Herlaer van Looz (Loon), ongeveer 23 jaar oud. Diederik is geboren omstreeks 1062, zoon van Emmo II (Irmfried) van Looz (Loon) en Irmengard van Horne??. Diederik is overleden omstreeks 1134, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Diederik: Zoon van Emmo, II. graaf van Looz en Irmengarde van Horne
Echtgenoot van Ermengarde van Cuyck.
Broer van Arnold I, graaf van Loon (count de Looz); Otto, heer van Diest; Reinaud van Loon; Hendrik van Loon; Mathilde van Loon en Sophia.
Beroep: keizerlijk opperjachtmeester.
In een oorkonde opgemaakt tussen 1076 en 1099 komen onder de getuigen Theodericus de Herlaer en zoon Poppo voor.
In aanwezigheid van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleeders en rijksvorsten hield keizer Hendrik IV in mei 1078 te Aken een bijeenkomst en besliste hij in het geschil aangaande de kerk van Echt tussen Dirk van Herlaer, aangesteld in 1076 als voogd van de Sint-Servaaskerk te Maastricht, en graaf Gerard van Wassenberg. Gerard werd voor de tweede maal veroordeeld om de inkomsten van de kerk te Echt, die hij zich wederrechtelijk had toegeëigend, terug te geven aan de Sint-Servaaskerk. Een priester genaamd Jocundus, heeft in de Vita sancti Servatii een aantal waardevolle vermeldingen neergezet en noemt enkele namen en gebeurtenissen waaruit het bovenstaande blijkt. Dirk van Herlaer moet dezelfde persoon zijn als Diederik van Loon.
In 1087 wordt nogmaals Dirk van Herlaer genoemd.
Wordt vermeld in een oorkonde van 28 december 1107 van keizer Hendrik V, opgemaakt in Aken, waarbij deze in ruil voor het rijksgoed Alzey aan graaf Hendrik van Zutphen een graafschap in Friesland gaf.(Urk en Emelweerd en mogelijk Kuinre)
Daarna nog in een oorkonde van 26 juni 1108 van graaf Floris I van Holland, samen met Gerard van Wassenberg en Hugo van Voorne.
Kinderen van Ermengarde en Diederik:
1 Poppo van Herlaer [1.2.1.2.3.3.1.1.5.1], geboren omstreeks 1085.
2 Gerard van Looz (Loon) [1.2.1.2.3.3.1.1.5.2], geboren omstreeks 1090. Gerard is overleden omstreeks 1144, ongeveer 54 jaar oud.
3 Diederik van Looz (Loon) [1.2.1.2.3.3.1.1.5.3], geboren omstreeks 1095.
4 Herman van Looz (Loon) [1.2.1.2.3.3.1.1.5.4], geboren omstreeks 1100. Herman is overleden omstreeks 1158, ongeveer 58 jaar oud.
1.2.2.1.3.4.1.1.1 Dirk VI van Holland is geboren omstreeks 1108, zoon van Floris II de vette van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1) en Gertrud (Petronella) van Opper Lotharingen. Dirk is overleden op 05-08-1157, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven in Rijnsburg.
Notitie bij Dirk: Graaf van Holland en Midden Friesland en Urk/Emelweerd. Graaf van Bentheim.
Hij was graaf van Holland van 1121 tot 1129 en van 1131 tot zijn overlijden in 1157.
Stond tot zijn meerderjarigheid onder voogdij van zijn moeder Petronella. Hij huwde met Sophia van Reineck, waardoor het graafschap Bentheim in handen van de graven van Holland kwam. Zijn jongere broer Floris kwam een paar maal tegen hem in opstand en in 1129 werd Floris graaf tot 1131, vanwege de steun van zijn moeder, de bisschop van Utrecht Andries van Cijck en de roomse koning Lotharius III, zijn oom. In 1131 verloor hij die steun en moest vluchten naar het gebied van de West Friezen. Deze waren tegen Dirk VI in opstand gekomen. Zij boden Floris de heerschappij over West Friesland aan en ook de Kennemers sloten zich bij hun aan. In 1132 werd de broedertwist door tussenkomst van Lotharius bijgelegd. In 1133 bezette Floris de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijck trokken met een leger naar Utrecht. In 1139 ondernam hij een bedevaart naar het Heilige Land en verwierf van paus Innocentiüs II de onafhankelijkheid van de Utrechtse kerk voor de abdijen van Egmond en van Rijnsburg. Deze werden het bijzonder eigendom van de Pauselijke Stoel.
Met de bouw van het klooster te Egmond was begonnen in het jaar 1140. Dirks moeder draagt het klooster na gereedkoming op aan paus Innocentiüs II. De voogdij komt bij de graven van Holland en komt erfelijk toe aan het geslacht Egmond. beginnend met kwade Wouter van Egmond, die in 1208 overlijdt. Abt wordt Walter, eerder proost van de abdij te Lens van de abdij van Gent; waarschijnlijk heeft hij annalen van Gent naar Egmond overgebracht. De beide kloosters werden door deze constructie aan de heerschappij van de bisschop van Utrecht onttrokken.
In 1143 trok hij ten strijde tegen Herbert, de bisschop van Utrecht.
Zie: http://www.awn-beverwijk-heemskerk.nl/pdf/gravenoprij1.pdf
Dirk is begraven in de in 1133 door zijn moeder gestichtte abdij van Rijnsburg.
Dirk trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1124 met Sophia von Salm von Rieneck, ongeveer 9 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1115, dochter van Otto I van Salm graaf von Rieneck en Gertrudis Palatina van Northeim. Sophia is overleden in 1176 in Jeruzalem, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Gravin van Bentheim.
Kind van Dirk uit onbekende relatie:
1 Robert van Bentheim, geboren in 1126. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.1.
Kinderen van Dirk en Sophia:
2 Floris III van Holland, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.
3 Dirk van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.3], geboren omstreeks 1138. Dirk is overleden in 1151, ongeveer 13 jaar oud.
4 Otto van Holland van Bentheim, geboren omstreeks 1142. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4.
5 Boudewijn van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.5]. Boudewijn is overleden op 30-04-1196 in Mainz.
Notitie bij Boudewijn: Uit Wikipedia:
Bisschop van Utrecht van 04-07-1178 tot 1196.
Boudewijn was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sophia van Rheineck en een broer van graaf Otto van Bentheim en graaf Floris III van Holland. Vooraleer bisschop van Utrecht te worden, was Boudewijn volgens sommige bronnen aartsbisschop van Bremen en kapelaan van Hendrik de Leeuw. Als bisschop van Utrecht kon het graafschap Holland zijn macht in Utrecht versterken. Tijdens zijn regering was hij in strijd met hertog Otto I van Gelre over de Veluwe en Salland en met de burggraven van Groningen en Coevorden. De oorlogen in het Oversticht, waar plunderingen van bisschoppelijke goederen bovendien schering en inslag waren, legden een zware wissel op de financiën van het bisdom. Boudewijn werd na zijn dood bijgezet in de Dom van Utrecht.
6 Dirk van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.6]. Dirk is overleden op 28-08-1197 in Padua.
Notitie bij Dirk: Werd in 1196 domproost van Utrecht en in 1197 bisschop van Utrecht.
Uit Wikipedia:
Dirk van Holland was een zoon van graaf Dirk VI van Holland en Sofia van Bentheim en daarmee een broer van graaf Floris III en bisschop Boudewijn II.
Dirk werd in 1196 domproost in Utrecht. Na de dood van zijn broer werd hij door de Hollandse partij als kandidaat voor de Utrechtse zetel naar voren geschoven, hierin gesteund door keizer Hendrik VI. Gelre kwam met Arnold van Isenburg, gesteund door de paus en de aartsbisschop van Keulen. Hierdoor ontstond een impasse, waarin Dirk als bisschop van het Nedersticht werd erkend, en Arnold van Isenburg als bisschop van het Oversticht.
Beide kandidaten reisden daarop naar Rome, waar Arnold in 1196 door paus Innocentius III tot bisschop van Utrecht werd gewijd. Snel daarna overleed hij en Dirk I werd alsnog geconsacreerd. Hij overleed op de terugweg van Rome naar Utrecht te Pavia.
7 Sophia van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.7].
Notitie bij Sophia: Abdis te Rijnsburg
8 Hadewich van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.8].
Notitie bij Hadewich: Non te Rijnsburg.
9 Geertruid van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.9].
10 Petronilla van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.10].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1 Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre is geboren omstreeks 1118, zoon van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen. Hendrik is overleden op 04-12-1182, ongeveer 64 jaar oud. Hij is begraven op 10-12-1182 in Zutphen, klooster Camp..
Notitie bij Hendrik: Gegevens vermeld op: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html
Vanaf 1133 graaf van Gelre en van Zutphen. Krijgt Zutphen uit de erfenis van zijn moeder Ermgard.
Sloet 272; Komt als getuige voor in een oorkonde van 1138 waarin koning Konrad III de gouwen Oostergo en Westergo teruggeeft aan de bisschop van Utrecht. Andere getuigen waren o.a. graaf Godfried van Namen, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Saphenberg, graaf Adolf van Berg, graaf Coenraad van Bonn, graaf Arnold van Loon, graaf Koenraad van Hagen.
Sloet 276; 14 september 1141; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Koning Konrad III de abdij Brauweiler bevestigd in het recht van haar curtis Pier op het bos Osnink. Onder de overige getuigen waren hertog Albert van Saxen, graaf Hendrik van Limburg, graaf Arnold van Kleef, graaf Adolf van Berg, graaf Adolf van Saphenberg, de jonge graaf Gerard van Julich, Godfried van Arnsberg, Herman van Cuich,
Sloet 282; herfst 1145; Graaf Hendrik van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij koning Conrad aan de kooplieden van Keizersweerd vrijheid van tol geeft te Angern, Nijmegen, Utrecht en Neuss. Andere getuigen Godfried van Cuich en zijn broer graaf Herman, graaf Herman van Hardenberg de plaatselijke advocatus, Marquard van Grumbach, Rutger van Duren en zijn broer Anselmus, Hendrik Freso en Hendrik, kastelein van Kleef.
Sloet 283; oktober 1145. graaf Hendrik van Gelre is getuige in een akte waarbij koning Konrad III de abdij Ghislain in zijn bescherming neemt. Tevens getuige in een oorkonde van dezelfde datum.
Sloet 285; 18 oktober 1145; Koning Konrad III bevestigt het oordeel dat Hendrik graaf van Gelre en anderen gewezen hebben over de graafschappen Oostergo en Westergo.
Andere vermelde namen: Godfried van Arnsberg en zijn broer graaf Herman, Diederik van Altena, graaf Adelbert van Norvenich, prefect Godfried van Neurenburg, graaf Robert van Lurenburg, Godfried van Rijn en zijn broer Hugo, Gijsbert zoon van adcocatus Hugo, Gerard van Marten, Alard van Megen, Jordan van Windesheim, Godfried van Weken, Peregrinus van Campfeld, Lithard van Disenhem, Alard van Wisenhurst en zijn broer Winemarus, Diederik van Bockhorst en zijn broer Werenbold, graaf Willem van Goor, Rudolf van Wia, Otto van Malberg, Everhard Crichelman, Hendrik van Papenheim onze maarschalk, Hendrik Freso en zijn broer Wicher, Hendrik van Boningen, Arnold van Rodenburg onze rentmeester, Egbert van Amstel, Bertold van Oldenzaal, Jacob van Saterslo, prefect Otto van Utrecht, Walter van Lovenhusen, Marquard van Grumbach, Coenraad van Walrestein, Tibertus van Spielberg, Rudolf, Werner, Walter en zijn zoon Hendrik.
Sloet 287; 30 december 1145; Hendrik graaf van Gelre getuige. Anderen: Hendrik van Lemberg en zijn broer graaf Walram van Arlon, graaf Otto van Reineck, graaf Lodewijk van Loon, graaf Adolf van Berg, graaf Herman van Cuich, graaf Robert van Luxemburg.
Sloet 290; 17 oktober 1147; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
Eveneens getuige in 1149 en 1150 en 1151. Neemt in 1150 ook deel aan de keuze van een nieuwe bisschop van Utrecht na het overlijden van bisschop Hartbert.
Sloet 304; pasen 1156; graaf Hendrik van Gelre is advocatus van het kapittel van St Marie te Utrecht toen de grenzen van de goederen van dat kapittel en die van Egbert van Amstel werden vastgesteld. Ook aanwezig Diederik van Holland en Diederik van Kleef.
Sloet 306; 3 juni 1157; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als getuige.
1159-1160; graaf Hendrik van Gelre in oorlog met bisschop Godfried van Utrecht.
Sloet 312; oktober 1165; Graaf Hendrik van Gelre vermeld als scheidsman. Andere scheidsmannen: hertog Hendrik van Saxen en Bavaria, landgraaf Lodewijk, graaf Floris van Holland, graaf Diederik van Kleef, graaf Albert van Molbach, graaf Otto van Ravensberg en graaf Willem van Jülich.
Sloet 318; 23 februari 1166; Graaf Hendrik van Gelre getuige samen met graaf Willem van Jülich, graaf Ulrich van Arens, graaf Diederik van Seyna, graaf Engelbert van Berg, graaf Hendrik van Kuich, graaf Gosewijn van Heimesberg, en anderen waaronder Engelbert van Horne.
Sloet 322; tussen 1167 en 1174; graaf Hendrik van Gelre en zijn zoon Gerard als getuigen vermeld. Ook o.a. vermeld Rutger van Horst
Vermeld als getuige in de jaren 1170,1171, 1176, 1180, 1181, 1182,
Hendrik trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1137 [bron: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/gelre/hendrik-ii-gelre.html] met Agnes van Arnstein. Agnes is een dochter van Lodewijk II van Arnstein en Udihildis van Odenkirchen. Agnes is overleden in 1179.
Notitie bij Agnes: Staat ook vermeld als Agnes van Arnstein, dochter van Lodewijk van Arnstein en Udihildis. Dit is vermoedelijk niet juist. Hendriks grootvader was gehuwd met een Arnsteinse dochter.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Margaretha van Gelre. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.
2 Agnes van Gelre, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.
3 Gerard III van Gelre, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.3.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.
5 Otto I van Zutfen van Gelre, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3 Gerard I van Mullenark van Gelre is geboren omstreeks 1122, zoon van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen. Gerard trouwde met NN van Mullenark.
Kinderen van Gerard en NN:
1 Sophie van Mullenark. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.
2 Jutta van Mullenark [1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1125, dochter van [misschien] Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1) en [misschien] Ermgard (Ermengardis) van Zutphen. Adelheid trouwde met Ekbert I van Tecklenburg. Ekbert is geboren omstreeks 1115. Ekbert is overleden omstreeks 1150, ongeveer 35 jaar oud. Ekbert trouwde later met Adelheid van Limburg, zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.5 Salomé van Gelre is geboren omstreeks 1130, dochter van Gerard II de Lange van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1) en Ermgard (Ermengardis) van Zutphen.
Notitie bij Salomé: Alleen op basis van de vermelde voornamen van haar kinderen wordt vermoed dat zij afstamt van een graaf van Gelre.
Salomé trouwde met Hendrik I van Oldenburg - Wildeshausen. Hendrik is geboren omstreeks 1129, zoon van Egilmar van Oldenburg en Eilika van Rietberg. Hendrik is overleden omstreeks 1167, ongeveer 38 jaar oud.
Kinderen van Salomé en Hendrik:
1 Hendrik II van Oldenburg - Wildeshausen [1.2.1.2.2.1.1.1.1.5.1], geboren omstreeks 1147.
Notitie bij Hendrik: Vanaf 1167 graaf van Oldenburg
2 Gerhard van Oldenburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.5.2], geboren omstreeks 1148.
Notitie bij Gerhard: Bisschop van Osnabrück (1192 - 1216) en aartsbisschop van Bremen (1216-1219)
Gerhard bleef kinderloos.
3 Otto van Oldenburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.5.3], geboren omstreeks 1150.
Notitie bij Otto: Vanaf 1203 bisschop van Münster
Otto bleef kinderloos.
gelre-wapenschild.jpg
1 Gelre-wapenschild
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1 Otto van Ruinen (afb. 1) is geboren omstreeks 1100, zoon van Arnold van Blankenheim van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2) en [waarschijnlijk] Adelheid van Zutphen. Otto is overleden na 1141, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Otto: Als moeder van Otto van Ruinen is Adelheid van Zutfen aangenomen. Deze had een zoon Otto waarvan verder geen gegevens bekend zijn. Het wapen van Ruinen bevat drie rozen, dezelfde als die voorkomen in het wapen van Gelre/Zutfen uit de jaren 1190-1236. (Otto I van Gelre) De geboortedatum van Otto van Ruinen is praktisch gelijk aan die van Otto, zoon van Adelheid. Deze Adelheid bezat erfelijke rechten op o.a. de Emsgau, via haar vader verkregen van haar grootvader Godschalk van Twenthe.
zie ndva 1897 blz 219.
De Heren van Ruinen woonden op de havezate Oldenhof bij Ruinen.
De oudst bekende stamvader was een Otto van Ruinen, geboren omstreeks 1093, die in 1139 voor het eerst wordt vermeld als getuige en dienstman van bisschop Andries of Andreas. Deze begiftigde de kerk te Oldenzaal met pachten uit de kerken te Anlo, Beilen, Vries, Eelde, Norch, Roden en Roderwolde. De getuigen hiervan zijn: Hartbertus, Hoofd provoost (de latere bisschop van Utrecht), Albero, provoost van St Pieter, Adelardus provoost (van Pantaleon?), Hugo, provoost van St Marie, Lutbertus, dekaan van St Martini, Arnoldus, dekaan, allen kanunniken; de vrijen Simon, Leodricus en Henricus; graaf Godfried (van Cuijck g/m Jutta van Werl) en zijn broer Herman ( II van Malsen), Franco van Diepenheim, Wernerus zijn broer, allen dienstmannen; Hugo van Hoonhorst, schulte Frederik (van Coevorden) Otto van Ruinen, Bartold en zijn zoon Gosewijn, Lidulphus van Oldenzaal en vele anderen.
Otto was toen al niet zo jong meer, want bij een belangrijke schenking in 1141 was medeondertekenaar zijn zoon, die toen dus volwassen was.
In die akte van 1141 wordt hij Otto dienstman van St Maarten genoemd. Op zijn verzoek schenkt bisschop Herbert de kerk van Steenwijk aan de kerk St Maria te Ruinen. Otto had die kerk van de bisschop in leen. Otto zelf schonk aan de kerk van Ruinen zijn veen tussen Ruinen en Meppel met alle tienden, twee huizen te Ruinen, het land Gislo, de tienden te Anreep, een huis te Petthe (Pesse) en een huis te Buun. Hij deed dit om de monniken die daar onder de regel van St Benedictus wilden leven, een beter bestaan te geven. In feite dus een schenking aan het gestichte klooster te Ruinen. Getuigen waren o.a. de vrije mannen Hugo, Walter, Rudolf, Godfried en Diederik. De leken Albero, Gerard, Egbert, Werenbold, Everard, Steven, Sieger, Walter en de voornoemde Otto van Ruinen. Verder Wiecher, Herman, Benso, Rodolf, Tidico, Rudericus, Benneco, Alferdus en zijn broer Leferdus, Wazo, Godschalk, Frederik van Coevorden, Arnoldus, de zoon van de bovenvermelde Otto, Anneco. Heppo en vele anderen.

De voorouders van Otto van Ruinen zijn tot op heden niet rechtstreeks te traceren. Ruinen, de Oldehof, was omstreeks 1100 een leengoed van de bisschop van Utrecht, die behalve de kerkelijke macht ook de wereldlijke macht bezat, verkregen op 21 mei 1040 en vermeld in een oorkonde van koning Hendrik III. Koning Hendrik III was eigenaar van alle gronden in Drenthe behalve die van de boermarken in Drenthe, de grond die de Drentse eigenerfde boeren in gebruik hadden ten tijde van Karel de Grote. Deze Karel had namelijk bepaald, na de onderwerping van de Drenten omstreeks 805, dat alle niet bebouwde en bij de boeren niet in bewerking zijnde grond van de koning was. De Drenten waren het hier uiteraard niet mee eens, maar moesten dit onder dwang aanvaarden. Karel gaf delen van zijn grond uit aan getrouwen uit zijn omgeving om dit namens hem te beheren en hij vaardigde een landgoederenbesluit uit, waarbij ridders uit zijn leger een stuk grond kregen waarop zij een landgoed moesten aanleggen, waarop vee moest worden gehouden en produkten moesten worden verbouwd ter voorziening van voedsel voor zijn hoven en zijn leger. Deze landgoederen werden voornamelijk aangelegd op strategische punten en langs hoofdroutes in zijn rijk. In oorkonden van mei 1040 worden enkele in Drenthe met name genoemd, zoals Uffelte, Wittelte, Pithlo, Eyen (Een) en Lintherunge (Lenverding of Lemferding bij Eelde). In latere oorkonden komen de namen van meer leengoederen voor waarop zich ook een versterkt huis bevindt en een kapel, zodat mag worden aangenomen dat ook die hebben behoord tot de vroegste landgoederen. Ruinen behoort daar ook toe. De ridders/leenmannen waren telgen uit adellijke geslachten uit zuidelijker streken.
Ook de voorouders van Otto van Ruinen stammen af van Westfaalse graven die destijds ten tijde van Karel de Grote de macht uitoefenden. Van de oudst bekende heren van Norch (Eyen), Eelde, Peize, Groningen, Coevorden, Steenwijk en Kuinre zijn de voorouders getraceerd. Nazaten van Otto van Ruinen zijn hiermee verwant, maar ook de voorouders van Otto zullen die verwantschap hebben, gezien de roepnamen in de familie. Vermoedelijk loopt ook deze lijn via Zutphen/Gelre naar de streken langs de Rijn.
Het wapenschild van de heer van Ruinen heeft 3 rozen, dezelfde als het wapen van Gelre.
Zie ook: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Ruinen, geboren omstreeks 1120 in Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.
2 [waarschijnlijk] NN van Ruinen, geboren omstreeks 1120. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.
3 [waarschijnlijk] NN van Ruinen, geboren omstreeks 1120. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1 Beatrix van Limburg is geboren omstreeks 1110, dochter van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3). Beatrix is overleden na 12-07-1164, minstens 54 jaar oud. Beatrix trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1135 met Rupert I van Laurenburg, ten hoogste 30 jaar oud. Rupert is geboren omstreeks 1105, zoon van Dudo van Laurenburg en Irmgardis van Arnstein.
Notitie bij Rupert: Graaf van Nassau. Bouwt in 1120 het slot Nassau.
Kind van Beatrix en Rupert:
1 Walram I van Laurenburg, geboren in 1146. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.2 Adelheid van Limburg, dochter van Walram II hertog van Limburg en [misschien] Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3). Adelheid trouwde met Ekbert I van Tecklenburg. Ekbert is geboren omstreeks 1115. Ekbert is overleden omstreeks 1150, ongeveer 35 jaar oud. Ekbert is weduwnaar van Adelheid van Gelre (geb. ±1125), zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3 Hendrik II van Limburg is geboren in 1110, zoon van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3). Hendrik is overleden op 19-08-1167, 56 of 57 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rolduc.
Notitie bij Hendrik: http://www.kareldegrote.nl/Reeks170_Hermans.html
Hendrik II van Limburg, geb. 1110, graaf van Limburg (titulair hertog vanaf 1155), overl. 1167 in Rome aan de pest , tr. 1136 Mathilde I. van Saffenberg in Burg Rode, geb. ca. 1113, overl. 2 januari 1145, dochter van Adalbert van Saffenberg.
Was hertog van Limburg van 1139-1167 en markgraaf van Arlon van 1151-1167.
Was voogd van Kloosterrade.
Hendrik:
(1) trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1136 met Mathilde van Saffenberg, ongeveer 23 jaar oud. Mathilde is geboren omstreeks 1113, dochter van Adalbert van Saffenberg. Mathilde is overleden op 02-01-1145, ongeveer 32 jaar oud. Zij is begraven in Abdij Rolduc.
Notitie bij Mathilde: Erfdochter van het land van Roode.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1150 met Laurette van Elzas.
Notitie bij Laurette: Ook vermeld als Laurette van Vlaanderen.
Laurette bleef kinderloos.
Kinderen van Hendrik en Mathilde:
1 Margaretha van Limburg, geboren omstreeks 1138. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.
2 Hendrik III graaf van Limburg, geboren in 1144. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.5 Gerard van Wassenberg is geboren omstreeks 1115, zoon van Walram II hertog van Limburg en Judith (Jutta) van Wassenberg van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3). Gerard is overleden in 1156, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Gerard: http://resources.huygens.knaw.nl/retrofiles/obnb/Kloosterrade.pdf
Vermeld in een oorkonde van 28 juli 1148 waarin "<Hendrik II, bisschop van Luik, bevestigt de verkoop door Reinbert van Mülfort van zijn goed te Curlo en te Hetzenrath, aan de abdij Kloosterrade voor 166 mark, waarover Gerard van Wassenberg pretendeerde leenrecht te hebben, maar waarvan hij samen met zijn echtgenote Elisabeth en zijn zoon Gerard in ruil voor vijftien mark en de voogdij afstand heeft gedaan ten gunste van de abdij.>
Gerard trouwde met Elisabeth van Kleef. Elisabeth is overleden na 1157.
Notitie bij Elisabeth: 1257 oktober 14 archief abdij Kloosterrade.
Elisabeth, vrouwe van Sprimont, gewezen gravin van Kleef en weduwe van Gerard, heer van Wassenberg, schenkt haar tiend te Cartils in de parochie Gulpen aan de abdij Kloosterrade ten behoeve van een jaargetijde voor haar echtgenoot, haar zoon Gerard en haar zelf.
Deze oorkonde moet 100 jaar eerder worden gedateerd.
Kind van Gerard en Elisabeth:
1 Gerard van Wassenberg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.5.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.4.2 Gerard van Dalen van Henegouwen is geboren omstreeks 1109, zoon van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.4). Gerard trouwde met Hedwich van Ravensberg.
Kind van Gerard en Hedwich:
1 Hendrik graaf van Dalen [1.2.1.2.2.1.1.1.4.2.1].
Notitie bij Hendrik: Vermeld in een oorkonde uit het jaar 1188, waarin een lijst van bezittingen van de graaf van Dalen.
1.2.1.2.2.1.1.1.4.3 Jolanda van Henegouwen is geboren omstreeks 1110, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.4). Jolanda trouwde met Gerard van Crequi.
1.2.1.2.2.1.1.1.4.4 Gertrudis van Henegouwen is geboren omstreeks 1112, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.4). Gertrudis trouwde met Roger van Toeni.
1.2.1.2.2.1.1.1.4.5 Richildis van Henegouwen is geboren omstreeks 1115, dochter van Boudewijn III van Henegouwen en Jolanda van Dalen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.4). Richildis trouwde met Everhard van Doornik.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1 Aleidis van Cuijk, dochter van Hendrik I van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1) en Alveradis van Hochstaden. Aleidis trouwde met Arnold II van Rode (Rousch). Arnold is een zoon van Arnold I van Rode (Rousch) en Heilwich van Walbeck.
Kind van Aleidis en Arnold:
1 Heilwich van Rode (Rousch), geboren omstreeks 1122. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3 Herman II van Malsen van Cuijk is geboren omstreeks 1100, zoon van Hendrik I van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1) en Alveradis van Hochstaden. Herman is overleden omstreeks 1168, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Herman: Heer van Cuijk en Grave;
Stadsgraaf van Utrecht (zie ’De heren van Kuijc 1096-1400, door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: ’Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn’).

Uit wikipedia:
Floris de Zwarte van Holland kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1130 met [misschien] NN van Namen.
Notitie bij het huwelijk van Herman en NN: Zie “De heren van Kuijc 1096-1400, door dr J.A. Coldeweij, blz. 30: “Een huwelijk van Herman is in geen enkele bron terug te vinden. Om de identiteit van zijn vrouw vast te stellen, moet men, bij gebrek aan bronnen, andere wegen bewandelen. In verband met het feit dat Herman van Kuijc aan een jongere (tweede?) zoon de naam Albert gaf, heeft Hardenberg gedacht aan een huwelijk met een dochter van Albert van Chiny. Tot dusver ondernomen onderzoek laat zien dat er bloedverwantschap bestaat met leden van het geslacht van de graven van Henegouwen, die met het huis Namen verwant waren. Daar komt nog bij dat de naam Albert zowel bij de graven van Namen als bij met hen verwante geslachten zoals Laroche, Durbuy en Chiny, manifest zijn.”
Kinderen van Herman en NN:
1 Hendrik III van Kuijc, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.
2 Albert van Cuijk. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2.
3 Adelheid van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.3]. Adelheid is overleden na 1200.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4 Godfried I van Cuijk is geboren omstreeks 1102, zoon van Hendrik I van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1) en Alveradis van Hochstaden. Godfried is overleden in 1167, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3758&tree=GM01
Graaf van Cuijk; Bruggraaf van Utrecht; vanaf 1130 Graaf van Arnsberg;
Hendrik weigert (als oudste mannelijke familielid) zijn toestemming voor het huwelijk van zijn nicht met Floris "de Zwarte", broer van de graaf van Holland. Hij wordt daarin gesteund door Godfried en hun oom Andreas, bisschop van Utrecht. Floris verzamelt een legermacht en valt het bisdom Utrecht binnen en plundert de Cuijckse bezittingen. De Utrechtse ministerialen wilden de bisschop niet verdedigen, of durfden het niet omdat Floris een neef van de keizer was. Nadat Floris het kasteel Lexmond heeft verwoest, ziet Andreas zich genoodzaakt om te vluchten. Floris vestigt zich in de stad Utrecht. Hij vordert de huizen en gronden van het kapittel van de Mariakerk, om daar zijn kamp te maken. Dit tot woede van de bisschop van Mainz, die klaagt dat de Hollanders van het kapittel "een bordeel en een paardenstal" hebben gemaakt. Herman en Godfried verzamelen een leger en trekken in 1133 naar Utrecht. Toevallig komen ze Floris tegen als hij vlak buiten de stad, bij Abstede, aan het jagen is. Na een kort gevecht probeert hij te vluchten maar zijn paard struikelt en hij wordt gedood. Graaf Dirk van Holland verwoest daarna het land van Cuijck, sloopt het kasteel van Herman en verdrijft hem uit zijn gebied. Ook keizer Lotharius kan de dood van zijn neef niet ongewroken laten, hij valt Arnsberg binnen en verdrijft Godfried.
In 1136 stellen twaalf edelen zich borg voor de broers van Cuijck en wordt hun straf verzacht. Hun leengoederen krijgen ze niet terug maar ze mogen wel weer op hun eigen bezittingen wonen. In die tijd bouwt Herman een kasteel aan de Maas. Bij dit kasteel zal later het stadje Grave ontstaan. In 1137 overlijdt Lothar en zijn opvolger Koenraad III herstelt Andreas van Cuijck als bisschop van Utrecht. Door de bemiddeling van Andreas wordt de vrede tussen Dirk en Herman ook weer hersteld. Wel moet Herman Dirk voortaan als zijn heer erkennen. Ook moet Herman rijke schenkingen doen aan de abdij van Mariënweerd bij Beesd, die hij in 1129 samen met zijn moeder Alvaradis heeft gesticht. De kloosterlingen zullen iedere dag voor het zielenheil van Floris de Zwarte bidden. Om de vrede definitief te bezegelen trouwden de kinderen van Dirk en Godfried, Otto van Holland en Alveradis van Cuijck, met elkaar. Godfried maakt carrière aan het hof, eerst onder Koenraad III en daarna onder Frederik Barbarossa. Hij vergezelt deze keizers onder andere op reizen naar Italië’.
Overige vermeldingen:
"stiftet 1129 mit Mutter und Bruder das Kloster Marienweerd, war bischöflicher Feldherr und bekriegte die Grafen von Holland, er erschlug 1133 den Grafen Florenz v. Holland und wurde daher zeitweise gebannt, Erbauer der Burg Altena."

Uit wikipedia:
Floris de Zwarte van Holland kwam in conflict met de familie van Cuijk toen zijn huwelijksaanzoek aan een van de dochters van de familie werd afgewezen. Floris viel bisschop Andries van Cuijk aan en bezette de stad Utrecht. Herman en Godfried van Cuijk trokken met een leger naar Utrecht. Zij verrasten Floris toen die buiten de stad aan het jagen was en doodden hem.
Godfried:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1128 met Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl, ongeveer 25 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1103, dochter van Friederich van Arnsberg van Werl en Adelheid van Limburg. Ida is overleden na 1154, minstens 51 jaar oud. Ida is weduwe van Godfried II graaf van Kappenberg (±1097-1127), met wie zij trouwde omstreeks 1120.
Notitie bij Ida: Ook vermeld als Ida van Arnsberg.
(2) trouwde met Heilwig van Rhenen. Heilwig is geboren omstreeks 1118, dochter van Godfried van Aerschot en Sophia van Bemmel. Heilwig is overleden na 1164, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Heilwig: Verkrijgt Bemmel (bij Nijmegen) en Wormsbach (bij Andernaken), sterft na 1164
Kinderen van Godfried en Ida:
1 Ida van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.1].
Notitie bij Ida: Abdis van Sticht Herford.
2 Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg, geboren omstreeks 1130. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.
3 Friedrich van Cuijk, geboren in 1132. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.
4 Alveradis van Malsen van Cuijck, geboren omstreeks 1150. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.1 Robert van Bentheim is geboren in 1126, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1). Robert is overleden in 1190, 63 of 64 jaar oud.
Notitie bij Robert: Buitenechtelijke zoon van Dirk (Dietrich) VI, als legitieme zoon opgevoed.
Zijn beide zonen zijn gesneuveld in 1227, slag bij Ane.
Kinderen van Robert uit onbekende relatie:
1 Florens van Bentheim [1.2.2.1.3.4.1.1.1.1.1]. Florens is overleden in 1227.
2 Florin van Bentheim [1.2.2.1.3.4.1.1.1.1.2]. Florin is overleden in 1227.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2 Floris III van Holland is geboren omstreeks 1140, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1) en Sophia von Salm von Rieneck. Floris is overleden op 01-08-1190 in Antiochia, ongeveer 50 jaar oud. Hij is begraven in Tyrus in de Petruskerk naast keizer Frederik Barbarossa.
Notitie bij Floris: Graaf van Holland; vermeld tussen de jaren 1157 en 1190.
Vanaf 1165 gezamenlijk met de bisschop van Utrecht uitvoerder van de grafelijke rechten in Westerlauwers Friesland.
Was een trouw bondgenoot van keizer Frederik Barbarossa.
In 1158, 1176 en 1178 streed hij met hem in Italië. Dat leverde hem de status van Rijksvorst op.
Hij was voortdurend in strijd met de West Friezen. De West Friezen verwoestten tot twee keer toe Alkmaar en Floris op zijn beurt verwoeste Schagen, Winkel en Niedorp. Toen Floris in 1184 Texel veroverde, gaven de West Friezen hun strijd op. De West Friezen werden verplicht om 4000 zilveren marken te betalen.
In 1165 kwam Floris al in conflict met de bisschop van Utrecht over de aanleg van een dam in de Oude Rijn bij Zwammer, de Zwammerdam. Ook maakte de bisschop aanspraken over de heerschappij over de inkomsten uit West Friesland. Keizer Frederik I van Hohenstaufen besliste dat de inkomsten tussen graaf en bisschop gelijkelijk moesten worden verdeeld. Floris stelde ook een tol in bij Geervliet, gericht op de scheepvaart tussen Vlaanderen en de Rijn. De graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas, wist Filips van Hollant te bewegen die weer op te heffen, doch in 1166 stelde hij die weer in. Filips van Vlaanderen kwam daarop met een leger naar het noorden en nam Filips van Hollant gevangen. In het daarop volgende verdrag van Brugge moest Filips van Hollant de tol opheffen en erkennen dat de heerschappij over Zeeland aan Vlaanderen toebehoorde.
Floris trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 28-09-1162 met Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden op 11-01-1208.
Kinderen van Floris en Adelheid:
1 Margaretha van Holland, geboren omstreeks 1161. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.1.
2 Dirk VII van Holland, geboren in 1163. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.
3 Willem I van Holland, geboren omstreeks 1166. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3.
4 Hendrik van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.4], geboren omstreeks 1165.
5 Adelheid van Holland, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.5.
6 Floris van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.6]. Floris is overleden op 30-11-1210 in Utrecht.
Notitie bij Floris: Proost van Utrecht
7 Agnes van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.7]. Agnes is overleden in 1228.
Notitie bij Agnes: Abdis in Rijnsburg
8 Boudewijn van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.8].
9 Sophia van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.9].
10 Elisabeth van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.10].
11 Mechtild van Holland. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.4 Otto van Holland van Bentheim is geboren omstreeks 1142, zoon van Dirk VI van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1) en Sophia von Salm von Rieneck. Otto is overleden omstreeks 1209, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Otto: Zie: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I3900&tree=GM01
Hij verkrijgt in 1150 als erfgenaam van zijn grootmoeder Bentheim, na de dood van zijn grootvader Otto. Zijn grootmoeder Gertrudis is voogdes tot hij meerderjarig is.
Hij wordt vermeld 1166-1208.
Hij begeleidt zijn moeder op haar (tweede) reis naar het Heilige Land in 1173.
Neemt deel aan de vijfde Italië-tocht van keizer Frederik Barbarossa en treedt op 29-07-1176 in Pavia als getuige op wanneer deze de rechten van de stad Cremona vernieuwd.
Hij is (wederom met zijn broer graaf Floris III van Holland) getuige aan het keizerhof te Mainz op 23 en 27-05-1182. Hij voert oorlogen tegen de burggraven van Coevorden die de lucratieve steenhandel over de Vecht verstoren. In 1187 wordt hij burggraaf van Coevorden. In 1189 neemt hij deel aan de Derde Kruistocht, onder leiding van keizer Friedrich I Barbarossa.
Op 20-10-1195 is hij in Mainz getuige wanneer zijn neef Dirk VII van keizer Hendrik VI de tol van Geervliet ontvangt. In 1196 moet hij Coevorden met Drenthe weer afstaan.
In 1207 ondersteunt hij verklaringen die aan de Engelse koning worden afgegeven dat het huwelijk van Ada van Holland (dochter van Dirk VII) met Lodewijk II van Loon wettig is.

http://www.kasteel-bentheim.nl/index.php/geschiedenis/De+opkomst+van+de+graven+van+Bentheim?MttgSession=277894e5dc90771b04cb15a9b26a4bb9
De opkomst van de graven van Bentheim.
Het vorstenhuis Bentheim bestaat uit twee uit het Münsterland stammende lijnen - de "Fürsten zu Bentheim und Steinfurt", de eigenaren van het kasteel Bentheim, en de "Fürsten zu Bentheim-Tecklenburg" die hun residentie in Rheda hadden.
ca. 1100 tot 1533
1050 Eerste vermelding van een plaats met de naam "Binithem" in de belastingregisters van de abdei Werden (nu een stadsdeel van Essen).
1116 Keizer Lothar III verovert kasteel Bentheim en geeft het aan zijn zwager Otto von Salm-Rhieneck
1146 Na de vete met de Bisschop van Utrecht komt het kasteel in handen van graaf Diederik VI van Holland.
rond 1160 Bouw van de kasteelmuren, de toren van de Katharinenkerk en de kruittoren.
1394 Bernhard, de laatste graaf van Bentheim uit het geslacht Holland, sticht klooster Frenswegen. Na zijn dood gaan het kasteel en het graafschap over aan het geslacht van de heren van Güterswyk.
1487 Het "eeuwigdurende erfverdrag" leidt tot het samengaan van de graafschappen Bentheim en Steinfurt.

Van een graafschap Bentheim binnen de huidige gebiedsgrenzen kan in deze vroege periode nog niet worden gesproken. Waarschijnlijk reikte de invloed van het kasteel niet veel verder dan de rechtspraak in Schüttorf en de omliggende dorpen langs het stroomdal van de Vecht. Het landschap bestond toen hoofdzakelijk nog uit uitgestrekte heidevelden en ondoordringbare moerassen, en er woonden nauwelijks mensen.
De kerkelijke organisatie van het graafschap Bentheim in de middeleeuwen verdeelde het territorium in twee helften. Het noordwestelijke deel van de zogenaamde ’Niedergrafschaft’ besloeg Neuenhaus, Veldhausen, Emlichheim en Uelsen en stond onder het gezag van het bisdom Utrecht. De zgn. ’Obergrafschaft’ waartoe Bentheim, Schüttorf en Nordhorn behoorden, maakten deel uit van het Bisdom Münster.
Rond de overgang van de 11e naar de 12e eeuw schijnen de kasteelheren van Bentheim samen met de bisschop Burchard von Münster trouwe aanhangers te zijn geweest van de uit Salische dynastiek stammende keizer Hendrik V. De geplande invoering van een algemene keizerlijke rijksbelasting zorgde voor oproer bij de Westfaalse en Saksische adellijken. Er brak een oorlog uit tegen Hendrik V. Tijdens deze oorlog slaagden de opstandelingen onder aanvoering van graaf Friedrich von Arnsberg en de hertog van Saksen en de latere keizer Lothar von Süpplinburg er in 1115 in, met de slag bij Welfesholze in de oostelijke Harz van de keizerlijke troepen te winnen. Daarna vernietigden ze alle met de keizer sympathiserende kastelen vanaf de Harz tot in Noordwest-Duitsland, zelfs de Domburg van Münster.
In het jaar 1116 nam Hertog Lothar von Süpplinburg kasteel Bentheim in en brandschatte het. Waarschijnlijk vond hierbij de laatste van de Northeimse graven, Otto de Jongere, de dood. De verwoeste burcht werd al snel weer opgebouwd en kwam in het bezit van Lothars zwager, Otto von Salm-Rieneck.
In 1146 ontstond er een gewapend conflict tussen Otto von Rieneck en de bisschop van Utrecht over eigendomsrechten in Twente. Gedurende deze onenigheid kwam het tot een veldslag, Otto werd met zijn ridders bij Ootmarsum verslagen en als gevangene naar Utrecht gebracht. Na korte tijd kwam hij weer vrij, maar hij moest accepteren dat zijn kasteel tot aan 1190 in leen aan het bisdom van Utrecht werd gegeven.
Het hoofdgebouw van het kasteel en kapel eiste de bisschop voor zichzelf op. Twee jaar later raakte Otto opnieuw verstrikt in conflicten, ditmaal vanwege zijn bezittingen aan de Middenrijn. Hierbij werd zijn enige zoon en erfgenaam als gevangene door Hermann von Staleck vermoord. Via de erfenis van Otto’s dochter, Sophie von Rhieneck, kwam het kasteel en heerlijkheid Bentheim in het bezit van de graven van Holland. De zijlijn van dit geslacht vernoemde zich voortaan naar het kasteel Bentheim.
Rond 1200 nam het territorium van de heren van Bentheim in omvang toe. Het grondgebied dat voorheen hoofdzakelijk uit het kasteel zelf en een hoeve in Schüttorf bestond, werd nu door de aankoop van het Gogericht Uelsen en het gebied van het tegenwoordige graafschap aanzienlijk uitgebreid. Daarmee was de basis gelegd voor de vorming van een aaneengesloten territorium.
In de 12e en 13e eeuw probeerden de graven van Bentheim herhaaldelijk door het kopen van drost-ambten in Twente en Drenthe en het burggraafschap van Coevorden hun territorium in het aangrenzende Nederlandse gebied te vergroten. De territoriale uitbreidingen in de bisdommen Münster en Osnabrück hadden minder succes. Gedurende een korte tijd zagen de heren Bentheim hun macht duidelijk toenemen toen ze in de tweede helft van de 13e eeuw het graafschap Tecklenburg erfden. Maar deze erfenis werd al snel weer verdeeld, wat de positie van de Bentheims in het noorden van Westfalen weer verzwakte. Ook hun invloed in de Nederlanden werd rond 1300 sterk teruggedrongen.
Het is niet eenvoudig het territorium van de Bentheimers in de 12e en 13e eeuw te definiëren. In deze tijd was men nog maar net begonnen de eigen territoriale grenzen af te bakenen. Weliswaar maakten de heren van Bentheim in deze periode aanspraak op de titel van graaf, maar deze was vermoedelijk uitsluitend afgeleid van hun herkomst uit het geslacht Holland. Pas in de 14e eeuw kon het grondgebied van Bentheim rechtmatig ’graafschap van het Heilige Roomse Rijk’ worden genoemd. Vanaf nu werden ter beveiliging van het gebied verschillende kastelen en steden (Neuenhaus en Nordhorn) gesticht en structureel vergroot. Rond 1400 waren de grenzen van het grondgebied min of meer afgebakend. Deze zijn tot op vandaag vrijwel gelijk gebleven.
Tegen het einde van de 14e eeuw stierven de graven van Bentheim van de Hollandse tak uit. De erfenis ging aan een neef, Everwyn von Güterswyk. De heren von Güterswyk hadden hun stamslot aan de rechteroever van de Nederrijn bij Dinslaken. In 1420 vergrootten zij het bezit van Bentheim nog eens door een huwelijk met het adellijke huis Steinfurt, dat vanaf dat moment met huis Bentheim was verbonden. In 1486 werd graaf Everwin II door keizer Friedrich III met Bentheim beleend. Daarmee was het graafschap voor het eerst als een rijksleen erkend.
Otto trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1165 in ’s Gravenhage met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4 voor persoonsgegevens van Alveradis.
Kinderen van Otto en Alveradis:
1 Egbert van Bentheim [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.1]. Egbert is overleden omstreeks 1210.
Notitie bij overlijden van Egbert: Vermoord.
2 Otto van Bentheim [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.2]. Otto is overleden in 1217.
Notitie bij Otto: Bisschop van Münster
3 Agniese van Bentheim, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.4.
4 Boudewijn van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.
5 Marina van Bentheim, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.
6 Gertrud van Bentheim [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.7], geboren in 1182. Gertrud is overleden in 1240, 57 of 58 jaar oud.
Notitie bij Gertrud: Kanunnikes van Freckenhorst en in 1219 abdis van Metelen.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1 Margaretha van Gelre, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1) en Agnes van Arnstein. Margaretha is overleden omstreeks 1195. Margaretha trouwde met Engelbert van Berg. Engelbert is geboren omstreeks 1140, zoon van Adolf IV van Berg-Altena en Irmgard von Wasserburg. Engelbert is overleden in 06-1189, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Engelbert: Was graaf von Berg van 1160 tot 1189.
Tijdens de derde kruistocht bij Brandis aan de Donau omgekomen.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/engelbert_1_graf_von_berg_+_1189.html
Engelbert I. stritt jahrelang mit seinem Bruder Eberhard, teilte 1161 endgültig und behielt Berg, nicht jedoch die wesentlichen Vogteien. Er profilierte sich bald als bedeutender Territorialfürst, erwarb viele Lehen der Erzbischöfe von Köln und der Landgrafen von Thüringen, wie Eberfeld, Windeck und Düsseldorf. Er erwarb Grafenrechte im Keldachgau und in der Schwelm, führte viele typische Fehden mit anderen westfälischen Grafen und den geistlichen Gewalten, besonders mit den Erzbischöfen von Köln, mit Kleve, Saffenberg und Cuyk-Arnsberg. Er war wie die Brüder eine treue STAUFER-Stütze und nahm an etlichen Italienfeldzügen und Reichstagen teil. Er kam schon in der Anfangsphase des 3. Kreuzzuges bei Brandis an der Donau um.
Kinderen van Margaretha en Engelbert:
1 Adolf VI van Berg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.
2 Engelbert van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.2], geboren in 1185. Engelbert is overleden op 07-11-1225, 39 of 40 jaar oud (oorzaak: vermoord).
Notitie bij Engelbert: Aartsbisschop van Keulen tussen 1216 en 1225.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2 Agnes van Gelre is geboren omstreeks 1135, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1) en Agnes van Arnstein. Agnes is overleden omstreeks 1185, ongeveer 50 jaar oud. Agnes trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1166 met Heinrich van Namen en Luxemburg, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Agnes en Heinrich: Wordt in 1172 om onbekende redenen door haar man Heinrich verstoten.
Heinrich is geboren in 1113. Heinrich is overleden op 14-08-1196, 82 of 83 jaar oud.
Notitie bij Heinrich: Hendrik II de Blinde van Namen had geen hoop meer om bij zijn eerste vrouw kinderen te verwekken en beschikte in het jaar 1168 over al zijn bezittingen, met voorbehoud van vruchtgebruik, ten behoeve van zijn neef Boudewijn, zoon van Boudewijn IV graaf van Henegouwen en kleinzoon van Jolanda, dochter van Gerard, graaf van Gelre.
Kind van Agnes en Heinrich:
1 Ermensendis van Namen en Luxemburg, geboren in 1185. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.3 Gerard III van Gelre is geboren omstreeks 1140, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1) en Agnes van Arnstein. Gerard is overleden in 1181, ongeveer 41 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als getuige in oorkonden samen met zijn vader. Zie aldaar.
Sloet 334; 1172; andere getuigen o.a. Diederik van Altena, IJsbrand van Haarlem, Constantijn van Berg, Otto junior van Malbergen, Floris van Voorne, dienstmannen Egbert van Amstel en zijn zoon Hendrik, Hendrik van de A, Ilias zoon van Godfried, Roderik van Deventer, Bertram van Deventer, Hathemarus van Lintelo, Benneke de Wald en zijn twee zoons Randolf en Rudolf, Gerard van Linschoten en zijn broer Jacobus, IJsbrand van Lente en anderen.
Sloet 344; 1177; Graaf Gerard, zoon van Hendrik graaf van Gelre, belooft, met toestemming en onder zegel van zijn vader, de ingezetenen van Utrecht te zullen bevrijden van de beden te Rijswijk, en maakt bepalingen op het voorbijvaren van de lichterschepen aldaar. Getuigen o.a. Johannes van Salland, Jacobus van Arnhem, Bernard van Ormete, Gosewijn van Berentrothe.
Sloet 347; 1178; Gerard graaf van Gelre neemt deel aan het verbond tussen de bisschoppen van Keulen en Halberstad tegen Hendrik, hertog van Saksen.
Wordt door zijn vader aangesteld als graaf van de Veluwe.
Sloet 351; tussen 1178 en 1188; Oorlog tussen de graaf van Gelre en de bisschop van Utrecht (Boudewijn, broer van de graaf van Holland) over de leenverheffing van de Veluwe.
Hij sterft even voor zijn vader, waarvan hij in 1178 de titel van graaf van Gelre heeft overgenomen.
Gerard trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1181 met Ida van Boeljon. Ida is een dochter van Mattheus van Boeljon.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1145, dochter van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1) en Agnes van Arnstein. Adelheid is overleden omstreeks 1200, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Adelheid: Vermeld in 1179. Verkoopt met haar man goederen aan het domkapittel te Würtzburg.
Komt ook voor als Maria.
Adelheid trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Gerard I van Looz (Loon), ongeveer 20 jaar oud. Gerard is geboren in 1140, zoon van Lodewijk I graaf van Looz (Loon) en Agnes van Metz. Gerard is overleden in 1196, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Gerard: 1190 Rijksdag te Schwäbisch Hall; Gerard I, graaf van Loon, noemt zich leenman van de bisschop van Luik.
Kinderen van Adelheid en Gerard:
1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon), geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.1.
2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1162. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.
3 Arnold III graaf van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.3], geboren omstreeks 1163.
Notitie bij Arnold: Werd na het kinderloos overlijden van zijn broer Lodewijk graaf van Loon 1218-1221.
Arnold bleef kinderloos.
4 Hendrik graaf van Duraz [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.4], geboren omstreeks 1164.
Notitie bij Hendrik: Werd proost van St Servaas te Maastricht en later graaf van Duraz.
Hendrik bleef kinderloos.
5 Theoderick van Looz en Rieneck [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.5], geboren omstreeks 1165. Theoderick is overleden na 1206, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Theoderick: Onderscheidde zich in de vierde kruistocht.
6 Imaina van Looz en Rieneck, geboren omstreeks 1167. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.6.
7 Mathilde van Looz en Rieneck [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.7], geboren omstreeks 1170. Mathilde is overleden na 1249, minstens 79 jaar oud.
Notitie bij Mathilde: Abdis van Münster-Bilsen.
8 Jolande van Looz en Rieneck. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.8.
9 Willem van Looz en Rieneck [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.9], geboren omstreeks 1170. Willem is overleden in 01-1206, ongeveer 36 jaar oud.
Notitie bij Willem: Legeraanvoerder bij zijn broer Diederik of Theoderik.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5 Otto I van Zutfen van Gelre is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik II (de jongere) van Zutphen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1) en Agnes van Arnstein. Otto is overleden op 22-10-1207, ongeveer 57 jaar oud. Hij is begraven in In het klooster Camp.
Notitie bij Otto: Wapenschild gele achtergrond met 3 Gelderse rozen. Waarschijnlijk ingevoerd na zijn terugkomst van een kruistocht. Zijn vader droeg een ander wapenschild met drie dwarsbalken en een kruis erboven.
Sloet 326; mei 1169; Otto graaf van Gelre is getuige in een oorkonde waarbij Philips I, aartsbisschop van Keulen, bepalingen vernieuwt omtrent de rechten van burggraven, voogden en ingezetenen van Keulen. (Toelichting: dat Otto in dat jaar al vermeld wordt als graaf wil niet zeggen dat zijn vader of oudere broer dan al zijn overleden. Er zijn voorbeelden van soortgelijke vermeldingen in andere oorkonden. Kennelijk moet hier gelezen worden fungerend graaf of plaatsvervangend graaf voor dat moment. Maar het komt ook voor dat we dan te maken hebben met een vals document, waarvan hier sprake is. Zie Sloet 361.)
Werd benoemd tot proost en diaken van het Sticht Xanten.
Vermeld in een oorkonde van 10 september 1182 als graaf van Gelre.(Sloet 361)
Vermeld als getuige in 1184, 1185,
1187-1188 Oorlog tussen graaf Otto en Boudewijn, bisschop van Utrecht, over de Veluwe.
Ging in 1188 ter kruisvaart met keizer Frederik I.
Vermeld in een oorkonde van 1190 waarin hij de rechten regelt van de Stad Zutfen. Tevens een opsomming van de personen die hem de eed hebben gezworen. Hierbij Hendrik graaf van Kuyc, Hendrik graaf van Dalen, graaf van Kessel, Johannes van Ahaus, Ludolf van Steenvoorde, Hendrik van Borculo, Gerard graaf van Loon, Gijsbert van Bronkhorst en zijn broer, Willem graaf van Goie en zijn broer, Wolter Speirink, Otto van Buren, Richolt van Uthen, Werner van Herchen, Pelgrim van Kamphelde, van Batenborg Dirk en zijn broer. Verder dienstmannen o.a. Nicolaas van Voorst, Jacobus van Arnhem, Pelgrim van Horst, Ludolf en Gerard van Stralen,Steven van Smithuis,
Otto trouwde met Richardis van Scheyern Wittelsbach. Richardis is geboren omstreeks 1156. Richardis is overleden op 02-09-1191, ongeveer 35 jaar oud. Zij is begraven op 17-09-1191 in Roermond, Munsterkerk.
Kinderen van Otto en Richardis:
1 Lodewicus van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.1].
Notitie bij Lodewicus: Domproost van Utrecht; vermeld 1204-1209
2 Mechteld van Gelre. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.2.
3 Otto van Gelre [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.3], geboren omstreeks 1175.
Notitie bij Otto: 1207 (Zutphanie)
Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt - in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers Otto, proost in Xancten, en Lodewicus op - aan de kerk van St. Walburg in Zutphania een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphania, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de "fratres" daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
4 Adelheid van Gelre, geboren omstreeks 1178. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.
5 Gerhardus V (IV) van Gelre, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1 Sophie van Mullenark, dochter van Gerard I van Mullenark van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3) en NN van Mullenark. Sophie trouwde met Herman V van Saffenberg. Herman is overleden in 1172.
Notitie bij Herman: Vermeld tussen 1140 en 1172.
Kinderen van Sophie en Herman:
1 Agatha van Saffenberg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1.
2 NN van Saffenberg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1 Arnoldus van Ruinen is geboren omstreeks 1120 in Ruinen, zoon van Otto van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1). Arnoldus is overleden na 1141, minstens 21 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: Vermeld als zoon en erfgenaam van Otto in een oorkonde van 1141. Zie bij Otto.
Kind van Arnoldus uit onbekende relatie:
1 Otto II van Ruinen, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1120, dochter van [waarschijnlijk] Otto van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1).
Notitie bij NN: Vermoedelijk een nazaat Groenenberg, vanwege de voornamen Egbert en Menzo van haar kleinkinderen.
NN trouwde met [waarschijnlijk] Leffart van Wierum van Groningen. Leffart is geboren omstreeks 1110, zoon van Rudolf van Werl van Wierum en Sigardis? van NN. Leffart is overleden na 1178, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Leffart: Prefect van Groningen. (Naam Leffert oorspronkelijk Lyfrid)
Hij werd benoemd in 1144 door zijn broer Herbert nadat deze de prefectuur aan Egbert van Groenenberg had ontnomen. Deze Egbert was prefect van 1141 tot 1144 en was ook benoemd door bisschop Herbert, maar Egbert lag regelmatig met de Gelkingers in de stad Groningen overhoop.
Volgens MD Teenstra zouden de Groenbergers, na het verwerven van de wereldlijke macht door de bisschop van Utrecht in 1047 zijn aangesteld als leenmannen, maar hun beleid van bevoordeling van familieleden leidde tot groot ongenoegen onder de bevolking, wat in 1105 escaleerde in het ontstaan van de groepering van de Gelkingers, die de bisschop van Utrecht niet meer erkenden als wereldlijk machthebber van Groningen.
Komt voor in een oorkonde van 1177 en 1178 samen met zijn jongere broer Lambert van Peize, Schulte Johannes, Walter Radinc (van Vollenhove) en Arnold Wilde.
Na zijn overlijden worden 3 kleinzoons elk voor een derde beleend met de prefectuur. Deze, Rudolf, Menzo en Hecbert (Egbert), zijn van een dochter getrouwd met Godschalk van Sepperothe (beiden overleden voor hun vader resp.schoonvader).
Volgens M D Teenstra in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel is Leffart overleden in 1160 (1180?). Zijn kleinzonen waren Lefferd, Rudolf, Menso en Herbert.
Anne Post: Heeft vermoedelijk de (houten) borg Selwerd laten bouwen op de grond die hij als leenman in bezit had. Deze borg stond 3,5 kilometer ten zuidoosten van zijn geboortehuis op de wierde Wierum, toen behorend tot Frisia, waar de Hunze instroomt in het Reitdiep vroeger Koningsdiep.
Kind van NN en Leffart:
1 NN van Groningen van Wierum, geboren omstreeks 1135. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1120, dochter van [waarschijnlijk] Otto van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1). NN trouwde met [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg. Egbert is geboren omstreeks 1110, zoon van [waarschijnlijk] Werner? van Groenenberg.
Notitie bij Egbert: Egbert werd in 1143 afgezet door bisschop Herbert van Wierum, die daarna zijn broer Leffart tot prefect van Groningen benoemde.
Kind van NN en Egbert:
1 [waarschijnlijk] Barthold van Groenenberg, geboren omstreeks 1140. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1 Walram I van Laurenburg is geboren in 1146, zoon van Rupert I van Laurenburg en Beatrix van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1). Walram is overleden in 1198, 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Walram: Graaf van Laurenburg en Nassau
Walram trouwde met Kunigunde van NN.
Kind van Walram en Kunigunde:
1 Hendrik II van Nassau, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1 Margaretha van Limburg is geboren omstreeks 1138, dochter van Hendrik II van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3) en Mathilde van Saffenberg. Margaretha is overleden in 1172, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Hertogin van Leuven.
Margaretha trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1155 met Gotfried III graaf van Leuven, ongeveer 15 jaar oud. Gotfried is geboren omstreeks 1140, zoon van Godfried II van Leuven en von Lutgardis Sulzbach. Gotfried is overleden op 21-08-1190, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Gotfried: Uit Wikipedia: Godfried III, bijgenaamd de Moedige en de Hertog in de Wieg (ca. 1140 – 21 augustus 1190) was van 1142 tot aan zijn dood in 1190 landgraaf van Brabant, graaf van Leuven, markgraaf van Antwerpen en voogd van Gembloers, Nijvel en Affligem. Tevens was hij hertog van Neder-Lotharingen (als Godfried VII).
Vermeld in een oorlonde van 1173 archief abdij Kloosterrade; Godfried III, hertog van Lotharingen, en zijn zonen Hendrik en Adelbertschenken, samen met Hendrik III van Limburg, aan de abdij Kloosterrade het deel van de tienden te Lommersum, dat Kunisa, dochter van
Herman van Reifferscheid van hen in leen hield en ten gunste van de abdij heeft afgestaan.
Kinderen van Margaretha en Gotfried:
1 Hendrik I van Brabant, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.
2 Albert (Adelbert) van Leuven [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.2], geboren omstreeks 1160. Albert is overleden in 1192, ongeveer 32 jaar oud.
Notitie bij Albert: Bisschop van Luik vanaf 1191.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2 Hendrik III graaf van Limburg is geboren in 1144, zoon van Hendrik II van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3) en Mathilde van Saffenberg. Hendrik is overleden op 21-06-1221, 76 of 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Volgt in 1167 zijn vader op als hertog van Limburg.
Vermeld in een oorkonde van 1171 archief abdij Kloosterrade; Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, geeft toestemming voor de verkoop door Gunther Gunthersz. van een leengoed bij Kerkrade, dat deze van hem en zijn zuster Margaretha, hertogin van Leuven, in leen hield, aan de abdij Kloosterrade en schenkt zelf zes hoeven in het bos bij Reifferscheid met de bijbehorende rechten aan de abdij.
Vermeld in een oorkonde van 1173 archief abdij Kloosterrade; Godfried III, hertog van Lotharingen, en zijn zonen Hendrik en Adelbert schenken, samen met Hendrik III van Limburg, aan de abdij Kloosterrade het deel van de tienden te Lommersum, dat Kunisa, dochter van Herman van Reifferscheid van hen in leen hield en ten gunste van de abdij heeft afgestaan.
[1186 december 25 -] 1187 [december 24]
Hendrik III, hertog van Limburg en markgraaf van Aarlen, schenkt aan de abdij Floreffe de wagentol die hij van dat klooster hief te ’s-Hertogenrade en elders in zijn territoria.
1201 december 25 -] 1202 [december 24]
Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen, aan de abdij Kloosterrade.
Hendrik trouwde met Sophia van Saarbrücken. Sophia is een dochter van Simon I van Saarbrücken en Mathilde van Sponheim.
Kinderen van Hendrik en Sophia:
1 Isolda van Limburg, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.
2 Walram III hertog van Limburg, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.
3 Mathilde van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.3], geboren omstreeks 1165.
4 Jutta van Limburg, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.4.
5 Gerard van Wassenberg van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.5], geboren omstreeks 1177.
Notitie bij Gerard: 1221 [circa 28 juni] Kloosterrade;
Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aarlen, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittingen van het kapittel.
Mogelijk vermeld in het oorkondenboek van Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
6 Hendrik van Wassenberg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.6].
7 Adelheid van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.7].
8 Frederik van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.8].
9 Simon van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.9].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1 Heilwich van Rode (Rousch) is geboren omstreeks 1122, dochter van Arnold II van Rode (Rousch) en Aleidis van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1). Heilwich:
(1) trouwde met Koenraad II van Merheim (Merum). Koenraad is geboren omstreeks 1110, zoon van Herman van Merheim. Koenraad is overleden op 23-09-1142, ongeveer 32 jaar oud. Koenraad trouwde voorheen met Luitgardis van Rode.
(2) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1142 met Gijsbert I van Bronckhorst en Rekem.
Kind van Heilwich en Koenraad:
1 Alverade van Merheim (Merum), geboren omstreeks 1130. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1 Hendrik III van Kuijc is geboren omstreeks 1135, zoon van Herman II van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3) en NN van Namen. Hendrik is overleden in 1204, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: http://www.topluuk.nl/getperson.php?personID=I5081&tree=GM01
Heer van Cuyk; door huwelijk heer van Herpen, vermeld tussen 1157 en 1204; stadsgraaf van Utrecht; voogd van de St. Jan in Utrecht.
NL 1949 kol 287:
Heinricus comes de Cuich ( 1166, OB. Sticht I, no. 453. 22 Februari 1166) of wel Comes Traiectensis Hanricus de Cuik wordt in de jaren 1166-1204 herhaaldelijk vermeld: in 1172 (OB. Sticht I, no. 473, anno 1172, 18 juni-24 september) en 1177 .a. ook als Comes Traiectensis; in 1198 naam Henric van Kuik, graaf van Utrecht, deel aan de koningskeuze van de Welfen-Koning Otto IV en in 1200 verscheen hij met zijn zoon Albert aan het hof van de hertog van Braband te Leuven; eindelijk in 1204 (OB. Sticht II no. 567, anno 1204) vindt men hem voor het laatst als Henricus de Kuc in de oorkonden vermeld en niet zo heel lang daarna zal hij gestorven zijn.
Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1160 met Sophia van Rhenen, ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1140, dochter van Dirk van Rhenen en NN van Bierbeek. Sophia is overleden in 1191, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Sophia: Erfdochter van Herpen.
Vermeld in oorkonden tusse 1178 en 1203.
Kinderen van Hendrik en Sophia:
1 Liutgarde van Perk van Kuijc, geboren omstreeks 1162. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.1.
2 Albert van Kuijc, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2.
3 Alveradis van Kuijc, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.
4 Aleida van Kuijc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.4], geboren omstreeks 1165.
5 Andreas van Kuijc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.5], geboren omstreeks 1167.
6 Frederik van Kuijc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.6], geboren omstreeks 1170.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2 Albert van Cuijk, zoon van Herman II van Malsen van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3) en NN van Namen.
Notitie bij Albert: Burggraaf van Utrecht.
Albert trouwde met Hadewich van Merheim (Merum). Hadewich is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merheim en Aleydis van Horne. Hadewich is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud.
Kinderen van Albert en Hadewich:
1 Hendrik III van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2.1].
2 Willem van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2.2].
3 Dirk van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.2.3].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2 Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg is geboren omstreeks 1130, zoon van Godfried I van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4) en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl. Hendrik is overleden in 1195, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Arnsberg van 1167 tot 1185.
Hendrik trouwde met Ermengard von Freusburg.
Kind van Hendrik en Ermengard:
1 Godfried II van Arnsberg van Rietberg, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3 Friedrich van Cuijk is geboren in 1132, zoon van Godfried I van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4) en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl. Friedrich is overleden in 1164, 31 of 32 jaar oud.
Kinderen van Friedrich uit onbekende relatie:
1 Heinrich van Cuijk [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.1].
2 Judith van Cuijk, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4 Alveradis van Malsen van Cuijck is geboren omstreeks 1150, dochter van Godfried I van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4) en Jutta (van Arnsberg) (Ida) van Werl. Alveradis is overleden in 1230, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Alveradis: Ook vermeld als Alveradis van Arnsberg, erfdochter van Malsen.
Vrouwe van Malsen. Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Getrouwd BEF 1172
OTTO IV VAN BENTHEIM:
Geboren ABT 1135
Overleden ABT 1208
Beroep: Graaf van Bentheim (1150), Burggraaf van Coevorden, ook wel Otto I van Holland geheten.
Graaf/Burggraaf van Coevorden, vermeld vanaf 1166, verkrijgt als erfgenaam van zijn gtootmoeder Gertrud van Northeim het graafschap Bentheim] [zie Gens Nostra 1991, afstammingsreeks Karel de Grote, reeks 227, nr 13, 14 en 15].
Hij vergezelt zijn moeder op haar tweede kruistocht naar Jeruzalem in 1173 en is op 23 en 27 mei 1182 aan het hof van de Duitse Keizer te Mainz.
Hij neemt deel aan de derde kruistocht in 1189.
ALVERADIS VAN ARNSBERG:
Geboren ABT 1150
Overleden AFT 1205
Erfgename van Malsen.
Alveradis:
(1) trouwde, ongeveer 10 jaar oud, omstreeks 1160 met Hendrik IV van Kessel, ongeveer 15 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2 voor persoonsgegevens van Hendrik.
(2) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, in 1165 in ’s Gravenhage met Otto van Holland van Bentheim, ongeveer 23 jaar oud. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4 voor persoonsgegevens van Otto.
Kind van Alveradis en Hendrik:
1 Willem van Kessel. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.1.
Kinderen van Alveradis en Otto: zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.1 Margaretha van Holland is geboren omstreeks 1161, dochter van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Margaretha is overleden in 1203, ongeveer 42 jaar oud. Margaretha trouwde met Dirk IV graaf van Kleef.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2 Dirk VII van Holland is geboren in 1163, zoon van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Dirk is overleden op 04-11-1203 in Dordrecht, 39 of 40 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Omdat hij geen zonen had maakte hij Holland erfelijk voor vrouwen.
Hij kreeg onenigheid met zijn jongere broer Willem, die steun zocht bij de West Friezen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat Willem het bestuur kreeg over het graafschap Midden Friesland.
In 1202 kwam Dirk met een leger naar Brabant om Otto van Gelre bij te staan in een conflict met de hertog van Brabant. Op 7 september 1202 verwoeste Dirk het net gestichte ’s Hertogenbosch. Op de terugweg werd hij echter bij Heusden door een sterk leger van de Hertog gevangen genomen, maar werd weer vrijgelaten na een zeer ongunstige overeenkomst te hebben gesloten. Het gebied ten zuiden van het Hollands Diep moest hij aan de Hertog afstaan en hij moest de Hertog als leenheer erkennen voor het gebied Zuid Holland. De bisschop van Utrecht moest hij als leenheer erkennen voor het overige deel van Holland. De graven van Holland waren daardoor hun overwicht in de Noordelijke Nederlanden kwijt.
Hij overleed te Dordrecht en zijn lijk werd per schip naar Egmond vervoerd om in het klooster te worden begraven.
Dirk trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1186 in Loosduinen met Aleida van Kleef, ongeveer 16 jaar oud. Aleida is geboren omstreeks 1170, dochter van Dirk van Kleef.
Kinderen van Dirk en Aleida:
1 Ada van Holland, geboren in 1188. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.1.
2 Aleidis van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.2]. Aleidis is overleden vóór 1203.
3 Petronilla van Holland [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.3].
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3 Willem I van Holland is geboren omstreeks 1166, zoon van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Willem is overleden op 04-02-1222, ongeveer 56 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Willem: Vermeld op 2 augustus 1215 als getuige in een zgn "Königsurkunde" opgemaakt in Neuss. Aanwezigen o.a. Lodewijk hertog van Baiern, Hendrik hertog van Brabant, graaf Adolf van Berg, Hendrik hertog van Limburg en zijn zoon Walrav, graaf Willem van Holland, graaf Frederik van Altena en graaf Adolf van Mark.
Graaf van Holland en van midden Friesland vanaf 1206, na strijd met Lodewijk van Loon, die was getrouwd met Ada, de dochter van zijn broer Dirk VII die in 1203 was overleden.
In 1213 door keizer Otto IV erkend als graaf over geheel Holland.
Nam deel aan de derde kruistocht in 1189 waarbij zijn vader overleed in 1190. Zelf werd hij op de terugtocht in Frankrijk gevangen genomen. In 1191 keerde hij in Holland terug maar raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk, die zijn vader was opgevolgd als graaf. Willem zocht steun bij de opstandige Friezen.hij kon zelf niet weg uit Zeeland en daarom stuurde hij zijn vrouw Aleid met een leger naar West Friesland. In 1195 kwam het tot een treffen tussen Aleid en haar zwager Dirk. Aleid won door de leiders van Niedorp en Winkel om te kopen. Het geschil werd bijgelegd en Willem kreeg het bestuur over het graafschap Midden Friesland. (Het huidige Friesland) Willem kreeg al snel weer een conflict met zijn broer. Hendrik de Kraan, heer van Kuinre hield strooptochten in Midden Friesland. Willem vernietigde daarop de burcht van Kuinre. Dirk VII had echter in 1196 het tijdelijk bewind over het bisdom Utrecht van keizer Hendrik VI gekregen en had zijn oom Dirk van Holland aangesteld als bisschop. Hendrik van Kuinre was leenman van de bisschop en Dirk kon dus niet toestaan dat diens goederen vernield werden. Hij liet zijn broer Willem door Hendrik van Kuinre gevangen nemen. Willem ontsnapte en vluchtte naar Otto I van Gelre. Deze lag ook in een conflict met Dirk van Holland, omdat hij pogingen ondernam om het Oversticht (Drenthe en Overijssel) te bemachtigen. In 1197 trouwde Willem met de dochter van zijn gastheer. In 1203 betwiste hij, na de dood van zijn broer, zijn nicht Ada de opvolging in de adellijke leenrechten van haar vader. In 1204 wist Lodewijk van Loon, de man van Ada, met hulp van de graaf van Vlaanderen en de bisschoppen van Luik en Utrecht, Willem te verdrijven naar Zeeland. In 1205 heroverde Willem echter zijn voormalig graafschap. In 1206 werd de vrede in deze "Loonse oorlog" getekend. Willem kreeg Zeeland en de streek rond Geertruidenberg en Lodewijk van Loon de rest. Maar in 1213 kreeg Willem het hele graafschap Holland als rijksleen van keizer Otto IV. In 1214 trok Willem met keizer Otto op en nam deel in de slag bij Bouvines. Hij wordt daar de behaarde graaf van Holland genoemd.
In 1216 nam Willem deel aan een Franse expeditie naar Engeland tegen Jan zonder Land. De Engelse koning bracht het verdrag van 1206 weer boven water en erkende alleen Lodewijk van Loon als graaf van Holland. Deze Jan bereikte ook dat Willem in 1216 werd geëxcommuniceerd door de Paus. Om van de ban af te komen heeft Willem in 1217 deel genomen aan de vijfde kruistocht. Op die tocht verwierf hij veel roem. Via een tussenstop in Portugal vanwege storm, hielp hij de Portugeze koning de Moren te verdrijven. In 1220 keerde hij terug na onenigheid met de pauselijke afgezant Pelagius over het afwijzen van de voorstellen van de Egyptische sultan al-Kamil om het ingenomen Damiate te ruilen voor Jeruzalem. Willem I verleende stadsrechten aan Geertruidenberg in 1213, Middelburg in 1217, Dordrecht in 1220 en waarschijnlijk heeft hij ook Leiden stadsrechten verleend. Tijdens zijn bewind zijn de dijken van de Hollandse Waard aangelegd. Ook de Hoogheemraadschappen zijn toen ontstaan.
Op zijn ambtszegel stond het opschrift Wilhelmus Comes Frisiae.
Willem:
(1) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, in 1197 in Staveren met Adelheid van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4 voor persoonsgegevens van Adelheid.
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, omstreeks 1220 met Maria van Brabant.
Notitie bij Maria: weduwe van keizer Otto IV.
Kinderen van Willem en Adelheid:
1 Floris IV van Holland, geboren op 24-06-1210. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1.
2 Ada van Holland [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.2], geboren in 1202. Ada is overleden in 1258, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Ada: Abdis van Rijnsburg
3 Otto III van Holland, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.3.
4 Ricardis van Holland [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.4]. Ricardis is overleden op 03-01-1262.
5 Willem van Holland [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.5]. Willem is overleden in 1238.
Notitie bij Willem: Overleden tijdens een toernooi.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.5 Adelheid van Holland is geboren omstreeks 1163, dochter van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Adelheid is overleden na 1205, minstens 42 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 13 jaar oud, in 1176 met Otto I markgraaf van Brandenburg, 49 of 50 jaar oud. Otto is geboren op 21-06-1126. Otto is overleden op 07-03-1184, 57 jaar oud.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11 Mechtild van Holland, dochter van Floris III van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2) en Adelheid van Schotland. Mechtild is overleden in 1223. Mechtild trouwde met Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg. Arnold is geboren vóór 1166, zoon van Eberhart I van Altena en Adelheid van Kleef. Arnold is overleden in 1209, minstens 43 jaar oud.
Kinderen van Mechtild en Arnold:
1 Eberhard II van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.1].
2 Frederik van Altena-Ilsenburg [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.2].
3 Diederik van Münster [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.3].
4 Engelbert van Osnabrück [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.4].
5 Bruno van Osnabrück [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.5].
6 Agnes van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.6].
7 Philip van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.7].
8 Godfried van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.8].
9 Adolf van Altena [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.9], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Adolf: Mogelijk vermeld in een oorkonde van 20 september 1224 Oorkondenboek Osnabrück waarbij Sophia, vrouw van Otto van Ravensberg door koning Hendrik beleend wordt met het graafschap Eemsgau op voorspraak van aartsbisschop Engelbert van Keulen. Andere getuigen waren Godfried van Arnsberg, Gerard van Wassenberg, Herman van Lon en Godschalk van Lon, hertog Walravenus en zijn broer Heinricus.
10 Hendrik van Almelo, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1 Adolf VI van Berg, zoon van Engelbert van Berg en Margaretha van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1). Adolf is overleden op 07-08-1218 in Damiette.
Notitie bij Adolf: Graaf von Berg van 1189 tot 1218
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_6_graf_von_berg_+_1218.html
Adolf VI. folgte 1189 dem Vater als Graf von Berg und wurde 1217 Vogt von Gerresheim. Er unterstützte im deutschen Thronkrieg PHILIPP von Schwaben gegen OTTO IV., machte 1206 die Schlacht bei Wasserberg mit und kämpfte 1212 zeitweise mit dem Bruder Engelbert von Köln in Frankreich gegen die Albigenser mit. Er behauptete die Positionen seines Hauses, nahm 1217 am ungarischen Kreuzzug gegen Ägypten teil und fiel bei Damiette.
Adolf trouwde met Bertha von Sayn. Bertha is een dochter van Heinrich II zu Saffenberg.
Kind van Adolf en Bertha:
1 Irmgarde van Berg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1 Ermensendis van Namen en Luxemburg is geboren in 1185, dochter van Heinrich van Namen en Luxemburg en Agnes van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2). Ermensendis trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1214 met Walram III hertog van Limburg, ongeveer 39 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2 voor persoonsgegevens van Walram.
Kinderen van Ermensendis en Walram:
1 Catharina van Limburg, geboren omstreeks 1214. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.1.
2 Hendrik V van Luxemburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.2].
Notitie bij Hendrik: Hendrik de Blonde.
3 Margaretha van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.3].
4 Gerhard van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.4].
Notitie bij Gerhard: Graaf van Durbuy
5 NN van Limburg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.1 Lodewijk II graaf van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1160, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4). Lodewijk is overleden in 07-1218, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Volgt in 1195 zijn vader op als graaf van Loon.
Verbleef voor zijn huwelijk enige tijd bij heer Dirk van Altena om op afroep te kunnen vertrekken naar Dordrecht, waar zijn a.s. schoonvader stervende was en waar zijn a.s. schoonmoeder het huwelijk heimelijk voorbereide en deze wilde voltrekken, onmiddellijk na de dood van haar man, om hiermee de belangen van haar dochter in de erfopvolging veilig te stellen.
Vermeld in een oorkonde van 1204, opgenomen in het Groot Plakkaat en Charterboek voor Friesland, waarin het verdrag van vrede tussen de bisschop van Utrecht en Lodewyk, graaf van Loon, door bemiddelaars gemaakt, wordt beschreven.
Lodewijk staat af aan de bisschop het leengoed de Nagele, dat onterecht in zijn bezit was en vroeger door de bisschop eens in leen is gegeven aan Johan van Ahaus.
Verder zullen de bisschop en de graaf van Holland gezamenlijk een graaf naar Friesland (Oostergo, Westergo en Staveren) zenden om de burgerlijke rechtspraak te doen en de opbrengsten delen.
1213; Lodewijk II van Loon schaart zich aan de zijde van Hugo van Pierrepont aan de vooravond van de Slag van Steppes, waar de hertog van Brabant werd verslagen.
Vermeld in een oorkonde van 29 juli 1215 opgemaakt te Aken als getuige in een akte waarin: "Friedrich bestätigt auf Bitte seiner getreuen Bürger von Aachen, welche Stadt als diejenige, wo die römischen Könige zuerst geweiht werden, nach Rom alle Lande und Städte an Würdigkeit übetrifft, denselben alles Recht und jede Freiheit, welche sein glorreicher Vorfahr Karl der Große ihnen vor anderen gegeben hat, sowie dasjenige, was seine Vorfahren Friedrich I. und Heinrich VI. denselben hinzugefügt haben, nämlich, daß nicht nur die dort Geborenen, sondern alle Einwohner und Ankömmlinge frei von irgendeiner Dienstbarkeit leben sollen, auch wenn sie sich anderswo aufhalten, daß sie frei von Zoll oder anderen Abgaben im ganzen römischen Reich Handel treiben dürfen, daß kein vom Reich eingesetzter Richter oder sonst wer sie zu irgendeiner Abgabe nötigen solle, es sei denn, was sie dem König oder Kaiser aus gutem Willen geben wollen, daß der ungerechte Brauch einer von den Verkäufern von Brot und Bier zu zahlenden Abgabe beseitigt sein solle, daß sie zu keinem Dienst außerhalb der Stadt verpflichtet sein sollen, von dem sie nicht bis Sonnenuntergang zurückgekehrt sein können, daß der von ihm eingesetzte Richter nur nach Urteil der Schöffen vorgehe".
Onder de getuigen hertog Hendrik van Limburg, graaf Walram van Luxemburg, graaf Lodewijk van Los, graaf Gerard van Gelre,
Lodewijk trouwde, ongeveer 43 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Ada van Holland, 14 of 15 jaar oud. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.1 voor persoonsgegevens van Ada.Het huwelijk van Lodewijk en Ada bleef kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2 Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1162, zoon van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4). Gerard is overleden in 1216, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Was de jongste zoon van Gerard I. Verkreeg het graafschap Rieneck.
Het wapenschild van Rieneck is afgeleid van het wapenschild van Looz (Loon).
Het castrum Rienecke wordt voor het eerst vermeld in 1179.

Sloet nr. 378; 1191; Otto, graaf van Gelre en zijn vrouw Richardis doen ten behoeve van de abdij te Werden afstand van een belasting in curia in Putten.
Getuigen: twee broers van Bremeth en twee broers van Hornen, Otto van Buren, Wilhelm van Bornen en dienstmannen Ludolf van Stralen, Diederik van Hirtevelde, twee broers van Loen, Jacobus van Arnhem, Gosewijn van Berentroden, advocatus van Roermond, Gerard van Stralen, Diederik Bastaard en vele anderen.
Wie die broers van Bremeth, Hornen en Loen zijn is tot nu toe niet te achterhalen.

Vermeld in een oorkonde opgemaakt in Jülich september 1214 waarin de bisschop van Würzburg "Friedrich gestattet dem Deutschorden, den er um so mehr zu begünstigen wünscht, je mehr durch ihn neben der Verpflegung von Armen und Kranken die Wiederbefreiung des Heiligen Landes angestrebt wird, daß, wer reichslehnbare Güter besitzt, davon so viel er will dem Orden zu eigen übertragen dürfe." Onder de getuigen Hertog Hendrik van Brabant en Lotharingen, Lodewijk graaf van Los, graaf Gerard van Rieneck, graaf Hendrik van Vianden.
Gerard trouwde met Kunigunde van Zimmern.
Kinderen van Gerard en Kunigunde:
1 Lodewijk III van Rieneck van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.1], geboren omstreeks 1200. Lodewijk is overleden op 15-05-1243, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Lodewijk: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lodewijk_III_van_Loon
Lodewijk was een zoon van Gerard II van Rieneck, de tweede zoon van Gerard van Loon, en van Kunegonda van Zimmern. Bij de dood van zijn vader in 1216 was Lodewijk nog te jong om de leiding van het graafschap Rieneck op zich te nemen. Het was zijn oom Arnold III die Lodewijks vader opvolgde. Twee jaar later volgde Arnold zijn broers Lodewijk II en Hendrik op als graaf van Loon en bestuurde vanaf dan de twee graafschappen.

In 1221 stierf Arnold III kinderloos en Lodewijk volgde zijn oom op als graaf van Loon en van Rieneck. In 1227 liet hij het graafschap Loon over aan zijn broer Arnold IV en bleef enkel nog het graafschap Rieneck besturen tot aan zijn dood. Lodewijk was de laatste graaf die het bestuur van de twee graafschappen cumuleerde.
2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon), geboren omstreeks 1205. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.6 Imaina van Looz en Rieneck is geboren omstreeks 1167, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4). Imaina is overleden na 1243, minstens 76 jaar oud. Imaina trouwde met Willem van St Omer.
Notitie bij Willem: Kastelein van St Omer
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.8 Jolande van Looz en Rieneck, dochter van Gerard I van Looz (Loon) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4). Jolande trouwde met Diederik van Heinsbergen. Diederik is overleden in 1361.
Notitie bij Diederik: Graaf van Loon vanaf 1336.
In 1335 verkreeg hij alle inkomsten uit het land van Stokkem, Maaseik en Bree van zijn neef Lodewijk IV, aan wie hij 8400 pond had geleend.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.2 Mechteld van Gelre, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Mechteld is overleden na 1247. Mechteld trouwde vóór 1221 met Hendrik II van Nassau, ten hoogste 41 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Mechteld en Hendrik:
1 Walram van Nassau [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.2.1].
2 Otto van Nassau [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.2.2].
Notitie bij Otto: Uit M D Teenstra Kronijk;
Werd door de keizer benoemd tot erfelijk graaf van Gelre
3 Jutta van Nassau [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.2.3].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4 Adelheid van Gelre is geboren omstreeks 1178, dochter van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach. Adelheid is overleden op 12-02-1218, ongeveer 40 jaar oud. Zij is begraven in Rijnsburg. Adelheid trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1197 in Staveren met Willem I van Holland, ongeveer 31 jaar oud. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Adelheid en Willem: zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5 Gerhardus V (IV) van Gelre is geboren omstreeks 1190, zoon van Otto I van Zutfen van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5) en Richardis van Scheyern Wittelsbach.
Notitie bij Gerhardus: Wapenschild gele achtergrond met 3 Gelderse rozen
1207 Gerhardus, graaf van Gelria en Zutphania, draagt in overleg met zijn moeder Richardis en zijn broers, Otto proost in Xanten, en Lodewicus, op aan de kerk van St Walburg in Zutphen een hoeve in Tuchterde met twee horigen, voorts alle novale tienden in Lochem met andere inkomsten, onder meer uit het ploeggeld, het ruimgeld en de belasting op de erven in Zutphen, een en ander voor het zieleheil van zijn vader Otto en op voorwaarde dat de fratres daarvoor bepaalde kerkdiensten zullen verrichten en uit de opbrengst van de tienden brood aan de armen zullen uitreiken.
Vermeld in een oorkonde van 16 maart 1228 waarin hij, (Gerard van Gelre), 40 Carratas wijn geeft aan Arnulfus van Oudenaerde, die daarvoor zijn leenman wordt. De oorkonde is opgemaakt in Roermond. Het omschrift luidt: Gerardus graaf van Gelre en Zutphen.
Mogelijk ook vermeld in het oorkondenboek van Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Gerhardus trouwde met Margareta van Lotharingen.
Kind van Gerhardus en Margareta:
1 Otto II van Gelre, geboren in 1214. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.1 Agatha van Saffenberg, dochter van Herman V van Saffenberg en Sophie van Mullenark (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1). Agatha trouwde in 1155 met Eberhard II van Sayn.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1.2 NN van Saffenberg, dochter van Herman V van Saffenberg en Sophie van Mullenark (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.3.1).
Notitie bij NN: Erfgename van Müllenark.
NN trouwde in 1140 met Koenraad van Diest.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1 Otto II van Ruinen is geboren omstreeks 1140, zoon van Arnoldus van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1). Otto is overleden na 1206, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Otto: Op 1 april 1169 bekrachtigd bisschop Godfried de verkoop van Selwerd door Lutgerus, dienstman van St Maarten aan het klooster te Ruinen. Als getuigen worden vermeld Otto van Ruinen, Hendrik van Cunre, Leffert van Groningen, Everhard van Almelo en Ingelbert van Ramlo.
In 1181 komt Otto voor in een brief van abt Hendrik, samen met Lambert van Peize, en Roelof van Groningen, als getuigen en dienstmannen.
De vermelde kinderen Otto en Johan worden vermeld op:
http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm#g3
zonder nadere bronnen.
Kinderen van Otto uit onbekende relatie:
1 Arnold II van Ruinen, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Otto van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.2], geboren in 1168.
Notitie bij Otto: Vermeld 1206-1211, ministeriaal en getuige van de Bisschop van Utrecht.
3 [waarschijnlijk] Johan van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.3], geboren omstreeks 1170.
Notitie bij Johan: Vermeld 1212 als getuige van Volker van Coevorden.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1 NN van Groningen van Wierum is geboren omstreeks 1135, dochter van Leffart van Wierum van Groningen en NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2). NN is overleden vóór 1178, ten hoogste 43 jaar oud.
Notitie bij NN: Volgens het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek zou zij omstreeks 1170 gehuwd zijn. Bron: Narracio. Zij is overleden voor haar vader Leffart.
NN trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1160 met Godschalk van Sepperothe.
Notitie bij Godschalk: Volgens het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek zou hij omstreeks 1170 gehuwd zijn.
Quedam narracio: Godschalk verwekte drie zonen, Rodolphum, Mensonum en Hecbertum, door Hans van Rij vertaald (1989) als Roelof, Menso en Egbert.
Hij stamt af van de ridders van Sepperothe. De plaats heet nu Seppenrade en ligt vlak bij Lüdinghausen, ten zuiden van Münster.
Kinderen van NN en Godschalk:
1 NN van Sepperothe, geboren omstreeks 1160. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.
2 Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1163. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.
3 Rudolf van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.3.
4 Menzo van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1175. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.
5 Christina? van Sepperothe, geboren omstreeks 1170. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1 Barthold van Groenenberg is geboren omstreeks 1140, zoon van [waarschijnlijk] Egbert II van Groenenberg en [waarschijnlijk] NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3). Barthold is overleden in 1195, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Barthold: Even na 1178 aangesteld als stadsvoogd van Groningen door bisschop Baldewijn.
Wordt in 1195 doodgeslagen door de Sepperothes.
Barthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Barthold en NN:
1 [waarschijnlijk] Egbert van Groenenberg [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.1].
2 [waarschijnlijk] NN van Groenenberg, geboren omstreeks 1165. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1.1 Hendrik II van Nassau is geboren omstreeks 1180, zoon van Walram I van Laurenburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.1.1) en Kunigunde van NN. Hendrik is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud. Hendrik trouwde, ten hoogste 41 jaar oud, vóór 1221 met Mechteld van Gelre. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.2 voor persoonsgegevens van Mechteld.
Kinderen van Hendrik en Mechteld: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1 Hendrik I van Brabant is geboren omstreeks 1160, zoon van Gotfried III graaf van Leuven en Margaretha van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1). Hendrik is overleden op 05-09-1235, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: In 1172 belaste zijn vader hem al met bestuurlijke taken; vanaf 1183 hertog van Brabant; vanaf 1190 hertog van Neder-Lotharingen, graaf van Leuven en markgraaf van Antwerpen.
1211 april Kloosterrade; Hendrik I, hertog van Lotharingen en markgraaf, bevestigt op verzoek
van abt en convent van Kloosterrade alsmede van zijn oom Hendrik III, hertog van Limburg, de schenking van de parochiekerk van Lommersum en de tienden – met inbegrip van het recht andere goederen die aan de kerk verbonden zijn, alsnog te verwerven –, welke schenking destijds, bij haar intrede in het convent, door zijn overgrootmoeder Jutta, weduwe van Walram II, hertog van Limburg, aan de abdij is gedaan en die later door haar nakomelingen is bevestigd.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1179 met Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne, 13 of 14 jaar oud. Mathilde is geboren in 1165. Mathilde is overleden in 1211, 45 of 46 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 51 jaar oud, na 1211 met Maria Capet prinses van Frankrijk. Maria is een dochter van Filips II van Frankrijk. Maria is overleden in 1224.
Kinderen van Hendrik en Mathilde:
1 Hendrik II van Brabant [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.1], geboren in 1185. Hendrik is overleden in 1248, 62 of 63 jaar oud.
2 Adelheid van Brabant [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.2], geboren in 1190. Adelheid is overleden in 1261, 70 of 71 jaar oud.
3 Maria van Brabant, geboren in 1195. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.3.
4 Margaretha van Brabant [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.4], geboren in 1195. Margaretha is overleden in 1231, 35 of 36 jaar oud.
5 Machteld van Brabant, geboren in 1205. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.5.
6 Godfried van Leuven-Gaasbeek [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.6], geboren in 1210. Godfried is overleden in 1253, 42 of 43 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Maria:
7 Elisabeth van Brabant, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.7.
8 Maria van Brabant [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.8], geboren omstreeks 1215. Maria is overleden vóór 1220, ten hoogste 5 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1 Isolda van Limburg is geboren omstreeks 1170, dochter van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2) en Sophia van Saarbrücken. Isolda is overleden in 1224, ongeveer 54 jaar oud. Isolda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1200 met Diederik I graaf van Heinsberg van Kleef, ongeveer 30 jaar oud. Diederik is geboren omstreeks 1170, zoon van Arnold III van Kleef en Adelheid (Aleidis) van Heinsberg. Diederik is overleden op 08-11-1228, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Diederik: [1216 december 25 -] 1217 [augustus 31] archief Kloosterrade;
Diederik I, heer van Heinsberg, schenkt aan het klooster van St.-Marie te Heinsberg enige goederen, rechten en inkomsten te Hünshoven, Hoengen en Schafhausen alsmede het bosWoluenkrode, vrijwaart de hof van St.-Gerlach en grond te Houthem van aanspraken door zijn verwanten en neemt de bezittingen en rechten van het klooster binnen zijn rechtsgebied in bescherming. Onder de getuigen: abt Helmerik van Kloosterrade.
[1223 december 25 -] 1224 [augustus 31] Nationale bibliotheek Parijs;
Marsilius, abt van Kloosterrade, Gerard, proost van Heinsberg, en Diederik I, heer van Heinsberg, scheidslieden, doen uitspraak in een geschil tussen enerzijds het kapittel van St.-Servaas te Maastricht en anderzijds
ridder Nicolaas van Heer en zijn erfgenamen, dat Nicolaas van Heer en zijn erfgenamen zich ten onrechte in de hof te Heer het goed Fumenstuken te (Groot-)Welsden hadden laten toewijzen. Getuigen o.a. Adam van Horne en zijn broer Gosewijn, Reinerus rentmeester van Heinsberg en Alardus van Avechesdal.
Kind van Isolda en Diederik:
1 Machteld van Heinsberg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2 Walram III hertog van Limburg is geboren omstreeks 1175, zoon van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2) en Sophia van Saarbrücken. Walram is overleden op 02-07-1226, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven in Abdijkerk Rolduc.
Notitie bij Walram: 1221 [circa 28 juni] Kloosterrade;
Walram III, graaf van Luxemburg en La Roche en markgraaf van Aarlen, en Gerard van Wassenberg bevestigen de door hun vader, hertog Hendrik III van Limburg, aan het kapittel van St.-Servaas te Maastricht verleende vrijstelling van tolheffing op wijn, afkomstig van de bezittingen van het kapittel. Getuigen o.a. Engelbert aartsbisschop van Keulen, F. proost van Wassenberg, Arnold graaf van Looz, Hendrik en Walram jr.
1222 januari archief klooster Heinsberg;
Walram III, hertog van Limburg vanaf 1221, zijn zonen Hendrik IV en Walram alsmede zijn broer Gerard van Wassenberg, geven aan het klooster Heinsberg hun aandeel in het patronaatsrecht over de kerk van Hoengen.
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Walram:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1195 met Konigunde von Monschau. Konigunde is overleden in 1214.
Notitie bij Konigunde: Ook vermeld als Cunegonde van Lotharingen.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1214 met Ermensendis van Namen en Luxemburg, 28 of 29 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Ermensendis.
Kinderen van Walram en Konigunde:
1 Sophia van Limburg, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.1.
2 Mathilde van Limburg, geboren omstreeks 1196. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.2.
3 Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.3.
4 Judith van Limburg, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.
5 Walram van Limburg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.5].
Notitie bij Walram: Heer van Monschau
Kinderen van Walram en Ermensendis: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.4 Jutta van Limburg is geboren omstreeks 1170, dochter van Hendrik III graaf van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2) en Sophia van Saarbrücken.
Notitie bij Jutta: 1224 augustus 16 Keulen; archief abdij Kloosterrade;
Koenraad, bisschop van Porto en St.-Rufina en pauselijk legaat, neemt de abdij Kloosterrade met al haar goederen onder zijn bescherming en bevestigt haar in het bezit van de goederen die Jutta en haar dochter
Margareta hebben overgedragen.
1231 juni 23 archief abdij Kloosterrade;
Schout, schepenen en burgers van Aken vellen een vonnis in een geschil tussen enerzijds de abdij Kloosterrade en anderzijds ridder Reinier en diens broer, die namens Jutta en Margareta een door dezen bij haar intrede in de abdij gedane overdracht van goederen betwisten, waarbij de goederen aan de abdij worden toegewezen.
Jutta trouwde met Gosewijn IV van Heinsberg. Gosewijn is overleden omstreeks 1217.
Kind van Jutta en Gosewijn:
1 Margaretha van Heinsberg [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.4.1].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1 Alverade van Merheim (Merum) is geboren omstreeks 1130, dochter van Koenraad II van Merheim (Merum) en Heilwich van Rode (Rousch) (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1). Alverade trouwde met Hendrik III van Kessel. Hendrik is geboren omstreeks 1120, zoon van Willem van Kessel. Hendrik is overleden vóór 1189, ten hoogste 69 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: De vermelde vader past niet in de tijdbalk.
Kinderen van Alverade en Hendrik:
1 Aleydis van Kessel [1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.1].
2 Hendrik IV van Kessel, geboren omstreeks 1145. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.1 Liutgarde van Perk van Kuijc is geboren omstreeks 1162, dochter van Hendrik III van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1) en Sophia van Rhenen. Liutgarde is overleden omstreeks 1222, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Liutgarde: Lutgard van Perk, overl. tussen 1219 en 1231, vermoedelijk ca. 1222, tr. ca. 1180 (in ieder geval voor 1192) Godfried II van Breda en Schoten, overl. tussen Pasen 1216 en Pasen 1217, zn. van Hendrik II van Breda en Schoten, en van Beatrijs van Laroche. In 1219 schonk Lutgard 12 Vlaamse ponden aan de kerk van St. Michiels in Antwerpen,
waar zij begraven wilde worden en waar haar graf in 1843 nog aanwezig was. De schenking was bestemd voor de zielerust van Godfried, haar overleden echtgenoot, voor haar eigen zielerust en die van haar vader en moeder, alsmede voor de zielerust van wijlen Godfried van Renen, bisschop van Utrecht, en diens broer Gerlach. Van deze laatste had zij Perk, bij Vilvoorde onder Brussel, geërfd.
Liutgarde trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1180 met Godfried van Breda.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2 Albert van Kuijc is geboren omstreeks 1163, zoon van Hendrik III van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1) en Sophia van Rhenen. Albert is overleden in 1233, ongeveer 70 jaar oud. Albert trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1195 met Heilwig van Merum, ongeveer 25 jaar oud. Heilwig is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merheim en Aleydis van Horne. Heilwig is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud.
Kind van Albert en Heilwig:
1 Rutger van Kuijc. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3 Alveradis van Kuijc is geboren omstreeks 1165, dochter van Hendrik III van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1) en Sophia van Rhenen. Alveradis is overleden na 1226, minstens 61 jaar oud. Alveradis trouwde met Dirk van Voorne. Dirk is overleden vóór 1229.
Kind van Alveradis en Dirk:
1 Hendrik van Voorne. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1 Godfried II van Arnsberg van Rietberg is geboren omstreeks 1180, zoon van Hendrik I van Cuyck graaf van Arnsberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2) en Ermengard von Freusburg.
Kinderen van Godfried uit onbekende relatie:
1 Sophia van Arnsberg en Rietberg, geboren in 1201 in Arnsberg. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.
2 Godfried III van Arnsberg, geboren omstreeks 1205. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2 Judith van Cuijk is geboren omstreeks 1160, dochter van Friedrich van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3). Judith is overleden na 1180, minstens 20 jaar oud. Judith trouwde met Herman V van Dortmund.
Kind van Judith en Herman:
1 Judith van Dortmund, geboren omstreeks 1180. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.4 Agniese van Bentheim is geboren omstreeks 1175, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4). Agniese is overleden in 1203 in Lotharingen, ongeveer 28 jaar oud. Agniese trouwde met Willem Van Teylingen van Brederode.
Kind van Agniese en Willem:
1 Dirk van Brederode [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.4.1], geboren in 1202. Dirk is overleden in 1236, 33 of 34 jaar oud.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5 Boudewijn van Bentheim is geboren omstreeks 1180, zoon van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4). Boudewijn is overleden in 1247, ongeveer 67 jaar oud. Hij is begraven in Klooster Wietmarschen.
Notitie bij Boudewijn: Boudewijn, graaf van Benthem, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overl. voor 9.5.1248. Trouwt met Jutta (van Limburg), waarschijnlijk dr. v. Walram IV, hertog van Limburg (Tr.1. Kunegonde van Lotharingen en Tr.2. Ermesinde gravin van Luxemburg), overl. na 23.4.1246 en voor 9.5.1248;
1218, graaf Boudewijn van Bentheim ruwaard van Holland bepaalt de voorwaarden waarop de erven van Dodijn van Soeburg de tienden die zij aan de abdij van Middelburg hadden verpand kunnen lossen.
Uit: http://home.zonnet.nl/broekhoven2/Broekhoven/f810.htm
Overleden na 28 Mei 1247
Graaf van Bentheim (1209), regent van Holland (1222)
Trouwde Jutte van Rietberg.
Werd in de Slag bij Ane in 1227 gevangen genomen.
Graaf Boudewyn van Bentheim verschijnt voor de laatste maal op 28 Mei 1247, waarna hij reeds spoedig overleden moet zijn, wijl zijn zoon Otto hem op 9 Mei 1248 bereids is opgevolgd. Er zal toen een magescheid omtrent het allodiaal bezit van den erflater zijn tot stand gebracht, waarbij de Bentheim’s zich waarschijnlijk reeds eenigermate uit hun ververwijderde Hollandsche bezittingen zullen hebben teruggetrokken. Een deel dier goederen zal wegens de grootere nabijheid aan den tak van Marina van Ochten zijn toegevallen, wier dochter Bertha, gehuwd met een Jan van Arkel, toen of later de stad Gorinchem verkregen kan hebben.
Oda van Bentheim, eene achterkleindochter van graaf Boudewijn van Bentheim, was omstreeks 1300 gehuwd met Arnold III van Almelo, een kleinzoon van Arnold II van Almelo (1254 -1290 ) en Marina van Ochten. Ook een huwelijk Bentheim-Ochten zou dus mogelijk kunnen zijn geweest, daar toen veel onder elkander werd getrouwd en de Ochten’s ebenbürtige nobiles en dynasten waren.
(Overdruk uit:) De Nederlandsche Leeuw, 1937, k. 435 en verder:
Hoe kwam Gorinchem aan het geslacht van Arkel, door J. DE GROOT. I
Boudewijn trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1200 met Judith van Limburg, ongeveer een jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4 voor persoonsgegevens van Judith.
Kinderen van Boudewijn en Judith:
1 Elisabeth van Bentheim. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.
2 Otto II van Bentheim, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.
3 Catharina van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.3].
4 Bertha van Bentheim, geboren in 1229. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.4.
5 Egbert van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.5], geboren omstreeks 1225. Egbert is overleden na 1283, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld 25 juli 1267.
OU 17 april 1283; Egbert, broeder van wijlen Otto, graaf van Bentheim, draagt de voogdij over de hoeve Espelo, welke aan het kapittel St Pieter Utrecht toebehoort, in leen op aan Rudolph en Everhard van Bevervorde en Berner Vantenholte, die hem door de proost van St Pieter gepresenteerd waren.
14 mei 1283; Egbert, broeder van wijlen den graaf van Bentheim, geeft quitantie voor 100 marken, hem door Hendrik van Boeckholte, kanunnik van St Pieter te Utrecht en Rudolph van Bevevorde, kanunnik te Oldenzaal, uitbetaald.
Kind van Boudewijn uit onbekende relatie:
6 Niklas van Schönfeld, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6 Marina van Bentheim is geboren omstreeks 1180, dochter van Otto van Holland van Bentheim (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.4) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4). Marina is overleden omstreeks 1250, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Marina: MARINA VAN BENTHEIM (v) [P2742] = RICOLD I VAN OCHTEN (m) [P2741] > Familie [F807]

Getrouwd ABT 1225
MARINA VAN BENTHEIM:
Alias OCHTEN, RICULF
Geboren ABT 1190
bron: J. de Groot, Ned. Leeuw 1937, ’Hoe kwam Gorinchem (bezit van de graven van Bentheim) aan het geslacht van Arkel’; M.J.Waale, Ned. Leeuw 1995, kolom 162 e.v., speciaal kolom 175; Ned. Leeuw 88 (1971), kolom 130-146 en 170-199; J.C.Maris van Sandelingenambacht, Historie van het Arkel-wapen; GTMWB 18 (1994), blz.12, nr 28].
Dat Marina een dochter van Otto, graaf van Bentheim, was, wordt door M.J.Waale bestreden !
RICOLD I VAN OCHTEN:
Geboren ABT 1190
Genoemd in 1190-1214.
Marina trouwde met Ricold van Ochten. Ricold is geboren omstreeks 1180.
Kinderen van Marina en Ricold:
1 NN (Egbert?) van Ochten. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.
2 Bertha van Ochten, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.2.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2.1 Ada van Holland is geboren in 1188, dochter van Dirk VII van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.2) en Aleida van Kleef. Ada is overleden in 1223, 34 of 35 jaar oud. Zij is begraven in Herkenrode.
Notitie bij overlijden van Ada: Thomas Bohn (dissertatie 2002) stelt haar sterfdatum tussen 1234 en 1237.
Notitie bij Ada: Ada was als enige van de drie kinderen nog in leven in 1203, toen haar vader stierf. Zij huwde door toedoen van haar moeder en om haar positie te verstevigen, direct na haar vaders dood en nog voor de begrafenis van haar vader, met Lodewijk II van Loon.
Haar oom Willem betwiste haar de opvolging in de grafelijke rechten van haar vader, vanwege de algemene opvatting dat vrouwen geen recht hadden op de troon. Willem riep zichzelf uit tot graaf van Holland, met steun van de edelen van Kennemerland. Hij had te laat gehoord dat zijn broer was overleden en wilde later de herdenkingsdienst bijwonen, maar kreeg geen toestemming van zijn schoonzuster daartoe. Zijn medestanders waren verbolgen en beraamden een overval. Getrouwen van Ada kregen hier lucht van en Ada vluchtte in het geheim ’s nachts van Haarlem, waar zij verbleef voorafgaand aan de maandelijkse herdenkingsdienst voor haar vader, richting Utrecht met haar moeder, waar zij behouden aankwamen.
Maar getrouwen van haar oom Willem brachten haar zo in het nauw dat ze zich na enige tijd verschanste in de door vertrouwelingen van haar bemachtigde burcht van Leiden. Philips van Wassenaar, de burggraaf van Leiden, nam na een kort beleg de burcht in en Ada werd door haar oom Willem geïnterneerd op Texel. Later werd ze naar de Engelse koning Jan zonder Land gezonden. Daarna volgde veel strijd, wat bekend staat als de Loonse oorlog, eindigend in 1206 met het verdrag van Brugge. (Zie bij Willem I)
In 1207 wist Lodewijk van Loon zijn vrouw Ada vrij te krijgen, maar zij moest haar claim op het graafschap Holland opgeven.
Ada trouwde, 14 of 15 jaar oud, op 04-11-1203 in Dordrecht met Lodewijk II graaf van Looz (Loon), ongeveer 43 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.1 voor persoonsgegevens van Lodewijk.Het huwelijk van Ada en Lodewijk bleef kinderloos.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10 Hendrik van Almelo is geboren omstreeks 1200, zoon van Arnold I heer van Almelo graaf van Altena-Ilsenburg en Mechtild van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11). Hendrik is overleden omstreeks 1277, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vermeld 1233-1277.
25 mei 1236:
Otto [III van Holland], elect van Utrecht, verklaart dat hij aan Henricus de Almelo en de ingezetenen van diens dorp Almelo toestemming heeft gegeven een kapel op te richten met het recht om te dopen, te begraven en andere kerkelijke sacramenten toe te dienen, met dien verstande dat zij evenals tot dusverre de pastoor van Otmershem jaarlijks het miskoren moeten leveren, de kerkhofmuur moeten onderhouden en de "synodus" in de kerk van Otmershem moeten bijwonen.
16 oktober 1243:
Otto [III van Holland], elect van Utrecht, verklaart dat hij aan zijn ministeriaal Henricus, ridder de Almelo, na het overlijden van Herman, ridder de Rodhen, de tienden te Dhelden en Omershem (Ootmarsum) en verder in Twentia, als een borgleen van de Schulenburg heeft gegeven.
26 juli 1272 geeft Hendrik van Almelo, met toestemming van zijn zoon Arnold en diens kinderen, ten overstaan van de elect Jan (van Utrecht), aan zijn drie jongste zonen enige goederen en renten in Deventer en elders; verder maakt hij, ingeval hij komt te overlijden, enige bepalingen aangaande de inkomsten zijner na te laten vrouw en de voogdij zijne minderjarige kinderen.
Van de kinderen bij zijn 2e vrouw is één dochter bekend en vermeld.
(Opmerking Anne Post: In 1272 had hij dus in ieder geval nog 2 minderjarige kinderen. In ieder geval waren die jonger dan 25 jaar, misschien zelfs jonger dan 14 jaar, omdat niet duidelijk bekend is waar de grenzen van meerderjarigheid in die tijd lagen. Dan is er ook nog het verschil tussen de gebieden en of het strafrecht, familierecht of ander recht betreft. De meerderjarigheidsgrens liep vanaf de 13e eeuw op en pas in de 20e eeuw liep die weer terug.)
Hendrik:
(1) trouwde met NN van NN.
(2) trouwde met Aleidis van Woudenberg.
Notitie bij Aleidis: Vermeld 1272-1293
Kind van Hendrik en NN:
1 Arnold II van Almelo, geboren omstreeks 1225. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.
Kinderen van Hendrik en Aleidis:
2 NN van Almelo, geboren omstreeks 1235. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.
3 Hendrik van Almelo [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.3], geboren omstreeks 1245.
4 Phillippus van Almelo [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.4], geboren omstreeks 1250. Phillippus is overleden in 1315, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Phillippus: Vermeld van 1272 tot 1313, knape, proost te Oldenzaal 1293 en van Oudmunster te Utrecht 1309, overl. vóór 24 juli 1315.
5 Arnold van Almelo [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.5], geboren omstreeks 1255. Arnold is overleden in 1313 in Utrecht, ongeveer 58 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Vermeld van 1272 tot 1313, kanunnik te Oldenzaal 1293 en ten Dom te Utrecht 1313, overl. vóór 26 oktober 1316.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1 Irmgarde van Berg is geboren omstreeks 1200, dochter van Adolf VI van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1) en Bertha von Sayn. Irmgarde is overleden op 12-08-1248, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Irmgarde: Gravin van Berg tussen 1244 en 1248.
1247 oktober archief abdij Kloosterrade;
Irmgard, hertogin van Limburg en gravin van Berg, en haar zonen Adolf en Walram IV bevestigen de geïnsereerde oorkonde, hiervóór nr. 50.
( nr 50 Kloosterrade; [1201 december 25 -] 1202 [december 24]
Hendrik III, kleinzoon van hertog Walram II van Limburg, schenkt met instemming van zijn zonen en dochters zijn recente ontginning, gelegen tussen zijn bos Spekholz en de openbare weg van Aken naar Heerlen, aan de abdij Kloosterrade.)
Irmgarde trouwde met Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.3 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Irmgarde en Hendrik:
1 Adolf VII graaf van Berg, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
2 Walram IV hertog van Limburg, geboren omstreeks 1225. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.1 Catharina van Limburg is geboren omstreeks 1214, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2) en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1). Catharina is overleden in 1255, ongeveer 41 jaar oud. Catharina trouwde met Mattheus von Lotharingen.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5 NN van Limburg, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2) en Ermensendis van Namen en Luxemburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1). NN trouwde met Willem van Kessel. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van NN en Willem:
1 Hendrik V van Kessel [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.1].
2 Katharina van Kessel. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2 Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) is geboren omstreeks 1205, zoon van Gerard III graaf van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2) en Kunigunde van Zimmern. Arnold is overleden in 1273, ongeveer 68 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Uit: De graven van Loon; Souvereijns en Bijsterveld.
Twee belangrijke bondgenoten van de Loonse graaf in de Maasregio waren de
heren van Pietersheim en van Horn. Zo vertrouwde Arnold IV in 1229 zijn bezittingen in
Neerharen en Pietersheim toe aan de heren van Pietersheim. De indrukwekkende burcht van deze heren, die tot de vaste entourage van de Loonse graven behoorden, vormde een
defensieve voorpost tegen Maastricht. Met Willem II, heer van Altena en Horn, sloot ArnoldIV in 1243 een leencontract af. De Loonse graaf stond alle rechten en bezittingen die hij ten noorden van Aldeneik had, in leen af aan de heer van Horn, inclusief zijn rechtsmacht
(greflike gerighte) in de zeven dorpen die de heerlijkheid Horn zouden vormen. In ruil droeg
Willem II al zijn allodia tussen Geistingen en Montenaken op aan Arnold IV en ontving hij ze
weer terug in leen. Alle horigen van de heer van Horn die binnen het graafschap Loon
woonden, werden onderdanen van de graaf, evenals alle inwijkelingen uit Horn die zich in
één van de Loonse steden vestigden. Voorts beloofde Willem II de graaf bij te staan in het
opkopen van allodia, om die vervolgens om te vormen tot Loonse lenen. Het Hornse
leencontract toont meesterlijk aan hoe het leenstelsel niet alleen een desintegrerende kracht
was, zoals traditioneel wordt aangenomen, maar ook een opbouwende factor kon zijn voor de vorming van een territoriale landsheerlijkheid.
Arnold trouwde met Johanna van Chiny.
Kinderen van Arnold en Johanna:
1 Jan van Looz (Loon). Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.1.
2 Elisabeth van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.2].
3 Adelheid van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.3].
4 Juliana van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.4].
5 Lodewijk V van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.5].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1 Floris IV van Holland is geboren op 24-06-1210, zoon van Willem I van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4). Floris is overleden op 19-07-1234 in Corbie Frankrijk, 24 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Rijnsburg.
Notitie bij Floris: Tot zijn 12e verjaardag stond hij onder voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim.
Hij overleefde de Slag bij Ane in 1227, waarbij de bisschop Otto van Utrecht en zeer veel edelen omkwamen in het moeras en werden afgeslacht door de Drentse boeren onder leiding van Rudolf van Coevorden.
Floris trouwde, 14 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Machteld van Brabant, 18 of 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.5 voor persoonsgegevens van Machteld.
Kinderen van Floris en Machteld:
1 Willem II van Holland, geboren omstreeks 1228. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1.1.
2 Hendrik van Holland [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.3 Otto III van Holland is geboren omstreeks 1215, zoon van Willem I van Holland (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.3) en Adelheid van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4). Otto is overleden op 27-03-1249, ongeveer 34 jaar oud.
Notitie bij Otto: 2e zoon van graaf Willem I van Holland en Aleid van Gelre.
Bisschop van Utrecht van 1233 tot 1249. Kon in 1245 pas tot bisschop worden geweid wegens verzet van de Utrechtse kapittels.
Was voogd vanaf 1234 over de zoon van zijn broer Floris IV die in dat jaar overleed.
Kind van Otto uit onbekende relatie:
1 Aleydis van Holland, geboren vóór 1249. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1 Otto II van Gelre is geboren in 1214, zoon van Gerhardus V (IV) van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5) en Margareta van Lotharingen. Otto is overleden in 1271, 56 of 57 jaar oud.
Notitie bij Otto: Volgt in 1229 zijn vader op als graaf van Gelre en graaf van Zutphen. Hij is dan pas 15 jaar oud. hij was gehandicapt en wordt wel de Lamme of de hinkende of Otto met de Paardevoet genoemd.
Vermeld in een oorkonde van 11 juni 1231; Otto, graaf van Gelre en Zutphen geeft Harderwijk dezelfde rechten en vrijheden als de stad Zutphen en daarnaast het recht van een jaar- en weekmarkt.
1242 … Bondam charterboek.
Theodericus, oudste zoon van de graaf van Clivae, geeft aan Otto, graaf van Gelria, tolvrijheid te Orsoy.
Otto droeg niet meer het wapenschild van zijn vader maar liet na de dood van zijn vader in 1271 een groor ruiterzegel snijden met een klimmende leeuw omgeven door blokjes.
Otto trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1240 met Margareta van Kleef, ongeveer 20 jaar oud. Margareta is geboren omstreeks 1220, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken.
Notitie bij Margareta: 26-12-1249. Keizer Wilhelm kent aan gravin Margaretha van Gelre een lijfrente toe van 1000 Mark uit de tol te Lobith aan de Rijn.
Kind van Otto en Margareta:
1 Reinald I van Gelre, geboren omstreeks 1255. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1 Arnold II van Ruinen is geboren omstreeks 1165, zoon van Otto II van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1). Arnold is overleden na 1217, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Komt voor in een oorkonde van 1204 samen met Hendrik van Kuinre, Herman van Voorst, Bernard Benzinck, Arnold Wilde, Hugo en Wiecher Storm, Engelbert Merekinck.
In 1206 ruilt bisschop Derk met de abt Frederik van Ruinen de kerk van Beilen tegen de kerk van Steenwijk. Als getuigen in de akte worden genoemd Arnoldus en Otto van Ruinen. Arnoldus komt tevens voor in acten van de bisschop als getuige in de jaren 1207, 1209, 1210 en 1211. Als getuigen van bisschop Otto in de jaren 1215 en 1217.
Kinderen van Arnold uit onbekende relatie:
1 Johan I van Ruinen, geboren omstreeks 1188 in Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.
2 [waarschijnlijk] Sophia van Ruinen, geboren in 1205 in Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.
3 Gerard(us) van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1191. Gerard(us) is overleden na 1230, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gerard(us): Komt voor in een oorkonde van 25 maart 1230, waarin Theodericus, kanunnik te Deventer, goederen schenkt aan de kerk van St Marie te Deventer.
4 [waarschijnlijk] Herman Clencke, geboren vóór 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.
5 Laurens van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.5], geboren omstreeks 1195.
Notitie bij Laurens: Uit MD Teenstra; 1e deel breedvoerig tijdrekenkundige tafel;
Jaar 1036; Ruinen, een geheel op zichzelf staande heerlijkheid in Drenthe, toebehorend aan twee broeders, de ridders Johan en Laurens van Ruinen, behoort volgens de mening van de twee broeders niet tot Drenthe en zij willen zich evenmin onder de Drenthenaren gerangschikt zien, evenmin als de tegenwoordige bewoners van Zuidlaren. Ook Coevorden schijnt in ridder Frederik een eigen heer te hebben.
Opmerking: Het vermelde jaartal is waarschijnlijk niet juist. Dit zal 1236 moeten zijn.
Zie verder hetgeen vermeld is bij zijn broer Johan.
6 [waarschijnlijk] Rudolf Rocke [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.6], geboren vóór 1200. Rudolf is overleden vóór 1236.
Notitie bij Rudolf: Vermeld in een oorkonde van 1217 met bezittingen in Eemster.
7 [waarschijnlijk] Ida van Ruinen, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.7.
wapenschildhvnorch.jpg
2 WapenschildHvNorch
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1 NN van Sepperothe is geboren omstreeks 1160, dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1).
Notitie bij NN: Krijgt na de dood van haar grootvader het landgoed Eyen als leengoed van de Bisschop van Utrecht. Haar zuster krijgt het landgoed Lemferding bij Eelde, eveneens leengoed van de Bisschop van Utrecht. Haar broers krijgen gezamenlijk de Prefectuur in Groningen en de bezittingen aldaar.
Van de verdeling van de erfenis zijn geen stukken bekend, maar het is af te leiden uit latere oorkonden waarin opbrengsten van het Sticht Utrecht staan vermeld.
NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1180 met Hendrik I van Kuinre (afb. 2), ongeveer 30 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1150, zoon van Hendrik van Cunre van Urk en NN van NN. Hendrik is overleden omstreeks 1215, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Ook vermeld als Hendrik de Crane, maar waarschijnlijk een onjuiste beoordeling van de vermelding "Crue" in de oudste oorkonde. Dit zal Cunre moeten zijn.
Geschiedenis van Friesland; MD Teenstra: 1195 Hendrik de Kraan, graaf van de Kuinder. (blz 121). Hendrik gedroeg zich als graaf in het gebied langs de zuidkust van Friesland.Hij was borggraaf van de Kuinder en waarschijnlijk ook van Urk en Emelweerd, een leen van de bisschop van Utrecht. Deze bisschop had samen met de graaf van Holland de grafelijke rechten over het Friesland tussen Vlie en Lauwers verkregen. Toen Willem (zonder land) terugkeerde van een roemrijke tocht naar Palestina vond hij het vaderlijk erfgoed verdeeld. Door tussenkomst van oom Boudewijn, toen bisschop van Utrecht, stond broer Dirk hem Friesland (tussen Vlie en Lauwers) af. Daar verdreef hij Hendrik de Crane van de grond die Hendrik onrechtmatig in bezit had en bouwde een sterk slot in Oosterzee om Hendrik in bedwang te houden.
Annales Egmondensis pagina 193: Bisschoppelijk leenman Hendrik van Kuinre neemt Willem van Holland gevangen omstreeks 1196. Willem van Holland was graaf van Friesland. Deze gevangenneming gebeurde op het slot ter Horst, waar Willem was uitgenodigd door zijn broer Dirk van Holland. Aan tafel, onder de ogen van Dirk, nam Hendrik de Crane Dirks broer Willem gevangen. Dirk was dus kennelijk de opdrachtgever. De aanleiding was de openlijke steun die Willem verleende aan graaf Otto van Gelre, de vijand van Dirk.
Zie verder: Algemene Geschiedenis des Vaderlands door JP Arend, tweede deel 900-1581; 1841 JF Schleijer Amsterdam.

OSU0567;1204; Hendrik van Kuinre krijgt zijn goederen en rechten terug die hem door graaf Willem van Friesland waren ontnomen. (=de borg te Kuinre en bijbehorende rechten)
OSU0568; 1204 Bisschop Diederik vergunt aan de bewoners van Holtpade een parochiekerk te stichten.
Getuigen: Hendrik van Kuinre, Herman van Voorst, Arnold van Ruinen, Bernard Benzinck, Arnold Wilde, Hugo en Wigher Storm, Engelbert Merekinck.
Deze Hendrik van Kuinre moet wel dezelfde persoon zijn als de twee jaar later vermelde Hendrik van Norch. Het familiewapen van Norch is gelijk aan het familiewapen van Kuinre.
ogd0043 datum 1206 of 1207. Theodoricus, bisschop van Utrecht, verklaart van Fredericus, abt van Ruinen, de kerken van Steenwijk en Borne verkregen te hebben alsmede de kapel van Westerbork benevens enige tienden voor enige tienden in ruil tegen de kerk van Beilen.
Genoemd worden: Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Storm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch (Radinc bij Vollenhove?), Randulfo ?, Hendrik van Norch, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bunne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
OSU0601; 1211; Bisschop Diederik schenkt, voor zijne memorie, aan het klooster te Ruinen de tienden uit een huis te Volenhove, dat het klooster reeds lang bezeten had. Getuigen: Hendrik van Groningen, Johan van Vollenhove priesters, Folkert van Coevorden, Hendrik van Kuinre, Hugo Storm, Arnold Wilde, Hugo Donker, Gijsbert, Walter, Godfried, Gosewijn, Arnold van Ruinen, Otto, dienstmannen.
Oorkondenboek Sticht Utrecht nr. 613.
1213; De elect Otto schenk aan de horige lieden te Wilsum en Zalk op het Veen, die wonen op hoeven van Diederik en Hendrik van Buckhorst, dezelfde vrijheid die de burgers van Zalk, Zwolle en andere steden en dorpen in de omtrek genieten. Dirk en Hendrik zullen hofsteden verpachten en het lagere gerecht uitoefenen.
Getuigen: Hendrik van Kuinre, Gijsbert en Egbert van Amstel, broers, Herman van Voorst, Wolter van IJsselmuiden, Arnold Loef, Steven van Bosinchem, Arnold de Wilde, Thicard schulte van Vollenhove, en vele andere goede lieden.

Elders gepubliceerd: Henrici NORCH. Familiewapen: in veld van zilver vijf linker schuinbalken van keel.
Genoemd in 1206.(drs. O.D.J. Roemeling, ’Adelijke geslachten in de ME in Drente’, NL 1973).

De Heren van Kuinre waren de ergste zeerovers van Noord Nederland, te vergelijken met roofridders als Zweder van Bentheim, Herbrun van Putten (’de gesel der Veluwe’) en Zweder van Voorst. Hun kasteel lag op een uitermate strategische locatie ten opzichte van de Hanzeroutes naar het Oostzeegebied. Kooplieden uit onder ander Danzig (Gdansk) en Hamburg werden nogal eens opgebracht en voor losgeld op het slot te Kuinre vastgezet. Aldus de tekst in http://nl.wikipedia.org/wiki/Kuinre.

De Heren van Kuinre waren ridders, maar anderen vonden hen rovers. Zij leefden in de tweede helft van de Middeleeuwen, in een tijd dat er veel gehandeld werd tussen de Hanzesteden. In de Noordoostpolder zijn resten gevonden van 2 burchten. Deze kastelen stonden aan beide kanten van de oude rivier de Kuinder of de Tjonger.
De oudste burcht werd gebouwd rond 1200. Maar toen de Zuiderzee steeds groter werd, dreigde het kasteel te worden weggespoeld. De Heren van Kuinre moesten verhuizen. Even verderop bouwden ze een nieuw kasteel. Hoe die kastelen er precies uitzagen weten we niet. In de polderbodem zijn resten van fundamenten en voorwerpen als wapens, potten en bekers teruggevonden.
De Heren van Kuinre waren niet geliefd bij de handelaren van de Hanzesteden. De ’heren’ namen de vracht of het schip van de handelaren soms in beslag. In ruil voor losgeld konden ze hun eigendommen terugkrijgen. Soms zonken de handelsschepen ook wel op de Zuiderzee. In Flevoland zijn 14 wrakken gevonden van deze handelsschepen. Die handelsschepen worden ook wel koggen genoemd.
(Uit: http://www.nieuwlanderfgoed.nl/studiecentrum/canon-van-flevoland/de-heren-van-kuinre-en-de-hanze,-1200-1500)

„Heren van Kuinre waren geen roofridders”
04-10-2011 11:13 | Gerco Verdouw
Akkerbouwer en historicus Evert de Boer (66) vond eens een middeleeuws kanon in zijn land in Luttelgeest. Misschien was het wapen wel ingezet in de strijd tegen de burcht van Kuinre, een paar honderd meter verderop.
Een tochtje maken door de Noordoostpolder is op een zonnige nazomermiddag geen straf. Op de uitgestrekte akkers vreten combines, hakselaars en andere oogstmachines zich een weg door de rijpe gewassen. Tractoren met grote kiepkarren laten stofwolken achter als ze het graan, de mais en de aardappels wegbrengen.
Interessant wordt het tochtje als Evert de Boer meerijdt. De akkerbouwer uit Luttelgeest weet niet alleen alles van aardappels en uien af, hij kan ook vertellen wat er onder de vruchtbare voormalige zeebodem te vinden is. „Die interesse voor archeologie zit in de familie. Ik ben geboren in Wons, in het westen van Friesland. We woonden op een afgegraven terp. Mijn grootvader en vader vonden allerlei interessante dingen in de grond.”
De Boer verhuisde in 1952 als zevenjarige jongen naar de Noordoostpolder. Zijn vader begon een boerderij vlak bij Schokland. „Daar is mijn belangstelling voor de archeologie gewekt. Er kwamen in die tijd zo veel dingen uit de grond. Mijn zoon heeft er zijn beroep van gemaakt, hij is regioarcheoloog van Zuidoost-Utrecht.”
De Boer wijst naar het stuk land waarin hij het kanon uit de middeleeuwen vond. „Het stond waarschijnlijk op een schip dat ten strijde trok tegen de heren van Kuinre.”
De heerlijkheid Kuinre was aan het eind van de 11e eeuw ontstaan op de plek waar de rivieren de IJssel en de Kuinder in de Zuiderzee stroomden. De heren van Kuinre waren belangenbehartigers van de bisschop van Utrecht. Het liefst gingen ze echter hun eigen gang. De Boer: „Het was hier een onherbergzame, moerassige streek. De heren leefden van de jacht en de visserij.”
De van oorsprong Frankische gouwgraven bouwden tussen 1165 en 1197 een burcht aan de rand van de Zuiderzee. Een reconstructie daarvan is nog te zien in het Kuinderbos. De Boer laat het graag zien. Vanaf de parkeerplaats is het ongeveer 300 meter lopen naar de burcht. De spaarboog waardoor bezoekers de burcht betreden, valt het meest op. „Vanwege de vorm denken de mensen dat dit een poort is, maar de naam spaarboog zegt het eigenlijk al: deze boog is gemaakt om stenen uit te sparen, want die waren in deze streek van veen en water erg duur.”
http://www.refdag.nl/nieuws/regio_2_210/heren_van_kuinre_waren_geen_roofridders_1_593040
Kinderen van NN en Hendrik:
1 Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch, geboren omstreeks 1185. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.
2 Menso (ter A) van Kuinre van Roden, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2 Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1163, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1). Egbert is overleden in 1240, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Egbert: MD Teenstra: 1195. Herbert, broer van Rudolf van Sepperothe, is voogd over Rudolfs zoon Albert, na diens overlijden tijdens een kruistocht. De door Teenstra vermelde Herbert is dezelfde als Egbert of Ecbert of Ekbert die in de Quedam narracio wordt vermeld.
Bisschop Boudewijn zendt een zekere Berthold naar Groningen om gedurende de minderjarigheid van Albert, als burggraaf in Groningen op te treden.Hij wordt echter hetzelfde jaar nog door Egbert van Sepperothe doodgeslagen.
Quedam narracio: Hecbert of Egbert leefde nog in 1232. Was prefect van Groningen voor 1/3e deel.
Deze Hecbert is waarschijnlijk dezelfde die in latere stukken als Egbert staat vermeld. (Egbert III)
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe.
(1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
Opmerking Anne Post: Schulte Bartold woonde in Eelde, waarschijnlijk op Oosterbroek, een borg nabij het oorspronkelijke landgoed Lemferding en aan de Drentse A gelegen.Gelmer van Ide woonde op een oorspronkelijk mottekasteel, ten noorden van de wegsplitsing Groningen, Norg, Rolde (Assen) tussen de huidige Lugtenburgerweg en de Moespot. Dit was een zogenaamde ringwalburcht bestaande uit twee cirkelvormige grachten die samen een 8 vormen. Op de kleinste stond een uitkijktoren. Later worden bewakers van Ide vermeld. Bedoeld wordt dan waarschijnlijk dat deze het verkeer bij Yde van en naar Groningen moesten controleren. Werenzone van Bonne woonde op de burcht te Bunne die in 1145 is gebouwd in opdracht van bisschop Herbert van Wierum. Egbert ten Hove zal op een hofgoed hebben gewoond, waarschijnlijk op de Gruenenborg aan de Hunze bij Groningen. Egbert en Menso van Groningen zullen op de borg Selwerd hebben gewoond. Jacob en de later vermelde broer Gerard woonden op een borg gelegen aan de A.
(1208) Vermelde namen o.a. Volker van Coevorden, Walter Rading, Arnold Wilde, Bernard Benze (van de Ese), Menso van Peize, Egbert van Groningen, Otto Proeys ?, Volradus van IJsselmuiden, Jacob en Gerard ter A.
(1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
(1217) Namen: Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Rudolf van Coevorden, Arnold van Ruinen, Arnold van Alva en Menzo van Gravestorp.(van Peize)
(1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
(10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.

(19 oktober 1225) Egbert van Groningen zal als scheidsman optreden.
(21 juli 1233) Wilbrand, bisschop van Utrecht neemt het klooster Marienberg in bescherming (gesticht voor de zielen van zijn voorganger Otto en de met hem gevallenen in de slag bij Ane) Aanwezigen: Egbert, prefect van Groningen, Rudolf van Norch, de broers Herman en Gerard van Roden. Pelgrim en Wolter Radinc van Vollenhove, Hendrik van Schoonebeek, Burchard en Gerard van Middelwijk, Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Alfred van IJsselmuiden, Eilard van Bentheim, Winnemar van Hardenberg, Egbert van Haren, Engelbert en Hendrik van Gerner, Remfrid van Junne, Sweder van Genne en Herman van Vilsteren.
(19 mei 1235) Egbert van Groningen vermeld.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kinderen van Egbert en NN:
1 Rudolf van Selwerd van Groningen, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.
2 Godschalk van Selwerd, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.
3 Egbert IV (de jonge) van Groningen, geboren vóór 1226. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.3 Rudolf van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1165, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1). Rudolf is overleden in 1195, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld 1181, 1184.
Overleden tijdens een kruistocht in 1195.
Was prefect van Groningen voor 1/3e deel na het overlijden van zijn grootvader van moeders zijde.
Rudolf trouwde met NN van NN.
Kind van Rudolf en NN:
1 Albert van Groningen van Sepperothe, geboren vóór 1190. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4 Menzo van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1175, zoon van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1). Menzo is overleden vóór 1225, ten hoogste 50 jaar oud.
Notitie bij Menzo: Was prefect van Groningen voor 1/3e deel na het overlijden van zijn grootvader.
ogd0043 datum 1206 of 1207. Genoemd wordt o.a. Heinrico de Nurch.
Enkele anderen: Johanne de Volnho, Hermanno de Stenwic, sacerdotibus;
Woltero de Covorde, Rodulfo, Menzone, fratribus de Peisge, Arnoldo de Rune, Ottone de Pollo, Hugo(ne) Sturm, Gerardo Leone, Hugone Dunker, Egberto, Menzone, fratribus de Gruningen, Wichero Lapinch, Randulfo, Waltero Radiac, Bartoldo sculteto, Gelmaro de Ide, Werenzone de Bonne, Egberto de Hove, Ottone de Rune, Jacobo de A et aliis quam pluribus.
(Theodoricus, bisschop van Utrecht, verklaart van Fredericus, abt van Ruinen, de kerken van Steenwijk en Borne verkregen te hebben alsmede de kapel van Westerbork benevens enige tienden voor enige tienden in ruil tegen de kerk van Beilen)
Kinderen van Menzo uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] NN van Sepperothe, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.
2 Leffard van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.2.
3 [waarschijnlijk] Rudolf van Langelo, geboren vóór 1205. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5 Christina? van Sepperothe is geboren omstreeks 1170, dochter van Godschalk van Sepperothe en NN van Groningen van Wierum (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1).
Notitie bij Christina?: Krijgt na de dood van haar grootvader het landgoed Lemferding bij Eelde als leengoed van de Bisschop van Utrecht.
Zie verder de vermelding bij haar zuster.
Christina? trouwde met [waarschijnlijk] Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde. Barthold, is geboren omstreeks 1170, zoon van Johannes, schulte van Eelde en NN van Peize. Barthold, is overleden in 1240, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Barthold,: De bisschop van Utrecht stelt in 1206 het Schultambt voor Drenthe in en belast de heren van Eelde erfelijk met deze functie.
De eerste die wordt aangesteld is ridder Bartold in 1206 en die heeft deze functie uitgeoefend tot zijn dood in 1240.
Volgens J W Schaap de stamvader van de schulten van Eelde.
MD Teenstra: In 1206 wordt het schultambt in Drenthe ingesteld en de heren van Peize worden hier erfelijk mee beschonken. Zijnde Bertold van Eelde ridder, 1206-1240; Rutger van Eelde 1263-1290; Rutger II van Eelde 1303-1325; Hendrik van Eelde 1325-1340. Dat betekent dus dat Bertold van Eelde volgens Teenstra,een afstammeling is van een van Peize. (In 1177 is echter reeds sprake van een Johannes als schulte.)
Vermeld in de Quedan narracio in hoofdstuk 27. Hier wordt vermeld dat zijn zoons bij Peize gevangen genomen worden door krijgslieden van de bisschop en worden opgesloten in de Sint Walburgskerk te Groningen.Namen van die zoons worden niet vermeld.
Zie oorkondenboek Groningen-Drenthe volgnrs.
43 (1206) Vermelde namen o.a. Johan van Vollenhove, Herman van Steenwijck, Wolter van Coevorden, de broers Rudolf en Menso van Peize, Arnold van Ruinen, Otto van de Pol, Hugo Sturm, Gerard Lewe, Hugo Donker, de broers Egbert en Menso van Groningen, Wicher Lapinch, Hendrik van Norg, Walter Radinc, Schulte Bartold, Gelmer van Ide, Werenzone van Bonne, Egbert ten Hove, Otto van Ruinen en Jacob ter A.
53 (1212) Volker van Coevorden, ridder, Egbert van Groningen, Rudolf van Peize, Johan van Ruinen, Schulte Bertold, Engelbert van Steenwijck.
64 (1 januari 1219) Namen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, Frederik Redinc; voogden van Ida, vrouwe van de Ese: Gijsbert, Hugo Donker, Herman Clencke, Rudolf Rocke.
67 (10 januari 1224) Namen: de broers Rudolf en Frederik van Coevorden, Johan van Ruinen, Bernard van de Ese, de broers Rudolf en Menso van Peize, Egbert van Groningen, Bertold van Steenwijck, Schulte Bertold van Drenthe, Frederik Rading met zijn broer Walter, Coenraad, schulte van Vollenhove, ridders.
83 (omstreeks 1225, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bunne.
Kinderen van Christina? en Barthold,:
1 [waarschijnlijk] NN van Eelde, geboren omstreeks 1185. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.
2 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1190. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.
3 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.
4 Johannes van Eelde, geboren omstreeks 1195. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2 NN van Groenenberg is geboren omstreeks 1165, zoon van [waarschijnlijk] Barthold van Groenenberg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1) en NN van NN.
Notitie bij NN: Onder NN moeten eventueel meerdere generaties worden verstaan, waarvan Egbert van Selwerd, gehuwd met Ava van Sepperothe dan een nakomeling is.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Egbert van Selwerd, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.3 Maria van Brabant is geboren in 1195, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1) en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Maria is overleden in 1260, 64 of 65 jaar oud. Maria trouwde met Otto IV keizer van Duitsland van Brunswijck.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.5 Machteld van Brabant is geboren in 1205, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1) en Mathilde van Lotharingen gravin van Boulogne. Machteld is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud. Machteld:
(1) trouwde met Hendrik VI van Brunswijk.
(2) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 06-12-1224 in Antwerpen met Floris IV van Holland, 14 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1 voor persoonsgegevens van Floris.
Kinderen van Machteld en Floris: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.7 Elisabeth van Brabant is geboren omstreeks 1215, dochter van Hendrik I van Brabant (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1) en Maria Capet prinses van Frankrijk. Elisabeth is overleden in 1273, ongeveer 58 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 18 jaar oud, in 1233 met Dirk VI van Kleef, ongeveer 18 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1215. Dirk is overleden in 1245, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Graaf van Dinslaken.
Kinderen van Elisabeth en Dirk:
1 Mechteld van Kleef [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.7.1], geboren in 1235. Mechteld is overleden in 1304, 68 of 69 jaar oud.
2 Elisabeth van Kleef [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.7.2], geboren omstreeks 1240.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1 Machteld van Heinsberg, dochter van Diederik I graaf van Heinsberg van Kleef en Isolda van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1). Machteld is overleden vóór 1254. Machteld trouwde met Arnold II van Heusden. Arnold is een zoon van Jan I van Heusden en Aleydis Persijn. Arnold is overleden omstreeks 1242.
Notitie bij Arnold: Arnoldus of Arnoud of Arnold van Heusden, vermeld tussen 1200 en 1217 en tussen 1225 en 1235.
Hij kan ook nog dochters hebben gehad, waarvan één dan gehuwd kan zijn met Jan van Megen en een ander met Willem van Wijfliet. (Volgens een artikel van Chr. Thijssen)
Kinderen van Machteld en Arnold:
1 Hendrik van Heusden [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1.1]. Hendrik is overleden na 1270.
Notitie bij Hendrik: Vermeld tussen 1242 en 1270.
Beleend met de lage heerlijkheid van Doeveren.
2 Robert van Heesbeen [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1.2].
Notitie bij Robert: Vermeld tussen 1246 en 1283.
3 Dirk van Heusden [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1.3].
4 Willem van Heusden [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1.4].
Notitie bij Willem: Vermeld tussen 1242 en 1255.
Het is niet uit te sluiten dat Willem van Hedikhuizen een bastaardzoon is.
5 Jan II van Heusden, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.1 Sophia van Limburg is geboren omstreeks 1195, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Sophia trouwde met Frederik van Altena Isenberg.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.2 Mathilde van Limburg is geboren omstreeks 1196, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Mathilde trouwde met Willem III van Gulik.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.3 Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg is geboren omstreeks 1200, zoon van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Hendrik is overleden in 1244, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hertog van Limburg. Vanaf 25-02-1246 graaf van Monschau.
1226 juli [7] archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, schenkt met instemming van zijn echtgenote en zonen zijn hoeve Nieder-Ritzerfeld aan de abdij Kloosterrade.
1234 [april 21 - 1235 april 7] Keulen; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, oorkondt dat Willem van Kuchenheim, ridder, afstand heeft gedaan van de voogdij over zekere goederen van het klooster Marienthal te Irresheim, met de daarbij behorende rechten, tegen betaling van zes mark Keuls, geeft als leenheer zijn goedkeuring aan deze verkoop en bevrijdt de goederen van de voogdij en van alle lasten die uit de voogdij voortvloeien.
1241 mei 20 ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief abdij Kloosterrade;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, draagt met instemming van zijn echtgenote en zijn zonen de novale tienden in de parochies Afden en Kerkrade voor veertig mark Keuls over aan de abdij Kloosterrade.
1241 juni ’s-Hertogenrade of Kloosterrade; archief klooster Sinnich;
Hendrik IV, hertog van Limburg en graaf van Berg, verklaart dat de abdij Kloosterrade in zijn aanwezigheid van Godfried van Alsterode en diens zoon Godfried hun goed te Sinnich, gelegen binnen het rechtsgebied van de hertog, voor vijftig mark Keuls heeft gekocht, en Herman van Wijlre als selman heeft gekozen.
Getuigen o.a. de edele heren Reinardus van Sinnich, Coenraad en Jordanus van Sleidin, Gosewijn en Diederik van Meire, Udo rentmeester van Rode, Willem van Aschweiler, Rutger en Reinardus van Berg, Adam van Horne jr.
Hendrik trouwde met Irmgarde van Berg. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Irmgarde.
Kinderen van Hendrik en Irmgarde: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4 Judith van Limburg is geboren omstreeks 1200, dochter van Walram III hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2) en Konigunde von Monschau. Judith is overleden in 1247, ongeveer 47 jaar oud. Judith trouwde, ongeveer een jaar oud, omstreeks 1200 met Boudewijn van Bentheim, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5 voor persoonsgegevens van Boudewijn.
Kinderen van Judith en Boudewijn: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2 Hendrik IV van Kessel is geboren omstreeks 1145, zoon van Hendrik III van Kessel en Alverade van Merheim (Merum) (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1). Hendrik is overleden in 1219, ongeveer 74 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Graaf van Kessel van 1193 tot 1219.
Hendrik trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1160 met Alveradis van Malsen van Cuijck, ongeveer 10 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4 voor persoonsgegevens van Alveradis.
Kind van Hendrik en Alveradis: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2.1 Rutger van Kuijc, zoon van Albert van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.2) en Heilwig van Merum. Rutger is overleden na 1267.
Notitie bij Rutger: Heer van Herpen
Rutger trouwde met Maria van Diest.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1 Hendrik van Voorne, zoon van Dirk van Voorne en Alveradis van Kuijc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3). Hendrik is overleden in 1261. Hendrik trouwde in 1231 met Catharina van Cysoing.
Kind van Hendrik en Catharina:
1 Hildegonde van Voorne. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1 Sophia van Arnsberg en Rietberg is geboren in 1201 in Arnsberg, dochter van Godfried II van Arnsberg van Rietberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1). Sophia is overleden op 19-01-1245, 43 of 44 jaar oud. Sophia trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 04-05-1240 met Bernard de oude von (zur) Lippe, 45 of 46 jaar oud. Bernard is geboren in 1194, zoon van Herman von (zur) Lippe en Oda van Tecklenburg. Bernard is overleden op 23-03-1265 in Lippe, 70 of 71 jaar oud. Bernard trouwde later in 1248 met Sophia von Ravensberg (geb. ±1200).
Kinderen van Sophia en Bernard:
1 Herman graaf von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.1], geboren in 1233 in Brake.
2 Bernhard graaf von (zur) Lippe, geboren in 1234 in Brake. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.
3 Hedwig von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.3], geboren in 1238 in Brake. Hedwig is overleden in Hannover.
4 Gerard graaf von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.4], geboren in 1240 in Brake.
5 Egbert graaf von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.5], geboren in 1242 in Brake.
6 Theodora von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.6], geboren in 1244.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2 Godfried III van Arnsberg is geboren omstreeks 1205, zoon van Godfried II van Arnsberg van Rietberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1). Godfried is overleden in 1282, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Godfried: Graaf van Arnsberg 1238.
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
Godfried trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1230 met Adelheid von Blieskassel von Bliesgau. Adelheid is overleden in 1272.
Kind van Godfried en Adelheid:
1 Mechtild von Arnsberg van Cuijck, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2.1 Judith van Dortmund is geboren omstreeks 1180, dochter van Herman V van Dortmund en Judith van Cuijk (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2). Judith is overleden na 1205, minstens 25 jaar oud. Judith trouwde met Konrad I van Lindenhorst.
Kind van Judith en Konrad:
1 Konrad II van Lindenhorst [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.3.2.1.1], geboren in 1205. Konrad is overleden in 1267, 61 of 62 jaar oud.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5 Niklas van Schönfeld is geboren omstreeks 1230, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5). Niklas is overleden in 1279, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Niklas: Buitenechtelijke zoon van graaf Baldwin van Bentheim, vermeld tussen 1254 en 1277 als borgman en in 1279 als ridder van de Duitse orde. Hij was beleend met het huis Schönfeld in het kerspel Wilsum en noemde zich later naar dit huis. Zijn erfgenamen verkregen later Grasdorf en noemden zich von Schönfeld genennt von Gravestorp.
Niklas trouwde met [waarschijnlijk] NN von Schönfeld.
Kind van Niklas en NN:
1 Ludolph(us) van Schönfeld, geboren omstreeks 1245. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1 NN (Egbert?) van Ochten, zoon van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Marina van Ochten. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.2 Bertha van Ochten is geboren omstreeks 1200, dochter van Ricold van Ochten en Marina van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6). Bertha trouwde met Jan van Arkel.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1 Arnold II van Almelo is geboren omstreeks 1225, zoon van Hendrik van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10) en NN van NN. Arnold is overleden op 26-02-1290, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Zie Archieven; 0214 Huis Almelo Inventaris.
Arnold trouwde met Marina van Ochten. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1 voor persoonsgegevens van Marina.
Kinderen van Arnold en Marina:
1 Hendrik van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.1], geboren omstreeks 1245.
Notitie bij Hendrik: Oorkonde Sticht Utrecht dd 13 mei 1268; De elect Jan verklaart, dat Nicolaas van Geysteren en zijn vrouw erkend hebben dat zij aan Hendrik van Almelo de hen in volle eigendom toebehorende hof van Geysteren hebben verkocht.
2 Egbert I van Almelo, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.
3 NN van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2 NN van Almelo is geboren omstreeks 1235, dochter van Hendrik van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10) en Aleidis van Woudenberg. NN trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1250 met Rudolf II van Peize, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van NN en Rudolf: Moet getrouwd zijn tussen 1249 en 1254 en heeft zich toen gevestigd in Almelo. Komt na 1249 niet meer voor als getuige in oorkonden samen met zijn broers Rudolf en Folkert.
Rudolf is geboren vóór 1220, zoon van [waarschijnlijk] Egbert? van Peize en Christina? van NN. Rudolf is overleden na 1253, minstens 33 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd op pagina 46 van Magnin Geschiedkundig schoolboek van Drenthe.
Genoemd in oorkonde uit 1247; ogd0108, samen met zijn broer Rudolf, Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten, Wolter Radincg en R. schulte van Drenthe, ridders.
ogd0109 maart 1247, samen met zijn broer Rudolf, Rudolf van Norch, en Wolter Rading, Pelgrim van Putten, R. schulte van Drenthe, en Gijsbert van Buchorst, allen ridders.
Genoemd in oorkonde van 1249; ogd0112, Atholfus, Rodolfus en Folkerus, ridders te Pedese.
1253 Adolf en Rudolf van Peize worden met Koenraad van Groningen door de Fivelgoers gevangen genomen en naar Appingedam gebracht.
Kind van NN en Rudolf:
1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 Adolf VII graaf van Berg is geboren omstreeks 1220, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.3) en Irmgarde van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1). Adolf is overleden op 22-04-1259, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Adolf: Graaf van Berg tussen 1246 en 1259.
http://www.manfred-hiebl.de/genealogie-mittelalter/berg_und_altena_grafen_von/adolf_7_von_limburg_graf_von_berg_+_1259.html
Adolf VII. folgte 1246 zu Berg, stand durch den erzbischöflichen Schwager völlig im anti-staufischen Lager, unterstützte König WILHELM von Holland und erhielt dafür bedeutende Reichslehen dazu, unter anderem Kaiserswerth, Remagen, Rath, Mettmann und Duisburger Gebiete des Reichsforstes. Er legte den Grundstein zum gotischen Dom zu Altena, führte viele Fehden im Stil der Zeit und starb an einer Turnierverletzung.

1 november 1250. Burggraaf Hendrik van Keulenverklaart dat hij als dienstman verbonden is aan zijn leenheer graaf Adolf van Berg.
In 1253 vind er een goederenruil plaats tussen graaf Adolf van Berg en het klooster Altenberg.
In 1254 schrijft de aartsbisschop Koenraad van Keulen aan de graaf van Berg dat zijn geschil met de graaf van Gulik alleen door scheidsrechters kan worden opgelost.
In 1255 schenkt graaf Adolf aan het klooster Altenberg zekere goederen.
Op 9 augustus 1259 deelt de aartsbisschop van Keulen aan zijn zuster, de gravin van Berg, mee dat de wapenstilstand tussen de burgers van Keulen en enkele onderdanen van Berg wordt verlengd.
Adolf trouwde met Margarete von Hochstaden. Margarete is overleden op 30-01-1314.
Kinderen van Adolf en Margarete:
1 Koenraad van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1].
Notitie bij Koenraad: Was boisschop van Osnabrück 1306-1310.
2 Walram van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.2].
Notitie bij Walram: Was proost in Keulen.
3 Willem I van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.3].
4 Adolf VIII van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.4].
Notitie bij Adolf: 1262. Graaf Adolf van Berg sticht een altijddurende vriendschap tussen de steden Keulen en Deutz.
5 Irmgard van Berg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.
6 Hendrik van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.6].
7 Engelbert van Berg [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.7], geboren omstreeks 1240.
Notitie bij Engelbert: Was proost van Keulen
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2 Walram IV hertog van Limburg is geboren omstreeks 1225, zoon van Hendrik IV hertog van Limburg en graaf van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.3) en Irmgarde van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1). Walram is overleden in 1282, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Walram: Had geen mannelijke nakomelingen.
1252 [maart 29 - 1253 april 19]
Walram IV, hertog van Limburg 1247-1279, hecht zijn goedkeuring aan de verkoop door Arnold Bolte en Otto van Hammerschen aan het klooster van St. Marie te Heinsberg van goederen te Geilenkirchen en Hammerschen, waarop de hertog allodiaal recht bezit, en verleent vrijwaring voor deze goederen.
Was opperbeschermheer van de wegen in het land tusschen Maas en Rijn, en hield de roofridders daar in toom.
Walram trouwde met Jutta van Kleef. Jutta is geboren omstreeks 1225, dochter van Diederik V van Kleef en Mechtild van Dinslaken. Jutta is overleden na 1265, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Jutta: 1265 mei 24 archief abdij Kloosterrade;
Diederik VII, graaf van Kleef, schenkt op verzoek van zijn zuster, de hertogin van Limburg, aan de abdij Kloosterrade zijn inkomsten uit een tiende over de abdijgoederen te Lommersum, die hem toebehoren op grond van de wildban van de burcht Tomburg, tot een maximum van drie mark per jaar.
Kind van Walram en Jutta:
1 Irmgard van Limburg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2 Katharina van Kessel, dochter van Willem van Kessel (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.1) en NN van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5). Katharina trouwde met Willem Van Cranendonck van Horne. Willem is geboren omstreeks 1240, zoon van Engelbert van Horne en NN van NN. Willem is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Willem: Willem was de eerste die zich Heer van Cranendunc noemde.
Kind van Katharina en Willem:
1 Willem II van Cranendonk, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.1 Jan van Looz (Loon), zoon van Arnold IV van Rieneck van Looz (Loon) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2) en Johanna van Chiny. Jan is overleden in 1279.
Notitie bij Jan: Uit: https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Loon_(-1279)
an I van Loon (gest. 1279) was de oudste zoon van graaf Arnold IV van Loon. In 1273 volgde hij zijn vader op als twaalfde graaf van Loon.

Jan huwde zijn eerste vrouw Mathilde van Gulik, dochter van graaf Willem IV van Gulik. Daardoor kwam hij ook in het bezit van Heinsberg, en Leeuwenberg. Daarbij kreeg hij ook de titel ’van Gulik’. Na zijn dood in 1279 volgde zijn zoon Arnold hem op als heer van Loon.

Hij trouwde later in 1266 met Isabella van Condé (ca. 1245-) de dochter van Jan II de Montmirail 1e heer van Condé. Uit zijn tweede huwelijk werd geboren:

Jan III van Loon heer van Agimont (1268-1310), deze trouwde in 1285 met Marie van Nesle (1270-1328). Zij was de dochter van Jan van Nesle graaf van Soison (1240-1300) en Marie van Oudenaarde vrouwe van Chimay (1246-1290).
Jan:
(1) trouwde met Mathilde van Gulik.
(2) trouwde met Isabella van Condé.
Kind van Jan en Mathilde:
1 Arnold van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.1.1].
Kind van Jan en Isabella:
2 Jan III van Looz (Loon) [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.4.2.2.1.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1.1 Willem II van Holland is geboren omstreeks 1228, zoon van Floris IV van Holland (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1) en Machteld van Brabant (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.1.1.5). Willem is overleden op 28-01-1256 in Hoogwoud, ongeveer 28 jaar oud. Hij is begraven in Abdij Middelburg (herbegraven).
Notitie bij Willem: Van 1248 tot 1256 ook koning van het Heilige Roomse Rijk en daarmee kandidaat om tot keizer te kunnen worden gekroond.
Willem trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1252 met Elisabeth van Brunswijk.
Kind van Willem en Elisabeth:
1 Floris V van Holland, geboren op 24-06-1254 in Leiden. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.3.1 Aleydis van Holland is geboren vóór 1249, dochter van Otto III van Holland (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.3).
Notitie bij Aleydis: 1 februari 1270; Graaf floris V, die zijn nicht Aleydis, dochter van Bisschop Otto van Utrecht, ten huwelijk heeft gegeven aan Boudinus de Nortich, belooft haar als bruidsgift 200 ponden Hollands.
Aleydis trouwde met Boudinus van Nortich.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1.1 Reinald I van Gelre is geboren omstreeks 1255, zoon van Otto II van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1) en Margareta van Kleef. Reinald is overleden in 1326, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Reinald: Graaf van Gelre en Zutphen in de periode 1271-1326.
1271, 4 maart.
Reijnaldus, graaf van Gelria, staat de burgers van Sutphania opnieuw tolvrijheid in Lobede toe en bevestigt hun oude privileges, die hun ten onrechte door zijn vader Otto ontnomen waren, wat deze ook op zijn sterfbed erkend had.
Datum et actum apud Arnheym anno domini millesimo ducentesimoseptuagesimo primo feria quarta prima post dominicam qua cantatur Reminiscere.
1271, 29 april
Reynaldus, graaf van Gelria, bevestigt de tolvrijheid te Tolbede, door wijlen zijn vader Otto, graaf van Gelria, aan de burgers van Arnhem verleend, alsmede andere vroeger verleende voorrechten.
Datum et actum apud Aernhem anno domini millesimo ducentesimo septuagesimo prima
feria quarta proxima post dominicam quando cantatur Jubilate.
Werd in de slag bij Woeringen op 5 juni 1288 gevangen genomen.
Vermeld in een oorkonde van 23 februari 1281; Rechters, schepenen, raad en burgers van Keulen garanderen aan de onderdanen van graaf Reinald van Gelre vrij verkeer en vrije handel in hun gebied.
16 december 1284 Hansisches Urkundenbuch nr 960; König Eduard I von England nimmt auf Gesuch Herzog Rainald I von Geldern dessen Bürger von Harderwijk (Herderwick) für den Handel in seinem Reich in Schutz gegen Arrestirungen und Beschwerungen um fremder Schulden und Vergehen willen, indem er ihre eigenen dem Recht seines Landes unterwirft.
27 april 1291 OHA 190; Schout, Schepenen, Raad en gemeente van Deventer, approberen het hierin opgenomen, door bemiddeling van Reinald, graaf van Gelre, overeengekomen tarief van het tolgeld, dat de schippers van Herderwich (Harderwijk) te Coten zijn verschuldigd.
1299;Reinold, Graaf van Gelre, geeft aan de Abdis en het Convent ter Honnepe het door Godfried en Johan voormeld als leenroerig aan hem opgedragen erf Bernecoote overals vrij eigen (proprietatem libere conferimus). Gegeven te Lobede.
25 mei 1309: Reynaldus, graaf van Gelria, maakt zijn testament en benoemt o.a. Henricus, aartsbisschop van Keulen, bs., Margaretha, zijn vrouw, Gerardus, graaf van Julich en Otto, graaf van Kleef tot executeurs.
Reinald:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 11-03-1274 met Irmgard van Limburg. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Irmgard.
(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1283 met Margaretha.
Kind van Reinald en Margaretha:
1 Reynald II van Gelre, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1 Johan I van Ruinen is geboren omstreeks 1188 in Ruinen, zoon van Arnold II van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1). Johan is overleden na 1241, minstens 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan I van RUINEN, ridder, (Heer van Ruinen 1223-1241) genoemd als getuige van de bisschoppen Otto van Lippe (1205-1225), Wibrand van Oldenburg (1225-1233) en Otto van Holland (1233-1249).
In 1212 wordt Johan van Ruinen genoemd als getuige van Volker van Coevorden.
1236 beslechten Johannes en Laurencius, ridders, hun geschil met de abdij van Ruinen (oork. boek Gr. en Dr. I, nrs 67, 83 en 100).

Uit MD Teenstra; 1e deel breedvoerig tijdrekenkundige tafel;
Jaar 1036; Ruinen, een geheel op zichzelf staande heerlijkheid in Drenthe, toebehorend aan twee broeders, de ridders Johan en Laurens van Ruinen, behoort volgens de mening van de twee broeders niet tot Drenthe en zij willen zich evenmin onder de Drenthenaren gerangschikt zien, evenmin als de tegenwoordige bewoners van Zuidlaren.
(De datum van de oorkonde kan niet juist zijn, moet 1236 zijn)

Oorkonde 1036 tekst uit J S Magnin 1846; De voormalige kloosters in Drenthe geschiedkundig beschouwd. (Datum moet 1236 zijn)
"Ego Johannes, verbi Crucis Minister, Canonicus Osnabrugensis, scire volo universos ad quos presens scriptum pervenerit, quad cum contraversia fuisset inter Conventum de Runen ex una parte, et Johannem et Laurentium, fratres, milites, exaltera parte, super palude que vocatur Buddigwolt, que iacet inter Mickelhorst et Arneslot, causam predicte contraversie abbas et fratres sui, sub optentu officii, et Jo. et Lau. layci, sub pene excommunicacionis, michi et Domino Fretherico de Covordia et Johani de Pethe dederunt terminandam. Nos vero habito consilio ordinavimus, ut predictus Conventus Jus, quod habuerat in predicta pralude, predictis fratribus Jo. et Lau. libere conferret et absolute, et iam dicti fratres, in recompensacionem palludis, darent annuatim conventui septem modios siliginis et septem modios avene, groniensis mensure, de domo in Twinglo (Dwingelo). Ordinavimus preterea, ut omnis contraversia qui fuit inter partes de palludibus hinc inde excultis, per dictam composicionem finaliter esset sopita et amicabiliter ordinata, et neutra pars de cetero aliquatenus moverit de predictis questionem. Palus vero de Arneslot usque Runen eritam conventui quam aliis marchionibus communis. Et ne factum istud aliquatenus posset irritari, presenti scripto sigillorum B., Abbatis de Runen, Jo., verbi Crucis ex Legato, et F., Militis de Covordia, testimonio roborato fecimus innotari.
Acta sunt hec in Runen Ao MXXX sexto, in die sancti Galli".

Vermeld in Cartago dik019, Archief abdij Dickininge, met datum 16 oktober 1236.
"Johannes, verbi crucis minister, kanunnik te Osnaburge, bepaalt met Frethericus de Couordia en Johannes de Pethe, - in het geschil tusschen de abdij van Runen en de gebroeders Johannes en Laurencius, ridders, over het drassig land Buddigwolt tusschen Mickelhorst en Arneslot: 1- dat de abdij haar recht zal opdragen aan de gebroeders tegen eene jaarlijksche vergoeding van 7 mudden rogge en 7 mudden haver Groninger maat, uit het huis in Twinglo; 2- dat hiermede alle geschil opgelost zal zijn; 3- dat het drassig land tusschen Arneslot en Runen gemeen zal zijn aan de abdij en de overige markegenooten. Met bezegeling door B. abt van Runen, Johannes verbi crucis Ohristi legatus en Frethericus ridder De Couordia."

In een copie van de originele oorkonde in het Latijn staat als datum "A` XXX` sexto", geen duizend of honderdtal ervoor. De opstellers van het Oorkondenboek Groningen-Drenthe menen dat hier alleen maar het jaartal 1236 in aanmerking komt, gelet op de overige inhoud van de oorkonden en de vermelde personen.
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Wicherus van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.1]. Wicherus is overleden na 1261.
Notitie bij Wicherus: 27 februari 1261 Mewekinus van Ruinen en Wicherus staan borg voor Rodolphus van Ansen voor de overdracht van de halve tiend uit het hof van Dikninge waarvoor goederen van gelijke waarde voor zijn hof in de plaats moeten komen.
2 Arnold (III) van Ruinen, geboren na 1210. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2.
3 Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.
4 NN van (Ruinen), geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2 Sophia van Ruinen is geboren in 1205 in Ruinen, dochter van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1). Sophia trouwde met Rudolf II van Coevorden. Rudolf is geboren omstreeks 1192, zoon van Folker van Coevorden en Ida Lewe. Rudolf is overleden op 25-07-1231 in Nijenstede, Hardenberg, ongeveer 39 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Was burggraaf van Coevorden van 1196-1228.
Komt voor als getuige van de bisschop van Utrecht in brieven van 1 januari 1218 en 10 januari 1223. In de laatste brief samen met zijn broeder Frederik.
In 1212 verpand hij met toestemming van zijn vader Volkerus, de grove en smalle tienden in Spehoorne en de tiend van 8 huizen te Echten aan de abdij van Ruinen, met vaststelling van de termijn van terugbetaling. (archief Dickninge) Later genoemd als van Ansen. Ridder van Ansen
1222 Rudolf belegert met de Gelkingen het slot van Egbert van Groningen.
1226 Rudolf, door de Sepperothes te Groningen te hulp geroepen, bemachtigd Groningen en neemt de stadsvoogd Egbert de jonge met zijn gezin gevangen en verwoest het slot. Grootvader Egbert van Groningen vlucht naar Friesland en komt terug en herovert Groningen en doodt vele Gelkingers.

Slag bij Ane op 28 juli 1227. Rudolf of Roelof verslaat het bisschoppelijke leger samen met Drenten en Friezen en met behulp van bendes uit Steinfort, Dalen, Loenen en Goor. Bisschop Otto van der Lippe sneuvelt en ook 200 ridders en ridderzonen waaronder de beroemde Duitse held Berend van Horstmar. De graaf van Gelre Gijsbert van Amstel en andere edelen werden gevangen genomen. Deze worden later onder beloften en borgtocht vrijgelaten. Keizer Hendrik ontslaat hen van de beloften en deze edelen werken mee aan de verkiezing van Wilbrand van Oldenburg tot bisschop van Utrecht.
Een nieuwe aanval van de bisschop op Coevorden volgt met wisselend succes, maar uiteindelijk komt er een wapenstilstand en doet de bisschop nieuwe voorstellen aan Rudolf/Roelof. Rudolf wordt uitgenodigd in het nieuw door de bisschop gebouwde kasteel bij Hardenberg voor overleg. Daar worden hij en Hendrik van Gravestorp gevangen genomen en vermoord. (Geradbraakt.)
In 1231 volgt opnieuw strijd en komt er een verdrag waarbij Frederik van Coevorden wordt beleend met alle rechten zoals zijn voorganger die ook bezat.

Rudolf/Roelof van Coevorden had een dochter die met Hendrik van Borculo getrouwd was. komt voor in een akte van 1261.
Kind van Sophia en Rudolf:
1 Eufemia van Coevorden, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4 Herman Clencke is geboren vóór 1200, zoon van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1). Herman is overleden vóór 1236.
Notitie bij Herman: Vermeld in een oorkonde van 1 januari 1219 waarin de bisschop van Utrecht de schenking goedkeurt van een hoeve in Middelbrink, gelegen aan de oostzijde, aan het klooster te Ruinen, door Eveze, weduwe Ostwalt (Oosterwolde) en Ida, de vrouw van Nicolaas, zoon van Eveze die in het Heilige Land is gestorven, waarvan de voogden van de zoon van Nicolaas en Ida hierbij aanwezig zijn en hiermee instemmen.
Getuigen: Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Rudolf van Norch, en de voogden van de zoon van Nicolaas en Ida: Gijsbert, Hugo Dunker, Herman Clincke, Rudolf Rocke.
Herman Clencke en Rudolf Rocke zijn, op basis van de volgorde van vermelding, dan verwant aan Ida van Ruinen en zeer waarschijnlijk broers.
Herman trouwde met NN van NN.
Kinderen van Herman en NN:
1 Gerard(us) Clencke, geboren vóór 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.
2 Rudolf(us) Clencke [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.2], geboren vóór 1240. Rudolf(us) is overleden in 1264, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Rudolf(us): Zie bij Gerardus Clencke.
Zou zijn overleden in 1264 volgens MD Teenstra samen met zijn broer Gerard als gevolg van de strijd tijdens de verwoesting door hen van het kasteel van Rutger van Eelde, de schulte van Drenthe.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.7 Ida van Ruinen is geboren omstreeks 1200, dochter van [waarschijnlijk] Arnold II van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1).
Notitie bij Ida: In een oorkonde van 1218 staan als voogden van de zoon van Nicolaas en Ida vermeld: Ghiselbertus, Hugo Dunker, Hermannus Clince en Rodulfus Rocke. Deze personen zijn dus verwanten van beide, waarschijnlijk broers van beide of van beide ouders. Op basis van de vermelde volgorde zijn Gijsbert en Hugo een van Steenwijck en Herman en Rudolf van dezelfde familie als Ida.
Ida trouwde met Nicolaas van Steenwijck. Nicolaas is geboren omstreeks 1200, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik van Steenwijck en [waarschijnlijk] Evese van Oosterwolde. Nicolaas is overleden vóór 1218, ten hoogste 18 jaar oud.
Notitie bij Nicolaas: Vermeld in een oorkonde van 1218, schenking van een huis te Middelbrink aan de kerk van Ruinen, door Evese, weduwe van Ostwalt (Oosterwolde). Nicolaas, zoon van Evese, is in het Heilige Land gestorven en was getrouwd met Ida.
Kind van Ida en Nicolaas:
1 NN van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.7.1], geboren omstreeks 1216.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1 Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch is geboren omstreeks 1185, zoon van Hendrik I van Kuinre en NN van Sepperothe (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1). Rudolf is overleden na 1254, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Rudolf: Is overleden tussen 1254 en 1263.
Notitie bij Rudolf: Volgt zijn vader op als Heer van Kuinre na diens overlijden voor 01-01-1219. Krijgt dan tevens het landgoed Eyen in leen en de overige Norchse goederen.

Wordt als getuige vermeld in een oorkonde van 1 januari 1219 van bisschop Otto van Utrecht, waarin de schenking van de hoeve Middelbrink aan het klooster te Ruinen wordt goedgekeurd. Ook vermeld worden Rudolf van Coevorden, Egbert van Groningen, Herman Clinke, Hugo Dunker, Rudolf Rocke, Frederic Redinck en Gijsbert.

Komt voor in een lijst van opbrengsten van het kapittel te Utrecht opgemaakt omstreeks 1225. Genoemd worden Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffards zoon Menzo, Johanneszoon Thezo, Johannes van Haarlo, Steven van Tuten, Herman van Laar, Johan van Ruinen, Lubbert van Dalen, Philippus, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theo van Bochorst, Rudolf van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, schulte Bartold, Bernard te Roden, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolph de Crunen;
Wordt als getuige vermeld, samen met o.a. Rudolf van Langelo, Johan van Ruinen en Hugo van Laar, in een oorkonde van 31 augustus 1230 waarin Wilbrand, bisschop van Utrecht aan Zwolle stadsrechten verleend. (Na en als gevolg van de Slag bij Ane in 1227)

Komt voor als getuige in de oorkonde van de stichting van het klooster Marienberg van 21 juli 1233, o.a. samen met Egbert, prefect van Groningen en de broers Herman en Gerard van Rottum, Pelgrim en Wolter Radinc van Vollenhoven, Hendrik van Schoonebeek, Burchard en Gerard van Middelwijk, Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Alfred van IJsselmuiden, Ellard van Bentheim, Winmar van Hardenberg, Egbert van Haren, Engelbert en Hendrik van Gerner, Remfrid van Junne, Sweder van Genne en Herman van Vilsteren.
Elders vermeld: Rudolphus van NORCH ridder, In 1241 staat hij Egbert van Groningen Egbertszn. bij, nadat diens oudste broer Roelof door ridder Thizo is vermoord (drs. O.D.J. Roemeling, ’Adelijke geslachten in de ME in Drente’, NL 1973).

In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Wordt als getuige genoemd in een oorkonde van maart 1247, samen met o.a. de broers Adolf en Rudolf van Peize, waarin het klooster van Ruinen de tienden van 2 hoeven in Appelscha verkrijgt van de bisschop Otto van Utrecht (1233-1249). Andere genoemden zijn Gijsbert van Buchorst, Pelgrim van Putten en Wolter Radinc (van Vollenhove).

In een oorkonde van 14 augustus 1254 wordt hij vermeld samen met Rudolf van Langelo, Adolf en Folkert, ridders van Peize als getuigen bij een uitspraak van Frederik abt van Rottum in een geschil tussen het convent van Ruinen en Herman van Noordlaren en zijn zonen.
Kind van Rudolf uit onbekende relatie:
1 Hendrik II van Kuinre van Norch, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2 Menso (ter A) van Kuinre van Roden is geboren omstreeks 1190, zoon van Hendrik I van Kuinre en NN van Sepperothe (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1). Menso is overleden na 1242, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Menso: Mogelijk dezelfde persoon als Menso van Roden, vermeld in een oorkonde van 1225.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Zie ook: Jaarboek van en voor Groningen deel 1 pag 300.
Kinderen van Menso uit onbekende relatie:
1 Jacob ter A van Roden [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2.1].
2 Gerard van Roden [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2.2].
3 Herman van Roden [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.2.3].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1 Rudolf van Selwerd van Groningen is geboren omstreeks 1190, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2) en NN van NN. Rudolf is overleden in 1241, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Gedood door ridder Thizo of Thezo van Eelde en Rudolf, zoon van Christina, samen met de Gelkingers.
Volgens M D Teenstra in zijn boek "Breedvoerig tijdrekenkundige tafel" uitgegeven 1859 Uithuizen, in de vermelding bij het jaar 1240, kregen de Gelkingers hulp van de ridders van Eelde, van Norch en van Peize. Zij staken de stad Groningen in brand in 1241 nadat de prefect Rudolf van Groningen door Thezo van Eelde werd doodgestoken.In 1242 werd Eelde door de partij van de bisschoppelijken verbrand en het slot van de Gelkingen Denerdewinkel genaamd. Daarna verwoesten de Gelkingers het aloude slot Groenenberg aan de Hunze en de burgten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf te Norg (Peize??) en van zijn broer Adolf te Peize.
In 1245 wordt Groningen herbouwd en met muren omgeven.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Rudolf trouwde met NN van NN.
Kind van Rudolf en NN:
1 Koenraad van Groningen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.1.1].
Notitie bij Koenraad: Zoon van Rudolf volgens J W Schaap.
MD Teenstra 1250: De ridder Rudolf had de ridder Thizo van Eelde doodgeslagen en met hulp van Koenraad had hij vele Fivelgoers gevangen genomen en nam de beste paarden, die door de Ommelanders op de markt waren gebracht, weg, bij welke roof hij ook vele moorden pleegde, zodat hij de schrik van de twistende landslieden was.
Opmerking Anne Post: Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert,werd doodgeslagen door Thizo die werd geholpen door Rudolf, zoon van Christina.
In 1251 is er strijd tussen de stad Groningen en de Ommelanden. De sterkten van Adolf en Rudolf van Peize worden omvergehaald en zij worden samen met Koenraad van Groningen uit de stad verbannen. De Gelkingers onder Egbert nemen de macht in de stad over. (M D Teenstra)
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2 Egbert IV (de jonge) van Groningen is geboren vóór 1226, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2) en NN van NN. Egbert is overleden in 1301, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Egbert: (omstreeks 1225 MOET ZIJN 1245, lijst van opbrengsten aan het kapittel van de dom te Utrecht) Namen in Drenthe: Egbert van Groningen, Rudolfs zoon Albert, Leffarts zoon Menso, Thezo’s zoon Johannes, Johan van Ruinen, Johan van Haarlo, Steven van Tuten, Lubbert van Dalen, Philip uit Ide, Otto van Zeegse, Menso van Roden, Rudolf van Langelo, Albert van Uffelte, Rudolf van Norch, Herman van Voorst, Theodorus van Buckhorst, Rudolf van Peize, Zijn broer Menso van Peize, Rudolf Rogge, Rudolf van Coevorden, Schulte Bartold (van Eelde), Bernard te Rothe ?, Resindis, dochter van Hendrik Papinck, Ludolf van Kuinre, Lubbert van Bonnen.
Omstreeks 1240 benoemd tot prefect van Groningen tot 1285.
Opmerking Anne Post: De tekst van Teenstra is niet altijd in overeenstemming met vermeldingen door anderen.
MD Teenstra: 1226; Rudolf, slotvoogd van Coevorden, door de Sepperothen ingeroepen, benachtigt Groningen en neemt het huisgezin van stedevoogd Egbert den Jongen te Glimmen gevangen, welk slot zij tot op de grond verwoesten. Egbert, de grootvader, vlucht naar Friesland tussen Lauwers en Vlie.
600 meter noordelijker van deze plaats is vele decennia later een nieuwe en fraaie borg gebouwd.
Op de Gruenenborgh aan de Hunze bij Euvelgunne woonde zijn vader, welke borg in 1242 werd vernield, evenals de stad Groningen.
In 1242 zoeken Roelof en Egbert van Groenenberg (Groningen) hun toevlucht bij hun neven Rudolf van Norch en diens broer Menso ter A.
(Menso aan de stroom) (mr. A.N. de Vos van Steenwijk, ’Genealogie van Kuinre’, NL 1967).
Genoemd in een oorkonde van 18 oktober 1249 (??), waarin twee Egberts, als prefecten van Groningen (vader en zoon) een verklaring afgeven omtrent een geschil over enkele grenzen tussen de abdis van het concent Jesse en ingezetenen van Kropswolde. Vermelde aanwezigen: Egbert, decaan in Groningen, Sicco, priester in Laren, priester Frederik, Adolf en Rudolf, geestelijken, Adolf, Rudolf en Folker, ridders van Peize.
ogd0140 datum 8 juni 1266. Otto, graaf van Bentheim, verkoopt aan Egbertus van Groningen zijn land in Hamme.
22 maart 1282; E. deken van Drenthe en Egbert, Prefect van Groningen, verklaren dat de kapel te Wolfsbargen losgemaakt wordt van de kerk van Noordlaren.
ogd0168 de dato 8 april 1285. Egbert, prefect van Groningen, Adolf, zijn zoon, Otto, ridder van Groningen en Snelger van Scharmer (lekenbroeder) doen uitspraak in een geschil.
MD Teenstra: 1301; Egbert van Groenenberg, prefect van Groningen, sterft. Hij wordt opgevolgd door de rechter Godekinus van Echten. Egbert was prefect sedert 1276.
Egbert trouwde met NN uit Friesland.
Kinderen van Egbert en NN:
1 Adolf van Groningen, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.
2 Agnes van Groningen, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3 Godschalk van Selwerd is geboren omstreeks 1220, zoon van Egbert III (ook Egbertus) van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2) en NN van NN. Godschalk trouwde met NN Rengers.
Kinderen van Godschalk en NN:
1 Ludolf van Selwerd, geboren vóór 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.
2 Hendrik van Selwerd [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.3.1 Albert van Groningen van Sepperothe is geboren vóór 1190, zoon van Rudolf van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.3) en NN van NN. Albert is overleden vóór 1241.
Notitie bij Albert: Uit de Quedan narracio ...:
Albert was in 1195 nog minderjarig, en Egbert, de broer van Alberts vader Rudolf, wierp zich op als voogd.De Utrechtse bisschop Boudewijn was hier faliekant op tegen en benoemt ene ridder Berthold uit Groningen, een dienaar van hem, tot burggraaf in Groningen. Deze wordt echter in datzelfde jaar 1195 nog door Egbert, (de Sepperothes) doodgeslagen.
Albert trouwde met Christina? van NN. Christina? is geboren omstreeks 1200. Christina? is overleden na 1241, minstens 41 jaar oud.
Kind van Albert en Christina?:
1 Rudolf van Groningen van Sepperothe [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.3.1.1], geboren vóór 1225. Rudolf is overleden na 1241, minstens 16 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Genoemd in oorkonde van omstreeks 1225; ogd0083.
Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
Vermeld in een lijst van personen, die plegen pacht op te brengen aan het kapittel der Utrechtse kerk, van de tienden, hoeven en andere goederen van gezegd kapittel in het graafschap Drenthe gelegen. Geen datum, maar verondersteld wordt dat het stuk begin 13e eeuw moet zijn opgemaakt.
Vermeld staat: Rudolf, de zoon van Albert, 47 onsen. (evenveel als de prefect Egbert van Groningen)
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1 NN van Sepperothe is geboren omstreeks 1195, dochter van [waarschijnlijk] Menzo van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4). NN trouwde met [waarschijnlijk] Hermannus van Voorst. Hermannus is geboren omstreeks 1180, zoon van Henricus van Voorst. Hermannus is overleden op 28-07-1227 in Ane-Holthone, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Hermannus: Oorkondenboek Gelre-Zutphen: nr 435 tussen 1213 en 1216:
12-12-1215? wordt Hermannus van Voorst als getuige vermeld. eveneens in 1226 en op 26-07-1227. De laatste is opgemaakt in Deventer op 7 juli 1227 en betreft visrechten bij Kampen. Ook Diederik van Buckhorst is hierbij getuige.
Oorkondenboek Sticht Utrecht: anno 1220 wordt vermeld een getuige van Voerst.
In die akte draagt Albertus (Arnold) van Cuyck een borgleen over aan bisschop Otto II.
Grave en den Lande van Cuyck vermeld over dezelfde zaak: 4 maart 1224 als getuige Hermannus van Voorst.
Herman van Voorst sneuvelt in de Slag bij Ane (Holthone) op 28 juli 1227.
Vermeld in OGD0083 ca 1225 in de lijst van opbrengsten van het Domkapittel in Utrecht betreffende goederen in Drenthe.
Ook Derk van Buckhorst wordt vermeld. Zijn beide verwanten van Rudolf van Langelo??
Kinderen van NN en Hermannus:
1 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1200. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.
2 Henricus van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.2], geboren omstreeks 1200. Henricus is overleden na 1240, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Henricus: Vermeld als getuige in 1240 samen met Sweder.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.2 Leffard van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1200, zoon van Menzo van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4).
Notitie bij Leffard: Genoemd in oorkonde gedateerd omstreeks 1225; ogd0083.
Vermeld in een lijst van personen, die plegen pacht op te brengen aan het kapittel der Utrechtse kerk, van de tienden, hoeven en andere goederen van gezegd kapittel in het graafschap Drenthe gelegen. Geen datum, maar verondersteld wordt dat het stuk begin 13e eeuw moet zijn opgemaakt.
Vermeld staat:Lefferd, de zoon van Menso, ook zoveel als boven. Dat is 47 onsen, evenveel als prefect Egbert en Rudolf, de zoon van Albert.
Leffard trouwde met NN van NN.
Kind van Leffard en NN:
1 Menso van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.3 Rudolf van Langelo is geboren vóór 1205, zoon van [waarschijnlijk] Menzo van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4). Rudolf is overleden na 1254, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld in 1225 als leenman van de bisschop van Utrecht.
Genoemd in een oorkonde van 14 augustus 1254 als getuige, samen met Rudolf van Norg, Adolf en Folkert ridders van Peize.
Ook in 1323 is er nog een Rudolf van Langelo, waarschijnlijk een kleinzoon.
Kind van Rudolf uit onbekende relatie:
1 Arnold van Langelo, geboren vóór 1250. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1185, dochter van [waarschijnlijk] Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde en [waarschijnlijk] Christina? van Sepperothe (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5). NN trouwde met [waarschijnlijk] Diederik van Buckhorst. Diederik is geboren omstreeks 1180, zoon van Gosewijn II van Gemen en NN van NN. Diederik is overleden in 1227, ongeveer 47 jaar oud.
Notitie bij Diederik: 1213 Dirk en Hendrik van Buckhorst vermeld als getrouwe lieden en vrienden van bisschop Otto .
Theoderick (Dirk of Diederik) van Buckhorst, samen met zijn zoon gesneuveld in de slag bij Ane. (Holthone)
Kinderen van NN en Diederik:
1 Gerhard van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.1], geboren omstreeks 1200. Gerhard is overleden in 1227, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij Gerhard: 1223 Ridder Gerard van Buckhorst, leenman van de graaf van Gelre komt in opstand tegen de bisschop Otto II van Utrecht, samen met de heren van Voorst en andere edelen. De bisschop verslaat hen en beide kastelen van Voorst worden met de grons gelijk gemaakten het kasteel Buckhorst wordt in brand gestoken.
In 1224 wordt de vrede gesloten door tussenkomst van de bisschop van Porto, als gezant van de Paus, waarbij de graaf van Gelre een landstreek in Salland afstond aan de bisschop van Utrecht, die de heer van Buckhorst van hem in leen had en ook het advocaatschap (voogdij) over de lieden en goederen van het stift Essen, door hem van de heer van Buckhorst aangekocht.
Die landstreek zal het gebied ten zuiden van de IJssel zijn, wat aansluit op de Veluwe en bezit was van de heren van Gelre.
De heren van Buckhorst waren dus ook voogd over het bezit van het stift Essen in Salland. De hoofdhof van Essen lag in Archem bij Ommen, aan de oostkant van de Regge; verder een hof in Irthe (Eerde), nu het landgoed Eerde; een derde hoofdhof was het Hof te Wijhe.Tot de goederen behoorde ook het heilige goed te Ittersum.
Theoderick (Dirk of Diederik) van Buckhorst, samen met zijn zoon (Gerhard) gesneuveld in de slag bij Ane. (Holthone)
2 Gijsbert I van Buckhorst, geboren omstreeks 1210. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1190, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5). Rutger is overleden in 1263, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van Eelde 1240-1263.
Zie Jaarboek van en voor Groningen deel 1 pag 300.
"De schulte Rotger en zijne broeders waren hun voornaamste helpers"; d.w.z. de helpers van Lambert van Peize en zijn neven van Norch en Eelde, die de toewijzing van de prefectuur van Groningen bestreden, omdat Lambert meende daar recht op te hebben, maar die was toegewezen aan Rudolf, Egbert en Godschalk van Sepperothe of Seppenrade, kleinkinderen van Lamberts broer Ludolf, de overleden prefect van Groningen.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Rutger van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1195, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5). Thezo is overleden in 1250, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Thezo: Kronieken abdij Bloemhof; 1241; Thizo en Rudolf, zoon van Christina, doden Roelof of Rudolf, oudste zoon van prefect Egbert van Groningen tijdens de onlusten in de stad tussen Gelkingers en de prefect en aanhangers.
M D Teenstra vermeld in zijn breedvoerig tijdrekenkundige tafel omtrent het jaar 1240/1241, dat de ridders van Eelde, van Peize en van Norch zich aangesloten hadden bij de Gelkingers. Aanhangers van de burggraaf van Groningen vernielen in 1241 het slot van de Gelkingers en verbranden het dorp Eelde. De Gelkingers vernielden daarop het oude slot Groenenburg aan de Hunze, de burchten van Thezo, ridder te Eelde, van Rudolf van Norch en van zijn broer Adolf van Peize.
Van het jaar 1250 vermeld Teenstra over de twisten tussen Hunsegoers en Fivelgoers dat ridder Rudolf de ridder Thizo van Eelde te Groningen had doodgeslagen en met hulp van Koenraad van Groningen had hij vele Fivelgoers gevangen genomen, roofde de beste paarden die door de Ommelanders op de markt waren gebracht, bij welke roof hij vele moorden pleegde, zodat hij de schrik van de twistende landlieden was.
Vermeld in de Quedan narracio in hoofdstuk 27. Hier wordt vermeld dat de zoons van schout Bertold bij Peize gevangen genomen worden door krijgslieden van de bisschop en worden opgesloten in de Sint Walburgskerk te Groningen.Namen van die zoons worden niet vermeld. Jaar 1228.
1241; Jaarboek van en voor Groningen; Ridder Thizo van Eelde is een neef van de zonen van de overleden prefect van Groningen. Ook Rudolf van Norch en Menso van Roden en de ridder van Peize.
Thizo moet dus een zoon zijn van Barthold.
Thizo en zijn neven worden bijgestaan in de strijd door schulte Rutger en zijn broeders. Rutger moet dan de opvolger zijn van schulte Barthold die in 1240 is overleden.
Rutger of Rotger moet dan de oudste zoon zijn van schulte Barthold
Thezo trouwde met NN van NN.
Kinderen van Thezo en NN:
1 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.
2 Johannes van Haerlo van Eelde, geboren omstreeks 1215. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.2.
3 Hermannus van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.3], geboren omstreeks 1218.
Notitie bij Hermannus: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4 Johannes van Eelde is geboren omstreeks 1195, zoon van Barthold, (van Groenenberg) schulte van Eelde en Christina? van Sepperothe (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5).
Notitie bij Johannes: Dezelfde persoon als Johannes van Haerlo ??
(komt voor in een lijst van inkomsten van het Domkapittel Utrecht uit 1245 welk goed in 1330 Otto Polleman als belastingplichtige weergeeft, zwager van Barthold Knas)
Kinderen van Johannes uit onbekende relatie:
1 Thezo van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4.1], geboren omstreeks 1215.
Notitie bij Thezo: Genoemd in oorkonde van omstreeks 1225 (of 1245); ogd0083. Lijst van opbrengsten van de bisschop van Utrecht. (Thezo de zoon van Johannes) Ridder (van Eelde?)
2 [waarschijnlijk] Ludolf (Rudolf?) van Eelde, geboren omstreeks 1220. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2.1 Egbert van Selwerd is geboren omstreeks 1270, zoon van [waarschijnlijk] NN van Groenenberg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2). Egbert trouwde met Ava van Sepperothe van Groningen. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4 voor persoonsgegevens van Ava.
Kind van Egbert en Ava:
1 Berthold van Selwerd, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1.5 Jan II van Heusden is geboren omstreeks 1200, zoon van Arnold II van Heusden en Machteld van Heinsberg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.1.1). Jan is overleden in 1268, ongeveer 68 jaar oud. Jan:
(1) trouwde met Margaretha.
(2) trouwde met Aleydis van Witgenstein van Arberg.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1 Elisabeth van Bentheim, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5) en Judith van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4). Elisabeth trouwde met Ludolf III van Steinfurt. Ludolf is geboren in 1225, zoon van Ludolf II van Steinfurt. Ludolf is overleden omstreeks 1270, ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Ludolf:
1 Ludolf IV van Steinfurt. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.1.
2 Otto van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.2].
3 Johan van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.3].
4 Aleidis van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.4].
5 Sophie van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.5].
6 Boudewijn II van Steinfurt, geboren in 1244. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2 Otto II van Bentheim is geboren omstreeks 1220, zoon van Boudewijn van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5) en Judith van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4). Otto is overleden vóór 05-06-1277, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Otto: Graaf van Benthem vanaf 1248, graaf van Teckelenburg vanaf 1262, burggraaf van Utrecht (tot 1267), voor het eerst vermeld 06-06-1243;
Ook vermeld als Otto V van Bentheim-Tecklenburg.
Oorkonde Sticht Utrecht nr. 1642 dd 25 juli 1267: Graaf Otto van Bentheim geeft aan zijn broeder Egbert zijn dominium in Malsen, zijne curtis in Westerholt, Meteren en Waddenoijen, alsmede zijn goederen bij Tricht en Deil.
Otto:
(1) trouwde met Heilwig van Tecklenburg.
(2) trouwde met Judith van NN.
Kinderen van Otto en Heilwig:
1 Gertrud van Metelen van Bentheim. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.2.
2 Walraven van Bentheim-Tecklenburg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.3.
3 Egbert I van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.
4 Otto III van Bentheim, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.
Kind van Otto en Judith:
5 Judith van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.4 Bertha van Bentheim is geboren in 1229, dochter van Boudewijn van Bentheim (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5) en Judith van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4). Bertha is overleden in 1270, 40 of 41 jaar oud. Bertha trouwde met Hendrik II van Dalen.
Kind van Bertha en Hendrik:
1 Otto II van Dalen [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.4.1].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2.1 Willem van Kessel, zoon van Hendrik IV van Kessel (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.1.1.1.2) en Alveradis van Malsen van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4).
Notitie bij Willem: Verkoopt zijn graafschap vanwege geldgebrek aan graaf Reinald I van Gelre, g/m
Willem trouwde met NN van Limburg. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Willem en NN: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1 Hildegonde van Voorne, dochter van Hendrik van Voorne (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1) en Catharina van Cysoing. Hildegonde is overleden op 05-04-1302. Hildegonde trouwde met Willem van Brederode. Willem is een zoon van Dirk Drossaard van Brederode en Alverade van Heusden. Willem is overleden op 03-06-1285.
Kind van Hildegonde en Willem:
1 Dirk van Brederode. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2 Bernhard graaf von (zur) Lippe is geboren in 1234 in Brake, zoon van Bernard de oude von (zur) Lippe en Sophia van Arnsberg en Rietberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1). Bernhard is overleden in 06-1275 in Lippe, 40 of 41 jaar oud. Bernhard trouwde met Agnes von Kleef. Agnes is geboren in 1232 in Kleef. Agnes is overleden op 01-08-1285, 52 of 53 jaar oud.
Kinderen van Bernhard en Agnes:
1 Simon von (zur) Lippe, geboren in 1260 in Brake. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.
2 Agnes (Lise) von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.2], geboren in 1265.
3 Elisabeth (Lise) von (zur) Lippe [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.3], geboren in 1273 in Braunfels.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1 Mechtild von Arnsberg van Cuijck is geboren omstreeks 1240, dochter van Godfried III van Arnsberg (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2) en Adelheid von Blieskassel von Bliesgau. Mechtild is overleden in 1298, ongeveer 58 jaar oud. Mechtild trouwde met Heinrich von Waldeck. Heinrich is geboren omstreeks 1235, zoon van Adolf von Waldeck en Sophia. Heinrich is overleden in 1267, ongeveer 32 jaar oud.
Kind van Mechtild en Heinrich:
1 Adelheid von Waldeck, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1 Ludolph(us) van Schönfeld is geboren omstreeks 1245, zoon van Niklas van Schönfeld (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5) en NN von Schönfeld. Ludolph(us) is overleden omstreeks 1305, ongeveer 60 jaar oud.
Notitie bij Ludolph(us): Was borgman van graaf Egbert I van Bentheim, zijn neef.
Vermeld 4 september 1272 als getuige van Otto V van Bentheim.
Kinderen van Ludolph(us) uit onbekende relatie:
1 Nicolaus van Schönfeld. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.1.
2 Mattheus van Schönfeld. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1 Marina van Ochten, dochter van NN (Egbert?) van Ochten (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1). Marina trouwde met Arnold II van Almelo. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1 voor persoonsgegevens van Arnold.
Kinderen van Marina en Arnold: zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1 Eg(gel)bertus van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1250, zoon van Rudolf II van Peize en NN van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2). Eg(gel)bertus is overleden in 1313, ongeveer 63 jaar oud.
Notitie bij Eg(gel)bertus: Engelbertus van Peize staat in enkele geschriften vermeld heer van Almelo, als nazaat van Hendrik I van Almelo. Dit is echter niet juist. Zijn vader Rudolph of Roelof was getrouwd met een dochter van Hendrik van Almelo die was gehuwd met Aleidis van Woudenberg. Rudolph was borgheer op een van de leengoederen van het huis Almelo en zijn nakomelingen zijn dat gebleven.
Wordt genoemd in een oorkonde van 1313 als ridder van Peize, wiens dochter getrouwd is met Johan van der Ese en waarin zijn kleinzoon Herman zal trouwen met de dochter Lise van Herman Vleisch.
Eg(gel)bertus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met NN van NN. NN is overleden omstreeks 1295.
Kinderen van Eg(gel)bertus en NN:
1 Rudolf van Peize van Almelo, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.
2 NN van Peize, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.
3 Bertradis van Peize, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.
4 Egbert van Peize, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.5 Irmgard van Berg, dochter van Adolf VII graaf van Berg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1) en Margarete von Hochstaden. Irmgard trouwde in 1273 met Eberhard I von Mark. Eberhard is overleden op 04-07-1308.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1 Irmgard van Limburg, dochter van Walram IV hertog van Limburg (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.2) en Jutta van Kleef. Irmgard is overleden in 1283.
Notitie bij Irmgard: In het graafschap Gelre, dat de tegenwoordige Nederlandsche provincie Gelderland en een groot deel der huidige Nederlandsche provincie Limburg besloeg, regeerde in die dagen Reinald l, die de bijnaam van den strijdbare kreeg. Deze bijnaam
zegt genoeg. Niet tevreden met ziin gebied, wilcle hij zijn macht uitbreiden en wist daartoe geen beter middel, dan te huwen met de Limburgsche erfdochter. Deze Ermgarde nu was zwak en ziekelijk en bovendien zoo mismaakt, dat zij de lelijkste vrouw van het Hertogdorn heette te zijn. Maar daar lette Graaf Reinald minder op, eens zou hij nu immers Hertog van Limburg worden. Het kwam echter anders uit.
Toen Errngarde’s vader in 1279 stierf, verkocht haar neef Adolf, Graaf van Berg,
zijn rechten op den Limburgschen Hertogstroon aan Jan I, Hertog van Brabant,
biigenaamd de Overwinnaar; hij was voor Reinald geen gemakkelijke tegenstander.
De strijd eindigde met de slag bij Woeringen.

Irmgard verkrijgt Limburg na haar vaders dood in 1279 van koning Rudolf I van Habsburg.
1280; Irmgard Hertogin van Limburg en Gravin van Gelre, verklaart, dat de langdurige twist tusschen het Convent in Honepe en Henrik van Sijderoves met zijne broeders en mede-erfgenamen over de door den molen van Somersvorst loopende waterleiding, de Oves , is bijgelegd, door betaling van vijftien pond aan zijde van dat Convent en een aantal bepalingen omtrent de leiding van dat water.
11 augustus 1280. Hertogin Irmegardis beoorkondt een overeenkomst die het klooster Ter Hunnepe en Hendrik van Syderovers hebben getroffen over een waterleiding.
Uit: http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/joomla/index.php /oorlogvoering/oorlogen/196-slag-bij-woeringen-1288.html
Als in 1283 Irmgard overlijdt, erft Reinald I het vruchtgebruik van Limburg via zijn vrouw. Hertog Jan I van Brabant heeft in 1283 voor een half miljoen de aanspraken op Limburg gekocht van graaf Adolf VIII van Berg , een neef van Walram V. Hij wil zijn gebied graag tot Keulen uitbreiden. Bovendien hebben de hertogen van Brabant van oudsher de ambitie om het oude Lotharingen onder één banier te herenigen. Als Reinald I, de machtigste graaf aan de Maas, Limburg verwerft, zal hij de Maas beheersen van Gorkum tot bij Luik. Hertog Jan I van Brabant is dan waarschijnlijk voor eeuwig van de handelsweg naar de Rijn afgesneden zijn en zou Lotharingen nooit zien herrijzen. Kortom, de ambities zijn groot. Diverse allianties worden gevormd. Zo sluiten de aartsbisschop van Keulen, Siegfried van Westenburg, en de graaf van Luxemburg aan bij het Gelderse kamp, want zij zien een versterking van de Brabantse belangen niet zitten.
Zie verder de website over de Slag bij Woeringen.
Irmgard trouwde op 11-03-1274 met Reinald I van Gelre, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1.1 voor persoonsgegevens van Reinald.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2.1 Willem II van Cranendonk is geboren omstreeks 1275, zoon van Willem Van Cranendonck van Horne en Katharina van Kessel (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2). Willem is overleden in 1320, ongeveer 45 jaar oud. Willem trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1300 met Elisabeth van Steyn.
Kinderen van Willem en Elisabeth:
1 Willem van Cranendonk [1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2.1.1].
Notitie bij Willem: jong overleden
2 Dirk van Cranendonk, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1.1.1 Floris V van Holland is geboren op 24-06-1254 in Leiden, zoon van Willem II van Holland (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.4.1.1) en Elisabeth van Brunswijk. Floris is overleden op 27-06-1296, 42 jaar oud.
Notitie bij Floris: 1 februari 1270; Graaf floris V, die zijn nicht Aleydis, dochter van Bisschop Otto van Utrecht, ten huwelijk heeft gegeven aan Boudinus de Nortich, belooft haar als bruidsgift 200 ponden Hollands.
Floris trouwde, 13 of 14 jaar oud, in 1268 met Beatrix van Dampierre van Vlaanderen.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1.1.1 Reynald II van Gelre is geboren omstreeks 1285, zoon van Reinald I van Gelre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.5.5.1.1) en Margaretha. Reynald trouwde, ongeveer 46 jaar oud, in 1331 met Alianora van Engeland.
Notitie bij Alianora: Zuster van de koning van Engeland
1331 Sept. 28. in vigilia Michaelis archangeli.
Bs. staat met raad der prelaten Reynaldus, graaf van
Gelria enz., toe zijn aanstaande vrouw Alianora, zuster
van den koning van Anglia, een weduwgoed op de Velua
aan te wijzen met een opbrengst van 3000 © sterl. per
jaar en belooft haar na haar huwelijk met die goederen te
zullen beleenen.
1331 Sept. 28. in vigilia B. Michaelis archangeli.
Bs. verleent met goedkeuring van de prelaten den kinderen
uit het huwelijk van Reynaldus, graaf van Gelria
enz., en Alianora, zuster van den koning van Anglia, het
recht van opvolging in ’s graven Utrechtsche leenen vóór
de dochters uit zijn eerste huwelijk.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.2 Arnold (III) van Ruinen is geboren na 1210, zoon van Johan I van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1) en NN van NN. Arnold is overleden na 1247.
Notitie bij Arnold: ogd0110; 4 april 1247: De bisschop van Utrecht verheft de Akerk te Groningen tot een parochiale kerk. getuigen zijn Arnold van Ruinen, Albert en Sweder van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Walter Radincg en Bartold Radincg.
Arnold trouwde met NN van NN.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3 Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen is geboren omstreeks 1220, zoon van Johan I van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1) en NN van NN. Mewekinus is overleden na 1277, minstens 57 jaar oud.
Notitie bij Mewekinus: ogd0129 27 februari 1261 of 1262; Hendrik van Borculo (drost van Coevorden) keurt goed de verkoop aan het klooster te Ruinen van tienden uit de hof te dickninge door Rudolf van Ansen, die daarvoor andere goederen in de plaats zal stellen. Heer Mewekinus (Bartolemeus) van Ruinen en Wicher staan borg voor Rudolf van Ansen

ogd0130: 1262 Henricus Papinc verklaart met vrouw en onder toestemming van zijn leenheer Otto van Bentheim aan het klooster te Ruinen een hof te Eemster verkocht te hebben. Getuigen: de priesters Wilhelm van Deventer, Thithart van Dwingelo, Johannes van Beilen. Verder de ridders Bartholomeus van Ruinen, Rudolf van Ansen, Folkert van Echten en Helprich van Vollenhove.

Bartolomeus / Mewekien (Fries) van Ruinen, ridder, 27-02-1261 borg voor Rudolf van Ansen (Oork. boerk Gr. en Dr. I, 133, 134 en 143); In1263 (11 september), 1265 en 1273 vermeld als dominus, ridder en bisschoppelijk ministeriaal van bisschop Henrich van Vyanden (Hendrik van Vianden) (1250-1267) (Oork. boek Utr. III nrs. 1591, 1594, 1657 en IV nr. 1847).
Hij zegelt met het oudste wapen van het geslacht van Ruinen: drie rozen, 2 en 1 (Oork. boek Gr. en Dr. I nr. 143 en Oork. boek Utr. IV nr. 1847).
Komt in 1263 ook voor onder de borgen en magen van de burggraven van Coevorden, Gerrit en Roelof Clencke, Hacko Stevenszn van de Hardenberg en Nicolaas Boudekijnszn.
In 1277 komt hij voor als getuige van Sophia weduwe van Roelof van Ansen.
Gehuwd met NN dochter van Godfried van WELVELDE.
Uit dit huwelijk:
1. Johan II
2. Otto van WELVELDE. Erft Welvelde en noemt zich hiernaar.
3. Laurens GEUZINGE. Erft Geuzinge en noemt zich hiernaar.
4. Mewekien LANSINGE. Erft Lansinge en noemt zich hiernaar.
Mewekinus trouwde met NN van Welvelde. NN is een dochter van Godefriedus van Welvelde.
Notitie bij NN: Geboren op het huis Weleveld bij Zenderen in Twenthe. Weleveld wordt al genoemd in 1206.
Kinderen van Mewekinus en NN:
1 NN van Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.
2 Johan (II) van Ruinen, geboren omstreeks 1260 in Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.
3 Otto van Welvelde van Ruinen, geboren omstreeks 1261. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.
4 Bernardus van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.4], geboren omstreeks 1263.
Notitie bij Bernardus: Bouwde in 1300 met zijn broers Johannus en Otto het huis Welvelde. Vermeld in een gevelsteen, gevonden na de sloop in 1565.
http://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/weleveld.htm:
In 1244 wordt een Godfried van Weleveld genoemd en mogelijkerwijs huwde zijn erfdochter met de Heer van Ruinen. Deze was leenman van de Bisschop van Utrecht, die op zijn beurt weer leenman was van de Keizer van het Heilige Roomse Rijk. Het bezit van Van Ruinen werd verdeeld onder zijn zonen waarbij de tweede zoon, Otto, het Twentse grondbezit verwierf, beter gezegd daarmede werd beleend door de Heer van Ruinen Deze belening zal nog vele eeuwen voortduren. Otto noemde zich voortaan Otto van Welvelde. Hij en zijn broer Bernardis bouwden het eerste huis in 1300 zoals moge blijken uit de volgende aantekening van een van de Van Hambroecks, eigenaars van Weleveld van 1715 tot 1819.
"Anno 1750 is de oude toorn zinde geboud Anno 1565 afgebrooken en terwijl deselve zeer vervallen en in gevaar stond van in te storten en dien hoek Weder nieus is opgemetselt. Waer wij booven de Deur hebben laeten setten het hier gevonden Waepen van de Besitteren Des huijses Welvelde, Waer in te sien is Dat eenen Bernardis, Johannis en Otto van Ruijnen de eerste stigters van dit Huijs geweest zijn, Dewelke hetselve hebben beginnen te Bouwen Anno 1300 welke Heeren van Ruijnen in Drente de Naem van Welvelde hebben aangenomen."
5 Laurens Geuzinge van Ruinen, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.5.
6 Mewekinus Lansinghe van Ruinen, geboren omstreeks 1270 in Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.6.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4 NN van (Ruinen) is geboren omstreeks 1220, dochter van Johan I van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1) en NN van NN. NN is overleden na 1280, minstens 60 jaar oud. NN trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1250 met [waarschijnlijk] Hendrik II van Kuinre van Norch, ongeveer 40 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van NN en Hendrik:
1 Ermgard? van Norch, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.1.
2 Hendric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.
3 Wycher van Steenwijk van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.3], geboren omstreeks 1268. Wycher is overleden vóór 1327, ten hoogste 59 jaar oud.
Notitie bij Wycher: Ogd0194 de dato 9 maart 1295. Johannes, bisschop van Utrecht, richt het kapittel der St. Clemenskerk te Steenwijk op en benoemt tot eerste deken de priester Wigherus van Steenwijck.

Vermeld 20 oktober 1302 in oorkonde samen met Hinricus van Norch zoon van ??
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43). 24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
1309 Wycher van Norch, Drents edelman vermeld als pastoor te Vries, kanunnik van Steenwijk en Deken van Drenthe.
ogd0232 de dato 11 juni 1310. De ingezetenen van Havelte en Uffelte verbinden zich tot de betaling aan de door hen wegens de afscheiding hunner kerk aan de deken en het kapittel der kerk te Steenwijk verschuldigde opbrengsten. Vermeld Philip, dekaan te Steenwijk en Wicher, rector te Vries, vallend onder de moederkerk van Steenwijk, enz.
ogd0236 de dato 5 juli 1311. Enige Drentse en Groningse geestelijken verklaren de banvonnissen van de bisschop van Utrecht, gericht tegen de Friezen in Stellingwerf en Schoterwerf, in hunne kerken te hebben afgekondigd. Vermeld Wicher, dekaan van Drenthe, Frederik, decaan in Rolde en Johannes dekaan in Groningen.
ogd0267 van 9 september 1320 vermeld Wicher rector in Vries. Frederik van Rolde, deken van Drenthe.
Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334.
4 Gerard van Norch, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.4.
5 Johanna van Norch, geboren omstreeks 1272. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.
6 Berta van Norch, geboren omstreeks 1273. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.
7 NN van Norch, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.
8 Otto van Norch (Orch), geboren omstreeks 1277. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.8.
9 NN (Ketelhoed) van Norch, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.9.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1 Eufemia van Coevorden is geboren omstreeks 1215, dochter van Rudolf II van Coevorden en Sophia van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2). Eufemia is overleden na 1250, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Eufemia: Erfdochter. Staat na de dood van haar vader in 1230 onder voogdij van diens broer Frederik van Coevorden.
Zij hertrouwde ca. 1237 Herman I graaf van Lohn, wednr. van Sophia.
Dochter van Rudolf II van COEVORDEN (zie 2196946).
Uit dit huwelijk:
1. Henricus III (zie 549236).

In een request van 29 maart 1250 dragen Hermannus de Lon, zijn vrouw Eufemia en hun zoon Henricus de Borculo de goederen, eigendom en patronaatsrecht, over aan de ecclesia van Ruinen die Nicolaus van hen in gebruik had. En het huis Ludinghe te Lee.
Eufemia:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1235 met Hendrik II van Borculo, ongeveer 45 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in 1232. Hendrik is geboren omstreeks 1190, zoon van [waarschijnlijk] Hendrik I van Borculo. Hendrik is overleden in 1236, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Was burggraaf van Coevorden van 1232-1236
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
Henricus II van BORCULO, overleden 1236/1237.
MD Teenstra vermeld als sterfdatum het jaar 1263. Waarschijnlijk verschrijving.
Ministeriaal en ridder 1232-1236. Burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe.
Had in 1232 een belangrijk aandeel in de overwinning van de Drenthenaren bij Nutzpete in Groningen op de bisschoppelijke troepen. ( Opmerking Anne Post: Nutspete moet zijn Mitspete en is een natuurlijke verdedigingslinie, gevormd door de bedding van een oude slenk die de Hondsrug doorsnijdt even ten noorden van Noordlaren. De weg Coevorden-Groningen over de Hondsrug loopt door de bedding op een lichte verhoging. Op de zuidwal stond een mottekasteel of Bolwerk)
1236 verkoopt hij de vlek Grunloe (Grol) aan graaf Otto van Gelre. Zoon van Henricus I van BORCULO
Gehuwd 1232 met Eufemia van COEVORDEN.
Erfdochter. Staat na de dood van haar vader onder voogdij van diens broer Frederik van Coevorden. Zij hertrouwde ca. 1237 Herman I graaf van Lohn, wednr. van Sophia.
Dochter van Rudolf II van COEVORDEN.
Uit dit huwelijk: Henricus III
(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1237 met Hermannus I, Graaf van Lohn, ongeveer 34 jaar oud. Hermannus is geboren in 1203, zoon van Gerhard III van Lohn en NN van Bredevoort. Hermannus is overleden in 1252, 48 of 49 jaar oud. Hermannus trouwde voorheen omstreeks 1225 met Sophia.
Notitie bij Hermannus: oorkondenboek Oost Friesland:
Nr 17 Herford, 20 september 1224; Koning Hendrik VII beleent de edele vrouw Sophia, echtgenote van graaf Otto van Ravensberg, met het graafschap in Eemsgouw en met meerdere goederen en rechten zoals graaf Otto van de koning en zijn voorgangers in leen heeft gehad. Getuigen: hertog Walravenus en Hendrik zijn zoon, Gerard van Wassenberg, graaf Gerard van Theiz, graaf Adolf van Altena, graaf Godfried van Arnsberg, Herman, advocaat van Keulen en zijn zoon, rentmeester van Woltburg, Gerlagus van Bodinken, Herman van Alvetere, Herman van Lon, Godschalk van Lon, Reinold van Ressen, Sweder van Dinkethen.
http://wiki-de.genealogy.net/Loen_zu_Lohn,_von
Herman Gf. v. Loen (1203 / + 1252), Herr zu Groenlo ist mit Rudolf von Steinfurt Erbe von ½ Bredevoort (1238) 1.oo 1235 Sophia, 2.oo um 1235 Euphemia, Erbin von Coeverden (1232 / 50), Ww. Heinr. II. von Borculo und T. v. Rudolf, Bgf. v. Coeverden. Herr v. Drenthe
Schwäger des Hermann von Lohn waren 1234 Heinrich von Ringenberg, Sveder von Ringenberg, Werner (=Wessel) von Heiden, Hermann Werenco und Hermann von Münster.
Er war Eigentümer von Varseveld mit der Mühle, Fischerei usw. im Lande Gooi und schenkte mit seiner Frau Sophie dies Eigentum dem damals noch dort ansässigen Kloster Bethlehem.
Kind van Eufemia en Hendrik:
1 Hendrik (III) van Borculo, geboren in 1237. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1 Gerard(us) Clencke is geboren vóór 1240, zoon van Herman Clencke (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4) en NN van NN. Gerard(us) is overleden in 1264, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Gerard(us): Vermeld in een oorkonde van 31 oktober 1259 als getuige, samen met Nicolaas zoon Boudewijn, Werenbold van de Vecht, Herman van Methele, ridders. Het betreft een ruiling van goederen tussen Hako van Hardenberg en het klooster Marienkamp bij Coevorden.
1259: Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
ogd0133 19 juli 1263 Gerardus Clencke en zijn broer Rudolf en Hako van Hardenberg verklaren met Henricus, bisschop van Utrecht, een overeenkomst te hebben aangegaan over de bewaring van het kasteel Coevorden.
Getuigen: Heer Herman van Voorst, Gijsbert van Buchorst, Heer Hendrik van Almelo, Heer Albert van Gerner, ridder, Frederik Radinc, bijzonder dienaar van Drenthe, Heer Egbert van Groningen, Heer Mewekinus van Ruinen, Heer Rudolf van Ansen, Heer Volker van Echten, ridder, Rudolf van de Ese.
Zou zijn overleden in 1264 volgens MD Teenstra samen met zijn broer Rudolph als gevolg van de strijd tijdens de verwoesting door hen van het kasteel van Rutger van Eelde, de schulte van Drenthe.
Kinderen van Gerard(us) uit onbekende relatie:
1 Johannes Clencke, geboren vóór 1290. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.
2 Rudolf Clencke [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.2], geboren vóór 1290.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1 Hendrik II van Kuinre van Norch is geboren omstreeks 1210, zoon van Rudolphus van Kuinre (Rudolf) van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1). Hendrik is overleden na 1280, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Deze Hendrik is opgevoerd op grond van de oorkonde van omstreeks 1335 waarin de inkomsten van het kapittel te Utrecht zijn vermeld van de goederen van Hendrik (Heyne) van Norch en die als volgt zijn verdeeld (volgen de namen van de erven/opvolgers die dan nog in leven zijn en de leengoederen bezitten). De zoons van Heyne worden vermeld; Hille, de dochter van Gerard; Rudolf van Peize, de man van dochter NN; Folkert van Dwingelo, de man van Ermgard; Johan Pipe, de man van Johanna; en Otto van Norch.
Wycher, Heyne, Berta en Gerard zijn dan al overleden.
Van de vermelde kinderen staan enkele onderlinge relaties vast op grond van vermeldingen in oorkonden, zoals Wycher, Gerard en Otto en dochter NN g/m Rudolf van Peize. De broer/zuster verwantschap tussen Ermgard, Heyne, Berta en Otto is afgeleid van de oorkonde van 1316.
Mogelijk vermeld in oorkonden van 1263 en 1265; (Uit de Vos van Steenwijk, graven en heren van Kuinre)
"In een oorkonde van 11 september 1263 is hij getuige, als de Utrechtse bisschop, Hendrik van Vianden, een voorziening treft t.a.v. goederen van het klooster te Ruinen. Na vier geestelijken getuigen Hendrik van Almelo, Herman van Voerst, Hendrik van Overberch, Hendrik van Essen, Egbert van Groningen, Mewekinus van Ruinen, Hendrik van Kuinre, Elyas van Rininge, Volkier van Echten en Hendrik Scultinc van Eelde, ridders (Driessen, Monumenta Groningana deel I p. 40; O.B.G.D. I no. 134; O.B.U. III no. 1594 en O.B.O. II no. 278).
Op 21 april 1265 staat bisschop Hendrik aan Zwolle toe een jaarmarkt te houden op Sint Bonifacius. Onder de getuigen komen we tegen Gijsbert van Amstel, Filip van Rininge, Gijsbert van Goye, de maarschalk, Willem van Rijswijk, Hendrik van Almelo, Herman van Voerst, Gijsbert van Buchorst, Hendrik van Overberg, Hendrik van Hervethe, Pelgrim van Putten, Hendrik van Kuinre, Egbert prefect van Groningen, Gerard Clenke, Hacko kastelein van Coevorden en Mewekinus van Ruinen, „milites et ministeriales nostros” (O.B.U. III no. 1657 en O.B.O. II no. 290).
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1232 [bron: Ourfamilyhistories I 140849] met [waarschijnlijk] Ermgard van IJsselmuiden, ongeveer 17 jaar oud. Ermgard is geboren omstreeks 1215, dochter van Wolter (Volradis) van IJsselmuiden. Ermgard is overleden omstreeks 1260, ongeveer 45 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1250 met [waarschijnlijk] NN van (Ruinen), ongeveer 30 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Hendrik en Ermgard:
1 Volrad (Wolter) van Kuinre, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.
Kinderen van Hendrik en NN: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1 Adolf van Groningen is geboren omstreeks 1250, zoon van Egbert IV (de jonge) van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2) en NN uit Friesland. Adolf is overleden in 1315, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Adolf: In 1285 benoemd tot Heer van Groningen als opvolger van zijn vader Egbert.

ogd0197 de dato 4 juni 1297. Egbert, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen onder zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Radinc, Johan van Sulen, Johan van Ruinen, Gosewijn de Gemene, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre.
Adolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Adolf en NN:
1 Ludolf van Sepperothe van Groningen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.1]. Ludolf is overleden in 1321.
Notitie bij Ludolf: ogd0229 de dato 19 februari 1309. Ghye, bisschop van Utrecht doet uitspraak tussen Ludolf, prefect van Groningen, met zijn aanhangers, en de Westerpartij, over de onlusten aldaar.
In 1315 vermeld als ridder en Heer van Groenenberg (Groningen)
MD Teenstra: 1309; Ridder Ludolf, heer van Gronebeke, wordt prefect van Groningen 1309-1321.
Ludolf bleef kinderloos.
2 Egbert V van Sepperothe van Groningen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.2]. Egbert is overleden in 1328.
Notitie bij Egbert: ogd0273 en 0277.
Stadsvoogd van Groningen in 1321 als opvolger van zijn broer Ludolf.
Volgens JW Schaap was dit Egbert V.

Egbert werd opgevolgd door Berthold van Selwerd g/m Ava van Groenenberg in 1328 na zijn dood.
Egbert bleef kinderloos.
3 Johannes van Sepperothe van Groningen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.3], geboren omstreeks 1260.
Notitie bij Johannes: Hij komt in 1330 voor op de inkomstenlijst van de Bisschop van Utrecht als leenman van het goed Walinge. Als eerste op die lijst staat zijn broer Ludolf vermeld als prefect van Groningen. Als 2e op de lijst staat zijn tante Agnes, rechterse in Groningen.
4 Ava van Sepperothe van Groningen, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2 Agnes van Groningen is geboren omstreeks 1265, dochter van Egbert IV (de jonge) van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2) en NN uit Friesland.
Notitie bij Agnes: Tussen 1328 en 1332 wordt een Agneza, Rechterse van Groningen vermeld, samen met Berthold van Gronebeke.
Agnes trouwde met Godekin van Echten. Godekin is geboren omstreeks 1265, zoon van -Volker van Echten en NN van NN. Godekin is overleden in 1331, ongeveer 66 jaar oud.
Notitie bij Godekin: Volgt zijn schoonvader op als prefect van Groningen in 1301. Godekin was rechter in Groningen en Otto Buninc de scholte.
Zie MD Teenstra; Breedvoerig tijdrekenkundige tafel van Friesland, Groningen en Drenthe.
Kinderen van Agnes en Godekin:
1 Egbert van Echten. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1.
2 Folker van Echten [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.2], geboren omstreeks 1262. Folker is overleden na 1290, minstens 28 jaar oud.
Notitie bij Folker: Wordt vermeld in een oorkonde van 4 juli 1283 waarin Bernerus, abt van Ruinen, verklaart met de ingezetenen van Westerbork over het collatierecht der kerk aldaar, een overeenkomst te hebben gesloten. Ook vermeld wordt Rudolf Wege.
Vermeld in een oorkonde van 24 augustus 1290 als Volker, ridder van Echten, die aan de bewoners van zijn land in Koekange een boterpacht en geldpacht verkoopt, te heffen uit de tienden binnen en buiten huis.
Zie voor nakomelingen o.a. de website van Harm Hillenga: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-033988-pframeset.htm?huninga-033988-p.htm
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1 Ludolf van Selwerd is geboren vóór 1300, zoon van Godschalk van Selwerd (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3) en NN Rengers. Ludolf is overleden in 1347, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Ludolf: Vermeld 1309-1319.

http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/nnbw/#page=328&accessor=searchText&source=6&accessor_href=searchText%2Findex_html%3Fsearch_term%253Austring%253Autf-8%3DSepperothe%26source_id%3D
Was Heer van Selwerd. In 1322 vermeld als voogd van Egbert, zoon van Adolf. In 1338 wordt zijn borg in de oorlog met de Friezen verwoest.

ogd0228 de dato 19 januari 1309. Ludolf van Gronebeke, prefect van Groningen, verklaart enz.
ogd0229 van 19 februari 1309.Ghye, bisschop van Utrecht, doet uitspraak in de twist tussen heer Ludolf en zijn partij aan de ene kant en die van de Westerpartij van Groningen aan de andere kant, enz.
ogd0264 de dato 8 september 1319.Robertus, abt van Selwerd, Ludolphus van Gronebeke, prefect van Groningen, en anderen doen uitspraak in een geschil tussen de commandeur van Steinfurt en enige kloosters van de Johannieterorde in Groningen en Oost Friesland.
1347 Ludolf sterft en wordt als prefect opgevolgd doorAdolf van Selwerd, welke nu het nieuw opgebouwde en sterke slot Groenenburg betrekt. Zijn broer Hendrik wordt eigenaar van Selwerd en Cortinghuis.
Kinderen van Ludolf uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Selwerd, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.1.
2 Adolf van Selwerd. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1200, zoon van Hermannus van Voorst en NN van Sepperothe (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1). Sweder is overleden na 1244, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Vermeld tussen 1230 en 1245.
Was in 1244 ridder.
Oorkonde van mei 1244: Otto, Elect te Utrecht, bevestigt de door Gerard van Steijgheren gedane verkoop en afstand van het leenroerige erf in Steijghere aan Otger de Proost, Beatrix de Priorissa en het gehele Convent van St Marienberg bij Hasselt in Salland en vergunt hun hetzelve voortaan als alodiaal te bezitten. Getuigen o.a. Ridders Gijsbert van Amstel, Sweder van Voorst, Gijsbert van Buckhorst, Steven de hofmeester (pincerna), Ernst van Wulven, Splinter van Loenersloot, Pelgrim van Putten, Gerard van Holte, Wolter Rading, Sweder Herijnck, Burchard van Iburch, Otto van Selehorst, Engelbert van Gerner, Rudolf en Coenraad van Steijgheren, en Herman en Godfried van Vilsteren.
Kind van Sweder uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Herman van Voorst, geboren in 1222. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.2.1 Menso van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1220, zoon van Leffard van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.2) en NN van NN. Menso trouwde met NN van NN.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.3.1 Arnold van Langelo is geboren vóór 1250, zoon van Rudolf van Langelo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.3).
Notitie bij Arnold: Vermeld in een oorkonde van 29 maart 1250 waarin Herman van Loon, zijn vrouw Eufffemia en zijn zoon Hendrik van Borculo verklaren de eigendom van goederen en het patronaatsrecht te Lhee aan de kerk van Ruinen te hebben geschonken. Als getuigen waren aanwezig Hendrik van Esdorp, Godschalk van Buren en A. van Langelo. Met A. kan bedoeld zijn Adolf of Arnold, gelet op de voornamen in de families van Kuinre en van Werl.
Kind van Arnold uit onbekende relatie:
1 Rudolf van Langelo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.3.1.1].
Notitie bij Rudolf: Vermeld in 1323
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2 Gijsbert I van Buckhorst is geboren omstreeks 1210, zoon van Diederik van Buckhorst en NN van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1). Gijsbert is overleden na 1266, minstens 56 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Ridder; vermeld tussen de jaren 1230 en 1266.
1232; Gijsbert van Buckhorst is aanwezig bij de inwijding van het klooster Marienberg aan het Zwarte Water, door bisschop Willebrand, de opvolger van de omgekomen bisschop Otto in Ane/Holthone.
1263; Gijsbert van Buckhorst aanwezig als borg bij de installatie door bisschop Hendrik van Vianden van de ridders Gerard Clencke en Hacko van Hardenberg Stevenzoon tot kasteleins van Coevorden.
Gijsbert trouwde met NN van NN.
Kinderen van Gijsbert en NN:
1 Willem I van Buckhorst, geboren omstreeks 1230. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.
2 Herman van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.2], geboren omstreeks 1232.
3 Gerhard van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.3], geboren omstreeks 1235. Gerhard is overleden na 1296, minstens 61 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.1 Rutger van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2). Rutger is overleden in 1290, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1263 tot 1290 volgens de vermelding in de Kronijk van M D Teenstra.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Hinricus van Eelde, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1220, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3) en NN van NN.
Notitie bij Thezo: Vermeld in oorkonde 1276; ogd0153. Egbert, prefect van Groningen en Hendrik, schulte van Eelde, doen samen met de oldermannen van de stad Groningen uitspraak in een geschil over de tienden te Glimmen tussen Johan, Herman en Thezo, de zoons van de overleden ridder Thezo, en het klooster Essen.
ogd0192 de dato 5 mei 1294. De geestelijken van Drenthe verzoeken de bisschop van Utrecht een rechter aan te stellen in de twist tussen de familie (Thiszo en broer Hermannus, zoons van Thiszo senior en hun handlangers) van ridder Thiszo en het klooster te Essen.
Kind van Thezo uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Hendrikus van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.2 Johannes van Haerlo van Eelde is geboren omstreeks 1215, zoon van Thezo van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3) en NN van NN. Johannes is overleden na 1245, minstens 30 jaar oud.
Notitie bij Johannes: Mogelijk dezelfde persoon als Johannes van Haerlo, vermeld in de lijst van opbrengsten aan het kapittel van de Dom te Utrecht gedateerd omstreeks 1225, maar vermoedelijk omstreeks 1245. In dezelfde oorkonde wordt ook Egbertus van Haerlo vermeld, welke een dienst moet verlenen in Groningen. Waarschijnlijk een foute vermelding en moet het Johannes zijn, maar Egbertus kan ook een zoon zijn.
Kind van Johannes uit onbekende relatie:
1 Egbertus van Haerlo van Eelde, geboren omstreeks 1240. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4.2 Ludolf (Rudolf?) van Eelde is geboren omstreeks 1220, zoon van [waarschijnlijk] Johannes van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4). Ludolf is overleden vóór 1294, ten hoogste 74 jaar oud. Ludolf trouwde met NN van NN.
Kinderen van Ludolf en NN:
1 Rodolfus (genaamd Weiger) van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4.2.1], geboren omstreeks 1245. Rodolfus is overleden na 1294, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Rodolfus: Vermeld in oorkonde ogd0193 de dato 19 augustus 1294 waarin hij verklaart, samen met zijn broer Reinerus, ridders, evenals Jacobus en Adolfus, zoons van heer Ludolf van Eelde, enige goederen te hebben verkocht, gelegen te Witten, aan het klooster te Assen.
2 Reinerus van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4.2.2], geboren omstreeks 1248. Reinerus is overleden na 1294, minstens 46 jaar oud.
Notitie bij Reinerus: Ridder in 1294.
3 Jacobus van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4.2.3], geboren omstreeks 1255. Jacobus is overleden na 1294, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Vermeld 1294
4 Adolfus van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.4.2.4], geboren omstreeks 1260. Adolfus is overleden na 1294, minstens 34 jaar oud.
Notitie bij Adolfus: Vermeld 1294
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.1 Ludolf IV van Steinfurt, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1). Ludolf is overleden op 23-06-1277. Ludolf trouwde met Jutta van Hoya.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6 Boudewijn II van Steinfurt is geboren in 1244, zoon van Ludolf III van Steinfurt en Elisabeth van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1). Boudewijn is overleden in 1317, 72 of 73 jaar oud.
Notitie bij Boudewijn: Ridder, vermeld tussen 1244 en 1317. Voogd van Borghorst.
Kinderen van Boudewijn uit onbekende relatie:
1 Ludolf VI van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6.1].
2 Boudewijn van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6.2].
3 Elisabeth van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6.3].
4 Hendrik van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6.4].
5 Elisabeth van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6.5].
6 Lutgard van Steinfurt van Borghorst [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6.6].
7 Agnes van Steinfurt [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.1.6.7].
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.2 Gertrud van Metelen van Bentheim, dochter van Otto II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Gertrud trouwde met Herman van Methele.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.3 Walraven van Bentheim-Tecklenburg, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg.
Notitie bij Walraven: Vermeld tussen 1284 en 1313.
Is nog knaap in 1297.
Walraven trouwde in 1284 met Agnes van Heeswijk.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4 Egbert I van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Egbert is overleden in 1305, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Graaf van Bentheim 1270-1305.
5 juni 1277; Egbert, graaf van Bentheim bevestigd, met goedkeuring van de jonge graaf van Oldenburg, het Duitse Huis te Utrecht in het bezit van de gruit te Renen, de tienden te Node, de kerk en tienden te Bemmel en de huizen of hoven Meynardinc, Gesteren en Hobbeldync, alles vroeger tot hulp van het Heilige Land geschonken door wijlen zijn vader Otto graaf van Bentheim, bij diens intreding in de Duitse Orde te Utrecht.
OU 17 april 1283; Egbert, graaf en Hadewigis, gravin van Bentheim, dragen aan hun oom Egbert van Bentheim (broer van vader Otto II) over den eigendom der voogdij van Espelo. (hoeve)
Egbert trouwde met Heilwig (Hadewig) von Oldenburg-Delmenhorst.
Kinderen van Egbert en Heilwig:
1 Egbert Van Münster van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.1].
2 Otto van Münster van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.2].
3 Hendrik van Bakel van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.3].
4 Christiaan van Bremen van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.4].
5 Hedwig van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.5].
6 Lisa van Freckenhorst van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.6].
7 Oda van Metelen van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.7].
8 Boudewijn von Osnabrück van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.8].
9 Odilia van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.4.9].
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5 Otto III van Bentheim is geboren omstreeks 1240, zoon van Otto II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2) en Heilwig van Tecklenburg. Otto is overleden omstreeks 1285, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Otto: Ok 1681 Sticht Utrecht dd 7 augustus 1269; Otto graaf van Bentheim, ruilt met O graaf van Dalen, twee vrouwelijke ministeriales.
Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest. Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Otto trouwde met Jutta Jansdr. van de Lede. Jutta trouwde later met Gerard II Bertoldszn. vqn Oyen.
Notitie bij Jutta: Zie: de oudste generaties van de heren van Megen; N L van Dinther 2013.
Kind van Otto en Jutta:
1 Johan II van Bentheim, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1 Dirk van Brederode, zoon van Willem van Brederode en Hildegonde van Voorne (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1). Dirk is overleden op 16-12-1318 in Reims. Hij is begraven in Dominicanenkerk te Reims.
Notitie bij Dirk: Overleden op de terugweg van een kruistocht naar Palestina.
Bijgenaamd Dirk de Goede. Baljuw van Kennemerland
Dirk trouwde met Maria van der Leck. Maria is geboren omstreeks 1272, dochter van Hendrik II van der Leck en Jutte van Borssele. Maria is overleden op 01-04-1307, ongeveer 35 jaar oud.
Kind van Dirk en Maria:
1 Catharina van Brederode. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1 Simon von (zur) Lippe is geboren in 1260 in Brake, zoon van Bernhard graaf von (zur) Lippe (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2) en Agnes von Kleef. Simon is overleden op 10-08-1344 in Brake, 83 of 84 jaar oud. Simon trouwde met Adelheid von Waldeck. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kind van Simon en Adelheid:
1 Mechthild von (zur) Lippe. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.1 Adelheid von Waldeck is geboren omstreeks 1265, dochter van Heinrich von Waldeck en Mechtild von Arnsberg van Cuijck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1). Adelheid is overleden, ongeveer 80 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 1345. Adelheid trouwde met Simon von (zur) Lippe. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Simon.
Kind van Adelheid en Simon: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.1 Nicolaus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1).
Kind van Nicolaus uit onbekende relatie:
1 Arnoldus van Schönfeld [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.1.1].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.2 Mattheus van Schönfeld, zoon van Ludolph(us) van Schönfeld (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1).
Kind van Mattheus uit onbekende relatie:
1 Ludolph(us) van Schönfeld [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.5.5.1.2.1].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2 Egbert I van Almelo is geboren omstreeks 1240, zoon van Arnold II van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1) en Marina van Ochten (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1).
Notitie bij Egbert: Vermeld 1280-1303.
Heeft een testament opgemaakt in 1297; huisarchief Almelo. Zijn beide oudste zonen, kinderen van hem en Agnes van Zuylen, krijgen het kasteel (castrum) van Almelo.
Oorkonde van 4 juni 1297, OGD 197; Ecbertus, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen over zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Redinck, Johannes van Sulen, Johannes van Ruinen, Gosewijn van Gemen, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre, dienstmannen.
9 oktober 1299:
Ecbertus, ridder, heer van Almelo, en zijn oudste zonen Arnoldus en Henricus, verklaren de grove en smalle tienden uit de erven Broke in Dulre (Dulder) en Lentvordinc in Harlo (Haarle), die zij in leen hebben van de bisschop van Utrecht, te bestemmen voor de stichting van een vicarie gewijd van St. Katharina in de kapel van het kasteel (castrum) Almelo of in de kerk te Almelo, waarnaast zij nog enige stukken bouw- en weiland in Almelo hiertoe bestemmen. Tevens verklaren zij dat Fredericus, plebaan in Almelo, hiertoe enig geld heeft geschonken en Albertus, die als eerste vicaris is aangewezen, enige tienden heeft overgedragen, gekocht van Hermannus Beyer.
Getuigen: de borgmannen van het huis Almelo Arnoldus Grip, ridder, Rodolfus de Bevervorde, Johannes de Haslo, Henricus de Dike, Nycolaus de Thye, Ecbertus Welege, Goscuinus Scap en Wilhelmus Crane, knapen, terwijl voor medebezegeling zijn verzocht Phylippus de Almelo, proost van Oldenzaal, en Fredericus, plebaan te Almelo..
Egbert:
(1) trouwde met Agnes van Zuylen. Agnes is een dochter van Stephan van Zuylen. Agnes is overleden vóór 1297.
(2) trouwde met Mechteld van Limburg. Mechteld is een dochter van Johan I graaf van Limburg en Agnes van Wildenberg.
Notitie bij Mechteld: Vermeld 1297-1306.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Hendrik van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.1].
Notitie bij Hendrik: 15 juli 1308:
Johannes, graaf van Benthem, Phylippus de Almelo, proost van de kerk te Oldenzaal, Henricus de Almelo, knape, als voogd over zijn minderjarige bloedverwanten Ecbertus en Johannes de Almelo, alsmede Woltherus de Keppele en Gotfridus de Gore, knapen, verklaren dat Albertus, kapelaan te Almelo, met toestemming van Ecbertus en Johannes voornoemd, een perceel land en tienden aan de kerk te Almelo heeft overgedragen, die hem vroeger door Ecbertus de Almelo, ridder, en diens oudste zonen Arnoldus en Henricus waren geschonken.
Getuigen: Hermannus de Lage, Otto de Welevelde, Bernardus de Zebelinge, Rodolfus de Bevervorde, Arnoldus Grip, ridders, Rodolfus de Peze, Everhardus de Bevervorde, Hermannus de Enthere, Ecbertus Welege, Nycolaus Ruthere en Jacobus en diens broer Fredericus de Thye, knapen..
16 september 1316:
Hinricus genaamd van Almelo oorkondt dat hij afstand heeft gedaan van alle rechten en eigendom van de versterking (municio) in Almelo, van de goederen van [Phylippus van Almelo] de proost van Oudmunster te Utrecht en van de goederen van heer Arnold de Almelo, kanunnik te Oldenzaal, zowel in mensen, goederen, geld als anderszins, waarop hij zijn neven (avunculi) Ecbertus en Johannes gebroeders de Almelo of hun erfgenamen zou kunnen aanspreken; ontvangend van zijn ooms -opdat de twist die tussen hen bestond wordt bijgelegd-, in ruil voor het "burgravium" dat hij had in het kasteel Ghore en dat hem door de hand van de bisschop van Utrecht is afgenomen en rechtens is afgeëist, de grove en smalle tienden van het erve Zalikinch in Synderen, die van het erve Thiocinch en die ten Brochus, en voorts het erve van Godefridus ton Berschekote en de katerstede Dalcote in Lutthe, onder voorwaarde dat mochten voornoemde neven zonder echte erfgenamen komen te overlijden, de voornoemde afstand geen kracht zal hebben.
Getuigen: Johannes graaf van Benthem, Otto de Welevelde, Bernardus de Zebelinghe, Nycolaus de Sconevelde, Godefridus de Ghore, ridders, en Heyno de Zebelinghe, Arnoldus Paschedagh en Johannes de Reve..
2 Arnold III, Heer van Almelo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3 NN van Almelo is geboren omstreeks 1250, dochter van Arnold II van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.1) en Marina van Ochten (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1). NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1270 met Frederik Radinc, ongeveer 25 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1245, zoon van Wolter Radinc.
Notitie bij Frederik: In een oorkonde van 26 juli 1272 verklaart Arnold ridder van Almelo dat Frederik Radinc de beloofde 130 pond zal ontvangen als bruidsschat voor zijn vrouw. De oorkonde is mede ondertekend door Hendrik van Almelo, zoon van Arnold.
Wordt verder in oorkonden vermeld in 1263 en 1265, is dan nog knape en in 1275, 1285, 1292 en 1297. Zie: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Personen/Rading.htm
Kinderen van NN en Frederik:
1 Arnold Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.1].
Notitie bij Arnold: Vermeld 1294
2 Johan Radinc, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1 Rudolf van Peize van Almelo is geboren omstreeks 1275, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN. Rudolf is overleden na 1335, minstens 60 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Vermeld tussen 1308 en 1335.

ogd0245 de dato 23 oktober 1313. Rodolphus van Peize verklaart de helft zijner tienden te Benneveld aan de buren aldaar te hebben verkocht

ogd0279 de dato 4 juli 1323. Johannes van Almelo verklaart met zijn broeder Egbertus de hun toekomende nalatenschap te hebben gescheiden volgens de uitspraak van Johan, graaf van Bentheim, en anderen. Vermeld staat Rodolf van Peize.

ogd0296 de dato 25 januari 1326. Roelof van Peize, Egbert van Groenenberg en enige anderen verklaren borg te blijven voor een schuld van de bisschop van Utrecht aan de heer van Keppel.

Ogd0339 van 3 november 1334. Rudolf van Peize verkoopt met zijn 4 zoons hun goederen te Halen aan het convent van Assen, voor de helft en de andere helft aan zijn familie te Eelde. (Rodulphus, zoon van Eggelbertus, ridder van Peize, en zijn zoons Eggelbertus, Rodolphus, Bernardus en Hermannus. Eggelbertus de oudste broer is meerderjarig en is medezegelaar van de oorkonde. Getuigen Hermannus, genaamd Schulte (te Eelde).)

Komt voor in een oorkonde van 1335 waarin hij aan de abt van Dikninge vraagt om geen geld te geven aan Otto van Norch vanwege de overdracht van goederen te halen, omdat hij daar rechten op heeft en hij deze verkocht heeft aan het convent van Assen.
Vermoedelijk is in 1334 of iets eerder zijn vrouw, een zuster van Otto van Norch, overleden die (mede)aanspraak had op rechten in Halen.
Rudolf trouwde met NN van Norch. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Rudolf en NN:
1 Rodolphus (Roelof) van Almelo, geboren omstreeks 1322. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.1.
2 Bernardus van Almelo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.2], geboren omstreeks 1324.
Notitie bij Bernardus: Leenman van de heer van Almelo
3 Hermannus van Almelo, geboren omstreeks 1326. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2 NN van Peize is geboren omstreeks 1280, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN. NN is overleden vóór 1375, ten hoogste 95 jaar oud.
Notitie bij NN: In oorkonde van 1313 vermeld als dochter van ridder Engelbert van Peize en gehuwd met Johan van der Ese, knape.
NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1300 met Johan van der Ese, ongeveer 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1280, zoon van [waarschijnlijk] Frederick genaamd van de Eze van Heeckeren en NN van der Eze.
Notitie bij Johan: Vermoedelijk was hij de bouwer van de borg op de Ese, de "ïes" in het dialect, of de es, een hoger gelegen gebied dat al voor het jaar 0 bewoond is geweest.
Vermeld in oorkonde van 1 mei 1313 Ogd0242. (CRM14) (Corpus van Reenen-Mulder), een overeenkomst van Johan van de Ese met Herman Vleisch. Hij belooft dat zijn zoon Herman zal trouwen met Lise, de dochter van Herman Vleisch (van Kuinre). Zijn zwager Roelof van Peize is medezegelaar.
Johan van der Ese is getrouwd met een dochter van Engelbertus van Peize, ridder.
Kinderen van NN en Johan:
1 Boldewijn van der Ese, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1.
2 Hendrik van der Ese, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2.
3 Herman van der Ese, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.3.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3 Bertradis van Peize is geboren omstreeks 1300, dochter van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN.
Notitie bij Bertradis: Overgenomen van: http://www.pdejong.com/genealogie/parenteel/vanruinen/d1.htm
Bertradis trouwde in Peize met Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5 voor persoonsgegevens van Steven.
Kinderen van Bertradis en Steven:
1 Johan (III) van Ruinen, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5.1.
2 NN van Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5.2.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4 Egbert van Peize is geboren omstreeks 1285, zoon van Eg(gel)bertus van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1) en NN van NN.
Notitie bij Egbert: Vermeld als Heer van Peize.
Vermoedelijk dezelfde als Egbertus van Peize vermeld in de oorkonde van 28 april 1313 waarin het klooster van Aduard een overeenkomst aangaat met de zijlvesten van Liewerderwolde, van Peize, van Roderwolde en Foxwolde over het aanbrengen van een sluis.
Egbert trouwde met NN van NN.
Kind van Egbert en NN:
1 Egbert van Peize [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.4.1], geboren vóór 1330. Egbert is overleden omstreeks 1375, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Vermeld in een oorkonde van 1361: Ridder Egbert van Peize verklaart mudden te hebben geruild die hem toegevallen zijn op het riddergoed te Bunne, genaamd Hommemangoed, tegen mudden van Oldebonekingegoed dat is gelegen in Witten.
Vermeld in een oorkonde van 30 april 1376 waarin Johan van Ruinen goederen verkoopt welke in zijn bezit zijn gekomen als erfenis van Egbert van Peize, heer Egberts zoon. (waaruit blijkt dat hij toen al was overleden)
Vermeld in een oorkonde van 1377, daar zijn neef Johan heer van Ruinen, zijn goederen in Eelde, hem aangeerfd van zijn neef Egbert van Peize, Heer Egbertszoon, overdraagt aan Johan Mensing van Haren.
Egbert bleef kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2.1.2 Dirk van Cranendonk is geboren omstreeks 1305, zoon van Willem II van Cranendonk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.1.1.2.1.5.2.1) en Elisabeth van Steyn. Dirk is overleden in 1343, ongeveer 38 jaar oud. Dirk trouwde met Aleydis van Horne. Aleydis is een dochter van Willem IV van Horne en Oda van Putten.
Notitie bij Aleydis: Aleida werd al vroeg weduwe en was van plan te hertrouwen met Jan van Polanen.
Dit huwelijk ging echter niet door vanwege haar zwakke gezondheid. Haar zuster Oda huwde vervolgens Jan van Polanen.
Aleydis bleef kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1 NN van Ruinen, dochter van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. NN trouwde met [waarschijnlijk] Rudolf Polleman Clencke. Rudolf is geboren omstreeks 1260.
Notitie bij Rudolf: mogelijk dezelfde persoon als Rudolf Clencke, zoon van Gerard Clencke en broer van Johannes Clencke.
Kinderen van NN en Rudolf:
1 [waarschijnlijk] Herman Polleman, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1.
2 [waarschijnlijk] Otto Polleman, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2 Johan (II) van Ruinen is geboren omstreeks 1260 in Ruinen, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Johan is overleden vóór 1304, ten hoogste 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
Johan II van RUINEN, overleden vóór 1304,
04-07-1291 verkopen Johannes "domicellus" (jonkheer, nog geen ridder en bezitter van de heerlijkheid Ruinen) de Rune, met zijn vrouw Ermengarde en hun zoon Bartolomeus, 5 hoeven van Koekange aan de buren van Weerwille (Oork.boek Gr.en Dr.II suppl. nr. 1227); In de acte wordt ook als verkoper genoemd zijn broer Laurens en vrouw Elisabeth. Laurentius Godringa staat er geschreven, maar dit is dezelfde persoon als Laurens van Ruinen. die later het goed Godesinge of Geuzinge krijgt en dan wordt genoemd Laurens van Geuzinge.
21-03-1294, 04-06-1297 en 1299 wordt hij in oorkonden famulus (=knaap) genoemd (Oork.boek Utr. V nrs. 2622, 2820);
Oorkonde van 4 juni 1297, OGD 197; Ecbertus, Heer van Almelo, maakt een beschikking over de verdeling van zijn goederen over zijn voorkinderen en zijn vrouw. Getuigen: ridder Frederik Redinck, Johannes van Sulen, Johannes van Ruinen, Gosewijn van Gemen, Adolf van Groningen en Hendrik van Kuinre, dienstmannen.
04-06-1297 doet bisschop Willem van Mechelen (1296-1301) uitspraak in de geschillen tussen Egbert van Almelo, Haco van den Rutenberg, Wolter en Arend van Isselmuden, Adolf van Groningen, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Johan en Laurens van Ruinen (knapen) tegen Sweder van Voorst.
01-02-1299 drost van Salland (P.A.A.M. Wubbe ’Het archief van de abdij Ter Hunnepe’ inv. nr. 252).

Johan en Laurens van Ruinen worden tot 1300 knapen genoemd. (dus zijn dan nog geen 30 jaar oud. Moeten dan geboren zijn ca. 1270?)
Johan trouwde met Ermengarde van NN. Ermengarde is geboren omstreeks 1266.
Kinderen van Johan en Ermengarde:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1.
2 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.
3 Bartholomeus van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.3], geboren vóór 1290. Bartholomeus is overleden vóór 1325.
Notitie bij overlijden van Bartholomeus: jong overleden
4 Ida van Ruinen, geboren omstreeks 1290 in Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.
5 Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen, geboren omstreeks 1292. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3 Otto van Welvelde van Ruinen is geboren omstreeks 1261, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Otto is overleden na 1320, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Otto: Ridder, vermeld 1308-1320. Trouwde N. van Sebelingen. Erfde het huis Welvelde en noemde zich daarna Otto van Welvelde.
Otto trouwde met NN van Sebelingen.
Kind van Otto en NN:
1 Berend van Welvelde. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.5 Laurens Geuzinge van Ruinen is geboren omstreeks 1265, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Laurens is overleden na 1304, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Laurens: Ook genoemd Laurens van Ruinen; ook vermeld als Laurens Gosinc.
In een acte van 04-07-1291 wordt ook als verkoper genoemd Johan’s broer Laurens en vrouw Elisabeth. Laurentius Godringa staat er geschreven, maar dit is dezelfde persoon als Laurens van Ruinen. die later het goed Godesinge of Geuzinge krijgt en dan wordt genoemd Laurens van Geuzinge.
Laurens trouwde met Elisabeth van NN.
Kind van Laurens en Elisabeth:
1 Johan Geuzinge van Ruinen, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.5.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.6 Mewekinus Lansinghe van Ruinen is geboren omstreeks 1270 in Ruinen, zoon van Bartolomeus (Mewekinus) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3) en NN van Welvelde. Mewekinus is overleden vóór 1325, ten hoogste 55 jaar oud.
Notitie bij Mewekinus: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
Mewekinus trouwde met NN van NN. NN is overleden na 1325.
Kinderen van Mewekinus en NN:
1 Arnold Lansinghe van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.6.1], geboren vóór 1304. Arnold is overleden na 1325, minstens 21 jaar oud.
Notitie bij Arnold: Ook genaamd Lansinghe ( van Ruinen)
ogd0294. 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
Notitie bij publiceren van Arnold: Bij brief van 8 december 1325 begiftigde Arnoldus Lansinge, zoon van Wemekinus, broer van wijlen Johan van Runen, de abt, prior en priorin en het convent van Dikninge met een boterpacht. Bekrachtigd door Hendrik, schulte van Eelde. Met Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zusters mannen (sororii), ofwel zijn zwagers.
2 Agnesa Lansinghe van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.6.2], geboren vóór 1325.
Notitie bij Agnesa: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
3 Lysa Lansinghe van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.6.3], geboren vóór 1325.
Notitie bij Lysa: 8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.1 Ermgard? van Norch is geboren omstreeks 1260, dochter van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4). Ermgard is overleden na 1318, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Ermgard: Vermeld in 1324
Ermgard trouwde met Folkert van Dwingelo.
Kinderen van Ermgard en Folkert:
1 [waarschijnlijk] Folker van Dwingelo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.1.1].
Notitie bij Folker: Vermeld in 1324
2 [waarschijnlijk] Rutger van Dwingelo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.1.2].
Notitie bij Rutger: Vermeld in 1324
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2 Hendric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert is geboren omstreeks 1265, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4). Hendric is overleden omstreeks 1330, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Hendric: Overleden vòòr 24 juli 1331.
Notitie bij Hendric: Hij moet omstreeks 1290 zijn halfbroer Volrad zijn opgevolgd als heer van Kuinre. Zijn vader moet dan ook al overleden zijn. Na de dood van Hendrik (Heyne) in 1331 komt Kuinre in bezit van Johan van Kuinre, zoon van Volrad,
Een Hendrik van Kuinre wordt vermeld in 1294 in een overeenkomst tussen ridders en andere ministerialen ter handhaving van hun rechten. Onder deze edelen treffen wij aan: Egbert heer van Almelo en Boudewijn genaamd Hako, ridders, Steven van Rutenberg, Hendrik van Kuinre, Gijsbert van Buchorst, Adolf van Groningen, Johan van Ruinen, Johan en Arnold Radinc, zonen van Frederik, knapen (O.B.U. V no. 2622).

Op de dinsdag na Pinksteren 1297 sticht de bisschop van Utrecht vrede tussen de gebroeders van Voerst, Sweder en Herman met hunne vrienden en de heren van Almelo, Rutenberg, Isselmuden, Groningen, Kuinre, Buchorst, Ruinen en de burgers van Deventer, Kampen en Zwolle. Herman en Sweder worden veroordeeld; zij mogen geen schout van Salland meer zijn.

Vermeld in 1297, wanneer Egbert (waarschijnlijk Engelbertus bedoeld) van Almelo een verdeling maakt tussen zijn kinderen uit zijn eerste en zijn tweede huwelijk. Zoon Rudolf van Engelbertus was getrouwd met een zuster van Heyne.

In een oorkonde van 20 oktober 1302, waarin de markgenoten van Witten grond overdragen aan het Cistencienser klooster van Assen, komen we de naam van Hinricus van Norch tegen, samen met o.a. Saspold en Rudolf van Loon, Bertold en Lambert van Elderslo, Boele Woltinge, zoon van Gerard van Leggelo, Jacob Hoving, Johan Oldebennink, Jacob Kluivingh, alsmede markgenoten van Witten. Als getuigen Wicher van Steenwijk, kanunnik (broer van Hendrik van Norch), priester Frederik, Heiko van Zuidlaren, Broylandus (?), Egbert zoon van ? van Anreep, Folkert van Peize, Jacob van Gasselte en Rudolf Nijsingh van Erm.

In een stuk van 8 augustus 1304 (O.B.G.D. I no. 224) wordt genoemd een Henricus, ridder, de Kunresile, die als scheidsrechter optreedt in een geschil tussen de abdij te Ruinen en het St. Maria Convent in Bordengo (Oldeboorn?).
Getuigen hierbij zijn: Laurencius domicellus in Rune, en Henricus de Ancen. De naam Kunresile" komt nog eenmaal in de oorkonden voor en wel in die van 1 november 1277, hierna vermeld bij Volrad van Kuinre. Men krijgt niet de indruk, dat hier van een afzonderlijk geslacht sprake is en is daarom geneigd in deze ridder Hendrik van Kunresile dezelfde te zien als de famulus Hendrik van Kuinre van 1294 en 1297. Kunresyl als plaatsnaam komt men nergens tegen, behalve in een falsum van 1243 (O.B.U. II no. 992, O.B.O. I no. 188).
Hendrik moet vóór 1 aug. 1318 zijn overleden, daar zijn neef Johan zich dan „domicellus de Kunre” noemt en als zodanig ook munt. (Volgens de Vos van Steenwijk)

In een oorkonde van 4 mei 1315, verklaart Reinold van Coevorden dat het geschil tussen hem en het klooster van Assen is beslecht en hij enkele verplichtingen op zich neemt. Als scheidsrechters waren aanwezig Hendrik van Norch, ridder, Godfried van Borculo, onze broer en oom (van Reinold en kinderen), Frederik van Rolde, rector van de kerk, en Wicher van Vries (broer van Hendrik van Norch), deken van Drenthe.

In de oorkonde van 25 november 1316 verklaren Berta, weduwe van Rudolf van Ansen, en haar twee minderjarige zonen, een hoeve te Zuidwolde te hebben verkocht aan Rudolf van Echten. Heer Heino (Hendrik) ridder en Otto van Norch met Volkert van Dwingelo doen toezeggingen. Het stuk wordt gezegeld door Hendrik en Otto van Norch.

In de oorkonde van 12 mei 1321 gelast paus Johannes een onderzoek door de abt van het klooster Klaarkamp naar het onrechtmatig handelen van Johan graaf van Bentheim en anderen ten opzichte van het klooster van Assen. Johan en de zijnen hadden dit klooster beroofd. Als tweede na Johan wordt genoemd ridder Hendrik van Norg, daarna de schildknapen Herman van Lage, Adolf van Brantelghete, Gerard van Daarle, Herman van Tilligte, Adolf van Twickel en Herman genaamd Koc.

Genoemd in een oorkonde van 07-09-1324 (ogd0283) waarin de namen worden genoemd van Drentse edelen die bisschop Jan van Diest zouden steunen tegen de Drenten. Het waren ridder Henric van Norch, diens zonen Arend, Henric en Roelof, Roelof van Langelo, Menso van Echten, Gerrit Clencke, zijn broer Jan Clencke, Otto van Norch, de zoons van vrouwe Ermgard (van Dwingelo) Volker en Rutger, Coenraad van de Ghoere, zijn broer Jan van den Ghoere en Echbrecht van Echten, de laatsten allen knapen. Zij zouden de bisschop van Utrecht en het Sticht van Utrecht trouw dienen en bijstaan. Zij zouden de oorlogsbuit met de bisschop delen en nooit een overeenkomst aangaan met de Drenthen buiten de bisschop om. De bisschop beloofde op zijn beurt hetzelfde met twee aanvullende getuigen, Henric van Eelde en Hendrik Polman. Vele jaren moesten de ondertekenaars buiten Drenthe blijven. Ze werden de "Lieden van Norch"genoemd. Zij stonden aan de zijde van de bisschop met als tegenpartij Reynold van Coevorden. Deze lieden van Norch, zo genoemd omdat de van Norchs de kennelijke aanvoerders waren, verbleven in Kampen.

Omstreeks 1325. ndva 1980 artikel Keverlingh Buisman.
Henric van Norch c.s. beklagen zich bij de bisschop over het geweld, hun door de Hopsinghen aangedaan en doen opgave van hun schade.
Naar een 15e eeuws afschrift in het archief van de bisschoppen, inv. no. 207 (no. 31) (R.A. Utrecht). In aangepaste vorm is dit stuk tevens te vinden bij O.D.J. Roermeling, Enkele adelijke geslachten in Drenthe in de middeleeuwen, in de ’Nederlandsche Leeuw’, jrg. 90 (1973), k. 197 en bij A. N. de Vos van Steenwijk, Het geslacht de Vos van Steenwijk (Assen/Amsterdam 1976), p. 151. Regest bij Berkelbach, no. 1287.
Here van Utrecht. Wi, Henric van Orcha, ridder, ons kinder, Ot van Orcha ende anders ons vriende ende ons hulpers van Orcha tonen U ende claghen U alsulc ghebrec ende ghewolt als ons ghedaen hebben de Hopsinghe, ons wedersaken ende hure hulpers. In den iersten toene wi U dat een knape van den Hoepsinghe heet Knobbe, die hadde ghewond enen knape, Alardssoene van Steenberghe, die maech was Ketelhots van Orcha ende Alards Wacker ende siin broder, die ons van Orcha was al vreemde. Doe sande Ketelhoet ons van Orcha driewerf boden; doe quame wi te heme, doe wi tot heme quemen, doe waest ons leet, doe vel wi in de scure, doe quam Steven van Breeclab ende warp Henric, heren Heynen soen, mit enen murstene int hoeft, dat hi langhe lach voer doet. Doe vochten si van den hove ende wi weder opten hoef, doe waert Alard ghewondc, dat dede heme Wacker ende Ketelhods soene, die deden hem den doet, dies Wacker lijdt tallen tyde. Doe dit ghesciet was, doe secden si een onrecht landrecht te doenre rnit onrechten orde1 ende mit onrechten lantrechte, dat te rechte gheweest soud hebben toe Noerche, doe miin here van Orcha, siin kinder ende siin vrienden dat vernamen, doed bod ic, Henric van Horcha ende min kinder ende miin vrient ende driehondert man rnit ons Alards dode te wesen an den Heylighen onsculdich; doe ons dat niet helpen rnochte, bode wi over Alards dode hondert marc brunre Engels, des wi toe ende an Herman van Elde, den scouten, ende an Herman Polman, die doe ter tiid seker lude waren ende anders besceden luden, die in den lande saten, die dat witlic condech is; aldat en rnochte ons niet helpen, wine moesten houwen laten een wendmolen ende vier de beste huse, die wi hadde. Dese bodscap bracht ons her Vrederic van Rolle ende her Rolof van Ghete ende wouden sie dese versaken, so woude wi se betughen mit guden luden, daer si des ghelijd hadden dat also weerf als wi hiir segghent. Hiirboven hebben si ons ghehouwen: Henric voers. van Orcha ende ons kinder ende an onse goede ghescadet tot drie hondert marken toe brunre Enghels. Item Rolof van Langhelo an sinen gude te hondert marken. Item Johan van Orcha an sinen gude te XX marken toe. Item Rolof, sinen broder, XX marc brunre Enghels. Item Conrade van den Ghore ende sinen broder XL marc. Item Ot van Orcha ende siin broder XL marc. Item Clencken van Kovoerde ende siin broder te hondert marken toe. Item Johan van Echte ende Mensen ende Ecbrechten ghebrand ende ghescadet te tueen hondert marken toe.
Item Volkier ende siin broder te XL marken. Item Godekin van Echte X marc. Item Johan Kalf XX marc. De summe van den scade van deser van Orcha lopet op neghen hondert marc X, mer behalven menghe groet scade ende utecost, die wi ende ons hulpers buten hebben verdaen ende gheleden. Ende here, want ghi desen tuist anghesien hebt ende se ghearbeidet desen tuist ten besten te brenghen ende tusschen ons ende ons wedersaken ene vrede ende enen soen ghedeghedenckt ende ghi daer dat seghen in de hand hebt, so hebben si binnen desen vrede ende soene Alard Wacker, onsen hulper vrient ende onsen hoeftman gheslaghen, als wi datter wareyt willen brenghen, dat siid boven vrede ende boven zoen ghedaen hebben ende here, want si ons ghehouwen ende ghebracen hebben over landrecht, so is elc hus over C marc te broeke ende al dat wi ghedaen hebben dat wanboet na rechte olden landrechtg.
Hierna volgt nog, vermoedelijk zonder verband met het voorgaande tekstgedeelte:
Item Wessel van Onsslo, Steven knecht van Brekel, Johans knecht Clencken ontreet hi enen henxt, daerna lieten sien lopen ende hebben de henxt verder net bynnen syns heren vrede.
Voor de datering zie ook de resultaten van het onderzoek van zowel 0. D. J. Roemeling als A. N. de Vos van Steenwijk.
In 1327 op 22 september verkopen Jan Clencke en zijn zoon Gerard een pacht aan het convent van Dikninge en zeggen dat zij die zullen overdragen zodra zij weer veilig in Drenthe kunnen komen. En anders zullen zij te Vollenhove tekenen, samen met Otto van Norch en Coenraad van Goer.(van de Gore van Steenwijk)
In die tijd was de macht van de bisschop zeer beperkt geworden. Alleen het Nedersticht, Diepenheim en Kampen waren nog onder zijn macht.
In een lijst van inkomsten van de bisschop Utrecht van omstreeks 1335 staan de goederen van Hendrik van Norch vermeld, met een verdeling van de betaling over de rechthebbenden in 1335. Hendrik is dan kennelijk overleden. Als eerste worden genoemd Arnold zijn zoon en opvolger en als tweede zijn zoon Rudolf. Dan volgt Hille de dochter van Gerard, zijn al overleden broer. Daarna Rudolf Butruant, Folkert van Dwingelo en Johan Pipe. Deze zijn waarschijnlijk getrouwd met zusters van Hendrik, dus zijn zwagers van Hendrik. Daarna volgt Otto van Norch, die ook voor het geheel van de goederen wordt aangeslagen, zal dus een broer zijn van Hendrik.
Hendric trouwde met NN van NN.
Kinderen van Hendric en NN:
1 Arnoldus (Arend) van Norch, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.
2 Hendrick van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.2], geboren omstreeks 1300. Hendrick is overleden vóór 1327, ten hoogste 27 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Genoemd in een oorkonde van 07-09-1324 (ogd0283) waarin de namen worden genoemd van Drentse edelen die bisschop Jan van Diest zouden steunen tegen de Drenten. Het waren ridder Henric van Norch, diens zonen Arend, Henric en Roelof, Roelof van Langelo, Menso van Echten, Gerrit Clencke, zijn broer Jan Clencke, Otto van Norch, de zoons van vrouwe Ermgard (van Ruinen??) Volker en Rutger, Coenraad van de Ghoere, zijn broer Jan van den Ghoere en Echbrecht van Echten, de laatsten allen knapen. Zij zouden de bisschop van Utrecht en het Sticht van Utrecht trouw dienen en bijstaan. Zij zouden de oorlogsbuit met de bisschop delen en nooit een overeenkomst aangaan met de Drenthen buiten de bisschop om. De bisschop beloofde op zijn beurt hetzelfde met twee aanvullende getuigen, Henric van Eelde en Hendrik Polman. Vele jaren moesten de ondertekenaars buiten Drenthe blijven. Ze werden de "Lieden van Norch"genoemd. Zij stonden aan de zijde van de bisschop met als tegenpartij Reynold van Coevorden. Deze lieden van Norch, zo genoemd omdat de van Norchs de kennelijke aanvoerders waren, verbleven in Kampen.
3 Rudolphus (Roelof) van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.3], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Rudolphus: Vermeld in een oorkonde van omstreeks 1330, ogd0340. Lijst van inkomsten van het domkapittel Utrecht. Zie bij Arnoldus van Norch.
Rudolf bezat het goed Haddinge in Een.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.4 Gerard van Norch is geboren omstreeks 1270, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4). Gerard is overleden vóór 1327, ten hoogste 57 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Ook vermeld als Gerard van Kuinre, geb omstreeks 1267 (our family histories)
In 1288 vermeld met zijn broer Otto. (J de Groot; Het geslacht de Vos van Steenwijk)
Kind van Gerard uit onbekende relatie:
1 Hille van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.4.1].
Notitie bij Hille: Genoemd in een oorkonde van omstreeks 1335, ogd0340.
Bezat het goed Grudelinge
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5 Johanna van Norch is geboren omstreeks 1272, dochter van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4). Johanna is overleden na 1327, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Johanna: In 1327 blijkt uit een register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht dat zij moet betalen voor het bezit van het goed Battinc. Uit latere stukken blijkt dat dit goed in Westervelde ligt en nu bekend is als "de jufferen Lunsingh"
Zeer waarschijnlijk ook bezitter van het Tybingegoed in Norg.
Johanna trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1290 met Johan Pipe van Steenwijck, ongeveer 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1270, zoon van Herdradus van den Ghore van Steenwijck. Johan is overleden vóór 06-05-1337, ten hoogste 67 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan zal dezelfde persoon zijn als Johan Pipe, vermeld in een oorkonde van 1327, goederenlijst van de bisschop van Utrecht, bij de verdeling van de opbrengsten van de Norgse leengoederen als gevolg van het overlijden van Hendrik van Norch, broer van Johanna van Norch., zijn vrouw.
Oorkonde van 24 juli 1331. Wy, Willem, Grave enz.maken cond enz. dat wij Heren Janne van Kuynre, Ridder, verleen al zulc goed, alse Heynric (Heyne) van Kuynre, zijn neve, van ons te lene hield, dats te wetenen, al dat gheregt van Kuynre.
Item dat gheregte van Emlairden half; voerst dat overste recht tote Orc; item al ’t gheregte van Orc, drie weken voir Zente Michiels daghe, ende drie weken dairna; voirt in ’t dorp tot Espel, die zeevond, ende ’t verval van vechtelrie, ende van rove; item ’t gheregte te Vene; item ’t gheregte te Monike Kuynre, dat in Stellinghewerve ghelegen is, ende XVII hoeven lands in denzelve gheregte; item dat erve toit Oisterzee, dat men hiet Penningenhure; item die grute te Kuynre; item die berch, die leghet ten ? van den dorpe te Kuynre, ende hiet die Aldeberch. Van wilken goede voirszeit wij Heren Janne voirszeit zulke gratie ghedaen hebben, dat na ziene doid comen zal op Harmen ende Janne, zienen kinderen, ghezamenderhand, in manieren dat Harman van ons ontfaen (ontvangen) zal, ende hij zalre Jan uyt verzien bij vrienden, dat alse weseliken is, ende dat zal Jan van Harman houden. Ende al dat goid voirszeit zullen zij van ons houden ten rechten liene. In oorkonde enz. Ghegeven in den Haghe, des Woensdaghes za Zenten Margrieten dach, in ’t jaer ons Heren MCCCXXXI. (Perkament Register van de Charterkamer van Holland)
Vermeld als getuige in een oorkonde van 26 maart 1336 waarin Paaslo van de bisschop vergunning krijgt om een kerk te bouwen.
Blijkt uit een schriftelijk stuk van 6 mei 1337, waarin de "bestierders"van de landen van het klooster Hemelum en die van Kuinre en Veenhuizen de graaf van Holland om bescherming verzoeken tegen de graaf van Gelre, niet meer in leven te zijn en dat zijn zoon niet in staat is de macht in het graafschap Kuinre ter hand te nemen. Zoon Herman moet dan overleden zijn en zoon Johan (tijdelijk) verdreven?
Waarom Johan Pipe omstreeks 1295 zijn vader niet direct is opgevolgd is niet duidelijk. Johan trouwde omstreeks 1290 met zijn nicht Johanna, een zuster van neef Heyne. Misschien problemen omtrent het huwelijk?
Zijn neef Hendrik (Heyne), zoon van zijn vaders broer Hendrik, werd toen, in 1290, Heer van Kuinre. Deze neef Hendrik hield zich, evenals zijn broer Otto, voornamelijk bezig met de Norgse goederen. Bij diens dood in 1331 is Kuinre teruggegaan naar de nazaten van Volrad (Wouter) in casu Janne (Johan) van Kuinre.
Van omstreeks 1335 (1327) dateert een register van inkomsten van het Dom-kapittel te Utrecht, vermeldend dat Johannes Pipe, de bonis dictis Battinc betaalt 2 solidi en een halve cop. Het archief van het Dom-kapittel geeft niet aan waar dit goed is gelegen. Het is een goed uit de erfenis van Hendrik van Norch en op grond van latere vermeldingen betreft het een huis in Westervelde, bekend als "de jufferen Lunsingh".
Folkert van Dwingelo, wonend op de Oldegaerde, was getrouwd met Ermgard van Norch, de zuster van Johanna van Norch.
Kind van Johanna en Johan:
1 Herman? Pipe van Steenwijk, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6 Berta van Norch is geboren omstreeks 1273, dochter van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4).
Notitie bij de geboorte van Berta: geboortedatum van internet stamboom Hulst
Berta is overleden na 1327, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij Berta: Bertha van Norch verkocht in 1316 samen met haar zonen Bertold en Cyse een hoeve aan Rudolf van Echten. Oorkonde (ogd0252) opgemaakt 25 november 1316 in de Margarethakerk in Norg en gezegeld door Henric en Otto van Norch, de broers van Bertha.
"Omnibus presentia visuris seu audituris nos Berta, relicta Rodolfi, Bertoldus et Eizo, mei filii de Ancen, notum esse cupimus nos Rodolfo de Echten domum nostram in Drucht in Sudwold cum omnibus atti nentiis suis cultis et incultis et suis veris heredibus pro quinquaginta marcis sterlingorum vendidisse et posuisse ei fidejussores et suis
heredibus, quod Bertoldus et Eizo, cum ad debitam venerint etatem, [ven]dicionem sic legitime factam non revocent sed ratam habeant et gratam.
Fidejussores sunt dominus Heino miles [et] Otto de Norech, Volkerus de Dwenglo sub pena XXX marcarum sterlingorum antiquorum. Si autem Bertoldus [et] Eizo, cum habent annos discretionis, ordinata et facta in venditione revocare presumpserint, dicti f[ide]jussore[s C]ovordiam intrabunt et inde non recedent, nisi prius dicto Rodolfo de Echten et suis heredibus quinquaginta marcae sterlingorum cum pena XXX marcarum
integraliter persolvantur. In cujus rei testimonium sigilla domini Heinonis militis et Ottonis de Norech presentibus sunt appensa. Nos vero fidejussores sic notati in premissis recognoscimus nos Rodolfo sepedicto de Echten et suis heredibus sub fide militaria esse obligates et sub sigillis nostris presentem paginam communimus jure testimonii sic esse acta et ordinata, ut patet in premissis.
Datum in Norech anno Domini MCCC sexto decimo in die Katerine virginis et martyris."
Berta trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1295 met Rudolf van Ansen van Coevorden, ongeveer 30 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1265, zoon van Bertold van Ansen van Coevorden en NN van NN. Rudolf is overleden vóór 1316, ten hoogste 51 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Elders gepubliceerd:
Rudolf van ANSEN, geboren ca 1265, overleden voor 1316, zoon van Bertolt van ANSEN.
Gehuwd met Berta van NORCH
ndva 1893; 8 september 1316. Berta, weduwe van Rudolf van Ansen, verkoopt met haar zonen Bertold en Eiso het huis in Drucht in Zuidwolde aan Roelof van Echten.
Kinderen van Berta en Rudolf:
1 Berthold van Ansen, geboren omstreeks 1300 in Ansen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.
2 Cyse van Ansen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.2], geboren omstreeks 1305. Cyse is overleden na 1369, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Cyse: Was in 1316 nog minderjarig, evenals zijn broer Berthold; zie bij hun moeder Berta.
22 juli 1335.
Cizo van Ansen verkoopt aan de abdij van Dikninge zijn bezittingen te Ansen, zonder de nieuwe kamp; onder belofte van vergoeding der schade, van zijnentwege gedurende den oorlog tussen die van Koevorden en Johannes Klencke aan bedoelde goederen te lijden. Met borgstelling voor de nakoming door genoemde Cyzo, Arnold Wilde, Adam Luttike Wicherssone en Gerhard Menzinghe, onder belofte in "leisting" te zullen gaan in een eerzame herberg waar zij veilig zijn, en met medezegeling door de borgen.
Mogelijk genoemd in akte van 17 november 1367.
Cyse van Ansen de oude verklaart zijn tienden bij de Reest en ander bezit verkocht te hebben aan Jan de Vos van Steenwijk.
Het origineel van deze acte is verloren; we kennen slechts een regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 320 (R.A. Gelderland) in deze vorm:
Een brief mit een uijthangend segel in dato 1367 des woensdaegs nae Martini in den winter, waerbij Cijse van Ansen d’olde bekent vercoft te hebben Jan de Vos van Steenwijck sijn tienden op die Reesten, groff ende small, mit die goedekens penningen ende sijn deel van der maten, soo het gelegen aver d’achl bij Hakeswolde op Coldervene onder conditien, dat hij het van den vercoper ofte van den heerschap, daer hij het van plecht te holden, holden cal.
14 november 1368.
Cyse van Ansen de oude verklaart Johan de Vos van Steenwijk beleend te hebben met de tienden bij de Reest en ander bezit.
Naar het origineel in het archief van graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk.
no. 63. Regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 322 (R.A. Gelderland).
Ic Cyse van Ansen de oelde doe kundych allen luden, de desen brief zulen sien oft horen lesen ende bykenne openbaer, dat Johan Vos van Steenwijc ende sine erfghenamen den tienden by der Reesten ende yenich gue t , dat he mit rechte van my holden sal ende van minen erfghenamen holden sal to Suetvenschen lene to enen punde; vort meer so bykenne ic Cyse vorscr. in dese opene brieve, wannier heer Alef, min broder, aflivich wurt, so sal Johan verscr. ofte sine erfghenamen, de in der tijd were van miner heelfte, de my hoerde van den tienden to Lede tovoren utburen half so vele als ic vercoft hebbe van
heren Alefs mudden, mins broders, sunder wedersegghen mins ofte miner erfghenamen, utghesproken alle aerghelijst, de in deser vorghescreven vorworde Johan vorscr. ofte sinen erfghenamen hinderen moghen. In oerkunde der waerheyt so hebbe ic Cyse vorscr. vor my ende vorscr. minen erfghenamen myn zeghel an desen brief ghehangehen; ghegheven int iaer unses Heren dusent driehundert achtentsestych des dynxdaghes na sente Martine in den winter.
Het zegel is afgevallen
akte uit 1369.
Cyse van Ansen de oude en Cyse van Ansen de jonge verklaren Jan de Vos van Steenwijk verkocht te hebben een goed te Scheerhorn in het kerspel Emlichheim.
Het origineel is verloren. We kennen slechts een regest uit de 17e eeuw in het huisarchief Hackfort, inv. no. 188 onder no. 323 (R.A. Gelderland) in deze vorm:
Een brief daervan die segels meerendeel gebraecken sijnde, sunsten twe geweest in dato 1369, waerbij Chijse van Ansen d’olde ende jonge vercoft hebben an Jan de Vos van Steenwijck haer goet toe Scheerhorde gelegen in den kerspel van Emmeninckhem.
3 [misschien] Roelof van Ansen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.3], geboren in Vollenhove. Roelof is overleden na 1340.
Notitie bij Roelof: Waarschijnlijk dezelfde als Roelf Bollar van Ansen, genoemd in een oorkonde van 10 oktober 1340, samen met Bertold van Ansen, Bertold Knas van Eelde, Coenraad van den Ghore, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensinge.
(Coenraad van den Ghore was een neef van Berthold van Ansen, zoon van Johanna van Norch, een zuster van zijn moeder Bertha. Bertold was zijn broer. De anderen zijn waarschijnlijk ook alle aan Berthold verwant)
Is waarschijnlijk geen broer van Berthold en Cyse, omdat hij niet wordt genoemd in de oorkonde van 1316; zie bij Berta. Maar kan wel een stiefbroer zijn, of een bastaardzoon van Rudolf van Ansen.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7 NN van Norch is geboren omstreeks 1275, dochter van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4). NN is overleden na 1327, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij NN: De vrouw van Roelf van Pedze is een zuster zijn van Otto van Norch.
NN trouwde met Rudolf van Peize van Almelo. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1 voor persoonsgegevens van Rudolf.
Kinderen van NN en Rudolf: zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.8 Otto van Norch (Orch) is geboren omstreeks 1277, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4).
Notitie bij de geboorte van Otto: geboortedatum onbekend; meerdere vermoedens waaronder ook 1284
Otto is overleden na 1335, minstens 58 jaar oud.
Notitie bij Otto: 07-09-1324: De van Norchs maken een overeenkomst met de Bisschop. Hendrik vermeld als ridder, de overige als knapen.
28-12-1324: Otto van Norgh en zijn borgen betalen een gedeelte van de bruidschat voor de dochter van Otto aan Rudolf van Echten. Getekend te Kampen waar de van Norchs als verbannenen uit Drenthe, verbleven.
18 januari 1325: Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen. Vermeld zijn Wicher, kanunnik te Steenwijk, broer van Otto, Hendrik van der Ese, Gerard Klecke en zijn broer Johannes, Coenraad Utengore (van Steenwijk), Volker, zoon van vrouwe Ermengardis.
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, en het recht van herberg, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
"dragen over voor buren en kerspellieden van Beilen aan de abdij van Dickninghe de tienden te Halen, grof en smal, met het recht van herberg en van "vore des sades" in Drenthe, door hen geerfd van hunne ouders; met belofte van vrijwaring, behalve voor de smalle tienden over de hof te Halen, de aan het convent te geven vlastienden en de grove en smalle tienden over het kothuis Nysinghe. Met medebezegeling door Herman Polleman, Coenraed van den Ghore en en het land van Drenthe.
Request van 15 januari 1335. Otto van Norch verkoopt aan het convent van Dickninghe de tienden te Halen, na ze eerst, volgens zijn verplichting, te hebben aangeboden aan Roelof van Peize, Bole van Eelde en het convent van Assen.
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
Oorkondenboek Groningen-Drenthe 340; omstreeks 1335.
Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht.
Goederen van Henrici de Norch, waarvan de betalingen als volgt zijn verdeeld:
ten eerste Arnoldus 5 en een halve sc. van het goed Buninc in Snole, het gerecht in Norch en sommige goederen in Ede (Een) (Arnold was dus de opvolger van zijn vader in het gerecht en was dus de oudste zoon.)
Rodolphus, zijn broer, 4 en een halve sc. van het goed Haddinghe in Ede (Een)
Hilla Gerardi de Norch (Hille, de dochter van Gerard van Norch) 3 en een halve sc. van hetzelfde goed (van Hendrik die dus kennelijk overleden was)
Rudolf Butruant 6 b. en 1 cop. van het goed Bonekinc in Anlo; (Opmerking: Rudolf Butruant = Rudolf van Peize van Almelo, getrouwd met een zuster van Henric van Norch)
De tienden in Borc, die heer Folkert en broer aan de parochie hebben verkocht, 2 sol. en een halve cop. Folkert van Dwingelo van het goed Rensinc in Anlo 15,5 sc. (Opmerking: Folkert van Dwingelo moet getrouwd zijn met een niet met name bekende zuster van Henric)
Johan Pipe 2 sol. en een halve cop. van het goed genaamd Battinc. (Opmerking: Johan Pipe is Johan van Steenwijck, getrouwd met Johanna van Norch)
Idem van dezelfde voorschreven goederen betaald jaarlijks Otto van Norch 13,5 sc. Ten eerste de tienden in Halen, met inbegrip van het klooster Dickninge, idem tienden in Ees in de parochie Borger, door burgers gekocht, Idem het goed genaamd Grudelinge dat nu in bezit is van Hille van Norch als opvolger van Gerard van Norch. idem het goed Gorthorst in de parochie Beilen die Reiynerus Heymighe koopt.

Vermelding omstreeks 1325. ndva 1980 artikel Keverlingh Buisman. Zie ook bij Hendrik van Norch. Henric van Eelde, schout, Herman Polman c.s. beklagen zich bij de bisschop over Ot en Conraerd van Norch.
(Met Coenraed van Norch wordt misschien bedoeld Coenraed van Steenwijck, zoon van Johanna van Norch en Johan van Steenwijck ??)

Otto van Norch en verwante edelen streden aan de zijde van de bisschop van Utrecht tegen de Drenten en zijn een tijdlang uit Drente verbannen. Zij verbleven in één van de overgebleven bolwerken van de bisschop, de stad Kampen. Daar verhandelden ze graan uit Drenthe om in hun levensonderhoud te voorzien. (Zie ook de publicatie van J W Schaap over de handelsbetrekkingen tussen de Stad Kampen en Drentse edelen. Zijn conclusies zijn echter achterhaald)

Uit de Schepenboeken van Kampen: (Kamper Schepenacten nr. 71).
29 augustus 1318, garantieverklaring voor een bedrag van 10 mark (Samen met andere Drentse lage adel) verder ook nog:
4 oktober 1319, Otto van Norch en anderen stellen zich garant voor454,5 schepel goed winterkoren.
28 december 1324, 90 mark als aandeel in de bruidschat voor de zoon van Rolof van Echten,
16 januari 1325, schuldbekentenis ten gunste van Pelgrim van Putten, bedrag 90 mark,
16 april 1325, zekerheidsstelling voor een betaling,
4 juli 1325, verklaring van vrijwaring bij een korenleverantie,
11 november 1325, borgstelling bij een korenleverantie van bijna 21 mark, (zie ook ogd0291)
17 november 1325, schuldbekentenissen van 4 pond en 71/2e stuiver, 9 pond en 5 pond, ogd0292.
21 februari 1326, schuldbekendtenis van 24 brabantse marken,
9 maart 1326, schuldbekentenis van 100 pond klein,
20 april 1326, zekerheidsstelling voor de levering van 100 schepel graan,
22 december 1326, schuldbekentenis van 30 mark,
5 februari 1327, borgstelling voor Geert Clencke,
28 februari 1327, een schuldbekentenis.
In bovengenoemde 16 vermeldingen komt hij negen keer voor samen met Coenraad van de Gore, een familielid, acht keer met Geert Clencke, drie keer met diens broer Johan Clencke, twee keer met Arnold Lansinge, en één keer met Gyse Geuzinge, Bertold van Ansen, Volker van Echten, Rolof van Norch Hendrikzoon, Wicher van Norch zijn broer(kanunnik te Steenwijk).

Uit diverse andere publicaties;
Gehuwd met Ida van RUINEN. Zuster van Steven, de vader van Johan III, heer van Ruinen (+1378), gehuwd met Zweder van Rechteren (+21-02-1407), die kinderloos overlijden en waarmee de hoofdtak van het huis Ruinen in mannelijke lijn uitsterft. Dochter van Johan II van RUINEN en Ermengarde

http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
275088 Otto van NORG,
28-12-1324 betaalt Otto een deel van de bruidschat voor zijn dochter (drs.O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
25-03-1334 verkopen Otto, Ida zijn vrouw en hun kinderen Wycher, Johan en Herman, met zijn broer Wycher, kanunnik van Steenwijk, de tienden van Hooghalen, geërfd van hun ouders, aan de abdij van Dikninge. Hij verzocht zijn ’maghen’ Coenraad van de Goer en Herman Polleman mede te zegelen (Arch.Dikninge, Benedictijnerabdij, inv. nr. I, reg 43).
24-11-1335 Drents dienstman van bisschop Jan van Diest (1322-1340) (drs. O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973). Zoon van Otto van NORG (zie 550176).
Gehuwd met 275089 Ida van RUINEN.
Zuster van Steven, de vader van Johan III, heer van Ruinen (+1378), gehuwd met Zweder van Rechteren (+21-02-1407), die kinderloos overlijden en waarmee de hoofdtak van het huis Ruinen in mannelijke lijn uitsterft. Dochter van Johan II van RUINEN (zie 550178) en Emegarde (zie 550179).
Uit dit huwelijk:
1. Johan (zie 137544).
2. Wycher.
3. Herman.
4. dochter. Gehuwd met Roelof van Echten (J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).

1328: Vermeld Ot de Orch. Is Otto van Norch.
Beroep:
landbouwer en handelaar. (Otto van Norch verkocht en leverde in Kampen agrarische produkten van hemzelf en van andere lagere adelen en ook als commisinair voor de hogere adel. Hij reisde dus veel van Norg naar Kampen, waarschijnlijk via Ruinen en heeft daar zijn vrouw gevonden.)
Otto trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1306 [bron: internet familyhistories.org] met Ida van Ruinen, ongeveer 16 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4 voor persoonsgegevens van Ida.
Kinderen van Otto en Ida:
1 Wycher van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.1], geboren omstreeks 1308 in Norg.
Notitie bij de geboorte van Wycher: Ook 1304 vermeld als geboortedatum.
Notitie bij Wycher: Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334.
2 Johan van Ruinen van Norch, geboren omstreeks 1310 in Norg. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.
3 NN van Norch, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.
4 Roelof van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.4], geboren in 04-1315. Roelof is overleden vóór 1334, ten hoogste 19 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1323 als broer van Johan.
5 Herman van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.5], geboren omstreeks 1318 in Norg.
Notitie bij de geboorte van Herman: Ook 1310 vermeld als geboortedatum.(WWW.zwiebelfam.nl/gendata/roland/11290758.htm)
Herman is overleden na 1334, minstens 16 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in het jaar 1334 samen met zijn broer Johan.
6 NN van Norch, geboren omstreeks 1320 in Eelde. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.9 NN (Ketelhoed) van Norch is geboren omstreeks 1280, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en NN van (Ruinen) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4). NN is overleden vóór 1227.
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 NN van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.9.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1 Hendrik (III) van Borculo is geboren in 1237, zoon van Hendrik II van Borculo en Eufemia van Coevorden (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1). Hendrik is overleden in 1288 in Woeringen, 50 of 51 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Request van 27 februari 1261 of 1262. Archief Dickninge.
Henricus van Borculo verleent zijn goedkeuring op de verkoop van Rudolf van Ansen aan het klooster in Ruinen van de halve tiend uit de hof te Dickninge, mits Rudolf andere goederen van gelijke waarde ten zijnen behoeve verbind, waarvoor Mewekinus (Bartholemeus) van Ruinen en Wicher borg blijven. (Zoons van Johan I van Ruinen)
MD Teenstra: 1275; Hendrik van Borculo, kleinzoon van Hendrik overleden in 1263, wordt slotvoogd van Coevorden tot 1284. Tussen 1263 en 1275 is het slot Coevorden bewaard door Gerard en Rudolf Clencke, Hako van Almelo en Nicolaas Boudewijnszoon. Zie ogd0133.
Opmerking Anne Post: 1284 moet zijn 1288.

ogd0148 van 22 juli 1276. Hendrik van Borculo, burggraaf van Coevorden, verklaart met Hendrik van Eelde, schulte van Drenthe en Heer Rudolf Weger, ridder, uitspraak te hebben gedaan in een geschil tussen het klooster van Assen en de ingezetenen van Dalen.
Andere bronnen:
http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
549236 Henricus III van BORCULO, overleden op 05-06-1288 te Woeringen,
(1248-1288) Burggraaf van Coevorden en heer van Drenthe. Sneuvelde 05-06-1288 bij de slag van Woeringen. Betrokken en/of getuige bij schenkingen of verkopen door Herman, graaf van Lohn;
1248 goederen verkocht aan klooster Bethlehem; 1250 schenking kerk te Ruinen; 1250 verkoop Brunsveld te Zelhem aan klooster Bethlehem. Verkoopt 1251 Hertinc in het kerspel Versevelde aan klooster Bethlehem.
1262 blijkt uit een oorkonde dat hij gehuwd is met Agnes en dat zij toen 5 zonen en 2 dochters hadden.
1272 getuige bij het verlenen van vrijstelling van de tol van Lobeek (Lobith) voor die van Arnhem; 1275 beleent hij als miles zijn verwant Rudolphus, zoon van Folkerus de Echten met de grove en smalle tienden in Echterveen en Zuidwolde. Zoon van Henricus II van BORCULO (zie 1098472) en Eufemia van COEVORDEN (zie 1098473).
Gehuwd met 549237 Agnes, (1259-1288) Vrouwe van Borculo en Coevorden.
Ogd0176: Agnes doet in 1288 een schenking aan het klooster Bethlehem voor jaargetijden voor haar man.
Uit dit huwelijk: 1. Arnold (zie 274618).

MD Teenstra: 1284; Hendrik van Borculo, burggraaf van Coevorden sterft en wordt opgevolgd door zijn zoon Reinold (1284-1311) Opmerking Anne Post: 1284 moet zijn 1288.
Hendrik trouwde met Agnes van NN.
Kinderen van Hendrik en Agnes:
1 Arnold van Borculo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.1]. Arnold is overleden vóór 1275.
2 Reinold van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1 Johannes Clencke is geboren vóór 1290, zoon van Gerard(us) Clencke (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1). Johannes is overleden na 1327, minstens 37 jaar oud.
Notitie bij Johannes: ogd0304 en 0305 en 306; februari/maart 1327: Schuldverklaring tijdens verblijf in Kampen. Vermeld zijn Gerhardus Clencke, Johannes Clencke, Otto van Norch, Coenraad van de Ghore, Boldewijn van Selwerd, Johannes Scerpinc, Alfred van de Schure, Walter van Genemuiden, Arnold te Westen, Herman van der Helle, Thise Gosinc, Gerard van Wenlo, Johannes zoon Helsede, Thidericus zoon Pelgrim (van Putten), Bertold van Ansen, Rudolf Clencke, broer van Johannes;
Request van 22 september 1327. Archief Dickninghe.
Johannes Klencko en zijn zoon Gherardus verkopen aan de abdij van Dickninghe een rente van 11 mudden winterrogge en 3 mudden haver uit het huis Lodinghe te Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor buren in de villa wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van leisting te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenraad van de Ghore. Met medebezegeling door de borgen. (Genoemde heren waren uit Drenthe verbannen vanwege hun hulp aan de bisschop en verbleven in Kampen)
Johannes trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Johannes en NN:
1 Gherhardus Clencke, geboren vóór 1310. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1 Volrad (Wolter) van Kuinre is geboren omstreeks 1240, zoon van Hendrik II van Kuinre van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1) en Ermgard van IJsselmuiden. Volrad is overleden omstreeks 1295, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Volrad: Komt voor in oorkonden tussen 1276 en 1293.
Zie ook: http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I140852&tree=00
(Volrad kan ook een nazaat zijn van Wouter Crane, vermeld omstreeks 1200. Wouter is waarschijnlijk een broer van Hendrik de Crane van Kuinre. Volrad kan een verschrijving zijn van Wouter of Wolter.)
Moet zijn vader Hendrik na diens overlijden tussen 1265 en 1275 zijn opgevolgd als heer van Kuinre.
Vermeld in 1275 waarin hij medezegelaar is van een akte van de bisschop van Utrecht waarin Genemuiden stadsrechten krijgt conform de steden Deventer, Zwolle en andere steden in het Salland.
Oorkondenboek Sticht Utrecht. nr. 1907. Hasselt 1276 op 8 juli is ridder Volradi van Kuinre getuige van een verleende vergunning door elect Jan aan de schepenen en burgers van Zwolle om een weg tussen Zwolle en Lenthe te maken en tol te heffen ter bestrijding van de aanlegkosten. Andere getuigen: ridder Hendrik heer van Borculo, ridder Arnold van Almelo, ridder Hako van Ruitenberg, Willem van Bukhorst, Rudolf van de Ese, Hendrik van Almelo. Volrad is in 1275/1276 ridder, dus minimaal 21 of 30 jaar oud en moet geboren zijn voor 1255.
Volrad trouwde met [waarschijnlijk] Luthgard van NN.
Notitie bij Luthgard: iVan der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa)
LUTHGARD, was de echtgenoote van Volrad, ridder van Kuinre. Ten jare 1284 bezaten deze echtelingen twee zonen, Johan, de oudste, en Volrad. Zie v.d. Chijs, de Munten der Heeren en Steden van...
Kinderen van Volrad en Luthgard:
1 Johan van Kuinre, geboren omstreeks 1265. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.
2 Herman Vleisch van Kuinre, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4 Ava van Sepperothe van Groningen is geboren omstreeks 1270, dochter van Adolf van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1) en NN van NN. Ava trouwde met Egbert van Selwerd. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2.1 voor persoonsgegevens van Egbert.
Kind van Ava en Egbert: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1 Egbert van Echten, zoon van Godekin van Echten en Agnes van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2). Egbert is overleden vóór 1332.
Kind van Egbert uit onbekende relatie:
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.1 Hendrik van Selwerd is geboren omstreeks 1320, zoon van Ludolf van Selwerd (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1). Hendrik is overleden na 1352, minstens 32 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in een oorkonde van 1352 waarin hij éénderde van de heerlijkheid Groningen en Selwerd behoudt.
Hendrik trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1339 met NN van Norch, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Hendrik en NN:
1 Ida van Selwerd, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.1.
2 Godeken van Haren van Selwerd, geboren omstreeks 1345. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.2 Adolf van Selwerd, zoon van Ludolf van Selwerd (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1). Adolf is overleden na 1365.
Notitie bij Adolf: In 1347 opvolger van zijn vader als heer van Selwerd.
Oorkonde 1365: Alf van Selwerd en zijn vrouw Aleid verkopen het goed en erf in Noord Sleen dat Eltinghegoed heet aan Hendrik Riddering. Getuigen, heer Marcellis van Zuidlaren, heer Evert van Noordlaren, Arnold Hus van Gasselte, Rolf Anghel, Willem Zubbertinge.
Adolf trouwde met Aleid van NN.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1 Herman van Voorst is geboren in 1222, zoon van [waarschijnlijk] Sweder van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1). Herman is overleden na 1288, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in de jaren 1252 t/m 1288.
Herman trouwde met Agnes van Lohn. Agnes is geboren omstreeks 1225, dochter van Hermannus I, Graaf van Lohn en Sophia.
Kinderen van Herman en Agnes:
1 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.
2 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1250. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.
3 Roderick van Voorst, geboren omstreeks 1260. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.3.
4 Heylwich van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.4], geboren omstreeks 1270. Heylwich is overleden na 1329, minstens 59 jaar oud. Heylwich bleef ongehuwd. Heylwich bleef kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1 Willem I van Buckhorst is geboren omstreeks 1230, zoon van Gijsbert I van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2) en NN van NN. Willem is overleden na 1277, minstens 47 jaar oud.
Notitie bij Willem: 1275 Willem van Buckhorst vermeld als getuige in de oorkonde waarbij Genemuiden stadsrechten krijgt.
1277; Willem en Gerard van Buckhorst verkopen de helft van hun bezit in Zalk en een gedeelte van hun visrechten in de IJssel aan de Abt van het klooster in Stavoren.
De overdracht gebeurde in het openbaar op het kerkhof in Zalk ten overstaan van de rechter Engelbert.
1 november 1277; Willem en Gerard, kasteleinen te Buckhorst, doen een overdracht van goederen in Zalk aan het klooster te Staveren.
Willem trouwde met NN van NN.
Kinderen van Willem en NN:
1 Wolter van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.1], geboren omstreeks 1265. Wolter is overleden na 1289, minstens 24 jaar oud.
Notitie bij Wolter: Vermeld in 1289, samen met zijn broer Gijsbert.
Wolter zal overgaan naar de Duitse Orde.
2 Gijsbert II van Buckhorst, geboren omstreeks 1270. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.1.1 Hinricus van Eelde is geboren omstreeks 1260, zoon van Rutger van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.1). Hinricus is overleden in 1303, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Hinricus: Vermeld 12 april 1303 in een oorkonde waarbij de abt van Aduard, Pelgrimus van Vollenhove, deken van Drenthe, als scheidsman, samen met Wicherus, deken van Steenwijk en Philippus, kanunnik in Steenwijk, uitspraak doet in een geschil tussen het convent te Assen en de schout van Drenthe, over de grove tienden van het huis Husinge in Benneveld in de parochie Zweelo. Tevens uitspraak gedaan over de grove tienden van het huis Avekinge in Benneveld.
Schulte van 1290-1303.
Hinricus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Hinricus en NN:
1 Rutger II van Eelde, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1 Hendrikus van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van [waarschijnlijk] Thezo van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1). Hendrikus is overleden vóór 1301, ten hoogste 61 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Vermeld 1276-19-november als schulte van Eelde.
Vermeld o.a. in een oorkonde van 17 april 1284, samen met Heino (Hendrik) van Borculo (ridder), Egbert van Groningen en 4 burgemeesters van Groningen.
Hendrik van Eelde was schulte van Drenthe, dienstman van de bisschop van Utrecht.
ogd0174 van 4 januari 1287 Hendrik, ridder van Eelde, schulte van Drenthe en zijn zonen Rutger en Thizo verklaren aan het klooster te Assen een schenking van tienden te hebben gedaan.
ogd0214 de dato 31 juli 1301. Bevestiging van de op de seend te Vries gedane uitspraak in een geschil tussen ridder Rotger van Eelde en het klooster te Assen over tienden te Benneveld. Vermelde namen: ridder Hendrik van Eelde, Rotger van Eelde en broer Thezo van Eelde, Wicher, pastoor te Vries,
Kinderen van Hendrikus uit onbekende relatie:
1 Margareta van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.1]. Margareta is overleden na 1287.
Notitie bij Margareta: Vermeld in 1287 waarin zij wordt opgenomen in het klooster te Assen.
2 Rutger van Eelde, geboren vóór 1263. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.
3 Thizo van Eelde, geboren omstreeks 1275. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.2.1 Egbertus van Haerlo van Eelde is geboren omstreeks 1240, zoon van Johannes van Haerlo van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.2).
Kind van Egbertus uit onbekende relatie:
1 Johannes van Haerlo van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.2.1.1], geboren omstreeks 1275.
Notitie bij Johannes: Uit het register van inkomsten van het Domkapittel Utrecht van omstreeks 1330 wordt Johannes van Arlo (Haerlo?) vermeld met het goed Walinge. gelegen binnen de parochie Groningen. Otto Polleman bezit dan het goed Arlo (Haerlo?) en een goed in Roden. Tevens een goed in de parochie Eelde, samen met Berthold Knas van Eelde.
Barthold Knas is een nazaat van Thezo van Eelde, de broer van grootvader Johannes van Haerlo. Otto Polleman is getrouwd met een zuster van Barthold Knas.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1 Johan II van Bentheim is geboren omstreeks 1260, zoon van Otto III van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5) en Jutta Jansdr. van de Lede. Johan is overleden in 1332, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Johan: Graaf van Bentheim 1305-1332.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim (ca. 1280 - 1333) ("Wy Johan greve van Benthem, Mechtelt sijn echte wyff, Symon ende Otte hoir echte kijndere, maken kont enz. beleend aan Hake van den Rutenberge, knaep, het huys geheiten ten Cloester bij Covorden" ) aan de bisschop van Utrecht, Jan van Diest.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met Mechthild von (zur) Lippe. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Mechthild.
Kinderen van Johan en Mechthild:
1 Simon van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.1]. Simon is overleden omstreeks 1350.
2 Otto van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.2]. Otto is overleden omstreeks 1350.
3 Christiaan van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.3]. Christiaan is overleden vóór 1328.
Notitie bij Christiaan: Domheer van Keulen en proost van Münster.
4 Hedwig van Bentheim, geboren omstreeks 1285. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.4.
5 Bernhard van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.7], geboren omstreeks 1330. Bernhard is overleden in 1421, ongeveer 91 jaar oud.
Notitie bij Bernhard: http://www.grafschaft-bentheim.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=336
De paus benoemde hem in 1347 in Keulen, maar toen even daarna zijn oudste broer Simon kinderloos overleed en zijn broer Otto als opvolger eveneens, werd hij graaf van Bentheim.
Hij verleende in 1369 stadsrechten aan Neuenhaus en in 1379 aan Nordhorn. Ook verleende hij medewerking aan het in 1394 in Frenswegen gestichte klooster St Marienwolde.
Bijnaam Pater Bernd.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
6 [waarschijnlijk] Johan van den Clooster, geboren in 1295. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.
7 Christian (Kersten) van Swendorf, geboren omstreeks 1315. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.6.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1 Catharina van Brederode, dochter van Dirk van Brederode (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1) en Maria van der Leck. Catharina is overleden op 28-06-1372. Zij is begraven in Monster. Catharina trouwde met Jan I van Polanen. Jan is overleden op 26-09-1342. Hij is begraven in Monster.
Notitie bij Jan: Wordt op 6 december 1305 genoemd als zoon van Philips van Duivenvoorde en 30 maart 1306 als neef van Dirk van den Wale, die hem 17 september 1311 de molen te Voswijc in Monsterambacht schonk. Van zijn vader erfde hij tussen 1307 en 1309 de bezitting Polanen, eveneens gelegen onder Monster. Op 30 maart 132622 pachtte hij de heerlijkheid van de Lek, te weten de ambachten: Krimpen aan de Merwede ( = aan de Lek), Krimpen aan de Yssel, Ouderkerk en Zuidbroek “om 490 pond Hollands, den grote Tornoyse voir achte penninghe gherekent, die hi ghehelic ende al betaeld hevet”. In 1327 werd hij beleend met Heemskerk en Castricum, hij werd ridder (1329) en baljuw in Rijnland (1331), Woerden, Kennemerland en West-Friesland. Op 19 november 1335 verwierf hij Capelle van heer Pieter van der Leek, terwijl hertog Jan 111 van Brabant hem op 9 dec. 1339 de heerlijkheid Breda, waarvan zijn broer Willem v. Duivenvoorde het vruchtgebruik had, voor 28.000 kleine florijnen verpandde. Op 15 januari 1342 beleende graaf Willem IV hem nog met een korentiende en de smaltiende in Poeldijk.
Kind van Catharina en Jan:
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.1 Mechthild von (zur) Lippe, dochter van Simon von (zur) Lippe (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1) en Adelheid von Waldeck (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.2.1.1). Mechthild trouwde omstreeks 1280 met Johan II van Bentheim, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Mechthild en Johan: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2 Arnold III, Heer van Almelo is geboren omstreeks 1260, zoon van Egbert I van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2) en Agnes van Zuylen.
Notitie bij Arnold: Vermeld 1278-1307. Heer van Almelo in de periode 1303-1307.
OU nr 1912 dd 15 augustus 1278; Arnold. Heer van Almelo, verklaart dat Wolter van Brummeler tegenover het convent Ter Hunnepe afstand heeft gedaan van alle aanspraak of recht ter zake van het dienstwijf Margriet, vrouw van Hendrik van Hanninc.
26 november 1307;
Woltherus, Henricus, Theodericus en Arnoldus de Keppele, broers, knapen, bekennen dat zij 222 Munsterse marken en 32 denariën hebben ontvangen van Arnoldus de Almelo, als betaling voor de verkoop door hen en hun vader, wijlen heer Theodericus de Keppele, ridder, aan Arnoldus de Almelo, van enkele goederen gelegen in Almelo.
Arnold trouwde met Odilia van Bentheim. Odilia is een dochter van Egbert I graaf van Bentheim en Hedwig van Oldenburg. Odilia is overleden na 1317.
Kinderen van Arnold en Odilia:
1 Johannes van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.1]. Johannes is overleden na 1317.
2 Albert van Almelo. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2.
3 Egbert van Almelo, geboren omstreeks 1280. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2 Johan Radinc is geboren omstreeks 1270, zoon van Frederik Radinc en NN van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3). Johan is overleden vóór 1334, ten hoogste 64 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld 1294-1329.
Johan trouwde met Jutte van NN.
Kinderen van Johan en Jutte:
1 Arnold Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.1].
Notitie bij Arnold: Vermeld 1334
2 Hendrik Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.2].
Notitie bij Hendrik: Vermeld 1334-1337.
3 Frederik van Eerde Radinc. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.
4 Agnes Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.4].
Notitie bij Agnes: Vermeld 1334-1337
5 Johan van Eerde Radinc, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.5.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1 Boldewijn van der Ese is geboren omstreeks 1300, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2).
Kind van Boldewijn uit onbekende relatie:
1 Mechteld van der Ese, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1.1.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2 Hendrik van der Ese is geboren omstreeks 1300, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2).
Notitie bij Hendrik: Vermeld in de oorkonde ogd0286 de dato 18 januari 1325 waarin Otto van Norch en anderen verklaren de verpande goederen van Pelgrim van Putten binnen zekere tijd te zullen lossen.
Mogelijk ook vermeld als leenman van de bisschop van Utrecht in 1379 van grond in het kerspel Vollenhove en het kerspel van Steenwijk. Tevens van tienden in Dwingelo, die Roelof van Steenwijk van hem "voert holt".
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
1 Johan van der Ese, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2.1.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.3 Herman van der Ese is geboren omstreeks 1305, zoon van Johan van der Ese en NN van Peize (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2). Herman is overleden omstreeks 1382, ongeveer 77 jaar oud.
Notitie bij Herman: In oorkonde van 1313 vermeld als dochterkint van ridder Engelbert van Peize.
Zijn vader doet dan een huwelijksbelofte dat zijn zoon Herman zal trouwen met de dochter van Herman Vleisch, zodra de tijd daar is.
Komt voor in een oorkonde van 1370; zie bij Johan III van Ruinen.
Wordt nog vermeld als leenman tussen 1379 en 1382. Zijn naam is in het register van die periode doorgehaald en vervangen door Sweder van der Ese, vermoedelijk zijn zoon.
Herman trouwde met Lise (Elisabeth) van Kuinre. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Lise.
Kind van Herman en Lise:
1 [misschien] Sweder van der Ese. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1 Herman Polleman is geboren omstreeks 1290, zoon van Rudolf Polleman Clencke en [waarschijnlijk] NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1). Herman is overleden na 1334, minstens 44 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in een oorkonde van 16 februari 1311 als één van de zes gestelde borgen voor de Westerpartie van Groningen, om te voldoen aan een getroffen regeling tussen de bisschop van Utrecht en Ludolf van Selwerd, voogd van het kind van Groningen.
Is bloedverwant (maghe) van Otto van Norch, vermeld in een oorkonde van 1334, evenals Coenraad van den Gore van Steenwijk.
Kind van Herman uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Roelof Polman, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2 Otto Polleman is geboren omstreeks 1300, zoon van Rudolf Polleman Clencke en [waarschijnlijk] NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1).
Notitie bij Otto: Vermeld in een lijst van inkomsten uit ca 1330 van de bisschop van Utrecht, als leenman van een goed in Arlo (Haerlo bij Peest ?) en in Roden. Samen met Berthold Knas (van Eelde) ook aangeslagen voor goederen in Eelde.
Tussen 1373 en 1382 wordt een Otte Polleman vermeld als burgemeester van Groningen.
Otto trouwde met NN van Eelde. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Otto en NN:
1 [waarschijnlijk] Hendrik Polleman [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.1]. Hendrik is overleden na 1391.
Notitie bij Hendrik: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
2 [waarschijnlijk] Hille Polleman. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.2.
3 [waarschijnlijk] Herman Polleman, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1280, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2) en [waarschijnlijk] Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 45 jaar oud. NN trouwde met Hinricus van Eelde. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.1.1 voor persoonsgegevens van Hinricus.
Kind van NN en Hinricus: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2) en Ermengarde van NN. NN is overleden na 1325, minstens 40 jaar oud. NN trouwde met Johannes Clencke. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kind van NN en Johannes: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4 Ida van Ruinen is geboren omstreeks 1290 in Ruinen, dochter van Johan (II) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2) en Ermengarde van NN. Ida is overleden na 1325, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Ida: Na 7 generaties Heren van Ruinen trouwt de dochter van Johan II van Ruinen (1260-1304), genaamd Ida van Ruinen, met Johan van Norch en drie generaties later komt de koppeling met het geslacht van de Vos van Steenwijk, door Elisabeth de Vos van Steenwijk (1387-1418) en daarmee met het geslacht Sloet.
(Uit: http://vandenberg.se/vandenberg/voorouders.htm)
(Johan is waarschijnlijk een tikfout, moet zijn Otto)
Ida trouwde, ongeveer 16 jaar oud, omstreeks 1306 [bron: internet familyhistories.org] met Otto van Norch (Orch), ongeveer 29 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.8 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van Ida en Otto: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.8.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5 Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen is geboren omstreeks 1292, zoon van Johan (II) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2) en Ermengarde van NN. Steven is overleden na 1328, minstens 36 jaar oud.
Notitie bij Steven: In een oorkonde van 24 november1325, waarin de bisschop van Utrecht het over de Drenten gevelde vonnis laat voorlezen, komen in de tekst veel namen voor waaronder een Stephanus van Zuidvelde vermeld. Deze moet dezelfde persoon zijn als Stephanus van Ruinen. De in de tekst voorkomende namen zijn: Arend, zoon van Heer Heyne van Norch, Menso van Echten, Arend Volcker Egbertszn, Arend Lansinck van Ruinen, Jan Calf, Jan van Echten, Volker zijn broer, Roelof Polmans zoon. Dan nog: Gerardus Clencke, Otto van (N)Orch, H van Eelde, Bertold Knas (van Eelde), Egbert van Peize, Coenraad in de Gore (van Steenwijk), Gerard Mensinc, Juvenis Tiedse, Herman Polman, Egbert van Echten, Roelof van Angelslo, H van (N)Orch, Hendrik van Ansen, Ose zijn zoon, Ludekin Boelenszn zijn broer, Herman Dous (Deurse?), Frederik van Rolde, Stephanus van Zuidvelde, Bertold Hiddinck, Hugo van Deurse, Roelof Meijerinck, Otto Stroems (aan de stroom), Alf Drens, Coep Helmersinc.
Stephanus moet dan leenman zijn van Zuidvelde.
Bij brief van 8 december 1325 doet Steven afstand van een boterpacht, die door Arnold Lansinge wordt geschonken aan het convent van Dikninge. Otto van Norch en Johannes Clencke, zijn zwagers, gaan hiermee accoord, namens zijn zusters.
In 1328 was hij knape en getuige bij de beslechting van een twist tussen bisschop Johan en de Drenten over de precarien.

8 december 1325. Arnoldus Lansinghe zoon van Mewekinus, den broeder van wijlen Johannes van Ruinen, schenkt, met zijne moeder, -na de toekenning ener kloosterprebende door de abdij aan zijne beide zusters Agnesa en Lysa, - aan die abdij ene rente van 4 emmers boter uit: ene hoeve bij het huis van Coenradus van Meppel, halve hoeven van Rycolue Heynghe, Folpardus gezegd Mannes, Thethardus Folpardus’-zoon en Wieke Bebinghe en viertelen van Nanno gezegd Vrese en Syfriedus Deduen. Met verklaring van Stephanus domicellus, zoon van wijlen Johannus van Ruinen, dat hij zijne rechten op genoemde rente afstaat; -en van Henricus, schulte van Eelde, Otto van Norch en Johannes Clencke, zwagers van genoemde Stephanus, dat zij deze schenking goedkeuren en bekrachtigen, dat zij beloven dat Stephanus en Arnoldus de acte zullen bezegelen, zodra zij zelf zegels zullen bezitten, dat ook zonder die zegels deze acte van kracht zal zijn en dat hunne zegels aan de acte zijn bevestigd.

ogd0314 van 26 mei 1328; De overheden van Drenthe doen mededeling dat zij de uitspraak van scheidslieden in de geschillen tussen hen en de bisschop van Utrecht hebben bekrachtigd. Vermeld worden Steven van Ruinen, Godfried van Borculo, Reynald prefect in Coevorden, Bertold prefect in Groningen, Johannes van Bronchorst, Thomas van Diest, Johannes Redinck, Hendrik van Vianen, Johannes Geusinge, Alfred van de Schure;
Steven trouwde in Peize met Bertradis van Peize. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3 voor persoonsgegevens van Bertradis.
Kinderen van Steven en Bertradis: zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1 Berend van Welvelde, zoon van Otto van Welvelde van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3) en NN van Sebelingen. Berend is overleden in 1345. Berend trouwde met Gese.
Kind van Berend en Gese:
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.5.1 Johan Geuzinge van Ruinen is geboren omstreeks 1300, zoon van Laurens Geuzinge van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.5) en Elisabeth van NN.
Notitie bij Johan: Ook vermeld als Gosinc.
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Gerard Geusinge van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.5.1.1].
Notitie bij Gerard: Vermeld in 1379 in de lijst van leenmannen van de Bisschop van Utrecht. "Gerd Guedinc hout twe Hedeblinghegoet. ’t goet to Middendorpinge. Een tiendeken. Amyngegoet. Een halve tiende to Petten (Pesse), al gelegen in de kerspel van Runen. De tiende to Balinge, gelegen in den kerspel van Borck. De hof te Aelden, gelegen in de kerspel to Swele (Zweelo). Bebinghegoet ende Brinkinghegoet ghelegen in den kerspel van Oderen (Odoorn). Leppingegoet, gheleghen in den kerspel van Hesselen. Een tiende tot Oosterwolde, gheleghen tot Stellingwarf. Een tiende to Elborch in Veluwe.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1 Arnoldus (Arend) van Norch is geboren omstreeks 1300, zoon van Hendric (Heyne) van Norch, Heer van Kuinre van Orch en Emelweert (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2) en NN van NN. Arnoldus is overleden na 1350, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Arnoldus: Oorkondenboek Groningen-Drenthe 340; omstreeks 1335. Register van inkomsten van het Domkapittel te Utrecht. Goederen van Henrici de Norch, waarvan de betalingen als volgt zijn verdeeld: ten eerste Arnoldus 5 en een halve sc. van het goed Buninc in Snole (Swele = Zweelo?), het gerecht in Norch en sommige goederen in Ede (Een) (Arnold was dus de opvolger van zijn vader in het gerecht en was dus de oudste zoon.) Rodolphus, zijn broer, 4 en een halve sc. van het goed Haddinghe in Ede (Een) Hilla Gerardi de Norch (Hille, de dochter van Gerard van Norch) 3 en een halve sc. van hetzelfde goed. Rudolf Butruant 6 b. en 1 cop. van het goed Bonekinc in Anlo; De tienden in Borc, die heer Folkert en broer aan de parochie hebben verkocht, 2 sol. en een halve cop. Folkert van Dwingelo van het goed Rensinc in Anlo 15,5 sc. Johan Pipe 2 sol. en een halve cop. van het goed genaamd Battinc. Idem van dezelfde voorschreven goederen betaald jaarlijks Otto van Norch 13,5 sc. Ten eerste de tienden in Halen, met inbegrip van het klooster Dickninge, idem tienden in Ees in de parochie Borger, door burgers gekocht, Idem het goed genaamd Grudelinge dat nu in bezit is van Hille van Norch als opvolger van Gerard van Norch. idem het goed Gorthorst in de parochie Beilen die Reiynerus Heymighe koopt.
Arnoldus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1325 met NN van NN.
Kind van Arnoldus en NN:
1 Lamme van Norch van Kuinre, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1 Herman? Pipe van Steenwijk is geboren omstreeks 1300, zoon van Johan Pipe van Steenwijck en Johanna van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5). Herman? is overleden omstreeks 1355, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Herman?: Een mogelijke nazaat kan zijn : Wicher Pippinges te Zuidvelde, vermeld in het erfbelastingregister van omstreeks 1450.
Ook de vermelde Cone Pedeling (Coenraad Pelinck) is vermoedelijk een nazaat van Steenwijk of van Kuinre.
Herman? trouwde met Fosse Sijgers. Fosse is geboren omstreeks 1335 in Roden. Fosse is overleden in 1408, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Fosse: Ook vermeld als Fosse Pype in een oorkonde van 24-06-1408 wanneer haar dochter Ghysele haar opvolgt als leenvrouwe van het Mensingegoed in Roden.
Kind van Herman? en Fosse:
1 Ghysele Pipe van Steenwijk, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1 Berthold van Ansen is geboren omstreeks 1300 in Ansen, zoon van Rudolf van Ansen van Coevorden en Berta van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6). Berthold is overleden na 1340, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Berthold: ogd0305 28 februari 1327; Pertoldus de Ansen vermeld.
Was in 1316 nog minderjarig.
Vermeld in een oorkonde van 10 oktober 1340.
Berthold trouwde met Elsabe van NN. Elsabe is geboren omstreeks 1300 in Vollenhove.
Kinderen van Berthold en Elsabe:
1 Griete van Ansen, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.
2 Hadewich van Ansen, geboren in 1338 in Ansen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.1 Rodolphus (Roelof) van Almelo is geboren omstreeks 1322, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1) en NN van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7). Rodolphus trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5.2 voor persoonsgegevens van NN.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3 Hermannus van Almelo is geboren omstreeks 1326, zoon van Rudolf van Peize van Almelo (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.1) en NN van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7).
Notitie bij Hermannus: Leenman van de heer van Almelo
Hermannus trouwde met NN van NN.
Kind van Hermannus en NN:
1 Roelof van Peize van Almelo. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2 Reinold van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1260, zoon van Hendrik (III) van Borculo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1) en Agnes van NN.
Notitie bij Reinold: Slotvoogd van Coevorden van 1288 tot 1311.
In 1288 kreeg Reinoud het kasteleinschap van Coevorden. dit kasteleinschap bleef in de familie tot 1402.
ogd0196 de dato 21 maart 1296 Johannes, bisschop van Utrecht, bevestigt de door zijn voorganger Otto aan de inwoners van Oldenzaal verleende voorrechten. Medezegelaar was Reinold van Borculo, burggraaf van Coevorden.
Reinold trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1280 met NN van NN.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Herman van Coevorden van Borculo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.1]. Herman is overleden na 1377.
Notitie bij Herman: In 1377 doet Harman van Coevorden, jonkheer van Selwerd, toezeggingen aan Egbert Verhouwens, borgheer van Groningen.
2 Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.2.
3 Godefridus van Coevorden van Borculo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.3].
4 Henricus van Coevorden van Borculo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.4], geboren omstreeks 1285.
5 Reinold II van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.
6 Steven van Borculo [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.6], geboren omstreeks 1300. Steven is overleden na 1323, minstens 23 jaar oud.
Notitie bij Steven: Vermeld in een oorkonde van 1323 waarbij hij aanwezig was op het landgoed Eyen en betrokken was bij een vechtpartij tussen de van Norchs, getrouwen van de bisschop van Utrecht, en de Hopsingers, aanhangers van de schout Hoptas uit de stad Groningen, die werden gesteund door de drost van Coevorden.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1 Johan van Kuinre is geboren omstreeks 1265, zoon van Volrad (Wolter) van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1) en Luthgard van NN. Johan is overleden na 1331, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Johan: In een oorkonde van 19 mei 1315 doen Herman van Voorst en Johan, zoon van Volrad, samen met anderen, uitspraak in een geschil tussen Johan van der Ese en Herman van Kuinre.
Nr 134 19 mei 1315. (Vrije vertaling Anne Post)
Uitspraak omtrent Johan van der Ese.
(blz 154) Op maandag na de dag van St Servaes, op de Gore, deed Herman van Voorst mij verslag van het geschil tussen Johan van der Ese ter ene zijde en Herman van Kuinre ter andere zijde; dat hij daaromtrent een uitspraak gewezen heeft met Johan de zoon van Heer Volrad en met hen die beide partijen als scheidslieden hadden aangenomen. Dat waren Johan van der Leck, Engelbrecht van Gerner, Alfaer van der Scure, Heyneman (Heyne = Hendrik) de zoon van Grote Wouter en Wicher, de zoon van Helprich; verklaarden voornoemde scheidslieden een zoen (vredesovereenkomst) tussen beide partijen te hebben opgesteld die luidde als volgt:
Het goed dat de scheidslieden aan Herman van Kuinre en zijn vrouw toewijzen was dat leen dat Johan van der Ese zich vrij en eigen zal maken, niet bezwaard met schulden die Roelof van der Ese gemaakt had. Enz.

1331 juli 17. Den Haag
Graaf Willem III beleent heer Jan van Kuinre, ridder, met alle goederen die diens verwant Hendrik van Kuinre van hem in leen hield; voorts regelt hij de vererving van het leen.
Wi Willaem, grave etc. maken cond etc. dat wi heren Janne van Kuynre, ridder verlien alsulc goed als Heynric van Kuynre sijn neve van ons te lene helt, dats te weten: al dat gherechte van Kuynre; item dat gherechte van Emlarden half; vort dat oeverste rechte tote Orc; item alt gherechte van Orch drie weken voir sente Michiels daghei ende drie weken dair na; vort int dorp toit Espel die zeevond ende tverval van vechtelne ende van rove; item tgherechte te Vene; item tgherechte te Monike Kuynre dat in Stellinghe werve gheleghen es, ende zeventien hoeven lands in den selven gherechte; item dat erve tote Oisterzee dat men hiet Penning hure; item die gruite te Kuynre; item die berch die leghet ten van den dorpe te Kuynre ende hiet die Alde berchl. Van wilken goede voirscreven wi heren Janne voirs. sulke gracie ghedaen hebben dat na siere doet comen sal op Harman ende op Janne sinen kinderen ghesamender hand, in manieren dat Harman van ons ontfaen m sal, ende hi salre Jan uyt versien bi vrienden n alse weseliken es, ende dat sal Jan van Harman houden; ende al dit goed voerscreven zullen si van ons houden ten rechten lene.
In orkonde etc. Ghegheven in den Haghe des o woensdaghes na sente Margrieten dach int jaer ons Heren M CCC XXXIo.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Herman van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1], geboren omstreeks 1290. Herman is overleden vóór 1337, ten hoogste 47 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vastgelegd in een oorkonde van 24 juli 1331 door graaf Willem van Holland dat Herman gezamenlijk met zijn broer Johan, hun vaderJohan na zijn dood zullen opvolgen als Heer van Kuinre enz.
2 Johan van Kuinre, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2 Herman Vleisch van Kuinre is geboren omstreeks 1275, zoon van Volrad (Wolter) van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1) en Luthgard van NN. Herman is overleden vóór 1335, ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij Herman: Zie ook: http://www.ourfamilyhistories.org/getperson.php?personID=I140841&tree=00
Herman wordt ook vermeld als Herman Vleisch.
OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
Oorkonde van 16 oktober 1313: De Bisschop van Utrecht verklaart dat hij, daar de kastelein van Vollenhove aldaar niet wil wonen,omdat er geen burgleen is, met toestemming der kapittelen aan Hermannus Vleesch, schout van Vollenhove, als woonhuis een erf heeft gegeven, dat de Bisschop zelf heeft versterkt, en 15 zw. Torn. uit de gruit te Kampen in erfelijke leen van vader op oudsten zoon met de verplichting het slot te bewaren.
Herman Vleisch is schout van Vollenhove en krijgt van de bisschop van Utrecht in 1316 het kasteleinschap van Vollenhove. Herman krijgt direct naast het slot een stuk grond voor hem en zijn nageslacht als borgleen. De vorige heer van Vollenhove, Herman van Vollenhoven was in 1310 gestorven als een arme man daar hij al zijn goed en geld had verloren in de strijd tegen de aanvallende Stellingwervers. De bisschop Guy van Avernes heeft hem geldelijk in de steek gelaten. Opvolgers waren moeilijk te vinden.
Zie over Vollenhove ook: http://www.henkvanheerde.nl/vollenhove/Oldehuis/oldehuis.htm
In een oorkonde van 19 mei 1315 doen Herman van Voorst en Johan, zoon van Volrad, samen met anderen, uitspraak in een geschil tussen Johan van der Ese en Herman van Kuinre.
Beroep:
schout van Vollenhove
Herman trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1292 [bron: Ourfamilyhistories I 140841] met NN van NN.
Kind van Herman en NN:
1 Lise (Elisabeth) van Kuinre, geboren omstreeks 1305. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4.1 Berthold van Selwerd is geboren omstreeks 1300, zoon van Egbert van Selwerd (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.3.1.2.1) en Ava van Sepperothe van Groningen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4).
Notitie bij Berthold: Stadsvoogd van Groningen na de dood van zijn kinderloos overleden oom Egbert in 1328.

MD Teenstra: Berthold van Gronebeke wordt in 1328 benoemd tot prefect en rechter in Groningen. Twee jaar later wordt ene Folkert als rechter toegevoegd.

Komt tussen 1328 en 1332 voor als Berthold van Gronebeke samen met Agneza, Rechterse van Groningen.

Opmerking Anne Post: Berthold is de tweede prefect van Groningen van het oorspronkelijke geslacht Gronebeke of Groenenberg of Grueningen, na het afzetten van Egbert in 1143 door bisschop Herbert van Wierum, van het geslacht van Werl. In de tussentijd waren leden uit het geslacht Sepperothe (Seppenrade) prefect, via het huwelijk van de enige dochter van Leffart van Wierum (van Werl) met Godfried van Sepperothe.
In 1178 verving bisschop Baldewijn de Sepperothes door Berthold, zoon van Egbert van Groenenberg, maar deze werd door de Spperothes in 1195 doodgeslagen. Daarna werden weer Sepperothes benoemd.
Berthold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Berthold en NN:
1 Adolf van Selwerd. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4.1.1.
2 Rudolf van Selwerd [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4.1.2].
Notitie bij Rudolf: Oorkonde van 1355. Rolf Prediker verklaart tegenover burgemeesters van Groningen dat hij geen versperringen zal aanbrengen tussen Groningen en Selwerd, nu de borg Selwerd gesloopt is.
Medezegelaar is zijn broer Alf.
Oorkonde van 1355 waarin Rolf Prediker (Rudolf van Selwerd) verklaard dat hij alle overmarkeluden en meenteluden van Groningen de vrije doortocht niet zal belemmeren.
Vermeld in een oorkonde van 1365 waarin Eltingegoed in Noordsleen wordt verkocht aan Hendrik Riddering.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1.1 NN van Echten, zoon van Egbert van Echten (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1250, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1) en Agnes van Lohn. Sweder is overleden omstreeks 1300, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Vermeld in oorkonden tussen 1272 en 1297.
In 1292 vermeld als drost/schout van Salland en tollenaar te Kampen.
In 1296 als drost/schulte van Twenthe.
Op 21 maart 1294 sluiten de steden Deventer, Zwolle en Kampen en de Heren/ridders van Almelo, Ruitenberg, Cuynre, Buckhorst, Groningen, Ruinen en Radinc (Vollenhove) een onderlinge overeenkomst tot handhaving van hun rechten. De heren van Voorst staan hierbij niet vermeld want die hadden met hun vrienden een conflict met deze steden en heren.
Op 4 juni 1297 doet bisschop Willem II van Utrecht uitspraak in dit conflict.
Daarbij werd o.a. bepaald dat Herman en Sweder van Voorst geen drost/schout van Salland meer mogen zijn.
Sweder trouwde met Agneta van Lohn.
Kinderen van Sweder en Agneta:
1 Heylwich van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.1].
2 Roderick I van Voorst, geboren vóór 1290. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1250, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1) en Agnes van Lohn. Herman is overleden vóór 1329, ten hoogste 79 jaar oud.
Notitie bij Herman: Vermeld in een oorkonde van 19 mei 1315 (Registrum Guidonis)
Op maandag na de dag van St Servaes, op de Gore (Steenwijk), deed Herman van Voorst mij verslag van de het geschil tussen Johan van der Ese ter ene zijde en Herman van Kuinre ter andere zijde; dat hij daaromtrent een uitspraak gewezen heeft met Johan de zoon van Heer Volrad en met hen die beide partijen als scheidslieden hadden aangenomen. Dat waren Johan van der Leck, Engelbrecht van Gerner, Alfaer van der Scure, Heyneman (Heyne = Hendrik) de zoon van Grote Wouter en Wicher, de zoon van Helprich; verklaarden voornoemde scheidslieden een zoen (vredesovereenkomst) tussen beide partijen te hebben opgesteld die luidde als volgt:
Het goed dat de scheidslieden aan Herman van Kuinre en zijn vrouw toewijzen was dat leen dat Johan van der Ese zich vrij en eigen zal maken, niet bezwaard met schulden die Roelof van der Ese gemaakt had. Enz.
Herman trouwde met Luitgard van Keppel. Luitgard is een dochter van NN van Keppel. Luitgard is overleden na 1329.
Notitie bij Luitgard: Op 10 oktober 1329 oorkondt Lutgard van Keppel, weduwe van Herman van Voorst, dat haar zoons Sweder en Roderick gescheiden hebben de goederen van wijlen hun vader en moeder, alsmede van hun tante Heylwigh van Voorst. Medezegelaars waren haar zwager Roderick van Voorst, haar broer Diederick van Keppel en haar neef Evert van Ulft.
Kinderen van Herman en Luitgard:
1 Marye van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.1].
2 Luitgarde van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.2], geboren omstreeks 1275.
3 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.3.
4 Roderick van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.4.
5 Dirk van Voorst, geboren omstreeks 1295. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.
6 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.3 Roderick van Voorst is geboren omstreeks 1260, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1) en Agnes van Lohn. Roderick is overleden na 1329, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Roderick: Is medezegelaar van een akte dd 10 oktober 1329 van zijn schoonzuster Lutgard van Keppel.
Kinderen van Roderick uit onbekende relatie:
1 [misschien] Gosewijn van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.3.1].
Notitie bij Gosewijn: Vermeld in een oorkonde van 22 juli 1304 waarin Hakon, koning van Noorwegen, verbiedt, op klacht van Gothswin en Johan Vorne, gezanten van de stad Kampen, al zijne baljuwen enz, om, in geval van schipbreuk, de bewoners van Kampen te verhinderen dat zij hunne schepen herstellen en buiten het rijk brengen, tenzij zij verlaten mochten zijn.
2 [misschien] Johan van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.3.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2 Gijsbert II van Buckhorst is geboren omstreeks 1270, zoon van Willem I van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1) en NN van NN. Gijsbert is overleden na 1309, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: Vermeld in 1289 als schildknaap. Hij staat aan de Commandeur en de broeders in de orde van St Maria van het Duitse Huis nabij Utrecht, het "jus patronatus" van de kerk te Eelde af, met alle daaraan verbonden rechten, met instemming van zijn broer Wolter, die tot gemelde orde zou overgaan.
In 1286 aanvaardde Ludolf van Bunne de waardigheid van Landcommandeur van die orde.
26 maart 1305: Giselbertus de Buckhorst verkoopt, met toestemming van zijn echtgenoot Euphemia en zijn zonen Wilhelmus en Gyselbertus een hoeve aan Wilhelmus genaamd Rijcken en aan Tideman en Henricus, gebroeders, genaamd Zuvel, opidani te Campen enz.
Komt ook voor in 1309.
Gijsbert trouwde met Euphemia van NN.
Kinderen van Gijsbert en Euphemia:
1 Willem II van Buckhorst, geboren omstreeks 1290. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.
2 Gijsbert van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.2], geboren omstreeks 1295. Gijsbert is overleden na 1345, minstens 50 jaar oud.
Notitie bij Gijsbert: 1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johan een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst.
3 NN van Buckhorst, geboren omstreeks 1306. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2 Rutger van Eelde is geboren vóór 1263, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1). Rutger is overleden na 1304, minstens 41 jaar oud.
Notitie bij Rutger: ogd0217 de dato 29 maart 1304 Uitspraak in een geschil over tienden tussen het klooster van Assen en Rotger van Eelde, schulte van Drenthe. Aanwezigen: Pelgrim van Vollenhove, dekaan van Drenthe, Wiecher (van Norch) decaan van Steenwijk.
MD Teenstra: 1263, Rotger van Eelde brengt Adolf van Peize om. Gerard Clencke verwoest daarop het kasteel van Rutger van Eelde, schulte van Drenthe.
Kinderen van Rutger uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.1.
2 [waarschijnlijk] Bertold Knas van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3 Thizo van Eelde is geboren omstreeks 1275, zoon van Hendrikus van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1). Thizo is overleden vóór 1301, ten hoogste 26 jaar oud.
Kinderen van Thizo uit onbekende relatie:
1 Egbert goldknape? van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.
2 Thyso van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.2], geboren omstreeks 1300.
Notitie bij Thyso: Omstreeks 1323 ook vermeld als jonge Tyese. Hij was getrouwd en had kinderen. Behoorde tot de partij der Gelkingers en was in conflict met die van Norch, aanhangers van de bisschop van Utrecht.
Vermeld in een lijst van inkomsten van de bisschop van Utrecht van omstreeks 1330. Aangeslagen voor 18 uncias. Ook vermeld Egbert Goldknape voor 17 uncias en 1 cop. Vermoedelijk zijn broer. Ook vermeld Berthold Knas, zijn neef, samen met Otto Polleman, aangeslagen voor vier en een halve uncias. Een klein bezit vergeleken met die van Egbert en zijn broer Thyso. Deze Egbert en Thyso zullen de leenmannen zijn geweest van het grootste deel van het oorspronkelijke landgoed Lemferding.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.4 Hedwig van Bentheim is geboren omstreeks 1285, dochter van Johan II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1) en Mechthild von (zur) Lippe (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.2.1.1.2.1.1). Hedwig is overleden in 1371, ongeveer 86 jaar oud. Hedwig trouwde met Everwijn von Götterswick.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5 Johan van den Clooster is geboren in 1295, zoon van [waarschijnlijk] Johan II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1). Johan is overleden na 1354, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: De naam van het geslacht is ontleend aan het Huis ten Clooster bij Coevorden. Huis ten Clooster was eigendom van de graven van Bentheim. Otto III, graaf van Bentheim (1240-1285) beleende op 31 oktober 1259 het huis ten Clooster (domum in Campen iuxta Covordiam) aan ridder Hako Van Hardenberg, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg.
In 1328 verkochten graaf Johan II van Bentheim, zijn vrouw Mechteld zur Lippe en hun kinderen Simon en Otto het huis genaamd ten Clooster bij Coevorden, dat Hake van den Rutenberge, knaap, in leen had, aan bisschop Jan van Diest van Utrecht. (In deze oorkonde een opsomming van alle overgedragen huizen met de namen van de leenmannen/dienstmannen)
Ten Clooster was en bleef een leenbezit van de kleinzoon van Hako van Hardenberg, Egbert Hake van den Rutenborg.
Johan van den Clooster, schoonzoon van Steven van den Rutenberge hield het huis ten Clooster van Steven in onderleen. Zie een oorkonde van 25 januari 1354. Deze Johan voerde het wapen van de Bentheims en vermoedelijk is hij een bastaardzoon van Johan II van Bentheim. Deze Johann had in ieder geval één bastaardzoon.
25 januari 1354; Johan van den Clooster verklaart als leenheer de afstand van een hoeve te Itterbeke aan het klooster Assen door zijn leenman Herman van Goedelichem goed te keuren en andere goederen daarvoor in de plaats te hebben ontvangen. ("daer ick en in bekent heb ende van mi holdet in manstat, dat ich voert holde van Steeven van den Rutenberghen, ")
Johan gebruikt in 1341 als eerste de naam ’ Van den Clooster’ en is de stamvader van het geslacht ’Van den Clooster’. Het stamwapen herinnerd aan het wapen van Bentheim.
Steven van den Clooster (ca. 1330-1368), de tweede zoon van stamvader Johan van den Clooster, kreeg het huis ten Clooster na diens dood in leenbezit.
In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht. In de lijst met bezittingen wordt ’dat goet ten Cloester’ genoemd.
Via vererving kwam huis ten Clooster al snel in bezit van het geslacht Hundeborch en later in bezit van het geslacht Van den Camp. Toen het huis in 1672 werd beschadigd, werd het niet meer hersteld en afgebroken. Huis ten Clooster heeft nooit de status van havezate gehad.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_den_Clooster
Johan trouwde, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1340 met Agnes van den Rutenbergh, ongeveer 45 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1295, dochter van Steven van den Rutenbergh.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Reynold van den Clooster, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.
2 Boldewijn van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.3.
3 Steven van den Clooster, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.6 Christian (Kersten) van Swendorf is geboren omstreeks 1315, zoon van Johan II van Bentheim (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1). Christian is overleden na 1354, minstens 39 jaar oud.
Notitie bij Christian: Buitenechtelijke zoon van graaf Johann (komt ook voor als Otto Johann(es)). Hij staat vermeld als borgman in 1335 en 1354. Graaf Simon van Bentheim noemt hem zijn natuurlijke broer. Zijn borglenen lagen buiten Bentheim. In dienstmanstat kreeg hij een erve te Swendorf met het boer- en holtgericht en de molen. Hij noemde zich daarna Christian von Swendorf om verwisseling met zijn broer Christiaan, wettige zoon van zijn vader Johan, te voorkomen.
Kind van Christian uit onbekende relatie:
1 Kerstien van Bentheim [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.6.1].
Notitie bij Kerstien: Vermeld als juncker, Schüttorf 10 augustus 1380.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1 Dirck van Polanen, zoon van Jan I van Polanen en Catharina van Brederode (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1). Dirck is overleden in 1412.
Notitie bij Dirck: Geheten van der Lecke. Aanvoerder der Hoeksen in 1358. Drost van Heusden 1359, heer van Asperen 1366.
Dirck trouwde in 1366 met Elburg van Asperen. Elburg is een dochter van Otto II van Asperen en Aleijd van Avesnes.
Kind van Dirck en Elburg:
1 Otto van Polanen van Asperen, geboren in 1366. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2 Albert van Almelo, zoon van Arnold III, Heer van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2) en Odilia van Bentheim. Albert is overleden vóór 1374.
Notitie bij Albert: Oorkonde 17 september 1374:
Werner Wyrrenberch, kanunnik te Deventer, verklaart dat heer Vrederik van der Eze een overeenkomst heeft gesloten met Jutte van Almelo, weduwe van Albert van Almelo, en hun kinderen Hadewich en Kunne over de scheiding van hun aanspraken op de goederen van wijlen Albert van Almelo, waarbij Vrederich afstand doet van al zijn aanspraken op de hof te Holsen, zowel die hij al had door Albert van Almelo als die hij had gekocht van Gostwijn van den Berghe, terwijl Jutte c.s. afstand doen van een schuldbekentenis groot 1100 oude schilden sprekende op de heerlijkheid Almelo ten laste van Vrederich en zijn broer Johan van der Eze, in welke laatste akte borgen waren Bertolt van Haersolt, ridder, Johan van Buchorst, Everd broer van Dyrk van der Eze, Gerd van Gherner, Henrich van Essen, Henrich van Dese (Diese), Gert van Tyvenkampe (Tijbenkamp), Johan Holken, Everd van den Berghe, Henrich Bredere, Henrich van Lare en Albert zijn broer, Albert Coc, Clawes van Millyncgen, Hughe van den Lare, Albert van Dale en Daem van den Hove.
Albert trouwde met Jutta.
Kinderen van Albert en Jutta:
1 Hadewig van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2.1].
2 Konegunde van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.2.2].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3 Egbert van Almelo is geboren omstreeks 1280, zoon van Arnold III, Heer van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2) en Odilia van Bentheim.
Notitie bij Egbert: 1316; Akte van afstand door Hendrik van Almelo ten behoeve van zijn neven Egbert en Johan van Almelo van al zijn rechten op het huis te Almelo in ruil voor enkele andere rechten en goederen.
2 mei 1317. Egbert van Almelo, knape, verkrijgt van het Sticht te Utrecht de goederen die voorheen wijlen Philippus van Almelo, proost van Oudmunster, bezat en daarna zijn broeder Arnoldus.
Regesten Huisarchief Almelo: 2 februari 1320;
Ecbertus, heer van Almelo, verklaart dat hij, met toestemming van zijn broer Johannes, heeft verkocht en bij deze geleverd aan de plebanen van de kerk te Almelo, een weide geheten het Kypstucke, gelegen op de Es [te Almelo], die vroeger deel uitmaakte van zijn erve Richardinc, voor 12 marken Brabants, welke 12 marken een legaat waren van wijlen [Ny]colaus Vadinchere aan de kerk, welke overdracht wordt gedaan in handen van Arnoldus, plebaan te Almelo.
Getuigen: Otto de Welevelde en Everhardus de Bevervorde, ridders, Hinricus en Ecbertus de Almelo, broers, Arnoldus de Ghore, Otto en Bernardus de Wellevelde, broers, Jacobus en Fridericus de Thya, broers, Johannes de Reve, Arnoldus de Zameren, terwijl ter medebezegeling Johannes, graaf van Benthem, is verzocht..
21 januari 1333:
Ecbertus, heer van Almelo, zijn vrouw Agnes [van Limburg], hun zoon Arnoldus en hun dochters Hadewig en Konegunde verklaren verkocht te hebben en bij deze te leveren aan Johannes genaamd Voghel het stuk land genaamd Richardinc Breden, voordien horende onder het erve (mansus) Richardinc, gelegen in het gericht Almelo.
Getuigen: Everhardus de Bevervorde, ridder, Rodolphus, zijn zoon, Ecbertus de Grimberghe, Ecbertus Hinrici, Johannes de Molendino (van der Molen), Johannes de Reve en Svederus diens zoon, Arnoldus Grubben, Jacobus de Tya, Theodericus de Enthere, Johannes de Gyfle, Johannes den Welighen, Wichgherus Bonen, Goswinus Scap, Ecbertus den Grutere, Johannes den Slutere, Gripo de Tya, Ecbertus Strodic, Arnoldus de Molendino, borgmannen, die op deze overeenkomst hebben gedronken, en verder Johannes de broer van Escikinus, Gerhardus de Nienhove, Hermannus den Grutere en Henricus Schermere, "onze" schepenen..
Egbert trouwde met Agnes van Limburg.
Kinderen van Egbert en Agnes:
1 Hadewich van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.1].
2 Konegunde van Almelo [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.2].
3 Arnold IV van Almelo, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3 Frederik van Eerde Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Frederik: Vermeld 1334-1337.
Frederik trouwde met NN van NN.
Kinderen van Frederik en NN:
1 NN Radinck van Eerde [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.1].
2 volker van der Seden Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.2].
3 Gherd Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.3].
4 Johan Radinc, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.5 Johan van Eerde Radinc is geboren omstreeks 1310, zoon van Johan Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2) en Jutte van NN.
Notitie bij Johan: Vermeld 1334-1337
23 juni 1334: Johan Redinc, knape, verklaart voor het gericht te Hellendoorn, waarbij behalve Johans broeder Arnold, Wichman van Eghene, Hugo van Laar, Frederik van Seelen, Heijne Blanken, Henrik van Vilsteren en Gerard den Meijer in Loijchtere tegenwoordigheid zijn, dat hij met toestemming van zijn moeder Jutte, zijn vrouw Berta, zijn broers Henrik en Frederik en zijn zuster Agnes afstand doet van alle eigendomsrechten op Henric Berendinc, diens vrouw, zoon en schoondochter voor vijftien mark Brabantse penningen en in ruil voor Arnold en Nicolaas, zonen van Almode van Middesturp, en voor Wemma van der Molen en Wennika van Berntgerink, die hij vroeger voor 4 mark en zes rammen verkocht had aan Heijne Blanken.
28 juni 1334: Johan Redinc van Erde, knape, verklaart in tegenwoordigheid en met toestemming van dezelfden als in regest 5 genoemd, dat hij het huis Berendinc in Daarle in het kerspel van Hellendoorn als een vrij eigen goed aan Henrik Berendinc en dienst vrouw verkocht heeft voor 50 mark Brabantse penningen.
26 februari 1337: Johan Redinc knape verkoopt met goedvinden zijner vrouw Berte, van Heijne en Frederik zijne broeders en van Nese zijne zuster, aan de Godesridderen van Stenvorde zijn vrij eigen goed en huis Wenemarinc voor een vrij eigen, gelegen te Tweelo in het kerspel Enschede, alle luden tot dat goed behoorende ontslaat hij voor 28 mark brab. penningen uit allen eigendom, waarin zij aan hem in zijne erven verbonden waren; de overdragt geschiedt voor Albert van Usle, Rigter te Enschede.
Getuigen: Johan de Smit van Enschede en Werentje ter Linden. Keurnoten; Werner van Graes, Berent Sudena, Johan van Awüc, Wescel van Ottenscoten, Herman van Hulsgore, knapen; Strubbe van Bechem. Lubbert de meijer van Borgenden en Willem de Meijer van Hengelo. Met het zegel van Redinc.
Johan trouwde met Bertha van NN.
Kind van Johan en Bertha:
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1.1 Mechteld van der Ese is geboren omstreeks 1325, dochter van Boldewijn van der Ese (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1). Mechteld is overleden na 1370, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Mechteld: Vermeld 4 november 1370.
Was erfgename van het landgoed de Eese.
Mechteld trouwde met Herman I van Kuinre. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3 voor persoonsgegevens van Herman.
Kinderen van Mechteld en Herman:
1 Aleid van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.1], geboren omstreeks 1352.
2 Luitgard van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.2], geboren omstreeks 1354.
3 Johan van Baerlo van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.3], geboren omstreeks 1350. Johan is overleden vóór 1376, ten hoogste 26 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was ridder in 1376; zie bij Herman I.
Een jaar later wordt Johans broer Herman als heer van Kuinre, knape, vermeld.
Johan moet dan overleden zijn evenals vader Herman I.
4 Herman II van Kuinre, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.
1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2.1 Johan van der Ese is geboren omstreeks 1320, zoon van Hendrik van der Ese (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2).
Notitie bij Johan: Vermeld in een oorkonde van 1358, samen met zijn vrouw en kinderen.
Daarin verkopen zij een mudde rogge en enkele tienden aan het klooster Dickninge.
Johan trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1340 met Soete.
Kinderen van Johan en Soete:
1 Hendrik van der Ese [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2.1.1], geboren omstreeks 1340.
2 Soete van der Ese [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2.1.2], geboren omstreeks 1343.
3 Mechteld van der Ese [1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.2.1.3], geboren omstreeks 1345.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1.1 Roelof Polman is geboren omstreeks 1330, zoon van [waarschijnlijk] Herman Polleman (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1). Roelof is overleden na 1382, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van 1382 als erfgenaam van Johan van Ruinen, samen met Arend Huys van Ruinen. Roelof moet dan getrouwd zijn met een zuster van Arend Huys.
Vermeld in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379: siin aandeel van de gherichte van Drenthe; de gruit tot Ide; Wrentyngegoet tot Ide, gheleghen in de kerspel van Vrees (Vries); dat swanevlot gelegen in Drenthe ende een deel om Groningen ende oppen Goe. een tiende tot Haren, grof ende smal ende den hof to Hempne (Hemmen-Haren), gheleghen in de kerspel van Haren. De tienden van Anderen, gheleghen in den kerspel van Rolde.
Het hofgoed te Hemmen lag in het noordelijk deel van het huidige Haren. Waarschijnlijk ter plaatse waar in de 18e eeuw een nieuw Hof van Hemmen is gebouwd, nu in gebruik bij het Instituut voor Doven.
Evenals zijn zwager Arend Huys was Roelof Polman in zijn tijd een man met veel macht in Drenthe. Waar hij zijn domicili had is tot nu toe niet duidelijk.
Roelof trouwde met NN van Norch. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.3 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 Luitgard Polman [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1.1.1]. Luitgard is overleden na 1416.
Notitie bij Luitgard: 23 juni 1416: Lutgard Polmans, abdisse, en het convent van het klooster te Assen, verklaart, na bekomen toestemming van den visitator en het gemeene capittel hunner orde, verkocht te hebben aan Prior en Convent van Galilea in Zebekelo, het erve en goed geheeten de Barlehaer en het erve te Schultinch, met alle toebehooren en onder garantie tegen storing in het gebruik onder voorwaarde dat Prior en Convent jaarlijks zullen betalen aan Weringer Wulbeding, zoolang hij leeft, 4 mudden rogge uit het erve te Schultinch.
Luitgard bleef kinderloos.
2 Herman Polman [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1.1.2].
Notitie bij Herman: 1405 08-04-1405 Herman en Symon Polleman, gebroeders, verklaren het recht om zwanen te houden in Drenthe en Selwerd, en wat hun verder aldaar in gerichte ende heerlicheit" toekwam, verkocht en bij stoklegging te hebben overgedragen aan bisschop Frederik van Blankenheim.
3 Symon Polman [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1.1.3].
Notitie bij Symon: Zie bij broer Herman.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.2 Hille Polleman, dochter van [waarschijnlijk] Otto Polleman (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2) en [waarschijnlijk] NN van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.1). Hille is overleden na 1391.
Notitie bij Hille: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
Hille trouwde met nn. Hij is overleden vóór 1391.
Kinderen van Hille en nn:
1 Otto nn [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.2.1].
2 Johan nn [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.2.2].
3 Hendrik nn [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.2.3].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.3 Herman Polleman is geboren omstreeks 1320, zoon van [waarschijnlijk] Otto Polleman (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2) en [waarschijnlijk] NN van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.1). Herman is overleden na 1391, minstens 71 jaar oud.
Notitie bij Herman: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
8 april 1405; Herman en symon Polleman verklaren aan bisschop Frederick van Blankenheim verkocht en opgedragen te hebben het zwanevlot in het land van drnethe en het gerecht van Zeelwert, benevens de 7e penning en het gerecht en de heerlijkheid die zij en hunne voorouders aldaar gehad hebben.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Symon Polman [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.3.1].
2 Hendrik Polman [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.3.2].
3 Otto Polman [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.3.3], geboren omstreeks 1340. Otto is overleden na 1382, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Otto: Burgemeester van Groningen tussen 1373 en 1382?
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1.1 Rutger II van Eelde is geboren omstreeks 1280, zoon van Hinricus van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.2.1.1) en NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1). Rutger is overleden in 1325, ongeveer 45 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Schulte van 1303-1325. Zie ook bij vader Hinricus.
Kind van Rutger uit onbekende relatie:
1 Hendrik van Eelde, geboren omstreeks 1300. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1 Gherhardus Clencke is geboren vóór 1310, zoon van Johannes Clencke (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.4.1.1) en NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2). Gherhardus is overleden na 1327, minstens 17 jaar oud.
Notitie bij Gherhardus: ogd0304 en 0305 en 306; februari/maart 1327: Schuldverklaring tijdens verblijf in Kampen. Vermeld zijn Gerhardus Clencke, Johannes Clencke, Otto van Norch, Coenraad van de Ghore, Boldewijn van Selwerd, Johannes Scerpinc, Alfred van de Schure, Walter van Genemuiden, Arnold te Westen, Herman van der Helle, Thise Gosinc, Gerard van Wenlo, Johannes zoon Helsede, Thidericus zoon Pelfrim (van Putten), Bertold van Ansen, Rudolf Clencke, broer van Johannes;
Request van 22 september 1327. Archief Dickninghe.
Johannes Klencke en zijn zoon Gherhardus verkopen aan de abdij van Dickninghe een rente van 11 mudden winterrogge en 3 mudden haver uit het huis Lodinghe te Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor buren in de villa wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van leisting te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenraad van de Goer. Met medebezegeling door de borgen. (Genoemde heren waren uit Drenthe verbannen vanwege hun hulp aan de bisschop en verbleven in Kampen)
Notitie bij publiceren van Gherhardus: 22 september 1327.
Johannes Klencke en zijn zoon Gerardus verkopen aan de abdij van Dikninge een rente van elf mudden winterrogge en drie mudden haver uit het huis Lodinghe in Wijster; en beloven, terstond wanneer zij Drenthe in vrede kunnen binnenkomen, deze rente voor de buren in de villa Wijster aan de abdij over te dragen; op straffe van "Leisting"te Vollenhove door hen, Otto van Norch en Coenradus van Goer. Met medezegeling door de borgen.
Johan Clencke was de aanvoerder van de bisschopsgezinde Drenten in hun strijd tegen de burggraaf van Coevorden.
Kinderen van Gherhardus uit onbekende relatie:
1 [misschien] Heyne Clencke [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.1], geboren omstreeks 1310. Heyne is overleden na 1374, minstens 64 jaar oud.
Notitie bij Heyne: Vermeld 1374: Heyne Klenke verkoopt een steenhuis gelegen aan de westkant van de Herestraat aan Henric Snoyen Aan de zuidzijde lag het steenhuis van Henrik Lanchoren en aan de noordzijde het steenhuis van Lutgherd rode Dirkes.
2 Johan Clencke, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2 Johan van Ruinen van Norch is geboren omstreeks 1310 in Norg, zoon van Otto van Norch (Orch) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.8) en Ida van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4). Johan is overleden vóór 1380, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in een oorkonde van het jaar 1334 samen met zijn broer Herman.
Johan van Norch werd ook wel Johan van Ruinen genoemd.
Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
137544 Johan van NORG, zoon van Otto van NORG (zie 275088) en Ida van RUINEN (zie 275089).
Kinderen:
1. Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772).
2. Otto, Clericus Trajectensis, overleden op 15-01-1370,
19-11-1362 geeft paus Urbanus V (1362-1370) opdracht een benificium van het kapittel St. Marie te Utrecht beschikbaar te houden (J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Johan trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vóór 1335 in Norg of Ruinen met Elisabeth van Steenwijck, ten hoogste 24 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1311, dochter van Herdradus van den Ghore van Steenwijck.
Notitie bij Elisabeth: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Kinderen van Johan en Elisabeth:
1 Arend Huys (van Norch) van Ruinen, geboren omstreeks 1335 in Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.
2 Otto van Norch [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.2], geboren omstreeks 1333 in Norg. Otto is overleden op 15-01-1370, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij Otto: 19-11-1362 geeft paus Urbanus V (1362-1370) opdracht een benificium van het kapittel St. Marie te Utrecht beschikbaar te houden; uit: J.W. Schaap, De heren van Ruinen en hun heerlijkheid,(Nederlandse Leeuw CD-Rom, ISBN 90-800382-8-8), 1981, kol. 304, 15-3-1360, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Postbus 85630, 2508 CH ’s-Gravenhage.
Notitie bij publiceren van Otto: In 1362 vermeld als clericus dioc. traj.
Otto bleef kinderloos.
3 [misschien] NN van Norch. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3 NN van Norch is geboren omstreeks 1310, dochter van Otto van Norch (Orch) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.8) en Ida van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4).
Notitie bij NN: 28-12-1324 betalen Otto van Norgh en zijn borgen een deel van de bruidschat voor zijn dochter aan Rodolfus van Echten. (zie ook: drs.O.D.J. Roemeling,’Adelijke geslachten in de ME van Drente’,NL1973).
NN trouwde, ongeveer 14 jaar oud, in 1324 met Rudolf (Roelof) van Echten, ongeveer 16 jaar oud. Rudolf is geboren omstreeks 1308, zoon van -Volkert van Echten en NN van NN. Rudolf is overleden op 27-09-1389, ongeveer 81 jaar oud.
Notitie bij Rudolf: Uit archief Drenthe.
Toen Volker van Echten in 1350 de roggepacht schonk aan de abdij te Dikninge, geschiedde dat met goedvinden van zijn zoon Roelof. In 1363 wordt overgegaan tot de scheiding van de door Volker van Echten nagelaten goederen en krijgt Roelof van Echten zo goed als alle goederen in de marke Echten en in het kerspel Zuidwolde. Een jaar later gaat hij een ruiling aan met Jonge Johan Sloet en diens vrouw en als de laatsten in 1365 een rente aan de abdij te Dikninge verkopen, treedt Roelof als medezegelaar op.
Op 21 juni 1367 lost Roelof van Echten een gedeelte van de schuld af die hij heeft bij Hessel Mulert. Wanneer zijn broer Hendric van Echten in 1370 tienden verkoopt aan Godeken ten Sconenvelde, is Roelof daarbij aanwezig. In 1381 vinden wij Roelof van Echten voor het laatst vermeld en wel als koper van een stuk land in de marke van Pesse.(Moet zijn Peize)
Komt voor in een oorkonde van 1381 waarin hij grond koopt, geheten de Blicmaat, hetwelk aan de westzijde grenst aan Roden, en gelegen is in de marke van Peize.
Kind van NN en Rudolf:
1 Otto van Echten, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6 NN van Norch is geboren omstreeks 1320 in Eelde, dochter van Otto van Norch (Orch) (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.8) en Ida van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4). NN trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1339 met Hendrik van Selwerd, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van NN en Hendrik: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5.1 Johan (III) van Ruinen is geboren omstreeks 1325, zoon van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5) en Bertradis van Peize (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3). Johan is overleden in 1378, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Johan van Ruinen wordt in 1346 genoemd in een acte.
In 1352 wordt hij genoemd als strijdende met Egbert van Peize en zijn kinderen en de kerspelen Peize ,Roden en Roderwolde tegen Groningen.
Op 21 maart 1352 wordt de soen gesloten.
Burgemeesters en raad van Groningen verklaren met Johan van Ruinen, Egbert van Peize en de inwoners van Peize, Roden en Roderwolde en met het land van Drenthe een verdrag te hebben gesloten.
Naar een afschrift van de hand van Ludolphus Pollinge uit de 16e eeuw, in het huisarchief Mensinge te Roden (niet geïnventariseerd): foto’s op het Rijksarchief Drenthe aanwezig. No. 419 van het Oorkondenboek bevat een andere versie van deze overeenkomst, beoorkond door Reinold van Coevorden en het land Drenthe.
Wy. borghemesteren und raedt van Groenynchen, doet kundych al1 denghenen, de dussen openen breeff sollen seen off horen lesen, dat van alden saken, de gewesen hebben tusschen Johanne van Ruynen, Egbert van Pedze van synen kinde (kinderen), van de van Pedze, van de van Roeden ende van Roderwolde ende alle hoeren vrenden (vrienden) bynnen lants off buyten lants an de ene sydt ende unse stadt van Groenyngen an de ander sydt ende van allen olden sak[en] de wesen hebben tusschen de lan[de] van Drenthe ende unse stadt vors., soe ys gedaen ende gemaket ene alynge soene ende ene vaste ende stede soene ewelyck toe holden in dusse maneren, dat enych man yn den lande van Drenthe de toe clagenne heefft up enen burger van Groenyngen. de sall bruyken alsoedane recht als toe Groenygen een stadtrecht ys off wyset ende hevet oeck een borger yn Groenyngen toe clagenne up enen lantman yn Drenthe. sall bruyken alsoedane rechts als een lantrecht ys yn de lande van Drenthe ende des een sall niemant den andere weygheren: voertmeer weer enich man van buyten den lande van Drenthe, de yn dat lant off doer dat lant rede off queme ende onse borgher van Groenynghen yn roeff off brande off yn vangenscup scaden dede. solde heer Reynolt van Covorden ende van Borckeloe ende dat lant van Drenthe keren mit allen hoeren macht ende van ghenerhande saken sall dat lant van Drenthe ende de stadt [van] Groenyngen malck den anderen roe[ff] offte brant off vangenscup doen, mer elck man sall bruyken alsoedanes rechts als hyr vors. staedt; van desen punten sall wesen uutgesproeken alle argelyst ende nye vonde. In oerkonde ende vestycheit van desen soene, de stede ende vest to blivene, so hebbe wy dessen breeff mit unse stedeszegel gezegelt. Ghegeven int yaeronses Heren dusent drehondert ende twe ende vyfftych des woensdages nae den sondach als men synget Letare Jherusalem.

Op 31 oktober 1353 beleend hij Johan van Welvelde met het hof te Welvelde en andere goederen.
In 1355 was hij getuige van Frederik van Echten Volkertszn.
In 1360 wordt hij ridder genoemd.
31 oktober 1363. Johannis, heer van Runen, ridder, staat, met toestemming van zijn vrouw Zweseris en zijne dochter Bertradis, voor ’t zieleheil van zijner voorouders en nakomelingen, af zijne rechten op de personen en de goederen van de abt en de kloosterlingen van ’t Sint Maris klooster in Dikninge, zodat de abt volgens de regel van St. Benedictus vrijelijk mag beschikken over ’s kloosters goederen zonder zijne inmenging; behoudens zijne tienden van ’s kloosters goederen; -ontheft bepaaldelijk de kloosterlingen van zijne rechtspraak; -en doet afstand van al zijne rechten met betrekking tot ’s kloosters 2 molens in Rune en in Bleydensteden. Met bezegeling door Johannis bisschop van Trajectum, Reinaldus heer van Koevorden, Johannis van Claustro ridder, Egbertus cureit in Westerhesselen, Johannes Vos van Steenwijck en het gemene land van Drenthe.

29 september 1364. Johan, heer van Ruinen, ridder, zijn vrouw Sweder en hunne dochter Berte verklaren te hebben ontvangen van de abdij van Dikninge 400 Brugse schilden, volgens de schuldbrief ten laste van Reynold van de Clooster, Johan Vos van Steenwijck en Rolof van Echten.
1368 Geschil tussen hem en het convent van Dikninge over de opbouw van de kerk.
1370 Genoemd in oorkonde samen met Herman, heer van Kuinre en zijn vrouw Mechteld en Herman van der Eze, mombaer van Mechteld.Verkoop aan Peter van Blijdenstein.
1372 zegelt hij een brief van Cyse Lansinghe over verkoop Nijsinghegoed aan het klooster Dikninge.
26 september 1372 was hij getuige bij een lening van Otto Polman met Nijdinge in Selwerd.
In 1373 vermaakt hij zijn vrouw Swedera op de Oldenhof al zijn levende en roerende have. (Dochter toen reeds overleden??)
1375, in de winter, stichten hij en zijn vrouw Swedera het altaar van st. Catharina in de kerk van Ruinen en begiftigen dat met 48 mudden winterrogge en 24 mudden haver uit Luggeringhe, Wulverdingh, Westebringe, Oldelansinghe, Haldeboldinghe en Nijenhave. (Waarschijnlijk was hij toen al ziek)
1375 Vermaakt hij zijn vrouw Zweder al het goud en zilverwerk, gereedschap en huisraad dat aanwezig is in de Oldenhave. Getuigen zijn Roelof van Steenwijk, ambtman van Drenthe, Johan de Vos van Steenwijk, Gert goedesing en Volker de schulte van Ruinen.
30 april 1376 verkoopt hij aan Johan de Vos van Steenwijk en Arend Huijs 42,5 mudden rogge van erven in Emmen en Exlo, door hem geerfd van Egbert van Peize, heer Egbertszoon.
In 1377 draagt hij al zijn gronden in Eelde, die hem waren aangeerfd van Egbert van Peize, zijn neef, over aan Johan Mensing van Haren.
Op 3 juni 1379 laat Swedera een vidimus maken van de brief uit 1375. Johan zal dus voor 1379 zijn overleden.
Met zijn dood is de oudste tak van Ruinen uitgestorven. Blijft over de tak van Welvelde, oorspronkelijk een van Ruinen.
De erfenis van Johan is op de woensdag na sint martinus (de eerste woensdag in november) 1380 gedeeld door zijn erfgenamen Arend Huijs en Roelof Polman.
Arend Huijs verkreeg het dagelijks gericht te Ruinen enz. en Oldenhave en Roelof Polman kreeg Nijenhave, Ludderinge en Hadeblinge.
Notitie bij publiceren van Johan: J
Johan trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1360 met Zwederis genaamd van Rechteren (Swedera) van Heeckeren, ongeveer 15 jaar oud. Swedera is geboren omstreeks 1345 in Goor, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst. Swedera is overleden op 22-02-1407 in Diepenveen, Deventer, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Swedera: Zwedera is het oudste kind van Frederik en Lutgardis.
In 1391 geeft zij samen met Clementia van Amerongen, Sweder van Rechteren en Wijnolt van Arnhem, welke beide in dat stuk hare gerechte erven worden geneomd, aan de fraters te Deventer het huis door haar en Clementia bewoond, in ruil voor het kleinere huis door de fraters bewoond.
Zij zelf liet het klooster van Diepenveen bouwen, waar zij introk.
Internet auteur Dimphena Groffen:
RECHTEREN, Zwedera van, ook bekend als Swedertje van Heeckeren genaamd van Rechteren en Zwedera van Ru(i)nen(geb. Goor ca. 1346 – gest. Diepenveen 21-2-1407), stichteres van het klooster Diepenveen. Dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze genaamd van Rechteren (gest. 1386) en Lutgard van Voorst, erfdochter van Rechteren (gest. tussen 1380-1386). Zwedera van Rechteren trouwde vóór 1360 met Jan III, heer van Ruinen (ca. 1315-1378). Uit dit huwelijk is ten minste 1 dochter, en mogelijk ook 1 zoon geboren; beiden overleden jong.
Zwedera van Rechteren was het oudste kind van Frederik en Lutgard; na haar werden nog vier meisjes en vier jongens geboren. Zij trouwde al jong met Jan van Ruinen en leidde een werelds leven. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek van het klooster Diepenveen had Zwedera een zoon, maar hier is geen bewijs voor gevonden. Wel zeker is het bestaan van een dochter Bertrade: na haar dood schonken Zwedera en Jan geld voor het altaar van Catharina, in de Mariakerk in Ruinen. In 1375 maakte Jan zijn testament op, waarin hij zijn vrouw al zijn bezittingen naliet.
Zwedera betrok een woning in de buurt van het zusterhuis van de beweging van de Moderne Devoten in Deventer; later voegden Jutte van Ahaus en Elsebe van Delden zich bij haar. Rond 1400 maakte Johannes Brinckerinck bekend dat hij een klooster wilde stichten waar, in tegenstelling tot het zusterhuis, ook vrome rijke vrouwen en weduwen welkom zouden zijn (zie ook Salome Sticken). Zwedera schonk hem in 1402 haar jaargeld van driehonderd gulden voor de bouw van een klooster in Diepenveen. In datzelfde jaar gaf de bisschop van Utrecht haar en enkele andere zusters toestemming om het Diepenveense klooster in te richten als een regularissenklooster, volgens de regel van Augustinus. In 1412 zou het als zelfstandig klooster worden aangesloten bij het Kapittel van Windesheim.
In haar ‘vita’ is te lezen hoe Zwedera werd berispt omdat zij – uit eerbied voor de Heilige Schrift – witte handschoenen droeg bij het lezen. In haar zoektocht naar nederigheid werd zij gehinderd door het respect dat de andere zusters voor haar hadden. Op haar sterfbed noemde Zwedera de belangrijkste deugden bij wijze van geestelijk testament: ootmoed, gehoorzaamheid, geduld, reinheid, armoede en liefdadigheid. Zij stierf op 21 februari 1407.
Kind van Johan en Swedera:
1 Bertradis (Berte) van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5.1.1], geboren vóór 1363. Berte is overleden op 28-04-1374, minstens 11 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5.2 NN van Ruinen, dochter van Steven (Stephanus) van Zuidvelde van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.5) en Bertradis van Peize (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.3). NN trouwde met Rodolphus (Roelof) van Almelo. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.1 voor persoonsgegevens van Rodolphus.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1 Johan van Welvelde, zoon van Berend van Welvelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1) en Gese. Johan is overleden in 1387. Johan trouwde met Agnes (Nese) van Gutterswijk. Nese is geboren omstreeks 1324.
Kind van Johan en Nese:
1 Otto van Welvelde, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1 Lamme van Norch van Kuinre is geboren omstreeks 1325, dochter van Arnoldus (Arend) van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1) en NN van NN.
Notitie bij de geboorte van Lamme: geboortejaar aangenomen maar is onbekend
Lamme trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1350 met Roelof van Steenwijck, 18 of 19 jaar oud. Roelof is geboren in 1331 in Steenwijk, zoon van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Roelof is overleden op 06-12-1387, 55 of 56 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore of de Vos van Steenwijck
Andere bronnen:
Hij is geboren rond 1331 in Steenwijk, Overijssel, Nederland.
Hij is overleden op 6 december 1387, hij was toen 56 jaar oud.
Heeft zich gevestigd op familiebezit (bij Coevorden, vermoedelijk Bensingegoed te Dalen). Opsomming van goederen die hij in leen had, vindt men in het "Registrum feodalium honorum ecclesie Trajectensis": "item Rolof van Steenwijc hout Bensinge goet te Dalen. Item dat vierdel van den tienden to Dalen. Item die twe olden hove to Norch, ende dat huys to Schultinghe mit al sinen toebehoren, alsie geleghen sijn in den kerspel to Norch. Item dat Eden in den kerspel to Norch, dat huys to Zibertinghe, dat huys to Hagheninghe, dat huys to Willemynge, ende dat huys to Weretinghe mit horen toebehoren. Item den berch (burcht) to Norch ende die watermole mit horen toebehoren. Item die boterpacht to Fenehusen. Item dat goet gheleghen is in der noerderziit der Nijer Ae mit sinen toebehoren. Item dat goet, dat Evert van Wilre te holden plach van heren Heynen van Norch. Item dat huys to Hesselinghe op Steenwikerwolt. Item die twe hove van Anlo; ende daertoe dat broec, dat gheleghen is tusschen Eden ende Westerlande, dat gheheten is Edermark, myt al horen toebehoren". De Norchse goederen zal hij verkregen hebben door zijn huwelijk met Lamme van Norch, de enige overgebleven erfgename van deze goederen.
(O.B.G.D. nr. 699)
(Uit: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/I16227.php)
In het leenregister der goederen van de Utrechtse kerk blijkt, dat hij de voornaamste Norchse goederen heeft geerfd. Dit en het feit dat hij ambtman van Drenthe is, doet mij aannemen, dat hij de oudste der drie broers is. Uit genoemd leenregister 28) blijkt dat hij in leen hield Bensigegoet to Dalen. Item dat vierde1 van den tienden to Dalen. Item die twe olden hove to Norch ende dat huys to Schultinghe met al sinen toebehoren, alsie gelegen siin in den kerspel to Norch. Item dat Eden, in den kerspel to Norch, dat huys to Zibertinghe, dat huys to Hagheninghe, dat huys to Willemijnge ende dat huys to Weteringhe, mit horen toebehoren. Item clie boterpacht to Fenehusen. Item dat goet dat ghelegen is in der noerder ziit der nyer Ae, mit sinen toebehoren. Item dat goet dat Evert van Wilre te holden plach van Heren Heynen van Norch. Item dat huys to Hesselinghe op Steenwiker Wolt. Item die twe hove van Anlo ende daartoe dat broec, dat ghelegen is tusschen Ede en Westerlande, dat gheheten is Edermarke, myt al horen toebehoren”.
Als getuige zien we hem optreden in akten van 1363, 1375, 1376, 1379, 1380, 1382 en 1384.
Hij komt hierin veelvuldig voor met Reinold IV van Coevorden en als diens leenman.
In 1375 zien we hem vermeld als "ambtman des landes van Drenthe” 29), een functie die later drost zou heten, vervolgens gouverneur en thans commissaris des Konings.

Op 7 september 1376 wordt hij genoemd in een oorkonde van Reinold van Coevorden.
Reinold van Coevorden verklaart Johan ter Hansouwe beleend te hebben met de tienden te Noordsleen.
Naar het origineel in het archief van het Huis te Peize, inv. no. 85, reg. 1 (R.A. Drenthe).
Wy Reynolt, juncker van Kovorden bekennet, dat in dessen opene breve, dat voer uns quam Goedert van den Hove unde heft uns upgedraghen den alinghen tenden tot Noertsclene, also de ghelegen is, den he holt van uns unde van unser herscap van Kovorde to vif markenleen, welken tenden vorscreven wy voert belenen met dessen openen breve Johanne tho der Hansouwe unde sijnen erfghenamen van uns unde van der herschap van Kovorde to holdene eerflike unde ummermeer tho Sutphenschen leen ende tot enen Sutphenschen punde. In orcunde unser manne Roloff van Steenwijc, Herdert de Rotinghe unde Herman Staels; hier waren voert an und over daer dit geschede Herman van Covorde, juncker van Selewert, Ecbert van den Grymberghe. In een tuych der waerheyt so hebben wy Reynolt vorscreven, unse seghele an dessen breef
ghehangen vor uns unde voer unse rechte erfghenamen vorghescreven. Ghegheven int jaer uns Heren dusent drehondert ses ende tseventich op unsen Vrowen avont nativitatis.
Aan het stuk hangt het geschonden zegel van Reinold van Coevorden.

1382; ogd699; Rolof van Steenwijc houd zijn leengoed (lijst leenmannen van het Sticht)

In 1387 wordt zijn zoon Arent als zijn leenopvolger door de bisschop van Utrecht beleend 30).
Hij zegelt met het huidige familiewapen en omschrift: S. Roelof de Steenwic. ----------------
28) O.B.G.D. no. G99.
29) O.B.G.D. -no. 638.
30) Bissch. arch. no. 272.
Kinderen van Lamme en Roelof:
1 Coenraad van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.1], geboren omstreeks 1360 in Dalen.
Notitie bij Coenraad: Ook genaamd de Vos (van Steenwijck)(van den Goer)
Pastoor te Dalen.
Request van 1 juli 1416 archief Dickninghe.
Coenraat die Vos draagt voor erfburen te Leggelo over aan Reynold van Echten een losrente van 6 stede Groninger mudden rogge uit het goed van Ymme Nisinghe in de marke te Leggelo.
2 Amele van Steenwijck, geboren omstreeks 1362. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.2.
3 Arent van Steenwijck, geboren omstreeks 1364 in Dalen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.
4 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.4.
5 Hendrick van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.5].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1 Ghysele Pipe van Steenwijk is geboren omstreeks 1355, dochter van Herman? Pipe van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1) en Fosse Sijgers. Ghysele is overleden in 1433, ongeveer 78 jaar oud. Zij is begraven op 02-08-1433.
Notitie bij Ghysele: Vermeld op 14-06-1408 als Ghyszele Hiddinges als opvolgster van haar moeder die het Mensingegoed in Roden in leen had. Hulder is haar zoon Herman Hidding.
Ghysele trouwde, ten hoogste 20 jaar oud, vóór 1375 met Johan Alards Hiddingh, ten hoogste 20 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1355, zoon van Allardus Hiddingh. Johan is overleden vóór 01-11-1406, ten hoogste 51 jaar oud.
Kinderen van Ghysele en Johan:
1 Herman Hiddingh, geboren omstreeks 1376. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.
2 Johan Hiddingh [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.2], geboren omstreeks 1378. Johan is overleden na 1440, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in 1419 als pastoor in Ruinen.
3 Arp Johans Hiddingh, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1 Griete van Ansen is geboren omstreeks 1330, dochter van Berthold van Ansen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1) en Elsabe van NN. Griete trouwde met Herman Hagen. Herman is geboren omstreeks 1325.
Kinderen van Griete en Herman:
1 Bertold Hagen, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.
2 NN Hagen, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.2.
vosvansteenwijk_0100.jpg
3 VosVanSteenwijk 0100
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2 Hadewich van Ansen is geboren in 1338 in Ansen, dochter van Berthold van Ansen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1) en Elsabe van NN. Hadewich is overleden in 1406, 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij publiceren van Hadewich: 6410 Hadewich van ANSEN, geboren ca 1330, overleden 00-00-1406, dochter van Bertolt van ANSEN (zie 6423) en Elsabe (zie 154375).
Gehuwd 00-00-1354 met Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck) (zie 6409).
Uit dit huwelijk:
1. Coenraad (zie 6412).
2. Reinold de VOS van STEENWIJK (zie 6405).
3. Bertolt (zie 6413).
Hadewich trouwde, 15 of 16 jaar oud, op 02-04-1354 met Johan de Vos van Steenwijck (afb. 3), ongeveer 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1354. Johan is geboren omstreeks 1333 in Steenwijk, zoon van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Johan is overleden in 1397, ongeveer 64 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als Vos van den Goer of Ghoer of Gore of Vos van Steenwijck
Uit windgenealogie.org:
Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck), geboren ca 1325, overleden 00-00-1397. Paus Innocentius VI verleent via een beschikking op 02-04-1354 dispensatie voor het huwelijk van "Johan van den GOER met Hadewig van ANSHEM", nicht in de vierde graad, dochter van Bertolt van ANSEN.
De kannonieke vierde graad is naar huidige begrippen de achtste graad, dus kleinkinderen van volle neven.De maatstaf lag dus erg hoog.
Na deze acte wordt Johan overal de Vos van STEENWIJCK genoemd.Hij was de eerste met die naam. Vanwege zijn rode haar werd hij "de Vos" genoemd.
Hij treedt voor velen op als getuige in gedingen en werd door allen zeer hoog geacht.
In 1369 kocht hij het goed Scheerhorn in de kerspel Emlicheim.
In een lijst van 1383 van leenmannen van het Sticht vindt men onder het hoofd: "Dit sijn de manne in Drenthe" (leenmannen)
Jan de Vos van STEENWIC hout den Hof to Dwinghelo,Batingergoet,ende Watermole mit haren toebehoren,Endelingher ende Smedinghergoet ende den vriën tienden to Lede ende to Dwinghelo, smal ende grof,mit sinen toebehoren." Johan trad hier als leenman voor zijn vrouw op.
Hoe groot het bezit van Johan moet zijn geweest blijkt uit een boedelscheiding van 1408 tussen de zoons van Johan te weten Coenraad en Reynolt en de kinderen van de overleden broer Bertolt.
De laatsten kregen toebedeeld de Coenraadshof te Steenwijk, met al zijn toebehoren, alle hofsteden binnen Steenwijk, die aan Johan en Hadwig toebehoorden enland aan de andere zijde van de A strekkende tot Eesveen genaamd de Coenraad´s mate en de Coenraad´s weide, verder nog de Hof te Ansen en een groot aantal goederen en pachten.
Als men bedenkt dat Johan´s broers Roelof en Egbert ook landgoederen bezaten te Steenwijk, dan kan men concluderen dat het bezit van de familie daar ter plaatse zeer omvangrijk is geweest. Zoon van Coenraad van den GOERE / UTENGORE (zie 6411) en N.N. van ANSEN (zie 6421).
Gehuwd 00-00-1354 met Hadewich van ANSEN (zie 6410).
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.

30 november 1382. Vermeld als leenman van Batinge.
Berent, pastoor te Dwingelo, verleent Johan de Vos van Steenwijk en Hadewych van Ansen toestemming voor het stichten van een altaar in zijn kerk.
Naar het origineel in het archief van graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk. no. 117.
Allen luden, de desen brief zullen zijen ofte huren lesen, doe ic verstaen Berent, cureijt der kerken van Dwingelo, dat ic mijt mijnen vrien willen hebbe ghegheven ende gheve mijt desen open breve mijen consent daertho, dat Johan dije Vos van Steenwiic, Hadewiich van Ansen hebben ghemaket ende gherent een altaer in de kercke tho Dwingelo in sunte Marien ere doer God ende umme oere zielen willen tot eenre eweliken memorien, als wellic altaer Johan Hadewiich voerscr. ende oer gherecht eerfghenamen dije gave daeraf hebben zolen ende gheven moghen den se willen eerfliken ende ummermeer
sunder ijenegherhande wedersegghen van mij ofte van ijenegherhande cureijten der kerken van Dwingelo, dije na mij comen moghen up dat dije vast, stede ende unghebroken blive, so hebbic mijen zeghel an desen brijef ghehanghen tot enen eweliken tughe deser waerheijt. Ghegeven in den jaer uns Heren dusent drehundert twe ende tachtentich up sente Andreasdach eens apostels.

In 1395 wordt hij vermeld in een oorkonden van Drenten (leenmannen) die de bisschop van Utrecht hebben gehuldigd.

25 maart 1404
Reynolt Hughinc, burger te Groningen, verklaart aan Hadewich (de) Vos van Dwingelo en haar zoons Coenraad en Reynolt verkocht te hebben de Oesterhof te Dwingeloo.
Naar het origineel in het archief van de graaf van Merveldt op het slot Lembeck (archief Westerwinkel), Urk. no. 199.
Ick, Reynolt Hughinc, borgher in Groninghen, doe kundich allen leden, de dezen openen breef zullen zien of horen lezen, dat ick hebbe vercoft vor mij ende vor mijne erfghenamen joncfrouwe Hadewich Vosses van Dwinghelo, Coenraet ende Reynolt Vos, ghebroders, horen zoens ende horen erfghenamen dat erve met zinen tobehoren, dat to Dwinghelo gheleghen is, dat van der buer mande ghebroken was, dat mij de vors. buer afghetreddet hadden ende dat ick teghen de vorsz. buer gecoft hebbe, dat de Oesterhof gheheten is, in allen ghevoghe als dat daer gheleghen is vor ene summe gheldes, de mij
joncfrouwe Hadewich, Coenraet ende Reynolt vorsz. vol ende al wal betaelt hebben ende des so hebbe ick Reynolt vors. Hadewige, Coenrade ende Reynolde vors. ende horen erfnamen dit vorsz. erve upghedraghe met hande ende met monde vor mij ende mijne erfnamen vrij ende quiit met allen rechte ende eghendome eweliken ende erfliken to bruken ende to besitten, to setten ende to verkopen ende horen vrijen wille mede to done. Sunder al arghelist. In orkunde der waerheijt so hebbe ick Reynolt vorsz. mijnen seghel an dezen breef ghehanghen;
ghegeven in den jaer ons Heren dusent vijerhondert ende vijer des dinxedaghes na Palmezoendach.
Aan het stuk hangt het zegel van Reynolt Hughinc.
Kinderen van Hadewich en Johan:
1 Coenraad de Vos van Steenwijck, geboren omstreeks 1355 in Dwingelo. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.
2 Bertold de Vos van Steenwijck, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.2.
3 Reinold van Steenwijck, geboren omstreeks 1365 in Dwingelo. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3.1 Roelof van Peize van Almelo, zoon van Hermannus van Almelo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3) en NN van NN. Roelof is overleden na 1394.
Notitie bij Roelof: In 1394 werd een Roelof van Peize door de bisschop van Utrecht beleend met het goed "Vogelsanc" te Almelo, gelegen een kilometer ten zuidoosten van het voormalige mottekasteel "Schuilenburch" De van Peizes waren nauw verwant aan de van Almelo’s en borgmannen van de Heer van Almelo. Reeds in 1364 zijn zij getuige bij een akte waarin de Heer van Almelo aan de bewoners van Vriezenveen bepaalde rechten verleend. Het landhuis Vogelsanc is altijd door nakomelingen bewoond gebleven tot 1896. Toen woonde er op dit huis nog een familie met de naam Pezie, een naam die heden, 2015, nog in Almelo bestaat. Het erve Pezie is thans een multifunctioneel centrum.
27-10-1399 Rudolf van Peize vermeld als leenman van het goed Hulscher te Zenderen. Dat goed verkreeg op 02-04-1439 Rudolf van Peize met ledige hand. Op 4 0ktober 1453 verkreeg Herman van Peize, gehuwd met Aleid van Harderwijk dit goed in leen. Op 23 mei 1461 ging het goed over naar Govert van Welvelde.
Kinderen van Roelof uit onbekende relatie:
1 Herman van Peize [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3.1.1]. Herman is overleden in 1478.
2 Aleijd van Peize. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.2 Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo, zoon van Reinold van Coevorden van Borculo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2) en NN van NN. Roelof trouwde omstreeks 1330 met NN van NN.
Kind van Roelof en NN:
1 Reynolt van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5 Reinold II van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1290, zoon van Reinold van Coevorden van Borculo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2) en NN van NN. Reinold is overleden in 1344, ongeveer 54 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Slotvoogd van Coevorden van 1311 tot 1344
ogd0244 de dato 7 augustus 1313. Henricus en Albertus, broers en zonen van Gerardus, horigen van de kerk van Utrecht, verklaren de hof in Emmen in erfpacht te hebben genomen. Mede zegelaar is Reinold van Coevorden en het land van Drenthe.
ogd0247 de dato 20 juni 1314. Bolo en Leffardus, broers, verklaren van de bisschop van Utrecht de hof te Anlo met toebehoren in erfpacht te hebben genomen. Gezegeld door Reynoldus van Coevorden en het land van Drenthe.

Oorkonde 4 mei 1315 Abdij Assen:
RENOLDUS DE COVORDIA en zijne kinderen verklaren, dat hun geschil met de abdij te Asscen over het drassig land tusschen de huizen Venehusen en Pathus-door de scheidsrechters HINRICUS DE NORCH, ridder, GHODFRIDUS DE BORCLO R. ’s broeder, FREDERICUS rector der kerk van Rodlo en WICHERUS (van Norch, ook van Steenwijck, broer van Henricus van Norch) (pastoor) van Vres en deken van Threnthia-is beëindigd in dezer voege:
dat de abdij jaarlijks uit het huis Pathhus 1 vat boter, uit de weide Burchmat 3 hoenders en uit het huis Venehus 3 hoenders zal opbrengen in het kasteel te Covorde; dat de abdij haar vee van ’t huis Venehuse in de weide der marke van Covordia mag blijven weiden, mits het geen schade toebrengt aan het gezaaide en daarvoor ten behoeve der burgers van Covorde voor hunne koeien moet gereed houden 2 stieren;
dat RENOLDUS voor de van de abdij ontvangen 125 Osnabruck’sche marken zal tevreden stellen GHERARDUS KLINKING, diens broeders en de verdere markegenooten van Couordia en bepaaldelijk CESARIUS DE COVORDIA;-de Frisones, die hij geplaatst heeft in het drassig land, zonder schade en hinder der abdij zal doen vertrekken; en ook nimmermeer verlof zal geven om te bouwen of te wonen in ’t drassig land, dat voortaan ten gebruike zal zijn van de beide genoemde huizen; terwijl der abdij het recht wordt toegekend meerdere huizen daarin te bouwen, mits het huis Venehuse niet dichter worde gebracht aan de villa Couorde. Met medebezegeling door RENOLDUS’ "nepos" HINRICUS DE BORCLO en de universitas terre Threnthie.
Datum anno Domini M°CCC° quinto decimo die dominica post Inventionem sancte Crucis.
Oorspr. (Inv. No. 71). Met geschonden zegel van ’t landschap Drente in groene was; de 2 andere zegels zijn verloren.
ogd0253 de dato 24 december 1316.
Moet zijn 16 september 1316:Zie huisarchief Almelo;
Reynoldus, Rodolphus en Henricus genaamd de Covorde, broers, verklaren te hebben opgedragen aan Johannes genaamd Stengere, burger van Aldensale, het erve (domus) Velthus gelegen in Lindelo, en het erve Bernerinc, gelegen in Arneth, c.a.
Getuigen: Arnoldus de Ockenbroke, Hugo de Boclo (van Boekelo), Hermannus Heket en Hermannus de Binchorst, alsmede Henricus Snoync en Gerardus Snoync, schepenen van Aldensale..
Reinold trouwde met [waarschijnlijk] NN van Echten.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Reinold III van Coevorden, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.
2 Hendrik van Coevorden van Borculo, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2 Johan van Kuinre is geboren omstreeks 1295, zoon van Johan van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1). Johan is overleden omstreeks 1345, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Johan: zie ook ourfamilyhistories.com I 140839
1328 december 11, Den Haag
Graaf Willem III gelast baljuws, schouten en alle goede lieden van zijn land dat zij heer Jan van Kuinre ongemoeid laten wanneer die goederen van de vijandige Friezen of gevangen Friezen in het land brengt.
Vastgelegd in een oorkonde van 24 juli 1331 door graaf Willem van Holland dat Herman gezamenlijk met zijn broer Johan, hun vaderJohan na zijn dood zullen opvolgen als Heer van Kuinre enz.
Johan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1318 [bron: Our family histories] met Luitgardis van Voorst.
Kinderen van Johan en Luitgardis:
1 Hillegonde van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.1]. Hillegonde is overleden na 1378.
Notitie bij Hillegonde: Vermeld in een lijst van leengoederen van de Bisschop van Utrecht van omstreeks 1378. Joncfrouwe Hildegunt heren Jans dochter van Cuenre hout dat goet to Scarpensele mit al synen toebehoren, alst ghelegen is in den kerspel van Olste ende vor sie hulde Jan Splitolf. Zie de oudste lijst van leenmannen van de Bisschop van Utrecht, 1379. Uitgave B. de Keijzer, Emmen 2014.
2 Johan II van Kuinre, geboren omstreeks 1319. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.2.
3 Herman I van Kuinre, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.
4 Hendrik van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.4], geboren omstreeks 1325. Hendrik is overleden vóór 1371, ten hoogste 46 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Vermeld in 1355 als broer van Johan en neef van Johan.
Ook vermeld als Hendrik de Rover van Vianen (our family histories), overleden voor 1374.
5 Aleit van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.5], geboren omstreeks 1330. Aleit is overleden na 1371, minstens 41 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1 Lise (Elisabeth) van Kuinre is geboren omstreeks 1305, dochter van Herman Vleisch van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2) en NN van NN.
Notitie bij Lise: OGD0242 dd. 1 mei 1313; Johan van der Ese verklaart met Herman Vleisch overeengekomen te zijn om zijn zoon Herman, dochterskind van Engelbert van Peize te verloven met Lise, dochter van Herman Vleisch.
Lise trouwde met Herman van der Ese. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.3 voor persoonsgegevens van Herman.
Kind van Lise en Herman: zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4.1.1 Adolf van Selwerd, zoon van Berthold van Selwerd (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.1.4.1) en NN van NN.
Notitie bij Adolf: Vermeld in een oorkonde van 1365 waarin Eltingegoed in Noordsleen wordt verkocht aan Hendrik Riddering.
Adolf trouwde met Aleid van NN.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1.1.1 Egbert van Echten, zoon van NN van Echten (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1.1). Egbert is overleden na 1396.
Notitie bij Egbert: Vermeld in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379.
Egbert van Echten hout den tienden to Wesepe (Wezup), in den kerspel van Swelle (Zweelo), die tienden to Grimminghe, ende to Natinghe, over dat Broechuys, in den kerspel van Borck (Westerbork) ende drie mudde roggen to Lederbroke (Lheebroek), in den kerspel van Dwingelo.
4 juli 1396: Egbert van Echten met Volkier en Egbert, zijn kinderen, geeft aan heer Diderick van den Kampe, proost van den Zwartenwater, ten behoeve van het convent een vierendeel lands, gelegen op Iwehorstinge vene in ruil voor een vierendeel lands in de Helewede.
Ghegeven int jaer ons Heren dusent driehondert zees ende neghentich op Sente Mertens dach Translatio.
Kinderen van Egbert uit onbekende relatie:
1 Volkier van Echten [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1.1.1.1].
2 Egbert van Echten [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.2.2.1.1.1.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2 Roderick I van Voorst is geboren vóór 1290, zoon van Sweder van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1) en Agneta van Lohn. Roderick is overleden op 01-10-1341, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Roderick: Werd ook heer van Keppel bij zijn huwelijk.
Vermeld in 1338 als opperambtman van de graaf van Gelre.
Roderick trouwde, minstens 40 jaar oud, in 1330 met Beatrijs van Keppel, minstens 40 jaar oud. Beatrijs is geboren vóór 1290, dochter van Wolter III van Keppel en Jutta van der Sluyse. Beatrijs is overleden op 03-08-1355, minstens 65 jaar oud.
Kinderen van Roderick en Beatrijs:
1 Sweder van Voorst, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.
2 Diederik van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.3 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2) en Luitgard van Keppel. Sweder is overleden omstreeks 1339, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Oorkonde van 13 april 1326: Swederus de Rechter, knape, verklaart in het Bisschopshuis te Deventer, samen met zijn verwanten Walterus, heer van Keppel, Bernardus, heer van Ahuis, en Roderick van Voorst, ridders, gezien te hebben de oorkonde , door wijlen zijn vader Hermannus van Voorst, zijn vader, en Roderickus van Voorst, toen ter tijd knape, uitgevaardigd door bisschop Fredericus (27 maart 1320), en deze in overleg en onder medebezegeling van genoemde heren te hebben bekrachtigd.
Kinderen van Sweder uit onbekende relatie:
1 Johanna van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.3.1].
2 Sweder van Rechteren van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.3.2], geboren omstreeks 1315.
3 Luitgarde van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.3.3], geboren omstreeks 1320.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.4 Roderick van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2) en Luitgard van Keppel. Roderick is overleden omstreeks 1350, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Roderick: Oorkonde van 27 maart 1320: Rodericus en Hermannus van Voorst, knapen, verklaren aan de Bisschop van Utrecht te hebben opgedragen hun huis Rechter en het als leen en open huis van het Sticht te hebben terug ontvangen.
444. 1320 Maart 27. in die Cene Domini.
Bs. verklaart Rodericus en Hermannus de Vorst, knapen,
zijn verwanten, het recht te hebben verleend het
kasteel te Rechter, dat zij aan hem hebben opgedragen en
als leen hebben terugontvangen, mits het een open huis
van bs. en Sticht blijve, te bouwen en te versterken.
Kinderen van Roderick uit onbekende relatie:
1 Sweder van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.4.1]. Sweder is overleden in 1363.
Notitie bij Sweder: In 1362 is zijn burcht nabij Westenholte, ten westen van Zwolle aan de IJssel, door troepen van de bisschop van Utrecht, na een beleg, vernietigd.
2 Dirck van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.4.2], geboren omstreeks 1345. Dirck is overleden omstreeks 1405, ongeveer 60 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5 Dirk van Voorst is geboren omstreeks 1295, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2) en Luitgard van Keppel. Dirk is overleden omstreeks 1350, ongeveer 55 jaar oud.
Kinderen van Dirk uit onbekende relatie:
1 Johan van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.1], geboren omstreeks 1330. Johan is overleden omstreeks 1380, ongeveer 50 jaar oud.
2 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1300, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2) en Luitgard van Keppel. Herman is overleden omstreeks 1390, ongeveer 90 jaar oud.
Notitie bij Herman: 7 september 1394: Sweder van Heker, geheten van Rechter, verklaart dat hij, door bemiddeling van de dedingslieden Rolof van Ittersum en Geerlich de Cadeneter ter eene, en Seijne Wolbertszone en Jacob van den Tijver ter andere zijde, eene volkomen scheiding heeft aangegaan met Herman, Johan Stine, Lutgard en Zweder, kinderen van den ouden Herman van Rechter, onder zoodanige bepalingen als nader in het stuk zijn omschreven, o.a. dat zij van Sweder hunnen oom, alle hun hoorige lieden in leen zullen houden, gelijk ook hunnen andere goederen enz.
In de lijst van inkomsten van het domkapittel te Utrecht van 1330 wordt Herman van Voorst vermeld met bezit in Langelo, in Grollo, in Weckeswolde en Post.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.1.
2 Johan van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.
3 Styne van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.3.
4 Lutgard van Rechteren van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.4], geboren omstreeks 1380. Lutgard is overleden omstreeks 1435, ongeveer 55 jaar oud.
5 Sweder van Rechteren van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.5], geboren omstreeks 1380. Sweder is overleden omstreeks 1450, ongeveer 70 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1 Willem II van Buckhorst is geboren omstreeks 1290, zoon van Gijsbert II van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2) en Euphemia van NN. Willem is overleden na 1336, minstens 46 jaar oud. Willem trouwde met NN van Heekeren van der Ese.
Kinderen van Willem en NN:
1 Johan I van Buckhorst, geboren omstreeks 1310. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.
2 Laurens van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.2], geboren omstreeks 1313. Laurens is overleden op 26-03-1383, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Laurens: Vermeld in een oorkonde van 21 oktober 1369: Herman Spyring richter van Delden oorkondt dat voor hem en de schepenen Sweder Hoyering, Willeken Hughing en Vranke door Ecbert Stroding Otten zone, Heymeric van Horsen, Elzeke van Vylsteren en Gese haar dochter aan Laurencius van Buchorst is getransporteerd het goed to der Schildet, kerspel Delden, buurschap Woolde.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht van het goed Velner, Overdiek, ten Camphuis en Oosterwijk allen gelegen in het kerspel Raalte.
3 Willem van Buckhorst, geboren omstreeks 1318. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.3.
4 NN van Buckhorst, geboren omstreeks 1320. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.4.
5 Hendrik van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.5], geboren omstreeks 1325. Hendrik is overleden na 1400, minstens 75 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.3 NN van Buckhorst is geboren omstreeks 1306, dochter van Gijsbert II van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2) en Euphemia van NN. NN trouwde met Laurens van der Ese. Laurens is geboren omstreeks 1280.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.1 NN van Eelde, dochter van Rutger van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2). NN trouwde met Otto Polleman. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van NN en Otto: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2 Bertold Knas van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van [waarschijnlijk] Rutger van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2). Bertold is overleden na 1340, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Vermeld in een register van inkomsten van de BvU van een goed in de parochie Eelde samen met Otto Polleman (zijn zwager), omstreeks 1330. Dat goed zal een deel zijn van het oorspronkelijke landgoed Lemferding.
Woonde in 1340 in Eelde.
Oorkonde van 10 oktober 1340 waarin Bertold Knas van Eelde met Conrad van den Ghore, Bertold van Ansen, Otto Haertinge van Haren, Otto Dusewold van Dilligte en Alf Mensing, verklaren van de stad Groningen het vredegeld te hebben ontvangen wegens een doodslag (1000 mark vanwege de doodslag van upper Borch door de Friezen)
Bertold trouwde met NN van NN.
Kind van Bertold en NN:
1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde, geboren omstreeks 1330. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1 Egbert goldknape? van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van Thizo van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3).
Kind van Egbert uit onbekende relatie:
1 NN van Eelde, geboren omstreeks 1325. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1 Reynold van den Clooster is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Reynold is overleden in 1412, ongeveer 92 jaar oud.
Notitie bij Reynold: Heer van de Havixhorst
Reynold trouwde met Margaretha van Ansen. Margaretha is geboren omstreeks 1335.
Kinderen van Reynold en Margaretha:
1 Johan van den Clooster, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.
2 Agnes van den Clooster, geboren omstreeks 1355. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.2.
3 Cyse van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.3], geboren omstreeks 1360. Cyse is overleden in 1376, ongeveer 16 jaar oud. Cyse bleef ongehuwd. Cyse bleef kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.2 Steven van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Steven is overleden omstreeks 1368, ongeveer 38 jaar oud.
Kind van Steven uit onbekende relatie:
1 Haecke van den Rutenbergh [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.2.1]. Haecke is overleden na 1383.
Notitie bij Haecke: In de lijst van leenmannen van het Sticht, opgesteld tussen september 1381 en januari 1383 komt Haecke Van den Rutenberghe voor als leenman van het Sticht.[1].
Item Haecke van den Rutenberghe hout dat goet te Cloester, alle die tienden, die dat kint ten Cloester heeft ligghen tot an dat goet tot Echteler. To Borsen 10 mudde rogghen, dien tienden over heren Vrederix goet van Rechtere, dien tienden to Spehorne (Spier), dien tienden to Meppele, dien tienden op dier Reesten.....
Zie ook de Oudste lijst van leenmannen van het Sticht 1379 uit de Collectie Brands Nieuw Dordrecht, beschreven door B de Keijzer 2014.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.3 Boldewijn van den Clooster is geboren omstreeks 1330, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5) en Agnes van den Rutenbergh. Boldewijn is overleden na 1378, minstens 48 jaar oud.
Notitie bij Boldewijn: Vermeld 27 juli 1378 als borg bij het huwelijk van jutte van den Rutenbergh met Johan Mensing van Haren.
Boldewijn trouwde met Ghysele van Echten. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1 voor persoonsgegevens van Ghysele.
Kind van Boldewijn en Ghysele:
1 Agnes van den Clooster, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1 Otto van Polanen van Asperen is geboren in 1366, zoon van Dirck van Polanen (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1) en Elburg van Asperen. Otto is overleden omstreeks 1428, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Otto: knape in 1383, ridder in 1391, heer van Voorst en Keppel 1402, van Asperen 1412,
7 september 1404: Otto van Asperen, ridder, heer van Vorst en Keppel, en Johanna zijn vrouw, geven rechten aan en maken bepalingen voor hun vrijheid en "stad" Keppel, waarbij zij onder andere een gemeene weide aan de inwoners geven, de helft van alle te innen boetes, de accijns en het wegengeld, en zelf een watermolen zetten, gelegen aan de Oosterloe
Otto trouwde met Johanna van Voorst en Keppel. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1 voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Otto en Johanna:
1 Cunegonda van Asperen, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.1.
2 Johan van Polanen van Asperen, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3 Arnold IV van Almelo is geboren omstreeks 1310, zoon van Egbert van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3) en Agnes van Limburg. Arnold trouwde met Gerberga van Zuylen. Gerberga is geboren omstreeks 1320.
Kind van Arnold en Gerberga:
1 Beatrix van Almelo, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4 Johan Radinc is geboren omstreeks 1340, zoon van Frederik van Eerde Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3) en NN van NN. Johan is overleden vóór 1392, ten hoogste 52 jaar oud. Johan trouwde met Swane Coerle. Swane is overleden in 1403.
Kinderen van Johan en Swane:
1 Frederik Radinc. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.1.
2 Arent Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.2].
Notitie bij Arent: Vermeld 1400
3 Johan Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.3], geboren omstreeks 1370. Johan is overleden in 1414, ongeveer 44 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld 1395-1403
Johan bleef kinderloos.
4 Else of Helst Radinc, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.5.1 Margaretha Radinc, dochter van Johan van Eerde Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.5) en Bertha van NN.
Notitie bij Margaretha: Vermeld 1361-1400
Margaretha trouwde met Evert van Essen.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1.1.1 Hendrik van Eelde is geboren omstreeks 1300, zoon van Rutger II van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.1.1). Hendrik is overleden in 1340, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Schulte van 1325-1340.
Hendrik trouwde met Hendrikje.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.2 Johan Clencke is geboren omstreeks 1320, zoon van Gherhardus Clencke (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1).
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Gerard Clencke, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1 Arend Huys (van Norch) van Ruinen is geboren omstreeks 1335 in Ruinen, zoon van Johan van Ruinen van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2) en Elisabeth van Steenwijck. Arend is overleden in 1396 in Gasselte, ongeveer 61 jaar oud.
Notitie bij Arend: Ook vermeld als Huys/Huzeken van Ruinen en Arnold Huus.
In 1380 beleend met Ruinen en vermeld als Heer van Ruinen.
In de lijst van leenmannen van het Sticht (1379-1382) is Arend Huys ook vermeld als leenman vanhet goed Nydinck in het kerspel Norch. Dit goed moet een vervanging zijn van het goed Gruedelinc waarvoor Otto van Norch werd aangeslagen en dat te herleiden is tot het pand nu Hoofdweg 19-21 Westervelde, ook wel de Borg genoemd.
Oorkonde van 1365 waarin Arnold Hus van Gasselte als getuige wordt vermeld.
Arend NORG (Huys/Huzeken),
1360 en 1376 verkocht Arend de tienden te Lhee resp. kocht een aantal roggepachten (oork.boek Gr. en Dr. I, nr. 478 en II nr. 641).
(ogd0478 en ogd0641)
05-05-1362 Arend en Lamme, zijn vrouw, stichten met Wibbe, wed. van Wernbold van Gasselte een altaar in de kerk van Gasselte, zoals Wernbold had beschikt (Oork.boek Gr. en Dr. I nr. 513);
21-02-1365 is hij getuige en wordt genoemd Arnolt Hus van Gasselte, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zich in Gasselte hebben gevestigd; (ogd0534)
03-09-1380 verzoekt hij bisschop Floris van Wevelinkhoven (1379-1393) om belening van het goed hem aangeërfd van Johan III van Ruinen (Stevenszoon) te weten: die gerechte to Ruenen, to Buddingwolde, to Haexwolde ende to Bulinge met alle oeren toebehoren;
(Oork.boek Gr. en Dr. II nr. 684);
akte van 11 juli 1380.
Arend Huus en Roelof Polman verklaren gedeeld te hebben de nalatenschap van heer Johan van Ruinen.
Naar het origineel in het archief van het geslacht van Munster en de heerlijkheid Ruinen. inv. no. 14, reg. 1 (R.A. Drenthe).
Wij Aernd Huus ende Rolof Polmans maken kenlic allen luden rnit desen openen brieve, dat wy enes alinghes scheydes ghebleven zyn alse van erfnysse de ons angheervet is vermyds doede heren Johannes, heer van Runen, den God ghenedich zy, an heren Herman, cureyt van Peijse, in der tijt deken in Drenthe, Rolove van Steenwijc, Johan den Vos van Steenwijc, Henric Polman ende an Johan van Haren Mensing in allen manyeren ende vorwarden alse hierna bescreven staet. Inteerste also dat Arend Huus voers. zal hebben den Oldenhof mitter wonynghe mit holte, mit torve, mit twyghe, rnit fene, rnit maeden, to water ende to weyde, alse de gheleghen is ende dat gherychte hoech ende leech alset heren Johanne van Rune voers. to behoerde, doe he levede. ende de gruet ende de pacht ende tyns ende de hofsteden, daer de pacht ende tyns uutghaet, ho ze gheleghen zyn in den daerpe to Rune, den teenden grof ende smal in den darpe to Rune voers. ende de moelne. Voertmer zo zal Arnd Huus voers. beholden den camp, de gheheten is de Veryert, de gheleghen is voer den Oldenhove voers. ende daer zal Rolof Polman voers. weder entieghen hebben uut horen zameliken goede also vele goede rnit husen, rnit hofsteden, rnit waere, rnit schare, mit torve, mit twyghe, mit fene, mit maeden, to water ende to weyde ende rnit horen tobehoren, de also vele mudden jaerlix doen moghen alsulkes zaedes als de Veryert voers. jaerlix doen mach, in der tijt der scheydinghe. Voertmer alle goet ende gulde, dat hem van deser erfnysse angheervet is, zo waer dat gheleghen is, dat zolen ze ende hoer erfghenamen ghelike entwe scheyden. beholdelic elken man des scheydes, dat dese brief tevoren begrepen hevet. Voertmer zo zal Arnd Huus voers. of zijn erfghenamen van onsen heren van Utrecht ende van den Stychte holdne alsodanyghe goede ende gulde alse heer Johan van Rune voers. to holden plach in zijn tijt van onsen heren van Utrecht ende den Stichte voers. Voertmer zo zal Rolof Polman voers. of zijn erfghenamen dit voers. goet, dat hem angheervet is van heren Johanne van Rune voers., den God ghenedich zy, holden van Aernde Huus of van zijn erfghenamen to Stichtes rechte rnit dren punden to verhenverden. Voertmer zo heb ic Arnd Huus voers. ende mijn erfghenamen Rolove Polman ende zijn erfghenamen ghegheven ende gheve alsodaen goet rnit husinghe ende mit hofsteden als ic nu in der tijt to Peyse hebbe rnit alle zynen tobehoren also alse dat Johan Mensinghe van Haren gehecoft hadde tieghens heren Johanne van Rune voers., daer Johanne Mensinghe voers. de stoc af gheleghet is ende des dezelve Johan Mensinghe enen open breef hevet, alse van heren Johan van Runen voers. ende des zal Arnd Huus voers. of zijn erghenamen voer dat voers. goet to Peyse also vele gulde anders van Rolofs andeel Polman voers. uut horen zamelike goede, waer ze dat hebben alse dat goet to Peyse voers. jaerlix doen mach by zegghen twier oP vierer buren van Peyse, de ze beyde eendrachtlike daer to zetten ende wanneer God zynen willen doet mitter vrouwen van Rune, zo zal Rolof Polman voers. ende zijn erfghenamen des goedes to Peyse bruken erflike zunder enigherhande wederborynghe Arndes Huses of zijn erfghenamen voers. van Rolofs goede Polman voers. of zijn erfghenamen ende weert zake dat ienich man Arnde Huus ende Rolove Polman voers. of horen erfghenamen des voers. erfnysse mit rechte af wonne. zo were Arnd voers. of zijn erfghenamen onverteghen zijns erves ende zijn gulde to Peyse voers. Alle arghelyst in desen voers. puncten uutghesproken. In oercunde der waerheyt zo hebbe wy Arnd Huus ende Rolof Polman voers. want ons des scheydes wal ghenoghet, onze zeghele an desen breef ghehanghen ende wij, Herman, cureyt to Peyse, Rolof van Steenwijc, Johan de Vos van Steenwijc, Henric Polman ende Johan van Haren Mensing alse scheydeslude omme merre vestenysse onse zeghele mede an desen breef ghehanghen.
Ghegheven int jaer ons Heren dusent drehundert ende tachtentich des wonysdaghes na zynte Mertensdach translatio.
Aan het stuk de zegels van Arend Huus, Roelof Polman en Johan van Haren Mensing en het beschadigd zegel van Roelof van Steenwijc; de overige zegels zijn afgevallen.

1382 bij de belening van het bezit van Ruinen blijkt dit te bestaan uit het stamslot de Oldenhof, een groot aantal hoeven in en rond Ruinen, alsmede het dagelijks gericht en vele tienden aldaar;

1395 waren Arend en zoon Johan onder de Drenten, die bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1425) als hun landheer erkenden.
(ogd0902)
Elders vermeld:
Hij hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige. Arnolt of Arent is een zoon van Johan van Norch.

Gehuwd met Lamme van GASSELTE, dochter van Wernbold van GASSELTE en Wibbe van STEENWIJK (van Ghore)
Uit dit huwelijk:
1. Johan IV van RUINEN
2. Steven DROST van RUINEN.
3. Roelof, overleden op 05-01-1442,
(J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).

Gehuwd met Agnes.
13 en 31-10-1412, na de dood van Johan IV, zijn broer, gheboren mombaer (Arch. Dikninge nr. 1.156).

EGBERT PiGGEN en Ghertrud. dragen voor buren te Runen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dyckenyngen
2 akkers land geheeten de Wekewercke op Noertessche te Runen, vermeld in de doorstoken brieven (zie regesten Nr*. 180 en 186).
Met medebezegeling door jonker Stephan van Bunen „gheboren „mombaer" der heerlijkheid Runen. Ghegheven int jaer ons Heren dusent vijerhondert ende tuaelf up Al Godes Heilyghen avent.
Oorspr. (Inv. N°. 156). De zegels van E. P. en S. v. E. zijn
verloren. ) Elektronische vertaling!!!)

andere bronnen; http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
68772 Arend NORG (Huys/Huzeken),
1360 en 1376 kocht Arend de tienden te Lhee resp. een aantal roggepachten (oork.boek Gr. en Dr. I, nr. 478 en II nr. 641).
05-05-1362 Arend en Lamme, zijn vrouw, stichten met Wibbe, wed. van Wernbold van Gasselte een altaar in de kerk van Gasselte, zoals Wernbold had beschikt (Oork.boek Gr. en Dr. I nr. 513);
21-02-1365 is hij getuige en wordt genoemd Arnolt Hus van Gasselte, waaruit blijkt dat hij en zijn vrouw zich in Gasselte hebben gevestigd;
03-09-1380 verzoekt hij bisschop Floris van Wevelinkhoven (1379-1393) om belening van het goed hem aangeërfd van Johan III van Ruinen (Stevenszoon) te weten: die gerechte to Ruenen, to Buddingwolde, to Haexwolde ende to Bulinge met alle oeren toebehoren;
11-11-1380 passeert de scheidingsakte m.b.t. de erfenis van Johan III van Ruinen tussen Arend Huijs en Roelof Polman (Oork.boek Gr. en Dr. II nr. 684);
1382 bij de belening van het bezit van Ruinen blijkt dit te bestaan uit het stamslot de Oldenhof, een groot aantal hoeven in en rond Ruinen, alsmede het dagelijks gericht en vele tienden aldaar;
1395 waren Arend en zoon Johan onder de Drenten, die bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1425) als hun landheer erkenden. Daarna volgt Roelof Huisinge to Bargum (Emmen). (Leenregister F. van Blankenheim folio 28).
Hij hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige. Zoon van Johan van NORG (zie 137544).
Gehuwd met
68773 Lamme van GASSELTE, dochter van Wernbold van GASSELTE (zie 137546) en Wibbe van STEENWIJK (van Ghore) (zie 137547).
Uit dit huwelijk:
1. Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386).
2. Steven DROST van RUINEN.

Gehuwd met Agnes.
13 en 31-10-1412, na de dood van Johan IV, zijn broer, gheboren mombaer (Arch. Dikninge nr. 1.156).
3. Roelof, overleden op 05-01-1442,
(J.W.Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
Arend:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1359 in Gasselte met Lamme van Gasselte, ongeveer 21 jaar oud. Lamme is geboren omstreeks 1338 in Gasselte, dochter van Wernbold van Gasselte en Wibbe van de Ghore van Steenwijck. Lamme is overleden vóór 1380, ten hoogste 42 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, in 1380 in Coevorden met Agnes de Vos van Steenwijck, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Arend en Agnes: Ook genaamd Agnes de Vos van Steenwijk
Agnes is geboren omstreeks 1350 in Coevorden, dochter van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Agnes is overleden na 1421 in Ruinen, minstens 71 jaar oud. Agnes is weduwe van Gerard Clencke (±1350-vóór 1380), met wie zij trouwde omstreeks 1370, zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.
Notitie bij Agnes: Arent Huys hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige.
Kinderen van Arend en Lamme:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.
2 Johan IV van Ruinen, geboren omstreeks 1362 in Gasselte. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.
3 Steven van Ruinen, geboren omstreeks 1365. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.
4 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1367. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.
5 Roelof van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.5], geboren omstreeks 1369. Roelof is overleden op 05-01-1442, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Request van 12 januari 1428 archief Dickninghe.
Roelof van Ruinen geeft aan de priesters, indertijd te Ruinen, 1 akker land op de Zuides in de marke en de buurtschap Ruinen, "tot enen rechten testamente voor mij ende voor mijne vrunde en sonderlinghe (in het bijzonder) voor Johan Klencken mijnen broeder" (stiefbroer) opdat zij delen mogen in de missen, vigilien, memorien en alle andere goede werken, "die ghescheen solen" (zullen geschieden) in de kerk van Ruinen, en bepaaldelijk opdat de priester ene bijzondere memorie viere n.l. des zondags voor sint Thomas, des avonds ene vigilie (nachtwake) van 9 lessen en den volgende dag ene mis.
6 Boldewijn van Ruinen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.6], geboren omstreeks 1371. Boldewijn is overleden vóór 1426, ten hoogste 55 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.3 NN van Norch, dochter van [misschien] Johan van Ruinen van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2) en [misschien] Elisabeth van Steenwijck. NN trouwde met Roelof Polman. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1.1 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van NN en Roelof: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.1 Otto van Echten is geboren omstreeks 1325, zoon van Rudolf (Roelof) van Echten en NN van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3). Otto is overleden vóór 1368, ten hoogste 43 jaar oud. Otto trouwde met NN van NN.
Kind van Otto en NN:
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.1 Ida van Selwerd is geboren omstreeks 1340, dochter van Hendrik van Selwerd (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.1) en NN van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6). Ida is overleden omstreeks 1397, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Ida: Oorkonde 1391: Hendrik Polleman , zijn broer Herman en de zonen van Herman, genaamd Otto, Symon en Hendrik, Bertold Klenke, Roelof Hiddens, Bertold en Reyner Hiddens, gebroeders Berend Hertinghe, Hille Pollemans, Otto, Johan en Hendrik, gebroeders en zoons van Hille, maken bekend dat zij hebben verkocht alle pachten die zij hadden in Kropswolde. Volgen de namen van de pachters. Gezegeld door jonkvrouw Ida van Selwerd, Hendrik van Selwerds zoon Godeken van den Hove, en Heyne van den Brugghen, Rechters en schulten.
Uit: http://home.kpn.nl/aswa154/kwartierstaatgenXXI-XL.htm#p1100
Op 28 augustus 1395 wordt zij samen met haar zoon nog vermeld in een proces: “Jonfer Yde van Zeelweerde ende Henric van Zeelweerde horen soen”.
Heine van der Bruggen had zoveel geld geleend en voorgeschoten aan Herman van Coevorden en Ida, dat zij land in onderpand moesten geven.
Ida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, in 1360 met Herman van Coevorden. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1360. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.1 voor persoonsgegevens van Herman.
Kind van Ida en Herman:
1 Hendrik van Selwerd [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.1.1], geboren omstreeks 1360. Hendrik is overleden na 1395, minstens 35 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.2 Godeken van Haren van Selwerd is geboren omstreeks 1345, zoon van Hendrik van Selwerd (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.2.3.1.1) en NN van Norch (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6). Godeken is overleden in 1391, ongeveer 46 jaar oud.
Notitie bij Godeken: 1371; Vermeld in het Jaarboek van Groningen, deel 3, blz. 221/222 als Godevaart van den Oldenhave, anders van Haren, samen met Herman van Koevorden g/m zijn zuster Ida van Selwerd en Johan van Koevorden, als pachters of huurders van het Domkapittel Utrecht, het wereldlijk gericht en heerlijkheid, hoog en laag, te Groningen en te Selwerd met Wolde en Goe.
Vermeld in een oorkonde van 1391. Zie bij zus Ida.
Godeken trouwde met Swanhilde.
Kinderen van Godeken en Swanhilde:
1 Johan ten Hove [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.2.1].
2 Godevaert ten Hove [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.2.2].
Notitie bij Godevaert: 1392; Jaarboek voor Groningen.
De Stad Groningen gaat een overeenkomst aan met het Domkapittel in Utrecht voor het pachten voor de tijd van 100 jaar, al de geregten en heerlijkheden te Groningen, hoog en laag, binnen en buiten de Stad, met Wolde en met Goo, met hofsteden, timmer, bebouwde en onbebouwde akkeren, weide, visserij, wegen, waterlossingen, munt, tollen en verdere toebehoren, zoals de Kerk van Utrecht hetzelve van keizer Hendrik had ontvangen.
Tengevolge hiervan moesten Godevaert en Johan ten Hove en hun moeder de bedongen jaarlijkse pacht van het door hen gepachte eenderde deel voortaan aan de Stad Groningen betalen.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1 Otto van Welvelde is geboren omstreeks 1350, zoon van Johan van Welvelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1) en Agnes (Nese) van Gutterswijk. Otto is overleden omstreeks 1426, ongeveer 76 jaar oud. Otto trouwde met Judith Agnes van Egmond. Judith is geboren omstreeks 1390.
Kind van Otto en Judith:
1 Johan van Welvelde, geboren in 1380. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.
goesinghe_0100.jpg
4 Goesinghe 0100
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.2 Amele van Steenwijck is geboren omstreeks 1362, dochter van Roelof van Steenwijck en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1). Amele trouwde, ongeveer 46 jaar oud, in 1408 met Cyso Geusinge (afb. 4), ongeveer 18 jaar oud. Cyso is geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Cyso: Request van 5 mei 1413 archief Dickninghe.
Syso Geusinge en Amelt van Steenwijc, echtelieden, dragen voor buren te Ruinen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dickninghe 3 akkers land in de marke van Ruinen op Noordes resp. tussen akkers behorende tot Middendorp en de Nyenhove, Middendorp en Hadeblinge, en Hadeblinge en de Mudder.
Zie verder nr 198 dd 6 februari 1414, nr 199 dd 7 februari 1414. 218 18 mei 1420.
Op 7 september 1424 dragen Cyzo en Amele voor buren te Eelde over aan de abdij van Dickninghe een pacht van 4 stede Groningermaat mudden rogge uit hun goed Weygeringhe in de marke van Eelde, binnen 10 jaren te lossen met land in de marke te Ruinen op de Zuides en in de Oostermaden en in de Elsbroek tegen hun wil in gebruik bij Hendrik Capperdes.
Uit een oorkonde van 15 juni1413, archief Huis Westervelde:
Syze Goes(inge) verklaart te hebben verkocht aan Allard Gademinghe en zijn vrouw Yda te Donderen een rente uit Hovinge-goed te Vries, bestaande uit twee mud winterrogge, drie kannen wijn, een spint en een half mud zomerrogge en vijf schat en een spint havermolt. Bovendien verklaart hij hem nog een rente te hebben verkocht uit Bensinge-goed te Vries, bestaande uit vijf kannen winterrogge, een achtste deel zomerrogge en vijf spint havermolt Voor deze twee renten heeft hij Allard de stok gelegd voor buren uit Vries. Bezegeld door Syze Goesinge.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3 Arent van Steenwijck is geboren omstreeks 1364 in Dalen, zoon van Roelof van Steenwijck en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1). Arent is overleden in 1433, ongeveer 69 jaar oud.
Notitie bij Arent: Extra informatie .
In 1387 wordt hij vermeld als broer van Johan van Steenwijck en neef van Johan de Vos van Steenwijck en diens zoon Coenraad 47)
Na de dood van zijn vader in 1387 wordt hij beleend met de Norgse goederen. “Het zijn de goederen, die heer Hendrik van Norch van het sticht te houden placht” 48)
In 1395 is hij onder de Drenten, die de bisschop van Utrecht als hun heer huldigen 56)
In 1402 treedt hij op als getuige van zijn zwager ("boele") Albert van Ansen 49)
Hij behoort tot de schildboortige mannen”, die in 1408 op 5 februari moeten getuigen in het proces van Mensinge te Roden50)
Met zijn neven Coenraad en Reinolt de Vos behoort hij tot de Vetkoopers die op zondag na L.Vr. Exaltatio 1415 Groningen veroveren op de Schieringers. Ze waren uit deze stad verbannen en naar Emden uitgeweken, toen de Schieringers op 23 okt. 1413 deze stad in hun macht brachten 51)
Op 3 november 1415 beloven Coenraad de Vos, Arent van Steenwijck e.a. burgemeesteren, Reynalt de Vos e.a. raadslieden der stad Groningen aan bisschop Frederik van Blankenheim niet meer te zullen toelaten de heren, die het Sticht kwaad kunnen doen, b.v. Reinold van Coevorden, Menno van den Broeke, de gemene Friesen of het een of ander land van Friesland, en dat de stad Groningen niets vijandigs zal aanvangen tegen zijn heerschappij over Coevorden of het land van Drenthe, blijvende echter alle vroegere overeenkomsten tussen den bisschop en de stad van kracht 52).
Hierop volgt een nieuw conflict van de Groningse Vetkoopers met de bisschop van Utrecht. Laatste weet de keizer voor zijn belangen te winnen, die de rijksban uitspreekt over de Groningers.
Op 15 mei 1419 heeft de verzoening tussen de Vetkoopers en de bisschop plaats en wordt de ban opgeheven. Te vinden in Ostfriesisches Urkundenbuch nr. 268. Schiedsgesprech zwischen Otto ten Brook und andere und die acht befindliche fetkoopers und die volmachten des Könogs Sigismund. Aanwezigen o.a. Dodo provoost van Hemelen, Jacobus Tuynenman kanunnik te Deventer, Syward Wyarda, Tydeko Uninghe, Petrus van Aersen, als minnelijke scheidsmannen vanwege heren Syfrido van Wemdingen, ridders en de heer Nicolas Bontzlow enz. enz. verder, Arent van Steenwijck, Reynold Vos, Herman Hiddingh, Johan die Lunsche van Winden, Cyse Guesing.
Op 7 augustus 1425 zegelt hij met anderen namens de Ridderschap van Drenthe het verbond met Salland, Twenthe en Vollenhove tot steun aan de postulaat Rudolf van Diepbolt. Wederom treedt hij op voor de Ridderschap van Drenthe als op 6 okt. 1426 ook het Nedersticht zich met het Oversticht ten dezen verbindt en de tegencandidaat, Sweder van Culemborch als bisschop ontzegt 53)
In 1428 en 1431 komen we hem nog tegen als leenheer van en getuige voor Hendrik de Vos van Steenwijck, zijn neef.
--- 47) O.B.G.D. no. 778. 48) Bissch. arch. no. 272. 49) Magnin. Onderzoek naar de adel van het geslacht de Vos van Steenwijk in de drie laatste jaren der XIVde eeuw, p. 49. 50) Tijdrekenkundig register op het Oud Provinciaal Archief van Overijssel (T.R.O.) B p. 162. 51) Nieuwe Drentse Volks Almanak (N.D.V.A.) lS91 n. 209 en Diest Lorgion, Gesch. der Stad Groningen. ’ 52) T.R.O. F o. 223. 5aj N.D.V.A. 3591, 13. 224 e.o. 54) Arch. Dikninge R 245 en 258.

Hij is geboren rond 1364 in Dalen, Drenthe, Nederland.
Hij is overleden voor 2 augustus 1433, hij was toen 69 jaar oud.
Werd na de dood van zijn vader beleend met de goederen te Norch en Dalen.
Wordt vermeld sedert 1382.
Hij trad op namens de Ridderschap van Drente, toen deze een verdrag aanging in 1425 met de Ridderschappen van Salland, Twenthe en Vollenhove, waarbij deze Ridderschappen hun steun toezegden aan Rudolph van Diepholt, bij diens strijd om de bisschoppelijke stoel.
De bisschop van Utrecht schold hem in 1417, die aan de zijde van de Schieringers stond, kwijt wat hij had misdaan. Door de keizer werd hij in de Rijksban gedaan, uit welke hij na lange onderhandelingen in 1419 werd ontslagen.
1408: Hij was een van de schildboortige mannen, die uitspraak moest doen in het proces -Mensinge te Roden. (Tijdrekenkundig register op het Oud Provincaal Archief van Overijssel T.R.O. B p. 162)
1415: Hij nam onder leiding van zijn neef Coenraad de Vos van Steenwijck, zij behoorden tot de Vetkopers, deel aan de verovering van Groningen en behoorde evenals deze enkele jaren tot de burgemeesters van die stad.
(Nieuwe Drentse Volksalmanak N.D.V.A. 1891 p. 209 en Diest Lorgion, Gesch. der Stad Groningen)
(Uit: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-gorcum/I16208.php)
Een brieff mit een uijthangend segel in dato 1439, waerbij Arent de Vos quijtscheldet Hendrick de Vos van Steenwijck van alle anspraecke, soo hij suslange wegens momberschap ende anders tegens hem gehadt hadde., 1439.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Uit Ostftirsisches Urkundenbuch:
Schiedsspruch zwischen Ocko tom Brock, Groningen und andern in der Acht befindlichen Vetkopern und den Bevolmächtigten des Könings Sigismund. Kampen 30 november 1419. Onder de aanwezigen o.a. Arent van Steenwijck, Reynold Vos, Herman Hiddingh, Johan die Lunsche van Winde, Bruno Clinge en Cyse Guesing.
Arent trouwde, ongeveer 42 jaar oud, in 1406 met Femme van Ansen, ongeveer 41 jaar oud. Femme is geboren omstreeks 1365, dochter van Cyse (Cizo) van Ansen en Beatrix van NN.
Kinderen van Arent en Femme:
1 Johan (de oude) van Steenwijck, geboren omstreeks 1407. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.
2 NN (1) van Steenwijk, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.
3 Albert van Steenwijck tot de Scheer, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.
4 NN (2) van Steenwijck, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.4.
5 Johan (de jonge) van Steenwijck, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.5.
6 NN (3) (Straele?) van Steenwijk, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.4 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1370, zoon van Roelof van Steenwijck en Lamme van Norch van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1). Johan is overleden omstreeks 1445, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld in een oorkonde van 1395 als trouw aan de bisschop van Utrecht, samen met zijn broer Arent.
Johan trouwde met NN van NN.
Kinderen van Johan en NN:
1 Roelof van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.4.1], geboren omstreeks 1400.
Notitie bij Roelof: Een machgescheitsbrief met vief uijthangende segelen in dato 1436 op Mijchaelisdach, opgerichtet tusschen Johan ende Roelef de Vos van Steenwijck, gebroederen, van alsulcke goederen ende erffenissen als haer van haer zalliger moeder angeërvet sijn, ende haer noch compstich van haer vader anerven moegen met 3 bijgaende doorgesteeckene transfixbrieven, elck met een uijthangend segel, continerende die 2 eerste een confirmatie van ’t vorschreven maechgescheit bij twe bisschoppen van Utrecht verleent ende die 3e die nadere bewilligunge van Jan de Vos van Steenwijck de Olde., 1436 september 29.
NB Lembeck, Urkunden, nrs. 308, 309.
2 Johan van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.4.2], geboren omstreeks 1402.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1 Herman Hiddingh is geboren omstreeks 1376, zoon van Johan Alards Hiddingh en Ghysele Pipe van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1). Herman is overleden in 1433, ongeveer 57 jaar oud.
Notitie bij Herman: Leenman van Mensingegoed te Roden.
Vermeld in 1408 als hulder voor zijn moeder Ghijssele Hiddinges.
Vermeld in 1424 als wonende in Rolde. In 1428 wordt vermeld dat Herman Hiddinge Pypen en Herman Ottens een geschil hebben met Arent den Boezen over een erfenis te Groningen. In 1431 heeft Herman Hiddinge een geschil met Johan Pypen. In 1433 is hij kennelijk overleden, wanneer er wordt gesproken van een brief die Herman Hidding bezegeld zou hebben.
Kinderen van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman Hiddingh [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.1], geboren omstreeks 1400. Herman is overleden in 1453, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Herman: Volgt in 1433 zijn vader op als leenman van Mensinge te Roden.
In 1443 vermeld als getuige.
2 Johan (Pipe) Hiddingh, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.
3 Fosse Hiddingh, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3 Arp Johans Hiddingh is geboren omstreeks 1380, zoon van Johan Alards Hiddingh en Ghysele Pipe van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1). Arp is overleden na 1415, minstens 35 jaar oud.
Notitie bij Arp: Woonde op Mensingegoed in Roden.
Kinderen van Arp uit onbekende relatie:
1 Johan Arps (Allards) Hiddingh, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.
2 Hindrik Hiddingh, geboren omstreeks 1412. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1 Bertold Hagen is geboren omstreeks 1350, zoon van Herman Hagen en Griete van Ansen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1). Bertold is overleden omstreeks 1437, ongeveer 87 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Vermeld als "Olde" Bertold Hagen. Was in 1434 kastelein van Kuinre.
Bezitter van het Huis Oldhagendsdorp te Vollenhove.
1437: Akte, waarbij de magistraat van Vollenhove uitspraak doet in een geschil tussen de kinderen van Bertold Hagen en Gyssele, dochter van Engbert Dillens, over een som gelds. Regest nr. 53, 1437.
1438: Akte van scheiding en deling van de nalatenschap van Bertold Hagen tussen Gyssele, dochter van Engbert Dillens, weduwe Hagen, en Herman Hagen, zijn zusters Griete en Johanna Hagen, vrouw van Gerrit Stelling. Regest nr. 55, 1438.
Bertold:
(1) trouwde met Aleid van Buckhorst. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3 voor persoonsgegevens van Aleid.
(2) trouwde met Mechteld de Vos van Steenwijck. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.2 voor persoonsgegevens van Mechteld.
Kinderen van Bertold en Aleid:
1 Herman Hagen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.
2 Griete Hagen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.2].
3 Johanna Hagen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.2 NN Hagen is geboren omstreeks 1355, dochter van [waarschijnlijk] Herman Hagen en Griete van Ansen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1). NN trouwde met Gyssele Dillens. Gyssele is een zoon van Engbert Dillens.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1 Coenraad de Vos van Steenwijck is geboren omstreeks 1355 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2).
Notitie bij Coenraad: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
In 1406 beleent met de hof te Dwingelo
Coenraad trouwde met Agnes van Buckhorst. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kind van Coenraad en Agnes:
1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.2 Bertold de Vos van Steenwijck is geboren omstreeks 1360, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2). Bertold is overleden in 1408, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Bertold trouwde met NN van Ruinen. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Bertold en NN:
1 Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.
2 Mechteld de Vos van Steenwijck. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.2.
3 Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck, geboren omstreeks 1387. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3 Reinold van Steenwijck is geboren omstreeks 1365 in Dwingelo, zoon van Johan de Vos van Steenwijck en Hadewich van Ansen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2). Reinold is overleden in 1448, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Ook Vos van Steenwijkck van de Ghoere.
Reinold de VOS van STEENWIJK, raadsman van Groningen, geboren ca 1360, overleden 00-00-1448. In 1393 aanvaardt hij met vele andere Drenten,(als opvolger van Floris van WEVELICHOVEN) Frederik van BLANKENHEIM,bisschop van Utrecht, als landsheer. Frederik maakte een einde aan de heerschappij van de Heren van Coeverden.
Hij behoort tot de raadslieden van Groningen die de bisschop beloven de stad te bewaken tegen de vijanden van het Sticht en hem erkennen als de heer van Coevorden en Drenthe.
In 1428 keert hij zich tegen de bisschop van Utrecht ten gunste van hertog Amoud van EGMONT. Hij werd opgenomen in de ridderschap van Veluwe en in 1436 zegelt hij met zijn zoon Hendrik verbond tussen de ridderschap en de steden Arnhem, Harderwijk, Wageningen, Hattem en Elburg. Zoon van Johannes VOS van den GOER (Vos van Steenwijck) en Hadewich van ANSEN.
Gehuwd voor de kerk ca 1390 met Alyt van PUTTEN.
Uit dit huwelijk: 3 kinderen.
Een brief mit 4 uijthangende segels in dato 1426 op St. Gallenavont, waerbij Reinolt de Vos met sijnen neef Hendrick de Vos avercomen is, dat Hendrick die Vos vorschreven voor een tijt van 6 jaren sal gebruken alle sijne goederen in Drente gelegen ende dat Reinolt daer tegens Hendricx goederen in Veluwen gelegen., 1426 november 15 (?).
NB Niet meer aanwezig.
Reinold trouwde, ongeveer 34 jaar oud, omstreeks 1399 met Alyt van Putten, ongeveer 34 jaar oud. Alyt is geboren omstreeks 1365, dochter van Pelgrim van Putten en Katharina van Zinderen. Alyt is overleden omstreeks 1449, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Alyt: Was de oudste dochter van Pelgrim van Putten
Kinderen van Reinold en Alyt:
1 Herbrande van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.1], geboren omstreeks 1390. Herbrande is overleden vóór 1442, ten hoogste 52 jaar oud.
Notitie bij Herbrande: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Trad in 1416 in als non in het klooster van de abdij te Assen.Op 6 januari 1416 schonk haar vader aan het klooster een rente uit bezit in Rolde, als prebende voor haar. Zij had toen de gelofte nog niet afgelegd en was dus nog jong.
Notitie bij publiceren van Herbrande: Trad in 1416 op jonge leeftijd in in de Abdij te Assen.
2 Mechteld van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.2], geboren omstreeks 1390.
Notitie bij Mechteld: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Trad in 1430 als non in het klooster te Assen. Op 4 april 1430 schonk haar vader als medegave een roggerente van goed onder Rolde aan het klooster.
Notitie bij publiceren van Mechteld: Trad in 1430 in als non in de Abdij te Assen.
3 Hadewich van Steenwijck, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.3.
4 Hendrick (de Vos) van Steenwijk, geboren vóór 1435 in Putten. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3.1.2 Aleijd van Peize, dochter van Roelof van Peize van Almelo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3.1). Aleijd is overleden na 1478.
Notitie bij Aleijd: Vermeld in een oorkonde van 11 juli 1478 waarin Aleijd van Peize, na de dood van haar broer Herman van Peize, onder hulderschap van haar zoon Otto van Bellinchave, het erve de Vogelsanck, onder het kerspel Almelo, de grove en smalle tienden over Roessing te Vasse en de tienden over Tevenbrinck, hebbende zij onverzocht gelaten het vijfmarksleen van drie kerken, giften in Drenthe als Emmen en twee anderen, alsmede zekere tienden te Agel bij Ootmarsum, gelijk te zien folio 24 van het Register van Bisschop Frederik (van Blankenheim), waar Roelof van Peize is beleend.
Kind van Aleijd uit onbekende relatie:
1 Otto van Bellinchave [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.7.3.1.2.1]. Otto is overleden na 1456.
Notitie bij Otto: Vermeld 1456. Verkrijgt het erf en goed van Coerd ten Bredenbroke in de Heerschap van Almelo ten overstaan van leenheer Jonker Johan van Almelo. Het ene geheten Spuijnges en het ander Hallemansland, zijnde een recht borgleen van die jonker.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1 Reynolt van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1330, zoon van Roelof (Rodolphus) van Coevorden van Borculo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.2) en NN van NN. Reynolt is overleden omstreeks 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Reynolt: In 1379 vermeld in de lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht als Reynolt van Coevoerde, ridder. Hij houdt in leen int eerste in den kerspel van Gore dat huis toe den Bleddincklere, dat huis to den Sprokelrewe, in den kerspel van Delden enz.
Zie verder: http://genealogy.richardremme.com/tng/getperson.php?personID=I60274&tree=tree01
Ridder, vermeld 1348-1395; ambtman van Lage, dat hij in 1377 van de bisschop in pandschap krijgt; borgman van Goor.
Inzake "dat huys ende hoff van Ghoer" valt nog wat op te merken. Zijn de broers Reinolt en Wouter hun vader als borgman opgevolgd?
Volgens Haga (kolom 4) is het laatste levensteken van hun vader een oorkonde van 29 juli 1390. Volgens (kolom 3) de stamreeks in het Nederlands Adelsboek 1941 zou de laatste vermelding er een zijn in 1395 met een sterfjaar van 1409 (ook bij Haga, maar dan omstreeks).
Nu dienen sterfjaren in genealogische publicaties meestal opgevat te worden als overleden voor ... het jaar in kwestie. Haga spreekt van "omstreeks" zodat hij ongetwijfeld het sterfjaar uit het Ned. Adelsboek overneemt met een nuancering omdat hij in zijn artikel geen aanwijzingen geeft voor het feitelijke jaar. Kritisch beschouwd kunnen we dus stellen dat vader Reinolt van Coevorden is overleden tussen 1395 en 1409.
Waarom worden in 1400 dan Reinolt van Coeverden heer Reinoltszoon en Wolter zijn broeder beleend met het huis Goor en niet hun vader? Als vader Reinolt van Coevorden volgens de gangbare opvatting (Haga) een zwager was van Godert van Hekeren, + 1395 (Van Spaen) dan had deze toch een betere claim op Goor dan zijn kinderen. Als het sterfjaar 1395 van Van Spaen klopt waarom worden de "neefjes" dan pas in 1400 beleend? Wie was dan de borgman tussen 1395-1400? Vader Reinolt van Coevorden? Het lijkt er wel op.
Als een leenman komt te overlijden zien we meestal dat hij opgevolgd wordt door een zoon. Soms zien we dat niet één maar meerdere zonen/erfgenamen gezamenderhand worden beleend. Op 4 september 1400 werden Reinolt en Wolter van Coevorden tezamen beleend. Ze worden zonen van heer Reinolt genoemd. Het lijkt er dus sterk op dat we mogen aannemen dat beide broers als erfgenaam van hun vader zijn beleend met het huis Goor. Op basis van deze overwegingen mogen we dan stellen dat vader Reinolt van Coevorden is overleden vóór september 1400.
Reinolt van Coevorden blijkt op 25 juni 1406 nog in leven te zijn als hij de halve tienden te Daerlo (borgleen van Goor) overgeeft aan zijn zoon Reinolt. Zie: <http://www.historischcentrumoverijssel.nl/overijssel/leenrep/repertorium/lenen/493.htm.
Wie hebben Reinolt en Wolter dan in 1400 als leenman opgevolgd? De oplossing is eenvoudig. Moeder Kunegonda is op 29 juli 1390 volgens de Bisschoppelijke uispraak nog in leven (Haga, NL, kolom 4). We komen haar nadien ook nergens meer tegen. Hierboven is de veronderstelling geuit dat vader Reinolt van Coevorden krachtens zijn huwelijk met Kunegonda de borgman van Goor is geworden.
Dit moet kennelijk genuanceeerd worden. Na het overlijden van de vorige borgman zal Reinolt van Coevorden, zijnde gehuwd met een erfdochter de leenman voor het huis te Goor zijn geworden. Uit het huwelijk van Reinolt en Kunegonda zijn zonen voortgekomen. Na het overlijden van hun moeder zullen deze (mits meerderjarig natuurlijk) dus de rechtmatige erfgenamen van het leengoed zijn geworden. Op 4 september 1400 worden Reinolt en Wolter beleend. Moeder Kunegonda zal dus zijn overleden vóór september 1400.
Reynolt trouwde met Kunegonda van Goor.
Kinderen van Reynolt en Kunegonda:
1 Reynold van Goor van Coevorden [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.1].
2 Wolter van Goor van Coevorden [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.2.1.2], geboren omstreeks 1360.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1 Reinold III van Coevorden is geboren omstreeks 1320, zoon van Reinold II van Coevorden van Borculo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5) en NN van Echten. Reinold is overleden na 1394, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij Reinold: Was in 1347 burggraaf van Coevorden en geeft de bisschop van Utrecht een belangrijke som geld als voorschot, waarvoor hij en zijn nakomelingen zich Heren van Coevorden mogen noemen en krijgen tevens het schultambt van Drenthe.
In 1394 probeert Frederik van Blankenheim, bisschop, het voorschot terug te geven met terugeising van het leenheerschap over Coevorden. Maar Reinold weigerde.
(De notarissen Wilhelmus de Wyhe en Alardus de Wyringia F. Andree) oorkonden, dat Reinaldus de Coevorden - ten overstaan van Swederus de Hekeren alias de rechter, rechter van Coevorden en Drenthia, schepenen enz. - afstond aan fredericus de blankenheim als bisschop van Trajectum al zijne rechten op de stad en de heerlijkheid Coevorden tegen 15000 oude fransche schilden; onder voorbehoud aan R. d. C. van zijn privaat bezit volgens de scheidsrechterlijke uitspraak van Wilhelmus hertog van Gelria en Juliacum en graaf van Zutphania; - dat dit geschiedde te Coevorden in het wereldlijk gericht voor het huis van Gerardus Koops, in tegenwoordigheid van genoemde getuigen; - dat ?s avonds gelijke overdracht plaats had te Hulsfort, waarna de huldiging van den nieuwen landsheer geschiedde.
In een oorkonde van 2 december 1399, ogd1049, "joncvrouwe Liebet van Ghoer heeft mombaer ghemaect Reyneken heren Reynoltssoen van Coevorden"

In 1350 gaat hij een overeenkomst aan met de stad Groningen.
1351 schuldbekentenis van Reynold aan Volker van Echten.
1352 Reynold beleent Volker van Echten met diverse tienden.
1354 Reynold bevestigd het bestaan van een overeenkomst van 1324, gezegeld door zijn vader Reynold en zijn oom Rudolf.
In 1357 belooft hij de stad Groningen geen vestigingen meer op te werpen tussen de stad en het gesloopte slot Selwerd. (zie Corpus van Reenen-Mulder op website Meertens instituut)
Vermeld in een lijst van oudste leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379: Bezit veel goederen in Twnethe en Salland.
Reinold trouwde met NN van NN.
Kinderen van Reinold en NN:
1 Herman van Coevorden. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.1.
2 Johan drost van Coevorden, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.2 Hendrik van Coevorden van Borculo is geboren omstreeks 1320, zoon van Reinold II van Coevorden van Borculo (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5) en NN van Echten.
Notitie bij Hendrik: Komt voor in een oorkonde van 1350, samen met zijn broer Reynold.
Verkoopt in 1354 vele goederen aan Volker van Echten.
Hendrik trouwde met Sophia van NN.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.2 Johan II van Kuinre is geboren omstreeks 1319, zoon van Johan van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2) en Luitgardis van Voorst. Johan is overleden omstreeks 1361, ongeveer 42 jaar oud.
Notitie bij Johan: Omstreeks 1345 heer van Kuinre geworden na de dood van zijn vader.
Komt voor in een oorkonde van 20 maart 1347 als getuige en ook in 1349.
1352; Verdrag tussen de bisschop van Utrecht en de heer van Kuinre dat gestrande kooplieden op de kust van Vollenhove in bescherming zullen worden genomen.
1355; Johan van Kuinre zegelt op 6 juli een overeenkomst van zijn neven Hendrik en Johan met het klooster te Haske.
1357; uitspraak van een geschil tussen de stad Hamburg en Johan van Kuinre door de schepenen van Kampen.
1360; De stad Deventer zend een klacht naar de bisschop van Utrecht, die in Hardenberg verblijft, over het aanvallen van kooplieden op zee bij Kuinre.
1361; Opstand van de bewoners van Stellingwerf en Steenwijkerwold tegen de bisschop van Utrecht, welke door de bisschop bloedig wordt onderdrukt.
In een lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht uit 1379/1380 komt een Jan van Kuinre, ridder, voor met leengoederen in de kerspelen Olst en ter Wolde en bij Holten. Mogelijk dezelfde persoon als Johan II. De overlijdensdarum moet dan later worden gesteld.
Ook vermeld Hildegonde, dochter van Heer Jan van Kuinre, met leengoederen in Scherpenzeel, dat gelegen is in het kerspel Olst, waarbij als hulder voor haar optrad Jan Splitolf.
Johan bleef kinderloos. Johan trouwde met NN van NN.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3 Herman I van Kuinre is geboren omstreeks 1320, zoon van Johan van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2) en Luitgardis van Voorst. Herman is overleden vóór 1383, ten hoogste 63 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Herman: Moet voor 1377 zijn overleden, omdat uit een oorkonde uit dat jaar een Herman van Kuinre als heer van Kuinre en knape wordt vermeld.
Notitie bij Herman: Volgt in 1363 zijn broer Johan op als heer van Kuinre.
Vermeld in een oorkonde van 1371 waarin hij, samen met zijn vrouw Mechteld en zuster Aleid, erkend dat hij 42 morgen land in Mastenbroek bij Ysselmuiden en dat heer Volradsgoed wordt genoemd, heeft verkocht aan Johan van Putten.
(Volrad was zijn overgrootvader)
14 mei 1371: Herman, heer van Cuenre, Herman van Voorst de Jonge heren Dirks zoon, Lambert van Yselmuden, Huge van der Halle de Oude, Gert van Catriep, Winolt Haghening en Arend van den Brincke verklaren zich borg te stellen voor de 42 morgen, die aan Johan Putten verkocht zijn, en Johan Putten en diens erfgenamen eventueel in Campen te zullen verplegen en schadeloos te stellen.
Met zegels van oorkonders. (Inv. 158.) Afschrift in L.M. f. 146 vs. Mede beschreven in T.R., I, 85.
14 mei 1371: Pelgrim Voerne, schout van IJselmuiden, oorkondt, dat Hermen, heer van Cuenre, diens vrouw Mechteld en diens zuster Aleit voor hem en keurnoten Jacob Riet, Hertwig van der A, Huge van Loenresloot, Wolter Wolter Stellingeszoon, Goossen Ludiken Pelgrimszoon, Goossen Ludikenszoon van Wilsem, Dirk de Roede en Johan Ghelperdszoon hebben verklaard aan Johan Putten 42 morgen land in Mastenbroek, geslagen op het oudhoevig land van Yselmuden en geheten Heer Volraetsgoed, verkocht en overgedragen te hebben.
Met gaaf zegel van oorkonder en beschadigd zegel van verkoper. (Inv. 158.) Afschrift in L.M. f. 145 vs. Mede beschreven in T.R., I, 84, Uit aantekening in dorso blijkt, dat de 42 morgen in Eeleboegeland bij Isselmuijden lagen.
1376 De Heer van Kuinre in het buitenland vermoord. Zijn zoon Herman wilde die dood op die van Hamburg wreken, maar gezanten hebben het geschil bijgelegd. (Zie Dumbar Analecta seu vetera enz)
Vermeld in een oorkonde van 1383 waarin bisschop Floris van Utrecht hem ontzegt in zijn aanspraak op het goed te Wijnvoorden onder het kerspel Vorachten.
Herman trouwde met Mechteld van der Ese. Zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Mechteld.
Kinderen van Herman en Mechteld: zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1 Sweder van der Ese, zoon van [misschien] Herman van der Ese (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.3) en Lise (Elisabeth) van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1). Sweder is overleden vóór 1433.
Notitie bij Sweder: Uit het leenrepertorium; Schoutambt Vollenhove;
"Dat goet ter Kemenade mit sinen toebehoren. Item die Heve. Item dat Poerlant. --- .
Item den halven tienden over drie huys in der Lewet. --- . Item den halven tienden
over twe huys to Cadolen. --- . Item seven mudde ... uyt des Conengoede in der
Lewet."
Kind van Sweder uit onbekende relatie:
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1 Sweder van Voorst is geboren omstreeks 1320, zoon van Roderick I van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2) en Beatrijs van Keppel. Sweder is overleden op 21-01-1363, ongeveer 43 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Was in 1340 drost van Zutphen. In 1342 Heer van Voorst.
In 1345 schulte in Salland. In 1356 Heer van Voorst en Keppel.
In 1362 werd zijn slot te Voorst door de BvU verwoest. Daarna resideerde hij op het slot Keppel.
Sweder:
(1) trouwde met Margaretha.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1350 met Heylwich van Wesenbergh. Heylwich is overleden in 1391.
Notitie bij Heylwich: Ook vermeld als Heylwig van Zuylen
Vermeld in de oudste lijst van leenmannen van de Bisschop van Utrecht 1379. Uitgave B. de Keijzer, Emmen 2014.
Kind van Sweder en Margaretha:
1 Agnes van Voorst, geboren in 1350. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.3.
Kinderen van Sweder en Heylwich:
2 Lutgardis van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.1].
3 Roderick II van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.2], geboren in 1350. Roderick is overleden omstreeks 1374, ongeveer 24 jaar oud. Roderick bleef ongehuwd.
4 Wolter van Voorst van Keppel, geboren in 1355. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.
5 Johan van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.5], geboren in 1355. Johan is overleden omstreeks 1395, ongeveer 40 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Dirk van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5). Herman is overleden omstreeks 1405, ongeveer 65 jaar oud. Herman trouwde met Agnes van den Clooster. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.2 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kinderen van Herman en Agnes:
1 Dirck van Voorst, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.
2 Straele van Voorst, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.1 Herman van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1330, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6). Herman is overleden omstreeks 1408, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Herman: Minnelijke schikking tusschen de kinderen van HERMAN VAN RECHTEREN den Oude en hun oom ZWEDER VAN HEECKEREN GENAAMD VAN RECHTEREN, 1394.
7 september 1394: Sweder van Heker, geheten van Rechter, verklaart dat hij, door bemiddeling van de dedingslieden Rolof van Ittersum en Geerlich de Cadeneter ter eene, en Seijne Wolbertszone en Jacob van den Tijver ter andere zijde, eene volkomen scheiding heeft aangegaan met Herman, Johan Stine, Lutgard en Zweder, kinderen van den ouden Herman van Rechter, onder zoodanige bepalingen als nader in het stuk zijn omschreven, o.a. dat zij van Sweder hunnen oom, alle hun hoorige lieden in leen zullen houden, gelijk ook hunnen andere goederen enz.
Kind van Herman uit onbekende relatie:
1 Herman van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1360. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2 Johan van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6). Johan is overleden in 1417, ongeveer 77 jaar oud.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Agnes van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.1].
2 Herman van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.2.
3 Luthgerde van Rechteren van Voorst, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.3 Styne van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1380, dochter van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6). Styne is overleden na 1456, minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Styne: 21 februari 1456: 108 Burgemeesteren en Raad in Groningen verklaren, dat Gheert Thewes, burger aldaar, als momber van zijne vrouw Stijne v. Rechteren heeft kwijtgescholden aan Herman van Rechter te Gramsbarge alle aanspraken van erfenissen of schulden, als hem zijn aangekomen van wijlen Johan van Rechteren.
Ghegeven in den jaer ons Heren dusent vierhundert sessende vijfftich up sunte Petersavent ad Cathedram.
Met het uith. secr.z. der stad Groningen in gr. wasse.
Styne trouwde met Gheert Thewes. Gheert is geboren in Groningen.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1 Johan I van Buckhorst is geboren omstreeks 1310, zoon van Willem II van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. Johan is overleden in 1361, ongeveer 51 jaar oud.
Notitie bij Johan: Zie Corpus van Reenen-Muller; oorkonde F095p33801
1338; Johan van Buckhorst verkoopt met zijn broer en zuster grond te Zalk o.a. aan zijn neef Diederik van Zalk. Medezegelaars waren Roderik van Voorst en van Keppel, Zweder van Rechteren, Gijsbert van Buckhorst en Laurens van der Eze, zijn ooms.
In 1345 regelt Johanj een geschil met de abt van Stavoren tot tevredenheid van beiden en medezegelaar was weer Johans oom Gijsbert van Buckhorst. Het ging hier om het gebruik van de nog onverdeelde broekgronden. De helft, die zich naar de richting van Hattem uitstrekte kreeg de abt van Stavoren in bezit. Hierop is bij Hattem het klooster Claarwater gesticht na verkregen toestemming van Reinald IV graaf van Gelre, en hier vestigden zich nonnen die het klooster aan het Zwarte Water wensten te verlaten.
Oorkonde van 31 maart 1348: Reynolt hertog van Gelre graaf van Zutphen oorkondt dat hij in aanwezigheid van de leenmannen Arnt van Erkell, Zweder van ....., Aelert van Driell en Henrick die Kock ridders heeft beleend Johan van Buckhorst met de tienden over Hattemre enck strekkend tot Doornspyck toe, Buchorster weerdt in het kerspel Zallick aan de Zwolse zijde van de IJsel met tienden en toeebhoren, het goed de bijvanck dat Willem van Buchorst van hem in leen houdt, het goed opten oirde in het kerspel Zallick, de manschap van het goed te Spoelde met een waar in Mastebroick, de manschap van het goed toe Scoenenberch in het kerspel Oelst, de manschap van de tienden en haeve te Haevenynchem met de Hilken Kaete in het kerspel Ulsen.
Johan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1340 met Agnes van Heeckeren, ongeveer 30 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1310, dochter van Frederik van Heeckeren genaamd van der Eze en Mechteld van Randwijck.
Kinderen van Johan en Agnes:
1 Willem van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.1]. Willem is overleden op 31-10-1415.
2 Johan II van Buckhorst, geboren omstreeks 1340. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.
3 Aleid van Buckhorst, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.3 Willem van Buckhorst is geboren omstreeks 1318, zoon van Willem II van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. Willem trouwde met Lutgard van NN.
Kinderen van Willem en Lutgard:
1 Mia van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.3.1].
2 Stine van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.3.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.4 NN van Buckhorst is geboren omstreeks 1320, dochter van Willem II van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1) en NN van Heekeren van der Ese. NN trouwde met Hendrik Stellinck.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1 Roelof Bertolds Knasse van Eelde is geboren omstreeks 1330, zoon van Bertold Knas van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2) en NN van NN. Roelof is overleden omstreeks 1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Vermeld in een oorkonde van de bisschop van Utrecht uit 1395, waarin hij vermeld wordt als een vijand van de bisschop.
Oorkonde 1385: Groningen: Roelof Knasse verkoopt aan Baye Goden Jacobs drie grazen land en een half gras land met halve stal. Burgemeesters waren Herman Kater, Ghert Lewe, Wicbolt Maurissinghe, Wicbolt Everdeszoon, Ghert Paesdach en Ecbert Vorhouwens.
Roelof trouwde met NN van NN.
Kinderen van Roelof en NN:
1 [waarschijnlijk] Johan Knasse (Cnasse), geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.1.
2 Bertold Roelofs Knasse, geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.1 NN van Eelde is geboren omstreeks 1325, zoon van Egbert goldknape? van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1).
Kind van NN uit onbekende relatie:
1 Thezo van Eelde, geboren omstreeks 1350. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1 Johan van den Clooster is geboren omstreeks 1355, zoon van Reynold van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1) en Margaretha van Ansen. Johan is overleden in 1426, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Johan: Heer van de Havixhorst.
Vermeld in een oorkonde van 26 februari 1426 als zwager en neef van Berend van Munster, g/m Johanna van Ruinen
Johan:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1380 met NN van Ruinen, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1 voor persoonsgegevens van NN.
(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1390 met Mechteld van Oostenwolde.
Kind van Johan en NN:
1 Reynold van den Clooster, geboren in 1385. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.
Kinderen van Johan en Mechteld:
2 Cyse van den Clooster, geboren in 1394. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2.
3 Johan van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.3], geboren in 1397. Johan is overleden in 1471, 73 of 74 jaar oud.
4 Roelof van den Clooster, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.2 Agnes van den Clooster is geboren omstreeks 1355, dochter van Reynold van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1) en Margaretha van Ansen. Agnes trouwde met Herman van Voorst. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2 voor persoonsgegevens van Herman.
Kinderen van Agnes en Herman: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1 Beatrix van Almelo is geboren omstreeks 1340, dochter van Arnold IV van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3) en Gerberga van Zuylen. Beatrix is overleden omstreeks 1398, ongeveer 58 jaar oud. Beatrix trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1355 met Evert van Heeckeren van der Eze, ongeveer 25 jaar oud. Evert is geboren omstreeks 1330, zoon van Frederik van Heeckeren van der Eze en Maria van Honnepel. Evert is overleden op 28-02-1400, ongeveer 70 jaar oud.
Notitie bij Evert: Vermeld vanaf 1357, drost van Twente 1372, overl. 28 feb 1400, huwt ca. 1350-1360 Beatrix van Almelo, erfdochter van Arnold IV van Almelo, heer van Almelo, en Herbrig van Zuylen, vermeld 1362-1411, overl. kort na 1411.
28 oktober 1388: Everd van Heker, here tot Almelo, knape, en zijn vrouw Beatrix, verklaren, dat zij aan Lubbert to Ghetekote en diens vrouw Sweniken de grote Ghetekote verpacht hebben voor dezelfde pacht, waarvoor dit reeds vier jaar lang is geschied. Lubbert en Sweniken moeten voor de huwelijksuitzet van twee kinderen zorgen, één op Ghetekote en één in een ander deel der heerlijkheid Almelo, in overleg met Everd en zijn vrienden, en zij zullen na de uithuwelijking van die te Ghetekote een lijfrente krijgen uit een deel der verpachte goederen. Everd mag daarentegen aan Lubbert geen schatting opleggen en geen goed afnemen of laten afnemen.
Met bijna gave zegels van oorkonders. (Inv. 83.) Mede beschreven in T.R., I, 102.
Kinderen van Beatrix en Evert:
1 Herbrig genaamd van Almelo van Heeckeren. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.1.
2 Johan genaamd van Almelo van Heeckeren [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.2]. Johan is overleden vóór 1390.
3 Mechteld genaamd van Almelo (Mette) van Heeckeren [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.3]. Mette is overleden na 1401.
4 Egbert genaamd van Almelo van Heeckeren, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.4.
5 Arend genaamd van Almelo van Heeckeren [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.5], geboren op 24-02-1376. Arend is overleden in 1376.
6 Elisabeth genaamd van Almelo (Lyse) van Heeckeren, geboren vóór 1383. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.6.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.1 Frederik Radinc, zoon van Johan Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4) en Swane Coerle.
Notitie bij Frederik: Vermeld 1400
Frederik trouwde met Mechteld van NN.
Kinderen van Frederik en Mechteld:
1 Johan Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.1.1].
2 Arent Radinc [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.1.2].
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4 Else of Helst Radinc is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4) en Swane Coerle. Else trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1400 met Johan van Echten, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1375, zoon van Roelof van Echten en Beerte van der Ese. Johan is overleden omstreeks 1460, ongeveer 85 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1414 namens zijn echtgenote beleend met Scherpenborg en Avereng onder Borculo.
Uit: http://www.nazatendevries.nl/Genealogie/NazatenDeVriesWeb/huninga-033988-gframeset.htm?huninga-033988-g.htm
Na het overlijden van (zijn vader) Roelof van Echten (IVa), dat vóór 27 september 1389 moet hebben plaatsgevonden, ontstaat een geschil tussen zijn weduwe Beerte en de vrouw van Roelf Guesinge. Beerte wijst als haar vertegenwoordiger in het gerecht aan haar zoon Johan van Echten (34). In 1390 wordt Johan beleend met de groffe en smalle tienden te Echten, Zuidwolde etc, die na het overlijden van zijn vader op hem zijn vererfd; een jaar later vindt opnieuw een belening plaats (35). Deze laatste belening geschiedt door Fredeerck, heer van Bro(n)chorst en Borcloe, welke enige jaren later (1403) ook Nese, de vrouw van Johan van Echten, met het vruchtgebruik van de tienden te Lhee beleent (36). In 1396 dragen Johan van Echten, zijn moeder Beerte en zijn broers Hendrik en Reynolt een rente over aan de abdij te Dikninge (37). In 1403 gaat Johan van Echten een financiële transactie aan met Bernd van Haren c.s, waarbij ook zijn beide broers en zijn zuster Mette zijn betrokken (38), terwijl hij in datzelfde jaar .krachtens medebezegeling, toestemt in de verkoop door zijn broers Hendrik en Reynolt aan de abdij te Dikninge van enig op stam staand hout in het kerspel Zuidwolde (39). Een jaar later draagt Johan van Echten tienden over aan diezelfde abdij (40).
Wanneer de pastoor van Koekange, Johannes Bastert, overlijdt wijst Johan van Echten als zijn opvolger aan Johannes Wolteri, welke keuze in 1404 door de proost en arehidiaken van de kerk van Sint Maria te Utrecht wordt bevestigd (41). Twee jaar later koopt Johan van Echten tienden in de marke van Pesse (42). Wanneer de kerspellieden van Zuidwolde in 1417 een overeenkomst sluiten met Henryck Bruynsteyn, pastoor aldaar, wordt deze overeenkomst door Johan van Echten bezegeld (42a). In 1420 gaan hij en zijn broers Hendrik en Reynolt over tot de scheiding van de door hun vader Roelof van Echten nagelaten goederen (43). Het is in datzelfde jaar dat Johan van Echten in conflict raakt met Rodolphus Ovinge, canonicus van de kerk van Sint Clemens te Steenwijk en officiaal te Utrecht (44) en met Johan Valken (45).
In 1439 legt Henric Ahuus, pastoor te Zuidwolde, een verklaring van gehoorzaamheid af ten overstaan van Johan van Echten (46).
Wanneer in 1447 de huwelijksvoorwaarden worden opgesteld tussen zijn dochter Grete van Echten en Steven ter Borch is hij daarbij aanwezig (47). Johan van Echten verklaart bij akte van 25 maart 1450 een som geld schuldig te zijn aan zijn zoon Frederik en zijn dochter Ludeke (48). Zeven jaar na het huwelijk van zijn dochter Grete ontstaat een geschil tussen Johan van Echten en zijn schoonzoon Steven ter Borch over de bruidsschat. Op 4 januari 1454 wordt daarover tussen de scheidslieden die namens Johan van Echten optreden en Steven ter Borch overeenstemming bereikt (49). Wij vinden Johan van Echten voor het laatst vermeld in 1459 in welk jaar een overeenkomst van afkoop plaatsvindt tussen hem en zijn neven Henric en Volkier, kinderen van Reynold van Echten en Aelbert (50).
Kinderen van Else en Johan:
1 Roelof van Echten, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1.
2 Grete van Echten, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.2.
3 Johanna van Echten [1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.3], geboren omstreeks 1435.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1 Gerard Clencke is geboren omstreeks 1350, zoon van Johan Clencke (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.2). Gerard is overleden vóór 1380, ten hoogste 30 jaar oud. Gerard trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1370 met Agnes de Vos van Steenwijck, ongeveer 20 jaar oud. Agnes is geboren omstreeks 1350 in Coevorden, dochter van Coenraed van de Ghore van Kuinre en NN van Ansen. Agnes is overleden na 1421 in Ruinen, minstens 71 jaar oud. Agnes trouwde later in 1380 in Coevorden met Arend Huys (van Norch) van Ruinen (±1335-1396), zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.
Notitie bij Agnes: Arent Huys hertrouwt met Agnes de Vos van Steenwijk, wed. van Gerardus Clencke.
07-07-1421 draagt Agnese, wed. van Arnolt Huzeke een boterrente, uit het bezit van Arnolt, over aan de abdij te Dikninge. Haar zoon Johan Clencke (uit haar eerste huwelijk) is getuige.
Kind van Gerard en Agnes:
1 Johan (de jonge van Ruinen) Clencke [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.2.1.2.1.1], geboren omstreeks 1370. Johan is overleden vóór 1428, ten hoogste 58 jaar oud.
Notitie bij Johan: Wordt in 1427 door zijn (stief)broer Roelof aangeduid als Johan Klencken en in 1438 door zijn (stief)broer Steven eveneens als Johan Klencken. Johan de jonge is overleden voor 1427.
Hij zal bezitter van de Clencke zijn geweest en jong overleden. De Clencke komt daarna in bezit van nazaten van Otto van Welvelde, welke een broer is van Johan II van Ruinen en Ida van Ruinen die gehuwd was met Otto van Norch.
Uit een oorkonde van 26 februari 1426 blijkt dat alleen zijn broers Steven en Roelof van Ruinen nog in leven zijn.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1360, dochter van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1) en Lamme van Gasselte. NN trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1380 met Johan van den Clooster, ongeveer 25 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kind van NN en Johan: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2 Johan IV van Ruinen is geboren omstreeks 1362 in Gasselte, zoon van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1) en Lamme van Gasselte. Johan is overleden in 1410 in Ruinen, ongeveer 48 jaar oud.
Notitie bij Johan: 02-05-1397 beleend met de Heerlijkheid Ruinen
Noemt zich daarna Johan van Ruinen
Request van 27 oktober 1403 archief Dickninghe.
Johan, heer van Ruinen, knape, en zijn gebroeders Steven, Johan, Boldewijn en Roelof dragen voor buren te Lede over aan de abdij te Dickninghe hunne grove tienden over Nyen Boeldinghegoed en over Wermbold des Pelsers goed in de marke te Lede "ghedynghet" resp. op 2 stede Groninger mudden en op een half schat rogge.
Request van 31 oktober 1407 archief Dickninghe.
Johan heer van Ruinen, knape, draagt voor buren te Orvelte over aan de abdij te Dickninghe een rente van 7 stede Groninger mudden rogge, waarvan 5 mudde en 1 schat uit Renwerdighegoed, anderhalf mud uit Bennynghegoed en 1 schat uit Poppinghegoed, alle in de buurschap en de marke te Orvelte in het kerspel Bork.
1 juli 1408. Johan van Ruinen, knape, draagt voor buren te Ruinen over aan de abdij te Dickninghen zijn grove en smalle tienden over Nyssinghegoed c.a. en al de goederen der abdij in de marke te Ruinen (behalve de smalle tiend over Rensinghe-hofstede, de halve grove tiend over de akker ten oosten daarvan, over die Batue, over Swanikenakker op zuides en over de Hortenberg op Wildenkamp.
3 juli 1408. Johan, heer van Ruinen geeft aan de abdij te Dickninghe de akker, vroeger behorend tot het Hadeblinghegoed, door hem gekocht van Herman Polman en gelegen te Ruinen op de Zuides, in ruil voor een akker van Nyssinghegoed te Ruinen op de Zuides. Met verklaring van beiden, dat beide akkers tiendvrij zullen zijn en dat zij de akkers hebben overgedragen voor buren te Ruinen; en verklaring van de heer van Ruinen dat hij geen tienden trekt van goederen der abdij in de marke en het dorp Ruinen, behalve op de smalle tienden over Renssinghe-hofstede en de halve grove tienden over de 4 akkers Renssinghewoert, die Batue Swanickenakker op de Zuides en de Hortenberg op Wildkamp.
2 augustus 1408. Johan heer van Ruinen draagt voor gerecht en buren te Buddingwolde over aan de abdij te Dickninghe een rente van zes vierendeel boter, waarvan 3 over de hof en weere van Coep Mewes in het Westeind van de grote Oosterbuurschap en de andere 3 over over de hof en weere van Johan Bauwekens in de Nederbuurschap bij de Koekangerdijk in het kerspel Blijdenstein.
19 oktober 1408. Johan, heer van Ruinen, draagt voor gerecht en buren te Buddingwolde over aan de abdij te Dickninghen een rente van 6 vierendeel boter, waarvan 2 vierendeel en 1 kop uit Frederik Mathias weer (nu bewoond door Roelof Stelling) 2 vierendeel en 1 kop uit Zywert Nesens weer, beide in de Kaelre buurschap, een hal vierendeel over Heyne Lubbikens weer en 1 vierendeel uit Johan Volkers weer, beide in de Grote Oosterbuurschap in het kerspel Blijdenstein.
24 juni 1409.Johan heer van Ruinen draagt voor buren van Ruinen over aan de abdij van dickninghen 1 maat in de Ghoermaden opgaande tegen die Rethe en Zuides in de marke van Ruinen.
21 september 1409 Johan heer van Ruinen, knape, en Mechteld, echteleiden, verkopen voor een vrij en eigen aan Gosen Johanszoon en Alle, echtelieden, een rente van 2 vierendeel boter uit een halve hoeve land te Buddingwolde in de Ruwe boerschap.

Andere bronnen: http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
34386 Johan IV van RUINEN (NORG), overleden 1410,
28-08-1392 koopt hij van de abdij te Dikninge de molen te Blijdenstede.
02-05-1397 wordt hij beleend met de heerlijkheid Ruinen (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, NL 1981, 288);
27-10-1403 verkopen de gebroeders Jan van Ruinen IV, knape, Steven, Boldewijn, Johan (de jonge) en Rolef de grove tienden te Lhee aan de abdij te Dikninge (Oork.boek Gr. en Dr. II, nr. 1162);
31-10-1407 t/m 24-06-1409 verkoopt hij aan Dikninge een boterrente onder Blijdenstede, een roggerente onder Orvelte, land en tienden onder Ruinen. Zoon van Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772) en Lamme van GASSELTE (zie 68773).
Gehuwd op 27-12-1404 met
34387 Mechteld MULERT.
Zij hertrouwt Jan Oving.
30-10-1416 bekrachtigen Johan Oving van Pesse en Machteld Mulert een landverkoop aan Dikninge door Jan Oving. Uit de tekst blijkt, dat Mechteld, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, wed. van Jan IV en echtgenote van Jan Oving is (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen’, NL 1981).
20-02-1426 genoemd met haar dochter Johanna, gehuwd met Berent van Munster (Karel de Grote, beginreeks 22/217).
Dochter van Egbert MULERT (zie 68774) en Hadewich van ISSELMUDEN (zie 68775).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (zie 17193).
2. dochter,
gehuwd met Johan van den Clooster, Johanszn.
Notitie bij publiceren van Johan: Johan IV van RUINEN (NORG), overleden 1410,
28-08-1392 koopt hij van de abdij te Dikninge de molen te Blijdenstede.
02-05-1397 wordt hij beleend met de heerlijkheid Ruinen (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen en hun heerlijkheid’, NL 1981, 288);
27-10-1403 verkopen de gebroeders Jan van Ruinen IV, knape, Steven, Boldewijn, Johan (de jonge) en Rolef de grove tienden te Lhee aan de abdij te Dikninge (Oork.boek Gr. en Dr. II, nr. 1162);
31-10-1407 t/m 24-06-1409 verkoopt hij aan Dikninge een boterrente onder Blijdenstede, een roggerente onder Orvelte, land en tienden onder Ruinen. Zoon van Arend NORG (Huys/Huzeken) (zie 68772) en Lamme van GASSELTE (zie 68773).
Gehuwd op 27-12-1404 met
34387 Mechteld MULERT.
Zij hertrouwt Jan Oving.
30-10-1416 bekrachtigen Johan Oving van Pesse en Machteld Mulert een landverkoop aan Dikninge door Jan Oving. Uit de tekst blijkt, dat Mechteld, dochter van Egbert Mulert en Hadewich, wed. van Jan IV en echtgenote van Jan Oving is (J.W. Schaap, ’De heren van Ruinen’, NL 1981).
20-02-1426 genoemd met haar dochter Johanna, gehuwd met Berent van Munster (Karel de Grote, beginreeks 22/217).
Dochter van Egbert MULERT (zie 68774) en Hadewich van ISSELMUDEN (zie 68775).
Uit dit huwelijk:
1. Johanna (zie 17193).

2. dochter,
gehuwd met Johan van den Clooster, Johanszn.
Johan trouwde, ongeveer 42 jaar oud, op 07-12-1404 met Mechteld Mulert, ongeveer 34 jaar oud. Mechteld is geboren omstreeks 1370 in Hasselt, dochter van Egbert Mulert en Hadewich van NN. Mechteld is overleden na 1416, minstens 46 jaar oud. Mechteld trouwde later met Johan Oving (±1366-na 1434).
Kind van Johan en Mechteld:
1 Johanna van Ruinen, geboren omstreeks 1405 in Ruinen. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3 Steven van Ruinen is geboren omstreeks 1365, zoon van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1) en Lamme van Gasselte. Steven is overleden in 1437, ongeveer 72 jaar oud.
Notitie bij Steven: Vermeld in een oorkonde van 1395 van de bisschop van Utrecht als zijn vijand, samen met broer Roelof van Ruinen.
Steven, ook genaamd van Ruinen. Is zijn broer Johan, na diens dood in 1410, opgevolgd als momber van de Heerlijkheid Ruinen, vanwege de minderjarigheid van Johans dochter Johanna.
Request van 9 november 1410 archief Dickninghe.
Symon Polman en Steven (later, 17 juli 1412, ook vermeld als Stephen), echtelieden, dragen voor buren over aan Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, 1 akker land op Noordes, geheten dat Weekeweerck. Met medebezegeling door Steven, heer van Ruinen.
13 oktober 1412. Roelof Hake, vicaris te Ruinen, draagt, in overleg met de collator der vicarie, voor buren te Ruinen over aan de abdij te Dickninghe 1 akker land op Zuides te Ruinen. Met medebezegeling en bekrachtiging door jonker Stephan van Ruinen als momber der heerlijkheid Ruinen en collator der vicarie.
31 oktober 1412. Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, dragen voor buren te Ruinen voor een vrij edel eigen over aan de abdij te Dickninghe 2 akkers land, geheten de Wekewercke op Noordes te Ruinen, vermeld in de doorstoken brieven (zie requesten 180 en 185 archief Dickninghe). Met medebezegeling door jonker Stephan van Ruinen "gheboren mombaer" der heerlijkheid Ruinen.
23 april 1437 archief Dickninge. Steven van Ruinen draagt over aan de "priesteren indertijd tot Ruinen" een rente van 2 Groninger mudden rogge uit zijn goed Olde Lantsinghe in de marke en buurtschap Ruinen "tot enen rechten testament voor mij ende voor Agnese mijnen huisvrouw ende voor Arent mijn zoon ende voor Johan Klencken mijnen broeder opdat zij delen mogen in de missen, vigilien, memorien en alle andere goede werken die geschieden zullen in de kerk van Ruinen, en bepaaldelijk opdat priesters een bijzondere memorie houden, des avonds ene vigilie van 9 lessen en den volgende dag een mis.
(Hieruit zou men kunnen afleiden dat Johan Klencke een bijzondere plaats innam onder de broers, daar ook broer Roelof een gelijksoortig testament had opgemaakt. Zie bij Roelof)
Steven trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1380 met Agnes van NN.
Kind van Steven en Agnes:
1 Arent van Ruinen, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4 NN van Ruinen is geboren omstreeks 1367, dochter van Arend Huys (van Norch) van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1) en Lamme van Gasselte. NN is overleden vóór 1408, ten hoogste 41 jaar oud.
Notitie bij NN: Dochter van Arend Huys of Huzeken.
NN trouwde met Bertold de Vos van Steenwijck. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.2 voor persoonsgegevens van Bertold.
Kinderen van NN en Bertold: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1 Ghysele van Echten, dochter van Otto van Echten (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.1) en NN van NN. Ghysele is overleden in 1368.
Notitie bij Ghysele: Vermeld in een oorkonde van 17 december 1374 waarin verklaard wordt dat Ghyssele in een testament een roggepacht heeft vermaakt aan het klooster Dickninge.(regestenlijst nr 95)
Ghysele trouwde met Boldewijn van den Clooster. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.3 voor persoonsgegevens van Boldewijn.
Kind van Ghysele en Boldewijn: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1 Johan van Welvelde is geboren in 1380, zoon van Otto van Welvelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1) en Judith Agnes van Egmond. Johan is overleden in 1457, 76 of 77 jaar oud. Johan trouwde met Caecilia van den Rutenbergh.
Kind van Johan en Caecilia:
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1 Johan (de oude) van Steenwijck is geboren omstreeks 1407, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. Johan is overleden in 1460, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Johan: Florens Van Wevelichoeven bisschop te Utreght bekrachtigt de stichting door Johan de Vos van Steenwijck en Hedewigh e.l. van het O.L.V.-altaar in de kerspelkerk te Dwingelo; - de begiftiging ervan met 15 mudden rogge groninger maat en 18 mudden gerst als voren en een halve maat ?de Brasen geheten waert?, jaarlijks ?wth andelinge van tho twee huijsen? in het kerspel Beijlen; verder 3 mudden rogge en 3 mudden gerst groninger maat gelegen in Voeren op Buddingewolt, welke 6 mudden jaarlijks te Dwingelo moeten worden betaald voor of op St. Petri ad Cathedram op straffe van verdubbeling; 12 hoenders en 5 mudden rogge deventer maat uit ?dat gewende knijplandes guet? gelegen op den Staphaerst; een huis ?mit knijplandes guet? gelegen op den Staphaerst; een huis ?mit eenen parden? bij de kerk te Dwingelo; ¿ mud rogge groninger maat uit het goed Witmertigh te Dijveren; 1 mud rogge als voren uit ?dat genomden mente-guet Odinghe?; 2 stukken land op den kamp of de esch te Leede ?tho landt tot XII voeder hoijs? in de marke Dwingelo; -het voorbehouden door J. d. V. v. S. voor zich en zijne nakomelingen van het recht van presentatie, mits met goedvinden van den pastoor;
NB: en verklaart de geschonken goederen ?gestelijck te wesen? en kerkelijk recht te zullen genieten.
..... gegeven in ?t jaer ons Heeren duijsent drijhondert ende LXXXVIII, in der maendt September op den XXIe.
Verkoopt in 1441 aan het convent van Assen de halve tiende grof en smal in de marke van Grollo in de buurtschap Schoonlo, een Borkels (Borculo) leengoed.
Verkoopt in 1443 een voet waardeel in de Dalermarke aan Egbert Buser.
Wordt op 22 oktober 1456 herbeleend met de lenen die in 1387 zijn voorvader Arend van Steenwijck hield, de twee olde hoven te Norch enz., terwijl na zijn dood 23 oktober 1460 zijn zoon Egbert werd beleend.
Johan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1436 met Hadewich Mulert.
Notitie bij Hadewich: 25 maart 1404: Een brief met een uijthangend segel in dato 1404 des dinssedaegs nae Palm, waerbij Reinolt Huijginck vercoft heeft joffer Hadewijck Vosses van Dwingeloe dat erve ende goet toe Dwingeloe gelegen die Oesterhoff geheiten., 1404 maart 25.
NB Lembeck, Urkunden nr. 199.
Kinderen van Johan en Hadewich:
1 Bate van Steenwijck, geboren omstreeks 1445. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1.
2 Egbert van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.2], geboren omstreeks 1448. Egbert is overleden vóór 12-08-1485, ten hoogste 37 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Is in 1460 nog onmondig om hulde te doen t.a.v. de lenen die hij erft van zijn vader. Daarom brengt zijn oom Albert de hulde. In 1464 brengt hij zelf hulde en is dus mondig.
Oorkonde 23 oktober 1460: De Bisschop beleend Egbert van Steenwijk, na de dood van zijn vader Johan van Steenwijk, onder momberschap van zijn oom Albert van Steenwijk, met dezelfde lenen als wijlen zijn vader had op 22 oktober 1456. 17 december 1464: Egbert van Steenwijk doet zelf als leenman hulde en eed van de twee Olde hoven te Norg.
Egbert bleef kinderloos.
3 Arend van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.3], geboren omstreeks 1450. Arend is overleden vóór 1527, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Arend: Was priester. Krijgt op 12 augustus 1485 de goederen in leen van zijn overleden broer Egbert. Gaat uit die lenen ten behoeve van Herman van Voerst. In 1527 wordt er een proces gevoerd voor de etstoel over zijn erfenis tussen Jacob van Uterwijck g/m Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck, zuster van Arendt en de erven van Johan van Steenwijck.
Arend bleef ongehuwd. Arend bleef kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2 NN (1) van Steenwijk is geboren omstreeks 1410, dochter van Arent van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. NN trouwde met Roelof Knasse. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van NN en Roelof:
1 Bartold Knasse, geboren omstreeks 1425 in Westervelde. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.1.
2 Johan (de oude) Knasse, geboren omstreeks 1427. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.
3 NN Knasse, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3 Albert van Steenwijck tot de Scheer is geboren omstreeks 1415, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. Albert is overleden vóór 12-08-1485, ten hoogste 70 jaar oud.
Notitie bij Albert: Ook genoemd van den Goer of Ghoer of Gore en ook tot de Scheer.
Extra informatie. Zie nieuwe drentse volksalmanak 1893 blz 229.
Uit www.zwiebelfam.nl/gendata/roland/i299283.htm
22 okt. 1456 komt hii voor als hulder van zijn vrouw bij de belening met het goed Geerding 92).
Als gerichtsman van Eininghen wordt hij vermeld van 1459-1473 93).
In 1460 zien wij Egbert van Steenwijck beleend, na dood van zijn vader en onder momberschap van zijn oom Albert 94).
Als huweliiksvriend van zijn nicht Bate, die trouwt met Roelof van Echten, treedt hij op in 1464 91).
In 1470 is hij borg bij de huwelijksovereenkomst tussen Hendrik van der Ese van Gramsbergen (voor diens dochter Sophia) en Roelof van Coevorden 95).
Met zijn vrouw verkoopt hij in 1473 een opbrengst uit hun goed Aveking te Beerte 96).
9 augustus 1473: Wessel Peperlaken, richter te Ummen, oorkondt dat Albert van Steenwyck en zijn vrouw Johan verkocht hebben aan heer Johan den Boezen, priester, een rente van 16 mud winterrogge Zwolse maat uit hun erf Avekinck, gelegen in de buurschap Beerze en het gericht Ummen; en dat verkopers die rente met hand en mond geleverd hebben. Dat dit erf een leen is van Jonfer Agnes van Gramsberghe, die haar consent tot deze koop gegeven heeft.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 69 vs. (blz. 138), in het archief van het klooster Sibculo.
9 augustus 1473: Albert van Steenwyck, Johan Stellynck zoon van wijlen Wolter Stellinghe, en Heyne van den Laer verklaren dat, wanneer de rente van 16 mud rogge, door heer Johan den Bozen gekocht (no. 116), niet aan hem betaald wordt en zij daartoe gemaand worden, zij in een herberg te Aldenzaele of Oetmersem zullen inrijden.
25 maart 1479: Albert van Steenwyck en zijn vrouw Johanna verklaren, dat heer Joahn die Boeze, priester, hun overgedragen heeft een brief waarin "heer Johan vors. afghekortet hevet van Johannes Stael 13 mudde rogge", en dat die brief niet van invloed zal zijn op ander kwesties.
Op 6 maart 1482 beleent de bissehop hem uit zonderlinge gunst met het kerkerecht van Emmen, Odoorn en Schonebeke, een vijfmarksleen 97).
In 1484 treffen we hem nog aan bij de Klaringen te Deventer en Kampen 98).
Hij moet overleden zijn in 1485, daar dan zijn zoon Johan met de kerkerechten wordt beleend 99). Uit een akte van 1487 leert men zijn kinderen kennen.Het zijn Johan, Hendrik, Arend, Mechtelt gehuwd met Wolter van Lennep en Femme. Op 3 mei 1487 verkopen zij Hoeijngheerve in de marke van Een aan Bartold Knasse. De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans (van Steenwijk). Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens (=Roelof Knasse, de vader van Bartold), Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans (van Steenwijk), de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
In 1514 hertrouwt zijn weduwe met Johan Santinck 101) ; zij moet vóór 30 jan. 1525 overleden zijn, daar dan haar zoon Henric met haar goederen beleend wordt 102). 93)Arch. Sibculo p. 95, 97. 94) T.R.O.-D, p. 128. 95) Arch. Rechteren. 96) Arch. Sibeulo. 97) N.D.V.A. 1892 p. 229. 98) Nagge p. 294. 99) N.D.V.A. 1892 p. 229 100) Idem 101) T.R.O.- E p. 522. 102) T.R.O.-E p. 357.
Albert trouwde met Johanna van Selwerd. Johanna is geboren omstreeks 1440 in Hardenberg, dochter van Hendrik van Selwerd en Mechteld. Johanna is overleden in 1524, ongeveer 84 jaar oud. Johanna trouwde later in 1514 met Johan Santinck.
Notitie bij Johanna: Vermeld in een oorkonde van 22 oktober 1456, waarin Johanna van Selwerd, Hendriks dochter, onder hulderschap van haar echtgenoot Albert van Steenwijk, beleend wordt met Gerding, Tiating en Alberding in de buurtschap Geesteren onder het kerspel Ootmarsum, Clawesing, Nijehof, Werning, Thusinc en Gerning in de buurtschap Wilsum onder het kerspel Ulsen, Mijnolding te Holtheme in het kerspel van Hardenberg, Wolberting te Manre in het kerspel Ootmardum, Watering met toebehoren, de grove en smalle tienden over des Buwenhuis, van Bennekinck, Koedterdinck, Levering, Werngering, Boninc en Rengering onder het kerspel Ulsen, voorts het goed Clawesing, den Nijenhof, Werning, Tiasing en des Grevenhuis met turf, twijg, aller slagter nut en toebehoor in de marke van Wilsum onder het kerspel van Ulsen, verder Kerkhoftererve met toebehoren in het kerspel en buurtschap Emlicheim, eindelijk de grote en keline Buggenberg. Getuigen: Wolter Stelling en Evert Freijse van Stroewijk.
Kinderen van Albert en Johanna:
1 Johan van Steenwijck, geboren omstreeks 1457. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.
2 Hindrik van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.2], geboren omstreeks 1460.
Notitie bij Hindrik: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
3 Arent van Steenwijck, geboren omstreeks 1462. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3.
4 Mechteld van Steenwijck, geboren omstreeks 1464. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.4.
5 Femme van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.5], geboren omstreeks 1468.
Notitie bij Femme: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.4 NN (2) van Steenwijck is geboren omstreeks 1410, dochter van Arent van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. NN trouwde met NN (de Vos van) de Zuere.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.5 Johan (de jonge) van Steenwijck is geboren omstreeks 1420, zoon van Arent van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. Johan is overleden na 1462, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Johan: Woonde in 1440 vermoedelijk op het erf Weretinghe te Een, een deel van het leengoed Eyen. Vermeld als Johan Wicking in de oorkonde als buur.
Vermoedelijk woonde zijn zoon Bareld bij hem in en werd de grond bewerkt door zoon Roelof die meier was van Hageninghe.
27 maart 1447 verwerft hij kwijtschelding wegens doodslag van Egbert Esking (Eising) van de vrienden van het klooster te Assen.
Wordt in 1462 vermeld samen met Steven ter Borch.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Bareld van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.5.1]. Bareld is overleden na 1487.
Notitie bij Bareld: Vermeld in een oorkonde van 1440 als buur.
2 Roelof van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.5.2], geboren omstreeks 1435. Roelof is overleden na 1487, minstens 52 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Mogelijk vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht van omstreeks 1450 als Roelof Wicking. (Roelof op Weretinghe)
In 1450 vermeld als belastingplichtige van Hageninghe als Roelof Mages.
Was in 1487 meier van Hageninghe.
Vermeld in een oorkonde van 1487, waarin Bartold Knasse van de gebrouders Johan, Hendrik en Arent van Steenwijck en hun zusters het Hoeyngheerf (Hageninghe) te Een verkrijgt, dat nu in pacht is bij Roelof jonge Johans. Bij de stoklegging waren aanwezig de buren van Een, Roelof Baijens, Johan Bareldszoon, Hendrik Martens of Mettens, Barelt jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6 NN (3) (Straele?) van Steenwijk is geboren omstreeks 1415, dochter van Arent van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3) en Femme van Ansen. NN is overleden in 1465, ongeveer 50 jaar oud. NN trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1434 met Reinoud van den Clooster, ongeveer 24 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2.1 voor persoonsgegevens van Reinoud.
Kinderen van NN en Reinoud:
1 Derck van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.1].
Notitie bij Derck: SEYNE MÜLERT richter te Vmmen oorkondt, dat DERCK VAN DEN CLOSTER vestigde voor zijne zuster joffer LÜTGHERT "ene joffer to Dickelingen, met oeren convent’, eene lijfrente van 5 goudguldens uit zijn erf c.a. Welmerdynck in ’t gerecht van Vmmen in de buurschap te Zeese tot afkoop van haar recht op de nalatenschap van hunnen broeder ZYSE VAN DEN CLOSTER; met belofte van levering eener acte van goedkeuring door DERCK’S proost. Gegeven in den jaer ons Heren dusent vyfhondert ende negentyne op suncte Peter ende Pauwels avent. Oorspr. (Inv. No. 25). Het zegel van den richter is verloren.
Datering:
1519, Juni 28
2 Zyse van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.2]. Zyse is overleden vóór 1519.
Notitie bij Zyse: Vermelde in de inventaris van het klooster Dickningen onder nr. 25.
3 [waarschijnlijk] Johan van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.3].
Notitie bij Johan: Bezit in 1465 een goed in Veenhuizen, door Staele nagelaten aan Reinoud van den Clooster.
4 Lutgerd van den Clooster, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2 Johan (Pipe) Hiddingh is geboren omstreeks 1405, zoon van Herman Hiddingh (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1). Johan is overleden in 1478, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Johan: Uit de aantekeningen van Egbert Pelinck te Norg:
Johan Hiddinck, geheten Pipe, verkrijgt in 1439 "dat erve geheiten Tybbinge guet gelegen in den kerspel van Norch, myt allen sijnen thoebehoren".
Uit een oorkonde van 1440:
Johan Hiddinge verklaart te hebben verkocht aan Clauweze Florisz., zijn vrouw Marie en hun beider kinderen een jaarlijkse rente van drie mud rogge uit een kwart van Helminge-goed, gelegen aan de noordkant van de buurschap Een. Tevens verklaart hij hem daarvoor de stok gelegd te heb-ben voor buren van Een, te weten Bartolt Maghes, Johan Wickinge, Roelof Kijsemer en anderen. Als scheidslieden waren daarbij aanwezig Wigbolt Heijnens en Johan Hidding, de zoon van Pijpe. Bezegeld door Evert Everdinge, vice-cureit van Norg.
Volgt in april 1454 zijn overleden broer Herman op als leenman van Mensingegoed te Roden.
Oorkonde van 1457: Johan Hidding wordt beleend met Mensinggoed te Roden met een volle waar en alle toebehoor.
Kind van Johan uit onbekende relatie:
1 Johan de jonge Hiddingh, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.3 Fosse Hiddingh is geboren omstreeks 1410, dochter van Herman Hiddingh (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1). Fosse is overleden na 1478, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Fosse: Verkrijgt in 1478 het landgoed Mensinge te Roden van haar overleden broer Johan.
David van Bourgondien beleend Vosse Wigbolds, na dode van haren broeder johan Hidding, onder hulderschap van haren zoon Wigbold, met Mensinge te Roden, met een volle waar en alle toebehoren.
Fosse trouwde met Wigbold Sijghers. Wigbold is een zoon van Steven Sijghers.
Kind van Fosse en Wigbold:
1 Wigbold Sijghers [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.3.1].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1 Johan Arps (Allards) Hiddingh is geboren omstreeks 1410, zoon van Arp Johans Hiddingh (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3). Johan is overleden vóór 1483, ten hoogste 73 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was schulte van Rolde tussen 1462 en 1469.
In een oorkonde van 1492 wordt een verdeling van de goederen vermeld.
Johan trouwde met Aleit.
Notitie bij Aleit: Zij hertrouwd na de dood van haar man Johan met zijn broer Hindrik.
Kinderen van Johan en Aleit:
1 Johan Hiddingh, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.
2 NN Hiddingh, geboren omstreeks 1432. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.2 Hindrik Hiddingh is geboren omstreeks 1412, zoon van Arp Johans Hiddingh (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3). Hindrik trouwde met Aleijt.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1 Herman Hagen, zoon van Bertold Hagen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1) en Aleid van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3). Herman is overleden in 1492.
Notitie bij Herman: Akte, waarbij Roelof van den Clooster zich garant stelt voor de helft van de bruidschat, door zijn broer Reinolt van den Clooster toegezegd mee te geven aan Reinolts dochter Arentje bij haar huwelijk met Herman Hagen, 1454. Met een akte van approbatie van de leenkamer van het huis Ruinen, voor wat betreft de Ruinense leengoederen. Regest nrs. 70 en 72, 1454.
Akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van Herman Hagen, zijn vrouw Arentje van den Clooster en van Mechteld de Vos van Steenwijk, weduwe van Bertold Hagen, tussen hun kinderen en haar kleinkinderen. Authentiek afschrift, ongedateerd (1492). Regest nr. 135, 1492.
Herman:
(1) trouwde met Arnolda (Arentje) van den Clooster. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Arnolda.
(2) trouwde in 1454 met Arentje van den Clooster, ongeveer 19 jaar oud. Arentje is geboren omstreeks 1435.
Kinderen van Herman en Arentje:
1 Hendrik Hagen, geboren omstreeks 1470. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.
2 Johan Hagen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.2], geboren omstreeks 1472.
3 Herman Mr. Hagen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.3], geboren omstreeks 1475. Herman is overleden in 1525, ongeveer 50 jaar oud.
Notitie bij Herman: Stukken betreffende geldleningen door de gebroeders Hendrik, Johan en mr. Herman Hagen aan Georg Schenk van Toutenburg". Regest nrs. 163, 165, 166, 167, en 168, 1502.
Tussen 1508-1522, stukken betreffende het optreden van Mr. Herman Hagen als raad van de bisschop van Utrecht.
Akte, waarbij de drie steden Deventer, Kampen en Zwolle, verklaren aan Herman Hagen, kastelijn van Kuinre, te zullen restitueren de door hem voorgeschoten gelden voor de wederopbouw van het huis te Kuinre, dat was verwoest in de oorlog met de hertog van Gelre. Regest nr. 190, 1512.
Testament van mr, Herman Hagen. Regest nr. 212, 1524.
Stukken betreffende de bereddering van de nalatenschap van mr. Herman Hagen. Regest nrs. 210, 216 en 217, 1525 en 1526.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.3 Johanna Hagen, dochter van Bertold Hagen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1) en Aleid van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3). Johanna trouwde met Gerrit Stelling.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1 Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge, zoon van Coenraad de Vos van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1) en Agnes van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.1). Hendrick is overleden in 1457.
Notitie bij Hendrick: Een brief mit een uijthangend segel in dato 1410, waerbij Harmen Polman gelavet heeft Hendrick van Steenwijck toe waeren ende te vestijgen den tende toe Geess, leenruijrich den bisschop van Utrecht. Met noch een brief in dato als voren ende van gelijcken inholt geteijckent eodem, 1410 [juli 7].
NB Lembeck, Urkunden nr. 209.
Een brief mit een uijthangend segel in dato 1411 op Johannesdach evangeliste, waerbij Harmen Polmans vercoft heeft an Hendrick de Vos van Steenwijck twe deel van den alingen tiende toe Geess, groff ende smal, gelegen in den kerspel van Asterhessel., 1411 juni 24.
NB Lembeck, Urkunden nr. 213.
Een brief mit 4 uijthangende segels in dato 1426 op St. Gallenavont, waerbij Reinolt de Vos met sijnen neef Hendrick de Vos avercomen is, dat Hendrick die Vos vorschreven voor een tijt van 6 jaren sal gebruken alle sijne goederen in Drente gelegen ende dat Reinolt daer tegens Hendricx goederen in Veluwen gelegen., 1426 november 15 (?).
NB Niet meer aanwezig.
Hendrick:
(1) trouwde met Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3 voor persoonsgegevens van Lyse.
(2) trouwde met Mechteld (Mette) van Gheesteren.
Kinderen van Hendrick en Lyse:
1 Johanna de Vos van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.1].
Notitie bij Johanna: 1458 priorin van Dickninge
2 Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck tot Batinge. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.2.
3 Roelof de Vos van Steenwijck tot Entinge [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3.3], geboren vóór 1418.
Notitie bij Roelof: 1404: Quitongh met een uijthangend segel in dato 1404, waerbij die priorisse van Langenhorst bekent van Rolef de Vos ontfangen te hebben sodaene 100 golden Rinsche gulden als Rolef van Beverfoerde het vorschreven stift Langenhorst bij testamente gegeven hadde., 1404.
NB Niet meer aanwezig.
1447: Een brief mit een uijthangend segel, waerbij Hendrick de Vos de jonge vercoft heft an Rolef de Vos, sijn neve, 4½ Arents gulden jaerlix uijt sijn huijs gelegen binnen Ruinen, gedatiert 1447 des saterdaegs na sondach Jubilate., 1447 mei 6.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Omstreeks 1453 meerdere akten waarbij Roelof de Vos gronden aankoopt in Dwingelo, Leggelo, Ruinen en omgeving.
1457: Een brief met 4 uijthangende segelen in dato 1457 op Lamberti-avent, waerbij Jan van Steenwijck ende Roeleff de Vos malcanderen in lijffpacht averlaeten dat achtendeel van de theende toe Dalen, eigendomelick toebehoerende Roleff de Vos, ende Arent den teinde tot Dwingelo, toebehoerende Jan van Steenwijck., 1457 september 16.
NB Lembeck, Urkunden nr. 421.
2 augustus 1493: Een brief met een uijthangend segel in dato 1493 den 2 augusti waerbij Rolef de Vos van Steenwijck bekent dat Zeijger van Voorst van Rechteren ende sijn huijsffrouwe an hem voldaen hebben sodanijge sommen als sij an wijlen Rolef van Bevervoorde avergifft van 1400 gulden Rinsche gulden staende op het ampt Vollenhoe uijt toe kieren belaeft hadden, gelavende hij Roleff de Vos die selve te verinteressen van 20 penningen een., 1493 augustus 2.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
Een brief met 2 uijthangende segelen in dato 1493 den 2 augusti, waerbij Seijger van Voorst van Rechteren ende Anna van Beverfoerde, eheluijden, avergedragen hebben Rolef de Vos van Steenwijck een rente van 70 golden Rijnsche gulden jaerlix ofte 1400 golt gulden capitaell die wijlen haeren oom Roelef van Beverfoerde hadde liggen an die castileinschap, scholtampt ende rentampt van Vollenhoe., 1493 augustus 2.
NB Niet meer aanwezig.
Een schadeloesbrieff met een uijthangend segel in dato 1497, waerbij Zeijger van Rechteren van Voort quijtscheldet Roloff de Vos van sodaene 1400 golden gulden als Rodolff van Bevervoorde hem ende sijn huijsfrouwe gegeven hadde, liggende op ’t ampt van Vollenhove., 1497.
NB Niet meer aanwezig.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.3 Hadewich van Steenwijck is geboren omstreeks 1400, dochter van Reinold van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3) en Alyt van Putten. Hadewich is overleden na 1442, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Hadewich: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
Op 24 juli 1442 wordt zij vermeld als Johans des basters weduwe van Beieren.
Hadewich:
(1) trouwde met Johan bastaard van Beieren.
(2) trouwde met Henrick Bentinck.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4 Hendrick (de Vos) van Steenwijk is geboren vóór 1435 in Putten, zoon van Reinold van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3) en Alyt van Putten. Hendrick is overleden in 1477, minstens 42 jaar oud.
Notitie bij Hendrick: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Komt vanaf 1435 in oorkonden voor.
Landdrost van de Veluwe.
Uit www.windgenealogie.org :
6402 Henrick Reinolds de VOS van STEENWIJK, richter, ritmeester, landdrost en burgemeester van Elburg, geboren ca 1395, overleden 00-00-1478. Henrick houdt in 1438 enige burgers in Hattem in arrest.In 1446 cedeert zijn zuster Hadewich al haar rechten op Putten en Drempt en in 1447 wordt hij ritmeester van Harderwijk.In 1450 is hij erfgenaam van zijn moeder.
Van 1468-1474 heeft hij een geschil met Elburg over de gruit en het gruitgeld, hij is daar burgemeester 1464 en 1477. Zoon van Reinold de VOS van STEENWIJK (zie 6405) en Alyt van PUTTEN (zie 6406).
Gehuwd voor de kerk 00-00-1438 te Kampen met Margaretha Hermans van UTERWIJCK (Margariete) (zie 6403).
Uit dit huwelijk: 7 kinderen.
Notitie bij publiceren van Hendrick: Landdrost op de Veluwe
Hendrick trouwde, minstens 3 jaar oud, in 1438 met Margaretha van Uiterwijck. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1438 in Kampen. Margaretha is geboren in Kampen, dochter van Herman van Uiterwijck en Berta van Rees. Zij is gedoopt in 1481.
Notitie bij Margaretha: Ook vermeld als van Uterwijck van Putten.
Kinderen van Hendrick en Margaretha:
1 Aleid van Steenwijk [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.1], geboren in 1439.
Notitie bij Aleid: Trad in 1460 in het klooster St. Agnesconvent te Kampen.
2 Herman van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.2], geboren in Putten. Herman is overleden na 1499.
Notitie bij Herman: Ook genaamd de Vos van Steenwijck.
Werd in 1478 beleend met de vaderlijke goederen beleend.
3 Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck, geboren omstreeks 1420 in Putten. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.
4 Pelgrim van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.4], geboren omstreeks 1444 in Putten. Pelgrim is overleden na 1499, minstens 55 jaar oud.
Notitie bij Pelgrim: Ook genaamd de Vos van Steenwijck
5 Dirk van Steenwijk [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.5], geboren omstreeks 1446. Dirk is overleden na 1497, minstens 51 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Wordt in 1488,1489,1490,1491 en 1497 genoemd in oorkonden.
6 Frans van Steenwijk, geboren omstreeks 1448. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.6.
7 Berta van Steenwijk. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.7.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.1 Herman van Coevorden, zoon van Reinold III van Coevorden (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1) en NN van NN. Herman is overleden vóór 1391.
Notitie bij Herman: Uit: http://home.kpn.nl/aswa154/kwartierstaatgenXXI-XL.htm#p1100
Bezat samen met zijn vrouw twee derde deel van de heerlijkheid Groningen en Selwerd met Gho en Wolde.
Op 14 februari 1360 werden de huwelijkse voorwaarden vastgesteld tussen Herman van Coecorden en Ida van Selwerd. Hieruit kunnen enkele conclusies wordenvastgesteld namelijk dat Ida geboren zal zijn ca. 1340 en haar vader Hendrik van Selwerd ca. 1315. Een passage uit dat huwelijks contract is van belang: Herman van Coevorden zal Ida tot zijn vrouw nemen: “mit den huse unde mit den heereschafft van Selwert unde met den gericht van Groningen also als Ludolff unde Hinrick van Selwerf darin storven unde eere was. We concluderen daaruit tot een opgaande stamreeks van Ida van Selwerd via Hendrik van Selwerd (die dus voor 1360 stierf) tot Ludolff van Gronebeke. Hieruit kan geconcludeerd worden dat Ludolff ca. 1290 geboren moet zijn.
Hij trouwde in 1360 met de ongeveer 20-jarige Ida van Selwerd. Het kerkelijk huwelijk tussen Ida en Herman vond plaats na 14 februari 1360.
Oorkonde 1377: Herman van Coevorden, jonkheer van Selwerd maakt bekend dat hij Egbert Verhouwens, burger van de stad Groningen, in het bezit heeft gesteld van de tienden te Helpman, zoals mijn voorvaderen die bezeten hebben en hij nu bezit.
Herman trouwde in 1360 met Ida van Selwerd, ongeveer 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-02-1360. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.1 voor persoonsgegevens van Ida.
Kind van Herman en Ida: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.6.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2 Johan drost van Coevorden is geboren omstreeks 1340, zoon van Reinold III van Coevorden (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1) en NN van NN.
Notitie bij Johan: Komt voor in een oorkonde van 1371 samen met zijn broer Herman en hun onmondige kinderen Reynold Johanszn en Hendrik Hermanszn.
Zij verklaren in deze oorkonde dat zij van het Sticht Utrecht alle rechten hebben verkregen in Groningen, Selwerd en het Gorecht.
In 1393 verklaart het Domkapittel te Utrecht deze pacht voor vervallen omdat zij de pachtsom niet betaald hadden en geeft de pacht nu aan burgemeesters, raad en gemeente van Groningen, onder voorwaarde dat Godevaert en Johan van den Oldenhove en hun moeder in het bezit van het door hen gepachte deel zullen blijven.
Johan trouwde met NN van NN.
Kind van Johan en NN:
1 Reynold van Coevorden, geboren omstreeks 1370. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4 Herman II van Kuinre is geboren omstreeks 1355, zoon van Herman I van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3) en Mechteld van der Ese (zie 1.2.2.1.3.4.1.1.1.2.11.10.2.1.2.1.1). Herman is overleden omstreeks 1410, ongeveer 55 jaar oud.
Notitie bij Herman: mei 1376; een zoenbrief op initiatief van Deventer en Kampen tussen Kuinre en de stad Hamburg, ondertekend door Herman, heer van Kuinre, Johan van Kuinre, ridder, Henric van Essen (van der Ese) de olde, Henric van Essen de jonge, Coep Wynkenszoon, Johan Haghen en Hugo van der Halle de jonge.
Uit gemeentearchief Kampen: 12 februari 1377; Herman, heer van Kuinre, knape, verleent tolvrijheid aan de kooplieden van Kampen, over land of over water, behalve voor schepen met een roer, waarvoor wel tolgeld moet worden betaald.
Uit Deventer Cameraarsrekening: In 1383 vergadert bisschop Floris van Wevelinghoven in Vollenhove met door de stad Deventer gezonden afgevaardigden omtrent het gedrag van opstandige Friezen van Mirdum die onder leiding van Herman II van Kuinre een jaar eerder Vollenhove hadden aangevallen. (Mirdum = Meretha in de oorkonde waarbij Coenraet van Oric dit gebied in leen verkreeg)
22 maart 1385 stelt graaf Herman op schrift wat het recht is van de heren van Kuinre over de buren (ingezetenen) van Kuinre, zoals dat van ouds geweest is en voor de toekomst recht zal blijven. Een prachtig dokument over de gang van zaken in zijn ambtsgebied. (Int erste soe set die heer van Cuynre sijnen scultet ende synen scepen ende die scoltet synen scepen ende die bure hoeren scepen, ende wat die drie scepen wysen, daer en is geen wedersegghen; enzovoorts.)
Bij brief van 26 oktober 1387 verzoent Herman van Kuinre zich met Amsterdam met ondertekening als getuigen door de schepenen en raden van Kampen en Zwolle.
Op 29 augustus 1396 trok Hertog Albrecht van Beieren met zijn oudste zoon Willem van Oestervant en zijn jongere zoon Albrecht met een groot leger uit verschillende landen, komende vanuit Enkhuizen, ten strijde tegen de opstandige Stellingvriezen. Albrecht won de strijd bij Schoterzijl en voerde de verslagen Herman II van Kuinre en zijn zoons Johan, Hendrik en Herman gevankelijk naar Holland. De ridders aan Hollands zijde staan vermeld in het Wapenboek van Beieren, met het wapenschild dat zij droegen.
Mr. Burchard Joan van Hattum vermeld in zijn Geschiedenissen der Stad Zwolle, eerste deel, tweede stuk, over de grote en zware klachten, die in het jaar 1397 door de inwoners van de heerlijkheid Kuinre, tegen de dwingelandij van hun heer Harmen zijn ingebracht en verspreid, hetgeen bisschop Frederik van Blankenheim een goede gelegenheid verschafte om die heerlijkheid aan Overijssel te hechten. (Hier wordt dus gezegd dat Kuinre niet tot Overijssel, het Oversticht, behoorde.) De Heer van Kuinre, volgens het verhaal van sommigen, het onweer voorziende, en bemerkende dat men hem van zijn goederen wilde beroven, toonde zich bereidwillig om Kuinre te verkopen. Op de 3e mei 1397 verkocht hij zijn goed aan Frederik van Blankenheim voor 400 oude schilden met erfpachtsrechten. In hetzelfde jaar is dit nog veranderd in éénmalig 6200 oude schilden die hij te Kampen, Vollenhove of waar ook elders waar hij wilde, in het jaar 1407 zou kunnen ontvangen, wanneer de overdracht ook moest gebeuren.
Bij brief van 7 juni 1405 krijgen de onderdanen van graaf Herman van Kuinre, zijnde de inwoners van Kuinre en Veenhuizen (even ten westen van Kuinre), een vrijgeleide (paspoort) van Willem VI van Holland, gedurende een tijd van vier jaar, om overal in het land veilig te kunnen zitten, komen, varen, verblijven en vertrekken met
Herman trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1375 met Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren, ongeveer 15 jaar oud. Hillegonda is geboren omstreeks 1360, dochter van Frederik van Heeckeren van der Eze, genaamd van Rechteren en Lutgardis van Voorst.
Kinderen van Herman en Hillegonda:
1 Hendrick van Kuinre, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.
2 Johan van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.2], geboren omstreeks 1380. Johan is overleden vóór 1407, ten hoogste 27 jaar oud.
3 Herman III van Kuinre, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.
4 Cunegonda (Alyd) van Kuinre, geboren omstreeks 1395. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1 Johan van der Ese, zoon van Sweder van der Ese (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1). Johan is overleden in 1484.
Notitie bij Johan: Vermeld vanaf 1433 als leenman.
Johan trouwde met Heilwich toe Water. Heilwich is een dochter van Geert toe Water. Heilwich is overleden in 1462.
Notitie bij Heilwich: Vermeld 1456 waarin zij wordt beleend met het erve Toessing in Emmen onder Dalfsen, onder hulderschap van haar echtgenoot Johan van der Eze.
Kinderen van Johan en Heilwich:
1 Gerrit van der Ese [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.1], geboren omstreeks 1430.
Notitie bij Gerrit: Oorkonde van 5 januari 1462: De Bisschop beleend Gerrit van der Ese, na de dood van zijn moeder, Heijlewich, Gerrits dochter van den Water, het erve Toessing, in de buurtschap Emmen onder het kerspel Dalfsen, met toebehoren en ene waar in Dalmsholt.
2 Bertholt van der Ese, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.3 Agnes van Voorst is geboren in 1350, dochter van Sweder van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1) en Margaretha. Agnes is overleden omstreeks 1406, ongeveer 56 jaar oud. Agnes trouwde met Sweder IV van Wisch.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4 Wolter van Voorst van Keppel is geboren in 1355, zoon van Sweder van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1) en Heylwich van Wesenbergh. Wolter is overleden omstreeks 1395, ongeveer 40 jaar oud.
Notitie bij Wolter: Vanaf 1367 Heer van Voorst en Keppel.
Vermeld in de oudste lijst van leenmannen van de Bisschop van Utrecht 1379. Uitgave B. de Keijzer, Emmen 2014.
Wolter trouwde met Kunegunda van Meurs.
Kinderen van Wolter en Kunegunda:
1 Johanna van Voorst en Keppel. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1.
2 Sweder van Voorst en Keppel, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.2.
3 Elisabeth van Voorst, geboren omstreeks 1375. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1 Dirck van Voorst is geboren omstreeks 1385, zoon van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2) en Agnes van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.2). Dirck is overleden na 1455, minstens 70 jaar oud.
Kinderen van Dirck uit onbekende relatie:
1 Herman van Voorst, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.
2 Zeygher van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.2], geboren omstreeks 1420. Zeygher is overleden na 1490, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Zeygher: 10 januari 1490: Henrick Mulert, richter te Hasselt, geeft vidimus van de richtersbrief van Henrick van den Oestenhove, richter te Dalffzen (27 maart 1490?). Hij oorkondt verder dat Seygher van Voirst als gemachtigde van zijn neef Johan aan Styne, weduwe van Herman van Wterwyck, een rente van 1 vat boter uit land in Ruvene en Staphorst heeft verkocht en geleverd.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2 Straele van Voorst is geboren omstreeks 1390, dochter van Herman van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2) en Agnes van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.2). Straele trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1410 met Reynold van den Clooster, ongeveer 25 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1 voor persoonsgegevens van Reynold.
Kinderen van Straele en Reynold:
1 Arnolda (Arentje) van den Clooster. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.1.
2 Johan van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.2], geboren in 1415. Johan is overleden in 1490, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_den_Clooster
Hij had het bezit van de Havixhorst. Hij stierf in 1490 en de allodiale bezittingen van de Van Oostenwolde’s kwamen in 1491 eerst bij zijn broer Roelof die ze meteen overdroeg aan zijn jongste broer Herman.
Hij wordt in 1465 beleend met een erf in Veenhuizen, behorend tot de Heerlijkheid Ruinen, nagelaten door zijn moeder Straele van Voorst, door Johanna van Ruinen g/m Roelof van Laer, Heer van Ruinen
Johan bleef ongehuwd. Johan bleef kinderloos.
3 Roelof van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.3], geboren omstreeks 1417. Roelof is overleden na 1490, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij Roelof: https://nl.wikipedia.org/wiki/Van_den_Clooster
Roelof van den Clooster Reinoldszoon was de stamvader van de tak van den Clooster tot Rheebruggen. Rheebruggen was reeds in het bezit van zijn grootvader Johan van den Clooster en verdeeld onder diens nazaten. In 1468-1478 kocht Roelof het bezit van de nazaten en bouwde hij de havezate Rheebruggen.
Roelof bleef ongehuwd. Roelof bleef kinderloos.
4 Steven van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.4], geboren omstreeks 1419.
5 Boldewijn van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.5], geboren omstreeks 1421.
6 Cyse van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.6], geboren omstreeks 1423.
7 Herman van den Clooster, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1.7.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.1.1 Herman van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1360, zoon van Herman van Rechteren van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.1). Herman is overleden omstreeks 1425, ongeveer 65 jaar oud.
Notitie bij Herman: 21 oktober 1394: Sweder van Heker, geheten van Rechter, verklaart beleend te hebben zijn neef Herman van Rechter, zoon van den ouden Herman, met het erf Derstenhorst in Wütmen, het erf Penecrinc te Linderte in Raelter kerspel, met het Voerster erf te Dese, met de tienden te Heten, in Raelterkerspel, de tienden te Arhcem, met tiendehalve morgen lands in Mastebroce met de hoorige lieden, te verheergewaden op dezelfde wijze als zijn vader Herman van Rechter, de olde, die van hem te houden plach.
Leenmannen: Willem Tyasen en Johan Smyt.
26 januari 1422: Cyse van der Schuren, als leenheer, en Alpher van der Schueren zijn momber, verklaren, dat Gheert ten Busche heeft in leen opgedragen aan Prior en Convent in Galilea te Zebekeloe de grove en smalle tienden ten Verwerke, gelegen in het kerspel Hardenberghe, buurschap Nijenstede en de tiende gr. en sm. over Reijninck, gelegen in het kerspel en de buurschap Hemijs (Heemse) zooals Gheert die in leen placht te houden van Helmich van der Schuren, Cyse;’s vader, te verheergewaden met 3 oude ponden onder hulderschap van Herman van Rechter.
Leenmannen van het sticht: Sweder Schotte en Gheert Mulert.
Herman trouwde met [waarschijnlijk] Jutta.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.2 Herman van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1370, zoon van Johan van Rechteren van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2). Herman is overleden na 1451, minstens 81 jaar oud.
Notitie bij Herman: 13 september 1420; Johan van Rechter, schulte toe den Hardenberge, verklaart dat Herman van den Bruggenberghe en Ghijsele zijne vrouw verkocht hebben aan Herman Rechter en Jutte zijne vrouw als edel eigen goed, hun land en hooiland gelegen in het kerspel Hardenberg, in de buurschap te Colendoern, zooals dat vroeger toebehoorde aan Rutgher van Yunne.
27 oktober 1451: Frederick van Rechter, als leenheer, verklaart te hebben beleend Herman van Rechter Johanssoen, met het goed Dortelhorst, gelegen te Wytman in het kerspel van Zwolle, de Lutteke maat en de groote Slage gelegen te Soeslo, de Groote maat te Wytman en de Maat achter Dorstelhorst een en ander met 5 marken te verheergewaden.
Leenmannen: Seger van Rechter, broeder v.d. leenheer, en Herman van Voirst,
In den jair onss Heren dusent vierhundert ende een ende vijfftich up sancte Symonis ende Judenavendt der hilligen Apostolen.
12 juli 1461: Otto van Heker, geheeten van Rechter, als leenheer, verklaart te hebben beleend Harman van Rechter Johanszone, met het erve Dorstelhorst, gelegen te Wijtman, kerspel Zwolle, de luttike en grote Slaghe te Soestloe, de groote maet te Wijtman, en de Maet gelegen achter Dorstelhorst, te verheergewaden met vijf marken.
Stichtsmannen: Aernt van Bervoerde en Egbert Schonecamp.
Herman trouwde met [waarschijnlijk] Jutta.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.3 Luthgerde van Rechteren van Voorst is geboren omstreeks 1375, dochter van Johan van Rechteren van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2). Luthgerde is overleden vóór 1451, ten hoogste 76 jaar oud.
Kind van Luthgerde uit onbekende relatie:
1 Johan van Rechteren [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.6.2.3.1], geboren omstreeks 1400.
Notitie bij Johan: 22 februari 1452: Arend Blanckenvoert, richter ten Hardenberge, verklaart dat Johan van Rechter, zoon van wijlen Luthgerde, heeft verkocht en overgedragen aan zijn oom Harmen van Rechter, al het goed en nalatenschap die zijne moeder Luthgerde voornoemd aangekomen waren van haren vader Johan van Rechter.
Koernoten: Johan van den Lande en Arend Grijmborch, bastert.
Ghegeven in den jaer ons Heren dusent vierhundert twee ende vijfftich up sunte Petersdach ad Cathedram.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2 Johan II van Buckhorst is geboren omstreeks 1340, zoon van Johan I van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1) en Agnes van Heeckeren. Johan is overleden in 1418, ongeveer 78 jaar oud.
Notitie bij Johan: Was Heer van Zalk, Ambtman van Diepenheim, van Coevorden en kastelein van Coevorden.
Vermeld in 1379 als leenman van de bisschop van Utrecht. "Jan van Bockhorst houdt het dagelijks gerecht binnen het kerspel Zalk, met al zijn toebehoren." Idem het gerecht te Kamperveen, de tienden te Zalk, de tienden te Hattem en de tyns op Kamperveen.
Johan:
(1) trouwde met Ermgard van Hackfort.
(2) trouwde met Elisabeth genaamd van Almelo (Lyse) van Heeckeren. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.6 voor persoonsgegevens van Lyse.
Kinderen van Johan en Ermgard:
1 Agnes van Buckhorst, geboren omstreeks 1380. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.1.
2 Johan III van Buckhorst, geboren omstreeks 1385. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2.
3 Gerrit van Buckhorst, geboren omstreeks 1390. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.
4 Willem van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.4], geboren omstreeks 1393.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.3 Aleid van Buckhorst is geboren omstreeks 1350, dochter van Johan I van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1) en Agnes van Heeckeren. Aleid trouwde met Bertold Hagen. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1 voor persoonsgegevens van Bertold.
Kinderen van Aleid en Bertold: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.1 Johan Knasse (Cnasse) is geboren omstreeks 1350, zoon van [waarschijnlijk] Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1) en NN van NN. Johan is overleden na 1409, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Johan: Mogelijk dezelfde persoon als Johan ter Venne, vermeld in een oorkonde van 1373 (Corpus van Rheenen) als buurman van burgemeester Otte Polleman wonend aan de westkant van de Haddingestraat in Groningen.
Request 10 januari 1409 archief Dickninghe.
Johan Cnasse en Ghebbe, echtelieden, nemen in erfpacht van de abdij te Dickninghen Hunynghegoed c.a. in de marke en het kerspel te Diever. naast ruim 4 mudden land van henzelf, die zij verbinden voor de betaling der pacht, behalve de ongemeten hofstede tot Huningheerf behorende, tegen 35 stede mudden rogge en "alle kercheren to Diever" 5 Groninger schat rogge des jaars. Met bepalingen omtrent de betaling, omtrent herbouw na brand enz. Met bezegeling door de deken van Drenthe.
Johan trouwde met Ghebbe NN.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2 Bertold Roelofs Knasse is geboren omstreeks 1360 in Een/Veenhuizen, zoon van Roelof Bertolds Knasse van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1) en NN van NN. Bertold is overleden omstreeks 1419, ongeveer 59 jaar oud.
Notitie bij Bertold: Ook genaamd Knasse ter Venne en Knas ter Veen. Komt voor in een lijst van Drenten van 1395 die de bisschop van Utrecht gehuldigd hebben en die bisschop dus steunen.
Oorkonde van 1398 waarin Bertolt Knasse grond verkoopt in Lieuwerwolde.
Vermelde namen: Zweder van Winde als één van de burgemeesters van Groningen en Beneken van Wildeshuzen was de koper.
Regest 63 Heilige Geest Gasthuis 5 mei 1415: Bertold Knasse, anders geheten van der Venne, schenkt al zijn land in Lywerdewolde, ongeveer 21 grazen, aan de heer Johan Namine, provisor van den Heiligen Geeste toe der armen, opdat men voor hem en zijn vrouw Yde zal bidden.
Bertold trouwde met Yde van NN.
Kind van Bertold en Yde:
1 Roelof Knasse, geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1 Thezo van Eelde is geboren omstreeks 1350, zoon van NN van Eelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.1). Thezo trouwde met Ghese van NN.
Notitie bij Ghese: 1396 Ghese en haar zonen Jonge Tesens van Eelde, Egbert Tesens en Herman Strale verkopen tienden aan Ludeken, de hofmeester van Essen.
Kinderen van Thezo en Ghese:
1 Egbert van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1.1].
2 Herman Strale van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1.2].
3 Thezo de jonge van Eelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.3.1.1.1.3], geboren omstreeks 1375.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2 Cyse van den Clooster is geboren in 1394, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1) en Mechteld van Oostenwolde. Cyse is overleden omstreeks 1465, ongeveer 71 jaar oud.
Notitie bij Cyse: 25 mei 1446: Henricus Storm en zijn vrouw Henrick verklaren verkocht te hebben aan Syse van den Cloester een rente van 1 mud rogge uit hun huis binnen Gramsberge, hun land bij de Hanecamp in Losermarck c.a.
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 28 (blz. 55), in het archief van het klooster Sibculo.
1450 februari 1 (op onser Liever Vrouwenavont purificationis)
Wolter Stellingh oorkondt in aanwezigheid v an Syse van den Clooster, Egbert Mulert, Evert van Wytmen en Dierick van den Water, die mede als zijn borgen optreden, dat Rodolph van Diepholt, bisschop te Utrecht, hem het huis, de burcht en de stad Coverden heeft toevertrouwd, met goedvinden en toestemming van de drie hoofdsteden van Zallandt, als Deventer, Campen en Swolle, en hij zich aan de nader omschreven voorwaarden zal houden, zoals ook zijn voorgangers hebben gedaan.
Cyse trouwde met Liutgarde van Cameerbeke (Kampferbeek).
Kinderen van Cyse en Liutgarde:
1 Reinoud van den Clooster, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2.1.
2 Roelof van den Clooster, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2.2.
3 Gherd van den Clooster, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2.3.
4 Herman van den Clooster [1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2.4], geboren omstreeks 1425. Herman is overleden na 1490, minstens 65 jaar oud.
Notitie bij Herman: Verkreeg in 1490 de Havixhorst via zijn broer Roelof.
Herman bleef ongehuwd. Herman bleef kinderloos.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.4 Roelof van den Clooster is geboren omstreeks 1400, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1) en Mechteld van Oostenwolde. Roelof is overleden in 1487, ongeveer 87 jaar oud. Roelof bleef kinderloos. Roelof trouwde met Feye Polman. Feye is geboren omstreeks 1405. Feye is overleden na 1478, minstens 73 jaar oud.
Notitie bij Feye: Verkocht in 1478 haar deel van het allodiale goed Rheebruggen aan haar neef Roelof Reinoldszoon van den Clooster.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.1 Herbrig genaamd van Almelo van Heeckeren, dochter van Evert van Heeckeren van der Eze en Beatrix van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1).
Notitie bij Herbrig: Abdis te Borchorst.
Herbrig trouwde vóór 1390 met Hendrik van Wachtendonck.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.4 Egbert genaamd van Almelo van Heeckeren is geboren omstreeks 1370, zoon van Evert van Heeckeren van der Eze en Beatrix van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1). Egbert is overleden in 1454, ongeveer 84 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Heer van Almelo 1411-1453, overl. kort na 16 jan 1454, huwt vóór 1407 Elisabeth van Voorst, dochter van Wolter van Voorst en Keppel en Kunegonde van Meurs, abdis van het adellijke stift Vreden 1395-1403, overl. tussen 16 jul 1450 en 28 mrt 1451.
Uit dit huwelijk 4 zonen.
20 juni 1407: Egbert, heer tot Almelo, zijn vrouw Lyzabeth en hun zoon Johan verklaren, dat zij ten behoeve van Hughe van Vlederinghe en zijn vrouw Aleyd het aan hen leenroerige erf Raetgherding in de buurschap Luttiken Agele in het kerspel Odmarsem hebben gevrijd in ruil voor het tot dusver vrije erf Brunyng in de buurschap Manher van het kerspel Odmersem.
Afschrift in Cart, p. 183 en in L.M. f. 65 vs. Mede beschreven in T.R., II, 167.
17 april 1408: Egbert, jonker tot Almelo, verklaart, dat hij in aanwezigheid van zijn leenmannen Otto Momme en Ghert van Peysie het erf Roelvijngh in het gericht van Rijssen en het kerspel Wederden, welk erf tot dusver als een vijfmarksleen aan hem leenroerig was, wegens maagschap, vriendschap en zonderlinge gunst jegens zijn heef Symon van Schulenborch vrij heeft verklaard.
Met geschonden zegel van oorkonder. (Inv. 106.) Afschrift in L.M. f. 101 vs. Mede beschreven in T.R., II, 163.
28 september 1415: Egbert, jonker tot Almelo, zijn vrouw Elysabeth van Voerst en hun zonen Johan en Wolter verklaren, dat zij in tegenwoordigheid van Herman van Twicklo, ambtman in Twenthe, en de keurnoten Otto Mumme en Johan van Blankenvoerde aan priester Rolof Begher het erf Dyrkyngh in de buurschap Aelberghe en het kerspel Oedmersem verkocht en overgedragen hebben.
3 oktober 1415: Egbert, jonker te Almelo, en zijn vrouw Elysabeth van Voerst verklaren, dat hun zoon Johan het erf Dyrckyngh in de buurschap Aelberghe en het kerspel Oedmarsem aan Roelof Begher zal overdragen zonder kosten voor de koper.
Zegel van oorkonder verloren, dan van oorkondster iets beschadigd. (Inv. 43.) Mede beschreven in T.R., II, 225.
1 maart 1416: Ecbert, heer van Almelo, verklaart dat hij Bruun, zoon van wijlen Henrik van Almelo beleend heeft met de volgens Zutphens recht aan zijn heerlijkheid leenroerige grove en smalle tienden over het erf Hijnvordinc in de buurschap Alberghen en het kerspel Odmersem.
9 september 1424: Egbert, heer te Almeloe, verklaart, dat hij in tegenwoordigheid van zijn leenmannen Roloff van Peyse, Otto Momme en anderen Evert van Eme beleend heeft met het goed Mensing te Vasse, de grove en smalle tienden over het erf te Loesing, het erf Velthuys te Agele, de grove en smalle tienden over Boderknc te Rottem en de tienden over de Beke te Geetle als een vijfmarksleen, nadat Albert van Gerner geheten van Eme hiervan afstand had gedaan.
25 mei 1429: Egbert, jonker te Almelo, Elysabeth van Voerst, zijn vrouw, en Johan en Wolter, hun zonen, verklaren, dat zij ten overstaan van Frederik Post, de keurnoten en gerichtslieden Herman Grubbe, Aernt die Reygher en Beernt van der Kemenade en anderen hun grove en smalle tienden over de erven Hilbing en Zanthues te Alberghen in het kerspel Oetmersem voor 125 Overlandse Rijnse guldens verkocht en overgedragen hebben aan Hinrick van Wetter en de te Hoberghehues woonachtige gemene priesters en klerken.
30 maart 1446: Egbert, Jonker te Almeloe, Elyzabeth van Voerst, jonkvr. te Almeloe en Johan hun zoon verklaren ten overstaan van Anthonius Gromen, richter te Ulzen, verkocht te hebben aan Prior en Convent van Galilea in Zibekeloe, ord.Bern., het erve Bennyng, gelegen te Ytterbeke, in het kerspel van Ulzen, welke erve het klooster vroeger in erfpacht had tegen eene jaarrente van 6 pond was.
Kornoten en Gerichteslude: Herman Reijse en Johannes Lansing.
Ghegheven ynden jaer ons Heren dusent vierhondert ende zes ende viertich des Wondesdaghes nae Mytvasten.
Egbert trouwde, ten hoogste 37 jaar oud, vóór 1407 met Elisabeth van Voorst, ten hoogste 32 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3 voor persoonsgegevens van Elisabeth.
Kinderen van Egbert en Elisabeth:
1 Johan genaamd van Almelo van Heeckeren, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3.1.
2 Wolter genaamd van Almelo van Heeckeren [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3.2], geboren omstreeks 1402. Wolter is overleden vóór 1446, ten hoogste 44 jaar oud.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.6 Elisabeth genaamd van Almelo (Lyse) van Heeckeren is geboren vóór 1383, dochter van Evert van Heeckeren van der Eze en Beatrix van Almelo (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1). Lyse is overleden na 1437, minstens 54 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Lyse: Overleden na 1437.
Notitie bij Lyse: Huwt vóór 1401 Johan (II) van Buckhorst, heer van Zalk, weduwnaar van Ermgard van Hackfort, zoon van Johan (I) van Buckhorst van Zalk en Agnes [van Heeckeren], knape, vermeld 1363-1418, ambtman van Diepenheim 1394, ambtman en kastelein van Coevorden en Drenthe 1405-1412, overl. ca. 1418.
Lyse trouwde met Johan II van Buckhorst. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2 voor persoonsgegevens van Johan.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1 Roelof van Echten is geboren omstreeks 1405, zoon van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4). Roelof is overleden omstreeks 1485, ongeveer 80 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Roelof van Echten is hulder bij de belening van zijn moeder Helst Redinck, als weduwe, met Scherpenborch en Avereng in Borculo in 1444, waarmee haar man Johan, namens haar, door de Hertog van Gelre in 1414 was beleend.
In 1456 bevindt Roelof zich in Deventer om deze stad te helpen verdedigen tegen Hertog Philips van Bourgondië.
Bij het opstellen van de huwelijksvoorwaarden van zijn zuster Johanna van Echten en Frederik van Maerhulse in 1461 wordt Roelof van Echten als een der huwelijkslieden vermeld; in datzelfde jaar wordt hij beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz.
In 1462, hij is dan nog niet gehuwd, betaalt hij zijn zwager Steven ter Borch een geleende som geld terug.
Dan, in 1464, trouwt Roelof van Echten met Bate van Steenwijck, dochter van Johan van Steenwijck en Hedwig Mulert; op 19 juli van dat jaar worden de huwelijksvoorwaarden opgesteld.
Op 24 juni 1466 koopt Roelof van Echten van zijn tante Albert, weduwe van Reynolt van Echten, en zijn neven Henric en Volkeer een stuk land te Echten; twee jaar later koopt hij van Albert van Steenwijck "het vierendeel van Lubbynghe", waarvan het andere deel al in zijn bezit is.
In 1470 en in de jaren die daarop volgen zien we Roelof van Echten vermeld als koper van renten uit een in Drogt onder Zuidwolde gelegen erf, de "Steenwijckshoeve" genaamd, en van enig onroerend goed, o.a. in de marke van Echten gelegen.
Het huwelijk van Roelof van Echten met Catharina Stellinx moet voor 19 mei 1477 zijn gesloten. Van die datum dateert namelijk een verklaring van Rodolf van Laer, heer te Ruinen, waaruit blijk dat Roelof aan zijn vrouw Catharina vermaakt al hun goederen en renten in de Betuwe "in het land van Ghelre". Wij vinden Roelof voor het laatst vermeld in 1483, wanneer Bertolt Dunnyngen Evertsz. en diens moeder Fije een stuk bouwland en twee stukken hooiland in de marke Echten aan hem verpachten.
Roelof:
(1) trouwde, ongeveer 59 jaar oud, omstreeks 1464 met Bate van Steenwijck, ongeveer 19 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1 voor persoonsgegevens van Bate.
(2) trouwde, ten hoogste 72 jaar oud, vóór 19-05-1477 met Catharina Stellinx. Catharina trouwde voorheen omstreeks 1460 met Brienen.
Kinderen van Roelof en Bate:
1 Helst van Echten, geboren omstreeks 1465. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1.1.
2 Johan van Echten [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1.2], geboren omstreeks 1465. Johan is overleden omstreeks 1495, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij Johan: Op 14 maart 1484 wordt Johan van Echten beleend met de tienden te Echten, Zuidwolde enz. waarmee, zo hebben wij hiervoor gezien, zijn vader Roelof van Echten in 1461 werd beleend. Twee jaar later, in 1486, draagt Johan van Echten als opvolger van de overleden pastoor van Zuidwolde Henricus Aehuys voor aan de proost en aartsdiaken van de kerk van St. Marie te Utrecht, Rodolphus Stenberch.
1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.2 Grete van Echten is geboren omstreeks 1430, dochter van Johan van Echten en Else of Helst Radinc (zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4). Grete is overleden omstreeks 1462, ongeveer 32 jaar oud. Grete bleef kinderloos. Grete trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1447 met Steven ter Borch.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1.1 Reynold van den Clooster is geboren in 1385, zoon van Johan van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1) en NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.1). Reynold is overleden in 1464, 78 of 79 jaar oud.
Notitie bij Reynold: Bezit de Havixhorst als leenman van de Heren van Ruinen.
Reynold trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1410 met Straele van Voorst, ongeveer 20 jaar oud. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2 voor persoonsgegevens van Straele.
Kinderen van Reynold en Straele: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1 Johanna van Ruinen is geboren omstreeks 1405 in Ruinen, dochter van Johan IV van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2) en Mechteld Mulert. Johanna is overleden omstreeks 1478, ongeveer 73 jaar oud.
Notitie bij Johanna: Request van 26 februari 1426 archief Dickninghe.
Jonkvrouwe Johanna van Ruinen en haar man Berend van Munster dragen voor een vrij edel eigen over aan Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, een rente van 16 blauwe goudguldens uit hun goed Schonegangesgoed c.a. te den Twele in het karspel Blijdenstein, gelijk Schoneganc placht te gebruiken en bracht aan den Oldenhof, en uit hun huis c.a. op Buddingwolde tussen de Boeksteeg en hun windmolen in genoemd karspel; met verklaring dat zij de koopprijs gaven aan hunne moeder Mechteld Mulert tot teruggave van haar bruidschat, die zij aan de heerlijkheid Ruinen aanbracht. Met medebezegeling ten teken van goedkeuring door hunne ooms Steven van Ruinen en Roelof van Ruinen en van hun neef en zwager Johan van den Clooster.
Van dezelfde datum: Egbert Piggen en Geertruid, echtelieden, geven aan Berend van Munster en juffer Johanna van Ruinen, echtelieden, het recht van aflossing binnen 50 jaar naar de penning 25 van de rente van 16 blauwe guldens, door Berend en johanna aan hen verkocht uit hun goed te den Twele in het karspel Blijdenstede, gelijk Schoneganc placht te gebruiken en bracht aan de Oldehof, en uit hun huis c.a. op Buddingewolde, in genoemd kerspel, tussen de Boeksteeg en de windmolen, vermeld in de daarvoor gegeven brief.
1443: Een brief mit een uijthangend segel in dato 1443 des daeges nae Laurentij, waerbij Johanna, weduwe Berents van Munster, vrouw tot Ruinen, vergunt heeft an Jan de Vos van Steenwijck opruckinge van die lheenverheffinge des theindes toe Gees., 1443 augustus 11.
NB Niet meer aanwezig. (huis Hackfort)
1457; Word beleend met de Heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruinen van des Bisschops voorzaten en het Sticht van Utrecht te leen pleegden te houden.
Request van 18 oktober 1473 archief Dickninge.
Berent ter Maat, kerkheer te Diever en deken van het land van Drenthe, mr. Johan Gheye kerkheer te Hasselt en Johan Boelmans bepalen - als scheidsrechters tussen de abdij te Dickninge en Johan Oving: dat over de achterstallige stede mudden niet verder gesproken zal worden; dat de abdij zal blijven gebruiken en Johan zal vrijwaren al het goed dat gescheiden is van zijn bezittingen; dat de abdij niet zal genieten ene rente van 14 maar ene rente van 5 Groninger mudden rogge uit Johans erf Broextinghegoed, bij hemzelf in gebruik, welke Johan zal vrijwaren; waarna Johan Oving aan de abdij het bewuste goed en de rente overdraagt voor buren van Ruinen. Met goedkeuring dezer overdracht en medebezegeling door de leenvrouwe joffer Johanna vrouw te Ruinen, haren voogd en man Roelof van der Laer heer te Ruinen knape, Hendrik van Munster en Johan Oving.

andere bronnen:
17192 Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, overleden 1442-1444,
26-02-1426 verkopen Johanna en haar man Berend van Munster een goed. Als getuigen zijn aanwezig haar ooms Roelof en Steven van Ruinen, drost van Ruinen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
(Karel de Grote, beginreeks 22/217). Zoon van Heinrich von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, SELM (zie 34384) en Elisabeth (Elsebe) von BODELSCHWINGH (zie 34385).
Gehuwd op 11-02-1425 met
17193 Johanna van RUINEN (NORG), overleden 1478.
Zij hertrouwt 1444 met Roelof van Laer, schildknaap graafschap Bentheim.
21-04-1457 wordt zij als echtgenoot van Roelof van Laer beleend met de heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruynen dat bezeten had (J.D. Wagner, ’Munster’, De Navorscher 1912).
27-05-1465 herbeleent bisschop David van Bourgondië (1457-1496) Johanna van Ruinen, vrouw van Roelof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, omdat haar neef, graaf Hoya, door Johan van Munster, haar zoon, gevangen is genomen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981)
Dochter van Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386) en Mechteld MULERT (zie 34387).
Uit dit huwelijk:
1. Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 8596).

2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).

3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
Johanna:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-02-1425 met Berend van Munster, ongeveer 27 jaar oud. Berend is geboren omstreeks 1398 in Ruinen, zoon van Heinrich van Munster en Elizabeth von Bodil-Schoring/Bodelschwing. Berend is overleden vóór 1443, ten hoogste 45 jaar oud.
Notitie bij Berend: Request van 4 februari 1442 archief Dickninge.
Berendt van Munster heer te Ruinen, knape, verpacht aan Hendrik ten Coerne en Heyle, echtelieden, en Hendriks zusterkinderen Heymen en Hendrik voor hun leven zijne hofstede c.a. ten Tweele, bewoond door Hendrik, Andries en Bette, tegen 16 blauwe guldens des jaars. Met bepalingen dat herstellingen aan het huis zullen zijn ten laste van de pachter doch de verpachter zal hout daarvoor leveren.

http://home.online.nl/corryhavermans/html/kwartierstaat_blad_2.html
17192 Berend von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, overleden 1442-1444,
26-02-1426 verkopen Johanna en haar man Berend van Munster een goed. Als getuigen zijn aanwezig haar ooms Roelof en Steven van Ruinen, drost van Ruinen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981).
(Karel de Grote, beginreeks 22/217). Zoon van Heinrich von MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR, SELM (zie 34384) en Elisabeth (Elsebe) von BODELSCHWINGH (zie 34385).
Gehuwd op 11-02-1425 met
17193 Johanna van RUINEN (NORG), overleden 1478.
Zij hertrouwt 1444 met Roelof van Laer, schildknaap graafschap Bentheim.
21-04-1457 wordt zij als echtgenoot van Roelof van Laer beleend met de heerlijkheid Ruinen, gelijk haar vader Johan van Ruynen dat bezeten had (J.D. Wagner, ’Munster’, De Navorscher 1912).
27-05-1465 herbeleent bisschop David van Bourgondië (1457-1496) Johanna van Ruinen, vrouw van Roelof van Laer, met de heerlijkheid Ruinen, omdat haar neef, graaf Hoya, door Johan van Munster, haar zoon, gevangen is genomen. (J.W. Schaap,’De heren van Ruinen’,NL 1981)
Dochter van Johan IV van RUINEN (NORG) (zie 34386) en Mechteld MULERT (zie 34387).
Uit dit huwelijk:
1. Johan van MÜNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR (zie 8596).
2. Elsabe van MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR.
Gehuwd 1458 met Wolf van Ittersum, zoon van Johannes van Ittersum en Agnes Campferbeke.
(Karel de Grote, beginreeks 23/217).
3. Hendrick von MUNSTER te MEINHÖVEL, BOTZLAR,
03-06-1478 beleend met de heerlijkheid Ruinen.
Gehuwd 1456 met Alexandrine van de Dorneburg, genoemd von Aschebroick.
Hij hertrouwt 1471 met Agnes de Vos van Steenwijk (NL 1969).
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1444 met Roelof van Laer, ongeveer 44 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1400, zoon van NN van Laer. Roelof is overleden na 1468, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Roelof: 22 februari 1418: Evert en Enghelbert van Heest, gebroeders verklaren Prior en Convent van Galilea in Zebekeloe als erfgenamen te hebben ingesteld van de 10 mudden Rogge, die zij jaarlijks en erfelijk hebben van Roeloff van Laer anders geheeten van Heest, uit de erven de Groote en Lutteke Heest en uit Rosemanshuijss.
Roelof van Laer heer te Ruynen en Johanna vrouwe van Ruynen verklaren, Johan van den Cloester te hebben beleend met een erf in het kerspel Norch in de buurschap Ede, onder de kerk van Venhuysen, behorend tot de heerlijkheid Ruinen, welk erf door Straele was nagelaten aan Reynolt van den Cloester, en geven hem kwijting voor het heergewaad.
In een oorkonde van 8 januari 1468 vermeld als knape en Heer van Ruinen, voogd en man van juffer Johanna van Ruinen.
18 oktober 1470: Derck van Voirst, ambtman van Zallant, oorkondt dat Roleff van den Laer, heer van Runen, verklaarde schuldig te zijn aan zijn zuster Mye, weduwe van Herman van Voirst, 6 1/2 mud winterrogge Zwolse maat uit zijn goed die Voghelzanck en Eescherinck, gelegen te Emnynchem, uit hoofde van geleende gelden.
Kinderen van Johanna en Berend:
1 Hendrik van Munster, geboren omstreeks 1430. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.1.
2 Johan van Munster, geboren omstreeks 1435. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.2.
3 Mechteld Elizabeth (Elsabe) van Munster, geboren omstreeks 1438 in Meinhövel, Hannover. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.3.
4 Matheus van Munster, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.2.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1 Arent van Ruinen is geboren omstreeks 1380, zoon van Steven van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3) en Agnes van NN.
Kind van Arent uit onbekende relatie:
1 NN van Ruinen, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.3.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1 Arent de Vos van Steenwijck tot Ansen, zoon van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.2) en NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4). Arent is overleden na 1432.
Notitie bij Arent: Request van 21 oktober 1420 archief Dickninghe. Arent de Vos van Steenwic draagt over aan de abdij te Dickninghen de helft van de halve grove en smalle tienden over tybertus huus c.a. over het huis c.a. ten Velde ten westen daarvan en over Henric Bolikens huus c.a. genaamd de Ghere in het karspel van Blijdenstein in de marke van de Broekhuizen nu bewoond door Grote Lubbert, Henric Neygemygers en Henric Bolikens voornoemd. Zie ook request van 7 november 1421, 4 juni 1423,
Request van 14 april of 11 augustus 1432 archief Dickninghe.
Arend de Vos van Steenwijck en zijn echtgenote Beerte Mulaers dragen over aan de abdij te Dickninge een rente van 4 Groninger mudden rogge uit de grove tienden en "mudden van garven" gelegen in de marke van Ansen, die zij heffen uit "onsen lijfdynge erf en goed" geheten Nye Astebrynge, waarop nu Roelof Arendszoon des meyers woont. en een akker land geheten de Drieling in dezelfde marke aan de Gronenweg (Groningerweg?); welke 4 mudden de eerste pacht zullen zijn, naast 4 stede mudden rogge voor de abdij.
10 november 1432. Arent de Vos van Steenwijck en Beerte, echtelieden dragen in de marke van Ansen over aan de abdij van Dickninge een rente van 4 stede Groninger mudden rogge uit grove tienden, "garfdeel"en stede mudden die zij heffen uit önsen lijfdynge ende pachtgoede ende erf"geheten Nye Astebrynge in de marke te Ansen (waarvan de beterscap behoort aan Roelf Arent des meyers zone) als eerste pacht naast 8 stede mudden rogge, door Arent en Beerte reeds vroeger aan de abdij verkocht.
Arent trouwde met Beerte Mulert.
Notitie bij Beerte: ook vermeld als Mulaers
Kinderen van Arent en Beerte:
1 Bertold de Vos van Steenwijck. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.1.
2 Johan de Vos van Steenwijck. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.2 Mechteld de Vos van Steenwijck, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.2) en NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4). Mechteld is overleden vóór 1492.
Notitie bij Mechteld: Akte van scheiding en deling van de nalatenschappen van Herman Hagen, zijn vrouw Arentje van den Clooster en van Mechteld de Vos van Steenwijk, weduwe van Bertold Hagen, tussen hun kinderen en haar kleinkinderen. Authentiek afschrift, ongedateerd (1492). Regest nr. 135, 1492.
Mechteld trouwde met Bertold Hagen. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1 voor persoonsgegevens van Bertold.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4.3 Elisabeth de Vos (Lyse) van Steenwijck is geboren omstreeks 1387, dochter van Bertold de Vos van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.2) en NN van Ruinen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.2.1.4). Lyse is overleden in 1418, ongeveer 31 jaar oud.
Notitie bij Lyse: In 1408 verklaren de kinderen van Berthold de Vos dat zij hun aandeel in de erfenis van hun grootouders de Vos/van Ansen hebben ontvangen.
Lyse trouwde met Hendrick de Vos van Steenwijck tot Batinge. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Hendrick.
Kinderen van Lyse en Hendrick: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1.1 Agnes van den Clooster is geboren omstreeks 1360, dochter van Boldewijn van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.3) en Ghysele van Echten (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.2.4.3.1.1). Agnes trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1379 in Hertme? met Johan Hondeberg.
Notitie bij Johan: wordt in 1398 beleend met Sinkgraven bij Denekamp
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1 Gerard van Welvelde, zoon van Johan van Welvelde (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1) en Caecilia van den Rutenbergh. Gerard is overleden in 1505. Gerard trouwde met Sophia Mutert.
Kinderen van Gerard en Sophia:
1 Johan van Welvelde. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.1.
2 Seino van Welvelde [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.3.3.1.1.1.1.1.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1.1 Bate van Steenwijck is geboren omstreeks 1445, dochter van Johan (de oude) van Steenwijck (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.1) en Hadewich Mulert. Bate is overleden omstreeks 1470, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij Bate: Ook vermeld als Beatrix.
Was op huwelijkse voorwaarden gehuwd, opgemaakt op donderdag na st. margriet 1464. Ter bijstand aanwezig haar moeder en haar broer Egbert.
Uit: https://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I31533.php
Egbert van den Rutenberge, Arent Sloet en Tijman Morriaen als huwelijkslieden van Roleff van Echten en Albert van Steenwijck, Geryt van Yselmuden en Johan van den Cloester als huwelijkslieden van Bate Johansdochter van Steenwijck verklaren huwelijksvoorwaarden te hebben opgesteld tussen Roleff en Bate. Aan Roleff zal betaald worden door Wolter Stellinck 300 herenponden, door Gheert Mulert de olde 200 herenponden, en 700 herenponden door Hadewych Mulert, weduwe Johan van Steenwijck. Bate zal enige kleding krijgen. Bezegeld door de huwelijkslieden en door Ceyne Mulert. Origineel, met zes van de zeven zegels. 1464 juli 19, sdonredges nae sant Margarieten daghe der hilliger jonckfrouwen.
Bate trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1464 met Roelof van Echten, ongeveer 59 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1 voor persoonsgegevens van Roelof.
Kinderen van Bate en Roelof: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.3.2.3.4.4.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.1 Bartold Knasse is geboren omstreeks 1425 in Westervelde, zoon van Roelof Knasse (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2). Bartold is overleden in 1492, ongeveer 67 jaar oud.
Notitie bij Bartold: 1480. Vermeld in een oorkonde van de abdij te Assen als schulte van Norch.
15 mei 1484: De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Was schulte van Norg 1487-1491.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.

In 1700 wordt de leenplicht afgekocht door Warmolt Lunsingh van Gerhard Sloet tot Canneveld en Singraven, met de Oldenhof, Oosterhavinge en Westerhavinge.
Bartold bleef kinderloos. Bartold trouwde met Gese Egberts.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2 Johan (de oude) Knasse is geboren omstreeks 1427, zoon van Roelof Knasse (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2). Johan is overleden omstreeks 1502, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Johan: In 1450 vermeld; woonde op het erf Zybertinghe te Een. Vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Jan Bagiens of Baijens.
12 maart 1481; Johan Knasse en zijn vrouw zijn erfgenamen van Henrick Brinckinge en verkrijgen grond op de es van Vries van Ludekin Levinge van Zeyen. Johan Knasse bezit daar ook al grond.
9 juni 1484: David van Bourgondië, bisschop van Utrecht, beleent Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van Timan Avinge) met Wrentinge-goed te IJde, ten behoeve van de Onze Lieve Vrouwe- en St. Bonifacius-vicariën in de kerk van Vries. Van deze belening worden uitgesloten de penningenpacht en het reeds verkochte erf, dat vroeger tot het goed behoorde. Als leenmannen waren hierbij aanwezig Johan Stelling, Albert van Steenwijk en anderen. Bezegeld door de bisschop.
Oorkonde 15 mei 1484:
De gebroeders Geert en Reinold van den Clooster verklaren ontvangen te hebben van Gese, vrouw van Henrick Berniers, en haar zoons (waaronder Paul) de aflossing van een jaarlijkse rente van acht Arnhemse guldens (min een oort) uit Disinge-erve in de marke van Westervelde en ze daarvoor te kwijten. Als getuigen waren daarbij aanwezig Bartolt Knasse, schulte van Norg, Johan Knasse, Geert Lukens en anderen. Bezegeld door Reinold van den Clooster, mede namens zijn broer Geert.
Verkrijgt na de dood van zijn broer Bartold in 1492 het leengoed in Een.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Oorkonde van 29 april 1498;
Johan Knasse verklaart verkocht te hebben aan zijn vrouw Henrick een half waardeel in de marke Lieveren, behorend tot het erf te Langelo dat hij reeds aan haar verkocht had. Maar aangezien er bij de stoklegging voor het erf te Langeloo geen buren uit Lieveren aanwezig waren, verklaart hij nu de stok wel aan haar gelegd te hebben voor buren van Lieveren, te weten Albert Sinninge, oude Johan Sinninge en anderen. Bezegeld door Johan Knasse en Luyken Campinge.
Johan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1460 met Hendrikje Tymens Aving, ongeveer 30 jaar oud. Hendrikje is geboren omstreeks 1430, dochter van Tideman (Tymen) Avinge. Hendrikje is overleden na 1505, minstens 75 jaar oud.
Notitie bij Hendrikje: Oorkonde 25 april 1502:
Wigbold Lewe verklaart overgegeven te hebben aan Henrick Knasse (is weduwe van Johan Knasse) twee akkers op de es van Zeijen, waartegenover Henrick aan Wigbold afstaat Vordinghe-kamp. Wigbold verklaart voor zichzelf en voor zijn pachters zich het recht van overweg te hebben voorbehouden. Hij verklaart haar de stok hiervoor gelegd te hebben voor buren van Zeijen, te weten Henrick Levinge en Johan Levinge. Bezegeld door Johan ter Borch.
Oorkonde van 14 maart 1505:
Johan Schaffer, burgemeester van Groningen, oorkondt dat Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaard hebben voldaan te zijn door Rene, weduwe van Vreest, voor de helft van een rente van tien mud rogge,die wijlen Johan Knasse ten behoove van Vreest en zijn vrouw Reneke gevestigd had op al zijn goederen te Donderen in het kerspel Vries. De andere helft van die rente mag Rene innen, totdat Johan Knasse of zijn erfgenamen hem aflossen. Haijke to Raswert en zijn vrouw Eetke verklaren Rene daarop te kwijten en tevens dat de weduwe van Johan Knasse, Hendrick Knasse, aan hen de andere helft van die rente heeft afgelost met 20 Bourgondische golden Rijns guldens en 20 Overlansche guldens en met de volle pacht (deze halve rente was Eetke aangeërfd door de dood van haar oom Vreest). Zij verklaren Henrick Knasse hiervoor te kwijten en haar de stok daarvoor gelegd te hebben voor buren van Donderen, te weten Johan Lunsche en Roelof Leerdinghe. Bezegeld door Johan Schaffer, burgemeester van Groningen.
Kinderen van Johan en Hendrikje:
1 Arend Knasse. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.1.
2 Willem Knasse [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.2], geboren omstreeks 1460. Willem is overleden na 1529, minstens 69 jaar oud.
Notitie bij Willem: Vermeld 1520-1529
3 Johan (de jonge) Knasse, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.2.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3 NN Knasse is geboren omstreeks 1430, dochter van Roelof Knasse (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1) en NN (1) van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2). NN trouwde met Johan Barelds. Johan is geboren omstreeks 1420.
Kinderen van NN en Johan:
1 Jonge Johan Barelds, geboren omstreeks 1450. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.1.
2 Roelof Barelds [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.3.2], geboren omstreeks 1455.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1 Johan van Steenwijck is geboren omstreeks 1457, zoon van Albert van Steenwijck tot de Scheer (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3) en Johanna van Selwerd. Johan is overleden in 1519, ongeveer 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Wordt beleend met het goed Hering met de grove en smalle tienden in Zees in 1472, waar Rutger van den Buggenberge is uitgegaan.
Wordt beleend met de kerkerechten op 12 augustus 1485, na sde dood van zijn vader.
3 mei 1487: De gebroeders Johan, Henric en Arnt van Steenwijk, en Wolter van Lennep, namens zijn vrouw Mechtelt en haar zuster Femme, verklaren tezamen verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het Hoeynghe-erve te Een, bestaande uit huis, hof, landerijen en een waardeel, dat nu in pacht is bij Roelof Jonge Johans. Het erf is gelegen in het kerspel van Norg en Veenhuizen in de marke Een. De verkopers verklaren hiervoor de stok aan Bartolt Knasse gelegd te hebben voor buren van Een, te weten Roelof Baijens, Johan Barldeszoen, Henric Mettens, Barelt Jonge Johans, de broer van Roelof en andere getuigen. Bezegeld door Johan van Steenwijk, namens zijn broers, door Wolter van Lennep, namens de zusters Mechtelt en Femme van Steenwijk, en door Arnt van Hueswerden, rentmeester van Coevorden.
november 1491: Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
6 december 1492: Johan van Steenwijk verklaart Johan Knasse op diens verzoek (na de dood van zijn broer Bartolt Knasse) beleend te hebben met Haynghe-goed te Een, met de Oldenhof, Westerhovinge en Oosterhovinge in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marke Een, als een leen van het Sticht Utrecht. Als leenmannen waren daarbij aanwezig Johan Stelling, drost van Coevorden, Willem van Hulsen en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Krijgt op 20 maart 1501 de leengoederen in Norch die daarvoor in leen waren bij Herman van Voorst als opvolger van priester Arent van Steenwijk.
9 november 1487 tuchtigt hij zijn echtgenote in Oldenhuis in Zeese.
Tussen zijn erven en Jacob van Uterwijck is in 1527 een proces gevoerd voor de etstoel over de goederen van zalige Heer Arendt van Steenwijck.
Jacob van Uterwijck was getrouwd met Helst van Echten, dochter van Bate van Steenwijck en Roelof van Echten.
Johan trouwde met Lutgerd van den Clooster. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.4 voor persoonsgegevens van Lutgerd.
Kinderen van Johan en Lutgerd:
1 Dirk (Derck) van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.1], geboren omstreeks 1485. Dirk is overleden na 1525, minstens 40 jaar oud.
Notitie bij Dirk: Vermeld 9-12-1525.
Leenaktenboeken van het vorstendom Gelre en graafschap Zutphen’
Drentsche leenen, die van den Bisschoppen Fredrick ende Philips van Baden ontfangen sijn, ende daervan die vasallen opt vorderen van hertog Carl eedt vernijt hebben.
2 Oldehoeven tot Norch, item dat huys tot Schultinge, die gelegen sijn in den kerspel van Norch; item dat huys tot Zijwerling, dat huys Hagenenge, dat huys to Willeminge, dat huys to Weremtinge, met heuren tobehoor; den Berch to Norch ende die watermole, met heuren tobehoor; die botterpacht to Venehuisen; dat goet dat gelegen is an de noortsijde der Nyerde, met sijnen tobehoor; dat goet dat Evert de Wilde te holden plach van heeren Heynen van Norch; dat huys to Hesselinge op Steenwickerwolde; die 2 hoeven to Anloe ende daerto dat broick dat gelegen is tuschen Ode ende Westerlant, geheyten Oodermarcke, met allen sijnen tobehoren; Besingegoet to Dalen ende dat ¼ van den thienden to Dalen, ontfinck met lediger hant Derck van Steenwijck , 9 Decembris 1525.
2 Johan van Steenwijck, geboren in 1487. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3 Arent van Steenwijck is geboren omstreeks 1462, zoon van Albert van Steenwijck tot de Scheer (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3) en Johanna van Selwerd.
Notitie bij Arent: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore
Kinderen van Arent uit onbekende relatie:
1 [waarschijnlijk] Johan de Vos van de Ghore van Steenwijck, geboren in 1495 in Vollenhove. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3.1.
2 [waarschijnlijk] Coenraedt van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.3.2], geboren omstreeks 1495.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.4 Mechteld van Steenwijck is geboren omstreeks 1464, dochter van Albert van Steenwijck tot de Scheer (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3) en Johanna van Selwerd.
Notitie bij Mechteld: Ook genoemd als van den Goer of Ghoer of Gore.
26 juli 1440: Mechtelt van Zeelwert verklaart, met toestemming van haar man Henrick van Zeelwert, verkocht te hebben aan Johan van Reddese een rente van 2 mud winterrogge Zwolse marktmaat uit haar goed Avekinck, gelegen in de buurschap Beerze en het kerspel Ummen; waarop de leenheer Henrick van Gramsberghe op verzoek van Henrick van Zeelweert zijn goedkeuring hecht aan die verkoop.
Hs: Afschrift in Cartularium II, fol. 124 vs. (blz. 248), in het archief van het klooster Sibculo.
25 mei 1492: Wolter van Lenep en zijn vrouw Mechtelt van Steenwyck verklaren verkocht te hebben aan prior en convent van Zybekeloe de rente van 2 mud rogge uit het goed Avekinck (zie no. 193).
Hs.: Afschrift in Cartularium II, fol. 125 (blz. 249), in het archief van het klooster Sibculo.
Mechteld trouwde met Wolter van Lennep.
Notitie bij Wolter: Is in 1503 schout van Ommen
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6.4 Lutgerd van den Clooster is geboren omstreeks 1460, dochter van [waarschijnlijk] Reinoud van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2.1) en NN (3) (Straele?) van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.6). Lutgerd is overleden na 1519, minstens 59 jaar oud.
Notitie bij Lutgerd: Vermeld in de inventaris van het archief Dickninge in 1519, als non in het klooster. Haar broer Derck van den Clooster geeft een lijfrentebrief aan het klooster ten behoeve van zijn zuster Lutgert en waarbij Lutgert afziet van haar recht op de nalatenschap van hun broer Zyse.
Lutgerd trouwde met Johan van Steenwijck. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1 voor persoonsgegevens van Johan.
Kinderen van Lutgerd en Johan: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.3.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1 Johan de jonge Hiddingh is geboren omstreeks 1425, zoon van Johan (Pipe) Hiddingh (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2). Johan is overleden na 1491, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Johan: Vermeld 9 september 1440: Johan Hiddinge verklaart te hebben verkocht aan Clauweze Florisz., zijn vrouw Marie en hun beider kinderen een jaarlijkse rente van drie mud rogge uit een kwart van Helminge-goed, gelegen aan de noordkant van de buurschap Een. Tevens verklaart hij hem daarvoor de stok gelegd te heb-ben voor buren van Een, te weten Bartolt Maghes, Johan Wickinge, Roelof Kijsemer en anderen. Als scheidslieden waren daarbij aanwezig Wigbolt Heijnens en Johan Hidding, de zoon van Pijpe. Bezegeld door Evert Everdinge, vice-cureit van Norg.
Mogelijk vermeld in een oorkonde van november 1491:
Johan van Stee(nwijk) verklaart verkocht te hebben aan Bartolt Knasse het erf geheten Campinge, gelegen in het kerspel Norg en Veenhuizen in de marken Een en Donderen, bestaande uit landerijen, veen en een waardeel. Hij verklaart dat op dit erf is blijven rusten een rente van zes mud rogge per jaar, te betalen aan Focke Renghers en zijn vrouw (de afkoopsom van die rente bedraagt per mud twintig gouden Arnhemse guldens). Hij verklaart hiervoor de stok aan hem gelegd te hebben voor buren van N(org), te weten (J)ohan Hidding, Henrick Haijnge en anderen. Bezegeld door Johan van Steenwijk.
Kinderen van Johan uit onbekende relatie:
1 Roelof Hiddingh, geboren omstreeks 1445. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.1.
2 Barelt Hiddingh [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.1.2.1.2], geboren omstreeks 1447.
Notitie bij Barelt: Zie bij Roelof.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1 Johan Hiddingh is geboren omstreeks 1430, zoon van Johan Arps (Allards) Hiddingh (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1) en Aleit. Johan is overleden na 1492, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Schulte van Rolde van 1460 tot 1480.
Johan trouwde met Hille Lunsche. Hille is een dochter van Jacob Lunsche.
Kind van Johan en Hille:
1 Willem Johans Hiddingh, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2 NN Hiddingh is geboren omstreeks 1432, zoon van Johan Arps (Allards) Hiddingh (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1) en Aleit. NN is overleden vóór 1492, ten hoogste 60 jaar oud. NN trouwde met Wobbe Avinge. Wobbe is geboren omstreeks 1438, dochter van Tideman (Tymen) Avinge. Wobbe trouwde later met Johan Bavinge.
Kinderen van NN en Wobbe:
1 Grete Hiddingh. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.1.
2 Johan Hiddingh (Avinge) [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.2], geboren omstreeks 1450.
Notitie bij Johan: Uit een oorkonde van 1492:
Nese Avinge en Johan Bavinge, echtgenoot van Wobbe Avinge, en Johan Hidding, zoon van Wobbe Avinge, verklaren verkocht te hebben, mede namens Hillebrand, de broer van Johan Hidding, aan Johan Knasse en zijn vrouw Henrick een halve waar in de marke Vries. Hiervoor verklaren zij aan Johan Knasse de stok gelegd te hebben voor buren van Vries, te weten Johan Bensinge en Hermen Campinge en anderen. Bezegeld door Johan Hiddinge, schulte te Rolde.
Oorkonde van 10 maart 1512:
Johan Hiddinck Avinge, schulte van Vries, en Hubbelt Campinge verklaren als arbiters in het geschil tussen Sibrand Smit en Hendrick Knasse dat Sibrand Smit heeft overgegeven aan Henrick Knasse bijna zes van de twaalf mud land, die hij gekocht had van Dutmer Renghers, en haar daarvoor de stok had gelegd voor buren van Vries, te weten Roelof Leerdinghe, Johan Dykinge en anderen (alleen de halve waar wilde hij zelf behouden). Aangezien Sibrand Smit overleden is, bevestigen Gert en Herman Smit deze overdracht. Bezegeld door Johan Hiddinck Avinge, schulte van Vries.
3 Hillebrandt Hiddingh [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.5.1.1.3.1.2.3], geboren omstreeks 1452.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1 Hendrik Hagen is geboren omstreeks 1470, zoon van Herman Hagen (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1) en Arentje van den Clooster. Hendrik is overleden na 1538, minstens 68 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Akte van huwelijkse voorwaarden tussen Hendrik Hagen en Pelgrina van den Ruitenberg, Regest nr. 136, 1492.
Akte, waarbij Elisabeth van Viermundt, vrouw van Bartold van der Eze, aan Hendrik Hagen toestemming verleent om een jaarlijkse rente af te lossen. Regest nr. 180, 1507.
1518-1528, stukken betreffende het optreden van Hendrik Hagen als lid van de ridderschap van Vollenhove.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1492 met Pelgrina van den Ruitenborgh.
(2) trouwde, ongeveer 68 jaar oud, in 1538 met Elisabeth Goymans.
Notitie bij Elisabeth: Akte van huwelijksvoorwaarden tussen Hendrik Hagen en Elisabeth Goymans. Regest nr. 242, 1538.
Kinderen van Hendrik en Pelgrina:
1 Boldewijn Hagen, geboren omstreeks 1500. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.1.
2 Margaretha Hagen [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.2], geboren omstreeks 1505. Margaretha is overleden na 1516, minstens 11 jaar oud.
Notitie bij Margaretha: Aflaatbrief door Joannes Angelus Arcimbold, commissarius apostolicus, gegeven aan Margaretha Hagen te Vollenhove, wegens bijdragen voor de bouw van de nieuwe basiliek van St- Pieter te Rome, 1516.
3 Maria Hagen, geboren omstreeks 1505. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.1.1.1.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3 Johan (de Vos van de Ghore) van Steenwijck is geboren omstreeks 1420 in Putten, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Johan is overleden na 1482, minstens 62 jaar oud.
Notitie bij Johan: Ook genaamd de Vos van Steenwijck tot Batinge.
Wordt in 1482 genoemd in een oorkonde
Johan trouwde met Beerte van Echten. Beerte is geboren omstreeks 1413, dochter van Reinoud van Echten en Alberta Polman. Beerte is overleden omstreeks 1460, ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen van Johan en Beerte:
1 Reynold de Vos van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.1].
2 Agnes van Steenwijck [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.2], geboren omstreeks 1450.
3 Elisabeth (de Vos) (Lijsje) van Steenwijck, geboren na 1450. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.3.
4 Hendrick (de Vos) van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.4.
5 Roelof van Steenwijck, geboren omstreeks 1460. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.3.5.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.6 Frans van Steenwijk is geboren omstreeks 1448, zoon van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Frans is overleden in 1523, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Frans: Wordt in 1497 vermeld in oorkonde.
Was richter in Arnhem in 1505 en 1508.
Werd op 8 februari 1507 als erfgenaam van zijn broer Herman door de bisschop van Utrecht beleend met de tienden te Telgt onder Ermelo.
Kinderen van Frans uit onbekende relatie:
1 Katharina van Steenwijk [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.6.1].
2 Margaretha van Steenwijk [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.6.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4.7 Berta van Steenwijk, dochter van Hendrick (de Vos) van Steenwijk (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.3.4) en Margaretha van Uiterwijck. Berta trouwde met Gijsbert van Broeckhuysen.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1 Reynold van Coevorden is geboren omstreeks 1370, zoon van Johan drost van Coevorden (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2) en NN van NN. Reynold is overleden na 1446, minstens 76 jaar oud.
Notitie bij Reynold: Komt voor in een oorkonde van 1386, vermeld als knape en drost van Coevorden.
4 april 1446: Reynalt Hake en zijn vrouw Ffie verklaren, dat Reynolt van Covorde en zijn vrouw Belye aan heer Herman Beckers, priester, een rente van 10 mud winterrogge uit de hof te Manre en het erf Wendelgherinck te Vasse hebben verkocht (no. 31); en dat heer Herman bij wanprestatie de 10 mud rogge mag verhalen op Reynalt’s erven Grote Hulst, gelegen te Boninghen in het kerspel Deghenichem, en op Gosenynck, gelegen te Brekenynchem in het gericht Oetmersem.
Hs. Afschrift in Cartularium II fol. 18 vs. (blz. 36), in het archief van het klooster Sibculo.
9 april 1446: Reynalt van Covorde, zijn vrouw Belie, Roloff en Wolter hun zonen, verklaren te hebben verkocht aan heer Herman Beckers, priester, een grondrente van 10 mud winterrogge Deventer marktmaat uit hun erve de Hoff te Manre, gelegen in de buurschap Manre, en uit Wendelgherinck, in de buurschap Vasse, beide in het gericht Oetmersem; en dat zij die renten hebben geleverd voor Wessel Peperlaken, richter te Oetmersem, in het heimaal.
Hs.: Afschrift in Cartularium II fol. 18 (blz. 35), in het archief van het klooster Sibculo.
Reynold:
(1) trouwde met Beleye van Aller.
(2) trouwde met Catherine.
Kinderen van Reynold en Beleye:
1 Roelof van Coevorden, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.1.
2 Wolter van Coevorden, geboren omstreeks 1400. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.2.
Kind van Reynold en Catherine:
3 [waarschijnlijk] Johan van Coevorden, geboren omstreeks 1405. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.2.1.1.2.5.1.2.1.3.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1 Hendrick van Kuinre is geboren omstreeks 1375, zoon van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren.
Notitie bij Hendrick: 22 augustus 1407. Hendrik van Kuynre en zijn zoons Herman en Henric van Kuynre verklaren voor het gerecht van Kuynre, bestaande uit de schulte Syrcke Nollenszoon en de schepenen Otto Albertszoon en Johan die Wyke, dat zij aan Frederick van Blankenheim, de bisschop van Utrecht, ten behoeve van het sticht en de kerk van Utrecht hebben verkocht de heerlicheit Kuynre met dat huys met den berghe en alles wat daarbij behoort. Getuigen: Johan van Voorst, Johan van Buckhorst, Johan van den Clooster, Diederick de Zuer, Hendrick van der Eze, Zweder van der Eze, Hendrick van Haersolte en Herman van Haersolte, maghen en vrienden van de van Kuynres.
Kinderen van Hendrick uit onbekende relatie:
1 Herman III van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.1]. Herman is overleden in 1438.
2 Hendrik van Kuinre [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.1.2].
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3 Herman III van Kuinre is geboren omstreeks 1385, zoon van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren. Herman is overleden in 1438, ongeveer 53 jaar oud.
Notitie bij Herman: 1405; Willem VI beleent Herman van Kuinre, bij opdracht van de vrouwe van Voorst, met de heerlijkheid Orck aan de zuidzijde der kerk, dat geheten is de Delf, en half Emelwaarde.
1412; Willen VI beleent Herman van Kuinre met de heerlijkheden Urk en Emeloord, bij opdracht van Dirk van Swieten.
1417; Vrouwe Jacoba van Beieren beleent Herman van Kuinre met Urk en Emelwaarde.
1436; idem door Philips van Bourgondie.
Zie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adriaan_Freys_van_Kuinre
Zijn vader was een zoon van Hendrik Freys van Dolre, die in 1399 beleend werd met Ubbelschoten in het Eemland. Zijn moeder was een dochter van Herman III van Kuinre (-1438) heer van Urk en Emelwaard in 1415 drost van Salland, kastelein van slot Vollenhove en in 1425 schout en rentmeester van Vollenhove en Oda van Wilp (-1405)
Herman trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1410 met Oede van Welp. Oede is overleden na 1456.
Notitie bij Oede: Vermeld in een oorkonde van 1415; bevestiging van lijftocht ten behoeve van jonkvrouw Oede van Welp, echtgenoot van Herman van Kuinre, aan de thijnsen van Emelwaarde en van het monnikenland van Urk.
Vermeld in een oorkonde van 1456 als Oda van Wilp weduwe van Herman van Kuinre,, die wordt beleend met vele goederen gelegen in het kerspel Vollenhove.
Kinderen van Herman en Oede:
1 Hendrikje van Kuinre. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.1.
2 Aleid van Kuinre, geboren omstreeks 1410. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.3.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4 Cunegonda (Alyd) van Kuinre is geboren omstreeks 1395, dochter van Herman II van Kuinre (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4) en Hillegonda genaamd van Rechteren van Heeckeren. Cunegonda trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1425 met Gerard (Geryt) (Geert) van Arnhem, ongeveer 35 jaar oud. Gerard is geboren in 1390, zoon van Wynant van Arnhem. Gerard is overleden in 1436, 45 of 46 jaar oud.
Notitie bij Gerard: Vermeld als ridder.
Kinderen van Cunegonda en Gerard:
1 NN van Arnhem, geboren omstreeks 1415. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.1.
2 Wijnand van Arnhem, geboren in 1425. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.2.3.4.4.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2 Bertholt van der Ese is geboren omstreeks 1440, zoon van Johan van der Ese (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1) en Heilwich toe Water. Bertholt is overleden in 1519, ongeveer 79 jaar oud.
Notitie bij Bertholt: Vanaf 1484 vermeld als leenman
Bertholt:
(1) trouwde met NN ter Helle.
(2) trouwde met [waarschijnlijk] Elisabeth van Viermundt.
Notitie bij Elisabeth: Akte, waarbij Elisabeth van Viermundt, vrouw van Bartold van der Eze, aan Hendrik Hagen toestemming verleent om een jaarlijkse rente af te lossen. Regest nr. 180, 1507.
Kind van Bertholt en NN:
1 Sweder van der Ese, geboren in 1515. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.1.1.1.1.2.1.1.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.1 Johanna van Voorst en Keppel, dochter van Wolter van Voorst van Keppel (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4) en Kunegunda van Meurs. Johanna is overleden na 1416. Johanna trouwde met Otto van Polanen van Asperen. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van Johanna en Otto: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.3.1.3.1.1.1.1.1.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.2 Sweder van Voorst en Keppel is geboren omstreeks 1375, zoon van Wolter van Voorst van Keppel (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4) en Kunegunda van Meurs. Sweder is overleden omstreeks 1401, ongeveer 26 jaar oud.
Notitie bij Sweder: Oorkonde november 1400: OTTO bisschop te Munster kent aan Sweder heer van Vorst, Keppel en het Ahuss en Johanna von dem Ahuis e.l. en hunne erfgenamen volgens hunne huwelijksvoorwaarden het recht toe, de hem en zijn sticht voor 12000 oude Rijnsguldens door hen verbonden heerlijkheid ten Ahuis in te lossen vóór Midwinter over 2 jaar met 11000 o.R.g., doch daarna met 12000 o.R.g., en na 4 jaren met daarenboven een jaarlijkschen intrest van 600 o.R.g.; terwijl in geval van verlies door den bisschop van het Ahus S. en J. hun slot en de bisschop zijn geld verliezen. Met verklaring van deken en kapittel der kerk te Munster, bij overlijden van den bisschop vóór de inlossing het overeengekomene te zullen nakomen.
Sweder trouwde, ongeveer 18 jaar oud, in 1393 met Johanna van Ahuis. Johanna is een dochter van Ludolph van Ahuis.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4.3 Elisabeth van Voorst is geboren omstreeks 1375, dochter van Wolter van Voorst van Keppel (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.1.2.1.4) en Kunegunda van Meurs. Elisabeth is overleden omstreeks 1450, ongeveer 75 jaar oud.
Notitie bij Elisabeth: Abdis van het adellijke stift Vreden 1395-1403, overl. tussen 16 jul 1450 en 28 mrt 1451
Elisabeth trouwde, ten hoogste 32 jaar oud, vóór 1407 met Egbert genaamd van Almelo van Heeckeren, ten hoogste 37 jaar oud. Zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.4 voor persoonsgegevens van Egbert.
Kinderen van Elisabeth en Egbert: zie 1.2.1.2.3.3.1.1.1.4.4.6.1.1.2.2.3.3.1.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1 Herman van Voorst is geboren omstreeks 1410, zoon van Dirck van Voorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1). Herman is overleden omstreeks 1466, ongeveer 56 jaar oud.
Notitie bij Herman: 21 augustus 1455: Herman van Voirst, Derick van Voirst, Henric van Aldennele, Johan van Rutenberge en Albert ten Have, als een averman, verklaren in der minne uitspraak te hebben gedaan tusschen juffer Mije, vrouw van Henrick Puijst, juffer Griete, vrouw van Wessel van Everingen en Evert van der Oeij, in een geschil op de twee tienden over Ostmeryngh en Benningh, in de buurschap en kerspel Emmenychem, die als Stichtsche leenen moeten worden beschouwd.
Gegeven int jaer ons Heren dusent vierhondert vijff ende vijfftich des Donredages na Onser Liever Vrouwendach Assumptio.
Herman trouwde met Meye van Laer. Meye is geboren omstreeks 1412, dochter van NN van Laer. Meye is overleden na 1478, minstens 66 jaar oud.
Notitie bij Meye: Vermeld in een oorkonde van 6 april 1467, archief Vollenhove. Haar momber was Arend Sloet. Haar broer is Roloff van Laer.
27 juni 1478: Henricus Bavarie, keizerlijk notaris, instrumenteert dat Mye de Laer, weduwe van Hermannus de Voirst, burgeres van Ummen, aan prior en convent van Zybekeloe heeft gelegateerd een rente van 6 1/2 mud rogge uit het erf die Voghelsanck en Eescherinck, gelegen in het kerspel Emnynchem, nader geschreven in de geïnsereerde oorkonde van 18 oktober 1470 (no. 113).
Kinderen van Herman en Meye:
1 Johan van Voorst, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.1.
2 Derck van Voorst, geboren omstreeks 1440. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.2.
3 Johanna van Voorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.4.1.1.1.2.5.2.1.1.3], geboren omstreeks 1445. Johanna is overleden na 1513, minstens 68 jaar oud.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.1 Agnes van Buckhorst is geboren omstreeks 1380, dochter van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort. Agnes trouwde met Coenraad de Vos van Steenwijck. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1 voor persoonsgegevens van Coenraad.
Kind van Agnes en Coenraad: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.6.1.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2 Johan III van Buckhorst is geboren omstreeks 1385, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort.
Notitie bij Johan: Oorkonde van 29 augustus 1441: Roloff Hondenberch die jonghe belooft, als een guet coopman, Johan (van Buckhorst ?) schadeloos te zullen houden van zijn borgtocht aan Egbert Mulerts.
Oorkonde 2 december 1476: Testament van Zwene weduwe van Johan van Buckhorst. Notarieel instrument opgemaakt door Henricus de Lair openbaar notaris van het Utrechtse diocees.
Johan trouwde met Zwene. Zwene is overleden op 02-12-1476.
Kind van Johan en Zwene:
1 Margaretha van Buckhorst, geboren omstreeks 1425. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.2.1.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3 Gerrit van Buckhorst is geboren omstreeks 1390, zoon van Johan II van Buckhorst (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2) en Ermgard van Hackfort. Gerrit trouwde met Aleid van Hoenlo.
Kinderen van Gerrit en Aleid:
1 Herman van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.1]. Herman is overleden op 19-11-1478.
2 Johan van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.2].
3 Gerd van Buckhorst [1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.3].
4 Willem III van Buckhorst, geboren omstreeks 1420. Volgt 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.1.2.1.2.1.1.2.3.4.
1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2.1 Roelof Knasse is geboren omstreeks 1400 in Veenhuizen/Een, zoon van Bertold Roelofs Knasse (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.2.1.5.3.1.1.2.2.1.2) en Yde van NN.
Notitie bij de geboorte van Roelof: geboortedatum ook vermeld als ± 1390
Roelof is overleden vóór 1477, ten hoogste 77 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Ook genoemd Roelof Knasse ter Venne.
Genoemd in een oorkonde van 1440 als buur??
Omstreeks 1450 vermeld in het belastingregister van de bisschop van Utrecht als Roelof Kysemer of Coseman??.
Roelof trouwde met NN (1) van Steenwijk. Zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2 voor persoonsgegevens van NN.
Kinderen van Roelof en NN: zie 1.2.1.2.2.1.1.1.2.1.1.1.1.1.4.2.1.1.3.2.
1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2.1 Reinoud van den Clooster is geboren omstreeks 1410, zoon van Cyse van den Clooster (zie 1.2.1.2.2.1.1.1.3.3.2.2.4.2.5.1.5.1.1.2) en Liutgarde van Cameerbeke (Kampferbeek). Reinoud is overleden na 1484, minstens 74 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Reinoud: Na 1480 maar voor 1491
Notitie bij Reinoud: https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=141&micode=0223.1 milang=nl&miview=inv2#inv3t1
Akte, waarbij Roelof van den Clooster zich garant stelt voor de helft van de bruidschat, door zijn broer Reinolt van den Clooster toegezegd mee te geven aan Reinolts dochter Arentje bij haar huwelijk met Herman Hagen, 1454. Met een akte van approbatie van de leenkamer van het huis Ruinen, voor wat betreft de Ruinense leengoederen. Regest nrs. 70 en 7